Godstransport for fremmed regning med varebiler under 3,5 t

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godstransport for fremmed regning med varebiler under 3,5 t"

Transkript

1 Godstransport for fremmed regning med varebiler under 3,5 t Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte 1 Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER

2 Varebiler i Danmark Definition af godtransport for fremmed regning Erhvervsmæssig godstransport kan deles op i to kategorier. Her bruger vi Trafikstyrelsens definition. Firmakørsel Transport af gods, der tilhører eller på anden måde er knyttet til den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. ( ) Kørslen må kun være en hjælpefunktion i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter. Trafikstyrelsen (2013) Godstransport for fremmed regning kørsel mod betaling med gods i en lastbil eller et vogntog, hvor godset ikke tilhører eller på anden måde er knyttet til den registrerede bruger af bilen. Trafikstyrelsen (2013) 2

3 Organisering af transporten har betydning Kørsel for fremmed regning Udlicitering af transport Udlicitering af madlavning og transport Firmakørsel Udlicitering til firma, der bøde laver maden og bringer det ud med egne biler. 3

4 Oversigt over markedet Markedet for godstransport med varebiler for fremmed regning kan opdeles i tre hovedsegmenter. Godstaxaer + Flyttefirmaer + 3x34 Pakkedistribution, inkl. kurérkørsel + PostNord + Danske Fragtmænd + GLS, UPS Specialdistribution (typisk én vare) + Aviser + Madudbringning + Værditransport 4

5 Oversigt over danske reguleringer Regulering af firmakørsel og kørsel for fremmed regning < 3,5 ton 3,5-12 ton > 12 ton 1. Stort kørekort x x 2. Førerkort x x 3. Kvalifikationsuddannelse/EU efterudd. x x Kilde: Incentive CVR-nummer og firmanavn på bil x 5. Tachograf, kørehviletid x x 6. Vignet/vejbenyttelsesafgift x 7. Arbejdstidsdirektiv x x x 8. Miljøzoner x x 9. Lavere hastighedsgrænser end for personbiler x x 10. Hastighedsbegrænsere for lastbiler x X 11. Registreringsafgift x 12. Årligt syn x x 13. Registrering som postkurérvirksomhed 14. Vognmandstilladelse (gælder kun kørsel for fremmed regning) x x 5

6 Oversigt over biltyper Typiske varebiler, der kører med gods for fremmed regning 6

7 Oversigt over biltyper Typiske varebiler, der ikke kører med gods for fremmed regning 7

8 Statistik over varebiler Fremmed regning Bestand af varebiler, der kører for fremmed regning, fordelt på underkategorier,

9 Varebiler og lastbiler Fordeling på kørselsart Lastbiltallet omfatter ikke sættevognstrækkere ( enheder). Bestanden af lastvogne > 6 ton samt sættevogne, der anvendes til kørsel for fremmed regning, ligger under antallet af godskørselstilladelser (ca ), da en række tilladelser ikke anvendes aktivt. 9

10 Varebilers aldersfordeling Aldersfordeling, varebiler for fremmed regning sammenlignet med andre varebiler,

11 11 Firmastørrelse på varebilsoperatører

12 12 Varebiler og personskadeuheld

13 Uheld med varebiler Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har i en rapport fra 2005 bl.a. påpeget, at uheld med varebil ofte medfører alvorligere personskader på modparten end ulykker med personbiler pga. varebilernes opbygning og vægt. Desuden har der været en tendens til, at personer i varebiler oftere kører uden sele end personer i personbiler. Hvorvidt disse forhold også specifikt gælder for varebiler, der udfører godskørsel for fremmed regning, kan ikke med sikkerhed afgøres ud fra undersøgelsen. 13

14 14 Internethandel en strukturel ændring?

15 Fremtidens internethandel Betydning for brug af varebiler? 15

16 16 Udenlandske erfaringer

17 Erfaringer fra Norge Transport- og trafikarbejde 17

18 Hvilke typer af gods transporteres? De norske erfaringer 18

19 Svenske regler For godstransport med varebiler under 3,5 ton for fremmed regning Godstransport generelt + 11 timers-regel Godstransport for fremmed regning + Tilladelse kræves + Krav om at ledere består en prøve + Krav om kapitalgrundlag Krav om vandel + Overholdelse af regler synes ikke at have høj bevågenhed, specielt 11 timers-regel 19

20 Konkurrenceflade mellem lastbil og varebil Lastbil og varebil, der anvendes i casen 20

21 Konkurrenceflade (fortsat) Eksempler og beregninger Lastbilen er ca. 10% dyrere pr kørt km + Har større omkostninger til brændstof + Varebilen vil kunne køre ruten på kortere tid Lastens vægt + Inden for varebilens lasteevne varebil mest økonomisk + Højere vægt lastbil mest økonomisk frem for to eller flere varebiler I casen er der ikke taget højde for, at varebiler desuden er attraktive, fordi de: + er nemmere at manøvrere og parkere + overholder vægtgrænser i bymidten + i en del tilfælde vil kunne køre med en lavere lønomkostning end lastbilerne. Konkurrencefladen mellem lastbil og varebil er begrænset + Fx distribution af småpakker varebil økonomisk mest fordelagtig + Hovedparten af transportopgaverne godskørsel for fremmed regning løses dog mest økonomisk med lastbil + De to kategorier varebil og lastbil supplerer således hinanden, når de samlede transportopgaver skal løses. 21

22 22 Differentierede vægtgrænser

23 Varebiler og vægtgrænser Hvor meget kan bilerne transportere? 23

24 Samlet vurdering Og mulige nye tiltag Generelt + Vi vurderer at der i Danmark er ca varebiler, der anvendes til kørsel for fremmed regning (2,9 % af det samlede antal varebiler). + Varebiler, der kører for fremmed regning, bliver i høj grad brugt af små virksomheder med få ansatte og PostNord, der anvender 1/4 af bilerne. + Der er generelt en lille konkurrence mellem lastbiler og varebiler, men der kan være enkelte steder som fx flyttemarkedet, hvor der en reel konkurrenceflade. Regulering + De fleste EU-lande har ikke reguleret varebilserhvervet + Der er i dag en betydelig mindre regulering af varebiler end af lastbiler over 3,5 ton + Øget regulering kan medføre mere firmakørsel og mindre fleksibilitet + Regulering bør afstemmes efter formålet. + Internt i varebilserhvervet er der en betydelig konkurrence. + Vi forventer en øget kørsel med varebiler for fremmed regning i fremtiden pga. af bl.a. stigende internethandel. + De fleste EU-lande har ikke reguleret varebilserhvervet. 24

25 Tak for opmærksomheden Og så er der tid til den første del af debatten eller Ove kan tage over. 25

26 Godstransport med varebil for fremmed regning Underdirektør Ove Holm Special session, Trafikdage i Aalborg, 26. august 2013

27 Hvorfor tilladelseskrav til varebiler? #1 Vækst i godstrafik med varebiler

28 Dansk internetomsætning i alt 50 mia. kr. Varer afhentet af kunden; 3,7 Ikke fysiske varer; 23,4 Kørsel for egen regning; 0,5 Kørsel med lastbiler; 1,1 Kørsel med varebiler for fremmed regning, Andre; 2,6 Kørsel med varebiler for fremmed regning, PostNord; 18,7 Kilder: Incentive på baggrund af FDIH, Nets og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

29

30

31

32 Hvorfor tilladelseskrav til varebiler? #1 Vækst i godstrafik med varebiler Faglig højnelse Ordnede forhold - lovlighed Skatte og afgifter / undgå sort arbejde Social sikring Arbejdstilladelse Køre-/hviletid/arbejdstid

33 Hvorfor tilladelseskrav til varebiler? #2 Bedre image Øget trafiksikkerhed Lige konkurrence Værktøj for indkøbere af transport Myndighedstilsyn

34 DTL Certificering

35 Fordelingen af varebiler efter anvendelse til godskørsel for fremmed regning Antal varebiler i alt: 715 Godskørsel for fremmed regning 57% % Anden anvendelse Kilde: DTLs konjunkturundersøgelse 2013

36 Antal varebiler, der anvendes til godskørsel for fremmed regning Antal varebiler i alt: 715 Antal varebiler i alt til godskørsel for fremmed regning: (21%) I virksomheder uden lastbiler/vognmandstilladelser I virksomheder med lastbiler/vognmandstilladelser 246 (79%) Kilde: DTLs konjunkturundersøgelse 2013

37 Hvorfor DTL Certificering? Få styr på love og regler Mere effektive forretningsgange Bedre kvalitet Spare penge Blive dygtigere og dygtigere Vis hvad du kan! Få bedre image og øget stolthed

38 Trafiksikkerhedspolitikker Transportlovgivning Køre- hviletid Chauffør håndbog Uddannelse APV Budget Visioner Chaufførintroduktion Årlig Egenkontrol Fødevarer Bundlinje arbejdsmiljøsamtale Personale administration Forsikringsforhold Nye medarbejder Færdselsloven Licitationer? Overblik Chaufførmøder Værdigrundlag Egenkontrol Foder Arbejdsmiljø Skadesbehandling Risikovurderinger Personalepolitik Kvalitetspolitik Chauffør profil

39 Hvad indeholder en certificering? Administration, herunder kontrakter med evt. underleverandør Personale Arbejdsmiljø Lovgivning Kompetencer og registrering Skades og risikovurdering Vognpark og udstyr Grøn profil Politikker

40 Hvorfor blive certificeret? En gennemgang af alle processer i virksomheden, af en uvildig konsulent Få fokus på det der er værdiskabende for din virksomhed Få dybere viden om lovgivningen på området, og sikre din virksomhed lever op til krav Et fundament at arbejde videre fra Bevidsthed om hvor din virksomhed befinder sig lige nu på alle punkter En viden om, hvor skoen trykker, eller ting kan gøres bedre De rigtige specialværktøjer, og vejledning i at benytte disse Forpligtigelse til at lave løbende forbedringer

41 Citylogistik i København - Teknisk vurdering af effekter Esben Linde Anders Vedsted Nørrelund Allan Olsen

42 Agenda Citylogistik i København Simuleringsmodel Resultater Konklusioner 2 DTU Transport, Technical University of Denmark Trafikdage 26/08/2013

43 Citylogistik i København Distribution med byen i fokus Citylogistikterminal Kunden flytter sin adresse til terminal Konsolidering af gods fra flere transportører Omlastning til lette køretøjer Returlogistik Andre Value Added Services 3 DTU Transport, Technical University of Denmark Trafikdage 26/08/2013

44 Citylogistik i København Effekter af distribution i byen Trængsel Forurening Sikkerhed Støj Omkostninger Liveability Stakeholders Transportører Fragt modtagere Kommune Forretninger Handlende Beboere Turister 4 DTU Transport, Technical University of Denmark Trafikdage 26/08/2013

45 Simuleringsmodel 5 DTU Transport, Technical University of Denmark Trafikdage 26/08/2013

46 Simuleringsmodel Datagrundlag Ekstraordinær trafiktælling i indre by Årlig trafiktælling i søsnittet Samarbejde med transportør 6 DTU Transport, Technical University of Denmark Trafikdage 26/08/2013

47 Resultater Trafiktælling Varevogne i centrum Opholdstid i centrum # Entries Transport Services 2. Service and Craftsmen 3. Other 4. Unknown # Vehicles Van 2-axle Wednesday Friday 0 Minutes 7 DTU Transport, Technical University of Denmark Trafikdage 26/08/2013

48 Resultater Placering af terminal 8 DTU Transport, Technical University of Denmark Trafikdage 26/08/2013

49 Resultater CO2 reduktion kg pr. dag Middelalderbyen; 680 kg Storkøbenhavn; 5570 kg 0 0% 5% 10% 15% 20% 25% Gods via citylogistik Middelalderbyen; 680 kg Storkøbenhavn; 5570 kg 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Gods via citylogistik 9 DTU Transport, Technical University of Denmark Trafikdage 26/08/2013

50 Resultater Varebiler i centrum 800 Antal indkørsler til centrum EV Van Lorry 0 0% 1% 3% 5% 10% 25% Gods via citylogistik 10 DTU Transport, Technical University of Denmark Trafikdage 26/08/2013

51 Resultater Konsolidering Afstand i centrum [km] Tid i centrum [min] km tid ,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 CLS leveringer til samme destination * 25% gods via citylogistik 11 DTU Transport, Technical University of Denmark Trafikdage 26/08/2013

52 Konklusion Forurening Mindre reduktion i CO2 (og anden lokal forurening) men mange bække små Trængsel Antal varebiler i centrum falder markant i optimistiske scenarier og reduktion i mest følsomme områder Stor reduktion i tid i centrum ved optimistisk konsolidering Realiserbart? Potentiale?! Stor andel af varevogne med meget kort ophold i byen men meget få succes historier 12 DTU Transport, Technical University of Denmark Trafikdage 26/08/2013

53 Konklusion Samlede leveringer Bliver Citylogistik en succes? Opstartsproces Eksternt varelager Merværdi for kunderne? Samarbejde imellem stakeholders Kritisk antal kunder Grøn markedsføring Værdiskabende for flere parter Ingen tabere! 3 år Andre VAS 13 DTU Transport, Technical University of Denmark Trafikdage 26/08/2013

54 Tak for opmærksomheden Citylogistik i København Esben Linde Anders Vedsted Nørrelund Allan Olsen

55 Fremtidigt arbejde Vurdering af el-biler til by distribution Driftsomkostninger Miljøvenlig Støjsvag Renault Kangoo Rækkevidde Ladetid Kapacitet Pris Smith Electric Lorry 15 DTU Transport, Technical University of Denmark Trafikdage 26/08/2013

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet November 2014 1 Konsulentfirmaet Lilli K Larsen Tessebøllevej 39 4681 Herfølge

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport

Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport Temperaturmåling af erhvervsmæssig gods- og persontransport - Sammenfatning Dato 23. april 2015 Der foreligger nu tre analyser i forbindelse med temperaturmålingen af den erhvervsmæssige gods- og persontransport

Læs mere

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 1 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Oplæg v. Søren Kjærsgaard, Københavns Kommune

Oplæg v. Søren Kjærsgaard, Københavns Kommune Referat af WORKSHOP Effektiv og bæredygtig citylogistik Mødeledere: Kurt Markworth, Forum for Citylogistik Ove Holm, Dansk Transport og Logistik Referent: Malene Kofod Nielsen, Aalborg Kommune Referatet

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 01-00. Udkast. December 01 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune

Rapport. Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Rapport 4 Syv trin// Kom godt i gang med elbiler med erfaringer fra Fredericia Kommune Målet om fossil uafhængighed vil fremover være det overordnede og styrende for hele udviklingen i energisektoren,

Læs mere

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet,

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen November 2013 2 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen Indhold Indledning: To vigtige spillere 4 Hotelbranchen 5 Udvikling

Læs mere

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28 WHO CARES WINS PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik Smith Innovation, januar 2015 Side 0/28 Forord PV Grid adresserer det store potentiale der er for at stimulere efterspørgslen på

Læs mere

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen

Konsekvenserne for taxierhvervet i Danmark ved afskaffelse af frikørselsordningen Indføres forslaget, som det er fremlagt, vil det være en katastrofe for taxibranchen. Mange vognmænd vil være i risiko for at afvikle deres virksomhed. Trine Wollenberg, Direktør i Dansk Taxi Råd Konsekvenserne

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af kommunernes entreprenørvirksomhed

Læs mere

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK V.1 Indledning Effektiv persontransport er af afgørende betydning for den økonomiske udvikling. Effektive transportsystemer giver forbrugeren bedre muligheder for at finde de

Læs mere