Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral for hedtvand, inkl. ca m2 bygninger og div. hjælpeanlæg samt forsyningsanlæg. Træpiller skal indarbejdes som supplerende brændselskilde. CPV: , , , Weiss A/S Ved Stranden 9560 Hadsund

2 DK-Aabenraa: Udførelse af bygningsinstallationer REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise CTS-anlæg i forbindelse med udbygning af Sygehus Sønderjylland Aabenraa og opførelse af Nyt Psykiatrisk Sygehus Aabenraa Sygehus Sønderjylland Aabenraa er i øjeblikket ved at opføre akutsygehus i form af udbygning af det eksisterende sygehus i to faser. Fase af byggeriet består af Fælles Akut Modtagelse (FAM), Kardiologisk Afdeling, Steril Central, Operationsstuer (OP), Gynækologi og Familiehuset, der indeholder Pædiatri inkl. Neonatalogi, Obstetrik og fødegang. Der etableres en særskilt FAM for Pædiatri og særskilt modtagelse for fødende/svangre samt en varemodtagelse. Fase består af både til- og ombygninger, og udgør samlet ca m2. Fase 2 omfatter bl.a. opførelse af en sengebygning, ombygning til apotek, intensiv, laboratorium og forsknings- og læringscenter samt anlægsarbejder inklusive helikopterlandeplads. Fase 2 udgør samlet ca m2. Ved siden af det somatiske sygehus bygger Psykiatrien i Region Syddanmark nyt psykiatrisk sygehus. Byggeprojektet udføres i to faser, hvor fase indeholder byggeri af det børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium i og i forbindelse med somatikkens Familiehus, og fase 2 omfatter byggeri af alle sengeafsnit og gerontopsykiatrisk ambulatorium. Samlet areal for fase og fase 2 er ca m2. Til det eksisterende sygehus ( kvm) og i forbindelse med disse ovenstående byggerier udbydes en fagentreprise vedrørende CTS-anlæg, som omfatter levering og montering af komplet CTS-anlæg incl. styringskomponenter og tilhørende stærkstrømsinstallationer. CTS-anlægget på det eksisterende sygehus ønskes opgraderet/kan genanvendes i relevant omfang. CTS-anlæg for fase 2 af ombygningen af det somatiske sygehus udbydes som option. CPV: , , Dominus A/S Gavnøvej Herning

3 DK-Aalborg: Kød REGION NORDJYLLAND Kød, fjerkræ og pålæg til Region Nordjylland. Indkøb af Kød, fjerkræ og Pålæg til Region Nordjylland. CPV: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup

4 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder AARHUS KOMMUNE - BØRN OG UNGE Frederiksbjerg-byggeriet Totalentreprise vedrørende etablering af Frederiksbjerg-byggeriet, der omfatter et nyt bæredygtigt børne- og ungdomsmiljø med fremtidens skole som kerne, på grunden hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgade Skole ligger i dag. CPV: , , , Hoffmann A/S Edwin Rahrs Vej Aabyhøj

5 DK-Aarhus: Eldistribution NRGI A.M.B.A. Koncern forsikringsprogram for NRGi. NRGi ønskede med virkning fra at indgå en eller flere forsikringskontrakter for flere områder. CPV: , , , , 66540, , , Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Telefon: Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon: Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon: Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon: AIG Europe Limited Kalvebod Brygge København V Telefon: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Telefon: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Telefon: AIG Europe Limited

6 Kalvebod Brygge København V Telefon: AIG Europe Limited Kalvebod Brygge 560 Københavns V Telefon: AIG Europe Limited Kalvebod Brygge København V Telefon:

7 DK-Aarhus: Rekrutteringstjenester AARHUS KOMMUNE - BØRN OG UNGE Udførelse af drift og administration af Ung-til-ung mentorordning. Kontrakten vedrører udførelse af drift og administration, indgåelse af samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner, visitation af mentorer, uddannelse af mentorer, netværksmøder og evaluering for Aarhus Kommune. CPV: Mercuri Urval

8 DK-Ballerup: Konsulenttjenesteydelser FORSVARETS MATERIELTJENESTE Udbud af konsulentydelser - opdelt i 5 delaftaler Forsvarets materieltjeneste udbyder rammeaftale vedrørende konsulentydelser. Rammeaftalen er opdelt i 6 delaftaler (delaftale 5 er dog udgået): - Delaftale - Tekniker - Delaftale 2 - Ingeniør - Delaftale 3 - Projektleder - Delaftale 4 - Regnskabsfører - - Delaftale 6 - Prince 2 kurser CPV: Idoc Nibevej 3 B 9200 Aalborg SV Telefon: Idoc Nibevej 3 B 9200 Aalborg SV Telefon: Peak Consulting Group Sølvgade København K Mailadresse: Telefon: Fax: KPMG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Peak Consulting Group Sølvgade København K Mailadresse: Telefon: Fax:

9 DK-Ballerup: Militære luftfartøjer, missiler og rumfartøjer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) CPV: Militære luftfartøjer, missiler og rumfartøjer.

10 DK-Ballerup: Pansrede militærkøretøjer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) CPV: Pansrede militærkøretøjer.

11 DK-Ballerup: Vedligeholdelse af sportsarealer BALLERUP KOMMUNE Budrunde - drift og vedligeholdelse af boldbaner. Meddelse om resultat af budrunde: Nærværende entreprise er et led i en samlet plan for udbud af drift og vedligeholdelsesopgaver i Ballerup Kommune, hvorefter der udbydes delentrepriser inden for området. Driftsentreprisen for Ballerup Kommunes boldbaner omfatter pleje, vedligehold og visse serviceydelser på ca kvm boldbanegræs og kvm grusbane. Entreprisen omfatter primært følgende arbejder: Pleje af sportsplæner, herunder græsklipning, vertikalskæring, dybdeluftning, gødskning mm. Pleje af grusbaner, herunder afretning, påfyldning, ukrudtsbekæmpelse mm. Renhold ved og på spillearealer Opsyn med mangler og skader Entreprisen er præget af det tætte samarbejde der er mellem brugerne, entreprenøren og Ballerup Kommune. Det stiller krav til entreprenøren om stor fleksibilitet. Dette kan udmønte sig i at entreprenøren vil blive anmodet om arbejder med kort varsel, f.eks. ekstra klargøringer før eller efter aktiviteter. Disse aktiviteter vil blive beregnet som ekstraarbejder, men kræver at entreprenøren kan stille med mandskab og maskinel med kort varsel. Der kan ligeledes forekomme arbejder der foregår uden for normal arbejdstid eller i weekender. Disse er ligeledes ekstraarbejder. Pga. den tætte kontakt til brugerne er det desuden vigtigt, at alle medarbejder kan forstå og tale dansk. CPV: , , DH Muld Yderholmen Ballerup Telefon: Fax:

12 DK-Brøndby: Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser DANSKE SPIL A/S CPV: , , Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser. Trykning. Virksomhed i forbindelse med trykning. Pollard Banknote Limited 499 Buffalo Place R3T L7 Winnipeg CANADA Scientific Games International limited George Mann Road LS0 DJ Leeds DET FORENEDE KONGERIGE

13 DK-Bredebro: Nyt forbehandlingsanlæg Tønder Forsyning

14 DK-Esbjerg: Damp- og vandrør ESBJERG FORSYNING A/S Rammeaftale på indkøb af Ledningsmateriel til distribution af vand indgået mellem Indkøb af ledningsmateriel til distribution af vand er tildelt 2 leverandører CPV: AO Vaga Teknik A/S Mossvej Horsens Telefon:

15 DK-Frederiksberg: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af brolægningsydelser I henhold til EU direktivet 2004/8/EF af 3 marts 2004 annoncerer Frederiksberg Kommune brolægningsydelser til Frederiksberg Kommune. Udbuddet omfatter overtagelser og løsninger af brolægningsydelser til daglig drift og større anlæg i Frederiksberg Kommune. Arbejdsopgaverne varierer og der estimeres med en fordeling på: Daglig drift (20 %) Større anlæg (80%) Udbuddet består af én rammekontrakt: Rammekontrakt vedr. levering af brolægningsydelser til Frederiksberg Kommune Kommunens forventede årlige forbrug er ca kr., eksklusiv moms. Forbruget er baseret på et gennemsnitstal tal fra år medio 202. Udbuddet skal føre til indgåelsen af en obligatorisk rammekontrakt mellem udbyder og den tilbudsgiver (kontraktshavere), som tildeles rammekontrakten. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud efter tildelingskriteriet "Laveste pris". CPV: , Bjarne Staal Brolægger og Entreprenør Dronning Olgas Vej 8 st TV 2000 Frederiksberg Mailadresse: Telefon:

16 DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer FREDERIKSHAVN KOMMUNE Levering af Sygeplejeartikler og engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune. Levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune. CPV: , 3340, 334, 3342, 3343, , , Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Mediq Danmark A/S Kortnmarksvej Brøndby Telefon:

17 DK-Gentofte: Reparation og vedligeholdelse af maskiner DONG ENERGY WIND POWER A/S CPV: , Reparation og vedligeholdelse af maskiner. Onshore- og offshoreaktiviteter. Total Wind A/S Sjællandsvej Brande Internetadresse: Apro Wind A/S Søndre Kajgade Grenaa Internetadresse:

18 DK-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING (DANSK) I/S Vestforbrænding, revision A5-203, Røggasrensning. Delentreprise D, posefilter mv. Arbejderne består primært i installation af et nyt posefilter, ny gas-gas heater samt renovering af kanaler, lyddæmper og sugetræksblæser. CPV: , ALSTOM Danmark A/S Ringager 2A 2605 Brøndby Telefon: Internetadresse:

19 DK-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING (DANSK) I/S Vestforbrænding, revision A5-203, kedelanlæg, delentreprise B, Transportsystem for ristegennemfald Arbejderne består i levering og indbygning af nye transportører for ristegennemfald fra forbrændingsristen samt nyt system for transport af slagge til slaggesilo (vibrerende transportør). CPV: , Babcock & Wilcox Vølund A/S Falkevej Esbjerg Ø Telefon: Internetadresse:

20 DK-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING (DANSK) I/S Vestforbrænding, revision A5-203, kedelanlæg, delentreprise A, Inconel 2. træk og slidzone Arbejderne består i indbygning af vandkølet Inconel 625 belagt slidzone, herunder verifikation med ny kedelberegning samt udskiftning af ca. 240 m2 membranvægge i kedlens 2. træk (loft, sidevægge og bagvæg) med Inconel 625 belagte membranvægge CPV: , Babcock & Wilcox Vølund A/S Falkevej Esbjerg Ø Telefon: Internetadresse:

21 DK-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING (DANSK) I/S Vestforbrænding, revision A5-203, kedelanlæg, delentreprise C, Opsamling og transport af kedelaske fra 2./3. træk Arbejderne består i levering og indbygning af nyt system for opsamling og transport af kedelaske fra 2. og 3. træk på kedlen. Arbejderne omfatter primært udmadning i bunden af kedlens. 2./3. træk, opsamling, knuser samt pneumatisk sendesystem. CPV: , ALSTOM Danmark A/S Ringager 2A 2605 Brøndby Telefon: Internetadresse:

22 DK-Glostrup: Byggeledelse GLOSTRUP VARME A/S (DK) Rådgivning vedrørende udvidelse af fjernvarmeanlæg i totalentreprise. Glostrup Varme A/S (herefter ) skal udvide det eksisterende fjernvarmeanlæg i et udvalgt område. Udvidelsen af fjernvarmeanlægget udgør ca. 3, km fjernvarmeledninger (hoved- og stikledeninger) og skal udføres i totalentreprise. Der er fastlagt et totalbudget på 80 mio. kr. inklusive alle ydelser, herunder rådgivningsydelser og totalentreprise. Til brug for projektering og gennemførelse af anlægsarbejdet, ønsker at indkøbe følgende rådgivningsydelser: () Den nødvendige projektering til brug for udbud og kontrahering med totalentreprenør (2) Bistand til udbud af anlægskontrakten, herunder teknisk evaluering og udvælgelse af prækvalfikationsansøgninger samt indkomne tilbud, deltagelse på forhandlingsmøder mv. (3) Byggeledelse (4) Tilsyn i udførelsesperioden samt bistand ved afleveringsforretning og -års gennemgang samt opfølgening på eventuelle mangler konstateret ved -års gennemgangen Rådgivningskontrakten forventes at træde i kraft primo marts 203. Kontrakten løber til og med -årsgennemgangen for bygge- og anlægskontrakten eller frem til, at eventuel opfølgning på mangler og andre forhold konstateret ved -års gennemgangen er tilendebragt. Udbudsbekendtgørelse for totalentreprisen forventes udsendt ultimo marts 203. Totalentreprisen forventes opstartet medio 203 og afsluttet ultimo 204. overvejer at udbyde totalentreprisen med to optioner, som vedrører udvidelse af fjernvarmeanlæg i området, Ejby industri, budgetteret med ca. 30 mio. kr., og i området, Brøndby Vibeholm industri, budgetteret med ca. 0-5 mio. kr. CPV: , 73000, , , , , Alectia A/S Teknikerbyen 34 Virum 2830 Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

23 DK-Glostrup: Smartkort RIGSPOLITIET, KONCERNSERVICE Begrænset udbud af fartskriverkort. Produktion og levering af fartskriverkort til Rigspolitiet. CPV: Gemalto Danmark A/S Borupvang B 2750 Ballerup Telefon:

24 DK-Grenaa: Brandkøretøjer BRAND OG REDNING DJURSLAND Udbud på levering af 2 stk. chassis samt opbygning af vandtankvogn og automobilsprøjte Uddbud, der er opdelt i 3 særskilte delaftaler, vedrører levering af henholdsvis: A: 2 stk. chassis med førerhus til videre opbygning som beskrevet i delaftalerne B og C B: Opbygning af vandtankvogn på chassis som beskrevet i delaftale A C: Opbygning af automobilsprøjte på chassis som beskrevet i delaftale A CPV: , , GKV Brandmateriel Kirkegårdsvej Gråsten Mailadresse: Telefon: Internetadresse: gkv.dk/forside Hauberg Technique A/S Finlandsgade Haslev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: GKV GKV Brandmateriel Kirkegårdsvej Gråsten Mailadresse: Telefon: Internetadresse: gkv.dk

25 DK-Hammel: Bygge- og anlægsarbejder FAVRSKOV SPILDEVAND A/S Kloaksanering i Ulstrup. Rammeaftale for entreprenørydelser i partnering. Arbejdet omfatter entreprenørydelser i forbindelse med gennemførelse af kloaksanering i Ulstrup. Arbejdet tager udgangspunkt i en udarbejdet kloakfornyelsesplan, der på nogle områder ønskes verificeret. CPV: VAM A/S Limevej Auning

26 DK-Haslev: Indsamling af husholdningsaffald FAXE AFFALD A/S Indsamling af dagrenovation, papir og batterier, samt glas i Faxe Kommune. Opgaven omfatter indsamling og transport af dagrenovation fra parcelhuse, etageboliger, ejendomme i landzone og sommerhuse, samt dagrenovationslignende affald fra erhverv. Opgaven omfatter desuden husstandsindsamling af papir og batterier (pose på låg), samt indsamling og transport af glas i kuber. CPV: M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej 6 Brøndby 2605 Telefon: Fax:

27 DK-Hillerød: Biokemiske analysatorer REGION HOVEDSTADEN Udstyr og reagenser til gensekventering Udbuddet vedrører indkøb af et udstyr samt nødvendige reagenser (kit) til årlig sekventering af ca. 200 Staphylococcus Aureus genomer til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. CPV: , Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre

28 DK-Hillerød: Elektrocardiogram REGION HOVEDSTADEN EKG-apparatur. EKG-apparatur (optageenheder) til opkobling på eksisterende CardioPerfect database m.v. CPV: Kivex A/S Hammervej Hørsholm

29 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN, KONCERN ØKONOMI, INDKØB Automatiseringsløsning til håndtering af mikrobiologiske prøver Løsning til automatisk inkubering og pladefotografering fuldt integreret med udsåningsrobot. CPV: KIESTRA Lab Automation B.V. Marcolinaan JC Drachten NEDERLANDENE

30 DK-Hillerød: Polymerase-kædereaktion (PCR) REGION HOVEDSTADEN PCR-udstyr m.v. til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital. To forskellige løsninger til pcr-analyser m.v. CPV: QIAGEN Denmark Fruebjergvej 3, Box København Ø Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre

31 DK-Hillerød: Udstyr til radioterapi REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Bestrålingsudstyr til dyreeksperimentel forskning ved Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af bestrålingsudstyr til dyreeksperimentel forskning. CPV: MiYoRAD AB Norrtullsgatan 55, 5tr SE-SE-3 45 Stockholm SVERIGE

32 DK-Hvalsø: Elektriske ledere, til adgangskontrolsystemer LEJRE KOMMUNE Levering af elektronisk nøglesystem/adgangskontrol Et elektronisk nøglesystem/adgangskontrol til implementering i nøgleboke hos borgere, der har installaeret nødkald og hos borgere der ikke er i stand til at åbne egen dør. Seystemet består af en elektronisk cylinder med en dertil, hørende elektronisk nøgel med batteri og indbygget chip. CPV: , Låsepartner Nordsjælland Toftebakken 9 A 3460 Birkerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

33 DK-Ikast: Bærbare datamater IKAST-BRANDE KOMMUNE Kontrakt vedr. levering af bærbare PC'er og tilbehør Kontrakten vedrører levering af bærbare pc'er og tilbehør til Ikast-Brande Kommune. CPV: , Dustin Michael Drewsens vej Højbjerg

34 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR TRAFIK Amagerbrogade som strøggade. Københavns Kommune har udbudt projektet Amagerbrogade som Strøggade til totalrådgivning. Opgaven gives til en ingeniørvirksomhed som totalrådgiver med landskabsarkitekter som underrådgiver. Projektet har til formål at ombygge Amagerbrogade til strøggade med et attraktivt handelsmiljø, bedre opholdsmuligheder mm. Denne opgaves første del er udarbejdelse af en helhedsplan fra Christmas Møllers Plads til Vejlands Allé, med efterfølgende optioner på projektering og anlæg. CPV: , Via Trafik Rådgivning A/S Søvej 3B 3460 Birkerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse: viatrafik.dk/

35 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 7.05 om Bygherrerådgivning. SKI udbyder rammeaftale 705 Bygherrerådgivning omfattende rådgivning i forbindelse med bygherrerådgivning for bygger og anlægsprojekter. Rammeaftale 705 Bygherrerådgivning er en ud af tre rammeaftaler. De øvrige to rammeaftaler omfatter - i modsætning til nærværende rammeaftale (705 Bygherrerådgivning) - ydelser indenfor rådgivende ingeniørydelser (rammeaftale 706 Rådgivende Ingeniørydelser) samt arkitektydelser (707 Arkitektydelser). Rammeaftale 705 Bygherrerådgivning omfatter således alene bygherrerådgivning. Rammeaftalen er opdelt i 6 delaftaler som anført nedenfor:. Ydelsesområde Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter består af: Delaftale A: Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Region Hovedstaden og Region Sjælland Delaftale B: Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Region Syddanmark DelaftaleC: Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Region Midtjylland og Region Nordjylland 2. Ydelsesområde Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter består af: Delaftale 2A: Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter Region Hovedstaden og Region Sjælland Delaftale 2B: Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter Region Syddanmark Delaftale 2C: Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter Region Midtjylland og Region Nordjylland Ved ansøgning om prækvalifikation skal man angive, hvilken af de 6 delaftaler (delaftale A til delaftale 2C) man ønsker at blive prækvalificeret til. Ved manglende angivelse heraf lægges det til grund, at man ansøger om prækvalifikation til samtlige delaftaler indenfor et eller flere ydelsesområde(r). Egnethedsvurderingen og udvælgelsen sker i forhold til det enkelte ydelsesområde. Ønsker man at blive prækvalificeret til flere delaftaler inden for samme ydelsesområde, skal man derfor nøjes med at indsende ét sæt materiale som grundlag for egnethedsvurderingen og udvælgelsen med samtidig angivelse af, hvilken af de tre delaftaler man ønsker at blive prækvalificeret til. Hvis man ønsker at blive prækvalificeret til flere delaftaler på flere ydelsesområder, skal man udfylde spørgeskemaer om "Referencer for ydelsesområder" for hvert ydelsesområde der anmodes om prækvalifikation på. Prækvalifikation til én delaftale indebærer ikke automatisk prækvalifikation til en anden delaftale. En ansøger vil i øvrigt ikke kunne gøre prækvalifikation til en delaftale betinget af prækvalifikation til en anden delaftale. Bygherrerådgivningsydelser udføres i henhold til Praktiserende Arkitekters Råd/Foreningen af Rådgivende Ingeniører Ydelsesbeskrivelser, Bygherrerådgivning, december De konkrete bygherrerådgivningsydelser sammensættes i forhold til kundens behov og den konkrete opgaves karakter. For rammeaftalen gælder, at det efterfølgende kontraktforhold mellem Klienten og Leverandøren i udgangspunktet vil være reguleret af ABR89. Projekter omfattet af rammeaftalen kan variere i udformning og omfang, og det er ikke et krav, at alle ydelser i ydelsesbeskrivelserne vil indgå i

36 det konkrete projekt. Omfanget af ydelser, der indgår i det konkrete projekt, vil fremgå af honoraraftalen. Rammeaftalen kan benyttes af offentlige organisationer og institutioner, som på tidspunktet for fremsendelse af denne udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende er abonnent (kunde) hos SKI. Det drejer sig for tiden om ca kunder. Liste over SKI kunder kan rekvireres pr. telefon hos SKI kundeservice, , og udgør ligeledes en del af det endelige udbudsmateriale. Opmærksomheden henledes på, at SKI også står på kundelisten. Det forventes, at fordelingen af den anslåede samlede skønnede værdi, jf. VI.3, af indkøberne over 3 år inkl. option på år på de 2 ydelsesområder fordeler sig som følger: Ydelsesområde Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter, delaftale A-C: 60% Ydelsesområde 2 Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter, delaftale 2A-2C: 40% Det bemærkes, at der alene er tale om anslåede værdier, ligesom leverandører på rammeaftalen ikke er garanteret nogen omsætning i rammeaftalens varighed, idet der er tale om frivillige rammeaftaler, som kan benyttes af SKI's kunder. Kunder vil efterfølgende tildele konkrete kontrakter via rammeaftalen ved anvendelse af enten direkte tildeling eller miniudbud. Rammeaftalen fastsætter de nærmere betingelser for anvendelse af direkte tildeling og miniudbud. CPV: , , , , , , , , , , 73000, Albæk og Co. Bygherrerådgivning Hillerødgade 30 A,. sal 2200 København N Arkitema K/S Frederiksgade Århus C Bascon A/S Åboulevarden Århus C Emcon/Signal Ordrupvej Charlottenlund Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S Østre Stationsvej 43, Odense C NIRAS A/S Sortemosevej Allerød Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé København S ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum MidtNord Ingeniørerne Ved Stranden D, 2. th 2

37 9000 Aalborg arkitektfirmaet NORD as Kjellerupsgade Aalborg Bascon A/S Åboulevarden Århus C Broconsult ApS Sankt Peders Stræde 4ASankt Peders Stræde 4A 4000 Roskilde COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Krüger A/S Gladsaxevej Søborg Moe & Brødsgaard A/S Tørringvej Rødovre NIRAS A/S Sortemosevej Allerød Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé København S 3

38 DK-København: Beskyttelse mod giftige stoffer KORTLÆGNING AF 0 STOFFER PÅ LISTEN OVER UØNSKEDE STOFFER (LOUS) Kortlægning af 0 stoffer på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS) Nærværende udbud omfatter systematisk kortlægning af følgende 0 stoffer: - PFOS og PFOA og øvrige per- og polyfluorerede forbindelser - Visse parabener (propyl- og butylparaben samt isopropylparaben, isobutylparaben, methyl- og ethylparaben) til visse formål - Methanol - Alkylphenoler og alkylphenolethoxylater - Bisphenol A - Bisphenol-A-diglycidylether polymer -,4-benzenediol, 2,5-bis(,-dimethylethyl)- -,6 hexandioldiglycidylether - N-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-,3,5-triazin-2,4-diamin - Cadmium og cadmiumforbindelser For hvert af de ovenstående stoffer/stofgrupper gennemføres en systematisk kortlægning, som består af indsamling af al tilgængelig viden og erfaringer mht. stofferne/stofgruppernes forekomst, risiko for miljø og sundhed samt regulering. Kortlægningerne vil udelukkende bestå af indsamling af eksisterende data og vurderinger. Nye analyser og vurderinger skal således ikke udarbejdes. Kortlægningerne skal tage udgangspunkt i stoffet og dets egenskaber og inddrage hele stoffets livscyklus i forhold til produktion, anvendelse og affaldshåndtering med et særligt fokus på anvendelsen i forbrugerprodukter CPV: , , , COWI A/S COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby 2800 Parallelvej 2 DHI DHI Agern Allé Hørsholm 2870 Hørsholm Force Technology FORCE Technology Divisionen for Energi, Klima og Miljø Hjortekærsvej Lyngby 2800 Lyngby COWI A/S COWI A/S Parallelvej Lyngby 2800 Lyngby DHI DHI Agern Allé Hørsholm 2970 Hørsholm

39 COWI A/S COWI A/S Parallelvej Lyngby 2800 Lyngby COWI COWI A/S Parallelvej Lyngby 2800 Lyngby DHI DHI Agern Allé Hørsholm 2970 Hørsholm COWI A/S COWI A/S Parallelvej Lyngby 2800 Lyngby 2

40 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med studenterboliger TINGBJERGKOLLEGIET, SELVEJENDE INSTITUTION Tingbjergkollegiet: Renovering af værelser, fælleskøkkener samt nyt ventilationssystem mv. Totalrenovering af 288 kollegieværelser: Der foretages en sammenlægning af 36 af de 288 boliger således at 252 enkeltboliger renoveres og der etableres 8 nye 2-rums boliger, i alt 270 boliger. De 270 boliger totalrenoveres indvendigt: Herunder udskiftning af gulve og renovering af vægge og lofter. Arealet af WC/baderum reduceres og indretningen optimeres for at give plads til et minikøkken og bedre opbevaring. Døre udskiftes. Samtlige installationer og overflader på wc/bad nedrives og der opbygges nye flisegulve, flisevægge og nye nedhængte lofter samt opsættes nyt inventar og installationer. Fuger omkring vinduer og døre udskiftes indvendigt (der er konstateret PCB), kuldebroer efterisoleres. Der etableres nye skakte til ny ventilation med varmegenvinding i samtlige værelser og køkkener. Trapper og gange renoveres, herunder udskiftning af gulve og renovering af vægge og lofter. De 8 eksisterende ældre fælleskøkkener renoveres ved udskiftning til nye og mere tidssvarende køkkener samt diverse el- og vvs arbejder. Dørpartier i køkkenkarnapperne udskiftes til nye med energiglas. Der etableres adgang fra fælleskøkkener til haven ved at udskifte eksisterende trapper fra stueetagens fælleskøkkener til nye ståltrapper, der også giver adgang til haven fra fælleskøkkenerne på de øvrige etager. Der etableres nye teknikhuse og rørføringer på tag til den nye energiøkonomiske ventilation. De fleste VVS-installationer, herunder hovedfordelingsledninger og stigestrenge for vand samt faldstammer udskiftes. Desuden etableres nye og supplerede el-installationer herunder nye gruppetavler samt datastik i hver bolig og fælleskøkkener. Facader eftergås, fiberbeton afrenses mv. Diverse øvrige bygningsarbejder. Udearealer påtænkes opgraderet senere og indgår ikke i dette udbud. CPV: Enemærke & Petersen A/S Ole Hansens Vej 400 Ringsted Mailadresse: Telefon: Internetadresse: eogp.dk/ Fax:

41 DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater AMGROS I/S Batterier til høreapparater Denne bekendtgørelse vedrører indgåelsen af en rammeaftale mellem de 5 danske Regioner og en leverandør af batterier til høreapparater den 4. marts 203. CPV: Siemens Høreapparater A/S Borupvang Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

42 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Bristol-Myers Squibb Lyngby Hovedgade Bagsværd Abacus Medicine Vesterbrogade København V Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsensvej 4, 3. sal 200 København Ø

43 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: AstraZeneca A/S Arne Jacobsens Allé København S Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D 2730 Herlev

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Herning Kommune. Sammenfatning af opgaven DK-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Herning Kommune DK-Holstebro: Begrænset udbud - totalrådgivning vedr. Om- og tilbygning til Idrætscenter Vest, Holstebro

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere