Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral for hedtvand, inkl. ca m2 bygninger og div. hjælpeanlæg samt forsyningsanlæg. Træpiller skal indarbejdes som supplerende brændselskilde. CPV: , , , Weiss A/S Ved Stranden 9560 Hadsund

2 DK-Aabenraa: Udførelse af bygningsinstallationer REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise CTS-anlæg i forbindelse med udbygning af Sygehus Sønderjylland Aabenraa og opførelse af Nyt Psykiatrisk Sygehus Aabenraa Sygehus Sønderjylland Aabenraa er i øjeblikket ved at opføre akutsygehus i form af udbygning af det eksisterende sygehus i to faser. Fase af byggeriet består af Fælles Akut Modtagelse (FAM), Kardiologisk Afdeling, Steril Central, Operationsstuer (OP), Gynækologi og Familiehuset, der indeholder Pædiatri inkl. Neonatalogi, Obstetrik og fødegang. Der etableres en særskilt FAM for Pædiatri og særskilt modtagelse for fødende/svangre samt en varemodtagelse. Fase består af både til- og ombygninger, og udgør samlet ca m2. Fase 2 omfatter bl.a. opførelse af en sengebygning, ombygning til apotek, intensiv, laboratorium og forsknings- og læringscenter samt anlægsarbejder inklusive helikopterlandeplads. Fase 2 udgør samlet ca m2. Ved siden af det somatiske sygehus bygger Psykiatrien i Region Syddanmark nyt psykiatrisk sygehus. Byggeprojektet udføres i to faser, hvor fase indeholder byggeri af det børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium i og i forbindelse med somatikkens Familiehus, og fase 2 omfatter byggeri af alle sengeafsnit og gerontopsykiatrisk ambulatorium. Samlet areal for fase og fase 2 er ca m2. Til det eksisterende sygehus ( kvm) og i forbindelse med disse ovenstående byggerier udbydes en fagentreprise vedrørende CTS-anlæg, som omfatter levering og montering af komplet CTS-anlæg incl. styringskomponenter og tilhørende stærkstrømsinstallationer. CTS-anlægget på det eksisterende sygehus ønskes opgraderet/kan genanvendes i relevant omfang. CTS-anlæg for fase 2 af ombygningen af det somatiske sygehus udbydes som option. CPV: , , Dominus A/S Gavnøvej Herning

3 DK-Aalborg: Kød REGION NORDJYLLAND Kød, fjerkræ og pålæg til Region Nordjylland. Indkøb af Kød, fjerkræ og Pålæg til Region Nordjylland. CPV: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup

4 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder AARHUS KOMMUNE - BØRN OG UNGE Frederiksbjerg-byggeriet Totalentreprise vedrørende etablering af Frederiksbjerg-byggeriet, der omfatter et nyt bæredygtigt børne- og ungdomsmiljø med fremtidens skole som kerne, på grunden hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgade Skole ligger i dag. CPV: , , , Hoffmann A/S Edwin Rahrs Vej Aabyhøj

5 DK-Aarhus: Eldistribution NRGI A.M.B.A. Koncern forsikringsprogram for NRGi. NRGi ønskede med virkning fra at indgå en eller flere forsikringskontrakter for flere områder. CPV: , , , , 66540, , , Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Telefon: Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon: Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon: Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon: AIG Europe Limited Kalvebod Brygge København V Telefon: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Telefon: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Telefon: AIG Europe Limited

6 Kalvebod Brygge København V Telefon: AIG Europe Limited Kalvebod Brygge 560 Københavns V Telefon: AIG Europe Limited Kalvebod Brygge København V Telefon:

7 DK-Aarhus: Rekrutteringstjenester AARHUS KOMMUNE - BØRN OG UNGE Udførelse af drift og administration af Ung-til-ung mentorordning. Kontrakten vedrører udførelse af drift og administration, indgåelse af samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner, visitation af mentorer, uddannelse af mentorer, netværksmøder og evaluering for Aarhus Kommune. CPV: Mercuri Urval

8 DK-Ballerup: Konsulenttjenesteydelser FORSVARETS MATERIELTJENESTE Udbud af konsulentydelser - opdelt i 5 delaftaler Forsvarets materieltjeneste udbyder rammeaftale vedrørende konsulentydelser. Rammeaftalen er opdelt i 6 delaftaler (delaftale 5 er dog udgået): - Delaftale - Tekniker - Delaftale 2 - Ingeniør - Delaftale 3 - Projektleder - Delaftale 4 - Regnskabsfører - - Delaftale 6 - Prince 2 kurser CPV: Idoc Nibevej 3 B 9200 Aalborg SV Telefon: Idoc Nibevej 3 B 9200 Aalborg SV Telefon: Peak Consulting Group Sølvgade København K Mailadresse: Telefon: Fax: KPMG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Peak Consulting Group Sølvgade København K Mailadresse: Telefon: Fax:

9 DK-Ballerup: Militære luftfartøjer, missiler og rumfartøjer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) CPV: Militære luftfartøjer, missiler og rumfartøjer.

10 DK-Ballerup: Pansrede militærkøretøjer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) CPV: Pansrede militærkøretøjer.

11 DK-Ballerup: Vedligeholdelse af sportsarealer BALLERUP KOMMUNE Budrunde - drift og vedligeholdelse af boldbaner. Meddelse om resultat af budrunde: Nærværende entreprise er et led i en samlet plan for udbud af drift og vedligeholdelsesopgaver i Ballerup Kommune, hvorefter der udbydes delentrepriser inden for området. Driftsentreprisen for Ballerup Kommunes boldbaner omfatter pleje, vedligehold og visse serviceydelser på ca kvm boldbanegræs og kvm grusbane. Entreprisen omfatter primært følgende arbejder: Pleje af sportsplæner, herunder græsklipning, vertikalskæring, dybdeluftning, gødskning mm. Pleje af grusbaner, herunder afretning, påfyldning, ukrudtsbekæmpelse mm. Renhold ved og på spillearealer Opsyn med mangler og skader Entreprisen er præget af det tætte samarbejde der er mellem brugerne, entreprenøren og Ballerup Kommune. Det stiller krav til entreprenøren om stor fleksibilitet. Dette kan udmønte sig i at entreprenøren vil blive anmodet om arbejder med kort varsel, f.eks. ekstra klargøringer før eller efter aktiviteter. Disse aktiviteter vil blive beregnet som ekstraarbejder, men kræver at entreprenøren kan stille med mandskab og maskinel med kort varsel. Der kan ligeledes forekomme arbejder der foregår uden for normal arbejdstid eller i weekender. Disse er ligeledes ekstraarbejder. Pga. den tætte kontakt til brugerne er det desuden vigtigt, at alle medarbejder kan forstå og tale dansk. CPV: , , DH Muld Yderholmen Ballerup Telefon: Fax:

12 DK-Brøndby: Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser DANSKE SPIL A/S CPV: , , Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser. Trykning. Virksomhed i forbindelse med trykning. Pollard Banknote Limited 499 Buffalo Place R3T L7 Winnipeg CANADA Scientific Games International limited George Mann Road LS0 DJ Leeds DET FORENEDE KONGERIGE

13 DK-Bredebro: Nyt forbehandlingsanlæg Tønder Forsyning

14 DK-Esbjerg: Damp- og vandrør ESBJERG FORSYNING A/S Rammeaftale på indkøb af Ledningsmateriel til distribution af vand indgået mellem Indkøb af ledningsmateriel til distribution af vand er tildelt 2 leverandører CPV: AO Vaga Teknik A/S Mossvej Horsens Telefon:

15 DK-Frederiksberg: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af brolægningsydelser I henhold til EU direktivet 2004/8/EF af 3 marts 2004 annoncerer Frederiksberg Kommune brolægningsydelser til Frederiksberg Kommune. Udbuddet omfatter overtagelser og løsninger af brolægningsydelser til daglig drift og større anlæg i Frederiksberg Kommune. Arbejdsopgaverne varierer og der estimeres med en fordeling på: Daglig drift (20 %) Større anlæg (80%) Udbuddet består af én rammekontrakt: Rammekontrakt vedr. levering af brolægningsydelser til Frederiksberg Kommune Kommunens forventede årlige forbrug er ca kr., eksklusiv moms. Forbruget er baseret på et gennemsnitstal tal fra år medio 202. Udbuddet skal føre til indgåelsen af en obligatorisk rammekontrakt mellem udbyder og den tilbudsgiver (kontraktshavere), som tildeles rammekontrakten. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud efter tildelingskriteriet "Laveste pris". CPV: , Bjarne Staal Brolægger og Entreprenør Dronning Olgas Vej 8 st TV 2000 Frederiksberg Mailadresse: Telefon:

16 DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer FREDERIKSHAVN KOMMUNE Levering af Sygeplejeartikler og engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune. Levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune. CPV: , 3340, 334, 3342, 3343, , , Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Mediq Danmark A/S Kortnmarksvej Brøndby Telefon:

17 DK-Gentofte: Reparation og vedligeholdelse af maskiner DONG ENERGY WIND POWER A/S CPV: , Reparation og vedligeholdelse af maskiner. Onshore- og offshoreaktiviteter. Total Wind A/S Sjællandsvej Brande Internetadresse: Apro Wind A/S Søndre Kajgade Grenaa Internetadresse:

18 DK-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING (DANSK) I/S Vestforbrænding, revision A5-203, Røggasrensning. Delentreprise D, posefilter mv. Arbejderne består primært i installation af et nyt posefilter, ny gas-gas heater samt renovering af kanaler, lyddæmper og sugetræksblæser. CPV: , ALSTOM Danmark A/S Ringager 2A 2605 Brøndby Telefon: Internetadresse:

19 DK-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING (DANSK) I/S Vestforbrænding, revision A5-203, kedelanlæg, delentreprise B, Transportsystem for ristegennemfald Arbejderne består i levering og indbygning af nye transportører for ristegennemfald fra forbrændingsristen samt nyt system for transport af slagge til slaggesilo (vibrerende transportør). CPV: , Babcock & Wilcox Vølund A/S Falkevej Esbjerg Ø Telefon: Internetadresse:

20 DK-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING (DANSK) I/S Vestforbrænding, revision A5-203, kedelanlæg, delentreprise A, Inconel 2. træk og slidzone Arbejderne består i indbygning af vandkølet Inconel 625 belagt slidzone, herunder verifikation med ny kedelberegning samt udskiftning af ca. 240 m2 membranvægge i kedlens 2. træk (loft, sidevægge og bagvæg) med Inconel 625 belagte membranvægge CPV: , Babcock & Wilcox Vølund A/S Falkevej Esbjerg Ø Telefon: Internetadresse:

21 DK-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING (DANSK) I/S Vestforbrænding, revision A5-203, kedelanlæg, delentreprise C, Opsamling og transport af kedelaske fra 2./3. træk Arbejderne består i levering og indbygning af nyt system for opsamling og transport af kedelaske fra 2. og 3. træk på kedlen. Arbejderne omfatter primært udmadning i bunden af kedlens. 2./3. træk, opsamling, knuser samt pneumatisk sendesystem. CPV: , ALSTOM Danmark A/S Ringager 2A 2605 Brøndby Telefon: Internetadresse:

22 DK-Glostrup: Byggeledelse GLOSTRUP VARME A/S (DK) Rådgivning vedrørende udvidelse af fjernvarmeanlæg i totalentreprise. Glostrup Varme A/S (herefter ) skal udvide det eksisterende fjernvarmeanlæg i et udvalgt område. Udvidelsen af fjernvarmeanlægget udgør ca. 3, km fjernvarmeledninger (hoved- og stikledeninger) og skal udføres i totalentreprise. Der er fastlagt et totalbudget på 80 mio. kr. inklusive alle ydelser, herunder rådgivningsydelser og totalentreprise. Til brug for projektering og gennemførelse af anlægsarbejdet, ønsker at indkøbe følgende rådgivningsydelser: () Den nødvendige projektering til brug for udbud og kontrahering med totalentreprenør (2) Bistand til udbud af anlægskontrakten, herunder teknisk evaluering og udvælgelse af prækvalfikationsansøgninger samt indkomne tilbud, deltagelse på forhandlingsmøder mv. (3) Byggeledelse (4) Tilsyn i udførelsesperioden samt bistand ved afleveringsforretning og -års gennemgang samt opfølgening på eventuelle mangler konstateret ved -års gennemgangen Rådgivningskontrakten forventes at træde i kraft primo marts 203. Kontrakten løber til og med -årsgennemgangen for bygge- og anlægskontrakten eller frem til, at eventuel opfølgning på mangler og andre forhold konstateret ved -års gennemgangen er tilendebragt. Udbudsbekendtgørelse for totalentreprisen forventes udsendt ultimo marts 203. Totalentreprisen forventes opstartet medio 203 og afsluttet ultimo 204. overvejer at udbyde totalentreprisen med to optioner, som vedrører udvidelse af fjernvarmeanlæg i området, Ejby industri, budgetteret med ca. 30 mio. kr., og i området, Brøndby Vibeholm industri, budgetteret med ca. 0-5 mio. kr. CPV: , 73000, , , , , Alectia A/S Teknikerbyen 34 Virum 2830 Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

23 DK-Glostrup: Smartkort RIGSPOLITIET, KONCERNSERVICE Begrænset udbud af fartskriverkort. Produktion og levering af fartskriverkort til Rigspolitiet. CPV: Gemalto Danmark A/S Borupvang B 2750 Ballerup Telefon:

24 DK-Grenaa: Brandkøretøjer BRAND OG REDNING DJURSLAND Udbud på levering af 2 stk. chassis samt opbygning af vandtankvogn og automobilsprøjte Uddbud, der er opdelt i 3 særskilte delaftaler, vedrører levering af henholdsvis: A: 2 stk. chassis med førerhus til videre opbygning som beskrevet i delaftalerne B og C B: Opbygning af vandtankvogn på chassis som beskrevet i delaftale A C: Opbygning af automobilsprøjte på chassis som beskrevet i delaftale A CPV: , , GKV Brandmateriel Kirkegårdsvej Gråsten Mailadresse: Telefon: Internetadresse: gkv.dk/forside Hauberg Technique A/S Finlandsgade Haslev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: GKV GKV Brandmateriel Kirkegårdsvej Gråsten Mailadresse: Telefon: Internetadresse: gkv.dk

25 DK-Hammel: Bygge- og anlægsarbejder FAVRSKOV SPILDEVAND A/S Kloaksanering i Ulstrup. Rammeaftale for entreprenørydelser i partnering. Arbejdet omfatter entreprenørydelser i forbindelse med gennemførelse af kloaksanering i Ulstrup. Arbejdet tager udgangspunkt i en udarbejdet kloakfornyelsesplan, der på nogle områder ønskes verificeret. CPV: VAM A/S Limevej Auning

26 DK-Haslev: Indsamling af husholdningsaffald FAXE AFFALD A/S Indsamling af dagrenovation, papir og batterier, samt glas i Faxe Kommune. Opgaven omfatter indsamling og transport af dagrenovation fra parcelhuse, etageboliger, ejendomme i landzone og sommerhuse, samt dagrenovationslignende affald fra erhverv. Opgaven omfatter desuden husstandsindsamling af papir og batterier (pose på låg), samt indsamling og transport af glas i kuber. CPV: M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej 6 Brøndby 2605 Telefon: Fax:

27 DK-Hillerød: Biokemiske analysatorer REGION HOVEDSTADEN Udstyr og reagenser til gensekventering Udbuddet vedrører indkøb af et udstyr samt nødvendige reagenser (kit) til årlig sekventering af ca. 200 Staphylococcus Aureus genomer til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. CPV: , Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre

28 DK-Hillerød: Elektrocardiogram REGION HOVEDSTADEN EKG-apparatur. EKG-apparatur (optageenheder) til opkobling på eksisterende CardioPerfect database m.v. CPV: Kivex A/S Hammervej Hørsholm

29 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN, KONCERN ØKONOMI, INDKØB Automatiseringsløsning til håndtering af mikrobiologiske prøver Løsning til automatisk inkubering og pladefotografering fuldt integreret med udsåningsrobot. CPV: KIESTRA Lab Automation B.V. Marcolinaan JC Drachten NEDERLANDENE

30 DK-Hillerød: Polymerase-kædereaktion (PCR) REGION HOVEDSTADEN PCR-udstyr m.v. til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital. To forskellige løsninger til pcr-analyser m.v. CPV: QIAGEN Denmark Fruebjergvej 3, Box København Ø Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre

31 DK-Hillerød: Udstyr til radioterapi REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Bestrålingsudstyr til dyreeksperimentel forskning ved Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af bestrålingsudstyr til dyreeksperimentel forskning. CPV: MiYoRAD AB Norrtullsgatan 55, 5tr SE-SE-3 45 Stockholm SVERIGE

32 DK-Hvalsø: Elektriske ledere, til adgangskontrolsystemer LEJRE KOMMUNE Levering af elektronisk nøglesystem/adgangskontrol Et elektronisk nøglesystem/adgangskontrol til implementering i nøgleboke hos borgere, der har installaeret nødkald og hos borgere der ikke er i stand til at åbne egen dør. Seystemet består af en elektronisk cylinder med en dertil, hørende elektronisk nøgel med batteri og indbygget chip. CPV: , Låsepartner Nordsjælland Toftebakken 9 A 3460 Birkerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

33 DK-Ikast: Bærbare datamater IKAST-BRANDE KOMMUNE Kontrakt vedr. levering af bærbare PC'er og tilbehør Kontrakten vedrører levering af bærbare pc'er og tilbehør til Ikast-Brande Kommune. CPV: , Dustin Michael Drewsens vej Højbjerg

34 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR TRAFIK Amagerbrogade som strøggade. Københavns Kommune har udbudt projektet Amagerbrogade som Strøggade til totalrådgivning. Opgaven gives til en ingeniørvirksomhed som totalrådgiver med landskabsarkitekter som underrådgiver. Projektet har til formål at ombygge Amagerbrogade til strøggade med et attraktivt handelsmiljø, bedre opholdsmuligheder mm. Denne opgaves første del er udarbejdelse af en helhedsplan fra Christmas Møllers Plads til Vejlands Allé, med efterfølgende optioner på projektering og anlæg. CPV: , Via Trafik Rådgivning A/S Søvej 3B 3460 Birkerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse: viatrafik.dk/

35 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 7.05 om Bygherrerådgivning. SKI udbyder rammeaftale 705 Bygherrerådgivning omfattende rådgivning i forbindelse med bygherrerådgivning for bygger og anlægsprojekter. Rammeaftale 705 Bygherrerådgivning er en ud af tre rammeaftaler. De øvrige to rammeaftaler omfatter - i modsætning til nærværende rammeaftale (705 Bygherrerådgivning) - ydelser indenfor rådgivende ingeniørydelser (rammeaftale 706 Rådgivende Ingeniørydelser) samt arkitektydelser (707 Arkitektydelser). Rammeaftale 705 Bygherrerådgivning omfatter således alene bygherrerådgivning. Rammeaftalen er opdelt i 6 delaftaler som anført nedenfor:. Ydelsesområde Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter består af: Delaftale A: Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Region Hovedstaden og Region Sjælland Delaftale B: Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Region Syddanmark DelaftaleC: Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Region Midtjylland og Region Nordjylland 2. Ydelsesområde Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter består af: Delaftale 2A: Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter Region Hovedstaden og Region Sjælland Delaftale 2B: Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter Region Syddanmark Delaftale 2C: Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter Region Midtjylland og Region Nordjylland Ved ansøgning om prækvalifikation skal man angive, hvilken af de 6 delaftaler (delaftale A til delaftale 2C) man ønsker at blive prækvalificeret til. Ved manglende angivelse heraf lægges det til grund, at man ansøger om prækvalifikation til samtlige delaftaler indenfor et eller flere ydelsesområde(r). Egnethedsvurderingen og udvælgelsen sker i forhold til det enkelte ydelsesområde. Ønsker man at blive prækvalificeret til flere delaftaler inden for samme ydelsesområde, skal man derfor nøjes med at indsende ét sæt materiale som grundlag for egnethedsvurderingen og udvælgelsen med samtidig angivelse af, hvilken af de tre delaftaler man ønsker at blive prækvalificeret til. Hvis man ønsker at blive prækvalificeret til flere delaftaler på flere ydelsesområder, skal man udfylde spørgeskemaer om "Referencer for ydelsesområder" for hvert ydelsesområde der anmodes om prækvalifikation på. Prækvalifikation til én delaftale indebærer ikke automatisk prækvalifikation til en anden delaftale. En ansøger vil i øvrigt ikke kunne gøre prækvalifikation til en delaftale betinget af prækvalifikation til en anden delaftale. Bygherrerådgivningsydelser udføres i henhold til Praktiserende Arkitekters Råd/Foreningen af Rådgivende Ingeniører Ydelsesbeskrivelser, Bygherrerådgivning, december De konkrete bygherrerådgivningsydelser sammensættes i forhold til kundens behov og den konkrete opgaves karakter. For rammeaftalen gælder, at det efterfølgende kontraktforhold mellem Klienten og Leverandøren i udgangspunktet vil være reguleret af ABR89. Projekter omfattet af rammeaftalen kan variere i udformning og omfang, og det er ikke et krav, at alle ydelser i ydelsesbeskrivelserne vil indgå i

36 det konkrete projekt. Omfanget af ydelser, der indgår i det konkrete projekt, vil fremgå af honoraraftalen. Rammeaftalen kan benyttes af offentlige organisationer og institutioner, som på tidspunktet for fremsendelse af denne udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende er abonnent (kunde) hos SKI. Det drejer sig for tiden om ca kunder. Liste over SKI kunder kan rekvireres pr. telefon hos SKI kundeservice, , og udgør ligeledes en del af det endelige udbudsmateriale. Opmærksomheden henledes på, at SKI også står på kundelisten. Det forventes, at fordelingen af den anslåede samlede skønnede værdi, jf. VI.3, af indkøberne over 3 år inkl. option på år på de 2 ydelsesområder fordeler sig som følger: Ydelsesområde Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter, delaftale A-C: 60% Ydelsesområde 2 Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter, delaftale 2A-2C: 40% Det bemærkes, at der alene er tale om anslåede værdier, ligesom leverandører på rammeaftalen ikke er garanteret nogen omsætning i rammeaftalens varighed, idet der er tale om frivillige rammeaftaler, som kan benyttes af SKI's kunder. Kunder vil efterfølgende tildele konkrete kontrakter via rammeaftalen ved anvendelse af enten direkte tildeling eller miniudbud. Rammeaftalen fastsætter de nærmere betingelser for anvendelse af direkte tildeling og miniudbud. CPV: , , , , , , , , , , 73000, Albæk og Co. Bygherrerådgivning Hillerødgade 30 A,. sal 2200 København N Arkitema K/S Frederiksgade Århus C Bascon A/S Åboulevarden Århus C Emcon/Signal Ordrupvej Charlottenlund Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S Østre Stationsvej 43, Odense C NIRAS A/S Sortemosevej Allerød Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé København S ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum MidtNord Ingeniørerne Ved Stranden D, 2. th 2

37 9000 Aalborg arkitektfirmaet NORD as Kjellerupsgade Aalborg Bascon A/S Åboulevarden Århus C Broconsult ApS Sankt Peders Stræde 4ASankt Peders Stræde 4A 4000 Roskilde COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Krüger A/S Gladsaxevej Søborg Moe & Brødsgaard A/S Tørringvej Rødovre NIRAS A/S Sortemosevej Allerød Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé København S 3

38 DK-København: Beskyttelse mod giftige stoffer KORTLÆGNING AF 0 STOFFER PÅ LISTEN OVER UØNSKEDE STOFFER (LOUS) Kortlægning af 0 stoffer på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS) Nærværende udbud omfatter systematisk kortlægning af følgende 0 stoffer: - PFOS og PFOA og øvrige per- og polyfluorerede forbindelser - Visse parabener (propyl- og butylparaben samt isopropylparaben, isobutylparaben, methyl- og ethylparaben) til visse formål - Methanol - Alkylphenoler og alkylphenolethoxylater - Bisphenol A - Bisphenol-A-diglycidylether polymer -,4-benzenediol, 2,5-bis(,-dimethylethyl)- -,6 hexandioldiglycidylether - N-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-,3,5-triazin-2,4-diamin - Cadmium og cadmiumforbindelser For hvert af de ovenstående stoffer/stofgrupper gennemføres en systematisk kortlægning, som består af indsamling af al tilgængelig viden og erfaringer mht. stofferne/stofgruppernes forekomst, risiko for miljø og sundhed samt regulering. Kortlægningerne vil udelukkende bestå af indsamling af eksisterende data og vurderinger. Nye analyser og vurderinger skal således ikke udarbejdes. Kortlægningerne skal tage udgangspunkt i stoffet og dets egenskaber og inddrage hele stoffets livscyklus i forhold til produktion, anvendelse og affaldshåndtering med et særligt fokus på anvendelsen i forbrugerprodukter CPV: , , , COWI A/S COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby 2800 Parallelvej 2 DHI DHI Agern Allé Hørsholm 2870 Hørsholm Force Technology FORCE Technology Divisionen for Energi, Klima og Miljø Hjortekærsvej Lyngby 2800 Lyngby COWI A/S COWI A/S Parallelvej Lyngby 2800 Lyngby DHI DHI Agern Allé Hørsholm 2970 Hørsholm

39 COWI A/S COWI A/S Parallelvej Lyngby 2800 Lyngby COWI COWI A/S Parallelvej Lyngby 2800 Lyngby DHI DHI Agern Allé Hørsholm 2970 Hørsholm COWI A/S COWI A/S Parallelvej Lyngby 2800 Lyngby 2

40 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med studenterboliger TINGBJERGKOLLEGIET, SELVEJENDE INSTITUTION Tingbjergkollegiet: Renovering af værelser, fælleskøkkener samt nyt ventilationssystem mv. Totalrenovering af 288 kollegieværelser: Der foretages en sammenlægning af 36 af de 288 boliger således at 252 enkeltboliger renoveres og der etableres 8 nye 2-rums boliger, i alt 270 boliger. De 270 boliger totalrenoveres indvendigt: Herunder udskiftning af gulve og renovering af vægge og lofter. Arealet af WC/baderum reduceres og indretningen optimeres for at give plads til et minikøkken og bedre opbevaring. Døre udskiftes. Samtlige installationer og overflader på wc/bad nedrives og der opbygges nye flisegulve, flisevægge og nye nedhængte lofter samt opsættes nyt inventar og installationer. Fuger omkring vinduer og døre udskiftes indvendigt (der er konstateret PCB), kuldebroer efterisoleres. Der etableres nye skakte til ny ventilation med varmegenvinding i samtlige værelser og køkkener. Trapper og gange renoveres, herunder udskiftning af gulve og renovering af vægge og lofter. De 8 eksisterende ældre fælleskøkkener renoveres ved udskiftning til nye og mere tidssvarende køkkener samt diverse el- og vvs arbejder. Dørpartier i køkkenkarnapperne udskiftes til nye med energiglas. Der etableres adgang fra fælleskøkkener til haven ved at udskifte eksisterende trapper fra stueetagens fælleskøkkener til nye ståltrapper, der også giver adgang til haven fra fælleskøkkenerne på de øvrige etager. Der etableres nye teknikhuse og rørføringer på tag til den nye energiøkonomiske ventilation. De fleste VVS-installationer, herunder hovedfordelingsledninger og stigestrenge for vand samt faldstammer udskiftes. Desuden etableres nye og supplerede el-installationer herunder nye gruppetavler samt datastik i hver bolig og fælleskøkkener. Facader eftergås, fiberbeton afrenses mv. Diverse øvrige bygningsarbejder. Udearealer påtænkes opgraderet senere og indgår ikke i dette udbud. CPV: Enemærke & Petersen A/S Ole Hansens Vej 400 Ringsted Mailadresse: Telefon: Internetadresse: eogp.dk/ Fax:

41 DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater AMGROS I/S Batterier til høreapparater Denne bekendtgørelse vedrører indgåelsen af en rammeaftale mellem de 5 danske Regioner og en leverandør af batterier til høreapparater den 4. marts 203. CPV: Siemens Høreapparater A/S Borupvang Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

42 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Bristol-Myers Squibb Lyngby Hovedgade Bagsværd Abacus Medicine Vesterbrogade København V Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsensvej 4, 3. sal 200 København Ø

43 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: AstraZeneca A/S Arne Jacobsens Allé København S Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D 2730 Herlev

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne. Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser

Præsentation af rammeaftalerne. Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser Præsentation af rammeaftalerne Bygherrerådgivning Rådgivende ingeniørydelser Arkitektydelser 2 Hvem kan bruge aftalen Frivillige rammeaftaler Rammer bredt alle SKI s kunder Ingen forpligtende aftale for

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar.

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36221490.aspx Ekstern udbuds ID 273429-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295140-2011:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 181-295140

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17 Forsikringsudbud. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33239548.aspx Ekstern udbuds ID 10682-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Udbud efter

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33 Rengøring og vinduespolering til Distriktspsykiatrisk Center Glostrup/OPUS og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Det Ambulante Hus i Region Hovedstadens Psykiatri. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45080010.aspx

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser.

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/37216550.aspx Ekstern udbuds ID 11918-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 17 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:487352-2017:text:da:html Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt NOTAT Allerød Kommune Økonomi Udbud og Indkøb Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat til Økonomiudvalgsmøde den 1. september 2011 vedr. energioptimeringsprojekt

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F21 VERSION: R2.0.9.S01.I01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nsoendri NO_DOC_EXT: 2016-072711 SOFTWARE VERSION: 9.1.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail:

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers IDA den 6. april 2016 ESCO konceptet siemens.com/answers Dagsorden Siemens i Danmark Offentlig Privat Samarbejde Konceptet Finansiering, cash flow og anlægsloft. Energiprojekter hos Hvidovre og Guldborgsund

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 073-122213. Udbudsbekendtgørelse.

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 073-122213. Udbudsbekendtgørelse. 1/9 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:122213-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 073-122213

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125033-2016:text:da:html Danmark-Herning: Personbiler 2016/S 072-125033 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg.

Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg. Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/35020552.aspx Ekstern udbuds ID 361567-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61071-2016:text:da:html Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S 038-061071 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433457-2015:text:da:html Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457 Udbudsbekendtgørelse Bygge-

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Installation af gadebelysningsudstyr. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Installation af gadebelysningsudstyr. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Installation af gadebelysningsudstyr AABENRAA KOMMUNE Drift og vedligeholdelse samt energirenovering af gadelys i Aabenraa Kommune. Drift og vedligeholdelse samt energirenovering af gadelys

Læs mere

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler.

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30194889.aspx Ekstern udbuds ID 14388-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Udbud af kontrakt vedrørende insulinpumper, CGM og forbrugsvarer Sagsnummer: 1-23-4-72-1-16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 Baggrund for udbuddet... 1 1.3 Opdeling af kontrakten...

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Rengøringsservice Kantineservice 18.01 Rengøringsservice 2 3 Hvem kan bruge aftalen Frivillig aftale Målrettet kommuner, regioner, selvejende institutioner og halvoffentlige

Læs mere

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Esbjerg Kommune Fanø

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35382-2013:text:da:html DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S 023-035382 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240232-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Solenergianlæg 2014/S 134-240232 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19668-2017:text:da:html -København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2017/S 013-019668 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141 1/15 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295141-2011:text:da:html DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49210-2016:text:da:html Danmark-Hedehusene: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder 2016/S 031-049210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

Silkeborg Varme A/S. Distributionsnet Funder Bakke.

Silkeborg Varme A/S. Distributionsnet Funder Bakke. Silkeborg Varme A/S. Distributionsnet Funder Bakke. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41711582.aspx Ekstern udbuds ID 366780-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere