Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral for hedtvand, inkl. ca m2 bygninger og div. hjælpeanlæg samt forsyningsanlæg. Træpiller skal indarbejdes som supplerende brændselskilde. CPV: , , , Weiss A/S Ved Stranden 9560 Hadsund

2 DK-Aabenraa: Udførelse af bygningsinstallationer REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise CTS-anlæg i forbindelse med udbygning af Sygehus Sønderjylland Aabenraa og opførelse af Nyt Psykiatrisk Sygehus Aabenraa Sygehus Sønderjylland Aabenraa er i øjeblikket ved at opføre akutsygehus i form af udbygning af det eksisterende sygehus i to faser. Fase af byggeriet består af Fælles Akut Modtagelse (FAM), Kardiologisk Afdeling, Steril Central, Operationsstuer (OP), Gynækologi og Familiehuset, der indeholder Pædiatri inkl. Neonatalogi, Obstetrik og fødegang. Der etableres en særskilt FAM for Pædiatri og særskilt modtagelse for fødende/svangre samt en varemodtagelse. Fase består af både til- og ombygninger, og udgør samlet ca m2. Fase 2 omfatter bl.a. opførelse af en sengebygning, ombygning til apotek, intensiv, laboratorium og forsknings- og læringscenter samt anlægsarbejder inklusive helikopterlandeplads. Fase 2 udgør samlet ca m2. Ved siden af det somatiske sygehus bygger Psykiatrien i Region Syddanmark nyt psykiatrisk sygehus. Byggeprojektet udføres i to faser, hvor fase indeholder byggeri af det børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorium i og i forbindelse med somatikkens Familiehus, og fase 2 omfatter byggeri af alle sengeafsnit og gerontopsykiatrisk ambulatorium. Samlet areal for fase og fase 2 er ca m2. Til det eksisterende sygehus ( kvm) og i forbindelse med disse ovenstående byggerier udbydes en fagentreprise vedrørende CTS-anlæg, som omfatter levering og montering af komplet CTS-anlæg incl. styringskomponenter og tilhørende stærkstrømsinstallationer. CTS-anlægget på det eksisterende sygehus ønskes opgraderet/kan genanvendes i relevant omfang. CTS-anlæg for fase 2 af ombygningen af det somatiske sygehus udbydes som option. CPV: , , Dominus A/S Gavnøvej Herning

3 DK-Aalborg: Kød REGION NORDJYLLAND Kød, fjerkræ og pålæg til Region Nordjylland. Indkøb af Kød, fjerkræ og Pålæg til Region Nordjylland. CPV: Dansk Cater A/S Vidalsvej Svenstrup

4 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder AARHUS KOMMUNE - BØRN OG UNGE Frederiksbjerg-byggeriet Totalentreprise vedrørende etablering af Frederiksbjerg-byggeriet, der omfatter et nyt bæredygtigt børne- og ungdomsmiljø med fremtidens skole som kerne, på grunden hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgade Skole ligger i dag. CPV: , , , Hoffmann A/S Edwin Rahrs Vej Aabyhøj

5 DK-Aarhus: Eldistribution NRGI A.M.B.A. Koncern forsikringsprogram for NRGi. NRGi ønskede med virkning fra at indgå en eller flere forsikringskontrakter for flere områder. CPV: , , , , 66540, , , Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Telefon: Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon: Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon: Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon: AIG Europe Limited Kalvebod Brygge København V Telefon: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Telefon: Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej København V Telefon: AIG Europe Limited

6 Kalvebod Brygge København V Telefon: AIG Europe Limited Kalvebod Brygge 560 Københavns V Telefon: AIG Europe Limited Kalvebod Brygge København V Telefon:

7 DK-Aarhus: Rekrutteringstjenester AARHUS KOMMUNE - BØRN OG UNGE Udførelse af drift og administration af Ung-til-ung mentorordning. Kontrakten vedrører udførelse af drift og administration, indgåelse af samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner, visitation af mentorer, uddannelse af mentorer, netværksmøder og evaluering for Aarhus Kommune. CPV: Mercuri Urval

8 DK-Ballerup: Konsulenttjenesteydelser FORSVARETS MATERIELTJENESTE Udbud af konsulentydelser - opdelt i 5 delaftaler Forsvarets materieltjeneste udbyder rammeaftale vedrørende konsulentydelser. Rammeaftalen er opdelt i 6 delaftaler (delaftale 5 er dog udgået): - Delaftale - Tekniker - Delaftale 2 - Ingeniør - Delaftale 3 - Projektleder - Delaftale 4 - Regnskabsfører - - Delaftale 6 - Prince 2 kurser CPV: Idoc Nibevej 3 B 9200 Aalborg SV Telefon: Idoc Nibevej 3 B 9200 Aalborg SV Telefon: Peak Consulting Group Sølvgade København K Mailadresse: Telefon: Fax: KPMG Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Mailadresse: Telefon: Peak Consulting Group Sølvgade København K Mailadresse: Telefon: Fax:

9 DK-Ballerup: Militære luftfartøjer, missiler og rumfartøjer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) CPV: Militære luftfartøjer, missiler og rumfartøjer.

10 DK-Ballerup: Pansrede militærkøretøjer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZAION (DALO) CPV: Pansrede militærkøretøjer.

11 DK-Ballerup: Vedligeholdelse af sportsarealer BALLERUP KOMMUNE Budrunde - drift og vedligeholdelse af boldbaner. Meddelse om resultat af budrunde: Nærværende entreprise er et led i en samlet plan for udbud af drift og vedligeholdelsesopgaver i Ballerup Kommune, hvorefter der udbydes delentrepriser inden for området. Driftsentreprisen for Ballerup Kommunes boldbaner omfatter pleje, vedligehold og visse serviceydelser på ca kvm boldbanegræs og kvm grusbane. Entreprisen omfatter primært følgende arbejder: Pleje af sportsplæner, herunder græsklipning, vertikalskæring, dybdeluftning, gødskning mm. Pleje af grusbaner, herunder afretning, påfyldning, ukrudtsbekæmpelse mm. Renhold ved og på spillearealer Opsyn med mangler og skader Entreprisen er præget af det tætte samarbejde der er mellem brugerne, entreprenøren og Ballerup Kommune. Det stiller krav til entreprenøren om stor fleksibilitet. Dette kan udmønte sig i at entreprenøren vil blive anmodet om arbejder med kort varsel, f.eks. ekstra klargøringer før eller efter aktiviteter. Disse aktiviteter vil blive beregnet som ekstraarbejder, men kræver at entreprenøren kan stille med mandskab og maskinel med kort varsel. Der kan ligeledes forekomme arbejder der foregår uden for normal arbejdstid eller i weekender. Disse er ligeledes ekstraarbejder. Pga. den tætte kontakt til brugerne er det desuden vigtigt, at alle medarbejder kan forstå og tale dansk. CPV: , , DH Muld Yderholmen Ballerup Telefon: Fax:

12 DK-Brøndby: Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser DANSKE SPIL A/S CPV: , , Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser. Trykning. Virksomhed i forbindelse med trykning. Pollard Banknote Limited 499 Buffalo Place R3T L7 Winnipeg CANADA Scientific Games International limited George Mann Road LS0 DJ Leeds DET FORENEDE KONGERIGE

13 DK-Bredebro: Nyt forbehandlingsanlæg Tønder Forsyning

14 DK-Esbjerg: Damp- og vandrør ESBJERG FORSYNING A/S Rammeaftale på indkøb af Ledningsmateriel til distribution af vand indgået mellem Indkøb af ledningsmateriel til distribution af vand er tildelt 2 leverandører CPV: AO Vaga Teknik A/S Mossvej Horsens Telefon:

15 DK-Frederiksberg: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr FREDERIKSBERG KOMMUNE Udbud af brolægningsydelser I henhold til EU direktivet 2004/8/EF af 3 marts 2004 annoncerer Frederiksberg Kommune brolægningsydelser til Frederiksberg Kommune. Udbuddet omfatter overtagelser og løsninger af brolægningsydelser til daglig drift og større anlæg i Frederiksberg Kommune. Arbejdsopgaverne varierer og der estimeres med en fordeling på: Daglig drift (20 %) Større anlæg (80%) Udbuddet består af én rammekontrakt: Rammekontrakt vedr. levering af brolægningsydelser til Frederiksberg Kommune Kommunens forventede årlige forbrug er ca kr., eksklusiv moms. Forbruget er baseret på et gennemsnitstal tal fra år medio 202. Udbuddet skal føre til indgåelsen af en obligatorisk rammekontrakt mellem udbyder og den tilbudsgiver (kontraktshavere), som tildeles rammekontrakten. Udbuddet gennemføres som offentligt udbud efter tildelingskriteriet "Laveste pris". CPV: , Bjarne Staal Brolægger og Entreprenør Dronning Olgas Vej 8 st TV 2000 Frederiksberg Mailadresse: Telefon:

16 DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer FREDERIKSHAVN KOMMUNE Levering af Sygeplejeartikler og engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune. Levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune. CPV: , 3340, 334, 3342, 3343, , , Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon: Mediq Danmark A/S Kortnmarksvej Brøndby Telefon:

17 DK-Gentofte: Reparation og vedligeholdelse af maskiner DONG ENERGY WIND POWER A/S CPV: , Reparation og vedligeholdelse af maskiner. Onshore- og offshoreaktiviteter. Total Wind A/S Sjællandsvej Brande Internetadresse: Apro Wind A/S Søndre Kajgade Grenaa Internetadresse:

18 DK-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING (DANSK) I/S Vestforbrænding, revision A5-203, Røggasrensning. Delentreprise D, posefilter mv. Arbejderne består primært i installation af et nyt posefilter, ny gas-gas heater samt renovering af kanaler, lyddæmper og sugetræksblæser. CPV: , ALSTOM Danmark A/S Ringager 2A 2605 Brøndby Telefon: Internetadresse:

19 DK-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING (DANSK) I/S Vestforbrænding, revision A5-203, kedelanlæg, delentreprise B, Transportsystem for ristegennemfald Arbejderne består i levering og indbygning af nye transportører for ristegennemfald fra forbrændingsristen samt nyt system for transport af slagge til slaggesilo (vibrerende transportør). CPV: , Babcock & Wilcox Vølund A/S Falkevej Esbjerg Ø Telefon: Internetadresse:

20 DK-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING (DANSK) I/S Vestforbrænding, revision A5-203, kedelanlæg, delentreprise A, Inconel 2. træk og slidzone Arbejderne består i indbygning af vandkølet Inconel 625 belagt slidzone, herunder verifikation med ny kedelberegning samt udskiftning af ca. 240 m2 membranvægge i kedlens 2. træk (loft, sidevægge og bagvæg) med Inconel 625 belagte membranvægge CPV: , Babcock & Wilcox Vølund A/S Falkevej Esbjerg Ø Telefon: Internetadresse:

21 DK-Glostrup: Bygge-anlægsarbejde: anlæg til destillation eller rektifikation I/S VESTFORBRÆNDING (DANSK) I/S Vestforbrænding, revision A5-203, kedelanlæg, delentreprise C, Opsamling og transport af kedelaske fra 2./3. træk Arbejderne består i levering og indbygning af nyt system for opsamling og transport af kedelaske fra 2. og 3. træk på kedlen. Arbejderne omfatter primært udmadning i bunden af kedlens. 2./3. træk, opsamling, knuser samt pneumatisk sendesystem. CPV: , ALSTOM Danmark A/S Ringager 2A 2605 Brøndby Telefon: Internetadresse:

22 DK-Glostrup: Byggeledelse GLOSTRUP VARME A/S (DK) Rådgivning vedrørende udvidelse af fjernvarmeanlæg i totalentreprise. Glostrup Varme A/S (herefter ) skal udvide det eksisterende fjernvarmeanlæg i et udvalgt område. Udvidelsen af fjernvarmeanlægget udgør ca. 3, km fjernvarmeledninger (hoved- og stikledeninger) og skal udføres i totalentreprise. Der er fastlagt et totalbudget på 80 mio. kr. inklusive alle ydelser, herunder rådgivningsydelser og totalentreprise. Til brug for projektering og gennemførelse af anlægsarbejdet, ønsker at indkøbe følgende rådgivningsydelser: () Den nødvendige projektering til brug for udbud og kontrahering med totalentreprenør (2) Bistand til udbud af anlægskontrakten, herunder teknisk evaluering og udvælgelse af prækvalfikationsansøgninger samt indkomne tilbud, deltagelse på forhandlingsmøder mv. (3) Byggeledelse (4) Tilsyn i udførelsesperioden samt bistand ved afleveringsforretning og -års gennemgang samt opfølgening på eventuelle mangler konstateret ved -års gennemgangen Rådgivningskontrakten forventes at træde i kraft primo marts 203. Kontrakten løber til og med -årsgennemgangen for bygge- og anlægskontrakten eller frem til, at eventuel opfølgning på mangler og andre forhold konstateret ved -års gennemgangen er tilendebragt. Udbudsbekendtgørelse for totalentreprisen forventes udsendt ultimo marts 203. Totalentreprisen forventes opstartet medio 203 og afsluttet ultimo 204. overvejer at udbyde totalentreprisen med to optioner, som vedrører udvidelse af fjernvarmeanlæg i området, Ejby industri, budgetteret med ca. 30 mio. kr., og i området, Brøndby Vibeholm industri, budgetteret med ca. 0-5 mio. kr. CPV: , 73000, , , , , Alectia A/S Teknikerbyen 34 Virum 2830 Telefon: Mailadresse: Internetadresse:

23 DK-Glostrup: Smartkort RIGSPOLITIET, KONCERNSERVICE Begrænset udbud af fartskriverkort. Produktion og levering af fartskriverkort til Rigspolitiet. CPV: Gemalto Danmark A/S Borupvang B 2750 Ballerup Telefon:

24 DK-Grenaa: Brandkøretøjer BRAND OG REDNING DJURSLAND Udbud på levering af 2 stk. chassis samt opbygning af vandtankvogn og automobilsprøjte Uddbud, der er opdelt i 3 særskilte delaftaler, vedrører levering af henholdsvis: A: 2 stk. chassis med førerhus til videre opbygning som beskrevet i delaftalerne B og C B: Opbygning af vandtankvogn på chassis som beskrevet i delaftale A C: Opbygning af automobilsprøjte på chassis som beskrevet i delaftale A CPV: , , GKV Brandmateriel Kirkegårdsvej Gråsten Mailadresse: Telefon: Internetadresse: gkv.dk/forside Hauberg Technique A/S Finlandsgade Haslev Mailadresse: Telefon: Internetadresse: GKV GKV Brandmateriel Kirkegårdsvej Gråsten Mailadresse: Telefon: Internetadresse: gkv.dk

25 DK-Hammel: Bygge- og anlægsarbejder FAVRSKOV SPILDEVAND A/S Kloaksanering i Ulstrup. Rammeaftale for entreprenørydelser i partnering. Arbejdet omfatter entreprenørydelser i forbindelse med gennemførelse af kloaksanering i Ulstrup. Arbejdet tager udgangspunkt i en udarbejdet kloakfornyelsesplan, der på nogle områder ønskes verificeret. CPV: VAM A/S Limevej Auning

26 DK-Haslev: Indsamling af husholdningsaffald FAXE AFFALD A/S Indsamling af dagrenovation, papir og batterier, samt glas i Faxe Kommune. Opgaven omfatter indsamling og transport af dagrenovation fra parcelhuse, etageboliger, ejendomme i landzone og sommerhuse, samt dagrenovationslignende affald fra erhverv. Opgaven omfatter desuden husstandsindsamling af papir og batterier (pose på låg), samt indsamling og transport af glas i kuber. CPV: M. Larsen Vognmandsfirma A/S Vibeholmsvej 6 Brøndby 2605 Telefon: Fax:

27 DK-Hillerød: Biokemiske analysatorer REGION HOVEDSTADEN Udstyr og reagenser til gensekventering Udbuddet vedrører indkøb af et udstyr samt nødvendige reagenser (kit) til årlig sekventering af ca. 200 Staphylococcus Aureus genomer til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. CPV: , Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre

28 DK-Hillerød: Elektrocardiogram REGION HOVEDSTADEN EKG-apparatur. EKG-apparatur (optageenheder) til opkobling på eksisterende CardioPerfect database m.v. CPV: Kivex A/S Hammervej Hørsholm

29 DK-Hillerød: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) REGION HOVEDSTADEN, KONCERN ØKONOMI, INDKØB Automatiseringsløsning til håndtering af mikrobiologiske prøver Løsning til automatisk inkubering og pladefotografering fuldt integreret med udsåningsrobot. CPV: KIESTRA Lab Automation B.V. Marcolinaan JC Drachten NEDERLANDENE

30 DK-Hillerød: Polymerase-kædereaktion (PCR) REGION HOVEDSTADEN PCR-udstyr m.v. til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev Hospital. To forskellige løsninger til pcr-analyser m.v. CPV: QIAGEN Denmark Fruebjergvej 3, Box København Ø Roche Diagnostics A/S Industriholmen Hvidovre

31 DK-Hillerød: Udstyr til radioterapi REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Bestrålingsudstyr til dyreeksperimentel forskning ved Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET på Rigshospitalet. Levering, installation og idriftsætning af bestrålingsudstyr til dyreeksperimentel forskning. CPV: MiYoRAD AB Norrtullsgatan 55, 5tr SE-SE-3 45 Stockholm SVERIGE

32 DK-Hvalsø: Elektriske ledere, til adgangskontrolsystemer LEJRE KOMMUNE Levering af elektronisk nøglesystem/adgangskontrol Et elektronisk nøglesystem/adgangskontrol til implementering i nøgleboke hos borgere, der har installaeret nødkald og hos borgere der ikke er i stand til at åbne egen dør. Seystemet består af en elektronisk cylinder med en dertil, hørende elektronisk nøgel med batteri og indbygget chip. CPV: , Låsepartner Nordsjælland Toftebakken 9 A 3460 Birkerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

33 DK-Ikast: Bærbare datamater IKAST-BRANDE KOMMUNE Kontrakt vedr. levering af bærbare PC'er og tilbehør Kontrakten vedrører levering af bærbare pc'er og tilbehør til Ikast-Brande Kommune. CPV: , Dustin Michael Drewsens vej Højbjerg

34 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN, CENTER FOR TRAFIK Amagerbrogade som strøggade. Københavns Kommune har udbudt projektet Amagerbrogade som Strøggade til totalrådgivning. Opgaven gives til en ingeniørvirksomhed som totalrådgiver med landskabsarkitekter som underrådgiver. Projektet har til formål at ombygge Amagerbrogade til strøggade med et attraktivt handelsmiljø, bedre opholdsmuligheder mm. Denne opgaves første del er udarbejdelse af en helhedsplan fra Christmas Møllers Plads til Vejlands Allé, med efterfølgende optioner på projektering og anlæg. CPV: , Via Trafik Rådgivning A/S Søvej 3B 3460 Birkerød Mailadresse: Telefon: Internetadresse: viatrafik.dk/

35 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 7.05 om Bygherrerådgivning. SKI udbyder rammeaftale 705 Bygherrerådgivning omfattende rådgivning i forbindelse med bygherrerådgivning for bygger og anlægsprojekter. Rammeaftale 705 Bygherrerådgivning er en ud af tre rammeaftaler. De øvrige to rammeaftaler omfatter - i modsætning til nærværende rammeaftale (705 Bygherrerådgivning) - ydelser indenfor rådgivende ingeniørydelser (rammeaftale 706 Rådgivende Ingeniørydelser) samt arkitektydelser (707 Arkitektydelser). Rammeaftale 705 Bygherrerådgivning omfatter således alene bygherrerådgivning. Rammeaftalen er opdelt i 6 delaftaler som anført nedenfor:. Ydelsesområde Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter består af: Delaftale A: Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Region Hovedstaden og Region Sjælland Delaftale B: Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Region Syddanmark DelaftaleC: Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Region Midtjylland og Region Nordjylland 2. Ydelsesområde Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter består af: Delaftale 2A: Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter Region Hovedstaden og Region Sjælland Delaftale 2B: Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter Region Syddanmark Delaftale 2C: Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter Region Midtjylland og Region Nordjylland Ved ansøgning om prækvalifikation skal man angive, hvilken af de 6 delaftaler (delaftale A til delaftale 2C) man ønsker at blive prækvalificeret til. Ved manglende angivelse heraf lægges det til grund, at man ansøger om prækvalifikation til samtlige delaftaler indenfor et eller flere ydelsesområde(r). Egnethedsvurderingen og udvælgelsen sker i forhold til det enkelte ydelsesområde. Ønsker man at blive prækvalificeret til flere delaftaler inden for samme ydelsesområde, skal man derfor nøjes med at indsende ét sæt materiale som grundlag for egnethedsvurderingen og udvælgelsen med samtidig angivelse af, hvilken af de tre delaftaler man ønsker at blive prækvalificeret til. Hvis man ønsker at blive prækvalificeret til flere delaftaler på flere ydelsesområder, skal man udfylde spørgeskemaer om "Referencer for ydelsesområder" for hvert ydelsesområde der anmodes om prækvalifikation på. Prækvalifikation til én delaftale indebærer ikke automatisk prækvalifikation til en anden delaftale. En ansøger vil i øvrigt ikke kunne gøre prækvalifikation til en delaftale betinget af prækvalifikation til en anden delaftale. Bygherrerådgivningsydelser udføres i henhold til Praktiserende Arkitekters Råd/Foreningen af Rådgivende Ingeniører Ydelsesbeskrivelser, Bygherrerådgivning, december De konkrete bygherrerådgivningsydelser sammensættes i forhold til kundens behov og den konkrete opgaves karakter. For rammeaftalen gælder, at det efterfølgende kontraktforhold mellem Klienten og Leverandøren i udgangspunktet vil være reguleret af ABR89. Projekter omfattet af rammeaftalen kan variere i udformning og omfang, og det er ikke et krav, at alle ydelser i ydelsesbeskrivelserne vil indgå i

36 det konkrete projekt. Omfanget af ydelser, der indgår i det konkrete projekt, vil fremgå af honoraraftalen. Rammeaftalen kan benyttes af offentlige organisationer og institutioner, som på tidspunktet for fremsendelse af denne udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende er abonnent (kunde) hos SKI. Det drejer sig for tiden om ca kunder. Liste over SKI kunder kan rekvireres pr. telefon hos SKI kundeservice, , og udgør ligeledes en del af det endelige udbudsmateriale. Opmærksomheden henledes på, at SKI også står på kundelisten. Det forventes, at fordelingen af den anslåede samlede skønnede værdi, jf. VI.3, af indkøberne over 3 år inkl. option på år på de 2 ydelsesområder fordeler sig som følger: Ydelsesområde Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter, delaftale A-C: 60% Ydelsesområde 2 Bygherrerådgivning i forbindelse med anlægsprojekter, delaftale 2A-2C: 40% Det bemærkes, at der alene er tale om anslåede værdier, ligesom leverandører på rammeaftalen ikke er garanteret nogen omsætning i rammeaftalens varighed, idet der er tale om frivillige rammeaftaler, som kan benyttes af SKI's kunder. Kunder vil efterfølgende tildele konkrete kontrakter via rammeaftalen ved anvendelse af enten direkte tildeling eller miniudbud. Rammeaftalen fastsætter de nærmere betingelser for anvendelse af direkte tildeling og miniudbud. CPV: , , , , , , , , , , 73000, Albæk og Co. Bygherrerådgivning Hillerødgade 30 A,. sal 2200 København N Arkitema K/S Frederiksgade Århus C Bascon A/S Åboulevarden Århus C Emcon/Signal Ordrupvej Charlottenlund Henneby Nielsen Rådgivende ingeniørfirma A/S Østre Stationsvej 43, Odense C NIRAS A/S Sortemosevej Allerød Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé København S ALECTIA A/S Teknikerbyen Virum MidtNord Ingeniørerne Ved Stranden D, 2. th 2

37 9000 Aalborg arkitektfirmaet NORD as Kjellerupsgade Aalborg Bascon A/S Åboulevarden Århus C Broconsult ApS Sankt Peders Stræde 4ASankt Peders Stræde 4A 4000 Roskilde COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Krüger A/S Gladsaxevej Søborg Moe & Brødsgaard A/S Tørringvej Rødovre NIRAS A/S Sortemosevej Allerød Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé København S 3

38 DK-København: Beskyttelse mod giftige stoffer KORTLÆGNING AF 0 STOFFER PÅ LISTEN OVER UØNSKEDE STOFFER (LOUS) Kortlægning af 0 stoffer på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS) Nærværende udbud omfatter systematisk kortlægning af følgende 0 stoffer: - PFOS og PFOA og øvrige per- og polyfluorerede forbindelser - Visse parabener (propyl- og butylparaben samt isopropylparaben, isobutylparaben, methyl- og ethylparaben) til visse formål - Methanol - Alkylphenoler og alkylphenolethoxylater - Bisphenol A - Bisphenol-A-diglycidylether polymer -,4-benzenediol, 2,5-bis(,-dimethylethyl)- -,6 hexandioldiglycidylether - N-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-,3,5-triazin-2,4-diamin - Cadmium og cadmiumforbindelser For hvert af de ovenstående stoffer/stofgrupper gennemføres en systematisk kortlægning, som består af indsamling af al tilgængelig viden og erfaringer mht. stofferne/stofgruppernes forekomst, risiko for miljø og sundhed samt regulering. Kortlægningerne vil udelukkende bestå af indsamling af eksisterende data og vurderinger. Nye analyser og vurderinger skal således ikke udarbejdes. Kortlægningerne skal tage udgangspunkt i stoffet og dets egenskaber og inddrage hele stoffets livscyklus i forhold til produktion, anvendelse og affaldshåndtering med et særligt fokus på anvendelsen i forbrugerprodukter CPV: , , , COWI A/S COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby 2800 Parallelvej 2 DHI DHI Agern Allé Hørsholm 2870 Hørsholm Force Technology FORCE Technology Divisionen for Energi, Klima og Miljø Hjortekærsvej Lyngby 2800 Lyngby COWI A/S COWI A/S Parallelvej Lyngby 2800 Lyngby DHI DHI Agern Allé Hørsholm 2970 Hørsholm

39 COWI A/S COWI A/S Parallelvej Lyngby 2800 Lyngby COWI COWI A/S Parallelvej Lyngby 2800 Lyngby DHI DHI Agern Allé Hørsholm 2970 Hørsholm COWI A/S COWI A/S Parallelvej Lyngby 2800 Lyngby 2

40 DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med studenterboliger TINGBJERGKOLLEGIET, SELVEJENDE INSTITUTION Tingbjergkollegiet: Renovering af værelser, fælleskøkkener samt nyt ventilationssystem mv. Totalrenovering af 288 kollegieværelser: Der foretages en sammenlægning af 36 af de 288 boliger således at 252 enkeltboliger renoveres og der etableres 8 nye 2-rums boliger, i alt 270 boliger. De 270 boliger totalrenoveres indvendigt: Herunder udskiftning af gulve og renovering af vægge og lofter. Arealet af WC/baderum reduceres og indretningen optimeres for at give plads til et minikøkken og bedre opbevaring. Døre udskiftes. Samtlige installationer og overflader på wc/bad nedrives og der opbygges nye flisegulve, flisevægge og nye nedhængte lofter samt opsættes nyt inventar og installationer. Fuger omkring vinduer og døre udskiftes indvendigt (der er konstateret PCB), kuldebroer efterisoleres. Der etableres nye skakte til ny ventilation med varmegenvinding i samtlige værelser og køkkener. Trapper og gange renoveres, herunder udskiftning af gulve og renovering af vægge og lofter. De 8 eksisterende ældre fælleskøkkener renoveres ved udskiftning til nye og mere tidssvarende køkkener samt diverse el- og vvs arbejder. Dørpartier i køkkenkarnapperne udskiftes til nye med energiglas. Der etableres adgang fra fælleskøkkener til haven ved at udskifte eksisterende trapper fra stueetagens fælleskøkkener til nye ståltrapper, der også giver adgang til haven fra fælleskøkkenerne på de øvrige etager. Der etableres nye teknikhuse og rørføringer på tag til den nye energiøkonomiske ventilation. De fleste VVS-installationer, herunder hovedfordelingsledninger og stigestrenge for vand samt faldstammer udskiftes. Desuden etableres nye og supplerede el-installationer herunder nye gruppetavler samt datastik i hver bolig og fælleskøkkener. Facader eftergås, fiberbeton afrenses mv. Diverse øvrige bygningsarbejder. Udearealer påtænkes opgraderet senere og indgår ikke i dette udbud. CPV: Enemærke & Petersen A/S Ole Hansens Vej 400 Ringsted Mailadresse: Telefon: Internetadresse: eogp.dk/ Fax:

41 DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater AMGROS I/S Batterier til høreapparater Denne bekendtgørelse vedrører indgåelsen af en rammeaftale mellem de 5 danske Regioner og en leverandør af batterier til høreapparater den 4. marts 203. CPV: Siemens Høreapparater A/S Borupvang Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

42 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Bristol-Myers Squibb Lyngby Hovedgade Bagsværd Abacus Medicine Vesterbrogade København V Novartis Healthcare A/S Edvard Thomsensvej 4, 3. sal 200 København Ø

43 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: AstraZeneca A/S Arne Jacobsens Allé København S Paranova Danmark A/S Marielundvej 46D 2730 Herlev

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Rengøringsservice Kantineservice 18.01 Rengøringsservice 2 3 Hvem kan bruge aftalen Frivillig aftale Målrettet kommuner, regioner, selvejende institutioner og halvoffentlige

Læs mere

Somatik (herunder laboratoriebyggeri)

Somatik (herunder laboratoriebyggeri) Somatik (herunder laboratoriebyggeri) : Aalborg Sygehus Syd Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Opdragsgiver : Region Nordjylland Tidsperiode : 2008-2010 : Etablering af laboratoriefaciliteter på 3 etager

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141 1/15 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295141-2011:text:da:html DK-København: Ingeniørvirksomhed 2011/S 181-295141 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026753 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 4. juni 2012 K E N D E L S E Kuben Management (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (selv

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57875-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 35-057875 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:148788-2015:text:da:html Danmark-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 084-148788 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen

Slagelse Boligselskab UDBUDSBREV. Flytning af bohave for. Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen UDBUDSBREV Flytning af bohave for Slagelse Boligselskab Afdeling 12. Sydbyen Ærøvej 70 80 Ærøvej 94 96 Ærøvej 98 100 Ærøvej 102 104 Ærøvej 106 108 I Slagelse kommune. Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden Hillerød, den 18. december 2013 Faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden De følgende sider indeholder et faktaark om de større hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden. Faktaarkene

Læs mere

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70210-2013:text:da:html DK-Vejle: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme 2013/S 044-070210 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

REFERENCER. Referencer skoler

REFERENCER. Referencer skoler REFERENCER Referencer skoler Aalborg Universitet Nyt undervisningsbyggeri Nyt undervisningsbyggeri indeholdende undervisningslokaler, seminarrum og kontorer samt bygning for fremtidens læringsmiljø. Projektet

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE TILBAGE DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Oplysninger og

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02) Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO 12-6-2015 Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 084-148783 indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere