Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring"

Transkript

1 Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 20 % Opgave 2 20 % Opgave 3 25 % Opgave 4 15 % Opgave 5 20 % I alt 100% Til prøven er alle skriftlige hjælpemidler tilladt. Opgavebesvarelsen skal afleveres i henhold til skolens eksamensreglement jf. bekendtgørelse nr af 24. august Torsdag den 6. januar 2011 kl Side 1 af 6

2 Eksamensopgaven består af 5 delopgaver, som kan løses uafhængig af hinanden. Opgave 1 Et flytteservicefirma har et problem med at opnå optimal indtjening fra driften. Indehaveren har hørt om, at det er muligt at opstille kombinationer af ordrer og regningsarbejde ved knap kapacitet. Flytteservicefirmaet har aftaler med andre firmaer, hvor der arbejdes efter regning. Desuden har firmaet flytninger, som bestilles i ordre. For 4. kvartal 2010 foreligger følgende oplysninger: Der er én lastbil til rådighed og en kapacitet på 700 timer. De variable omkostninger udgør kr. 180,00 pr. time alt inklusive. For regningsarbejde har indehaveren opstillet følgende alternativer: Pris pr. time kr. Antal timer Kunder har bestilt nedenstående opgaver, som flytteservicefirmaet ikke har accepteret endnu. Flytteservicefirmaet kan dog ikke vente for længe med accepten af opgaverne, hvorfor du nu skal hjælpe firmaet med at finde ud af, hvilke ordrer, der skal accepteres. Ordre nr. Tilbudspris Variable omkostninger Antal timer 100 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Spørgsmål 1.1: Opstil den optimale kombination af ordrer og regningsarbejde (herunder til hvilken pris regningsarbejde skal udføres) og beregn dækningsbidraget for 4. kvartal Der er mulighed for at skaffe yderligere kapacitet ved at købe timer hos en kollega. Spørgsmål 1.2: Hvilken pris pr. time må flytteservicefirmaet maksimalt betale kollegaen? Spørgsmål 1.3: Angiv i stikordsform forhold, som firmaet skal være opmærksom på ved kalkulation af tilbud, herunder kvaliteten af de benyttede data. Side 2 af 6

3 Opgave 2 Indehaveren af flytteservicefirmaet har længe ønsket sig en ny lastbil med lift. Investeringen vil betyde mindre tidsforbrug ved udførelse af flytningerne. En ny lastbil med lift koster fra ny kr Den forventes at have en levetid på 6 år, og scrapværdien er skønnet til at være kr på dette tidspunkt. Indehaveren påregner, at han kan få kr i bytte for den gamle lastbil. Han påregner desuden at kunne opnå besparelser på lønomkostninger ved investeringen. Derudover påregnes omkostninger til reparation og vedligeholdelse af den nye lastbil. Investeringen betragtes som en engangsinvestering. Indehaveren har estimeret følgende: kr. År Lønbesparelser Reparation og vedligeholdelse Scrapværdi Kalkulationsrenten er fastsat til 8 % p.a. Spørgsmål 2.1: Beregn den optimale levetid for investeringen. Spørgsmål 2.2: Hvorledes kan det ses, om investeringen er lønsom? Spørgsmål 2.3: Hvilken betydning det vil få for investeringens lønsomhed og levetid, hvis kalkulationsrenten ændres i opadgående retning. Side 3 af 6

4 Opgave 3 En virksomhed har indhentet tilbud fra et finansieringsinstitut, men de er noget i tvivl om, hvilket tilbud de skal acceptere. Tilbud 1: Lånet optages som serielån med en hovedstol på kr Lånet har en løbetid på 5 år med halvårlige terminer. Rentefoden er 6 % p.a. Lånet vil kunne udbetales til kurs 95. Ved oprettelsen af lånet skal der betales kr i stiftelsesomkostninger. Spørgsmål 3.1: Beregn serielånets effektive rente p.a. Anfør resultatet i procent med 2 decimaler. Tilbud 2: En anden mulighed er, at der udover rente og afdrag løbende skal betales 0,6 % i bidrag pr. termin af den til enhver tid værende restgæld. Bidraget betales i stedet for stiftelsesomkostningen. Spørgsmål 3.2: Beregn serielånets effektive rente p.a. Anfør ligeledes resultatet i procent og med 2 decimaler. Tilbud 3: Forudsætningen om det løbende bidrag ændres nu til, at bidraget hver termin udgør 0,3 % af hovedstolen. Bidraget betales i stedet for stiftelsesomkostningen. Spørgsmål 3.3: Beregn serielånets effektive rente p.a. og anfør resultatet i procent og med 2 decimaler. Spørgsmål 3.4: Hvilket af tilbuddene vil du anbefale virksomheden at optage? Side 4 af 6

5 Opgave 4 Fra en produktionsvirksomhed foreligger følgende regnskabstal pr. 31. december 2009: Balance pr i kr. AKTIVER PASSIVER Anlægsaktiver: Egenkapital: Immaterielle aktiver Aktiekapital Materielle aktiver I alt Finansielle aktiver I alt Langfristet gæld: Lån Omsætningsaktiver: Udskudt skat Varebeholdninger I alt Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristet gæld: I alt Lån Leverandørgæld Tilbagebetalingsforpligtelser Øvrige forpligtelser I alt Aktiver i alt Passiver i alt Spørgsmål 4.1: Beregn relevante nøgletal (1 decimal) for virksomhedens vertikale balancestruktur. Spørgsmål 4.2: Beregn relevante nøgletal (1 decimal) for virksomhedens horisontale balancestruktur. Spørgsmål 4.3: Kommentér virksomhedens balancestruktur ud fra de beregnede nøgletal ovenfor. Side 5 af 6

6 Opgave 5 En handelsvirksomhed har udarbejdet følgende resultatbudget for 2011 og forventet balance pr. 31. december 2010: Resultatbudget pr. for 2011 i kr. Omsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før renter Renteomkostninger Resultat før skat Forventet balance pr. 31. december 2010 i kr. AKTIVER PASSIVER Anlægsaktiver Aktiekapital Varelager Reserver Varedebitorer Kassekredit (max ) 750 Likvide beholdninger 150 Varekreditorer Skyldig restskat Diverse kortfristet gæld I alt I alt Der arbejdes med følgende forudsætninger for likviditetsbudgetteringen for 2011: 1. Anskaffelse af inventar for kr Diverse kortfristet gæld stiger med 15 % 3. Skyldtid til leverandører udgør 45 dage 4. Varelagerets omsætningshastighed skønnes til 8 gange 5. Kredittid til kunder udgør 2,5 måned 6. Udbetaling af udbytte for 2010 med kr Der ønskes et udbytte på kr for Der skal betales 25 % i skat af Resultat før skat Spørgsmål 5.1 Udarbejd et likviditetsbudget for 2011 i kr. Side 6 af 6

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20%

ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Opgave 1: 40% Opgave 2: 20% Opgave 3: 20% Opgave 4: 20% 1 1 50 Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 28. maj 2003 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, januar 2008. Tværfaglig prøve SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Tværfaglig prøve Torsdag den 24. januar 2008 kl. 9.00 15.00 Alle hjælpemidler er tilladt.

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer

Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer Tillæg til opgavesamlingen Økonomistyring for AkademiMerkonomer 4. Grundlæggende lagerteori Opgave 4.1 Handelsvirksomheden A/S CRABEN, Frederikshavn Man forhandler i denne virksomhed bl.a. dressingen AROMATIC.

Læs mere

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI. 31.maj 2006. eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte 20J' 1 HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 31.maj 2006 eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbeståraf4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i bedømmelsen afden samlede

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen Undervisningsnoter Nr. 90 September 2003 "OPGAVER OG NOTER TIL ERHVERVSØKONOMI" Erhvervsøkonomi Christian Hjorth-Andersen Københavns Universitets Økonomiske Institut Studiestræde 6 DK-1455 København K.

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 28. maj 2003. Spørgsmål 1.1: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Dette er et løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 28. maj 2003 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der skal findes

Læs mere

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi Undervisningsnoter 92 September 2004 Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi Chr. Hjorth-Andersen Fag: Erhvervsøkonomi ØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Studiestræde 6 DK-1455 København K www.econ.ku.dk

Læs mere

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk.

Beregn den optimale pris- og mængdekombination og illustrer løsningen grafisk. Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen juni 999 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time.

Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006. Typeopgave 2. Matematik Niveau B. Delprøven uden hjælpemidler. Prøvens varighed: 1 time. Højere Handelseksamen Handelsskolernes enkeltfagsprøve 2006 05-B-2-U Typeopgave 2 Matematik Niveau B Delprøven uden hjælpemidler Prøvens varighed: 1 time. Dette opgavesæt består af 5 opgaver, der indgår

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten:

En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 15. Finansiering Opgave 15.1 En virksomhed har følgende aftale med sit pengeinstitut vedr. kassekreditten: 1. Kassekredittens maksimum er kr. 1.200.000. 2. Nominel rente af kassekreditten er 12% p.a. +

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen 29. maj 2001. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen 29. maj 2001 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor

Læs mere