Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken"

Transkript

1 Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken

2 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?... 3 Hvornår får jeg besked om min genhusning?... 3 Indskud og husleje... 4 Boligsikring... 4 Bytteret og boliganciennitet... 4 Flytning... 4 Hvis du selv finder en ny lejlighed... 4 Flyttesyn... 4 Midlertidig genhusning... 5 Skal jeg genhuses midlertidigt?... 5 Hvor bliver jeg genhuset midlertidigt?... 5 Hvornår får jeg besked om min genhusning?... 5 Skal jeg have ny lejekontrakt?... 5 Indskud og husleje... 6 Boligsikring, boligydelse... 6 Hvornår stiger huslejen efter renoveringen?... 6 Flytning... 6 Hvornår får jeg besked om min genhusning?... 6 Bilag Husk ved flytning til varig adresse (varig genhusning og fraflytning):... 8 Bilag Husk ved flytning til midlertidig adresse:

3 Genhusning hvad betyder det Boligselskabet Nordsjælland vil med denne pjece give svar på en lang række af de spørgsmål beboerne i Skoleparken har vedrørende genhusning. Du vil kunne læse om de rettigheder og muligheder, du har i forhold til genhusning. Vi kommer til at gennemføre to forskellige former for genhusning i forbindelse med renoveringen: Varig genhusning berører dig, der ikke skal tilbage til din lejlighed, når renoveringen er færdig. Enten fordi lejligheden nedlægges eller fordi den ombygges, så den ikke mere udgør et passende boligtilbud til dig. Der er her tale om varig genhusning, hvor du genhuses i en bolig, som du får kontrakt på, og som du kan blive boende i. Midlertidig genhusning berører dig, der midlertidigt ikke kan bo i din lejlighed fordi den bygges om. Ved den midlertidige genhusning får du ikke ny kontrakt, men vender tilbage til din lejlighed på den adresse, du hele tiden har haft. Pjecen er vejledende og giver ikke detaljeret oplysning om alle gældende bestemmelser. Alle beboere vil i god tid i forvejen få at vide om de skal genhuses. Du vil få svar på dine individuelle spørgsmål om netop din genhusning i god tid inden du skal genhuses. Boligselskabet har ansat en genhusningskonsulent, som vil hjælpe dig med råd og vejledning både før, under og efter genhusningen. Genhusningskonsulent Jørgen Hanghøj træffes på mobil og mail: De fleste skal ikke genhuses Hvis de renoverings arbejder, der skal laves i din lejlighed og din opgang, kan gennemføres uden at du skal fraflytte lejligheden, skal du ikke genhuses. Du skal som udgangspunkt kun genhuses, hvis du bor i en lejlighed, der bliver nedlagt hvis du bor i en lejlighed, der skal have helt nyt badeværelse hvis du bor i en lejlighed, der skal bygges om til en tilgængeligheds bolig hvis du bor i en lejlighed, der bliver lagt sammen med nabo lejligheden Hvis du bor i en af disse lejlighedstyper, vil du blive varslet om arbejdet i din lejlighed mindst 3 måneder før arbejdet går i gang. Du skal regne med at arbejdet vil medføre gener for dig - det kan ikke undgå at give støj og støvgener, selv om der bliver truffet foranstaltninger der mindsker generne. Varig genhusning Skal jeg genhuses varigt? Der kan være to årsager til, at du skal genhuses varigt: Din lejlighed nedlægges. 2

4 Din lejlighed bliver udvidet, og du ønsker ikke at vende tilbage til den udvidede lejlighed. Hvis du bor med en almindelig lejekontrakt i en et-værelses lejlighed i en opgang, hvor der skal laves lejlighedssammenlægninger, bliver din lejlighed nedlagt, og så skal du genhuses varigt. Du skal altså have en ny lejlighed med ny lejekontrakt. Boligselskabet anviser dig en passende bolig ifølge loven skal din nye lejlighed være lignende den du er fraflyttet. Det betyder, at lejligheden skal være på et eller to værelser. Det betyder også, at den tilbudte lejlighed skal være beliggende i Hillerød Kommune. Hvis du bor i en lejlighed, der skal sammenlægges, og du ikke ønsker at tage imod tilbuddet om at forblive i den sammenlagte lejlighed, skal du også genhuses varigt. Her gælder de samme regler for, at boligselskabet skal tilbyde dig en erstatningsbolig. Varig genhusning betyder som udgangspunkt også at du rykker direkte til din nye bolig. Du skal altså kun flytte en gang. Ifølge almen boligloven er det sådan, at en lejlighed, der er af samme størrelse, som den man har i forvejen, eller en lejlighed, som har et værelse mere end antallet af beboere i lejemålet, er en lejlighed der er passende tilbud. Boligselskabet har besluttet, at selv om det således i en række tilfælde vil være lovligt at sige, at den udvidede bolig er et passende tilbud til lejere i 2- og 3 værelses lejligheder, skal disse lejere have et alternativt tilbud, hvis de ikke selv mener, at den udvidede bolig er passende. I boligselskabets vurdering af om et tilbud er passende indgår både overvejelser om lejlighedens størrelse og huslejeforhold. Huslejen i Skoleparken ligger på et lavt niveau, så man skal være forberedt på, at huslejen i en tilbudt bolig kan være højere end den husleje, man hidtil har betalt. Når boligselskabet tilbyder dig en anden passende bolig, har boligselskabet opfyldt sin genhusningsforpligtelse. Det vil sige, at hvis du siger nej til den passende bolig, du får anvist, skal du selv finde en bolig. Du har mulighed for at klage over det fremsatte genhusningstilbud til boligretten. Bliver jeg hørt? Boligselskabet har efter afdelingsmødet i oktober 2012, hvor renoveringen blev vedtaget, været i dialog med de beboere, der skal genhuses varigt. Og boligselskabet har arbejdet på at få genhuset så mange som muligt på en måde, der opfylder deres ønsker til fremtidig bolig. For at kunne honorere beboernes ønsker bedst muligt, er de almindelige ventelisteregler sat ud af kraft. Det gælder både i Skoleparken og i boligselskabets andre afdelinger. Dermed sikrer vi, at de beboere, der skal genhuses, kommer forrest i køen, når en lejlighed bliver ledig til genudlejning. Hvornår får jeg besked om min genhusning? Loven siger, at man skal opsiges med mindst 3 måneders varsel, inden man skal genhuses. Så du er sikret, at du ved besked mindst 3 måneder før genhusningen skal gennemføres. 3

5 Indskud og husleje Når du bliver opsagt fra din lejlighed, får du som udgangspunkt hele det indskud tilbage du betalte, da du flyttede ind. Lejligheden bliver synet når du flytter ud, og kun hvis der er noget, der er misligholdt, og som skal repareres, vil du skulle betale for det. Du skal betale indskud i din nye lejlighed, og dette indskud kan være større eller mindre end det indskud, du har fået tilbage. Når du flytter ind i en istandsat lejlighed, påbegynder du en ny periode, hvor din forpligtigelse til at aflevere lejligheden vedligeholdt og istandsat, nedskrives med 1% om måneden. Hvis du har fået indskudslån fra kommunen, skal du ansøge om nyt indskudslån til den nye lejlighed. Når renoveringen af Skoleparken er afsluttet, forventes huslejen for alle lejemål at stige med ca. 18%. Hvis din varige genhusning sker i Skoleparken, skal du regne med denne huslejestigning. Når boligselskabet vurderer, om den lejlighed du får tilbudt er passende, vurderes det også, om huslejen er passende i forhold til den nye lejlighed. Det betyder, at der er mulighed for, at huslejen kan være højere end den husleje, du betaler i din nuværende bolig. Boligsikring Du skal være opmærksom på, om du har mulighed for at få boligsikring eller boligydelse i din nye lejlighed. Genhusningskonsulenten kan være dig behjælpelig med at undersøge mulighederne. Bytteret og boliganciennitet Selv om du har fået en ny kontrakt på din nye lejlighed, betragter boligselskabet dit lejemål som et uafbrudt lejemål af den samme lejlighed. Det betyder at du har uforandret ret til at bytte eller få fortrin som intern ansøger, hvis du er skrevet op på ventelisten. Flytning Når du skal genhuses, betaler boligselskabet inden for rimelighedens grænser for de almindelige udgifter, der er forbundet med din flytning. - Flytning udført af anerkendt flyttefirma - Flytning af fastnet telefonlinje og internet. - Andre flytteudgifter kan i særlige tilfælde refunderes efter ansøgning Hvis du ønsker selv at foretage din flytning, er der mulighed for at du kan få en kompensation for dine udgifter. Når boligselskabet skal betale for din flytning, skal flytteudgiften altid aftales med genhusningskonsulenten. Hvis du selv finder en ny lejlighed Hvis du er omfattet af boligselskabets forpligtelse til varig genhusning, og du selv finder en ny lejlighed, er der mulighed for at du kan få en kompensation for dine flytteudgifter. Flyttesyn Der gennemføres et flyttesyn, i den lejlighed, du forlader. Du skal som udgangspunkt rengøre lejligheden ved fra flytning. 4

6 Midlertidig genhusning Skal jeg genhuses midlertidigt? Du skal genhuses midlertidigt, hvis renoveringen af din lejlighed eller din opgang gør det umuligt at bo i lejligheden mens arbejdet står på. Og hvis du ønsker at beholde lejligheden når den er renoveret. Hvis du bor i den røde blok, skal du formodentlig genhuses midlertidigt. Arbejdet med at etablere nye badeværelser forventes at blive så omfattende, at man ikke kan bo i lejligheden mens der arbejdes. Hvis du bor i en lejlighed, der skal sammenlægges med en et-værelses lejlighed, og du ønsker den sammenlagte lejlighed, skal du genhuses midlertidigt mens arbejdet udføres. Da du gerne vil have den sammenlagte lejlighed, bliver du i realiteten genhuset permanent i din hidtidige lejlighed. Hvis du bor i en lejlighed, der skal ombygges til tilgængelighed, skal du også regne med at skulle genhuses mens arbejdet udføres. Hvor bliver jeg genhuset midlertidigt? Når vi ved hvornår arbejdet på din lejlighed bliver sat i gang, bliver du i god tid forinden kontaktet af genhusningskonsulenten, så det bliver afklaret, hvordan din genhusning kan ske med mindst mulige gener for dig. Vi forsøger at genhuse i tomme lejligheder i Skoleparken. Men vi regner med, at det også bliver nødvendigt at genhuse lejere midlertidigt i opsatte pavilloner eller i andre af boligselskabets ejendomme. Genhusningslejligheden vil ofte være en lejlighed, der skal renoveres på et senere tidpunkt. Lejligheden vil være rengjort, når du flytter ind, men den kan godt fremtræde mindre godt vedligeholdt. Der må ikke foretages ændringer i lejligheden, og der må ikke sættes søm og skruer i væggene. Du har også mulighed for selv at finde et sted at bo, mens byggeriet i din lejlighed står på. Hvis du f.eks har sommerhus, eller er bortrejst mens renoveringen står på, vil du kunne opnå en huslejebesparelse. (Se afsnit om husleje) Hvornår får jeg besked om min genhusning? Loven siger, at man skal opsiges med mindst 3 måneders varsel, inden man skal genhuses. Så du er sikret, at du ved besked mindst 3 måneder før genhusningen skal gennemføres. Skal jeg have ny lejekontrakt? Du skal have ny kontrakt, hvis du har valgt at blive boende en din lejlighed, når den er udvidet. Så er lejligheden og dermed lejemålet ændret så meget, at der er tale om en ny bolig. Når ombygningen bliver varslet, vil du derfor modtage en opsigelse og samtidig modtage tilbuddet om en ny kontrakt. Du er altså sikret, at du kan blive boende. Dit indskud overføres automatisk til den nye kontrakt, så du skal ikke betale nyt indskud. KUN hvis du bor i en af de opgange, der får udvidet lejlighederne, skal du have ny kontrakt. Alle andre lejere i Skoleparken, der ikke ændrer adresse, fortsætter med deres nuværende kontrakter. 5

7 Indskud og husleje Du skal betale din normale husleje, mens du er genhuset midlertidigt. Du skal betale for forbrug af varme og el, og du skal betale antennebidrag. Hvis du bliver genhuset i en lejlighed, hvor huslejen er højere end i din nuværende lejlighed, betaler boligselskabet forskellen. Hvis du bliver midlertidigt genhuset i en lejlighed, der er billigere end din nuværende bolig, får du udbetalt forskellen. Du er altså sikret, at du i byggeperioden ikke kommer til at betale mere i husleje, end du betaler i dag. Hvis du f.eks. bor i dit sommerhus eller hos din familie, vil du få refunderet hele din huslejebetaling for den periode, din lejlighed ikke er beboelig. Boligsikring, boligydelse Modtager du boligsikring, fortsætter du med det, mens du er genhuset og betaler din almindelige husleje. Du skal meddele Udbetaling Danmark, hvis du midlertidigt reelt har en lavere husleje, end du får boligydelse til. Hvornår stiger huslejen efter renoveringen? Når du flytter tilbage til den renoverede udvidede lejlighed, skal du betale for den større lejlighed. Du får en lejestigning, der får din husleje til at svare til den husleje, beboerne i de andre store lejligheder på 89 m2 i Skoleparken betaler. Når renoveringen af hele Skoleparken er afsluttet får alle lejere en huslejestigning der forventes at være på ca. 18%. Lejere i sammenlægningslejligheder vil altså få huslejestigningen i to omgange. Første gang, når man flytter tilbage til den udvidede lejlighed, og anden gang når hele renoveringen er færdig. Flytning Boligselskabet betaler inden for rimelighedens grænser for de almindelige udgifter, der er forbundet med din flytning. - Flytning udført af anerkendt flyttefirma - Evt. flytning af fastnet telefonlinje. - Udgifter til opmagasinering, hvis du ikke har alle dine møbler med i den midlertidige bolig. - Andre flytteudgifter kan i særlige tilfælde refunderes efter ansøgning Hvis du ønsker selv at foretage din flytning eller opmagasinering, er der mulighed for at du kan få en kompensation for dine udgifter. Når boligselskabet skal betale for din flytning eller opmagasinering, skal det altid aftales med genhusningskonsulenten. Hvornår får jeg besked om min genhusning? Loven siger, at du skal varsles mindst 3 måneder inden du skal genhuses. Det gælder hvis du skal genhuses midlertidigt lige som det gælder dem, der skal genhuses varigt. Så du er altid sikret, at du ved besked mindst 3 måneder før genhusningen skal gennemføres. 6

8 Du vil i god tid inden arbejdet i din opgang begynder blive kontaktet af genhusningskonsulenten, så der kan blive lavet en aftale om din genhusning og om de praktiske forhold omkring udflytning og tilbageflytning. På det tidpunkt ved vi mere præcist, hvor længe genhusningen skal vare, og du kan tage stilling til, hvor meget der skal flyttes med til den midlertidige bolig og hvor meget der eventuelt skal opmagasineres. 7

9 Bilag 1 Husk ved flytning til varig adresse (varig genhusning og fraflytning): Meld ny adresse til - Folkeregisteret - Postvæsnet - Forsikringsselskab - Eventuelle leverandører (telefon, internet, tidsskrifter mv.) Husk aftalen om flyttesyn med ejendomsmester Husk at aflevere lejligheden rengjort. Herunder rengjorte hvidevarer og ryddet kælderrum. 8

10 Bilag 2. Husk ved flytning til midlertidig adresse: Meld midlertidig adresse til postvæsenet Meld midlertidig adresse til dit forsikringsselskab (Hvis dit indbo er placeret flere forskellige steder, skal du oplyse det til forsikringsselskabet) Ved tilbageflytning til din varige adresse husk at rengøre det midlertidige lejemål. Ejendomsmester laver syn på den midlertidige adresse. 9

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet vejledning for udlejere og lejere 1 Drømmen om en moderne bolig med eget bad og toilet 5 Ta en snak 7 Sådan får du plads 9 Fem klassiske eksempler 10

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig?

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? Bytte - bytte bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? DAB April 2003 Hvorfor bytte bolig? Det er svært at flytte Med de ventelisteregler, der gælder

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere