HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser"

Transkript

1 Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen Denne brochure gver dg oplysnnger og nformaton om mulge konsekvenser ved hashrygnng. Du er nødt tl at ndse alvoren skaderne på kroppen, som hash fører med sg. Nogle af dsse skader er så alvorlge, at man kke kan komme af med dem senere lvet. Et jævnlgt forbrug af hash gør dg sløv, ukoncentreret, lgeglad og langsom. Dette kan gå ud over dt engagement dn skole, uddannelse eller arbejde. Det kan føre tl at du dropper ud af skolen eller ms ter dt job. Hvs du får en dom eller en bøde forbndelse med hash er der mange uddannelser du kke kan komme nd på. Du kan heller kke få et job, hvor de ndhenter dn straffeattest. Du vælger selv dn lvsstl, og du kan påvrke den en postv eller negatv retnng. Du skal selv tage ansvar for dne valg også senere lvet. Hvs du vælger at ndtage hash, selvom det er ulovlgt, så er nogle tng du er nødt tl at vde. De vgtgste er beskrevet denne brochure. Peqqssutsmut Attaveqarnermullu Naalakkersusoqarfk Departementet for Sundhed og Infrastruktur 2014, Layout: Naqnneqarfa/Tryk: Vdste du at Hvad ved du om hash? Hash er det mest almndelge llegale stof Grønland. Hash kommer fra cannabs, som er et stof, der kommer fra hampplanten Cannabs Satva. Marhuana dannes af tørrede topskud, hvor hash dannes fra plantedele, som presses tl små klumper eller plader. Hash regnes for at være et stærkere rusmddel end marhuana. Det aktve stof, som fndes harpksen hedder tetra-hydro-cannabnol (THC) og er det som gver rusen. Hash blver normalt røget cgaretter blandet sammen med tobak. Denne røg kan dufte sødt. Hash påvrker folk forskellgt, da det forstærker følelser. Derfor kan man både blve opstemt og nedtrykt alt afhænggt af hvordan man har det. Hjernen Når hash ryges passerer THC hurtgt fra den ndåndede røg va lungerne over blodbanen, hvor det transporteres rundt kroppen. Forskellge steder hjernen sdder der celler, som kan modtage THC og aktvere det. Der sdder flest modtager-celler det område af hjernen, som styrer; glæde, hukommelse, koordnerng af bevægelser, koncentraton, tænknng, sanserne og tdsopfattelse. Indtagelse af hash medvrker tl koncentratonsbesvær, nedsat hukommelse, pank, svækket reaktonsevne, ængstelse og vanskelgheder ved ndlærng. Dsse bvrknnger varer flere dage efter en høj ndtagelse af hash. Ryger du hash daglgt, kan du få varg nedsat ndlærngsevne. Er du under 21 år og ryger hash kan skaden blve langt større, da hjernen endnu kke er færdgudvklet. Hashrøg ndeholder de samme kræftfremkaldende stoffer som tobak, men 50% højere koncentraton. Tjærendholdet hashcgaretter er 3 gange så højt, som en almndelg cgaret. Hashrygere nhalerer ofte røgen dybere og længere, derfor er lungerne mere sårbare overfor det kræftfremkaldende røg. Folk der ryger hash har ca. 2,5 gange høj ere rsko for at få kræft end andre. Hashrygere har de samme problemer med vejrtræknng, som mennesker der ryger tobak. Symptomerne er daglg hoste, øget slmprodukton, hyppgere tendens tl lungesygdomme samt øget rsko for nfek toner luftvejene. Mental sundhed Du har stor rsko for at udvkle psykske ldelser, hvs du begynder at ryge hash som ung eller hvs du er sårbar og allerede er dsponeret for psykske ldelser Der er en sammenhæng mellem et højt forbrug af hash og forekomsten af angst, depresson, selvmordstanker og skzofren. Derudover ses en øget hyppghed af psykose blandt hashrygere. Et daglgt forbrug af hash kan føre tl afhængghed efter kun 2 uger. Kroppen opbygger en vs tolerance for hashen, derfor skal der et større ndtag tl at opnå en rus. Efter et par dages ophør af et længerevarende højt hashforbrug kan der opstå abstnenser. De kan vse sg ved søvnbesvær, nattesved, rrtabltet og ulyst. Dette kan gøre det vanskelgt at stoppe st hashmsbrug. Abstnenserne forsvnder normalt efter ca. 1-2 uger. Hvs du vl stoppe med dt hashmsbrug, skal du kontakte sagsbehandleren dn kommune. Du kan også snakke med en voksen du er tryg ved, fx dn lærer eller dne forældre. Love og konsekvenser Hash hører under loven om euforserende stoffer. Det er ulovlgt at sælge, købe, besddelse samt fremstlle mm. Dommen for dsse er bøder eller ophold anstalten. Dommen varerer fra sag tl sag, men vl altd stå på straffeattest mndst 5 år og nogle tlfælde altd. t hash vrker sløvende, og vrknngen holder sg op tl 24 tmer? t hash blver kroppen op tl 8 uger ved blot at ryge én gang. Det betyder, at det vl kunne ses ved en blodprøve. t forbrug af alkohol, tobak og stoffer tt hænger sammen? Unge, der ryger og drkker mere end 4 genstande 2-3 gange om måneden også er dem, der ofte ekspermenterer med hash og har venner, der bruger hash. t hashrygere er 85 gange mere tlbøjelge tl at prøve hårde stoffer end kke-hashrygere og at dette kan være starten på en krmnel gldebane. t det koster mange penge for sundhedsvæsenet og det kommunale system, når folk skal behandlng for et msbrug? t poltet ser meget alvorlgt på hashbesddelse og har derfor en narkogruppe, der arbejder sammen med toldvæsenet om at opsnuse folk, som besdder hash. t det kræver mange ressourcer ved poltet, anklagemyndgheden og domstolen, når narkosager skal behandles og for retten? t hvs du kender tl nogen, som ryger hash eller har et hashmsbrug, har du et ansvar for at få det stoppet. Det kan du gøre ved at kontakte poltet anonymt eller en voksen. t du kan teste dn vden om hash på Alle ryger hash: Nej. Ifølge undersøgelsen Det svære ungdomslv har 78% af de unge, fra 15 år og opefter, aldrg prøvet at ryge hash. Antallet af unge, der har prøvet at ryge hash eller at snffe er dobbelt så høj, hvs forældrene har et alkohol- eller et hashmsbrug. Jeg blver holdt udenfor hvs jeg sger nej: Måske dne venner vlle synes, at det var ret sejt at du turde sge nej? Du kan stadg deltage festen eller hygge med vennerne en aften uden at ryge hash. At sge nej bør kke have betydnng for, om dne venner kan lde dg eller ej. HASHI pllugu suna nalunngluk? Hash er bedre end alkohol ford man blver mere rolg af det: Hverken hash eller alkohol er sundt for dg. Man kan reagere forskellgt på hash og alkohol afhængg af hvem man er. Men hash er ulovlgt, og det kan derfor få alvorlge konsekvenser at have det på sg. Hvad ved du om HASH?

2 Hash pllugu suna nalunngluk? Ullut tamakkerlugt hashmk atuneq sapaatt akunner marlunnaat qaangunner pnngt saplernermk, unnuakkut kaguttarnermk, puffajanermk kajumssuseqanngnnermlu erserst tammarsnnaapput. pneqartssnneqartarnerlu Hash karoornartut pllugt natsmmut laavoq. Tunnaaneq, psneq, pgsaqarneq ksalu naattsneq l.l. nerteqqutaapput. Ta ma tumun nga pllaat tassaavoq aklstaaneq maluunnt nsssarfmmnneq. Pllaat sulamt sulamut nkerarsnnaavoq, ksannl pneqaatssnneqarsmanngnnermk uppernarsaamm svknnerpaamk ukun tallman psunlu allan tamatgut allassmassallun. Ilsmavuk Hash eqasuttunngorttssarpoq, sunnutaalu akunnert 24-t sunnusmasnnaallun? Ataasaannarlun pujortarnerm hash sapaatt akunner arfneq p ngasut tkllugt tmmttarmat. Tamanna sumaqarpoq aaversnneqarnerm tamanna takuneqarsnnaasoq. Aalakoornartulmmk merneq, tupatorneq karoornartutornerlu mmnnut atassuteqakkajummata? Inuusuttut pujortartartut aalakoornartulmmllu ssamank mertartut qaammammut marlorarlutk pngasorarlutlluunnt taakkuusarmata akulktsumk hashmk msleraasut knnguteqartartullu hashtortartunk.

3 Hash pllugu suna nalunngluk? Ullut tamakkerlugt hashmk atuneq sapaatt akunner marlunnaat qaangunner pnngt saplernermk, unnuakkut kaguttarnermk, puffajanermk kajumssuseqanngnnermlu erserst tammarsnnaapput. pneqartssnneqartarnerlu Hash karoornartut pllugt natsmmut laavoq. Tunnaaneq, psneq, pgsaqarneq ksalu naattsneq l.l. nerteqqutaapput. Ta ma tumun nga pllaat tassaavoq aklstaaneq maluunnt nsssarfmmnneq. Pllaat sulamt sulamut nkerarsnnaavoq, ksannl pneqaatssnneqarsmanngnnermk uppernarsaamm svknnerpaamk ukun tallman psunlu allan tamatgut allassmassallun. Ilsmavuk Hash eqasuttunngorttssarpoq, sunnutaalu akunnert 24-t sunnusmasnnaallun? Ataasaannarlun pujortarnerm hash sapaatt akunner arfneq p ngasut tkllugt tmmttarmat. Tamanna sumaqarpoq aaversnneqarnerm tamanna takuneqarsnnaasoq. Aalakoornartulmmk merneq, tupatorneq karoornartutornerlu mmnnut atassuteqakkajummata? Inuusuttut pujortartartut aalakoornartulmmllu ssamank mertartut qaammammut marlorarlutk pngasorarlutlluunnt taakkuusarmata akulktsumk hashmk msleraasut knnguteqartartullu hashtortartunk.

4 Hash pllugu suna nalunngluk? Ullut tamakkerlugt hashmk atuneq sapaatt akunner marlunnaat qaangunner pnngt saplernermk, unnuakkut kaguttarnermk, puffajanermk kajumssuseqanngnnermlu erserst tammarsnnaapput. pneqartssnneqartarnerlu Hash karoornartut pllugt natsmmut laavoq. Tunnaaneq, psneq, pgsaqarneq ksalu naattsneq l.l. nerteqqutaapput. Ta ma tumun nga pllaat tassaavoq aklstaaneq maluunnt nsssarfmmnneq. Pllaat sulamt sulamut nkerarsnnaavoq, ksannl pneqaatssnneqarsmanngnnermk uppernarsaamm svknnerpaamk ukun tallman psunlu allan tamatgut allassmassallun. Ilsmavuk Hash eqasuttunngorttssarpoq, sunnutaalu akunnert 24-t sunnusmasnnaallun? Ataasaannarlun pujortarnerm hash sapaatt akunner arfneq p ngasut tkllugt tmmttarmat. Tamanna sumaqarpoq aaversnneqarnerm tamanna takuneqarsnnaasoq. Aalakoornartulmmk merneq, tupatorneq karoornartutornerlu mmnnut atassuteqakkajummata? Inuusuttut pujortartartut aalakoornartulmmllu ssamank mertartut qaammammut marlorarlutk pngasorarlutlluunnt taakkuusarmata akulktsumk hashmk msleraasut knnguteqartartullu hashtortartunk.

5 Hash pllugu suna nalunngluk? Ullut tamakkerlugt hashmk atuneq sapaatt akunner marlunnaat qaangunner pnngt saplernermk, unnuakkut kaguttarnermk, puffajanermk kajumssuseqanngnnermlu erserst tammarsnnaapput. pneqartssnneqartarnerlu Hash karoornartut pllugt natsmmut laavoq. Tunnaaneq, psneq, pgsaqarneq ksalu naattsneq l.l. nerteqqutaapput. Ta ma tumun nga pllaat tassaavoq aklstaaneq maluunnt nsssarfmmnneq. Pllaat sulamt sulamut nkerarsnnaavoq, ksannl pneqaatssnneqarsmanngnnermk uppernarsaamm svknnerpaamk ukun tallman psunlu allan tamatgut allassmassallun. Ilsmavuk Hash eqasuttunngorttssarpoq, sunnutaalu akunnert 24-t sunnusmasnnaallun? Ataasaannarlun pujortarnerm hash sapaatt akunner arfneq p ngasut tkllugt tmmttarmat. Tamanna sumaqarpoq aaversnneqarnerm tamanna takuneqarsnnaasoq. Aalakoornartulmmk merneq, tupatorneq karoornartutornerlu mmnnut atassuteqakkajummata? Inuusuttut pujortartartut aalakoornartulmmllu ssamank mertartut qaammammut marlorarlutk pngasorarlutlluunnt taakkuusarmata akulktsumk hashmk msleraasut knnguteqartartullu hashtortartunk.

6 Hash pllugu suna nalunngluk? Ullut tamakkerlugt hashmk atuneq sapaatt akunner marlunnaat qaangunner pnngt saplernermk, unnuakkut kaguttarnermk, puffajanermk kajumssuseqanngnnermlu erserst tammarsnnaapput. pneqartssnneqartarnerlu Hash karoornartut pllugt natsmmut laavoq. Tunnaaneq, psneq, pgsaqarneq ksalu naattsneq l.l. nerteqqutaapput. Ta ma tumun nga pllaat tassaavoq aklstaaneq maluunnt nsssarfmmnneq. Pllaat sulamt sulamut nkerarsnnaavoq, ksannl pneqaatssnneqarsmanngnnermk uppernarsaamm svknnerpaamk ukun tallman psunlu allan tamatgut allassmassallun. Ilsmavuk Hash eqasuttunngorttssarpoq, sunnutaalu akunnert 24-t sunnusmasnnaallun? Ataasaannarlun pujortarnerm hash sapaatt akunner arfneq p ngasut tkllugt tmmttarmat. Tamanna sumaqarpoq aaversnneqarnerm tamanna takuneqarsnnaasoq. Aalakoornartulmmk merneq, tupatorneq karoornartutornerlu mmnnut atassuteqakkajummata? Inuusuttut pujortartartut aalakoornartulmmllu ssamank mertartut qaammammut marlorarlutk pngasorarlutlluunnt taakkuusarmata akulktsumk hashmk msleraasut knnguteqartartullu hashtortartunk.

7 Hash pllugu suna nalunngluk? Ullut tamakkerlugt hashmk atuneq sapaatt akunner marlunnaat qaangunner pnngt saplernermk, unnuakkut kaguttarnermk, puffajanermk kajumssuseqanngnnermlu erserst tammarsnnaapput. pneqartssnneqartarnerlu Hash karoornartut pllugt natsmmut laavoq. Tunnaaneq, psneq, pgsaqarneq ksalu naattsneq l.l. nerteqqutaapput. Ta ma tumun nga pllaat tassaavoq aklstaaneq maluunnt nsssarfmmnneq. Pllaat sulamt sulamut nkerarsnnaavoq, ksannl pneqaatssnneqarsmanngnnermk uppernarsaamm svknnerpaamk ukun tallman psunlu allan tamatgut allassmassallun. Ilsmavuk Hash eqasuttunngorttssarpoq, sunnutaalu akunnert 24-t sunnusmasnnaallun? Ataasaannarlun pujortarnerm hash sapaatt akunner arfneq p ngasut tkllugt tmmttarmat. Tamanna sumaqarpoq aaversnneqarnerm tamanna takuneqarsnnaasoq. Aalakoornartulmmk merneq, tupatorneq karoornartutornerlu mmnnut atassuteqakkajummata? Inuusuttut pujortartartut aalakoornartulmmllu ssamank mertartut qaammammut marlorarlutk pngasorarlutlluunnt taakkuusarmata akulktsumk hashmk msleraasut knnguteqartartullu hashtortartunk.

8 Hash pllugu suna nalunngluk? Ullut tamakkerlugt hashmk atuneq sapaatt akunner marlunnaat qaangunner pnngt saplernermk, unnuakkut kaguttarnermk, puffajanermk kajumssuseqanngnnermlu erserst tammarsnnaapput. pneqartssnneqartarnerlu Hash karoornartut pllugt natsmmut laavoq. Tunnaaneq, psneq, pgsaqarneq ksalu naattsneq l.l. nerteqqutaapput. Ta ma tumun nga pllaat tassaavoq aklstaaneq maluunnt nsssarfmmnneq. Pllaat sulamt sulamut nkerarsnnaavoq, ksannl pneqaatssnneqarsmanngnnermk uppernarsaamm svknnerpaamk ukun tallman psunlu allan tamatgut allassmassallun. Ilsmavuk Hash eqasuttunngorttssarpoq, sunnutaalu akunnert 24-t sunnusmasnnaallun? Ataasaannarlun pujortarnerm hash sapaatt akunner arfneq p ngasut tkllugt tmmttarmat. Tamanna sumaqarpoq aaversnneqarnerm tamanna takuneqarsnnaasoq. Aalakoornartulmmk merneq, tupatorneq karoornartutornerlu mmnnut atassuteqakkajummata? Inuusuttut pujortartartut aalakoornartulmmllu ssamank mertartut qaammammut marlorarlutk pngasorarlutlluunnt taakkuusarmata akulktsumk hashmk msleraasut knnguteqartartullu hashtortartunk.

9 Hash pllugu suna nalunngluk? Ullut tamakkerlugt hashmk atuneq sapaatt akunner marlunnaat qaangunner pnngt saplernermk, unnuakkut kaguttarnermk, puffajanermk kajumssuseqanngnnermlu erserst tammarsnnaapput. pneqartssnneqartarnerlu Hash karoornartut pllugt natsmmut laavoq. Tunnaaneq, psneq, pgsaqarneq ksalu naattsneq l.l. nerteqqutaapput. Ta ma tumun nga pllaat tassaavoq aklstaaneq maluunnt nsssarfmmnneq. Pllaat sulamt sulamut nkerarsnnaavoq, ksannl pneqaatssnneqarsmanngnnermk uppernarsaamm svknnerpaamk ukun tallman psunlu allan tamatgut allassmassallun. Ilsmavuk Hash eqasuttunngorttssarpoq, sunnutaalu akunnert 24-t sunnusmasnnaallun? Ataasaannarlun pujortarnerm hash sapaatt akunner arfneq p ngasut tkllugt tmmttarmat. Tamanna sumaqarpoq aaversnneqarnerm tamanna takuneqarsnnaasoq. Aalakoornartulmmk merneq, tupatorneq karoornartutornerlu mmnnut atassuteqakkajummata? Inuusuttut pujortartartut aalakoornartulmmllu ssamank mertartut qaammammut marlorarlutk pngasorarlutlluunnt taakkuusarmata akulktsumk hashmk msleraasut knnguteqartartullu hashtortartunk.

10 Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen Denne brochure gver dg oplysnnger og nformaton om mulge konsekvenser ved hashrygnng. Du er nødt tl at ndse alvoren skaderne på kroppen, som hash fører med sg. Nogle af dsse skader er så alvorlge, at man kke kan komme af med dem senere lvet. Et jævnlgt forbrug af hash gør dg sløv, ukoncentreret, lgeglad og langsom. Dette kan gå ud over dt engagement dn skole, uddannelse eller arbejde. Det kan føre tl at du dropper ud af skolen eller ms ter dt job. Hvs du får en dom eller en bøde forbndelse med hash er der mange uddannelser du kke kan komme nd på. Du kan heller kke få et job, hvor de ndhenter dn straffeattest. Du vælger selv dn lvsstl, og du kan påvrke den en postv eller negatv retnng. Du skal selv tage ansvar for dne valg også senere lvet. Hvs du vælger at ndtage hash, selvom det er ulovlgt, så er nogle tng du er nødt tl at vde. De vgtgste er beskrevet denne brochure. Peqqssutsmut Attaveqarnermullu Naalakkersusoqarfk Departementet for Sundhed og Infrastruktur 2014, Layout: Naqnneqarfa/Tryk: Vdste du at Hvad ved du om hash? Hash er det mest almndelge llegale stof Grønland. Hash kommer fra cannabs, som er et stof, der kommer fra hampplanten Cannabs Satva. Marhuana dannes af tørrede topskud, hvor hash dannes fra plantedele, som presses tl små klumper eller plader. Hash regnes for at være et stærkere rusmddel end marhuana. Det aktve stof, som fndes harpksen hedder tetra-hydro-cannabnol (THC) og er det som gver rusen. Hash blver normalt røget cgaretter blandet sammen med tobak. Denne røg kan dufte sødt. Hash påvrker folk forskellgt, da det forstærker følelser. Derfor kan man både blve opstemt og nedtrykt alt afhænggt af hvordan man har det. Hjernen Når hash ryges passerer THC hurtgt fra den ndåndede røg va lungerne over blodbanen, hvor det transporteres rundt kroppen. Forskellge steder hjernen sdder der celler, som kan modtage THC og aktvere det. Der sdder flest modtager-celler det område af hjernen, som styrer; glæde, hukommelse, koordnerng af bevægelser, koncentraton, tænknng, sanserne og tdsopfattelse. Indtagelse af hash medvrker tl koncentratonsbesvær, nedsat hukommelse, pank, svækket reaktonsevne, ængstelse og vanskelgheder ved ndlærng. Dsse bvrknnger varer flere dage efter en høj ndtagelse af hash. Ryger du hash daglgt, kan du få varg nedsat ndlærngsevne. Er du under 21 år og ryger hash kan skaden blve langt større, da hjernen endnu kke er færdgudvklet. Hashrøg ndeholder de samme kræftfremkaldende stoffer som tobak, men 50% højere koncentraton. Tjærendholdet hashcgaretter er 3 gange så højt, som en almndelg cgaret. Hashrygere nhalerer ofte røgen dybere og længere, derfor er lungerne mere sårbare overfor det kræftfremkaldende røg. Folk der ryger hash har ca. 2,5 gange høj ere rsko for at få kræft end andre. Hashrygere har de samme problemer med vejrtræknng, som mennesker der ryger tobak. Symptomerne er daglg hoste, øget slmprodukton, hyppgere tendens tl lungesygdomme samt øget rsko for nfek toner luftvejene. Mental sundhed Du har stor rsko for at udvkle psykske ldelser, hvs du begynder at ryge hash som ung eller hvs du er sårbar og allerede er dsponeret for psykske ldelser Der er en sammenhæng mellem et højt forbrug af hash og forekomsten af angst, depresson, selvmordstanker og skzofren. Derudover ses en øget hyppghed af psykose blandt hashrygere. Et daglgt forbrug af hash kan føre tl afhængghed efter kun 2 uger. Kroppen opbygger en vs tolerance for hashen, derfor skal der et større ndtag tl at opnå en rus. Efter et par dages ophør af et længerevarende højt hashforbrug kan der opstå abstnenser. De kan vse sg ved søvnbesvær, nattesved, rrtabltet og ulyst. Dette kan gøre det vanskelgt at stoppe st hashmsbrug. Abstnenserne forsvnder normalt efter ca. 1-2 uger. Hvs du vl stoppe med dt hashmsbrug, skal du kontakte sagsbehandleren dn kommune. Du kan også snakke med en voksen du er tryg ved, fx dn lærer eller dne forældre. Love og konsekvenser Hash hører under loven om euforserende stoffer. Det er ulovlgt at sælge, købe, besddelse samt fremstlle mm. Dommen for dsse er bøder eller ophold anstalten. Dommen varerer fra sag tl sag, men vl altd stå på straffeattest mndst 5 år og nogle tlfælde altd. t hash vrker sløvende, og vrknngen holder sg op tl 24 tmer? t hash blver kroppen op tl 8 uger ved blot at ryge én gang. Det betyder, at det vl kunne ses ved en blodprøve. t forbrug af alkohol, tobak og stoffer tt hænger sammen? Unge, der ryger og drkker mere end 4 genstande 2-3 gange om måneden også er dem, der ofte ekspermenterer med hash og har venner, der bruger hash. t hashrygere er 85 gange mere tlbøjelge tl at prøve hårde stoffer end kke-hashrygere og at dette kan være starten på en krmnel gldebane. t det koster mange penge for sundhedsvæsenet og det kommunale system, når folk skal behandlng for et msbrug? t poltet ser meget alvorlgt på hashbesddelse og har derfor en narkogruppe, der arbejder sammen med toldvæsenet om at opsnuse folk, som besdder hash. t det kræver mange ressourcer ved poltet, anklagemyndgheden og domstolen, når narkosager skal behandles og for retten? t hvs du kender tl nogen, som ryger hash eller har et hashmsbrug, har du et ansvar for at få det stoppet. Det kan du gøre ved at kontakte poltet anonymt eller en voksen. t du kan teste dn vden om hash på Alle ryger hash: Nej. Ifølge undersøgelsen Det svære ungdomslv har 78% af de unge, fra 15 år og opefter, aldrg prøvet at ryge hash. Antallet af unge, der har prøvet at ryge hash eller at snffe er dobbelt så høj, hvs forældrene har et alkohol- eller et hashmsbrug. Jeg blver holdt udenfor hvs jeg sger nej: Måske dne venner vlle synes, at det var ret sejt at du turde sge nej? Du kan stadg deltage festen eller hygge med vennerne en aften uden at ryge hash. At sge nej bør kke have betydnng for, om dne venner kan lde dg eller ej. HASHI pllugu suna nalunngluk? Hash er bedre end alkohol ford man blver mere rolg af det: Hverken hash eller alkohol er sundt for dg. Man kan reagere forskellgt på hash og alkohol afhængg af hvem man er. Men hash er ulovlgt, og det kan derfor få alvorlge konsekvenser at have det på sg. Hvad ved du om HASH?

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

ALKOHOL? suna nalunngiliuk? Hvad ved du om. aalakoornartortalik pillugu ALKOHOLPJECE FORÆLDRE

ALKOHOL? suna nalunngiliuk? Hvad ved du om. aalakoornartortalik pillugu ALKOHOLPJECE FORÆLDRE Departementet for Sundhed og Infrastruktur 204, Desværre har 24 % af grønlandske unge allerede drukket alkohol første gang inden deres 4 års fødselsdag. Dette på trods af at alt salg og udskænkning af

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

Børn og passiv rygning

Børn og passiv rygning Børn og passiv rygning Det er svært at holde op med at ryge, men hvis du har børn og ryger i hjemmet, er dit barn udsat for passiv rygning. Denne brochure er måske dit første skridt mod et røgfrit liv

Læs mere

Naamaartarneq. pillugu suna nalunngiliuk? Hvad ved du om SNIFNING?

Naamaartarneq. pillugu suna nalunngiliuk? Hvad ved du om SNIFNING? Naamaartarneq pillugu suna nalunngiliuk? Hvad ved du om SNIFNING? Denne brochure giver dig oplysninger om fysiske, psykiske og sociale konsekvenser ved snifning. Det er vigtigt, at du kender risikoen ved

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori

Vejledning til udarbejdelse af forandringsteori Afdelngen for erhvervsrettet voksen Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mal uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejlednng tl udarbejdelse forandrngsteor 1. Udarbejdelse

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen

Sikker og effektiv håndtering af kontanter i detailhandlen effektv af detalhandlen Nu kan du sætte dagens banken, uden at forlade forretnngen. Reducerer omkostnnger Sparer td Kontrol af er en enkel effektv kontants, der sparer dg for td omkostnnger. Manuel optællng

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

HASH? pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om

HASH? pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om sstyrelsen.dk ger. er ulovligt, det er alkohol ikke, men det er ikke ensbetydende permanent skade på hjernen. skader luftveje og lunger, alkohol Du kan teste din viden om hash på /testdigselv sstyrelsen.dk

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an

IWMMh ;... DEI. Juli 1972 STJERNE. 121. Årgang. Nummer 7. ' an ;..... ' an IWMMh f,, N DEI STJERNE Jul 1972 121. Årgang Nummer 7 I det fængsel dag de langt Guds stedet stedet krg Nummer Det nsprerende budskab AF ÆLDSTE WILLIAM H. BENNETT, assstent tl De Tolvs Råd

Læs mere

Unge, rusmidler og psykiske problemer

Unge, rusmidler og psykiske problemer Unge, rusmidler og psykiske problemer SSP Konference d. 18 november 2010 PsykiatriFondens UngdomsProjekt 2010 www.tabu.dk PsykiatriFonden Fonden er en privat humanitær organisation Formål PsykiatriFonden

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

for FORÆLDRE om hash

for FORÆLDRE om hash for FORÆLDRE om hash HASH er mange ting Hash fremstilles af hampplanten Cannabis Sativa, hvis harpiks, blade og blomster indeholder stoffet THC, som ved rygning eller spisning giver en rus. Fra planten

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Sporene på Svnø og Avnø Indhold Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

Økonometri 1. Heteroskedasticitet 27. oktober Økonometri 1: F12 1

Økonometri 1. Heteroskedasticitet 27. oktober Økonometri 1: F12 1 Økonometr 1 Heteroskedastctet 27. oktober 2006 Økonometr 1: F12 1 Dagens program: Heteroskedastctet (Wooldrdge kap. 8.3-4) Sdste gang: I dag: Konsekvenser af heteroskedastctet for OLS Korrekton af varansen

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab Danmarks Sask Naonalregnskab 9. november 00 ædnng og sæsonkorrekon af de kvaralsvse naonalregnskab Med den revderede opgørelse af de kvaralsvse naonalregnskab 3. kvaral 007 6. januar 008 blev meoden l

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Rygning og hjerte-kar-lidelser

Rygning og hjerte-kar-lidelser Rygning og hjerte-kar-lidelser Det er svært at holde op med at ryge. Men hvis du lider af en hjerte-kar-lidelse, er et rygestop særligt vigtigt for dit helbred. Denne brochure er måske dit første skridt

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

PENGEUGE UNGE OG DIGITAL SIKKERHED

PENGEUGE UNGE OG DIGITAL SIKKERHED PENGEUGE UNGE OG DIGITAL SIKKERHED www.pengeuge.dk 1 Om Unge og dgtal skkerhed Materalet tl Pengeuge består af tre undervsnngshæfter. Ud over dette hæfte om unge og dgtal skkerhed er der to hæfter om prvatøkonom

Læs mere

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset.

BFN-Nyt 1/2016. Foreningens aktiviteter oktober 2016 januar Naturoplevelser i 2015 og 2016 Onsdag d. 12. oktober 2016, kl i Hummerhuset. .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND BFN-Nyt 1/2016 Bologsk Forenng for Nordvestjylland Ørhagevej 189, Kltmøller, 7700 Thsted www.bfn-nyt.dk Forenngens formål er at øge kendskabet tl og nteressen

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel. Hvad nu hvis den afhængige variabel er en kvalitativ variabel (med to kategorier)?

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel. Hvad nu hvis den afhængige variabel er en kvalitativ variabel (med to kategorier)? Dagens program Økonometr Heteroskedastctet 6. oktober 004 Hovedemnet for denne forelæsnng er heteroskedastctet (kap. 8.-8.3) Lneære sandsynlghedsmodel (kap 7.5) Konsekvenser af heteroskedastctet Hvordan

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere