BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1

2 BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

3 BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord Belastning i jobbet Besigtigelse og planlægning Besigtigelse af sted og flyttegods Stedet Godset Tjekliste til vurdering af godset Valg af tekniske hjælpemidler Hejsen Elevator Trappekravler Elstabler eller gaffeltruck Pallevogn selvkørende Pallevogn manuel betjent Sækkevogn Hund, ramme på hjul Bilens lift Bemanding Selve flytningen Nyt på vej Engangspaller Fra flyttemand til flyttemand Gode råd Andre vigtige forhold Arbejdstøj og fodtøj Pauser Tilbagemelding Brug af sikkerhedsorganisation Hvor kan du få mere at vide Adresser

4 FLYTNING Arbejdet som flyttemand har mange kvaliteter. Det er et frit og selvstændigt arbejde, og når man går hjem fra arbejde, tager man aldrig arbejdet med hjem. Flyttemanden får også brugt sin krop. Det er jo sundt, men man kan også bruge kroppen så meget, at den bliver belastet og tager skade. Når man er flyttemand, går det mest ud over ryg, knæ og skuldre. Heldigvis kan man undgå meget nedslidning og mange skader, hvis man bruger hjælpemidler og planlægger arbejdet hensigtsmæssigt. Arbejdstilsynet kræver, at man bruger hjælpemidler til håndtering af flyttegods, hvor det er muligt. Og det er det store spørgsmål: Hvornår er det muligt og hvordan gør man det muligt? Det forsøger denne branchevejledning at svare på. Flyttefolkene kommer til at skulle ændre nogle rutiner. Og kunderne skal lære, at godt nok er flyttemænd stærke men de kan ikke holde til alt. Og så er det værd at holde øje med udviklingen af hjælpemidler noget der synes umuligt i dag, er måske muligt i morgen. FORORD Denne branchevejledning henvender sig til flyttemænd og medarbejdere, der står for planlægning af flytteopgaver. I branchevejledningen kan du finde en række gode råd til, hvordan man tager højde for arbejdsmiljøet, når man besigtiger gods og sted når man planlægger hjemme i firmaet når man planlægger på stedet når man udfører arbejdet. Du kan også finde en samlet beskrivelse af de relevante hjælpemidler med fokus på, hvilken gavn de gør, og hvornår det er godt at bruge dem. Branchens parter er enige om, at man så vidt muligt skal transportere tungt gods på hjul eller med lift. Men man er også klar over, at det ikke i alle tilfælde er muligt. Branchevejledningen her er parternes anbefaling til en god praksis. BAR transport og engros anvender brugernes bedømmelse af materialerne til at blive bedre. Materialerne evalueres i en vis periode efter deres offentliggørelse. Alle kan bidrage til evalueringen på hjemmesiden: Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 1

5 BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Belastning i jobbet En hel del flyttemænd arbejder dagligt med at flytte privat indbo eller inventar i virksomheder. Arbejdet indebærer løft og håndteringer af flyttegods ved fraflytning og indflytning i alle typer bygninger. At lægge krop til flytning i ældre byejendomme med trange trappeopgange er fysisk hårdt og det slider på skuldre, ryg, hofter og knæ. Ved virksomhedsflytninger er det ofte lidt nemmere der er tit gode elevatorer og gode adgangsforhold og det gør belastningen mindre. Besigtigelse og planlægning Når arbejdet planlægges, er der 5 vigtige brikker, som man skal få til at passe sammen: Sted, gods, bemanding, hjælpemidler og arbejdsmetoder. Forhold der ligger fast Sted der flyttes fra og til Flyttegodsets karakter og omfanget Forhold der kan mindske belastning af kroppen Flyttemand belastning Arbejdsmetoder Hjælpemidler Bemanding og tidsrum Figuren viser, hvilke forhold der afgør, hvor fysisk krævende opgaven bliver. Sted og flyttegods ligger fast. Men ved at bruge egnede tekniske hjælpemidler, tilstrækkelig bemanding med passende pause samt skånsomme arbejdsteknikker, er der gode muligheder for at lette arbejdet. En række forhold er afgørende for flytningens karakter og belastninger. Som nævnt, er det jo ikke ligegyldigt, om man skal hente gods på et lager med gode adgangsforhold eller om man skal flytte mellem to 4. sals lejligheder i en gammel bydel med smalle opgange og ingen elevatorer. 2

6 FLYTNING Besigtigelse af sted og flyttegods Stedet Det er afgørende at foretage en grundig besigtigelse af stederne, der skal flyttes til og fra. Det er grundlaget for at planlægge arbejdet forsvarligt i forhold til arbejdsmiljøet. Det er især transportvejene, som skal afdækkes, herunder plads, trin og adgangsvejens beskaffenhed. 1. hejs eller kran 2. elevator, trappekrav 4. bilens lift 3. (alle vandrette pile - inde og ude) hund, sækkevogn, palleløfter Pilene viser transportveje mellem flyttevogn og sted. Det gælder om at vælge en kombination af hjælpemidler, som giver kortest transportvej og færrest omlæsninger. Oversigten på de næste sider viser, hvilke forhold der bør registreres på stedet. 3

7 BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Alle bygninger Adgang ude Er der sikret plads til parkering af flyttevogn? Er der niveauspring, f.eks. kantsten eller trapper fra bil til indgangsdør? Er belægningen jævn eller er der brosten eller andre ujævnheder? Hvilke hjælpemidler giver adgangsvejene plads til? Hvilke hjælpemidler giver dørens/portens fribredde plads til - kan døren evt. løftes af? Adgang inde i bygningen Hvilke hjælpemidler kan køre igennem dørene? Hvilke hjælpemidler giver indgangsparti og gange plads til? Er der niveaufri adgang på etagen, så man kan bruge hjælpemidler med hjul? Er der dørtrin på etagen? Er der tæpper som hindrer brug af hjælpemidler med hjul - kan tæpperne evt. fjernes? Etageejendomme med elevator Planlæg flytningen, så mest muligt bliver transporteret på hjul. Medbring ramper, plader mm. til ujævnheder og kantstene. Planlæg, at evt. forhindringer bliver fjernet inden flytning. Er elevatoren stor nok til det gods, der skal flyttes? Hvor mange kg. kan elevatoren tage? Er det muligt at få dispensation for vægtgrænsen, hvis det er særligt tungt gods? Kan elevatoren bruges: - Planlæg, så mest muligt bliver transporteret med den. Kan elevatoren ikke bruges: - Brug så vidt muligt hejs eller trappekravler. Etageejendomme uden elevator Er det muligt at bruge hejs? - er der plads tæt nok på ejendommen? - kan godset løftes direkte ind på etagen - gennem vinduer eller altan? - er der plads til hejs og flyttebil tæt på hinanden? - er det muligt at lede trafikken udenom bil og hejs? - er der indhentet tilladelse? Er det muligt at trappekravler? - er trappen bred nok? - har trappen lige løb? - passer trinhøjde og dybde? - er der plads på reposer og lignende? Ikke muligt at bruge hverken hejs eller trappekravler: - Sæt ekstra bemanding på, så belastningen mindskes. - Flyttekasser pakkes, så de vejer mindre end 20 kg. Godset Dernæst er spørgsmålet: Hvilken karakter har flyttegodset? Det er vigtigt at se, hvilke emner der skal flyttes for at vurdere, hvordan emnerne lettest kan pakkes, håndteres og placeres i flyttevognen. Tjekliste til vurdering af godset hvor mange tunge emner det vil sige emner over 20 kg.? hvor mange uhåndterlige eller store ting, f.eks. køleskabe, vaskemaskiner, store edb-skriveborde? kan eventuelle store møbler skilles ad? størrelse på emnerne og muligheden for at pakke i kasser hvor stor er mængden af øvrige emner, f.eks. bøger, ringbind, køkkenservice mm.? hvor mange flyttekasser vil der være behov for? 4

8 FLYTNING Hvis kunden selv pakker: husk at give en grundig instruktion i, hvordan I ønsker godset pakket. Se eksempel på vejledning til kunden husk at sørge for små flyttekasser til de tunge ting, f.eks. bøger. Øvrige forhold, der bør oplyses: Er det muligt at trække strøm til hejsen fra ejendommen? Har kunden selv tekniske hjælpemidler, som kan benyttes, f.eks. ved virksomhedsflytninger? Er der mandskab hos kunden, som medvirker ved flytningen, f.eks. ved virksomhedsflytning? Er der velfærdsforhold, som flyttefolkene kan anvende til f.eks. pause, spisning etc.? Pakkevejledning - et eksempel som det kunne se ud i et flyttefirma: Flyttekasserne samles korrekt for at sikre den optimale stableevne En flyttekasse med indhold må ikke veje mere end 20 kg. Såfremt vægten overskrides, må vi pakke kasserne om for Deres regning Pak hellere i 2 kasser end i 1, som ikke kan løftes Alle kasser skal så vidt muligt kunne lukkes Tallerkener stilles på højkant Tungt porcelæn skal pakkes i bunden af en kasse - lette genstande ovenpå Når De pakker bøger, så fyld ét lag opretstående bøger i bunden og fyld derefter op med tøj eller linned Alle planter sættes i flyttekasser Glas og porcelæn pakkes ind enkeltvis i rigeligt papir, f.eks. aviser Brandfarligt, eksplosivt, giftigt, ætsende gods må ikke medtages Almindelige rengøringsartikler, som ikke falder ind under ovennævnte, pakkes i kraftige poser inden nedpakning i flyttekasserne De kan naturligvis også vælge at lade vores erfarne flyttefolk foretage hele eller dele af nedpakningen for Dem. Valg af tekniske hjælpemidler der letter Valg af tekniske hjælpemidler skal sikre, at den fysiske belastning af flyttemændene mindskes mest muligt i de aktuelle flytteopgaver. Det vil sige, hjælpemidler der kan: afkorte manuelle bæreopgaver mest muligt og især på trapper mindske antallet af tunge løft. Tekniske hjælpemidler skal leve op til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Der skal være brugsanvisning til hejse- løfte- og transporthjælpemidler. Brugsanvisningen skal være på dansk og oplyse om, hvordan redskabet betjenes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, herunder også om der er begrænsninger i brugen. 5

9 BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING I etageejendomme uden elevator er det vigtigt at vælge hjælpemidler efter følgende prioritering: 1. Hejs eller andet hjælpemiddel, som kan løfte emnerne direkte ind på etagen 2. Trappekravler 3. Tilstrækkeligt med mandskab og organisering af opgaverne, så der bliver passende pauser og begrænset løftemængde til den enkelte. Op og ned - udenfor 1. Hejsen (også kaldet lift) Hvorfor vælge hejsen? Hejsen er det hjælpemiddel, der bedst gør indhug i tunge løft og belastninger, når det drejer sig om flytning i etagebyggeri. Flyttegodset kan nemlig hejses/løftes direkte ind på den aktuelle etage. Herved kan det tunge bærearbejde på trapper undgås. Forudsætninger for brug af hejs Der er tilstrækkelig plads til hejs med støtteben på terrænet nedenfor bygningen Vinduesåbning, altan og døråbning er tilstrækkelig store til, at godset kan komme ind eller det kan det lade sig gøre at tage vinduesrammen eller -sprosserne ud midlertidigt At der ikke er tagkanter eller andre forhindringer, så liften ikke kan nå tæt ind til huset Brugeren af hejsen er instrueret, trænet og over 18 år At det er muligt at få tilladelse fra kommunen til midlertidig afspærring af fortov og vej hvis nødvendigt Det er muligt at trække strøm fra ejendommen. Husk Søg kommunen om tilladelse til midlertidig færdselsregulering i god tid. Op og ned - indenfor 2. a - Elevator Elevatoren er næstbedst hvis der altså er en og man må bruge den til flytning. Her slipper man også for arbejdet med at bære på trapper, men man skal stadig transportere godset frem til elevatoren og videre på etagen. Og her kan der være trapper eller dårlige adgangsveje, som gør det svært at bruge sækkevogne, hunde eller palleløftere. 6

10 FLYTNING Forudsætninger for brug af elevator Det er tilladt at anvende elevatoren til flytning Øvrig trafik henvises til trapper eller andre elevatorer Eventuelle nøgler eller adgangskode er udleveret Elevatorens rum eller vægtgrænse er tilstrækkelig stor til det gods, der skal transporteres Indgangen er bred nok til, at man kan komme ind og rundt med godset. Husk Lav aftaler med kunden om friholdelse af elevator til flytningen Sørg for eventuel dispensation for overskridelser af elevatorens vægtgrænse hos Arbejdstilsynet hvis nødvendigt. 2. b - Trappekravler Hvis det ikke er muligt at anvende hejs og der heller ikke er en elevator, kan den elektriske trappekravler være løsningen. Der findes forskellige typer på markedet. De fleste er bedst egnede til kørsel på trapper med lige trappeløb. Ved at bruge en trappekravler slipper flyttemanden for at bære det tunge gods på trapper og han kan gå på trappen i oprejst stilling. Kravlerne er især velegnede til hårde hvidevarer og andre store og tunge emner - blot de kan spændes fast. Men de fleste trappekravlere kan også transportere 3-4 flyttekasser ad gangen. Det kan opvejes, at trappekravleren er langsommere på trapperne end flyttemændene. Forudsætninger for brug af trappekravler Der er tilstrækkelig plads på trappe og reposer til trappekravler med last De øvrige flyttemænd kan komme forbi trappekravleren flere steder i opgangen Vær opmærksom på, at ved spindeltrapper er det kun enkelte typer trappekravlere, der kan anvendes At trappekravleren ikke kan hænge fast i tæpper eller løstsiddende lister på trappen At trappekravleren passer til trinenes højde At brugerne er instruerede, trænede og over 18 år At trappekravleren ikke vil medføre så mange omlastninger, at det opvejer fordelene. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis døråbninger eller gange ikke er tilstrækkelige brede, så det er nødvendigt at bære byrden frem til placeringsstedet. Husk at oplade trappekravlerens batteri. 7

11 BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Test af trappekravlere En test og en række interview med brugere af trappekravlere viser, at trappekravleren er et velegnet hjælpemiddel - hvis forudsætningerne er til stede. Brug af trappekravlere til byrder på henholdsvis 20 og 60 kg. på lige forløbende trapper er mindre belastende, end hvis man bærer byrden. Testen omfattede de 6 trappekravlere, der var på markedet på det tidspunkt. Undersøgelsen kan ikke konkludere, at trappekravlerne er en generel løsning til transport af byrder på trapper i alle situationer og til alle opgavetyper. Det afhænger af omgivelser, brugeren, tilrettelæggelse af arbejdet samt kundens ønsker og forventninger. En række brugere, som beskæftiger sig med transport af tunge uhåndterlige byrder, i virksomheder og på institutioner, blev interviewet. De var tilfredse med trappekravlerne og kunne se mange muligheder og fordele ved at bruge hjælpemidlet. Interviewene viste også, at der en stigende tendens til at bruge trappekravlere til tunge og uhåndterlige byrder. Endelig oplevede brugerne, at trappekravlere er rimeligt, driftsikre og vedligeholdelsesfrie. Testen blev foretaget af Crecea i efteråret Vil du læse mere, kan du hente rapporten Vurdering af trappekravlere en opsamling af praktisk erfaring, Januar Se 8

12 FLYTNING 3a. Elstabler eller gaffeltruck Når det gælder erhvervsflytning, vil der nogle gange være en elstabler eller gaffeltruck på det sted, man flytter fra eller til. Elstableren er velegnet til vandret transport af meget tungt gods. Derudover kan man ved hjælp af trucken hæve godset op i den højde, der passer bedst, når bilen pakkes eller tømmes. Derfor er det en god idé at undersøge, hvilke hjælpemidler der er på stedet og inddrage dem i planlægningen af arbejdet blandt andet ved at sikre, at der er flyttefolk med certifikat i teamet. Frem og tilbage - både udenfor og indenfor Forudsætninger for brug af elstabler eller gaffeltruck Transport- og kørselsveje skal være velbelyste, jævne, plane og uden huller Trucken skal være vedligeholdt og lovlig Den person, der benytter trucken eller elstabler, skal have det påkrævede certikat. Hvis gaflerne har løftestop på max. 1 m. kræves i ikke certifikat. Husk Undersøg, hvilke krav der er til føreren af trucken. 3b. Pallevogn selvkørende Ved en erhvervsflytning kan der også være en selvkørende pallevogn på stedet. Den kan bruges til at transportere tungt gods på hjul uden belastende træk og skub. Den er den også god til at løfte godset op i højden, så det er nemmere at sætte på og løfte af. Forudsætninger for brug af pallevogn Ingen trapper eller niveauspring, så antallet af omlastninger ophæver fordelene ved at transportere på hjul Underlaget er jævnt og fast Brugerne er instruerede, trænede og over 18 år. Husk eventuelt at tage plader med, så pallevognen kan køre over ujævnheder og at oplade pallevognens batteri. 3c. Pallevogn manuel betjent Den manuelt betjente pallevogn er ikke så god som den selvkørende, da man selv skal trække eller skubbe den. Men det er stadig bedre at transportere tungt gods på hjul end at bære det. Derudover er den ligesom den selvkørende pallevogn god til at løfte godset op i højden, så det er nemmere at sætte på og løfte af. 9

13 BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING 3d. Sækkevogn Sækkevognen er en god hjælp til vandret transport, f.eks. på terræn fra bil til opgang eller internt i bygningen. Til gengæld er de fleste sækkevogne uegnede til transport på trapper, da man må gå i foroverbøjet stilling med manglende plads til benene og udsættes for pludselige belastninger, når vognen forcerer trappeforkanterne. Sækkevognen er let at tage med rundt og ladet kan klappes op, så den fylder lidt, når den ikke bruges. Jo støre hjul, jo lettere kørsel. Forudsætninger for brug af sækkevogn Underlaget er jævnt og ikke for stejlt og uden trin eller andre forhindringer, der kan medføre, at man må løfte den læssede sækkevogn. Husk eventuelt at tage plader med, så sækkevognen kan køre over ujævnheder at sækkevognens hjul er pumpede. God idé Hvis man har en lille kompressor med i vognen, kan man altid pumpe dækkene på sækkevognen. 3e. Hund, ramme på hjul Som sækkevognen er hunden kun til hjælp ved vandret transport. På grund af de relativt små drejelige hjul, er den bedst egnet indendørs eller på jævne flader. Den kan give en god aflastning, f.eks. ved flytning af store/høje emner indendørs. Jo støre hjul, jo lettere kørsel. Forudsætninger for brug af hund underlaget er fast og jævnt og uden huller eller andre forhindringer (tykke tæpper eller lignende.) at emnerne kan placeres og stå stabilt i god balance på hunden hunden er ikke egnet til at transportere lave emner, for så skal man gå foroverbøjet. Husk eventuelt at tage plader med, så hunden kan køre over ujævnheder. 10

14 FLYTNING 4. Bilens lift Der er forskel på de forskellige bilers lifte med hensyn til størrelse og funktion. I nogle tilfælde kan det være en fordel at benytte en bil med lift i halv bredde, så kan man både bruge liften til de tunge emner og sætte kasser af på ladet i en god højde. Husk Vælg så vidt muligt den bil med lift, der passer til opgaven. Bemanding Det er vigtigt at planlægge bemandingen ud fra det tidsinterval, flytningen skal udføres i. Er bemandingen kneben og opstår der tidspres, kan flyttefolkene blive trætte, ukoncentrerede og irritable. Det øger risikoen for ulykker eller dårlig udførelse af opgaven. Hvis det ikke er muligt at anvende løftehjælpemidler i f.eks. snævre trappeopgange, er det vigtigt, at der er tid nok. Det betyder, at folkene kan afløse hinanden og holde passende pauser, så kroppen kan nå at restituere sig undervejs. Er der krav om certifikat til de valgte hjælpemidler, skal brugeren have det pågældende certifikat, og arbejdet skal planlægges, så det er personen med certifikatet, der bruger hjælpemidlet. En gylden regel Jo færre hjælpemidler jo større bemanding Hvis det ikke er muligt at bruge hjælpemidler, bør der være flere personer, der kan fordele belastningerne i mellem sig. 11

15 BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Selve flytningen Før man kører til den første adresse, er det vigtigt at tjekke planlæggerens oplysninger om adgangsforhold, herunder om der er trapper, elevator eller hjælpemidler på stedet. Sørg for, at de nødvendige tekniske hjælpemidler er til stede i bilen og i orden, så arbejdet kan foregå sikkert og forsvarligt. Er hjulene på hundene f.eks. rensede, batteriet til trappeløfteren ladet op og elkablet til liften med? Hvis der er hjælpemidler til rådighed på stedet, f.eks. ved flytning på lager, skal det tjekkes, om det kræver særlige kvalifikationer, f.eks. certifikat til truck/elstabler mv. Man losser, som man læsser Har man det i baghovedet, kan man mindske antallet af håndteringer. Nyt på vej Hold øje med det nye, der er på vej. Måske vil noget passe godt ind i jeres daglige praksis og kunne lette flytningen for flyttefolkene. Engangspaller F.eks. er nogen i gang med at udvikle engangspaller, som vil være oplagte til flytning af flyttekasser med trappekravleren. Så kan kunden pakke kasserne ovenpå pallen og hele læsset er så klar til flytning. 12

16 FLYTNING Fra flyttemand til flyttemand Gode råd til brug af hejs Lav midlertidig færdselsregulering, så fodgængere bliver ledt udenom liften. Det kræver ofte tilladelse fra kommunen især hvis der ikke er fortov i modstående side af gaden Den flyttemand, der skal styre hejsen, skal være instrueret og trænet i brugen. Gode råd ved brug af elevator Lav aftaler med kunden om friholdelse af elevator til flytningen Sæt skilte op, der informerer om, at der flyttes og informer eventuelt om, hvor lang tid det vil vare. Gode råd ved brug af trappekravler Sørg for, at trappen er ryddet for måtter, løse genstande eller ved udvendige trapper for sne, blade mv. Sørg for, at trappekravlerens batteri er opladet Den flyttemand, der kører med kravleren, skal være instrueret og trænet i brugen. Gode råd ved brug af el-stabler eller gaffeltruck Ved kørsel skal gaflerne holdes så lavt som muligt og byrden skal tiltes mod førerhus Den flyttemand, der kører med trucken, skal have det påkrævede certifikat. Gode råd ved brug af sækkevogn Sørg for, at dækkene er pumpet det letter kørslen gevaldigt. Et godt råd til brug af alle hjælpemidler til vandret transport Læg plader ud over dårlige adgangsveje, så hjælpemidlerne kan køre over ujævnheder. Gode råd ved brug af bilens lift Udnyt bilens lift. F.eks. kan tunge møbler hæves op og køres helt ind i bilen på hund, trappekravler og lignende. Du kan også sænke ladet, så du nemt kan afsætte kasser i skulderhøjde. Gode råd i forbindelse med transportveje Parker bilen så tæt ved indgangen som muligt for at afkorte transportvejen. Hvis I bruger hejs, skal bilen også være i nærheden af denne Undersøg transportvejene og sørg for, at der ikke er forhindringer på adgangsvejen. Sørg eventuel for at rydde blade, sne mv. og fjern eventuelle løse tæpper, måtter og andre løse genstande, der kan være i vejen Ved smalle døre kan det være nødvendigt at løfte døren af for at lette passagen. 13 GODE RÅD

17 BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING GODE RÅD Gode råd til organisering og samarbejde på stedet Det er som regel chaufføren, der står for pakning og fastsurring af godset i bilen og som giver kommando om rækkefølgen i læsning og losning. Når der bruges hejs eller trappeløfter, kan det være nødvendigt at organisere og fordele opgaverne anderledes, end når der bæres manuelt i ejendomme med trapper Organiser arbejdet, så de tungeste emner flyttes med hjælpemidlet og de lettere ting håndteres manuelt. Hvis I bruger trappekravler, er det vigtigt at holde adgangsvejene fri, så I kan komme til med trappekravleren. Det vil f.eks. sige, at I skal undgå at lave depoter på reposer. Gode råd om arbejdsmetoder Flyttemænd bruger forskellige teknikker, der mindsker den fysiske anstrengelse og belastning af ryg, knæ og skuldre. Her er de vigtigste principper videregivet: Flytning i etagebyggeri af lettere flyttekasser og når trappekravleren ikke bruges Lav depoter af flyttekasser, f.eks. på hver anden etage, så hver flyttemand begrænser bæring på trapper over to etager. Næste flyttemand overtager herfra Ved at placere et depot af et par kasser oven på hinanden hvert af stederne, kan den næste mand tage fat i flyttegodset i god arbejdshøjde. På den måde er det kun de sidste kasser, som skal løftes i lav højde. Teknikker til løft Brug vægtstangsprincip, så du ikke skal løfte hele byrden Skub eller træk byrderne ved at mindske gnidningsmodstand ved brug af hund, tæpper eller lignende Skil tunge ting ad, så hver del løftes for sig. Transport af tomme hunde Ved at placere den ene hund ovenpå den anden, kan man gå oprejst, mens man skubber hunden frem. Pakning af bil Hav altid en lille stabil to-trinsstige i bilen, så du let kan komme lidt op i højden, når du har brug for det Lille kompressor til at pumpe dæk på hjælpemidler. 14

18 FLYTNING Andre vigtige forhold Arbejdstøj og fodtøj Der er risiko for at få fødderne i klemme og tungt gods ned over dem. Du skal derfor have udleveret og bruge egnet sikkerhedsfodtøj. Fodtøjet skal være skridsikkert og passe til vejr og årstid. Det kan være svært at tilpasse sig de skiftende temperaturer. Arbejdstøjet bør omfatte en varm arbejdsjakke, som kan tages på ved ophold udendørs. Muskler og led fungerer bedst, når de er opvarmede. For at minimere risiko for skader er det vigtigt at undgå længere tids afkøling. Det er en god idé at bruge svedtransporterende undertøj. Pauser Det er vigtigt at tjekke, at bemandings- og tidsplan giver luft til pauser, herunder spisepause og pauser med mulighed for toiletbesøg. Sørg for at drikke rigeligt væske i løbet af arbejdsdagen. Tilbagemelding Det er vigtigt at fortælle planlægningskontoret, hvis der har været urigtige oplysninger eller forhold, som har medført risikoen for skader eller overbelastning. Meld f.eks. tilbage, hvis: kunden ikke har pakket godset tilstrækkeligt godt eller har fyldt kasserne for meget hjælpemidlerne ikke kunne anvendes man kunne have brugt et hjælpemiddel, hvis det havde været med mængden af flyttegods var større end ventet den beregnede tid eller bemanding var for lille der opstod en arbejdsulykke, forløftning eller lignende. Brug Sikkerhedsorganisationen Oplever I arbejdsmiljøforhold, der er risikable, bør I henvende jer til arbejdslederen eller en valgt sikkerhedsrepræsentant, så forholdene kan blive forbedret. Hvor kan du få mere at vide Vil du vide mere om arbejdsmiljø i transportbranchen, kan du klikke dig ind på www. bartransport.dk. Her kan du også finde Katalog over hjælpemidler. Kataloget beskriver de hjælpemidler, der i dag findes på markedet. For hvert hjælpemiddel er der gode råd til køb og brug. 15

19 BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING ADRESSER Adresser Branchevejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem deres faglige organisationer. Vejledningen kan købes gennem Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S Tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf.: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.:

20 FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Lay-out: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2008 ISBN Varenummer:

branchevejledning om lettere flytning Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning om lettere flytning Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om lettere flytning Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om lettere flytning Indhold Forord.... 1 Belastning i jobbet... 2 Besigtigelse og planlægning...

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Løfter store og tunge varer over på salgshylde

Løfter store og tunge varer over på salgshylde Løft Instruktion nr. A1 Løfter store og tunge varer over på salgshylde Når I er to personer om at løfte varer, som er vanskelige at håndtere og tunge (fx fladskærme, spejle og græsslåmaskiner), er det

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker PAS PÅ DIG SELV - når du løfter, skubber og trækker Det er din ryg pas på den! Ømhed i muskler og ryg kan opstå, når du håndterer varerne forkert, eller der er for stor belastning. Det er helt ok at bruge

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

Branchevejledning. af- og pårigning af. lastbiler. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. af- og pårigning af. lastbiler. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning af- og pårigning af lastbiler Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om af- og pårigning af lastbiler Indhold Om branchevejledningen... 1 Arbejdsmiljø ved

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

TRANSPORT AF KØRESTOLSBRUGERE

TRANSPORT AF KØRESTOLSBRUGERE BRANCHEVEJLEDNING TRANSPORT AF KØRESTOLSBRUGERE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indhold Om vejledningen................... 1 Indhold og opbygning.............. 1 Chaufførens arbejdsmiljø............

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale Checkliste til udbydere Udarbejdelse af udbudsmateriale ved afhentning af dagrenovation Indledning Checklisten kan bruges ved udarbejdelse af udbudsmateriale for afhentning af dagrenovation. Checklisten

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

Arbejdets tilrettelæggelse

Arbejdets tilrettelæggelse Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at arbejdet bliver planlagt og tilrettelagt, så personalet kan udføre det sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det kan arbejdsgiveren gøre ved

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM TRANSPORT AF ØL OG VAND INDHOLD Indledning.................................. 1 Transport og adgangsveje....................

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Vurdering af trappekravlere - en opsamling af praktisk erfaring

Vurdering af trappekravlere - en opsamling af praktisk erfaring Vurdering af trappekravlere - en opsamling af praktisk erfaring Udarbejdet af: Jan Rasmussen, projektleder Anne-Birte Ransby Jonna S. Vilstrup Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Konklusion...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem

DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem Kontaktperson og stempel Her følger de 11 områder, vi skal have talt om og aftalt, inden vi går i gang med arbejdet i dit hjem. DIT HJEM -

Læs mere

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK

ARBEJDSTEKNIK. God instruktion og oplæring APV ARBEJDETSTEKNIK APV ARBEJDETSTEKNIK ARBEJDSTEKNIK Medarbejdere skal have modtaget en god og fyldestgørende instruktion i, hvordan de løfter og håndtere varer ifm. deres arbejdsopgaver. Det er købmandens pligt at sørge

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

DISTRIBUTION AF BAGERIVARER

DISTRIBUTION AF BAGERIVARER Nyttige adresser BSR 4 - Arbejdsgiversekretariatet Rosenørns Allé 1 1970 Frederiksberg C. Tlf.: 35 37 47 11 BSR 4 - Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade 65 2300 København S. Tlf.: 32 83 32 83 BSR 4

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndtering af belægningssten Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndtering af belægningssten Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Manuel lægning 11 Håndlangerarbejdet 18 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndtering af belægningssten

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

LASTNING OG LOSNING AF FLY

LASTNING OG LOSNING AF FLY VEJLEDNING OM LASTNING OG LOSNING AF FLY Branchesikkerhedsrådet for transport- og engroshandel (BSR4) FORORD Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchesikkerhedsrådet for transport og engroshandel

Læs mere

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG LØFT sikkerheden 1 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Løft sikkerheden Udgivet af: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg November 2014 Tekst: Worklife A/S Layout: Nexus Kommunikation A/S 2 Forord Mejeriindustriens

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE

08/2016. Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE 08/2016 Branchevejledning om HÅNDTERING AF DØRE Indhold INDHOLD 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet 8 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde...8 Opstartsmøde...8 Planlægning og

Læs mere

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Baggrund: - Bekendtgørelse om manuel håndtering. - Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. - Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. At-meddelelse Nr. 4.05.2 Oktober 1994 Erstatter: Nr. 4.04.15/Maj 1989 Vurdering af løft Indholdsfortegnelse Baggrund Belastninger ved løft Risiko for skader Vurdering af løft Vægt og rækkeafstand Vurdering

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Adresser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Branchearbejdsmiljørådets Arbejdstagersekretariat, SiD Kampmannsgade 4, 1790 København V. Branchearbejdsmiljørådets

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

Branchevejledning. udendørs. lager. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. udendørs. lager. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning udendørs lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om udendørs lager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

Tunge løft på lager BAR transport og engros

Tunge løft på lager BAR transport og engros Tunge løft på lager BAR transport og engros INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING... 1 1.1 Projektidé... 1 1.2 Baggrund... 1 1.3 Vision og mål... 2 1.4 Målgruppe... 2 2. PROJEKTFORLØB... 3 3. METODER...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

Branchevejledning. jeg kører storskrald. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. jeg kører storskrald. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning jeg kører storskrald Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om storskrald Indhold Forord.... 1 Kommunernes regulativer affaldsfraktionerne og krav til borgerne...

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted Arbejdspladsvurdering for Håndtering af dæk og hjul Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted

Læs mere

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN

GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE RUTINER AFLASTER KROPPEN Nærings- og nydelsesmiddelindustrien DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af pakken 3 Sådan gør man 5 Fase

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Forflytningsteknikkens grundprincipper

Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Indledning Dette materiale til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil.

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Bevæg dig selv om du har stillesiddende arbejde Når du kører lastbil er der ofte mange stillesiddende timer bag rattet. Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere