entreprenøren 6/2014 NOVEMBER/DECEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "entreprenøren 6/2014 NOVEMBER/DECEMBER"

Transkript

1 6/2014 NOVEMBER/DECEMBER INDHOLD: DET SAMMENSATTE BOLIGMARKED MANGEL PÅ VEJINGENIØRER NØRREPORT STATION AGROMEK IDEOLOGI I KLOAKKERNE NÅR KONKURRENTER MØDES CEMENT I MOSEN OVERSIGTEN: VALSETOG & TELESKOPLÆSSERE

2 Mød os på Agromek, stand 9502 i hal M Ingen kender branchen som dig (og os) er den også klar? Ønsker du at investere i nyt, står vi parat med over 50 års erfaring med Høj kvalitet i professionelt regi Jyske Finans er en professionel og driftssikker organisation, der leverer en vare, du kan Jyske Finans A/S Tlf

3 INDHOLD: DET SAMMENSATTE BOLIGMARKED Boligøkonomisk Videncenter har efter et forarbejde, der har strakt sig over de sidste to år, udviklet sit eget prisindeks for handlede boliger i Danmark. Indekset kaster nyt lys over udviklingen på boligmarkedet, fordi det giver mulighed for at gå i detaljer, som ikke belyses af de indeks, der eksisterede i forvejen. Side 4. KLAR TIL AGROMEK Nordeuropas største samlede landbrugsmesse præsenterer et fuldt program i maskiner og udstyr til både mark og stald. Det bliver en af de største udstillinger, og der er næsten totalt udsolgt. Der er nu 549 udstillere, og heraf har 27 udstillere yderligere en stand udendørs. De udendørs stande er et nyt initiativ, der giver udstillerne mulighed for at præsentere endnu flere af deres maskiner eller udstyr. Side 22. IDEOLOGI I KLOAKKERNE Miljøminister Kirsten Brosbøl har fremsat et lovforslag om ændring af betalingsreglerne for spildevandsforsyningsselskaberne. Lovforslaget tager hånd om helt åbenbare problemer i forhold til miljøet men viser også, at selv kloakkerne kan bruges ideologisk ved at favorisere de kommunalt ejede spildevandsselskaber frem for private entreprenørvirksomheder. Side 34. ENTREPRENØREN NR. 6 NOVEMBER/DECEMBER Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Traverbanevej Charlottenlund Telefon Telefax Internet: Udkommer 6 gange årligt Redaktion: Carsten Stæhr (ansvarshavende), Curt Liliegreen, Poul Stæhr, Klaus Hybler, Stig Larsen Redaktionen sluttet Layout: Stig Larsen Distribueret oplag: Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Abonnementspris: kr. 400,- (excl. moms) Annoncer + abonnement: Forlaget Coronet A/S telefon telefax FNs KLIMAPANEL SLÅR ALVOREN FAST AF DIREKTØR I DANSK BYGGERI, MICHAEL H. NIELSEN. Den danske bygge- og anlægssektor er parat til at påtage sig en central position i forhold til handling mod de alvorlige klimaforandringer, som danskerne allerede har fået en bitter for - smag på. FNs Klimapanel slår i deres femte hovedrapport Climate Change 2014 fast, at klimaforandringerne i høj grad er menneskeskabte, at drivhusgasserne skal reduceres betydeligt og at der skal ske klimatilpasning. TYDELIGE ADVARSLER Gør vi ikke noget ved udledningen af drivhusgasserne, vil vi se en opvarmning i slutningen af århundredet på 3,7-4,8 grader akkompagneret af hedebølger og ekstrem nedbør. Alvoren er til at få øje på i den nye rapport, og advarslerne har aldrig været tydeligere. Der er behov for, at verdenssamfundet handler og tager dem alvorligt. Mange af løsningerne til at reducere udledningen af drivhusgasser og tilpasse os klimaforandringerne har vi allerede i dag, og endnu flere vil kunne blive udviklet med målrettet forskning og udvikling. CO2-UDLEDNINGEN SKAL NED Hvis vi skal begrænse den globale opvarmning til bare to grader, skal CO2-udledningen skæres procent i perioden 2010 til 2050 og være nul omkring Løsningerne kan være energieffektivisering, vedvarende energi og atomkraft. Der er ingen tvivl om, at bygge- og anlægsbranchen skal påtage sig en central position i forhold til effektivisering af energiforbruget, hvor der er store potentialer at komme efter i vores bygninger. Men så sandelig også i forhold til at tilpasse vores bygninger og infrastruktur, så vi kan modstå effekterne af klimaforandringerne. Ifølge rapporten fra FNs Klimapanel vil de økonomiske konsekvenser ved at reducere drivhusgasserne være overskuelige, hvis der handles nu. Og der er en kærkommen mulighed for handling, da der allerede næste år skal laves en ny global klimaaftale med udgangspunkt i den nye rapport. COP-15 EN FIASKO Det gik ikke godt sidst i København i 2009, men forhåbentlig vil verdenssamfundet være klar til en aftale i Paris. Det er vigtigt at handle globalt, men vi bør ikke afvente en global klimaaftale for at handle. Det vil de mange danskere, som bare inden for de sidste par år har oplevet effekterne af mere ekstreme vejrforhold nok sætte pris på. Der er således al mulig grund til at sætte gang i de nødvendige initiativer i form af såvel energieffektivisering som udmøntning af de klimahandlingsplaner, som kommunerne har udarbejdet. 3

4 DET SAMMENSATTE 4

5 BOLIGMARKED BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER HAR EFTER ET FORARBEJDE, DER HAR STRAKT SIG OVER DE SIDSTE TO ÅR, UDVIKLET SIT EGET PRISINDEKS FOR HANDLEDE BOLIGER I DANMARK. INDEKSET KASTER NYT LYS OVER UDVIKLINGEN PÅ BOLIGMARKEDET, FORDI DET GIVER MULIGHED FOR AT GÅ I DETALJER, SOM IKKE BELYSES AF DE INDEKS, DER EKSISTEREDE I FORVEJEN. INDEKSET UDSENDES ELEKTRONISK I EN NY PUBLIKATION, BOLIG&TAL, DER HENVENDER SIG TIL FOLK MED EN FAGLIG INTERESSE I AT FØLGE BOLIGMARKEDET. AF SEKRETARIATSCHEF, CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN, BOLIGØKONOMISK V IDENCENTER NYT VÆRKTØJ TIL AT ANALYSERE UDVIKLINGEN PÅ BOLIGMARKEDET Boligprisernes udvikling er et samfundsmæssigt nøgletal af største betydning. Udviklingen i boligpriserne sammenfatter alt, hvad der påvirker efterspørgslen såvel som udbuddet af boliger. Hvad enten det er udviklingen i befolkningens tro på fremtiden, indkomsterne, renteniveauet, fremkomsten af nye former for obligationer eller befolkningens vandringer mellem forskellige regioner og forskydninger mellem aldersgrupper ja så kan effekten aflæses i boligpriserne! Boligpriserne er et følsomt barometer, og ændringer i boligpriserne virker tilbage på samfundsøkonomien. Med stigende boligpriser kommer der gang i mobiliteten på boligmarkedet, og stigende priser betyder normalt også belåning af friværdier, øget privatforbrug og flere forbedringsarbejder til gavn for beskæftigelsen i byggeriet. Det er derfor vigtigt at kunne følge boligpriserne med stor nøjagtighed, men det er lettere sagt end gjort. De boliger, der handles i for eksempel 2. kvartal 2014 er ikke de samme, som handles i 1. kvartal Tager man bare et gennemsnit af priserne i de to kvartaler og sammenligner tallene, så kan ændringer i sammensætningen af de handlede boliger give et skævt billede af udviklingen. Det gælder især, hvis man går ned på lokalt plan og ser på udviklingen i en enkelt by, eller et enkelt postnummer. Det kan medføre tilfældige udsving i priserne. Der er imidlertid andre problemer, når man ser på boligpriserne over længere sigt. Hvis 625,0 525,0 425,0 325,0 225,0 125,0 25,0-75,0 Vest- og Sydsjælland Nordjylland København Lolland man sammenligner priserne i år 2000 med 2010, så vil der for mange boligers vedkommende være sket omfattende forbedringer i den mellemliggende periode. Det kan være udskiftning af køkkener, renovering af badeværelser, et nyt tag eller en omfattende energirenovering af boligen. Der kan også være sket store indgreb i form af udnyttelse af tagetage eller en tilbygning. Det betyder, at mange boliger øger deres værdi, men ikke som følge af ændrede konjunkturer eller et stigende pres fra tilflyttere. Værdistigningen er derimod udtryk for, at boligerne i dag ikke længere er de samme, som de var i år Principielt må der korrigeres for denne effekt, hvis man vil have et pålideligt bud på prisudviklingen. I Danmark har vi haft to forskellige prisserier for boligmarkedet. Den ene prisserie er Danmarks Statistiks, som i princippet korrigerer for ændringer i sammensætningen af de handlede boliger, og også for ændringer i boligernes kvalitet. Den anden prisserie, som indeholder kvadratmeterpriser for de handlede boliger, fremkommer som følge af et samarbejde mellem Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Finansraadet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Denne anden prisserie korrigerer principielt ikke for ændringer i kvaliteten. I Boligøkonomisk Videncenter har vi gennem et par år forberedt at udsende vores eget prisindeks for danske boliger, hvor vi korrigerer for kvalitetsændringer i boligerne i form af om- og tilbygninger. Dette er baseret på en ganske særlig teknik, der også DET TO-DELTE BOLIGMARKED- INDEKS FOR PRISER FOR ENFAMILIEHUSE, 1992 = kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 5

6 Murermestervillaen er det sikre valg, hvis man vil opleve stigende boligpriser på det lange sigt ligger til grund for det berømte Case-Shiller indeks for de amerikanske boligpriser. Teknikken 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 består i kun at sammenligne priser for nøjagtig den samme bolig. Derfor medtager indekset kun PRISUDVIKLINGEN FOR MURERMESTERVILLAER KONTRA PARCELHUSE I STORBYERNE, 1992 = 100 Murermestervillaer "Parcelhuse" boliger, hvor man har mindst to observerede handler, et såkaldt salgspar. Denne teknik kendes kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal også fra England, hvor HM Land Registry udsender et boligprisindeks baseret herpå. Videncentrets indeks går tilbage til 1. kvartal 1992, og er baseret på salgspar. Nu går det nok lidt hen over hovedet på de fleste, hvad formålet med endnu et indeks for danske boligpriser måtte være. Men her skal man huske, at videncentret har mange oplysninger i systemet om hver eneste af de boliger, hvor der foreligger observationer i form af salgspar. De oplysninger kan vi anvende til at lave analyser, der kan kaste lys over særlige fænomener på boligmarkedet. I første ombæring har vi valgt at analysere boligernes pris fordelt efter boligernes m 2 størrelse, og efter deres alder. Vi har også set på prisudviklingen for såkaldte murermestervillaer, som vi har defineret ud fra 5 kriterier om opførelses år, opførelsesmaterialer samt krav til kælder og udnyttet 1. sal. Men vi kan lægge mange forskellige kriterier ind og udføre 6

7 NYT AGENTUR HOS EP JAPANSK KVALITET FRA 1-50 TON GRAVEMASKINER KONTAKT DIN EP MASKINSÆLGER FOR TILBUD ERENFRED PEDERSEN A/S IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL AALBORG: Rebslagervej 7 DK-9000 Aalborg Telefon KØBENHAVN: Baldersbuen 22 DK-2640 Hedehusene Telefon KOLDING: Albuen 26 DK-6000 Kolding Telefon

8 denne type af selektive analyser. Formålet med indekset er således at gå ned i strukturerne i boligmarkedet, og ikke at forsøge at korrekse Danmarks Statistik eller Realkreditsektorens oplysninger om den overordnede prisudvikling på kort sigt. DET TO-DELTE BOLIGMARKED Videncentrets indeks giver mulighed for at analysere prisudviklingen i enkelte regioner, landsdele og kommuner. Indekset er ligesom de allerede eksisterende indeks opgjort uden korrektion for den almindelige forbrugerprisinflation. Ser man på prisudviklingen fra indeksets start i 1992 og frem til i dag for udvalgte dele af Danmark, så kan man tydeligt se, at vi nu oplever et todelt boligmarked geografisk set. Denne opsplitning har været der hele tiden, men den bliver mere og mere tydelig, som årene går. Da bolig-boblen bristede i 2007, gik priserne ned overalt i landet. Men i Københavnsområdet fandt priserne hurtigt formen igen, og begyndte at indhente noget af det tabte. Efter 2. kvartal 2009 begyndte det atter at gå opad. Anderledes er det gået i det problemramte område Syd- og 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150, kvartal kvartal <60 m m2 >90 m2 Vestsjælland, der nu må døje med det lidet flatterende øgenavn Den Rådne Banan. Her er priserne fortsat med at falde, og dermed bliver afstanden til hovedstaden større og større kvartal for kvartal. Før krisen, i , nåede Lolland op på siden af Nordjylland og endda over i perioder. Siden er det gået voldsomt tilbage. I de sidste to år er det blevet mere og mere tydeligt, at Nordjylland har et boligmarked, der klarer sig bedre end Lolland. De traditionelle kriseområder i Nord- og Vestjylland er i dag ikke så hårdt ramt som under tidligere kriser, og i stedet er det blevet det østlige Danmarks tur til at være kriseområde. DET SIKRE VALG KØB EN MURERMESTERVILLA Det vil utvivlsomt glæde Kalk & Teglværksforeningen og Dansk Byggeris murersektion, at murermestervillaen er det sikre valg, hvis man vil opleve stigende boligpriser på det lange sigt. Murermestervillaen er her defineret som en villa med ydervægsmateriale af tegl, tag af tegl, kælder på mindst 20 m 2 og udnyttet 1. sal på mindst 20 m 2, PRISUDVIKLINGEN FOR LEJLIGHEDER I REGION HOVEDSTADEN, 1992 = 100 samt opførelses år mellem 1915 og Det er selvfølgelig en grov definition, men den anvendes konsistent og er let at gennemføre i vore taloplysninger. Vi kan jo ikke køre rundt og se på hver af de salgspar og afgøre, om et hus nu også skal have lov at blive kaldt murermes - tervilla eller ej. De byer, der er medtaget i figuren, er København, Aarhus, Odense og Aalborg. At murermestervillaerne stiger mere end de øvrige huse er et generelt dansk fænomen. Det gælder på landsplan, i København, i de store byer tilsammen, og uden for byerne. Man kan indvende, at huse opført mellem vil ligge forholdsvis centralt og derfor mere attraktivt end huse opført efter 1960, og at det derfor er beliggenheden, der spiller ind. Det er rigtigt nok. Murermestervillaen klarer sig imidlertid bedst i så mange forskellige dele af landet, at vi tror på, at tallene fanger noget ud over selve beliggenheden. Eventuelt kan man omformulere konklusionen og sige, at en årig villa opført af tegl og beliggende i et ældre, mere centralt beliggende og tilvokset villakvarter slår andre huse i kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal konkurrencen om prisstigninger. Parcelhuset fra 1960 erne og 1970 erne har mange kvaliteter, og måske også mange oversete kvaliteter. De er rummelige, og de er fleksible, da skillevægge typisk ikke er bærende, og rumfordelingen kan derfor ændres. Der er således ingen grund til at se ned på typehuset fra 1960 erne ud over rent og skært snobberi, men man kan ikke lukke øjnene for, at mange danskere drømmer om den ældre murermestervilla, der har en særlig charme. Det er en charme, som der i de senere år er blevet sat pris på, og murermestervillaen har derfor klaret sig godt prismæssigt at dømme ud fra indekset. Ser vi på en murermestervilla i Aarhus eller København, som i datidens penge kostede kr. i 1. kvartal 1992, så kan den i dag erhverves for den nette sum af kr. Parcelhuset, der også kostede kr. i 1992 står i dag i kr. Det er en forskel på kr. I tallene indgår den almindelige inflation. BEVÆGELSEN MOD DEN STORE BOLIG Et andet forhold, der kan aflæses af prisindeksene, er bevægelsen mod den større bolig. Bevægelsen i retning af, at priserne stiger mest for de store boliger, gælder både for lejligheder såvel som for huse. Bevægelsen for husenes vedkommende er logisk nok, for i takt med øget velstand vil vi godt have ekstra plads omkring os. Der skal være plads til wellness, hobbyrum, samtalekøkken og kontor med videre for familien. For lejlighedernes vedkommende er det noget mindre logisk, at de store lejligheder stiger mest. Det skal dog bemærkes, at vi her definerer store lejligheder som lejligheder over 90 m 2. Det er ikke nødvendigvis en stor lejlighed i alles opfattelse. Det underlige ligger i, at single husstande er blevet dominerende i byer som København og Aarhus. Med single husstanden følger dels behov for mindre plads, dels en lavere husstandsindkomst til at betale huslejen med. Ikke desto 8

9 Der en klar tendens til, at danskerne nu foretrækker de lidt større lejligheder mindre er der en klar tendens til, at danskerne nu foretrækker de lidt større lejligheder. Frem til 2006 fulgtes prisindekset for lejlighederne under 60 m 2 med indekset for lejlighederne mellem 60 og 90 m 2. I den periode under den glade boligboble var der relativt mange forældrekøb, og det kan have presset priserne på de mindste forældrekøbsegnede lejligheder op. I dag er forældrekøb kommet tilbage, men der er ikke tegn på, at de mindste lejligheder igen indhenter de mellemstore lejligheder. Set i det længere tidsperspektiv er bevægelsen mod større boliger forståelig, og vi kan også følge det i størrelsen på de nybyggede parcelhuse over tiden. Før parcelhusboomet i 1960 erne boede arbejderfamilien eller funktionærfamilien i lejlighed, med far, mor og barn i en to værelses eller toværelses med kammer. Det var også i sovesofaens tid, hvor sofaen i stuen behændigt kunne forvandles til en seng. De toværelses lejligheder på de Københavnske brokvarterer eksisterer nu i byfornyet tilstand, hvor baggårdene er forvandlet til store parklignende haveanlæg, og hvor butikkerne er blevet trendy caféer og livsstilsbutikker. Her finder man nu de bedrelønnede singler, eller den heldige universitetsstuderende, hvor forældrene har bistået med et rask lille forældrekøb. Hele bevægelsen repræsenterer et markant velfærdsløft. Det er interessant, at man i markedet kan aflæse tegn på, at denne tendens ikke er færdig, men fortsætter. Én mulig forklaring på, at lejligheder i størrelsesordenen m 2 stiger kraftigt kan være, at lejligheder i denne størrelse både henvender sig til de bedrestillede singler såvel som mange par. Kort sagt så er der ret brede købergrupper, der interesserer sig for dette størrelsessegment. Lejlighederne har en større fleksibilitet i forhold til forskelligartede behov end en lejlighed på 60 eller 70 m 2. NYE ANALYSER Boligmarkedet er et fascinerende marked. Det er altid i udvikling og forandring, og man bliver aldrig færdig med at analysere det. Der gemmer sig mange forskellige vinkler og historiefortællinger i tallene om dette marked. Derfor fortsætter Boligøkonomisk Videncenter også med at offentliggøre prisoplysninger, der vil komme hvert kvartal. Alle kan rekvirere publikationen Bolig&Tal gratis ved at tilmelde sig på vores hjemmeside I fremtiden vil vi føje nye elementer til analysen ud over fordelingerne på alder, boligens størrelse, geografi og byggestil. Inden længe vil videncentret også offentliggøre beregninger fra den såkaldte BoligByrde model, der viser hvor vanskeligt det er for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet i Hovedstadsregionen. Disse tal vil også blive udsendt via Bolig&Tal. Beregningerne er baseret på flere tusinder forskellige typer af husstande. Førstegangs - købernes og lavindkomstfamiliernes vilkår på ejerboligmarkedet er et forhold af stor samfundsmæssig betydning, og derfor har centret udviklet en særlig model, der alene skal fokusere herpå. 9

10 Borgmester Hans Luunbjerg (t.h. i midten) og Oldermand Claus Johnsen (t.v. i midten) flankeres af de stolte brolæggere fra Nordfyns Brolægning ved Ulla Simonsen og Benny Hansen (yderst t.v.) KERTEMINDE RENÆSSANCEHAVN VINDER BROLÆGGERPRISEN 2014 ÅRETS BROLÆGGERPRIS GÅR TIL KERTEMINDE KOMMUNE. PRISEN BLEV OVERRAKT AF BROLÆGGERLAUGETS OLDERMAND TORSDAG DEN 2. OKTOBER VED ET LILLE ARRANGEMENT PÅ RENÆSSANCEHAVNENS NYE PLADS I forbindelse med Kertemindes 600 års jubilæum er belægningerne i renæssancehavnen blevet fornyet. Et vellykket projekt, som nu hædres med årets Brolæggerpris for det smukke resultat. - Vi er her i dag for at overrække en pris, som har været overrakt siden Hvordan gør man sig så fortjent til sådan en pris? Det gør man kort og kontant ved at udføre brolægning af høj håndværksmæssig og fineste kvalitet, samt ved at have en bygherre og rådgivere, der udviser iderigdom og nytænkning af det traditionsrige brolæggerfag. Og ikke at forglemme samarbejder om resultatet ved at være lydhør overfor, hvad brolæggere og mester foreslår af løsninger, sagde Brolæggerlaugets oldermand i Dansk Byggeri, Claus Johnsen. Alt det er ifølge Dansk Byggeris Brolæggerlaug lykkedes med den nye Renæssancehavn. - Man har indfriet drømmen om at gøre denne plads i Kertemindes historiske hjerte til et samlingssted for byens borgere og turister. Alt dette havde ikke været muligt, hvis Kerteminde kommune stod alene med investeringen. Uden Realdania var projektet nok aldrig blevet til noget, så stort tak til dem også, sagde oldermanden. Borgmester i Kerteminde, Hans Luunbjerg, takkede for prisen: - Det er et stort skulderklap til et projekt, som er præget af nytænkning og kreativitet. Vi har fået et fantastisk, centralt byrum, en flot indgang til byen og et sted, hvor vi mødes. I sommer var det en fornøjelse at se det liv, som der var ved havnen, hvor unge som gamle nød området. Det tegner godt for fremtiden, sagde han. Projektet til 24 millioner kroner er realiseret i samarbejde med Realdania, der har bidraget med 16 millioner kroner, mens Kerteminde Kommune har finan - s ieret resten. Landskabsarkitekt Schønherr og det rådgivende ingeniørfirma Orbicon står som rådgivere bag genfortolkningen af renæssancehavnen, og Nordfyns Brolægning har udført granitbelægningerne. FAKTA OM PROJEKTET BYEN SØGER IGEN MOD VANDET Den nye renæssancehavn genfortæller Kertemindes historie. Byen søger igen mod vandet, idet man har trukket granitbelægningen omkring kirken helt ud til kanten af havnebassinet. Renæssancehavnens gulv er udført med chaussesten, som er kløvet rent, og dermed behageligt at gå på. Der er sat granitbrosten i vejbanen langs kajen af den gamle renæssancehavn, mens fortove og 10

11 Byen søger igen mod vandet, idet man har trukket granitbelægningen omkring kirken helt ud til kanten af havnebassinet. Renæssancehavnens gulv er udført med chaussesten, som er kløvet rent, og dermed behageligt at gå på. cykelstier samt parkeringspladser er sat i chaussésten. Cykelstierne er adskilt fra pladsen med bånd af bordursten, der tillige fungerer som ledelinjer for blinde. Granitfliser og de aflange bor - d ursten er med til at understrege linjerne. Som et særligt raffinement og for at undgå malede striber er fodgængerfeltet sat i lyse og mørke brosten, mens svingbanen ligeledes er optegnet i selve belægningen. I områder med udeservering, på anløbspladser og udsigtsplatforme bliver chaussestensbelægningen brudt med andre formater og større flader af granit, som på forskellig vis indbyder til ophold. PÅ RENÆSSANCEHAVNEN ER BRUGT FØLGENDE MÆNGDER: m 2 Brosten 3050 m 2 Chaussésten 445 m Bodursten 213 m 2 Granitfliser * Lad os bygge fremtiden sammen BUILDING THE FUTURE TOGETHER * April 2015 Messecenter Paris-Nord Villepinte International Messe for Maskiner og Teknik til Bygge- og Anlægssektoren E K S P E R T I S E I N N O V A T I O N N E T W O R K I N G Promosalons Danmark Tlf.: ww.intermatconstruction.com BLOG #intermatparis tparis 11

12 AF JETTE MADSEN, HR CHEF, MUNCKGRUPPEN, OG MEDLEM AFVIADANIAS STYREGRUPPE, OG ANDERS HUNDAHL, ADM. DIR. ASFALTINDUSTRIEN OM 5 10 ÅR MANGLER DER VEJINGENIØRER, DERFOR HANDLER BRANCHEN NU I Viadania samarbejder virksomheder, kommuner, stat, rådgivere m.fl. med fuld fokus på at skaffe flere ingeniører til vej- og anlægsbranchen. Baggrunden er en bekymrende udvikling i de kommende år, hvor der for hver ny ingeniør, der bliver uddannet inden for sektoren, vil gå tre ingeniører på pension. Med de mange store infrastrukturprojekter på tegnebrættet Femern Bælt, udbygningen af jernbanen og letbaner i de store byer vil der for alvor blive mangel på ingeniører, hvis vi ikke gør noget nu. Men det gør vi heldigvis! For branchen tager nu ansvar for at uddanne kvalificeret arbejdskraft, og lige som vi i Asfaltindustrien tager ansvar for at uddanne vores medarbejdere i basale kundskaber som regning, læsning og skrivning i Asfaltskolen, og for at uddanne faglig arbejdskraft via Vejasfaltøruddannelsen, så vil vi tage et medansvar, når der skal uddannes højt specialiserede ingeniører. Det gør vi qua vores medlemskab af Viadania; en organisation, hvor formålet er at få infrastrukturbranchen til at stå stærkere og mere synligt overfor de studerende og dermed øge antallet af unge, der vælger at læse inden for vores fagområder. I Viadania fremmer og understøtter vi kontakten mellem de studerende, undervisningsinstitutionerne og virksomhederne. Og sammen arbejder vi på at gøre det lettere for virksomhederne at skabe praktikpladser, studiejob, eksamensprojekter og trainee-stillinger, så alt det spændende, vi går og laver, bliver synligt og konkret for den enkelte unge. DET ER JO NOK LIDT SLØVT, FOR DET ER EN OFFENTLIG VIRKSOMHED Jacob Sejr Christensen, som er bygningsingeniør fra Horsens, er en af de unge, som har fundet en trainee-stilling gennem Viadania. I løbet af en toårs periode kommer han rundt til forskellige virksomheder, rådgivere og offentlige arbejdspladser. Det er med til at sikre, at han som nyuddannet ingeniør kommer til at kende og forstå branchen, og at han opnår de kompetencer, som vi efterspørger. Og at det er os selv i Viadania, der har udviklet trainee-programmet, er med til at sikre, at det bliver et skræddersyet forløb til netop os i Asfaltindustrien og andre brancher inden for vej- og infrastruktur. Og det er vigtigt, at vi bliver mere synlige, for som Jacob sagde inden sin start i Vejdirektoratet: Jeg forventede, at det var lidt sløvt, for det er jo en offentlig virksomhed. Men det er ikke kun Vejdirektoratet, der bliver ramt af, at vi i 12

13 vejbranchen ikke er så kendte og tiltrækkende som andre brancher. Det gør vi alle sammen! Derfor skal vi gøre meget mere for at tiltrække og fastholde de unge. Og vi skal gøre mere for at sikre, at endnu flere vælger en vejingeniøruddannelse. Som Jacob sagde om Viadania: Jeg kan godt lide konceptet. For jeg lærer jo mange mennesker at kende, og jeg får et bredt netværk og erfaring med de ting, som jeg har lyst til at arbejde med. Det gælder nok for os alle det er mennesker og de konkrete opgaver, der er spændende og det, der vækker vores engagement og virkelyst. Ikke en eller anden branche. Men de unge skal naturligvis kende os for at vælge os det er Viadania med til at sikre. INGEN WOW-EFFEKT I ASFALT Kombinationen af kommuner og asfalt er stadig ikke det bedste brand på markedet, siger stadsingeniør Michael Kirkfeldt fra Aalborg Kommune, der har oprettet en trainee stilling. Lige som Asfaltbranchen så mærker kommunerne også, at det ikke altid er nemt at tiltrække unge ingeniører eller vejingeniører i det hele taget. Og da slet ikke i Udkants Danmark. Vi er slet ikke gode nok til at fortælle om, hvor spændende det i virkeligheden er at være og arbejde i branchen. Der er desværre ikke rigtig nogen wow-effekt i asfalt. Mange unge drømmer om design, kommunikation og IT. Men hvis man tager det konkrete indhold i vores opgaver, er det synes vi da selv vældigt spændende og udfordrende at være med til at tegne og forme hele landets fremtidige infrastruktur. Det er mindst lige så krævende at konstruere en vej eller en bro - som at designe en hjemmeside eller oprette en elektronisk butik på nettet. Forskellen mellem os og andre brancher er tilsyneladende, at vi ikke er nær så gode til at fortælle de mange gode historier og synliggøre de mange spændende projekter. Vi putter os lidt og tror, at de unge nok kommer af sig selv. Men den går ikke længere, vi bliver nødt til at blive meget bedre til at synliggøre, at resultatet af vores arbejde med infrastruktur kommer alle til gode. Uanset om vi skal aflevere børn i børnehave, om lastbilen skal frem med varer til Super Brugsen, eller om vi skal med bussen til Aalborg, ja så spiller fremkommelighed og gode, sikre veje en stor rolle. Siger vi ikke det tydeligere, taber vi kampen om de unge. Hos Munck har man med stor succes deltaget i Jobmesser og Uddannelsesdage, og virksomhe- 13

14 NEDRIVNING N ING MILJØSANERING JORD, KLOAK OG BETON 14 TLF

15 den har oprettet en række praktikpladser og studiejobs flere steder i landet. Initiativerne er blevet godt modtaget og har været til stor inspiration for både de unge og vores medarbejdere. Flere praktikanter er blevet fastansat efter dimission, og Munck har udvidet medarbejdertallet med en række helt nyuddannede ingeniører. GOD INFRASTRUKTUR SKABER GRØN VÆKST Igen og igen bliver det slået fast, at en af forudsætningerne for vores fremtidige vækst og velfærd i Danmark er en veludbygget infrastruktur med gode veje. Senest har Paul Krugman, amerikansk økonom og nobelprismodtager, i The New York Times slået fast, at vi skal investere meget, meget mere i infrastruktur for at komme ud af krisen. Og med de nye grønne tiltag, som asfaltbranchen har igangsat vi tænker her på alt fra klimaasfalt til asfalt med lav rullemodstand kan alle være stolte af at arbejde i vores branche. Derfor opfordrer vi alle virksomheder i branchen til at bakke op om Viadania, til at blive opmærksomme på mulighederne og til at tage unge ind i praktik- eller trainee-stillinger, så vi i fællesskab kan synliggøre alt det spændende, som vi går og laver. Så vil der helt sikkert være nye kvalificerede arvtagere, når de nuværende gode kolleger de kommende år går på pension. TAG EN TRAINEE Det koster ca kr. om måneden for en virksomhed at have en trainee inkl. diverse kursusudgifter, som f.eks. Vejen som Arbejdsplads, og administration. Et traineeforløb er typisk på 8 måneder, så virksomheder kan virkelig nå at få glæde af den unge og hans eller hendes engagement og arbejdskraft. Virksomheden får hjælp af Viadania til alt det praktiske fra kontakt til uddannelsesinstitution til udformningen af kontrakten. I tillæg får virksomheden omtale på diverse rekrutteringsmesser og mulighed for at deltage i en række netværk fra de BAG VIADANIA STÅR: Foreningen af Rådgivende Ingeniører Danske Anlægsentreprenører Vejdirektoratet Kommunalteknisk Chefforening (KTC) Ingeniøruddannelsens lærere i vej- og trafikfagene (ILVT) Asfaltindustrien Vej EU der administrerer Viadania. lokale væksthuse til universiteter. Bl.a. følgende har allerede taget en trainee: Vejdirektoratet, Grontmij, NCC, Arkil, COWI, Rambøll, Pankas, NIRAS, Munck Gruppen, Odense kommune, Frederiksberg Kommune og Aalborg Kommune BLIV MEDLEM Som virksomhed kan du blive medlem direkte i Viadania og understøtte arbejdet med at uddanne unge til branchen. Prisen afhænger af virksomhedens størrelse. Til gengæld får du let adgang til dialog med studerende, hjælp til koordinering med relevante uddannelsessteder, vejledere og lærere lige som din virksomhed kan deltage i jobmesser og arrangere virksomhedsbesøg. ANDRE UDDANNELSER I ASFALTINDUSTRIEN Asfaltindustrien står også, sammen med 3F, bag uddannelsen til Vejasfaltør, en to-årig uddannelse med løn, og Asfaltskolen, hvor medarbejder opkvalificeres i bl.a. matematik og dansk. SIKKERHED I TRAFIKKEN Autoværn og støjskærm til bro over Funder Ådal, Silkeborg. DANSK AUTOVÆRN: Kvalitetsløsninger Høj service Fleksibilitet Autoværn Trafikværn Broautoværn og brorækværker Energiabsorberende terminaler Trafikmoduler Støjskærme Portaler Tietgensvej 12, 8600 Silkeborg Tlf:

16 DEN NY ER EFTER MERE END TRE ÅR ER HOVEDENTREPRENØR AARSLEFF RAIL TÆT PÅ AT AFSLUTTE RENOVERINGEN AF DANMARKS TRAVLESTE STATION, NØRREPORT STATION I KØBENHAVN. ENTREPRISESUMMEN PÅ KNAP 400 MIO. KRONER OMFATTER BLANDT ANDET EN NY FORPLADS OG STATIONSBYGNINGER, RENOVERING AF BETONKONSTRUKTIONER OG NYE VENTILATIONSANLÆG AF KLAUSHYBLER Med næsten hundrede år på bagen trængte den gamle dame til en gennemgribende modernisering. Det var på høje tid at få ny fugtisolering, og betonkonstruktionerne, som er blevet renoveret flere gange gennem årene, stod igen for tur. Der var desuden behov for at forbedre luftkvaliteten på fjerntogsperronen og i det hele taget modernisere interiøret, og ikke mindst en bedre udnyttelse og forskønnelse af stationens forplads over jorden. Tilbage i november 2009 vandt Public Arkitekter og COBE sammen med Grontmij og Bartenbach LichtLabor Københavns Kommunes arkitektkonkurrence om Ny Nørreport, og i efteråret 2011 satte DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gang i byggeriet. Ni områder er reserveret til cykler og optager er stor del af den m 2 store forplads, der også får billetsalg, toiletter, bænke og områder, hvor publikum kan tage ophold i skyggen af træer. Og, den vigtigste funktion nemlig adgangen til S-tog og fjerntog kan gøres flere steder fra. HORDER AF FOLK Oprindelig tilfaldt entreprisen et Aarsleff-Pihl konsortium, men da Pihl gik konkurs overtog Aarsleff forpligtelserne. Opgaverne udføres overvejende i 16

17 ET VARTEGN FOR KØBENHAVN egenproduktion af Aarsleff Rail og af andre datterselskaber i koncernen. Hver dag krydser mennesker Nørreport Station, og netop placeringen af arbejdsområdet på en af de allermest trafikerede pladser i København, har fået bygherre og entreprenør til at tænke sig om en ekstra gang. For hvordan i alverden kan man grave hele den gamle stationsforplads op samtidig med at fodgængere og trafikanter kan komme frem? Vi er sat i verden for at flytte passagerer, og derfor er det vigtigt, at opgaven er veldefineret og at vi udnyttet tiden effektivt, siger byggeleder i Banedanmark, Henrik Vincentsen. Inden udbudsmaterialet blev udsendt udførte Banedanmark en række forundersøgelser, som viste, at det bedst kunne betale sig at spærre for den kørende trafik for derved at udvide arbejdsområdet og samtidig skære antallet af etaper ned fra syv til fire. ARBEJDSTOG UNDER JORDEN Entreprisen omfatter blandt andet en totalrenovering af m tunnelrør, herunder m 2 omisolering af tunnel inklusiv profileringsbeton. Den gamle beton er fjernet og der er lagt et nyt lag profileringsbeton samt membran på den 17

18 Historisk set har Nørreport altid været et trafikalt knudepunkt i København. Helt tilbage i 1600 tallet fungerede den som en af de 4 porte gennem voldanlæggene omkring København. Før 1932, da den nuværende stationsbygning blev bygget ifm. åbningen af S-banen, bestod stationsbygningerne af to cirkulære pavilloner, der stod på hver sin side af Frederiksborggade, som en fortolkning og videreføring af byporten. Det var en åben plads hvor sporvogne, biler, cyklister og gående trafik. Nørreport i dag kendetegnes hovedsageligt ved at være Københavns travleste trafikknudepunkt, med over rejsende dagligt. I københavnernes bevidsthed har det en central placering, som sted og byrum, elsket og hadet for dets kaos, trængsel og liv. gamle konstruktion. Fugtmembranen er en såkaldt type 4-membran bestående af to lag epoxy og to lag bitumen. Aarsleff Rail har desuden udført alle nødvendige ydelser i for- Her ses et af cykelbedene på en hvidt profilformet betonbelægning. bindelse med levering af SRarbejdsledelse, sikrings- og kørestrømsteknik samt førere af arbejdskøretøj. For at togdriften kunne foregå normalt skete arbejdet i tunnelrørene om natten. Aarsleff kørte et mobilt arbejdstog ind i et spærret spor og arbejdede i tunnelen hele natten, inden togdriften blev genoptaget. Særligt de arbejder, der skulle ske i tunnelrørene, har givet store logistiske udfordringer for entreprenøren. Under renoveringen af tunnelrør og perroner blev byggepladsen så at sige foldet ud om natten og pakket ind igen om dagen. Det har krævet en hel del planlægning. Vi har haft et begrænset antal timer til rådighed om natten, hvor vi udskiftede betonen i tunnelrørerne. Og, det er ingen nem opgave at få troljer og op til 14 fladvogne til at komme i den rigtige rækkefølge med grej og materieler. Hver morgen skulle vi tilmed forlade tunnelrørene og tage alt med os, fortæller seniorprojektchef Mogens Hansen, Aarsleff Rail. Troljerne og vognene blev hver dag minutiøst pakket med det rigtige grej i den helt rigtige indbyrdes position på vognene. Grejet bestod blandt andet af minigravere, huggeudstyr sandblæsegrej og lifte. Vognene kørte ind på et lukket spor, mens togtrafikken kunne afvikles på det andet spor. Der er tale om en traditionel betonrenovering, men det stiller særlige krav at arbejde på et jernbanespor og tilmed i en tunnel. Men det er specialkendskab og kompetencer, som vi besidder, siger Mogens Hansen. Aarsleff Rail har indenfor de senere år udført store renoverings - opgaver, blandt andet Københavns Hovedbanegård med udskiftning af perroner og forplads og Vesterport Station. ET PARADIS FOR CYKLER Det er Gottlieb Paludan Architects og COBE, der har tegnet den nye plads og skabt Danmarks første cykelbed. En ny slags cykelparkering, der skal være med til at løse det klassiske Nørreportproblem: Hvor skal jeg stille min cykel? Cykelbedet er en organisk formet, forsænket ø med nyudviklede cykelstativer, der sparer på pladsen, så der kan holde flere cykler på mindre plads. Cykelbedene er 30 cm dybe med blidt hældende kanter. I toppen af cykelstativerne indbygges der solceller, der får cykelbedene til at ligne lysende øer om afte- 18

19 SALG OG UDLEJNING AF ALLE FORMER FOR AFSPÆRRING Traffics A/S er et danskejet selskab, der leverer alle former for afspærring i forbindelse med vejarbejde, byggeri eller trafikuheld. Traffics A/S leverer både samlede løsninger og sælger og udlejer materiel til afspærring. Virksomheden har hovedsæde i Gadstrup på Sjælland, hvor 7 medarbejdere tager sig af salg/udlejning og projektledelse. I Vojens i Jylland sidder 5 medarbejdere som tager sig af salg/udlejning samt projektledelse på Fyn og i Jylland. Med medarbejderne i marken er der i dag over 30 medarbejdere tilknyttet Traffics A/S. Vores referencer omfatter levering af afspærringsmateriel og afspærringer til alle former for entreprenører, heriblandt: Asfaltfirmaer Anlægsentreprenører Kommuner Statslige anlægsprojekter Kranfirmaer Stilladsfirmaer Kloakmestre Containerfirmaer Flyttefirmaer Film- og produktionsselskaber SJÆLLAND: Traffics A/S, Finervej 7, 4621 Gadstrup JYLLAND: Traffics A/S, Lysbjergvej 12, 6500 Vojens Telefon SIKKER PROJEKT- HÅNDTERING Traffics A/S tilbyder at håndtere alle dele af jeres projekt fra planlægning til udførelse. Vi kan levere en samlet løsning eller de dele af løsningen I ønsker til jeres projekt. Omdrejningspunktet er vores velafprøvede og veldokumenterede udstyr til afspærring og regulering af trafik. Pris- og kvalitetsgaranti er under alle omstændigheder i centrum. Klarhed om sammenhæng mellem prisen og det leverede giver både kunden og os som leverandør den bedste garanti for et godt samarbejde. Vi tilbyder: Samlede løsninger Trafikplaner Myndighedshåndtering Tilsyn Hos Traffics kan du desuden også vælge at købe eller leje materiel til dit projekt. 19

20 Byggeleder i Banedanmark, Henrik Vincentsen (tv) og seniorprojektchef Mogens Hansen, Aarsleff Rail, er enige om, at minutiøs planlægning har været den vigtigste faktor på Nørreport. nen. Senere vil der også komme både cykelpumper og drikkevandsposter på Nørreport. Byggeleder for Ny Nørreport, Henrik Vincentsen fra Banedanmark, mener at der er tale om en nyskabelse indenfor cykelparkering, som tilmed løser to problemer på Nørreport. Med renoveringen fordobles antallet af cykelparkeringspladser til ca tæt på tog og bus, og så bliver alle cyklerne sænket i bede, så man stadig har et godt overblik over den nye plads. Det største cykelbed, som ligger bagved stationens hovedtrappe, kan rumme 325 cykler, mens det mindre ved den nordlige S- togstrappe har plads til 60 cykler. LUKKET FOR BILTRAFIK Nørre Voldgade har ved Nørreport Station været lukket i godt to et halvt år for gennemkørende biltrafik. Og, det er der en god forklaring på. Lukningen for biltrafik har nemlig betydet, at Ny Nørreport-projektet kunne gennemføres langt mere effektivt, fordi der har været frigjort plads til byggepladsen og til arbejdet med at renovere tunnelen og opførelsen af de nye tage. Lukningen for den gennemkørende biltrafik har ifølge bygherrerne forkortet anlægsperioden på Ny Nørreport med 18 måneder og sparet kommunen, Banedanmark og DSB for et tocifret millionbeløb. Da biltrafikken igen åbnede den 1. oktober i år var det med én vognbane i hver retning. Vi har beregnet, at spærringen for biltrafik har givet en stor millionbesparelse, ikke mindst fordi vi på den måde har kunnet skære i antallet af etaper og derved spare både tid og omkostninger ved ikke at skulle rykke rundt på arbejdsområder, siger Henrik Vincentsen, Banedanmark. FOKUS PÅ SIKKERHEDEN Sikkerheden er et meget vigtigt aspekt, som Banedanmark er særlig opmærksom på under ombygningen. Banedanmark instruerer alle medarbejdere grundigt, inden opgaverne bliver løst, fordi arbejder der foregår på jernbaner, som stadig er i drift, er forbundet med store risici. Aarsleff Rail er blevet pålagt at udføre alle arbejder i tunnel - rørene og på perronerne i henhold til reglerne for arbejde på spor i drift efter Banedanmarks Sikkerhedsreglementer(SR). Henrik Vincentsen oplyser, at det for eksempel ikke er tilladt at bruge dieseldrevne maskiner, og at sikkerhedsprocedurerne om lukning af spor og ikke mindst afbrydelse af de op til volt, som driver togene frem er ganske omfattende. Granitbelægningen består af store granitfliser (72x72x10 cm). Brolæggerne skal udføre ganske mange bueformede hugninger omkring cykelbedene. Bemærk, fugerne der går gemmen betonbelægningen og danner mønster og afvander Stålprofiler i belægninger bruges til at føre kabler og til afvanding. 20

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 8 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 8 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 3. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER OFFENTLIGGØR BOLIGPRISINDEKS FOR 3. KVARTAL 2014

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER OFFENTLIGGØR BOLIGPRISINDEKS FOR 3. KVARTAL 2014 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 3 VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER OFFENTLIGGØR BOLIGPRISINDEKS FOR 3. KVARTAL 214 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør hermed for 2. gang et prisindeks for boliger. Indekset

Læs mere

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 7 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 7 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 2. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for

Læs mere

entreprenøren 6/2014 NOVEMBER/DECEMBER

entreprenøren 6/2014 NOVEMBER/DECEMBER 6/2014 NOVEMBER/DECEMBER INDHOLD: DET SAMMENSATTE BOLIGMARKED MANGEL PÅ VEJINGENIØRER NØRREPORT STATION AGROMEK IDEOLOGI I KLOAKKERNE NÅR KONKURRENTER MØDES CEMENT I MOSEN OVERSIGTEN: VALSETOG & TELESKOPLÆSSERE

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Jens E. Pedersen Sekretariatschef Viadania og VEJ-EU 1 09-11-2012 Etableret i 1980 af vejsektoren Bestyrelse fra sektoren Non-profit uddannelsesforening

Læs mere

Maskiner for de kræsne. Roskilde Vejle

Maskiner for de kræsne. Roskilde Vejle Maskiner for de kræsne Roskilde Vejle Navnet Øbakke er i dag kundens garanti for maskiner af højeste kvalitet, og at en aftale altid er en aftale. Kunden er altid i fokus Øbakke A/S er en handels- og

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Infrastrukturbranchen mange muligheder mange kompetencer

Infrastrukturbranchen mange muligheder mange kompetencer Infrastrukturbranchen mange muligheder mange kompetencer Samarbejdspartnere Asfalt Industrien Dansk Byggeri Dansk Anlægsentreprenører ILVT Ingeniørlærer Vej og trafik Kommunal teknisk chefforening Kommunal

Læs mere

BOLIG&TAL 4 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 2014. Fokus på det skæve Danmark

BOLIG&TAL 4 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 2014. Fokus på det skæve Danmark BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 4 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 214 Fokus på det skæve Danmark Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 3. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro

Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro 24. nov 2014 Link: http://ing.dk/artikel/storstroemsbro-kan-blive-opfoert-som-falsk-skraastagsbro-172459 Storstrømsbro kan blive opført som 'falsk' skråstagsbro Arkitektfirmaet Dissing+Weitlings illustration

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Monteringsvejledning. Q-Safe. Version 201502 Dokument 841684

Monteringsvejledning. Q-Safe. Version 201502 Dokument 841684 Monteringsvejledning Q-Safe Version 201502 Dokument 841684 INDHOLD 1. Sikkerhedsforskrifter 6 1.1. Generelt 6 1.2. Tjekliste for sikkerhed 6 1.3. Nomenklatur 6 2. Kontrol af leveringens indhold 7 2.1.

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

AF SEKRETARIATSCHEF, CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN, BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

AF SEKRETARIATSCHEF, CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN, BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Foto: Stig Larsen AF SEKRETARIATSCHEF, CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN, BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER 4 HÅBET PÅ BOLIGMARKEDET PÅ DET SENESTE HAR PRISSTIGNINGERNE PÅ EJERLEJLIGHEDER I HOVEDSTADEN PÅKALDT SIG

Læs mere

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S

Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Velkommen til Claus Tingstrøm A/S Er jeres kantineløsning den bedste? Der var en gang, hvor maden i kantinen kom fra frostposer, dåser og halvfabrikata. Sådan er det heldigvis sjældent i dag. Nu forventer

Læs mere

Ny Nørreport 2011 2014

Ny Nørreport 2011 2014 Ny Nørreport 2011 2014 Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 v. Mikael Bredsdorff Banedanmarks organisation Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010) NY NØRREPORT 2011-2014 Banebranchen, 11.

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Hele landet er med i opsvinget

Hele landet er med i opsvinget Hele landet er med i opsvinget AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT RESUMÉ Det økonomiske opsving har fået godt fat i dansk økonomi og er over de seneste år blevet bredt ud på tværs af landet. I opsvingets

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT ØKONOM JENS UHRSKOV HJARSBECH, CAND. POLIT Fremgang på arbejdsmarkedet Det går langsomt fremad i dansk økonomi,

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Viadania Et infrastrukturbranchen fællesskab

Viadania Et infrastrukturbranchen fællesskab Viadania Et infrastrukturbranchen fællesskab Mission At sikre en vedvarende og optimal tilgang af rette kompetencer til infrastrukturbranchen - stat, kommuner, og virksomheder. Viadania skaber sammenhæng,

Læs mere

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens.

Februar 2009. dog med store regionale forskelle. Visse jyske byer som Randers, Aalborg og Århus adskiller sig fra den generelle nedadgående tendens. Februar 2009 Boligudbuddet steg svagt i februar Efter 3 måneder med fald steg boligudbuddet svagt gennem februar. En stigning i udbuddet af parcel- og rækkehuse var årsag til dette, idet udbuddet af ejerlejligheder

Læs mere

DANMARK SKAL HAVE VERDENS FINESTE BYGGESTATISTIK

DANMARK SKAL HAVE VERDENS FINESTE BYGGESTATISTIK DANMARK SKAL HAVE VERDENS FINESTE BYGGESTATISTIK DEN FINESTE STATISTIK Danmark skal have verdens fineste byggestatistik. Mindre kan ikke gøre det. For mange virksomheder i byggeriet må de fineste byggetal

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år.

August Fritidshuse blev udbudt til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som lå på samme niveau som på samme tid sidste. år. August 2008 Fortsat stigende boligudbud 64.697 boliger var til salg på internettet ved udgangen af august 2008, hvilket var ca. 20 procent flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER LYNGBY HOVEDGADE KGS. LYNGBY

LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER LYNGBY HOVEDGADE KGS. LYNGBY LYNGBY PORT MODERNE MULTIBRUGERHUS I KONGENS LYNGBY LYNGBY HOVEDGADE 94 2800 KGS. LYNGBY FLEKSIBLE OG FLOTTE RAMMER Individuelle kontorlejemål fra 600 8.000 m² Markant og synlig ejendom Bedste beliggenhed

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften

Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften DI Danmarks geografiske udfordringer og muligheder Den 29. april 2016 TQCH Flere industriarbejdspladser øger sammenhængskraften i Danmark Initiativer der forbedrer de generelle rammevilkår for industrivirksomhederne

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Århus og Østjylland i fremtiden Byggeri, udbygning og bolig Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

arbejde i Vordingborg

arbejde i Vordingborg 05 NEW BRIDGE MASNEDSUND Banedanmarks UMENTNR: E3005-10 TEGN./KONTROL: PLU/HRU arbejde i Vordingborg D Ringsted-Femern banen Renovering af jernbanebroen over Hvad skal der ske i Vordingborg Ny perronbro

Læs mere

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed 2014 Videncenter for Idrætsanlæg fra vision til virkelighed Videndeling skaber vækst I en tid præget af forandring på idræts,- kultur- og fritidsområdet er der behov for nytænkning. Men der er også brug

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd Sådan finder du bolig i de store studiebyer de 10 gode råd Vi ved, at boligsøgning i de store studiebyer kan være svært. Men både livet og boligmarkedet er fyldt med muligheder og vi vil rigtig gerne hjælpe

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Autobranchens samarbejdspartner

Autobranchens samarbejdspartner Autobranchens samarbejdspartner Danmarks frie totalleverandør af autoglas Leveringsdygtige i autoglas og kompetent rådgivning [Din succes vores målsætning] Når du oplever, at dit værksted er i stand til

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Dan Jord anlægsentreprenør i bred forstand

Dan Jord anlægsentreprenør i bred forstand Dan Jord anlægsentreprenør i bred forstand Anlægsafdeling Forsyningsafdeling Anlægsgartner- og brolæggerafdeling 2 Firmahistorie og profil Dan Jord A/S er stiftet i december 1984 ved køb af anlægsaktiviteterne

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Markedsanalyse i den almene sektor

Markedsanalyse i den almene sektor Markedsanalyse i den almene sektor Himmerland Boligforening, udviklingschef Sven Buch Boligkontoret Danmark, marketingchef Karina Lauridsen, Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg den 13. maj 2015 Deltagere

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012

Pressemeddelelse. Den 12. oktober 2012 Pressemeddelelse Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Dokk1 Husets navn er Dokk1 Dokk1. Det er navnet for det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som Aarhus Kommune sammen med Realdania er i fuld gang

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015

Markedet for erhvervsejendomme 23.09.2015 Markedet for erhvervsejendomme Steen Storgaard Møller investeringschef 23.09.2015 1 Poul Erik Bech Danmarks største Etableret i 1978 400+ medarbejdere 16 erhvervscentre 700+ salg/udlejninger 1.000+ vurderinger

Læs mere

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise.

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise. rafikal ænke ank Civ. ing. Palle R Jensen Forhåbningsholms Alle 30 1904 Frb. C. (+45) 3324 7033 prj@ruf.dk PRESSEMEDDELELSE Dato: 4-1-08 Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i

Læs mere

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN

PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN DEN 13. JANUAR 2012 PRESSSEMEDDELELSE MARSELISTUNNELEN FREMTIDSSIKRER AARHUS-TRAFIKKEN Med Aarhus Havns bidrag til Marselistunnelen kan der nu sættes fuld skrue på arbejdet med at sikre trafikfremkommeligheden

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Sorg kan ødelægge børn og unges liv

Sorg kan ødelægge børn og unges liv Sorg kan ødelægge børn og unges liv Men du kan hjælpe dem. Bliv sponsor for Team Giv Håb og lad hele Danmark se, at din virksomhed er med til at hjælpe børn og unge, der rammes af ødelæggende sorg. Team

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere