entreprenøren 6/2014 NOVEMBER/DECEMBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "entreprenøren 6/2014 NOVEMBER/DECEMBER"

Transkript

1 6/2014 NOVEMBER/DECEMBER INDHOLD: DET SAMMENSATTE BOLIGMARKED MANGEL PÅ VEJINGENIØRER NØRREPORT STATION AGROMEK IDEOLOGI I KLOAKKERNE NÅR KONKURRENTER MØDES CEMENT I MOSEN OVERSIGTEN: VALSETOG & TELESKOPLÆSSERE

2 Mød os på Agromek, stand 9502 i hal M Ingen kender branchen som dig (og os) er den også klar? Ønsker du at investere i nyt, står vi parat med over 50 års erfaring med Høj kvalitet i professionelt regi Jyske Finans er en professionel og driftssikker organisation, der leverer en vare, du kan Jyske Finans A/S Tlf

3 INDHOLD: DET SAMMENSATTE BOLIGMARKED Boligøkonomisk Videncenter har efter et forarbejde, der har strakt sig over de sidste to år, udviklet sit eget prisindeks for handlede boliger i Danmark. Indekset kaster nyt lys over udviklingen på boligmarkedet, fordi det giver mulighed for at gå i detaljer, som ikke belyses af de indeks, der eksisterede i forvejen. Side 4. KLAR TIL AGROMEK Nordeuropas største samlede landbrugsmesse præsenterer et fuldt program i maskiner og udstyr til både mark og stald. Det bliver en af de største udstillinger, og der er næsten totalt udsolgt. Der er nu 549 udstillere, og heraf har 27 udstillere yderligere en stand udendørs. De udendørs stande er et nyt initiativ, der giver udstillerne mulighed for at præsentere endnu flere af deres maskiner eller udstyr. Side 22. IDEOLOGI I KLOAKKERNE Miljøminister Kirsten Brosbøl har fremsat et lovforslag om ændring af betalingsreglerne for spildevandsforsyningsselskaberne. Lovforslaget tager hånd om helt åbenbare problemer i forhold til miljøet men viser også, at selv kloakkerne kan bruges ideologisk ved at favorisere de kommunalt ejede spildevandsselskaber frem for private entreprenørvirksomheder. Side 34. ENTREPRENØREN NR. 6 NOVEMBER/DECEMBER Udgivet af: Forlaget Coronet A/S Traverbanevej Charlottenlund Telefon Telefax Internet: Udkommer 6 gange årligt Redaktion: Carsten Stæhr (ansvarshavende), Curt Liliegreen, Poul Stæhr, Klaus Hybler, Stig Larsen Redaktionen sluttet Layout: Stig Larsen Distribueret oplag: Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S Abonnementspris: kr. 400,- (excl. moms) Annoncer + abonnement: Forlaget Coronet A/S telefon telefax FNs KLIMAPANEL SLÅR ALVOREN FAST AF DIREKTØR I DANSK BYGGERI, MICHAEL H. NIELSEN. Den danske bygge- og anlægssektor er parat til at påtage sig en central position i forhold til handling mod de alvorlige klimaforandringer, som danskerne allerede har fået en bitter for - smag på. FNs Klimapanel slår i deres femte hovedrapport Climate Change 2014 fast, at klimaforandringerne i høj grad er menneskeskabte, at drivhusgasserne skal reduceres betydeligt og at der skal ske klimatilpasning. TYDELIGE ADVARSLER Gør vi ikke noget ved udledningen af drivhusgasserne, vil vi se en opvarmning i slutningen af århundredet på 3,7-4,8 grader akkompagneret af hedebølger og ekstrem nedbør. Alvoren er til at få øje på i den nye rapport, og advarslerne har aldrig været tydeligere. Der er behov for, at verdenssamfundet handler og tager dem alvorligt. Mange af løsningerne til at reducere udledningen af drivhusgasser og tilpasse os klimaforandringerne har vi allerede i dag, og endnu flere vil kunne blive udviklet med målrettet forskning og udvikling. CO2-UDLEDNINGEN SKAL NED Hvis vi skal begrænse den globale opvarmning til bare to grader, skal CO2-udledningen skæres procent i perioden 2010 til 2050 og være nul omkring Løsningerne kan være energieffektivisering, vedvarende energi og atomkraft. Der er ingen tvivl om, at bygge- og anlægsbranchen skal påtage sig en central position i forhold til effektivisering af energiforbruget, hvor der er store potentialer at komme efter i vores bygninger. Men så sandelig også i forhold til at tilpasse vores bygninger og infrastruktur, så vi kan modstå effekterne af klimaforandringerne. Ifølge rapporten fra FNs Klimapanel vil de økonomiske konsekvenser ved at reducere drivhusgasserne være overskuelige, hvis der handles nu. Og der er en kærkommen mulighed for handling, da der allerede næste år skal laves en ny global klimaaftale med udgangspunkt i den nye rapport. COP-15 EN FIASKO Det gik ikke godt sidst i København i 2009, men forhåbentlig vil verdenssamfundet være klar til en aftale i Paris. Det er vigtigt at handle globalt, men vi bør ikke afvente en global klimaaftale for at handle. Det vil de mange danskere, som bare inden for de sidste par år har oplevet effekterne af mere ekstreme vejrforhold nok sætte pris på. Der er således al mulig grund til at sætte gang i de nødvendige initiativer i form af såvel energieffektivisering som udmøntning af de klimahandlingsplaner, som kommunerne har udarbejdet. 3

4 DET SAMMENSATTE 4

5 BOLIGMARKED BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER HAR EFTER ET FORARBEJDE, DER HAR STRAKT SIG OVER DE SIDSTE TO ÅR, UDVIKLET SIT EGET PRISINDEKS FOR HANDLEDE BOLIGER I DANMARK. INDEKSET KASTER NYT LYS OVER UDVIKLINGEN PÅ BOLIGMARKEDET, FORDI DET GIVER MULIGHED FOR AT GÅ I DETALJER, SOM IKKE BELYSES AF DE INDEKS, DER EKSISTEREDE I FORVEJEN. INDEKSET UDSENDES ELEKTRONISK I EN NY PUBLIKATION, BOLIG&TAL, DER HENVENDER SIG TIL FOLK MED EN FAGLIG INTERESSE I AT FØLGE BOLIGMARKEDET. AF SEKRETARIATSCHEF, CAND. POLIT. CURT LILIEGREEN, BOLIGØKONOMISK V IDENCENTER NYT VÆRKTØJ TIL AT ANALYSERE UDVIKLINGEN PÅ BOLIGMARKEDET Boligprisernes udvikling er et samfundsmæssigt nøgletal af største betydning. Udviklingen i boligpriserne sammenfatter alt, hvad der påvirker efterspørgslen såvel som udbuddet af boliger. Hvad enten det er udviklingen i befolkningens tro på fremtiden, indkomsterne, renteniveauet, fremkomsten af nye former for obligationer eller befolkningens vandringer mellem forskellige regioner og forskydninger mellem aldersgrupper ja så kan effekten aflæses i boligpriserne! Boligpriserne er et følsomt barometer, og ændringer i boligpriserne virker tilbage på samfundsøkonomien. Med stigende boligpriser kommer der gang i mobiliteten på boligmarkedet, og stigende priser betyder normalt også belåning af friværdier, øget privatforbrug og flere forbedringsarbejder til gavn for beskæftigelsen i byggeriet. Det er derfor vigtigt at kunne følge boligpriserne med stor nøjagtighed, men det er lettere sagt end gjort. De boliger, der handles i for eksempel 2. kvartal 2014 er ikke de samme, som handles i 1. kvartal Tager man bare et gennemsnit af priserne i de to kvartaler og sammenligner tallene, så kan ændringer i sammensætningen af de handlede boliger give et skævt billede af udviklingen. Det gælder især, hvis man går ned på lokalt plan og ser på udviklingen i en enkelt by, eller et enkelt postnummer. Det kan medføre tilfældige udsving i priserne. Der er imidlertid andre problemer, når man ser på boligpriserne over længere sigt. Hvis 625,0 525,0 425,0 325,0 225,0 125,0 25,0-75,0 Vest- og Sydsjælland Nordjylland København Lolland man sammenligner priserne i år 2000 med 2010, så vil der for mange boligers vedkommende være sket omfattende forbedringer i den mellemliggende periode. Det kan være udskiftning af køkkener, renovering af badeværelser, et nyt tag eller en omfattende energirenovering af boligen. Der kan også være sket store indgreb i form af udnyttelse af tagetage eller en tilbygning. Det betyder, at mange boliger øger deres værdi, men ikke som følge af ændrede konjunkturer eller et stigende pres fra tilflyttere. Værdistigningen er derimod udtryk for, at boligerne i dag ikke længere er de samme, som de var i år Principielt må der korrigeres for denne effekt, hvis man vil have et pålideligt bud på prisudviklingen. I Danmark har vi haft to forskellige prisserier for boligmarkedet. Den ene prisserie er Danmarks Statistiks, som i princippet korrigerer for ændringer i sammensætningen af de handlede boliger, og også for ændringer i boligernes kvalitet. Den anden prisserie, som indeholder kvadratmeterpriser for de handlede boliger, fremkommer som følge af et samarbejde mellem Realkreditrådet, Realkreditforeningen, Finansraadet og Dansk Ejendomsmæglerforening. Denne anden prisserie korrigerer principielt ikke for ændringer i kvaliteten. I Boligøkonomisk Videncenter har vi gennem et par år forberedt at udsende vores eget prisindeks for danske boliger, hvor vi korrigerer for kvalitetsændringer i boligerne i form af om- og tilbygninger. Dette er baseret på en ganske særlig teknik, der også DET TO-DELTE BOLIGMARKED- INDEKS FOR PRISER FOR ENFAMILIEHUSE, 1992 = kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 5

6 Murermestervillaen er det sikre valg, hvis man vil opleve stigende boligpriser på det lange sigt ligger til grund for det berømte Case-Shiller indeks for de amerikanske boligpriser. Teknikken 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 består i kun at sammenligne priser for nøjagtig den samme bolig. Derfor medtager indekset kun PRISUDVIKLINGEN FOR MURERMESTERVILLAER KONTRA PARCELHUSE I STORBYERNE, 1992 = 100 Murermestervillaer "Parcelhuse" boliger, hvor man har mindst to observerede handler, et såkaldt salgspar. Denne teknik kendes kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal også fra England, hvor HM Land Registry udsender et boligprisindeks baseret herpå. Videncentrets indeks går tilbage til 1. kvartal 1992, og er baseret på salgspar. Nu går det nok lidt hen over hovedet på de fleste, hvad formålet med endnu et indeks for danske boligpriser måtte være. Men her skal man huske, at videncentret har mange oplysninger i systemet om hver eneste af de boliger, hvor der foreligger observationer i form af salgspar. De oplysninger kan vi anvende til at lave analyser, der kan kaste lys over særlige fænomener på boligmarkedet. I første ombæring har vi valgt at analysere boligernes pris fordelt efter boligernes m 2 størrelse, og efter deres alder. Vi har også set på prisudviklingen for såkaldte murermestervillaer, som vi har defineret ud fra 5 kriterier om opførelses år, opførelsesmaterialer samt krav til kælder og udnyttet 1. sal. Men vi kan lægge mange forskellige kriterier ind og udføre 6

7 NYT AGENTUR HOS EP JAPANSK KVALITET FRA 1-50 TON GRAVEMASKINER KONTAKT DIN EP MASKINSÆLGER FOR TILBUD ERENFRED PEDERSEN A/S IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL AALBORG: Rebslagervej 7 DK-9000 Aalborg Telefon KØBENHAVN: Baldersbuen 22 DK-2640 Hedehusene Telefon KOLDING: Albuen 26 DK-6000 Kolding Telefon

8 denne type af selektive analyser. Formålet med indekset er således at gå ned i strukturerne i boligmarkedet, og ikke at forsøge at korrekse Danmarks Statistik eller Realkreditsektorens oplysninger om den overordnede prisudvikling på kort sigt. DET TO-DELTE BOLIGMARKED Videncentrets indeks giver mulighed for at analysere prisudviklingen i enkelte regioner, landsdele og kommuner. Indekset er ligesom de allerede eksisterende indeks opgjort uden korrektion for den almindelige forbrugerprisinflation. Ser man på prisudviklingen fra indeksets start i 1992 og frem til i dag for udvalgte dele af Danmark, så kan man tydeligt se, at vi nu oplever et todelt boligmarked geografisk set. Denne opsplitning har været der hele tiden, men den bliver mere og mere tydelig, som årene går. Da bolig-boblen bristede i 2007, gik priserne ned overalt i landet. Men i Københavnsområdet fandt priserne hurtigt formen igen, og begyndte at indhente noget af det tabte. Efter 2. kvartal 2009 begyndte det atter at gå opad. Anderledes er det gået i det problemramte område Syd- og 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150, kvartal kvartal <60 m m2 >90 m2 Vestsjælland, der nu må døje med det lidet flatterende øgenavn Den Rådne Banan. Her er priserne fortsat med at falde, og dermed bliver afstanden til hovedstaden større og større kvartal for kvartal. Før krisen, i , nåede Lolland op på siden af Nordjylland og endda over i perioder. Siden er det gået voldsomt tilbage. I de sidste to år er det blevet mere og mere tydeligt, at Nordjylland har et boligmarked, der klarer sig bedre end Lolland. De traditionelle kriseområder i Nord- og Vestjylland er i dag ikke så hårdt ramt som under tidligere kriser, og i stedet er det blevet det østlige Danmarks tur til at være kriseområde. DET SIKRE VALG KØB EN MURERMESTERVILLA Det vil utvivlsomt glæde Kalk & Teglværksforeningen og Dansk Byggeris murersektion, at murermestervillaen er det sikre valg, hvis man vil opleve stigende boligpriser på det lange sigt. Murermestervillaen er her defineret som en villa med ydervægsmateriale af tegl, tag af tegl, kælder på mindst 20 m 2 og udnyttet 1. sal på mindst 20 m 2, PRISUDVIKLINGEN FOR LEJLIGHEDER I REGION HOVEDSTADEN, 1992 = 100 samt opførelses år mellem 1915 og Det er selvfølgelig en grov definition, men den anvendes konsistent og er let at gennemføre i vore taloplysninger. Vi kan jo ikke køre rundt og se på hver af de salgspar og afgøre, om et hus nu også skal have lov at blive kaldt murermes - tervilla eller ej. De byer, der er medtaget i figuren, er København, Aarhus, Odense og Aalborg. At murermestervillaerne stiger mere end de øvrige huse er et generelt dansk fænomen. Det gælder på landsplan, i København, i de store byer tilsammen, og uden for byerne. Man kan indvende, at huse opført mellem vil ligge forholdsvis centralt og derfor mere attraktivt end huse opført efter 1960, og at det derfor er beliggenheden, der spiller ind. Det er rigtigt nok. Murermestervillaen klarer sig imidlertid bedst i så mange forskellige dele af landet, at vi tror på, at tallene fanger noget ud over selve beliggenheden. Eventuelt kan man omformulere konklusionen og sige, at en årig villa opført af tegl og beliggende i et ældre, mere centralt beliggende og tilvokset villakvarter slår andre huse i kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal konkurrencen om prisstigninger. Parcelhuset fra 1960 erne og 1970 erne har mange kvaliteter, og måske også mange oversete kvaliteter. De er rummelige, og de er fleksible, da skillevægge typisk ikke er bærende, og rumfordelingen kan derfor ændres. Der er således ingen grund til at se ned på typehuset fra 1960 erne ud over rent og skært snobberi, men man kan ikke lukke øjnene for, at mange danskere drømmer om den ældre murermestervilla, der har en særlig charme. Det er en charme, som der i de senere år er blevet sat pris på, og murermestervillaen har derfor klaret sig godt prismæssigt at dømme ud fra indekset. Ser vi på en murermestervilla i Aarhus eller København, som i datidens penge kostede kr. i 1. kvartal 1992, så kan den i dag erhverves for den nette sum af kr. Parcelhuset, der også kostede kr. i 1992 står i dag i kr. Det er en forskel på kr. I tallene indgår den almindelige inflation. BEVÆGELSEN MOD DEN STORE BOLIG Et andet forhold, der kan aflæses af prisindeksene, er bevægelsen mod den større bolig. Bevægelsen i retning af, at priserne stiger mest for de store boliger, gælder både for lejligheder såvel som for huse. Bevægelsen for husenes vedkommende er logisk nok, for i takt med øget velstand vil vi godt have ekstra plads omkring os. Der skal være plads til wellness, hobbyrum, samtalekøkken og kontor med videre for familien. For lejlighedernes vedkommende er det noget mindre logisk, at de store lejligheder stiger mest. Det skal dog bemærkes, at vi her definerer store lejligheder som lejligheder over 90 m 2. Det er ikke nødvendigvis en stor lejlighed i alles opfattelse. Det underlige ligger i, at single husstande er blevet dominerende i byer som København og Aarhus. Med single husstanden følger dels behov for mindre plads, dels en lavere husstandsindkomst til at betale huslejen med. Ikke desto 8

9 Der en klar tendens til, at danskerne nu foretrækker de lidt større lejligheder mindre er der en klar tendens til, at danskerne nu foretrækker de lidt større lejligheder. Frem til 2006 fulgtes prisindekset for lejlighederne under 60 m 2 med indekset for lejlighederne mellem 60 og 90 m 2. I den periode under den glade boligboble var der relativt mange forældrekøb, og det kan have presset priserne på de mindste forældrekøbsegnede lejligheder op. I dag er forældrekøb kommet tilbage, men der er ikke tegn på, at de mindste lejligheder igen indhenter de mellemstore lejligheder. Set i det længere tidsperspektiv er bevægelsen mod større boliger forståelig, og vi kan også følge det i størrelsen på de nybyggede parcelhuse over tiden. Før parcelhusboomet i 1960 erne boede arbejderfamilien eller funktionærfamilien i lejlighed, med far, mor og barn i en to værelses eller toværelses med kammer. Det var også i sovesofaens tid, hvor sofaen i stuen behændigt kunne forvandles til en seng. De toværelses lejligheder på de Københavnske brokvarterer eksisterer nu i byfornyet tilstand, hvor baggårdene er forvandlet til store parklignende haveanlæg, og hvor butikkerne er blevet trendy caféer og livsstilsbutikker. Her finder man nu de bedrelønnede singler, eller den heldige universitetsstuderende, hvor forældrene har bistået med et rask lille forældrekøb. Hele bevægelsen repræsenterer et markant velfærdsløft. Det er interessant, at man i markedet kan aflæse tegn på, at denne tendens ikke er færdig, men fortsætter. Én mulig forklaring på, at lejligheder i størrelsesordenen m 2 stiger kraftigt kan være, at lejligheder i denne størrelse både henvender sig til de bedrestillede singler såvel som mange par. Kort sagt så er der ret brede købergrupper, der interesserer sig for dette størrelsessegment. Lejlighederne har en større fleksibilitet i forhold til forskelligartede behov end en lejlighed på 60 eller 70 m 2. NYE ANALYSER Boligmarkedet er et fascinerende marked. Det er altid i udvikling og forandring, og man bliver aldrig færdig med at analysere det. Der gemmer sig mange forskellige vinkler og historiefortællinger i tallene om dette marked. Derfor fortsætter Boligøkonomisk Videncenter også med at offentliggøre prisoplysninger, der vil komme hvert kvartal. Alle kan rekvirere publikationen Bolig&Tal gratis ved at tilmelde sig på vores hjemmeside I fremtiden vil vi føje nye elementer til analysen ud over fordelingerne på alder, boligens størrelse, geografi og byggestil. Inden længe vil videncentret også offentliggøre beregninger fra den såkaldte BoligByrde model, der viser hvor vanskeligt det er for førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet i Hovedstadsregionen. Disse tal vil også blive udsendt via Bolig&Tal. Beregningerne er baseret på flere tusinder forskellige typer af husstande. Førstegangs - købernes og lavindkomstfamiliernes vilkår på ejerboligmarkedet er et forhold af stor samfundsmæssig betydning, og derfor har centret udviklet en særlig model, der alene skal fokusere herpå. 9

10 Borgmester Hans Luunbjerg (t.h. i midten) og Oldermand Claus Johnsen (t.v. i midten) flankeres af de stolte brolæggere fra Nordfyns Brolægning ved Ulla Simonsen og Benny Hansen (yderst t.v.) KERTEMINDE RENÆSSANCEHAVN VINDER BROLÆGGERPRISEN 2014 ÅRETS BROLÆGGERPRIS GÅR TIL KERTEMINDE KOMMUNE. PRISEN BLEV OVERRAKT AF BROLÆGGERLAUGETS OLDERMAND TORSDAG DEN 2. OKTOBER VED ET LILLE ARRANGEMENT PÅ RENÆSSANCEHAVNENS NYE PLADS I forbindelse med Kertemindes 600 års jubilæum er belægningerne i renæssancehavnen blevet fornyet. Et vellykket projekt, som nu hædres med årets Brolæggerpris for det smukke resultat. - Vi er her i dag for at overrække en pris, som har været overrakt siden Hvordan gør man sig så fortjent til sådan en pris? Det gør man kort og kontant ved at udføre brolægning af høj håndværksmæssig og fineste kvalitet, samt ved at have en bygherre og rådgivere, der udviser iderigdom og nytænkning af det traditionsrige brolæggerfag. Og ikke at forglemme samarbejder om resultatet ved at være lydhør overfor, hvad brolæggere og mester foreslår af løsninger, sagde Brolæggerlaugets oldermand i Dansk Byggeri, Claus Johnsen. Alt det er ifølge Dansk Byggeris Brolæggerlaug lykkedes med den nye Renæssancehavn. - Man har indfriet drømmen om at gøre denne plads i Kertemindes historiske hjerte til et samlingssted for byens borgere og turister. Alt dette havde ikke været muligt, hvis Kerteminde kommune stod alene med investeringen. Uden Realdania var projektet nok aldrig blevet til noget, så stort tak til dem også, sagde oldermanden. Borgmester i Kerteminde, Hans Luunbjerg, takkede for prisen: - Det er et stort skulderklap til et projekt, som er præget af nytænkning og kreativitet. Vi har fået et fantastisk, centralt byrum, en flot indgang til byen og et sted, hvor vi mødes. I sommer var det en fornøjelse at se det liv, som der var ved havnen, hvor unge som gamle nød området. Det tegner godt for fremtiden, sagde han. Projektet til 24 millioner kroner er realiseret i samarbejde med Realdania, der har bidraget med 16 millioner kroner, mens Kerteminde Kommune har finan - s ieret resten. Landskabsarkitekt Schønherr og det rådgivende ingeniørfirma Orbicon står som rådgivere bag genfortolkningen af renæssancehavnen, og Nordfyns Brolægning har udført granitbelægningerne. FAKTA OM PROJEKTET BYEN SØGER IGEN MOD VANDET Den nye renæssancehavn genfortæller Kertemindes historie. Byen søger igen mod vandet, idet man har trukket granitbelægningen omkring kirken helt ud til kanten af havnebassinet. Renæssancehavnens gulv er udført med chaussesten, som er kløvet rent, og dermed behageligt at gå på. Der er sat granitbrosten i vejbanen langs kajen af den gamle renæssancehavn, mens fortove og 10

11 Byen søger igen mod vandet, idet man har trukket granitbelægningen omkring kirken helt ud til kanten af havnebassinet. Renæssancehavnens gulv er udført med chaussesten, som er kløvet rent, og dermed behageligt at gå på. cykelstier samt parkeringspladser er sat i chaussésten. Cykelstierne er adskilt fra pladsen med bånd af bordursten, der tillige fungerer som ledelinjer for blinde. Granitfliser og de aflange bor - d ursten er med til at understrege linjerne. Som et særligt raffinement og for at undgå malede striber er fodgængerfeltet sat i lyse og mørke brosten, mens svingbanen ligeledes er optegnet i selve belægningen. I områder med udeservering, på anløbspladser og udsigtsplatforme bliver chaussestensbelægningen brudt med andre formater og større flader af granit, som på forskellig vis indbyder til ophold. PÅ RENÆSSANCEHAVNEN ER BRUGT FØLGENDE MÆNGDER: m 2 Brosten 3050 m 2 Chaussésten 445 m Bodursten 213 m 2 Granitfliser * Lad os bygge fremtiden sammen BUILDING THE FUTURE TOGETHER * April 2015 Messecenter Paris-Nord Villepinte International Messe for Maskiner og Teknik til Bygge- og Anlægssektoren E K S P E R T I S E I N N O V A T I O N N E T W O R K I N G Promosalons Danmark Tlf.: ww.intermatconstruction.com BLOG #intermatparis tparis 11

12 AF JETTE MADSEN, HR CHEF, MUNCKGRUPPEN, OG MEDLEM AFVIADANIAS STYREGRUPPE, OG ANDERS HUNDAHL, ADM. DIR. ASFALTINDUSTRIEN OM 5 10 ÅR MANGLER DER VEJINGENIØRER, DERFOR HANDLER BRANCHEN NU I Viadania samarbejder virksomheder, kommuner, stat, rådgivere m.fl. med fuld fokus på at skaffe flere ingeniører til vej- og anlægsbranchen. Baggrunden er en bekymrende udvikling i de kommende år, hvor der for hver ny ingeniør, der bliver uddannet inden for sektoren, vil gå tre ingeniører på pension. Med de mange store infrastrukturprojekter på tegnebrættet Femern Bælt, udbygningen af jernbanen og letbaner i de store byer vil der for alvor blive mangel på ingeniører, hvis vi ikke gør noget nu. Men det gør vi heldigvis! For branchen tager nu ansvar for at uddanne kvalificeret arbejdskraft, og lige som vi i Asfaltindustrien tager ansvar for at uddanne vores medarbejdere i basale kundskaber som regning, læsning og skrivning i Asfaltskolen, og for at uddanne faglig arbejdskraft via Vejasfaltøruddannelsen, så vil vi tage et medansvar, når der skal uddannes højt specialiserede ingeniører. Det gør vi qua vores medlemskab af Viadania; en organisation, hvor formålet er at få infrastrukturbranchen til at stå stærkere og mere synligt overfor de studerende og dermed øge antallet af unge, der vælger at læse inden for vores fagområder. I Viadania fremmer og understøtter vi kontakten mellem de studerende, undervisningsinstitutionerne og virksomhederne. Og sammen arbejder vi på at gøre det lettere for virksomhederne at skabe praktikpladser, studiejob, eksamensprojekter og trainee-stillinger, så alt det spændende, vi går og laver, bliver synligt og konkret for den enkelte unge. DET ER JO NOK LIDT SLØVT, FOR DET ER EN OFFENTLIG VIRKSOMHED Jacob Sejr Christensen, som er bygningsingeniør fra Horsens, er en af de unge, som har fundet en trainee-stilling gennem Viadania. I løbet af en toårs periode kommer han rundt til forskellige virksomheder, rådgivere og offentlige arbejdspladser. Det er med til at sikre, at han som nyuddannet ingeniør kommer til at kende og forstå branchen, og at han opnår de kompetencer, som vi efterspørger. Og at det er os selv i Viadania, der har udviklet trainee-programmet, er med til at sikre, at det bliver et skræddersyet forløb til netop os i Asfaltindustrien og andre brancher inden for vej- og infrastruktur. Og det er vigtigt, at vi bliver mere synlige, for som Jacob sagde inden sin start i Vejdirektoratet: Jeg forventede, at det var lidt sløvt, for det er jo en offentlig virksomhed. Men det er ikke kun Vejdirektoratet, der bliver ramt af, at vi i 12

13 vejbranchen ikke er så kendte og tiltrækkende som andre brancher. Det gør vi alle sammen! Derfor skal vi gøre meget mere for at tiltrække og fastholde de unge. Og vi skal gøre mere for at sikre, at endnu flere vælger en vejingeniøruddannelse. Som Jacob sagde om Viadania: Jeg kan godt lide konceptet. For jeg lærer jo mange mennesker at kende, og jeg får et bredt netværk og erfaring med de ting, som jeg har lyst til at arbejde med. Det gælder nok for os alle det er mennesker og de konkrete opgaver, der er spændende og det, der vækker vores engagement og virkelyst. Ikke en eller anden branche. Men de unge skal naturligvis kende os for at vælge os det er Viadania med til at sikre. INGEN WOW-EFFEKT I ASFALT Kombinationen af kommuner og asfalt er stadig ikke det bedste brand på markedet, siger stadsingeniør Michael Kirkfeldt fra Aalborg Kommune, der har oprettet en trainee stilling. Lige som Asfaltbranchen så mærker kommunerne også, at det ikke altid er nemt at tiltrække unge ingeniører eller vejingeniører i det hele taget. Og da slet ikke i Udkants Danmark. Vi er slet ikke gode nok til at fortælle om, hvor spændende det i virkeligheden er at være og arbejde i branchen. Der er desværre ikke rigtig nogen wow-effekt i asfalt. Mange unge drømmer om design, kommunikation og IT. Men hvis man tager det konkrete indhold i vores opgaver, er det synes vi da selv vældigt spændende og udfordrende at være med til at tegne og forme hele landets fremtidige infrastruktur. Det er mindst lige så krævende at konstruere en vej eller en bro - som at designe en hjemmeside eller oprette en elektronisk butik på nettet. Forskellen mellem os og andre brancher er tilsyneladende, at vi ikke er nær så gode til at fortælle de mange gode historier og synliggøre de mange spændende projekter. Vi putter os lidt og tror, at de unge nok kommer af sig selv. Men den går ikke længere, vi bliver nødt til at blive meget bedre til at synliggøre, at resultatet af vores arbejde med infrastruktur kommer alle til gode. Uanset om vi skal aflevere børn i børnehave, om lastbilen skal frem med varer til Super Brugsen, eller om vi skal med bussen til Aalborg, ja så spiller fremkommelighed og gode, sikre veje en stor rolle. Siger vi ikke det tydeligere, taber vi kampen om de unge. Hos Munck har man med stor succes deltaget i Jobmesser og Uddannelsesdage, og virksomhe- 13

14 NEDRIVNING N ING MILJØSANERING JORD, KLOAK OG BETON 14 TLF

15 den har oprettet en række praktikpladser og studiejobs flere steder i landet. Initiativerne er blevet godt modtaget og har været til stor inspiration for både de unge og vores medarbejdere. Flere praktikanter er blevet fastansat efter dimission, og Munck har udvidet medarbejdertallet med en række helt nyuddannede ingeniører. GOD INFRASTRUKTUR SKABER GRØN VÆKST Igen og igen bliver det slået fast, at en af forudsætningerne for vores fremtidige vækst og velfærd i Danmark er en veludbygget infrastruktur med gode veje. Senest har Paul Krugman, amerikansk økonom og nobelprismodtager, i The New York Times slået fast, at vi skal investere meget, meget mere i infrastruktur for at komme ud af krisen. Og med de nye grønne tiltag, som asfaltbranchen har igangsat vi tænker her på alt fra klimaasfalt til asfalt med lav rullemodstand kan alle være stolte af at arbejde i vores branche. Derfor opfordrer vi alle virksomheder i branchen til at bakke op om Viadania, til at blive opmærksomme på mulighederne og til at tage unge ind i praktik- eller trainee-stillinger, så vi i fællesskab kan synliggøre alt det spændende, som vi går og laver. Så vil der helt sikkert være nye kvalificerede arvtagere, når de nuværende gode kolleger de kommende år går på pension. TAG EN TRAINEE Det koster ca kr. om måneden for en virksomhed at have en trainee inkl. diverse kursusudgifter, som f.eks. Vejen som Arbejdsplads, og administration. Et traineeforløb er typisk på 8 måneder, så virksomheder kan virkelig nå at få glæde af den unge og hans eller hendes engagement og arbejdskraft. Virksomheden får hjælp af Viadania til alt det praktiske fra kontakt til uddannelsesinstitution til udformningen af kontrakten. I tillæg får virksomheden omtale på diverse rekrutteringsmesser og mulighed for at deltage i en række netværk fra de BAG VIADANIA STÅR: Foreningen af Rådgivende Ingeniører Danske Anlægsentreprenører Vejdirektoratet Kommunalteknisk Chefforening (KTC) Ingeniøruddannelsens lærere i vej- og trafikfagene (ILVT) Asfaltindustrien Vej EU der administrerer Viadania. lokale væksthuse til universiteter. Bl.a. følgende har allerede taget en trainee: Vejdirektoratet, Grontmij, NCC, Arkil, COWI, Rambøll, Pankas, NIRAS, Munck Gruppen, Odense kommune, Frederiksberg Kommune og Aalborg Kommune BLIV MEDLEM Som virksomhed kan du blive medlem direkte i Viadania og understøtte arbejdet med at uddanne unge til branchen. Prisen afhænger af virksomhedens størrelse. Til gengæld får du let adgang til dialog med studerende, hjælp til koordinering med relevante uddannelsessteder, vejledere og lærere lige som din virksomhed kan deltage i jobmesser og arrangere virksomhedsbesøg. ANDRE UDDANNELSER I ASFALTINDUSTRIEN Asfaltindustrien står også, sammen med 3F, bag uddannelsen til Vejasfaltør, en to-årig uddannelse med løn, og Asfaltskolen, hvor medarbejder opkvalificeres i bl.a. matematik og dansk. SIKKERHED I TRAFIKKEN Autoværn og støjskærm til bro over Funder Ådal, Silkeborg. DANSK AUTOVÆRN: Kvalitetsløsninger Høj service Fleksibilitet Autoværn Trafikværn Broautoværn og brorækværker Energiabsorberende terminaler Trafikmoduler Støjskærme Portaler Tietgensvej 12, 8600 Silkeborg Tlf:

16 DEN NY ER EFTER MERE END TRE ÅR ER HOVEDENTREPRENØR AARSLEFF RAIL TÆT PÅ AT AFSLUTTE RENOVERINGEN AF DANMARKS TRAVLESTE STATION, NØRREPORT STATION I KØBENHAVN. ENTREPRISESUMMEN PÅ KNAP 400 MIO. KRONER OMFATTER BLANDT ANDET EN NY FORPLADS OG STATIONSBYGNINGER, RENOVERING AF BETONKONSTRUKTIONER OG NYE VENTILATIONSANLÆG AF KLAUSHYBLER Med næsten hundrede år på bagen trængte den gamle dame til en gennemgribende modernisering. Det var på høje tid at få ny fugtisolering, og betonkonstruktionerne, som er blevet renoveret flere gange gennem årene, stod igen for tur. Der var desuden behov for at forbedre luftkvaliteten på fjerntogsperronen og i det hele taget modernisere interiøret, og ikke mindst en bedre udnyttelse og forskønnelse af stationens forplads over jorden. Tilbage i november 2009 vandt Public Arkitekter og COBE sammen med Grontmij og Bartenbach LichtLabor Københavns Kommunes arkitektkonkurrence om Ny Nørreport, og i efteråret 2011 satte DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gang i byggeriet. Ni områder er reserveret til cykler og optager er stor del af den m 2 store forplads, der også får billetsalg, toiletter, bænke og områder, hvor publikum kan tage ophold i skyggen af træer. Og, den vigtigste funktion nemlig adgangen til S-tog og fjerntog kan gøres flere steder fra. HORDER AF FOLK Oprindelig tilfaldt entreprisen et Aarsleff-Pihl konsortium, men da Pihl gik konkurs overtog Aarsleff forpligtelserne. Opgaverne udføres overvejende i 16

17 ET VARTEGN FOR KØBENHAVN egenproduktion af Aarsleff Rail og af andre datterselskaber i koncernen. Hver dag krydser mennesker Nørreport Station, og netop placeringen af arbejdsområdet på en af de allermest trafikerede pladser i København, har fået bygherre og entreprenør til at tænke sig om en ekstra gang. For hvordan i alverden kan man grave hele den gamle stationsforplads op samtidig med at fodgængere og trafikanter kan komme frem? Vi er sat i verden for at flytte passagerer, og derfor er det vigtigt, at opgaven er veldefineret og at vi udnyttet tiden effektivt, siger byggeleder i Banedanmark, Henrik Vincentsen. Inden udbudsmaterialet blev udsendt udførte Banedanmark en række forundersøgelser, som viste, at det bedst kunne betale sig at spærre for den kørende trafik for derved at udvide arbejdsområdet og samtidig skære antallet af etaper ned fra syv til fire. ARBEJDSTOG UNDER JORDEN Entreprisen omfatter blandt andet en totalrenovering af m tunnelrør, herunder m 2 omisolering af tunnel inklusiv profileringsbeton. Den gamle beton er fjernet og der er lagt et nyt lag profileringsbeton samt membran på den 17

18 Historisk set har Nørreport altid været et trafikalt knudepunkt i København. Helt tilbage i 1600 tallet fungerede den som en af de 4 porte gennem voldanlæggene omkring København. Før 1932, da den nuværende stationsbygning blev bygget ifm. åbningen af S-banen, bestod stationsbygningerne af to cirkulære pavilloner, der stod på hver sin side af Frederiksborggade, som en fortolkning og videreføring af byporten. Det var en åben plads hvor sporvogne, biler, cyklister og gående trafik. Nørreport i dag kendetegnes hovedsageligt ved at være Københavns travleste trafikknudepunkt, med over rejsende dagligt. I københavnernes bevidsthed har det en central placering, som sted og byrum, elsket og hadet for dets kaos, trængsel og liv. gamle konstruktion. Fugtmembranen er en såkaldt type 4-membran bestående af to lag epoxy og to lag bitumen. Aarsleff Rail har desuden udført alle nødvendige ydelser i for- Her ses et af cykelbedene på en hvidt profilformet betonbelægning. bindelse med levering af SRarbejdsledelse, sikrings- og kørestrømsteknik samt førere af arbejdskøretøj. For at togdriften kunne foregå normalt skete arbejdet i tunnelrørene om natten. Aarsleff kørte et mobilt arbejdstog ind i et spærret spor og arbejdede i tunnelen hele natten, inden togdriften blev genoptaget. Særligt de arbejder, der skulle ske i tunnelrørene, har givet store logistiske udfordringer for entreprenøren. Under renoveringen af tunnelrør og perroner blev byggepladsen så at sige foldet ud om natten og pakket ind igen om dagen. Det har krævet en hel del planlægning. Vi har haft et begrænset antal timer til rådighed om natten, hvor vi udskiftede betonen i tunnelrørerne. Og, det er ingen nem opgave at få troljer og op til 14 fladvogne til at komme i den rigtige rækkefølge med grej og materieler. Hver morgen skulle vi tilmed forlade tunnelrørene og tage alt med os, fortæller seniorprojektchef Mogens Hansen, Aarsleff Rail. Troljerne og vognene blev hver dag minutiøst pakket med det rigtige grej i den helt rigtige indbyrdes position på vognene. Grejet bestod blandt andet af minigravere, huggeudstyr sandblæsegrej og lifte. Vognene kørte ind på et lukket spor, mens togtrafikken kunne afvikles på det andet spor. Der er tale om en traditionel betonrenovering, men det stiller særlige krav at arbejde på et jernbanespor og tilmed i en tunnel. Men det er specialkendskab og kompetencer, som vi besidder, siger Mogens Hansen. Aarsleff Rail har indenfor de senere år udført store renoverings - opgaver, blandt andet Københavns Hovedbanegård med udskiftning af perroner og forplads og Vesterport Station. ET PARADIS FOR CYKLER Det er Gottlieb Paludan Architects og COBE, der har tegnet den nye plads og skabt Danmarks første cykelbed. En ny slags cykelparkering, der skal være med til at løse det klassiske Nørreportproblem: Hvor skal jeg stille min cykel? Cykelbedet er en organisk formet, forsænket ø med nyudviklede cykelstativer, der sparer på pladsen, så der kan holde flere cykler på mindre plads. Cykelbedene er 30 cm dybe med blidt hældende kanter. I toppen af cykelstativerne indbygges der solceller, der får cykelbedene til at ligne lysende øer om afte- 18

19 SALG OG UDLEJNING AF ALLE FORMER FOR AFSPÆRRING Traffics A/S er et danskejet selskab, der leverer alle former for afspærring i forbindelse med vejarbejde, byggeri eller trafikuheld. Traffics A/S leverer både samlede løsninger og sælger og udlejer materiel til afspærring. Virksomheden har hovedsæde i Gadstrup på Sjælland, hvor 7 medarbejdere tager sig af salg/udlejning og projektledelse. I Vojens i Jylland sidder 5 medarbejdere som tager sig af salg/udlejning samt projektledelse på Fyn og i Jylland. Med medarbejderne i marken er der i dag over 30 medarbejdere tilknyttet Traffics A/S. Vores referencer omfatter levering af afspærringsmateriel og afspærringer til alle former for entreprenører, heriblandt: Asfaltfirmaer Anlægsentreprenører Kommuner Statslige anlægsprojekter Kranfirmaer Stilladsfirmaer Kloakmestre Containerfirmaer Flyttefirmaer Film- og produktionsselskaber SJÆLLAND: Traffics A/S, Finervej 7, 4621 Gadstrup JYLLAND: Traffics A/S, Lysbjergvej 12, 6500 Vojens Telefon SIKKER PROJEKT- HÅNDTERING Traffics A/S tilbyder at håndtere alle dele af jeres projekt fra planlægning til udførelse. Vi kan levere en samlet løsning eller de dele af løsningen I ønsker til jeres projekt. Omdrejningspunktet er vores velafprøvede og veldokumenterede udstyr til afspærring og regulering af trafik. Pris- og kvalitetsgaranti er under alle omstændigheder i centrum. Klarhed om sammenhæng mellem prisen og det leverede giver både kunden og os som leverandør den bedste garanti for et godt samarbejde. Vi tilbyder: Samlede løsninger Trafikplaner Myndighedshåndtering Tilsyn Hos Traffics kan du desuden også vælge at købe eller leje materiel til dit projekt. 19

20 Byggeleder i Banedanmark, Henrik Vincentsen (tv) og seniorprojektchef Mogens Hansen, Aarsleff Rail, er enige om, at minutiøs planlægning har været den vigtigste faktor på Nørreport. nen. Senere vil der også komme både cykelpumper og drikkevandsposter på Nørreport. Byggeleder for Ny Nørreport, Henrik Vincentsen fra Banedanmark, mener at der er tale om en nyskabelse indenfor cykelparkering, som tilmed løser to problemer på Nørreport. Med renoveringen fordobles antallet af cykelparkeringspladser til ca tæt på tog og bus, og så bliver alle cyklerne sænket i bede, så man stadig har et godt overblik over den nye plads. Det største cykelbed, som ligger bagved stationens hovedtrappe, kan rumme 325 cykler, mens det mindre ved den nordlige S- togstrappe har plads til 60 cykler. LUKKET FOR BILTRAFIK Nørre Voldgade har ved Nørreport Station været lukket i godt to et halvt år for gennemkørende biltrafik. Og, det er der en god forklaring på. Lukningen for biltrafik har nemlig betydet, at Ny Nørreport-projektet kunne gennemføres langt mere effektivt, fordi der har været frigjort plads til byggepladsen og til arbejdet med at renovere tunnelen og opførelsen af de nye tage. Lukningen for den gennemkørende biltrafik har ifølge bygherrerne forkortet anlægsperioden på Ny Nørreport med 18 måneder og sparet kommunen, Banedanmark og DSB for et tocifret millionbeløb. Da biltrafikken igen åbnede den 1. oktober i år var det med én vognbane i hver retning. Vi har beregnet, at spærringen for biltrafik har givet en stor millionbesparelse, ikke mindst fordi vi på den måde har kunnet skære i antallet af etaper og derved spare både tid og omkostninger ved ikke at skulle rykke rundt på arbejdsområder, siger Henrik Vincentsen, Banedanmark. FOKUS PÅ SIKKERHEDEN Sikkerheden er et meget vigtigt aspekt, som Banedanmark er særlig opmærksom på under ombygningen. Banedanmark instruerer alle medarbejdere grundigt, inden opgaverne bliver løst, fordi arbejder der foregår på jernbaner, som stadig er i drift, er forbundet med store risici. Aarsleff Rail er blevet pålagt at udføre alle arbejder i tunnel - rørene og på perronerne i henhold til reglerne for arbejde på spor i drift efter Banedanmarks Sikkerhedsreglementer(SR). Henrik Vincentsen oplyser, at det for eksempel ikke er tilladt at bruge dieseldrevne maskiner, og at sikkerhedsprocedurerne om lukning af spor og ikke mindst afbrydelse af de op til volt, som driver togene frem er ganske omfattende. Granitbelægningen består af store granitfliser (72x72x10 cm). Brolæggerne skal udføre ganske mange bueformede hugninger omkring cykelbedene. Bemærk, fugerne der går gemmen betonbelægningen og danner mønster og afvander Stålprofiler i belægninger bruges til at føre kabler og til afvanding. 20

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS

YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS entreprenøren NR. 1/2015 MARTS YDEROMRÅDERNES KRISE FEMERN BÆLT NEJ TIL ALT MILLIARDBYGGERI I AARHUS 2 Fotograf: Ty Stange Arkitekt: KBP.EU KARRES EN BRANDS & POLYFORM entreprenøren INDHOLD: YDEROMRÅDERNES

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET

STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV ONLINE NR 18 JANUAR 2015 STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET Nyt boligprisindeks, som Boligøkonomisk Videncenter har udviklet, viser markante forskelle i prisudviklingen

Læs mere

Mit år i ejendomsbranchen Læs interviewet med en af branchens vigtigste profiler. Årsnummer 2013: De internationale ejendomsmarkeder

Mit år i ejendomsbranchen Læs interviewet med en af branchens vigtigste profiler. Årsnummer 2013: De internationale ejendomsmarkeder ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 09 2013 6. årgang Årsnummer 2013: DE STØRSTE NYHEDER Boligmarkedet blev rødglødende 10 TIPS TIL 2014

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia Årsberetning 2009 Trafikselskabet movia Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia har ni medlemmer. To medlemmer kommer fra regionerne ét fra Region Hovedstaden og ét fra Region Sjælland. Den kommune, der

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN

9. årgang nr 2 maj 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 9. årgang nr 2 maj 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 ÅRSDAG 2011 2 LEVENDE TÆKKEFAG 2 UDVIKLING AF FORRETNINGEN 1 1 13 6 LEDER 5 Kompetenceudvikling Branchedirektør Per Thomas Dahl 26 Sortér,

Læs mere

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14

Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 PROFILMAGASIN NOVEMBER 2010 Nye døre og vinduer med tilskud side 4 Endelig kom vi i gang side 8 Historisk indvielse af nyt vandværk side 14 Vestforsyning tager nye skridt i klimapolitikken. vindmøller

Læs mere

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28

ESTATE MAGASIN. Magasinet Ejendom skifter navn til Estate Magasin. Erfarne spillere vil tage Asset Management seriøst Læs side 28 Industriens Pension sender 5 mia. kr. ud i ejendom Jan Østergaard forklarer hvordan på side 10 ESTATE MAGASIN MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 7 september

Læs mere

9. årgang nr 4 december 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier

9. årgang nr 4 december 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier 9. årgang nr 4 december 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Tangtag tænges 2 bedre boligveje 2 kæmpe sygehusbyggerier 1 Erhverv Med RenMobil fra Telenor har vi lynhurtigt fået en langt større

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen

Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Vandet af vejen Aarhus Cykelby giver cykeltyvene kamp til stregen Slagelse Kommune fra sammenlægning til udvikling En bro og en motorvej INDHOLD N0. 9 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9 2012 - årgang

Læs mere

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte

Højhuse i byerne TEMA. Boligmarkedet: Historisk domicil i Århus: flere boliger i Danmark på fem år. ingen dansk skyline i sigte Erhvervsmagasinet huset nr. 1 februar 2009 6% flere boliger i Danmark på fem år www.ejendomsforeningen.dk/ ejendomsstatistikken TEMA Højhuse i byerne ingen dansk skyline i sigte >> side 8-16 Boligmarkedet:

Læs mere

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse..

Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. 3. årgang nr 1 januar 2005 Det er ganske forbløffende hvor meget tid jeg sparer. Lønservice er virkelig en lettelse.. Grethe Ørbæk, Tømrerfirmaet Poul Ladefoged I/S www.wikingcom.dk 70998 Grethe Ørbæk

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området

Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området 10 gange Vejforum Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området Paradigmeskift på ITS verdenskongressen i Busan Nye tilgængelighedsløsninger INDHOLD N0. 11 2010 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 11 2010

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 12. årgang nr. 4, december 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på uddannelse 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 2 Energivejleder

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58

KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58 REALDANIA FILANTROPI _ INTERVIEW ÅRSMAGASIN 2009 KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58 MULTIFARVET BYRUM PÅ NØRREBRO

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø

9. årgang nr 3 september 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri. 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 9. årgang nr 3 september 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Regnbue over Aarhus 2 Fornyelse og tradition 2 Arbejdsmiljø 1 Erhverv Implementeringen gik ufatteligt smertefrit. Hele forløbet tog

Læs mere

årsdag 2015 Fokus på 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne

årsdag 2015 Fokus på 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne 13. årgang nr. 2, juni 2015 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på årsdag 2015 2 Statsminister Helle Thorning-Schmidt: Mere enkel byggesagsbehandling i kommunerne 2 Formand for Venstre Lars Løkke

Læs mere

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013

SE magasinet. Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4. Lukket på grund af succes? Læs side 7. Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2013 Danmark skal være europamester i job til seniorer Læs side 4 Lukket på grund af succes? Læs side 7 SE Magasinet - maj 2013 Side 3 Leder Side 5 Danmark skal

Læs mere

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38

Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10. eksplosion i transaktionsmarkedet Læs side 38 Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 1 januar 2012 5. årgang Kan obligationer redde nødstedte lån? Læs indblik side 10 eksplosion i transaktionsmarkedet

Læs mere