STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov"

Transkript

1 STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov Version Dato 1. Personlig præsentation Emne Fornavn Efternavn Lars Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mail Sidste grundskole Kommune Sagsbehandler(e) Tlf. nr. og adresser Forsørgelse Evt. behov for botilbud Specialklasse på Folkeskole x-kommune x førtidspension Bor i støttecenter i egen lejlighed UU- og Vejledernavn: (Stempel) 1

2 Tlf. Mail Den unges beskrivelse af sig selv Hvem er jeg? Interesser, fritidsaktiviteter, familie, venner, styrkesider, faglige kompetencer, fritidsjob og andet af interesse Ressourcepersoner Lars har en kæreste, Gitte, som han er meget glad for. De bor i det samme støttecenter, men har hver deres lejlighed. Lars har indtil for nyligt arbejdet på et beskyttet værksted, som pedelmedhjælper et for så vidt ok. job, men han ville gerne lære noget mere, hvorfor han gerne vil starte på den 3-årige ungdomsuddannelse. Lars kan lide at arbejde og bruge sin krop. Han er sikker på, at han ikke skal have indearbejde. Han kan lide at komme ud i den friske luft. Lars er også glad for at gå en tur i skoven, han kan lide at sejle, og han kan også lide at spille fodbold. Vejledningsaktiviteter: Institutionsbesøg, virksomhedsbesøg, praktik, oplevelsespræsentationskurser, introduktionskurser, særligt tilrettelagte brobygningsforløb, o.a. Lars er glad for at være sammen med sine forældre. Han er enebarn. Lars besøger forældrene ca. hver anden weekend, og de besøger ham om aftenen engang imellem. Før Lars startede på det beskyttede værksted prøvede han forskellige praktikker var på en Falckstation, hos en vognmand og hos en murer. Lars fik alle steder at vide, at hænderne sidder rigtigt på ham. Han syntes specielt godt om praktikkerne hos vognmanden og på Falckstationen. Lars kan godt lide at komme rundt til forskellige mennesker. Da Lars var færdig med 10. klasse ønskede han 2

3 Væsentlige informationer fra grundskolen +10. og evt. 11. klasse. Og derefter Faglige og sociale kompetencer, projekter, begrænsninger, social træning, speciel støtte, prøver, mm et skånejob på en almindelig arbejdsplads, men det kunne ikke findes. Derfor blev han spurgt, om han ville starte på det beskyttede værksted. Det sagde han i første omgang nej til, idet han troede det var indearbejde. Han fik senere at vide, at han godt kunne få et udearbejde, som pedelmedhjælper på det beskyttede værksted, hvilket han så sagde ja til, men vil som sagt nu gerne prøve noget andet. Lars har aldrig været så glad for at gå i skole han har altid syntes, at det var svært at sidde stille. Han havde svært ved at koncentrere sig længere tid af gangen, og havde ofte svært ved at kunne se det interessante i undervisningen Han syntes også, at der skete for lidt. Han fik engang imellem lov at hjælpe pedellen på skolen, og det kunne han rigtig godt lide. Lars kan lide, at der sker noget, og at man snakker lidt frisk til hinanden 2. Afklaringsforløb inden start på STU Aktivitet Undervisning Træning Praktiske aktiviteter, praktik Muligheder Beskrivelse af aktivitet 12 ugers forløb med fokus på efterfølgende at kunne lægge en strategi for uddannelsesforløbet i den 3-årige ungdomsuddannelse. Der skal sættes fokus på at motivere Lars til de bogligmindede fag, og det er her væsentligt, at Lars oplever en omsætningsværdi fra den mere teoretiske verden til det virkelige liv, hvorfor virksomhedsforlagt udervisning skal forsøges etablerer så meget som muligt do Lars skal have flere 14-dages praktikker m.h.på at han bliver mere klar på hvilket skånejob/job med løntilskud, der skal arbejdes målrettet med på i den 3-årige ungdomsuddannelse. Han behøver 14 dages forløb for at han kan forholde sig til jobbet leve sig så nogenlunde ind i hvad jobbet går ud på. Lars er et meget struktureret menneske, en god 3

4 Begrænsninger Andet kompetence, som giver ham det nødvendige overblik at have overblik over situationen er meget vigtigt for Lars. Lars er også et socialt menneske, hvorfor han har gode evner for teamarbejde. Lars behov for struktur og overblik, kan også medføre, at han går i selvsving, hvis det ikke er muligt at skabe sig det fornødne overblik, så blive han stresset og usikker og føler afmagt, hvorfor han har behov for at få forskellige kompensationsstategier. 3. Den unges mål for uddannelsen Overordnet mål: Lars har et ønske om at få et skånejob/job med løntilskud på det ordinære arbejdsmarked. Han ønsker sig et job med udgående aktivitet, som medhjælper hos en vognmand eller i en flytteforretning. Lars har en onkel, som er flyttearbejder, og det job er Lars meget fascineret af. Lars vurderes at have forudsætningerne for at blive medhjælper i et flyttefirma, idet han både har en god fysik og har sans for at strukturere, organisere og planlægge behøver i denne sammenhæng nogle at støtte sig til. Lars befinder sig godt i støttecentret, hvor han har egen lejlighed og er koblet på fælleshuset. Han har et godt forhold til kæresten, som også bor i støttecentret. Hans bosituation vurderes at være velfungerende. Fagligt: Lars skal styrkes i fagene: Undervisning i dansk med henblik på at Lars kan læse små beskeder herunder ordresedler samt avisoverskrifter. Undervisning i regning med henblik på en øget pengeforståelse medhenblik på at Lars blive mere sikker i pengenes værdi hvad koster ting og får han rigtigt tilbage, når han handler. Budgetlægning har Lars en rimelig indsigt i qua hans sans for og ønske om struktur og 4

5 planlægning. Socialt: Lars er et socialt menneske, men har en tendens til at tage lederskabet i en gruppe. En ok kompetence, men Lars skal passe på ikke at blive for dominerende. Når han opleves for dominerende, er det typisk fordi, han gerne vil skabe sig overblikket her skal han lære at give mere plads til de øvrige medlemmer af gruppen, med den vinkel at det er hele gruppens ansvar at skabe sig overblikket, når det er nødvendigt det hviler ikke alene på hans skuldre. Han har derfor behov for at få nærmere indsigt i disse mekanismer med henblik på at give ham mulighed for at få nogle kompensationsstrategier, som virker mere befordrende for både ham selv og gruppen. Personligt: Lars skal styrkes i at planlægge, således det i gruppesammenhæng ikke bare er ham der føler ejerskab i forhold til en planlægning, men at hele gruppen tilslutter sig. Lars skal også arbejde med prioritering, blive bedre til at skelne væsentligt fra uvæsentligt 4. Uddannelsesplan - indhold Beskrivelse Almene del: (udvikling personligt socialt, 5

6 samfundsfagligt - kommunikation/indsigt/viden, bo - undervisning, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi, kendskab til det offentliges tilbud og uddannelsesmæssige hjælpemidler.) Der skal arbejdes med Lars selvindsigt han har rigtig mange gode ressourcer han er et venligt og imødekommende menneske, og meget social anlagt. Han har imidlertid behov for mere indsigt i, hvordan hans omgivelser opfatter ham både i.f.t. ressourcedelen, men også i.f.t. barrieredelen herunder hans tendens til at tage lederskabet hvor han burde give mere plads til andre. Som tidligere anført har han et udtalt behov for struktur, som kan udgøre både en ressource og en barriere kan virke både befordrende og begrænsende for ham. Der skal arbejdes med planlægning og prioritering i forhold til en given opgave, hvilket også er tæt knyttet til strukturering, som skal være indfaldsvinklen til disse to emner, idet det vil øge Lars motivation for at gå tættere på disse emner. Specifikke del. (udvikling af interesser, evner, særlige færdigheder, fritidsaktiviteter, forberedelse til beskæftigelse, virksomheds og institutionsbesøg, arbejdsmarkedsforhold og praktikforberedelse.) Her skal der også arbejdes på det meget konkrete plan ved at Lars skal tilskyndes til i konkrete situationer, at vurdere hvad han finder meget væsentligt, og hvad han finder mindre væsentligt. Der foreslås her at arbejde med definerede opgaver, hvor han skal forholde sig til: - planlægning, - prioritering - fokusering - strukturering - gennemførelse - holde aftaler og tidsfrister I relation til Lars ønske om at få et skånejob findes relevant at der arbejdes med Hvad kan jeg blive portalen, som findes på KLAP-hjemmesiden: At der arbejdes med uddannelsesguiden efterfølgende med henblik på at indsamle mere viden. Endelig anbefales, at Lars gennemgår den 1-årige AMU uddannelse: uddannelse til job med løntilskud, idet denne uddannelse giver nogle gode all-round-kompetencer. Et truckcertifikat vurderes også at være relevant i sammenhæng med Lars jobønsker Idet Lars er glad for at sejle skal undersøges om der er 6

7 mulighed for at tage duelighedsbevis under hensyntagende specialundervisning. Praktiske del (praktiske aktiviteter og praktik) Endvidere vurderes relevant, at der etableres så meget virksomhedsforlagt undervisning som muligt, idet motivationen for den teoretiske del forventes højnet væsentligt, når den foregår indenfor en praktisk ramme. Der skal findes praktikpladser af længere varighed til Lars, således han får indsigt i flg. Jobs: - medhjælper i vognmandsforretning - medhjælper i flytteforretning - medhjælper i renovationsvirksomhed - medhjælper på tømmerhandel herunder fragtdelen der skal til hver praktik tilknyttes en kontaktperson på arbejdspladsen samt tilstræbes at få koblet den virksomhedsforlagte undervisning til de valgte praktiksteder. 5. Uddannelsens delelementer: Uddannelsesdel nr. 1 Af 1 i alt 3 :uddannelsesdele UDDANNELSESSTED Skole /praktikvært m.m. Kontaktperson/ Oplæringsansvarlig Personlige, sociale og faglige mål for denne uddannelsesdel (delmål og planlagt progression ) Start og slutdato Navn, adresse, telefonnummer Voksenskolen for undervisning og kommunikation (VUK) Navn og telefonnummer x Fagligt: Antal uger i alt: 52 Antal kalenderuger i alt: Lars skal arbejde med: - dansk med henblik på, at han bliver i stand til at læse mindre beskeder, ordresedler og avisoverskrifter - regning med henblik på, at øge hans pengeforståelse og dermed få mere indsigt i pengenes værdi hvad koster ting og vurdere i store træk om han får rigtig tilbage, når han handler - drama, med fokus på rollespil herunder gruppeprocesser med henblik på, at han kan få øje på og ændre adfærd vedr. sin tendens til i nogle situationer, typisk hvor han er bange for 7

8 at miste overblikket, at blive for dominerende. - arbejdsmarkedskundskab med henblik på at opnå en forståelse af hvordan arbejdsmarkedet fungerer, både må macro- og microplan - praktikvejledning med henblik på at definere nærmere, hvilket skånejob / job med løntilskud, der skal arbejdes målrettet efter. Socialt: Lars, skal som også ovenfor anført, arbejde på, at få mere indsigt i sin rolle i gruppesammenhæng, hvilket der både kan arbejdes med i egentlig dramaundervisning, men også ud fra praktiske eksempler fra praktikkerne samt almindelig undervisningssammenhæng. Der skal her pointeres, at Lars har gode forudsætninger for at arbejde i teams, han har blot behov for en øget indsigt i egen rolle Personligt: Lars skal,som også tidligere anført arbejde med flg. Personlige kompetencer: - planlægning, - prioritering - fokusering - strukturering - gennemførelse - holde aftaler og tidsfrister Disse kompetencer skal der både arbejdes med på det mere teoretiske plan via projektarbejde, og via praktisk arbejde i praktikker om muligt som virksomhedsforlagt undervisning. Det forventes, at der kan tages nærmere stilling hertil, når det 12 ugers afklaringsforløb er gennemført. Lars skal således de to første år af ungdomsuddannelsen arbejde med ovennævnte mere 8

9 specifikke områder både i.f.t. traditionel undervisning, virksomhedsforlagt undervisning og praktik. Uddannelsesdelens indhold Fag, linie, hold, arbejdsområder og funktioner Almene og specifikke elementer Fritidsaktiviteter målsætning Evt. tilhørende boform - målsætning Antal timer i alt pr. uge (60 min.) Uddannelsesaftale aftalt? Dato indgået Hvis nej, hvornår(dato) Aftalt pris Behov for specialpædagogisk støtte Det tredje år af ungdomsuddannelsen forventes det, at hans deltagelse i uddannelsen til job med løntilskud, vil give ham det sidste løft til et skånejob både med hensyn til en mere generel arbejdsmarkedsrettet viden samt give ham det praktisk springbræt til et konkret skånejob. Opholdet på VUK vil jfr. Ovennævnte indeholde: - undervisning i regning og pengeforståelse - undervisning i dansk - undervisning i drama - undervisning i arbejdsmarkedskundskab - undervisning projektarbejde - praktik i vognmandsforretning - praktik i flytteforretning Om muligt skal Lars erhverve duelighedsbevis ved deltagelse i hensyntagende specialundervisning. Endvidere vil han gerne fortsat spille fodbold. Ej aktuelt, idet Lars har en velfungerende bosituation i støttecentret, hvor han har egen lejlighed med tilknyttet fælleslejlighed Min. 28 Aftale indgået med VUK den , for de 2 første år af ungdomsuddannelsen Ikke udover tilknytning af kontaktperson i praktikkerne Forsørgelsesgrundlag (denne udd.del) Vejledning/opfølgning UU førtidspension Opfølgningsmøde imellem Lars, UU-vejleder og VUK min. 2 gange årligt samt efter behov 6. Uddannelsesplan (oversigt) *) Uddannelsesaftale indgået eller optaget på skole 9

10 Fra til Uddannelseselementer - Skoler/virksomheder Udd.del 1 VUK Kontaktperson/oplæringsansvarlig navn og telefonnummer Aftale indgået*, sæt X X Antal uger 26 incl. ferie Udd.del 2 VUK X 26 incl. ferie Udd.del 3 VUK X 26 incl. ferie Udd.del 4 VUK x 26 incl. ferie Udd.del 5+ 6 Den 1-årige uddannelse til job med løntilskud på AMU 52 incl. ferie I alt antal Uger: 156 Forslag til vejledningssamtaler generelt: (løbende opfølgning af den uddannelsesansvarlige institution på hele uddannelsesforløbet) 2 årlige opfølgningsmøder imellem Lars, den aktuelle uddannelsesinstitution og UUvejleder 10

11 Den unges bemærkninger: Lars finder uddannelsesplanen god, og ser frem til at dygtiggøre sig, så han bliver i stand til at magte et skånejob / job med løntilskud, som er hans store ønske Forældre/Værges bemærkninger Lars forældre finder, at det er en god plan, og ønsker for Lars at det på denne måde lykkes for ham at få et skånejob / job med løntilskud, idet de kunne mærke, at tilbuddet på det beskyttede værksted langt fra var optimalt for Lars. Lars vil gerne kunne fungere på det ordinære arbejdsmarked, velvidende, at det bliver under beskyttede former Vejlederens bemærkninger Vejleder vurderer at planen er relevant i forhold til de ønsker Lars har for indeværende, samt at planen er tilstrækkelig opperationel. Generelle bemærkninger Dato Elevens underskrift: Lars Dato 11

12 Hjemmets underskrift (hvis den unge er under 18 år): Dato UU -vejlederens underskrift: Ønskes det eventuelt at klage over visitationsudvalgets afgørelser, skal dette ske inden 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Klagen skal i givet fald sendes til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, Snarregade 10A, 1205 København K 12

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov Version Dato 1. Personlig præsentation Emne Fornavn Kristian Efternavn Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mail

Læs mere

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov

STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov STU - UDDANNELSESPLAN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - Unge med særlige behov Version Dato 1. Personlig præsentation Emne Fornavn Mia Efternavn Cpr. nr. Gadenavn og nr. Postnr. By Tlf. Mail Sidste

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2

EVALUERING I JOB MED ADHD. Side 2 Side 2 I JOB MED ADHD EVALUERINGSRAPPORT Side 3 Projektet er gennemført med støtte fra LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø). Samarbejdspartnere har været Ungecentret, Jobcenter Aarhus

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning.

Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107. 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. Ansøgning om godkendelse af døgnophold efter Serviceloven 107 1. Lidt historie omkring oprettelsen af Tinnetgaard Bo og Erhvervstræning. September 1999 købte Michael Kaiser Tinnetgaard med det formål sammen

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen

egu - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Erhvervsgrunduddannelsen egu Erhvervsgrunduddannelsen - når vejen til uddannelse og job ikke er helt ligetil Til vejledere og sagsbehandlere, der skal rådgive og vejlede unge om egu Få mere at vide om egu på: www.egu.dk www.kl.dk/egu

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Fælles Mål 2009. Arbejdskendskab. Faghæfte 24

Fælles Mål 2009. Arbejdskendskab. Faghæfte 24 Fælles Mål 2009 Arbejdskendskab Faghæfte 24 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 26 2009 Fælles Mål 2009 Arbejdskendskab Faghæfte 24 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 26 2009 Indhold Formål

Læs mere

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen

Specialeskrivning. Når det er svært. Studenterrådgivningen Specialeskrivning Når det er svært Studenterrådgivningen Indhold Forord... 2 Specialeproblemer... 3 Tal med andre om dine besværligheder med specialet... 3... 4 Vejledere... 4... 5 Struktur og rammer...

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere