Datatransport Import & Eksport af data Generelt Import/eksport Felter i Import og Eksport... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5"

Transkript

1 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport Alle Slet Editor Indlæs Konverter Udfør Udskriv Windows standard... 9 Import af kontoplan med konvertering af konti Import til Finanskladde & Finansposteringer Export af posteringer Revisor import Eksporter til C5 Online Eksporter branche Copyright Inventio.IT Side 1

2 Datatransport Import & Eksport af data Generelt Det er vigtigt at kende feltrækkefølgen og de mulige værdier i de enkelte felter i filerne, der skal importeres fra dels af hensyn til eventuel konvertering og dels af hensyn til, om alle oplysninger skal anvendes. Såfremt en af oplysningerne ikke skal anvendes, skal den blot blive liggende på en variabel (&nothingxx), således at pladsen i filen er besat, og de øvrige oplysninger ikke bliver rykket en plads. Ved indlæsningen vil værdien af det pågældende felt ikke blive anvendt, idet der ikke er angivet et eksisterende feltnavn til informationen, hvorved vi opnår hvad vi vil. Datoer SKAL altid angives i en konverteringstabel, selv om de har det rigtige format i filen. Brug Alt+H i konverteringstabellens felt Værdi i filen. Såfremt en fil indeholder såvel kontoplan som et saldofelt, og saldoen ønskes indlæst, kan der være følgende udfordringer: Filen med kontoplan kan indeholde et eller flere saldofelter. Vær opmærksom på, at der kan være saldo på akkumuleringskonti. Disse skal naturligvis filtreres fra for at få balance i tingene, hvilket kan ske manuelt i kassekladden efter, at de er importeret hertil. Ved indlæsning af poster til en kassekladde, skal kladden have visse oplysninger før en linie kan læses ind. Disse standard oplysninger, er indbygget i Import og eksport programmet; således vil Valutakode og kurs samt linienummereringen blive tildelt af systemet automatisk. Ved import af finanspostering kontrollerer systemet endvidere, at finanskonti findes til de poster der importeres. Findes kontoen ikke, bliver kontoen oprettet i finanskartoteket med teksten Oprettet ved import. Såfremt der importeres saldi, hvor dato mangler kan dato lægges på således: Feltnavn Med i filen XAL kode Dato Nej Set dato = str2date( ,123) I eksemplet sættes datoen 1. januar 2006 på posteringen. Copyright Inventio.IT Side 2

3 Såfremt beløb skal importeres i et system, der kræver at beløbsfelter altid har 2 decimaler kan dette gøres på følgende vis: Type Navn Fil XAL formel på feltet DB Dato Ja DB Bilag Ja DB Konto Ja DB Beløbval Ja STR &TmpBeløb Ja SET &TmpBeløb = Num2Str(BeløbVal,1,2,1,2) Copyright Inventio.IT Side 3

4 Import/eksport. I + er det muligt at importere og eksportere efter faste standarder. Det skal forstås således, at det er muligt at opsætte en fast import/eksport beskrivelse for hvert af de kundesystemer, der ønskes importeret/eksporteret fra/til. Dette medfører, at efterposteringer kan eksporteres "tilbage" til kundens system i samme format, som de blev modtaget i. Oversigt I oversigt billedet kan der oprettes forskellige opsætninger til import/eksport. Under fanen opsætning laves den enkelte konfiguration før handlingen udføres. Denne opsætningen gemmes til næste gang den skal bruges. Når man har stillet sig på den man vil bruge skifter man over til opsætningsbilledet. Copyright Inventio.IT Side 4

5 Opsætning Skærmbilledet er opdelt i tre dele, hvor der øverst er vist hvilket kørselsnavn, på hvilket kartotek. Kørslen kan kun udføres for det regnskab man står i. Der mangler blot at blive angivet hvilken handling man ønsker at foretage. Nederst opsættes felterne, der skal behandles af programmet. I højre side af skærmbilledet er trykknapperne med hjælpefunktioner placeret. Felter i Import og Eksport Handling Valg af funktion, der skal udføres: Eksport, Import (Insert) eller Import (Update). Database Regnskab, der skal arbejdes på. Der kan kun udføres handlinger til og fra det regnskab man står i. Vindue Åbner mulighed for at få vist et vindue med en tæller, der viser antallet af manipulerede poster, enten som 1,2,3 eller 10,20,30 osv. Copyright Inventio.IT Side 5

6 Filtype Mulighed for valg mellem forskellige filtyper som f.eks. semikolonsepareret (csv), Comma, Lotus, Text m.fl.. Tegntabel Vælg her mellem ASCII eller ANSI (til løsning af ÆØÅ problematik ). Med Shift+F8 skiftes til/fra den midterste del af skærmbilledet, der indeholder følgende felter: Felter i definitionsdelen Type Feltets type (DB, REAL, STR). Feltet vil normalt blive udfyldt automatisk, men såfremt en importfil indeholder en oplysning, der ikke skal importeres, indsættes en linie på dens plads i rækkefølgen med typen = Str, &Nothing i feltnavn og Ja i fil. Ja i fil fordi oplysningen er med i filen og optager en plads i feltrækkefølgen. Feltnavn Navn på det felt, der skal importeres til/eksporteres fra. Anvend f.eks. Alt+h til visning og valg af feltnavn. F(il) Ja/Nej til om oplysningen skal med i rækkefølgen af oplysninger. (eller er indeholdt i filen). Testlinie Felt, der anvendes til at vise indholdet af en indlæst testlinie. Funktionen er nyttig, når feltnavne skal vælges.ønsker man ikke at anvende den første linie i kommafilen, kan man blot indlæse de(n) næste linie i filen indtil man er tilfreds. K Står der et X i K-kolonnen betyder det, at der er oprettet konverteringstabel til det pågældende felt. Oprettede konverteringstabeller kan udskrives. Copyright Inventio.IT Side 6

7 XAL-formel Felt, der anvendes til en eventuel tildeling af en værdi til feltets indhold i XAL syntaks. Eks.: Ved import af posteringer til en kladde, checkes for eksistens af bilagsnummer. Såfremt bilagsnummeret ikke eksisterer, indsættes 1 som bilagsnummer. Følgende skrives i feltet: Set Bilag = Bilag <= 0? 1 : Bilag (Betyder: hvis bilagsnummeret er mindre end eller lig med 0, så sættes bilagsnummeret til 1 ellers til det nummer, der står i filen) Trykknapper til Import og Eksport 1 Alle Tilføjer alle databasefelter i kartoteket til definitionen. Inden felterne tilføjes, kan det bestemmes om felterne skal med i rækkefølgen af oplysninger eller ej. 2 Slet Sletter alle felter i definitionen. 3 Editor Indlæsning af fil i editor (Notepad), således at der er mulighed for at bladre og søge i den fil, der skal importeres fra. 4 Indlæs Inden import foretages, er der mulighed for at indlæse en testlinie for at se, hvordan den passer til definitionen. Ofte er den første linie ikke repræsentativ (f.eks. fordi den typisk er en overskriftskonto, hvis det er en kontoplan, der skal importeres). Så vælges blot næste linie så mange gange det ønskes, indtil en repræsentativ linie fremkommer. 5 Konverter Såfremt data, der skal importeres, i forbindelse med importen skal antage en anden værdi end den, de har i det system de kommer fra, er der mulighed for at indlægge en konverteringstabel på de felter, hvor værdier skal ændres. Såfremt handlingen skal være modsat - det vil sige eksport - genanvendes den ved importen indlagte konverteringstabel. Ved opslag på konverteringstabellen vil denne blive vendt alt efter hvilken vej, handlingen vender. Copyright Inventio.IT Side 7

8 Skærmbilledet Konverter Funktionen i skærmbilledet er følgende: For hver felt i den importerede fil kan værdien i feltet konverteres til den værdi i Plus+, som har samme funktion. På samme måde kan Plus+ på eksport tidspunktet konverteres tilbage til det format, kunden har. Som eksempel kan vises: I filen er momsværdierne eksempelvis " Indgafg25" & " Udgafg25". I Plus+ er værdierne sat op som værende "K" og "S". Dette sættes således op: FeltNavn MOMS Værdi i filen Plus+ værdi Kommentar Indgafg25 K Konverterer købsmoms (indgående afgift) Udgafg25 S Konverterer salgsmoms (udgående afgift) Dato værdier SKAL ALTID konverteres, selv om de passer i forvejen (f.eks. Dag-Måned-År til Dag-Måned-År). 6 Udfør Når de ønskede felter med eventuel konvertering er registreret, sættes den angivne handling i gang med trykknappen Udfør. Inden kørslen igangsættes, gives der mulighed for at gemme kørselsdefinitionen i en fil. Herefter angives placering og navn på den fil, der skal importeres fra eller eksporteres til. Er trykknappen indlæs anvendt forinden, huskes filen, der er indlæst fra, så bruger slipper for at skulle udpege filen en gang mere. Se endvidere afsnittet på efterfølgende side Import af kontoplan med konvertering af konti. Copyright Inventio.IT Side 8

9 7 Udskriv Trykknap 7 Udskriv foretager udskrift af konverteringstabeller. 8 Windows standard Ved tryk på denne skiftes til Windows standard felter. Herefter kan man selv vælge de enkelte formateringer. Import af kontoplan med konvertering af konti. Ved handlingen Import (insert) og Kartoteket LedTable, blive importeret til et temporært kartotek. Herefter vil der fremkomme et skærmbillede, hvor det er muligt at konvertere kontiene til den interne kontoplan. Trykknapper: Marker alle Her er det muligt at markere alle eksterne konti til overførelse eller fjerne markeringen på alle. Marker interval Her er det muligt at markere et interval af konti til overførelse. Copyright Inventio.IT Side 9

10 Påsæt intern Her er det muligt at påføre interne kontonumre på et interval af eksterne konti. Man kan vælge mellem at der tælles op med et givent interval fra en start konto eller at der bliver taget udgangspunkt i den interne kontoplan med en start konto. Overfør Her overføres de markerede konti til den interne kontoplan. Man kan vælge om man vil overføre teksten eller ej. Det er muligt at angive det samme interne kontonummer på flere eksterne konti. Blot skal man angive hvilken af kontiene som er hovedkontoen, dvs. den konto som bliver skrevet som ekstern konto i Plus+ kontoplanen og den tekst som bliver overført til kontoen. Resten af kontiene bliver lagt i et nyt kartotek med eksterne konti. Disse konti vil også blive brugt i forbindelse med import til LedJour og LedTrans. Import til Finanskladde & Finansposteringer Ved import til kartotekerne LedJour og LedTrans bliver der nu taget hensyn til om den importerede konto er angivet som en ekstern konto under Plus+ kontoplanen. Hvis dette er tilfældet konverteres kontoen automatisk til den interne konto. Export af posteringer Hvis der er angivet en ekstern konto i Plus+ Kontoplanen er det denne konto der anvendes i eksporten.f.eks. vil efterposteringer foretaget efter revisors kontoplan kunne eksporteres ud, så de lander på kundens eksterne kontoplan. Revisor import Der er lavet tre forskellige kørsler der kan tages med ud til revisors kunde. En til C5 ver 1.80 og tidligere version. En til ver sp1. Og endelig en til C Ude ved kunden aktiveres denne fil fra Generelt/Tilpasning/Udviklingsmenu/XAL/Diverse/Ascii/Kør. Herefter skal man vælge filen Revisoreksport.xal. Der vil nu blive oprette en mail hvori der er indsats en fil indeholdende kundens data. Hjemme ved revisor kan menupunktet Revisor Import aktiveres. Her får revisor lov til at bestemme for hvilken periode der skal importeres ligeledes får revisor lov til at vælge om debitor og kreditor skal med ind i C5. Copyright Inventio.IT Side 10

11 Eksporter til C5 Online Der kan vælges imellem bogførte posteringer og posteringer tastet i en finanskladde. Der dannes en fil som kan tages med op på C5 Online og herefter indlæses til revisors kunde. Eksporter branche Ved brug af denne funktion kan revisor eksportere en komplet opsætning af et regnskab. Når der kommer en ny kunde til kan der opsættes et regnskab hjemme, og opsætning kan eksporteres til en fil. Ude ved kunden ligges denne fil i mappen branche, første gang kundens c5 startes får man muligheden for at vælge kontoplan. I denne liste ligger filen fra revisor. Når den er valgt bliver alle opsætninger automatisk indlæst, og kunde er klar til at bruge C5. Copyright Inventio.IT Side 11

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde...

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde... Afslutningsark... 3 Opstart... 3 Arket... 5 Afslutningsarkets felter... 7 Afslutningsarkets Funktioner... 8 Poster... 8 Kladde... 14 Analyse... 17 Skjul... 19 Nulstil... 20 Udskriv... 20 Fordel... 21 Beregn...

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

LINK TIL FINANS C5. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS C5. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS C5 Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opsætning af AutoPilot...4 3a. Opsætning i C5 ver 4.2 og nyere...6 3a.1 Forudsætning for anvendelse

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere