Inspiron 15. Servicehåndbog Series. Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiron 15. Servicehåndbog. 5000 Series. Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001"

Transkript

1 Inspiron Series Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 5548 Forordningsmodel: P39F Forordningstype: P39F001

2 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem. ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Copyright 2014 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette produkt er beskyttet af amerikansk og international copyright og lovgivning om immateriel ejendom. Dell og Delllogoet er varemærker tilhørende Dell Inc. i Amerikas Forenede Stater og/eller andre jurisdiktioner. Alle andre mærker og navne nævnt heri, kan være varemærker for deres respektive firmaer Rev. A00

3 Indholdsfortegnelse Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele...8 Før du starter...8 Sikkerhedsinstruktioner... 8 Anbefalet værktøj...9 Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele Sådan fjernes bunddækslet...12 Procedure...12 Sådan genmonteres bunddækslet Procedure...14 Sådan fjernes batteriet...15 Forudsætninger...15 Procedure...15 Sådan genmonteres batteriet...16 Procedure...16 Efterfølgende forudsætninger...16 Sådan fjernes harddisken Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres harddisken...20 Procedure Efterfølgende forudsætninger... 20

4 Fjernelse af hukommelsesmodulerne...21 Forudsætninger...21 Procedure...22 Genmontering af hukommelsesmodulerne Procedure...23 Efterfølgende forudsætninger...23 Fjernelse af trådløs-kortet...24 Forudsætninger Procedure Genmontering af trådløs-kortet...26 Procedure Efterfølgende forudsætninger...26 Sådan fjernes blæseren...27 Forudsætninger...27 Procedure...27 Genmontering af blæseren Procedure Efterfølgende forudsætninger Sådan fjernes tastaturet...31 Forudsætninger...31 Procedure...31 Sådan genmonteres tastaturet Procedure Foldning af tastaturkabler...34 Efterfølgende forudsætninger...37

5 Sådan fjernes bundrammen Forudsætninger Procedure Genmontering af bundrammen Procedure Efterfølgende forudsætninger...43 Sådan fjernes møntcellebatteriet...44 Forudsætninger Procedure Genmontering af møntcellebatteriet...46 Procedure Efterfølgende forudsætninger Sådan fjernes kølelegemet Forudsætninger...47 Procedure Genmontering af kølelegemet Procedure Efterfølgende forudsætninger Sådan fjernes I/O-kortet Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres I/O-kortet Procedure...52 Efterfølgende forudsætninger...52

6 Sådan fjernes højttalerne Forudsætninger...53 Procedure...53 Sådan genmonteres højttalerne Procedure...55 Efterfølgende forudsætninger...55 Sådan fjernes statusindikatorkortet...56 Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres statusindikatorkortet...58 Procedure Efterfølgende forudsætninger...58 Sådan fjernes strømadapterporten...59 Forudsætninger Procedure Sådan genmonteres strømadapterporten Procedure...61 Efterfølgende forudsætninger...61 Sådan fjernes systemkortet Forudsætninger Procedure Genmontering af systemkortet Procedure Efterfølgende forudsætninger... 66

7 Sådan fjernes skærmmodulet Forudsætninger...67 Procedure...67 Sådan genmonteres skærmmodulet Procedure Efterfølgende forudsætninger Sådan fjernes håndfladestøtten...72 Forudsætninger...72 Procedure...73 Sådan genmonteres håndfladestøtten Procedure...75 Efterfølgende forudsætninger...75 Sådan opdateres BIOS'en...76 Rekvirere hjælp og kontakte Dell Selv-hjælpsressourcer Kontakt Dell...78

8 Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele FORSIGTIG: For at undgå at beskadige komponenter og kort, håndter dem ved kanterne og undgå at røre ved ben og kontakter. BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration. Før du starter 1 Gem og luk alle åbne filer, og luk alle åbne programmer. 2 Luk computeren ned. Windows 8.1: På Startskærmbilledet, klik eller tryk på tænd/slukikonet Luk computeren. Windows 7: Klik på Start Luk computeren. BEMÆRK: Hvis du bruger et andet operativsystem, se i dokumentationen for dit operativsystem for vejledning ved nedlukning. 3 Tag stikkene til computeren og alle tilsluttede enheder ud af stikkontakterne. 4 Frakobl alle kabler så som telefonkabler, netværkskabler etc. fra computeren. 5 Frakobl alle tilsluttede enheder og perifert udstyr så som tastatur, mus, skærme etc. fra din computer. 6 Fjern alle mediekort og optiske diske fra computeren, hvis relevant. Sikkerhedsinstruktioner Følg sikkerhedsinstruktionerne med henblik på din egen sikkerhed og for at beskytte computeren og arbejdsmiljøet mod mulige skader. 8

9 ADVARSEL: Før du udfører arbejde på computerens indvendige dele, skal du læse den sikkerhedsinformation, der fulgte med computeren. Du kan finde yderligere oplysninger om god praksis for sikkerhed på hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/ regulatory_compliance. ADVARSEL: Frakobl alle strømkilder inden du tager computerdækslet eller paneler af. Når du er færdig med at arbejde i computeren, genplacer alle dæksler, paneler og skruer, inden du tilslutter strømkilden. FORSIGTIG: For at undgå, at computeren beskadiges skal der anvendes et fladt og rent arbejdsbord. FORSIGTIG: For at undgå at beskadige komponenter og kort, håndter dem ved kanterne og undgå at røre ved ben og kontakter. FORSIGTIG: Du skal kun udføre fejlfinding og reparationer som autoriseret, eller under vejledning af Dells tekniske supportteam. Skader, som følge af servicering af ikke Dell-autoriserede, dækkes ikke under din garanti. Se sikkerhedsinstruktionerne der fulgte med produktet eller på dell.com/regulatory_compliance. FORSIGTIG: Inden du rører ved noget inde i computeren, skal du jorde dig selv ved at røre en umalet metaloverflade som f.eks. metallet på bagsiden af computeren. Fjern statisk elektricitet, som kan beskadige de interne komponenter, ved røre ved en umalet overflade løbende under arbejdet. FORSIGTIG: Når du skal frakoble et kabel, træk i dets stik eller i træktappen, træk aldrig direkte i kablet. Nogle kabler har stik med låsetappe eller fingerskruer, du skal udløse dem inden du frakobler kablet. Sørg for, ved frakobling af kabler, at disse flugter jævnt for at undgå at bøje stikkenes ben. Ved tilslutning af kabler, sørg for at porte og stik vender rigtigt og flugter. FORSIGTIG: Frakobl, for at frakoble et netværkskabel, først kablet fra computeren, og frakobl det derefter fra netværksenheden. FORSIGTIG: Tryk for at skubbe eventuelle installerede kort ud af mediekortlæseren. Anbefalet værktøj Procedurerne i dette dokument kræver eventuelt følgende værktøj: 9

10 Philips-skruetrækker Plastikpen 10

11 Efter du har udført arbejde på computerens indvendige dele FORSIGTIG: Det kan beskadige computeren alvorligt at efterlade bortkomme eller løse skruer inde i computeren. 1 Genmonter alle skruer, og sørg for, at der ikke findes nogen løse skruer inde i computeren. 2 Tilslut alle eksterne enheder, perifert udstyr og kabler, som du fjernede, før du begyndte at arbejde med computeren. 3 Genplacer alle mediekort, diske og alle andre dele, som du fjernede, før du begyndte at arbejde med computeren. 4 Tilslut computeren og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter. 5 Tænd computeren 11

12 Sådan fjernes bunddækslet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1 Luk skærmen, og vend computeren om. 2 Fjern skruerne, der fastgør bunddækslet til bundrammen. 1 skruer (2) 2 bunddæksel 3 bundramme 12

13 3 Brug en plastikpen til at lirke bunddækslet af bundrammen. 1 Plastikpen 2 indhak 3 bunddæksel 13

14 Sådan genmonteres bunddækslet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1 Skub bunddækslets tappe ind i bundrammens åbninger og klik bunddækslet på plads. 2 Genmonter skruerne, der fastgør bunddækslet til bundrammen. 14

15 Sådan fjernes batteriet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Forudsætninger Fjern bunddækslet. Procedure 1 Fjern skruerne, der fastgør batteriet til bundrammen. 2 Løft, vha. trækfligen, batteriet ud af bundrammen. 1 trækflig 2 skruer (4) 3 batteri 3 Vend computer om, åbn skærmen og tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 5 sekunder for at oprette jordforbindelse til systemkortet. 15

16 Sådan genmonteres batteriet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1 Juster skruehullerne i batteriet med skruehullerne i bundrammen og tryk batteriet ind i dets stik. 2 Genmonter skruerne, der fastgør batteriet til bundrammen. Efterfølgende forudsætninger Genmonter bunddækslet. 16

17 Sådan fjernes harddisken ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. FORSIGTIG: Harddiske er skrøbelige. Udvis omhyggelighed når du håndtere harddiske. FORSIGTIG: For at undgå datatab, fjern ikke harddisken mens computeren er i slumretilstand eller er tændt. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. Procedure 1 Fjern skruerne, der fastgør harddiskmodulet til bundrammen. 17

18 2 Løft, vha. trækfligen, harddiskmodulet ud af bundrammen. 1 trækflig 2 skruer (4) 3 harddiskmodul 3 Frakobl harddiskens kabel fra harddisken. 1 harddiskmodul 2 harddiskkabel 4 Fjern skruernr, der fastgør harddiskens beslag til harddisken. 18

19 5 Løft harddisken af harddiskbeslaget. 1 skruer (4) 2 harddiskbeslag 19

20 Sådan genmonteres harddisken ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. FORSIGTIG: Harddiske er skrøbelige. Udvis omhyggelighed når du håndtere harddiske. Procedure 1 Placer harddisken i harddiskbeslaget, og ret skruehullerne i harddiskbeslaget ind efter skruehullerne i harddisken. 2 Genmonter skruerne, der fastgør harddiskbeslaget til harddisken. 3 Tilslut harddiskens kabel til harddisken. 4 Skub harddisken ind i bundrammen, og juster skruehullerne i harddiskmodulet ind efter skruehullerne i bundrammen. 5 Genmonter skruerne, der fastgør harddiskmodulet til bundrammen. Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter batteriet. 2 Genmonter bunddækslet. 20

21 Fjernelse af hukommelsesmodulerne ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. 21

22 Procedure 1 Brug fingerspidserne til forsigtigt at pirke fastgørelsesklemmerne på hver side af hukommelsesmodulslottet, indtil modulet springer op. 1 Hukommelsesmodulslot 2 hukommelsesmodul 3 fastgørelsesklemmer 2 Træk og fjern hukommelsesmodulet fra dets slot. 22

23 Genmontering af hukommelsesmodulerne ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1 Juster hukommelsesmodulets indhak med tappen på hukommelsesmodulslottet. 2 Skub hukommelsesmodulet ind i stikket i en vinkel, og tryk hukommelsesmodulet ned indtil det klikker på plads. BEMÆRK: Hvis du ikke hører et klik, skal du fjerne hukommelsesmodulet og sætte det i igen. Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter batteriet. 2 Genmonter bunddækslet. 23

24 Fjernelse af trådløs-kortet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. Procedure 1 Fjern skruen der fastgør trådløs-kortets beslag og trådløs-kortet til systemkortet. BEMÆRK: Trådløs-kortets beslag findes ikke til alle modeller. 2 Løft trådløs-kortets beslag af trådløs-kortet. 3 Frakobl antennekablerne fra trådløs-kortet. 24

25 4 Løft trådløs-kortet, træk det, og fjern det fra systemkortet. 1 skrue 2 beslag til trådløs-kort 3 antennekabler (2) 4 trådløs-kort 25

26 Genmontering af trådløskortet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure FORSIGTIG: For at undgå skader på trådløs-kortet, anbring ikke kabler under det. 1 Flugt udskæringen i trådløs-kortet med tappen på trådløs-kortets slot, og skub kortet ind i dets slot. 2 Flugt skruehullet i trådløs-kortet med systemkortets skruehul. 3 Tilslut antennekablerne til det trådløs-kortet. 4 Placer trådløs-kortets beslag på trådløs-kortet og juster skruehullet i beslaget ind med skruehullet i systemkortet. 5 Genmonter skruen der fastgør trådløs-kortets beslag og trådløs-kortet til systemkortet. 6 Følgende skema viser antennekablets farveskema for trådløs-kortet, der understøttes af din computer. Stik på trådløs-kortet Hovedstik (hvid trekant) Hjælpestik (sort trekant) Antennekabelfarve Hvid Sort Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter batteriet. 2 Genmonter bunddækslet. 26

27 Sådan fjernes blæseren ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. Procedure 1 Løft låsen og frakobl I/O-kortets kabel fra systemkortet. 2 Pil I/O-kablet af blæseren. 1 blæser 2 I/O-kortets kabel 3 Frakobl skærmkablet fra systemkortet. 27

28 4 Bemærk skærmkablets føring, og fjern kablet fra kabelkanalerne. 1 kabelkanal 2 skærmkabel 5 Kobl blæserkablet fra systemkortet. 6 Bemærk blæserkablets føring, og fjern kablet fra kabelkanalerne. 7 Fjern skruerne, der fastgør blæseren til bundrammen. 1 blæserkabel 2 blæser 3 skruer (2) 28

29 8 Løft blæseren af bundrammen. 29

30 Genmontering af blæseren ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1 Flugt skruehullerne i blæseren med dem i bundrammen. 2 Genmonter skruerne, der fastgør blæseren til bundrammen. 3 Før blæserkablet igennem bundrammens kabelkanaler. 4 Tilslut blæserkablet til systemkortet. 5 Før skærmkablet igennem bundrammens kabelkanaler. 6 Tilslut skærmkablet til systemkortet. 7 Fastgør I/O-kablet til blæseren. 8 Sæt I/O-kortets kabel i dets stik, og tryk ned på låsen til stikket for at fastgøre kablet. Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter batteriet. 2 Genmonter bunddækslet. 30

31 Sådan fjernes tastaturet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. Procedure 1 Vend computeren om, og åbn skærmen så meget som muligt. 31

32 2 Brug en plastikpen til at frigøre tappene der fastgør tastaturet til håndfladestøttemodulet. 1 tastatur 2 tappe (6) 3 Plastikpen 3 Vend forsigtigt tastaturet om, og anbring det over håndfladestøtten. 32

33 4 Løft stikkenes låsetappe og frakobl tastaturkablet og kablet til tastaturbaggrundslyset fra systemkortet. BEMÆRK: Tastaturbaggrundslyskablet findes kun i bærbare computere leveret med baggrundsbelyst tastatur. 1 tastaturkabel 2 lås 3 kabel til tastaturets baggrundsbelysning 5 Løft tastaturet sammen med kablerne ud fra håndfladestøttemodulet. 33

34 Sådan genmonteres tastaturet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure BEMÆRK: Hvis du installere et nyt tastatur, fold kablerne på samme måde de var foldet på det gamle tastatur. For mere information, se Foldning af tastaturkabler. 1 Skub tastaturet og det tastaturbaggrundslysets kabel ind i systemkortet, og tryk ned på stikkenes låsetappe for at fastgøre kablerne. 2 Vend forsigtigt tastaturet om, skub tastaturets tappe ind i håndfladestøttens åbninger og klik tastaturet på plads. Foldning af tastaturkabler FORSIGTIG: Brug ikke for megen kraft ved foldning af kablerne. Tastaturkablerne er ikke foldede, når du modtager et tastatur til udskiftning. Følg disse instruktioner ved foldning af kablerne på tastaturet til udskiftning, på samme måde som de er foldet på det gamle tastatur. 34

35 BEMÆRK: Kabler til tastaturbaggrundslys findes kun sammen med tastaturer med baggrundslys. 1 Placer tastaturet på en flad ren overflade. 1 tastaturkabel 2 kabel til tastaturets baggrundsbelysning 3 tastatur FORSIGTIG: Brug ikke for megen kraft ved foldning af kablerne. 35

36 2 Løft tastaturkablet forsigtigt og fold kablet til tastaturbaggrundslyset ved dets foldelinjer. 1 tastaturkabel 2 kabel til tastaturets baggrundsbelysning 3 foldelinje 36

37 3 Fold forsigtigt tastaturkablet efter justeringslinjen. 1 tastaturkabel 2 justeringslinje Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter batteriet. 37

38 2 Genmonter bunddækslet. 38

39 Sådan fjernes bundrammen ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af harddisken". 4 Fjern blæseren. 5 Fjern tastaturet. Procedure 1 Vend computeren om og åbn skærmen. 39

40 2 Løft stikkenes låsetappe, frakobl statusindikatorkablet og kablet til berøringspladen fra systemkortet. 1 statusindikatorens kabel 2 lås 3 pegefeltets kabel 40

41 3 Fjern skruerne, der fastgør bundrammen til håndfladestøttemodulet. 1 håndfladestøttemodul 2 skruer (10) 4 Luk skærmen, og vend computeren om. 41

42 5 Fjern skruerne, der fastgør bundrammen til håndfladestøttemodulet. 1 skruer (9) 2 bundramme 6 Brug fingerspidserne, startende bagfra, til at lirke bundrammen ud af håndfladestøttemodulet. BEMÆRK: Sikr, at skærmkablet er helt fjernet fra kabelkanalerne i bundrammen. 1 bundramme 42

43 Genmontering af bundrammen ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1 Træk skærmkablet og kablet til I/O-kortet igennem åbningerne i bundrammen. 2 Flugt tappene på bundrammen med åbningerne på håndfladestøtten og klik bundrammen på plads. 3 Genmonter skruerne, der fastgør bundrammen til håndfladestøtten. 4 Vend computeren med oversiden opad, og åbn skærmen. 5 Genmonter skruerne, der fastgør bundrammen til håndfladestøtten. 6 Skub kablet til statusindikatoren og kablet til berøringspladen ind i deres stik på systemkortet, og tryk ned på låsene til stikkene for at fastgøre kablerne. Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter tastaturet. 2 Genmonter blæseren. 3 Følg trinnene fra trin 3 til trin 5 i "Genmontering af harddisken". 4 Genmonter batteriet. 5 Genmonter bunddækslet. 43

44 Sådan fjernes møntcellebatteriet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. FORSIGTIG: Fjernes møntcellebatteriet vil BIOS-indstillingerne nulstilles til standardindstillingerne. Det anbefales, at du registrerer BIOS-indstillingerne, inden du fjerner møntcellebatteriet. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af harddisken". 4 Fjern blæseren. 5 Fjern tastaturet. 6 Fjern bundrammen. 44

45 Procedure 1 Frakobl møntcellebatteriets kabel fra systemkortet. 1 møntcellebatteri 2 møntcellebatteriets kabel 2 Pil knapcellebatteriet ud af systemkortet. 3 Løft møntcellebatteriet sammen med dets kabler af systemkortet. 45

46 Genmontering af møntcellebatteriet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1 Sæt møntcellebatteriet på systemkortet. 2 Tilslut møntcellebatteriets kabel til systemkortet. Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter bundrammen. 2 Genmonter tastaturet. 3 Genmonter blæseren. 4 Følg trinnene fra trin 3 til trin 5 i "Genmontering af harddisken". 5 Genmonter batteriet. 6 Genmonter bunddækslet. 46

47 Sådan fjernes kølelegemet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. ADVARSEL: Kølelegememodulet kan blive varmt under normal drift. Lad det køle tilstrækkeligt af, inden du rører ved det. FORSIGTIG: For maksimal køling af processoren, rør ikke varmeafledningsområderne. Det fedt du har på fingrene, kan reducere effekten af den termiske fedts varmeafledning. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af harddisken". 4 Fjern blæseren. 5 Fjern tastaturet. 6 Fjern bundrammen. 47

48 Procedure 1 Fjern de skruer, som fastgør kølelegemet til systemkortet i rækkefølge (angivet på kølelegemet). 1 skruer (6) 2 processorens kølelegeme 3 grafikkortets kølelegeme BEMÆRK: Billedet viser et kølelegeme i en bærbar computer leveret med et diskret grafikkort. Kølelegemet i en leveret bærbar computer med integreret grafikkort har kun 4 skruer. 2 Løft kølelegememodulet af systemkortet. 48

49 Genmontering af kølelegemet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. FORSIGTIG: Forkert placering af kølelegemet kan medføre beskadigelse af systemkortet og processoren. BEMÆRK: Det oprindelige termiske fedt kan genbruges, hvis det oprindelige systemkort og kølelegeme geninstalleres sammen. Hvis enten systemkortet eller blæseren er udskiftet, anvend det termiske underlag der følger med sættet, for at sikre en god varmeafledning. Procedure BEMÆRK: Det oprindelige termiske fedt kan genbruges, hvis det oprindelige systemkort og blæser geninstalleres sammen. Hvis enten systemkortet eller blæseren er udskiftet, anvend det termiske underlag der følger med sættet, for at sikre en god varmeafledning. 1 Flugt skruehullerne i kølelegememodulet med skruehullerne i systemkortet. 2 Genmonter de skruer, som fastgør kølelegemet til systemkortet i rækkefølge (angivet på kølelegemet). Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter bundrammen. 2 Genmonter tastaturet. 3 Genmonter blæseren. 4 Følg trinnene fra trin 3 til trin 5 i "Genmontering af harddisken". 5 Genmonter batteriet. 6 Genmonter bunddækslet. 49

50 Sådan fjernes I/O-kortet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af harddisken". 4 Fjern blæseren. 5 Fjern tastaturet. 6 Fjern bundrammen. Procedure 1 Fjern skruen, der fastgør I/O-kortet til håndfladestøttemodulet. 50

51 2 Løft I/O-kortet af håndfladestøtten. 1 skrue 2 I/O-kort 51

52 Sådan genmonteres I/O-kortet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1 Flugt skruehullet i I/O-kortet med håndfladestøttemodulets skruehul. 2 Genmonter skruen, der fastgør I/O-kortet til håndfladestøttemodulet. Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter bundrammen. 2 Genmonter tastaturet. 3 Genmonter blæseren. 4 Følg trinnene fra trin 3 til trin 5 i "Genmontering af harddisken". 5 Genmonter batteriet. 6 Genmonter bunddækslet. 52

53 Sådan fjernes højttalerne ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af harddisken". 4 Fjern blæseren. 5 Fjern tastaturet. 6 Fjern bundrammen. Procedure 1 Frakobl højtalerkablet fra systemkortet. 2 Bemærk højttalerkablets føring og fjern kablet fra kabelkanalerne på håndfladestøttemodulet. 53

54 3 Løft højttalerne og højttalerkablet af håndfladestøttemodulet. 1 højttalerkabel 2 højttalere (2) 54

55 Sådan genmonteres højttalerne ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1 Flugt højttalerne med flugtemærkerne på håndfladestøtten. 2 Før højttalerkablet igennem håndfladestøttemodulets kabelkanaler. 3 Tilslut højttalerkablet til systemkortet. Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter bundrammen. 2 Genmonter tastaturet. 3 Genmonter blæseren. 4 Følg trinnene fra trin 3 til trin 5 i "Genmontering af harddisken". 5 Genmonter batteriet. 6 Genmonter bunddækslet. 55

56 Sådan fjernes statusindikatorkortet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af harddisken". 4 Fjern blæseren. 5 Fjern tastaturet. 6 Fjern bundrammen. Procedure 1 Løft den højre højttaler og anbring den på håndfladestøtten. 2 Fjern den skrue, der fastgør statusindikatorkortet til håndfladestøtten. 3 Pil statusindikatorkortets kabel af håndfladestøtten. 56

57 4 Løft statusindikatorkortet sammen med kablerne ud af håndfladestøtten. 1 skrue 2 statusindikatorkort 57

58 Sådan genmonteres statusindikatorkortet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1 Juster skruehullet i statusindikatorkortet, så det flugter med skruehullet i håndfladestøtten. 2 Genmonter skruen, der holder statusindikatorkortet fast til håndfladestøtten. 3 Fastgør statusindikatorkortets kabel på håndfladestøtten. 4 Flugt den højre højttaler med flugtemærkerne på håndfladestøtten. Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter bundrammen. 2 Genmonter tastaturet. 3 Genmonter blæseren. 4 Følg trinnene fra trin 3 til trin 5 i "Genmontering af harddisken". 5 Genmonter batteriet. 6 Genmonter bunddækslet. 58

59 Sådan fjernes strømadapterporten ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af harddisken". 4 Fjern blæseren. 5 Fjern tastaturet. 6 Fjern bundrammen. 7 Fjern kølelegemet. 8 Fjern skærmmodulet. Procedure 1 Pil strømadapterportens kabel af håndfladestøttemodulet. 2 Frakobl strømadapterportens kabel fra systemkortet. 59

60 3 Lirk strømadapterporten ud af slottet i håndfladestøtten. 1 strømadapterportens kabel 2 strømadapterport 60

61 Sådan genmonteres strømadapterporten ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1 Skub strømadapterporten ind i dets slot på håndfladestøtten. 2 Tilslut strømadapterportens kabel til systemkortet. 3 Fastgør strømadapterportens kabel på håndfladestøtten. Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter skærmmodulet. 2 Genmonter kølelegemet. 3 Genmonter bundrammen. 4 Genmonter tastaturet. 5 Genmonter blæseren. 6 Følg trinnene fra trin 3 til trin 5 i "Genmontering af harddisken". 7 Genmonter batteriet. 8 Genmonter bunddækslet. 61

62 Sådan fjernes systemkortet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. BEMÆRK: Din computers servicemærke er placeret på systemkortet. Du skal indtaste servicemærket i BIOS-installationsprogrammet, efter du har udskiftet systemkortet. BEMÆRK: Ved udskiftning af systemkortet fjernes alle ændringer, du har foretaget i BIOS under systeminstallationen. Du skal foretage de ønskede ændringer igen, efter udskiftning af systemkortet. BEMÆRK: Inden du frakobler kablerne fra systemkortet, noter dig stikkenes placering, så du kan tilslutte dem korrekt igen, efter at du har genmonteret systemkortet. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af harddisken". 4 Fjern hukommelsesmodulerne. 5 Fjern det trådløs-kortet. 6 Fjern blæseren. 7 Fjern tastaturet. 8 Fjern bundrammen. 9 Fjern skærmmodulet. 10 Fjern kølelegemet. Procedure 1 Frakobl harddiskkablet fra bundkortet. 62

63 2 Pil antennekablet af systemkortet. 1 strømadapterportens kabel 2 antennekabel 3 højttalerkabel 4 harddiskkabel 3 Fjern de skruer, der fastgør systemkortet til håndfladestøttemodulet. 4 Løft systemkortet, startende fra den inderste kant, og frigør portene fra slottene i håndfladestøttemodulet. 63

64 5 Løft systemkortet af håndfladestøttemodulet. 1 skruer (2) 2 systemkort 64

65 Genmontering af systemkortet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. BEMÆRK: Din computers servicemærke er placeret på systemkortet. Du skal indtaste servicemærket i BIOS-installationsprogrammet, efter du har udskiftet systemkortet. BEMÆRK: Ved udskiftning af systemkortet fjernes alle ændringer, du har foretaget i BIOS under systeminstallationen. Du skal foretage de ønskede ændringer igen, efter udskiftning af systemkortet. Procedure FORSIGTIG: Sørg for, at der ikke er kabler under systemkortet. 1 Skub portene ind i håndfladestøttens åbninger og flugt systemkortets skruehuller med håndfladestøttens skruehullerne. 2 Genmonter skruerne, der fastgør systemkortet til håndfladestøttemodulet. 65

66 3 Fremfør antennekablet, undgå kanten af håndfladestøtten og chippen, og klæb det fast på systemkortet. FORSIGTIG: For at ikke at beskadige din computer undgå at føre antennekablet over kanten på håndfladestøtten og chippen. 1 håndfladestøtte 2 antennekabel 3 chip 4 Tilslut harddiskkablet til systemkortet. Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter kølelegemet. 2 Genmonter skærmmodulet. 3 Genmonter bundrammen. 4 Genmonter tastaturet. 5 Genmonter blæseren. 6 Genmonter trådløs-kortet. 7 Genmonter hukommelsesmodulerne. 8 Følg trinnene fra trin 3 til trin 5 i "Genmontering af harddisken". 9 Genmonter batteriet. 10 Genmonter bunddækslet. 66

67 Sådan fjernes skærmmodulet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af harddisken". 4 Fjern blæseren. 5 Fjern tastaturet. 6 Fjern bundrammen. Procedure 1 Frakobl antennekablerne fra trådløs-kortet. 67

68 2 Fjern skruerne, der fastgør skærmhængslerne på håndfladestøttemodulet. 1 skruer (3) 2 skærmhængsler (2) 3 Drej håndfladestøttemodulet opad. 68

69 4 Træk ud, og fjern håndfladestøttemodulet fra skærmhængslerne. 1 håndfladestøttemodul 2 skærmmodul 1 skærmmodul 69

70 Sådan genmonteres skærmmodulet ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1 Træk hængselsdækslerne på håndfladestøttemodulet under skærmhængslerne, og placer så håndfladestøttemodulet på skærmmodulet. 2 Flugt håndfladestøttemodulets skruehuller med skærmhængslernes skruehuller. 3 Tryk skærmhængslerne ned og genmonter skruerne, der fastgør skærmhængslerne til håndfladestøtten. 70

71 4 Fremfør antennekablet, undgå kanten af håndfladestøtten og chippen, og klæb det fast på systemkortet. FORSIGTIG: For at ikke at beskadige din computer undgå at føre antennekablet over kanten på håndfladestøtten og chippen. 1 håndfladestøtte 2 antennekabel 3 chip Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter bundrammen. 2 Genmonter tastaturet. 3 Genmonter blæseren. 4 Følg trinnene fra trin 3 til trin 5 i "Genmontering af harddisken". 5 Genmonter batteriet. 6 Genmonter bunddækslet. 71

72 Sådan fjernes håndfladestøtten ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Forudsætninger 1 Fjern bunddækslet. 2 Fjern batteriet. 3 Følg trinnene fra trin 1 til trin 3 i "Fjernelse af harddisken". 4 Fjern blæseren. 5 Fjern tastaturet. 6 Fjern bundrammen. 7 Fjern kølelegemet. 8 Fjern I/O-kortet. 9 Fjern højtalerne. 10 Fjern skærmmodulet. 11 Fjern strømadapterporten. 12 Fjern statusindikatorkortet. 72

73 Procedure 1 Fjern de skruer, der fastgør systemkortet til håndfladestøtten. 1 skruer (2) 2 systemkort 73

74 2 Løft systemkortet fra de inderste kanter og frigør portene fra deres slots på håndfladestøtten. 1 skruer (2) 2 systemkort 1 håndfladestøtte 74

75 Sådan genmonteres håndfladestøtten ADVARSEL: Læs sikkerhedsinformationen der fulgte med din computer, inden du begynder at arbejde på computerens indvendige dele. Følg trinnene i, Før du begynder at arbejde inde i computeren. Efter du har arbejdet inde i computeren, læs vejledningen i, Efter arbejde inde i din computer. For yderligere information om god praksis for sikkerhed se hjemmesiden, Regulatory Compliance på dell.com/regulatory_compliance. Procedure 1 Skub headsetporten ind i håndfladestøttens åbninger, og flugt systemkortets skruehuller med håndfladestøttemodulets skruehullerne. 2 Genmonter skruerne, der fastgør systemkortet til håndfladestøttemodulet. Efterfølgende forudsætninger 1 Genmonter statusindikatorkortet. 2 Genmonter strømadapterporten. 3 Genmonter skærmmodulet. 4 Genmonter højttalerne. 5 Genmonter I/O-kortet. 6 Genmonter kølelegemet. 7 Genmonter bundrammen. 8 Genmonter tastaturet. 9 Genmonter blæseren. 10 Følg trinnene fra trin 3 til trin 5 i "Genmontering af harddisken". 11 Genmonter batteriet. 12 Genmonter bunddækslet. 75

76 Sådan opdateres BIOS'en Du skal muligvis opdatere BIOS, når der er en opdatering tilgængelig, eller når du genmonterer systemkortet. Opdatering af BIOS: 1 Tænd for computeren. 2 Gå til dell.com/support. 3 Indtast computerens servicekode, hvis du har den, og klik på Send. Klik på, Detect My Product (Detekter mit produkt) hvis ikke du har computerens servicekode, for at tillade automatisk registrering af servicekoden. BEMÆRK: Hvis servicekoden ikke kan registreres automatisk, vælg dit produkt under produktkategorier. 4 Klik på Get Drivers and Downloads (Hent drivere og downloads). 5 Klik på View All Drivers (Se alle drivere). 6 Vælg Operativsystem i rullemenuen og vælg det operativsystem, der er installeret på computeren. 7 Klik på BIOS. 8 Klik på Hent fil for at hente den seneste BIOS-version til computeren. 9 Vælg på næste side, Overførsel af enkel fil og klik på Fortsæt. 10 Gem filen og når overførslen er fuldført, naviger til mappen, hvor du gemte BIOS-opdateringsfilen. 11 Dobbeltklik på BIOS-opdateringsfilens ikon og følg vejledningen på skærmen. 76

77 Rekvirere hjælp og kontakte Dell Selv-hjælpsressourcer Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse online selv-hjælpsressourcer: Selv-hjælpsinformation Adgang til Windows hjælp Information om Dells produkter og services Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, softwareopdateringer, osv. Information om Microsoft Windows 8.1 Selv-hjælpsmuligheder Windows 8.1 Åbn søgeamuletterne, tast Help and Support (Hjælp og support) i søgefeltet og tryk på Enter. Windows 7 Klik på Start Help and Support (Hjælp og support). Se dell.com. Se dell.com/support. Se dell.com/windows8. Information om Microsoft Windows 7 Klik på Start All Programs (Alle programmer) Dell Help Documentation (Dells hjælpedokumentation). Lær dit operativsystem at kende, installation og brug af din computer, sikkerhedskopiering af data, diagnosticering, osv. Se Me and My Dell (Mig og mit Dell) på dell.com/support/manuals. 77

78 Kontakt Dell For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se dell.com/contactdell. BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land. BEMÆRK: Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog. 78

Inspiron 20 Brugervejledning

Inspiron 20 Brugervejledning Inspiron 20 Brugervejledning Computermodel: Inspiron 20 Model 3048 Forordningsmodel: W09B Forordningstype: W09B001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: BEMÆRK: angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Inspiron 24. Servicehåndbog. 3000 Series. Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002

Inspiron 24. Servicehåndbog. 3000 Series. Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002 Inspiron 24 3000 Series Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 24 3452 Forordningsmodel: W12C Forordningstype: W12C002 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Dell XPS 14 Brugervejledning

Dell XPS 14 Brugervejledning Dell XPS 14 Brugervejledning Computermodel: XPS L421X Regulatorisk model: P30G Regulatorisk type: P30G001 Bemærk, Forsigtig, og Advarsel BEMÆRK: Angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren

Læs mere

Inspiron 11. Servicehåndbog Series. Computermodel: Inspiron Forordningsmodel: P24T Forordningstype: P24T001

Inspiron 11. Servicehåndbog Series. Computermodel: Inspiron Forordningsmodel: P24T Forordningstype: P24T001 Inspiron 11 3000 Series Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 11 3162 Forordningsmodel: P24T Forordningstype: P24T001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Inspiron 15 Gaming Servicehåndbog

Inspiron 15 Gaming Servicehåndbog Inspiron 15 Gaming Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 15-7566 Forordningsmodel: P65F Forordningstype: P65F001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

XPS 15. Servicehåndbog. Computermodel: XPS 9550 Forordningsmodel: P56F Forordningstype: P56F001

XPS 15. Servicehåndbog. Computermodel: XPS 9550 Forordningsmodel: P56F Forordningstype: P56F001 XPS 15 Servicehåndbog Computermodel: XPS 9550 Forordningsmodel: P56F Forordningstype: P56F001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren

Læs mere

Alienware grafikforstærker Brugervejledning

Alienware grafikforstærker Brugervejledning Alienware grafikforstærker Brugervejledning Forordningsmodel: Z01G Forordningstype: Z01G001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt.

Læs mere

XPS 15. Servicehåndbog. Computermodel: XPS Forordningsmodel: P56F Forordningstype: P56F001

XPS 15. Servicehåndbog. Computermodel: XPS Forordningsmodel: P56F Forordningstype: P56F001 XPS 15 Servicehåndbog Computermodel: XPS 15 9560 Forordningsmodel: P56F Forordningstype: P56F001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet

Læs mere

XPS 13 Servicemanual. Computermodel: XPS 9360 Forordningsmodel: P54G Forordningstype: P54G002

XPS 13 Servicemanual. Computermodel: XPS 9360 Forordningsmodel: P54G Forordningstype: P54G002 XPS 13 Servicemanual Computermodel: XPS 9360 Forordningsmodel: P54G Forordningstype: P54G002 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet

Læs mere

Inspiron stationær gaming-pc Servicemanual

Inspiron stationær gaming-pc Servicemanual Inspiron stationær gaming-pc Servicemanual Computermodel: Inspiron 5675 Forordningsmodel: D27M Forordningstype: D27M001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om,

Læs mere

Inspiron Servicehåndbog. 2-in-1. Computermodel: Inspiron Forordningsmodel: P30E Forordningstype: P30E001

Inspiron Servicehåndbog. 2-in-1. Computermodel: Inspiron Forordningsmodel: P30E Forordningstype: P30E001 Inspiron 17 7000 2-in-1 Servicehåndbog Computermodel: Inspiron 17-7779 Forordningsmodel: P30E Forordningstype: P30E001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Første

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning De eneste garantier for Hewlett-Packard-produkter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645

Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644, 9645 Vejledning i udskiftning af hardware Type 9300, 9301, 9636, 9638, 9640 Type 9641, 9642, 9643, 9644,

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Vejledning i udskiftning af hardware Type 8012, 8794, 8798, 8802 Type 8806, 8811, 8816 Første udgave (juli 2006)

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in

Opgraderings- og servicevejledning. Printed in Opgraderings- og servicevejledning Printed in Afmontering og udskiftning af harddisk Egenskaberne varierer fra model til model. Afmontering og udskiftning af harddisk 20 til 40 minutter Før du begynder

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282,

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, Vejledning i udskiftning af hardware Type 8013, 8702, 8706, 8716, 8970 Type 8972, 8976, 8980, 8982, 8986 Type 8992, 8994, 9266, 9276, 9278 Type 9282, 9286, 9288, 9374, 9378 Type 9380, 9384, 9628, 9632

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8143, 8144, 8146 Type 8422, 8423, 8427 Første udgae (april

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alienware Alpha R2 Konfiguration og specifikationer

Alienware Alpha R2 Konfiguration og specifikationer Alienware Alpha R2 Konfiguration og specifikationer Computermodel: Alienware Alpha R2 Forordningsmodel: D07U Forordningstype: D07U002/ D07U003 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E6430 vist forfra og bagfra

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV7-1001EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4156760

Din brugermanual HP PAVILION DV7-1001EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4156760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV7-1001EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Implementeringsvejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Implementeringsvejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Implementeringsvejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning

hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning hp pavilion hjemme-pc opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder,

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136

Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og 8136 ThinkCentre ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 8129, 8132 og 8133 Type 8134, 8135 og

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Udskiftning af overførselsbæltet

Udskiftning af overførselsbæltet Printeren overvåger overførselsbæltets levetid. Når overførselsbæltet er opbrugt, viser printeren 80 Bælte opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte overførselsbæltet. Hvis du vil

Læs mere

Inspiron 3662 Konfiguration og specifikationer

Inspiron 3662 Konfiguration og specifikationer Inspiron 3662 Konfiguration og specifikationer Computermodel: Inspiron 3662 Forordningsmodel: D20M Forordningstype: D20M002 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort PU012 Sweex 2 port serielt PCI ekspreskort Introduktion Udsæt ikke PU012 for ekstreme temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke PU012 i ekstremt støvede

Læs mere

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213

ThinkCentre. Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 ThinkCentre Vejledning i udskiftning af hardware Type 9212 og 9213 Første udgave (februar 2005) Denne bog er en oversættelse af Hardware

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E5430 set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

emachines D620 Seriens Hurtig-guide

emachines D620 Seriens Hurtig-guide emachines D620 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines D620 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 09/2008 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

Opgraderings- og servicevejledning

Opgraderings- og servicevejledning Opgraderings- og servicevejledning Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Hewlett-Packard Company yder ingen form for garanti med hensyn til dette materiale, herunder, men ikke begrænset

Læs mere

emachines E620 Seriens Hurtig-guide

emachines E620 Seriens Hurtig-guide emachines E620 Seriens Hurtig-guide Copyright 2008. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. emachines E620 Seriens Hurtig-guide Oprindeligt udgivet: 08/2008 Firmaet giver ingen indsigelser eller

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU013 Sweex 1 port parallelt & 2 port serielt PCI kort

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. PU013 Sweex 1 port parallelt & 2 port serielt PCI kort PU013 Sweex 1 port parallelt & 2 port serielt PCI kort Introduktion Udsæt ikke PU013 for ekstreme temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke PU013 i

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware. Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 9126, 9128, 9130, 9135, 9137, 9140, 9142, 9144, 9157, 9159, 9169, 9189 ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software

Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Opdatering, sikkerhedskopiering og gendannelse af software Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

ThinkVantage Fingerprint Software

ThinkVantage Fingerprint Software ThinkVantage Fingerprint Software Ophavsret Lenovo 2009. RETTIGHEDER BEGRÆNSET FOR USA'S MYNDIGHEDER: Vores produkter og/eller tjenester leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Brug, kopiering eller offentliggørelse

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til netværksrelateret lagring Ver.2.3.1111 Indholdsfortegnelse Bemærkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 7 3. Vejledning til

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Dell Vostro Oplysninger om installation og funktioner. Set forfra og bagfra. Angående advarsler

Dell Vostro Oplysninger om installation og funktioner. Set forfra og bagfra. Angående advarsler Dell Vostro 5470 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Set forfra og bagfra Figur 1. Set forfra 1. statusindikator

Læs mere

Ekstern Dell -mediebås. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com

Ekstern Dell -mediebås. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com Ekstern Dell -mediebås Brugervejledning www.dell.com support.dell.com Notater, varsler og advarsler NOTAT: NOTAT angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren optimalt. VARSEL:

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning I denne

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Dell Latitude E7440 Brugerhåndbog

Dell Latitude E7440 Brugerhåndbog Dell Latitude E7440 Brugerhåndbog Forordningsmodel: P40G Forordningstype: P40G001 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG:

Læs mere

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT

DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT DVD/CD-ROM MOVIE AND GAMER KIT Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Alienware Steam Machine R2 Konfiguration og specifikationer

Alienware Steam Machine R2 Konfiguration og specifikationer Alienware Steam Machine R2 Konfiguration og specifikationer Computermodel: Alienware Steam Machine R2 Forordningsmodel: D07U Forordningstype: D07U002/ D07U003 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK!

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Hardwarevejledning. HP RP5 Detailsystem

Hardwarevejledning. HP RP5 Detailsystem Hardwarevejledning HP RP5 Detailsystem Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HPprodukter og serviceydelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Inspiron 3268 Konfiguration og specifikationer

Inspiron 3268 Konfiguration og specifikationer Inspiron 3268 Konfiguration og specifikationer Computermodel: Inspiron 3268 Forordningsmodel: D13S Forordningstype: D13S002 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware

ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware ThinkCentre Vejledning i installation og udskiftning af hardware Maskintype 6010, 6069, 6075, 6081, 6086, 9013, 9019, 9088, 9160, 9164, 9174, 9194, 9304, 9323, 9326 ThinkCentre Vejledning i installation

Læs mere

Dell Vostro 15-3559 Brugerhåndbog

Dell Vostro 15-3559 Brugerhåndbog Dell Vostro 15-3559 Brugerhåndbog Forordningsmodel: P52F Forordningstype: P52F003 Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG:

Læs mere