GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING"

Transkript

1 GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN

2 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring omkring dit modelnummer) Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen, som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service. Registrer dit produkt online på Brother Industries, Ltd.

3 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning Udvidet brugsanvisning Softwarebrugsanvisning Netværksbrugsanvisning (Kun DCP-J315W) Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Læs først denne brugsanvisning. Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til operativsystemet og forbindelsestypen, du bruger. Gør dig bekendt med grundlæggende kopiering, scanning og PhotoCapture Center funktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tips til fejlfinding. Læs mere om avancerede funktioner: Kopiering, udskrivning af rapporter og rutinemæssig vedligeholdelse. Følg disse anvisninger for at udskrive, scanne, netværksscanne, samt bruge PhotoCapture Center og Brothers kontrolcenterhjælpeprogram. Denne brugsanvisning indeholder yderligere avancerede oplysninger om konfigurationen af den trådløse netværksforbindelse. Desuden findes der oplysninger om netværkshjælpeprogrammer, udskrivning via netværk, tip til fejlfinding og understøttede netværksspecifikationer. Trykt / I kassen Trykt / I kassen Trykt / I kassen PDF-fil / dokumentationscd-rom PDF-fil / dokumentationscd-rom PDF-fil / dokumentationscd-rom i

4 Indholdsfortegnelse (GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING) 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen...1 Symboler og regler, der bruges i dokumentationen...1 Adgang til den Udvidede brugsanvisning, Softwarebrugsanvisningen og Netværksbrugsanvisningen...1 Sådan får du vist dokumentation...1 Adgang til Brother Support (Windows )...3 Adgang til Brother Support (Macintosh)...3 Kontrolpaneloversigt...4 Indikationer på displayet...5 Grundlæggende funktioner...6 Advarsels-LED-indikationer...6 Display...7 Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke Ilægning af papir 8 Ilægning af papir og andre udskriftsmedier...8 Ilægning af konvolutter og postkort...10 Fjernelse af små udskrifter fra maskinen...12 Printbart område...13 Papirindstillinger...14 Papirtype...14 Papirstørrelse...14 Anbefalet papir og andre udskriftsmedier...15 Anbefalede udskriftsmedier...15 Håndtering og brug af udskriftsmedier...16 Valg af det rigtige udskriftsmedie Ilægning af dokumenter 19 Sådan ilægges dokumenter...19 Brug af scannerglaspladen...19 Scanningsområde Kopiering 21 Sådan kopierer du...21 Stop kopiering...21 Kopiindstillinger...21 Papirindstillinger...22 ii

5 5 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort 23 PhotoCapture Center -funktioner...23 Brug af et hukommelseskort...23 Kom godt i gang...24 Udskriv billeder...26 Se fotos...26 PhotoCapture Center -udskriftsindstillinger...26 Sådan scanner du til et hukommelseskort Udskrivning fra en computer 29 Udskrivning af et dokument Scanning til en computer 30 Scanning af et dokument...30 Scanning med scan-tasten...30 Scanning med en scannerdriver...30 A Rutinemæssig vedligeholdelse 31 Udskiftning af blækpatronerne...31 Rengøring og kontrol af maskinen...33 Rengøring af scannerglaspladen...33 Rengøring af papiroptagningsrullen...34 Rensning af printhovedet...34 Kontrol af udskriftskvaliteten...35 Kontrol af udskriftsjusteringen...36 B Fejlfinding 37 Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser...37 Fejlanimation...41 Printerstop eller papirstop...41 Fejlfinding...43 Hvis du har problemer med maskinen...43 Maskininformation...48 Kontrol af serienummeret...48 Nulstillingsfunktioner...48 Sådan nulstiller du maskinen...48 C Menu og funktioner 49 Programmering på displayet...49 Menutabel...50 Indtastning af tekst...60 Indsætning af specialtegn...60 Rettelser...60 iii

6 D Specifikationer 61 Generelt...61 Udskriftsmedie...63 Kopi...64 PhotoCapture Center...65 Scanner...66 Printer...67 Stik...67 Computerkrav...68 Forbrugsstoffer...69 Netværkstilslutning (LAN) (kun DCP-J315W)...70 E Indeks 71 iv

7 Indholdsfortegnelse (UDVIDET BRUGSANVISNING) Den Udvidede brugsanvisning indeholder forklaringer af følgende funktioner og handlinger. Du kan læse den Udvidede brugsanvisning dokumentations-cd-rom'en. 1 Generel opsætning Hukommelseslagring Dvaletilstand Display 2 Udskrivning af rapporter Rapporter 3 Kopiering Kopiindstillinger 4 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort PhotoCapture Center -funktioner Udskriv billeder PhotoCapture Center udskriftsindstillinger Scanning til et hukommelseskort A Rutinemæssig vedligeholdelse Rengøring og kontrol af maskinen Pakning og forsendelse af maskinen B C Ordliste Indeks v

8 vi

9 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen 1 Tak for dit køb af en Brother-maskine! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine. Symboler og regler, der bruges i dokumentationen 1 De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New Fed skrift angiver bestemte knapper på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display. ADVARSEL ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderate personskader. VIGTIGT! VIGTIGT angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre faciliteter. Ikoner for elektrisk fare advarer dig om fare for elektrisk stød. Adgang til den Udvidede brugsanvisning, Softwarebrugsanvisningen og Netværksbrugsanvisningen 1 Denne grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, som f.eks. brugen af de avancerede funktioner til kopiering, PhotoCapture Center, printeren, scanneren og netværket. Når du er parat til at få detaljerede driftsanvisninger, skal du læse den Udvidede brugsanvisning, Softwarebrugsanvisningen og Netværksbrugsanvisningen, der findes på dokumentations-cd-rom'en. Sådan får du vist dokumentation 1 a Tænd computeren. Sæt Brother dokumentations-cd-rom'en i dit cd-rom-drev. Bemærk! (Windows -brugere) Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du åbne Denne computer (Computer), dobbeltklikke på cd'rom-ikonet, og dobbeltklikke på index.html. b (Macintosh-brugere) Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, og dobbeltklik på index.html. 1 1

10 Kapitel 1 c Klik på dit land. d Vælg dit sprog, vælg Vis vejledningen, og find den vejledning, du vil læse. Bemærk! (Kun Windows -brugere) I webbrowseren er der muligvis en gul bjælke øverst på siden med en advarsel vedrørende Active X. Hvis siden skal vises korrekt, skal du klikke på bjælken, vælge Tillad blokeret indhold og klikke på Ja i dialogboksen med sikkerhedsadvarslen. (Kun Windows -brugere) 1 Du kan eventuelt kopiere alle vejledninger i PDF-format over på din harddisk, så de er hurtigere at åbne fremover. Vælg dit sprog, og klik på Kopier til lokal disk. 1 Microsoft Internet Explorer 6.0 eller højere. Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er flere måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning Scanning ControlCenter Netværksscanning (Kun DCP-J315W) Sådan finder du vejledning vedrørende netværksopsætning (kun DCP-J315W) 1 Din maskine kan tilsluttes et trådløst netværk. Du kan finde grundlæggende opsætningsinstruktioner i den hurtige installationsvejledning. Hvis dit trådløse AccessPoint eller din router understøtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS, kan du også følge disse trin i den hurtige installationsvejledning. Du kan finde flere oplysninger om netværkskonfiguration i netværksbrugsanvisningen på dokumentations-cd-rom'en. 2

11 Generelle oplysninger Adgang til Brother Support (Windows ) 1 Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. Web support (Brother Solutions Center), på installations-cd-rom'en. Klik på Brother support i Hovedmenuen. Følgende skærmbillede vises: Adgang til Brother Support (Macintosh) 1 Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. Web support (Brother Solutions Center), på installations-cd-rom'en. Dobbeltklik på ikonet Brother support. Følgende skærmbillede vises: 1 Du får adgang til vores hjemmeside (http://www.brother.com) ved at klikke på Brothers hjemmeside. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/), skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. Gå til Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/), og klik på Brother CreativeCenter for at få adgang til GRATIS fotoprojekter og downloads, der kan udskrives. Hvis du vil tilbage til Hovedmenuen, skal du klikke på Tilbage eller, hvis du er færdig, skal du klikke på Afslut. Du kan registrere din maskine på Brothers produktregistreringsside (http://www.brother.com/registration/) ved at klikke på Onlineregistrering. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/), skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. 3

12 Kapitel 1 Kontrolpaneloversigt 1 DCP-J125 og DCP-J315W har de samme taster på kontrolpanelet Tryk Start 01 Kvalitet Normal Forst./formin. Papirtype Display (LCD) Meddelelser vises på displayet som hjælp til opsætning og brug af maskinen. 2 Number of Copies Brug denne tast for at tage flere kopier. 3 Menutaster: d eller c Brug d eller c til at flytte det markerede område til venstre eller højre på displayet. a eller b Brug a eller b til at bladre gennem menuerne og funktionerne. Clear Tryk for at vende tilbage til det foregående menuniveau. Menu Åbner hovedmenuen, hvor du kan programmere maskinen. OK Giver dig mulighed for at bekræfte et valg. 4 Start-taster: Mono Start Bruges til at tage kopier i sort/hvid. Giver også mulighed for at starte en scanning (i farve eller sort/hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCentersoftwaren). Colour Start Bruges til at tage kopier i fuld farve. Giver også mulighed for at starte en scanning (i farve eller sort/hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCentersoftwaren). 5 Stop/Exit Stopper en funktion eller afslutter fra en menu. 4

13 Generelle oplysninger 6 On/Off Du kan tænde og slukke maskinen. Tryk på On/Off for at tænde maskinen. Hold On/Off nede for at slukke maskinen. Der står Lukker ned på displayet, og displayet forbliver tændt i nogle få sekunder, før det slukker. Hvis du slukker maskinen, renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre god udskriftskvalitet bør din maskine altid være tilsluttet strømforsyningen. 7 Funktionstaster: SCAN Giver adgang til scannefunktion. PHOTO CAPTURE Du kan få adgang til funktionen PhotoCapture Center. 8 Advarsels-LED Skifter til rød og blinker, når displayet viser en fejl eller en vigtig statusmeddelelse. Bemærk! De fleste illustrationer i denne brugsanvisning viser DCP-J315W. Indikationer på displayet 1 Displayet viser hvilken funktion, maskinen er i, de aktuelle indstillinger og det aktuelle blækniveau. Tryk Start 01 Kvalitet Normal Forst./formin. Papirtype 1 Status for den trådløse forbindelse (kun DCP-J315W) En fireniveausindikator viser det trådløse signals aktuelle styrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse. 0 Maks. 1 Advarselsikonet vises, når der er opstået en fejl eller, der er en vedligeholdelsesmeddelelse. Nærmere oplysninger findes i Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser på side

14 Kapitel 1 Grundlæggende funktioner 1 De følgende trin viser, hvordan du kan ændre en indstilling i maskinen. I dette eksempel ændres papirtypeindstillingen fra Alm.papir til Inkjet papir. Advarsels-LED-indikationer 1 Advarsels-LED'en (lysdiode) er en lampe, der viser maskinens status som vist i tabellen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. MENU Vælg&Tryk OK Blækstyring Gen. opsætning LED DCPstatus Beskrivelse Netværk Klar DCP'en er klar til brug. Tryk på OK. c Tryk på a eller b for at vælge Papirtype. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Inkjet papir. Tryk på OK. Den aktuelle indstilling vises på displayet: Gen. opsætning Papirtype Inkjet papir Papirstørrelse LCD-indstill. e Tryk på Stop/Exit. Fra Rød Låg åbent Kan ikke udskrive Papirfejl Andre meddelelser Låget er åbent. Luk låget. (Se Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser på side 37). Udskift blækpatronen med en ny. (Se Udskiftning af blækpatronerne på side 31). Læg papir i magasinet, eller udred papirstoppet. Check displaymeddelelserne. (Se Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser på side 37). Check displaymeddelelserne. (Se Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser på side 37). 6

15 Generelle oplysninger Display 1 Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke 1 1 Hvis du har problemer med at læse på displayet, kan du prøve at ændre lysstyrkeindstillingen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. Tryk på OK. c Tryk på a eller b for at vælge LCD-indstill. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Baggrundslys. Tryk på OK. e Tryk på a eller b for at vælge Lys, Med eller Mørk. Tryk på OK. f Tryk på Stop/Exit. 7

16 2 Ilægning af papir 2 Ilægning af papir og andre udskriftsmedier 2 a Hvis papirholderklappen er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten. Tag papirmagasinet helt ud af maskinen. c Tryk forsigtigt med begge hænder, og indstil papirsidestyrene (1) og derefter papirlængdestyret (2), så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at de trekantede mærker (3) på papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2) passer med mærkerne for den papirstørrelse, du bruger. 1 3 b Løft outputpapirmagasinets låg (1)

17 Ilægning af papir Bemærk! Når du bruger papirstørrelse Legal, skal du trykke på udløserknappen (1) til universalstyret og holde den nede, mens papirmagasinets front glider ud. e Læg forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftssiden nedad og overkanten først. Sørg for, at papiret ligger fladt i magasinet. 2 1 d Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. VIGTIGT! Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i magasinet og medføre fremføringsproblemer. f Juster forsigtigt papirsidestyrene (1) med begge hænder, så de passer til papiret. Sørg for, at papirstyrene rører papirets sider. 1 VIGTIGT! Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet. 9

18 Kapitel 2 g Luk outputpapirmagasinets låg. Ilægning af konvolutter og postkort 2 Konvolutter 2 Brug konvolutter med en vægt på mellem 80 og 95 g/m 2. Nogle konvolutter kræver margenindstillinger i programmet. Foretag en testudskrift først, før du udskriver mange konvolutter. h Skub forsigtigt papirmagasinet helt ind i maskinen. VIGTIGT! Du må IKKE bruge nogle af de følgende konvoluttyper, da de kan medføre fremføringsproblemer: Hvis de har en poset udformning. Hvis de er præget (er forsynet med hævet skrift). Hvis de har lukkeanordninger eller hæfteklammer. Der er fortrykt på indersiden. i Når papirbakken er på plads, skal du trække i papirholderen ( ), indtil den klikker, og derefter folde papirholderklappen ( ) ud. Lim 2 Dobbelt klap 2 2 Af og til kan det være, at du oplever fremføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter, du bruger. 1 VIGTIGT! Brug IKKE papirholderklappen til Legalpapir. 10

19 Ilægning af papir Sådan ilægges konvolutter og postkort 2 a Tryk på konvolutternes eller postkortenes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i. VIGTIGT! Hvis konvolutter eller postkort fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut eller postkort i papirbakken ad gangen. b Læg konvolutterne eller postkortene i papirmagasinet med adressesiden nedad og overkanten (toppen af konvolutterne) først. Tryk forsigtigt med begge hænder, og skub papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2), så de passer til størrelsen af konvolutterne eller postkortene

20 Kapitel 2 Prøv følgende forslag, hvis du har problemer med udskrivning på konvolutter med flappen på den korte led: 2 a Åbn konvoluttens klap. b Læg konvolutten i papirmagasinet med adressesiden nedad og klappen anbragt, som vist på illustrationen. c Juster størrelsen og margen i dit program. Fjernelse af små udskrifter fra maskinen 2 Når små papirstørrelser udskrives til outputpapirmagasinet, er det muligt, du ikke kan nå det. Sørg for, at udskrivningen er afsluttet, og træk derefter magasinet helt ud af maskinen. 12

21 Ilægning af papir Printbart område 2 Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser områder på papirark og konvolutter, som der ikke kan skrives på. Maskinen kan udskrive i de skraverede områder af papirark, når funktionen Print til kant kan vælges og er slået til. (Læs mere under Udskrivning fra Windows eller Udskrivning og faxafsendelse fra Macintosh i softwarebrugsanvisningen). 2 Enkeltark Konvolutter Top (1) Bund (2) Venstre (3) Højre (4) Enkeltark 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm Konvolutter 12 mm 24 mm 3 mm 3 mm Bemærk! Funktionen for kant til kant-udskrivning er ikke tilgængelig for konvolutter. 13

22 Kapitel 2 Papirindstillinger 2 Papirtype 2 Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. Tryk på OK. c Tryk på a eller b for at vælge Papirtype. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Alm.papir, Inkjet papir, Brother BP71, Brother BP61, Andet glittet eller Transparent. Tryk på OK. Papirstørrelse 2 Du kan bruge fem papirstørrelser til udskrivning af kopier: A4, A5, Letter, Legal og cm. Når du lægger en anden papirstørrelse i maskinen, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. Tryk på OK. c Tryk på a eller b for at vælge Papirstørrelse. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge A4, A5, 10x15cm, Letter eller Legal. Tryk på OK. e Tryk på Stop/Exit. e Tryk på Stop/Exit. Bemærk! Maskinen sender papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger transparenter eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. 14

23 Ilægning af papir Anbefalet papir og andre udskriftsmedier 2 Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen. Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis du altid indstiller papirtypen til at passe til den type papir, du lægger i maskinen. Du kan bruge almindeligt papir, inkjet-papir (coated papir), glittet papir, transparenter og konvolutter. Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder. De bedste resultater opnås ved at brug papir fra Brother. Når du udskriver på inkjet-papir (coated papir), transparenter og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige udskriftsmedie under fanen "Grundlæggende" i printerdriveren eller i menuen til indstillingen af papirtype. (Se Papirtype på side 22). Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirmagasinet. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål. Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene. Anbefalede udskriftsmedier 2 For at få den bedste udskriftkvalitet, anbefaler vi, at du bruger papir fra Brother. (Se tabellen herunder). Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir, før du køber større mængder. Vi anbefaler brug af "3M Transparency Film", når du udskriver på transparenter. Brother-papir Papirtype Element A4 Plain (Almindeligt) BP60PA A4 Glossy Photo (Glittet BP71GA4 foto) A4 Inkjet (Matte) BP60MA cm glittet BP71GP 2 15

24 Kapitel 2 Håndtering og brug af udskriftsmedier 2 Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme. Undgå at berøre den skinnende (glittede) side af fotopapiret. Ilæg fotopapiret med den skinnende side nedad. Undgå at berøre begge sider af transparenter, da de let absorberer vand og sved, hvorved der kan forekomme forringet udskriftskvalitet. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning. Papirkapaciteten i outputpapirmagasinets låg 2 Op til 50 ark 80 g/m 2 A4-papir. Transparenter og fotopapir skal tages ud af outputpapirmagasinets låg én side ad gangen for at undgå udtværing. VIGTIGT! Brug IKKE følgende slags papir: Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir mm krøl eller mere kan forårsage papirstop. Meget skinnende eller struktureret papir Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning Papir, der er fremstillet med korte fibre 16

25 Ilægning af papir Valg af det rigtige udskriftsmedie 2 Papirtype og -størrelse for hver funktion 2 Papirtype Papirstørrelse Brug af Kopi Photo Printer Capture Enkeltark A mm Ja Ja Ja Letter 215,9 279,4 mm Ja Ja Ja Legal 215,9 355,6 mm Ja Ja Executive mm Ja JIS B mm Ja A mm Ja Ja A mm Ja Kort Foto cm Ja Ja Ja Foto 2L cm Ja Ja Indekskort mm Ja Postkort mm Ja Postkort mm Ja (dobbelt) Konvolutter C5 Konvolut mm Ja DL Konvolut mm Ja COM mm Ja Monarch mm Ja JE mm Ja Konvolut Transparenter A mm Ja Ja Letter 215,9 279,4 mm Ja Ja Legal 215,9 355,6 mm Ja Ja A mm Ja Ja 2 17

26 Kapitel 2 Papirvægt, -tykkelse og -kapacitet 2 Papirtype Vægt Tykkelse Antal ark Enkeltark Almindeligt 64 til 120 g/m 2 0,08 til 0,15 mm papir Inkjet-papir 64 til 200 g/m 2 0,08 til 0,25 mm 20 Glittet papir Op til 220 g/m 2 Op til 0,25 mm 20 2 Kort Fotokort Op til 220 g/m 2 Op til 0,25 mm 20 2 Indekskort Op til 120 g/m 2 Op til 0,15 mm 30 Postkort Op til 200 g/m 2 Op til 0,25 mm 30 Konvolutter 75 til 95 g/m 2 Op til 0,52 mm 10 Transparenter Op til 100 ark 80 g/m 2 -papir. BP71-papir 260 g/m 2 er specielt udviklet til Brothers inkjet-maskiner. 18

27 3 Ilægning af dokumenter 3 Sådan ilægges dokumenter 3 Brug af scannerglaspladen 3 Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne en eller flere sider i en bog. Sådan ilægges dokumenter 3 a Løft dokumentlåget. b Placer dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst. 3 Understøttede dokumentstørrelser 3 Højde: Bredde: Vægt: Op til 297 mm Op til 215,9 mm Op til 2 kg c Luk dokumentlåget. VIGTIGT! Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget ned eller trykke på det. 19

28 Kapitel 3 Scanningsområde 3 Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Figurerne herunder viser ikke-scanbare områder Brug af Dokumentstørrelse Top (1) Bund (2) Venstre (3) Højre (4) Kopi A4 3 mm 3 mm Letter 3 mm 3 mm Scanning A4 3 mm 3 mm Letter 3 mm 3 mm 20

29 4 Kopiering 4 Sådan kopierer du 4 De følgende trin beskriver den grundlæggende kopiering. Du kan finde flere oplysninger om hver funktion i den udvidede brugsanvisning. a Læg dit dokument på scannerglaspladen, med forsiden nedad. (Se Brug af scannerglaspladen på side 19). b Tryk på + eller - gentagne gange, indtil det ønskede antal kopier vises (op til 99). Tryk Start Kvalitet Forst./formin. Papirtype Normal Antal kopier c Tryk på Mono Start eller Colour Start. Kopiindstillinger 4 Du kan ændre de følgende kopiindstillinger. Tryk på a eller b for at bladre igennem kopiindstillingerne. Tryk på OK, når den ønskede indstilling er markeret. (Grundlæggende brugsanvisning) Nærmere oplysninger om hvordan de følgende kopiindstillinger ændres, findes på side 22. Papirtype Papirstørrelse (Udvidet brugsanvisning) Nærmere oplysninger om hvordan de følgende kopiindstillinger ændres, findes i kapitel 3: Kvalitet Forst./formin. Tæthed Sidelayout Indst. ny std. Fabrik.nulst. 4 Stop kopiering 4 Tryk på Stop/Exit for at stoppe kopieringen. 21

30 Kapitel 4 Papirindstillinger 4 Papirtype 4 Hvis du kopierer på specielt papir, skal du sætte maskinen til den papirtype, der giver den bedste udskriftskvalitet. a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du vil have. c Tryk på a eller b for at vælge Papirtype. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Alm.papir, Inkjet papir, Brother BP71, Brother BP61, Andet glittet eller Transparent. Tryk på OK. e Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. Papirstørrelse 4 Når der kopieres på andre papirformater end A4, skal indstillingen af papirstørrelsen ændres. Du kan kun kopiere på A4, Legal, Letter, A5 eller Foto cm papir. a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du vil have. c Tryk på a eller b for at vælge Papirstørrelse. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge A4, A5, 10x15cm, Letter eller Legal. Tryk på OK. e Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. 22

31 5 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort 5 PhotoCapture Center -funktioner 5 Selvom maskinen ikke er tilsluttet computeren, kan du udskrive fotos direkte fra digitalkameramedier. (Se Udskriv billeder på side 26). Du kan scanne dokumenter og gemme dem direkte på et hukommelseskort. (Se Sådan scanner du til et hukommelseskort på side 27). 5 Hvis maskinen er tilsluttet en computer, kan du via computeren få adgang til hukommelseskort, der er sluttet til maskinens forside. (Læs mere under PhotoCapture Center fra Windows eller Fjernindstilling og PhotoCapture Center fra Macintosh i softwarebrugsanvisningen). Brug af et hukommelseskort 5 Din Brother-maskine er udstyret med mediedrev (slots), der skal bruges sammen med følgende gængse digitale kameramedier: Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, SD og SDHC. Med funktionen PhotoCapture Center kan du udskrive digitale fotografier fra dit digitalkamera ved høj opløsning for at få fotokvalitet. 23

32 Kapitel 5 Kom godt i gang 5 Sæt omhyggeligt hukommelseskortet i den rigtige port. 1 1 Slot til hukommelseskort Slot Øverste slot Kompatible hukommelseskort Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Nederste slot Memory Stick Micro (Adapter påkrævet) SD SDHC mini SD (Adapter påkrævet) micro SD (Adapter påkrævet) VIGTIGT! Indsæt IKKE en Memory Stick Duo i det nederste SD-slot, idet dette kan beskadige maskinen. 24

33 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort PHOTO CAPTURE-tast indikationer: Hvis PHOTO CAPTURE-indikatoren er tændt, er hukommelseskortet korrekt sat i. Hvis PHOTO CAPTURE-indikatoren er slukket, er hukommelseskortet ikke korrekt sat i. Hvis PHOTO CAPTURE-indikatoren blinker, skrives der til eller læses fra hukommelseskortet. 5 VIGTIGT! UNDGÅ at trække strømkablet ud eller fjerne hukommelseskortet fra mediedrevet (porten), mens maskinen læser fra eller skriver til hukommelseskortet (indikatoren PHOTO CAPTURE blinker). Du mister data, eller kortet bliver beskadiget. Maskinen kan kun læse fra én enhed ad gangen. 25

34 Kapitel 5 Udskriv billeder 5 Se fotos 5 Du kan se dine fotos på displayet, før du udskriver dem. Hvis dine fotos er store filer, kan der forekomme en forsinkelse, før hvert foto vises på displayet. a Kontroller, at du har sat hukommelseskortet i det rigtige slot. Tryk på (PHOTO CAPTURE). b Tryk på a eller b for at vælge Se foto(s). Tryk på OK. c Tryk på d eller c for at vælge dit foto. d Tryk på + eller - gentagne gange for at indtaste det ønskede antal kopier. e Gentag trinene c og d, indtil du har valgt alle fotografierne. Bemærk! Tryk på Clear for at vende tilbage til det foregående niveau. f Når du har valgt alle fotografierne, skal du gøre et af følgende: Tryk på OK, og ret udskriftsindstillingerne. (Se PhotoCapture Center udskriftsindstillinger på side 26). Hvis du ikke vil ændre nogen af indstillingerne, skal du trykke på Colour Start for at udskrive. PhotoCapture Center udskriftsindstillinger 5 Du kan ændre udskriftsindstillingerne midlertidigt for den næste udskrift. Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter 3 minutter. Bemærk! Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. (Læs mere under Indstilling af dine ændringer som en ny standard i kapitel 4 i den udvidede brugsanvisning). Tryk Start Print kvalitet Papirtype Papirstørrelse 1 Antal udskrifter (Til Se foto(s) Du kan se det samlede antal fotos, der skrives ud. (Til Udskriv alle fotos, Udskriv fotos) Du kan se antallet af kopier, der bliver udskrevet for hvert foto. (Til DPOF-udskrivning) Dette vises ikke Foto 26

35 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort Sådan scanner du til et hukommelseskort 5 Du kan scanne sort/hvide og farvedokumenter til et hukommelseskort. Sort/hvide dokumenter gemmes i PDF-filformater (*.PDF) eller TIFF-filformater (*.TIF). Farvedokumenter gemmes i PDF-filformater (*.PDF) eller JPEG-filformater (*.JPG). Fabriksindstillingen er Farve 150 dpi, og standardfilformatet er PDF. Maskinen opretter automatisk filnavnene baseret på den aktuelle dato. (Du kan læse mere i den hurtige installationsvejledning). F.eks. vil det femte billede, der er scannet den 1. juli 2010, få navnet PDF. Du kan ændre farven og kvaliteten. Kvalitet Farve 150 dpi Farve 300 dpi Farve 600 dpi S/H 200x100 dpi S/H 200 dpi a Kontroller, at du har sat hukommelseskortet i det rigtige slot. VIGTIGT! Tag IKKE hukommelseskortet ud, mens PHOTO CAPTURE blinker ellers risikerer du at beskadige kortet eller de data, der er lagret på det. b Ilæg dokumentet. Valgbart filformat JPEG / PDF JPEG / PDF JPEG / PDF TIFF / PDF TIFF / PDF c Når du vil scanne til et hukommelseskort, skal du trykke på (SCAN). d Tryk på a eller b for at vælge Scan til Medie. Tryk på OK. Vælg&Tryk Scan til fil Scan til Medie Scan til e Gør et af følgende: Hvis du vil ændre kvaliteten, skal du trykke på a eller b for at vælge Kvalitet. Tryk på OK. Gå til trin f. Tryk på Mono Start eller Colour Start for at starte en scanning uden at ændre yderligere indstillinger. f Tryk på a eller b for at vælge Farve 150 dpi, Farve 300 dpi, Farve 600 dpi, S/H 200x100 dpi eller S/H 200 dpi. Tryk på OK. g Gør et af følgende: Hvis du vil ændre filtypen, skal du gå til trin h. Tryk på Mono Start eller Colour Start for at starte en scanning uden at ændre yderligere indstillinger. h Tryk på a eller b for at vælge Filtype. Tryk på OK. Tryk på a eller b for at vælge JPEG, PDF eller TIFF. Tryk på OK. Bemærk! Hvis du vælger en Farve opløsning i trin f, kan du ikke vælge TIFF. Hvis du vælger en S/H opløsning i trin f, kan du ikke vælge JPEG. OK 5 27

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING

Brother laserprinter BRUGERVEJLEDNING Brother laserprinter HL-1230 HL-1440 HL-1450 HL-1470N BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug. Du kan til enhver tid udskrive eller læse denne manual fra cd-rom en. Opbevar altid

Læs mere

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en)

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) 2007 www.lexmark.com Indhold Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Meddelelse om operativsystem...19

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Kode: 518003 Udgivelsesdato: September 2005

Kode: 518003 Udgivelsesdato: September 2005 Ref: 518003 Realiseret/Udgivet/Produceret af: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77 Ivrea (TO) Italy www.olivetti.com Copyright Olivetti, 2005 Alle rettigheder reserveret Kode: 518003 Udgivelsesdato:

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere