GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING"

Transkript

1 GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN

2 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring omkring dit modelnummer) Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen, som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service. Registrer dit produkt online på Brother Industries, Ltd.

3 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning Udvidet brugsanvisning Softwarebrugsanvisning Netværksbrugsanvisning (Kun DCP-J315W) Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Læs først denne brugsanvisning. Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til operativsystemet og forbindelsestypen, du bruger. Gør dig bekendt med grundlæggende kopiering, scanning og PhotoCapture Center funktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tips til fejlfinding. Læs mere om avancerede funktioner: Kopiering, udskrivning af rapporter og rutinemæssig vedligeholdelse. Følg disse anvisninger for at udskrive, scanne, netværksscanne, samt bruge PhotoCapture Center og Brothers kontrolcenterhjælpeprogram. Denne brugsanvisning indeholder yderligere avancerede oplysninger om konfigurationen af den trådløse netværksforbindelse. Desuden findes der oplysninger om netværkshjælpeprogrammer, udskrivning via netværk, tip til fejlfinding og understøttede netværksspecifikationer. Trykt / I kassen Trykt / I kassen Trykt / I kassen PDF-fil / dokumentationscd-rom PDF-fil / dokumentationscd-rom PDF-fil / dokumentationscd-rom i

4 Indholdsfortegnelse (GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING) 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen...1 Symboler og regler, der bruges i dokumentationen...1 Adgang til den Udvidede brugsanvisning, Softwarebrugsanvisningen og Netværksbrugsanvisningen...1 Sådan får du vist dokumentation...1 Adgang til Brother Support (Windows )...3 Adgang til Brother Support (Macintosh)...3 Kontrolpaneloversigt...4 Indikationer på displayet...5 Grundlæggende funktioner...6 Advarsels-LED-indikationer...6 Display...7 Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke Ilægning af papir 8 Ilægning af papir og andre udskriftsmedier...8 Ilægning af konvolutter og postkort...10 Fjernelse af små udskrifter fra maskinen...12 Printbart område...13 Papirindstillinger...14 Papirtype...14 Papirstørrelse...14 Anbefalet papir og andre udskriftsmedier...15 Anbefalede udskriftsmedier...15 Håndtering og brug af udskriftsmedier...16 Valg af det rigtige udskriftsmedie Ilægning af dokumenter 19 Sådan ilægges dokumenter...19 Brug af scannerglaspladen...19 Scanningsområde Kopiering 21 Sådan kopierer du...21 Stop kopiering...21 Kopiindstillinger...21 Papirindstillinger...22 ii

5 5 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort 23 PhotoCapture Center -funktioner...23 Brug af et hukommelseskort...23 Kom godt i gang...24 Udskriv billeder...26 Se fotos...26 PhotoCapture Center -udskriftsindstillinger...26 Sådan scanner du til et hukommelseskort Udskrivning fra en computer 29 Udskrivning af et dokument Scanning til en computer 30 Scanning af et dokument...30 Scanning med scan-tasten...30 Scanning med en scannerdriver...30 A Rutinemæssig vedligeholdelse 31 Udskiftning af blækpatronerne...31 Rengøring og kontrol af maskinen...33 Rengøring af scannerglaspladen...33 Rengøring af papiroptagningsrullen...34 Rensning af printhovedet...34 Kontrol af udskriftskvaliteten...35 Kontrol af udskriftsjusteringen...36 B Fejlfinding 37 Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser...37 Fejlanimation...41 Printerstop eller papirstop...41 Fejlfinding...43 Hvis du har problemer med maskinen...43 Maskininformation...48 Kontrol af serienummeret...48 Nulstillingsfunktioner...48 Sådan nulstiller du maskinen...48 C Menu og funktioner 49 Programmering på displayet...49 Menutabel...50 Indtastning af tekst...60 Indsætning af specialtegn...60 Rettelser...60 iii

6 D Specifikationer 61 Generelt...61 Udskriftsmedie...63 Kopi...64 PhotoCapture Center...65 Scanner...66 Printer...67 Stik...67 Computerkrav...68 Forbrugsstoffer...69 Netværkstilslutning (LAN) (kun DCP-J315W)...70 E Indeks 71 iv

7 Indholdsfortegnelse (UDVIDET BRUGSANVISNING) Den Udvidede brugsanvisning indeholder forklaringer af følgende funktioner og handlinger. Du kan læse den Udvidede brugsanvisning dokumentations-cd-rom'en. 1 Generel opsætning Hukommelseslagring Dvaletilstand Display 2 Udskrivning af rapporter Rapporter 3 Kopiering Kopiindstillinger 4 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort PhotoCapture Center -funktioner Udskriv billeder PhotoCapture Center udskriftsindstillinger Scanning til et hukommelseskort A Rutinemæssig vedligeholdelse Rengøring og kontrol af maskinen Pakning og forsendelse af maskinen B C Ordliste Indeks v

8 vi

9 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen 1 Tak for dit køb af en Brother-maskine! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine. Symboler og regler, der bruges i dokumentationen 1 De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New Fed skrift angiver bestemte knapper på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display. ADVARSEL ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderate personskader. VIGTIGT! VIGTIGT angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet. Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre faciliteter. Ikoner for elektrisk fare advarer dig om fare for elektrisk stød. Adgang til den Udvidede brugsanvisning, Softwarebrugsanvisningen og Netværksbrugsanvisningen 1 Denne grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, som f.eks. brugen af de avancerede funktioner til kopiering, PhotoCapture Center, printeren, scanneren og netværket. Når du er parat til at få detaljerede driftsanvisninger, skal du læse den Udvidede brugsanvisning, Softwarebrugsanvisningen og Netværksbrugsanvisningen, der findes på dokumentations-cd-rom'en. Sådan får du vist dokumentation 1 a Tænd computeren. Sæt Brother dokumentations-cd-rom'en i dit cd-rom-drev. Bemærk! (Windows -brugere) Hvis Brother-skærmen ikke vises automatisk, skal du åbne Denne computer (Computer), dobbeltklikke på cd'rom-ikonet, og dobbeltklikke på index.html. b (Macintosh-brugere) Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, og dobbeltklik på index.html. 1 1

10 Kapitel 1 c Klik på dit land. d Vælg dit sprog, vælg Vis vejledningen, og find den vejledning, du vil læse. Bemærk! (Kun Windows -brugere) I webbrowseren er der muligvis en gul bjælke øverst på siden med en advarsel vedrørende Active X. Hvis siden skal vises korrekt, skal du klikke på bjælken, vælge Tillad blokeret indhold og klikke på Ja i dialogboksen med sikkerhedsadvarslen. (Kun Windows -brugere) 1 Du kan eventuelt kopiere alle vejledninger i PDF-format over på din harddisk, så de er hurtigere at åbne fremover. Vælg dit sprog, og klik på Kopier til lokal disk. 1 Microsoft Internet Explorer 6.0 eller højere. Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er flere måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning Scanning ControlCenter Netværksscanning (Kun DCP-J315W) Sådan finder du vejledning vedrørende netværksopsætning (kun DCP-J315W) 1 Din maskine kan tilsluttes et trådløst netværk. Du kan finde grundlæggende opsætningsinstruktioner i den hurtige installationsvejledning. Hvis dit trådløse AccessPoint eller din router understøtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS, kan du også følge disse trin i den hurtige installationsvejledning. Du kan finde flere oplysninger om netværkskonfiguration i netværksbrugsanvisningen på dokumentations-cd-rom'en. 2

11 Generelle oplysninger Adgang til Brother Support (Windows ) 1 Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. Web support (Brother Solutions Center), på installations-cd-rom'en. Klik på Brother support i Hovedmenuen. Følgende skærmbillede vises: Adgang til Brother Support (Macintosh) 1 Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. Web support (Brother Solutions Center), på installations-cd-rom'en. Dobbeltklik på ikonet Brother support. Følgende skærmbillede vises: 1 Du får adgang til vores hjemmeside (http://www.brother.com) ved at klikke på Brothers hjemmeside. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/), skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. Gå til Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/), og klik på Brother CreativeCenter for at få adgang til GRATIS fotoprojekter og downloads, der kan udskrives. Hvis du vil tilbage til Hovedmenuen, skal du klikke på Tilbage eller, hvis du er færdig, skal du klikke på Afslut. Du kan registrere din maskine på Brothers produktregistreringsside (http://www.brother.com/registration/) ved at klikke på Onlineregistrering. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/), skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. 3

12 Kapitel 1 Kontrolpaneloversigt 1 DCP-J125 og DCP-J315W har de samme taster på kontrolpanelet Tryk Start 01 Kvalitet Normal Forst./formin. Papirtype Display (LCD) Meddelelser vises på displayet som hjælp til opsætning og brug af maskinen. 2 Number of Copies Brug denne tast for at tage flere kopier. 3 Menutaster: d eller c Brug d eller c til at flytte det markerede område til venstre eller højre på displayet. a eller b Brug a eller b til at bladre gennem menuerne og funktionerne. Clear Tryk for at vende tilbage til det foregående menuniveau. Menu Åbner hovedmenuen, hvor du kan programmere maskinen. OK Giver dig mulighed for at bekræfte et valg. 4 Start-taster: Mono Start Bruges til at tage kopier i sort/hvid. Giver også mulighed for at starte en scanning (i farve eller sort/hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCentersoftwaren). Colour Start Bruges til at tage kopier i fuld farve. Giver også mulighed for at starte en scanning (i farve eller sort/hvid, afhængigt af scanningsindstillingen i ControlCentersoftwaren). 5 Stop/Exit Stopper en funktion eller afslutter fra en menu. 4

13 Generelle oplysninger 6 On/Off Du kan tænde og slukke maskinen. Tryk på On/Off for at tænde maskinen. Hold On/Off nede for at slukke maskinen. Der står Lukker ned på displayet, og displayet forbliver tændt i nogle få sekunder, før det slukker. Hvis du slukker maskinen, renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. For at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækpatronøkonomi og sikre god udskriftskvalitet bør din maskine altid være tilsluttet strømforsyningen. 7 Funktionstaster: SCAN Giver adgang til scannefunktion. PHOTO CAPTURE Du kan få adgang til funktionen PhotoCapture Center. 8 Advarsels-LED Skifter til rød og blinker, når displayet viser en fejl eller en vigtig statusmeddelelse. Bemærk! De fleste illustrationer i denne brugsanvisning viser DCP-J315W. Indikationer på displayet 1 Displayet viser hvilken funktion, maskinen er i, de aktuelle indstillinger og det aktuelle blækniveau. Tryk Start 01 Kvalitet Normal Forst./formin. Papirtype 1 Status for den trådløse forbindelse (kun DCP-J315W) En fireniveausindikator viser det trådløse signals aktuelle styrke, hvis du bruger en trådløs forbindelse. 0 Maks. 1 Advarselsikonet vises, når der er opstået en fejl eller, der er en vedligeholdelsesmeddelelse. Nærmere oplysninger findes i Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser på side

14 Kapitel 1 Grundlæggende funktioner 1 De følgende trin viser, hvordan du kan ændre en indstilling i maskinen. I dette eksempel ændres papirtypeindstillingen fra Alm.papir til Inkjet papir. Advarsels-LED-indikationer 1 Advarsels-LED'en (lysdiode) er en lampe, der viser maskinens status som vist i tabellen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. MENU Vælg&Tryk OK Blækstyring Gen. opsætning LED DCPstatus Beskrivelse Netværk Klar DCP'en er klar til brug. Tryk på OK. c Tryk på a eller b for at vælge Papirtype. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Inkjet papir. Tryk på OK. Den aktuelle indstilling vises på displayet: Gen. opsætning Papirtype Inkjet papir Papirstørrelse LCD-indstill. e Tryk på Stop/Exit. Fra Rød Låg åbent Kan ikke udskrive Papirfejl Andre meddelelser Låget er åbent. Luk låget. (Se Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser på side 37). Udskift blækpatronen med en ny. (Se Udskiftning af blækpatronerne på side 31). Læg papir i magasinet, eller udred papirstoppet. Check displaymeddelelserne. (Se Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser på side 37). Check displaymeddelelserne. (Se Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser på side 37). 6

15 Generelle oplysninger Display 1 Indstilling af baggrundsbelysningens lysstyrke 1 1 Hvis du har problemer med at læse på displayet, kan du prøve at ændre lysstyrkeindstillingen. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. Tryk på OK. c Tryk på a eller b for at vælge LCD-indstill. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Baggrundslys. Tryk på OK. e Tryk på a eller b for at vælge Lys, Med eller Mørk. Tryk på OK. f Tryk på Stop/Exit. 7

16 2 Ilægning af papir 2 Ilægning af papir og andre udskriftsmedier 2 a Hvis papirholderklappen er åben, lukkes den, og derefter lukkes papirstøtten. Tag papirmagasinet helt ud af maskinen. c Tryk forsigtigt med begge hænder, og indstil papirsidestyrene (1) og derefter papirlængdestyret (2), så de passer til papirstørrelsen. Sørg for, at de trekantede mærker (3) på papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2) passer med mærkerne for den papirstørrelse, du bruger. 1 3 b Løft outputpapirmagasinets låg (1)

17 Ilægning af papir Bemærk! Når du bruger papirstørrelse Legal, skal du trykke på udløserknappen (1) til universalstyret og holde den nede, mens papirmagasinets front glider ud. e Læg forsigtigt papiret i papirmagasinet med udskriftssiden nedad og overkanten først. Sørg for, at papiret ligger fladt i magasinet. 2 1 d Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. VIGTIGT! Pas på ikke at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i magasinet og medføre fremføringsproblemer. f Juster forsigtigt papirsidestyrene (1) med begge hænder, så de passer til papiret. Sørg for, at papirstyrene rører papirets sider. 1 VIGTIGT! Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet. 9

18 Kapitel 2 g Luk outputpapirmagasinets låg. Ilægning af konvolutter og postkort 2 Konvolutter 2 Brug konvolutter med en vægt på mellem 80 og 95 g/m 2. Nogle konvolutter kræver margenindstillinger i programmet. Foretag en testudskrift først, før du udskriver mange konvolutter. h Skub forsigtigt papirmagasinet helt ind i maskinen. VIGTIGT! Du må IKKE bruge nogle af de følgende konvoluttyper, da de kan medføre fremføringsproblemer: Hvis de har en poset udformning. Hvis de er præget (er forsynet med hævet skrift). Hvis de har lukkeanordninger eller hæfteklammer. Der er fortrykt på indersiden. i Når papirbakken er på plads, skal du trække i papirholderen ( ), indtil den klikker, og derefter folde papirholderklappen ( ) ud. Lim 2 Dobbelt klap 2 2 Af og til kan det være, at du oplever fremføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter, du bruger. 1 VIGTIGT! Brug IKKE papirholderklappen til Legalpapir. 10

19 Ilægning af papir Sådan ilægges konvolutter og postkort 2 a Tryk på konvolutternes eller postkortenes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i. VIGTIGT! Hvis konvolutter eller postkort fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut eller postkort i papirbakken ad gangen. b Læg konvolutterne eller postkortene i papirmagasinet med adressesiden nedad og overkanten (toppen af konvolutterne) først. Tryk forsigtigt med begge hænder, og skub papirsidestyrene (1) og papirlængdestyret (2), så de passer til størrelsen af konvolutterne eller postkortene

20 Kapitel 2 Prøv følgende forslag, hvis du har problemer med udskrivning på konvolutter med flappen på den korte led: 2 a Åbn konvoluttens klap. b Læg konvolutten i papirmagasinet med adressesiden nedad og klappen anbragt, som vist på illustrationen. c Juster størrelsen og margen i dit program. Fjernelse af små udskrifter fra maskinen 2 Når små papirstørrelser udskrives til outputpapirmagasinet, er det muligt, du ikke kan nå det. Sørg for, at udskrivningen er afsluttet, og træk derefter magasinet helt ud af maskinen. 12

21 Ilægning af papir Printbart område 2 Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Nedenstående tal viser områder på papirark og konvolutter, som der ikke kan skrives på. Maskinen kan udskrive i de skraverede områder af papirark, når funktionen Print til kant kan vælges og er slået til. (Læs mere under Udskrivning fra Windows eller Udskrivning og faxafsendelse fra Macintosh i softwarebrugsanvisningen). 2 Enkeltark Konvolutter Top (1) Bund (2) Venstre (3) Højre (4) Enkeltark 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm Konvolutter 12 mm 24 mm 3 mm 3 mm Bemærk! Funktionen for kant til kant-udskrivning er ikke tilgængelig for konvolutter. 13

22 Kapitel 2 Papirindstillinger 2 Papirtype 2 Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. Tryk på OK. c Tryk på a eller b for at vælge Papirtype. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Alm.papir, Inkjet papir, Brother BP71, Brother BP61, Andet glittet eller Transparent. Tryk på OK. Papirstørrelse 2 Du kan bruge fem papirstørrelser til udskrivning af kopier: A4, A5, Letter, Legal og cm. Når du lægger en anden papirstørrelse i maskinen, skal du samtidigt ændre indstillingen for papirstørrelse. a Tryk på Menu. b Tryk på a eller b for at vælge Gen. opsætning. Tryk på OK. c Tryk på a eller b for at vælge Papirstørrelse. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge A4, A5, 10x15cm, Letter eller Legal. Tryk på OK. e Tryk på Stop/Exit. e Tryk på Stop/Exit. Bemærk! Maskinen sender papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger transparenter eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. 14

23 Ilægning af papir Anbefalet papir og andre udskriftsmedier 2 Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen. Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis du altid indstiller papirtypen til at passe til den type papir, du lægger i maskinen. Du kan bruge almindeligt papir, inkjet-papir (coated papir), glittet papir, transparenter og konvolutter. Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder. De bedste resultater opnås ved at brug papir fra Brother. Når du udskriver på inkjet-papir (coated papir), transparenter og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige udskriftsmedie under fanen "Grundlæggende" i printerdriveren eller i menuen til indstillingen af papirtype. (Se Papirtype på side 22). Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirmagasinet. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål. Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene. Anbefalede udskriftsmedier 2 For at få den bedste udskriftkvalitet, anbefaler vi, at du bruger papir fra Brother. (Se tabellen herunder). Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir, før du køber større mængder. Vi anbefaler brug af "3M Transparency Film", når du udskriver på transparenter. Brother-papir Papirtype Element A4 Plain (Almindeligt) BP60PA A4 Glossy Photo (Glittet BP71GA4 foto) A4 Inkjet (Matte) BP60MA cm glittet BP71GP 2 15

24 Kapitel 2 Håndtering og brug af udskriftsmedier 2 Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme. Undgå at berøre den skinnende (glittede) side af fotopapiret. Ilæg fotopapiret med den skinnende side nedad. Undgå at berøre begge sider af transparenter, da de let absorberer vand og sved, hvorved der kan forekomme forringet udskriftskvalitet. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning. Papirkapaciteten i outputpapirmagasinets låg 2 Op til 50 ark 80 g/m 2 A4-papir. Transparenter og fotopapir skal tages ud af outputpapirmagasinets låg én side ad gangen for at undgå udtværing. VIGTIGT! Brug IKKE følgende slags papir: Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir mm krøl eller mere kan forårsage papirstop. Meget skinnende eller struktureret papir Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning Papir, der er fremstillet med korte fibre 16

25 Ilægning af papir Valg af det rigtige udskriftsmedie 2 Papirtype og -størrelse for hver funktion 2 Papirtype Papirstørrelse Brug af Kopi Photo Printer Capture Enkeltark A mm Ja Ja Ja Letter 215,9 279,4 mm Ja Ja Ja Legal 215,9 355,6 mm Ja Ja Executive mm Ja JIS B mm Ja A mm Ja Ja A mm Ja Kort Foto cm Ja Ja Ja Foto 2L cm Ja Ja Indekskort mm Ja Postkort mm Ja Postkort mm Ja (dobbelt) Konvolutter C5 Konvolut mm Ja DL Konvolut mm Ja COM mm Ja Monarch mm Ja JE mm Ja Konvolut Transparenter A mm Ja Ja Letter 215,9 279,4 mm Ja Ja Legal 215,9 355,6 mm Ja Ja A mm Ja Ja 2 17

26 Kapitel 2 Papirvægt, -tykkelse og -kapacitet 2 Papirtype Vægt Tykkelse Antal ark Enkeltark Almindeligt 64 til 120 g/m 2 0,08 til 0,15 mm papir Inkjet-papir 64 til 200 g/m 2 0,08 til 0,25 mm 20 Glittet papir Op til 220 g/m 2 Op til 0,25 mm 20 2 Kort Fotokort Op til 220 g/m 2 Op til 0,25 mm 20 2 Indekskort Op til 120 g/m 2 Op til 0,15 mm 30 Postkort Op til 200 g/m 2 Op til 0,25 mm 30 Konvolutter 75 til 95 g/m 2 Op til 0,52 mm 10 Transparenter Op til 100 ark 80 g/m 2 -papir. BP71-papir 260 g/m 2 er specielt udviklet til Brothers inkjet-maskiner. 18

27 3 Ilægning af dokumenter 3 Sådan ilægges dokumenter 3 Brug af scannerglaspladen 3 Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne en eller flere sider i en bog. Sådan ilægges dokumenter 3 a Løft dokumentlåget. b Placer dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst. 3 Understøttede dokumentstørrelser 3 Højde: Bredde: Vægt: Op til 297 mm Op til 215,9 mm Op til 2 kg c Luk dokumentlåget. VIGTIGT! Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget ned eller trykke på det. 19

28 Kapitel 3 Scanningsområde 3 Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Figurerne herunder viser ikke-scanbare områder Brug af Dokumentstørrelse Top (1) Bund (2) Venstre (3) Højre (4) Kopi A4 3 mm 3 mm Letter 3 mm 3 mm Scanning A4 3 mm 3 mm Letter 3 mm 3 mm 20

29 4 Kopiering 4 Sådan kopierer du 4 De følgende trin beskriver den grundlæggende kopiering. Du kan finde flere oplysninger om hver funktion i den udvidede brugsanvisning. a Læg dit dokument på scannerglaspladen, med forsiden nedad. (Se Brug af scannerglaspladen på side 19). b Tryk på + eller - gentagne gange, indtil det ønskede antal kopier vises (op til 99). Tryk Start Kvalitet Forst./formin. Papirtype Normal Antal kopier c Tryk på Mono Start eller Colour Start. Kopiindstillinger 4 Du kan ændre de følgende kopiindstillinger. Tryk på a eller b for at bladre igennem kopiindstillingerne. Tryk på OK, når den ønskede indstilling er markeret. (Grundlæggende brugsanvisning) Nærmere oplysninger om hvordan de følgende kopiindstillinger ændres, findes på side 22. Papirtype Papirstørrelse (Udvidet brugsanvisning) Nærmere oplysninger om hvordan de følgende kopiindstillinger ændres, findes i kapitel 3: Kvalitet Forst./formin. Tæthed Sidelayout Indst. ny std. Fabrik.nulst. 4 Stop kopiering 4 Tryk på Stop/Exit for at stoppe kopieringen. 21

30 Kapitel 4 Papirindstillinger 4 Papirtype 4 Hvis du kopierer på specielt papir, skal du sætte maskinen til den papirtype, der giver den bedste udskriftskvalitet. a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du vil have. c Tryk på a eller b for at vælge Papirtype. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Alm.papir, Inkjet papir, Brother BP71, Brother BP61, Andet glittet eller Transparent. Tryk på OK. e Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. Papirstørrelse 4 Når der kopieres på andre papirformater end A4, skal indstillingen af papirstørrelsen ændres. Du kan kun kopiere på A4, Legal, Letter, A5 eller Foto cm papir. a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du vil have. c Tryk på a eller b for at vælge Papirstørrelse. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge A4, A5, 10x15cm, Letter eller Legal. Tryk på OK. e Hvis du ikke ønsker at ændre flere indstillinger, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. 22

31 5 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort 5 PhotoCapture Center -funktioner 5 Selvom maskinen ikke er tilsluttet computeren, kan du udskrive fotos direkte fra digitalkameramedier. (Se Udskriv billeder på side 26). Du kan scanne dokumenter og gemme dem direkte på et hukommelseskort. (Se Sådan scanner du til et hukommelseskort på side 27). 5 Hvis maskinen er tilsluttet en computer, kan du via computeren få adgang til hukommelseskort, der er sluttet til maskinens forside. (Læs mere under PhotoCapture Center fra Windows eller Fjernindstilling og PhotoCapture Center fra Macintosh i softwarebrugsanvisningen). Brug af et hukommelseskort 5 Din Brother-maskine er udstyret med mediedrev (slots), der skal bruges sammen med følgende gængse digitale kameramedier: Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, SD og SDHC. Med funktionen PhotoCapture Center kan du udskrive digitale fotografier fra dit digitalkamera ved høj opløsning for at få fotokvalitet. 23

32 Kapitel 5 Kom godt i gang 5 Sæt omhyggeligt hukommelseskortet i den rigtige port. 1 1 Slot til hukommelseskort Slot Øverste slot Kompatible hukommelseskort Memory Stick Memory Stick PRO Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Nederste slot Memory Stick Micro (Adapter påkrævet) SD SDHC mini SD (Adapter påkrævet) micro SD (Adapter påkrævet) VIGTIGT! Indsæt IKKE en Memory Stick Duo i det nederste SD-slot, idet dette kan beskadige maskinen. 24

33 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort PHOTO CAPTURE-tast indikationer: Hvis PHOTO CAPTURE-indikatoren er tændt, er hukommelseskortet korrekt sat i. Hvis PHOTO CAPTURE-indikatoren er slukket, er hukommelseskortet ikke korrekt sat i. Hvis PHOTO CAPTURE-indikatoren blinker, skrives der til eller læses fra hukommelseskortet. 5 VIGTIGT! UNDGÅ at trække strømkablet ud eller fjerne hukommelseskortet fra mediedrevet (porten), mens maskinen læser fra eller skriver til hukommelseskortet (indikatoren PHOTO CAPTURE blinker). Du mister data, eller kortet bliver beskadiget. Maskinen kan kun læse fra én enhed ad gangen. 25

34 Kapitel 5 Udskriv billeder 5 Se fotos 5 Du kan se dine fotos på displayet, før du udskriver dem. Hvis dine fotos er store filer, kan der forekomme en forsinkelse, før hvert foto vises på displayet. a Kontroller, at du har sat hukommelseskortet i det rigtige slot. Tryk på (PHOTO CAPTURE). b Tryk på a eller b for at vælge Se foto(s). Tryk på OK. c Tryk på d eller c for at vælge dit foto. d Tryk på + eller - gentagne gange for at indtaste det ønskede antal kopier. e Gentag trinene c og d, indtil du har valgt alle fotografierne. Bemærk! Tryk på Clear for at vende tilbage til det foregående niveau. f Når du har valgt alle fotografierne, skal du gøre et af følgende: Tryk på OK, og ret udskriftsindstillingerne. (Se PhotoCapture Center udskriftsindstillinger på side 26). Hvis du ikke vil ændre nogen af indstillingerne, skal du trykke på Colour Start for at udskrive. PhotoCapture Center udskriftsindstillinger 5 Du kan ændre udskriftsindstillingerne midlertidigt for den næste udskrift. Maskinen vender tilbage til standardindstillingerne efter 3 minutter. Bemærk! Du kan gemme de udskriftsindstillinger, du bruger mest, ved at indstille dem som standard. (Læs mere under Indstilling af dine ændringer som en ny standard i kapitel 4 i den udvidede brugsanvisning). Tryk Start Print kvalitet Papirtype Papirstørrelse 1 Antal udskrifter (Til Se foto(s) Du kan se det samlede antal fotos, der skrives ud. (Til Udskriv alle fotos, Udskriv fotos) Du kan se antallet af kopier, der bliver udskrevet for hvert foto. (Til DPOF-udskrivning) Dette vises ikke Foto 26

35 Udskrivning af fotos fra et hukommelseskort Sådan scanner du til et hukommelseskort 5 Du kan scanne sort/hvide og farvedokumenter til et hukommelseskort. Sort/hvide dokumenter gemmes i PDF-filformater (*.PDF) eller TIFF-filformater (*.TIF). Farvedokumenter gemmes i PDF-filformater (*.PDF) eller JPEG-filformater (*.JPG). Fabriksindstillingen er Farve 150 dpi, og standardfilformatet er PDF. Maskinen opretter automatisk filnavnene baseret på den aktuelle dato. (Du kan læse mere i den hurtige installationsvejledning). F.eks. vil det femte billede, der er scannet den 1. juli 2010, få navnet PDF. Du kan ændre farven og kvaliteten. Kvalitet Farve 150 dpi Farve 300 dpi Farve 600 dpi S/H 200x100 dpi S/H 200 dpi a Kontroller, at du har sat hukommelseskortet i det rigtige slot. VIGTIGT! Tag IKKE hukommelseskortet ud, mens PHOTO CAPTURE blinker ellers risikerer du at beskadige kortet eller de data, der er lagret på det. b Ilæg dokumentet. Valgbart filformat JPEG / PDF JPEG / PDF JPEG / PDF TIFF / PDF TIFF / PDF c Når du vil scanne til et hukommelseskort, skal du trykke på (SCAN). d Tryk på a eller b for at vælge Scan til Medie. Tryk på OK. Vælg&Tryk Scan til fil Scan til Medie Scan til e Gør et af følgende: Hvis du vil ændre kvaliteten, skal du trykke på a eller b for at vælge Kvalitet. Tryk på OK. Gå til trin f. Tryk på Mono Start eller Colour Start for at starte en scanning uden at ændre yderligere indstillinger. f Tryk på a eller b for at vælge Farve 150 dpi, Farve 300 dpi, Farve 600 dpi, S/H 200x100 dpi eller S/H 200 dpi. Tryk på OK. g Gør et af følgende: Hvis du vil ændre filtypen, skal du gå til trin h. Tryk på Mono Start eller Colour Start for at starte en scanning uden at ændre yderligere indstillinger. h Tryk på a eller b for at vælge Filtype. Tryk på OK. Tryk på a eller b for at vælge JPEG, PDF eller TIFF. Tryk på OK. Bemærk! Hvis du vælger en Farve opløsning i trin f, kan du ikke vælge TIFF. Hvis du vælger en S/H opløsning i trin f, kan du ikke vælge JPEG. OK 5 27

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C og DCP-157C (Tegn en

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version D DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-4020C

BRUGSANVISNING DCP-4020C BRUGSANVISNING DCP-4020C Bemærkning om kompilering og publikation Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de seneste produktbeskrivelser

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW (Sæt

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium Web C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

HP Photosmart C4700 series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4700 series. Windows Hjælp HP Photosmart C4700 series Windows Hjælp HP Photosmart C4700 series Indhold 1 HP Photosmart C4700 series Hjælp...3 2 Afslutning af installationen af HP Photosmart Tilføjelse af HP Photosmart til et netværk...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning For brugere af DCP: Denne dokumentation er til både MFC- og DCP-modeller. Læs "MFC" som "DCP", hvor der står "MFC" i denne brugsanvisning. Ikke alle modeller fås i alle lande. Version

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Ikke alle modeller fås i alle lande. Version A DAN Indholdsfortegnelse Afsnit I Windows 1 Udskrivning 2 Brug af Brother printerdriveren... 2 Funktioner... 2 Valg af den rigtige type

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Brugere af DCP: Denne dokumentation er til både MFC- og DCP-modeller. Hvor der står 'MFC' i Brugsanvisningen, læses 'MFC' som 'DCP'. Ikke alle modeller fås i alle lande. Version

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

HP Photosmart Plus B209 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Plus B209 series. Windows Hjælp HP Photosmart Plus B209 series Windows Hjælp HP Photosmart Plus B209 series Indhold 1 HP Photosmart Plus B209 series Hjælp...3 2 Afslutning af installationen af HP Photosmart Tilføjelse af HP Photosmart

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter... 1 Oplysninger om copyright... 2 Oplysninger om betjeningspanelet... 2 Guide til dele og betjeningspanelets funktioner

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 2510 at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...6 Indhold 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ikke alle modeller kan fås i alle lande. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine på dit

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software.

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale- software. Brugsanvisning Brother laserprinter HL-1110 HL-111 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software. Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere