Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale Kommunikationsudstyr og -løsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger"

Transkript

1 Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale Kommunikationsudstyr og -løsninger

2 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed Udbudsmaterialets bestanddele Formål og baggrund Udbuddets indhold Sortiment Anskaffelser under rammeaftalen Direkte tildeling Miniudbud Ændringer i sortiment og pris Tidsplan for udbudsforretningen Elektronisk tilbudsafgivelse Tildelingskriterium og evaluering Underkriterier Underkriteriet Pris Underkriteriet Sortiment Tildeling Mindstekrav Forbehold generelt Alternative tilbud Skriftlige spørgsmål Tilbuddets indhold og udformning Erklæring Tro- og loveerklæring Tilbudsfrist og vedståelse Behandling af tilbud mv Forhandlingsforbuddet Fortrolighed Bilag 1: Krav til tilbudsafgivelsen Udbudsbetingelser v 3-0 Side 2 af 27

3 1. Den ordregivende myndighed Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S CVR-nr Zeppelinerhallen Islands Brygge København S Tlf.: (+45) Fax: (+45) Web-adresse: (herefter benævnt "SKI") Kontaktperson: Britta Sørensen adresse: It-support vedrørende udbudssystemet Ethics (Udbudshjemmesiden): Kundeservice SKI Tlf. nr.: (+45) Udbudsmaterialets bestanddele Dette udbud gennemføres i henhold til udbudsbekendtgørelse EUT nr. 2014/S Ud over udbudsbekendtgørelsen består det samlede udbudsmateriale af: Nærværende udbudsbetingelser og herunder bilag 1 til udbudsbetingelserne: Krav til tilbudsafgivelsen. Vægtningsbilag Rammeaftalen bilag A : Liste over Kunder bilag B : Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling og Miniudbud. Udbudsbetingelser v 3-0 Side 3 af 27

4 bilag B1: Miniudbudsbetingelser Mængdekøb bilag B2: Miniudbudsbetingelser Komponentkøb med løsningsbeskrivelse bilag B3: Miniudbudsbetingelser Løsningskøb med resultatansvar bilag B4: Miniudbudsbetingelser Kompetencekøb bilag B5: Miniudbudsbetingelser Kombinationskøb bilag C0: Leveringsaftale Direkte tildeling bilag C0.1 : Leverancen bilag C1: Leveringsaftale Mængdekøb bilag C1.1 : Leverancen bilag C1.2 : Leverandørens tilbud bilag C1.3 : Tro- og loveerklæring bilag C1.4 : Dokumentation for afløftning af udbudspligt bilag C2: Leveringsaftale Komponentkøb med løsningsbeskrivelse bilag C2.1 : Kundens opgavebeskrivelse bilag C2.2 : Leverandørens tilbud bilag C2.3 : Tro- og loveerklæring bilag C2.4 : Dokumentation for afløftning af udbudspligt bilag C3: Leveringsaftale Løsningskøb med resultatansvar bilag C3.1 : Kundens opgavebeskrivelse bilag C3.2 : Leverandørens tilbud bilag C3.3 : Prøver bilag C3.4 : Tro- og loveerklæring bilag C3.5 : Dokumentation for afløftning af udbudspligt bilag C3b: Leveringsaftale Løsningskøb med resultatansvar Simpel anskaffelse bilag C3b.1 : Kundens opgavebeskrivelse bilag C3b.2 : Leverandørens tilbud bilag C3b.3 : Prøver bilag C3b.4 : Tro- og loveerklæring bilag C3b.5 : Dokumentation for afløftning af udbudspligt bilag C4: Leveringsaftale Kompetencekøb bilag C4.1 : Kundens opgavebeskrivelse bilag C4.2 : Leverandørens tilbud bilag C4.3 : Tro- og loveerklæring bilag C4.4 : Dokumentation for afløftning af udbudspligt bilag C5: Leveringsaftale Kombinationskøb bilag C5.1 : Kundens opgavebeskrivelse bilag C5.2 : Leverandørens tilbud bilag C5.3 : Prøver bilag C5.4 : Tro- og loveerklæring bilag C5.5 : Dokumentation for afløftning af udbudspligt Udbudsbetingelser v 3-0 Side 4 af 27

5 bilag D : Rapportering til SKI bilag E : Kravspecifikation bilag E1.1-5 : Tilbudsliste(r) bilag F : Substitution, addition og prisregulering bilag G : SKI s E-katalog og E-handel bilag H : CSR bilag I : Konsortier bilag J : Adgang til SKI.dk Tro- og loveerklæring Udbudsbetingelser v 3-0 Side 5 af 27

6 3. Formål og baggrund SKI udbyder en rammeaftale vedrørende kommunikationsudstyr og løsninger, der indeholder såvel varer som tjenesteydelser og giver mulighed for at anvende direkte tildeling eller miniudbud alt efter Kundens konkrete IT-miljø. Formålet med udbuddet er at sikre SKI s kunder en rammeaftale, som lever op til kundernes forventninger og indkøbsbehov: Markedet for kommunikationsudstyr og -løsninger er karakteriseret ved en hurtig teknologisk udvikling, der medfører, at det tilbudte udstyr forældes særdeles hurtigt, f.eks. fordi der udvikles nyt udstyr med større kapacitet, med øget indbygget funktionalitet, højere sikkerhed eller større mulighed for integration til eksisterende produkter. Det er ligeledes karakteristisk for markedet, at der tilbydes et meget stort antal varer, at disse indgår i mange kombinationer i kundernes samlede kommunikationsløsninger, samt at kundernes kommunikationsløsninger kan indeholder mange forskelligartede elementer af sortimentet. Endelig er markedet karakteriseret ved, at kunderne har meget forskellige behov i forhold til anskaffelsen, alt efter om kunden har egne interne ressourcer eller et stort behov for at anvende eksterne ressourcer og kompetencer. Nærværende udbud er således udformet på en måde, der tager højde for den teknologiske udvikling samt kundernes forskellige behov ved bl.a. at: Undlade at kravspecificere alle produkter ned til mindste detalje, men i højere grad beskrive funktionaliteten. Undlade at sætte begræsninger på antallet af varelinjer, der kan bydes ind med på rammeaftalen inden for de definerede undergrupper Give mulighed for addition af nye produkter som følge af den teknologiske udvikling på markedet Give mulighed for substitution og addition hver 3. måned (dog ikke rammeaftalens første 6 måneder) Give mulighed for direkte tildeling og miniudbud, der tilgodeser specifikke behov hos kunderne Undlade at opdele aftalen i delaftaler, således at hele sortimentet kan indgå i kundens enkelte anskaffelse Udbudsbetingelser v 3-0 Side 6 af 27

7 4. Udbuddets indhold Udbudsforretningen gennemføres i overensstemmelse med EU s udbudsregler, jf. Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Der er tale om et begrænset udbud af en frivillig rammeaftale. At rammeaftalen er frivillig indebærer, at SKI s kunder ikke har nogen pligt til at anvende rammeaftalen til at foretage indkøb af de af rammeaftalen omfattede varer og ydelser. Der henvises i øvrigt til bilag A, hvor det fremgår at statslige kunder kan være forpligtet af andre aftaler. Rammeaftalen giver SKIs kunder mulighed for at etablere, drifte, udvide, sikre og vedligeholde netværks- og kommunikationsinfrastrukturer. Rammeaftalens varighed er 4 år fra indgåelsen. Der påtænkes indgået rammeaftaler med 8 leverandører, jf. punkt 7. Kundernes efterfølgende tildelinger vil ske på baggrund af enten direkte tildeling eller miniudbud, jf. punkt Sortiment Rammeaftalens sortiment består af fem hovedgrupper, som hver er inddelt i en antal mellemgrupper. Mellemgrupperne består af et antal undergrupper. Rammeaftalens hoved- og mellemgrupper er angivet nedenfor. Der henvises til bilag E og E1 for den fuldstændige oversigt over rammeaftalens sortiment og undergrupper. Hovedgruppe Kommunikationsudstyr IT-sikkerhedsprodukter Mellemgruppe Unified Communication Audio/Visuelt udstyr Smartphones Gateways Private Branch Exchange (PBX) Omstillingsassistenter (OAS) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) og IP-terminaler Management-produkter Firewalls Virtuel Private Network-produkter (VPN) Brugervalideringsprodukter (BVS) Content Scanning Systems (CSS) Udbudsbetingelser v 3-0 Side 7 af 27

8 Netværksudstyr & Datacenterteknologi Tilbehør Tilknyttede ydelser Intrusion, detection, and prevention systems (IDPS) Security appliances Management-produkter Switche Routere Trådløse komponenter Datacenterservere Storage Data center infrastructure management (DCIM) tools Datacenterløsninger Tilbehør til Kommunikationsudstyr Tilbehør til IT-sikkerhedsprodukter Tilbehør til Netværksudstyr og datacenterteknologi Junior tekniker Tekniker Ekspert Infrastrukturarkitekt Projektleder 4.2. Anskaffelser under rammeaftalen Kundernes efterfølgende anvendelse af rammeaftalen sker enten ved direkte tildeling eller miniudbud. Det bemærkes, at ikke alt udstyr og ikke alle kategorier af konsulenttimer i sortimentet kan anskaffes ved direkte tildeling eller alle typer af miniudbud, idet nogle mellem- og undergrupper ikke er vurderet relevante for direkte tildeling og/eller alle typer af miniudbud. Retningslinjerne for gennemførelse af direkte tildeling og miniudbud fremgår af rammeaftalens bilag B. Strukturen for direkte tildeling og miniudbud og SKI s vurderinger i den forbindelse er kort angivet i det følgende Direkte tildeling Direkte tildeling anvendes, når der er behov for at anskaffe udstyr til supplering af sin eksisterende kommunikationsløsning med en samlet værdi op til og med kr. 1 mio., og Kunden ikke samtidig har behov for en løsningsbeskrivelse. Tildelingskriteriet er laveste pris på den varekurv, som kunden sammensætter. Udbudsbetingelser v 3-0 Side 8 af 27

9 Miniudbud I følgende situationer anvendes Miniudbud: - Komponentkøb over kr. 1 mio. (Mængdekøb) (Miniudbud 1) - Komponentkøb med løsningsbeskrivelse (Miniudbud 2) - Løsningskøb med resultatansvar (Miniudbud 3) - Kompetencekøb (Miniudbud 4) - Kombinationskøb (Løsningskøb med resultatansvar og kompetencekøb) (Miniudbud 5) Mængdekøb (Komponentkøb over kr. 1 mio.): Miniudbud 1 Med dette miniudbud genåbner kunden konkurrencen i forbindelse med større indkøb af komponenter og eventuelle konsulenttimer. Dette miniudbud skal anvendes af kunden, når kunden har behov for at anskaffe udstyr til supplering af sin eksisterende kommunikationsløsning med en samlet værdi over kr. 1 mio., og Kunden ikke har behov for en løsningsbeskrivelse. Tildelingskriteriet er laveste pris på den varekurv, som kunden sammensætter. Komponentkøb med løsningsbeskrivelse: Miniudbud 2 Med dette miniudbud får kunden leverandørernes forslag til, hvordan kundens beskrevne behov bedst løses og hvilke komponenter og eventuelle konsulenttimer, der bedst kan indgå i løsningen. Dette miniudbud skal anvendes af kunden, hvis kunden har behov for selv at have ansvaret for etableringen af sin kommunikationsløsning, uanset anskaffelsens værdi, og samtidig har behov for en løsningsbeskrivelse. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterierne kvalitet og pris, som vægter lige, fordi SKI vurderer, at underkriterierne er lige vigtige for kunderne. Løsningskøb med resultatansvar: Miniudbud 3 Med dette miniudbud får kunden en samlet løsning til en fast pris inden for en aftalt tidsplan. Dette miniudbud skal anvendes, hvis kunden har behov for at få udarbejdet en kommunikationsløsning, som pålægger leverandøren et resultatansvar i relation til opfyldelse af kundens beskrevne behov. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterierne kvalitet og pris. Underkriterierne er opstillet uden vægtning i prioriteret rækkefølge, idet SKI har vurderet, at kvalitet altid vægter mere end pris, fordi den endelige kvalitet af kommunikationsløsningen anses for vigtigst for kunden. Det indbyrdes forhold mellem underkriterierne er dog meget afhængig af kundernes projekter, som kan variere meget, f.eks. på baggrund af kommunikationsløsningens kompleksitet og løsningsbeskrivelsens betydning. Det er årsagen til, at det ikke har været muligt på forhånd at fastsætte vægtningen af de enkelte underkriterier, men alene en prioritet af disse. Kunden er forpligtet til på forhånd at oplyse den præcise vægtning af underkriterierne i forbindelse med gennemførelsen af de enkelte miniudbud, så rammeaftalens leverandører har oplysningerne om vægtningen af underkriterierne, når de skal udarbejde deres tilbud. Kundens fastsættelse af underkriteriernes vægtning må ikke medføre, at den prioriterede rækkefølge fraviges. Udbudsbetingelser v 3-0 Side 9 af 27

10 Kompetencekøb: Miniudbud 4 Med dette miniudbud får kunden en abonnementsordning om indkøb af konsulenttimer fra en given leverandør over en periode. Dette miniudbud skal anvendes, hvis kunden har behov for over en given periode at kunne købe hjælp fra en eller flere fast(e) konsulent(er) til assistance med sine kommunikationsløsninger. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterierne kvalitet og pris. Underkriterierne er opstillet uden vægtning i prioriteret rækkefølge, idet SKI har vurderet, at kvalitet altid vægter mere end pris, fordi kvaliteten af de tilbudte kompetencer anses for vigtigst for kunden. Det indbyrdes forhold mellem underkriterierne er dog meget afhængig af kundernes projekter, som kan variere meget, f.eks. på baggrund af den fastsatte abonnementsperiode og beløbsmaksimummet. Det er årsagen til, at det ikke har været muligt på forhånd at fastsætte vægtningen af de enkelte underkriterier, men alene en prioritet af disse. Kunden er forpligtet til på forhånd at oplyse den præcise vægtning af underkriterierne i forbindelse med gennemførelsen af de enkelte miniudbud, så rammeaftalens leverandører har oplysningerne om vægtningen af underkriterierne, når de skal udarbejde deres tilbud. Kundens fastsættelse af underkriteriernes vægtning må ikke medføre, at den prioriterede rækkefølge fraviges. Kombinationskøb (Løsningskøb med resultatansvar og kompetencekøb): Miniudbud 5 Med dette miniudbud får kunden mulighed for at få etableret en kommunikationsløsning og efterfølgende at kunne trække på konsulenter fra samme leverandør. Dette miniudbud skal anvendes, når kunden har behov for at få etableret en ny kommunikationsløsning, som pålægger leverandøren et resultatansvar i relation til opfyldelse af kundens beskrevne behov, og når Kunden samtidig har behov for i den efterfølgende periode at kunne købe hjælp fra en eller flere fast(e) konsulent(er) til assistance med den etablerede kommunikationsløsning fra samme leverandør. Miniudbuddet kombinerer mulighederne fra miniudbud 3 og 4. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med underkriterierne løsningskøb og kompetencekøb. Underkriterierne er opstillet i prioriteret rækkefølge uden vægtning, idet SKI har vurderet, at løsningskøb altid vægter mere end kompetencekøbet, fordi løsningskøbet oftest vil udgøre hovedparten af leveringsaftalen. Det indbyrdes forhold er dog meget afhængig af kundernes projekter, som kan variere meget. Det er årsagen til, at det ikke har været muligt på forhånd at fastsætte vægtningen af de enkelte underkriterier, men alene en prioritet af disse. Kunden er forpligtet til på forhånd at oplyse den præcise vægtning af underkriterierne i forbindelse med gennemførelsen af de enkelte miniudbud, så rammeaftalens leverandører har oplysningerne om vægtningen af underkriterierne, når de skal udarbejde deres tilbud. Kundens fastsættelse af underkriteriernes vægtning må ikke medføre, at den prioriterede rækkefølge fraviges. Udbudsbetingelser v 3-0 Side 10 af 27

11 4.3. Ændringer i sortiment og pris En rammeaftale indgås med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en længere periode, og der bør derfor kunne tages højde for markedsudviklingen i rammeaftalens varighed. Markedet for kommunikationsudstyr og løsninger er, som beskrevet i punkt 3, karakteriseret ved, at der sker en hurtig og væsentlig teknologisk udvikling af sortimentet i markedet. Det er derfor helt afgørende, at rammeaftalens sortimentet kan udvikle sig i takt med den generelle udvikling på markedet over de næste 4 år, idet kunderne derved bevarer adgangen til markedets nyeste, mest kosteffektive og sikreste produkter. Rammeaftalens sortiment er derfor opbygget i hoved-, mellem- og undergrupper, og hver leverandør har mulighed for at udvide hver undergruppe med op til 20 % flere varelinjer i forhold til det antal varelinjer, der er tilbudt i undergruppen ved rammeaftalens indgåelse, hvis behovet herfor skyldes den teknologiske udvikling. Dette gælder dog ikke for hovedgruppen Tilknyttede ydelser. De nærmere regler fremgår af bilag F. Leverandørerne skal desuden substituere udstyr, som udgår af markedet, med andet udstyr. SKI-prisen for tilføjet eller substitueret udstyr fastsættes som den officielle producentlistepris fratrukket den producentspecifikke listeprisrabat for hele den relevante undergruppe, som tilbudsgiverne har tilbudt i forbindelse med dette udbud. Der henvises til bilag F. Den officielle producentlistepris er den pris for udstyret, som producenten har fastsat, og som står f.eks. i producentens vejledende prisliste, som udtryk for udstyrets grundpris, katalogpris eller standardpris. De producentspecifikke listeprisrabater for undergrupperne skal angives i tilbuddet i forbindelse med udbuddet af denne rammeaftale. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at de tilbudte producentspecifikke listeprisrabater for undergrupperne ikke kan ændres efter tilbudsafgivelsen. Det er ikke muligt at tilføje eller substituere udstyr i de første 6 måneder efter indgåelsen af rammeaftalen. SKI-prisen kan ikke ændres de første 6 måneder efter indgåelsen af rammeaftalen på baggrund af ændring i kostprisen. SKI-prisen kan ikke ændres de første 3 måneder efter indgåelsen af rammeaftalen på baggrund af ændring i valutakursen. Leverandørerne kan en gang om ugen ændre SKI-priserne for udstyr på baggrund af ændringer i udstyrets kostpris. Leverandørerne kan en gang om måneden ændre SKI-priserne for udstyr på baggrund af ændringer i valutakursen. SKI kan kræve dokumentation herfor, og der foretages stikprøvekontroller. Udbudsbetingelser v 3-0 Side 11 af 27

12 SKI-prisen for tilføjede eller substituerede produkter kan ikke ændres de første 3 måneder efter tilføjelse/substitution. De nærmere regler fremgår også af bilag F. Timepriserne for konsulenttimer reguleres en gang årligt i overensstemmelse med lønudviklingen for den private sektor. 5. Tidsplan for udbudsforretningen 7. jaunar 2015 Vejledende frist for indlevering af skriftlige spørgsmål, jf. punkt januar 2015, kl. 13 Tilbudsfrist 12. februar Forventet ordretildeling 27. februar 2015 Forventet kontraktindgåelse Bemærk: Rammeaftalerne kan først indgås efter udløb af en 10 dages standstillperiode regnet fra dagen efter dagen for udsendelse af meddelelse til tilbudsgiverne om beslutning om tildeling. 6. Elektronisk tilbudsafgivelse Tilbud skal sendes elektronisk via udbudssiden Ethics. Processen for elektronisk tilbudsafgivelse er beskrevet i udbudsbekendtgørelsen. Link til udbudssiden: https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_0207_ nsf Tilbudsgiver bør indledningsvist læse det samlede udbudsmateriale, herunder bilag 1 til nærværende udsbudsbetingelser med krav til tilbudsafgivelsen, samt vejledningerne til tilbudslister grundigt igennem (findes under menupunktet Udbudsmateriale og nøje følge de angivne anvisninger, som fremgår af hvert enkelt menupunkt, ved udarbejdelsen af tilbuddet). Udbudsbetingelser v 3-0 Side 12 af 27

13 Tilbudsgiverne skal udfylde de særlige spørgeskemaer i PDF- og Excel-format samt tilbudslisterne i Excel-format. Spørgeskemaerne angiver de konkrete og detaljerede krav om oplysninger samt kravene til dokumentation. Spørgeskemaerne findes under menupunktet Udbudsmateriale. Tilbud kan alene afgives elektronisk via Ethics. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud på anden måde, herunder ved fremsendelse på , CD-rom eller ved brev. Afgivelse af elektronisk tilbud forudsætter, at tilbudsgiverne har installeret programmet Adobe Acrobat (version 6.0 eller nyere version). Alternativt kan programmet Adobe Reader anvendes i version 9.0. Andre versioner af Adobe Reader kan ikke anvendes til dette formål. 7. Tildelingskriterium og evaluering Tildelingen sker på grundlag af tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier og vægtning: Tildelingskriterium Underkriterier Vægt Det økonomisk mest fordelagtige tilbud Pris 40 % Sortiment 60 % Udbudsbetingelser v 3-0 Side 13 af 27

14 De priser, som tilbudsgiverne angiver i deres tilbud, er de priser, som kunderne skal anvende ved direkte tildeling 1. Der tildeles ved direkte tildeling til den leverandør, som har den laveste pris på kundens samlede varekurv, jf. punkt En tilbudsgiver opnår derfor kun leveringsaftaler ved direkte tildeling, hvis tilbudsgiveren afgiver de laveste priser. Tilbudsgiverne bør være opmærksomme på de begrænsede muligheder for efterfølgende prisændringer, jf. bilag F, og at udstyr, som prissættes til over kr. 1 mio. ikke vil kunne anskaffes ved direkte tildeling, fordi kunderne alene kan anskaffe udstyr for op til og med kr. 1 mio. ved direkte tildeling. Sortimentet omfatter alt det udstyr m.m., som kunderne vil kunne anskaffe under rammeaftalen, inkl. udstyr, som prissættes til over kr. 1 mio. Sortimentet er vigtigst og vægter derfor mest ved udbuddet af selve rammeaftalen. Der vil blive foretaget én evaluering af underkriteriet Pris og én evaluering af underkriteriet Sortiment. Evalueringen af underkriterierne er beskrevet nedenfor. Evalueringen udmøntes i én karakter pr. underkriterium. De to karakterer vil indgå med ovenstående vægtning i den samlede evaluering, som afgør, hvem der har tilbudt det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tildeling af rammeaftalerne vil ske til de 8 tilbudsgivere, som har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud og dermed har opnået de 8 bedste evalueringer Underkriterier Underkriteriet Pris Underkriteriet Pris evalueres på baggrund af de priser, der angives i bilag E.1 i kolonnen SKI-pris DKK ex. moms. Der gives point på en 0-10 skala. Alt det udstyr, som tilbudsgiveren tilbyder i en undergruppe, indgår i evalueringen af den pågældende undergruppe. Det betyder eksempelvis, at alt tilbudt udstyr i undergruppen Voice & Telephony evalueres separat. Alle timepriser i hovedgruppen Tilknyttede ydelser evalueres ligeledes på undergruppeniveau. Hvis der indgår flere udstyrstyper i undergruppen, evalueres hver udstyrstype i undergruppen for sig. Hvis der f.eks. indgår udstyrstyperne Software (Til eje) og Software (Abonnementservice) i en undergruppe, foretages der en separat evaluering af hver af de to udstyrstyper. Ved evalueringen af de laverestående grupper opnår tilbudsgiveren en karakter, som vil indgå i den samlede evaluering af underkriteriet Pris med de vægte, som fremgår af vægtningsbilaget. Eventuelle evalueringer af udstyrstyper i en undergruppe vægter lige. 1 Priserne er dog modificerbare for følgende: Software (Abonnement-service), Licenser eller Service-/Supportaftaler, hvor tilbudsgiver i fritekstfeltet klart beskriver, at varelinjen kun kan anskaffes til en mindstepris, der dækker mere end SKI-Prisen (der dækker 1 mdr. og 1 enhed). Kunden skal lægge den oplyste prismodel til grund for disse ydelser i sin tildeling. Udbudsbetingelser v 3-0 Side 14 af 27

15 SKI forbeholder sig retten til at tage højde for outliers 2 for at gøre evalueringen af tilbudsgiverne mere retvisende. Undergrupper og udstyrstyper, som tilbudsgiveren ikke tilbyder udstyr indenfor, indgår ikke i evalueringen af det pågældende tilbud. Følgende tilbudte varelinjer indgår ikke i prisevalueringen: Udstyr i undergrupper i følgende mellemgrupper: 7.4.: Datacenter-servere 7.5: Storage Udstyr i følgende undergupper: 8.1.7: Modultilbehør Kommunikationsudstyr 8.2.6: Modultilbehør It-sikkerhedsprodukter 8.3.6: Modultilbehør Netværksudstyr og Datacenterteknologi. Da disse produkter ikke kan købes ved direkte tildeling eller i øvrigt købes som selvsændige produkter. Udstyr, som prissættes til over kr. 1 mio., indgår heller ikke i evalueringen af underkriteriet Pris, fordi sådant udstyr ikke kan købes ved direkte tildeling. SKI er opmærksom på, at der kan være fejl i tilbuddet, fordi udbuddet vedrører mange varelinjer og dertilhørende oplysninger. SKI forbeholder sig retten til at lade udstyr udgå af tilbudsevalueringen, hvis 1) udstyret er placeret i en forkert undergruppe, 2) angivelsen af udstyret indeholder fejl som f.eks. tomme felter 3) det tilbudte udstyr åbenlyst ikke opfylder de til udstyret opstillede mindstekrav eller 4) hvis et Producentvarenummer fremgår mere end én gang. I sidstnævnte tilfældes bemærkes det, at varelinjen udgår af evalueringen alle de steder hvor nummeret fremgår. Tilbudsgiveren vil i så fald blive stillet, som hvis det pågældende udstyr ikke var tilbudt, SKI understreger, at det er tilbudsgivers ansvar at kvalitetssikre, at udstyret overholder kravene i udbuddet. Ovenstående udelukker ikke, at antallet og/eller karakteren af fejl i et tilbud tilsammen har en beskaffenhed, som må anses for at udgøre grundlæggende elementer, der fører til, at SKI er nødsaget til at erklære tilbuddet for ukonditionsmæssigt. 2 Outlier forstås som en værdi der ligger så langt fra de øvrige værdier i et datasæt, at den skalamæssige afstand til øvrige værdier i en lineær sammenhæng ikke giver mening. Det indebærer, at outlieren stadig får maksimale point, mens de øvrige point udregnes på baggrund af værdier, hvor outlier ikke indgår. Hermed får de øvrige værdier i datasættet et højere og mere retvisende antal point end hvis metoden ikke var anvendt. Hensigten med håndtering af outliers er at gøre evalueringen retvisende. Udbudsbetingelser v 3-0 Side 15 af 27

16 Underkriteriet Sortiment Underkriteriet Sortiment evalueres på baggrund af det antal Producentvarenumnumre, som tilbudsgiveren tilbyder. Definitionen af Producentvarenummer findes i Rammeaftalens afsnit 1.1. Definition af Producentvarenummer. Alt det udstyr, som tilbudsgiveren tilbyder i en undergruppe, indgår i evalueringen af den pågældende undergruppe. Det betyder eksempelvis, at alt tilbudt udstyr i undergruppen Voice & Telephony evalueres samlet. Antallet af Producentvarenumre i undergruppen vurderes som udgangspunkt i forhold til antallet af unikke Producentvarenumre blandt alle tilbudte varer (dvs. de Producentvarenumre, som fremgår 1 eller flere gange på tværs af alle tilbuddene) i undergruppen. Et Producentvarenummer må kun angives en gang i det samlede tilbud. Der gives 10 point for undergruppen, hvis samtlige unikke Producentvarenumre i undergruppen tilbydes. Hvis der ikke tilbydes udstyr i en undergruppe, gives der 0 point. Øvrige tilbud gives point efter en liniær interpolering mellem de to yderpunkter. Modellen medfører, at der ikke nødvendigvis gives 10 og 0 point. Der foretages således ikke en relativ vurdering af sortimentet, idet tilbuddene evalueres i forhold til det samlede antal unikke Producentvarenumre tilbudt på tværs af tilbudsgiverne i udbuddet, og ikke i forhold til den tilbudsgiver, som har tilbudt mest. SKI forbeholder sig retten til at tage højde for outliers (se fodnote 2) for at gøre evalueringen af tilbudsgiverne mere retvisende. Resultatet af evalueringen af de laverestående grupper vil indgå i den samlede evaluering af underkriteriet Sortiment med de vægte, som fremgår af vægtningsbilaget. Hovedgruppen Tilknyttede ydelser, som er obligatorisk, indgår ikke i tilbudsevalueringen. Alt udstyr uanset prisen indgår i evalueringen af underkriteriet Sortiment, fordi det kan anskaffes ved miniudbud. SKI er opmærksom på, at der kan være fejl i tilbuddet, fordi udbuddet vedrører mange varer og dertilhørende oplysninger. SKI forbeholder sig retten til at lade udstyr udgå af tilbudsevalueringen, hvis 1) udstyret er placeret i en forkert undergruppe, 2) angivelsen af udstyret indeholder fejl som f.eks. tomme felter 3) det tilbudte udstyr åbenlyst ikke opfylder de til udstyret opstillede mindstekrav eller 4) hvis et Producentvarenummer fremgår mere end én gang. I sidstnævnte tilfældes bemærkes det, at varelinjen udgår af evalueringen alle de steder hvor nummeret fremgår. Tilbudsgiveren vil i så fald blive stillet, som hvis det pågældende udstyr ikke var tilbudt, SKI understreger, at det er tilbudsgivers ansvar at kvalitetssikre, at udstyret overholder kravene i udbuddet. Udbudsbetingelser v 3-0 Side 16 af 27

17 Ovenstående udelukker ikke, at antallet og/eller karakteren af fejl i et tilbud tilsammen har en beskaffenhed, som må anses for at udgøre grundlæggende elementer, der fører til, at SKI er nødsaget til at erklære tilbuddet for ukonditionsmæssigt Tildeling De 8 leverandører, som opnår den bedste evaluering, jf. punkt 7, vil blive tildelt en rammeaftale. 8. Mindstekrav Tilbudsgiverne skal være opmærksom på, at alt indhold af rammeaftalen med underbilag er mindstekrav, jf. dog dette punkts sidste afsnit. Det er endvidere et mindstekrav, at tilbudsgiveren tilbyder udstyr inden for minimum 2 af følgende 3 hovedgrupper: - Kommunikationsudstyr - IT-sikkerhedsprodukter - Netværksudstyr og datacenterteknologi Det er desuden et mindstekrav, at der bydes ind på samtlige konsulentkategorier under hovedgruppen Tilknyttede ydelser. Tilbudsgiverne bør også være opmærksomme på, at kravspecifikationen og tilbudslisterne, herunder vejledningen til tilbudslisterne, (bilag E og E1) indeholder mindstekrav. Tilbud, der ikke overholder samtlige mindstekrav (såkaldte ukonditionsmæssige tilbud), jf. dog sidste afsnit, vil blive afvist. SKI er opmærksom på, at der kan være fejl i tilbuddet, fordi udbuddet vedrører mange varer og dertilhørende oplysninger. SKI forbeholder sig retten til at lade udstyr udgå af tilbudsevalueringen, hvis 1) udstyret er placeret i en forkert undergruppe, 2) angivelsen af udstyret indeholder fejl som f.eks. tomme felter 3) det tilbudte udstyr åbenlyst ikke opfylder de til udstyret opstillede mindstekrav eller 4) hvis et Producentvarenummer fremgår mere end én gang. I sidstnævnte tilfældes bemærkes det, at varelinjen udgår af evalueringen alle de steder hvor nummeret fremgår. Tilbudsgiveren vil i så fald blive stillet, som hvis det pågældende udstyr ikke var tilbudt, SKI understreger, at det er tilbudsgivers ansvar at kvalitetssikre, at udstyret overholder kravene i udbuddet. Ovenstående udelukker ikke, at antallet og/eller karakteren af fejl i et tilbud tilsammen har en beskaffenhed, som må anses for at udgøre grundlæggende elementer, der fører til, at SKI er nødsaget til at erklære tilbuddet for ukonditionsmæssigt. Udbudsbetingelser v 3-0 Side 17 af 27

18 9. Forbehold generelt Tilbudsgiverne har ikke adgang til at tage forbehold over for de enkelte dele af udbudsmaterialet, der indeholder krav eller bestemmelser vedrørende ydelserne og/eller deres udførelse. Forhold i tilbudsgiverens tilbud, der betragtes som forbehold over for ufravigelige mindstekrav, grundlæggende elementer eller ikke-kapitaliserbare forbehold vil medføre, at tilbuddet vil blive vurderet som ukonditionsmæssigt. Tilbuddet vil derfor ikke blive taget i betragtning ved tilbudsevalueringen. Flere ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil efter omstændighederne tilsammen kunne udgøre et grundlæggende element, således at forbehold over for denne flerhed af elementer ligeledes vil føre til, at tilbuddet ikke tages i betragtning. I det omfang, tilbudsgiverne anser dele eller elementer i rammeaftalens og/eller rammeaftalens bilag for uhensigtsmæssige eller uacceptable, opfordres tilbudsgiverne til at stille begrundede spørgsmål i relation hertil, jf. punkt 11. Tilbudsgiverne bedes klart angive i spørgsmålene, hvilke konkrete formuleringer tilbudsgiveren vil foreslå som alternative formuleringer. Formuleringerne skal være på dansk. På baggrund af de modtagne spørgsmål vil SKI konkret tage stilling til, om de foreslåede ændringer er acceptable, samt hvorvidt og i hvilket omfang SKI vil indarbejde de foreslåede ændringer i udbudsmaterialet. Under alle omstændigheder vil ændringer ikke blive foretaget i det omfang, de foreslåede ændringer udgør væsentlige ændringer af det oprindelige udbudsmateriale, eller ændringerne vil eller kan medføre fare for konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling. Ændringer vil i givet fald blive meddelt tilbudsgiverne samtidigt via https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_0207_ nsf og vil herefter udgøre en del af udbudsmaterialet. 10. Alternative tilbud I overensstemmelse med det anførte i udbudsbekendtgørelsen er tilbudsgiverne ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. 11. Skriftlige spørgsmål Tilbudsgiverne har mulighed for at få supplerende oplysninger om udbudsmaterialet og den udbudte ydelse ved at fremsætte skriftlige spørgsmål. Udbudsbetingelser v 3-0 Side 18 af 27

19 Spørgsmål skal fremsættes skriftligt på dansk via ETHICS. Spørgsmål skal stilles via udbudshjemmesiden https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_0207_ nsf. Spørgsmål kan ikke stilles på anden måde, herunder pr. . Skriftlige spørgsmål og besvarelser heraf vil løbende blive meddelt samtlige tilbudsgivere skriftligt i anonymiseret form via udbudshjemmesiden https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_0207_ nsf. SKI forventer dog ikke at besvare spørgsmål i ugerne 52 (2014) og 1 (2015) på grund af afholdelse af juleferie Tilbudsgiverne opfordres til selv løbende at holde sig orienteret på udbudshjemmesiden. Spørgsmålene besvares på dansk. Tilbudsgiverne bedes stille præcise spørgsmål vedrørende forståelsen af indholdet i det offentliggjorte udbudsmateriale, eller fremsætte forslag til ændring af formuleringer i det offentliggjorte udbudsmateriale. Spørgsmål, der modtages senest 8 dage før tilbudsfristen, vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Spørgsmål, der stilles senere end 8 dage før tilbudsfristens udløb, kan forventes besvaret, i det omfang besvarelsen kan afgives senest 6 dage før tilbudsfristen. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret. 12. Tilbuddets indhold og udformning Tilbudsgiverne bør indledningsvis læse det samlede udbudsmateriale samt vejledningerne hertil grundigt igennem og nøje følge de angivne anvisninger ved udarbejdelsen af tilbuddet. Det anbefales at begynde i god tid og at indsende eventuelle spørgsmål hurtigst muligt. Tilbud udformes på grundlag af vedlagte udkast til rammeaftale med bilag A J, der udtrykker de krav og forventninger, som SKI har til tilbudsgivernes tilbud. Der skal kun fremsendes de dokumenter, der er efterspurgt. I det omfang en tilbudsgiver vælger at fremsende andre dokumenter som del af sit tilbud, er SKI afskåret fra at tillægge disse dokumenter betydning under tilbudsvurderingen. Tilbudsgiverne skal udfylde bilag E1 efter de retningslinjer, der fremgår af fanebladet Vejledning i bilag E1. Tilbud skal være på dansk. I tilbudslisterne må dog anvendes dansk og engelsk. Tilbuddet bedes afleveret i elektronisk signeret stand ved signering af følgebrevet. Tilbudsgiver bedes angive ved afkrydsning i følgebrevet, hvilke dokumenter, der er omfattet af tilbuddet., jf. punkt 6. Tilbud bedes indeholde en tro og loveerklæring, jf. punkt 13. Udbudsbetingelser v 3-0 Side 19 af 27

20 Såfremt samme juridiske enhed er en del af flere tilbudsgivere, f.eks. selv afgiver tilbud, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der afgiver tilbud, skal tilbudsgiveren sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud. SKI forbeholder sig ret til at anmode ansøgere om at godtgøre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud, herunder at der ikke følges en praksis, som kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. Efter ansøgning om prækvalifikation og inden kontraktindgåelse er det ikke muligt at ændre sammensætning af konsortiemedlemmer i et konsortium eller overdrage hverken prækvalifikation eller tilbud til en anden juridisk enhed, og derved lade denne anden juridisk enhed indtræde i prækvalifikationen eller tilbuddet i ansøgerens/tilbudsgiverens sted. 13. Erklæring Tilbuddet bedes indeholde nedenfor nævnte erklæring. Det er vigtigt, at erklæringen vedrører netop den juridiske enhed, der afgiver tilbuddet. Ved sammenslutninger af virksomheder (konsortier) bedes hver deltager i sammenslutningen afgive den i punkt 13.1 omtalte erklæring. Tilbudsgiver har adgang til formularen via https://www.ethics.dk/asp3/tender/ski_0207_ nsf Tro- og loveerklæring Elektronisk signeret tro- og loveerklæring om, hvorvidt tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i det land ansøgeren er etableret, og i Danmark, i henhold til bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændringer af visse andre love, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Tilbudsfrist og vedståelse Sidste frist for elektronisk modtagelse af tilbud er Udbudsbetingelser v 3-0 Side 20 af 27

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest Udbud dsbetingelser Rammeaftalee 50.32 Kontormøbler Vest Rammeaftale 50.32 Kontormøbler - Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Rammeaftale 50.06 Tidsskrifter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Generelt... 5 3.1. Formål og baggrund... 5 3.2. Udbudsdesign... 5 3.3. Vigtige

Læs mere

Reviderede Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.45 Servere

Reviderede Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.45 Servere Reviderede Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Kundernes tilslutning og aftagepligt... 5 3.1. Selvejende uddannelsesinstitutioner...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 02.12 Kopi og print

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 02.12 Kopi og print Udbudsbetingelser Rammeaftale 02.12 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 4 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 5 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Delaftalestruktur... 6 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Udbudsbetingelser Offentligt udbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 17.13 Managementkonsulentydelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 17.13 Managementkonsulentydelser Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 17.13 Managementkonsulentydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4.

Læs mere

Udbudsbetin ngelser (begrænset udbud) Rammeaftale Managementkonsulentbistand

Udbudsbetin ngelser (begrænset udbud) Rammeaftale Managementkonsulentbistand Udbud dsbetingelser ( begrænset udbud) Rammeaftale 17.10 Managementkonsulentbistand Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.09 Arkitektydelser 2

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.09 Arkitektydelser 2 Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.09 Arkitektydelser 2 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

OFFENTLIGT UDBUD (Version 7.4.2011) Udbudsbetingelser. Rammeaftale 04.10 Forbrugsartikler

OFFENTLIGT UDBUD (Version 7.4.2011) Udbudsbetingelser. Rammeaftale 04.10 Forbrugsartikler OFFENTLIGT UDBUD (Version 7.4.2011) Rammeaftale 04.10 Forbrugsartikler Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 05.02 Kontorvarer

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Udbudsbetingelser Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Efterfølgende anvendelse af rammeaftalen...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.08 Rådgivende ingeniørydelser 2

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.08 Rådgivende ingeniørydelser 2 Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.08 Rådgivende ingeniørydelser 2 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 02.10 Netværk WAN

Udbudsbetingelser Offentligt udbud. Rammeaftale 02.10 Netværk WAN Udbudsbetingelser Offentligt udbud Rammeaftale 02.10 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens omfang...

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.04 Totalrådgivning trafik og transport

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.04 Totalrådgivning trafik og transport Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.04 Totalrådgivning trafik og transport Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.80 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Kundens tilslutning og

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol

U D B U D S B R E V. for. Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol U D B U D S B R E V for Kriminalforsorgens udbud af pladetests til urinprøvekontrol 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 3 UDBUDSMATERIALETS BESTANDDELE... 3 4 UDBUDSFORM

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser

Rammeaftalebilag 2: Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning/generelle forhold...2 1.1 Ordregivende myndighed...2 1.2 Udbudsbekendtgørelse...2 1.3 Udbudsform...2 1.4 Udbuddets omfang...2 1.5 Kontaktperson...3

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.10 Kopi & print

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.10 Kopi & print Rammeaftale 50.10 Kopi & print Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 5 4. Generelt om udbuddet... 6 5. Kundens forpligtelser

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.07 Arkitektydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling sådan vælger SKI-Rammeaftalen

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af evaluering af skoleunderstøttende og skolerettede indsatser i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver

Udbudsbetingelser. Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 2013 Udbudsbetingelser Udbud af: Rådgivnings- og udviklingsopgaver Analyseopgaver Evalueringsopgaver Udbudsopgaver 1. Indledning Dette udbud udbydes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere