Industry Information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industry Information"

Transkript

1 Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 4 december 2009 Miljøvenlig bio-ethernol Danmarks næste eksporteventyr med DONG energy Flowmålere Enkle løsninger på komplicerede problemer Prisfald ET 200S Interfacemoduler til PROFINET falder med henholdsvis 17 % og 14 % Energibesparelser i fokus

2 2 Indholdsfortegnelse 03 Leder Energibesparelser synliggør vi fra starten 04 Flowmåler fik styr på fjernvarmevandet 06 5 m2 Totalt Integreret Automation (TIA) TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA 09 Miljøvenlige løsninger 10 Store energibesparelser 12 Endnu en energisparerunde 14 Pålidelige og præcise energimålinger 16 Brug frekvensomformere og spar på energien 17 Power nap til frekvensomformeren kan blive en ny energisparefunktion 18 DONG TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA 24 Sikkerhedsnyt 24 Opslagstavle 26 Ny Siemens Mall 28 Egenskaber ved den nye SIMATIC S micro-plc 30 Tips & tricks: SIMATIC S kommunikation med HMI-panel 32 Nyheder fra SIMATIC ET 200-fronten 33 Innovation Tour. Værdifuld integration blandt systemer og mennesker 34 Konkurrence 35 Industry Information online 35 Redirects til Indstik: Aktuelle softwareversioner 21 Siemens PLM lancerer HD3D 22 Comos et Life Cycle Asset Information Management System Industry Information Redaktion: Melina Andersen, chefredaktør og Birgitte Mønsted, E.D. Layout og produktion: Corporate Communications Tryk og repro: PrinfoHolbæk-Hedehusene Oplag: stk.

3 Energibesparelser synliggør vi fra starten 3 AF JENS-PETER KRISTENSEN LEDER Vores kendte energiressourcer aftager, og energipriserne stiger i takt med, at det globale befolkningstal og energiforbrug stiger. Det lægger et udviklingspres på energibesparende og miljøvenlige teknologier til de el-forbrugende produkter, lige som intelligent energimanagement til større anlæg vil få øget betydning. Det er et tema, som er særligt vigtigt for området drevteknologi, inden for hvilket 2/3 af hele el-energien i vores samfund forbruges. Intet andet område bruger tilnærmelsesvist så meget el-energi som elmotorer, og udfordringen er at få vendt den dyre udvikling med stigende energipriser til en god udvikling med et overproportionalt lavt energiforbrug og dermed øget produktivitet. Når vi bruger for meget energi, betaler vi også for meget. Det er motivationsfaktor nummer ét ved energibesparelsesprojekter i såvel privat som i erhvervsmæssig sammenhæng. En forsinkende faktor i implementeringen af energibesparende teknologier er, at den der producerer maskinen ikke selv bærer udgifterne til maskinens el-forbrug i driftsperioden. Det vil sige, at investeringen i energibesparelser er fordyrende på maskinsiden uden nogen umiddelbar synlig besparelse, mens maskinbrugeren har udgiften til maskinens drift og dermed får hele værdien af energibesparelsen. Siemens er med sine mange produkter og systemer den bredeste leverandør til dansk industri, og vi gør os umage for at levere en løsning, der også energimæssigt er optimal. Vi er bevidste om, at det, at en energibesparende løsning har en grøn profil, ikke alene kan sælge idéen; men sat sammen med et økonomisk incitament vil den energibesparende løsning blive valgt. Når vi sælger en motor til en pumpe eller ventilator og det gør vi ofte, for ca. 65 % af Danmarks el-forbrug anvendes til disse driftstyper så vil motorens pris kun være ca. 1-3 % af den driftsomkostning til el, som motoren forbruger i sin levetid. Motorens handelspris er således kun den øverste lille top af pr-isbjerget for at bruge det billede, og den rigtige løsning fås kun ved at betragte hele produktets livscyklus. Det er komplekst og kræver kendskab til mange parametre. Siemens er her på forkant med værktøjer, der hjælper i konstruktionsfasen med at finde den optimale løsning, som samtidig inkluderer fremtidige driftsudgifter og kan anvise tilbagebetalingstider på energibesparende investeringer. Mange vælger at lade motoren blive styret af en frekvensomformer, da de typiske energibesparelser herved ligger på omkring 50 %. Et nyere tema omkring energibesparelse er generatorisk drift ved opbremsning af maskinbevægelser, hvor maskinen kan gøres til energiproducent i stedet for energiforbruger. Udviklingen i denne retning er kommet senere i gang end pumpe- og ventilatorregulering; men understøttes af markedets krav om stadig hurtigere og mere præcise produktionsmaskiner samt det forhold, at vi meget nødigt vil betale for energien to gange, hvilket kan blive konsekvensen, når overskydende bremseenergi i form af varme skal transporteres bort ved hjælp af aircondition i el-tavle eller i tavlerum. På området generatorisk drift har vi udviklet stærke løsninger med SINAMICS intelligente effektmoduler, der giver mange fordele ud over energibesparelsen, da mange komponenter i energistrengen kan dimensioneres efter et lavere strømforbrug. Denne innovative løsning fordeler sine besparelser igennem produktets livscyklus, og vores projekteringsværktøjer tager højde for fordelene ved den nye teknologi. Ved synliggørelsen af drevprodukternes pris gennem deres livscyklus kan vi således motivere energibesparende tiltag både for producent og for bruger. Jeg vil opfordre dig til også at blive inspireret til energibesparelser på

4 4 Flowmåler fik styr på fjernvarmevandet AF LEIF OSMARK FREELANCEJOURNALIST Udsvingene i temperaturen forplantede sig nemlig helt ud til vandhanerne og radiatorerne hos almindelige borgere. Især var Rødovre Fjernvarmeforsyning hårdt ramt på grund af den meget svingende produktion på Vestforbrænding, som VEKS modtager overskudsvarme fra. Bo Pedersen fra VEKS ved clamp-on flowmåler Vores net reagerer, når vores leverandører skruer op og ned, og vi havde et problem med at få reguleret vekslerne fra vores høje tryk og temperaturer over til varmeværkernes lavere tryk og temperaturer, siger Bo Pedersen, der er projektkoordinator i VEKS. Flyttet temperaturkurven Varmeleveringen til Rødovre Fjernvarmeforsyning blev alene reguleret ved hjælp af tryk- og temperaturmålere. Men når forbrugerne pludselig bruger meget vand på én gang, er den form for regulering for langsom, da det tager lidt tid, inden temperaturændringer slår igennem. I stedet fik medarbejderne hos VEKS idéen til at forsøge at regulere leveringen ved at måle flowet. Ved at sætte en flowmåler op, der måler flowet på distributionssiden, kan vi sikre, at det er forholdsmæssigt lig med flowet på vores side. Med flowmåleren får vi hele tiden besked om, nøjagtigt hvor meget vand fjernvarmeværket bruger, og dermed kan vi beregne, hvor meget vand der skal cirkulere på vores side, for at energibalancen stemmer på begge sider af vekslerne, siger Bo Pedersen. At flowmåleren virker, er der ingen tvivl om. Bo Pedersen demonstrerer en kurve, der viser temperaturudsvingene før og efter, at de begyndte at regulere ved hjælp af flowet. Havde det været et hjertediagram, havde det set sort ud for patienten, for efter en lang periode med hektisk aktivitet, flader kurven pludselig ud til en lige streg. Men her er den flade kurve et positivt signal, fordi det er et udtryk for stabilitet i flowet og dermed i temperaturen. Store udsving i fremløbstemperaturen var et problem for VEKS, der forsyner varmeværkerne på den københavnske vestegn med fjernvarme. Løsningen var at kigge på flowet frem for temperaturen. Enkle løsninger på komplicerede problemer er ofte de bedste. Men at regne sig frem til de enkle løsninger kræver til gengæld ofte, at man er i stand til at tænke lidt alternativt. Og det var medarbejderne hos VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab, der forsyner 19 lokale fjernvarmeselskaber på Københavns vestegn med varme. VEKS har i undergrunden omkring 102 kilometer dobbeltrør, der bringer overskudsvarme fra blandt andet kraftvarmeværker og affaldsforbrænding ud til varmeværkerne. Vandet i rørene er op til 120 grader varmt, og det normale tryk i rørene er 15 bar. Men temperaturen på det vand, som VEKS modtager, er meget svingende, og heri lå det komplicerede problem. Vi har fået flyttet temperaturkurven over på vores side, hvor det ikke betyder så meget, siger Bo Pedersen. Afbryder ikke produktionen Foreløbig har VEKS sat flowmålere op på tre stationer, og monteringen af hver af dem har ikke taget mere end en dag. Til gengæld har man brugt mange dage på at finde frem til den rigtige flowmåler, som viste sig at være en clamp-on model fra Siemens. Det er den tredje model, vi prøver. De andre kunne simpelthen ikke måle nøjagtigt nok, og de var alt for indviklede at sætte op. Samtidig fik vi en masse detaljer, som der ikke var nogen forklaring på, hvad vi skulle bruge til, siger Bo Pedersen. Flowmåleren måler ved hjælp af ultralyd, og selv om den monteres uden på røret, har dens nøjagtighed overrasket Bo Pedersen positivt.

5 5 Overvågning af flowmåleroplysninger og mere end andre signaler Vi har målere svejset ind i rørene på vores side, så vi kan beregne, hvad temperaturerne skal være, og ved det første forsøg med den nye flowmåler stemte resultatet ikke. Men så testede vi temperaturfølerne i en temperaturkasse, og det viste sig, at det var dem, der var skredet lidt, siger han. For VEKS er det også vigtigt, at flowmåleren er en clampon model, da det betyder, at den kan monteres, uden at man behøver at lukke for vandet. Den er nem og billig at sætte op i forhold til noget, der skal svejses ind. Det ville foruden certifikatsvejsning og efterfølgende røntgenfotografering kræve, at der skal lukkes for vandet, og at kedler skal startes for at varme op med olie eller gas i stedet for, og det er meget dyrt. På den her måde, påvirker det hverken kunderne eller vores drift, siger Bo Pedersen. Hjælp til grønne regnskaber På første sal på kontoret i Albertslund har VEKS en central, hvor medarbejderne kan overvåge alle flowmålernes oplysninger og andre signaler. De oplysninger kommer kunderne til gode, for i formålsparagrafferne lyder det blandt andet, at VEKS skal hjælpe andre med at spare. Vi hjælper for eksempel vores kunder med oplysninger til grønne regnskaber og hjælper dem med at jage deres returtemperaturer, for det koster at aflevere for varmt vand, siger Bo Pedersen. Dermed hjælper VEKS kunderne med at være mere energirigtige og miljøvenlige, og til det formål er flowmåleren et vigtigt redskab, fordi den erstatter formodninger med viden om de faktiske forhold. Jo mere du ved om systemet, desto bedre kan du optimere det, siger Bo Pedersen. Flowmåleren VEKS har brugt en SITRANS FUS 1020 Basic clamp-on flowmåler med tilhørende transducere til rørstørrelser på mm. FUS 1020 giver en 4-20mA analog udgang og digitale udgange for fejlsignal og tællepuls. Nøjagtighed +/ -0,5 til 1 % af flow. For information om Siemens procesinstrumenter se

6 6 5 m 2 Totalt Integreret Automation (TIA) på en pakkemaskine AF PETER GREVE KONSULENT Mikal Iversen i gang med fabrikstest af kassefyldermaskine Pakkemaskiner er mange ting, men en pakkemaskine til at pakke friskbagt brød skal have helt specielle egenskaber med hensyn til håndtering af produkterne. Nyskivet rugbrød er skrøbeligt og kræver meget stor forsigtighed, når det skal lægges i en pose. Også når poserne efterfølgende lægges i transportkasserne, skal det ske med forsigtighed, så de ikke bliver klemt, og brødet beskadiges. På en tidligere landbrugsejendom lidt uden for Klovborg ved Nørre Snede finder vi virksomheden SR Pack i (alt for) beskedne rammer. SR Pack er nemlig en suveræn europamester i disse specielle maskiner, der vel stort set pakker alt det brød, vi køber i supermarked erne. SR Pack er også mere end pakkemaskiner til brød og kager. De tager sig gerne af hele projekter på brødfabrikkerne fra det sted, hvor brødet kommer ud fra køletårnene, og indtil brødet er pakket i poser og lagt i transportkasser, som er palleteret. Klar til lastvognene eller til lageret. I en sådan pakkelinje kan der indgå meget andet som for eksempel skæremaskiner, transportbånd og elevatorer, som SR Pack enten selv fremstiller eller indkøber hos partnere og underleverandører. Ca. 20 medarbejdere klarer stort set alt fra konstruktion over produktion og til opstilling og indkøring hos kunden. Et relativt nyt område for SR Pack er kvalitetskontrol med røntgenudstyr. Hvem har ikke prøvet det ubehagelige at tygge i en lille sten, der er kommet med i brødet? Men med røntgen-kvalitetskontrollen bliver alle fremmedlegemer som sten, metal, glasskår og lignende detekteret, og efter-

7 7 5 m 2 Totalt Integreret Automation Den centrale del af PLC-styringen følgende fjernes det dårlige produkt fra pakkebåndet. Nok er brød en specialitet for SR Pack, men frugt og grøntsager kræver en lige så nænsom behandling som brød, og derfor har det været nærliggende at udvide produktprogrammet til også at omfatte posepakkemaskiner til frugt og grønt. Ordre til Finland En ordre på 4 kassefyldemaskiner til en brødfabrik i Finland gav SR Pack et skub over mod automatik fra Siemens. I kundens kravspecifikation står nemlig, at maskinerne skal bestykkes med udrustning fra Siemens. Hidtil har SR Pack brugt udstyr af et andet fabrikat, og derfor mente de ikke, at de havde den nødvendige ekspertise på området, og på grund af en relativ stram tidsplan valgte SR Pack at tage en underleverandør ind. SR Pack har af og til købt komponenter hos FH Automation i Horsens, og derfor var det naturligt at rette henvendelse til FH Automation for at få dem til at fremstille automationen på maskinleverancen til Finland. Renovering af PLC-program Ifølge direktør Flemming Brix støder SR Pack af og til på kundekrav om at få maskiner leveret med Siemens-styringer. Man har så valgt den hårde vej og gjort det på den helt rigtige måde. I stedet for den nemme løsning hvor man fra den sædvanlige styring konverterer PLC-programmet som man i øvrigt har lappet på i tidens løb, når der kom nye funktioner til, og som derfor ikke er helt optimalt besluttede man fra begyndelsen, at hele maskinstyringen og PLCprogrammet skulle nytænkes og nydesignes. På denne måde ville man få en langsigtet og gennemskuelig løsning med automatik fra Siemens. Ja, slutkunden har oven i købet selv leveret nogle af softwareblokkene til programmet, dvs. mindre programsekvenser som anvendes på alle deres fabrikker. Denne maskinleverance er således SR Packs startskud til at udvide deres eget sortiment, hvad angår automatikløsninger på maskinerne. Fremover kan kunderne også vælge at få maskinerne leveret med udrustning fra Siemens. Problemfrit projekt Lars Høberg fra FH Automation har været projektleder på denne første maskine. Men at SR Pack selv har en automatikmand, el-chef Torben Tang, der kender alle styringsprincipperne og maskinens reaktioner, har været en stor hjælp for FH Automation under projektering, opbygning og test af maskinen. Til gengæld har Torben Tang, som naturligvis på længere sigt skal overtage servicen på maskinerne, fået en grundig uddannelse. Direktør Flemming Brix, SR Pack FH Automation har leveret det, vi har bedt om, og såvel tilbudsprisen som tidsplanen er overholdt til punkt og prikke, siger direktør Flemming Brix og fortsætter: Også samarbejdet på værkstedet mellem vores folk og FH Automations folk er gået fuldstændigt gnidningsløst. Direktør Leif Rasmussen fra FH Automation, som også er med til mødet, supplerer: Vi har nok især kunnet mærke en større vilje til samarbejde og til i fællesskab at finde de små løsninger, som vi altid skal gøre på stedet. Også når det involverede mekanikerne. Maskinen skal have forbindelse til brødfabrikkens lagerstyringssystem, og det er en del af softwareprojektet, der skal løses i samarbejde med kundens egne folk, når maskinen kommer til Finland. Derfor er der afsat 2 uger til idriftsætning. Både Lars Høberg fra FH Automation og Torben Tang fra SR Pack vil deltage i idriftsætningen i Finland. Noget om teknikken Kassefylderne skal kunne behandle op til 65 produkter pr. minut - eller sagt på anden måde - fylde 14 brødkasser pr. minut! Det stiller ekstremt store krav til både hurtighed og nænsomhed, og derfor er der i stor udstrækning valgt servodrev til at styre de vitale funktioner. 9 servodrev med

8 8 32 drevaksler + motormoduler på stribe SINAMICS S120 med high-dynamic servomotorer udgør kernen i selve håndteringen af brødposer og -kasser. Yderligere 21 motorer er styret af S120 ere med dobbelt motormodul. FH Automation har af hensyn til standardiseringen valgt at anvende S120 erne til alle styrede motorer, og derfor har man det flotte syn af 16 SINAMICS S120 på en lang række, når tavlelågen åbnes. FH Automation FH Automation A/S er dannet i 2004, da det blev udskilt fra FH Gruppen og er i dag er en højteknologisk virksomhed, der leverer software, el-tavler og systemløsninger til den danske industri. Siden dannelsen er FH Automation ekspanderet med en kontrolleret hastighed, og i dag er der 28 medarbejdere i virksomheden. FH Automation A/S er certificeret Siemens Solution Partner Selve maskinstyringen er løst med en SIMATIC S7 PLC med den kraftige CPU 317-2PN/DP med både PROFIBUS og PRO- FINET. Lokal operatørbetjening sker via et 10 touchpanel MP 277 projekteret med WinCC flexible. Fordelingen af PROFINET-/Ethernetsignalerne sker ved hjælp af en SCA- LANCE X005-switch. Der er SIMATIC S7-300 PLC er, ET200S IO-stationer, SITOP strømforsyninger, SCALANCE netværksswitche, MP 277 operatørpanel, SINAMICS drev og servomotorer. Alt indgår i Siemens-konceptet Totalt Integreret Automation, og derfor har det været særligt nemt at koordinere projekteringen af de enkelte komponenter, da det hele sker med STEP 7 PLCprogrammeringssoftwaren som basis. Siemens Solution Partner Automation er betegnelsen på certificerede og erfarne systemudviklere, som kan rådgive om og implementere individuelle løsninger baseret på kom - ponenter fra Siemens Industry.

9 TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA Miljøvenlige løsninger er også effektive for produktiviteten er energieffektivitetens år, og fokus på området bliver næppe større end her i december. Derfor sætter vi området i centrum med dette nummers tema. Ved udvikling af maskiner og produktionsanlæg er det i dag vigtigt om ikke nødvendigt at tænke mere langsigtet med hensyn til de omkostninger, der er i relation til produktion og levetid. Der er eksempelvis store økonomiske besparelser at hente ved brug af frekvensomformere sammen med lavenergimotorer til ventilation, pumpesystemer, transportbånd og kompressorer, da der med disse systemer er en markant besparelse ved regulering i anlæggets dellast- og tomgangsperioder. Der er så store besparelser at hente specielt inden for drevområdet, at der i dag tages højde for det i de standarder og lovkrav, som defineres på for eksempel europæisk plan. Men også inden for automation er det i høj kurs. Eksempelvis er organisationen PROFIBUS & PROFINET International i fuld gang med at definere og standardisere en producentuafhængig energibesparende profil baseret på PROFINET. Læs mere herom på de efterfølgende sider. Vil du vide mere om Siemens svar på de miljømæssige og energibesparende udfordringer, anbefaler vi dig at gå på opdagelse via Siemens præsenterer under hele COP15-perioden fra d december en række spændende fremtidsteknologier på miljøområdet på Rådhuspladsen i København. Det sker i forbindelse med kampagnen Hopenhagen, hvor Siemens er en af hovedsponsorerne. Redaktionen. 20 mio. industrimotorer på verdensplan forbruger 65 procent af den samlede elektricitet i industrien. Frekvensomformere regulerer hastigheden efter behovet/kravene og reducerer derfor i samarbejde med lavenergimotorerne (se foto) effektforbruget i industrien med op til 60 procent. For de ca. 20 mio. industrimotorer, der er i drift på verdensplan, betyder det en potentiel besparelse på 600 terawatt timer pr. år svarende til 300 mio. tons CO 2

10 TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA 10 Store energibesparelser ved det rigtige valg af komponenter AF ULF LINDHARD Slutbrugere og maskinbyggere har meget at vinde ved at fokusere på energirigtig produktion. Ved øget fokus på mekanisk/elektrisk design kan maskiner udvikles, så de producerer mere med mindre energiforbrug. BESPARELSER. Energibesparelser og nedbringning af CO 2 - udledningen er for tiden i alles fokus. For de fleste i automationsverdenen er det ingen hemmelighed, at der er kraftige besparelser for slutbrugerne ved at anvende frekvensomformere og lavenergimotorer på pumper og ventilatorer. Fokus på energirigtig produktion Inden for produktionsmaskinområdet har fokus dog været meget mindre, og det er ærgerligt. Både slutbrugeren og maskinbyggeren har meget at vinde ved at fokusere på energirigtig produktion. Ved øget fokus på mekanisk/elektrisk design, også kaldet mekatronik, kan maskiner udvikles, så de producerer mere med et mindre energiforbrug. Elektronik afløser mekanik Når en maskine skal udvikles, er det meget vigtigt, at både den mekaniske og den elektriske løsning gennemarbejdes, før det første HW-arbejde påbegyndes. Moderne motion controlere, som eksempelvis SIMOTION, kan løse opgaver, som man førhen udførte med sindrige mekaniske løsninger. I dag kan man altså erstatte mekanik med motion control løsninger. Herved har maskinbyggeren en mulighed for at gennemføre løsninger, som er mekanisk mindre komplekse. Og hvis han/hun samtidig er dygtig til at bygge maskinerne, så de er mekanisk optimale i forhold til den opgave, de skal løse, er der mange penge at spare. Optimal produktion som udgangspunkt I de seneste år er en række nye mekaniske konstruktioner taget i brug. Det er typisk Pick & Place løsninger til pakkemaskiner, hvor fokus ligger på høj ydeevne og fleksibel maskinopbygning, som eksempelvis i Delta 3 Picker, Flex Picker, Roll Picker osv. Fælles for disse nye mekaniske løsninger er, at mekanikken er designet med udgangspunkt i en optimal produktion. er lavet, og kan motoren ikke klare opgaven, sættes blot en større motor på. Det er selvfølgelig en vej at gå, men næppe den optimale. I mange tilfælde bliver problemet værre, fordi den større motor også har en større masse og derved skal bruge mere energi. Hvis man i stedet for minimerer vægten på den mekaniske konstruktion, får man en rigtig winwin-situation. Mindre servomotorer, mindre servoforstærkere, mindre gear, mindre kabler, mindre slitage osv. Det er den vej, der også fører til maskiner, der kan producere mere med mindre HW og et lavere energiforbrug. Regenerative drevløsninger Regenerative drevløsninger er også med til at mindske energiforbruget. SINAMICS frekvensomformere og servoløsninger fås med regenerative forsyningsmoduler, sådan at overskydende effekt fra motorer, der skal nedbremse maskinen, leveres tilbage til forsyningsnettet. Ud over den energimæssige besparelse er der også en besparelse på komponenter som bremsemodstande og bremseenheder, der nu kan undværes. Tavlen kan også reduceres i størrelse, da den generende overskudsvarme fra bremsemodstandene er væk. En yderligere fordel ved de regenerative drevsystemer er, at powerfaktoren (cos ) ligger tæt på 1, hvilket betyder et mindre strømforbrug fra nettet og derved mindre tab. Modulære maskinløsninger SIMOTION er en meget stærk motion control-cpu, som kan håndtere de fleste former for multiakseinterpolation, som eksempelvis kræves for at kunne styre en Delta 3 Picker. Derudover kan man med SIMOTION også gennemføre modulære maskinløsninger, så besværlige mekaniske sammenkoblinger mellem enkelte maskinenheder helt forsvinder. De enkelte maskinmoduler sammenkobles elektronisk via et bussystem som PROFINET eller PROFIBUS. Med disse to bussystemer er det er muligt at realisere jitterfri isynkron kommunikation, som sikrer en fleksibel elektronisk aksel gennem maskinen. Modulopbyggede maskiner er billigere og hurtigere at producere og nemmere at servicere, så her er der også en konkurrenceparameter, som maskinbyggeren har glæde af. Yderligere informationer kan fås Siemens Industry Presales telefon tast 2 Minimering af vægten Her er det mekaniske materiale valgt ud fra, at det skal være let og stærkt. Når den mekaniske konstruktion inertimæssigt er i balance med den last, maskinen skal flytte, kan det rette servodrev vælges. Ofte foregår valget af motorstørrelser ud fra en mekanisk konstruktion, som allerede

11 TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA 11 Eksempler på mekaniske løsninger med fokus på at minimere vægten på det, motorerne skal drive. Delta 3 Picker Delta 2 Picker Roll Picker

12 TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA 12 Endnu en energisparerunde eller skal vi foretage en energioptimering? AF PETER GREVE KONSULENT De seneste årtiers stærkt stigende priser på energi har medført utallige projekter med en målsætning om lavere energiomkostninger. Hvis en virksomhed har fulgt op på dette område, er der stor sandsynlighed for, at de fleste iøjnefaldende besparelser med god økonomi er fundet og gennemført. Skal der spares yderligere på energiomkostningerne, hedder det en systematisk energioptimering. De fleste virksomheder har én måler til hver energiform, og den registrerer hele forbruget og anvendes som afregningsgrundlag med energileverandørerne. Et samlet overblik over hvor virksomhedens energi forbruges, og hvad den bruges til, er en udbredt mangel. Energioptimering i en automationssammenhæng I denne artikel finder du et af Siemens svar på, hvordan man i en automationssammenhæng og som en integreret del af vores Totally Integrated Automation (TIA) koncept kan opsamle, bearbejde og præsentere energidata, og hvordan man proaktivt kan styre produktionen ud fra en energiforbrugsparameter. Et ledelsesværktøj Et system til energistyring indeholder alle de foranstaltninger, der kan føre til energieffektivitet og til reduktion af emission (CO2-udledning), og det gør en virksomhed i stand til kontinuerligt og systematisk at analysere, beslutte og forbedre forholdene om dens energiforbrug. Under en sådan optimeringsproces skal der tages hensyn til økonomi såvel som til de tekniske, juridiske og miljømæssige aspekter. Planlægningsprocessen omfatter såvel en overordnet strategi med generelle definitioner på målsætninger og detailkoncepter som foranstaltninger til effektiv udnyttelse af energien, håndtering af forbrugsdata og synliggørelse af resultaterne. Energistyring skal implementeres på ledelsesniveau og bør indeholde såvel organisatoriske som tekniske instrukser samt en redegørelse for de økonomiske muligheder og aspekter. Ved en effektiv styring af energiforbruget vil der ofte kunne spares mellem 5 og 20 % af virksomhedens energiomkostninger med en typisk tilbagebetalingstid på mindre end 2 år. Energistyringssystemets bestanddele Energiforbruget i en produktionsvirksomhed kan betragtes som hørende under produktionsledelsen. Siemens ser energioptimering som en væsentlig del af en fremtidig automationsstrategi og giver med vores TIA-koncept en række muligheder for at integrere produkter til energimåling og energiovervågning i den samlede automationsløsning og via forskellige softwareværktøjer at kunne bearbejde dem. En central del af Siemens energistyringssystem er softwaremodulet SIMATIC Powerrate, der kan installeres på SCA- DA-systemet SIMATIC WinCC eller på processtyringssystemet SIMATIC PCS7. De grundlæggende funktioner i SIMATIC Powerrate er Automatisk opsamling og lagring af energidata, f.eks. el, gas, varme eller vand At kortlægge vejene i virksomhedens energiflow At skabe transparens i virksomhedens forbrugsstruktur At kunne fordele forbrug og omkostninger til afdelinger, produktionslinjer osv At danne forecast over forbruget i samme 15 minutters perioder, som anvendes til forbrugsafregning af el-leverandøren Automatisk ind- og udkobling af forbrugere i spidsbelastningsperioder efter en fastlagt prioritering

13 TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA 13 Alle forbrugsdata kan leveres i et Excel-ark, hvor der kan foretages yderligere beregninger, og som ledelsen kan bruge som beslutningsgrundlag for at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Der findes mange faceplates i Powerrate I industrielle omgivelser er der næsten altid feltbusser, PLC er, kommunikationsnet og SCADA- eller proceskontrolsystemer i området. En af fordelene ved energistyringen fra Siemens Power Management System, er, at når disse PLC er og kommunikationsnet findes i forvejen, er det nemt at bringe de indsamlede energidata frem til de skærmsystemer, hvor Powerrate er installeret. Powerratesystemet består dels af færdige faceplates til WinCC og PSC 7 og dels af S7-blokke til PLC erne hovedsagelig til kommunikation og beregninger. Energimålinger kan komme fra en række Siemens komponenter, som f.eks. SENTRON PAC måleinstrumenter, SIMOCODE motorstyringer, SENTRON kompakt- og luftbrydere, ET200S motorstartere, SIRIUS softstartere, SI- TRANS procesinstrumenter etc. samt tilsvarende egnet udstyr fra andre leverandører. I energistyringssoftwaren sker al videre bearbejdning og evaluering. Genererede signaler til ind- og udkobling af lavt prioriterede belastninger kan sendes ned gennem kommunikationsnettene som styresignaler til el-fordelingsautomatiktavler. Tre faser i en sparerunde I fase 1 vil en nøje kortlægning af energiflowet danne et dokumenteret billede af forbrugere, rutiner og forbrugsmønstre, og herved øges den gennemskuelighed, der er nødvendig for at kunne evaluere og beslutte. Denne dokumentation bruges til at iværksætte forbedringer i koncepter, processer og den almindelige drift. Ofte vil her kunne spares mellem 5 og 15 % af energiforbruget. I fase 2 kan man forvente yderligere 5 % besparelser ved at gennemføre en benchmarking og sammenligne de enkelte forbrugeres energimængder og omkostninger med henblik på at konstaterer forskelle og gennemføre energiforbedringer på ensartede processer. Herefter kan man opstille en rangordning for at få de bedste placeringer synliggjort, og det giverr som regel motivation til at finde yderligere forbedringspotentialer. I fase 3 gælder det den forbrugsorienterede produktionsplanlægning eller på godt dansk: Styring af de enkelte belastninger. Her kan der yderligere være op til 2 % at hente. Specielt inden for el-forbruget vil afregningsprofilen til leverandøren i de fleste tilfælde indeholde en pris på spidsbelastninger, og det er oplagt at se på, om forbruget kan omfordeles, således at størrelsen af spidsbelastningerne kan formindskes. Ofte er der differentierede dag- og nattakster for kwh-forbrug, og det kan eventuelt udnyttes ved at flytte akkumulerende forbrugere til nattetimerne. Jo mere ensartet forbruget er hen over døgnet, desto lavere bliver energiomkostningerne. Typisk forbrugskurve for produktionsvirksomhed Konfiguration af energistyringssystemet Power Management System Industriens teknologi Dataopsamlingen kan ske gennem de eksisterende kommunikationsnetværk, og derved undgår man at skulle opbygge et separat energistyringsnetværk. Et energistyringssystem, der er baseret på industrielle komponenter og systemer fra Siemens, vil være kendt teknologi på de industrivirksomheder, hvor det bliver installeret, og derfor vil den løbende systemvedligeholdelse og yderligere udbygninger ofte kunne gennemføres af det sædvanlige vedligeholdelsesteam. Da energistyringssystemet anvender det samme udstyr som produktionssystemerne, vil f.eks. tidsstemplinger af data være ens i begge systemer, og derved bliver data fra de to systemer direkte sammenlignelige, ligesom funktionerne i begge systemer vil være totalt integrerede i hinanden med større overskuelighed som resultat.

14 TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA 14 Pålidelige og præcise energimålinger AF PETER BORNERUP SENTRON PAC 3100 SENTRON PAC 3200 SENTRON PAC 4200

15 TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA 15 Pålidelige og præcise energimålinger fra Siemens Med generel fokus på energiforbrug og -optimering er der mere end nogensinde brug for at vide, hvor meget energi der bliver brugt, hvor og hvornår. Energidataene, der danner grundlaget for denne gennemsigtighed, kan du få på en omkostningseffektiv måde med PAC-måleinstrumenterne fra Siemens. Uanset hvilken serie af vores måleinstrumenter du vælger, kan du være sikker på at få præcise og valide energidata. Instrumenterne PAC 3100, PAC 3200 og PAC 4200 måler en lang række elektriske værdier og viser dem grafisk på et LC-display. Skal dataene behandles yder ligere, er der rig mulighed for forbindelse til automationsniveauet og power management-systemer som f.eks. WinCC Powerrate, der er omtalt andetsteds i bladet. Herunder kan du læse mere om vores tre forskellige instrumenter. SENTRON PAC 3100: Digital måling og visning af elektriske værdier til lavpris! Med det nye måleinstrument er det hurtigt og enkelt at komme i gang med digital måling. Basismodellen SENTRON PAC 3100 måler og viser mere end 30 forskellige elektriske værdier, hvilket betyder, at du kan erstatte en stor del af de analoge instrumenter. Takket være det integrerede kommunikationsinterface og de digitale inputs og outputs lader instrumentet sig nemt integrere i et eksisterende anlæg. Nemt at betjene Intuitiv menustyring og flersproget tekstdisplay Hurtig montering Fastgøres nemt også uden brug af værktøj Integreret kommunikation RS485-interface med åben protokol (Modbus RTU) Fleksibel integration i applikationen Indeholder 2 digitale inputs og 2 digitale outputs Bred anvendelse Indeholder mange funktioner som f.eks. anvendelse i både 50 og 60 Hz netværk, anvendelse i anlæg med UL/CSA-krav og IP65 ved brug af standardforsegling Optager kun lidt plads i tavlen Kompakt design: 96x96x56 mm Altid nemt at aflæse Stort oplyst LC-display SENTRON PAC 3200: Energimåling til udvidet brug Måleinstrumentet SENTRON PAC3200 monteres i tavlefronten, hvor det måler og viser mere end 50 forskellige elektriske værdier som for eksempel spænding, strøm, effekt og frekvens med minimums-, maksimums- og gennemsnitsværdier. PAC3200 udmærker sig blandt andet ved sin kompakte konstruktion, og det store baggrundsbelyste display gør det muligt at aflæse værdier selv fra store afstande. Instrumentet indstilles enten direkte på komponenten via de 4 funktionsknapper eller via den gratis medfølgende software. Teksten i menuen kan vises på 9 forskellige sprog. Ud over at have 1 digitalt input og 1 digitalt output tilbyder PAC3200 også andre kommunikationsmuligheder. Det integrerede Ethernet-interface understøtter for eksempel Modbus TCP uden ekstra omkostninger. Ønsker man at kommunikere via PROFIBUS, er det også muligt ved tilkøb af et PROFIBUS DP udvidelsesmodul. SENTRON PAC 3200 har UL- og CSA-godkendelse og er derfor også egnet til det amerikanske og canadiske marked. SENTRON PAC 4200: Avanceret energimåling og -datalagring Måleinstrument PAC 4200 fra Siemens kan installeres i forgreninger eller foran elektriske forbrugere, hvor det kan måle omkring 200 elektriske værdier. Instrumentet leverer alle relevante overvågningsdata, så du altid har præcise informationer om anlæggets eller netværkets tilstand. Desuden kan instrumentet logge flere end 4000 events med tidsstempel, som for eksempel kan eksporteres til MS Excel. Det giver et godt grundlag for at foretage analyser og optimere driften af anlægget eller maskinen og minimere energiforbruget. Det brugervenlige grafiske display giver et hurtigt overblik over de målte værdier, og det stærkt oplyste display giver mulighed for aflæsning af værdier selv fra længere afstande. SENTRON PAC4200 kan enten stå alene eller anvendes sammen med overordnede power management systemer. Stor målenøjagtighed efter IEC Mulighed for PROFIBUS-kommunikation Måling af harmoniske (3 til 31), THD og andre relevante netværksdata Intern hukommelse til logning af belastningsprofiler og events Enkel integration i overordnede power management systemer, f.eks. SIMATIC PCS7 Powerrate eller SIMATIC WinCC Powerrate Yderligere informationer kan fås hos Siemens Industry, Presales tlf tast 2. Se vores internationale website

16 TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA 16 Brug frekvensomformere og spar på energien AF BJARNE JØRGENSEN Brug frekvensomformere og lavenergimotorer til ventilation, pumpesystemer og kompressorer og spar på energien. Man opnår en markant besparelse på disse systemer ved at tilpasse maskinens hastighed efter det aktuelle behov og finde de rigtige dellastpunkter. Undgå drøvling eller regulering via mekaniske spjæld, remvariatorer, hvirvelstrømskoblinger osv. Ved at anvende ovennævnte frekvensomformere G120, CU230P-2, HVAC opnås følgende ekstra fordele: Automatisk hibernation mode Hvor der ved kørsel længere end den tilladte tid på min. setpunktsgrænse etableres en sleep/wake - funktion. Det vil sige, at drevet stopper og starter igen, når setpunktet er tilbage. Ny forbedret eco-mode Hvor man yderligere optimerer magnetiseringen af motoren ved nedregulering 3 timere, der fungerer efter realtidsprincippet, og indbyggede kw/kwh-målere samt timetæller Eliminering af hjælperelæer takket være de indbyggede 230 V udgangsrelæer Ovennævnte viser en belastningskurve for et pumpesystem, hvor man sammenligner en mekanisk regulering med en hastighedsregulering ved hjælp af en frekvensomformer. Som vi kan se, er forskellen mellem kurverne det grønne område energibesparelse. Ved en nedregulering med 20 % vil energibesparelsen være ca. 50 %, og hvis vi tager udgangspunkt i en 5,5kW motor, der kører 24h i døgnet i 365 dage om året, og energiprisen fastsættes til DKK 0,75/kWh, vil besparelsen være på ca. DKK ,00/år. Kigger vi på den anden kurve, så illustrerer den energibesparelsen ved brug af lavenergimotorer. Her kan vi se, at besparelsen er mindre målt i kroner, men på grund af den lange levetid på ca. 15 år og den lave anskaffelsespris, viser lavenergimotorer sig ofte at være en god forretning. Eksemplet viser en energibesparelse på DKK 1.642,- ved driftstimer. Du kan bruge vores beregningsprogram SinaSave til beregning af energibesparelsen. Der skal fastlægges en driftscyklus, hvor lang tid der kan nedreguleres, og hvor mange dage om året det er muligt. Se desuden, hvor meget der spares på energien ved at anvende lavenergimotorer sammenlignet med standardmotorer. Denne software kan frit downloades på siden: Yderligere informationer kan fås ved at kontakte produktspecialist Bjarne Jørgensen på tlf eller via

17 TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA Power nap til frekvensomformeren kan blive en ny energisparefunktion Nye funktioner i PROFINET til energistyring 17 AF PETER GREVE KONSULENT Pres fra samfundet og økonomiske besparelser har sat skub i arbejdet med at optimere energiforbruget inden for automationsbranchen. En arbejdsgruppe hos PROFI- BUS & PROFINET International (PI) er i øjeblikket ved at udarbejde et koncept til energistyring via PROFINET. Her er nogle af de første konkrete informationer om gruppens arbejde. De store omkostninger, der er forbundet med energi og overholdelse af lovkrav, tvinger industrien til at beskæftige sig med emnet energibesparelser. Af den grund har producerende virksomheder i adskillige år taget skrappere midler i brug for at reducere omkostningerne til energi. afbrydes separat, trin 1 er, at processordelen sættes i dvaletilstand. Såvel nedkobling til energisparemodi som vækning til trin 2 og frigivelse til trin 3 sker via PROFINET-funktioner, og der kan eventuelt lægges yderlige funktioner ind, som tager højde for opvarmningstid og opstartsbetingelser eller sekvenser. De nævnte energisparefunktioner bør aktiveres, hvis produktionsanlægget er stoppet i weekender og om natten. Men intentionerne for arbejdsgruppen rækker endnu videre. PROFINET er et realtidsnet med ekstremt hurtige reaktionstider, og derfor vil funktionerne uden problemer kunne anvendes til at styre hurtigere op- og nedkoblinger af deludstyr på en maskine ved at sætte f.eks. en lasersvejser i dvaletilstand, hvis den kun arbejder 5 sekunder i en maskinsekvens, der måske varer et minut eller mere, og herved kan der spares en betydelig del af svejserens tomgangstab. Et politisk pres for at nedsætte CO2-emmisionen er en anden faktor, der virker energibesparende, og her skal man tænke på, at for at få 1 kwh frem til en maskine, har der været næsten 2 kwh i tab under el-produktionen, i distributionsnettet og i el-fordelingen. Det er værd at bemærke sig, at på CO2-kontoen betyder det, at 1 kwh sparet på maskinen, sparer næsten 3 kwh ofte i fossilt brændsel til elproduktionen! Energibesparelse har særlig stor interesse, fordi andre målsætninger i virksomhederne som for eksempel bevarelse af ressourcer og miljø samt større effektivitet i produktionen kan opnås ved at indføre forskellige hensigtsmæssige foranstaltninger. Energisparefunktioner optimal udnyttelse under produktionen og i pauser Med henblik på at implementere en integreret, åben og brugervenlig løsning besluttede PROFIBUS & PROFINET International sig til at definere og standardisere en producentuafhængig energibesparende profil baseret på PROFI- NET. Vigtigt er, at profilen kan implementeres på et standard PROFINET-netværk på lignende måde, som det sker med sikkerhedsprofilen PROFIsafe. Der blev nedsat en særlig arbejdsgruppe, som allerede er i fuld gang. User cases og krav ud fra brugerens synsvinkel er allerede blevet gennemgået og evalueret. De danner grundlaget for det specifikationsarbejde, der blev påbegyndt i februar Retningen går hen imod, at den nye profil, PROFIenergy, skal understøtte effektforbrugende udstyr, der skal have 3 driftsmodi, som styres gennem nye og udvidede funktioner i PROFINET. Trin 3 er fuld funktion, trin 2 er, at effektdelen Ved at anvende den energibesparende profil, PROFIenergy, kan en maskines eller en hel produktionslinjes energibesparende driftsmodi håndteres af en af PLC erne på netværket, og den kan samtidig logge data og forbrugsprofil for energiforbruget til senere bearbejdning. Herved er det muligt for PLC en i et system at styre energiforbruget optimalt såvel under produktionen som under pauser i driften. Siemens er allerede i gang Sideløbende med PROFIBUS & PROFINET Internationals arbejde, er Siemens udviklingsafdelinger allerede i gang med at forberede implementeringen af PROFIenergy-profilen på meget energiforbrugende udstyr. Inden for en overskuelig tidshorisont, som dog endnu ikke kan fastsættes mere nøjagtigt, vil de første produkter med integreret PROFIenergyprofil blive stillet til rådighed for vores kunder. Vi vil naturligvis fremover informere om yderligere tekniske detaljer og leveringsplaner, efterhånden som foreligger.

18 TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA 18 Peter Giversen fra Inbicon og Jesper Olsen fra Siemens foran anlægget i Kalundborg Miljøvenlig bio-ethanol kan blive Danmarks næste eksporteventyr AF LEIF OSMARK FREELANCEJOURNALIST At omdanne halm til 2. generations bio-ethanol kan både blive Danmarks næste eksporteventyr og gøre verden mindre afhængig af fossile brændstoffer. Og Danmark er med helt i front. På halvandet år har Dong Energys datterselskab Inbicon opbygget et fuldt funktionsdygtigt demonstrationsanlæg i Kalundborg. Målet var at blive klar til klimatopmødet i København, og målet bliver nået. Så ved årsskiftet kan Danmark prale af at have et produktionsanlæg, der kan fremstille 2. generations bio-ethanol af halm og en række andre restprodukter fra landbruget. På kun atten måneder er det lykkedes for Inbicon, der er datterselskab af Dong Energy, at opbygge anlægget, der har til huse på Asnæsværket i Kalundborg. Endda samtidig med at Inbicon løbende har forbedret processen til at fremstille bio-ethanolen på deres pilotanlæg på Skærbækværket ved Fredericia. Det har været et maratonløb, der har varet halvandet år. Men det er samtidig den sjoveste arbejdsplads i hele verden, hvor vi virkelig får lov til at være kreative og prøve nogle ting af, siger Peter Giversen, der er SRO-tekniker og maskinmester og deler sin tid mellem de to anlæg. Patent på proces og maskiner I korte træk er forskellen på 1.- og 2. generations bio-ethanol, at der i 2. generation ikke udnyttes afgrøder fra landbruget, der ellers kunne være anvendt til mad. Idéerne, der ligger til grund for Inbicons proces, opstod for omkring ti år siden, da kraftvarmeværkerne begyndte at fyre med halm i

19 TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA 19 stor stil. Her viste det sig, at saltindholdet i biomassen skabte problemer i kedlerne, og Elsam, som senere blev en del af Dong Energy, arbejdede med forskellige metoder til at forarbejde halmen. benyttes som biobrændsel på et kraftvarmeværk, hvor det kan udskille cirka dobbelt så meget energi, som det kræver at køre processen igennem. Det arbejde lagde grunden til den proces, som Inbicon benytter i dag, og som er så speciel, at virksomheden både har patent på dele af processen og nogle af de maskiner, virksomheden har udviklet til formålet. Alt bliver genbrugt På anlæggene bliver halmen først snittet i mindre stykker og derefter varmebehandlet under tryk. Herefter presses fugten ud af halmen, der derefter nærmest har konsistens som en lidt løst sammenhængende mdf-plade. Herefter bliver halmen tilsat enzymer i en stor beholder, mens den bliver rørt rundt med en speciel omrører. Det hele sker under en nøje udregnet blanding af tørstof og vand, og ingen detaljer i processen er overladt til tilfældighederne. Under varmebehandlingen bliver molekylet lignin smeltet, hvilket giver enzymerne mulighed for at omdanne cellulosefibrene i halmen til sukker. Enzymerne klipper fibrene over, så materialet bliver flydende og har konsistens som en tyk, mørk øl, når det kommer ud fra enzymbehandlingen. Derefter bliver det afkølet, inden der bliver tilsat gær, hvorefter ethanolen bliver dannet ved en helt almindelig gæringsproces. Inbicons kerneteknologi ligger i forbehandlingen og enzymbehandlingen, og her er virksomheden helt fremme i det globale førerfelt. Mens konkurrenterne blandt andet benytter ammoniak i processen og i øvrigt har et lavere indhold af tørstof, benytter Inbicon kun vand, enzymer og gær, og det betyder, at der ikke er behov for en rensningsproces og heller ikke bliver noget spild. Når hele processen er kørt igennem, og ethanolen er skilt fra, er der henholdsvis lignin og C5-melasse tilbage. Og da C5-melassen er helt ren, kan den gå direkte tilbage til landbruget og blive benyttet som dyrefoder, mens ligninen kan De tre produkter, som halmen bliver til Danmarks næste eventyr Over hele verden er der stor interesse for 2. generations bio-ethanol som en kilde til fremtidig energiforsyning. Derfor er et af målene med demonstrationsanlægget i Kalundborg, at det skal være et slags showroom til kunder over hele verden, som derefter skal investere i den danske teknologi. Det her kan blive det næste vindmølleeventyr, som skaber både ny industri og nye arbejdspladser. For at blive uafhængige af olien fra Mellemøsten, har USA et mål om at producere 16 milliarder gallons 2. generations bio-ethanol i Det svarer til 800 fuldskalaanlæg, der hver er 12 gange så store som det her i Kalundborg. Så det er et gigantisk marked, siger Benny Mai, der bærer titlen Vice President for Upscaling and Demonstration. Inbicon har samarbejdsaftaler med både forskningsinstitutioner og andre store virksomheder som Statoil, Danisco og Novozymes. Inbicons strategi er, at leverandørerne skal føl-

20 TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA 20 Fakta om Inbicon Inbicons demonstrationsanlæg i Kalundborg kan håndtere fire tons halm i timen. På årsbasis skal tons halm blive til tons ethanol, tons biobrændsel og tons dyrefoder. Demonstrationsanlægget tages i drift i december Målet har hele tiden været af få anlægget klar til klimatopmødet i København. Inbicon har da også leveret 2. generations bioethanol fra pilotanlægget i Skærbæk som brændstof til 40 særligt indkøbte biler, der skal fragte VIP erne rundt i København under topmødet. Fordele ved Inbicons proces: Simpel proces baseret på vand, enzymer og gær Ikke-steril fermentering Non-GMO Højt tørstofindhold i alle strømme, hvilket sparer vand og energi Kalundborg-anlægget er energibesparende, da det er integreret med kraftværket Peter Giversen foran en af de lange rækker af skabe med styringstavler ge med ud i verden. Så hvis Inbicons teknologi bliver den toneangivende, kan der være mange penge at hente for alle parter. Vores leverandører har da også været utroligt samarbejdsvillige alle sammen, siger Benny Mai. Det gælder også Siemens, som blev valgt til totalleverandør på automationssiden. Siemens har vundet opgaven i fri konkurrence, men det var et vigtigt parameter for os, at Siemens har spillet en stor rolle på 1. generations bio-ethanol-markedet i USA. For USA er det primære marked for vores teknologi, så vi håber at kunne opnå nogle synergier, siger han. Har selv programmeret Dong Energy benytter i forvejen Siemens både på Skærbækværket og flere andre værker. Men på demonstrationsanlægget i Kalundborg har Inbicon valgt at tage endnu et fremadrettet skridt og vælge en totalløsning med SIMATIC PCS7 som rygrad. Det er sjovt, men samtidig lidt svært at gå fra Step7 og WinCC over til PCS7-verdenen. Man er ikke nede på bit- og byte-niveau, så man skal lære at slippe kontrollen. Men når man skal slutte en ny motor til, er det nærmest drag and drop. Det er heller ikke så svært at ændre navne, så der er masser af fordele, når man lærer at slippe tøjlerne, siger Peter Giversen. Pilotanlægget på Skærbækværket er 100 procent automatiseret af Dong Energy både med hensyn til projektering og programmering, og alle medarbejdere er en del af udviklingsholdet. Det betyder, at en maskinmester selv kan gå ind og rette i PLC en, hvis tingene ikke lige virker efter hensigten. Demonstrationsanlægget i Kalundborg skal derimod kunne køre som en decideret produktionsfabrik, så for eksempel beskeder i operatørpanelerne skal være entydige. Men det har ikke afholdt Peter Giversen og hans kolleger fra selv at stå for programmeringen af alle Inbicons kerneprocesser. Benny Mai Her foregår mange komplicerede processer, og derfor er automationen også kompliceret. Vi lagde ud med procestags, og nu er vi oppe på cirka For vi har jo kørt pilotprojekter på Skærbæk sideløbende, og når vi så har fundet nye ting der, skulle de også ind her. Vi har også mange procesunits, der kommer med egen styring, hvor vi har koblet Profibus på. Men nu har vi fuldt styr på alt udstyr på SRO en, siger en tydeligt tilfreds Peter Giversen.

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

DAU- BLADET. Tema: Automation i klimadebatten

DAU- BLADET. Tema: Automation i klimadebatten AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej 5 2920 Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 04/2009/november ISSN 1601-6750 Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu

Læs mere

Industry Information. Deltag på Innovation Tour

Industry Information. Deltag på Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2009 PLC er til svin Danish Crown har valgt at standardisere auto - mationen Deltag på Innovation Tour Læs om temaerne:

Læs mere

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation A&D Information Automation and Drives Nr. 1 marts 2008 Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence Sikkerhed Prisfald på SCALANCE X switches Simotion understøtter interpolation 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry i Danmark Nr. 2 juni 2012 Fuldautomatik hos Kommunekemi Det eneste montageanlæg af den karakter i verden Konkurrence Byt til nyt Løsning Ny ET 200SP Er

Læs mere

Industry Information. Fremtidens automationssoftware - TIA portalen. Slut med driftsstop på Leca værket. Få det helt rigtige vejebånd

Industry Information. Fremtidens automationssoftware - TIA portalen. Slut med driftsstop på Leca værket. Få det helt rigtige vejebånd Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 4 november 2010 Slut med driftsstop på Leca værket Få det helt rigtige vejebånd Ny RFID-læser til komplekse opgaver Fremtidens

Læs mere

Industry Information. Effektive og energibesparende produkter og løsninger. Mød Siemens Sustainable Rock og vind billetter til Grøn Koncert

Industry Information. Effektive og energibesparende produkter og løsninger. Mød Siemens Sustainable Rock og vind billetter til Grøn Koncert Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 2 juni 2011 Mød Siemens Sustainable Rock og vind billetter til Grøn Koncert Ny tryktransmitter SITRANS P500 Effektive og energibesparende

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 2 juni 2009 Spændende produktnyheder fra Hannover Messen Værdifulde informationer gemt i dit instrument Fuldt automatiseret

Læs mere

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe

Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION. Besøg os på dette års Hannover Messe Automation and Drives Nr. 1 marts 2005 A&D INFORMATION Besøg os på dette års Hannover Messe Indholdsfortegnelse 2 3 Efteruddannelse - en genvej til succes 10 SIWAREX hos KiMs 17 SIMATIC PC 4 Hvordan bliver

Læs mere

20 Rækken af S7-300 T-CPU er er nu blevet forsynet med PROFINET. 22 Kundecase ET 200SP vinder på den samlede økonomi

20 Rækken af S7-300 T-CPU er er nu blevet forsynet med PROFINET. 22 Kundecase ET 200SP vinder på den samlede økonomi Industry Information Nummer 3 September 2013 siemens.dk/industry TIA-portal V12 og S7-1500 SH Automation og 3Tech Automation gør de første erfaringer Komplet overblik over produktionen Maltfabrikken i

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nummer 1 Marts 2014 www.siemens.dk/industry TIA-portalen nu i V13 Invitation: hør om markant forbedret drevintegration, Team Engineering og meget mere på Innovation Tour Nyt decentral

Læs mere

Industry Information

Industry Information Industry Information Nummer 1 Marts 2013 siemens.dk/industry Automation i nye dimensioner Oplev TIA-portalen V12 og den nye Simatic S7-1500 PLC Frekvensomformere skærer en tredjedel af elregningen Kundecase

Læs mere

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige

Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Grønne løsninger Answers for the environment. Stormster den sidste nye generation elbil, er parat til at indtage landskabet Seje elbiler Flotte firehjulstrækkere kan godt være klimavenlige Det københavnske

Læs mere

Industry Information. TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring. Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry

Industry Information. TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring. Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry Industry Information Nummer 2 Juni 2013 siemens.dk/industry TIA-konceptet er også velegnet til trafikstyring Kundecase Industrial Security sikrer industriens produktivitet Læs om de 5 trin mod et mere

Læs mere

Industry Information. TIA-portalen. - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering DKK 8.510,- TIA-portalen

Industry Information. TIA-portalen. - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering DKK 8.510,- TIA-portalen Industry Information Særudgave fra Siemens Industry Technologies i Danmark Januar 2011 TIA-portalen - et integreret engineeringværktøj som redefinerer engineering TIA-portalen introduceret på SPS/IPC &

Læs mere

Industry Information. Mød os på forårets messer. Siemens tilbyder. Arla kundereference. Fisketorvet. Tips & Tricks. Fremtidssikre kanalskinner

Industry Information. Mød os på forårets messer. Siemens tilbyder. Arla kundereference. Fisketorvet. Tips & Tricks. Fremtidssikre kanalskinner Industry Information Nyheder fra Siemens Industry i Danmark Nr. 1 marts 2012 Mød os på forårets messer Fisketorvet Fremtidssikre kanalskinner Siemens tilbyder Nu service på din vægt Arla kundereference

Læs mere

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7

A&D INFORMATION. Skift skinner før livsnerven knækker. Motormanagementsystemet SIMOCODE pro. SIMATIC PCS7 version 7 Automation and Drives Nr. 1 marts 2007 A&D INFORMATION Skift skinner før livsnerven knækker Motormanagementsystemet SIMOCODE pro SIMATIC PCS7 version 7 HawkEye 4x - håndholdte kodelæsere til en lang række

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION. Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation

Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION. Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation Automation and Drives Nr. 2 juni 2005 A&D INFORMATION Fremtidsrettet produktion kræver innovativ automation Indholdsfortegnelse 2 3 Automation billigere i Danmark 4 Fremtidsrettet produktion kræver innovativ

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere.

Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. &proces www.automatik.nu 38. årgang juni/juli 2013 nr. 6/7 TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Som i 2011 vil området automation have flest udstillere. hi[13]: Nordens største industrimesse

Læs mere

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej 5 2920 Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 04/ 2010/ NOVEMBER ISSN 16 01-6750 Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI Konkrete energibesparelser i 9 medlemsvirksomheder, nye energipolitiske toner, mangel på

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Automation har stor effekt på produktiviteten

Automation har stor effekt på produktiviteten &proces AIM-projektet: www.automatik.nu 38. årgang Marts/April 2013 nr. 3 Automation har stor effekt på produktiviteten TIL MÅLING OG OVERVÅGNING AF DRIKKE-, SPILDE- OG PROCESVAND Ifølge AIM-projektets

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

DRIFT &ØKONOMI KAESER KOMPRESSORER LÆS INDE I BLADET. www.vedligeholddrift.dk

DRIFT &ØKONOMI KAESER KOMPRESSORER LÆS INDE I BLADET. www.vedligeholddrift.dk www.vedligeholddrift.dk Nr. 7 september 2007 DRIFT &ØKONOMI 10. årgang ISSN Nr. 1398-2451 ENERGI PROCES EL BYG ANLÆG RULLENDE MATERIEL TRANSPORT LUFT VAND LAND UDDANNELSE MILJØ LÆS INDE I BLADET KAESER

Læs mere