Københavnerstudier i tosprogethed. Almindelig serie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavnerstudier i tosprogethed. Almindelig serie"

Transkript

1 Københavnerstudier i tosprogethed Almindelig serie Bind 1: J. Normann Jørgensen: Skolefag, sprog eller slagmark? Artikler og foredrag om dansk som fremmedsprog i undervisningen. København: Danmarks Lærerhøjskole 1985, Bind 2: J. Normann Jørgensen: Tosproget undervisning. København: Danmarks Lærerhøjskole 1985, Bind 3: Jørgen Gimbel: Indvandrerdansk er flere ting. Variation i indvandrergruppers danskfærdighed belyst ved en undersøgelse af jugoslaviske, pakistanske og tyrkiske elevers beherskelse af dansk ledstilling i 4. og 6. klasse. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 4: A. Holmen, E. Hansen, J. Gimbel & J. N. Jørgensen (eds.): Bilingualism and the Individual. Multilingual Matters 42. Clevedon, Avon: Multilingual Matters Bind 5: J. N. Jørgensen, E. Hansen, A. Holmen & J. Gimbel (eds.): Bilingualism in society and School. Multilingual Matters 43. Clevedon, Avon: Multilingual Matters Bind 6: Elisabeth Hansen (red): Sproglig bevidsthed. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 7: Johanne Breuning: Er jeg nogen? 15 vietnamesiske elevers selvopfattelse og oplevelse af deres skolesituation i Hjørring. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 8: Anne Holmen & J. Normann Jørgensen (red): Skriftsproget og de sproglige mindretal. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 9: J. Normann Jørgensen & Anne Holmen (red): To kulturer i klasseværelset. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 10: Anne Holmen & J. Normann Jørgensen (red): Enhedskultur - Helhedskultur. Artikler om dansk kulturel selvforståelse. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 11: J. Normann Jørgensen: Dansk som fremmed- og andetsprog i Danmark. En oversigt København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 12: Anne Holmen: Udviklingslinier i tilegnelse af dansk som andetsprog. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 13: J. Normann Jørgensen & Anne Holmen (red): Modersmålsundervisning i mindretalssprog. København: Danmarks Lærerhøjskole 1990.

2 Bind 14: J. Normann Jørgensen (red): Det danske sprogs status år København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 15: Tytte Hetmar: Tosprogede elever. En undervisning i udvikling. København: Danmarks Lærerhøjskole 1991 Bind 16: Suzanne Andersen: Ethnic Minority Children and Education in Denmark. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies Bind 17: Anne Holmen & J. Normann Jørgensen: Tosprogede børn i Danmark. En Grundbog. København: Hans Reitzels Forlag Bind 18: Tove Skutnabb-Kangas, Anne Holmen & Robert Philipson (red): Uddannelse af minoriteter. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 19: Fie Høyrup & Barbara Jacobi: Det tosprogede førskolebarn. Samtalens betydning for sprogtilegnelsen. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 20: Tim Jensen (red): Islam i skolen. En undersøgelse af fremstillingen af islam i bestemmelser og lærebøger beregnet for folkeskolen, gymnasieskolen og HF. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 21: Tim Jensen (red): Islam i skolen. En undersøgelse af fremstillingen af islam i bestemmelser og lærebøger beregnet for folkeskolen, gymnasieskolen og HF. Bilag: analyser. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 22: Sally Boyd, Anne Holmen & J. Normann Jørgensen (red): Sprogbrug og sprogvalg blandt indvandrere i Norden. Bind I: Gruppebeskrivelser. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 23: Sally Boyd, Anne Holmen & J. Normann Jørgensen (red): Sprogbrug og sprogvalg blandt indvandrere i Norden. Bind II: Temaartikler. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 24: Jette Kofoed: Midt i normalen. Om minoriteter og den nationale idé. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 25: J. Normann Jørgensen & C. Horst (red): Et flerkulturelt Danmark. Perspektiver på sociolingvistik, sprogpædagogik, dansk som andetsprog. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 26: K. E. Bugge & J. Normann Jørgensen: Tre år efter. Om folkeskolens Udviklingsråds projekter vedrørende indvandrerelever og deres virkning på længere sigt. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 27: J. Normann Jørgensen & Anne Holmen (eds.): The Development of Successive Bilingualism in School-Age Children. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies Bind 28: J. Gimbel, T. Hetmar, A. Holmen & J.N. Jørgensen (eds.): Portraits. Denmark and its linguistic minorities seen in an international perspective with special emphasis on grade school education of bilingual children. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies 1997.

3 Bind 29: Anne Holmen & J. N. Jørgensen (red): Modersmålsundervisning i mindretalssprog i Danmark. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 30: Janus Møller, Pia Quist, Anne Holmen & J. N. Jørgensen (red): Nordiske sprog som andetsprog. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 31: Jørgen Gimbel, Anne Holmen & J. N. Jørgensen: "Det bedste Københavns Kommune har foretaget sig hidtil". Beskrivelse og evaluering af sproggruppeforsøg i skoledistrikterne 6 og 12 i Københavns Kommunes Skolevæsen København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 32: Anne Holmen & J. N. Jørgensen (red): Sprogs status i Danmark år København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind 33: Lone Hegelund: A Comparative Language Policy Analysis of Minority Mother Tongue Education in Denmark and Sweden. Copenhagen: Danish University of Education Bind 34: J. N. Jørgensen & Barbara von Haffner: Seks år med sproggruppe-klasser en efterundersøgelse af holdninger og erfaringer i forbindelse med Københavns Kommunes skolevæsens sproggruppeprojekt København: Danmarks Pædagogiske Universitet. Bind 35: Line Møller Daugaard: Der skal to til - om historiefortælling i sproglig vurdering af dansk som andetsprog. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind 36: C. B. Dabelsteen & J. N. Jørgensen (eds): Languaging and Language Practices. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind 37: Christine B. Dabelsteen & Juni Söderberg Arnfast (red): Taler de dansk? Aktuel forskning i dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Bind 38: Mirjam Lehmkuhl: Som har en anden hudfarve havde jeg nær sagt ik... En kvalitativ og kvantitativ analyse af positionering og dominans i skole-hjemsamtaler med etsprogede og tosprogede forældre. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 39: Juni Söderberg Arnfast (red): Sproget galt i halsen? Aktuel forskning i dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 40: Marta Kirilova: "Han er en fra Amager, men også lidt fra Afrika". Dansk med accent. En empirisk baseret analyse af indfødte danskeres holdninger til dansk talesprog med forskellige accenter. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 41: Ursula Ritzau: Almindelig fremmed dansk. En masketestundersøgelse hos danske learnere af holdninger til dansk med accent. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet 2007.

4 Bind 42: M. M. Jensen, L. Højrup, L. Kammacher, L. M. Madsen, M. Maegaard, J. Møller, P.Quist, J. S. Møller & J. N. Jørgensen (eds.): Jugendsprache - Youth Language. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind 43: Juni Söderberg Arnfast & Martha Sif Karrebæk (red): Tungen lige i munden aktuel forskning i dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 44: Marie-Louise Surland: Et dansk læseproblem? En teoretisk og pædagogisk belysning af læsning gennem et empirisk casestudie af tre skoleelevers faglige læsning. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 45: Vally Lytra & J. Normann Jørgensen (eds.): Multilingualism and Identities Across Contexts. Cross-Disciplinary perspectives on Turkish-speaking Youth in Europe. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind 46: Rashmi Singla: Now and Then. Life Trajectories, Family Relationships, and Diasporic Identities: A Follow-up Study of Young Adults. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind 47: Katja Vilien: "Toilettet er det eneste sted, hvor man kan sludre!". En længdeundersøgelse af sociale, pædagogiske og kognitive faktorer i tilegnelsen af dansk som henholdsvis andetsprog og fremmedsprog. København: Københavns Universtet Humanistisk Fakultet Bind 48: Mia Madsen: "Der vil altid være brug for dansk". En undersøgelse af 11 naturvidenskabelige forskeres grunde til at vælge henholdsvis dansk og engelsk i deres arbejde. København: Københavns Universitet Humanistisk fakultet Bind 49: Liva Hyttel-Sørensen: Dem de andre ikke vil lege med En undersøgelse af børns sprogholdninger med fokus på dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 50: Neringa Bigailaitė: Dansknær udtale hos udlændinge - et realistisk mål eller en illusion? Empirisk undersøgelse af voksne indlærere med litauisk som modersmål. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 51: Signe Wedel Schøning: Dialekt som identitets- og stiliseringspraksisser hos et søskendepar. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 52: Charlotte Øhrstrøm:»I was less scared to bungy jump than to speak this language«. En kvalitativ undersøgelse af voksne indlæreres motivation for at lære dansk. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 53: Astrid Ag: Sprogbrug og identitetsarbejde hos senmoderne storbypiger. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 54: Andreas Stæhr: Rappen reddede os Et studie af senmoderne storbydrenges identitetsarbejde i fritids- og skolemiljøer. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet 2010.

5 Bind 55: Lian Malai Madsen, Janus Spindler Møller & J. Normann Jørgensen (eds.): Ideological Constructions and Enregisterment of Linguistic Youth Styles. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities Bind 56: Rosalia Fenger & J. Normann Jørgensen (red): Sprogbrug og sociale relationer blandt unge. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 57: Christoph Hare Svenstrup: Why Does Vestjysk Sound Boorish and Københavnsk Cool? A language attitudes study among adolescents in the town of Holstebro in western Jutland. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities Bind 58: J. Normann Jørgensen & Anne Holmen (red): Sprogs status i Danmark København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 59: Maria Marqvard Jensen: We mean you no harm were vandalizing with charm Et studie af grafittisprog og sproglig identitetskonstruktion hos danske graffitiskrivere. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 60: Tore Bernt Sørensen: The Bias of Markets: A Comparative Study of the Market Form and Identity Politics in English and Danish Compulsory Education. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities, Bind 61: Anne Holmen, Juni Söderberg Arnfast & Jacob Steensig (red.): Tosprogethed i Danmark København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 62: Martha Sif Karrebæk: At blive et børnehavebarn En minoritetsdrengs sprog, interaktion og deltagelse i børnefællesskabet. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 63: Janus Spinder Møller & J. Normann Jørgensen (ed.): Language Enregisterment and Attitudes. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities, Bind 64: J. Normann Jørgensen (ed.): A Toolkit for Transnational Communication in Europe. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities, Bind 65: Louise Zinck Winther: FVU-læsning En undersøgelse af forudsætninger hos og krav til kursister med dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 66: Maria Møllebro: Málspilla - Færøsk sprogpolitiks påvirkning af unges sprogbrug og sprogholdninger. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 67: Thomas Rørbeck Nørreby: Jamil Perkersen Nielsen Rasmussen - en sociolingvistisk undersøgelse af identitet og etnicitet i superdiversiteten. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, 2012.

6 Bind 68: Auður Hauksdóttir: Dansk som fremmedsprog i en akademisk kontekst - Om islændinges behov for danskkundskaber under videreuddannelse i Danmark. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 69: Merike Jürna: [q] SOM I ALFA? En længdeundersøgelse af fem esteres tilegnelse af danske urundede fortungevokaler. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 70: Janus Spindler Møller & Lian Malai Madsen (red.): Globalisering, sprogning og normativitet online og offline. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 71: Louise Kammacher: Køn, identitet og kommunikation på arbejdspladsen En sociolingvistisk undersøgelse af sprogning og identitetsforhandlinger under møder på en arbejdsplads set i et kønsperspektiv. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Studier i Parallelsproglighed Bind C1: Tina Skriver Didriksen: Engelsk som undervisningssprog på de danske universiteter. En empirisk undersøgelse af danske førsteårsstuderendes holdninger og indgangskompetencer. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind C2: Anne Sofie Jakobsen: Ellers er det lige ud af landevejen En interviewundersøgelse af ti underviseres holdninger til og erfaringer med engelsksproget undervisning ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind C3: Lotte Eggert Kiil: Danish University Student's Use of Codeswitching During English-Medium Instruction. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities, Bind C4: Katja Årosin Laursen: Det er sprogligt selv hvor du ikke lægger mærke til det - En empirisk undersøgelse af sproglige og faglige vanskeligheder hos farmaceutstuderende med dansk som andetsprog på Københavns Universitet. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind C5: Anna Kristina Hultgren: Parallelsproglighed på danske universiteter: en statusrapport København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet 2013.

7 Bind C6: Stine Myssing Odgaard: Det er ikke et sprog, man bare kan samle op på gaden en undersøgelse af behovet for kurser i akademisk dansk for studerende med dansk som andetsprog på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. København: Københavns Universitet Humanistiske Fakultet Bind C7: Camilla Falk Rønne Nissen: En parallelsproglig virkelighed et etnografisk studie af sprogbrugsmønstre på to kurser udbudt på engelsk på SCIENCE og SUND, Københavns Universitet. København: Københavns Universitet Humanistiske Fakultet Køgeserien Bind K1: Helle Pia Laursen: På tyrkisk hedder det ip... Samtalens betydning for tosprogede børns sprogudvikling. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K2: Suzanne Andersen: Pragmatiske aspekter af kodeskift hos tosprogede børn. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K3: Jørgen Gimbel: Undervisning af tyrkiske elever i Køge kommune. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K4: Janus Møller, Pia Quist, Anne Holmen & J. N. Jørgensen (red): Tosproget udvikling og dansk som andetsprog. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K5: Pia Quist: Ind i gruppen, ind i sproget. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K6: Fadime Turan (ed.): A Text of Turkish-Danish Bilingual Grade School Students' Conversations. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies Bind K7: Anne Holmen & J. N. Jørgensen (eds.): Det er Conversation 801, de ğil mi? Perspectives on the Bilingualism of Turkish Speaking Children and Adolescents in North Western Europe. Copenhagen: Danish University of Education Bind K8: Janus Møller: Identitet og kodevekslen hos unge tosprogede med dansktyrkisk baggrund. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind K9: J. Normann Jørgensen (red): De unges sprog. Artikler om sproglig adfærd, sproglige holdninger og flersprogethed hos unge i Danmark. København: Akademisk Forlag Bind K10: J. N. Jørgensen (red): En køn strid. Sprog, magt og køn hos tosprogede børn og unge. København: Roskilde Universitetsforlag 2001.

8 Bind K11: J. N. Jørgensen (ed.): Multilingual Behavior in Youth Groups. Scandinavian Studies in the Simultaneous Use of Two or More Languages in Group Conversations Among Children and Adolescents. Copenhagen: Danish University of Education Bind K12: Lian Malai Madsen: De som har kan få. En undersøgelse af medbragt og forhandlet sproglig magt i gruppesamtaler mellem børn. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind K13: Maria Berg Jacobsen: Identitet til forhandling? En case-undersøgelse af unges positioneringer og interaktive sproglige adfærd. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind K14: Martha Sif Karrebæk: Form og funktion i kodeskift, en analyse af tosproget tyrkisk-dansk. København: Museum Tusculanum Bind K15: J. Normann Jørgensen: Languaging Nine Years of Poly-lingual Development of Young Turkish-Danish Grade School Students, vol. 1. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind K16: J. Normann Jørgensen: Languaging Nine Years of Poly-lingual Development of Young Turkish-Danish Grade School Students, vol. 2. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind K17: F. Hülya Özcan, İlknur Keçik & J. Normann Jørgensen (eds.): A Text Collection of Turkish Grade School Students Conversations. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities 2010.

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

Dansk, kultur og kommunikation

Dansk, kultur og kommunikation Dansk, kultur og kommunikation Redigeret af Mogens Sørensen A AKADEMISK FORLAG Indhold Forord 9 Om forfatterne 13 1 Kommunikation 17 af Mogens Pahuus Nyorientering i menneskesynet 17 Verbalsproglig kommunikation

Læs mere

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku.

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku. Sproglig internationalisering og academic English Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Forelæsning 1 Internationalisering og sprogpolitik på universitetet 1. Baggrund for CIP 2. Parallelsproglighed

Læs mere

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN EN PILOTUNDERSØGELSE Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir NIC nóvember 2014 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 2 Danskundervisningen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Etsprogede og tosprogede børn med og uden sprogproblemer. Dorthe Bleses og Anders Højen, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet

Etsprogede og tosprogede børn med og uden sprogproblemer. Dorthe Bleses og Anders Højen, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Etsprogede og tosprogede børn med og uden sprogproblemer Dorthe Bleses og Anders Højen, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Legende innovation, Teknologisk institut, 5. maj 2011 Antal børn med

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Campus Kolding Anne Bjerre Arbejde: 6550 1318 bjerre@sitkom.sdu.dk Sprogbeskrivelse og udvikling af sproglige resurser til sprogteknologiske

Læs mere

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet Gør tanke til handling VIA University College Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet 1 Ph.d. projekt VIA Sundhed og

Læs mere

At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser

At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser At tilegne sig det skrevne sprog uformelt i samspil med læsende og skrivende omgivelser Ragnhild Söderbergh Lunds Universitet (emeritus) E-mail: ragnhild.soderbergh@tele2.se Abstrakt Formålet med dette

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Subjektivitet og flersprogethed

Subjektivitet og flersprogethed tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 57. oktober 2013 Subjektivitet og flersprogethed»lad være med at undervise i noget som du ikke føler stærkt for om du nu elsker eller hader det. Alt for ofte

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

AMID Working Paper Series 23/2002. Betydningen af sprog, tosprogethed og sprogligt bårne kulturformer for integrationsprocesserne 1

AMID Working Paper Series 23/2002. Betydningen af sprog, tosprogethed og sprogligt bårne kulturformer for integrationsprocesserne 1 AMID Working Paper Series 23/2002 Betydningen af sprog, tosprogethed og sprogligt bårne kulturformer for integrationsprocesserne 1 Anne Holmen Danmarks Pædagogiske Universitet Baggrund I dette notat er

Læs mere

Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk

Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk Multikulturelle Skoler 2014 Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole ucc.dk 1 Multikulturelle Skoler 2014 UCC, Skolelederforeningen og foreningen Tosprogede børn og unges vilkår inviterer til den 19.

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

diversitet Literacy og literacytilegnelse i et socialsemiotisk perspektiv

diversitet Literacy og literacytilegnelse i et socialsemiotisk perspektiv Et socialsemiotisk blik på literacy og sproglig diversitet Helle Pia Laursen, lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Socialsemiotikken er en teori om, hvordan mennesker

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

"2 A. Register til årgang 57/2009. Axel Neubert Redaktionssekretær. Registeret er et forfatter- og titelregister.

2 A. Register til årgang 57/2009. Axel Neubert Redaktionssekretær. Registeret er et forfatter- og titelregister. Register til årgang 57/2009 Registeret er et forfatter- og titelregister. Anmeldte bøger er kun optaget under titel, men forfattere og anmeldere er anført. A efter en titel henviser til en anmeldelse.

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Arbejdspsykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Workshop 7 Flersproglighed som resurse Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Faglige og sproglige mål udvikling af fag og sprog følges ad * Deltagerne får ideer til at inddrage

Læs mere

Procesledelse og interaktion

Procesledelse og interaktion 1 Gergen, Kenneth: "Selv-beretninger i det sociale liv" 1 Kilde: Virkelighed og relationer Dansk Psykologisk Forlag, 1997 ISBN: 877706160X 2 Stelter, Reinhard: "Hvad er coaching?" 15 Kilde: Coaching -

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk Daryai-Hansen, Gregersen, Søgaard: Tidligere sprogstart: begrundelser og praksisanbefalinger Søgaard, Andersen: Evaluering af tidlig engelskundervisning i

Læs mere

Tredjesprogstilegnelse Tosprogede elever i engelskundervisningen

Tredjesprogstilegnelse Tosprogede elever i engelskundervisningen Tredjesprogstilegnelse Tosprogede elever i engelskundervisningen UCSJ Roskilde Antal sider/anslag: 33/81715 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.2. Problemstilling...4 2. Afgrænsning...4 3. Metodiske

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik

Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Problembaseret læring som sin egen fagdidaktik Mads Hovgaard, Enheden for Uddannelsesudvikling, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet; Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. DUN Konference

Læs mere

Sprogets medialisering

Sprogets medialisering Sprogets medialisering Det nordiske sprogmøde Tema: Mediesprog Selfoss, Island 1-2. september 2006 Stig Hjarvard Film- & Medievidenskab Københavns Universitet stig@hum.ku.dk Industrisamfundets tidsforbrug

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Så havde jeg kørt ud og vist dem den lille havfrue!

Så havde jeg kørt ud og vist dem den lille havfrue! Så havde jeg kørt ud og vist dem den lille havfrue! Nanna Bøndergaard Butters, cand.mag. Integrationsvejleder Blågård Skole, BUF, København At blive anerkendt og brugt i forhold til ens barns læring i

Læs mere

mhtconsult mangfoldighed og medborgerskab

mhtconsult mangfoldighed og medborgerskab mhtconsult mangfoldighed og medborgerskab UC Diakonissestiftelsen Social- og Sundhedsskolen Valgfri specialefag Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Kompendium 3 7. juni 2011 Kursusledere: Sofie Valbjørn

Læs mere

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Et forskningsprojekt støttet af Storbritanniens Department

Læs mere

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG

BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG BA-PROJEKT VEJLEDERKATALOG for Hanne Bitsch Hansen hbh.eng@cbs.dk Globalisation Emerging markets (China & India) Intercultural Marketing Danish companies offshore outsourcing to India Managing subcontracting

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen?

Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Kan øget fokus på kønsperspektivet i skolen bidrage til opfyldelse af 95-procent-målsætningen? Workshop i Undervisningsministeriet 24. juni 2010 Formål med workshop Workshopdeltagerne skulle sammen se

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber

Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber Sproglege Pragmatisk sprogtræning med fokus på børnefællesskaber Ulla Runge Bertelsen Charlotte Gørtz Andersen Lundagerskolen Perspektiver på pragmatik Et sprogvidenskabeligt perspektiv: Sproget inddeles

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Click toedit Master title style MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Gitte Stald IT University Copenhagen E-mail: stald@itu.dk http://stald.wordpress.com/ Twitter: gstald NB tegninger og fotos med er fjernet fra

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg?

Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11. - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? Hvem er jeg? Obligatoriske sprogvurderinger på Søndervangskolen 10/11 - Problematikker? - Hvad gør vi? - Hvordan samarbejder vi med daginstitutioner? V. Tina Nickelsen læsevejleder Søndervangskolen, Viby J Hvem er

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Et dari-agtigt A skriftsprogstilegnelse og biliteracy

Et dari-agtigt A skriftsprogstilegnelse og biliteracy Et dari-agtigt A skriftsprogstilegnelse og biliteracy AF LEKTOR HELLE PIA LAURSEN & PH.D.-STUDERENDE LINE MØLLER DAUGAARD Når flersprogede børn lærer at læse og skrive, møder de ofte andre skriftsystemer

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune

Sprogscreening. Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune Sprogscreening Procedure i skolerne i Hvidovre Kommune 1 Redaktion: Liselotte Larsen Logo: Jørgen Lund Grafisk Tilrettelæggelse: E. S. Bøtcher Skrift: Times New Roman Tryk: Pædagogisk Center 2009 2 Baggrund

Læs mere

Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland

Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland Historisk dokumenteret oversigt over sprog og undervisningssprog Lov/forordning Sprogfag Undervisningssprog 1905 11Grønlandsk 5 b: Uddannede

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 76 Offentligt > Universiteternes sprogstrategier Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Publikationen kan hentes på Universitets-

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. Anne Holmen. Minoritetselever i sprogfagene: Synlighed og pædagogik.

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. Anne Holmen. Minoritetselever i sprogfagene: Synlighed og pædagogik. Center for Internationalisering og Parallelsproglighed Anne Holmen Minoritetselever i sprogfagene: Synlighed og pædagogik 09-11-2012 Dias 1 Minoritetselever i grundskolens dansk- og engelskfag Oprindelig

Læs mere

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Den journalistiske Efteruddannelse 19. november 2004. Program Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Hvor mange engelske ord bruger vi egentlig? - Hvilken slags ord bruger vi? - Bruger vi

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Interkulturelle samfund og grænseregioner

Interkulturelle samfund og grænseregioner Interkulturelle samfund og grænseregioner Karen Margrethe Pedersen Nye ideer, eller ideer som vi tror er nye, afhænger som oftest af vores egne personlige præferencer og måder at anskue verden på. Det

Læs mere

sprogforum tema førstesproget som ressource

sprogforum tema førstesproget som ressource sprogforum tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 43, oktober 2008 tema førstesproget som ressource Netop modersmålet er fundamentet for tilegnelsen af andre sprog. Uden en begrebsverden og et

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Jeg vil lære dansk før skolestart!

Jeg vil lære dansk før skolestart! Margareth Sandvik og Marit Spurkland Jeg vil lære dansk før skolestart! Sprogudvikling i den flerkulturelle børnehave Oversat af Ea Tryggvason Bay Dansk bearbejdelse af Lis Klausen Margareth Sandvik og

Læs mere

Notat om dansk sprogpolitik

Notat om dansk sprogpolitik Notat om dansk sprogpolitik Baggrund: Dansk Sprognævn vedtog i 2003 en 4-punkts-plan for en dansk sprogpolitik. Nedenstående notat er en opfølgning på planen i lyset af de erfaringer som er høstet siden

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Danskunderviser på Danskuddannelser for voksne udlændinge på Roskilde Sprogcenter i fast stilling.

Danskunderviser på Danskuddannelser for voksne udlændinge på Roskilde Sprogcenter i fast stilling. Erhvervserfaring August 2008 Juni 2008 April 2008 - Juni 2008 Sept. 2007 Feb 2008 April 2007 Juni 2007 Dec. 2006 April 2007 Aug. 2006 Dec 2006 Juni 2006 Aug. 2004 Juni 2006 Danskunderviser på Danskuddannelser

Læs mere

De sproglige læringsmål for børn på vej til 6 år er ifølge materialet til Status- og udviklingssamtaler 1 fra Århus Kommune at:

De sproglige læringsmål for børn på vej til 6 år er ifølge materialet til Status- og udviklingssamtaler 1 fra Århus Kommune at: Nyhedsbrev 3-6 år, nr. 8, Marts 2010: Børn og Unge, Videncenter for Integration Det kommende skolebarns sprog og overgang til skolen. 1. Læringsmål og sproglige fokusområder. 2. Ordforrådstilegnelse. 3.

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Af Maria Kolind Knudsen, professionsbachelor i pædagogik og Cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet.

Af Maria Kolind Knudsen, professionsbachelor i pædagogik og Cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet. Skriftkultur i daginstitutionen et bredt perspektiv på børns tegnbrug. Af Maria Kolind Knudsen, professionsbachelor i pædagogik og Cand.mag. i pædagogik fra Syddansk Universitet. Forskning har vist, at

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Undervisning på Dansk - Forår 2009 senest opdateret 11/2 2009

Undervisning på Dansk - Forår 2009 senest opdateret 11/2 2009 Undervisning på Dansk - Forår 2009 senest opdateret 11/2 2009 Grunduddannelse F9 der er endnu ikke fundet en underviser besluttet ansat fra d. 1/2 09 undervisning der er lagt bag os i efteråret 2008 (med

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere

Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere Bjørg Kjær, ph.d., adjunkt Gladsaxe kommune, 18. januar 2013 Kick off: Videncenter for Inklusion Festsalen Blaagaard/KDAS Kvalitetsdiskussion og professionel

Læs mere

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide 70 MONA 2006 4 Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide Annemarie Møller Andersen, Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Kommentar til artiklen Analyse og design

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

FLERSPROGETHED OG UDDANNELSESPOLITIK

FLERSPROGETHED OG UDDANNELSESPOLITIK FLERSPROGETHED OG UDDANNELSESPOLITIK BERGTHÓRA KRISTJÁNSDÓTTIR, LEKTOR, PH.D., AARHUS UNIVERSITET, DPU Literacy beskrives gerne som en gensidig socialiseringsproces (Kern, 2000; Franker, 2004). Det indebærer,

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere