Københavnerstudier i tosprogethed. Almindelig serie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavnerstudier i tosprogethed. Almindelig serie"

Transkript

1 Københavnerstudier i tosprogethed Almindelig serie Bind 1: J. Normann Jørgensen: Skolefag, sprog eller slagmark? Artikler og foredrag om dansk som fremmedsprog i undervisningen. København: Danmarks Lærerhøjskole 1985, Bind 2: J. Normann Jørgensen: Tosproget undervisning. København: Danmarks Lærerhøjskole 1985, Bind 3: Jørgen Gimbel: Indvandrerdansk er flere ting. Variation i indvandrergruppers danskfærdighed belyst ved en undersøgelse af jugoslaviske, pakistanske og tyrkiske elevers beherskelse af dansk ledstilling i 4. og 6. klasse. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 4: A. Holmen, E. Hansen, J. Gimbel & J. N. Jørgensen (eds.): Bilingualism and the Individual. Multilingual Matters 42. Clevedon, Avon: Multilingual Matters Bind 5: J. N. Jørgensen, E. Hansen, A. Holmen & J. Gimbel (eds.): Bilingualism in society and School. Multilingual Matters 43. Clevedon, Avon: Multilingual Matters Bind 6: Elisabeth Hansen (red): Sproglig bevidsthed. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 7: Johanne Breuning: Er jeg nogen? 15 vietnamesiske elevers selvopfattelse og oplevelse af deres skolesituation i Hjørring. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 8: Anne Holmen & J. Normann Jørgensen (red): Skriftsproget og de sproglige mindretal. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 9: J. Normann Jørgensen & Anne Holmen (red): To kulturer i klasseværelset. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 10: Anne Holmen & J. Normann Jørgensen (red): Enhedskultur - Helhedskultur. Artikler om dansk kulturel selvforståelse. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 11: J. Normann Jørgensen: Dansk som fremmed- og andetsprog i Danmark. En oversigt København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 12: Anne Holmen: Udviklingslinier i tilegnelse af dansk som andetsprog. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 13: J. Normann Jørgensen & Anne Holmen (red): Modersmålsundervisning i mindretalssprog. København: Danmarks Lærerhøjskole 1990.

2 Bind 14: J. Normann Jørgensen (red): Det danske sprogs status år København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 15: Tytte Hetmar: Tosprogede elever. En undervisning i udvikling. København: Danmarks Lærerhøjskole 1991 Bind 16: Suzanne Andersen: Ethnic Minority Children and Education in Denmark. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies Bind 17: Anne Holmen & J. Normann Jørgensen: Tosprogede børn i Danmark. En Grundbog. København: Hans Reitzels Forlag Bind 18: Tove Skutnabb-Kangas, Anne Holmen & Robert Philipson (red): Uddannelse af minoriteter. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 19: Fie Høyrup & Barbara Jacobi: Det tosprogede førskolebarn. Samtalens betydning for sprogtilegnelsen. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 20: Tim Jensen (red): Islam i skolen. En undersøgelse af fremstillingen af islam i bestemmelser og lærebøger beregnet for folkeskolen, gymnasieskolen og HF. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 21: Tim Jensen (red): Islam i skolen. En undersøgelse af fremstillingen af islam i bestemmelser og lærebøger beregnet for folkeskolen, gymnasieskolen og HF. Bilag: analyser. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 22: Sally Boyd, Anne Holmen & J. Normann Jørgensen (red): Sprogbrug og sprogvalg blandt indvandrere i Norden. Bind I: Gruppebeskrivelser. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 23: Sally Boyd, Anne Holmen & J. Normann Jørgensen (red): Sprogbrug og sprogvalg blandt indvandrere i Norden. Bind II: Temaartikler. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 24: Jette Kofoed: Midt i normalen. Om minoriteter og den nationale idé. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 25: J. Normann Jørgensen & C. Horst (red): Et flerkulturelt Danmark. Perspektiver på sociolingvistik, sprogpædagogik, dansk som andetsprog. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 26: K. E. Bugge & J. Normann Jørgensen: Tre år efter. Om folkeskolens Udviklingsråds projekter vedrørende indvandrerelever og deres virkning på længere sigt. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 27: J. Normann Jørgensen & Anne Holmen (eds.): The Development of Successive Bilingualism in School-Age Children. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies Bind 28: J. Gimbel, T. Hetmar, A. Holmen & J.N. Jørgensen (eds.): Portraits. Denmark and its linguistic minorities seen in an international perspective with special emphasis on grade school education of bilingual children. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies 1997.

3 Bind 29: Anne Holmen & J. N. Jørgensen (red): Modersmålsundervisning i mindretalssprog i Danmark. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 30: Janus Møller, Pia Quist, Anne Holmen & J. N. Jørgensen (red): Nordiske sprog som andetsprog. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 31: Jørgen Gimbel, Anne Holmen & J. N. Jørgensen: "Det bedste Københavns Kommune har foretaget sig hidtil". Beskrivelse og evaluering af sproggruppeforsøg i skoledistrikterne 6 og 12 i Københavns Kommunes Skolevæsen København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 32: Anne Holmen & J. N. Jørgensen (red): Sprogs status i Danmark år København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind 33: Lone Hegelund: A Comparative Language Policy Analysis of Minority Mother Tongue Education in Denmark and Sweden. Copenhagen: Danish University of Education Bind 34: J. N. Jørgensen & Barbara von Haffner: Seks år med sproggruppe-klasser en efterundersøgelse af holdninger og erfaringer i forbindelse med Københavns Kommunes skolevæsens sproggruppeprojekt København: Danmarks Pædagogiske Universitet. Bind 35: Line Møller Daugaard: Der skal to til - om historiefortælling i sproglig vurdering af dansk som andetsprog. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind 36: C. B. Dabelsteen & J. N. Jørgensen (eds): Languaging and Language Practices. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind 37: Christine B. Dabelsteen & Juni Söderberg Arnfast (red): Taler de dansk? Aktuel forskning i dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Bind 38: Mirjam Lehmkuhl: Som har en anden hudfarve havde jeg nær sagt ik... En kvalitativ og kvantitativ analyse af positionering og dominans i skole-hjemsamtaler med etsprogede og tosprogede forældre. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 39: Juni Söderberg Arnfast (red): Sproget galt i halsen? Aktuel forskning i dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 40: Marta Kirilova: "Han er en fra Amager, men også lidt fra Afrika". Dansk med accent. En empirisk baseret analyse af indfødte danskeres holdninger til dansk talesprog med forskellige accenter. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 41: Ursula Ritzau: Almindelig fremmed dansk. En masketestundersøgelse hos danske learnere af holdninger til dansk med accent. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet 2007.

4 Bind 42: M. M. Jensen, L. Højrup, L. Kammacher, L. M. Madsen, M. Maegaard, J. Møller, P.Quist, J. S. Møller & J. N. Jørgensen (eds.): Jugendsprache - Youth Language. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind 43: Juni Söderberg Arnfast & Martha Sif Karrebæk (red): Tungen lige i munden aktuel forskning i dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 44: Marie-Louise Surland: Et dansk læseproblem? En teoretisk og pædagogisk belysning af læsning gennem et empirisk casestudie af tre skoleelevers faglige læsning. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 45: Vally Lytra & J. Normann Jørgensen (eds.): Multilingualism and Identities Across Contexts. Cross-Disciplinary perspectives on Turkish-speaking Youth in Europe. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind 46: Rashmi Singla: Now and Then. Life Trajectories, Family Relationships, and Diasporic Identities: A Follow-up Study of Young Adults. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind 47: Katja Vilien: "Toilettet er det eneste sted, hvor man kan sludre!". En længdeundersøgelse af sociale, pædagogiske og kognitive faktorer i tilegnelsen af dansk som henholdsvis andetsprog og fremmedsprog. København: Københavns Universtet Humanistisk Fakultet Bind 48: Mia Madsen: "Der vil altid være brug for dansk". En undersøgelse af 11 naturvidenskabelige forskeres grunde til at vælge henholdsvis dansk og engelsk i deres arbejde. København: Københavns Universitet Humanistisk fakultet Bind 49: Liva Hyttel-Sørensen: Dem de andre ikke vil lege med En undersøgelse af børns sprogholdninger med fokus på dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 50: Neringa Bigailaitė: Dansknær udtale hos udlændinge - et realistisk mål eller en illusion? Empirisk undersøgelse af voksne indlærere med litauisk som modersmål. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 51: Signe Wedel Schøning: Dialekt som identitets- og stiliseringspraksisser hos et søskendepar. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 52: Charlotte Øhrstrøm:»I was less scared to bungy jump than to speak this language«. En kvalitativ undersøgelse af voksne indlæreres motivation for at lære dansk. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 53: Astrid Ag: Sprogbrug og identitetsarbejde hos senmoderne storbypiger. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 54: Andreas Stæhr: Rappen reddede os Et studie af senmoderne storbydrenges identitetsarbejde i fritids- og skolemiljøer. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet 2010.

5 Bind 55: Lian Malai Madsen, Janus Spindler Møller & J. Normann Jørgensen (eds.): Ideological Constructions and Enregisterment of Linguistic Youth Styles. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities Bind 56: Rosalia Fenger & J. Normann Jørgensen (red): Sprogbrug og sociale relationer blandt unge. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 57: Christoph Hare Svenstrup: Why Does Vestjysk Sound Boorish and Københavnsk Cool? A language attitudes study among adolescents in the town of Holstebro in western Jutland. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities Bind 58: J. Normann Jørgensen & Anne Holmen (red): Sprogs status i Danmark København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 59: Maria Marqvard Jensen: We mean you no harm were vandalizing with charm Et studie af grafittisprog og sproglig identitetskonstruktion hos danske graffitiskrivere. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 60: Tore Bernt Sørensen: The Bias of Markets: A Comparative Study of the Market Form and Identity Politics in English and Danish Compulsory Education. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities, Bind 61: Anne Holmen, Juni Söderberg Arnfast & Jacob Steensig (red.): Tosprogethed i Danmark København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 62: Martha Sif Karrebæk: At blive et børnehavebarn En minoritetsdrengs sprog, interaktion og deltagelse i børnefællesskabet. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 63: Janus Spinder Møller & J. Normann Jørgensen (ed.): Language Enregisterment and Attitudes. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities, Bind 64: J. Normann Jørgensen (ed.): A Toolkit for Transnational Communication in Europe. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities, Bind 65: Louise Zinck Winther: FVU-læsning En undersøgelse af forudsætninger hos og krav til kursister med dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 66: Maria Møllebro: Málspilla - Færøsk sprogpolitiks påvirkning af unges sprogbrug og sprogholdninger. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 67: Thomas Rørbeck Nørreby: Jamil Perkersen Nielsen Rasmussen - en sociolingvistisk undersøgelse af identitet og etnicitet i superdiversiteten. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, 2012.

6 Bind 68: Auður Hauksdóttir: Dansk som fremmedsprog i en akademisk kontekst - Om islændinges behov for danskkundskaber under videreuddannelse i Danmark. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 69: Merike Jürna: [q] SOM I ALFA? En længdeundersøgelse af fem esteres tilegnelse af danske urundede fortungevokaler. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 70: Janus Spindler Møller & Lian Malai Madsen (red.): Globalisering, sprogning og normativitet online og offline. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 71: Louise Kammacher: Køn, identitet og kommunikation på arbejdspladsen En sociolingvistisk undersøgelse af sprogning og identitetsforhandlinger under møder på en arbejdsplads set i et kønsperspektiv. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Studier i Parallelsproglighed Bind C1: Tina Skriver Didriksen: Engelsk som undervisningssprog på de danske universiteter. En empirisk undersøgelse af danske førsteårsstuderendes holdninger og indgangskompetencer. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind C2: Anne Sofie Jakobsen: Ellers er det lige ud af landevejen En interviewundersøgelse af ti underviseres holdninger til og erfaringer med engelsksproget undervisning ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind C3: Lotte Eggert Kiil: Danish University Student's Use of Codeswitching During English-Medium Instruction. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities, Bind C4: Katja Årosin Laursen: Det er sprogligt selv hvor du ikke lægger mærke til det - En empirisk undersøgelse af sproglige og faglige vanskeligheder hos farmaceutstuderende med dansk som andetsprog på Københavns Universitet. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind C5: Anna Kristina Hultgren: Parallelsproglighed på danske universiteter: en statusrapport København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet 2013.

7 Bind C6: Stine Myssing Odgaard: Det er ikke et sprog, man bare kan samle op på gaden en undersøgelse af behovet for kurser i akademisk dansk for studerende med dansk som andetsprog på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. København: Københavns Universitet Humanistiske Fakultet Bind C7: Camilla Falk Rønne Nissen: En parallelsproglig virkelighed et etnografisk studie af sprogbrugsmønstre på to kurser udbudt på engelsk på SCIENCE og SUND, Københavns Universitet. København: Københavns Universitet Humanistiske Fakultet Køgeserien Bind K1: Helle Pia Laursen: På tyrkisk hedder det ip... Samtalens betydning for tosprogede børns sprogudvikling. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K2: Suzanne Andersen: Pragmatiske aspekter af kodeskift hos tosprogede børn. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K3: Jørgen Gimbel: Undervisning af tyrkiske elever i Køge kommune. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K4: Janus Møller, Pia Quist, Anne Holmen & J. N. Jørgensen (red): Tosproget udvikling og dansk som andetsprog. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K5: Pia Quist: Ind i gruppen, ind i sproget. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K6: Fadime Turan (ed.): A Text of Turkish-Danish Bilingual Grade School Students' Conversations. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies Bind K7: Anne Holmen & J. N. Jørgensen (eds.): Det er Conversation 801, de ğil mi? Perspectives on the Bilingualism of Turkish Speaking Children and Adolescents in North Western Europe. Copenhagen: Danish University of Education Bind K8: Janus Møller: Identitet og kodevekslen hos unge tosprogede med dansktyrkisk baggrund. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind K9: J. Normann Jørgensen (red): De unges sprog. Artikler om sproglig adfærd, sproglige holdninger og flersprogethed hos unge i Danmark. København: Akademisk Forlag Bind K10: J. N. Jørgensen (red): En køn strid. Sprog, magt og køn hos tosprogede børn og unge. København: Roskilde Universitetsforlag 2001.

8 Bind K11: J. N. Jørgensen (ed.): Multilingual Behavior in Youth Groups. Scandinavian Studies in the Simultaneous Use of Two or More Languages in Group Conversations Among Children and Adolescents. Copenhagen: Danish University of Education Bind K12: Lian Malai Madsen: De som har kan få. En undersøgelse af medbragt og forhandlet sproglig magt i gruppesamtaler mellem børn. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind K13: Maria Berg Jacobsen: Identitet til forhandling? En case-undersøgelse af unges positioneringer og interaktive sproglige adfærd. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind K14: Martha Sif Karrebæk: Form og funktion i kodeskift, en analyse af tosproget tyrkisk-dansk. København: Museum Tusculanum Bind K15: J. Normann Jørgensen: Languaging Nine Years of Poly-lingual Development of Young Turkish-Danish Grade School Students, vol. 1. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind K16: J. Normann Jørgensen: Languaging Nine Years of Poly-lingual Development of Young Turkish-Danish Grade School Students, vol. 2. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind K17: F. Hülya Özcan, İlknur Keçik & J. Normann Jørgensen (eds.): A Text Collection of Turkish Grade School Students Conversations. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities 2010.

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Sprog skaber Folk - klædt varmt på til rejsen

Sprog skaber Folk - klædt varmt på til rejsen 1 Holmes, J.: "What is a sociolinguist?" 1 Kilde: An introduction to sociolinguistics Pearson, 2008 ISBN: 9781405821315 2 Perregaard, Bettina: "Tidlig sociolingvistik" 10 Kilde: Pædagogisk sprogforskning

Læs mere

Modersmålets betydning for tosprogede familiers identitet

Modersmålets betydning for tosprogede familiers identitet Modersmålets betydning for tosprogede familiers identitet Juni Söderberg Arnfast, INSS Konference om integration, kultur og identitet Hotel Fåborg Fjord, 29.-30. maj 2017 20-06-2017 2 Hvad kommer jeg omkring

Læs mere

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation 1 Liep, John; Olwig, Karen Fog: "Kulturel Kompleksitet" 1 Kilde: Komplekse liv Akademisk Forlag, 1994 ISBN: 8750032313 2 Sarangi, Srikant: "Culture" 16 Kilde: Culture and Language John Benjamins Pub. Company,

Læs mere

Den sprogstrategiske satsning

Den sprogstrategiske satsning Den sprogstrategiske satsning Flere sprog til flere studerende Sprog på Kryds og Tværs SDU Odense, 26.10.2016 Sanne Larsen og Joyce Kling, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed 27-09-2016

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

LANCHART Publications 2005-2013

LANCHART Publications 2005-2013 LANCHART Publications 2005-2013 Books and journals, edited and written 2005 1. NyS 33: Metode. / Christensen, Tanya Karoli (ed.); Fosgerau, Christina Fogtmann (ed.); Jensen, Torben Juel (ed.); Johansen,

Læs mere

Københavnerstudier i Tosprogethed er en fagfællebedømt skriftserie, som udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet

Københavnerstudier i Tosprogethed er en fagfællebedømt skriftserie, som udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet "ELLERS ER DET LIGE UD AF LANDEVEJEN" En interviewundersøgelse af ti underviseres holdninger til og erfaringer med engelsksproget undervisning ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU Anne Sofie Jakobsen

Læs mere

Parallelsproglighed på danske universiteter: en statusrapport Anna Kristina Hultgren

Parallelsproglighed på danske universiteter: en statusrapport Anna Kristina Hultgren Parallelsproglighed på danske universiteter: en statusrapport 2013 Anna Kristina Hultgren Københavnerstudier i Tosprogethed Studier i Parallelsproglighed, bind C5 Københavns Universitet Humanistisk Fakultet

Læs mere

sociolingvistik dansk som andetsprog ungdomssprog sproglig variation og forandring Viser 1-100 af 230 Sortering: nr. 1, s. 57-71. 1, s. 68-78.

sociolingvistik dansk som andetsprog ungdomssprog sproglig variation og forandring Viser 1-100 af 230 Sortering: nr. 1, s. 57-71. 1, s. 68-78. Præsentation Publikationer Øvrige aktiviteter Emneord sociolingvistik dansk som andetsprog ungdomssprog sproglig variation og forandring Alle år Viser 1-100 af 230 Sortering: Pub.type Bidrag til tidsskrift/magasin

Læs mere

Flersprogede praksisser på gaden og i klassen

Flersprogede praksisser på gaden og i klassen Flersprogede praksisser på gaden og i klassen Odense april 2014 Pia Quist, Nordisk Forskningsinstitut Københavns Universitet Oversigt 1. Intro til sprog i det flersprogede samfund: Køgeprojektet, multietnolekter

Læs mere

Wallah. Portræt af en term

Wallah. Portræt af en term Wallah Portræt af en term Struktur Afsæt for oplægget Data Dude og güey Andre undersøgelser på dansk grund Metapragmatiske udsagn Interaktionelle funktioner Konklusion Afsæt Kiesling 2004: Dude Bucholtz

Læs mere

Minoritetssprogs betydning i storbyskolens indskoling

Minoritetssprogs betydning i storbyskolens indskoling Minoritetssprogs betydning i storbyskolens indskoling Martha Sif Karrebæk Case 1: Betydning af træk fra minoritetssprog hos skolestartere I modsætning til teenagerne anvendte en gruppe af skolestartere

Læs mere

Masterprojektmodulet

Masterprojektmodulet Sted: København og Århus. Forår 2014 Masterprojektmodulet (Masterprojektseminar og Sprogtilegnelsesdage) Master i dansk som andetsprog Undervisere og e-mail-adresse(r): Karen Lund karlund@dpu.dk Elina

Læs mere

ERFARINGER FRA FORSØGSPROGRAMMET OM MODERSMÅLSBASERET UNDERVISNING UVM INFOMØDE

ERFARINGER FRA FORSØGSPROGRAMMET OM MODERSMÅLSBASERET UNDERVISNING UVM INFOMØDE ERFARINGER FRA FORSØGSPROGRAMMET OM MODERSMÅLSBASERET UNDERVISNING UVM INFOMØDE PROGRAM Baggrund for forsøgsprogrammet! Hvad ved vi om betydning af ekstra undervisningstid? Forsøg på 4. klassetrin! Indsatserne!

Læs mere

Sprogligt repertoire

Sprogligt repertoire Sprogligt repertoire Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede børns sproglige resurser Lone Wulff (lw@ucc.dk) Fokus i oplægget Målsætninger Kort præsentation af pilotprojektet, baggrund

Læs mere

Dansk, kultur og kommunikation

Dansk, kultur og kommunikation Dansk, kultur og kommunikation Redigeret af Mogens Sørensen A AKADEMISK FORLAG Indhold Forord 9 Om forfatterne 13 1 Kommunikation 17 af Mogens Pahuus Nyorientering i menneskesynet 17 Verbalsproglig kommunikation

Læs mere

Masterprojektmodulet (15 ETCS)

Masterprojektmodulet (15 ETCS) København og Aarhus, efterår 2015 Masterprojektmodulet (15 ETCS) Master i dansk som andetsprog Modul 4 Koordinator: Karen Lund karlund@edu.au.dk Undervisere: Karen Lund karlund@edu.au.dk Elina Maslo elma@edu.au.dk

Læs mere

Janus Mortensen FIP 2017 ENGELSK SOM LINGUA FRANCA

Janus Mortensen FIP 2017 ENGELSK SOM LINGUA FRANCA Janus Mortensen FIP 2017 ENGELSK SOM LINGUA FRANCA Hvorfor og hvordan? ENGELSK SOM LINGUA FRANCA Hvorfor? [ ] there is evidently a major shift taking place in the centre of gravity of the language (Crystal

Læs mere

Respons til Helle Pia Laursens oplæg. Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København

Respons til Helle Pia Laursens oplæg. Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København Respons til Helle Pia Laursens oplæg Nikolaj Frydensbjerg Elf DaDi-seminar 2. juni 2014 Aalborg Universitet København Grundlag og retning for respons Grundlag Fortløbende (u)formel samtale siden Fremtidens

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN EN PILOTUNDERSØGELSE Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir NIC nóvember 2014 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 2 Danskundervisningen

Læs mere

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN EN PILOTUNDERSØGELSE - ISLAND Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Torshavn 11 15 august 2014 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur

Læs mere

Aktuelle perspektiver på flersprogethed

Aktuelle perspektiver på flersprogethed Symposium: Aktuelle perspektiver på flersprogethed Københavns Universitet, DPU Aarhus Universitet og indbyder til symposium om flersprogethed på Torsdag d. 28. januar 2016 kl. 10-16 På symposiet præsenteres

Læs mere

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku.

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku. Sproglig internationalisering og academic English Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Forelæsning 1 Internationalisering og sprogpolitik på universitetet 1. Baggrund for CIP 2. Parallelsproglighed

Læs mere

Tegn på sprog Skrift og betydning i flersprogede klasserum. Oplæg Högskolan i Malmö d. 12. oktober 2011 Uffe Ladegaard

Tegn på sprog Skrift og betydning i flersprogede klasserum. Oplæg Högskolan i Malmö d. 12. oktober 2011 Uffe Ladegaard Tegn på sprog Skrift og betydning i flersprogede klasserum Oplæg Högskolan i Malmö d. 12. oktober 2011 Uffe Ladegaard Tegn på sprog - et seksårigt forsknings- og udviklingsprogram (2008-2014) - samfinansieret

Læs mere

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007.

Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Hvorfor er det svært at tage en gymnasieuddannelse i Grønland? - En antropologisk undersøgelse af unge og uddannelse på GU- Aasiaat, efteråret 2007. Disposition At gøre noget nyt Etnicitetskonstruktioner

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

SPROGLIG DIVERSITET OG LITERACY MANGE DANSKSPROGETHEDER ANDRE ANDETSPROGSHEDER HELLE PIA LAURSEN LITERACY I KLASSER MED TOSPROGEDE ELEVER

SPROGLIG DIVERSITET OG LITERACY MANGE DANSKSPROGETHEDER ANDRE ANDETSPROGSHEDER HELLE PIA LAURSEN LITERACY I KLASSER MED TOSPROGEDE ELEVER SPROGLIG LÆRERUDDANNELSESKONFERENCE DIVERSITET OG LITERACY 15.11.2016 MANGE DANSKSPROGETHEDER ANDRE ANDETSPROGSHEDER HELLE PIA LAURSEN LITERACY I KLASSER MED TOSPROGEDE ELEVER UFFE LADEGAARD SPROGLIG DIVERSITET

Læs mere

Tosprogethed hos børn og voksne

Tosprogethed hos børn og voksne Tosprogethed hos børn og voksne D. 30. marts 2016 Birgitte Albæk Henriksen Definition af tosprogethed Kompetencekriterie Ideel, fuldstændig eller balanceret tosprogethed Funktionskriterie En person der

Læs mere

Indhold. Kapitel 1 Vejlederens roller, kompetencer og dilemmaer...9. Kapitel 2 Sprog og andetsprog dansk som andetsprog...23

Indhold. Kapitel 1 Vejlederens roller, kompetencer og dilemmaer...9. Kapitel 2 Sprog og andetsprog dansk som andetsprog...23 Indhold Forord...7 Kapitel 1 Vejlederens roller, kompetencer og dilemmaer...9 Af Marianne Thrane og Anette Nymann Dansk som andetsprogsvejlederens funktion i skolen... 10 Vejledningsbegrebet... 11 Kontekst,

Læs mere

Forældresamarbejde med fokus på børns læring

Forældresamarbejde med fokus på børns læring Forældresamarbejde med fokus på børns læring Temadag: Styrk sproget gennem fokus på sprog og faglighed samt forældreinddragelse Vejle, den 3. februar 2014 Marta Padovan-Özdemir Ph.D.-studerende Institut

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Modersmålsundervisning Ole Togeby professor dr. phil.

Modersmålsundervisning Ole Togeby professor dr. phil. Modersmålsundervisning Ole Togeby professor dr. phil. Huong er 5 år, af vietnamesisk herkomst og taler vietnamesisk som sin moders mål. Han går i børnehave, og der lærer han en del dansk, for ingen andre

Læs mere

Main Articles Bilingualism in the Køge Project

Main Articles Bilingualism in the Køge Project International Journal of Bilingualism Naturalization Language Volume language selection 7 Number testing and 4 the and 2003, frontal citizenship 333 lobes 352 333 Main Articles Bilingualism in the Køge

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Dansk som akademisk sprog for nordiske studerende

Dansk som akademisk sprog for nordiske studerende Dansk som akademisk sprog for nordiske studerende Anne Holmen En betragtelig andel af de internationale studerende på danske videregående uddannelser har baggrund i et andet nordisk land. Nogle af disse

Læs mere

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Børne- og Undervisningsudvalget 205-6 (Omtryk - 27-09-206 - Bilag tilføjet) BUU Alm.del Bilag 274 Offentligt AARHUS De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Kristine Kousholt DPU, Aarhus

Læs mere

Hvad er problemet? Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse. Karakterer i 9. klasse! Tosprogede klarer sig dårligt i skolen.

Hvad er problemet? Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse. Karakterer i 9. klasse! Tosprogede klarer sig dårligt i skolen. Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse Hvad er problemet? Tosprogede klarer sig dårligt i skolen v/ Anders Højen Lektor Center for Børnesprog Syddansk Universitet Læring og kulturel anerkendelse i

Læs mere

Undersøgelse af læseplanen for dansk i folkeskolen i Island

Undersøgelse af læseplanen for dansk i folkeskolen i Island Danmark Pædagogiske Universitetsskole Didaktik mshp. dansk Synopsis i almen didaktik Vejleder: Thorkild Hanghøj Undersøgelse af læseplanen for dansk i folkeskolen i Island Aarhus, januar 2011 Anna Margrét

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Sprog-og kulturmøde. 2 Hastrup, Kirsten: "Prolog: Det sociale menneske" og "Kultur som idé: Mennesker, folk og frihed"

Sprog-og kulturmøde. 2 Hastrup, Kirsten: Prolog: Det sociale menneske og Kultur som idé: Mennesker, folk og frihed 1 Eriksen, Thomas Hylland: Det tapte kulturelle øyrike 1 Kilde: Kulturelle veikryss. Essays om kreolisering Universitetsforlaget, 1994 ISBN: 9788200039358 2 Hastrup, Kirsten: "Prolog: Det sociale menneske"

Læs mere

Følgeforskningsprojekt tilknyttet 4-10 ph-d. stipendiet for Liv Fabrin, IUP/UCC

Følgeforskningsprojekt tilknyttet 4-10 ph-d. stipendiet for Liv Fabrin, IUP/UCC Følgeforskningsprojekt tilknyttet 4-10 ph-d. stipendiet for Liv Fabrin, IUP/UCC 2014-2016 Arbejdstitel: Literacyidentiteter blandt flersprogede elever Formål og forskningsspørgsmål Børns tilegnelse af

Læs mere

Kritisk matematikundervisning

Kritisk matematikundervisning Kritisk matematikundervisning SEMAT, 11-12 marts 2015 Ole Skovsmose osk@learning.aau.dk Nogle centrale begreber (1) Globalisering/ghettoisering (2) Elevers forgrund (3) Matematik som handling (4) Refleksion

Læs mere

Evaluering og test af tosprogede elever

Evaluering og test af tosprogede elever Evaluering og test af tosprogede elever 36 lektioner plus to mellemliggende hjemmeopgaver Udvikler Seminarielektor Ulla Bryanne, University College Nordjylland Resumé Kurset henvender sig til lærere, der

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Forskningsordførere, Folketinget. Bevar dansk som andetsprog som fag i læreruddannelsen

Forskningsordførere, Folketinget. Bevar dansk som andetsprog som fag i læreruddannelsen 1. maj 2012 Forskningsordførere, Folketinget Bevar dansk som andetsprog som fag i læreruddannelsen Regeringen har netop fremsat lovforslag om en ny læreruddannelse, der indebærer, at linjefaget dansk som

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Udvikling af fonologiske, fonotaktiske og øvrige sproglige kompetencer over tid hos barnet belyst i en psykolingvistisk ramme

Udvikling af fonologiske, fonotaktiske og øvrige sproglige kompetencer over tid hos barnet belyst i en psykolingvistisk ramme 1 Undervisningsplan Master i Sprogtilegnelse 2. semester efterår 2010 Dato KL Modul Undervisningsplan Litteraturliste Fredag 03.09.10 Lokale O78 C5 Teorier og metoder i Tidlig udvikling af syntaks /Hans

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab

Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Ekspertliste Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Campus Kolding Anne Bjerre Arbejde: 6550 1318 bjerre@sitkom.sdu.dk Sprogbeskrivelse og udvikling af sproglige resurser til sprogteknologiske

Læs mere

Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen

Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen Årsplan 10. klasse Engelsk 2013/14. Dorte Jensen Uge 33-35 Uge 36-37 Uge 36-43 Uge 38-43 Uge 44-45 Uge 46-2 Uge 2-7 Uge 2-7 Uge 7-8 Uge 9 Uge 11-15 Uge 17 Uge 18-26 Profiles. Going Places/Travelling. ESTA

Læs mere

Kultur- og kommunikationsteori

Kultur- og kommunikationsteori 1 Just, Sine Nørhom; Burø, Thomas: "Fra Auschwitz til Anders And - kultur som ideologi" 1 Kilde: Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion Hans Reitzels Forlag, 2010 ISBN: 9788776757953 2 Meyrowitz,

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

TINTIN IN THE CONGO AND POLITICALLY CORRECT LANGUAGE REVISED AND REVISITED

TINTIN IN THE CONGO AND POLITICALLY CORRECT LANGUAGE REVISED AND REVISITED TINTIN IN THE CONGO AND POLITICALLY CORRECT LANGUAGE REVISED AND REVISITED Danish title: Har du sagt neger i dag? Tintin i Congo og det politisk korrekte sprog Master s thesis by Marie Dinesen Department

Læs mere

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Daryai-Hansen, Gregersen, Søgaard: Tidligere sprogstart: begrundelser og praksisanbefalinger Søgaard, Andersen: Evaluering af tidlig

Læs mere

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Regionale temadage. Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7

Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. Regionale temadage. Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Regionale temadage Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 Forord I forbindelse med specialuddannelsesforløbet afvikles der regionale

Læs mere

Udvikling af flersproget pædagogik gennem aktionslæring

Udvikling af flersproget pædagogik gennem aktionslæring Udvikling af flersproget pædagogik gennem aktionslæring Foreningen for tosprogede småbørns vilkår Konference i Kolding Fredag d. 21. marts 2014 Mette Ginman mmg@ucc.dk Program Flersproget pædagogik Introduktion

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til daginstitutionsområdet Dagtilbud 0-6 år Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Egedal kommune ønsker, at alle børn og unge i kommunen skal have mulighed for

Læs mere

Interkulturel kompetence: Hvorfor og hvordan?

Interkulturel kompetence: Hvorfor og hvordan? Interkulturel kompetence: Hvorfor og hvordan? Folder udarbejdet af Inger Lundager, Torben Bjerre og Thomas Dam Læreruddannelsen i Silkeborg 1 Interkulturel kompetence baggrund og begreber Andelen af etniske

Læs mere

Tosprogedes læsetilegnelse. At klare sig godt. Karakterer i 9. klasse!

Tosprogedes læsetilegnelse. At klare sig godt. Karakterer i 9. klasse! Tosprogedes læsetilegnelse Syddansk Universitets Børnesprogskonference 2011 Anders Højen Center for Børnesprog Syddansk Universitet 1 4 At klare sig godt Betydningen af tosprogethed for Succes på arbejdsmarkedet

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

MARTE MEO & FUNKTIONEL SPROGTILEGNELSE. Klik her for kursusoversigt. Kurser v. Mette Isager

MARTE MEO & FUNKTIONEL SPROGTILEGNELSE. Klik her for kursusoversigt. Kurser v. Mette Isager MARTE MEO & FUNKTIONEL SPROGTILEGNELSE Klik her for kursusoversigt Kurser v. Mette Isager FUNKTIONELT SPROGSYN V. METTE ISAGER Et funktionelt sprogsyn betyder, at et barn har brug for at lære sprog med

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

Sprogbrug i og omkring københavnsk hip hop. Urban Culture Lab: Hverdagssprog hos børn og unge i storbyskolen

Sprogbrug i og omkring københavnsk hip hop. Urban Culture Lab: Hverdagssprog hos børn og unge i storbyskolen Sprogbrug i og omkring københavnsk hip hop Case Hip hop-miljø i København 3 teenagere engageret i rap-musik vejledt af mentorer i ungdomsklubber og til workshops, koncerter o. lign. Omkring disse aktiviteter

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Metodekursus for kommunikation og medier

Metodekursus for kommunikation og medier 1 Krogstrup, Hanne Kathrine; Kristiansen, Søren: "Observationsmetoden og dens former" 1 Kilde: Deltagende observation. Introduktion til en samfundsvidenskabelig metode Hans Reitzel, 2004 ISBN: 8741227085

Læs mere

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse Almen sprogforståelse Dansk Minimalgrammatik - med øvelser 1. udgave, 2008 ISBN 13 9788761622303 Forfatter(e) Birgit Lohse, Zsuzsanna Bjørn Andersen Kort og præcis oversigt over de væsentligste grammatiske

Læs mere

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin Kompetencemål for Engelsk, 4.-10. klassetrin Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt

Læs mere

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet Gør tanke til handling VIA University College Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet 1 Ph.d. projekt VIA Sundhed og

Læs mere

Dansk som andetsprog niveau A på HF

Dansk som andetsprog niveau A på HF Dansk som andetsprog niveau A på HF Siden 2008 har Dansk som andetsprog (dsa) niveau A været tilbudt som forsøgsfag på HF, og det fortsætter stadig som et forsøgsfag i skoleåret 2015-16. Trods en interesse

Læs mere

Forældresamarbejde - 2. arbejdet med børns sprog. Understøttende sprogstrategier. Understøttende sprogstrategier

Forældresamarbejde - 2. arbejdet med børns sprog. Understøttende sprogstrategier. Understøttende sprogstrategier Forældresamarbejde - 2 Inddragelse af forældre i arbejdet med børns sprog Understøttende sprogstrategier Er det relevant at involvere forældre i sprogarbejdet? Forskning viser, at børn primært lærer sprog

Læs mere

1 Helle Frederiksen F TRI :09:53 10:13 (1:21) 2 Line Jensen F Odense Triathlon Klub :10:32 9:58 (1:19)

1 Helle Frederiksen F TRI :09:53 10:13 (1:21) 2 Line Jensen F Odense Triathlon Klub :10:32 9:58 (1:19) Klasse: D_Elite 1 Helle Frederiksen F TRI4 1 32 5 1:09:53 10:13 (1:21) 2 Line Jensen F Odense Triathlon Klub 11 39 5 1:10:32 9:58 (1:19) 3 Joan Blafoss F KTK 86 2 47 5 1:11:13 12:18 (1:38) 4 Michelle Vesterby

Læs mere

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet Side 1 af 5 Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet 2016 Hanne Mørkenborg Bove Kathrine Håland Jeppesen Ingrid Villadsen Kristensen Helle Nygård Kristensen 2015 Annette Pedersen Ellen B. Tingleff

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 9. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål. Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget bruges fortsat som kommunikationsmiddel,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Faglig læsningsprojekt for HF- historielærere.

Faglig læsningsprojekt for HF- historielærere. Faglig læsningsprojekt for HF- historielærere. Som led i skolens udviklingsprojekt om faglig læsning og læseforståelse, som senere er indgået i projektet LITERACY, gennemgik 18 HF- historielærere og 4

Læs mere

Kulturel og sproglig mangfoldighed. er en ressource i klassen. Af Barbara Day, lektor og Kitte Søndergård Kristensen, pædagogisk konsulent

Kulturel og sproglig mangfoldighed. er en ressource i klassen. Af Barbara Day, lektor og Kitte Søndergård Kristensen, pædagogisk konsulent Kulturel og sproglig mangfoldighed er en ressource i klassen Af Barbara Day, lektor og Kitte Søndergård Kristensen, pædagogisk konsulent 46 At undervise elever med forskellige kulturelle og sproglige baggrunde

Læs mere

e-prints Center for Child Language Institute of Language and Communication University of Southern Denmark

e-prints Center for Child Language Institute of Language and Communication University of Southern Denmark Center for Child Language e-prints Working papers in LANGUAGE ACQUISITION Institute of Language and Communication University of Southern Denmark Institute of Language and Communication University of Southern

Læs mere

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3).

Brydninger i ungdomslivet Sørensen, N. U. (red.) & Pless, M. (red.) 2015 1 udg. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag. 190 s. (Ungdomsliv; Nr. 3). Lektor Det Humanistiske Fakultet Institut for Læring og Filosofi Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet København Postaddresse: A.C. Meyers Vænge 15 2450 København SV Danmark Postaddresse: A.C.

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

En inkluderende sprogpædagogisk praksis i dagtilbud og skole - et eksempel. Lone Wulff, lektor i dansk som andetsprog, UCC (lw@ucc.

En inkluderende sprogpædagogisk praksis i dagtilbud og skole - et eksempel. Lone Wulff, lektor i dansk som andetsprog, UCC (lw@ucc. En inkluderende sprogpædagogisk praksis i dagtilbud og skole - et eksempel Lone Wulff, lektor i dansk som andetsprog, UCC (lw@ucc.dk) Et eksempel Projektet Tegn på sprog i København at inddrage flersprogede

Læs mere

Undervisningsplan. Side 1 af 10. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Skoleåret 2014/15. Uddannelse.

Undervisningsplan. Side 1 af 10. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Skoleåret 2014/15. Uddannelse. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX htx Engelsk A Jeanette Sønderby,

Læs mere

Dansk sproghistorie 1

Dansk sproghistorie 1 Dansk sproghistorie 1 Introduktion til kurset Thomas Olander Roots of Europe, INSS, Københavns Universitet 6. september 2010 i dag mig jer kurset semesterplan litteratur reklame tema: sproglig variation

Læs mere

Hvad ved vi nu. om danske talesprog? Redigeret af Frans Gregersen og Tore Kristiansen SPROGFORANDRINGSCENTRET

Hvad ved vi nu. om danske talesprog? Redigeret af Frans Gregersen og Tore Kristiansen SPROGFORANDRINGSCENTRET Hvad ved vi nu om danske talesprog? Redigeret af Frans Gregersen og Tore Kristiansen SPROGFORANDRINGSCENTRET Denne artikel er kapitel 8 i bogen Hvad ved vi nu om danske talesprog? (red. F. Gregersen og

Læs mere

ENGELSK. Hvad skal man egentlig bruge det til?

ENGELSK. Hvad skal man egentlig bruge det til? ENGELSK Hvad skal man egentlig bruge det til? ENGELSK som lingua franca English as a lingua franca (ELF) can be thought of as any use of English among speakers of different first languages for whom English

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. READ sammen om læsning Mette Vedsgaard Christensen og Torkil Østerbye, VIA University College

Gør tanke til handling VIA University College. READ sammen om læsning Mette Vedsgaard Christensen og Torkil Østerbye, VIA University College Gør tanke til handling VIA University College READ sammen om læsning Mette Vedsgaard Christensen og Torkil Østerbye, VIA University College 1 Plan for oplæg Introduktion til projekt READ: baggrund og målsætninger

Læs mere

Curriculum Vitae: Kirsten Friis. Uddannelse. Ansættelser

Curriculum Vitae: Kirsten Friis. Uddannelse. Ansættelser Curriculum Vitae: Kirsten Friis Faglig og pædagogisk konsulent, MA og lærer. Har særlig faglig ekspertise i specialpædagogik, ordblindhed og andre læse-skrivevanskeligheder, læsevejledning samt inkluderende

Læs mere