Københavnerstudier i tosprogethed. Almindelig serie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavnerstudier i tosprogethed. Almindelig serie"

Transkript

1 Københavnerstudier i tosprogethed Almindelig serie Bind 1: J. Normann Jørgensen: Skolefag, sprog eller slagmark? Artikler og foredrag om dansk som fremmedsprog i undervisningen. København: Danmarks Lærerhøjskole 1985, Bind 2: J. Normann Jørgensen: Tosproget undervisning. København: Danmarks Lærerhøjskole 1985, Bind 3: Jørgen Gimbel: Indvandrerdansk er flere ting. Variation i indvandrergruppers danskfærdighed belyst ved en undersøgelse af jugoslaviske, pakistanske og tyrkiske elevers beherskelse af dansk ledstilling i 4. og 6. klasse. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 4: A. Holmen, E. Hansen, J. Gimbel & J. N. Jørgensen (eds.): Bilingualism and the Individual. Multilingual Matters 42. Clevedon, Avon: Multilingual Matters Bind 5: J. N. Jørgensen, E. Hansen, A. Holmen & J. Gimbel (eds.): Bilingualism in society and School. Multilingual Matters 43. Clevedon, Avon: Multilingual Matters Bind 6: Elisabeth Hansen (red): Sproglig bevidsthed. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 7: Johanne Breuning: Er jeg nogen? 15 vietnamesiske elevers selvopfattelse og oplevelse af deres skolesituation i Hjørring. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 8: Anne Holmen & J. Normann Jørgensen (red): Skriftsproget og de sproglige mindretal. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 9: J. Normann Jørgensen & Anne Holmen (red): To kulturer i klasseværelset. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 10: Anne Holmen & J. Normann Jørgensen (red): Enhedskultur - Helhedskultur. Artikler om dansk kulturel selvforståelse. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 11: J. Normann Jørgensen: Dansk som fremmed- og andetsprog i Danmark. En oversigt København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 12: Anne Holmen: Udviklingslinier i tilegnelse af dansk som andetsprog. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 13: J. Normann Jørgensen & Anne Holmen (red): Modersmålsundervisning i mindretalssprog. København: Danmarks Lærerhøjskole 1990.

2 Bind 14: J. Normann Jørgensen (red): Det danske sprogs status år København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 15: Tytte Hetmar: Tosprogede elever. En undervisning i udvikling. København: Danmarks Lærerhøjskole 1991 Bind 16: Suzanne Andersen: Ethnic Minority Children and Education in Denmark. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies Bind 17: Anne Holmen & J. Normann Jørgensen: Tosprogede børn i Danmark. En Grundbog. København: Hans Reitzels Forlag Bind 18: Tove Skutnabb-Kangas, Anne Holmen & Robert Philipson (red): Uddannelse af minoriteter. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 19: Fie Høyrup & Barbara Jacobi: Det tosprogede førskolebarn. Samtalens betydning for sprogtilegnelsen. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 20: Tim Jensen (red): Islam i skolen. En undersøgelse af fremstillingen af islam i bestemmelser og lærebøger beregnet for folkeskolen, gymnasieskolen og HF. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 21: Tim Jensen (red): Islam i skolen. En undersøgelse af fremstillingen af islam i bestemmelser og lærebøger beregnet for folkeskolen, gymnasieskolen og HF. Bilag: analyser. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 22: Sally Boyd, Anne Holmen & J. Normann Jørgensen (red): Sprogbrug og sprogvalg blandt indvandrere i Norden. Bind I: Gruppebeskrivelser. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 23: Sally Boyd, Anne Holmen & J. Normann Jørgensen (red): Sprogbrug og sprogvalg blandt indvandrere i Norden. Bind II: Temaartikler. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 24: Jette Kofoed: Midt i normalen. Om minoriteter og den nationale idé. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 25: J. Normann Jørgensen & C. Horst (red): Et flerkulturelt Danmark. Perspektiver på sociolingvistik, sprogpædagogik, dansk som andetsprog. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 26: K. E. Bugge & J. Normann Jørgensen: Tre år efter. Om folkeskolens Udviklingsråds projekter vedrørende indvandrerelever og deres virkning på længere sigt. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 27: J. Normann Jørgensen & Anne Holmen (eds.): The Development of Successive Bilingualism in School-Age Children. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies Bind 28: J. Gimbel, T. Hetmar, A. Holmen & J.N. Jørgensen (eds.): Portraits. Denmark and its linguistic minorities seen in an international perspective with special emphasis on grade school education of bilingual children. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies 1997.

3 Bind 29: Anne Holmen & J. N. Jørgensen (red): Modersmålsundervisning i mindretalssprog i Danmark. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 30: Janus Møller, Pia Quist, Anne Holmen & J. N. Jørgensen (red): Nordiske sprog som andetsprog. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 31: Jørgen Gimbel, Anne Holmen & J. N. Jørgensen: "Det bedste Københavns Kommune har foretaget sig hidtil". Beskrivelse og evaluering af sproggruppeforsøg i skoledistrikterne 6 og 12 i Københavns Kommunes Skolevæsen København: Danmarks Lærerhøjskole Bind 32: Anne Holmen & J. N. Jørgensen (red): Sprogs status i Danmark år København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind 33: Lone Hegelund: A Comparative Language Policy Analysis of Minority Mother Tongue Education in Denmark and Sweden. Copenhagen: Danish University of Education Bind 34: J. N. Jørgensen & Barbara von Haffner: Seks år med sproggruppe-klasser en efterundersøgelse af holdninger og erfaringer i forbindelse med Københavns Kommunes skolevæsens sproggruppeprojekt København: Danmarks Pædagogiske Universitet. Bind 35: Line Møller Daugaard: Der skal to til - om historiefortælling i sproglig vurdering af dansk som andetsprog. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind 36: C. B. Dabelsteen & J. N. Jørgensen (eds): Languaging and Language Practices. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind 37: Christine B. Dabelsteen & Juni Söderberg Arnfast (red): Taler de dansk? Aktuel forskning i dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Bind 38: Mirjam Lehmkuhl: Som har en anden hudfarve havde jeg nær sagt ik... En kvalitativ og kvantitativ analyse af positionering og dominans i skole-hjemsamtaler med etsprogede og tosprogede forældre. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 39: Juni Söderberg Arnfast (red): Sproget galt i halsen? Aktuel forskning i dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 40: Marta Kirilova: "Han er en fra Amager, men også lidt fra Afrika". Dansk med accent. En empirisk baseret analyse af indfødte danskeres holdninger til dansk talesprog med forskellige accenter. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 41: Ursula Ritzau: Almindelig fremmed dansk. En masketestundersøgelse hos danske learnere af holdninger til dansk med accent. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet 2007.

4 Bind 42: M. M. Jensen, L. Højrup, L. Kammacher, L. M. Madsen, M. Maegaard, J. Møller, P.Quist, J. S. Møller & J. N. Jørgensen (eds.): Jugendsprache - Youth Language. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind 43: Juni Söderberg Arnfast & Martha Sif Karrebæk (red): Tungen lige i munden aktuel forskning i dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 44: Marie-Louise Surland: Et dansk læseproblem? En teoretisk og pædagogisk belysning af læsning gennem et empirisk casestudie af tre skoleelevers faglige læsning. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 45: Vally Lytra & J. Normann Jørgensen (eds.): Multilingualism and Identities Across Contexts. Cross-Disciplinary perspectives on Turkish-speaking Youth in Europe. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind 46: Rashmi Singla: Now and Then. Life Trajectories, Family Relationships, and Diasporic Identities: A Follow-up Study of Young Adults. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind 47: Katja Vilien: "Toilettet er det eneste sted, hvor man kan sludre!". En længdeundersøgelse af sociale, pædagogiske og kognitive faktorer i tilegnelsen af dansk som henholdsvis andetsprog og fremmedsprog. København: Københavns Universtet Humanistisk Fakultet Bind 48: Mia Madsen: "Der vil altid være brug for dansk". En undersøgelse af 11 naturvidenskabelige forskeres grunde til at vælge henholdsvis dansk og engelsk i deres arbejde. København: Københavns Universitet Humanistisk fakultet Bind 49: Liva Hyttel-Sørensen: Dem de andre ikke vil lege med En undersøgelse af børns sprogholdninger med fokus på dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 50: Neringa Bigailaitė: Dansknær udtale hos udlændinge - et realistisk mål eller en illusion? Empirisk undersøgelse af voksne indlærere med litauisk som modersmål. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 51: Signe Wedel Schøning: Dialekt som identitets- og stiliseringspraksisser hos et søskendepar. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 52: Charlotte Øhrstrøm:»I was less scared to bungy jump than to speak this language«. En kvalitativ undersøgelse af voksne indlæreres motivation for at lære dansk. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 53: Astrid Ag: Sprogbrug og identitetsarbejde hos senmoderne storbypiger. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 54: Andreas Stæhr: Rappen reddede os Et studie af senmoderne storbydrenges identitetsarbejde i fritids- og skolemiljøer. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet 2010.

5 Bind 55: Lian Malai Madsen, Janus Spindler Møller & J. Normann Jørgensen (eds.): Ideological Constructions and Enregisterment of Linguistic Youth Styles. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities Bind 56: Rosalia Fenger & J. Normann Jørgensen (red): Sprogbrug og sociale relationer blandt unge. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 57: Christoph Hare Svenstrup: Why Does Vestjysk Sound Boorish and Københavnsk Cool? A language attitudes study among adolescents in the town of Holstebro in western Jutland. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities Bind 58: J. Normann Jørgensen & Anne Holmen (red): Sprogs status i Danmark København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 59: Maria Marqvard Jensen: We mean you no harm were vandalizing with charm Et studie af grafittisprog og sproglig identitetskonstruktion hos danske graffitiskrivere. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind 60: Tore Bernt Sørensen: The Bias of Markets: A Comparative Study of the Market Form and Identity Politics in English and Danish Compulsory Education. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities, Bind 61: Anne Holmen, Juni Söderberg Arnfast & Jacob Steensig (red.): Tosprogethed i Danmark København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 62: Martha Sif Karrebæk: At blive et børnehavebarn En minoritetsdrengs sprog, interaktion og deltagelse i børnefællesskabet. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 63: Janus Spinder Møller & J. Normann Jørgensen (ed.): Language Enregisterment and Attitudes. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities, Bind 64: J. Normann Jørgensen (ed.): A Toolkit for Transnational Communication in Europe. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities, Bind 65: Louise Zinck Winther: FVU-læsning En undersøgelse af forudsætninger hos og krav til kursister med dansk som andetsprog. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 66: Maria Møllebro: Málspilla - Færøsk sprogpolitiks påvirkning af unges sprogbrug og sprogholdninger. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 67: Thomas Rørbeck Nørreby: Jamil Perkersen Nielsen Rasmussen - en sociolingvistisk undersøgelse af identitet og etnicitet i superdiversiteten. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, 2012.

6 Bind 68: Auður Hauksdóttir: Dansk som fremmedsprog i en akademisk kontekst - Om islændinges behov for danskkundskaber under videreuddannelse i Danmark. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 69: Merike Jürna: [q] SOM I ALFA? En længdeundersøgelse af fem esteres tilegnelse af danske urundede fortungevokaler. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 70: Janus Spindler Møller & Lian Malai Madsen (red.): Globalisering, sprogning og normativitet online og offline. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Bind 71: Louise Kammacher: Køn, identitet og kommunikation på arbejdspladsen En sociolingvistisk undersøgelse af sprogning og identitetsforhandlinger under møder på en arbejdsplads set i et kønsperspektiv. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet, Studier i Parallelsproglighed Bind C1: Tina Skriver Didriksen: Engelsk som undervisningssprog på de danske universiteter. En empirisk undersøgelse af danske førsteårsstuderendes holdninger og indgangskompetencer. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind C2: Anne Sofie Jakobsen: Ellers er det lige ud af landevejen En interviewundersøgelse af ti underviseres holdninger til og erfaringer med engelsksproget undervisning ved Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind C3: Lotte Eggert Kiil: Danish University Student's Use of Codeswitching During English-Medium Instruction. Copenhagen: Copenhagen University Faculty of Humanities, Bind C4: Katja Årosin Laursen: Det er sprogligt selv hvor du ikke lægger mærke til det - En empirisk undersøgelse af sproglige og faglige vanskeligheder hos farmaceutstuderende med dansk som andetsprog på Københavns Universitet. København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet Bind C5: Anna Kristina Hultgren: Parallelsproglighed på danske universiteter: en statusrapport København: Københavns Universitet Humanistisk Fakultet 2013.

7 Bind C6: Stine Myssing Odgaard: Det er ikke et sprog, man bare kan samle op på gaden en undersøgelse af behovet for kurser i akademisk dansk for studerende med dansk som andetsprog på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. København: Københavns Universitet Humanistiske Fakultet Bind C7: Camilla Falk Rønne Nissen: En parallelsproglig virkelighed et etnografisk studie af sprogbrugsmønstre på to kurser udbudt på engelsk på SCIENCE og SUND, Københavns Universitet. København: Københavns Universitet Humanistiske Fakultet Køgeserien Bind K1: Helle Pia Laursen: På tyrkisk hedder det ip... Samtalens betydning for tosprogede børns sprogudvikling. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K2: Suzanne Andersen: Pragmatiske aspekter af kodeskift hos tosprogede børn. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K3: Jørgen Gimbel: Undervisning af tyrkiske elever i Køge kommune. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K4: Janus Møller, Pia Quist, Anne Holmen & J. N. Jørgensen (red): Tosproget udvikling og dansk som andetsprog. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K5: Pia Quist: Ind i gruppen, ind i sproget. København: Danmarks Lærerhøjskole Bind K6: Fadime Turan (ed.): A Text of Turkish-Danish Bilingual Grade School Students' Conversations. Copenhagen: Royal Danish School of Educational Studies Bind K7: Anne Holmen & J. N. Jørgensen (eds.): Det er Conversation 801, de ğil mi? Perspectives on the Bilingualism of Turkish Speaking Children and Adolescents in North Western Europe. Copenhagen: Danish University of Education Bind K8: Janus Møller: Identitet og kodevekslen hos unge tosprogede med dansktyrkisk baggrund. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind K9: J. Normann Jørgensen (red): De unges sprog. Artikler om sproglig adfærd, sproglige holdninger og flersprogethed hos unge i Danmark. København: Akademisk Forlag Bind K10: J. N. Jørgensen (red): En køn strid. Sprog, magt og køn hos tosprogede børn og unge. København: Roskilde Universitetsforlag 2001.

8 Bind K11: J. N. Jørgensen (ed.): Multilingual Behavior in Youth Groups. Scandinavian Studies in the Simultaneous Use of Two or More Languages in Group Conversations Among Children and Adolescents. Copenhagen: Danish University of Education Bind K12: Lian Malai Madsen: De som har kan få. En undersøgelse af medbragt og forhandlet sproglig magt i gruppesamtaler mellem børn. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind K13: Maria Berg Jacobsen: Identitet til forhandling? En case-undersøgelse af unges positioneringer og interaktive sproglige adfærd. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Bind K14: Martha Sif Karrebæk: Form og funktion i kodeskift, en analyse af tosproget tyrkisk-dansk. København: Museum Tusculanum Bind K15: J. Normann Jørgensen: Languaging Nine Years of Poly-lingual Development of Young Turkish-Danish Grade School Students, vol. 1. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind K16: J. Normann Jørgensen: Languaging Nine Years of Poly-lingual Development of Young Turkish-Danish Grade School Students, vol. 2. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities Bind K17: F. Hülya Özcan, İlknur Keçik & J. Normann Jørgensen (eds.): A Text Collection of Turkish Grade School Students Conversations. Copenhagen: University of Copenhagen Faculty of Humanities 2010.

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku.

Sproglig internationalisering og academic English. Anne Holmen Professor i parallelsproglighed. www.cip.ku.dk +45 35 32 86 39 cip@hum.ku. Sproglig internationalisering og academic English Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Forelæsning 1 Internationalisering og sprogpolitik på universitetet 1. Baggrund for CIP 2. Parallelsproglighed

Læs mere

Interkulturelle samfund og grænseregioner

Interkulturelle samfund og grænseregioner Interkulturelle samfund og grænseregioner Karen Margrethe Pedersen Nye ideer, eller ideer som vi tror er nye, afhænger som oftest af vores egne personlige præferencer og måder at anskue verden på. Det

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum

Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum SPROGFORUM NO. 25 Læringsrum ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777019709 Nr 25, 2003: Tema: Læringsrum Redaktionen for nr. 25: Leni Dam, Annegret Friedrichsen, Karen Lund, Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Læs mere

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog

Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog SPROGFORUM NO. 9 Dansk som andetsprog ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 525 8 Nr 9, 1997: Tema: Dansk som andetsprog Redaktionen for nr. 9: Jørgen Gimbel, Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Peter Villads

Læs mere

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise.

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise. SPROGFORUM NO. 3: Et ord er et ord ISSN 0909 9328 ISBN 87 7701 467 7 Nr 3, 1995: Tema: Et ord er et ord Redaktionen for nr. 3: Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth

Læs mere

sprogforum Jubilæum tidsskriftet gennem 50 numre tidsskrift for sprogog kulturpædagogik aarhus universitetsforlag nummer 49-50.

sprogforum Jubilæum tidsskriftet gennem 50 numre tidsskrift for sprogog kulturpædagogik aarhus universitetsforlag nummer 49-50. tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 49-50. december 2010 Jubilæum tidsskriftet gennem 50 numre» Flere og flere mennesker har brug for mere og mere sprogundervisning.«fra forordet i Sprogforum

Læs mere

Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk

Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk Multikulturelle Skoler 2014 Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole ucc.dk 1 Multikulturelle Skoler 2014 UCC, Skolelederforeningen og foreningen Tosprogede børn og unges vilkår inviterer til den 19.

Læs mere

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen

Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael Svendsen Pedersen SPROGFORUM NO. 18 Interkulturel kompetence ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018346 Nr 18, 2000: Tema: Interkulturel kompetence Redaktionen for nr. 18: Karen-Margrete Frederiksen, Lis Kornum. Karen Risager, Michael

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Anne Holmen Professor i parallelsproglighed Om CIP Oprettet i 2008 efter beslutning fra bestyrelsen for Københavns Universitet for at understøtte

Læs mere

Det danske sprogs status i 1990'erne

Det danske sprogs status i 1990'erne Pia Jarvad Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab Dansk Sprognævns skrifter 32 Dansk Sprognævn 2001 Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab

Læs mere

Hvad vil vi med japanskstudiet?

Hvad vil vi med japanskstudiet? Hvad vil vi med japanskstudiet? Integreret speciale Noriko Takeuchi Thirstrup Kultur- og Sprogmødestudier/ Pædagogik og Uddannelsesstudier Vejledere: Karen Risager/ Michael Svendsen Pedersen Roskilde Universitetscenter

Læs mere

sprogforum tema førstesproget som ressource

sprogforum tema førstesproget som ressource sprogforum tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 43, oktober 2008 tema førstesproget som ressource Netop modersmålet er fundamentet for tilegnelsen af andre sprog. Uden en begrebsverden og et

Læs mere

Ved treårsalderen er 80 % af alle de forbindelser i hjernen dannet (synapser. er forudsætningen for læring og intelligensmæssig udvikling.

Ved treårsalderen er 80 % af alle de forbindelser i hjernen dannet (synapser. er forudsætningen for læring og intelligensmæssig udvikling. Det er, hvad forældrene gør, og ikke hvem de er, der har betydning! Klara Korsgaard, projektkonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det er til at få ondt i maven af at tænke på, hvor stor betydning

Læs mere

Orange ordbog lanceres på Roskilde 2010 http://www.roskilde-festival.dk/nyheder/singlenews/orange-ordbog-lanceres-paa-roskilde-2010/

Orange ordbog lanceres på Roskilde 2010 http://www.roskilde-festival.dk/nyheder/singlenews/orange-ordbog-lanceres-paa-roskilde-2010/ SprogNyt sprogpolitisk opdatering komplet frem til og med juni 2010 http://kogs2008.aparte.dk/?id=1479 Økonomiske ordbøger til iphone http://www.samfundslitteratur.dk/visning-aftitel.242.0.html?&chash=5fab66dd62&ean=9788759315323&code=kommende

Læs mere

SPINDET. Taler du min kultur? SPROGPSYKOLOGISK INFORMATION OG DEBAT. 13. årgang 1. nummer ISSN 1603 79 79

SPINDET. Taler du min kultur? SPROGPSYKOLOGISK INFORMATION OG DEBAT. 13. årgang 1. nummer ISSN 1603 79 79 SPINDET SPROGPSYKOLOGISK INFORMATION OG DEBAT Taler du min kultur? 13. årgang 1. nummer ISSN 1603 79 79 Redaktionen Katrine Sivkær Pettersen Nanna Pedersen Sofie Ravn Johannes Vad Katrine Poulsen Mathilde

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. Anne Holmen. Minoritetselever i sprogfagene: Synlighed og pædagogik.

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed. Anne Holmen. Minoritetselever i sprogfagene: Synlighed og pædagogik. Center for Internationalisering og Parallelsproglighed Anne Holmen Minoritetselever i sprogfagene: Synlighed og pædagogik 09-11-2012 Dias 1 Minoritetselever i grundskolens dansk- og engelskfag Oprindelig

Læs mere

SPROGFORUM. Sprogtilegnelse. Tidsskrift for sprog- og kulturp dagogik . _.- :. - ;;

SPROGFORUM. Sprogtilegnelse. Tidsskrift for sprog- og kulturp dagogik . _.- :. - ;; SPROGFORUM Tidsskrift for sprog- og kulturp dagogik Sprogtilegnelse. _.- :. - ;; SPROGFORUM NO. 10 Sprogtilegnelse ISSN: 0909 9328 ISBN: 87 7701 579 1 Nr 10, 1998: Tema: Sprogtilegnelse Redaktionen for

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark

Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark SPROGFORUM NO. 19 Det Mangesprogede Danmark ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777018591 Nr 19, 2001: Tema: Det Mangesprogede Danmark format format - PDF- - PDF- Redaktionen for nr. 19: Karen Lund, Michael Svendsen

Læs mere

tidsskrift for sprogog kulturpædagogik

tidsskrift for sprogog kulturpædagogik tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 58. maj 2014 Begyndersprog»Den tidlige sprogstart stiller høje krav til læreren, og den skal tilrettelægges med stor omhu, hvis den skal have en positiv effekt.«daryai-hansen,

Læs mere

Så havde jeg kørt ud og vist dem den lille havfrue!

Så havde jeg kørt ud og vist dem den lille havfrue! Så havde jeg kørt ud og vist dem den lille havfrue! Nanna Bøndergaard Butters, cand.mag. Integrationsvejleder Blågård Skole, BUF, København At blive anerkendt og brugt i forhold til ens barns læring i

Læs mere

Tolken i det interkulturelle forskningsinterview

Tolken i det interkulturelle forskningsinterview Tolken i det interkulturelle forskningsinterview Karen Risager Roskilde Universitet Udgangspunktet for denne artikel er en række individuelle interviews med relativt nyankomne voksne immigranter til Danmark

Læs mere

diversitet Literacy og literacytilegnelse i et socialsemiotisk perspektiv

diversitet Literacy og literacytilegnelse i et socialsemiotisk perspektiv Et socialsemiotisk blik på literacy og sproglig diversitet Helle Pia Laursen, lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Socialsemiotikken er en teori om, hvordan mennesker

Læs mere

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine sagergaard@ifi.ku.dk Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske

Læs mere

Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse

Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse Af AnnA steenberg gellert, cand.mag. i Audiologopædi og dansk som fremmed- og Andetsprog, videnskabelig medarbejder ved center for læseforskning, københavns

Læs mere

Projektbeskrivelse af Læsningens sproglige dimension (projekt 119). v/ Ruth Mulvad og Kristine Kabel, Professionshøjskolen København

Projektbeskrivelse af Læsningens sproglige dimension (projekt 119). v/ Ruth Mulvad og Kristine Kabel, Professionshøjskolen København Projektbeskrivelse af Læsningens sproglige dimension (projekt 119). v/ Ruth Mulvad og Kristine Kabel, Professionshøjskolen København Baggrund og begrundelse for projektets relevans Projektet er direkte

Læs mere

en undersøgelse af de lærerstuderendes forudsætninger for at kunne varetage faget i grundskolen

en undersøgelse af de lærerstuderendes forudsætninger for at kunne varetage faget i grundskolen Seksualundervisning på læreruddannelsen en undersøgelse af de lærerstuderendes forudsætninger for at kunne varetage faget i grundskolen Speciale i Kommunikation, Roskilde Universitet 2014 Stine Dyssel

Læs mere

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed

Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed SPROGFORUM NO. 14 Mundtlighed ISSN: 0909 9328 ISBN: 8777017005 Nr 14, 1999: Tema: Mundtlighed Redaktionen for nr. 14: Bergthóra Kristjánsdóttir, Karen Lund, Pia Zinn Ohrt, Elsebeth Rise, Peter Villads

Læs mere

Software, apps og andre gode danske ord

Software, apps og andre gode danske ord Software, apps og andre gode danske ord Et kvalitativt studie af hvorvidt uddannelsesniveau påvirker forståelsen af og holdningen til engelske låneord i danske, tekniske tekster Copenhagen Business School,

Læs mere