Brugerregler for. MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Family

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerregler for. MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Family"

Transkript

1 Brugerregler for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Family

2 MasterCard Platinum omfatter et betalingskort (MasterCard Platinum kort), en rejseforsikringspakke, en købsforsikring samt et Priority Pass medlemskab. Priority Pass giver adgang til mere end 600 lounges i hele verden. I Danmark giver Priority Pass adgang til lounges i Billund og København. MasterCard Platinum Family omfatter et betalingskort (MasterCard Platinum Family kort) og en købsforsikring. Der er ikke tilknyttet en rejseforsikringspakke på MasterCard Platinum Family. Indehaveren af et MasterCard Platinum kan få udstedt et MasterCard Platinum Family til sin ægtefælle/ samlever eller til børn over 18 år. Nærmere oplysninger om forsikringerne fremgår af forsikringsbetingelserne. Indholdsfortegnelse Brugerregler... 3 Ordliste Gode kortråd Gode råd om brug i udlandet Uddrag af Lov om betalingstjenester Forsikringsbetingelser Prisliste PIN-kodehusker Brugerregler for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Family kort 1 Generelt Brugerreglerne indeholder de regler, der gælder for MasterCard Platinum kort og MasterCard Platinum Family kort. Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til senere brug. Brugerreglerne gælder, fra du modtager kortet, og du accepterer dem ved at tage kortet i brug. 2 Korttype MasterCard Platinum kortet MasterCard Platinum kortet tilknyttes en særskilt konto i Nykredit Bank. Til kontoen er der knyttet et forbrugsmaksimum, der aftales individuelt. Det aftalte maksimum fremgår af kontoudskrifterne, internetbanken og af ansøgningsblanketten. MasterCard Platinum Family kortet MasterCard Platinum Family kortet er altid knyttet til et MasterCard Platinum kort. Det løbende forbrug på Family kortet sker på den konto, som er oprettet i forbindelse med MasterCard Platinum. MasterCard Platinum indehaveren hæfter for alt forbrug og deraf følgende omkostninger på kontoen, uanset om det er foretaget med et MasterCard Platinum kort eller et MasterCard Platinum Family kort. Kortholderen af et Family kort hæfter endvidere personligt for brug af kortet. 3 3 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan bruges som betalingskort og hævekort i Danmark og i udlandet.

3 Du må ikke benytte kortet til ulovlige formål, herunder indkøb af varer eller tjenesteydelser, der er ulovlige i henhold til lokal lovgivning. 3.1 Brug af kortet som hævekort i Danmark Kortet kan bruges til: Udbetaling af kontanter fra pengeautomater, der er forsynet med MasterCard-logo. Udbetaling af kontanter hos pengeinstitutter, der er tilsluttet MasterCard-systemet som kontantudbetaler. Udbetaling af kontanter på valutakontorer, i kasinoer m.m. Hævebegrænsninger samt størrelsen af gebyr for kontanthævning fremgår af prislisten. 3.2 Brug af kortet som betalingskort i Danmark Kortet kan anvendes som betalingsmiddel hos betalingsmodtagere, der tager imod MasterCard. aftalte forbrugsmaksimum er det maksimale beløb (kredit Brug af kortet som hævekort i udlandet Kortet kan bruges til: udbetaling af kontanter fra pengeautomater, der er tilsluttet MasterCard. udbetaling af kontanter hos kontantudbetalingssteder, der er tilsluttet MasterCard. 3.5 Træk af beløb på din konto Som udgangspunkt vil køb og hævninger blive trukket på din konto samme dag, som du foretager et køb eller en hævning. Tidspunktet for trækket på kontoen vil dog afhænge af, hvornår Nykredit modtager transaktionen. 3.6 Tilbagekaldelse Du kan ikke tilbagekalde (kontramandere) transaktioner foretaget med kortet. Se dog afsnit 4.6 og 4.7 vedrørende muligheden for tilbageførsel af en betaling. 4 Vilkår knyttet til at have og bruge kortet 4.1 Forbrugsmaksimum Nykredit fastsætter et forbrugsmaksimum for dit MasterCard Platinum efter individuel kreditvurdering, jf. afsnit 6. Det maksimum), du kan disponere over på kortkontoen. Størrelsen fremgår af aftalen for kortet, ligesom du kan se den i internetbanken. 4.2 Betaling Saldoen på faktureringen for kontoen forfalder til betaling og hæves på forfaldsdagen på den løbende konto, der er tilmeldt fast overførsel i banken. Hævebegrænsninger samt størrelsen af gebyr for kontanthævning fremgår af prislisten. Lokale hævebegrænsninger kan forekomme. Begrænsningerne kan medføre, at der skal betales minimumsgebyr flere gange. Vær opmærksom på, at det i udlandet er almindelig praksis at kræve forevisning af pas, hvis der hæves kontanter. 3.4 Brug af kortet som betalingskort i udlandet Kortet kan anvendes som betalingsmiddel hos betalingsmodtagere, der tager imod MasterCard. Du kan få oplysning om kortets anvendelsesmuligheder i forskellige lande på eller ved henvendelse til Nykredit Bank. Hvis saldoen på noget tidspunkt overstiger det aftalte forbrugsmaksimum, jf. 4.1, er banken berettiget til at kræve beløb ud over det aftalte maksimum betalt straks ved påkrav, jf. i øvrigt vilkårene for kontoen. Se også afsnit Udlevering og opbevaring af kort, PIN-kode og MasterCard SecureCode kode Kort Så snart du har modtaget kortet, skal du underskrive i kortets underskriftsfelt på bagsiden. Når du underskriver kortet, og/eller du tager kortet i brug, bekræfter du samtidig, at du har læst og accepteret kortbestemmelserne. Underskriften på kortet anvendes af betalingsmodtager til at sammenligne

4 med din underskrift på købsnotaen. Du skal opbevare kortet forsvarligt. Med jævne mellemrum skal du kontrollere, at kortet ikke er mistet. PIN-kode Banken vil ved udstedelsen af kortet fremsende et særskilt brev med en PIN-kode til din privatadresse. PIN-koden konstrueres og udskrives maskinelt, uden at nogen kan få kendskab til koden. Du skal underrette banken, hvis brevet med PIN-koden har været åbnet eller ikke er intakt. Du må ikke opbevare koden sammen med kortet eller skrive den på kortet. Du bør lære koden udenad, hvorefter du bør destruere brevet med koden. Koden kan ikke oplyses ved personlig henvendelse til banken. Hvis du ikke kan lære koden udenad, skal du opbevare koden forsvarligt, hvilket bør ske på MasterCard SecureCode kode Inden eller senest i forbindelse med første MasterCard SecureCode internetkøb skal du oprette din MasterCard SecureCode kode. Koden skal du anvende ved fremtidige køb i forretninger, der anvender MasterCard SecureCode. MasterCard SecureCode koden skal bestå af mindst 6 karakterer uden mellemrum og skal indeholde både tal og bogstaver. Du må ikke benytte din PIN-kode som en del af MasterCard SecureCode koden. Du må ikke opbevare MasterCard SecureCode koden sammen med kortet eller skrive den på kortet. Du må ikke oplyse MasterCard SecureCode koden til andre eller på anden måde lade andre få kendskab til koden. Hvis du har glemt din MasterCard SecureCode kode, kan du oprette en ny via hjemmesiden: eller i forbindelse med næste køb ved at trykke på knappen glemt kode. Du behøver ikke foretage dig yderligere i forbindelse med din glemte MasterCard SecureCode kode. 4.4 Brug af kortet, PIN-kode og MasterCard SecureCode kode Kort, PIN-kode og MasterCard SecureCode kode må kun bruges af dig personligt. Når du bruger kortet, skal du indtaste din PIN-kode eller underskrive en nota. Når du indtaster PIN-koden, bør du sikre dig, at andre ikke kan aflure den. PIN-koden må aldrig indtastes på en telefon/til en telefonbåndoptager, anvendes i sammenhæng med internettet eller i sammenhæng med andre kommunikationsformer, der giver mulighed for at aflæse/aflytte PIN-koden. Skriv aldrig under på en nota, hvis beløbet ikke er påført eller hvis beløbet er forkert. Bliver du opmærksom på, at der foretages flere aftryk af kortet, skal du sikre dig, at det/de ikkeanvendte 6 en PIN-kode-husker, som du finder bagerst i disse brugerregler. aftryk destrueres. Hvis du giver forretningen lov til at 7 trække ekstra penge på dit kort, fx drikkepenge, skal du sikre dig, at forretningen udleverer en kvittering på det fulde beløb. Når du bruger kortet til køb via internet, postordre eller telefonordre, må PIN-koden ikke oplyses. Du skal oplyse navn, adresse, kortnummer og kortets udløbsdato. Køb via internettet Anvender du kortet til internethandel, bør du sikre dig, at betalingsoplysningerne - herunder kortnummer - sendes krypteret, evt. ved brug af SSL eller lignende. Hvis forretningen benytter MasterCard SecureCode, skal du derudover indtaste din MasterCard SecureCode kode. Du bør printe en kopi af skærmbilledet, hvoraf det beløb du skal betale fremgår. Dette kan bruges til kontrol af dine posteringer på Mit Nykredit eller kontoudskrift. Postordrekøb Ved postordrekøb skal du på bestillingssedlen skrive under på, at hævning på din konto må finde sted. Når du skriftligt eller mundtligt oplyser dit kortnummer, med det formål at transaktionen skal debiteres kortet, anses dette som en godkendelse af transaktionen.

5 Selvbetjente automater uden PIN-kode Visse automattransaktioner gennemføres uden brug af kode. Dette gælder Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, visse telefonautomater og visse parkeringsautomater. Abonnement Har du brugt dit kortnummer til betaling af en løbende ydelse, fx i form af et abonnement, skal du sikre dig, at betalingsmodtager får skriftlig besked, såfremt du ønsker at opsige abonnementet eller ikke længere ønsker at betale med kortet. Du bør altid sikre dig dokumentation for bestilling/afbestilling. Du vil som oftest i forbindelse med et køb modtage en kvittering, der bl.a. viser dato, beløb og kortnummer. Du bør sikre dig, at beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen eller købet, og at korrekt dato er anført. Du 4.5 Kontrol af posteringer Du har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på din konto. Hvis du ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer, eller du ikke mener at have foretaget, skal du kontakte Nykredit snarest muligt. Du skal i den forbindelse være opmærksom på fristerne i afsnit 4.6 og 4.7. I forbindelse med den løbende kontrol af posteringer på din konto skal du være opmærksom på, at når du bruger dit kort til køb over internettet eller ved brug af post- eller telefonordre, må forretningen som udgangspunkt først trække beløbet, når varen er blevet sendt. Ved køb af fx flybilletter eller koncertbilletter trækker forretningen dog beløbet allerede ved booking af rejsen eller bestilling af koncertbilletten. 4.6 Tilbageførsel af betalinger som du har godkendt Hvis du ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse. Hvis du ikke kendte det endelige beløb, da du godkendte betalingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket på din konto er væsentligt højere end, hvad der med rimelighed kunne forventes, kan du have krav på tilbageførsel af betalingen. Dette kan fx være tilfældet i forbindelse med billeje eller check-ud fra hotel, hvor du har godkendt, at forretningen efterfølgende kan trække for fx påfyldning af benzin eller forbrug fra minibaren. Du skal henvende dig til Nykredit senest 8 uger efter, at beløbet er trukket på din konto, hvis du mener at have krav på at få tilbageført en betaling, hvor du ikke har godkendt det endelige beløb. 8 bør gemme kvitteringen, til du har modtaget din faktura. Se Køb på internettet, post- og telefonordre m.m. også afsnit 4.5. Hvis du har brugt dit kort til køb af varer eller tjenesteydelser 9 Du skal kontrollere, at kvitteringen/notakopien er i overensstemmelse på en af følgende måder: med dine posteringer i Mit Nykredit, i internetbanken køb på internettet, eller eller din kontoudskrift fra Nykredit. køb ved post- eller telefonordre, eller andre situationer, hvor kortet ikke aflæses, men hvor kortdata (kortnummer mv.) oplyses til brug for gennemførelse transaktionen, eller køb i selvbetjente automater uden PIN-kode kan du have ret til at få en betaling tilbageført, hvis: forretningen har trukket et højere beløb end aftalt, eller den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er leveret eller du har udnyttet en aftalt eller lovbestemt fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller afhente den bestilte vare/tjenesteydelse. Du skal først søge at løse problemet med forretningen, inden du henvender dig i Nykredit. Du skal kunne dokumentere, at du har kontaktet eller forsøgt at kontakte forretningen. Det er en betingelse, at du henvender dig og gør indsigelse til Nykredit snarest muligt, efter du er blevet opmærksom

6 på, at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløb på din konto. Du skal så vidt muligt gøre indsigelse til Nykredit senest 14 dage efter, du er blevet opmærksom på dit mulige krav. Ved vurdering af om du har fremsat indsigelse rettidigt til Nykredit, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. afsnit 4.5. Nykredit vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil Nykredit igen hæve beløbet på din konto. Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan Nykredit kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på din konto, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af notakopi, jf. prislisten. misbrugt Indsigelse ved betaling med MasterCard Når du har betalt med MasterCard kan du i nogle situationer få tilbageført en betaling. Du kan få information herom på hjemmesiden eller ved henvendelse til Nykredit. igen hæve beløbet på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af kortet, vil Nykredit eventuelt kunne gøre ansvar gældende overfor dig, jf. afsnit 4.9. Hvis din indsigelse viser sig at være uberettiget, kan Nykredit kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på din konto, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af notakopi, jf. prislisten. 4.8 Din pligt til at få kortet spærret Du skal kontakte Nykredit snarest muligt, hvis du mister kortet eller en anden får kendskab til din PIN-kode eller du opdager, at kortet er blevet misbrugt eller du får mistanke om, at kortet er blevet kopieret eller du på anden måde får mistanke om, at kortet kan blive Du skal ikke spærre dit kort, hvis du har glemt din MasterCard SecureCode kode. Hvis du har mistanke om, at andre har fået kendskab til din MasterCard SecureCode kode, skal du straks ændre den via hjemmesiden: Tilbageførsel af betalinger som du ikke har godkendt Hvis du mener, der er gennemført en eller flere betalinger med dit kort, som du ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal du henvende dig til Nykredit snarest muligt, efter du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af om du har henvendt dig rettidigt i banken, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at gennemgå posteringer på din konto, jf. afsnit 4.5. Under alle omstændigheder skal du henvende dig til Nykredit senest 13 måneder efter, at beløbet er trukket på din konto. Nykredit vil herefter foretage en undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på din konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil Nykredit BEMÆRK: Indenfor Nykredits åbningstid kan spærring ske på telefon: Uden for Nykredits åbningstid skal du give besked til Nets på telefon: , der svarer døgnet rundt. Du kan også give besked pr. telefax på nr.: Ved henvendelse til Nets skal du oplyse navn og adresse, at kontoen føres i Nykredit samt kortnummer, kontonummer eller CPR-nummer for straks at få kortet spærret.

7 4.9 Dit ansvar ved misbrug af kortet I tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden person vil pengeinstituttet dække tabet, medmindre tabet er omfattet af afsnit nedenfor. Det er dit pengeinstitut, der skal bevise, at tabet er omfattet afsnit Hvis kortet og PIN-koden er blevet misbrugt af en anden person, skal du dække tab optil kr. Du skal højst betale kr. i alt, hvis flere af dine kort med samme PIN-kode bliver misbrugt i forbindelse med samme hændelse. Det forudsætter dog, at alle kort er spærret samtidigt Du hæfter endvidere for det fulde tab, hvis du har handlet 13 Du skal dække tab op til kr. i tilfælde af, at kortet har svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde dine forpligtelser om at beskytte PIN-koden, jf. afsnit 4.4 eller været misbrugt af en anden person og PIN-koden har været anvendt, og spærre kortet, jf. afsnit 4.8. du har undladt at underrette Nykredit snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller at uberettigede har fået kendskab til koden, Hvis du har flere kort med samme PIN-kode, gælder den du har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede ubegrænsede hæftelse efter afsnit og for hvert anvendelse, uden du indså eller burde have kort, der er misbrugt. indset, at der var risiko for misbrug eller du ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse Du skal dække tab op til kr. i tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden person, når kortet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den berettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og du eller nogen, som du har overladt kortet til, har undladt at underrette Nykredit snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller du eller nogen, som du har overladt kortet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Din samlede hæftelse kan ikke overstige kr., selvom du hæfter efter både afsnit og Du skal dog højst betale kr. i alt, hvis flere af dine kort med samme PIN-kode er blevet misbrugt i forbindelse med den samme hændelse. Det forudsætter dog, at alle kort med samme PIN-kode spærres samtidigt Du hæfter for det fulde tab, hvis PIN-koden har været anvendt i forbindelse med misbruget under følgende betingelser: Du har selv oplyst PIN-koden til den, som har misbrugt kortet, og du indså eller burde have indset, der var risiko for misbrug Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at Nykredit har fået besked om, at kortet skal spærres. Du hæfter heller ikke for tab, hvis du ikke har haft mulighed for at spærre dit kort på grund af forhold hos Nykredit Nykredits rettigheder og ansvar Nykredit er berettiget til at spærre for brug af kortet hvis den konto, dit kort er knyttet til, er ophævet, eller hvis du overtræder reglerne, herunder hvis kontoen, som kortet er knyttet til, kommer i overtræk eller hvis kortet er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand.

8 I tilfælde af overtræk vil du blive rykket skriftligt, før kortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om særligt groft og/eller gentagne overtræk. Nykredit kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kontoen, leveret tilbage. Når banken har spærret kortet, vil du blive informeret om dette med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen Nykredits erstatningsansvar Nykredit er erstatningsansvarlig, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt Ændring af navn eller adresse samt ophør med brug af kort Hvis du ændrer navn eller ikke længere ønsker at bruge kortet, skal du straks skriftligt meddele Nykredit dette og returnere kortet i overklippet stand. Hvis du ændrer adresse, skal dette straks meddeles skriftligt til Nykredit Ombytning af kort Nykredit ejer de til enhver tid udstedte kort. Nykredit kan til enhver tid meddele dig, at kortet skal ombyttes, hvorefter kortet ikke må benyttes. Du vil hurtigst muligt modtage et nyt kort. Det tidligere udstedte kort skal indsendes til Nykredit i overklippet stand. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nykredit ikke ansvarlig for tab, som skyldes: 4.14 Fornyelse af kort Dit kort vil automatisk blive fornyet, medmindre Nykredit har fået skriftlig meddelelse om ophør, eller Nykredit har nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller 14 opsagt kortet, jf. afsnit 4.16 og beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres 15 til nedennævnte begivenheder, uanset om det er 4.15 Fejl og mangler ved ydelsen mv. Nykredit selv eller en ekstern leverandør, der står for Nykredit påtager sig ikke ansvar for, at betalingsmodtager driften af systemerne, nægter at acceptere kortet som betalingsmiddel. Eventuelle svigt i Nykredits strømforsyning eller telekommunikation, klager over fejl og mangler ved de leverede ydelser skal rettes til betalingsmodtager. lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus 4.16 Opsigelse af kortet/kontoen og hacking) strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken dre der foreligger misligholdelse, jf. afsnit I tilfælde af Nykredit kan med 2 måneders varsel opsige aftalen med min- selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. opsigelsen vil du få refunderet en forholdsmæssig del af eventuelle gebyrer, du måtte have betalt forud for brug af kortet. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Nykredit, andre omstændigheder, som er uden for Nykredits kontrol. Du kan opsige aftalen med Nykredit med 1 måneds varsel. Nykredits ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Nykredit burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, lovgivningen under alle omstændigheder gør Nykredit ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Opsigelsen skal med oplysning om kortnr., kontonr. og tidspunkt for ophør sendes til: Nykredit Servicecenter Frederikskaj København V.

9 Hvis du opsiger aftalen inden for 6 måneder, kan Nykredit opkræve gebyr for opsigelse af aftalen, jf. Nykredits prisliste. Hvis du eller Nykredit opsiger aftalen, skal du tilbagelevere kortet til Nykredit. Hvis du sender kortet med posten, skal det klippes over, så chip og magnetstribe ikke kan anvendes Misligholdelse I følgende særlige situationer er Nykredit berettiget til at opsige kortet/kreditten uden varsel og forlange hele saldoen på kortet/kontoen betalt straks: Hvis et beløb ifølge reglerne ikke bliver betalt rettidigt på 4.20 Specielt for familiekort kontoen samt ved misligholdelse af den løbende konto. Hvis der er udstedt et eller flere familiekort til en konto, har Hvis du udsættes for individuel retsforfølgning i form af hver familiekortholder fuldmagt til at disponere på kontoen udlæg eller arrest. med sit kreditkort. Hvis du standser dine betalinger, kommer under konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller indle- Som kontoindehaver hæfter du som selvskyldnerkautionist der forhandling om akkord. Hvis du afgår ved døden. Hvis du tager fast ophold uden for landets grænser, og der ikke forinden er truffet aftale om kortets/kredittens afvikling. Hvis du har givet urigtige oplysninger af betydning for kortets/kredittens oprettelse. Hvis du ikke på Nykredits forlangende indleverer selvangivelse, årsopgørelser eller eventuelt regnskab. Hvis du får spærret dit kort som følge af, at reglerne overtrædes jf. afsnit Hvis den til kortet tilknyttede forsikring efter Nykredits opfattelse misbruges, f.eks. ved at der indgives misvisende eller forkerte skadesanmeldelser. Hvis saldoen på noget tidspunkt overstiger det aftalte forbrugsmaksimum, kan Nykredit straks kræve det overskydende beløb betalt ved påkrav Modregning Nykredit kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos Nykredit. Nykredit vil ikke modregne i den del af din løn eller offentlige ydelser m.v., som må anses for nødvendig til at dække dine almindelige leveomkostninger Fuldmagt Kort, PIN-kode og MasterCard SecureCode kode må kun bruges af dig personligt. Hvis du ønsker, at en anden person skal kunne anvende din konto, skal denne person have sit eget kort, PIN-kode og sin egen MasterCard SecureCode kode, se afsnit for alt forbrug og deraf følgende omkostninger på kontoen, uanset om betalingerne/udbetalingerne er foretaget med et familiekort eller dit eget kort. Indehaveren af et familiekort hæfter endvidere personligt for brug af kortet. Ønsker du ikke længere, at en indehaver af et familiekort skal kunne anvende din konto, skal du straks meddele dette til Nykredit, som herefter vil spærre kortet. Kortet skal endvidere straks returneres til Nykredit i overklippet stand. Kautionen kan kun opsiges med virkning fra det tidspunkt, hvor det ved kautionen sikrede familiekort er tilbageleveret, og Nykredits tilgodehavende er betalt. Fuldmagten ophører, når Nykredit får meddelelse om kortkontoholders død Ændring af disse regler Brugerreglerne kan ændres med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne er til fordel for dig. Ellers kan brugerregler og prisliste ændres med to måneders varsel. Du vil modtage en besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk (via eller i Mit Nykredit). Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit og til at meddele eventuelle ændringer i din adresse og/eller adresse til Nykredit, og du bærer selv ansvaret for, at du ikke modtager meddelelse

10 om ændringer, hvis du ikke har meddelt og/eller adresseændring og/eller ikke har adgang til Mit Nykredit. Ved ændring af reglerne vil disse anses som vedtaget, medmindre du inden datoen for ikrafttræden meddeler Nykredit, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen blive betragtet som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Hvis du har forudbetalt et års gebyr, vil du modtage en forholdsmæssig andel af dette retur Arbejdskonflikter Du kan ikke bruge kortet i Danmark, hvis Nykredit, Nets og/ eller disse selskabers datacentre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil der så 18 hurtigt som muligt blive orienteret om det via annoncering i Ændringer i kortgebyret får virkning fra førstkommende 19 dagspressen. opkrævning af kortgebyret efter, at prisændringen er trådt i kraft. Du kan ikke forvente at kunne bruge kortet uden for Danmark, hvis et eller flere af Nykredits, Nets s datacentre eller hvis en eller flere af Nets s internationale samarbejdspartnere inddrages i en arbejdskonflikt. Ved arbejdskonflikter alene uden for Danmark vil kortet fortsat kunne bruges i Danmark Klager Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Nykredit. Får du ikke medhold i din klage, kan du henvende dig til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden Nyt eksemplar af brugerreglerne Hvis du mister brugerreglerne eller af anden grund har behov for et nyt eksemplar, kan du finde dem på hjemmesiden: 5 Omkostninger ved erhvervelse og brug af kortet 5.1 Prisliste Omkostninger i forbindelse med erhvervelse og brug af kortet m.v. fremgår af prislisten. Nyeste udgave af prislisten kan du altid se af de gældende brugerregler for kortet på hjemmesiden: Årligt kortgebyr Der kan opkræves et årligt kortgebyr, der betales forud. 5.3 Gebyr ved brug af kortet Ved brug af kortet kan pengeinstitutter og forretninger opkræve et gebyr. Danske forretninger som opkræver gebyr fra dig for brug af kortet, skal gøre dig opmærksom på gebyropkrævningen inden betalingen sker. 5.4 Gebyrer for serviceydelser mv. Nykredit kan beregne sig gebyrer for serviceydelser, der udføres for dig. Nykredit kan beregne sig gebyrer for at besvare spørgsmål fra offentlige myndigheder om dine økonomiske forhold. Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan henvendelse ske til Nykredit. Får du ikke medhold, kan du klage til Datatilsynet Tilsyn Nykredit er underlagt Finanstilsynets tilsyn, og registreret med registreringsnummer FT.nr Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb for ydelsen eller som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres. Øvrige gebyrer oplyses på forespørgsel.

11 5.5 Rente ved forsinket betaling Ved manglende betaling til kontoen, herunder at beløbet afvises, er Nykredit berettiget til at beregne renter fra faktureringsdatoen, til Nykredit har modtaget betalingen. Beregningen sker med den af Nykredit til enhver tid fastsatte rentesats. Ved forsinket betaling er Nykredit berettiget til at beregne et rykkergebyr. 6 Kreditvurdering 6.1 Oplysninger til kreditvurdering Til brug ved kreditvurdering af kortkontoansøger kan Nykredit afkræve de oplysninger, Nykredit sædvanligvis anvender til kreditvurdering, herunder lønsedler, selvangivelse, årsopgørelse fra Skat samt årsregnskaber. Endvidere kan Nykredit rette henvendelse til kreditoplysningsbureauer. 5.6 Renteberegning på kortkonti For kortkonti, hvor det er aftalt, at hele saldoen betales hver måned på forfaldsdatoen, er der ingen renteberegning, når betalingsfristen overholdes. 5.7 Omregningskurs ved brug i udlandet Køb og hævning i udlandet omregnes til danske kroner, jf. Vil du ikke give Nykredit de anmodede oplysninger, betragtes det som misligholdelse, jf. afsnit 4.17, og ethvert kort til prislisten. Beløbet vil altid blive trukket i danske kroner på din konto. Ændringer i den i prislisten anførte referencekurs vil træde i kraft uden varsel. Ved omregning anvendes de i prislisten beskrevne metoder, jf. prislistens afsnit "referencekurs". Der kan være sket ændringer i valutakursen fra det tidspunkt, hvor du har brugt dit kort, til beløbet er trukket på din konto. På samme måde kan der i visse lande fortrinsvis uden for Europa være tale om flere officielle kurser, alt efter hvor kursen bliver indhentet. 5.8 Valutaomregning i forretning i udlandet (Dynamic Currency Conversion) Hvis du bruger kortet i udlandet, kan du blive tilbudt, at forretningen laver en valutaomregning, før betalingen bliver gennemført. Inden du godkender, skal forretningen oplyse, hvilke gebyrer og hvilken kurs, forretningen anvender ved omregningen. Du skal være opmærksom på, at den af forretningen anvendte kurs kan være forskellig fra den af Nykredit anvendte kurs, og at Nykredit ikke har indflydelse på den omregningskurs forretningen anvender. Kreditvurdering kan ske når som helst under kontoforholdets forløb. Såvel på ansøgningstidspunktet, som senere under kontoforholdets forløb, kan der ske kreditvurdering, der omfatter kortkontoindehavers øvrige engagement med Nykredit. kortkontoen kan spærres uden varsel. Meddelelse om spærring vil tilgå kontoindehaver senest samtidig med, at kortene bliver spærret. 6.2 Afvisning af en ansøgning Nykredit forbeholder sig ret til at afvise ansøgninger om kort. Nykredit vil normalt afvise at udstede kort til personer, der er opført i Experian Information Solutions (tidligere RKI Ribers Kreditinformation). 7 Behandling og videregivelse af personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v. 7.1 Behandling og videregivelse af oplysninger om navn, adresse, tlf.nr., CPR-nr. og CVR-nr. De oplysninger om navn, privatadresse, telefonnummer og CPR-nummer som afgives, bruger Nykredit til oprettelse af kortet og i sin løbende administration.cpr-nummer/cvrnummer vil desuden blive brugt af banken til at give lovpligtige oplysninger til offentlige myndigheder om indestående på konti, evt. rentetilskrivning, m.v.

12 7.2 Behandling og videregivelse af øvrige oplysninger De øvrige oplysninger, som ansøger afgiver, samt oplysninger indhentet fra bankoplysninger, oplysning fra kreditoplysningsbureauer m.m. bruger Nykredit som grundlag for kreditvurdering ved udstedelse af kortet, ved spærring af kort, samt til at sikre entydig identifikation af kortindehaver samt til nødvendig brug for gennemførelse af betalingstransaktioner. 7.3 Forbrugsoplysninger m.v. Ved brug af kortet registreres kortets nummer, det samlede transaktionsbeløb, dato for brug af kortet, og hvor kortet har været benyttet. Betalingsmodtager videresender disse oplysninger til Nykredit via Nets. Oplysningerne opbevares hos betalingsmodtager, Nets og hos Nykredit og anvendes i bogføringen, ved fakturering/ Oplysninger om indkøb kan blive slettet efter 5 år. Ved opsigelse af kundeforholdet opbevares oplysningerne, så længe, dette er nødvendigt til brug for evt. videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder. 7.5 Videregivelse/behandling af oplysninger hos samarbejdspartnere Banken indhenter og videregiver oplysninger til brug for etablering og administration af tillægsydelserne på dit MasterCard Platinum/Platinum Family og ved eventuel skadebehandling. Herudover kan oplysningerne blive brugt til, at Nykredit som kortudsteder sender dig fordelagtige tilbud på bl.a. hotelovernatninger, rejser og flybilletter. Det materiale du vil modtage fra Nykredit kan indeholde markedsføring af andre virksomheders produkter. Oplysningerne vil også kunne anvendes til at sende dig kundemagasiner, orientering om samarbejdspartnere og nye tillægsydelser samt diverse tilbud. 7.6 Indberetning til kreditoplysningsbureau Hvis der er afsagt dom over kortholder/kontoholder for manglende betaling, eller første fogedrets møde har været afholdt, kan kortholders/kontoholders navn og adresse blive indberettet til Experian Information Solutions (tidligere RKI Ribers Kreditinformation) og evt. andre kreditoplysnings- 22 kontoudtog (herunder adgang for kortindehaver til at se sit bureauer. forbrug via Mit Nykredit) og eventuel senere fejlretning Udsendelse af advarsel, hvis kort eller Oplysninger, der er nævnt ovenfor, videregives i øvrigt kun, PIN-kode bortkommer eller misbruges hvor lovgivningen kræver det og/eller til brug for retssager eller hvis en uberettiget har fået kortet om krav stiftet ved brug af kortet. i besiddelse Når Nykredit har fået besked om, at kortet er mistet, eller at 7.4 Opbevaring af oplysninger en anden kender PIN-koden, vil kortet øjeblikkeligt blive Personlige oplysninger, samt oplysninger om indkøb opbevares hos Nykredit og er fysisk tilstede hos Nykredits data- annulleret hos Nykredit. Derudover vil kortet blive spærret for brug i Nets og MasterCards autorisationssystemer i det central. Oplysningerne opbevares så længe kortholder har omfang, Nykredit finder det nødvendigt for at hindre misbrug. På tilsvarende måde vil kortet blive spærret, hvis MasterCard Platinum/Platinum Family. Nykredit får en begrundet mistanke om misbrug. Du vil modtage en skriftlig bekræftelse på spærringen med angivelse af tidspunktet for, hvornår Nykredit fik besked om spærringen.

13 Ordliste Afregningskonto Kontoen, som den forfaldne saldo på MasterCard Platinum kontoen betales fra. Bankdag Alle dage er bankdage, bortset fra lørdage, søndage, helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kr. Himmelfarts dag. Forfalden saldo Det samlede forbrug på MasterCard Platinum kontoen, der er opsamlet mellem to faktureringsdage. Forfaldsdag Den dag, hvor en forfalden saldo på MasterCard Platinum kontoen senest skal betales fra afregningskontoen. Forfaldsdagen er tidligst den første bankdag i måneden efter faktureringsdagen. Gebyrperiode Kortgebyr opkræves årligt. Gebyrperioden starter ved kortkontoens oprettelse. Betalingsmodtagere Konto De forretningssteder, hvor MasterCard kan bruges som betalingsmiddel. MasterCard Platinum konto, hvor korttransaktioner opsamles. Der oprettes en MasterCard Platinum konto i forbindelse med 24 ethvert kort, dog ikke Family kort. 25 Bogføring De transaktioner, der er foretaget med dit kort, bogføres på MasterCard Platinum kontoen i Nykredit Bank. Ekspeditionsdag Den dag, hvor transaktionen bogføres på MasterCard Platinum kontoen. Ekspeditionsdagen er altid en bankdag. Fakturering Fremsendelse af opgørelse over bogførte transaktioner siden den sidste faktureringsdag. Opgørelsen vil fremgå af Mit Nykredit, internetbanken og kontoudskriften. Kontoudskrift udsendes kun, hvis der er transaktioner, bogført på MasterCard Platinum kontoen, i den pågældende periode. Faktureringsdag Den dag, hvor MasterCard Platinum kontoen gøres op, og hvor forfalden saldo faktureres. Faktureringsdagen er den 15. i måneden. Er dette ikke en bankdag, er faktureringsdagen den sidste bankdag før den 15. i måneden. Forbrugsmaksimum Det maksimale beløb, der kan trækkes på MasterCard Platinum kontoen. Kontrolcifre Det 3-cifrede nummer, der står i underskriftspanelet på bagsiden af dit kort. Kort Dit MasterCard Platinum kort eller MasterCard Platinum Family kort, der er et MasterCard. Kortholder Den person, som kortet er udstedt til. Kortnummer Det 16-cifrede nummer, der står på forsiden af dit kort. MasterCard SecureCode MasterCard SecureCode er en ekstra beskyttelse mod misbrug af kortdata på nettet. Før kortholder kan benytte MasterCard SecureCode til internethandel, skal kortholder oprette en MasterCard SecureCode kode. MasterCard SecureCode kode En kode bruger opretter til MasterCard SecureCode. Koden skal anvendes ved fremtidige køb i forretninger, der anvender MasterCard SecureCode.

14 Nykredit Bank Nykredit Bank A/S. Gode kortråd Nets Nets International A/S. Indløserorganisation for MasterCard. PIN-kode Den personlige 4-cifrede kode, der er knyttet til kortet. Prisliste Den til enhver tid gældende liste over gebyrer, omregningstillæg mv. Prislisten kan ses på 1. Opbevar dit kort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. 2. Lær din PIN-kode udenad Har du behov for at notere din PIN-kode, så få en PINkodehusker. PIN-koden må aldrig opbevares sammen med eller noteres på dit kort. SSL Kryptering Sikrer at data, der sendes via internettet ikke kan læses af andre end afsender (kortholder) og modtager (betalingsmodtager). 3. Kun du må kende din PIN-kode 26 Udløbsdato Uanset hvad der sker, og hvor i verden du befinder dig, må 27 Udløbsdatoen er anført på forsiden af dit kort. du aldrig oplyse PIN-koden til andre. Vælg aldrig din kort PIN-kode som password til pc er eller andre systemer med selv valgt kode. Du må heller ikke indtaste din PIN-kode på telefontastaturer eller lignende. 4. Brug PIN-koden diskret Når du ved brug af kortet indtaster din PIN-kode, skal du sikre dig, at andre ikke kan aflure koden. Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster PIN-koden. 5. Kontrollér altid, at feltet med totalbeløb og dato er udfyldt, når du underskriver en nota Ved nota skal du kontrollere, at dato og beløb er korrekt. Sæt en vandret streg eller krydser i eventuelle tomme felter før og efter beløbet, således at dette ikke efterfølgende kan forøges. 6. Husk at tjekke dine betalinger Gem kvitteringer/notakopier og sammenhold dem med kontoudskriften fra Nykredit Bank eller tjek dem løbende på MasterCard Platinum kontoen i internetbanken. Vær særlig

15 opmærksom, når kortet har været anvendt ved post- eller telefonordre, ved køb på internettet eller i udlandet. 7. Pas på kortets magnetstribe Informationerne i kortets magnetstribe kan ødelægges, hvis striben kommer tæt på et magnetisk felt, f.eks. magnetlåse på tasker og visse elektroniske apparater. Gode råd om brug i udlandet 1. Husk pas Medbring altid pas, når du skal hæve kontanter i udlandet. 8. Meld det straks Hvis dit kort forsvinder eller bliver stjålet, hvis du har mistanke om, at din PIN-kode er afluret, eller at andre anvender dit kortnummer, kontakt da straks Nykredit Bank eller uden for Nykredit Banks åbningstid Nets. Indenfor Nykredit Banks åbningstid kan spærring ske på telefon: Anvendelsesmuligheder Du kan læse om anvendelsesmuligheder for kort i udlandet på Kontakt Nykredit Bank, hvis du er i udlandet og har problemer med kortet. Uden for Nykredit Banks åbningstid kan du kontakte Nets på telefon: Medbring altid telefonnumre til Nykredit Bank og Nets, når 28 Uden for Nykredit Banks åbningstid skal du give besked til du tager til udlandet. Har du en mobiltelefon, er det en god 29 Nets på telefon: , der svarer døgnet rundt. ide at lægge numrene ind på den. Du kan også give besked pr. telefax på nr.: Ved henvendelse til Nets skal du for straks at få kortet spærret oplyse navn og adresse, at kontoen føres i Nykredit Bank samt kortnummer, kontonummer eller CPR-nummer. 9. Pas på dit kortnummer Oplys aldrig dit kortnummer, medmindre du er i en decideret købssituation. Andre kan misbruge dit kort på nettet ved brug af dit kortnummer.

16 Uddrag af Lov om betalingstjenester Lov nr. 385 af 25. maj Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 muliggjort den uberettigede anvendelse. 31 eller 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, samlede hæftelse ikke overstige kr. hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og 1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab, 2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 4. Betaleren hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør, 1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller 2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret.

17 Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet. Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at spærre for brugen af det Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på e-penge, medmindre det ikke er muligt for betalers udbyder af e-penge at spærre betalingskontoen eller betalingsinstrumentet. 63 Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være udbyderen i hænde snarest muligt og senest 13 måneder efter debiteringen af den pågældende betalingstransaktion. Ved indsigelser fra betalingsmodtager er fristen 13 måneder efter krediteringstidspunktet. Hvis udbyderen ikke har meddelt oplysninger eller har stillet oplysninger til rådighed efter Kapitel 5, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor udbyderen har meddelt oplysninger eller stillet oplysninger til rådighed.

18 Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Indholdsfortegnelse: Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Sektion C Rejseassistance Sektion D Købsforsikring Police nr Forsikringstager og forsikringsgiver Forsikringstager: Nykredit Bank A/S, herefter Nykredit Bank Kalvebod Brygge 1-3 DK 1780 København V Telefon (+45) Gældende fra Forsikringsgiver: AIG Europe Limited, herefter AIG 34 Osvald Helmuths Vej 4 35 DK-2000 Frederiksberg Telefon: (+45) Anmeldelse af skade Enhver skade skal straks anmeldes til: SOS International A/S, herefter SOS Nitivej 6 DK 2000 Frederiksberg Telefon (+45) akut skadehjælp Telefon (+45) skade- og rejseservice mellem kl Telefon (+45) indhentning af forhåndsgodkendelse Telefax (+45) Ved anmeldelse af skade skal følgende oplyses: kortholders fulde navn, kortnummer og udløbsdato på kortholders MasterCard Platinum kort eller MasterCard Platinum Family kort sted og telefonnummer, hvor kortholder kan træffes, og en kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp.

19 Skadeanmeldelsesblanketten kan findes på Nykredit Banks hjemmeside: nykredit.dk/betalingskort og kan rekvireres hos Nykredit Bank, AIG eller SOS på ovenstående telefonnumre. Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter, der er af betydning for bedømmelsen af erstatningen, indsendes til SOS. 3.0 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: 3.1 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. Ved benyttelse af afbestillingsforsikringen skal forsikrede hurtigst muligt kontakte rejsearrangør og få afbestilt rejsen. Lægeerklæringen udfyldes af lægen. Lægeerklæringen, rejsebevis, billetter og kvittering for rejsen sendes straks til SOS. Ved anmeldelse af bagageforsinkelse skal forsikrede fremsende kopi af flybillet, original rapport (P.I.R.) fra flyselskabet om forsinkelsen og tidspunktet for bagagens udlevering til forsikrede samt originale, specificerede kvitteringer for afholdte udgifter. Anmeldelse til SOS skal ske straks efter hjemkomst. 2.1 Forsikringens varighed og ophør Forsikringen dækker, så længe forsikrede er indehaver af et gyldigt MasterCard Platinum kort eller MasterCard Platinum Family kort, udstedt af Nykredit Bank. 2.2 Udbetaling Udbetaling af erstatning sker til den konto, som påføres skadeanmeldelsen. 2.3 Transport på AIG's regning Formidles transporten eller hjemrejsen ikke af SOS, dækkes max. det beløb, der svarer til de udgifter, SOS ville have haft, hvis SOS havde stået for transporten eller hjemrejsen. 3.2 Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel. 3.3 Forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med fortsæt, grov uagtsomhed, Ved anmeldelse af flyforsinkelse skal forsikrede fremsende under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning original flybillet, oplysning om flynummer, afgangssted og af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug destination, original af flyselskabets rapport (P.I.R.) fra flyselskabet af medicin, medmindre det kan bevises, at skaden ikke 36 om forsinkelse, samt originale kvitteringer. står i forbindelse hermed. 37 Anmeldelse til SOS skal ske straks efter hjemkomst. 3.4 Deltagelse i kriminelle handlinger. 3.5 Deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af selvforsvar. 3.6 Deltagelse i professionel sport. Dog er sportsudøveren omfattet af rejseforsikringen under transporten til og fra destinationerne samt under opholdet, i sin egenskab af privatperson (Professionel sport defineres som sport, hvor udøveren modtager andet vederlag end ren udgiftsrefusion, og som følgelig skal opgives som indkomst). 3.7 Deltagelse i motorløb af enhver art. 3.8 Følger af ulykkestilfælde, der rammer forsikrede som fører eller passager under kørsel på motorcykel eller scooter. 3.9 Forsikringsbegivenheder, der rammer forsikrede som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer.

20 3.10 Forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentlig transportørs konkurs. Forsikringen dækker, hvis de ovenfor nævnte forhold indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud Forsikringsbegivenheder, der skyldes civile uroligheder, lockout og/eller blokader. Desuden strejke eller trussel om strejke hos transportøren Forsikringsbegivenheder, der skyldes nye love, regulativer eller retningslinjer, udstedt af regering eller offentlig myndighed Forsikringsbegivenheder indtruffet under ekspeditioner og opdagelsesrejser. Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at en regering som følge af ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyv ning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 39 Konfiskation eller beslaglæggelse af bagage af toldmyndigheden eller anden myndighed Rejser foretaget inden for bopælslandets grænser. Hvis kortholders bopælsland er Danmark, er rejser til Grønland og Færøerne omfattet Udgifter, som erstattes helt eller delvis af Den offentlige Rejsesygesikring Rejser foretaget, mens forsikrede ikke opfylder betingelserne i Sektion B, afsnit 1.0. Erstatningspligten er dog betinget af, at: der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i en af de ovennævnte situationer, forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, eller konflikten ikke omfatter udledning af biologisk- og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner eller som opstår under den forsikredes tjeneste ved atomanlæg. 5.0 Kroniske lidelser Kroniske lidelser er kun dækket, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. Herved forstås, at forsikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har: været hospitalsindlagt, modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg), eller været underkastet ændringer i medicinering. Det er endvidere en forudsætning for at opretholde dækning, at der foretages lægelig vurdering umiddelbart før afrejse, og at denne vurdering ikke indikerer udsigt til forværring under rejsen. 4.0 Krigs- og atomskader Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder, som følger af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes militær nedkæmpning af førnævnte situationer, ikke være dækket. En forhåndsgodkendelse kan fås ved henvendelse til Rejseservice hos SOS, hvorefter SOS vil give en skriftlig tilkendegivelse af, om forsikringen dækker. 6.0 Maksimal erstatning pr. forsikrede Besiddelse af to eller flere MasterCard Platinum/Platinum Family kort, udstedt af Nykredit Bank, kan aldrig forpligte

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

Brugerregler for. MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Family

Brugerregler for. MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Family Brugerregler for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Family MasterCard Platinum omfatter et betalingskort (MasterCard Platinum kort), en rejseforsikringspakke samt en købsforsikring. MasterCard

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Side 1 af 6 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Gode råd om Visa Electron Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 GODE VISA/DANKORT-RÅD Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også f

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Gode råd om dit Visa/Dankort

Gode råd om dit Visa/Dankort Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort og

Læs mere

REGLER FOR MASTERCARD DEBET GÆLDENDE FRA 20. DECEMBER 2010

REGLER FOR MASTERCARD DEBET GÆLDENDE FRA 20. DECEMBER 2010 REGLER FOR MASTERCARD DEBET GÆLDENDE FRA 20. DECEMBER 2010 GODE RÅD OM MASTERCARD OPBEVAR KORTET FORSVARLIGT Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Brugerregler for Visa/dankort

Brugerregler for Visa/dankort 1. Regler for Visa/dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard

Kortholderregler for MasterCard Kortholderregler for MasterCard Definitioner Generelle definitioner Privatkort Et MasterCard, som anvendes til betaling af kortindehavers private udgifter. Du hæfter alene og er personligt ansvarlig for

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere

Brugerregler. for Nykredit Blue Shopping

Brugerregler. for Nykredit Blue Shopping Brugerregler for Nykredit Blue Shopping Nykredit Blue Shopping omfatter et betalingskort (Nykredit Blue Shopping kort), en købsforsikring samt en udvidet reklamationsret for udvalgt forbrugerelektronik

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Kortbestemmelser for Visa Debit. Definitioner. Betingelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder. Side 1 af 8

Kortbestemmelser for Visa Debit. Definitioner. Betingelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder. Side 1 af 8 6771 Lægernes Bank Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg bank@lpb.dk Definitioner Korttyper Privatkort Visa Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort Visa Business Debit, udstedes

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper

Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper Brugerregler for AL-MasterCard alle korttyper AL-MasterCard (i det følgende benævnt MasterCard): Kan udstedes til privatpersoner bosiddende i Danmark. AL-MasterCard Familiekort (i det følgende benævnt

Læs mere

Regler for Nordea Pay Gælder fra 31. marts 2016

Regler for Nordea Pay Gælder fra 31. marts 2016 Regler for Nordea Pay Gælder fra 31. marts 2016 Indholdsfortegnelse Gode råd om Nordea Pay... 1 1 Regler for Nordea... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til... 2 3 Opbevaring af kort og pinkode... 2 4 Verified

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Definitioner Betalingsmodtager Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi himmelfart, grundlovsdag,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

VISA/Dankort. Gældende fra 11. september 2015. Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort

VISA/Dankort. Gældende fra 11. september 2015. Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort VISA/Dankort Gældende fra 11. september 2015 Gode råd når du handler på nettet Gode Dankort- og VISA/Dankort-råd Brugerregler for VISA/Dankort PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank)

Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Brugerregler for Swipp Privat (via Netbank) Søby-Skader-Halling Sparekasse, Vestersøvej 1, 8543 Hornslet Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 11 Du kan handle lige så sikkert med MasterCard på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

MEDLEMSBESTEMMELSER FOR AMERICAN EXPRESS BUSINESS CARD

MEDLEMSBESTEMMELSER FOR AMERICAN EXPRESS BUSINESS CARD MEDLEMSBESTEMMELSER FOR AMERICAN EXPRESS BUSINESS CARD Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse medlemsbestemmelser gælder for både virksomheden og kortholder. Virksomheden er ansvarlig for,

Læs mere

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM.

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM. REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD ALM. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 4 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort.

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD

REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD GÆLDENDE PR. 1. MAJ 2005 ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum... 3 2. Definitioner...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Brugerregler. for Nykredit Platinum og Nykredit Platinum Family

Brugerregler. for Nykredit Platinum og Nykredit Platinum Family Brugerregler for Nykredit Platinum og Nykredit Platinum Family Nykredit Platinum omfatter et betalingskort (Nykredit Platinum kort), en rejseforsikringspakke samt en købsforsikring. Nykredit Platinum omfatter

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Brugerregler. for Nykredit MasterCard Business Platinum

Brugerregler. for Nykredit MasterCard Business Platinum Brugerregler for Nykredit MasterCard Business Platinum Nykredit MasterCard Business Platinum omfatter et betalingskort (MasterCard Business Platinum kort), en rejseforsikringspakke samt Priority Pass.

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.gl Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Brugerregler. for Nykredit MasterCard Business Platinum

Brugerregler. for Nykredit MasterCard Business Platinum Brugerregler for Nykredit MasterCard Business Platinum Nykredit MasterCard Business Platinum omfatter et betalingskort (MasterCard Business Platinum kort), en rejseforsikringspakke samt Priority Pass.

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard kredit

Kortbestemmelser for MasterCard kredit Kortbestemmelser for MasterCard kredit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Generelle definitioner

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Brugerregler for. MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Family

Brugerregler for. MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Family Brugerregler for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Family MasterCard Platinum omfatter et betalingskort (MasterCard Platinum kort), en rejseforsikringspakke samt en købsforsikring. MasterCard

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Regler for Visa Electron Gælder fra januar 2011

Regler for Visa Electron Gælder fra januar 2011 Regler for Visa Electron Gælder fra januar 2011 Indholdsfortegnelse Vejledning om brugen af Visa Electron til unge under 18 år...2 1 Regler for Visa Electron...2 2 Hvad kan du bruge kortet til?...2 3 Opbevaring

Læs mere

Brugerregler. for MasterCard Gold og MasterCard Gold Family

Brugerregler. for MasterCard Gold og MasterCard Gold Family Brugerregler for MasterCard Gold og MasterCard Gold Family MasterCard Gold omfatter et betalingskort (MasterCard Gold kort), en rejseforsikringspakke, en købsforsikring samt en udvidet reklamationsret

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk Side 1 af 6 2.4 Maksimumforbrug Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere