Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår"

Transkript

1 Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår i de danske kommuner. Det analyseres gennem fem indikatorer for, hvilke rammer der er om barnets liv: hvordan og hvor stabil er familiestrukturen, er der en voksen i hjemmet, der er på arbejdsmarkedet, og hvordan ser børnenes institutions- og skoleliv ud? Sammen med analysen Store variationer i danske børns trivsel, hvor børnenes eget syn på deres hverdag er kortlagt, giver analysen her et billede af de geografiske forskelle, der er i danske børns opvækst. Notat Tema: Ulighed Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea Kontakt Jens Jonatan Steen, analysechef T E. Forfatter Pil Berner Strandgaard, Projektleder E. Maia Ebsen Analysepraktikant E. En barndom i et hjem med færre ressourcer leder ofte til, at man bliver udsat som voksen. Derfor er børnenes vilkår vigtige at tage i betragtning, når man skal bekæmpe ulighed og social marginalisering. Nogle kommuner slår i analysen ud på en enkelt faktor. Men i andre kommunerne vokser mange børn op i rammer, der rummer flere sociale problemer eller med store ulighed. Analysen rummer fem forskellige indikatorer: Andelen af det samlede antal børn i kommunen, som bor med en enlig far eller mor. Andelen af 0-16 årige i kommunen, som har oplevet en ændring i deres familiestruktur inden for det sidste år. Dette kan eksempelvis være et skift fra at bo med begge forældre til kun at bo med en af dem, eller fra at bo med kun sin mor til at bo med sin mor og en ny partner. Andelen af det samlede antal børn i en kommune, der bor i familier, hvor ingen voksne har lønindkomst. Antallet af privatskoleelever pr. 100 elever i kommunen Hvor stor en andel af børnene (0-5 år), der er i dagtilbud 1

2 Data er fordelt på kommuneplan, og det er således forskelle kommunerne i mellem, ikke inden for kommuner, der er tale om. Først vil det samlede kort blive præsenteret. Det er udarbejdet ud fra det samlede antal point givet til kommunerne i de fem indikatorer. På hvert kort er kommunerne delt op i fem kategorier, fra de lyseste der klarer sig bedst for den relevante indikator til de mørkeste, hvor kommunen klarer sig mindre godt. Øjebliksbillede af børns opvækst i Danmark Det samlede kort over danske børns opvækstvilkår i de danske kommuner ses til højre. Det viser blandede tendenser for, hvordan forskellige områder klarer sig, når det kommer til et samlet indblik i børns opvækstvilkår. Kommunerne med de lyseste farver har gennemsnitligt de bedste opvækstvilkår for børn. Det er især kommuner i Midtjylland, på Nordfyn og i et bælte omkring København. Til gengæld er der flere børn, der vokser op under dårligere forhold (mørk farve på kortet) i selve København og de andre store byer, på det meste af Sjælland og øerne og på Fyn med undtagelse af Nordfyn. Allerbedst ser det ud i kommunerne Allerød, Skanderborg, Egedal, Vallensbæk og Favrskov, der udgør top-fem, og repræsenterer Midtjylland og Nordsjælland. I den anden ende ligger Lolland, Kalundborg, Vordingborg, Guldborgsund og København. I på de følgende sider vil de fem indikatorer, der tilsammen udgør det samlede Danmarkskort for ulighed i opvækstvilkår, blive analyseret. Danske børns samlede opvækstvilkår 2

3 Børn der bor hos en enlig forælder En del danske børn oplever, at deres forældre bliver skilt og bor derfor kun med den ene forælder. Men i nogle kommuner gælder det for dobbelt så mange børn som i andre kommuner. At vokse op hos en enlig forælder er langt fra lig med at komme fra en familie med få ressourcer. Undersøgelser viser, at forskellene mellem børn, der vokser op med en enlig forældre, er langt større end mellem børn, der vokser op i kernefamilier (ugebrevet A4), så mange børn vokser op i ressourcestærke hjem, selvom der kun er én voksen. Men mange andre børn af enlige forældre har anerledes svære vilkår, og alt andet lige er der mindre samlet tid i familier med én voksen end der er i familier med to voksne. Ceveas danmarkskort over antallet af børn, der bor med én forælder, viser forskellene i familiestrukturer i de forskellige kommuner rundt om i landet. Mere en dobbelt så mange børn i København som i Lemvig bor med en enlig forælder. En række jyske kommuner har færrest børn, der bor med en enlig forælder. I Lemvig gælder det kun 12 pct. af børnene. Ringkøbing- Skjern, Rebild, Ærø og Jammerbugt udgør resten af top-fem. Generelt ligger de fleste jyske kommuner under gennemsnittet, med Århus som den væsentligste undtagelse. København er den kommune, hvor flest børn bor med en enlig forælder 28 pct. fulgt af Frederiksberg, Ballerup, Lolland og Rødovre alle med omkring 25 pct. en fjerdel af børnene. Igen klarer heller ikke Vest- og Sydsjælland sig godt. Børn der bor med enlig forælder 3

4 Familieskift Ud over at mange børn bor i familier med en enlig forælder oplever en del børn også familieskift i løbet af deres barndom. Det kan indebære, at far og mor bliver skilt. Men det kan også betyde mange andre ting: at den enlige forælder flytter sammen med en partner, at barnet flytter fra den primære familie til en plejefamilie, til andre familiemedlemmer eller på institution. Fælles for alle typer af familieskift er, at det er et brud i barnets hverdag, nogle gange også geografisk. Heldigvis er det de fleste steder ikke udbredt, at børn oplever et familieskift. I Vallensbæk, Gentofte, Allerød og Lemvig gælder det 4,3-4,5 pct. af børnene, at de inden for det sidste år har oplevet den type familieskift. Generelt er familierelationerne mest stabile for børn i kommunerne omkring København og i Midt- og Nordjylland. Men i andre kommuner har op mod ét ud af ti børn måttet skifte familiestruktur inden for det seneste år. Det gælder især den sydligste del af landet: Sønderjylland, Fyn, Vest- og Sydsjælland samt øerne, herunder ø-kommunerne med undtagelse af Fanø. Især de lollandske børn er ramt her har 10,5 pct. haft et familieskift inden for det seneste år fulgt at Ærø med 9,6 pct. og derefter Vordingborg, Langeland og Kalundborg med 8,5-9 pct.. Det er ikke nødvendigvis de kommuner, hvor mange børn bor med en enlig forælder, der også har mange børn med familieskift. Børn kan altså sagtens bo i familier med én forælder som til gengæld er stabile. Børn der har skiftet familie det seneste år 4

5 Går forældrene på arbejde Kortet til højre viser hvor mange børn, der er vokset op i hjem, hvor ingen af forældrene har lønindkomst. Det vil sige, at de enten kan have en forælder eller to forældre, men der er ingen af dem, der får en indkomst ved at gå på arbejde. I enkelte tilfælde kan det dække over forældre med formueindkomst eller lignende, men for langt de fleste børn vil det betyde, at deres forældre er på overførselsindkomst. At vokse op i et hjem, hvor overførselsindkomster er den eneste type indkomst betyder, at der er begrænsede økonomiske ressourcer. Men der er ofte også årsager som sygdom til, at forældrene ikke arbejder, og det betyder også, at børnene ikke er vant til at se deres forældre stå op og gå på arbejde. Tallene er et nedslag i et enkelt år (2013), så det kan sagtens dække over en midlertidig situation i familierne, men det modsatte kan også være tilfældet. Flest børn i de store byer, på Vestsjælland og på Lolland-Falster vokser op i hjem, hvor ingen voksne går på arbejde. På Lolland gælder det 10,78 pct. af børnene, i Odense 8,9 pct. og i Ishøj, Århus og Købehavn er det ca. 7,9 pct. af børnene. Helt anerledes ser det ud i de bedst stillede lyse kommuner: her er det helt ned til 1,4 pct. af børnene, der ikke har arbejdende forældre, som det er tilfældet i Allerød. Også i Egedal og Dragør kommune gælder det under 2 pct. af børnene. Generelt er det igen de i midtjyske kommuner og kommunerne rundt om Købehavn (med undtagelse af Vestegnen), hvor flest børn har forældre, der går på arbejde. Børn med forældre uden lønindkomst 5

6 I privat- eller folkeskole Andelen af børn i privatskoler i de forskellige kommuner varierer meget: fra 3 pct. i Dragør til ti gange så mange (32,5 pct.) i Faaborg- Midtfyn kommune. 1 Nogle af forskellene skyldes gamle traditioner for friskoler, andet skyldes et fravalg af folkeskolerne på grund af elevsammensætningen eller noget helt tredje. Især i landdistrikterne kommer der i disse år flere elever i friskoler, fordi der opstår nye frie skoler i takt med at kommunerne lukker folkeskolerne. Derfor er det, at mange børn går i privatskole heller ikke entydigt godt eller dårligt. Dog er privat- og friskoler et valg, der kræver visse ressourcer at tage økonomisk såvel som sociale. Derfor er det i mange områder af landet medvirkende til at skabe ulighed og efterlader de mest udsatte børn i folkeskoler uden opbakning. Derfor er kommuner med en høj andel af elever i private skoler i her tildelt mørk farve på kortet, mens kommuner med få privatskoleelever er lyse. Kortet er meget broget. Flest elever er der i privat- og friskolerne på Samsø med 38,2 pct. og i Faaborg-Midtfyn, Gribskov og Nyborg kommuner, der alle ligger lige over 30 pct.. Færrest børn går i privatskole i Dragør, Fanø, Allerød og Brønderslev. Her gælder det kun for 3-5 pct. af skolebørnene. Hvor stor en andel af børnene, der går i privatskole, varierer meget. I områder med blandet social sammensætning vælger de ressourcestærke familier ofte folkeskolen fra (som i Århus og Købehavn, mens de samme familier i meget homogene områder vælger folkeskolen til (eksempelvis Dragør). Men i andre områder handler valgene mere om, at der eksempelvis er en stærk lokal tradition for fri- og privatskoler. Andel af børn i privatskoler 1 I dette afsnit mangler der data for Albertslund kommune. 6

7 Børn i institution Den sidste indikator er hvor stor en andel af børn i førskolealderen (0-5 år), der er i dagtilbud (institution eller dagpleje). Især for de mest udsatte børn er det gavnligt at komme i dagtilbud, men det er oftest netop de børn, der ikke bliver sendt afsted (KORA). Derfor er kommuner med en stor andel af børn i dagtilbud (op til 86,4 pct.) her lyse, mens de kommuner, hvor få går i institution eller dagpleje (ned til 66,7 pct.), er mørke. Kommuner med flest børn i pasning er Aabenraa og Læsø, hvor det gælder over 86 pct. af børnene samt Lyngby-Taarbæk, Solrød og Skanderborg hvor pct. af børnene mellem 0 og 5 år bliver passet i dagpleje eller institution. Kommunerne ligger spredt over hele landet og har forskellig socioøkonomisk sammensætning. Men der er en tendens til, at i mange af de socialt bedre stillede kommuner er der også flest børn i pasningstilbud, hvilket til en hvis grad hænger sammen med hvor om forældrene er beskæftigelse, selvom et slet ikke er entydigt. Eksempelvis er beskæftigelsesgraden meget høj i Vestjylland, men der er lidt færre børn i pasning end gennemsnitligt. Færrest børn er der er dagtilbud i nogle af de nordjyske og fynske kommuner. I Vesthimmerland og Assens er det helt ned til to tredjedel 66,7 pct. der passes ude. Jammerbugt, Rebild og Ærø kommuner ligger også i den nederste kategori med omkring pct.. Generelt er der en del udkantskommuner og kommuner på den københavnske Vestegn med en lav andel børn i dagtilbud. Selvom det netop er i nogle af disse kommuner, hvor der er flest socialt udsatte børn, som ville have mest gavn af at komme i et pasningstilbud. Børn (0-5 år) i pasningstilbud 7

8 Konklusion Samlet set har børnene de bedste opvækstvilkår i Midtjylland og i kommunerne uden for Købehavn (med undtagelse af Vestegnen). Mindre gode er vilkårene for børn især omkring Storebælt på Vestog Sydsjælland, Lolland-Falster og store dele af Fyn og Bornholm. Derudover har børnene mindre gode forhold for opvæksten i København og på Vestegnen. Allerød er den eneste kommune, der ligger i den bedste kategori (med lys farve på kortet) for alle fem indikatorer, men Skanderborg, Egedal, Vallensbæk og Favrskov ligger også i den bedste kategori for alle undtagen én af indikatorerne, hvor de er i den anden bedste kategori. Omvendt er der nogle kommuner, der hvor mange børn må kæmpe med en del udfordringer gennem deres barndom. Det er en risiko for børnene, fordi de ikke nødvendigvis kommer til at klarer sig bedre som voksne. Men det er også en udfordring for kommunerne, fordi deres økonomiske spillerum er meget mindre, når de der er store grupper af udsatte borgere, der har brug for hjælp. Blandt de kommuner er der heldigvis ikke nogen, der ligger i den nederste kategori (mørk farve), i alle de fem kategorier. Men der er flere, der ligger nederst i tre til fire kategorier, og dermed har store udfordringer med at give børnene tilstrækkeligt gode opvækstvilkår. Kilder Ugebrevet A4: Familiekultur er afgørende for enliges børn KORA: Socialt udsatte børn i dagtilbud indsats og effekt, Sammenfattende rapport Rangering af kommuner for børns samlede opvækstvilkår Allerød 1 Hørsholm 34 Hjørring 67 Skanderborg 2 Holstebro 35 Køge 68 Egedal 3 Greve 36 Fredericia 69 Vallensbæk 4 Mariagerfjord 37 Herlev 70 Favrskov 5 Glostrup 38 Kerteminde 71 Struer 6 Tårnby 39 Næstved 72 Rudersdal 7 Nordfyns 40 Sorø 73 Solrød 8 Middelfart 41 Høje-Taastrup 74 Dragør 9 Kolding 42 Frederiksberg 75 Furesø 10 Frederikshavn 43 Gribskov 76 Lyngby-Taarbæk 11 Thisted 44 Haderslev 77 Herning 12 Horsens 45 Assens 78 Ikast-Brande 13 Gladsaxe 46 Ringsted 79 Silkeborg 14 Syddjurs 47 Svendborg 80 Lemvig 15 Ærø 48 Samsø 81 Varde 16 Frederikssund 49 Halsnæs 82 Lejre 17 Hvidovre 50 Nyborg 83 Vejen 18 Ballerup 51 Albertslund 84 Rebild 19 Aabenraa 52 Faaborg-Midtfyn 85 Læsø 20 Fredensborg 53 Langeland 86 Hedensted 21 Norddjurs 54 Odense 87 Billund 22 Randers 55 Odsherred 88 Gentofte 23 Morsø 56 Bornholm 89 Fanø 24 Aalborg 57 Brøndby 90 Skive 25 Faxe 58 Ishøj 91 Vejle 26 Vesthimmerlands 59 Holbæk 92 Roskilde 27 Tønder 60 Slagelse 93 Ringkøbing-Skjern 28 Sønderborg 61 København 94 Brønderslev 29 Esbjerg 62 Guldborgsund 95 Hillerød 30 Rødovre 63 Vordingborg 96 Odder 31 Stevns 64 Kalundborg 97 Viborg 32 Aarhus 65 Lolland 98 Jammerbugt 33 Helsingør 66 8

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne NR. 2 FEBRUAR 2012 Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne Boligpriserne er faldet mest i "pendlerkommuner", der ligger mellem 40-80 km fra København. Det giver kommende boligejere et nyt valg:

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spar mange penge på din husleje måned efter måned

Spar mange penge på din husleje måned efter måned Spar mange penge på din husleje måned efter måned I Danmark er der bestemmelser om hvor høj en husleje må være. Dette gør, at du i rigtig mange tilfælde kan få en langt lavere husleje, end den du betaler

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere