Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges."

Transkript

1 Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges. De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

2 MONTAGE YDERVÆGGE GENERELT PROFILER OG TILBEHØR SKYP / SKY Slidsede skinner SKYP og SKY slidsede skinner anvendes som top- og bundskinne samt løsholt. SKYP bundskinne er med 8 mm diffusionstæt polyeten. EPY polyeten. EPY polyeten, 8 mm, er en diffusionstæt polyeten til Knauf stålbyggesystem. SKY Flex slidset skinne. SKY Flex slidset skinne anvendes som top- og bundskinne til buede vægge. M 150 H Underlagsskive M 150 H underlagsskive anvendes til skin nemontage. RY Slidset stolpe. RY Slidset stolpe er en standardstolpe til Knauf stålbyggesystem. EA Endeafstiver EA Endeafstiver anvendes til afstivning af slidsede stolper i top og bund samt montage af løsholter ved døre og vinduer. UVB beslag UVB Udvekslingsbeslag anvendes til fastgørelse af C-bjælker L 285 L 285 profil anvendes til forstærkning over facadeåbninger. Z- og UZ-profiler Z-profiler til indvendig tillægsisolering. Med huller for lettere montage og huller for installationsgennemføringer. UZ-profil anvendes til bund og top af væg, samt rundt om åbninger. Med huller for lettere montage. 196_197

3 YDERVÆGGE GENERELT MONTAGE PROFILER OG TILBEHØR IFB Monteringsvinkel IFB Monteringsvinkel i galvaniseret stål til montering af påhængte facader. FB 2,5 Forankringsbeslag FB 2,5 Forankringsbeslag med 12 mm tyk galvani seret spændeplade til forankring af stabiliserende vægge. LFP beslag og FOB plade LFP Lastfordelingsbeslag og FOB forstærkningsplade anvendes til montering af facader. FOB anvendes sammen med IFB 250. FLV Ventilationsprofil FLV-profil: Magnelisbelagt, korrossionsklasse C5. Ventilationsareal er 100 cm 2 /m. Kan også anvendes som musesikring. Anvendes ligeledes til stærkt alkaliske pladematerialer som fx Aquapanel Outdoor. 75/25 FH hjørneprofil 75/25 FH hjørneprofil m/ventilationshuller til brug ved fx vinduesfalse med FLV-profil. Magnelisbelagt til fx Aquapanel Outdoor. Korrosionsklasse C5. 50 FH 50 FH-hjørneprofil. Magnelisbelagt, korrossionsklasse C5. Til brug udendørs sammen med FLV-profil. Knauf W-tape Facadetape til tætning af pladesamlinger på Clima, Clima Secura og Weather Board. T-profil og EP 9 profil T-profil. Magnelisbelagt, til vandrette pladesamlinger til udvendige plader. Korrosionsklasse C5. Fås i 10, 13 og 15 mm. EP 9 kantbeskyttelsesprofil. Plastprofil til afslutning på 9,5 mm plade HUDV og H profil HUDV plastprofil til lodrette ikke-understøttede pladesamlinger. Fås i 10, 13 og 15 mm. H-profil. Til. Bøjeligt plastprofil til hjørner ved 9,5 mm plade type EH.

4 MONTAGE YDERVÆGGE GENERELT MONTAGERÆKKEFØLGE PRINCIP FOR LET YDERVÆG Uanset om vægskelettet samles til elementer før montagen på byggeplads, eller det opføres som almindeligt pladsbyg, anvendes følgende rækkefølge: Stålskelettet samles/monteres 2. Ydervægge forsynes med udvendig vindtæt beklædning 3. Isolering af hovedkonstruktion udføres 4. Dampspærre monteres 5. Z-profil monteres 6. Evt. installationer bringes på plads 7. Isolering mellem Z-profiler udføres 8. Gipsplader monteres SIGNATURFORKLARING: 1 Skinne SKYP 2 Skinne SKY 3 Stolpe RY 4 Endeafstivere (kun ved RY-stolper længere end 1200 mm) 5 Udveksling SKY-profil 6 Ved bærende vægge udføres drager med krydsfiner eller L-profil. Ved store åbninger anvendes C-profiler Dimensioner på skinner og stolper skal fremgå af projektmaterialet. Se tegninger og beskrivelse på de efter følgende sider Den udvendige regnskærm bør monteres straks, efter at de vindtætte gipsplader er monteret. Den vindtætte gipspladebeklædning kan dog tåle at stå ubeskyttet 2-3 måneder afhængig af årstiden, bygningens højde og beliggenhed. Ved byggerier i vinterperioden, eller hvor faca den er meget udsat i en lang periode, bør Aquapanel Outdoor anvendes. Reduceret bæreevne under montage I forbindelse med montagearbejdet, hvor der kun er monteret gipspladebeklædning på den udvendige side, er nes bæreevne reduceret til ca. 50%. Man skal således være opmærksom på, at konstruktionerne ikke udsættes for store belastninger fra fx gipspladebundter placeret på etagedæk. Udvendig facadebeklædning Ydervæggen forsynes med en regnskærm på den udvendige side. Det kan være i form af skalmur, træbeklædning, Aquapanel Outdoor plader, stål- eller aluminiumsplader. Der henvi ses til de forskellige materialeleverandørers anvisninger. Der skal etableres et ventileret hulrum bag regnskærmen og ind til den vindtætte gipsplade, normalt min. 25 mm, ved skalmur anbefales 50 mm. Hvor der anvendes udvendig regnskærm med åbne fuger, anbefales det at anvende Aquapanel Outdoor som vindspærre med bagvedliggende Tyvek dug. 198_199

5 YDERVÆGGE GENERELT MONTAGE SKINNER FASTGØRELSE De omgivende konstruktioners udformning og den belastning, som n bliver udsat for, er bestemmende for fastgørelsesmetoden af top-/ bundskinner. Fastgørelse for henholdsvis forskydning og løft skal fremgå af projektmaterialet. Tegning A: Hvis ikke andet er foreskrevet er fastgørelsesafstand for forskydningskræfter 600 mm, og kan foretages gennem endeafstiveren. Der anvendes normalt skudsøm, bolte eller betonskruer. Tegning B: Hvor der ikke anvendes endeafstivere (stolper kortere end 1200 mm), bruges M 150 H underlagsskive pr. c/c 600 mm. Tegning C: Egentlig forankring, bl.a. ved stabiliserende vægge, foretages med FB 2,5 beslag evt. suppleret med LFP lastfordelingsbeslag, og der anvendes normalt ekspansionsbolte eller limankre. Samling af skinner foregår med almindelig stød. Alle skinner er mærket med type, længde og godstykkelse. A B Slidset skinne SKYP med polyeten placeres så slidserne vender mod udvendig side Fundament A B C Betonskrue med underlagsskive M150H Tilslutninger Ved tilslutninger til andre bygningsdele, funda menter, betonvægge eller -søjler, anvendes SKYP-skinner med polyeten.hvis der anvendes skinner uden polyeten skal der udlægges asfaltpap og mineraluldsfilt. C

6 MONTAGE YDERVÆGGE GENERELT STOLPER FASTGØRELSE Tegning A: Der anvendes altid stolpeprofiler i fuld længde. Profiler må ikke have buler eller knæk, da dette nedsætter profilernes styrke. Den maksimale stolpeafstand er 600 mm, men mindre afstande kan være foreskrevet. Alle stolper længere end 1200 mm forsynes med endeafstivere i begge ender før de monteres i skinnerne. Samlingen sker med 2 skruer F/F 15 fra begge sider. A 8 mm polyeten Tilslutninger Ved tilslutninger til andre bygningsdele, betonvægge eller søjler, anvendes stolper med løs polyeten. Fastgøres med skudsøm eller skruer pr. c/c 600 mm. Alle slidsede stolper er mærket med type, længde og godstykkelse. UDVEKSLINGER Tegning D: Der anbringes stolper på begge sider af vindues- og døråbninger. Udvekslinger mellem stolper udføres med skinne- eller stolpeprofiler. Udvekslingen fastgøres med endeafstiver. Hvis højden over eller under åbningen ikke overstiger 600 mm, kan stolpeprofiler udelades. Større godstykkelse eller dobbelt stolpe Ved større åbninger kan der kompenseres for større belastninger ved at øge godstykkelsen på stolperne eller samle dem til et kasseprofil. Tegning E: To slidsede stolper kan samles til et kasseprofil. Husk isolering inden de sammenkobles. D D E E 200_201

7 YDERVÆGGE GENERELT MONTAGE FORDELING AF LASTER FASTGØRELSE Opstalt A: Ved bærende er det nødvendigt at etablere bæringer over vindues- og døråbnin ger. Der kan være behov for at have en gennemgående bæring, hvis fx spær og etagedæksbjælker ikke er placeret over de bærende stolper. Bæringerne udføres med L-profil og ved store åbninger med C-profiler eller som kassedrager af krydsfiner. Tegning 1: Alt efter belastning anvendes L 285 profil på én hhv. to sider. L-profilets underside skal under støttes af vandrette løsholter eller af lodrette profiler pr. max. 600 mm. L-profilet fastgøres med skrue F/F 15 pr. 100 mm på stolperne, hvis ikke andet er foreskrevet. Tegning 2: Ved brug af UVB udvekslingsbeslag kan alle størrelser C-profiler monteres. Giver mulighed for montage af C-profiler på begge sider. Skrueantal iht. beregninger. Tegning 3: Krydsfinerdrageren etableres ved at montere en indvendig og/ eller udvendig krydsfinerplade, normalt i 300 mm højde, dog altid ned til den vandrette løsholt over åbningen. Krydsfineren monteres udvendig med skrue FE 32 og indvendigt med skrue FAB 25. Krydsfineren skal monteres med skruer pr. 100 mm på stolperne, hvis ikke andet er foreskrevet. 1 2 RY-stolpe SKY-skinne SKY-skinne L 285 profil Opstalt A UVB beslag C-profil EA endeafstiver 3 SKY-skinne Krydsfiner RY-stolpe

8 MONTAGE YDERVÆGGE GENERELT MONTAGE AF VINDTÆT GIPSPLADE PLADESAMLINGER Generelt om vindgips Udvendigt anvendes, afhængigt af krav til konstruktionen, enten et eller to lag vindtæt gipsplade, type Clima Board, Clima Secura Board eller Weather Board. Clima Board er den traditionelle vindgipsplade på 9,5 mm med speciel imprægneret forsidekarton. Clima Secura Board er en 15,5 vindtæt gipsplade med større brandmodstandsevne. Weather Board er en 9,5 mm uorganisk kompositgipsplade med ekstraordinær stor modstandsdygtighed overfor nedbør. Weather Board består af en imprægneret kerne af specialgips med en vandafvisende glasfiberdug som overflade. Opbevaring, transport og tilpasning udføres efter de almindelige regler for håndtering af gipsplader. Montage af vindgips Montage af udvendige vindtætte gipsplader adskiller sig fra den almindelige gipsplademontage og opfylder flere formål: Lufttæthed i konstruktionen skal sikres af hensyn til optimal varmeisoleringsevne, vand skal hindres i at trænge ind i konstruktionen både under og efter opførelse, facadens brand- og lydkrav skal opfyldes og eventuelt udnyttes pladernes styrkemæssige egenskaber til at sikre bygningens stabilitet. Kontroller projektmaterialet for oplysninger om disse forhold. Pladerne monteres på et underlag med max. c/c afstand på 600 mm. Pladerne kan monteres på både lodretstående og vandretliggende underlag, og pladerne kan monteres både på langs og på tværs af underlaget. Pladesamlinger Alle samlinger skal være tætte. Hvor plade samlingerne ikke er understøttede, skal der anvendes tætningsprofiler. Ved stabiliserende vægge skal alle pladekanter være understøttede og fastskruede. Se næste side. Knauf Wtape Knauf Wtape er en unik facadetape, som vi anbefaler til tætning af pladesamlinger på Clima Board, Clima Secura og Weather Board som sup- plement til T-, TSKA- samt HUDV-profiler. Se næste side. Knauf Wtape fås som standard i 60 mm bredde, men kan ligeledes leveres i 120 mm bredde. Ved anvendelse af Knauf Wtape på vindgips opnås en fuldstændig vind- og vandtæt konstruktion (600 Pa - testet iht. EN 1027 og EN 12114), der forhindrer fugtvandring igennem konstruktionerne. Tapen har en unik klæbeevne der gør det muligt at anvende det året rundt ved temperaturer mellem -18 C og +49 C. Sørg for, at underlaget/ gipspladen er ren og tør. Tapen er beskyttet med papir for at lette montage. Skær en passende længde af tapen, fjern et par cm af den ene halvdel af papiret på tapen og tryk tapen ind mod facadegipspladen. Tryk fra midten af tapen og ud til kanten for at få det bedste resultat og undgå luftblærer. Benyt samme fremgangsmåde for hele rullen. Fjern derefter den anden halvdel af papir og gentag processen med at trykke tapen fast. Ved afskæring skal der være min. 15 mm overlap til næste stykke. 202_203

9 YDERVÆGGE GENERELT MONTAGE MONTAGE AF VINDTÆT GIPSPLADE PLADESAMLINGER Pladesamlinger Alle samlinger skal være tætte. Hvor plade samlingerne ikke er understøttede, skal der anvendes tætningsprofiler. Ved stabiliserende vægge skal alle pladekanter være understøttede og fastskruede iht. projektmaterialet. Ved stabiliserende vægge anvendes vandnæseprofil, T-profil, som fastskrues i begge flanger iht. projektmaterialet. Til alle vandrette samlinger anvendes et galvaniseret vandnæseprofil, T-profil, som fastskrues i øverste flange pr. 200 mm. Ved anvendelse af Knauf Wtape (se side 203) kan T-profil erstattes af TSKA-profil. Til lodrette, ikke understøttede, samlinger anvendes et H profil i plast, type HUDV. Til ikke understøttede ud- og indadgående hjørner anvendes et H profil i plast, type H. 15 mm 10 mm Der skal bruges korrosionsbeskyttede skruer til yderste pladelag (min. korrosionsklasse C3). Ved to lag udvendige vindtætte gipsplader anven des den almindelige gipspladeskrue til det inderste lag. Skruer skal holdes 10 mm fra pladekanter med karton og 15 mm fra kanter uden karton. 15 mm Hold altid min. 15 mm afstand mod sokkel eller dæk. SKRUEAFSTANDE VED CLIMA BOARD/ WEATHER BOARD /CLIMA SECURA BOARD PLADELAG LANGS KANTER* INDE PÅ PLADEN* SAMLING T 10/T 15* Inderste lag 600 mm 600 mm - Yderste lag 200 mm 300 mm 200 mm (*) Indgår væggen i den samlede konstruktions stabilitet (optagelse af skivekræfter), kan skrue afstanden være mindre, hvilket vil fremgå af projektmaterialet.

10 MONTAGE YDERVÆGGE GENERELT PLADEMONTAGE LODRET UNDERLAG VANDRET UNDERLAG LODRET UNDERLAG Lodret plademontage: Samlingerne er understøttede. Pladerne monteres tæt mod hinanden. HUDV-profil er ikke nødvendigt. Ved høje facader med flere plader over hinanden, indlægges altid T-profil i de vandrette samlinger Lodret plademontage: Samlingerne er ikke understøttede. Der skal bruges HUDV-profil. Vandret plademontage: Langkantsamlingerne udføres med et vandnæseprofil, T-profil. Kortkanterne er understøttede og behøver ikke tætningsprofil. SKRUETYPER VED MONTAGE ANBEFALEDE SKRUETYPER EMNE UNDERLAG STÅL (MAKSIMAL GODSTYKKELSE) 0,89 2,68 TRÆ Stålprofil mod stålprofil R/R 13 F/F 15 - Vinkler mod stålprofil - C/C 25-1 x 9,5 mm Clima el. Weather Board RE 32 FE 32 TE 32 2 x 9,5 mm Clima el. Weather Board. Inderste pladelag RAB 25 FAB 25 TAB 35 2 x 9,5 mm Clima el. Weather Board. Yderste pladelag RE 32 FE 32 TE 65 1 x 15,5 mm Clima Secura Board RE 32 FE 32 TE 65 2 x 15,5 mm Clima Secura Board. Inderste pladelag RAB 35 FAB 35 TAB 35 2 x 15,5 mm Clima Secura Board. Yderste pladelag RE 65 FE 65 TE 65 12,5 mm krydsfinér indv. el. 9,0 mm krydsfinér udv. RAB 25 FAB 25 TAB 35 Træ på stål Aquapanel Outdoor Aquapanel Indoor Indvendig gipsplade 2 x 12,5 mm Classic 1 Board: Inderste lag Indvendig gipsplade 2 x 12,5 mm Classic 1 Board Yderste lag 2 x 12,5 mm Solid Board el. 2 x 15,5 mm Secura Board el. 2 x 12,5 mm Solid Wet Board Inderste lag 2 x 12,5 mm Solid Board el. 2 x 15,5 mm Secura Board el. 2 x 12,5 mm Solid Wet Board Yderste lag R/T 57 R/T 75 T/C 65 - SN 39 SB 25 / SB 39 SN 40 RAB 25 FAB 25 TAB 35 RAB 35 FAB 35 TAB 45 RIB 32 FAB 25 TS 47 RIB 41 FAB 35 TS _205

11 YDERVÆGGE GENERELT MONTAGE ISOLERING, DAMPSPÆRRE OG VINDUER VARMEISOLERING Det er vigtigt, at mineralulden slutter helt tæt til profilets krop og flanger. Dampspærre Væggens dampspærre anbringes mellem de slidsede profiler og de vandretliggende Z-profiler, alternativt mellem de to lag indvendige gipsplader. Er vådrumsvæggen en del af en let ydervægskonstruktion, er det vigtigt at anvende den rigtige membrantype ud for vægområder der er placeret i vådzonen. Det anbefales at udskifte dampspærrren i disse områder til en vindtæt, men diffusionsåben membran (fugtadaptiv dampspærre). Denne løsning tillader fugt at passere ved evt. utætheder i vådrumsmembranen og tæthedsplanet forbliver intakt. Samling mellem dampspærre og den diffusionsåbne membran tapes eller klæbes med overlæg på mindst 50 mm på fast underlag. Vindtæt diffusionsåben membran Vådrum/ vådzone Vådrumsmembran Dampspærre Let facade Hjørner Ved alle hjørnesamlinger anvendes et H 50/50 hjørneprofil mellem de to indvendige gipspladelag eller bag begge gipspladerne. Hjørneprofilet giver et stabilt og revnefrit indvendigt hjørne. H 50/50 Der henvises i øvrigt til membranleverandørens anvisninger. VARMEISOLERING Montering af vinduer Montage af vinduer og døre udføres med egnede vin kelbeslag. Vinkelbeslagene skrues fast til karmen og monteres derefter til ydervægskonstruktionen. Der anvendes fx skrue TE 32 til montage af beslaget på karmen og skrue FE 32 for montage af beslaget til ydervægsprofilerne. Vinkelbeslag Vinkelbeslag Vinduesmontage i ydervægskonstruk tion med let facadebeklædning. Vinduesmontage i ydervægskonstruk tion med skalmur.

12 MONTAGE YDERVÆGGE GENERELT MONTERING AF REGNSKÆRM VENTILATIONSPROFIL FLV profil I forbindelse med udvendig regnskærm af fx træ, stål, Aquapanel Outdoor eller andre stærkt alkaliske pladematerialer anvendes ventilationsprofil type FLV 25/70. Profilet er magnelisbelagt, korrosionsklasse C5 i godstykkelse 0,7 eller 1,0 mm. Ventilationsareal er 100 cm 2 /m. Profilet fastgøres til ydervægsprofilerne med skrue FE 32. FLV ventilationsprofil. Ved facadeplader, der kræver større anlægsflade anbefales FLV 25/100. Leveres også i FLV 45/70, se produktoversigt. AFSTANDSLISTER Ved montage af regnskærm af træ eller facadeplader, der skal monteres på lodret stående underlag, kan der anvendes trykimprægnerede lister. Minimumtykkelse på listerne er 25 mm, mens bredden afhænger af kravene til facadebeklædningens anlægsflade. Lægterne fastgøres til ydervægsprofilerne med skrue T/C 65. Luftcirkulation 100 mm 100 mm Placering af afstandslister omkring vindue. FORANKRING AF SKALMUR Murbinder Ved konstruktioner med skalmur anbefales det at anvende et murbindersystem baseret på montageskinner og løse bindere, fx fra Arminox A/S. Montageskinnerne fastgøres med skrue FE 32. Murbinder til forankring af skalmur 206_207

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan stålbyggesystemet opbygges. De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. Nail It System Et nyt patenteret

Læs mere

THERMOnomic Ydervægge

THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge THERMOnomic Ydervægge Dette afsnit omhandler montage af THERMOnomic Ydervægge. Statisk dimensionering foretages i henhold til Gyproc Håndbog, afsnit 3.3.2. Væggene har forskellig

Læs mere

Drænhul, vendes mod indvendig side

Drænhul, vendes mod indvendig side Montering Montering af stålskelet Afkortning af slidsede profiler Profilerne kan afkortes med Gyproc Twincutter 160 eller niblingsmaskine. Bærende profiler skal have vinkelrette snitflader, der modsvarer

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. Montage Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK Vægskinne udgør lofternes afgrænsning til andre bygningsdele. Type MSKP er

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

3.3.2. 248 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Gyproc THERMOnomic Ydervægge / Datablade og Typedetaljer. Datablade og Typedetaljer

3.3.2. 248 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Gyproc THERMOnomic Ydervægge / Datablade og Typedetaljer. Datablade og Typedetaljer Projektering / ge / Datablade og Typedetaljer Datablade og Typedetaljer Forklaring til Datablade og Typedetaljer Datablade Efterfølgende datablade på Gyproc THERMOnomic Ydervægge angiver grundopbygningen

Læs mere

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer let i gips og stål. Find også flere montageoplysninger om gulvopbygning i System Gulve og om loftsbeklædning under System

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi

Montage. PROJEKTFOTO Projekt: Energi Fyn, Odense. Bygherre: Hansson & Knudsen. Arkitekt: Creo Arkitekter. Fotograf: Uffe Johansen Arkitekturfotografi Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer let i gips og stål. Find også flere montageoplysninger om gulvopbygning i System Gulve og om loftsbeklædning under System

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Glasroc H Storm. Fugtsikker Vindtætningsplade

Glasroc H Storm. Fugtsikker Vindtætningsplade Glasroc H Storm Fugtsikker Vindtætningsplade Glasroc H Storm Glasroc H Storm Vindtætningsplade er en ny forbedret generation af gipsbaserede kompositplader inden for varemærket Glasroc. Glasroc Vindtætningsplader

Læs mere

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag Projektering / Gipslofter / Gipslofter monteret på stålunderlag a Et loft er defineret som nedhængt, såfremt der mellem oversiden af beklædningen og undersiden af den overliggende etageadskillelse eller

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Danmarks stærkeste gipsplade *

Danmarks stærkeste gipsplade * Danmarks stærkeste gipsplade * Knauf Danogips Ydervægge 04/6 Knauf Danogips Ultra Board / Wet - GDS 03/2014 SKRUEFAST SLAGFAST MINIFORMAT * Sammenligningsgrundlaget er gipskartonplader Ultra Board samt

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Montering af stålskelet

Montage. Gipskartonplader Montage. Montering af stålskelet Montage Profiler og tilbehør De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK skinner er top- og bundskinne med ca. 30 mm høje flanger. Type MSKP er med polyeten

Læs mere

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Projektering og anvendelse Indhold Power Board - C plader Power Board - C montering Detaljer 5 Facader byggeeksempler 6 Power Board -C Plank 7 Power Board - C Plank

Læs mere

Brandisolering af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Brandisolering af bærende stålkonstruktioner Beklædning af HE-stålsøjle stålprofiler BFL og H 50/50. Bemærk at der kræves luftspalte mellem gipsplade og stålsøjlens plane flange. Ved flere pladelag monteres

Læs mere

introduktion ivarclick Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse!

introduktion ivarclick Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! introduktion ivarclick Cedral stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Den elegante løsning, hvor teglsten på facaden kombineres med ivarclick en elegant materiale kontrast. Stern og udhæng

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

3.6.1. Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner / Konstruktionseksempler. Glasroc F FireCase. Konstruktionseksempler - Søjler

3.6.1. Projektering / Brandisolering af bærende stålkonstruktioner / Konstruktionseksempler. Glasroc F FireCase. Konstruktionseksempler - Søjler Konstruktionseksempler - Søjler -sidet beklædt søjle med lag som er samlet med skruer alt. klammer. -sidet beklædt søjle med lag som er samlet med skruer alt. klammer samt stålvinkler. Figur A Figur B

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 3. Merisolering af ydervægge. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 3 Merisolering af ydervægge paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 UDVENDIG ISOLERING GIVER HUSET VARMT TØJ PÅ At merisolere huset er en god investering.

Læs mere

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22.

T500. Installationer: D520 Installations-huller uden forstærkningsplade. side 21 D521 Installations-huller med forstærkningsplade. side 22. Tegningsliste, etagedæk. T500 Eksempler på opbygninger af etagedæk: D501 med udstøbning på svalehaleplader. side 2 D502 med gulvgips på trapezplader. side 3 D503 med OSB-plade på toppen. side 4 D504 med

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015

MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 2015 Marts 201 MONTAGEVEJLEDNING AMROC VINDTÆT - MARTS 201 Amroc cementspånplader er robuste multianvendelige beklædningsplader som kombinerer træets og cementens fordele - det vil sige træets elasticitet og

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Montage af Masterboard GZ

Montage af Masterboard GZ Montage af Masterboard GZ Masterboard Tykkelse 0 mm Bredde 900 00 mm Længde 00 mm Vægt m² 0,,, kg Beklædningsklasser, brand K 0 B-s,d0 K 0 B-s,d0 Reaktion på brand A Anvendelse: Masterboard er en uorganisk

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel

Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel Fuggibaggi Design, Bergen Kino, Norge, Kinopanel KINOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Speciel akustisk vægbeklædning til biografer og andre underholdningslokaler, hvor der kræves fremragende lyddiffusion. Diskret,

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf.

Kontaktinformation. Navn: Navn: Martin Nielsen. Morten Jensen. Stilling: Stilling: Bygningskonstruktør. Direktør. Tlf.: 60 68 53 63. Tlf. Kontaktinformation Martin Nielsen Morten Jensen Direktør Bygningskonstruktør Tlf.: 60 68 53 63 Tlf.: 23 83 37 85 Mn@Bygcom.com Mj@Bygcom.com Jacob Levsen Olesen Inja Langanin Bygningskonstruktør Sælger

Læs mere

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 4 Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 INVENDIG ISOLERING HVIS FACADEN SKAL BIBEHOLDES, SOM

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. indervægge

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. indervægge Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. MONTAGE LETTE INDERVÆGGE / GIPSPLADER PROFILER OG TILBEHØR Se også produktoversigt bagerst

Læs mere

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk

Cembrit Fiberline. Facader med translucens, styrke og tekstur. www.cembrit.dk Cembrit Fiberline Facader med translucens, styrke og tekstur Indhold Produktinformation og tilbehør 2 Facadens opbygning 3 Montering 4 Lodret beklædning 7 Ventilation 8 Detaljer 9 Komposit profiler 10

Læs mere

Gyproc THERMOnomic TM

Gyproc THERMOnomic TM Maj 2003 GYPROC Gyproc THERMOnomic TM System til ikke-bærende og bærende lette ydervægge BS 30 - BS 60 Teknisk information og monteringsanvisning Gyproc Maj 1. udgave 2003 1. oplag Redaktion Michael Amstrup

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus 5.0-A- XX-5-39-50 3 3 03--9 PKJ MBN Rettelser pr. 03--9 - til entreprenør/underleverandør 03-06-04 PKJ MBN Iht. rettelsesblad 0. 03-05-07 AG MBN HD Hovedprojekt Dato: Udarb.: Godk.: Kontrol: Ændringer:

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING

VINDSPÆRRE MONTAGEVEJLEDNING VINDSPÆRRE VINDSPÆRRE SORTIMENT UV-VINDSPÆRRE 9721902 1,5 x 50 m PRO VINDSPÆRRE 9699245 1,5 x 50 m 9721903 1,5 x 13,5 m 20 m 2 UV TAPE 9721904 60 mm x 25 m ALL-ROUND TAPE 9698152 60 mm x 25 m ALL-YEAR

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Z- og C-stålåse Juni 2014

DS Montagevejledning. DS Z- og C-stålåse Juni 2014 4 DS Montagevejledning DS Z- og C-stålåse Juni 14 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Juni 14 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. 3 DS Transport og opbevaring s. 4 DS Produktoversigt

Læs mere

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL - et unikt strøsystem Boliger, erhverv m.m. Indendørs Fleksibel byggehøjde: Systemet 15-402 mm...også velegnet til lyddæmpning...byggehøjder fra 15-402 mm Til strøens

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge

Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Gyproc Flexi: Hurtig og fleksibel montage af gipsvægge Justerbar i højden, uden tilskæring Ny gipsvæg. Enkelt, hurtigt og ligetil Gyproc Flexi er en helt ny måde at bygge gipsvægge på. Ideen er lige så

Læs mere

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Nye glatte lofter Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning

Redskabsrum 5 m² Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning 00004 side 1 INDHOLD Materialeliste Afsætning Montageforløb og arbejdsvejledning Tegningsmateriale: Plan, snit, facade og detail Efterbehandling og vedligeholdelse

Læs mere

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner

PROMATECT -200 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner PROMATECT -00 Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner Vers. 0-05 PROMATECT -00 PROMATECT -00 er en ubrændbar plade til brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tørt miljø. PROMATECT -00 er en kalciumsilikatplade

Læs mere

DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013

DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013 DS Montagevejledning DS Sigma stålåse Oktober 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Oktober 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. 3 DS Produktoversigt s. 4 DS Transport

Læs mere

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknik Produktbeskrivelse er en unik løsning som forener design og akustisk regulering. er et buet loft monteret på stål-skinnesystem, som derved ikke har nogle synlige samlinger.

Læs mere

sonocare vægsystem / Vægge

sonocare vægsystem / Vægge sonocare vægsystem / Vægge Samme lydreduktion og brandbeskyttelse som en standard skillevæg. Samme tykkelse som en standard skillevæg. Forskel: Lydabsorption. Sonocare indeholder det hele. Det er en ny

Læs mere

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9

Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge Ydervægge. Systembeskrivelser og Funktionsnøgler. Gyproc Håndbog 9 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge 2.2 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler 51 Systembeskrivelser og Funktionsnøgler / Ydervægge 2.2 Ydervægge Indhold...53 Systembeskrivelse...53

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61

Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61 Montagevejledning til Carport 352 x 605 cm, 15x95 mm Vare nr. 52 12 61 5800 3528 1860 3093 6052 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Nyt navn på Bygningsbeslag

Nyt navn på Bygningsbeslag Nyt navn på Bygningsbeslag For at styrke salget af Bygningsbeslag i Europa har vi skiftet navn til PASLODE, der er et anerkendt varemærke i både Danmark og Europa. Fordelene er mange, bl.a.: Flere varenumre

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

Magnesiumoxid-plader

Magnesiumoxid-plader Magnesiumoxid-plader Vindtæt afdækning i lette facader Tommy Bunch-Nielsen, Typiske konstruktionsopbygninger 1 ppm 28-09-2015 MgO pladers sammensætning Magnesiumoxid og magnesiumklorid danner bindemiddel

Læs mere

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter

Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Fibercement Bølgeplader, Type 146/48, 1090x1180 på lægter Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

6511 M.FKR. SKYVEDØRSSKÅL 6511 MESS. SKYVEDØRSSKÅL 24155 10873 SKYVEDØRRULLE 75MM PORTRULLE - 390 X 75 X 10 MM /SKAFT - VARMFORZ SKYDEDØRSRULLE

6511 M.FKR. SKYVEDØRSSKÅL 6511 MESS. SKYVEDØRSSKÅL 24155 10873 SKYVEDØRRULLE 75MM PORTRULLE - 390 X 75 X 10 MM /SKAFT - VARMFORZ SKYDEDØRSRULLE Side: 1 6511 M.FKR. SKYVEDØRSSKÅL PRIS PR. STK 55,90 M/MVA 6511 MESS. SKYVEDØRSSKÅL PRIS PR. STK 55,90 M/MVA 24155 10873 SKYVEDØRRULLE 75MM PRIS PR. STK 333,29 M/MVA PORTRULLE - 390 X 75 X 10 MM /SKAFT

Læs mere

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge

Vådrumsvægge. Vådrumsvægge 71 Vådrumsvægge Vådrumsvægge Væggens stålskelet opbygges med min. 70 mm brede stållægter og skinner. Lægterne opsættes typisk pr. 450 mm efter samme princip som for standardvægge. Stålskelet beklædes med

Læs mere

Skydedørs beslag K-40/75

Skydedørs beslag K-40/75 se arbejdstegning på side 10 KG 40, beslagsæt til max. 40 kg. Dette skydedørs beslag er beregnet til en dør, som max vejer 40 kg. KG 40 er en tophængt skydedørs løsning. Systemet er specielt velegnet til

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

helt frit Læg terrassen

helt frit Læg terrassen Terrasser af træ og sten æg terrassen helt frit Somme tider er havens bedste plads et lunt hjørne, andre steder ved en storslået udsigt. Her bygger vi en flot træterrasse, der kan ligge helt fri af huset.

Læs mere

Udnyt tagetagen. Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008

Udnyt tagetagen. Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008 Udnyt tagetagen Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og kræver

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Clips on. Komplettering / Let adgang til installationer. Nem montage. MK-godkendt konstruktion. Kan leveres i andre farver og i rustfrit stål.

Clips on. Komplettering / Let adgang til installationer. Nem montage. MK-godkendt konstruktion. Kan leveres i andre farver og i rustfrit stål. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Komplettering / Clips on Clips on har en hvidlakeret stålplade som låge. Lågen ligger uden på den konstruktion, som inspektionslem men indbygges i. Let adgang til installationer.

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen!

El-komponenter og kapslinger. Glasfiberskabe. Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe Klik-skru-færdig -så har du 5 minutter ekstra til kaffepausen! Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: KÆRGAARD - BALLEBYGADE 38 DATO: 25-05-2016 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge.

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

LET LET LET LETTERE = KNAUF LIGHT BOARD. transport. håndtering. montage ET LET OG MONTAGEVENLIGT SUPPLEMENT TIL NUTIDENS BYGGERI

LET LET LET LETTERE = KNAUF LIGHT BOARD. transport. håndtering. montage ET LET OG MONTAGEVENLIGT SUPPLEMENT TIL NUTIDENS BYGGERI 2 LETTERE = KNAUF LIGHT BOARD ET LET OG MONTAGEVENLIGT SUPPLEMENT TIL NUTIDENS BYGGERI KNAUF INTRODUCERER LIGHT BOARD EN NY LETVÆGTSPLADE Med naturen som nærmeste inspirationskilde når Light Board helt

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere

Vægge med stålsøjler. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Stålbjælker Ved meget høje vægge foretages en yderligere Vægge med stålsøjler lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage delingen

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013

DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 DS Højprofiler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Højprofiler s. 2 Opbevaring og montage s. 3

Læs mere

Supertæt med illmod 600 fugebånd

Supertæt med illmod 600 fugebånd Supertæt med illmod 600 fugebånd Nr. 1 båret af stærke kompetencer 31.876.652 meter illmod 600 forpligter 31.876.652 meter, 31.876.653 meter, 31.876.654 meter, 31.876.655 meter... Fugebånd i lange baner

Læs mere

Installation System M

Installation System M Installation System M max 40 mm max 200 mm til væg 200 mm 00 mm Montagesystemet System M er et skjult skinnesystem, som anvendes til montage af Sonar plader med kant M. System M fastgøres enten direkte

Læs mere

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler

3.2.2. 216 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Specialvægge / Vægge med stålsøjler. Vægge med stålsøjler Projektering / Specialvægge / lmen beskrivelse I industribygninger eller haller kan det være nødvendigt at foretage en opdeling i takt med bygningernes ændrede anvendelsesområde. Det er oplagt at foretage

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Produktdatablad ROCKPANEL Ply

Produktdatablad ROCKPANEL Ply Produktdatablad ROCKPANEL Ply 1 Produktbeskrivelse ROCKPANEL Ply plader med primer finish er præfabrikerede komprimerede mineraluldplader, med termohærdende syntetiske bindemidler. Den øverste (farve)

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Brændeovn og skorsten DanskPejsecenter.dk CE godkendt skorsten Side 1 Monteringsvejledning / DP Skorsten Opstilling af ildstedet: Før montering af skorstenen påbegyndes, må det sikres,

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Bygcom A/S. Montagevejledning. Retningslinjer og vejledning for montage af BYGCOM-elementer. BYGCOM a/s. Øresundsvej Esbjerg.

Bygcom A/S. Montagevejledning. Retningslinjer og vejledning for montage af BYGCOM-elementer. BYGCOM a/s. Øresundsvej Esbjerg. Bygcom A/S Montagevejledning Retningslinjer og vejledning for montage af BYGCOM-elementer BYGCOM a/s Øresundsvej 5 6715 Esbjerg Info@Bygcom.com 71993442 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Tilbehør

Læs mere

Gyptone Plank system Monteringsvejledning

Gyptone Plank system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone Plank er et selvbærende gipsakustikloft, som typisk anvendes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan bruges i forskellige

Læs mere