Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer."

Transkript

1 Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr. Sørensen og Jens H. Larsen, som har erfaring fra tilsvarende beregninger og vurderinger i forbindelse med havmølleprojektet på Middelgrunden. Notatets formål er give økonomiske nøgletal for fire alternative placeringsmuligheder. Notatet angiver desuden følsomheden for usikkerheder i projektgrundlaget. 2. Placering e fire placeringer er Position Lokalitet Paludan Flak Ud for Kolby Kås Ud for Kolby Kås Ringebjerg Sand Park form Ret linie Flad bue Trekant Cirkel 3. Produktions vurdering Som udgangspunkt tages produktionen på de fire pladser fra reference [1]. I produktionsberegning har Risø regnet med en effektkurve for en Vestas 2,0 MW mølle. er regnes med den korrigeret parkproduktionen dvs. inkl. skyggevirkning og korrigeret i forhold til den faktiske produktion for vindmølleparken ved Tunø Knob. Herfra trækkes nettabet som er skønnet afhængigt af kabellængderne. Endelig fratækkes en usikkerhed på, svarende til en almindelig garantiproduktion fra en fabrikant. Bruttoproduktionen fra møllerne er beregnet til kwh/m 2. Side 1 af 5

2 4. Vindmølle Som reference i Risø's produktionsvurdering er der som anført taget udgangspunkt i Vestas 2,0 MW mølle. enne mølle skønnes at koste 10,0 mil. kr. plus opstilling, som skønnes til 0,4 mil kr. 5. Fundamenter Priserne er fra reference [2] og er inklusiv geotekniske undersøgelser og projektering. 6. Priserne bygger på reference [3], samt egne beregninger baseret på diskussion med møllefabrikanter i forbindelse med projektet på Middelgrunden. Priserne er tilpasset forholdene ved Samsø. er er regnet med at projektering og tilsyn koster af anlægsomkostningerne. 7. iverse Til diverse udgifter, projektplanlægning, salg af andele samt organisation er regnet 200 kr. pr. andel. a de forskellige placeringer giver forskel i antal andele vil denne post være lidt afvigende for de forskellige placeringer. 8. Basisbudget og andelspris Som udgangspunkt er fastlagt et "basisbudget" baseret på forudsætningerne nævnt ovenfor. En mere detaljeret fremstilling findes i regnearket bilag 1. Fra regnearket er hovedtallene overført til tabel 1. ndelsprisen er beregnet som anlægsbudgettet/elproduktion. ndelspriser er beregnet baseret på den årlig elproduktion. Tabel 2 viser andelsprisen med normale vindforhold, som beregnet af Risø. Side 2 af 5

3 Tabel 1. Hovedomkostningerne i anlægsbudgettet samlet for de 4 placeringer. Tabel 1 Mil. kr. Møller Fundament 27,9 27,4 26,9 27,6 48,5 40,0 47,0 36,1 iverse 10,8 10,9 10,5 10,6 nlægsbudget 191,2 182,3 188,4 178,3 Tabel 2. ndelspris for de 4 placeringer. Tabel 2 nlægsbudget mil. kr. 191,2 182,3 188,4 178,3 Elproduktion GWh/år 52,5 53,2 ndelspris kr riftsøkonomi riftsindtægterne består af en elpris 0,33 kr./kwh og CCVtiøren, svarende til prisen for el i den nye energireform [4], rift og vedligeholdelse regnes til 7 øre/kwh. er er foretaget en beregning baseret på simpel tilbagebetalingstid ' og forrentning 2, hvilket anses for tilstrækkelig i forbindelse med de indledende vurderinger, se tabel 3. er er forudsat en levetid på 20 år for møllerne og en værdi på nul efter 20 år. Tabel 3. Simpel tilbagebetalingstid og forrentning for de 4 placeringer. Tabel 3 Simpel tilbagebetalingstid 9,8 år 9,3 år 10,0 år 9,3 år Forrentning * 10,2 % 10,7 % 10,0 % 10,7 % * skal fratrækkes 5% for sammenligning med anden investering. 1 Simpel tilbagebetalingstid = andelspris/nertoindtægt 2 Forrentning = årlig indtjening/anlægspris Side 3 af 5

4 10. er For hver budgetpost er der foretaget en vurdering af usikkerheden forbundet med fastsættelsen af prisen. Tallene fremgår af bilag l, og et resumé er givet i tabel 4. Tabel 4. ved de enkelte budgetposter. elkomponent Vindressourcen Opstilling møller Fundamenter Tillæg - Vi mil. kr. 10% Kommentar En 10% mindre produktion end garantiproduktionen, dvs. 20% mindre end Risø's vurdering Pr. fundament til uforudsete omkostninger Merpris for alle omkostninger svarende til usikkerhed ved licitation e 10% er tillagt samtlige omkostninger Indregnes samtlige usikkerheder fas en såkaldt "worst case" situation. Nøgletallene fremgår af tabel 5. Tabel 5. Nøgletal for "worst case". Tabel 5 ndelspris kr Simpel tilbagebetalingstid 11,7 år 11,1 år 11,1 år 11,1 år Forrentning * 8,6 % 9,0 % 8,4 % 9,0 % et ses ved sammenligning med afsnit 8 og 9, at tilbagebetalingstiden i "worst case" øges med ca. 2 år og forrentning reduceres med ca. 1,6 %. 11. Konklusion Selv om nogle omkostninger er vurderet ud fra mindre sikre kilder and andre, vurderes det, at økonomien i projektet er tilstrækkeligt belyst til at foretage en vurdering af de fire alternativer i forhold til hinanden. Endvidere er sikkerheden ved de økonomiske overslag tilstrækkelig til at gennemføre en vurdering af rentabiliteten af projektet. en såkaldt "worst case" situationen vurderes at sætte en øvre grænse for omkostningerne og en nedre grænse for indtjeningen. en eneste usikkerhed der ikke er medtaget omfatter afregningsprisen for el. Side 4 af 5

5 Sammenligning af pladserne. e fire pladser ligger tæt på hinanden udfra de opstillede økonomiske forudsætninger. ndelspriserne går fra kr. et er primært omkostningerne til nettilslutningen og i mindre grad forskelle i vindproduktion og nettab, der udgør forskelle mellem pladserne. Placeringen og er de mest attraktiv, hvilket primært skyldes de lavere omkostninger til nettilslutningen. En mere optimal opstilling (med mindre parktab) vil tydeligere gøre til den mest attraktive. og er på samme niveau, men markant dårligere end de to førstnævnte. Generelt betyder de gode vindforhold, at alle pladserne er relativt økonomisk attraktive forudsat at afregningsreglerne kan fastholdes ud over de 10 år. Referenceliste [1] Samso Havmollepark. Foreløbig produktionsvar dering af5 alternative placeringer. Ole Rathmann & nna Maria Sempreviva, Risø, februar [2] Havvindmøllepark ved Samsø, Forundersøgelse - Fase I. Vanddybde, bundforhold og fundamenter. Carl Birck, NTRS, marts [3] Hawindmøller ved Samsø, første oplæg. Steen Schutt. Energiselskabet RKE. 5. november Revideres marts [4] ftale om ny elreform, Energistyrelsen, Notat nr. 20, 3. marts [5] Fax fra Energiselskabet rke, Steen Schutt den 21 december. Bilag 1. Regneark EMU den 5. marts 1999, 2 sider. Side 5 af 5

6 Hav-vindmøllepark ved Samsø Case: Normal vindforhold -10% Beregning af følsomhed for forskellige alternativer. Priser i kr, hvor intet andet er angivet Enhedspriser Møller abb fabrik Mkr. Opsætning 4 % % af møller EMU Fundamenter C. % Birck Net på havet Kabler på land Trafo 30/60 kv Projektering, tilsyn rke % i alt % samlet iverse planlægning herunder laug nlægspris basis Tillæg usikkerhed nlægspris worst case pr. ndel Produktion GWh/y Park tab i % Produktion netto GWh/y inkl. stilstand Nettab Salg GWh/y 66,8 4,1 6,4 3,4 65,6 4,4 62,7 6,3 2,1 64,8 6,3 60,7 6,1 2,2 52,5 5,5 60,6 6,1 1,3 53,2 Risø 2 % pr. 5 km ndele kwh/andel ndels pris basis ndelspris worst case Forrentning basis % 10,2 10,7 10,0 10,7 Forrentning worst case % 9,6 10,1 9,4 10,1 Simpel tilbagtid basis år 9,8 9,3 10,0 9,3 Simpel tilbagtid w.case år 10,4 9,9 10,6 9,9 Parametre Faktor ift. Middelgr. Kabler til havs km Kabler på land km rift 1,87 4,70 10,00 1,60 1,96 4,00 1,50 2,60 1,75 mil.kr/mølle 736 kr/m 0,07 kr/kwh SamsoNormal vind 3 side 1

7 Hav-vindmøllepark ved Samsø Case: årlige vindforhold - 20% Beregning af følsomhed for forskellige alternativer. Priser i kr, hvor intet andet er angivet Enhedspriser Møller abb fabrik Mkr. Opsætning 4 % % af møller EMU Fundamenter C. Birck Net på havet Kabler på land Trafo 30/60 kv Projektering, tilsyn rke i alt samlet iverse planlægning herunder laug nlægspris basis Tillæg usikkerhed nlægspris worst case pr. ndel Produktion GWh/y Park tab i % Produktion netto GWh/y inkl. stilstand Nettab Salg GWh/y 66,8 4,1 12,8 3,0 48,2 65,6 4,4 62,7 12,5 1,9 48,3 64,8 6,3 60,7 12,1 1,9 46,6 5,5 60,6 12,1 1,2 47,3 Risø 20 % 2 % pr. 5 km ndele kwh/andel ndels pris basis ndelspris worst case Forrentning basis % 9,1 9,6 9,0 9,6 Forrentning worst case % 8,6 9,0 8,4 9,0 Simpel tilbagtid basis år 10,9 10,4 11,2 10,4 Simpel tilbagtid w.case år 11,7 11,1 11,9 11,1 Parametre Faktor ifl. Middelgr. Kabler til havs km Kabler på land km rift 1,87 4,70 10,00 1,60 1,96 4,00 1,50 2,60 1,75 mil.kr/mølle 736 kr/m 0,07 kr/kwh Samsoårlig vind 3. side 1

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Danmark i et grønt certifikatmarked

Danmark i et grønt certifikatmarked Danmark i et grønt certifikatmarked CONCITO 26. juli 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse Præmis for studie og sammenfatning 4 1 Danmarks energipolitiske

Læs mere

Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri?

Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 200 Offentligt Brorsonsvej 7 B DK 2630 Taastrup Tlf: 2248 6084 e-mail: peter@roulund.dk Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri? Baggrundsnotat

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere