INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015"

Transkript

1 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling i 4. kvartal 21 i forhold til samme kvartal året før og udviklingen aftog derved med,1 pct.-point, jf. tabel 1. I Danmark steg lønudviklingen med,3 pct.-point til 2, pct. i 4. kvartal 21. Det er første kvartal i de seneste fem år, at lønudviklingen i Danmark er højere end i udlandet inden for fremstilling. Set over en længere periode har den danske lønudvikling været højere end udlandets i halvdelen af de seneste 4 kvartaler, jf. figur 1. Inden for bygge og anlæg steg lønnen også mere i Danmark end i udlandet i 4. kvartal 21, nemlig med hhv. 2,6 pct. og 2,3 pct., jf. tabel 1. Den danske lønudvikling er tiltaget med,2 pct.-point i forhold til kvartalet før, hvor den udlandske lønudvikling er tiltaget halvt så meget, nemlig med,1 pct.-point. Forskellen til udlandet er dermed øget inden for bygge og anlæg. I 4. kvartal 21 steg lønnen også mere i Danmark end i udlandet inden for handel, nemlig med hhv. 2,2 pct. og 1,8 pct., jf. tabel 1. Lønudviklingen er samtidig aftaget mere i udlandet end i Danmark i forhold til kvartalet før, nemlig med hhv.,2 og,1 pct.-point, hvorved forskellen er øget inden for handel. Brancher Inden for fremstilling havde Polen med 4,4 pct. (3. kvt.) den største stigning, efterfulgt af Sverige med 3, pct. (4. kvt.) og USA med 2, pct. (4. kvt.), jf. figur 2 og tabel 1. I Japan faldt lønnen med 1,1 pct. (4. kvt.) FIGUR 1 LØNUDVIKLING FOR FREMSTILLING Gennemsnitlig årlig ændring i fortjeneste pr. præsteret time, procent FIGUR 2 SENESTE LØNUDVIKLING FOR FREMSTILLING Procentvis årlig ændring i fortjeneste pr. præsteret time JP ES* BE* IT* GB FR* NL* FL NO DK DE* US Udlandet Danmark SE PL* * Tal for 3. kvartal 21 Storbritannien havde den største stigning inden for bygge og anlæg på 6, pct. (4. kvt.), efterfulgt af Polen med 6,1 pct. (3. kvt.) og Danmark med 2,6 pct. (4. kvt.). I Belgien var lønnen uændret (3. kvt.), jf. tabel 1. Inden for handel havde Polen den største stigningstakt på 4, pct. (3. kvt.), efterfulgt af Storbritannien med 3,2 pct. (4. kvt.) og Sverige

2 SIDE 2 med 2,4 pct. (4. kvt.). I Japan faldt lønnen med 1,3 pct. (4. kvt.), jf. tabel 1. Niveauer De seneste sammenlignelige niveautal for samlede medarbejderomkostninger er fra 214. Inden for fremstilling havde Norge de højeste medarbejderomkostninger pr. præsteret time på 386,4 DKK, efterfulgt af Belgien med 322,8 DKK, Sverige med 37,36 DKK og Danmark med 3,22 DKK, jf. tabel 2. Niveautallene for EU-landene (bortset fra Danmark) baserer sig på Eurostats Labour Cost Survey 212, som er fremskrevet til 214 med Eurostats Labour Cost Index efter samme metode, som Eurostat anvender. Nye vægte Fra og med 1. kvartal 21 er vægtene til beregning af den samlede lønudvikling i udlandet opdateret, så de fremover baserer sig på vægtene i Nationalbankens effektive kronekursindeks for 214 frem for 29, jf. figur 3 på side. For 1. kvartal 21 betyder ændringen, at lønudviklingen for udlandet er,1 pct.-point højere inden for fremstilling, mens der ikke er nogen forskel for bygge og anlæg og handel. METODE Definitioner Den Internationale Lønstatistik belyser udviklingen i virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger og lønmodtagernes fortjeneste inden for tre hovedbrancher. Lønbegrebet fortjeneste pr. præsteret arbejdstime omfatter ud over tid- og akkordløn også genetillæg, bonus og provision samt sæsonvise og uregelmæssige betalinger. Lønbegrebet samlede medarbejderomkostninger omfatter ud over løn pr. præsteret arbejdstime også øvrige medarbejderomkostninger. Øvrige medarbejderomkostninger dækker såvel lovmæssige som kollektivt aftalte udgifter til sociale sikringsordninger (sygdom, ulykke, arbejdsskade, arbejdsløshedsforsikring m.fl.). Lønbegreberne for de enkelte lande harmonerer i varierende grad med statistikkens lønbegreber. For de seneste kvartaler er det alene lønudviklingen, som offentliggøres. Oplysningerne ajourføres løbende med eventuelle ændringer i de nationale kilder. Stigningstakter for fortjenesten omfatter alle voksne lønmodta ge re, og ikke elever og unge. Stigningstakter for medarbejderomkostninger inkluderer derimod elever og unge, da der ikke findes internationalt sammenlignelige kilder som udelader disse grupper. Niveautal for både medarbejderomkostninger og ILO-fortjeneste omfatter voksne og unge, men ikke elever. Både voksne arbej dere og funktionærer indgår i statistikken for flertallet af lande. Niveautal Niveautal er fremskrevet til samme år som seneste udgave af DA s StrukturStatistik. Fremskrivningen foretages vha. Eurostats Labour Cost Index for EU lande og vha. udviklingen i fortjenesten for USA og Japan. Lønbegrebet ILO-fortjeneste afviger fra det ellers anvendte fortjenestebegreb ved, at løn under sygdom m.v. samt arbejdsgivers pensionsbidrag er ekskluderet. Sammenvejet lønudvikling Tabel 1, som belyser den samlede lønudvikling i ud landet, er baseret på en sammenvejet beregning for stati stikkens 13 lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som det bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks, jf. figur 3. Vægtene offentliggøres og revideres af Danmarks Nationalbank, og tager både hensyn til eksport til og import fra de 13 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 13 lande eksporterer til. Vægtene er baseret på samhandlen i 214 fra og med 1. kvartal 21. Hvis et land ikke har offentliggjort tal for et givet år eller kvartal, anvendes det senest offentliggjorte tal i beregningen. Lande, som ikke offentliggør tal for en given branche, indgår ikke i det samlede vægtgrundlag for denne branche. Særskilt dokumentation med detaljeret beskrivelse af indholdet af den Internationale Lønstatistik kan rekvireres ved henvendelse til DA Statistik.

3 SIDE 3 TABEL 1 SAMLET LØNUDVIKLING I UDLANDET OG I DANMARK FOR DE SENESTE KVARTALER PROCENTVIS ÅRLIG ÆNDRING I FORTJENESTE INKL. GENETILLÆG PR. PRÆSTERET TIME Fremstillingsvirksomhed 13/3 13/4 14/1 14/2 14/3 14/4 1/1 1/2 1/3 1/4 Sammenvejet lønudvikling for udlandet 1,8 2,3 2,3 2,4 2,3 2,2 2, 2,1 2, 1,9 Tyskland 2,2 2,7 2,7 3,3 2,7 2,4 2,4 2,7 2,3 Sverige 2,2 2,3 2,4 2,7 2, 2,1 2,2 2,4 2,8 3, USA 1,8 1,8 2,1 2,1 2,2 2,4 2,3 2, 2,3 2, Storbritannien 1,8 2,8 3, 1,7 1,9 1,,9 1, 1, 1,2 Frankrig 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1, 1,3 1,2 1,2 Holland -,7 2,1,3,7 1,6 2,6 3,3 4,9 1, Italien 2,2 1,6 2,7 2, 2,9 3, 2,2 1,3 1,1 Belgien 1,8 1,1 1,3 1,3 1,2,9,2,2,1 Japan,3 1, 1,9 2,7 3,9 1,9-1,6-2,7-1,2-1,1 Norge 2,9 2,9 3,3 1, 3,3 2,4 2,2 2, 4,9 2, Polen 2,7,2 4,2,8 4,2 4,3,8 3, 4,4 Spanien 1,2 1,4,7 1,9,4,4 1, -,2 -,4 Finland 2,7 1,9 1,3 1,3 1,3 1,1 1,6 1, 1,4 1,6 Danmark 1,7 1,7 1,6 1,9 1,9 1,6 1, 1,6 1,7 2, Bygge- og anlægsvirksomhed Sammenvejet lønudvikling for udlandet 1,7 1,9 1,4 1,3 1,6 1, 1,7 1,9 2,2 2,3 Tyskland 2,4 2,3 1,3,8,7 1, 2, 2,7 2,2 Sverige 2,7 2,2 3, 3, 3,4 2,8,6,7,7 1,3 USA 2,1 2, 1,4 1,3 1,4 1,8 1,8 2,1 2,1 2,2 Storbritannien 1,3,8 2,9-1,6 2, 3, 1,7 3,8 6,3 6, Frankrig 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 1, 1,2 1,1 1, Holland -1,9 -,7-4,1, -,6,7, 3,4 2, Belgien 1,9 1,7 1,1 1, 1,,7,3,1, Japan 1,6 2,1,8 1,6 2,3,7,4,8,7 2,1 Norge 2, 1,8 2,6 2, 3,2 3, 3,7 2, 3,4 1,7 Polen,6 7,8 3,,7 3,8 -,,8 1,8 6,1 Spanien -,8 -,6 -,,8,7,2 -,2-2,1,3 Finland 2, 2,1 1,7 1,,9,6,9,8,8,7 Danmark 1,4 1,6 1, 1,1 1,3 1,2 2, 2,7 2,4 2,6 Handelsvirksomhed Sammenvejet lønudvikling for udlandet 1, 1,6 1,7 1,7 1,4 1,8 2,3 2, 2, 1,8 Tyskland -,6 -,1,7 1,1 1,1 1,2 2,2 2,2 2,4 Sverige 3,6 3,7 3,2 2,9 2,6 2,4 2,4 2, 1,8 2,4 USA 2,1 2,8 2,2 2,3 2,9 2, 2,7 2,6 2,6 2,2 Storbritannien 4, 3,7 3,6 1,,2 2,1,7,1 4,7 3,2 Frankrig 1, 1,4 1, 1, 1, 1,6 1,4 1,3 1,4 Holland -,6,6, -,1,8, 3,1 3,6 1,2 Italien 1, 2,1 1,6 1,6 1,1 1, 1,1,9 1, Belgien 2,4 1,7 1, 1,,8,7,1,, Japan,4,1 1,1 1,4 2,2 1,2-3,3-3,8-2, -1,3 Norge 2,8 1,6 2,9 3,,,6,2,9 3,7,8 Polen 3,4,4 4,2 6,3 2,9 3,6 6,1 2,8 4, Spanien 1, -3,2-1,6, -1,2,1 3,4 1,7 -,9 Finland 2,1 2, 2,7 2, 2,1 2, 2, 1,7 1,3 1,1 Danmark 1,7 1, 1,4 1,4 1,8 1,9 1,7 2,2 2,3 2,2 Anm: Den samlede lønudvikling i udlandet er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande, hvor hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af Nationalbankens effektive kronekursindeks. Vægtene er baseret på samhandlen i 29 frem til 4. kvartal 214. Herefter er de baseret på samhandlen i 214. Historiske tal revideres løbende, og reviderede tal er markeret med brun baggrund.

4 SIDE 4 TABEL 2 LØNNIVEAU OG UDVIKLING I SAMLEDE MEDARBEJDEROMKOSTNINGER OG FORTJENESTER Samlede medarbejderomkostninger National valuta Fremstillingsvirksomhed DKK ILO-fortjeneste Fortjeneste Årsstigning National valuta DKK Årsstigning Danmark 3,22 3,22 3,1 1,9 2, 1,8 1,7 264, 264, 2,2 1,4 1,6 1,8 1,7 Tyskland 38,22 284,91,2 3,8 2,4 3,2 2, 29,6 22,6 2, 3, 2,4 2,8 Sverige 374,9 37,36 2,1 2,8 4,8 1,4 2,7 24,7 28,86 2,8 3,6 2, 2,4 2,6 USA 3,99 22,24 1,8 2,,4 2,9,3 27,46 14,28 2,9 1,6 1,9 2,2 2,4 Storbritannien 2,21 186,94 2,9 1,3 1,4 1,4 2,3 16,96 16,91 1,4 1,8 2,4 2, 1,3 Frankrig 36,9 27,7 4, 4,1 2,7,9 1,3 24,89 18,7 2,4 2, 1,9 1,6 Holland 34,84 29,69-4,1 2,8 3, 1,3 3,3 26,4 194,1 1,7 2, 2,1 1,1 Italien 27,76 26,97 1, 2, 3,1 1,9, 19,8 147,96 3,2 2,8 1, 2,9 Belgien 43,2 322,8 3, 2,8 3,1 1,7 1,1 29,7 221,41 1,3 1,8 1,9 1,1 Japan 2718, 16,79 -,9 2,1 -,9 -,7 2293, 132,27 1,7 1,,1 2,6-1,6 Norge 432,66 386,4 4,1 3,4 3,3 4, 3, 34,99 317,3 4, 4,4 3,6 2,6 2,8 Polen 3,97,17 3,9 4,3 4, 3,3 4,6 2,2 44,99 4,3 4, 3,3 4,6 Spanien 22,8 169,99,7 1, 2,3 1,1,6 16,8 12,27 2, 1,4 1,4,8 Finland 36,2 268, -1,2 2, 4,8 1, 1,8 28,34 211,28 2,2 2,4 2,6 1,3 1, Bygge- og anlægsvirksomhed Danmark 28,79 28,79 1,4, 1,8 1, 1,8 244,2 244,2,9 1, 1,6 1,1 2,4 Tyskland 26,83 199,99 1, 2,4 3,2, 1, 2,91 1,87 1,7 3,4 2, 1, Sverige 3,2 286,97 -,1 3,3 3, 2, 2,9 242,89 199,14 2,8 3,2 2, 3,3,8 USA 3,37 198,76 3, 2,7 26,77 1,41 1,1 1,6 2,1 1, 2,1 Storbritannien 2,8 192,86,6 1,7,6 -,8,6 17,9 16,62 1,6,9 -,1 1,7 4,6 Frankrig 31,26 233,7 3,3 3, 2,,,4 22,13 164,98 2,1 2, 1,7 1,6 Holland 34,28 2, 1,6,2 4,2 -, 1,6 2,3 19,3 -,8 3,4,7 -,9 Italien 24,97 186,14 4,3 4, 3,3 2,8 1, 17,4 13,1 Belgien 34,71 28,78 2,7 3, 3,2 2,2 1, 21,1 17,28 2,2,9 Japan 1,1-3,2 1, 1,3 1,1 Norge 41,91 366,97 2,6 2,4 3,8 3,8 2,8 338,78 32,6 2,2 3,8 3,2 2,9 2,7 Polen 3,37 4,11 1,8 3,6, 2,3 2,9 2,7 44,68 3,6, 2,3 2,9 Spanien 2,72 14,,4 3,7 2,, -,6 14,83 11,9 3,4 2,3,,3 Finland 33,8 21,93 1,4 1,7 4,3 4,6 1,6 26,49 197,4 2,7 3, 2,1 1,1,8 Handelsvirksomhed Danmark 242,16 242,16 4, -,6 1,6 1,6 -,9 216,11 216,11 2, 1,9 1,9 1,6 2,1 Tyskland 27, 21,31 1,4 2,9 4,1 -,4 -,1 21,8 16,87 2, 3,2 -,3 1, Sverige 344,37 282,34 2,6, 3,9 3,7 4,3 241,96 198,38 2,1 2,9 3,9 2,8 2,2 USA 28,8 161,84 1,6 3,3 1,9 1,9 2, 2, 2, Storbritannien 16,4 13, 2,3,4 2,6 2,3,7 14,2 131,33,9 3, 3,4 1,9 4,7 Frankrig 29,93 223,1 2,3 2,9 2,1 -,1 1, 2,69 14,2 2,1 2,3 1,6 1, Holland 28,6 212,89 1,9 2,1 3,6,8 1,8 21,86 162,94 1,3 2,2 1,,3 Italien 24,7 184, 2, 1,7 1,9 2,9 -,2 17,88 133,29,2 1,6 1, 1,3 Belgien 38,61 287,86 4, 2,6 3,3 2,,9 26,62 198,48 2,,9 Japan -1,2 2,8,3 1, -2,7 Norge 37,88 331,23 2,,3,2 4,6 2,7 39,6 276,4 2,8 3, 3,1 2,8 1,4 Polen 27,61 49,2 2,9 4,1 1,9 3,4 4,2 23,9 41,14 4,1 1,9 3,4 4,2 Spanien 17,9 131,9, 4, -, -,7 -,9 12,98 96,74 3,3,1-1,4 -,6 Finland 3,18 22, 6,8 2, 4,6 2,7 1,2 23,84 177,73 3,6 2,8 1,8 2,4 1, Anm: Historiske tal revideres løbende, og reviderede tal er markeret med brun baggrund. Niveautal er fremskrevet til 214 niveau bortset fra for Japan, hvor data er for 213. Niveautal for både medarbejderomkostninger og ILO-fortjeneste er opgjort for voksne og unge ekskl. elever, mens stigningstakter for medarbejderomkostninger er opgjort for såvel voksne, unge og elever. Stigningstakter for fortjeneste er opgjort for voksne ekskl. unge og elever. Årstallene for fortjeneste er beregnet som et simpelt gennemsnit af kvartalsstigningerne.

5 SIDE FIGUR 2 LANDEVÆGTE 9-vægte 14-vægte Procent FORMÅL MED STATISTIKKEN Den Internationale Lønstatistik belyser udviklingen i virksomhedernes samlede arbejdsomkostninger og lønmodtagernes fortjeneste for præsteret tid blandt 13 af Danmarks vigtigste samhandelspartnere. Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmark plus de 13 lande: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland. DE SE US GB NL FR IT BE NO PL JP ES SF Anm.: Baseret på 214 -vægtene i Nationalbankens effektive kronekursindeks. De 13 lande stod for 7,8 pct. af Danmarks samhandel i 214. DA STATISTIK International Lønstatistik udkommer elektronisk fire gange årligt og er gratis for medlemmer - benyt adgangen til statistikkens abonnementsservice i medlemsområdet på egen medlemsorganisations hjemmeside. Redaktion: Lars Knudsen (ansv.), Martin Jeppesen og Kristian Printz Asmussen. Grafisk produktion: Henriette A. R. Petersen. Abonnement for ikke-medlemmer: International Lønstatistik, 4 numre: 38 kr. ekskl. moms. Henvendelse herom til DA Statistik,

International lønstatistik 2. kvartal 2014

International lønstatistik 2. kvartal 2014 . september 214 International lønstatistik 2. kvartal 214 Revideret udgave Lønnen er tæt på at stige i samme takt i danmark som i udlandet Lønudviklingen i Danmark er fortsat lavere end hos vores største

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Det går godt for Danmark

Det går godt for Danmark NOTAT XX-XXXX - POUL - 07.10.2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Det går godt for Danmark Når lønudvikling i de enkelte lande vægtes med de pågældende landes betydning i samhandlen

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder

Væksten i udlandet tendere til at være lidt større end i Danmark, hvilket kan give eksportmuligheder NOTAT 16_1206 - POUL - 20.12. KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Økonomiske nøgletal I lighed med tidligere år har sekretariatet i forbindelse med overenskomstforhandlingernes påbegyndelse

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Nyt om løn, maj 2016

Nyt om løn, maj 2016 Nyt om løn, maj 1 BASERET PÅ 1. KVARTAL 1 FORTSAT UÆNDRET LØNUDVIK- LING I 1. KVARTAL 1 Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk. DANSK LØNUDVIKLING LIDT OVER UDLANDETS

Læs mere

Nyt om løn, februar 2014

Nyt om løn, februar 2014 Nyt om løn, februar 214 BASERET PÅ 4. KVARTAL 213 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL 213 På DA-området steg lønomkostningerne 1,6 pct. fra 4. kvartal 212 til 4. kvartal 213, hvilket er det samme som forrige

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 44 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutjob målrettet ledige sidst i dagpengeperioden Aftale

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

S T A T I S T I K U D V A L G E T

S T A T I S T I K U D V A L G E T STATISTIKUDVALGET S T A T I S T I K U D V A L G E T S T A T U S R A P P O R T. kvartal . oktober. Sammenfatning Lønstigningstakten har været nogenlunde stabil omkring pct. det seneste års tid (fraregnet

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse Polen Holland USA Tyskland Italien Sverige Udland Norge Danmark Storbritannien Frankrig Finland Spanien Belgien Japan Aktuel Statistik 3/2015 18. september 2015 Tema: Fortsat ingen tegn på generelle flaskehalse

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Nyt om løn, august 2016

Nyt om løn, august 2016 Nyt om løn, august 1 BASERET PÅ. KVARTAL 1 STABIL LØNUDVIKLING FORT- SÆTTER I. KVARTAL 1 Stabil udvikling i lønomkostningerne på DA-området DANSKE LØNNINGER STIGER MERE END UDLANDETS For andet kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

3. Det nye arbejdsmarked

3. Det nye arbejdsmarked 3. Det nye arbejdsmarked 3.1 Sammenfatning 87 3.2. Store brancheforskydninger de seneste 2 år 88 3.3 Stadig mange ufaglærte job i 93 3.1 Sammenfatning Gennem de seneste årtier er der sket markante forandringer

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25, 211 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendens Nationalbanken: Økonomisk fremgang de næste par år Fortsat mange nytilkendelser af førtidspension Faldende beskæftigelse

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Nyt om løn, juni 2013

Nyt om løn, juni 2013 Nyt om løn, juni 2013 BASERET PÅ 1. KVARTAL 2013 1 SVAGT STIGENDE LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 2013 Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger,

Læs mere

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet

Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet Lønudviklingen 1. kvartal 2015 19. juni 2015 Lille reallønsfremgang og lavere lønstigninger end i udlandet I 1. kvartal 2015 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,8 pct. Funktionærernes løn

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Nyt om løn, august 2012

Nyt om løn, august 2012 Nyt om løn, august BASERET PÅ. KVARTAL UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL For arbejdere steg årsstigningstakten med, pct.point til, pct. i. kvartal, og for funktionærer faldt den med, pct.point til,8 pct.

Læs mere

Erhvervstræf 2010 DI FYN

Erhvervstræf 2010 DI FYN Erhvervstræf 2010 DI FYN Kold College 4. maj 2010 Velkommen til DI Fyn's erhvervstræf 2010 Klar Parat Vækst 2 Ryk tilbage til start - i 2004 120 Udvikling i BNP Faste priser 115 110 105 Klar 100 95 90

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen

Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen Lønudviklingen 3. kvartal 2014 December 2014 Lønstigninger: Lavere end i udlandet, men over inflationen I 3. kvartal 2014 var den årlige lønstigningstakt på DA-området på 1,7 pct. Funktionærernes løn steg

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47 Indhold: Ugens tema Internationalt Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Normalisering af lønmodtagerbeskæftigelsen efter lockout EU-kommissionen:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge UIndhold:U HTUgens temather HT ud af er i arbejdsstyrkenth HIndvandreres beskæftigelse varierer på tværs af oprindelseslandh HTUgens tendenserth H pct. færre varslede fyringer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang

Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang Lønudviklingen 4. kvartal 2016 6. marts 2017 Fortsat stabil lønudvikling og reallønsfremgang I 4. kvartal 2016 var den årlige lønstigningstakt på DA-området 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point højere end

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Nyt om løn, juni 2014

Nyt om løn, juni 2014 Nyt om løn, juni 214 BASERET PÅ 1. KVARTAL 214 1 LIDT AFDÆMPET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 214 Aftagende lønudvikling på DA-området. Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed. 2 DANSK LØNUDVIKLING

Læs mere

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal

Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Den 19. juni 2012 Ref. DLOE, CPD Stærkere dansk konkurrenceevne i 1. kvartal Lønudviklingen 1. kvartal 2012 Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var 1,7 pct. i 1. kvartal 2012, og dermed

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Brancheglidning har reduceret lønkvoten

Brancheglidning har reduceret lønkvoten ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Marts 2015 Brancheglidning har reduceret lønkvoten Den danske lønkvote er på det laveste niveau siden 2000. Det er af nogle blevet udlagt som en historisk stærk konkurrenceevne.

Læs mere

Siden krisen: Fem gode år for direktørerne

Siden krisen: Fem gode år for direktørerne Analyse 5. oktober 215 Siden krisen: Fem gode år for direktørerne I perioden siden finanskrisen er lønnen på direktionsgangene steget mere end på byggepladserne. Således er den gennemsnitlige direkte månedsløn

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Andre veje til produktivitet. 02. nov. 16

Andre veje til produktivitet. 02. nov. 16 Andre veje til produktivitet Anders Søndergaard Larsen Andre veje... 02. nov. 16 Produktivitet forsimplet p = output/omkostninger 2 Produktivitet forsimplet p = output/omkostninger 3 Industriproduktion

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 1. FEBRUAR 216 KONJUNKTURSTATISTIK 4. KVARTAL 21 UÆNDRET UDVIKLING I LØNOMKOSTNINGERNE PÅ DA-OMRÅDET Fra 4. kvartal 214 til 4. kvartal 21 steg lønomkostningerne inklusive lønreguleringer, er i pensionsbidrag,

Læs mere