Opgave 45: En analyse af Roskilde Banks kollaps.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 45: En analyse af Roskilde Banks kollaps."

Transkript

1 H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave Maj 2009 Opgave 45: En analyse af Roskilde Banks kollaps. Opgaveløser: Vejleder: Poul Kjær Afleveret den 4. maj 2009.

2 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 2 af 66 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemformulering Afgrænsning Kildekritik Historien om Roskilde Bank Interessentoversigt Retningslinier for drift af bank Lov om finansiel virksomhed Overordnet indhold af FiL Ledelsens ansvarsområder Tilsynets ansvarsområder Revisionens ansvarsområder Den eksterne revision Den interne revision Kritik af bestyrelsen Sammenfatning af kritik Finanstilsynets håndtering af Roskilde Bank Finanstilsynets redegørelse Kritik af Finanstilsynet Sammenfatning af kritik Kritik af ekstern revision Sammenfatning af kritik Kritik af intern revision Sammenfatning af kritik Principal/agent problemstillingen Niels Valentins Hansen som agent Incitamentsprogram med optionsaftale Niels Valentins Hansens udbytte af optionsaftalen Ledere og ledelse en teoretisk vinkel Seks karaktertræk som faresignaler Dårlige strategiske beslutninger Overekspansion eller dårlige opkøb Den dominerende direktør Grådighed, overmod og ønsket om magt Fejlende interne kontroller Ineffektive bestyrelser Case: Niels Valentin Hansen Direktøren, banken - og de seks karaktertræk Ad Dårlige strategiske beslutninger Ad Overekspansion eller dårlige opkøb Ad Den dominerende direktør Ad Grådighed, overmod og ønsket om magt Ad Fejlende interne kontroller Ad Ineffektive bestyrelser Sammenfatning af karaktertræk og Roskilde Bank Årsrapporternes fortælling... 47

3 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 3 af Ledelsesberetningen Indtryk som læser af årsberetningerne Regnskaberne indikationer på problemer? Udlånsvækst Engagementsstørrelser på udlån Branchefordeling på erhvervsområdet Ratio udlån vs. indlån Egenkapitalens forrentning Sammenfatning af regnskabsanalysen Den generelle økonomiske situation Forklarer finanskrisen Roskilde Banks problemer? Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag

4 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 4 af 66 1 Indledning Rekordindtjening for 13. år i træk. Sådan indledes Roskilde Banks årsrapport for regnskabsåret 2006, der samtidigt er det sidste regnskab, som Niels Valentin Hansen skal aflægge for generalforsamlingen, efter 28 år på posten som administrerende direktør. Roskilde Bank har på det tidspunkt eksisteret i over 120 år, og er vokset fra at være en ganske lille lokalbank, til at være en af de større banker i det sjællandske område. Niels Valentin Hansen har sat et stort præg på Roskilde Bank, som igen har haft en stor indflydelse i lokalområderne, med fokus på at servicere både private kunder og de lokale erhvervsdrivende, samtidigt med at banken aktivt støttede den lokale kultur og områdets sportsforeninger. Fra 2003 og fremefter begyndte Roskilde Banks aktier at stige til et meget højt niveau, som overgik stigningerne for mange af de andre lokale og landsdækkende bankers aktier. Der var stor tilfredshed hos aktionærerne, og Roskilde by var stolte af deres lokale bank, og man kunne ofte læse om de mange succeshistorier i forskellige medier, heriblandt den lokale avis Dagbladet Roskilde. Der var dog også kritiske røster undervejs. Et bestyrelsesmedlem stillede sig op på en generalforsamling, under punktet eventuelt, og gav en lang redegørelse for, hvorfor han mente at Niels Valentin Hansen havde fået alt for meget magt i banken, og at bestyrelsen lod sig anføre og styre af direktøren.

5 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 5 af 66 Nogle mente, at banken var for aggressiv i sin forretningsstrategi, og andre var bekymrede over den høje vækstrate og de mange store ejendomsinvestorer, der var blevet kunder i banken. Flere af disse var kendte og berygtede blandt andre finansielle virksomheder. På et tidspunkt begynde Roskilde Banks aktie at falde kraftigt, men der var stadigt mange lovprisninger for banken og dens vækst, ikke mindst fordi ledelsen havde meldt ud at likviditeten var på plads, og at banken ville komme ud med et godt resultat, på trods af de tab der var meldt ud. En såkaldt ekspert udtalte på et tidspunkt at Roskilde Bank-aktien er en lækkerbisken lige nu. Et halvt år efter gik det helt galt. Nedskrivningerne var langt større end forventet, og på et tidspunkt overtager Nationalbanken og Det Private Beredskab Roskilde Bank, med henblik på afvikling og salg. Der har i kølvandet på Roskilde Banks kollaps været meget kritik af både banken, myndighederne og ikke mindst Niels Valentin Hansen. Mange har mistet store beløb, og nogle har så anstrengt en økonomi, at andre banker ikke ønsker at overtage dem som kunder. Der er stadigt mange uafklarede spørgsmål om, hvordan det kunne gå så galt. Udover de mange avisartikler, der er skrevet undervejs, er der lavet dokumentarprogrammer og skrevet en bog, som forsøger at forholde sig til, hvad der i grunden skete, inden det gik galt. Imens dette opklaringsarbejde står på, og undersøgelser bliver foretaget, er det dog vigtigt også at se på, om der kan læres noget af historien om Roskilde Bank, for dermed at få en mulighed for at undgå, at noget lignende ville kunne ske igen.

6 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 6 af 66 2 Problemformulering Hovedspørgsmål: - kunne Roskilde Banks kollaps være undgået? Dette spørgsmål besvares ved at besvære følgende underspørgsmål: - Har Roskilde Banks bestyrelse opfyldt sin rolle? - Har Finanstilsynet opfyldt sin rolle? - Har Intern Revision opfyldt sin rolle? - Har Ekstern Revision opfyldt sin rolle? - Kan teorier om ledelse/ledertyper vise svagheder hos Roskilde Bank eller Niels Valentin Hansen? - Er der indikationer i Årsrapporterne og regnskaberne på, at det ville gå galt? 2.1 Afgrænsning Jeg vil i opgaven ikke gå i dybden med følgende områder: - De mere konkrete årsager til finanskrisens opståen. - Lovgivning om værdipapirhandel, kapitaldækningskravene (Basel II) og MiFID. - De løbende ændringer, der har været af den relevante lovgivning, der inddrages. - Problemstillinger for de andre banker, der er kollapset og blevet overtaget af konkurrerende banker eller Nationalbanken og Det Private Beredskab. - Regnskaber der ligger før år 2000, som dermed ikke er tilgængelige på roskildebank.dk.

7 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 7 af 66 3 Kildekritik Til denne opgave benyttes en række forskellige typer af kildemateriale. En del af disse kilder vedrører teorien bag de ting der analyseres, blandt andet lovgivninger, bekendtgørelser og lærebøger, som dermed udgør den typiske slags reference til en opgave, hvor graden af objektivitet forventes at være høj, eller hvor indholdet forventes at være vel dokumenteret. Der benyttes også redegørelser fra nogle af de involverede parter. Visse dele er fjernet fra Finanstilsynets redegørelse, da der er tale om fortrolige oplysninger, hvilket kan gøre det svært at give en tilpas indsigt i rammerne for redegørelsen. Disse redegørelser er alle udfærdiget undervejs eller efter at det gik galt for Roskilde Bank, og man er derfor som læser nødt til at være bevidst om, at afsenderen kan have et ønske om at be- eller afkræfte bestemte rygter, forlydender eller situationsbeskrivelser. Andre kilder er fra forskellige medier aviser, hjemmesider og journalistisk/dokumentarisk materiale. Især Dagbladet Roskilde har, som lokalt dagblad, publiceret et stort antal artikler om banken. Dette materiale har i sagens natur en risiko for at være skrevet med en subjektiv vinkel, med de ønskede eller tilgængelige kilder, som journalisten har valgt eller haft mulighed for at benytte. Det kan også tænkes, at banken selv har bidraget med nyheder til journalisterne, med den vinkel, der måtte passe banken bedst. I forbindelse med bogen Blændværk har forfatteren (journalisten) brugt både skriftlige og mundtlige kilder. Det skriftlige materiale stammer både fra offentligt tilgængeligt og fortroligt materiale internt fra banken. Dermed kan en del af dette materiale ikke dokumenteres på sædvanlig vis. De mundtlige kilder har været af den mere kritiske slags, og man skal som læser være klar over, at dette materiale dermed kan være subjektivt og måske endda have et element af at vaske hænder over sig. Bogen giver mange interessante informationer, der kan belyse forskellige

8 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 8 af 66 problemstillinger, men materialet skal grundet dets journalistiske natur bruges med forsigtighed i forbindelse med konklusioner. 4 Historien om Roskilde Bank Det følgende korte resumé af bankens historie udgøres af brudstykker taget fra bogen Blændværk 1, af Morten Jeppesen, som er journalist og redaktør på Dagblandet Roskilde, hvor han har fulgt Roskilde Banks kollaps. Roskilde Bank stiftes som et aktieselskab i 1884, og fungerer længe som en lokalbank i lejede lokaler. Banken flytter godt 30 år efter til Algade i det centrale Roskilde, hvor Banken har hovedsæde helt frem til kollapset i Niels Valentin Hansen kommer første gang på banen i 1959, hvor han begynder som bankelev. Efter elevtiden forlader han dog banken til fordel for et andet job, og får efterfølgende en revisoruddannelse og ender også med at blive beskikket som statsautoriseret revisor. I 1978 vender han tilbage til Roskilde Bank, hvor han som den yngste direktør nogensinde tiltræder i en alder af 36 år. Han får hurtigt synliggjort, at en ny direktør er kommet til banken, med øget fokus på udlån, kundepleje og tæt kontakt til det lokale erhvervs- og kulturliv. Få år efter igangsættes der en rentekrig i konkurrence med de omkringliggende pengeinstitutter. I 1986 stifter Roskilde Bank et datterselskab, DanFinans, som skal arbejde med investeringer på ejendomsmarkedet. Ejendomme over en vis værdi blev opkøbt og leaset ud til virksomheder. I perioden kommer Roskilde Bank ud med underskud, som følge af store tab i DanFinans. Bestyrelsen i Roskilde Bank har igennem tiderne bestået af en række lokale erhvervsdrivende, hvoraf enkelte har været generationer af samme familie. Flere 1 Morten Jeppesen: Blændværk Roskilde Banks storhed og fald, 2009.

9 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 9 af 66 af bestyrelsesmedlemmerne har private venskabelige forbindelser til Niels Valentin Hansen, og har siddet i bestyrelsen over en længere årrække, selvom de ikke nødvendigvis har nogen finansiel indsigt. Over de næste mange år får banken stadigt flere ansatte og filialer, og der bliver opkøbt en nødstedt konkurrerende sparekasse i Slagelse. Der satses samtidigt i højere grad på erhvervskunder. De fem direktører får i 2003 tildelt et aktieoptionsprogram, som er danmarkshistorisk stort i beløbsstørrelse. I foråret 2007 går Niels Valentin Hansen af efter 28 år som direktør. Den 24. august 2008 bliver det offentliggjort, at Roskilde Bank ikke overholder lovens krav om solvens, og Nationalbanken og Det Private Beredskab overtager bankens aktiver og gæld, idet ingen andre banker har vist interesse for at opkøbe Roskilde Bank.

10 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 10 af 66 5 Interessentoversigt De forskellige parter, der undersøges i denne opgave, vises i nedenstående interessentoversigt (Figur 1). De kontrollerende og regulerende interessenter, som udgøres af intern revision, ekstern revision, bankens bestyrelse og Finanstilsynet, interagerer med direktionen, repræsenteret ved Niels Valentin Hansen. Der er, eller burde være, forskellige typer af samarbejde mellem de forskellige parter, som er beskrevet i lovgivningen, der vil blive uddybet i et senere afsnit. I princippet har aktionærerne også mulighed for at påvirke bestyrelsen, stille krav og eventuelt afsætte et bestyrelsesmedlem. Det er dog sjældent set at (især mindre) aktionærer udøver denne mulighed. Intern rev. Ekstern rev. Direktion (NVH) Finanstilsyn Bestyrelse Aktionærer Figur 1: De forskellige interessenter der samarbejder med og kontrollerer direktionens arbejde. Kilde: egen tilvirkning.

11 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 11 af 66 6 Retningslinier for drift af bank I de følgende afsnit beskrives regelsættet omkring fire af de centrale elementer i bankdriften: ledelsen, Finanstilsynet, intern- og ekstern revision. Dette vil på et senere tidspunkt blive holdt op imod de hændelser, der er set eller konstateret, som en analyse af, om eventuelle kritisable handlinger eller adfærd har fundet sted. 6.1 Lov om finansiel virksomhed Den 1. januar 2004 trådte Lov om Finansiel Virksomhed i kraft. Denne lov er en sammensætning af mange af de love, som tidligere regulerede de forskellige typer af finansielle virksomheder, og er dermed en ganske omfattende lov, som løbende er blevet ændret. Den seneste Bekendtgørelse af Lov om Finansiel Virksomhed 2 beskriver anvendelsesområde og de konkrete regler, samt ændringer der er foretaget. En bekendtgørelse indeholder flere detaljer om reglerne, som nærmere fremstiller de overordnede bestemmelser i en lov. En bekendtgørelse har hjemmel i en lov, og vil derfor altid henvise til loven Overordnet indhold af FiL De forskellige virksomhedstypers fællestræk er trukket frem, og de bliver så vidt muligt omfattet af et sæt fælles regler, sådan at de forskellige virksomheder stilles i samme situation. Derudover indeholder loven også en række regler, der gælder for de enkelte hovedtyper af reguleret finansiel virksomhed 3. Loven beskriver i en række afsnit, hvilke typer virksomheder, der er medtaget og undtaget af loven. Finanstilsynets rettigheder og forpligtigelser, og dets mulighed 2 LBK 897 af 4. september 2008: Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed 3 Peter Wendt Den finansielle sektor, kapital

12 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 12 af 66 for at give tilladelse til drift af forretning inden for de finansielle områder, samt håndtering af problematiske situationer i de finansielle virksomheder er også beskrevet. Begrebet god skik er behandlet, og dette regelsæt skal ses i lyset af det voksende krav til virksomhederne om ikke at udnytte den situation, som den ikke-professionelle kunde hyppigt står i over for virksomheden 3. Derudover er en række konkrete regler beskrevet, som vedrører virksomhedens ejerforhold, ledelse, kapitalforhold og regnskabsaflæggelse Ledelsens ansvarsområder Et pengeinstitut skal søge Finanstilsynet om tilladelse til at drive forretning (afsnit 2), og der stilles i den forbindelse en række krav, blandt andet aktiekapitalens størrelse. God skik (afsnit 3) beskriver, hvordan de finansielle virksomheder skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, og hvad der kan betragtes som god praksis inden for et givet virksomhedsområde. Økonomi- og Erhvervsministeriet har fastsat nærmere regler for, hvad der er redeligt og god praksis 4, hvor der blandt andet skelnes mellem tre typer kunder: - Private kunder - Erhvervsmæssige kunder, der minder om private kundeforhold - Egentlige erhvervskunder. Der stilles blandt andet krav til den rådgivning der gives, hvor der især stilles krav til rådgivningen af de private kunder. 4 BEK 1222 af 19. oktober 2007: Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

13 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 13 af 66 I afsnit 4 stilles der krav til både direktører og medlemmer af bestyrelsen, som skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet eller stillingen ( 64). Disse personer må dog ikke bestride jobbet, hvis de tidligere har modtaget en straf for overtrædelse af den finansielle lovgivning, eller hvis de har et økonomisk forhold til banken, som har medført tab eller risikoen for det. Det er med andre ord personer af en vis egnethed, som samtidigt skal have orden i deres egne økonomiske forhold. Bestyrelsen, der er valgt til en finansiel virksomhed, har ansvaret for, at der fastlægges retningslinier for, hvordan arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges. Virksomheden skal vise, at den har effektive styringsformer og en organisationsopbygning, hvor det er klart hvilke ansvarsområder de forskellige afdelinger og personer har. De vigtigste forretningsgange og processer skal være dokumenterede, og der skal være procedurer, der gør det muligt at identificere og forholde sig til virksomhedens risici. Desuden har ledelsen ansvaret for, at der er de nødvendige ressourcer til rådighed for arbejdet, tilfredsstillende interne kontroller og sikring af stabile IT systemer. Finansielle virksomheder har pligt til at udarbejde en årsrapport, indeholdende ledelsesberetning, ledelsespåtegning og et årsregnskab efter gældende regler (afsnit 6). Ledelsen (direktion og bestyrelse) skal underskrive årsrapporten, også selv om de måtte være uenige i dele af rapporten. I et sådant tilfælde skal den uenige part skriftligt redegøre for sine indvendinger i forbindelse med underskriften. Årsrapporten skal give et retvisende billede af regnskabet og de forhold som beskrives i beretningen, til gavn for brugere af regnskabet (fx kunder, virksomheder, myndigheder), som ville kunne forventes at blive påvirket af en årsrapport i forbindelse med deres økonomiske beslutninger. En virksomhed, der giver investeringsrådgivning (personlige anbefalinger til en kunde, på kundens opfordring eller investeringsrådgiverens eget initiativ), skal

14 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 14 af 66 have Finanstilsynets tilladelse til dette (afsnit 10a) og skal følge reglerne om God skik Tilsynets ansvarsområder Finanstilsynet kan give virksomheder tilladelse til forretningsdrift inden for de forskellige finansielle områder, og afsnit 2 beskriver de formelle krav til at opnå denne tilladelse. Der stilles også krav til ejerforhold og ledelse (afsnit 4), og en ejerandel over 10 pct. af stemmeretten kræver en forhåndsgodkendelse af Finanstilsynet, såvel som endnu højere ejerandele også gør det. Det er også Finanstilsynet, der kan inddrage tilladelsen til at drive virksomhed som pengeinstitut, hvis enten virksomheden selv beder om det, eller hvis virksomheden gør sig skyldig i grove overtrædelser af Lov om Finansiel Virksomhed eller andre love, fx Lov om Værdipapirhandel (afsnit 7). Yderligere skal Finanstilsynet inddrage tilladelsen, såfremt pengeinstituttet ikke opfylder kapitalkravene (kravene til solvens i ). Dette afsnit beskriver også, hvordan en afvikling foregår, når en tilladelse er blevet inddraget. Denne situation vil især kunne opstå i situationer, hvor Finanstilsynet vurderer, at udefrakommende tab eller dårlig drift gør, at virksomheden ikke vil kunne opfylde sine forpligtigelser over for indskyderne 3. Afsnit 11 fortæller, at det er Finanstilsynets opgave at føre tilsyn med pengeinstitutterne (og de øvrige typer finansielle virksomheder), og beskriver Finanstilsynets rettigheder og forpligtigelser. Finanstilsynet har pligt til at tilrettelægge tilsynsvirksomheden på en måde, der står i forhold til den risiko eller potentielle skade, der kan ske, hvis en overtrædelse af den finansielle lovgivning finder sted. Med andre ord kræver en potentiel stor skadevirkning eller risiko, at der udføres en tilsvarende grundig tilsynsvirksomhed. Finanstilsynet kan til enhver tid foretage inspektioner, uden at dette kræver en retskendelse, og kan her kræve alle oplysninger udleveret, som har direkte eller

15 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 15 af 66 indirekte relevans for den sag, der undersøges. Dette kan fx være regnskaber, forretningspapirer eller elektroniske data. Finanstilsynet har forskellige muligheder for at give en reaktion på deres tilsyn, og jo mere alvorlig et forhold er, som har givet anledning til en reaktion fra tilsynet, desto hurtigere er virksomheden forpligtet til at rette op på forholdet: - Påbud: anvendes i de situationer, hvor Finanstilsynet ønsker en bestem fremtidig adfærd eller handling. Det bliver eksempeltvist givet i situationer, hvor en virksomhed handler på en lovstridig måde, eller i situationer hvor virksomheden undlader at handle, på områder hvor handling er påkrævet - Påtale: anvendes som en advarsel, i forbindelse med en konstateret lovovertrædelse, der ikke længere består. - Risikooplysning: anvendes, når Finanstilsynet vurderer, at det er nødvendigt at en virksomhed bliver opmærksom på et emne, uden at der foreligger en lovovertrædelse. Eksempelvist når en virksomhed har valgt en højere risiko end andre virksomheder, på et givet område. Hvis Finanstilsynet mener, at der ikke drives virksomhed i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis ( 43), så kan det give påbud om berigtigelse af disse forhold. Finanstilsynet kan også kræve af den finansielle virksomheds ledelse, at der udarbejdes en redegørelse for forhold vedrørende den økonomiske stilling og fremtidsudsigter. Såfremt de påbud Finanstilsynet kommer med, ikke foretages indenfor den aftalte tidsfrist, så kan Finanstilsynet inddrage virksomhedens tilladelse til at drive forretning. En anden meget konkret mulighed, som Finanstilsynet har for at tage sig af grove tilfælde af manglende evne eller vilje til at bestride stillingen, er at påbyde den finansielle virksomhed at afsætte en direktør eller et medlem af bestyrelsen.

16 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 16 af 66 Opsummerende er det Finanstilsynets rolle at føre tilsyn med pengeinstitutternes (og andre finansielle virksomheders) overholdelse af reglerne i FiL, samt overvåge, om disse virksomheder har stabile forretningsgange, kontrol- og revisionssystemer. Dette sker ved de almindelige løbende indberetninger eller inspektioner Revisionens ansvarsområder Både Intern og ekstern revisions områder og opgaver er beskrevet i Bekendtgørelse af Lov om Finansiel Virksomhed. Opgaverne omkring revisionen er yderligere beskrevet i revisionsbekendtgørelsen 5, som beskriver de rammer indenfor hvilke revisionen skal udføres, og et bilag beskriver i detaljer de forhold, som den interne revision skal være opmærksom på, inden en opgave udføres, og den adfærd, som de ansatte i revisionen forventes at følge. En revisionsaftale for virksomheden beskriver arbejdsdelingen mellem den interne og den eksterne revision Den eksterne revision Den eksterne revision skal revidere årsrapporten med dets regnskab og skal kontrollere, at materialet er udført i overensstemmelse med lovgivningen. Den eksterne revision skal også løbende føre en revisionsprotokol, som blandt andet skal opsummere de bemærkninger, som revisionen har måttet give anledning til at tage op med bestyrelsen (kapitel 2). Hvis der findes en intern revision i virksomheden, så skal revisionsprotokollatet indeholde oplysning om, hvorvidt den interne revision fungerer tilfredsstillende, 5 BEK 1304 af 16. december 2008: Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner.

17 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 17 af 66 samt om interne kontrolprocedurer er tilrettelagt og fungerer på en tilfredsstillende måde. En ekstern revisor skal være uafhængig af virksomhedens drift, og må ikke have hverken direkte eller indirekte sammenfaldende økonomiske interesser, som det er beskrevet i revisorloven 6. Hvis en velinformeret tredjemand har grund til at betvivle revisors uafhængighed på grund af sådanne forhold, så kan revisor ikke betragtes som uafhængig ( 24 i revisorloven) Den interne revision Chefen for den interne revision skal være uafhængig af direktionen og kan kun ansættes eller afsættes af bestyrelsen 5. Revisionschefen skal som udgangspunkt have en relevant uddannelse og tilsvarende relevant erfaring med revisionsområdet, og må ikke have økonomiske interesser i virksomheden. Jobbet skal være beskrevet i en funktionsbeskrivelse, som er blevet godkendt af bestyrelsen. Revisionen skal løbende føre en revisionsprotokol, som redegør for de ting, der er blevet undersøgt i årets løb, og der skal tilsvarende redegøres for den udførte revision i årsrapporten, som blandt andet skal beskrive revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder. Arbejdsområder skal blandt andet omfatte en vurdering af virksomhedens processer og en vurdering af, om de finansielle og operationelle rapporteringer, der løbende finder sted, er pålidelige. 6 LOV 468 af 17/06/2008: Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven).

18 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 18 af 66 7 Kritik af bestyrelsen Bestyrelsen i Roskilde Bank består typisk af seks-syv personer, hvoraf to er medarbejdervalgte repræsentanter, og indtil 2003 var også et medlem udnævnt af Erhvervs- og Økonomiministeren. De resterende medlemmer rekrutteres af bestyrelsen selv og vælges på generalforsamlingen. I 2006 årsrapporten 7 under afsnittet Corporate Governance, forholder Roskilde Banks bestyrelse sig til Nørbyudvalgets Anbefalinger for god selskabsledelse fra I forbindelse med afsnittet om bestyrelsens sammensætning beretter ledelsen om en række af de tiltag, som man har valgt ikke at forholde sig. - Der ønskes ikke en tidsbegrænset valgperiode på 1 år, på trods af en anbefaling om dette. Der er derfor blot ét medlem på valg hvert år, da den eksisterende valgperiode er for fire år ad gangen, med mulighed for genvalg. - Bestyrelsen rekrutterer nye medlemmer ud fra de krav den finansielle lovgivning stiller om, at kandidaterne skal have kvalifikationer og erfaring samt hæderlighed, men bestyrelsen har dog valgt ikke at have en formelt fastlagt proces for dette. - Bestyrelsen har fravalgt at offentliggøre en profil af bestyrelsens sammensætning og de individuelle medlemmers særlige kompetencer. - Banken følger ikke Komitéens anbefaling om, at et bestyrelsesmedlem bør begrænses i antallet af bestyrelsesposter, for dermed at have de nødvendige ressourcer til at kunne yde en aktiv indsats. 7 Roskilde Bank Årsrapport 2006.

19 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 19 af 66 - Banken benytter ikke faste udvalg eller komitéer, da man i stedet ønsker at drøfte de forskellige beslutninger i den samlede bestyrelse. I forbindelse med den eksterne revision bruges en lokalafdeling af Ernst & Young. En bank af Roskilde Banks størrelse kunne med fordel benytte en af hovedkontorets afdelinger i stedet, hvor der vil være et større antal eksperter tilstede, med erfaring i revision af et pengeinstitut. Bestyrelsens medlemmer skal ifølge bankens vedtægter have bopæl inden for bankens naturlige forretningsområde 7. Problemet med dette kan dog være, at grundlaget for kvalificerede bestyrelsesmedlemmer dermed er begrænset. Det virker også problematisk, at ganske mange af bestyrelsesmedlemmerne igennem tiden har haft deres ekspertise indenfor handel (lokale erhvervsdrivende) frem for en konkret viden om finansielle virksomheder. Finanstilsynet har over en længere årrække givet Roskilde Bank adskillige påbud og risikooplysninger, heriblandt har man påtalt det store antal efterretningssager. I disse sager har bestyrelsen først efterfølgende fået besked om, at store engagementer var blevet indgået uden bestyrelsens forhåndsgodkendelse, på trods af at dette kun burde foregå i et minimalt omfang, som det er beskrevet i de retningslinier (kreditinstruks), som bestyrelsen har lavet til direktionen. Et andet område Finanstilsynet har peget på som kritisabelt er bestyrelsesformanden Jens Winters personlige låneengagement, til sin egen virksomhed. Kritikken går blandt på virksomhedens regnskabskonstruktioner og forskellige regnskabsår 8. Der lød også kritik internt i bestyrelsen over Jens Winthers økonomiske afhængighed af banken. Næstformand Ole Bjørn Nielsen fandt det yderligere dybt problematisk, at Jens Winthers virksomhed hvert år stod opført i revisionsprotokollatet, fordi bankens eksterne revisorer mente, at hans engagementer i banken var særligt risikofyldte 9. 8 Morten Jeppesen: Blændværk Roskilde Banks storhed og fald, kap Morten Jeppesen: Blændværk Roskilde Banks storhed og fald, kap

20 En analyse af Roskilde Banks kollaps Side 20 af 66 Det var et generelt billede, at bestyrelsen i Roskilde Bank have store lån i banken. Dette blev på et tidspunkt kritiseret af lektor i erhvervsjura, Lars Bo Langsted 10, som fandt uheldigt, når udlån antog så store størrelser som i Roskilde Bank, hvor bestyrelsesmedlemmerne i 1999 i gennemsnit havde lån for 4,8 mio. kr. Han mente, at det ville kunne true bestyrelsernes kritiske sans i den daglige ledelse, og at det specielt ville kunne blive et problem, hvis banken kommer i krise og må standse betalingerne, da det så vil kunne få stor indflydelse på bestyrelsesmedlemmernes egen økonomiske situation, og dermed deres evne til at træffe objektive beslutninger. Roskilde Bank har af flere omgang forsøgt sig med udlån til store ejendomsinvesteringer. I første omgang var det i forbindelse med datterselskabet DanFinans, som senere kom til at medføre store tab 9. Det kan undre, at Roskilde Bank ca. 10 år senere igen satser kraftigt på ejendomsmarkedet, tilsyneladende uden at foretage tilbundsgående analyser af risikoen ved at eksponere sig så kraftigt i dette marked. I perioden efter Roskilde Banks kollaps i 2008 udsender bestyrelsesformand Jens Müller en redegørelse om bankens situation 11. Han erkender her, at banken har haft en høj udlånsvækst, og at dette især har været rettet mod ejendomssegmentet, men at dette dog havde varet en bevidst strategi fra bankens side, i den periode hvor ejendomsmarkedet oplevede en meget stor vækst. Den kraftige vækst og de mange udlån gjorde, at bankens rutiner og forretningsgange derfor ikke kunne følge med, og at der derfor havde været problemer med bevillingsforudsætningerne og sikkerhedsstillelsen. Peter Müller forklarer yderligere, at udfordringen med mange af disse engagementer er, at det største træk på disse kreditfaciliteter sker i byggeprojekternes begyndelse og dermed før projekterne er endeligt færdiggjorte. 10 Berlingske Tidende: Millionlån til bankledelser, 21. apr Roskilde Bank. Fondsbørsmeddelelse 14. juli Redegørelse vedrørende selskabets aktuelle situation.

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Ledelsens rolle i kreditinstitutter under finanskrisen Der er mange pengeinstitutter, som er kommet i vanskeligheder

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter

Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Finanstilsynet 4. juli 2012 Vejledning til evaluering af bestyrelsens viden og erfaring i kreditinstitutter Ledelsens rolle i kreditinstitutter under finanskrisen Der er mange pengeinstitutter, som er

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dragsholm Sparekasse Gældende for regnskabsåret 2015 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010

Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010 Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 24 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 24. marts 2010 Besvarelse af spørgsmål 24 alm. del ad 8 stillet af Finansudvalget 23. februar 2010 Spørgsmål

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. + Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr

Glad Fonden. Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr Glad Fonden Redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Cvr. 27610013 Skema udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelses december 2014 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden

Fairtrade Mærket Danmark Fonden Fairtrade Mærket Danmark Fonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Idagaardfonden, cvr.nr

Idagaardfonden, cvr.nr 328-181.406 ala/lbs 10.05.2016 Idagaardfonden, cvr.nr. 57977019 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Afgivet i henhold til årsregnskabslovens 77a og lov om erhvervsdrivende

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. CVR-nr 11 66 67 79 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten

Første gang, bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne, er i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten 17. januar 2015 A N B E F A L I N G E R F O R G O D F O N D S L E D E L S E Indledning Den 22. december 2014 udsendte Komitéen for god Fondsledelse ( Komitéen ) 16 anbefalinger for god fondsledelse ( Anbefalingerne

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: INDUSTRIENS FOND (CVR. 14536175) Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter

Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Bestyrelsen og direktionen for [udeladt] DIREKTØREN 25. juni 2010 Finanstilsynet introducerer 'Tilsynsdiamanten' for pengeinstitutter Finanstilsynets mission er at arbejde for finansiel stabilitet og tillid

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR

ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE. Gisselfeld Kloster, CVR.NR 321-185176 ALA/lbs 09.12.2015 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Gisselfeld Kloster, CVR.NR. 52407915 Afgivet i henhold til årsregnskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse

Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse 30. august 2010 Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i henhold til 351,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank 1. Konstituering, formål I henhold til lov om finansiel virksomhed 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 14 Rigsrevisors fortsatte notat af 20. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav.

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Med baggrund i 80 c i Lov om Finansiel Virksomhed skal pengeinstitutter på hjemmesiden redegøre for efterlevelse af en række centrale

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere