1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, indslag ved Anders Skaanning Andersen fra Himmelev kirke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, indslag ved Anders Skaanning Andersen fra Himmelev kirke."

Transkript

1 Referat til generalforsamling d KFUM & KFUK i Roskilde. 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, indslag ved Anders Skaanning Andersen fra Himmelev kirke. Tenisng optræder med en sang. Det besluttes at bytter om på pkt. 4 og Valg af dirigent: Thomas Meldgaard Kristensen Referent: Mathilde Friis Kliver Stemmetællere: Anders Skanning Andersen og Anette Vingborg Der er annonceret i Roskilde Avisen, 4. Feb, dvs. ikke rettidigt, desuden ikke meldt ud på hjemmesiden, forend dagsordenen blev lagt ud. Det besluttes dog at afholde generalforsamlingen. 3. Beretning fra de forskellige afdelinger om årets forløb. Tensing: Der har været fadende medlemstal fra 20 efter sommerferien til 6 i dag, dette svarer til at vi mister 5 kg tensinger om dagen! Der arbejdes på at fastholde medlemmer. Der har været besøg fra en fra Tensing Playground. Der er et stort ønsker om at få en studentermedarbejder. De har været ude og optræde på MSE, og planlægger at spille i gågade, i Farum og på K. Desuden er der et ønske om at spille i kirkerne. Bestyrelsen: Der er 97 medlemmer fordelt i afdelingerne Familieklubben, Friluftsgruppen og Ten Sing. Arrangementer i årets løb: K event i efteråret, vikingefest med omkring 35 deltagere. Julehygge for hele foreningen.

2 Stormøde i distriktet. Between event for de 9-11årige som dog blev aflyst pga. for få tilmeldte. Ølbod på Roskilde Festival. BUS: netværk på tværs af organisationer, fordeler midler til lederudvikling, kan søges i december. Landsmøde -Nye aktivitetsprofiler: Lokale aktivitetsmiljøer, Festivaler og lejre, Globale fællesskaber. - Nedsat organisationsbidrag da man ønsker at få 15 % flere medlemmer. - Fælles kontingent opkrævning fra landskontoret Praktisk info: Udlejning af salen, kører rigtig godt, 1-2 udlejninger om måneden Ny rengøringspige Mathilde Cortsen Stabile lejere, nye beboere 3.th Thea Krabbe og Menan. 3.tv. Peter Mikkel Året der kommer: Foreningsdøgn for dem som gør lidt mere K event d.13 juni med festival-tema, sæt kryds i kalenderen. Økonomisk bidrag fra Farum M&K på kr, disse påtænkes at bruge ifb. med en studentermedhjælper til Tensing. Evt. nyt byggeprojekt med køkken og flere værelser på 3tv. Friluftgruppen: Gruppen består af primært familier fra Hvalsø og Borup, der er flere som ikke er medlemmer. Der har i årets løb været afholde tre ture, to endagsture og én med overnatning. Der er deltagere pr arrangement. I år planlægges fire ture, to endags ture og to med overnatning. Alle er velkommen. Der orienteres på vores hjemmesiden og på facebook. Familieklubben: Gruppen består af 3-4 faste familier og 5-6 familier som kommer løst. Der er fokus på førskole-børn, og de mødes én søndag om måneden, Der er flere som skal af sted på Familiefestival i Jylland i maj.

3 Bygningsudvalget: Udvalget består af Oluf Vingborg, Martin Groth, Birgitte Nabe-Nielsen og Lars Friis. Køkkenet er blevet færdigrenoveret og der er lagt nye gultæpper i gangarealerne. Carport og cykelskur er blevet malet. Der er et stort og gentagende problemer med vand i kælderen, Årsagen forsøges løst i samarbejde med kommunen da vandet trænger ind fra kloarkerne ved store regnskyl. Der har været mistanke om problemer med skimmelsvamp i lejlighederne, men dette er afkræftet. Nu arbejdes målrettet på oplæg til renovering og forbedring af 3. Tv. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges 2 kvinder for 2 årig periode. På valg: Mathilde Friis Kliver (genopstiller) Sara Hvidberg Larsen (genopstiller) Nye kandidater: Thea Krappe Mathilde og Thea vælges for en 2 årig periode. Der skal vælges 1 mand for 2 årig periode På valg: Thomas Melgaard Kristensen (genopstiller) Nye kandidater: Niels Berg Horsted og Jakob Bjældager Thomas genvælges for 2 årig periode Der skal vælges 2 mænd for 1 årig periode Ubesatte poster Niels og Jakob vælges for 1 årig periode. Valg af ungdomsrepræsentant, 1 årig periode Thea som er blevet 18 år forlader posten. Nye kandidater: Christian Blicher Jakobsen Christian vælges

4 Valg af suppleanter. Sara Hvidberg Larsen, Agnes Olander Christiansen og Martin Groth stiller op. Alle vælges. 5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år, til godkendelse eller anden beslutning, ved Oluf Vingborg. Regnskabet ser fornuftigt ud. Der har været lidt mindre i indtægt end budgetteret, da lokaletilskuddet er blevet mindre og vi tjente mindre på Roskilde festivallen end forventet. Udgifter også mindre end budgetteret da der har været lavere afdrag end budgetteret. Dog større udgifter til forsikringen og vedligehold af ejendommen pga. storm- og vandskade. Balance: aktiver kr. og pasiver kr. Igen i år er der brugt mindre end budgetteret på aktiviteter. Regnskabet godkendes. I dette års budget er der bl.a. sat penge af til at dække alle tensingeres udgifter til deltagelse og transport til MGP og Teenevent. Der kom dog ingen af sted til MGP, men næsten alle skal på Teenevent. Der skal bruges flere penge på PR og pressemeddelelser og det er planen at der oprettes en post i bestyrelsen som PR-ansvarlig. 6. Fastsættelse af kontingent. På nuværende tidspunkt er kontingentet: 0-29 år: 150 kr. halvårligt 30 år kr. halvårligt Event medlemmer 125 kr. årligt. På landsmødet besluttet at nedsætte organisationsbidrag. Desuden er eventmedlemmet nedlagt. Bestyrelsen stiller forslag til at ændring af kontingent: Forslaget vedtages år 150 kr. ÅRLIGT (125 kr. til landskontoret) 30 år kr. ÅRLIGT (475 kr. til landskontoret.) Fortsat ingen familiemedlemsordning.

5 7. Valg af revisionsfirma og/eller 2 lægmandsrevisorer Oluf foreslår at vi fortsætter med nuværende revisor. Dette vedtages. Note: hvis denne ikke er i stand til dette af den ene eller anden årsag, får bestyrelsen mandat til at finde en afløsende revisor. 8. Indkomne forslag. Bestyrelsen ønsker drøftet etablering af 2 værelser + køkken på 3. sal tv. Er der tilslutning til etablering af 2 værelser og køkken 3. Sal tv? Er der nogle medlemmer, som vil være med i en støttegruppe, som kan/vil tage ansvar for etablering og finansiering af projektet? Der har længe været en drøm at få udnyttet pladsen 3. Tv. Der er stor mangel på ungdomsboliger i byen. Overordnet vil installation af køkken og 2 flere værelser være med til at tidsopdatere bygningen og give fuldt udnyttelse af ejendommen. 3. Tv trænger generelt til renovering, der bliver brugt mange unødige kroner på varme i rummende pga. utætheder. Ved at rydde rummene er det muligt at få ordentlig isoleret og udskiftet vinduer. På den måde energirenovere og spare penge. Det kan være meget ensomt at bo alene deroppe. Der har været efterspørgsel på flere værelser, også fra egne medlemmer i tensing Vi ønsker at skabe et ungdoms- og aktivitetsmiljø på K og derigennem skabe større tilhørsforhold til KFUM og KFUK i Roskilde og styrke ungdomsfællesskabet. Vi håber at selvfølgelig at det kan være med til at fastholde de unge i længere tid i tensing og derved have afsmittende effekt på aktiviteterne ved at de ældre bliver og tager lederskab og bidrager i en længere periode end hvis de flytter fra Roskilde. Som vi har set det igen og igen. Bestyrelsen ønsker at huslejen skal være på et niveau som er til at betale selvom man ikke arbejder, men er på en ungdomsuddannelse på SU. Sådan lave, men rentable priser. Nu bruges lokalerne til opbevaringsrum for nuværende beboere. Der bliver installeret en ny loftlem til loftrummet sådan at beboerne får lettere adgang til loftet, som fremadrettet skal bruges til opbevaring.

6 Der er flere finansieringsmuligheder. 1: Foreningen gik i banken og lånte pengene. Foreningen ville have en løbene udgift og indtægten fra lejemål vil blive fratrukket lokaletilskud ved kommunen. Dette er en økonomisk dårlig løsning. 2: Der oprettes en støttegruppe (K-venner )som lejer sig ind i 15 år og som står for finansieringen og udførsel. Dette kan gøre på flere måder. Støttegruppe går i banken og låner ved kaution, dette er omkostningsfuldt. Man opretter anpartsbeviser på eller kr, disse udtrækkes løbende, således har ingen udgifter eller indtægter af det. Der er udarbejdet et forslag på leje: Lilleværelse 11 m kr/mdr. eksl. lys, varme og vand. Store værelser 20 m kr /mdr. eksl. lys varme og vand. Således kr. årligt i lejeindtægt. Der er indhentet tilbud fra håndværker på udførelsen, på kr. I tilfælde af uforudsete udgifter regnes med kr. Det besluttes at arbejde videre med projektet. Der nedsættes udvalg: Anette Vingborg og Oluf Vingborg, Det foreslås at spørge Orleff Melgaard. Bent Bjældager, Leif Elbrønd og Jakob Bjældager. 9. Eventuelt. Der afholdes foreningsdøgn 11/4.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013.

Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013. Referat af stormøde i Distrikt Trekanten. Horsens KFUM & KFUK, onsdag den 23. oktober 2013. Deltagende foreninger: Horsens, Kolding, Vejle, Thyregod, Give, Hedensted - i alt ca. 35 deltagere. Velkomst

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Uvelse Have Andelsboligforening

Uvelse Have Andelsboligforening Årstal rettet den 19-05-2014 af Jonas, bolig 1 Uvelse Have Andelsboligforening Generalforsamling tirsdag 25. marts 2014 kl. 19.00 1: Valgt til dirigent: Thorkild, bolig 8 - Valgt til referent: Carl-Otto,

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte.

Bestyrelsen indstillede valg af Cathrine Lindvig, hvilket generalforsamlingen godkendte. Referat af Ørestad Idrætsforenings generalforsamling tirsdag d. 16. Juni 2015 Formand Tine Albjerg Liingaard bød velkommen og takkede for fremmødet. Ad 1) Formalia a. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TROA Formål: Flytning til nye lokaler Torsdag d. 21. maj 2015 kl 19:00 på Godthåbsgade 8A FORMALIA Til stede: 39 stemmeberettigede. Derudover 3 repræsentater

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere