Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dåstrup Vandværk A.m.b.A."

Transkript

1 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen. 3. Godkendelse af revideret regnskab Indkomne forslag. Ingen. 5. Budget og takstblad for det kommende år 2015 forlægges til godkendelse. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Valg af revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Til generalforsamlingen var der i alt (inkl. bestyrelsen) mødt ca. 30 deltagere. Ad 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Eigil Carlsen, Kastanievænget 3 valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Ad 2 Formandens beretning for det forløbne år Fra formand Arne Christiansen's beretning for året 2014 kan nævnes følgende punkter: Årsberetning (formanden) ANTAL MEDLEMMER, er uændret 473 målere og dermed forbrugere. BESTYRELSESARBEJDE, har holdt 5 møder og har deltaget i møder hos Robotek, FVD Region Øst generalforsamling samt fvd's udstilling i Roskilde og et besøg hos Løve-Knudstrup Vandværk, hvor vi så et nyt dobbelt vandværk til 7mio kr. UDPUMPET VANDMÆNGDE i 2014 er der udpumpet ialt m3, heraf er der solgt m3, der er brug til skyldning af filter samt skyldning af den nye ringledning før ibrugtagning og spild(svind) på 3,1%. KOMMUNERNES TILSYN, er senest udført i 2013, så vi påregner nyt besøg i STØRRE VEDLIGEHOLDELSESARBEJDER, I forbindelse med ringforbindelsen har vi lagt 35m på Søster Svenstrup Byvej og under Byvejen ved Søster Svenstrup Byvejs begyndelse, hvor vi fandt et 63mm rør, hvor vi forventede at der var et 75mm. Desværre lå det i en større bue, så vi ramte det ved underboringen af nyt rør og dermed stop for vand i ca 10 timer. Herudover har vi udbedret 4 brud. VANDKVALITET kontrolleres gennem 4 prøver om året, som kan ses på hjemmesiden. 2 hos forbrugerne og 2 på værket. I 2015 udvides med en prøve i den nye brønd ved Møllevej (21). Alle prøver har været tilfredsstillende og er godkendt af kommunen. Den 5. april 2015 Side 1/5

2 ANLÆGSARBEJDER i 2014 var i april, hvor vi udskiftede det meste af elinstallationen og installerede ny automatik til styring og overvågning (SRO) af vores vandværk. Bortset fra en fejl, som vi forsøgte at rette med en ændring af programmet i januar måned, har det virket godt. Det er enkelt og let af betjene vandværket, også fra distancen. Udendør, har den nye ringforbindelse fra Svingomhuset ad Birkede Brovej og ned overmarkerne til Møllevej. Formålet er at sikre, at vi kan levere vand, også når vi bliver nødt til at lukke på Søster Svenstrup Byvej som til da var den eneste forbindelse til vore forbrugere syd og vest. ØKONOMISKE TILSTANDE - investeringen i ringforbindelsen er taget af kassen. vi har således ikke haft brug for den bemyndigelse som Generalforsamlingen i 2014 gav bestyrelsen til at optage den nødvendige kredit. En bemyndigelse som gælder til 2019, men som vi ikke forventer at gøre brug af med mindre brud på Svenstrupvejen og Søster Svenstrup Byvej tilsiger, at vi skal foretage udskiftningen af ledningerne her hurtigere end FORHANDLINGER Kommunen har været påfaldende tavse i Dog har de et ønske om, at vi indberetter nogle adresser mv. vedr. beredskabet. Roskilde Forsyning som forestår vandforsyningen i Roskilde samt afløbsanlægget i hele kommunen, vil gerne gøre brug af vores måleraflæsning. Et ønske som vi gerne imødekommer, forudsat de vil betale de omkostninger, som er forbundet hermed. Vi er p.t. i forhandling, men det kan forekomme, at du vil modtage en henvendelse fra Roskilde Forsyning om, at du skal indberette dit vandforbrug. Mere herom, hvis det bliver aktuelt. FREMTID. i 2015 har vi planer om, at udskifte den gamle ledning i Byvejen fra Dåstrup Kirkevej og ned til Assendløsevej, herunder at ændre ringforbindelsen, således at det bliver ledningen i Byvejen og ikke på Lærkevænget, som er del i ringen. Hvis økonomien tilsiger det kan vi udskyde dette projekt til Se på hjemmesiden efter sommer. Berørte forbrugere kontaktes pr og orienteres om de konkrete tiltag. TIL SLUT, tak til den nu afgåede vandværkspasser, Jørgen Jensen, som trofast har været vores forpost under brud og andre uforudseete situationer. Med Jørgen's "Pensionering" deler vi opgaven på flere hænder, hvorfor Henrik Jørgensen vil være praktikeren på værket, medens Jørn Bruun Rasmussen og Jørgen Trebbien bliver vores telefonstemmer og Erik Kristoffersen overtager opsynet med SROanlægget og dermed den daglige drift. tak til bestyrelseskollegerne, både for trofast deltagelse i møderne, dels for at være med til at sikre, at vore 57 sektionsventiler bliver motioneret, hvert halve år, og dermed være med til at sikre, at vi kun skal lukke for det nødvendige antal forbrugere, som vi orienterer via hjemmesiden og mails. Har du ikke mail eller hvis det er din ægtefælle som får mailen, håber vi på at budskabet videregives til alle husstandens medlemmer som naboer uden mail. tak til forbrugerne for deres tålmodighed, specielt den 4. november, hvor 150 forbrugere var uden vand i 10 timer. Vi har en vandhane på vandværket, hvorfra der kan tappes efter nærmere aftale i nødsituationer. ingen bemærkninger til beretningen fra forsamlingen, godkendt. Den 5. april 2015 Side 2/5

3 Ad 3 Godkendelse af regnskab Kasserer Finn B. Rasmussen gennemgik den reviderede resultatopgørelse for 2014 samt balancen pr Resultatet stemmer fint overens med budgettet. Mindre udgifter i 2014 vedligeholdelse, er årsagen til et lille overskud på ca kr. Likvider i alt ca kr. i bank. Udgift for ny ringledning til Søster Svenstrup var endnu ikke betalt. Årsrapporten er underskrevet af bestyrelsen. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet uden bemærkninger eller kommentarer. Ad 4 Indkomne forslag Ingen. Ad 5 - Behandling af budget og takstblad for det kommende år Budget for 2015 følger budget som der henvises til årsrapporten for Takstblad for 2015 er som der henvises til årsrapporten for Kommentar fra fremmødt i salen, som konstatere at der er kr. mere i overskud end resultatet viser i resultatet for Takstblad og budget godkendt. Ad 6 Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen Arne Christiansen Erik Kristoffersen Jørgen Trebbien Alle blev genvalgt. Finn Rasmussen ønskede ikke, at genopstille. Nyt bestyrelsesmedlem (kasserer) søges, ingen fra salen ønskede, at opstille. Bestyrelsen vil indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor en ny kasserer skal vælges. Antallet af bestyrelsesmedlemmer tages op på ekstra ordinær generalforsamling. Ad 7 Valg af suppleant til bestyrelsen Den 5. april 2015 Side 3/5

4 Lars Berg Olsen N. P. Lillelund Henrik Jørgensen Alle blev genvalgt. Christian Bistrup ønsker ikke, at genopstille. Ny suppleant Ejvind Sørensen blev foreslået og valgt. Ad 8 Valg af revisorer Ole Sørensen Ole Sørensen blev valgt. Per Kristensen ønskede ikke, at genopstille. Christian Bistrup ønskede, at opstille og blev valgt. Ad 9 Valg af revisorsuppleant Eigil Carlsen. Eigil Carlsen, Kastanievænget 3 blev genvalgt. Ad 10 Eventuelt Nye elektroniske vandmålere kan fjernaflæses med display, som forbruger kan købe af vandværket(finn) for ca. 868,75 kr. Tak fra bestyrelsen til Jørgen Jensen for lang og god tjeneste, som vandværkspasser og bestyrelsesmedlem. Tak fra bestyrelsen til Christian Bistrup for god tjeneste, som suppleant i bestyrelsen. Tak fra bestyrelsen til Finn Rasmussen for lang(30 år) og god tjeneste, som kasserer og bestyrelsesmedlem. Tak til Arne Christiansen for en god arbejdsindsats med vandværk s arbejdet fra næstformand Erik Kristoffersen. adresser på forbrugerne gives venligst til Dåstrup VV. Generalforsamlingen hævet: 17. marts 2015 Kim Møller Nielsen, referent Den 5. april 2015 Side 4/5

5 Dirigent Eigil Carlsen Den 5. april 2015 Side 5/5

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup. 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Dåstrup Vandværk A.m.b.a. Byvejen 26, Dåstrup 4130 Viby Sj. Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2014 Årsrapport 2014 - Februar 2015 SE nr.: 32598951 06-02-2015-0 - Orientering om vandværkets

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen. Dagsorden!

Referat fra Generalforsamlingen. Dagsorden! Referat fra Generalforsamlingen Dagsorden! Brændekilde d. 7/4 2015 Generalforsamling i Brændekilde Vandværk A.M.B.A Mandag d. 30/3 2015 kl. 19,00 i Brændekilde Forsamlingshus Dagsorden 1) Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl. 17.00 senest torsdag d. 26. marts på www.fvd.dk Side 2 Aftenens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere