Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S"

Transkript

1 Velkommen Ordinær generalforsamling, d. 17 april 2008

2 Program 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investeringskomité 7. Valg af revisor 8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

3 Beretning for 2007 Selskabets baggrund og forretningsidé Børsnotering Ejendomskøb Finansiering Drift Resultat Investor relations Udviklingen Tyskland Forventninger til 2008

4 Forretningsvision Udvikle et kapitalstærkt børsnoteret selskab, der opbygger en betydelig portefølje af strøgejendomme med bedste beliggenhed i større tyske byer, og gennem huslejeoptimering skabe vækst i indtjening og værdi til investorerne

5 Forretningsideen er enkel og potentialet stort Der forventes værdistigninger på tyske strøgejendomme pga.: Stagnation afløst af stærkt tysk opsving Stort fald i arbejdsløsheden Stigende detailhandel Huslejestigninger Værdistigninger

6 Udbud og børsnotering

7 Forløb af tegning af aktier i Investea German High Street II A/S Tegningsperiode 22. august til 14. september 485 investorer deltog i tegningen Første noteringsdag d. 20 september 2007 A-aktier B-aktier ialt Før emission 36,5 mio 9,0 mio 45,5 mio Emission 0 319,5 mio 319,5 mio Efter emission 36,5 mio 328,5 mio 365,0 mio Følgende aktionærer har oplyst at de ejer mindst 5,0% af selskabets aktiekapital: C&L Holding A/S Henler Germany Investe I ApS Henler Germany Investe II ApS Investea A/S

8 Status på køb af ejendomme

9 Oversigt købte ejendomme Ejendommene Ejendom Delstat Udlejningsareal, m 2 Prospekt lejeindtægt, EUR Købspris, EUR Hamborg Frankfurt am Main, Schillerstrasse* Hessen Kassel, Obere Königstrasse* Hessen Hamburg, Wandsbecker Königstrasse* Hamborg Aachen, Grosskölnstrasse Nordrhein-Westfalen Rosenheim, Münchener Strasse* Bayern Passau, Bahnhofstrasse Bayern Koblenz, Löhrstrasse* Rheinland-Pfalz Essen, Limbecker Strasse Nordrhein-West Landshut, Altstadt 75 Bayern Pforzheim, Westliche Karl-Friedrich-Strasse Baden-Württemberg Braunschweig, Münzstrasse* Niedersachsen Gütersloh, Berliner Strasse Nordrhein-Westfalen Braunschweig, Bohlweg Niedersachsen Essen, Limbecker Strasse 42 Nordrhein-Westfalen Leverkusen, Wiesdorfer Platz 39 Nordrhein-Westfalen Braunschweig Gütersloh Essen Kassel Leverkusen Aachen Koblenz Frankfurt am Main Pforzheim Landshut Rosenheim Passau Total

10 Finansiering

11 Lån Bridge lån: Roskilde Bank, indfriet januar 2008 Permanent lån: Eurohypo AG Lånebeløb dd. DKK 463 mio. Yderligere trækningsret DKK 42 mio. Total låneramme: DKK 505 mio. Rente, inkl. marginal: 5,7% Rentesikringsperiode ca. 7,5 år Tilsagnsperiode: 10 år Sikkerheder: Pant i ejendomme Covenants: Sædvanlige krav til cash flow

12 Drift

13 Drift Godt samarbejde etableret med ejendomsforvalteren Colliers Property Management, München Positiv udvikling i lejeindtægter og tomgang Lejeindtægt steget med DKK 1 mio. i forhold til prospekt Driften er forløbet som forventet og driftsomkostninger er på niveau med prospekt Stærk fokus på restancer Restancer ultimo 2007: Under 30 dage: DKK Over 30 dage: DKK Gode relationer er etableret til lejere og leverandører Total areal Tomgang m 2 April 2008 Butik m² - Kontor / Praksis / Restaurant m² m² Bolig m² 599 m² Lager m² 178 m² Parkering - - Reklamer 0 m² - Diverse 238 m² - I alt m² m²

14 Resultat

15 Positiv udvikling i IGHSII s 1. regnskabsår Selskabets 15 ejendomme købt til lavere pris end forventet. Besparelse på DKK 17,4 mio. Omkostninger ved ejendomskøb og kapitalfremskaffelse blev DKK 24 mio. mindre end forventet Lejeindtægter øget med DKK 1 mio. årligt, en stigning på 2,5% ifht. prospekt Renten på lånene fixed til 5,7%, hvilket er 0,2% bedre end forventet, svarende til besparelse på DKK 0,6 mio. Ejendomsværdier opskrevet med DKK 69,6 mio., svarende til 9,5%, baseret på ny uafhængig valuarrapport fra februar 2008 Netto værdiregulering af ejendomme og købsomkostninger udgør plus DKK 1,2 mio. Årets resultat blev DKK 0,0 mio. efter udgiftsførelse af alle købsomkostningerne Egenkapitalen ultimo 2007 udgjorde DKK 349,2 mio., 40% af balancen, DKK 91,6 mio. højere end forventet. Soliditetsgrad på 39,9% giver basis for yderligere investeringer

16 Investor relations

17 Meddelelser til markedet i 2007 Meddelelser august 2007 Investea planlægger børsnotering af tyske ejendomme 15. august 2007 Investea German High Street II offentliggør børsprospekt 11. september 2007 Førende ejendomsadvokat opstiller til bestyrelsen 18. september 2007 Meddelelse om forløb af tegning 25. september 2007 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 4. oktober 2007 Orientering om opdateret budget for Investea German High Street II A/S 5. oktober 2007 Positive resultatforventninger samt nye medlemmer i bestyrelse og investeringskomité 30. oktober 2007 Øget indtjening i tyske strøgejendomme 28. december 2007 Succesfuld finansiering i Investea German High Street II A/S

18 Selskabets hjemmeside

19 Positiv medieomtale Investea forventer, at velbeliggende tyske strøgejendomme vil udvikle sig bedre end ejendomsmarkedet i Tyskland generelt i de kommende år, og at der vil være basis for stigende markedslejer for velbeliggende butikslejemål på centrale handelsstrøg. Foto: Jochen Helle Berlingske Tidende, onsdag d. 2. april var et godt år for tyske strøgejendomme TYSKE EJENDOMME. Det børsnoterede selskab InvesteaGermanHighStreetIIA/Spræsenteredei sidsteugeetårsregnskabfor2007,somvarbedreend forudset.dettyskeopsvingtrodserfinanskrisen. Af Peter Hartung Det økonomiske opsving i Tyskland er tilsyneladende såstærkt,atdettrodserde negative virkninger af den internationale finanskrise. Derfor blev 2007 et år præget af fremgang på alle åd f d h l periode, hvor man havde budgetteret med et større underskud. Deterbl.a.lykkedesInvestea at finansiere selskabet på et meget attraktivt renteniveaupåtrodsafsubprimefinanskrisen. Renten på selskabets lån er fast og udgør 57 h ilk 02»Det er allerede lykkedes os at øge lejeindtægterne i de erhvervede ejendomme med cirkaenmio.kr.påårsbasis, svarende til lejeforhøjelse på 2,5 procent. Vi havde ikke budgetteret med lejeforhøjelserdetførsteår,sådeter meget positivt. Nøglen til værdiskabelse er som bekendthøjereleje,«konstaterer direktøren. Værdien af selskabets ejendomme er to gange blevet eksternt vurderet. Den seneste vurdering fra februar 2008 i di når man alene ser på kursudviklingeniaktien. Påtrodsafatselskabethar udsendt en række meddelelser vedrørende den positive performance, er selskabets aktiekurs lavere end udbudskursen. Men faldet har dog været en anelse mindre end aktiemarkedernes generelle nedturisammeperiode. Ilysetafdenlangtbedre end forventede performance, forekommer aktien stadig attraktivfornyeinvestorer,og denerdaogsåhandletpænt id ff li l f forventer ledelsen at opnå en højerelejeindtægti2008end forudsat i børsprospektet. Der er endvidere etableret et godt udgangspunkt for at opnåellerovergådenforventede husleje for Fortsat fremgang i 2008 Lejeindtægterne i 2008 forventes at ligge på cirka 43 mio. kr. Efter fradrag for driftsomkostninger og renteudgifter forventes resultat før skati2008atudgøre5,5-6,0 mio. kr., eksklusiv eventuelle di l i Investea German High Street II A/S Investea German High Street II A/S blev noteret den 20. september 2007 på OMX Den Nordiske Børs København. Efter børsnoteringen udgjorde selskabets samlede tilførte kapital 365,0 mio. kr. Emissionen blev en succes med cirka 500 investorer. Selskabet har en solid kapitalstruktur med en relativ lav gearing med en egenkapitaldækning på 40 procent

20 Aktiekursen på IGHSII siden notering 20/ / sep 2007 okt 2007 nov 2007 dec 2007 jan 2008 feb 2008 mar 2008 Investea German High Street II A/S

21 Aktiekursen sammenlignet med C20 20/ / IGHSII: -7,0% C20: -14,2% sep 2007 okt 2007 nov 2007 dec 2007 jan 2008 feb 2008 mar 2008 Investea German High Street II A/S OMX C20

22 IGHSII og OMX Copenhagen Real Estate Index 20/ / IGHSII: -7,0% Index: -20,6% sep 2007 okt 2007 nov 2007 dec 2007 jan 2008 feb 2008 mar 2008 Investea German High Street II A/S OMX Copenhagen Real Estate indeks

23 Udviklingen i Tyskland

24 Markedsudviklingen Generelt positivt ejendomsmarked drevet af fortsat tysk opsving Betydelige regionale forskelle Fortsat stærkere udvikling i Vesttyskland ifht. Østtyskland Bankkrisen har dæmpet prisstigningerne og ført til prisfald i visse segmenter Strøgejendomme har klaret sig godt Forventning om uændret markedssituation i 2008, men med lidt større usikkerhed på grund af bankkrise og afmatning i en række andre lande Uændrede forventninger om lejestigninger over inflationen i de kommende år. Forbedrede købsmuligheder for selskaber med investeringskapacitet

25 Børsen d. 27. februar 2008

26 Børsen d. 11. marts 2008

27 Børsen d. 27. marts 2008

28 Børsen d. 28. marts 2008

29 Børsen d. 2. april 2008

30 Program 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investeringskomité 7. Valg af revisor 8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

31 Årsrapport Selskabets 1. årsrapport blev offentliggjort d. 27. marts 2008 Investea German High Street II A/S Årsrapport 2007

32 Resultatopgørelse 25. juni december 2007 DKK Koncern Modervirksomhed Note Omsætning Ejendommenes driftsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før værdireguleringer Værdiregulering af investeringsejendomme Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

33 Balance pr. 31. december 2007 Aktiver DKK Koncern Modervirksomhed Note Investeringsejendomme Kapitalandele i dattervirksomheder Koncerngoodwill Langfristede aktiver i alt Tilgodehavender fra udlejning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt

34 Balance pr. 31. december 2007 Egenkapital og forpligtelser DKK Koncern Modervirksomhed Note Egenkapital i alt Langfristede finansielle forpligtelser Afledte finansielle instrumenter Udskudt skatteforpligtelse Modtagne deposita Langfristede forpligtelser Kortfristede finansielle forpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt

35 Forventninger til 2008

36 Forventninger til 2008 Konsolideret resultatbudget for Koncernen Resultatbudget (mio. DKK) Prospekt Basis: EK = 365 mio. Budget 2008 Lejeindtægt 40,8 43,0 Årets resultat 3,2 5,5-6,0 Forudsætter yderligere investering i en ejendom, der genererer ca. DKK 0,7 mio. i lejeindtægt i 2008.

37 Program 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investeringskomité 7. Valg af revisor 8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

38 Program 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investeringskomité 7. Valg af revisor 8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

39 Program 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investeringskomité 7. Valg af revisor 8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

40 Bestyrelsen Hans Thygesen, bestyrelsesformand Steen Holm-Larsen, næstformand Torben Schøn, bestyrelsesmedlem Mikkel Kragh Kjeldsen, bestyrelsesmedlem Michael Hansen, bestyrelsesmedlem Alle bestyrelsesmedlemmer indstilles til genvalg

41 Program 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investeringskomité 7. Valg af revisor 8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

42 Valg af medlemmer til selskabets investeringskomite Investeringskomitéen består af 4 medlemmer: Bestyrelsen har udpeget: Hans Thygesen, bestyrelsesformand Steen Holm-Larsen, næstformand Valgt af B-aktionærer: Adm. Direktør Erik Bresling Adm. Direktør Carl Christensen Begge B-aktionær-valgte medlemmer stiller op til genvalg

43 Program 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investeringskomité 7. Valg af revisor 8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

44 Program 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af de af B-aktionærerne valgte medlemmer til selskabets investeringskomité 7. Valg af revisor 8. Eventuelle forslag fra aktionærer og bestyrelse

45 Tak

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 GERMAN HIGH STREET II A/S halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Investea german high street II A/S Selskabsoplysninger

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S

G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S G r i f f i n B o n d s I I N R W A / S Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 / 2 0 0 7 B o n d s I I N R W A / S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2006/2007 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 5 Beretning Hovedaktivitet

Læs mere

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta.

Afrapporteringen sker i EURO, idet dette er selskabets operationelle og funktionelle valuta. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 79 / 2011 Hellerup, 19. september 2011 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK Invester i en børsnoteret ejendomsaktie PMS 296 - og få del i det tyske opsving PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving 1 Indledning 4 1 Indledning Dette

Læs mere

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S

Årsrapport 2014 for Prime Office A/S Årsrapport 2014 for Prime Office A/S (CVR-nr. 30558642) Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 DK-1007 København K Aarhus, den 25. marts 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 73/2015 Selskabsoplysninger Selskab

Læs mere

Core German Residential II Kommanditaktieselskab

Core German Residential II Kommanditaktieselskab Core German Residential II Kommanditaktieselskab Årsrapport for 2014 CVR-nr. 31 05 15 17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2012 Berlin III A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2013 Birkerød, 28. februar 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51

ÅRSRAPPORT 2011. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 ÅRSRAPPORT 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr.: 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Hoved og nøgletal 06 Ledelsespåtegning 07 Revisors påtegning 08 Ledelsesberetning

Læs mere

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13

Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 Berlin High End A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 29 10 56 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Prime Office A/S Årsrapport 2008

Prime Office A/S Årsrapport 2008 Prime Office A/S Årsrapport Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2009 02. april 2009 Periode 10.12.2007 31.12. Årsrapport Om Prime Office A/S Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver dig mulighed for

Læs mere

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære

RE - CAP A/S. Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014. CVR-nr.: 29 24 64 91. Årsrapporten er fremlagt og. godkendt på selskabets ordinære RE - CAP A/S Årsrapport for året 1. juli 2013 30. juni 2014 CVR-nr.: 29 24 64 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/ 10-2014 Dirigent: Side 1 af 54 Årsrapport

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie

Invester i en børsnoteret ejendomsaktie CMYK PMS 296 Invester i en børsnoteret ejendomsaktie - og få del i det tyske opsving PMS 296 Succesfaktorer - Prime Office Fokus på velbeliggende kontorejendomme i Tyskland stabilt afkast med gode vækstmuligheder

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011

PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 PERIODEMEDDELELSE 1. januar - 31. marts 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 12

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 55 / 2010 Hellerup, 30. september 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011

PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011 PERIODEMEDDELELSE for 1.-3. kvartal 2011 EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30 55 77 51 Indhold 03 Selskabets profil 04 Oplysninger om selskabet 05 Ledelsespåtegning 06 Ledelsesberetning 09 Oplysninger

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere