XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re et experovid quiam. LÆS SIDE X GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

2 2 BERETNING Når regnskabet for det seneste år er gjort op, bør Danske Kreds og alle medlemmer spørge sig selv, om vi fik fokuseret rigtigt, i året der gik. Danske Bank fik ny topdirektør. Flere hundrede medarbejdere blev afskediget. Performancekulturen fylder rigtig meget alle steder i koncernen. I beretningen kan du også læse seks medlemmers historie om, hvordan fagforeningen har spillet ind på deres arbejdsliv.

3 BERETNING 3 KREDSBESTYRELSENS BERETNING

4 4 BERETNING Ny kultur I 2013 fik Danske Bank ny administrerende direktør, Thomas Borgen, og det betyder nye toner. Thomas Borgen ser ud til at vide mere om den virksomhed, han er direktør for, end den foregående. Det er altid godt med indsigt, og Danske Kreds har en oplevelse af en direktør, der har sat sig for, at Danske Bank skal genrejses, og det skal gå hurtigt med at få rettet op på privatkundernes opfattelse af banken efter den kuldsejlede New Standards-kampagne. Det er vel, hvad han er bestilt til af aktionærer og en bestyrelse, der kræver en egenkapitalforrentning på 9 procent i Danske Kreds er tilfreds med en topledelse, der melder klart ud, for det er nemmere at arbejde med. Bagsiden af medaljen er, at så kommer forandringerne måske i noget hurtigere tempo, og det betyder jo noget, fordi medarbejderne også gerne skal kunne følge med. Vi kikker ind i en bank, der absolut kun laver det nødvendige. Der vil være ting, vi ikke skal lave mere. Og flere processer skal digitaliseres, for det er jo mange gange billigere. Desuden vil man finde arbejdskraften andetsteds end i banken, og det kan være både i Danmark eller uden for. Alle muligheder bliver afdækket. Den nye direktør taler om en ny kultur, der har at gøre med tilgangen til kunderne. Thomas Borgen har sagt, at der skal være kortere fra bank til kunde, og banken skal væk fra stive forretningsgange, og der skal fjernes noget bureaukrati. Danske Kreds medlemmer har længe ønsket at bruge mere tid på de opgaver, der skaber værdi for kunderne. Hidtil har opfattelsen af Danske Bank været en meget topstyret virksomhed, så det kan indebære en kulturrevolution, når Thomas Borgen vil have mere decentralt ansvar og have uddelegeret kompetencen. Det er langt hen ad vejen en basal erkendelse fra den nye direktør, at man ikke kan sidde øverst i så stor en virksomhed og være den klogeste hele vejen ned igennem systemet. For at kunne ændre de rigtige steder må man forstå forretningen og kunderne til bunds. Mens den tidligere direktør ikke leverede nogen af delene, satser Danske Kreds på, at Thomas Borgen kan. Direktøren har blandt andet lavet en linje, hvor medarbejderne direkte kan komme med forslag til forbedringer på arbejdspladsen. Rationalisering Danske Kreds ønsker ærlighed omkring rationaliseringstiltag som Think Simple og Performance Culture. Vi er ikke de sidste til at erkende, at der har været mange irrationelle arbejdsgange i organisationen, og det er bestemt en fordel for medarbejderne, hvis der bliver sat ind den slags steder. Vi skal ikke tage fejl af, at der er medarbejdere, der sidder med opgaver, der ikke virker gennemtænkt fra ledelsens side. Hvorfor bliver det ikke lavet om? Det kan godt være, at det kun er fem minutter i den enkeltes hverdag, men ser man det ud over hele koncernen, kan det blive til noget. Når det gælder Lean, har mange medarbejdere en oplevelse af, at banken på forhånd har defineret, hvor- Illustration: Mikkel Hennssel

5 BERETNING 5 dan ting skal være anderledes. Danske Kreds foretrækker, at man går en anden vej sammen med medarbejderne for at få skabt forandringer. Danske Bank kan være god til at lave noget om, men det har altid været sådan, at medarbejdere bare skal gøre det, der bliver sagt. Thomas Borgen vil gerne den anden vej rundt, hvor de personer, der arbejder med tingene i hverdagen, sikkert er klogest på det. En strategi, hvor vi skal være 20 procent færre, men i øvrigt lave det samme, ser Danske Kreds ikke som en løsning. Det er jo ikke et spring det er bare dårligt arbejdsmiljø. Det havde været positivt, hvis direktøren ville erkende, at strategien ikke kan gennemføres med så mange færre medarbejdere, som planen er. Vi har længe set, at de steder, hvor der afskediges, må de resterende medarbejdere bare løbe stærkere, og overarbejde er blevet reglen. Vores udfordring er jo, at vi ønsker, at vores medlemmer bliver ved med at have et job. Samtidig er vi vidende om, at vi skal være færre, så der er ikke job til alle. Desuden forsvinder nogle job til Litauen. Tidligere var det bare parolen: Vi skal bare være færre, så nu kører grønthøsteren. Nu går man ind og ser på, hvor i virksomheden ledelsen kan skære ned på hvad. Det er helt tydeligt, at hvis banken skal spare, så bliver der sparet. Skal man af med noget personale, så kommer man af med det personale. Danske Bank har siden 2008 sagt farvel til medarbejdere. En helt ny undersøgelse i hele koncernen på tværs af landegrænser viser for Danmarks vedkommende, at 53 procent af samtlige medarbejdere i Danmark frygter for at miste deres arbejde. Når det gælder Danske Banks image, er der kommet ro på. I hvert fald er Thomas Borgen lykkedes med at sige: Nu stopper vi lige et øjeblik, for det gik for hurtigt med lukning af filialer. Vi lukker ikke flere kasser, vi har tværtimod planer om at lukke nogle op. Danske Bank er i hvert fald der, hvor bankens image ikke længere er i frit fald. Fyringer i november Tirsdag den 19. november blev 251 medarbejdere afskediget. Det ramte ikke bare de afskedigede, primært medarbejdere i back officefunktionen, men har øget presset på alle medarbejdere. Derudover har der mange steder været drypvise fyringer. I oktober meldte direktionen ud, at der skulle spares en milliard kroner ved at reducere i omkostningerne. Reduktion i omkostninger betyder også, at der skal være færre medarbejdere i hovedsæde og supportfunktioner. Hvis direktionen forventer, at det samme arbejde kan laves med færre medarbejdere, så tager den fejl. I Danske Kreds har vi ikke set nogen udregninger af, hvor mange medarbejdere der er brug for.

6 6 BERETNING Det er ikke den måde, det foregår på. Der kommer et sparekrav ovenfra, og så regner man ud, at det kræver, at man fyrer for eksempel 290, så passer pengene. Danske Kreds var især bekymret for de områder, hvor man skærer, både fordi der skal skæres medarbejdere, og fordi man finder teknologiske løsninger. Nye åbningstider Danske Kreds er enig med direktør Thomas Borgen i, at der skal større fokus på kunderne. Vi ved, at medarbejderne ønsker at bruge mere af deres tid på kerneopgaverne de opgaver, der skaber værdi for kunderne. Og vi ved, at det er vigtigt for medarbejderne, at kunderne får en god behandling. Danske Bank har åbnet op for kundemøder om aftenen, men der er ikke mange kunder, der har benyttet sig af det. En privatkunderådgiver kan frivilligt aftale nogle aftenmøder. Det er Danske Kreds knap så begejstret for, hvis det sker til almindelig timeløn, når man sidder i filialen til klokken 20. Taksten er bestemt i standardoverenskomsten fra Heldigvis viser det sig, at der ikke er så mange almindelige borgere, der vil have rådgivning om aftenen. Der er faktisk flere, der hellere vil komme om morgenen, inden de kører på arbejde. Hvis man endelig skal i banken, er det som regel så vigtigt, at man gerne tager fri fra sit arbejde. Tillidsmænd afskediget Det er et slag mod det faglige system, når banken afskediger tillidsmænd som det skete i november. Tilmed blev de pågældende hevet til side og fik besked, samme dag som der var orienteringsmøder for tillidsmændene. Holdningen hos Danske Kreds var, at de ikke først skulle medvirke til at se mange kolleger blive fyret for efterfølgende at få besked om, at de i øvrigt også selv var fyret. Danske Kreds har meget svært ved at få indblik i, om de job, de pågældende tillidsmænd havde, også for-svandt? Derfor er vi tilfredse med, at man i den nye overenskomst kræver, at virksomheden skal dokumentere, at den har gjort noget for at finde en anden stol. Men beskyttelsen er stadig svækket. Plan B Rationaliseringer, offshore og afskedigelser betyder, at rigtig mange medarbejdere står over for et jobskifte. I det forløbne år har Danske Kreds til tider meldt barskt ud, som vi har gjort omkring plan B. Den store udfordring er at gøre det klart for kollegerne, at de bliver nødt til at have en plan B og i den forbindelse få fastlagt, hvorvidt de har de rette kompetencer eller har brug for et kompetenceløft. Danske Kreds har inviteret til medlemsmøder for medlemmer af Finansforbundet - først i Group Services og derefter i resten af koncernen - og vi har talt med folk om deres fremtidsplaner i samarbejde med Finansforbundet. Responsen har været super god. Uanset at det ikke er mange, der er kommet i gang med en anden uddannelse, fik vi øget be-

7 BERETNING 7 vidstheden om, at der måske er en forhøjet risiko her. Vi har medlemmer, der gør sig forestillinger om, hvad de vil, hvis de ikke kan blive i banken. Det kræver mange ressourcer at tænke: Hvis jeg ikke skal være i mit nuværende arbejde, hvad skal jeg så? Performance Performancekulturen fylder meget alle steder i koncernen. Udfordringen er, at alt hele tiden skal måles og vejes. Det giver flere steder et dårligt arbejdsklima, og mange medarbejdere bliver utrolig fokuserede på sig selv på bekostning af gruppen. Udviklingssamtalen hedder nu Performance Appraisal, og performancekulturen er bygget direkte ind i udviklingssamtalen. Det er vigtigt at forstå, hvad der bliver forventet, og hvordan man kan indfri disse forventninger i form af klare, rimelige og forståelige mål. Men medarbejderen har også en mulighed for at gøre sin leder opmærksom på, hvis målene er urealistiske set i forhold til den tid og de ressourcer og kompetencer, medarbejderen har til rådighed. Lønmodellen i Danske Bank er i virkeligheden skræddersyet til performance-kulturen, idet der er mulighed for at honorere fra 0 til 25 procent i tillæg, som udgør et supplement til løn på stolen. Danske Kreds har opfordret medlemmerne til at gå i forhandling med deres leder, hvis de føler sig berettiget til en stigning i det individuelle tillæg. Det individuelle tillæg er lederens mulighed for yderligere honorering af en medarbejder for den måde, hvorpå medarbejderen når sine mål og skaber værdi i jobbet. Der er en risiko i Performance Culture, hvis for mange oplever, at bedre performance ikke honoreres. Så kan det give bagslag. Omvendt kan man sige: Gør du det dårligere, kan din le-der tage løn fra dig. Her kan Danske Kreds kun gentage, at det princip har banken selv valgt at være tilbageholdende med. Men man kan jo mene, at noget af dynamikken i sådan en model jo er, at man tager fra de dårlige og giver til de bedre. Det er jo dilemmaet med pris på stolen og et individuelt tillæg fra 0 til 25, at hvis de skulle gå fuldstændig efter aftalen, så skulle man både kunne gå op og kunne falde tilbage. Trivsel Trivsel har stået højt på dagsordenen i Danske Kreds, og vi havde det med på medlemsmøderne i efteråret. Mens bankens årlige EOS viste, at medarbejderne trives, var signalerne fra medlemmerne noget mere blandede på medlemsmøderne. Desuden viste Finansforbundets løbende trivselsundersøgelse en noget ringere trivsel. Hvorfor stortrives medarbejderne, når banken spørger, men ikke når Finansforbundet spørger? 53 procent, altså over halvdelen af de danske medarbejdere, frygter en fyring. På et møde i Danske Unions drøftede vi emnet trivsel med repræsentanterne i Danske Bank i Norge, Finland, Sverige, Nordirland og Irland. Her blev det klart, at de faglige organisationer her har

8 8 BERETNING tilsvarende oplevelser. En af de sidste dage i marts samledes vi i vores tværnationale samarbejdsudvalg, og her fik vi faktisk anerkendelse tilbage fra Thomas Borgen, der faktisk så det som en udfordring, og vi fik nedsat en fokusgruppe, der skal se på, hvorfor man ikke kan regne med det, folk svarer. Vi er enige med banken om, at tilfredse medarbejdere performer bedst. Danske Kreds vil gøre vores yderste for at medvirke til bedre trivsel. Her er de vigtigste punkter manglende tillid mellem leder og medarbejder, manglende lokal handlekraft og et vedvarende arbejdspres. Overarbejde I 2013 følte mange sig stadig hårdt ramt af lanceringen af kundeprogrammet. Både i filialerne og i de funktioner, der servicerer filialen, har man været presset til det yderste. Danske Kreds har derfor haft fokus på at finde løsninger for de medarbejdere, der måske ikke kan nå alle opgaver inden for normal arbejdstid. Danske Kreds har opfordret til, at alle medarbejdere registrerer alle de timer, de lægger i banken. Koncernens ledelse mener dog ikke, at mængden af over- og merarbejde er stor nok til, at man vil indgå andre og bedre aftaler, end hvad overenskomsten foreskriver. Offshoring En særlig type af fyringer drejer sig om, at koncernen flytter opgaver fra Group Services i Danmarks til Group Services i Litauen. Ledelsens begrundelse for fyringerne er, at man ikke kan finde beskæftigelse til de medarbejdere, hvis beskæftigelse flyttes til Litauen. I løbet af det sidste år er man nået op på 350 medarbejdere i Litauen, så man har fået flyttet en hel del processer. Sådan som vi forstår det, er der tale om simple opgaver, og det er måske derfor, at det er udråbt til en succes, og det er måske ikke det, der kræver så meget. Men det fortsætter, og det er jo meningen. Danske Kreds prøver at finde ud af, hvilke opgaver de reelt flytter, og hvad kredsen kan gøre, for at de måske kan optage nogle opgaver et andet sted. Skal der ansættes en i Litauen, så skal der skæres i et af de andre lande. Når banken flytter arbejde til Litauen, så skraber man en tredjedel af lønnen væk, og som perspektiv flytter man flere opgaver derover og fyrer i Danmark. Danske Kreds har på flere møder forsøgt at ruste de berørte medlemmer. Det har vi gjort på møder, hvor Finansforbundet og Danske Kreds har præsenteret redskaber, der sætter med-

9 BERETNING 9 lemmerne i gang med at tænke over deres fremtidige job. Danske Kreds har opfordret medlemmerne til at have en plan B klar, i tilfælde af at de skulle blive fyret. Indsats for nye medlemmer Danske Kreds har i landsmødeperioden fra 2012 til september 2014 sat som mål at hente 500 nye medlemmer. Vi besøger kantinerne for at møde medlemmer og ikke-medlemmer og fortælle om Finansforbundet. Hver gang bliver vi taget rigtig godt imod, og medarbejderne er glade for at se os, og vi får en god dialog om de udfordringer, som hverdagen giver i disse tider, hvor besparelser fylder meget hos vores medlemmer og ikke-medlemmer. Foreløbig har vi nået 429 nye medlemmer, både helt nytegnede og fra andre forbund. Det er vigtigt at få forklaret andre faggrupper vigtigheden i et samlet forbund, som har forhandlingsretten med vores arbejdsgiver. Det gør vores besøg endnu vigtigere, at det også fungerer som støtte til tillidsmandens daglige arbejde. For Danske Kreds handler besøgene også om synlighed vi eksisterer, og vi er tilgængelige. Tillidsmandsvalg Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er gået fra at være godt 300 til at være 200 tillidsmænd, og vi er gået fra at være 60 områdetillidsmænd til at være 38. Til gengæld passer tillidsmandsorganisationen til bankens organisation, og vi satser klart på kompetente tillidsmænd. Ved tillidsmandsvalget i 2013 lykkedes det at få valgt tillidsmænd i næsten alle valgområder. Aftale om frivillig fratrædelse Vi har forhandlet afbødeforanstaltninger, frivillige fratrædelser og vilkår ved afskedigelser i forbindelse med koncernens behov for at reducere antallet af medarbejdere frem til Den aftale, vi har indgået, giver mere til de erfarne medarbejdere, der indgår en aftale om frivillig fratrædelse end den tidligere aftale. Hvis banken for alvor mener, at man skal gå efter frivillig fratrædelse, så kan vi godt have den opfattelse, at der skal være nogle bedre tilbud for at få folk ud frivilligt. For at få folk til at gå frivilligt frem for at vente på at blive fyret, så er forskellen ikke stor. Så er det let at blive siddende og vente på at blive fyret.

10 10 AFSKEDIGELSER Stemningen var faktisk tryg Kim Dino Skaarup blev opsagt 19. november efter 35 år i banken. Han kom hurtigt i job igen, men er glad for den støtte, han fik i forløbet BEREDSKAB VED AFSKEDIGELSER Danske Kreds rådgiver medlemmer, der kommer ud for en afskedigelse. Det gælder alle forhold i den forbindelse. Rådgivning kan handle om omplacering til andre afdelinger, kompetenceudvikling eller karriererådgivning i FTF-A. 55-årige Kim Dino Skaarup fra Group IT havde haft det på fornemmelsen. Som Product Owner var han normalt med til at prioritere, hvad der skulle ske i de forskellige team, men op til afskedigelsen blev han ikke involveret så meget som normalt. Så jeg var ikke så overrasket, da dagen kom. Jeg havde gjort mig mine tanker og havde sendt mine private mails hjem, fortæller han. Den 19. november var han til et stort fællesmøde med andre fyrede, hvor hans tillidsmand var til stede. Ved den efterfølgende samtale med chefen var tillidsmanden også med. Her fik jeg hørt om mine rettigheder og pligter, og jeg er meget tilfreds med de aftaler, banken og Danske Kreds har lavet om opsigelse, outplacementforløb og videreuddannelse. Selv om stemningen var trykket, så var den også tryg, siger han. Kim havde gjort sig tanker om en plan B, og dagen efter var han ude med en kollega, som roste ham for at være en fantastisk formidler. Jeg aftalte med mig selv, at i december måned ville jeg tage det roligt. Der var trods alt 14 måneders løn inklu- sive fratrædelsesordning. Jeg behøvede ikke at gøre noget overilet, fortæller han. Planen var at lave en virksomhedsplan mod et arbejdsliv som selvstændig underviser i forretningsudvikling. Jeg vidste, det ville tage tid, så jeg søgte ind som freelancer i et konsulentfirma. Der går typisk tre måneder, inden man får noget at lave, men allerede dagen efter kom jeg til samtale. 1. februar startede jeg som forretningsarkitekt i BEC, så jeg havde ikke den tid, jeg regnede med, til at gå og være sur og deprimeret, siger Kim, der arbejder videre med planen om at blive selvstændig underviser i forretningsudvikling i it-projekter. Kim er p.t. medlem af Finansforbundet, men med sin nye situation som selvstændig giver det ikke mening at fortsætte. Var det muligt, ville jeg gerne være medlem. Forbundet har altid været der for medlemmerne, siger han. I dag har han et nyt liv uden for banken, og han er sikker på, at hans egen optimistiske indstilling har været med til at sende ham godt videre. Men kredsens og forbundets aftaler omkring opsigelser gav ro og tryghed. Det har været en kæmpe støtte at vide, at man kan gå over et år uden at lide økonomisk nød, siger han.

11 NYE MEDLEMMER 11 Tilbuddene tiltrak mig Kathrine Lakhanah Jensen har som akademiker valgt at melde sig ind i Finansforbundet, fordi tilbuddene her er målrettet mest til hende Foto: Nana Reimers Jeg synes, Finansforbundet har en bred forståelse for mit arbejdsliv og har mange spændende tilbud. 25-årige Kathrine Lakhanah Jensen er uddannet matematik-økonom fra Århus Universitet. Hun er ansat i Market Risk i det etårige graduate-program for akademikere, som er en særlig overgangsordning mellem studie og job, og hun er nyt medlem i forbundet. Jeg netværker i forvejen på tværs af afdelingerne i Danske Bank med graduate-kollegaer, og de foreslog, at jeg tog med til et arrangement. Egentlig havde jeg ikke tænkt over, at der var de her muligheder, men jeg kunne hurtigt se, at Finansforbundet har rigtig mange målrettede tilbud til mig, siger hun. Kathrine var, mens hun læste, medlem af IDA, ingeniørernes fagforening. Fordi det var billigt, og der var gode forsikringer. Men nu er det faktisk også billigere at være medlem af Finansforbundet. Jeg er egentligt ikke gået så meget op i det med fagforening og A-kasse, det har jeg ikke haft behov for at undersøge. Men ud over dette, så tilbyder Finansforbundet mig netop muligheden for at lære min egen sektor at kende fra andre vinkler end gennem mit daglige arbejde. Sammen med netværksmulighederne på tværs af sektoren er det meget attraktivt for mig, fortæller hun. Via en mail om NYA (Network of Young Academics) i forbundet så hun, hvor mange arrangementer, der er. Jeg var til et rigtig godt møde i forbundet På sporet af fremtidens finanssektor. Det indeholdt blandt andet en lille workshop med en netværks-coach, et oplæg af en fremtidsforsker omkring trends og tendenser i finanssektoren og til sidst et indslag af Anders Lund Madsen om, hvordan man klarer sig i finanssektoren. Mødet med andre i sektoren, der arbejder med de samme opgaver, er supergodt, fortæller hun. Kathrine har endnu ikke lært Danske Kreds så meget at kende, men hun glæder sig. Ikke mindst fordi hun forventer at have en fremtid i banken. Graduate-forløbet er en slags oplæring, hvor vi er på turnusbesøg og får en god fornemmelse for virksomheden. Fremover er det planen, at jeg skal være analytiker, fortæller Kathrine Lakhanah Jensen. HVERVNING Danske Kreds har fokus på hvervning af nye medlemmer, og i 2013 har vi fået 233 nye medlemmer. Med succes har vi besøgt de store kantiner i Holmens Kanal og Lersø Parkallé.

12 12 OUTPLACEMENT Gitte bliver kommunom Outplacement har hjulpet 53-årige Gitte Malcho ind i et uddannelsesforløb, og hun går målrettet efter at blive ansat i en kommune I morges klokken otte afleverede jeg en 48-timers eksamensopgave om forvaltningen i kommunen. Så glad var 53-årige Gitte Malcho, da hun afleverede, at sekretæren fik et kram. Det er 33 år siden, at Gitte blev udlært kontorassistent og i 1998 blev hun ansat i BG Finans/Ekspresbank, der senere blev overtaget af Danske Bank, hvor hun kom til at arbejde i Handelsfinans og have med låneansøgninger at gøre. Efter et år med rejser og selvvalgte aktiviteter, blev Gitte i 2008 ansat i Danske Banks filial på Amagerbrogade, hvor hun sad i kassen, indtil hun skiftede til inkassoafdelingen i Høje Taastrup, hvor hun var de næste fem år. 19. november 2013 blev Gitte fyret. I december kom jeg til et fantastisk møde i Finansforbundet og Danske Kreds. Det var bare så godt, fordi der var en entusiasme her inden fra huset på Applebys Plads, som betød, at jeg bare fik enorm lyst til at tage imod et tilbud om et outplacementforløb hos Mercury Urval, fortæller Gitte om den dag, hvor hun fik mulighed for at spare med andre opsagte medlemmer og få gode råd om jobsøgning. Hvis hun skal give en mere personlig forklaring på sit gode humør og udtalte optimisme trods opsigelsen, lyder det sådan her: Måske er jeg heldig stillet, fordi jeg Foto: Nana Reimers OUTPLACEMENT Bliver du afskediget fra dit job i Danske Bank, kan du få jobrådgivning, også kaldet outplacement. Danske Kreds sørger for, at opsagte medlemmer kan mødes med andre opsagte og få råd om jobsøgning eller komme i gang med kompetencegivende uddannelse. ikke oplever fyringen som et nederlag. Jeg kan ikke bruge det til noget, at det er synd for mig. Eller det skulle være min egen skyld, siger Gitte. Da en arbejdsmarkedskonsulent i Finansforbundet på et møde introducerede Kommunomuddannelsen, var hun solgt: Jeg følte straks, at det her er bare lige mig at arbejde i en kommune eller region. Og jeg er bare så glad for at være studerende, siger Gitte, der går på et hold med 22 deltagere og nogle fantastiske lærere. Kommunomuddannelsen er opbygget af tre obligatoriske moduler og to valgfrie moduler. Foreløbig er Gitte færdig med første modul. Fratrædelsesperioden udløber til maj, så Gitte søger job samtidig med uddannelsen, og hun har netop skrevet direkte til borgmesteren i sin kommune og tilbudt sin arbejdskraft, fordi som hun siger: Nogle gange skal du overtræde din personlige grænse og bare være lidt fræk.

13 LEDERNE 13 Også en fagforening for chefer Jacob Monin Rasmussen har som filialdirektør stor gavn af medlemstilbud fra forbundet. Som regel bliver jeg positivt overrasket, siger han Jacob Monin Rasmussen er chef i Hunderup Afdeling i Odense. Han er en mand med et positivt sind. Når Danske Kreds og Finansforbundet har tilbudt lederdage, gå hjemmøder og forløb med netværk for ledere på tværs af brands, så har Jacob været med. Som regel har arrangementerne været positivt overraskende med aktuelle temaer. Derfor tager jeg også tit min souchef med, fortæller han. Så har de nemlig en fælles referenceramme, når de kommer hjem til afdelingen. Vi bruger ofte pinde fra arrangementerne på ledermøderne hjemme hos os selv, for at alle kan lære af informationerne. Lige nu arbejder vi med temaer fra sidste lederkursus, Træd i karakter som leder. Arrangementerne er altid relevante og af god kvalitet, synes jeg. Der er flere ledere i Danske Bank, som bruger lederarrangementerne som inspiration, og sidste gang var 18 ud af 21 ledere fra Danske Bank, smiler han. NETVÆRK Netværk er et helt centralt element i arbejdslivet og karrieren, og mange finder deres drømmejob den vej. Finansforbundets ledernetværk er et tilbud til dig, der vil styrke dine kompetencer, sparre med og få inspiration fra andre ledere fra sektoren på tværs af virksomhederne. Foto: Alex Tran Selv deltager han i relevante tilbud, når han har mulighed for det. Medlemskabet af Finansforbundet er naturligt for Jacob, som har været med, siden han var elev i Bikuben. Han har været leder siden I samarbejdet med sin områdetillidsmand ser han en stor fordel i at være i samme fagforening. Det giver en bedre forståelse. Måske er vi ikke altid enige, men vi får det til at spille. Netop på dette plan giver et medlemskab også mening, siger Jacob og tilføjer: I forbindelse med nedskæringer i vores område har Danske Kreds holdt orienteringsmøder for tillidsmændene, som jeg som chef har haft god gavn af. Jeg synes generelt, kredsen agerer meget professionelt, og tillidsmændene er godt klædt på af kredsen til at håndtere problemstillingerne. Vi lander altid ordentligt, når der skal afskediges, fortæller han. At Finansforbundet kan være en del af limen i et kollegialt samspil, er sikkert. Således har halvdelen af hans afdeling været på Extreme Event -kursus gennem forbundet. Tilbuddene udnyttes. Jacob Monin Rasmussen er fortsat medlem af forbundet, fordi han oplever, at det også er en fagforening for chefer.

14 14 KARRIERE En plan B for karrieren Anna Rosenlind føler sig efter samtalen med en arbejdsmarkedskonsulent bedre rustet til fremtiden og har nu en plan for sin karriere, som giver ro Anna Rosenlind er seniorsagsbehandler i Bankservice i engagementsoverførsler, og hun er en af de medarbejdere, som har valgt at tage en samtale med en af Finansforbundets arbejdsmarkedskonsulenter. Under Danske Kreds kantinebesøg blev hun overbevist om, at det ville være en god idé for hende at have en plan B for karrieren. Jeg vil gerne være medbestemmende og selv tage initiativet, og så har jeg en nysgerrighed omkring, hvad jeg ellers kan bruges til, hvis jeg ikke skal sidde i mit nuværende job. Det er jo en saga blot, at man har sin stilling på livstid, og efter samtalen ved jeg, at hvis banken en dag vælger mig fra, så har jeg andre muligheder, men jeg ved også, at jeg selv kan opsøge andre muligheder, selv om jeg ikke bliver valgt fra, fortæller Anna Rosenlind. Hendes forventning til samtalen var at få en afklaring af, hvilke job hun egner sig til, og den afklaring fik hun. Hendes mavefornemmelse omkring, at hun er en stærk formidler, som er god til at undervise og motivere, blev bekræftet gennem personprofilanalysen og samtalen, og derfor har Anna Rosenlind nu en plan PLAN B På medlemsmøder har Danske Kreds sammen med Finansforbundet og FTF-A præsenteret de værktøjer, der kan bruges til at udtænke en brugbar plan B, hvis man ikke kan blive i sit nuværende job. for, hvordan hun kan gribe sin planlægning af den fremtidige karriere an. Jeg vil i første omgang tage konklusionerne fra min samtale med til min udviklingssamtale, og så vil jeg ønske at få noget uddannelse inden for undervisning, projektledelse eller lignende, som kan gøre mig mere attraktiv som medarbejder. Jeg vil samtidig præsentere min leder for, at der er andre ting, jeg gerne vil og kan i fremtiden, og at jeg er parat til at udvikle mig, fortæller hun. Anna ser samtalen med arbejdsmarkedskonsulenten som en mulighed for at få nogle redskaber, der kan styrke hendes muligheder i fremtiden. Sådan vil hun hellere se på det i stedet for at have fokus på at holde frygten for en fyring på afstand. Alligevel har samtalen givet hende mere ro i maven. Selvfølgelig vil man altid blive ked af det, hvis man bliver fyret, men nu ved jeg jo, at jeg kan en masse andet end det, jeg laver nu. Jeg har fået en tro på, at hvis Danske Bank ikke kan bruge mig, så kan jeg bruges i mange andre jobtyper, og det giver en god afklaring, siger Anna Rosenlind. Foto: Lisbeth Holten

15 TILLIDSMANDSUDDANNELSEN 15 Jeg burde have gjort det før Bo Houborg kalder den nye tillidsmandsuddannelse fantastisk. Han er blevet kollegernes vagthund og har gennemgået stor personlig udvikling Jeg var jo lidt bekymret for at stå frem foran andre, men allerede en af de første dage stod jeg på en papkasse og holdt tale. Man løftes og presses, og det er helt fantastisk. 54-årige Bo Houborg er personlig rådgiver i Gjesing Afdeling i Esbjerg. I 2012 tænkte han, at nogen måtte sikre, at der kom bedre information til afdelingen mellem ledelse og medarbejdere. De havde ingen tillidsmand. Med nedskæringer og utryghed blev det vigtigt at få informationer. Og der burde være nogen til at hjælpe kolle-gerne. Så jeg meldte mig som tillidsmand og kom ind på den nye uddannelse. Det har jeg ikke fortrudt. Kun at jeg ikke gjorde det for 20 år siden, siger Bo. Tillidsmandsuddannelsen havde engagerede instruktører, der gav Bo en stor personlig udvikling med deraf større indsigt i egne styrker og muligheder. Man skal ville det, være åben og ikke gemme sig. Man skal turde fortælle personlige ting. Til gengæld får du et stort udbytte både fagligt og personligt og lærer at argumentere på andres vegne. Man er dermed med til at gøre en forskel, fortæller han. Bo Houborg ser det som en stor styrke, at man på uddannelsen lærer om ledelse i praksis. Du får et indblik i ledernes hverdag, som gør, at du står styrket over for dem. På den måde bliver du kollegernes vagthund og bindeled til ledelsen. Du bliver rustet til at tage dialogen. Jeg har været med til et par alvorlige samtaler, hvor jeg fungerede som et par ekstra ører, siger han. Som tillidsmand skal du støtte op om kollegerne og afklare med HR og Finansforbundet, at medlemmerne får de bedste vilkår. Ofte er det mig, der fører dialogen på vegne af medlemmerne. Det er vigtigt at være tilgængelig, hvorfor kollegerne kan kontakte mig, lige så meget det skal være. TILLIDSMANDS- UDDANNELSEN Alle nyvalgte tillidsmænd gennemgår Finansforbundets grunduddannelse for tillidsmænd, der varer i alt 17 dage og afsluttes med eksamen. Tillidsmandsuddannelsen tager halvandet år på syv moduler og med en del investeret fritid. Den nye uddannelse slutter med eksamen og 10 ECTSpoint. Bo Houborg fik karakteren 12 til den afsluttende eksamen. Egentlig betyder de 10 ECTS-point ikke så meget for mig. Men karakteren betyder noget. Den er en bekræftelse over for mig selv på, at jeg har fået noget med fra uddannelsen og dermed kan opfattes som en seriøs modpart, siger Bo. Med uddannelsen er jeg mere blevet en sparringspartner på arbejdspladsen end tidligere, og jeg har et fint samarbejde med Danske Kreds den er utroligt hjælpsom, siger Bo Houborg, der i dag er tillidsmand for både Gjesing og Varde Afdeling. Foto: Red Star

16 16 BUDGET Budget 2014 for Danske Kreds Budget 2014 Budget 2013 Indtægter Indtægter Kontingent kr kr Renter - bank kr kr Udbytte - depot kr kr Indtægter i alt (ekskl. transport) kr kr Transport Transport Transportudgifter kr kr Transport, refusion fra FF kr kr Udgifter Udgifter Faste projekter Hvervning kr kr Kompetencedvikling af TM kr kr - Arbejdsmiljø kr kr Medlemsmøder kr kr Netværksmøder for opsagte kr kr - OTM-møder kr kr TM-møder kr kr TM-seminar kr kr Generalforsamling kr kr Internationalt samarbejde kr kr Udgifter Faste projekter kr kr Enkeltstående projekter Dag for nye TM kr kr - Plan B+ kr kr - Trivsel kr kr - Pensionsudvalg kr kr - VOK kr kr - Udgifter Enkeltstående projekter kr kr - Drift Kredsbestyrelsen kr kr Bestyrelsesuddannelse kr kr Lands- og Repræsentantskabsmøder kr kr Administration og andre udgifter kr kr Kommunikation kr kr Inventar og maskiner kr kr Skat kr kr Udgifter Drift kr kr Resultat Budget 2013 Indtægter i alt (ekskl. transport) kr kr Udgifter i alt kr kr Resultat kr kr

17 JUBILÆUMSFOND 17 Årsregnskab for Danske Kreds Jubilæumsfond 2013 DRIFTSREGNSKAB Indtægter: Renter kr 94,78 Udbytte kr ,50 kr ,28 Udgifter: Legater kr ,00 Legatuddeling kr 8.192,25 Gebyrer kr 1.532,57 Skat kr 117,38 kr ,20 Resultat kr (19.199,92) STATUS PR. 31. DECEMBER 2013 Aktiver: Rentekonto kr 4.817,79 Kapitalkonto kr 2.025,27 Høj rente kr ,67 Værdipapirbeholdning kr ,02 Tilgodehavende udbytteskat - I alt kr ,75 Passiver: Fondskapital kr ,00 Rådighedskapital: 1. januar 2013 kr ,24 Kursregulering kr ,43 Årets resultat kr (19.199,92) Til rådighed kr ,75 kr ,75 I alt kr ,75 Bestyrelsen for Danske Kreds Jubilæumsfond Steen Lund Olsen Sanne Lauridsen Dorte Bielefeldt Søren Dankelev Kirsten Kongsted Jeg har revideret og kontrolleret ovenstående regnskab. Beholdningens tilstedeværelse har jeg konstateret. København, den 2014 Claus Bundgaard

18 18 KREDSBESTYRELSEN Kredsbestyrelsens arbejde Medlemmer af kredsbestyrelsen Danske Kreds opgave er at varetage medlemmernes sociale, økonomiske og faglige interesser. Det gør vi ved at påvirke og deltage i Finansforbundets samlede arbejde, ved at samarbejde med og påvirke ledelsen af Danske Bank og via en række opgaver og projekter rettet direkte mod medlemmer og tillidsmænd i Danske Kreds. Tillidsmænd og områdetillidsmænd samarbejder og påvirker lokalt, mens kredsbestyrelsen samarbejder og påvirker centralt. I kredsbestyrelsen er arbejdet struktureret i projekter og en række politiske funktioner. Steen Lund Olsen Formand for Danske Kreds, medlem af Samarbejdsudvalget (SU), koncernens europæiske samarbejdsudvalg (EWC) samt medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse Carsten Eilertsen Næstformand for Danske Kreds, medlem af Samarbejdsudvalget (SU) og koncernens europæiske samarbejdsudvalg (EWC) Kirsten Ebbe Brich Politisk sags- og overenskomstkoordinator og medlem af Samarbejdsudvalget (SU) Danske Kreds mission, vision, politiske mål og strategi er altid styrende for det arbejde, vi laver. Du kan finde det hele samlet i kredsens strategi på hjemmesiden. Kirsten Guntofte Politisk ansvarlig for Kompetenceudvikling og medlem af Samarbejdsudvalget (SU) Peter Gaardsdal Sørensen Politisk sekretær, medlem af Samarbejdsudvalget (SU) og koncernens europæiske samarbejdsudvalg (EWC) Knud Grøngaard Medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse og formand for FTF-A

19 DELEGEREDE Repræsentantskab 19 Foruden kredsbestyrelsen består Danske Kreds delegation af 7 områdetillidsmænd Sanne Lauridsen Politisk ansvarlig for Medlem og Forbund og medlem af Finansforbundets it-klub Christian Hansen Politisk ansvarlig for Beskæftigelsespolitik og velfærd Gerner Svendsen Politisk ansvarlig for løn- og jobvurderingsudvalget Repræsentantskabet påser, at landsmødets retningslinjer følges og er rådgivende i forhold til hovedbestyrelsen samt drøfter regnskaber og budgetter. Desuden behandles overenskomstkrav og resultatet af overenskomstforhandlingerne i repræsentantskabet. Ulla Fischer Nielsen Sofie Schandorph Benny Läng Bjarne Leif Andersen René Holm Medlem af Finansforbundets hovedbestyrelse, politisk ansvarlig for pension Dorte Bielefeldt Kredsens økonomiansvarlige, politisk ansvarlig for jobvurdering og ansvarlig for hvervning. Susanne Arboe Politisk ansvarlig for Arbejdsliv og Karriere, medlem af Samarbejdsudvalget (SU) og koncernens europæiske samarbejdsudvalg (EWC) Lars Aabling-Thomsen Peter Keld Christensen Lisbeth Sahlertz Nielsen

20 Udgiver: Danske Kreds Steen Lund Olsen (ansv.) Tekst: Carsten Rasmussen Irene Scharbau Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet Tryk: Aller Tryk

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

KANDIDATER OPSTILLET TIL DANSKE KREDS BESTYRELSE

KANDIDATER OPSTILLET TIL DANSKE KREDS BESTYRELSE GENERALFORSAMLING 2013 VALGAVIS Ved generalforsamlingen 2013 skal der vælges en formand og 11 bestyrelsesmedlemmer. Du kan læse mere om kandidaterne til Danske Kreds bestyrelse her i valgavisen. Der er

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2017 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Konstituering Danske Kreds

Konstituering Danske Kreds Danske Kreds Politisk ansvarlig for kommunikation Formanden har denne funktion Politisk ansvarlig for Forhandling Formanden har denne funktion Næstformand (1 el. 2) Opbakning til Danske Kreds Arbejdsglæde

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2016 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Rekruttering og valg af kredsbestyrelsesmedlemmer Præambel Et konstruktivt samarbejde mellem Jyske Bank og Jyske Bank Kreds er af stor betydning for bankens medarbejdere og banken. Kredsbestyrelsen og bankens ledelse har en fælles opgave i at varetage

Læs mere

KANDIDATER VALGAVIS GF 2016 TIL GENERAL- FORSAMLINGEN bestyrelsesmedlemmer (for 3 år) 3 bestyrelsessuppleanter (for 3 år)

KANDIDATER VALGAVIS GF 2016 TIL GENERAL- FORSAMLINGEN bestyrelsesmedlemmer (for 3 år) 3 bestyrelsessuppleanter (for 3 år) VALGAVIS GF 2016 KANDIDATER TIL GENERAL- FORSAMLINGEN 2016 10 bestyrelsesmedlemmer (for 3 år) Bente Bang Carsten Eilertsen* Dorte Bielefeldt* Gerner Svendsen* Kirsten Ebbe Brich* Kirsten Guntofte* Kirsten

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

Danske Kreds. Årsregnskab 2012

Danske Kreds. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Danske Kreds CVR-nr. 10 51

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE

DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE DANSKE KREDS TM SEMINAR 9. OG 10. SEPTEMBER 2015 MUNKEBJERG, VEJLE POLITISK FORSTÅELSE KÆRE TILLIDSMAND Til september holder vi traditionen tro tillidsmandsseminar i Vejle. Vi håber, du har lyst til at

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag 16. maj 2013 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening

Forord. Annette Nordstrøm Hansen Fmd. for Gymnasieskolernes Lærerforening STYR PÅ LØNNEN Forord Gymnasielærere på hf, hhx, htx og stx skal have en væsentlig del af lønnen som lokale tillæg, hvis sektoren skal have et attraktivt lønniveau, som kan tiltrække og fastholde de dygtigste

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010

ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 2010 Tekst: Journalist Carsten Rasmussen Foto: Jasper Carlberg Layout: Katrine Kruckow Tryk: Datagraf ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS 2010 Formandskabet i Danske Kreds Hvis vi igen vil være nummer 1 i Danmark

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

å r s b e r e t n i n g f o r DA n s K e K r e D s / e n v i r K s om h e D s K r e D s i f i n A n s f o r bu n D e t / A pr i l 2 013 årsberetning

å r s b e r e t n i n g f o r DA n s K e K r e D s / e n v i r K s om h e D s K r e D s i f i n A n s f o r bu n D e t / A pr i l 2 013 årsberetning årsberetning for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / april 2013 årsberetning beretning I denne beretning kan du læse om Danske Kreds arbejde det seneste år og de værdier, der ligger

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid.

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid. Karriere Du står for at skulle igangsætte et stort 3-5-årigt projekt. Blandt dine medarbejdere er Anna, og det er hende, du vil have som projektleder. Anna har alle de kompetencer til opgaven, du efterspørger.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte, som Finansforbundet tilbyder, så du kan komme videre i dit arbejdsliv. FRATRÆDER DU?

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

UDVIKLINGSSAMTALEN. Guide til Performance Appraisal (PA) 2015

UDVIKLINGSSAMTALEN. Guide til Performance Appraisal (PA) 2015 Guide til Performance Appraisal (PA) 2015 Din udviklingssamtale får det bedste forløb, hvis både du og din leder er godt forberedt til samtalen. Derfor har Danske Kreds udarbejdet denne guide, som du kan

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYKREDS

VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR NYKREDS VEDTÆGTER FOR PERSONALEKREDSEN I NYKREDIT 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 19. maj 2016 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR SLs medlemsundersøgelse Gennemført i juni 2013 Bygger på 4833 medlemmers svar Medlemmer med status som studerende eller pensionister indgik ikke i undersøgelsen

Læs mere

Bestyrelsens næstformand, Carsten Eilertsen, bød velkommen, og meddelte at formanden ikke kunne deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom.

Bestyrelsens næstformand, Carsten Eilertsen, bød velkommen, og meddelte at formanden ikke kunne deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom. Den 20. maj 2010, kl. 11.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Danske Kreds (CVR-nr. 10 51 28 40) ("Kredsen") på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Bestyrelsens næstformand, Carsten Eilertsen,

Læs mere

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega?

Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvad synes du kendetegner en god kollega? Hvornår har du sidst oplevet, at dine evner er kommet til deres fulde ret? Hvad gjorde den bedste læremester eller underviser, du har haft? Hvordan skiller du

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Den 23. maj 2012, kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Danske Kreds (CVR-nr. 10 51 28 40) ("Kredsen") på Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Bestyrelsens konstituerede formand,

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var.

TILLID PÅ BORNHOLMSK. Han opdagede hurtigt den tavle, som hang på væggen og gav chefen det store overblik over, hvor alle medarbejderne var. TILLID PÅ BORNHOLMSK Det handler om is i maven, børneopdragelse og græs på syv centimeter, når Vej og Parks leder og fællestillidsrepræsentant fortæller, hvad tillid er på en arbejdsplads. Og hvordan tillid

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014

Kandidater til bestyrelses- og suppleantposter 2014 Henriette Rødtnes Bergenser Opstiller til bestyrelsespost, genvalg I mit nuværende job er jeg bestyrelsesmedlem i Kreds Nordea. Her arbejder jeg med mange aspekter af vores arbejdsliv bl.a. stress, trivsel

Læs mere

Norge Stavanger. Modul 6 forår Rikke Juul Olsen. Camilla le Févre Simonsen. UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen

Norge Stavanger. Modul 6 forår Rikke Juul Olsen. Camilla le Févre Simonsen. UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen Norge Stavanger Modul 6 forår 2017 Rikke Juul Olsen Camilla le Févre Simonsen UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen Hvorfor tog vi på udveksling? Vi ville begge gerne ud i verden og se en anden kultur

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX. Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re et experovid quiam.

XXXXXXXX XXXXXX. Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re et experovid quiam. BLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit re

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Værktøjer til en ordentlig spareproces. - Når du står foran omstilling, omorganisering, omplacering eller afskedigelse

Værktøjer til en ordentlig spareproces. - Når du står foran omstilling, omorganisering, omplacering eller afskedigelse Værktøjer til en ordentlig spareproces - Når du står foran omstilling, omorganisering, omplacering eller afskedigelse Indholdsfortegnelse Personalepolitisk værktøjskasse består af værktøjer til forskellige

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2

Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Deltagere: Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2010 Hovedbiblioteket, mødelokale 2 Jim Nielsen Helle Thorning Janne Jensbøl Sabine Dedlow (afbud) Ole Hansen (afbud) Lisbeth Hoffmann (afbud) Helle Høeg (afbud)

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere