ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club."

Transkript

1 ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME 12 I DETTE NUMMER: 6 En oplevelse for livet 16 Journal Club 20 Jobsøgning

2 EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag: eksemplarer. Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun tilladt med redaktionens godkendelse. REDAKTION: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Michael Dreyer IND HOLD FAGLIG OG GRAFISK REDAKTØR: Troels Jeppensen Henvendelse til redaktionen kan ske på FORMAND: Charlotte Graungaard Tlf PRODUKTION: RADIOGRAF RÅDETS KONTOR: H. C. Ørsteds Vej 70, 2. tv Frederiksberg C. Giro Tlf Fax Homesite: Mandag-torsdag Fredag ISSN Der tages forbehold for trykfejl. Synspunkter i Radiografens artikler dækker ikke nødvendigvis Radiograf Rådets holdninger. KLS Grafisk Hus A/S trykt CO 2 neutralt EN OPLEVELSE FOR LIVET Allerede ved studiestart havde Hulia besluttet at hun ville til udlandet i løbet af sit radiografstudie, men det var ikke let at vælge det hospital, hun ville på. Da det var gjort kom Hulia på en stor oplevelsestur til Istanbul, blandt andet med hjælp fra Radiograf Rådets studiefond. VI KAN BETJENE STRÅLEUDSTYR På radiograf.dk kunne du i februar læse om portørernes egen opfattelse af deres kompetencer. Fællestillidsrepræsentanten på Aalborg Sygehus var uforstående over for kritikken fra Radiograf Rådet af, at portører og social- og sundhedsassistenter efter tre dages undervisning betjener stråleudstyr med høj dosis. NO BLAME - NO SHAME På Radiologisk Afdeling Sygehus Syd, Slagelse Sygehus arbejder de konstruktivt med de indrapporteringer radiograferne giver. Så konstruktivt at hen af halvdelen rent faktisk fører til procedureændringer. Radiografen har talt med overradiograf Birthe Degn og kvalitetskoordinator Maria Madsen. DEL DIN VIDEN FORBEDRE DIT ARBEJDE Alle professionelle i sundhedsvæsnet sidder på en guldgrube af viden og idéer. Ved at sprede de idéer og erfaringer man har, kan man blive bedre til sit arbejde og undgå fejl. Det er tanken bag onlineportalen vis.dk. JOURNAL CLUB Journal Club konceptet har eksisteret i over 100 år, og har en lang tradition inden for det sundhedsvidenskabelige forskningsfelt. Det gælder især indenfor medicin, psykiatri, sygepleje m.fl. Desværre er Journal Clubs endnu ikke udbredt på de radiologiske afdelinger. Læs Hvad Malene Roland V. Pedersen skriver om fænomenet. JOBSØGNING Der findes et hav af forskellige definitioner af kvalifikationer og kompetencer og man kan bruge lang tid på at diskutere, hvad kompetencer egentlig er for en størrelse. Læs nogle bud nærmere 10 og bliv klogere på jobsøgning. DEADLINES Leveringsfrister Stof og annoncer til redaktionen Udkommer ca ÅRGANG Marts April Maj I HVERT NUMMER LEDER 3 KORT NYT 4 STUDIESIDEN 22 KURSUSKALENDEREN 23 2 RADIOGRAFEN MARTS 2012

3 FORMANDEN HAR ORDET DER SKANNES PÅ LIVET LØS Af Charlotte Graungaard, Formand Det har de også fundet ud af i SIS. Og det er ikke bare i Danmark. Sverige, Finland, Island og i særdeleshed Norge er også godt med. Derfor har de nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder udarbejdet en fælles udtalelse vedrørende CT-undersøgelser. Så langt så godt. Antallet af undersøgelser er da også fordoblet gennem de sidste 10 år. Det er måske ikke så fantastisk unaturligt, da der i perioden er sket en kraftig forøgelse af kapaciteten. Ligesom skanningstiden er faldet kraftigt på CT skanninger. Der er således i dag langt større mulighed for visitere en undersøgelse til CT end der var for 10 år siden. Så langt så godt. Men når jeg ser på SIS og de nordiske strålebeskyttelsesmyndigheders grundlag for at udsende deres opfordring, så synes jeg at det lader meget tilbage at ønske for at have et egentligt grundlag at handle ud efter. De understreger vigtigheden af tre elementer i indsatsen for at undgå uberettigede CT-undersøgleser, nemlig opmærksomhed på strålerisikoen, relevans ved anvendelsen af CT ved en given undersøgelse og overvågning af anvendelsen af CT ved audits. Hvis man tolker som jeg, så ligger der en provokation i udtalelsen. Vi skal have opmærksomhed på strålerisikoen. Siger DE! Derudover så er det da altid fornuftigt at tage gældende praksis op til løbende revurdering. Og opfordringen til at gøre dette vil jeg da meget gerne give videre. I Radiograf Rådets hovedbestyrelse tog vi på mødet tidligere på måneden også emnet op. Vi diskuterede baggrunden for og mulige løsninger på problematikken om øget brug af CT. Først og fremmest så er det et problem, at der udelukkende ses på antallet af skanninger. Der er derigennem ikke et reelt belæg for at konkludere at dosis er stigende. Vi vil meget gerne tage diskussionen, også på det foreliggende grundlag. Men vi er nødt til at sige at grundlaget bygger på en unuanceret og gammeldags betragtning på brugen af CT. Mange af betragtningerne gælder i øvrigt også konventionel røntgen. Men når alt kommer til alt, så er der i dag nemmere adgang til brugen af CT, og derfor flere og flere undersøgelser hvor CT anvendes. Der ligger en vægtning over imod nice to know frem for at have fuldt fokus på need to know. Det er radiografen, der er patientens vigtigste beskyttelse imod unødig stråling, og vi har i høj grad en opgave i at stille spørgsmål ved tvivlsomme visitationer og foreslå alternative dosisbesparende metoder til at opnå et billede, hvorfra den ønskede diagnose kan stilles. Det er et større problem for folkesundheden end selve antallet af CT undersøgelser, at der ikke i højere grad opmuntres til at tilstræbe ALARA princippet. Vi kan i flæng nævne at folk uden fornøden uddannelse betjener CT. Vi har haft en sag om portører, og på det nys overståede Landskursus havde jeg en diskussion med en ikke-radiografuddannet, der havde den holdning at det jo bare er at trykke på en knap. Vi bør have en løbende opmærksomhed på kendskabet til strålebeskyttelse for alle der arbejder med røntgen. Ikke kun radiografer. Det er et større problem at der foretages mange dobbeltskanninger, og at vi ikke har et landsdækkende PACS, men et nyt hospital ofte betyder en ny skanning. Hovedbestyrelsen var inde på at rette fokus på den enkelte patient ved at indføre et strålepas eller på anden måde registrere den faktiske bestråling af patienten. Endelig så er det et stort problem at antallet af udførte skanninger faktisk belønnes i det nuværende system. Både økonomisk og politisk. Det fremstår altid som et godt eksempel når en skanner billedligt talt sprøjter patienter ud, hvorimod et tiltag til nedbringelse af dosis i bedste fald giver et skulderklap eller i værste fald ignoreres fordi det tager længere tid. Men i hvert ikke belønnes økonomisk. Der er meget at gøre endnu, javel. Men det kræver at SIS og politikerne kommer rigtigt på banen. Og for at få dem på banen må vi have jer på banen. Er du provokeret af at SIS antyder at du ikke fokuserer nok på stråledosis? Har du et bud på best practice? Har du lyst til (gerne anonymt, bare VI kender din identitet) at beskrive nogle af de problemer i støder på? Så tøv ikke. Vi er forpligtede af vores faglighed. Ikke mindst for patienternes skyld. MARTS 2012 RADIOGRAFEN 3

4 KORT NYT FORSKRIFTER FOR GOD PRAKSIS VED UDVIKLING OG FORSKNING INDEN- FOR RADIOGRAFI Som en direkte forlængelse af arbejdet med etiske retningslinjer, som blev præsenteret på konressen i 2008, har gruppen arbejdet videre med arbejdstitlen forskningsetiske retningslinjer. Dette arbejde er nu mundet ud i Forskrifter for god praksis ved udvikling og forskning indenfor radiografi. Forskrifterne har til formål at hjælpe den enkelte radiograf til at vurdere de overordnede aspekter i et projekt, så projektet kan forsvares; eller sagt på en anden måde, at det er etisk acceptabelt. Pjencen vil være at finde på Radiograf Rådets hjemmeside indenfor en overskuelig fremtid, ligesom vi vil bringe en mere uddybende artikel i næste nummer af Radiografen. EFTERLØN SÅDAN HØRER DU FRA DSA OM EFTERLØN DSA sender s og breve til medlemmer i marts om, hvordan og hvornår du kan få dine efterlønsbidrag retur I marts 2012 orienterer DSA gennem breve og s om, hvordan og hvornår du kan få dit efterlønsbidrag retur. Har DSA din adresse, modtager du information pr. . Hvis ikke, så sender de et brev til dig. Valget skal du senere foretage digitalt mellem 2. april og 1. oktober Det kan du læse meget mere om i brevet/ en, du modtager. I den første halvdel af marts sendes breve og til medlemmer mellem år I anden halvdel af marts sendes breve og til medlemmer mellem år DSA har valgt at sende s til alle medlemmer, hvor de har registreret for at holde omkostningerne nede. Det har a-kassen fokus på for at kunne holde dit medlemskontingent lavt og fortsætte som den billigste a-kasse i Danmark breve har i februar fået sat frimærker på. FTF-A: ALLE EFTERLØNSBREVE TIL MEDLEMMERNE ER POSTET Mere end Så mange breve er blevet sendt fra FTF-A og ud til de medlemmer, der betaler til efterlønsordningen. FTF-A var den første a-kasse, der var ude med breve om ændringerne i efterlønsreglerne. Her får medlemmerne svar på, hvor mange penge de har stående, hvor længe de kan være på efterløn og fra hvornår, og endelig om FTF-A vil anbefale dem at blive i efterlønsordningen eller trække sig og få pengene udbetalt skattefrit. FOKUS PÅ HJÆLPEMIDLER FOREBYGGER RYGSMERTER HOS PLEJEPERSONALE Mere fokus på brugen af hjælpemidler kan nedbringe rygsmerter hos sundhedspersonale. Det et viser en stor undersøgelse, som Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitetshospital i fællesskab har gennemført. Der er tale om et samarbejdsprojekt mellem Hospitalsenheden Horsens og Aarhus Universitetshospital, hvor i alt seks afsnit fra de to hospitaler har deltaget. Alle medarbejdere på de deltagende afsnit deltog indledningsvis på et kursus, hvor de fik præsenteret og øvede anvendelse af en række nye hjælpemidler, hvorefter afsnittene selv stod for at indkøbe hjælpemidler efter deres individuelle behov. Og antallet af medarbejdere på afsnittene, der oplever rygsmerter, faldt markant over det år, som projektet kørte. Perspektiverne peger der for også på, at det kan betyde færre sygedage for den enkelte og forebygge nedslidning.

5 I DETTE NUMMER: NORDISK BLADSAMARBEJDE På det nys overståede Nordiske Møde i Wien, der i øvrigt for første gang havde deltagelse af de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, tiltrådte Danmark, Norge, Sverige og Island en samarbejdsaftale om øget adgang til at bruge hinandens artikler i vores respektive fagblade, Radiografen (DK), Hold Pusten (N) og Røret (S) (Island har pt. ikke noget fysisk magasin, men ønskede alligevel at tiltræde samarbejdet). Finland og de baltiske lande kunne ikke på mødet tiltræde aftalen. Læsere af Radiografen har allerede stødt på en enkelt norsk artikel, og i næste nummer bringer vi endnu en. Vi har allieret os med Kathrine Brøn- nes, som har påtaget sig opgaven at oversætte artiklerne til dansk. TVIVLSOM TARMKRÆFT-SCREENING Staten brænder milliarder af med en ny, dyr screening for tarmkræft der skal indføres fra Men ny forskning viser, at den bliver indført på et videnskabeligt vaklende grundlag. Fra 2014 bliver alle danskere mellem 50 og 75 år tilbudt screening for tarmkræft. Målet er, at 150 færre danskere skal dø af sygdommen hvert år. Den politiske beslutning om at indføre screeningerne vil i 2014 koste staten 220 mio. kroner et beløb, der stiger hvert år indtil 2023, hvor det vil ende på 391 mio. kroner. Men alvorlig videnskabelig kritik hiver nu tæppet væk under hele projektet. Det viser sig, at den bekostelige beslutning, ifølge John Brodersen, lektor ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet, bygger på fire fejlbehæftede videnskabelige undersøgelser.»vi har taget de fire forsøg, som ligger til grund for indførelsen af screeningen, og gennemgået deres grundlag. Det viser sig, at man har overvurderet screeningers effekt. Vi ved faktisk ikke, om de overhovedet virker. Og på den baggrund vil man sende mange millioner kroner efter et screeningsprogram,«siger John Brodersen. SYGE FÅR ERSTATNINGSFERIE I foråret har regeringen bebudet et lovforslag, der giver ret til erstatningsferie, hvis man bliver syg i ferien. Det sker efter pres fra EU-kommissionen, der den 28. november 2011 sendte en åbningsskrivelse til Danmark om, at hidtidig praksis er i strid med de gældende EU-regler. Hidtidig dansk praksis er at sygdom i ferien som udgangspunkt ikke giver ret til erstatningsferie. Kommissionen henviser til den såkaldte Pereda dom fra 2009, som fastslog at en arbejdstager, der har sygeorlov under sin forud fastlagte ferie, efter anordning har ret til at afholde ferien på et tidspunkt, der ikke falder sammen med sygeorloven. ADIOGRAFEN RadiogRaf Rådet 40. årgang - februar 2012 LANDSKURSUS 2012 En åbningsskrivelse fra EU-kommissionen er første fase i en mulig sag om traktatbrud. Regeringen har besvaret skrivelsen med oplysning om, at loven ændres snarest. Lovændringen skal efter planen træde i kraft ved starten på det nye ferieår den 1. maj My Master degree Radiograf Rådet i dagens Medicin generalforsamling i Regionen MARTS 2012 RADIOGRAFEN 5

6 EN OPLE 6 RADIOGRAFEN MARTS 2012

7 STUDIEOPHOLD VELSE FOR LIVET Allerede fra 1. modul havde jeg besluttede mig for at komme til udlandet i løbet af mit radiografstudie, men det var ikke let for mig at vælge det Hospital, jeg ville på. Af Hulia S. Omar, 8.moduls praktik i Istanbul På det tidspunkt gik jeg på UCL, og det var Helle Precht, som var den internationale koordinator der. Hun var meget god til at forklare procedurerne omkring udlandspraktikken, hvilket gjorde det nemmere for mig at vælge destinationen. Jeg valgte at tage til netop Istanbul, fordi jeg ville rejse til et land med en helt anden kulturel baggrund end herhjemme og dermed opleve en anderledes sygehuskultur. Derudover ville jeg til en meget stor by, hvor jeg kunne kom ud og opleve en masse ting, når jeg havde fri. Opholdet var en kæmpe oplevelse som gav mig masser af personlige og faglige udviklingsmuligheder. Ikke mindst lærte jeg sproget, og jeg vil derfor mene, at man ikke behøves at kunne et sprog flydende for at kunne arbejde i udlandet, det kan læres meget hurtigt, hvis der er interesse for det. Planlægning Det jeg synes, der var det sværeste ved dette ophold var, at jeg ikke fik min studieplan inden jeg tog af sted, selvom jeg efterspurgte den flere gange. Det ville have gjorte det meget nemmere for mig at planlægge mit ophold og finde den rette bolig hjemmefra, hvis jeg vidste, hvilket sygehus jeg ville komme til at arbejde på, og om der lå nogle feriedage i praktik perioden. Det var først, da jeg kom derned, at de besluttede, hvilket sygehus jeg skulle have praktik på, og så skulle jeg til at finde et sted at bo i Istanbul, i en by hvor det i forvejen er svært at finde bolig. Så mit råd er: hvis I tager på udenlandsophold, prøv da at finde ud af, om I ikke kan få en studieplan og adresse på sygehuset, inden I tager af sted. MARTS 2012 RADIOGRAFEN 7

8 Jeg havde meget svært ved at finde noget at bo i og flyttede fra sted til sted, men vejlederen på det internationale kontor i Istanbul var rigtig venlig og hjælpsom. Hun gjorde alt for at hjælpe mig med bolig og fandt mig et bofællesskab, som var tæt på sygehuset. Det var jeg virkelig taknemmelig for. Inkluderet Jeg boede sammen med 13 lokale piger - det havde både sine fordele og ulemper. Hvis jeg havde haft muligheden, ville jeg hellere have boet sammen med Erasmusstuderende, så vi kunne tage på udflugter sammen. De lokale var ikke så meget til udflugter, og til tider savnede jeg en, som også interesserede sig for at komme ud og opleve Istanbul. Derimod lærte jeg meget hurtigt sproget og den tyrkiske kultur ved at bo sammen med de lokale. Jeg trivedes rigtig godt med personalet i den radiologiske afdeling. De så mig ikke bare som studerende, og jeg blev hurtigt inkluderet i teamet Jeg var også meget heldig, idet jeg trivedes rigtig godt med personalet i den radiologiske afdeling. De så mig ikke bare som studerende, og jeg blev hurtigt inkluderet i teamet og fik lov til at deltage i arbejdet på afdelingen, så meget som jeg ville. Metropol Istanbul er byen som aldrig sover, der er gang i barerne og diskotekerne alle ugens dage, ikke kun i weekenderne. Gaderne vrimler med mennesker 24/7, og du kan møde folk fra hele verden. Desuden er der rigtig mange historiske seværdigheder, som man kan komme til at se for under 30 danske kr. Transport er også meget billig. Man kan rejse 3 timer med bus for 3 danske kroner, og derudover er det ikke mindst forholdsvist billigt at spise ude og smage alle de tyrkiske specialiteter. Alt i alt en fantastisk og lærerig oplevelse, som jeg aldrig vil glemme. Jeg vil takke Radiograf Rådets studiefond og Erasmusfonden for at give mig økonomiske støtte og hermed mulighed for at komme til udlandet. Jeg vil også gerne takke alle de parter, som har været med til at organisere mit ophold, og i særdeleshed de internationale koordinatorer: Helle Precht (UCL) og Basak Mendi (Istanbul). Hulia blev blandt andet hjulpet af sted med midler fra Radiograf Rådets Studiefond. Husk at der er ansøgningsfrist den Det er lige om lidt 8 RADIOGRAFEN MARTS 2012

9 EFTERLØN eller ej? k.com/ o o de h vi d e s k faceb - Vælg inden 1. okt o Fra 2. april til 1. oktober 2012 skal du vælge, om du vil fortsætte i efterlønsordningen, eller om du vil have udbetalt dine efterlønsbidrag. Vi har samlet alt, hvad du behøver at vide for, at du kan træffe dit valg. Se mere på dsa.dk Bliv fan af vores Facebookside DSA De Hvide Sko og hold dig opdateret om efterløn, kurser, dagpenge og nye tiltag fra DSA. DSA - Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Sankt Annæ Plads DK-1013 København K -

10 SET PÅ RADIOGRAF.DK SIDST I FEBRUAR KUNNE MAN PÅ RADIOGRAF.DK LÆSE HISTORIEN: Portør: VI KAN BETJENE STRÅLEUDSTYR FOA havde i et nyhedsbrev interviewet portørernes fællestillidsrepræsentant på Aalborg Sygehus. Han var uforstående over for kritikken fra Radiograf Rådet af, at portører og social- og sundhedsassistenter efter tre dages undervisning betjener stråleudstyr med høj dosis? Jeg tror ikke på, at læger med deres lægefaglige viden ville tillade det, hvis det var forbundet med en sundhedsrisiko, udtaler han til foa.dk. Ikke alle læger er røntgenteknikere Dermed gav han, ifølge Radiograf Rådets formand Charlotte Graungaard udtryk for en udbredt og misforstået opfattelse af lægernes kompetencer. En opfattelse der netop understreger, hvorfor det er fagprofessionelle radiografer der skal foretage undersøgelserne/behandlingerne. Læger er dygtige og højt specialiserede fagfolk. Men at tro at alle læger også per automatik er uddannende teknikere med forstand på og indsigt i teknisk radiologisk udstyr og strålehygiejne er en misforståelse, mener formanden for Radiograf Rådet, Charlotte Graungaard, som understreger, at hun hverken er ude efter portørerne, social- og sundhedsassistenterne eller lægerne for den sags skyld. Hendes ærinde er patienternes sikkerhed og deres krav på at være omgivet af fagfolk, der ved hvad de har med at gøre. Og budskabet er, at ioniserende stråling IKKE ER vitaminer. Med autorisationen følger et ansvar Charlotte Graungaard er klar over, at hun risikerer at blive beskyldt for blot at ville kæmpe en fagkamp. Men hvis man kommer med sådan en beskyldning, så har man ifølge hende slet ikke forstået problemstillingen. Jeg og alle mine radiografkolleger er autoriserede og vi har pligt til at råbe op om ting, der ikke er som de skal være. Vi er patienternes ambassadører og den forpligtelse lever vi op til, forklarer hun: Og udtalelser som ikke at skulle vente på en radiograf, giver større patientflow viser med stor tydelighed, hvor lidt patientens sundhedsrisiko, sikkerhed og rettigheder prioriteres. Hvis andre faggrupper føler sig ramt må det, ifølge Radiograf Rådets formand, være myndighedernes ansvar. At de giver dispensation til faggrupper, der har deres kompetencer andre steder og signalerer til dem, at tre dages undervisning giver kompetencer nok til at anvende ioniserende stråling, er rystende og helt urimeligt overfor de pågældende faggrupper og ikke mindst patienterne, konstaterer hun. 10 RADIOGRAFEN MARTS 2012

11 NY PRIS KURSUS I KVALITETSUDVIKLING maj 2012 Rigshospitalet Prisen er reduceret til 1900,-. De allerede tilmeldte til samme 1900,-. Sidste frist for tilmelding er mandag den 23. april LIDT BAGGRUND FOR KURSET ER: Vi har oprettet et kursus med det formål at blive opdateret inden for lovgivning og produktudvikling, hvor firmaerne er inviteret til at komme og fortælle kort omkring, hvad der sker inden for deres områder. Kurset afholdes i hyggelige rammer, hvor der lægges vægt på samspil mellem foredragsholdere og kursusdeltagere. Kurset henvender sig til radiografer, radiologer og alle med interesseret i området. Vi vil ramme bredt med kurset med relevante emner, som vi mødes med i hverdagen og måske komme med et bud på, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Hvis ovenstående har vakt interesse og nysgerrighed så læs mere omkring kursusprogrammet på: og tilmelding. Radiologisk Klinik og Medicoteknisk afdeling, Rigshospitalet DELEGERETMØDE 2012 I DSA DIN A-KASSE DSA indkalder til delegeretmøde onsdag 6. juni 2012 kl på Royal Hotel, Hammerichsgade 1, København V. Delegeretforsamlingen er a-kassens øverste politiske myndighed og fastlægger bl.a. kontingentet. Kom og vær med Medlemmer af DSA kan overvære delegeretmødet som tilhører, dvs. uden tale- og stemmeret. Du tilmelder dig ved at sende en mail til med dit navn og fødselsdato senest 30. maj Send dit forslag Alle medlemmer kan indsende forslag, der skal behandles af delegeretforsamlingen. Du skal sende dit forslag til Forslagene skal være DSA i hænde senest 6. maj 2011 kl Forslagsstillere har taleret, når det pågældende forslag bliver behandlet. DAGSORDEN 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmetællere 4. Godkendelse af dagsorden 5. Beretning 6. Regnskab 7. Fastsættelse af administrationsbidrag for Behandling af indkomne forslag 9. Valg af formand 10. Valg af næstformand 11. Valg af HB-medlemmer og suppleanter 12. Valg af revisorer 13. Eventuelt Læs mere om hovedbestyrelsens arbejdsopgaver på dsa.dk. Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse dsa.dk

12 NO BLAME - NO SHAME På Radiologisk Afdeling Sygehus Syd, Slagelse Sygehus arbejder de konstruktivt med de indrapporteringer til Dansk Patient Sikkerheds Database radiograferne giver. Så konstruktivt at hen ved halvdelen af indrapporteringerne rent faktisk fører til procedureændringer. Af Michael Dreyer Der er helt klare retningslinjer for, hvordan en radiograf skal agere når han eller hun opdager en utilsigtet hændelse (Terminologien fejl bruges ikke, da denne er negativt ladet og bærer en byrde af skyld med sig). Og retningslinjerne har de helt klare formål, dels at eliminere eller begrænse risikoen for patientskader, der kan opstå som følge af utilsigtede hændelser og dels at via rapportering af en utilsigtet hændelse give mulighed for læring og respons på hændelserne i form af vidensdeling og initiativer til at forbedre patientsikkerheden. Det, at arbejde systematisk med indberetningen af utilsigtede hændelse startede for omkring tre år siden udtaler kvalitetskoordinator Maria Madsen, Slagelse. Ledende overradiograf Birthe Degn mener at det vigtigt at organisationen er på plads i forhold til at arbejde målrettet med egne og andres fejl. Det er vigtigt at personalet har forudsætninger for at arbejde konstruktivt med patientsikkerheden. Det handler om flere ting. Det handler for det første om at der skal være fokus på em- net. Afdelingen har derfor valgt at ansætte en kvalitetskoordinator - Maria Madsen - på fuld tid, som bl.a. har ansvaret for at alle fejl og utilsigtede hændelser (UTH) indrapporteres. Lokale procedurer Det handler for det andet om at der skal foreligge lokale procedurer. Radiologisk Afdeling i Slagelse er vant til at arbejde med registreringer, da afdelingen i mange år har været certificeret i Dansk Standard ISO 9001(kvalitetsledelsessystem). I dette system er der krav til at indrapportere procedurefejl. Derudover arbejder vi med UTH i dansk patientsikkerhedsdatabase (DPSD) som alle er omfattet af. Vi har derfor i afdelingen udarbejdet lokale retningslinjer for de to former for indrapporteringer (Afvigelser og forbedringsforslag i D4request (registreringsstyrings- Utilsigtede hændelser i DPSD Den enkelte medarbejder skal rapportere de UTH, som vedkommende selv er impliceret i samt hændelser, der er observeret hos andre. Alle UTH, der sker i forbindelse med patientforløb i afdelingen, skal rapporteres. Rapporteringen skal ske elektronisk til DPSD senest 7 dage efter, at UTH er sket eller når man bliver opmærksom på hændelsen. Afvigelser og forbedringsforslag i D4request (registreringsstyringssystem) Medarbejdere, der har konstateret eller har forudset en observation skal indrapportere dette. Eksempel; Mangelfulde henvisninger, Fejlbookinger, Manglende MR- kontrolskemaer, Fejl vedrørende vores procedurer. Det kan være en uregelmæssighed eller et irritationsmoment, der forsinker eller giver mere arbejde. 12 RADIOGRAFEN MARTS 2012

13 LEDELSE system) og Utilsigtede hændelser i DPSD) som alle medarbejdere skal kende udtaler Maria Madsen. Som det tredje handler det om at personalet undervises og løbende vejledes i hvordan der skal indrapporteres. Det er vigtigt at alle personalegrupper på afdelingen kender formålet med indrapporteringerne og ved at det nytter noget siger Birthe Degn. Når nogen har brug for hjælp er Maria klar, ligesom der er afsat tid til introduktion når der ansættes nyt personale. Det betyder at medarbejderen ved hvordan der skal indrapporteres, når det er påkrævet. Det er den enkelte medarbejder, som skal rapportere UTH vedkommende selv er impliceret i, samt hændelser der er observeret hos andre. Hvis medarbejderne på Radiologisk Afdeling konstaterer fejl eller har et forbedringsforslag (procedurefejl, mangelfulde henvisninger, fejlbookinger), indrapporterer de det i et D4request. De indrapporterer ca sager hver måned. Rapporteringspligten omfatter altså også utilsigtede hændelser, som man efterfølgende er blevet opmærksom på i forbindelse med en undersøgelse. Sidstnævnte betyder, at patienter der fx kommer ind på Radiologisk Afdeling og enten ikke er røntgenklar eller ikke er i stand til at få gennemført en undersøgelse rapporteres som en utilsigtet hændelse eller som en procedurefejl. Medarbejderne indrapporterede i D4request 854 afvigelser/forbedringsforslag i Indrapporteringer i DPSD var i 2011 ca. 200 sager. 56 af disse sager omhandler hændelser der er sket i radiologisk afdeling, de øvrige omhandler patientforløb i relation til afdelingen fx klargøring af patienter. Endelig handler det om at der skal etableres et effektivt feedback system Det er vigtigt at alle personalegrupper på afdelingen kender formålet med indrapporteringerne og ved at det nytter noget udtaler Birthe Degn. Vi sikrer at der sker opsamling på de indrapporterede sager på de månedlige kvalitetsteammøder. På disse møder diskuteres forbedringer af kvalitet og patientsikkerhed, blandt andet på baggrund af de indrapporteringer der har været om utilsigtede hændelser samt afvigelserne på afdelingen. Sagerne sorteres i grupper og for de områder hvor der er mange og et mønster lægges der en handleplan. Et eksempel kunne være de mange henvisninger fra rekvirenter som ikke er udfyldt tilstrækkeligt der bliver de aktuelle afdelinger involveret og MARTS 2012 RADIOGRAFEN 13

14 Maria følger op på det med de ansvarlige kvalitetsmedarbejdere i de aktuelle afdelinger. også gerne stå ved hændelsen, og derved kunne få mulighed for at bidrage til eventuelle procedureændringer. Efterfølgende orienteres personalet om hvilke tiltag der er iværksat, så man kan se at det nytter at indrapportere. Handleplanerne ligges i kvalitetsstyringssystemet D4. Halvårligt afholdes der endvidere kvalitetstemadag med de enkelte teams hvor Maria deltager i forhold til emner der vedrører patientsikkerhed og kvalitetssikring. Dette er også med til at give ejerskab til personalet udtaler Birthe Degn. No-blame Som der står i retningslinjerne for rapportering og opfølgning på utilsigtede hændelser, så er systemet ikke-sanktionerende, der kan fx ikke udtales kritik eller ske fratagelse af autorisationer på baggrund af de hændelser, som rapporteres. Det er vigtigt at fokus rettes væk fra hvem der begik fejlen og over til, hvordan det kan undgås at den utilsigtede hændelse gentager sig. Det er også fordi at no-blame (ingen beskyldning) er dybt forankret i afdelingens måde at arbejde med utilsigtede hændelser på, at ingen har valgt den mulighed der ligger i at indrapportere anonymt. Alle er bevidst om at det er muligt, ligesom det fremgår af den indberetningsblanket der er udarbejdet til formålet. Men alle vil Det, at alle står ved deres handlinger med navns nævnelse, giver også den fordel at Maria Madsen med egne ord har kendskab til alt på afdelingen, så den videre sagsbehandling bliver mere fyldestgørende da hun kan gå til radiografen og spørge ind til sagen. Maria Madsen veres direkte i alle indrapporteringerne, involog derudover er der et kvalitetsteam, der mødes 1 gang om måneden for at diskutere forbedringer af kvalitet og patientsikkerhed, blandt andet på baggrund af de indrapporteringer der har været om utilsigtede hændelser på afdelingen. Udfordringen Men så langt som at få defineret uhensigtsmæssige procedurer og få dem ændret er jo kun første og andet skridt på vejen. Det helt store skridt er så, at få disse ændringer bundfældet i praksis. Når næsten halvdelen af alle registrerede sager medfører en eller anden form for ændring i proceduren, så er vi oppe på gennemsnitligt to ændringer om måneden. Det kan være justeringer i brug af motorsprøjter, patientidentifikation eller korrekt h/v markering. Til dette arbejde er det nødvendigt løbende at kontrollere om nu også kommunikationen er nået ud til medarbejderne. Først og fremmest, så skal ændringerne i proceduren fremlægges på personalemøder, siger Maria Madsen, og tilføjer: Derudover går overradiografen og jeg kvalitetsrunderinger i afdelingen hver måned, hvor vi følger op på ændringerne og om personalet arbejder efter de ændrede procedurer. Det er ifølge Maria Madsen nødvendigt hele tiden at være opmærksom på procedurerne og kommunikere disse ud på en god og saglig måde. Det er selvfølgelig en fordel at der ligger erfaring fra praksis bag de justeringer der kommer løbende, og hun tror også at lige præcis denne erfaring er sagens kerne. Der er ikke tale om ændringer for ændringernes skyld, men ændringer for at højne patientsikkerhed generelt, udtaler Maria Madsen og slutter: På Radiologisk Afdeling i Slagelse håber vi at anvendelsen af systemet på sigt bruges mere konsekvent af alle dvs. alle kliniske afdelinger, lægepraksis, patienter og pårørende m.fl. således at vi også gøres opmærksom på egne fejl og derved kan yde en bedre service for patienterne og vores samarbejdspartnere. 14 RADIOGRAFEN MARTS 2012

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

REJSEBREV FRA ENGLAND

REJSEBREV FRA ENGLAND REJSEBREV FRA ENGLAND UDVEKSLINGSPERIODE PERIODE: August november/2010 NAVN: Mette Alsted Christensen HJEM INSTITUTION: VIA University College, Randers sygeplejeskole HOLD NUMMER: F08 VÆRTSINSTITUTION/UNIVERSITET:

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed? DSS, Kolding den 4. februar 2015 Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon Regeringens sundhedsstrategi Jo før jo bedre Tidlig

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler

Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler Orientering om Lærernes a-kasses kommunikationsstrategi for formidling af de nye efterlønsregler 42.000 medlemmer af Lærernes a-kasse får i flere omgange i 1. halvår af 2012 information og vejledning om

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland Dette er et kursuskatalog, hvor du kan finde en oversigt over de kursustilbud og temadage som Kreds Midtjylland samt DSA har sat i gang i forbindelse med aktiviteter til ledige sygeplejersker. Vi håber

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere