Interview med statsanklager José Ponce

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interview med statsanklager José Ponce"

Transkript

1 Lokalbefolkningen deltager aktivt i løsningen af Bolivias miljøproblemer S.4/ Interview med statsanklager José Ponce S.8/ Quinoa året 2013 Andesbjergenes gave til verden S.12/ Danmarks udviklingsarbejde med Bolivia 2013

2 TAL OG FAKTA OM BOLIVIA Bolivias areal er på godt 1 million km 2 (20 gange Danmarks størrelse). Bolivia har indbyggere. 42% af disse er oprindelige folk. Katolicismen er den mest udbredte religion. Derudover er der en del oprindelige trosretninger. Der findes over 30 sprog, hvoraf de mest udbredte er spansk, aymara og quechua. Bolivia kendetegnes som et demokrati. Præsidenten hedder Evo Morales Aima og repræsenterer partiet Movimiento al Socialismo (Bevægelsen mod Socialisme). Halvdelen af befolkningen lever i fattigdom og en tredjedel i ekstrem fattigdom. Bolivia har et BNP pr. indbygger på kroner (I Danmark er BNP pr. indbygger kroner). Dansk bistand til Bolivia Indhold Tal og fakta om Bolivia 2 Forord 3 Miljø og klima 4 Adgang til rettigheder 6 Interview José Ponce 8 Uddannelse 9 Landbrug 10 Quinoa 12 Danida Business Partnerships 14 Nyt landeprogram 16 Bolivia har været dansk samarbejdsland siden Danmark har især arbejdet med at forbedre oprindelige folks rettigheder samt forbedre adgang til uddannelse og retsvæsenet. Tilmed går støtten også til små landbrug, forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer, og bedre forvaltning af miljø. I 2013 var Danmarks støtte på ca. 99,9 millioner kroner. Støtten fordelte sig på følgende måde: Landbrug: 38,5 millioner Miljø og klima: 18,9 millioner Uddannelse: 19,5 millioner Offentlig reform og Retsvæsenet: 19,2 millioner Mindre projekter (herunder kultur): 3,9 millioner Derudover til projekter i Centralamerika: 18,776 millioner og til B2B/Danida Business Partnerships: 7,1 millioner. 2

3 Forord af ambassadør Ole Thonke Jeg tiltrådte som ambassadør på Den Danske Ambassade i La Paz d. 1. august Bolivia er et fantastisk spændende, men også komplekst land. Der er en enorm mangfoldighed og kulturel forskellighed som ikke ses ret mange andre steder i verden. Der er store udfordringer i forhold til miljø, menneskerettigheder og fattigdom, men også mange positive historier at fortælle. Bolivia har de sidste år gennemgået betydelige strukturelle ændringer. Der er gang i den økonomiske vækst, som følge af den nye forfatning fra 2009, der blandt andet har sat øget fokus på indfødtes rettigheder og miljøet. Men på trods af store fremskridt er der stadig fattigdom og ulighed. Der er stadig store udfordringer med befolkningens adgang til retsvæsenet og der er fortsat brud på menneskerettighederne på visse områder. Regnskoven er truet af ulovlig fældning og konsekvenserne af klimaforandringerne mærkes betydeligt i Bolivia. Men i Bolivia er der grobund for en rettighedsbaseret og bæredygtig udvikling. Der er samtidig gensidig tillid mellem Danmark og Bolivia grundet de mange års samarbejde. Det er nogle af hovedårsagerne til at Danmark fortsat yder udviklingsbistand til Bolivia. Nyt landeprogram for Bolivia Vi har som den første ambassade i dansk udviklingshistorie brugt det sidste år på at udarbejde et samlet landeprogram. Før arbejdede Danida med sektorprogrammer. Landeprogrammet for Bolivia består af tre tematiske områder: 1. Bæredygtig økonomisk vækst 2. Rettigheder og adgang til retssystemet 3. Bæredygtig forvaltning af naturressourcerne Landeprogrammet lægger sig tæt op ad Danidas strategi `Retten til et bedre Liv og strækker sig fra Nu venter så gennemførelsen af Danmarks nye landeprogram i Bolivia, som du kan læse mere om på bagsiden af denne årsrapport. Før det, kan du læse om vores resultater og udfordringer i samarbejdet med Bolivia i det forløbne år. Du kan blandt andet læse om, hvordan civilbefolkningen deltager aktivt i gennemførsel af programmerne, blandt andet i arbejdet med miljøbeskyttelse og skabelse af økonomisk væst på landet. Derudover kan du blive klogere på, hvordan Den Danske Ambassade og Bolivias regering arbejder kraftigt på at styrke retsvæsenet, med særligt fokus på at forbedre befolkningens adgang hertil. Hvis du har lyst til at vide mere eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at besøge vores facebook profil eller kontakte os direkte via vores hjemmeside. God læselyst! Ole Thonke Danmarks ambassadør i Bolivia, Ole Thonke 3

4 Miljø- og klimaforandringer Lokalbefolkningen deltager i løsningen af miljøproblemer Bolivia har siden 2005 gennemgået en positiv udvikling i form af vækst i produktion og eksport. Denne udvikling har dog samtidig skabt nye udfordringer for miljøet. Bolivia kæmper derfor i dag med en række klima- og miljøudfordringer, som også er forbundet med landets udbredte fattigdom. Danmarks udviklingsarbejde i Bolivia har derfor fokus på at sikre, at klima og miljø kan gå hånd i hånd med øget vækst, fremgang og modernisering. Det er et fast princip i Danidas miljøprogram, at de lokale skal inddrages aktivt, for uden inddragelse af lokalbefolkningen i miljøforvaltningen kommer man ikke langt. Bolivias miljøudfordringer skyldes blandt andet udnyttelse af naturressourcer fra industri- og minedrift. Desuden har fældningen af Bolivias regnskove også store miljøkonsekvenser. Hvert år fældes der cirka hektar regnskov, hvilket svarer til størrelsen på Fyn. En del af afskovningen foregår i parker og naturreservater, hvor oprindelige folk bor. Danmark har derfor, gennem de seneste 15 år, støttet regeringen og andre relevante aktører med forebyggende initiativer for at bevare miljøet i disse naturområder. Dette har betydet forbedrede levevilkår især for de fattigste grupper i samfundet. Helt overordnet støtter Danmark den bolivianske regerings målsætning om at leve i harmoni med naturen og beskytte Moder Jord, et punkt der stadfæstes i den nye Moder Jord Lov. Dinamarca har bl.a. haft et tæt samarbejde med viceministeriet for miljø og bæredygtig energi omkring udformningen af den nye lov. Derudover er den danske støtte gået til et system for opmåling og overvågning af biodiversitet og miljøforhold, der foretages ud fra nogle særlige bio-indikatorer. Der er ligeledes blevet udarbejdet nationale planer for bæredygtig forvaltning af vicuñaer (en særlig kamelart der lever i andesregionen) og krokodiller. Derudover har Danmark i 2013 samarbejdet med det nationale institut for beskyttede områder om en forbedring af forvaltningen af 22 nationalparker. Parkerne har fået bedre ledelsesstrukturer og overvågningssystemer, der er indsat parkvagter, og igangsat produktive projekter. Disse tiltag har bidraget til øget folkelig deltagelse blandt beboerne i og omkring nationalparkerne. Styrkelse af lokalbefolkningen Lokalbefolkningen er centrale aktører i forvaltningen af naturressourcer. Ideen bag styrkelse af lokalsamfundet er, at de involverede aktører og den lokale befolkning selv udvikler egne løsninger til bæredygtig forvaltning af skove 4 1. JANUAR JANUAR Det åbne Danida. En ny lov for dansk udviklingssamarbejde træder i kraft og introducerer nye initiativer for større åbenhed i Danida. Det indebærer bl.a. mulighed for at søge i Danidas Programog projektdatabase. Repræsentationscheferne for EU-landenes ambassader i Bolivia, herunder den Danske Ambassade, besøger Bení i forbindelse med ekstraordinært guvernørvalg.

5 og jord. For at dette bliver muligt, skal de have den nødvendige kapacitet til at kunne planlægge og gennemføre deres egne miljøprojekter. Målet er, at de lokale, som er afhængige af skoven og jorden, bliver i stand til selv at sikre en bæredygtig forvaltning af området samtidig med, at der gives plads for økonomisk vækst og fremgang. Denne aktive deltagelse har en positiv indflydelse på fattigdom og marginalisering og er derfor et vigtigt element for bæredygtig udvikling. Der var i alt afsat 230 millioner kroner til miljøsektorprogrammet i perioden Programmet er nu i sin afsluttende fase. Som et led i det nye landeprogram for Bolivia er en fortsættelse af Danmarks engagement dermed besluttet. Danida vil fremover bidrage med at sikre en bæredygtig miljøforvaltning, med fokus på at gribe ind over for klimaforandringerne og affældningen af regnskoven samt skabe energi-effektivitet og øge udbuddet af alternativ energi. Støtte til det nationale mineselskab og Bolivias miljøvagthund Det statslige mineselskab, COMIBOL arbejder efterhånden aktivt med miljøaspektet i deres arbejde, der bygger på principper om social ansvarlighed med særlig fokus på kvinder. Organisationen har på kort tid opnået betydelige resultater indenfor mere En af Bolivias miljøudfordringer er forurening fra minedrift Borgmester i Yamparáez, Braulio Yucra LIDEMA er en af de mest aktive institutioner inde for miljøproblematikkerne og vi er meget glade for deres viden til at genbruge vores affald og sikre rent drikkevand til borgerne. bæredygtig minedrift. Med støtten fra Danmark har COMIBOL formået at lindre de negative virkninger af miljøforurening ved at gennemføre forskellige miljøvenlige initiativer. Der er blandt andet opført dæmninger for affaldsprodukterne fra minerne, så de ikke flyder ud i lokale vandløb og gør lokalbefolkningen syge. Det har resulteret i, at forureningen fra minedriften er blevet reduceret med 20% i fem minedriftzoner og at befolkningen i disse Foto: Maria Peñaloza Miljøaktivist i Pando LIDEMA har gennem workshops lært os, hvordan vi kan passe på vores miljø, vores luft, vores natur så vores planet ikke beskadiges mere dag for dag. områder har opnået bedre livskvalitet i takt med at luft- og vandforureningen er faldet. LIDEMA er et andet eksempel på en samarbejdsorganisation for Danida. Det er en paraplyorganisation som repræsenterer 26 mindre miljøorganisationer i Bolivia. LIDEMA fungerer som en miljøvagthund, der primært forsøger at beskytte dem, som påvirkes af de store miljøudfordringer. LIDEMA har opnået at integrere miljøspørgsmål i forskellige kommunalplaner i Bolivia, og har gennem oplysningskampagner formået at mobilisere de berørte grupper i samfundet. Der er blandt andet oprettet et netværk af frivillige miljøaktivister, som består af 22 ungdomsgrupper fordelt i hele landet. Ydermere er der etableret et netværk for miljø-journalister, der inkluderer 300 formidlere. Disse netværk har til formål at sprede kendskab om de eksisterende miljøudfordringer samt fortælle, hvordan man aktivt værner om miljøet. Indtil videre vurderes det, at LIDEMA, gennem disse massive kommunikationskampagner, er nået ud med sine budskaber til over bolivianere. 18. februar 24. februar Marts Bolivias planlægningsminister, Viviana Caro besøger Danmark i forbindelse med konference om global ulighed. Interview med den tidligere ambassadør Morten Elkjær i avisen, La Razon, om fremtidens bistandsarbejde mellem Danmark og Bolivia. Internationalt Quinua Forum afholdes i forbindelse med det af FN udnævnte internationale Quinoa år. 5 danske virksomheder deltager i arrangementet og i alt deltager 69 internationale repræsentanter fra 35 virksomheder. 5

6 Adgang til offentlige tjenesteydelser og retsvæsenet Retssikkerheden forbedres i Bolivia Der er sket meget på menneskerettighedsfronten i Bolivia igennem de seneste 20 år. Landet har tilsluttet sig de væsentligste internationale konventioner omhandlende civile, politiske, sociale og kulturelle rettigheder samt rettigheder for særligt sårbare grupper såsom børn, kvinder og oprindelige folk. Ifølge FNs menneskerettigheds organisations rapport er der dog stadig udfordringer på rettighedsfronten i Bolivia. Det skyldes blandt andet den udbredte vold mod kvinder og det svage retssystem. Danidas retsprogram Adgang til offentlige tjenesteydelser og retsvæsenet promoverer, beskytter og forsvarer menneskerettighederne i Bolivia. Danmark har siden 2007 støttet Bolivias offentlige forvaltning og retssystem via to programmer: 1. Adgang til retssystemet, : 80millioner DKK. 1. Modernisering af den offentlige administration, : 110millioner DKK. Ny infrastruktur og øget kapacitet Der er mange udfordringer forbundet med retssystemet, hvilket blandt andet skyldes en svag og langsom forvaltning, forældet teknologi og dårlig infrastruktur. Mange bolivianere har ringe tillid til retssystemet på grund af korruption og mangel på gennemsigtighed. Retsprogrammet støtter derfor aktiviteter, der skal effektivisere retsprocesserne, styrke de juridiske insti- Indvielse af retscenter i Tupiza. På billedet ses Evo Morales (3.person til venstre) og yderst til højre Ole Thonke. tutioner og skabe større gennemsigtighed. Det gøres blandt ved at udvide tilstedeværelsen af offentlige ydelser i hele landet, så der sikres bedre adgang til retssystemet for den del af befolkningen, der lever i afsidesliggende og fattige områder. Som et resultat af samarbejdet mellem Danmark og Bolivia er der derfor, i 2013, blevet opført 7 integrerede retscentre i 7 kommuner. Disse integrerede retscentre centraliserer domstolen, anklagemyndigheden, politiet og retsmedicinerne et sted. Formålet med disse centre er at sikre rettigheder for alle dårligt stillede og sårbare grupper i samfundet, så som kvinder, børn oprindelige folk. Situationen er nu, at 4 ud af 5 i fængsel sidder uden dom og retprocesser varer helt op til 24 måneder. Målet er effektivisere systemet så retssager højest varer 7 måneder. Ved at samle de forskellige enheder i et retcenter, vil det lette bureakratiet og samtidig undgås det at ofret skal genfortælle kriminaliteten begået mod ham/hende. Projektet er nu nået så langt, at 4 centre er færdiggjort og klar til brug. Det første blev indviet i byen Tupiza i november 2013 med tilstedeværelse af præsident Evo Morales og den danske ambassadør Ole Thonke. Vi troede aldrig på, at retcentret nogensinde ville fungere, men så blev bygningen møbleret og vi er nu meget taknemmelige for, at Tupiza bliver det nye foregangsbillede for en by med retfærdighed. Udtaler en borger sig, der har fulgt hele konstruktionen af retscentret på tæt hånd. 4. APRIL 4. APRIL 19. APRIL 6 Restaurant Gusto indvies med åbningstaler fra Claus Meyer, og La Paz borgmester. GUSTU er et resultat af samarbejdet mellem IBIS og fonden Melting Pot Bolivia. Danida har været med til at støtte op om projektet. Interview med Claus Meyer og Morten Elkjær i et landsdækkende tv-program om GUSTU og ønsket om at skabe en ny madbevægelse i Bolivia med fokus på sundhed og lokale oprindelige råvarer og madkultur. Interview med den tidligere ambassadør Morten Elkjær i avisen, La Razon, hvor han fortæller om den danske velfærdsmodel.

7 Via disse centre modtager lokalbefolkningen nu omfattende serviceydelser, de har fået helt nye muligheder for at komme i kontakt med retssystemet og samtidig bliver det lettere at anmelde overgreb og sikre en mere effektiv retsproces. Bekæmpelse af vold mod kvinder I 2013 forstærkede retsprogramet fokusset på vold med kvinder, hvilket også vil fortsætte i det kommende landeprogram, som træder i kraft i Her udvides støtten til retssystemet, hvor det overordnede formål er at promovere adgang til retssystemet og således skabe sikkerhed, særligt for de mest udsatte og marginaliserede grupper som indfødte folk og kvinder. Indtil 1995 blev fysiske og psykiske overgreb i hjemmet ikke opfattet som en kriminel handling. Siden da er juridiske rettigheder for kvinder blevet sikret blandt andet gennem flere politiske tiltag, der har ændret det juridiske system. Et godt eksempel er den nye forfatning der trådte i kraft i 2009, der har et stærkt fokus på rettigheder, herunder særligt for indfødte folk og kvinder. Men nylige undersøgelser foretaget af FN viser, at mere end halvdelen af de bolivianske kvinder stadig er udsat for vold og seksuelle overgreb i hjemmet. Danmark støtter derfor den nye politistyrke, FELCV, der har til formål at bekæmpe vold mod kvinder. Derudover støttes andre offentlige insutioner så som anklagemyndigheden, herunder det retsmedicinske institut. Den danske støtte går primært til indkøb af udstyr, IT-systemer samt Direktør for FELCV, Rosa Lema Danmarks støtte er vigtig. Vi har nu mulighed for at videreuddanne vores politistyrke og købe det udstyr, der er nødvendigt for at kunne udføre vores arbejde med voldsramte kvinder. Støtten gør det muligt at tage hånd om de mange anmeldelser vi modtager dagligt. opkvalificering af personale. Som et resultat af dette samarbejde kunne Indenrigsministeriet og anklagemyndigheden i La Paz, med deltagelse af den danske ambassadør, åbne Bolivias første moderne afhøringsrum i september Rigsadvokaten, Ramiro Guerrero, udtrykte ved åbningsceremonien: Med Danmarks støtte er der nu mulighed for at foretage langt mere retfærdige, effektive og moderne afhøringer. Læs mere om afhøringsrummet på næste side. Med et ID-kort har du adgang til dine rettigheder Et andet vigtigt komponent i retsprogrammets mål, om at effektivisere retsystemet, er støtten til Segip. Segip den nye civil myndighed, der har overtaget ansvaret for udstedelse af ID-kort og kørekort. Det var tidligere politiet, der varetog disse opgaver men i 2011 blev folkeregistreringen videregivet til Segip. Denne decentralisering af det nationale identifikationssystem har betydet afbureaukratisering, mindre korruption og således en effektivisering af de offentlige institutioner. 20% af den bolivianske befolkning besidder ikke et ID-kort, hvilket betyder, at de har vanskeligheder ved at gøre brug af sine rettigheder, idet de hverken kan stemme eller afgive vidneerklæring. Segip har i 2013 øget sin dækning og kapacitet til at udstede ID-kort med moderne udstyr, doneret af Danmark og Sverige med en investering på 8 millioner kroner. Segip har nu 42 kontorer i Bolivia, og arbejder samtidig med mobile enheder, der opsøger afsides landdistrikter. Gennem en satelit gemmes persondata på stedet og de mobile enheder kan derfor samme dag udstede ID-kort, som koster omkring 15kr at få lavet. Den danske støtte til det nationale identifikationssystem har betydet, at langt flere nu besidder et IDkort og dermed kan bruge sine rettigheder aktivt. 30. APRIL 18. MAJ 7. juni Ambassaden besøger landbrugsproduktioner i Tupiza og Villazón. Ambassaden besøger Quinoaprojekter på den bolivianske højslette. Dansk/Svensk Nationaldag fejres af Den Svenske og Den Danske Ambassade i Bolivia. 7

8 Interview med statsanklager José Ponce Bedre adgang og infrastruktur i retsvæsenet I 2013 har Danmark støttet en række initiativer, der har til formål at forbedre infrastrukturen i og adgangen til retsvæsenet, og dermed forbedre menneskerettighedssituationen i Bolivia. Her udtaler den offentlige anklager for La Paz departementet, José Ponce, sig om nogle af disse initiativer. José Ponce påpeger, at samarbejdet med Danmark har medført store fremskridt for retfærdighed i det næstmest folkerige departement i Bolivia: Med den danske støtte har vi skabt en sundere og mere effektiv administration af retssikkerheden og de offentlige tjenesteydelser i La Paz. José Ponce har 120 offentlige anklagere under sig samt 350 rets-medarbejdere. Han lægger ikke skjul på, at de alle har haft, og stadig har, en lang række udfordringer og konflikter i deres arbejde om at sikre ordentlig rettergang for ofre og strafskyldige: Vores budget har ikke været tilstrækkeligt, vi har haft for lidt udstyr, for få computere og printere. Infrastrukturen er ringe vi mangler mange essentielle materialer til vores researcharbejde og medicinske undersøgelser. Den danske støtte er derfor også blevet brugt til at effektivisere retssystemet ved at indføre et nyt internt kommunikations- og IT system. Ifølge statsanklageren betyder disse investeringer, at der spares penge, sikres bedre kommunikation mellem advokaterne og politiet, hvilket medfører, at deres arbejde optimeres væsentligt. Han tilføjer tilmed, at der med det nye udstyr er skabt en strammere og mere kontrolleret forvaltning af retsforløbene samt bedre adgang til retsvæsenet. Mulighederne for at snyde systemet er reduceret og dermed mindskes korruptionen. Her påpeger han især de forbedrede muligheder for at registrere medarbejdere og borgere via biometrisk data som fingeraftryk og portrætfotos. Vi vil se retfærdighed Anklagemyndigheden i La Paz har i 2013 opført et moderne afhøringsrum. Afhøringsrummet indeholder to såkaldte Gesell kameraer, som installeres i to rum med et envejsspejl imellem rummene, der fungerer som spejl fra afhøringsrummets side og som vindue fra den anden side. En af fordelene ved afhøringsrummet er, at ofret undgår at gentage sin beretning om kriminaliteten hun/han har været udsat for og derigennem genopleve sit traume, idet alt bliver optaget. Denne re-viktimisering, det vil sige at genopleve sit traume, er et udbredt problem i Bolivia. Uofficielle tal tyder på, at voldsramte kvinder genfortæller kriminaliteten, de har været udsat for, omkring 15 gange i én retsproces. Med de moderne afhøringsrum kan dette undgås. Opførelsen af et moderne mødelokale giver tilmed mulighed for kurser og videokonferencer, der forbedrer den interne kommunikation og arbejdsgang. Den danske støtte til disse fremskridt er blevet modtaget med stor glæde, forklarer José Ponce. Han håber, at samarbejdet med Danmark fortsætter, for ifølge ham er der stadig alt for mange sager i forhold til antallet af anklagere og dommere. Der er stadig mange departementer i landet, som ikke kan foretage den form for fortrolige afhøring og kontrol, som de nye installationer i La Paz muliggør. José Ponce runder interviewet af med at understrege: Vi vil se retsprocesser der er rettidige og effektive, vi vil se retfærdighed. Afhøringsrum specielt indrettet til børn. Her Bolivias Statsanklager Ramiro Guerrero og den danske ambassadør Ole Thonke ved indvielsen af det moderne afhøringsrum. 26. juni 9. juli Myndigheden for udstedelse af identitetskort og kørekort, Segip, øger sin dækning og kapacitet til at udstede ID-kort med moderne udstyr doneret af Danmark og Sverige med en investering på 8 mio. kr. Bolivia tager officielt afsked med ambassadør Morten Elkjær, der vender tilbage til Danmark efter 3,5 år i Bolivia. 8

9 Uddannelse Alle har ret til uddannelse I Bolivia har der de seneste 10 år været en positiv økonomisk udvikling, hvilket har medført, at arbejdsmarkedet i højere grad efterspørger en befolkning med uddannelse. Danmark har derfor, siden 2005, prioriteret uddannelsessektoren højt som instrument til at få marginaliserede grupper integreret i økonomien. I 2010 gennemførte Bolivia en omfangsrig uddannelsesreform med udgangspunkt i en uddannelsesplan udarbejdet af undervisningsministeriet. Formålet er at forbedre kvaliteten i uddannelsessektoren samt skabe lige adgang til uddannelse for alle bolivianere. Den nye uddannelseslov foreskriver blandt andet obligatorisk skolegang for alle i alderen 4 til 17 år og anser uddannelse som en rettighed i sig selv. Derudover er to-sproget og flerkulturel undervisning nu blevet berettiget alle bolivianske grundskoleelever. Danidas uddannelsesprogram har blandt andet til formål at sikre kvalitet i uddannelse og ligger sig derfor tæt op ad regeringens uddannelsesplan. Forlængelse og udfasning af program Samme år som loven trådte i kraft indgik Danmark i et endnu tættere samarbejde med uddannelsesministeriet med et budget på 115 millioner. Programmet var sat til at slutte i Det blev dog senere aftalt med Bolivias regering at forlænge programmet til udgangen af 2014 med 21 millioner kroner ekstra med henblik på at sikre en bæredygtig udfasning af programmet. Et resultat af samarbejdet mellem Bolivia og Danmark har blandt andet været uddannelse af lærere. Det største pro- blem er ikke antallet af elever i klassen, men kvaliteten af undervisningen og det har derfor været vigtigt at videreuddanne lærerne. Inklusion og interkulturel undervisning Uddanneelsesreformen har medført betydelige fremskridt. Uddannelsessektoren møder dog stadig en del udfordringer. En af disse er, at der i mange år har forekommet social og politisk udelukkelse af oprindelige folk, som betyder, at oprindelige folks viden og kultur er blevet marginaliseret. Via den nye uddannelsesplan forsøger regeringen i højere grad at inkludere disse befolkningsgrupper igennem udviklingen af en ny læseplan samt større fokus på intra-og interkulturel uddannelse, herunder oprindelige sprog og kultur. Den danske støtte har, igennem mange Danmark har blandt andet styrket to-sproget og interkulturel undervisning ved at: 1. Garantere de oprindelige folks rettigheder i uddannelsessektoren. 2. Udvikle alfabetstandardiseringer af truede sprog. 3. Støtte indfødte i at genvinde og bevare traditionel viden. års samarbejde med uddannelsessektoren, centreret sig om at styrke civilsamfundet ved blandt andet at støtte aktiv deltagelse samt at inddrage oprindelige befolkningsgrupper. Fra dansk side prioriteres fremme af to-sproglig undervisning og klargøring til arbejdsmarkedet. Danmark støtter undervisningsministeriet med at sikre rumlighed og kulturel mangfoldighed på skolerne, som loven foreskriver. Danmark og Bolivia har i fællesskab opnået mange gode bæredygtige resultater, der tilsammen har været et vigtigt bidrag i kvaliteten af uddannelsen i Bolivia. Lærere uden tilstrækkelig læreruddannelse er nedbragt fra: I grundskolen: 8,7 % til 4,6 % I gymnasiet: 8,2% til 5,4% Dette har betydet forbedret kvalitet Offentligt Gymnasium i den lille by Samaipata, nær Santa Cruz. Foto: Klaus Holsting juli Ambassaden støtter workshop i risikoorientering organiseret af Bolivias Finansielle Efterretningsenhed. Korruptionsniveauet er forbedret, den internationale finansielle Action Task Force foretager ikke længere løbende kontrol. 30. juli 9. august Offentliggørelse af folkeoptællingen i Bolivia. De officielle tal for procentdelen af indfødte i Bolivia ændrer sig fra 62% til 42% ifølge den nye folkeoptælling. De indfødtes dag fejres i Bolivia. Gaderne prydes med oprindelig dans og musik. Flere steder afholdes udstillinger, som beretter om Bolivias historie, kunst og kultur. 9

10 Landbrug og produktiv sektor udvikling Inklusion i den økonomiske udvikling styrker fattige bønder Landbrugsproduktionen udgør kun 15% af bruttonationalproduktet i Bolivia, men beskæftiger mere end 40% af den arbejdsdygtige befolkning. Landbruget kan deles op i to hovedområder: stordriftslandbrug i lavlandet med produktion af soya, ris, hvede og kvægavl, og mindre subsistenslandbrug i højlandet med produktion af kartofler, quinoa, bælgfrugter og lamaavl. Fattigdommen er mest udbredt i højlandet, El Altiplano, og derfor er den danske støtte til landbruget også koncentreret her august Den danske støtte til landbruget og den produktive sektor i Bolivia går til udvikling af anvendt forskning indenfor såsæd, innovative dyrkningsmetoder samt uddannelse og rådgivning af bønder. Formålet er at skabe øget værditilvækst lokalt - især for små og mellemstore landbrugsvirksomheder. Den danske støtte går desuden til forbedret infrastruktur og større adgang for småbønder til kreditter og serviceydelser, offentlige såvel som private. Hensigten er at sikre øget produktivitet og at skabe en bedre adgang til markedet samtidig med, at der er respekt for Bolivias særlige sociale, kulturelle og miljømæssige vilkår. Programmet har i perioden haft et samlet budget på DKK 170 mio. Danmark har haft et tæt samarbejde med landbrugsministeriet om at gennemføre politikker og strategier, der sigter mod at reducere fattigdommen. Der er blandt andet blevet udviklet administrative normer og de nationale programmer, der støtter 19. AUGUST landbrugsproduktionen, er blevet forbedret. Gennem støtten til landbrugsforskning er der til med sket en stigning i produktion af højkvalitetssåsæd. Derudover er der blevet gennemført et bedre system til at måle og evaluere produktionen, så de lokale udviklingsplaner baseres på aktuel og konkret viden om de lokale forhold, muligheder og udfordringer. Samlet set har indsatsen skabt stabilitet og øget omsætning for bønderne på længere sigt. 10 Danida Appraisal Mission besøger ambassaden. Missionen består af 13 internationale konsulenter og skal i sammen med ambassaden gennemgå forslaget til det nye landeprogram Ambassadør Ole Thonke præsenterer sin akkreditiver for den Bolivianske præsident Evo Morales, og er nu officielt Danmarks ambassadør i Bolivia.

11 En vellykket model for økonomisk vækst Foto: Klaus Holsting Inklusion og lokal deltagelse har været kerneelementer i den økonomiskvækst model, som Danmark og regeringen har samarbejdet om siden år 2000 i landområderne. En model, der har vist sig at skabe rigtig gode resultater. Til at begynde med blev al støtte administreret og styret direkte fra ambassaden, men i 2008 tog den bolivianske regering modellen, som en del af programmet EMPODERAR-DETI, til sig. Arbejdet er sidenhen blev gennemført af landbrugsministeriet, baseret på medfinansiering fra Danida. Modellen har haft så stor succes, at lokalregeringen i Potosí nu har besluttet at medfinansiere gennemførslen i de kommende år. Inddragelse af lokale aktører EMPODERAR-DETI står for styrkelse af inklusiv og økonomisk udvikling på lokalt niveau. Programmet har til formål at sikre fødevaresikkerhed og økonomisk vækst i landområder. Det sker ved at styrke lokalt selvstyre og inklusion af mindre landbrugssamfund og oprindelige folk. Lokale aktører er igennem programmet blevet bedre rustet til at udforme og gennemføre egne investeringsplaner og være med til at finansiere projekter i samarbejde med Danida. Programmet inkluderer i alt 64 kommuner i seks regioner af Bolivia. Det har ført til, at mere end bolivianske familiers har forbedret sine levevilkår, herunder har der været et særligt fokus på kvinders vilkår. Programmet består af tre hovedområder: indførelse af innovative metoder med henblik på øget produktivitet, udvikling baseret på de lokalt definerede behov, samt styrkelse af lokale bondeforeninger og kooperativer. Inddragelsesprocessen af lokale aktører er helt central i EM- PODERAR-DETI programmet. Beslutningerne baseres på forhandlinger mellem de forskellige interessenter og sociale grupper, for at opnå en koordineret og fælles indsats for at øge produktiviteten og skabe økonomisk vækst i lokalsamfundene. I dette har der været et særligt fokus på at skabe samarbejde mellem offentlige og private aktører. Ved at styrke produktionssystemer, investering deti I alt har de forskellige aktører investeret omkring 68 millioner danske kroner i programmet, hvor størstedelen er kommet fra Danida, men med en investering på 19 millioner fra producenterne selv, og cirka 7 millioner fra andre strategiske partnere. kommercialiserings- og transformationsprocesser har EMPODERAR-DETI formået at forbinde producenterne mere direkte med markedet. Baseret på behov og planer, der er defineret af bønderne selv. På baggrund af de gode erfaringer og den bolivianske regerings særlige prioritetsområde, er Danida nu i gang med at føre EMPODERAR-DETI videre til Amazonas-regionen. Det er nye udfordringer, da de miljømæssige og kulturelle forhold er meget forskellige fra højdelandet. Til gengæld er der et stort udviklingspotentiale, og det vurderes, at modellen kan bidrage konstruktivt til økonomisk vækst i den oversete rengskovs-region. 7 mio DKK Strategiske partnere 19 mio DKK Producenterne 24 mio DKK DANIDA 1-7. SEPTEMBER 3-5. SEPTEMBER 6. SEPTEMBER Danmarks ambassadør Ole Thonke bliver interviewet af Nueva Economia om partnerskaber mellem danske og bolivianske virksomheder. Ambassaden deltager i de årlige universitetsdage organiseret af Den Europæiske Unions Delegation i Bolivia. Arrangementet afholdes i Oruro. Formålet er at informere de studerende om mulighederne for at studere i Europa. Ole Thonke besøger chokoladefabrikken Sumar i Bení, der indgår i et Danida Business Partnership med Bojesen Chokolade, som laver kvalitetschokolade til gourmetrestauranter rundt om i verden. 11

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister

Ulla Tørnæs, Udviklingsminister Fra MÅL til resultater i dansk udviklingsbistand Regeringen har gjort det til sin mærkesag at opnå bedre resultater for hver bistandskrone. Det handler i høj grad om at effektivisere og fokusere bistanden.

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling

FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling FN s 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling Kræver dansk handling Lokalt og globalt Politikkatalog med bidrag fra 25 danske organisationer SAMLET af Mellemfolkeligt Samvirke Foto: Charles Fox/ActionAid

Læs mere

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde

Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde DANIDAS ÅRSBERETNING 2007 Juni 2008 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail:

Læs mere

HØJDEPUNKTER. ibis årsberetning

HØJDEPUNKTER. ibis årsberetning HØJDEPUNKTER 2013 2014 - ibis årsberetning IBIS PÅ 2 MINUTTER demokratisk indflydelse kvalitetsuddannelse retfærdig fordeling af ressourcer ibis på 2 minutter TEKST ANNELIE ABILDGAARD ILLUSTRATION YERAY

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse

104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse AFR 104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Burkina Faso: Landbrugssektorprogram, fase 3 - økonomisk vækst i landbrugssektoren Finansministeriet, Landbrug- og vandministeriet,

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Benin-Danmark Partnerskab

Benin-Danmark Partnerskab Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004-2008 Benin-Danmark Partnerskab Strategi for udviklingssamarbejdet 2004 2008 Danida Udenrigsministeriet 2004 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke Årsberetning 2010-2011 OVERSIGT 3 Popkometen Khani, der donerede sin nye single til MS Østafrika-indsamling, fyrer den af for sine fans, mens solen går ned på Fair Fælled. INDHOLD Politisk beretning 4

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Foto: Jacob Stærk. Fondsoplysninger Årsrapport 2014

Foto: Jacob Stærk. Fondsoplysninger Årsrapport 2014 Foto: Jacob Stærk Fondsoplysninger Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLD ÅRSBERETNING Fondsoplysninger Side 3 Forord Side 4 Vores arbejde Side 6 Vores lande Side 10 Vores projekter Side 15 Vores

Læs mere

Tema: Udvikling Rettigheder, iværksætteri og handel PENGEVIRKE - 4/2013 TEMA: UDVIKLING 01

Tema: Udvikling Rettigheder, iværksætteri og handel PENGEVIRKE - 4/2013 TEMA: UDVIKLING 01 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 4 2 0 1 3 PENGEVIRKE - 4/2013 TEMA: UDVIKLING 01 DIAMANTER ER VEJEN FREM 08 I Sierra Leone skal en kampagne hjælpe unge med at få andel i landets

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN

DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN DANMARK SYDAFRIKA PARTNERSKAB FOR FREMTIDEN NAMIBIA BOTSWANA Johannesburg PRETORIA MOZAMBIQUE SWAZILAND Bloemfontein LESOTHO Durban SYDAFRIKA Capetown Port Elisabeth East London INDISKE OCEAN DANMARKS

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4

V XIS 2 0 1ÅRSBERETNING 4 2 V 0 XIS 1 ÅRSBERETNING 4 [Foto: Toke F. Nyborg] INDHOLD 04 Bestyrelsens 06 beretning 08 Årets gang på sekretariatet 10 Projekter 2014-2017 12 Forventet forbrug 2014-2017 14 AXIS i Danmark 30 AXIS internationalt

Læs mere

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene

Tema: 2015 Målene. UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene UDVIKLING Danmark og u-landene 3/03 august 2003 Tema: 2015 Målene Tema: 2015 Målene Danida i Nicaragua udvikling og miljø - et nyt gratis undervisningsmateriale Ny video og cd-rom til

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING

ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING ÅRSRAPPORT 2013 3F INTERNATIONAL SOLIDARITET OG UDVIKLING BEDRE ARBEJDS- OG LEVEVILKÅR FOR FATTIGE ARBEJDSTAGERE I VERDEN INDLEDNING Hvorfor laver 3F internationalt solidaritets- og udviklingsarbejde vil

Læs mere

INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9

INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9 DANMARK BANGLADESH LANDEPOLITIKPAPIR 2013-2017 INDHOLD INTRODUKTION 5 1 UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BANGLADESH 6 2 DANMARKS MÅLSÆTNINGER I BANGLADESH 9 3 BIDRAG TIL FATTIGDOMSBEKÆMPELSE, VÆKST OG BÆREDYGTIG

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

FJERNSYN FOR STORE (NGO ER) NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Oktober/Nr. 06/2007 SIDSTE ÅRS DAGSVÆRK-PENGE TIL SYDAFRIKA SAMLER STØV

FJERNSYN FOR STORE (NGO ER) NYHEDER OG DEBAT OM UDVIKLINGSBISTAND. Oktober/Nr. 06/2007 SIDSTE ÅRS DAGSVÆRK-PENGE TIL SYDAFRIKA SAMLER STØV Foto: AP Photo/ Tsvangirayi Mukwazhi EXIT MUGABE ENTER DENMARK DONORERNE FORBEREDER AT RYKKE IND I ZIMBABWE EFTER ET REGIMESKIFTE. DANSK FACT FINDING MISSION TIL ZIMBABWE FOR AT FINDE FREMTIDENS SAMARBEJDSPARTNERE.

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere