Interview med statsanklager José Ponce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interview med statsanklager José Ponce"

Transkript

1 Lokalbefolkningen deltager aktivt i løsningen af Bolivias miljøproblemer S.4/ Interview med statsanklager José Ponce S.8/ Quinoa året 2013 Andesbjergenes gave til verden S.12/ Danmarks udviklingsarbejde med Bolivia 2013

2 TAL OG FAKTA OM BOLIVIA Bolivias areal er på godt 1 million km 2 (20 gange Danmarks størrelse). Bolivia har indbyggere. 42% af disse er oprindelige folk. Katolicismen er den mest udbredte religion. Derudover er der en del oprindelige trosretninger. Der findes over 30 sprog, hvoraf de mest udbredte er spansk, aymara og quechua. Bolivia kendetegnes som et demokrati. Præsidenten hedder Evo Morales Aima og repræsenterer partiet Movimiento al Socialismo (Bevægelsen mod Socialisme). Halvdelen af befolkningen lever i fattigdom og en tredjedel i ekstrem fattigdom. Bolivia har et BNP pr. indbygger på kroner (I Danmark er BNP pr. indbygger kroner). Dansk bistand til Bolivia Indhold Tal og fakta om Bolivia 2 Forord 3 Miljø og klima 4 Adgang til rettigheder 6 Interview José Ponce 8 Uddannelse 9 Landbrug 10 Quinoa 12 Danida Business Partnerships 14 Nyt landeprogram 16 Bolivia har været dansk samarbejdsland siden Danmark har især arbejdet med at forbedre oprindelige folks rettigheder samt forbedre adgang til uddannelse og retsvæsenet. Tilmed går støtten også til små landbrug, forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer, og bedre forvaltning af miljø. I 2013 var Danmarks støtte på ca. 99,9 millioner kroner. Støtten fordelte sig på følgende måde: Landbrug: 38,5 millioner Miljø og klima: 18,9 millioner Uddannelse: 19,5 millioner Offentlig reform og Retsvæsenet: 19,2 millioner Mindre projekter (herunder kultur): 3,9 millioner Derudover til projekter i Centralamerika: 18,776 millioner og til B2B/Danida Business Partnerships: 7,1 millioner. 2

3 Forord af ambassadør Ole Thonke Jeg tiltrådte som ambassadør på Den Danske Ambassade i La Paz d. 1. august Bolivia er et fantastisk spændende, men også komplekst land. Der er en enorm mangfoldighed og kulturel forskellighed som ikke ses ret mange andre steder i verden. Der er store udfordringer i forhold til miljø, menneskerettigheder og fattigdom, men også mange positive historier at fortælle. Bolivia har de sidste år gennemgået betydelige strukturelle ændringer. Der er gang i den økonomiske vækst, som følge af den nye forfatning fra 2009, der blandt andet har sat øget fokus på indfødtes rettigheder og miljøet. Men på trods af store fremskridt er der stadig fattigdom og ulighed. Der er stadig store udfordringer med befolkningens adgang til retsvæsenet og der er fortsat brud på menneskerettighederne på visse områder. Regnskoven er truet af ulovlig fældning og konsekvenserne af klimaforandringerne mærkes betydeligt i Bolivia. Men i Bolivia er der grobund for en rettighedsbaseret og bæredygtig udvikling. Der er samtidig gensidig tillid mellem Danmark og Bolivia grundet de mange års samarbejde. Det er nogle af hovedårsagerne til at Danmark fortsat yder udviklingsbistand til Bolivia. Nyt landeprogram for Bolivia Vi har som den første ambassade i dansk udviklingshistorie brugt det sidste år på at udarbejde et samlet landeprogram. Før arbejdede Danida med sektorprogrammer. Landeprogrammet for Bolivia består af tre tematiske områder: 1. Bæredygtig økonomisk vækst 2. Rettigheder og adgang til retssystemet 3. Bæredygtig forvaltning af naturressourcerne Landeprogrammet lægger sig tæt op ad Danidas strategi `Retten til et bedre Liv og strækker sig fra Nu venter så gennemførelsen af Danmarks nye landeprogram i Bolivia, som du kan læse mere om på bagsiden af denne årsrapport. Før det, kan du læse om vores resultater og udfordringer i samarbejdet med Bolivia i det forløbne år. Du kan blandt andet læse om, hvordan civilbefolkningen deltager aktivt i gennemførsel af programmerne, blandt andet i arbejdet med miljøbeskyttelse og skabelse af økonomisk væst på landet. Derudover kan du blive klogere på, hvordan Den Danske Ambassade og Bolivias regering arbejder kraftigt på at styrke retsvæsenet, med særligt fokus på at forbedre befolkningens adgang hertil. Hvis du har lyst til at vide mere eller har spørgsmål, er du altid velkommen til at besøge vores facebook profil eller kontakte os direkte via vores hjemmeside. God læselyst! Ole Thonke Danmarks ambassadør i Bolivia, Ole Thonke 3

4 Miljø- og klimaforandringer Lokalbefolkningen deltager i løsningen af miljøproblemer Bolivia har siden 2005 gennemgået en positiv udvikling i form af vækst i produktion og eksport. Denne udvikling har dog samtidig skabt nye udfordringer for miljøet. Bolivia kæmper derfor i dag med en række klima- og miljøudfordringer, som også er forbundet med landets udbredte fattigdom. Danmarks udviklingsarbejde i Bolivia har derfor fokus på at sikre, at klima og miljø kan gå hånd i hånd med øget vækst, fremgang og modernisering. Det er et fast princip i Danidas miljøprogram, at de lokale skal inddrages aktivt, for uden inddragelse af lokalbefolkningen i miljøforvaltningen kommer man ikke langt. Bolivias miljøudfordringer skyldes blandt andet udnyttelse af naturressourcer fra industri- og minedrift. Desuden har fældningen af Bolivias regnskove også store miljøkonsekvenser. Hvert år fældes der cirka hektar regnskov, hvilket svarer til størrelsen på Fyn. En del af afskovningen foregår i parker og naturreservater, hvor oprindelige folk bor. Danmark har derfor, gennem de seneste 15 år, støttet regeringen og andre relevante aktører med forebyggende initiativer for at bevare miljøet i disse naturområder. Dette har betydet forbedrede levevilkår især for de fattigste grupper i samfundet. Helt overordnet støtter Danmark den bolivianske regerings målsætning om at leve i harmoni med naturen og beskytte Moder Jord, et punkt der stadfæstes i den nye Moder Jord Lov. Dinamarca har bl.a. haft et tæt samarbejde med viceministeriet for miljø og bæredygtig energi omkring udformningen af den nye lov. Derudover er den danske støtte gået til et system for opmåling og overvågning af biodiversitet og miljøforhold, der foretages ud fra nogle særlige bio-indikatorer. Der er ligeledes blevet udarbejdet nationale planer for bæredygtig forvaltning af vicuñaer (en særlig kamelart der lever i andesregionen) og krokodiller. Derudover har Danmark i 2013 samarbejdet med det nationale institut for beskyttede områder om en forbedring af forvaltningen af 22 nationalparker. Parkerne har fået bedre ledelsesstrukturer og overvågningssystemer, der er indsat parkvagter, og igangsat produktive projekter. Disse tiltag har bidraget til øget folkelig deltagelse blandt beboerne i og omkring nationalparkerne. Styrkelse af lokalbefolkningen Lokalbefolkningen er centrale aktører i forvaltningen af naturressourcer. Ideen bag styrkelse af lokalsamfundet er, at de involverede aktører og den lokale befolkning selv udvikler egne løsninger til bæredygtig forvaltning af skove 4 1. JANUAR JANUAR Det åbne Danida. En ny lov for dansk udviklingssamarbejde træder i kraft og introducerer nye initiativer for større åbenhed i Danida. Det indebærer bl.a. mulighed for at søge i Danidas Programog projektdatabase. Repræsentationscheferne for EU-landenes ambassader i Bolivia, herunder den Danske Ambassade, besøger Bení i forbindelse med ekstraordinært guvernørvalg.

5 og jord. For at dette bliver muligt, skal de have den nødvendige kapacitet til at kunne planlægge og gennemføre deres egne miljøprojekter. Målet er, at de lokale, som er afhængige af skoven og jorden, bliver i stand til selv at sikre en bæredygtig forvaltning af området samtidig med, at der gives plads for økonomisk vækst og fremgang. Denne aktive deltagelse har en positiv indflydelse på fattigdom og marginalisering og er derfor et vigtigt element for bæredygtig udvikling. Der var i alt afsat 230 millioner kroner til miljøsektorprogrammet i perioden Programmet er nu i sin afsluttende fase. Som et led i det nye landeprogram for Bolivia er en fortsættelse af Danmarks engagement dermed besluttet. Danida vil fremover bidrage med at sikre en bæredygtig miljøforvaltning, med fokus på at gribe ind over for klimaforandringerne og affældningen af regnskoven samt skabe energi-effektivitet og øge udbuddet af alternativ energi. Støtte til det nationale mineselskab og Bolivias miljøvagthund Det statslige mineselskab, COMIBOL arbejder efterhånden aktivt med miljøaspektet i deres arbejde, der bygger på principper om social ansvarlighed med særlig fokus på kvinder. Organisationen har på kort tid opnået betydelige resultater indenfor mere En af Bolivias miljøudfordringer er forurening fra minedrift Borgmester i Yamparáez, Braulio Yucra LIDEMA er en af de mest aktive institutioner inde for miljøproblematikkerne og vi er meget glade for deres viden til at genbruge vores affald og sikre rent drikkevand til borgerne. bæredygtig minedrift. Med støtten fra Danmark har COMIBOL formået at lindre de negative virkninger af miljøforurening ved at gennemføre forskellige miljøvenlige initiativer. Der er blandt andet opført dæmninger for affaldsprodukterne fra minerne, så de ikke flyder ud i lokale vandløb og gør lokalbefolkningen syge. Det har resulteret i, at forureningen fra minedriften er blevet reduceret med 20% i fem minedriftzoner og at befolkningen i disse Foto: Maria Peñaloza Miljøaktivist i Pando LIDEMA har gennem workshops lært os, hvordan vi kan passe på vores miljø, vores luft, vores natur så vores planet ikke beskadiges mere dag for dag. områder har opnået bedre livskvalitet i takt med at luft- og vandforureningen er faldet. LIDEMA er et andet eksempel på en samarbejdsorganisation for Danida. Det er en paraplyorganisation som repræsenterer 26 mindre miljøorganisationer i Bolivia. LIDEMA fungerer som en miljøvagthund, der primært forsøger at beskytte dem, som påvirkes af de store miljøudfordringer. LIDEMA har opnået at integrere miljøspørgsmål i forskellige kommunalplaner i Bolivia, og har gennem oplysningskampagner formået at mobilisere de berørte grupper i samfundet. Der er blandt andet oprettet et netværk af frivillige miljøaktivister, som består af 22 ungdomsgrupper fordelt i hele landet. Ydermere er der etableret et netværk for miljø-journalister, der inkluderer 300 formidlere. Disse netværk har til formål at sprede kendskab om de eksisterende miljøudfordringer samt fortælle, hvordan man aktivt værner om miljøet. Indtil videre vurderes det, at LIDEMA, gennem disse massive kommunikationskampagner, er nået ud med sine budskaber til over bolivianere. 18. februar 24. februar Marts Bolivias planlægningsminister, Viviana Caro besøger Danmark i forbindelse med konference om global ulighed. Interview med den tidligere ambassadør Morten Elkjær i avisen, La Razon, om fremtidens bistandsarbejde mellem Danmark og Bolivia. Internationalt Quinua Forum afholdes i forbindelse med det af FN udnævnte internationale Quinoa år. 5 danske virksomheder deltager i arrangementet og i alt deltager 69 internationale repræsentanter fra 35 virksomheder. 5

6 Adgang til offentlige tjenesteydelser og retsvæsenet Retssikkerheden forbedres i Bolivia Der er sket meget på menneskerettighedsfronten i Bolivia igennem de seneste 20 år. Landet har tilsluttet sig de væsentligste internationale konventioner omhandlende civile, politiske, sociale og kulturelle rettigheder samt rettigheder for særligt sårbare grupper såsom børn, kvinder og oprindelige folk. Ifølge FNs menneskerettigheds organisations rapport er der dog stadig udfordringer på rettighedsfronten i Bolivia. Det skyldes blandt andet den udbredte vold mod kvinder og det svage retssystem. Danidas retsprogram Adgang til offentlige tjenesteydelser og retsvæsenet promoverer, beskytter og forsvarer menneskerettighederne i Bolivia. Danmark har siden 2007 støttet Bolivias offentlige forvaltning og retssystem via to programmer: 1. Adgang til retssystemet, : 80millioner DKK. 1. Modernisering af den offentlige administration, : 110millioner DKK. Ny infrastruktur og øget kapacitet Der er mange udfordringer forbundet med retssystemet, hvilket blandt andet skyldes en svag og langsom forvaltning, forældet teknologi og dårlig infrastruktur. Mange bolivianere har ringe tillid til retssystemet på grund af korruption og mangel på gennemsigtighed. Retsprogrammet støtter derfor aktiviteter, der skal effektivisere retsprocesserne, styrke de juridiske insti- Indvielse af retscenter i Tupiza. På billedet ses Evo Morales (3.person til venstre) og yderst til højre Ole Thonke. tutioner og skabe større gennemsigtighed. Det gøres blandt ved at udvide tilstedeværelsen af offentlige ydelser i hele landet, så der sikres bedre adgang til retssystemet for den del af befolkningen, der lever i afsidesliggende og fattige områder. Som et resultat af samarbejdet mellem Danmark og Bolivia er der derfor, i 2013, blevet opført 7 integrerede retscentre i 7 kommuner. Disse integrerede retscentre centraliserer domstolen, anklagemyndigheden, politiet og retsmedicinerne et sted. Formålet med disse centre er at sikre rettigheder for alle dårligt stillede og sårbare grupper i samfundet, så som kvinder, børn oprindelige folk. Situationen er nu, at 4 ud af 5 i fængsel sidder uden dom og retprocesser varer helt op til 24 måneder. Målet er effektivisere systemet så retssager højest varer 7 måneder. Ved at samle de forskellige enheder i et retcenter, vil det lette bureakratiet og samtidig undgås det at ofret skal genfortælle kriminaliteten begået mod ham/hende. Projektet er nu nået så langt, at 4 centre er færdiggjort og klar til brug. Det første blev indviet i byen Tupiza i november 2013 med tilstedeværelse af præsident Evo Morales og den danske ambassadør Ole Thonke. Vi troede aldrig på, at retcentret nogensinde ville fungere, men så blev bygningen møbleret og vi er nu meget taknemmelige for, at Tupiza bliver det nye foregangsbillede for en by med retfærdighed. Udtaler en borger sig, der har fulgt hele konstruktionen af retscentret på tæt hånd. 4. APRIL 4. APRIL 19. APRIL 6 Restaurant Gusto indvies med åbningstaler fra Claus Meyer, og La Paz borgmester. GUSTU er et resultat af samarbejdet mellem IBIS og fonden Melting Pot Bolivia. Danida har været med til at støtte op om projektet. Interview med Claus Meyer og Morten Elkjær i et landsdækkende tv-program om GUSTU og ønsket om at skabe en ny madbevægelse i Bolivia med fokus på sundhed og lokale oprindelige råvarer og madkultur. Interview med den tidligere ambassadør Morten Elkjær i avisen, La Razon, hvor han fortæller om den danske velfærdsmodel.

7 Via disse centre modtager lokalbefolkningen nu omfattende serviceydelser, de har fået helt nye muligheder for at komme i kontakt med retssystemet og samtidig bliver det lettere at anmelde overgreb og sikre en mere effektiv retsproces. Bekæmpelse af vold mod kvinder I 2013 forstærkede retsprogramet fokusset på vold med kvinder, hvilket også vil fortsætte i det kommende landeprogram, som træder i kraft i Her udvides støtten til retssystemet, hvor det overordnede formål er at promovere adgang til retssystemet og således skabe sikkerhed, særligt for de mest udsatte og marginaliserede grupper som indfødte folk og kvinder. Indtil 1995 blev fysiske og psykiske overgreb i hjemmet ikke opfattet som en kriminel handling. Siden da er juridiske rettigheder for kvinder blevet sikret blandt andet gennem flere politiske tiltag, der har ændret det juridiske system. Et godt eksempel er den nye forfatning der trådte i kraft i 2009, der har et stærkt fokus på rettigheder, herunder særligt for indfødte folk og kvinder. Men nylige undersøgelser foretaget af FN viser, at mere end halvdelen af de bolivianske kvinder stadig er udsat for vold og seksuelle overgreb i hjemmet. Danmark støtter derfor den nye politistyrke, FELCV, der har til formål at bekæmpe vold mod kvinder. Derudover støttes andre offentlige insutioner så som anklagemyndigheden, herunder det retsmedicinske institut. Den danske støtte går primært til indkøb af udstyr, IT-systemer samt Direktør for FELCV, Rosa Lema Danmarks støtte er vigtig. Vi har nu mulighed for at videreuddanne vores politistyrke og købe det udstyr, der er nødvendigt for at kunne udføre vores arbejde med voldsramte kvinder. Støtten gør det muligt at tage hånd om de mange anmeldelser vi modtager dagligt. opkvalificering af personale. Som et resultat af dette samarbejde kunne Indenrigsministeriet og anklagemyndigheden i La Paz, med deltagelse af den danske ambassadør, åbne Bolivias første moderne afhøringsrum i september Rigsadvokaten, Ramiro Guerrero, udtrykte ved åbningsceremonien: Med Danmarks støtte er der nu mulighed for at foretage langt mere retfærdige, effektive og moderne afhøringer. Læs mere om afhøringsrummet på næste side. Med et ID-kort har du adgang til dine rettigheder Et andet vigtigt komponent i retsprogrammets mål, om at effektivisere retsystemet, er støtten til Segip. Segip den nye civil myndighed, der har overtaget ansvaret for udstedelse af ID-kort og kørekort. Det var tidligere politiet, der varetog disse opgaver men i 2011 blev folkeregistreringen videregivet til Segip. Denne decentralisering af det nationale identifikationssystem har betydet afbureaukratisering, mindre korruption og således en effektivisering af de offentlige institutioner. 20% af den bolivianske befolkning besidder ikke et ID-kort, hvilket betyder, at de har vanskeligheder ved at gøre brug af sine rettigheder, idet de hverken kan stemme eller afgive vidneerklæring. Segip har i 2013 øget sin dækning og kapacitet til at udstede ID-kort med moderne udstyr, doneret af Danmark og Sverige med en investering på 8 millioner kroner. Segip har nu 42 kontorer i Bolivia, og arbejder samtidig med mobile enheder, der opsøger afsides landdistrikter. Gennem en satelit gemmes persondata på stedet og de mobile enheder kan derfor samme dag udstede ID-kort, som koster omkring 15kr at få lavet. Den danske støtte til det nationale identifikationssystem har betydet, at langt flere nu besidder et IDkort og dermed kan bruge sine rettigheder aktivt. 30. APRIL 18. MAJ 7. juni Ambassaden besøger landbrugsproduktioner i Tupiza og Villazón. Ambassaden besøger Quinoaprojekter på den bolivianske højslette. Dansk/Svensk Nationaldag fejres af Den Svenske og Den Danske Ambassade i Bolivia. 7

8 Interview med statsanklager José Ponce Bedre adgang og infrastruktur i retsvæsenet I 2013 har Danmark støttet en række initiativer, der har til formål at forbedre infrastrukturen i og adgangen til retsvæsenet, og dermed forbedre menneskerettighedssituationen i Bolivia. Her udtaler den offentlige anklager for La Paz departementet, José Ponce, sig om nogle af disse initiativer. José Ponce påpeger, at samarbejdet med Danmark har medført store fremskridt for retfærdighed i det næstmest folkerige departement i Bolivia: Med den danske støtte har vi skabt en sundere og mere effektiv administration af retssikkerheden og de offentlige tjenesteydelser i La Paz. José Ponce har 120 offentlige anklagere under sig samt 350 rets-medarbejdere. Han lægger ikke skjul på, at de alle har haft, og stadig har, en lang række udfordringer og konflikter i deres arbejde om at sikre ordentlig rettergang for ofre og strafskyldige: Vores budget har ikke været tilstrækkeligt, vi har haft for lidt udstyr, for få computere og printere. Infrastrukturen er ringe vi mangler mange essentielle materialer til vores researcharbejde og medicinske undersøgelser. Den danske støtte er derfor også blevet brugt til at effektivisere retssystemet ved at indføre et nyt internt kommunikations- og IT system. Ifølge statsanklageren betyder disse investeringer, at der spares penge, sikres bedre kommunikation mellem advokaterne og politiet, hvilket medfører, at deres arbejde optimeres væsentligt. Han tilføjer tilmed, at der med det nye udstyr er skabt en strammere og mere kontrolleret forvaltning af retsforløbene samt bedre adgang til retsvæsenet. Mulighederne for at snyde systemet er reduceret og dermed mindskes korruptionen. Her påpeger han især de forbedrede muligheder for at registrere medarbejdere og borgere via biometrisk data som fingeraftryk og portrætfotos. Vi vil se retfærdighed Anklagemyndigheden i La Paz har i 2013 opført et moderne afhøringsrum. Afhøringsrummet indeholder to såkaldte Gesell kameraer, som installeres i to rum med et envejsspejl imellem rummene, der fungerer som spejl fra afhøringsrummets side og som vindue fra den anden side. En af fordelene ved afhøringsrummet er, at ofret undgår at gentage sin beretning om kriminaliteten hun/han har været udsat for og derigennem genopleve sit traume, idet alt bliver optaget. Denne re-viktimisering, det vil sige at genopleve sit traume, er et udbredt problem i Bolivia. Uofficielle tal tyder på, at voldsramte kvinder genfortæller kriminaliteten, de har været udsat for, omkring 15 gange i én retsproces. Med de moderne afhøringsrum kan dette undgås. Opførelsen af et moderne mødelokale giver tilmed mulighed for kurser og videokonferencer, der forbedrer den interne kommunikation og arbejdsgang. Den danske støtte til disse fremskridt er blevet modtaget med stor glæde, forklarer José Ponce. Han håber, at samarbejdet med Danmark fortsætter, for ifølge ham er der stadig alt for mange sager i forhold til antallet af anklagere og dommere. Der er stadig mange departementer i landet, som ikke kan foretage den form for fortrolige afhøring og kontrol, som de nye installationer i La Paz muliggør. José Ponce runder interviewet af med at understrege: Vi vil se retsprocesser der er rettidige og effektive, vi vil se retfærdighed. Afhøringsrum specielt indrettet til børn. Her Bolivias Statsanklager Ramiro Guerrero og den danske ambassadør Ole Thonke ved indvielsen af det moderne afhøringsrum. 26. juni 9. juli Myndigheden for udstedelse af identitetskort og kørekort, Segip, øger sin dækning og kapacitet til at udstede ID-kort med moderne udstyr doneret af Danmark og Sverige med en investering på 8 mio. kr. Bolivia tager officielt afsked med ambassadør Morten Elkjær, der vender tilbage til Danmark efter 3,5 år i Bolivia. 8

9 Uddannelse Alle har ret til uddannelse I Bolivia har der de seneste 10 år været en positiv økonomisk udvikling, hvilket har medført, at arbejdsmarkedet i højere grad efterspørger en befolkning med uddannelse. Danmark har derfor, siden 2005, prioriteret uddannelsessektoren højt som instrument til at få marginaliserede grupper integreret i økonomien. I 2010 gennemførte Bolivia en omfangsrig uddannelsesreform med udgangspunkt i en uddannelsesplan udarbejdet af undervisningsministeriet. Formålet er at forbedre kvaliteten i uddannelsessektoren samt skabe lige adgang til uddannelse for alle bolivianere. Den nye uddannelseslov foreskriver blandt andet obligatorisk skolegang for alle i alderen 4 til 17 år og anser uddannelse som en rettighed i sig selv. Derudover er to-sproget og flerkulturel undervisning nu blevet berettiget alle bolivianske grundskoleelever. Danidas uddannelsesprogram har blandt andet til formål at sikre kvalitet i uddannelse og ligger sig derfor tæt op ad regeringens uddannelsesplan. Forlængelse og udfasning af program Samme år som loven trådte i kraft indgik Danmark i et endnu tættere samarbejde med uddannelsesministeriet med et budget på 115 millioner. Programmet var sat til at slutte i Det blev dog senere aftalt med Bolivias regering at forlænge programmet til udgangen af 2014 med 21 millioner kroner ekstra med henblik på at sikre en bæredygtig udfasning af programmet. Et resultat af samarbejdet mellem Bolivia og Danmark har blandt andet været uddannelse af lærere. Det største pro- blem er ikke antallet af elever i klassen, men kvaliteten af undervisningen og det har derfor været vigtigt at videreuddanne lærerne. Inklusion og interkulturel undervisning Uddanneelsesreformen har medført betydelige fremskridt. Uddannelsessektoren møder dog stadig en del udfordringer. En af disse er, at der i mange år har forekommet social og politisk udelukkelse af oprindelige folk, som betyder, at oprindelige folks viden og kultur er blevet marginaliseret. Via den nye uddannelsesplan forsøger regeringen i højere grad at inkludere disse befolkningsgrupper igennem udviklingen af en ny læseplan samt større fokus på intra-og interkulturel uddannelse, herunder oprindelige sprog og kultur. Den danske støtte har, igennem mange Danmark har blandt andet styrket to-sproget og interkulturel undervisning ved at: 1. Garantere de oprindelige folks rettigheder i uddannelsessektoren. 2. Udvikle alfabetstandardiseringer af truede sprog. 3. Støtte indfødte i at genvinde og bevare traditionel viden. års samarbejde med uddannelsessektoren, centreret sig om at styrke civilsamfundet ved blandt andet at støtte aktiv deltagelse samt at inddrage oprindelige befolkningsgrupper. Fra dansk side prioriteres fremme af to-sproglig undervisning og klargøring til arbejdsmarkedet. Danmark støtter undervisningsministeriet med at sikre rumlighed og kulturel mangfoldighed på skolerne, som loven foreskriver. Danmark og Bolivia har i fællesskab opnået mange gode bæredygtige resultater, der tilsammen har været et vigtigt bidrag i kvaliteten af uddannelsen i Bolivia. Lærere uden tilstrækkelig læreruddannelse er nedbragt fra: I grundskolen: 8,7 % til 4,6 % I gymnasiet: 8,2% til 5,4% Dette har betydet forbedret kvalitet Offentligt Gymnasium i den lille by Samaipata, nær Santa Cruz. Foto: Klaus Holsting juli Ambassaden støtter workshop i risikoorientering organiseret af Bolivias Finansielle Efterretningsenhed. Korruptionsniveauet er forbedret, den internationale finansielle Action Task Force foretager ikke længere løbende kontrol. 30. juli 9. august Offentliggørelse af folkeoptællingen i Bolivia. De officielle tal for procentdelen af indfødte i Bolivia ændrer sig fra 62% til 42% ifølge den nye folkeoptælling. De indfødtes dag fejres i Bolivia. Gaderne prydes med oprindelig dans og musik. Flere steder afholdes udstillinger, som beretter om Bolivias historie, kunst og kultur. 9

10 Landbrug og produktiv sektor udvikling Inklusion i den økonomiske udvikling styrker fattige bønder Landbrugsproduktionen udgør kun 15% af bruttonationalproduktet i Bolivia, men beskæftiger mere end 40% af den arbejdsdygtige befolkning. Landbruget kan deles op i to hovedområder: stordriftslandbrug i lavlandet med produktion af soya, ris, hvede og kvægavl, og mindre subsistenslandbrug i højlandet med produktion af kartofler, quinoa, bælgfrugter og lamaavl. Fattigdommen er mest udbredt i højlandet, El Altiplano, og derfor er den danske støtte til landbruget også koncentreret her august Den danske støtte til landbruget og den produktive sektor i Bolivia går til udvikling af anvendt forskning indenfor såsæd, innovative dyrkningsmetoder samt uddannelse og rådgivning af bønder. Formålet er at skabe øget værditilvækst lokalt - især for små og mellemstore landbrugsvirksomheder. Den danske støtte går desuden til forbedret infrastruktur og større adgang for småbønder til kreditter og serviceydelser, offentlige såvel som private. Hensigten er at sikre øget produktivitet og at skabe en bedre adgang til markedet samtidig med, at der er respekt for Bolivias særlige sociale, kulturelle og miljømæssige vilkår. Programmet har i perioden haft et samlet budget på DKK 170 mio. Danmark har haft et tæt samarbejde med landbrugsministeriet om at gennemføre politikker og strategier, der sigter mod at reducere fattigdommen. Der er blandt andet blevet udviklet administrative normer og de nationale programmer, der støtter 19. AUGUST landbrugsproduktionen, er blevet forbedret. Gennem støtten til landbrugsforskning er der til med sket en stigning i produktion af højkvalitetssåsæd. Derudover er der blevet gennemført et bedre system til at måle og evaluere produktionen, så de lokale udviklingsplaner baseres på aktuel og konkret viden om de lokale forhold, muligheder og udfordringer. Samlet set har indsatsen skabt stabilitet og øget omsætning for bønderne på længere sigt. 10 Danida Appraisal Mission besøger ambassaden. Missionen består af 13 internationale konsulenter og skal i sammen med ambassaden gennemgå forslaget til det nye landeprogram Ambassadør Ole Thonke præsenterer sin akkreditiver for den Bolivianske præsident Evo Morales, og er nu officielt Danmarks ambassadør i Bolivia.

11 En vellykket model for økonomisk vækst Foto: Klaus Holsting Inklusion og lokal deltagelse har været kerneelementer i den økonomiskvækst model, som Danmark og regeringen har samarbejdet om siden år 2000 i landområderne. En model, der har vist sig at skabe rigtig gode resultater. Til at begynde med blev al støtte administreret og styret direkte fra ambassaden, men i 2008 tog den bolivianske regering modellen, som en del af programmet EMPODERAR-DETI, til sig. Arbejdet er sidenhen blev gennemført af landbrugsministeriet, baseret på medfinansiering fra Danida. Modellen har haft så stor succes, at lokalregeringen i Potosí nu har besluttet at medfinansiere gennemførslen i de kommende år. Inddragelse af lokale aktører EMPODERAR-DETI står for styrkelse af inklusiv og økonomisk udvikling på lokalt niveau. Programmet har til formål at sikre fødevaresikkerhed og økonomisk vækst i landområder. Det sker ved at styrke lokalt selvstyre og inklusion af mindre landbrugssamfund og oprindelige folk. Lokale aktører er igennem programmet blevet bedre rustet til at udforme og gennemføre egne investeringsplaner og være med til at finansiere projekter i samarbejde med Danida. Programmet inkluderer i alt 64 kommuner i seks regioner af Bolivia. Det har ført til, at mere end bolivianske familiers har forbedret sine levevilkår, herunder har der været et særligt fokus på kvinders vilkår. Programmet består af tre hovedområder: indførelse af innovative metoder med henblik på øget produktivitet, udvikling baseret på de lokalt definerede behov, samt styrkelse af lokale bondeforeninger og kooperativer. Inddragelsesprocessen af lokale aktører er helt central i EM- PODERAR-DETI programmet. Beslutningerne baseres på forhandlinger mellem de forskellige interessenter og sociale grupper, for at opnå en koordineret og fælles indsats for at øge produktiviteten og skabe økonomisk vækst i lokalsamfundene. I dette har der været et særligt fokus på at skabe samarbejde mellem offentlige og private aktører. Ved at styrke produktionssystemer, investering deti I alt har de forskellige aktører investeret omkring 68 millioner danske kroner i programmet, hvor størstedelen er kommet fra Danida, men med en investering på 19 millioner fra producenterne selv, og cirka 7 millioner fra andre strategiske partnere. kommercialiserings- og transformationsprocesser har EMPODERAR-DETI formået at forbinde producenterne mere direkte med markedet. Baseret på behov og planer, der er defineret af bønderne selv. På baggrund af de gode erfaringer og den bolivianske regerings særlige prioritetsområde, er Danida nu i gang med at føre EMPODERAR-DETI videre til Amazonas-regionen. Det er nye udfordringer, da de miljømæssige og kulturelle forhold er meget forskellige fra højdelandet. Til gengæld er der et stort udviklingspotentiale, og det vurderes, at modellen kan bidrage konstruktivt til økonomisk vækst i den oversete rengskovs-region. 7 mio DKK Strategiske partnere 19 mio DKK Producenterne 24 mio DKK DANIDA 1-7. SEPTEMBER 3-5. SEPTEMBER 6. SEPTEMBER Danmarks ambassadør Ole Thonke bliver interviewet af Nueva Economia om partnerskaber mellem danske og bolivianske virksomheder. Ambassaden deltager i de årlige universitetsdage organiseret af Den Europæiske Unions Delegation i Bolivia. Arrangementet afholdes i Oruro. Formålet er at informere de studerende om mulighederne for at studere i Europa. Ole Thonke besøger chokoladefabrikken Sumar i Bení, der indgår i et Danida Business Partnership med Bojesen Chokolade, som laver kvalitetschokolade til gourmetrestauranter rundt om i verden. 11

12 Quinoa Andesbjergenes gave til verden Quinoa er blevet kaldt Andesbjergenes guld og Andesbjergenes gave til verden, på grund af dets mange positive ernæringsmæssige karakteristika. Men den internationale popularitet har også gjort det til en afgrøde, der indebærer mange dilemmaer for Bolivias udvikling. Danmark har deltaget aktivt i arbejdet med at sikre en mere miljøvenlig og socialt retfærdig produktion af quinoa. Den mest udbredte quinoa, kaldes quinoa real og er den, der eksporteres dyrkes i Bolivias højland. Oprindeligt blev den dyrket i området omkring Salar de Uyuni (den store saltørken i syd Bolivia), men den har bredt sig stærkt til højlandet ved Oruro og La Paz. Størstedelen af quinoaen vokser på kollektivt ejet jord, hvilket vil sige, at producenterne er fælles om dyrkningen og deler overskudet af salget mellem sig. 24. SEPTEMBER Andeskornets møder verden Quinoaen har en historie der går mindst 7000 år tilbage, og har indtil for få år siden været de fattiges korn, der kun hørte til i andesregionen. For 15 år siden begyndte det gyldne korn dog at blive eksporteret til andre steder, og i dag kan det købes i stort set hvert enkelt supermarked i blandt andet Danmark. I dag produceres op mod halvdelen af den quinoa der produceres i verden i Bolivia, og sammen med Perus bidrag løber det op på hele 95% af verdensproduktionen. Danmark importerede i ,5 ton quinoa fra Bolivia, hvilket svarer til omkring 1,2 millioner kroner. USA er det land der importerer mest boliviansk quinoa, hvilket i 2012 sammenlagt blev til ton blev af FNs fødevareorganisation FAO udnævnt som quinoa-året, for blandt andet at fokusere på quinoa som et middel til at modvirke den globale fejl- og underernæring. Udnævnelsen skulle blandt andet fremme et større internationalt samarbejde mellem de offentlige, private og civile aktører der er involverede i produktionen og distributionen af quinoa på verdensplan. Hele tiden med et særligt fokus på bæredygtig produktion og forarbejdning af quinoa. En af de centrale aktiviteter i Bolivia i denne forbindelse har været et særligt quinoa forum, der blev afholdt i marts af Bolivias sammenslutning af eksportører af quinoa, CABOLQUI. Det blev gennemført med dansk støtte og i samarbejde med en af ambassadens mangeårige partnere i Bolivia, Det Bolivian- 7. OKTOBER ske Center for Fremme af Bæredygtige Teknologier, CPTS. Målet var og er at muliggøre en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig produktion af quinoa i nogle af de tørreste og fattigste områder af den bolivianske højslette. I alt 69 internationale repræsentanter for 35 virksomheder i 12 lande, herunder fem danske virksomheder, deltog i arrangementet. Fordelene og ulemperne ved quinoa På mange måder er quinoa et gyldent frø. Ikke kun den farve det oftest har, men også mange af de ernæringsmæssige kvaliteter er ganske særlige. Dets høje indhold af aminosyrer, kalium, calcium og andre mineraler, vitaminer og antioxidanter, samt det, at det ikke indeholder gluten gør frøet til en af de sundeste fødevarer i verden. Det gror rigtig godt i højderne (områder over 3600 m.o.h), der er præget af meget kulde og ringe nedbør, og hvor meget få andre produkter kan gro. Derfor har det repræsenteret en stor mulighed for 12 Danmarks ambassadør Ole Thonke deltager i åbningen af et nyt moderne videoafhøringsrum i el Ministerio Público i La Paz, der er et led i forbedringen af retssikkerheden i Bolivia. Afslutning på B2B projekt mellem den bolivianske kaffeproducent, Agrotakesi, og den danske virksomhed, Café Europa. De har siden 2012 samarbejdet om at forbedre kaffeproduktionen samt udvide kaffeeksporten til Danmark.

13 øget indkomst for højlandsindianerne, der anses for at være de fattigste i Bolivia. Det er uden tvivl en central indkomstkilde for Bolivia, da eksporten af quinoa fortsat er stigende. På blot 7 år er eksporten 10-doblet. Størstedelen af produktionen er økologisk, og mange mener, at dyrkningen af quinoa repræsenterer en mulighed for at undgå erosion af jorden og ørkendannelse i de områder der er meget tørre og golde. Derudover er det blevet fremhævet at quinoa skaber fødevaresikkerhed, øget beskæftigelse og nedbringelse af migrationen fra land til by. Men med de stigende priser på quinoa er disse fordele efterhånden små. Det er svært at tale om fødevaresikkerhed, når prisen på den afgrøde, der ellers før var forbeholdt dem selv, og som kunne sikre dem en sund ernæring, er ubetalelig for de fleste bolivianere. Ikke kun en gave Den ensidige og store satsning på quinoa udpiner jorden. Tidligere kombinerede bønderne quinoa dyrkningen med lama avl, men mange har solgt deres lamaer for at satse på quinoaen, der kunne give en større indkomst. Blot på ét år, fra 2011 til 2012 steg quinoa produktionen i areal fra hektar til hektar. Presset på priserne kommer blandt andet fra spekulation blandt mellemmænd, samt fra den ulovlige eksport til Peru. Det antages at mellem og ton om året importeres af Peru via ulovligt smugleri. Derudover har den internationale popularitet også betydet, at de bolivianske bønder ikke kan følge med efterspørgslen på quinoa, der er stadigt stigende. Dette skyldes blandt andet mangel på teknologi, der kan sikre en bæredygtig og effektiv produktion. På grund af disse negative konsekvenser som følge af den store succes quinoa har haft, er det altafgørende at have et stærkt fokus på miljømæssig og socialt ansvarlig og bæredygtig produktion af quinoa i Bolivia. Danida arbejder med at forbedre de lokale forhold omkring quinoa produktionen, så quinoaen ikke ender med kun at være en gave til verden, men også har fordele for den bolivianske befolkning og miljø OKTOBER Danmark importerede i ,5 ton quinoa fra Bolivia, hvilket svarer til omkring 1,2 millioner kroner. Hvordan støtter Danmark? Danida har støttet produktionen og distributionen af quinoa på forskellige måder og i flere af sine sektorprogrammer. Der er arbejdet aktivt med at forbedre bæredygtigheden i produktionssystemet i alle programmer. Landsbrugsprogrammet har blandt andet sørget for at producenterne er blevet styrket organisatorisk og at benderne har faet adgang til at kunne tage lån. Derudover har støtten også medvirket til, at flere bønder har modtaget økologiske certificeringer under internationale økologiske standarder. For at undgå erosionen af jorden arbejdes der aktivt på at opføre levende hegn og vekseldrift, så jorden ikke blive udpint. I miljøprogrammet støtter ambassaden organisationen CPTS i udviklingen af teknologi der sikrer en mere miljøvenlig produktion. En del af indsatsen 6. NOVEMBER har været, i samarbejde med danidas Business2Business (B2B) program at skabe nye forbindelser mellem quinoa producenter og danske virksomheder, der vil importere økologisk quinoa. Der er således i 2013 etableret i alt 13 partnerskaber, der har medvirket, at 80% af den totale officielle eksport af quinoa alene i 2013 er forarbejdet med ny bæredygtig teknologi, støttet af CPTS. Derudover er der blevet indført nye såmaskiner, økologiske pesticidspredere, vandingssystemer, tørremaskiner og tærskemaskiner, der alle skal øge den økologiske og bæredygtige produktion af quinoa på den bolivianske højslette. Det overordnede mål er at fremme en effektiv, bæredygtig og socialt ansvarlig dyrkning og eksport af quinoa i Bolivia. FAOs quinoa år: Eksport af quinoa fra Bolivia 2000 ton Quinoaprisen 2005: 1 ton quiona koster 2500 kroner 2011: 1 ton quinoa koster kroner 2013: 1 ton quinoa koster kroner ton År 2000 År 2012 Madfestivalen, Tambo afholdes i La Paz. Tambo er organiseret af den gastronomiske bevægelse, MIGA, som er støttet af Danida. Festivalen er med til at promovere Bolivias madkultur og rangeres som en af de fem største festivaler i Latinamerika. Præsident Evo Morales og Ole Thonke indvier det første integrerede retscenter ud af de i alt 7 centre som Danmark har støttet. Retscentrene skal sikre bedre adgang til retssystemet for befolkningen i marginaliserede områder. 13

14 Danida Business Partnerships Bæredygtig udvikling gennem handel Chokoladefabrik i Baures, i Bolivias Amazonas, hvor chokoladebønnerne plukkes og hvor første stadie af forarbejdning af chokoladen foregår. Fabrikken er bygget ved hjælp af partnerskabet mellem danske Bojesen Chokolade og den bolivianske virksomhed Sumar. Produktet af dette samarbejde er kvalitetschokolade, der sælges på Michelin restauranter verden over under navnet Oialla. Formålet med Danida Business Partnerships (DBP) programmet er at bidrage til bæredygtig udvikling og fattigdomsreduktion gennem etablering af langsigtede partnerskaber mellem danske og bolivianske virksomheder. Det skal skabe vækst og øget beskæftigelse under hensyntagen til sociale og miljømæssige forhold. Programmet arbejder med styrkelse og udvikling af de bolivianske partneres konkurrenceevne, den regionale markedsudvikling samt forskellige værdikæder, blandt andet inden for fødevareproduktion, grøn teknologi og kapacitetsopbygning. Derudover lægges der vægt på at skabe synergi i forhold til de øvrige bistandsaktiviteter i Bolivia, så programmet går hånd i hånd med prioriteterne inden for rettigheder, miljø og landbrug. De primære kriterier knyttet til programmet er øget beskæftigelse og 13. NOVEMBER Fakta og resultater I 2013 gik 7,2 millioner kroner til B2B og DBP programmer. Yderlige 8,4 millioner kroner blev tildelt fremtidige DBP i Boliviansk-danske partnerskaber kører lige nu under Danidas partnerskabsprogrammer NOVEMBER positiv effekt på lokalsamfundet, arbejdsforholdene og hensynet til miljøet, eller kort sagt Corporate Social Responsibility. Projekterne er normalt på maksimalt 5 mio. kroner over en periode på ca. 3-4 år inddelt i to faser, forberedelsen som varer 1 år og gennemførslen som varer 3 år. Business- 2Business (B2B) programmet, der nu erstattes af Danida Business Partnerships (DBP), har støttet en lang række samarbejder, herunder inden for blandt andet turisme, energi, tekstil, kakao og kaffe, bioteknologi og frugt. De nye projekter på bedding tæller blandt andet landbrugsprojekter, produktion af alpaca tekstil og fremstilling af møbler med boliviansk tømmer. I løbet af 2013 er fire Business2Business projekter afsluttede, hvor partnerskaberne nu kører videre uden dansk støtte. Et af disse er samarbejdet mellem bolivianske Repsa SA og danske Toms Gruppen AS, der sammen har etableret en fabrik for højkvalitetschokolade til eksport. Et andet partnerskab er mellem Andean Valley SA fra Bolivia og danske Aurion AS, omkring udvikling af produkter med økologisk quinoa. Et tredje samarbejde der nu kører videre uden dansk støtte er mellem Café Europa og bolivianske Agrotakesi om produktion af kvalitetskaffe. 14 Nyt landeprogram for dansk støtte til Bolivia, , godkendes. De to ud af i alt tre dele af landeprogrammet, som var til godkendelse, er støtten til miljø og klimaforandringer samt landbrug og produktiv sektor. Den 14. version af den Europæiske film festival afholdes i La Paz, organiseret af Den Europæiske Union i Bolivia. De tre danske film Melancholia, Superclasíco og Ambassadøren vises.

15 Danida Business Partnerships verdensklassekaffe fra Bolivia til danmark Café Europa henter en stor del af sin kaffe fra de bolivianske kaffemarker. Det sker i tæt samarbejde med den bolivianske virksomhed og kaffefarm Agrotakesi. De to virksomheder har siden 2012 samarbejdet om at fremme og forbedre kaffeproduktion og kaffekvalitet i Bolivia. Dette gøres gennem uddannelse af personale i kaffeproduktionskæden samt eksport af kvalitetskaffe til Danmark så markedet udvides. Samarbejdet er etableret med støtte fra Danidas Business program. Café Europa besøger Bolivia I oktober 2013 var direktøren for Cafe Europa, Jens Nørgaard på besøg i Bolivia for at gøre status på samarbejdet, og definere de næste skridt. Det har været et af projektets centrale formål at påvirke den enkelte bonde til at dyrke en bønne, der er af høj kvalitet når den hældes i kaffekoppen. Roaster Boutique er en café i den sydlige del af La Paz, hvor Agrotakesis kaffe serveres i flotte omgivelser. Det er samtidig et undervisningscenter, hvor personale fra andre caféer, restauranter og hoteller bliver oplært inden for produktion, ristning og brygning af kvalitetskaffe. To gange har den kaffe, der produceres af Agrotakesi vundet Cup of Excellence, der er den mest prestigefyldte pris for kaffe af høj kvalitet på internationalt niveau. Den forbedrede kvalitet har givet Agrotakesi en eksportfordel, hvilket samtidig kan være en motivationsfaktor for andre bønder, der vil opnå lige så god kvalitet og stigende eksport. Bøndernes skal smage kaffen Ifølge Jens Nørgård er det helt centralt at undervise bønderne, der høster kaffebønnerne på deres marker. Det er vigtigt, at der er en fælles forståelse af hele produktionsprocessen så den høje kvalitet sikres hele vejen fra planten i Bolivia til caféen i København: Vi har fundet ud af, at det er vigtigt at bønderne på markerne får en dybere forståelse af, hvordan kaffen smager på vores cafe. Vi skal tilpasse den grønne bønne til det, den bruges til i København og ikke nødvendigvis gøre sådan som de har lært af deres forfædre. Man gør ofte, som man har gjort i generationer, uden at tage hensyn til ydre forhold, hvilket betyder, at der fx ikke er nogen kontinuitet i deres fermentering. At der ikke er kontinuitet i fermenteringen gør, at kaffen ikke er sammenlignelig fra år til år. Jens Nør- Jens Nørgaard, direktør for Café Europa, ser tydelige resultater af samarbejdet: Kvalitetsbevidstheden er steget markant i Bolivia, fra kaffebonde til barista. gård forklarer videre, vi er begyndt at måle udendørs temperaturen når de har fermenteret. Det vi prøver, er at skabe systemer og ensartede procedurer, så man får den samme type cappuccino hver gang man kommer på den samme café. Næste skridt i samarbejdet er at åbne flere enheder rundt om i Bolivia, i første omgang i Santa Cruz, fortæller Jens Nørgaard. Kaffebønner Foto: Elisabeth Abel 18. NOVEMBER 10. DECEMBER I samarbejde med FN Kvinder, afholder ambassaden seminarer, omhandlende politiets rolle i Latinamerika, med fokus på at bekæmpe vold mod kvinder. Repræsentanter fra Nicaragua, Chile og Brasilien deltager. Ny handelsaftale mellem Bolivia og EU skal forhandles som erstatning for tidligere aftale med Danmark. Jorge Salinas, ansvarlig på ambassaden for Danidas erhvervsprogrammer, forklarer om aftalen i et interview med u-landsnyt. 15

16 Nyt landeprogram Mindre papir - mere substans 2013 var året, hvor Danmarks måde at yde bilateral bistand på blev ændret. Det første sted det skulle ske, var i Bolivia. Den 13. november 2013 godkendte Danidas eksterne bevillingskomite vækst- og miljødelen af det første nye landeprogram. Rettighedsdelen er ved at blive færdiggjort og forelægges i marts 2014 Groft sagt er Danida gået fra projekter i 80 erne og 90 erne til sektorprogrammer i nullerne og nu til samlede landeprogrammer. Landetilgangen bruger langt hen ad vejen sektortilgangen som byggesten. Men derudover er ideen med landeprogramming at skabe synergi på tværs af sektorprogrammer i det enkelte land. Dertil kommer, at de handelspolitiske, sikkerhedspolitiske, udviklingspolitiske og udenrigspolitiske prioriteter i langt højere grad tænkes sammen som en del af en samlet dansk indsats. I Bolivia er det udviklingsbistanden, der fylder mest. Men handel og udenrigspolitik vil også få større vægt fremover. Mindre bureaukrati og flere resultater Et andet centralt element i den nye tilgang er ønsket om, at der fremover skal være mindre papir og mere substans i bistandsarbejdet. Der skal skæres ned på administrationen og op for indhold, substans og synergi. Der har været gennemført en leanproces, der har til fermål at nedsætte behovet for intern administration. Den eksterne kontrol og løbende overvågning skal dog naturligvis fastholdes. Et tredje element er øget fokus på konkrete resultater. Resultater skal fremover bruges mere aktivt som styringsinstrumenter for indsatserne. Det skal samtidigt gøre det nemmere at forklare, hvad det reelt er for en forskel Danida rent faktisk gør. Endeligt er der fokus på at indsnævre antallet af samarbejdspartnere, så programmerne bliver mere fokuserede. Landeprogrammet for har et budget på i alt 611 millioner kroner. Formålet er overordnet at nedbringe fattigdom og ulighed med respekt for menneskerettigheder, baseret på en bæredygtig udvikling. Den rettighedsbaserede tilgang der ligger til grund for programmet skal samtidig gå i tråd med Bolivias egne principper om ikkediskrimination, deltagelse, gennemsigtighed og ansvarlighed. Fremtidigt arbejde i Bolivia Landeprogrammet i Bolivia dækker overordnet tre hovedområder: Vækst, rettigheder, miljø og klimaforandringer. Et af de resultater programmet forventer for de kommende fem år er, at 95 procent af Bolivias befolkning skal have et ID kort. Retsprocesser der nu tager op til 24 måneder skal gøres mere effektive, så en sag ikke tager mere end syv måneder. Tilliden til og tilfredsheden med retssystemet blandt befolkningen skal forbedres væsentligt. Fire ud af fem sidder stadig i fængsel uden dom. Derudover skal raten for afskovning, der i øjeblikket er den højeste i verden, nedbringes. Hvert år forsvinder hektarer skov, hvilket svarer til et areal på størrelse med Fyn. Biodiversiteten skal bevares, og de negative konsekvenser af klimaforandringerne, der rammer Bolivia hårdt skal formindskes. I landbruget skal der skabes 10 procent vækst for bønder og uligheden skal nedbringes med 9 procent (målt via Gini koefficienten). Så der er meget at tage fat på de kommende fem år. Den Danske Ambassade La Paz Av. Arce 2799, Edif. Fortaleza, piso 9 Casilla Tlf.: +591 (2) Facebook: Embajada de Dinamarca La Paz La Paz, Bolivia Den elektroniske udgave af årsberetningen kan downloades på ambassadens hjemmeside: Teksten kan citeres frit - ISBN Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S 16

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

TAL OG FAKTA OM BOLIVIA

TAL OG FAKTA OM BOLIVIA Danmarks udviklingssamarbejde med Bolivia 2012 TAL OG FAKTA OM BOLIVIA Bolivias areal er på godt 1 million km 2 (20 gange Danmarks størrelse) og har lidt over 10 millioner indbyggere. 60 procent af befolkningen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

CBD COP13 - teknisk gennemgang

CBD COP13 - teknisk gennemgang Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 377 Offentligt CBD COP13 - teknisk gennemgang Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 5. april 2017 Hans Christian Karsten Biodiversitetskonventionen

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

International kaffe-indkøbspolitik

International kaffe-indkøbspolitik nternational kaffe-indkøbspolitik Version: Juli 2016 Vores målsætning Enkelt, ansvarsbevidst, pålidelig: mere end 100 år har traditionelle købmandsværdier dannet grundlag for ALDs vedvarende succes. Vores

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto

Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen. Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Ingen skal leve for mindre end ca 10 kr. om dagen Alle skal have lige ret til fx at eje land, arve penge og åbne en bankkonto Vi skal hjælpe folk til at modstå katastrofer og klimaforandringer Vi skal

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES

Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES Bistand & sikkerhed? DIIS, 3. februar 2012 Lov om udviklingssamarbejde 1971: støtte samarbejdslandenes regeringer i at opnå økonomisk vækst for derigennem at sikre social fremgang og politisk uafhængighed

Læs mere

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr.

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr. Bruxelles den 12-14. november 2013 Årtiers udviklingspolitisk samarbejde har skabt et stærkt dansk brand internationalt indenfor bistands- og udviklingsarbejde. Danske virksomheder kan bidrage med konkrete

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck

Bæredygtig. Spare og låne grupper MAD. Skov KLIMA JORD HANDEL. 1 CARE Danmarks arbejde. Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov MAD KLIMA JORD HANDEL Foto: Nepal / CARE - / Lucy Beck 1 OM CARE DANMARK Fattigdom og klimaforandringer truer hver dag millioner af mennesker og deres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Projektet udvikles parallelt med projektet af samme karakter i Barcelona, Barcelona Forever.

Projektet udvikles parallelt med projektet af samme karakter i Barcelona, Barcelona Forever. Copenhagen Forever Copenhagen Forever er design fabrikeret i København af materiale genbrugt fra affald og biprodukter fra Københavns indbyggere, institutioner, handel, håndværk og industri. Copenhagen

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid

Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid 2 1. Verdens 12. største økonomi 2. En boomende turistindustri 3. Stort potentiale i B-2-B markedet 4. Springbræt til Latinamerika, Sydeuropa og Nordafrika

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia. Juni 2012

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia. Juni 2012 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia Juni 2012 BERETNING OM DANMARKS BISTANDSSAMARBEJDE MED BOLIVIA Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning...

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år Beboer i skoven Rot Vannsin, 56 år Prey Lang er mit hjem. Jeg bor i skoven, og jeg lever af skoven. Fx samler jeg mad, urtemedicin og byggematerialer i skoven. Jeg tapper også harpiks fra træerne, som

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere