Orienteringsmøde DOMI Bolig - afd. 33, Smedegårds Allé/ Nyvej, Malling Onsdag den 19. august 2020 kl Fælleshuset Engkærgårds Allé 98A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøde DOMI Bolig - afd. 33, Smedegårds Allé/ Nyvej, Malling Onsdag den 19. august 2020 kl Fælleshuset Engkærgårds Allé 98A"

Transkript

1 Orienteringsmøde DOMI Bolig - afd. 33, Smedegårds Allé/ Nyvej, Malling Onsdag den 19. august 2020 kl Fælleshuset Engkærgårds Allé 98A

2 Dagens program Velkomst og præsentation v. direktør Preben Jacobsen 1. Gennemgang af bebyggelsens tilstand, v. Birgitte Hansen, D.A.I. 2. Mulighederne i afd. 33 v. Ole Berg, DOMI Bolig 3. Skitsering af fortætningsmuligheder i afd. 33 v. arkitekterne Kenneth Arboe og Thomas E. Jensen 4. Introduktion til Landsbyggefonden v. Ole Berg, DOMI Bolig 5. Videre forløb tidsplan v. Ole Berg, DOMI Bolig 6. Genhusning v. Anne Pilgaard, DOMI Bolig

3 1. Gennemgang af bebyggelsens tilstand Eksisterende forhold 20 boliger fordelt på: 4 stk. 1-rums boliger á 38 m 2 4 stk. 2-rums boliger á 54 m 2 12 stk. 3-rums boliger á 73 m 2 Vaskeri Varmerum Grarager, 6 stk. Oversigtsfoto af afdeling 33. Afdelingen er opført i 2 byggeafsnit perioden

4 Bebyggelsen Tidstypisk 1960 er byggeri. Muret byggeri med hulmur delvist isoleret Krybekælder, hvor varme og vand fordeles. Nye tagplader i 2004/05. Træ/alu vinduer og døre fra 1999 Tidstypisk indretning med mindre rum og trin op/ned ved hoveddør og terrasse. Ca. 40% af baderummene er moderniseret, hovedparten for ca. 10 år siden. Ca. 50% af køkkenerne er moderniseret, hovedparten for ca. 10 år siden. Boligerne er opført uden ventilation i flere boliger er der i fm. modernisering etableret sug fra bad og køkken. Opvarmes med fjernvarme som fordeles fra varmecentral» stort varmetab. Løbende renovering af brugsvandsrør i terræn og krybekælder v. behov El-installationer er de oprindelige nogle tavler udskiftet ifm. modernisering af køkken. Kloak skal separeres - krav fra Aarhus Vand.

5 Fundamenter og krybekældre Sokler fremstår i god stand men er uisolerede» stort varmetab. Udluftning til krybekælder Adgang til krybekælder sker via lille lem i trægulv i boligen. Unødvendig opvarmning i krybekælderen pga. rørføringer. Bjælker og fundamenter er intakte uden skader. Men højt fugtindhold i bjælker risiko for råd Isoleringen består af 50 mm træbetonplader, som er opsat imellem de bærende bjælker» kolde gulve. Åbning fra bolig til bolig i de murede skillevægge i krybekælderen skadedyr mv.

6 Ydervægge Mange områder med dybe eller udfaldne fuger

7

8

9 Revne i sålbænk Afskallet puds Ca. 8 cm isoleret hulmur. Alle murbindere rustne giver revnedannelse i murværk og ingen sammenhæng imellem formur og bagmur. Massiv mur v. radiatornicher

10 Læmure under fremskreden nedbrud Revner, fugtindlejringer, frostskader mv.

11 Tagkonstruktion Spær er lavet på stedet. Flere af tagkonstruktionerne har sat sig.

12 Inddækning ved niveauspring. Utætheder og revner i murværk omkring inddækning. Ingen adgang til tagrum utætheder og andre skader opdages ikke før skaden er omfattende. Tagkonstruktion skal renoveres ifm. en kommende renovering, når renoveringen gennemføres vil tagbelægningen have opbrugt sin levetid. Udhæng er under begyndende nedbrydning.

13 Vinduer og døre Vinduer og døre er fra 1999 og er udført træ/alu vinduer og døre med Energi A glas. Elastiske fuger omkring vinduer fremstår tætte. Vinduer og døre er monteret for ca. 21 år siden og vil når renoveringen gennemføres være omkring 25 år gamle. Det bør derfor indregnes nye vinduer og døre i en kommende renovering.

14 Boligerne indretning Direkte adgang til skur Trappe Karakteristisk 60 er indretning

15 Adgang til og indretning af boligerne gør dem uegnede til gangbesværede beboere. Det bør overvejes at ændre boligernes indretning så de bliver tilgængelige, dvs. ingen niveauspring og baderum, køkkener og værelser større Landsbyggefonden yder støtte til netop etablering af tilgængelige boliger og prioriterer tilgængelighed højt.

16 Boligerne indeklima Boligerne er præget af omfattende kuldebroer. Boligerne har ikke ventilationsanlæg dog udsug fra køkken og bad i ca. halvdelen af boligerne. Skimmelvækst på forskellige, udsatte steder. Bl.a. ved hoveddøre i hjørner mod loft og gulv ses mugpletter. Men også på reelle vægflader, bag møbler og i hjørner i øvrige rum ses skimmeldannelser.

17 VVS og kloak a. Utidssvarende princip med varmerør i teknikkanaler i terræn fra varmecentralen og ud til den enkelte husrække medfører store varmetab + varmetab v. fremføring i krybekældre. b. Dårligt isolerede rør for varmt og cirkulerende brugsvand. c. Levetider på installationsdele er opbrugt (visse rør i krybekældre undtaget). d. Tilgængeligheden til installationer i krybekældre og teknikkanaler er meget dårlige (arbejdsmiljøkrav kan ikke overholdes). e. Kloaksystemet er oprindeligt fællessystem og der er et krav om en kommende separering.

18 El installationer f. Oprindelige installationer, herunder stofledninger, HFI-relæer, m.v. g. For få stikkontakter i forhold til i dag. h. Problemer og sikkerhedsrisiko med overbelastninger i køkkener, pga. den nuværende gruppeopdeling.

19 Udearealer Stor have til alle boliger Garageanlæg. Bygningen er udsat for Revnedannelser i murværk og rust i armeringsjern i betonoverliggere. Porte er under nedbrud og asfalt er præget af huller og revner. Interne stier er præget af store revner og huller i asfalten. Stor tørregård og have i fm. vaskeribygning

20 2. Mulighederne i afdeling 33 a. Almindelig renovering uden økonomisk støtte. Meget dyr og langvarig b. Landsbyggefondstøttet renovering incl. tilgængelighed. Vanskelig indenfor de eksisterende fysiske rammer og meget dyr. c. Nedrenovering dvs. nedrivning og genopførelse af nye tilgængelige boliger på de nuværende sokler. En lidt dyrere løsning end 3b. men kan udføres med støtte fra Landsbyggefonden. Åbenlyst en god løsning med nye tidssvarende boliger til erstatning af nuværende boliger d. Nedrenovering i kombination med fortætning. Den samme gode løsning med nye tidssvarende boliger til erstatning for nuværende boliger suppleret med yderligere antal nye boliger, hvor grundsalget forbedrer økonomien i nedrenoveringen. I det boligforlig folketinget netop har vedtaget, er det et krav, at man i alle Landsbyggefond støttede renoveringssager overvejer at opføre yderligere nye boliger i afdelingen.

21 3. Skitsering af fortætningsmuligheder

22 UDKAST

23

24 UDKAST

25 4. Introduktion til Landsbyggefonden (LBF) Hvad er LBF? LBF er en selvejende institution, der er stiftet af de almene boligorganisationer. LBF s økonomiske indtægt stammer fra boligafdelinger i den almene sektor. Afdelingen har igennem årene indbetalt til Landsbyggefonden via huslejen og kan nu få mulighed for at hente noget hjem igen. LBF har til formål at støtte og udvikle boliglivet i den almene sektor. LBF s økonomiske rammer fastlægges af Folketinget hvert 4./5. år i en Boligaftale, aktuelt Grøn boligaftale 2020 gældende for Hvordan kan LBF inddrages i renoveringssagen? LBF giver nogle helt specielle, såkaldte støttede lån, hvilket medvirker til at holde huslejen nede. LBF yder økonomisk støtte til: o Udbedring af byggeskader f.eks. Betonskader, indeklimaproblemer. o Etablering af tilgængelige boliger. o Miljøforbedringer i fællesområder. Sager med energisparende og grønne tiltag har høj priotet. LBF yder ikke støtte til moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder f.eks. nye køkkener, bad, vinduer!

26 5. Videre forløb tidsplan Nuværende skitsering af det videre forløb er både afhængig af Aarhus Kommune og Landsbyggefonden (LBF) og ikke mindst Fondens årlige renoveringsmidler samt omfanget af projektet Ansøgning om renoveringsstøtte indsendt til LBF maj Byggeteknisk rapport indsendes til LBF - september LBF besigtiger afdelingen primo Supplerende materiale til LBF medio LBF færdiggør teknisk sagsbehandling ultimo Afklaring med Ministeriet, der skal give tilladelse til den nødvendige nedrivning, der muliggør en ændret disponering af bebyggelsen ifm. opførelse af yderligere nye boliger Ny lokalplan udarbejdes Projektomfang og huslejekonsekvens forelægges til beboernes beslutning - medio Aarhus Kommune og LBF godkender skema A ultimo Der udarbejdes projektmateriale så der kan indhentes tilbud fra håndværksfirmaer -primo Endelig godkendelse af økonomi hos Kommune og LBF medio Genhusning - ultimo Byggestart - ultimo Byggeperiode.

27 6. Genhusning Spørgsmål Svar GENHUSNING Kan man blive boende i sit lejemål under renoveringen? Må jeg selv finde en genhusningsbolig? Skal jeg betale husleje, hvis jeg selv har fundet en genhusningsbolig? Skal jeg genhuses midlertidigt eller permanent? Hvad betyder permanent genhusning? Hvad betyder midlertidig genhusning? Får jeg indflydelse på hvor jeg skal genhuses? Betales der samme husleje i den midlertidige genhusningsbolig? Hvem passer haven i genhusningsboligen? Hvor skal min adresse være registreret? Hvad sker der med min boligstøtte? Nej, alle beboere skal genhuses under renoveringen. Ja, du må gerne selv finde en genhusningsbolig. Nej, du skal ikke betale husleje til din bolig, når vi ikke skal finde en genhusningsbolig til dig. Genhusning sker midlertidig eller permanent, afhængig af dine ønsker som du har oplyst til udlejningen. Når der sker permanent genhusning, vil din nuværende bolig opsiges med 3 mdr. varsel, og du vil få en ny kontraktbolig, hvor der skal indbetales indskud og husleje, som er gældende i den afdeling du flytter til. Midlertidig genhusning betyder, at du bor midlertidigt i en anden bolig, og ønsker at flytte tilbage til din bolig efter endt renovering. Ja, vi vil i samarbejde med dig, forsøge at opfylde dine ønsker for, hvor du gerne vil genhuses midlertidigt eller permanent. Du har ret til en genhusningsbolig i passende størrelse, passende beliggenhed og med passende kvalitet og udstyr. Da vi kun kan tilbyde boliger i takt med de opsiges, kan vi ikke garantere for at vi kan opfylde alle dine ønsker. Du skal være opmærksom på, at vi kun er forpligtet til at give dig ét tilbud. Der skal højest betales husleje svarende til dit nuværende lejemål. Er huslejen i din genhusningsbolig billigere, betales den billigste husleje og du vil derved få en huslejereduktion. Hvis du genhuses i en bolig med tilhørende have, er det dig der står for vedligeholdelse af denne. Du er fortsat lejer i din nuværende bolig, og du skal ikke ændre din adresse i folkeregistret. Til gengæld er det vigtigt, at du ændrer din postadresse midlertidigt, så du kan få sendt din post til din midlertidige adresse dette kan gøres på Post Nords hjemmeside. Hvis du modtager boligstøtte, vil du fortsat uændret modtage boligstøtte i din midlertidige genhusningsperiode.

28 Hvis du får en huslejereduktion, fordi din genhusningsbolig er billigere end din nuværende bolig, har du pligt til at sende en kopi af din midlertidige lejekontrakt til Udbetaling Danmark. Hvis du selv har fundet en genhusningsbolig, er du pligtig til at give udbetaling Danmark besked herom. Skal der betales for istandsættelse af boligen? Almindelig istandsættelse af genhusningsboligen der fraflyttes betales af byggesagen. Hvis du har misligholdt din genhusningsbolig ved fejlagtig brug, vil du blive opkrævet for denne udgift. Fejlagtigt brug er ex. tegne på væggene, hakker og dybe ridser i gulvet, ødelagte karme mv. FLYTNING Hvordan foregår flytningen til min nye bolig? Får jeg økonomisk støtte til flytningen? Kan jeg få opbevaret nogle møbler og andre effekter? Der bliver udleveret flyttekasser, pakkepapir og labels af flyttefirma inden fraflytning. Firmaet leverer udførlig og illustreret pakkevejledning. Du sørger selv for nedpakning af indbo og udpakning, og flyttefirmaet står for selve flytningen til din genhusningsbolig. Overskydende flyttekasser afhentes efter flytning eller kan beholdes indtil tilbageflytning. Selve flytningen og eventuel opbevaring betales af renoveringsprojektet. Hvis din genhusningsbolig størrelsesmæssigt svarer til din nuværende bolig, og det vurderes, at genhusningsboligen kan rumme dit indbo, vil der ikke ske opmagasinering af møbler. Hvis du har behov for opmagasinering af møbler og andet udover 6m3, vil dette ske hos flyttefirmaet, vil du selv skulle afholde udgiften herfor. Dette gælder også hvis du selv finder en genhusningsbolig. Bliver min bolig synet ved fraflytning? Nej, der vil kun ske aflæsning af målerne, hvorefter byggesagen overtager udgiften på el, vand og varme. DIN GENHUSNINGSBOLIG Skal jeg selv tilmelde TV og internet? Hvad med el, vand og varme? Skal jeg sørge for hårde/hvidevarer i den nye bolig? Ja. Du skal selv melde flytning til dine selskaber, som forsikring, el, tv og internet. Husk også at melde midlertidig flytning til PostNord. DOMI Bolig sørger for tilmelding til el, vand og varme i genhusningsboligen. Vi flytter dine nuværende hårde/hvidevarer med i genhusningsboligen, hvis det ikke allerede findes i lejemålet.

29 Se også folderen Dine rettigheder ved genhusning, som udleveres på orienteringsmødet. Kontaktoplysninger til DOMI Bolig: Udlejningen Anne Pilgaard tlf

Vejlby Hus. Beboerinformationsmøde nr. 1 Landsbyggefondstøttet renovering. den 23. oktober 2018

Vejlby Hus. Beboerinformationsmøde nr. 1 Landsbyggefondstøttet renovering. den 23. oktober 2018 Vejlby Hus Beboerinformationsmøde nr. 1 Landsbyggefondstøttet renovering den 23. oktober 2018 Dagsorden 1. Velkomst og præsentation v. afdelingsbestyrelsen 2. Projektets historik og aktuelt v. Birgitte

Læs mere

FREDERIKSBERG HUSE JUNI 2018 EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE OM FORELØBIG HELHEDSPLAN

FREDERIKSBERG HUSE JUNI 2018 EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE OM FORELØBIG HELHEDSPLAN FREDERIKSBERG HUSE JUNI 2018 EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE OM FORELØBIG HELHEDSPLAN DAGSORDEN Historik v/asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet Sjælland Frederiksberg Huses udfordringer v/ Asger Nøhr Ahmed, Boligselskabet

Læs mere

Genhusning Afdeling 35 Hammelodden/Teglværksgade

Genhusning Afdeling 35 Hammelodden/Teglværksgade Genhusning Afdeling 35 Hammelodden/Teglværksgade Dagsorden Hvem skal genhuses? Hvornår skal du genhuses? Hvor længe skal du være genhuset? Hvem hjælper dig med din genhusning? Permanent eller midlertidig

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Orienteringsmøde. DOMI Bolig - afd. 7, Kildegårdsparken/Parkvej, Odder. Torsdag den 4. april 2019 kl Spektrum - Odder

Orienteringsmøde. DOMI Bolig - afd. 7, Kildegårdsparken/Parkvej, Odder. Torsdag den 4. april 2019 kl Spektrum - Odder Orienteringsmøde DOMI Bolig - afd. 7, Kildegårdsparken/Parkvej, Odder Torsdag den 4. april 2019 kl. 19.00 Spektrum - Odder Dagsorden Velkomst og præsentation v. afdelingsbestyrelsen 1. Hvorfor inddrage

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Telefon 76 22 12 00 Mail: post@boligfa.dk Hjemmeside: www.boligfa.dk 1 Hvor skal

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Så vi håber du kan få svar på nogle af dine spørgsmål her. Skal du genhuses

Læs mere

Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde vedrørende Helhedsplan for afdeling 2 Rødegårdsvej

Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde vedrørende Helhedsplan for afdeling 2 Rødegårdsvej Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde vedrørende Helhedsplan for afdeling 2 Rødegårdsvej Dagsorden: 1 A Valg af dirigent 1 B Valg af referent 2 Behandling af forslag 1 Stemmeudvalg: Forslag 1. Det

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Maj 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg besked,

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

Ringparkens Helhedsplan

Ringparkens Helhedsplan Ringparkens Helhedsplan Siden 2011 er der blevet arbejdet på en helhedsplan i Ringparken. En helhedsplan tager normalt mange år at få gennemført og ændrer sig normalt gennem tiden. Da I sidst så projektet

Læs mere

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen

Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen . Ellebo Blokmøde Blok 3, d. 30.maj 2016 v/ Finn Larsen Dagsorden Byggeproces og genhusning Genhusningsmuligheder Genhusningsvilkår Boligerne i Ellebo Spørgsmål . Byggeproces og genhusning Byggeperiode

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning Januar 2017 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info Ny afdeling 20 Trige Parkvej Genhusning praktiske info Kære beboer I denne folder kan I læse om jeres muligheder og rettigheder i renoveringsfasen. Folderen er tænkt som en hjælp, når du skal udfylde det

Læs mere

NY afdeling 21 Rydevænget & Fjældevænget. Genhusning praktiske info

NY afdeling 21 Rydevænget & Fjældevænget. Genhusning praktiske info NY afdeling 21 Rydevænget & Fjældevænget Genhusning praktiske info Kære beboer Denne folder er til jer, som skal genhuses i forbindelse med renoveringen af afd. 21. Her kan I læse om jeres muligheder

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Her får du nogle af svarene! Inden genhusningen modtager du et spørgeskema fra

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

til blokmøde Fjældevænget

til blokmøde Fjældevænget Velkommen til blokmøde Fjældevænget Tirsdag den 31. oktober 2017 Dagsorden Landsbyggefonden Renoveringsprojektet Din situation under renoveringen Hvad med huslejen Hvornår Spørgsmål Landsbyggefonden? Fordele

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

Afd. 7 Højstruphave Velkommen til orienterende møde vedrørende helhedsplan.

Afd. 7 Højstruphave Velkommen til orienterende møde vedrørende helhedsplan. Afd. 7 Højstruphave Velkommen til orienterende møde vedrørende helhedsplan. Dagsorden: Præsentation. Opfølgning på sidste møde Genhusning Spørgsmål Opfølgning. Opfølgning på sidste møde. Siden sidste møde

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 2 UFFESVEJ.

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 2 UFFESVEJ. VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 2 UFFESVEJ. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 2 Uffesvej Helhedsplan for afdelingen Dagsorden. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

MIDLERTIDIG GENHUSNING

MIDLERTIDIG GENHUSNING Information om MIDLERTIDIG GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19. november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

Renovering af Vognmandsparken 1 & 2

Renovering af Vognmandsparken 1 & 2 Renovering af Vognmandsparken 1 & 2 Vognmandsparken 1 og Vognmandsparken 2 står over for en såkaldt helhedsplan. Helhedsplanen er en større renovering af boligafdelingerne, hvor afdelingerne får økonomisk

Læs mere

En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig.

En genhusning er en stor omvæltning og det er derfor vigtigt, at du føler der bliver taget hånd om dig. Genhusningspjece DAB mrk. ASG-2014-10599 1706 AKB/KFC Dato November 2016 1706 Kære Beboere i Sorgenfrivang II Sorgenfrivang II er i gang med en omfattende renovering som betyder, at samtlige beboere skal

Læs mere

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010

Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland afd. 6 Udvalgte plancher fra orienteringsmøde den 22. marts 2010 Liselund/Filstedvej Himmerland Andelsboligforening afd. 6 Orienteringsmøde I dette hæfte har vi samlet de

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Ellebo informationsmøde d. 11.maj

Ellebo informationsmøde d. 11.maj . Ellebo informationsmøde d. 11.maj Dagsorden Velkomst v/inge Støvring Petersen Ballerup Ejendomsselskab Byggeproces og -periode v/per Zwinge Rambøll Genhusning v/finn Larsen KAB Status på byggeprojektet

Læs mere

til blokmøde Rydevænget

til blokmøde Rydevænget Velkommen til blokmøde Rydevænget Mandag den 30. oktober 2017 Dagsorden Landsbyggefonden Renoveringsprojektet Din situation under renoveringen Hvad med huslejen Hvornår Spørgsmål Landsbyggefonden? Fordele

Læs mere

GENHUSNING. Her kan du læse om genhusning og muligheder under et genhusningsforløb Folderen er vejledende, og skal anses for generel information.

GENHUSNING. Her kan du læse om genhusning og muligheder under et genhusningsforløb Folderen er vejledende, og skal anses for generel information. GENHUSNING Her kan du læse om genhusning og muligheder under et genhusningsforløb Folderen er vejledende, og skal anses for generel information. Individuelle spørgsmål om en konkret situation i forbindelse

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Genhusning Humlevænget Slides fra møderne 12, 22 og 23. januar Slides er opdateret ud fra spørgsmål ver. 3

Genhusning Humlevænget Slides fra møderne 12, 22 og 23. januar Slides er opdateret ud fra spørgsmål ver. 3 . Genhusning Humlevænget Slides fra møderne 12, 22 og 23. januar 2019 Slides er opdateret ud fra spørgsmål ver. 3 Genhusningsteamet Tina Willer Konsulent Trine Trampe Konsulent Diana Milling Koordinator

Læs mere

Afd Bjerggården

Afd Bjerggården Præsentation: Dagsorden: 1. a. Valg af dirigent 2. Orientering om mulighederne for tagboliger: - Gennemgang af skitseoplæg. - Hvad kommer det til at betyde for afdelingen? - Spørgsmål og input fra beboerne

Læs mere

Fælledgårdenes Helhedsplan

Fælledgårdenes Helhedsplan Fælledgårdenes Helhedsplan Hvad er afdelingens udfordringer? Udvendige døre og vinduer Udtjente plastikvinduer, dårligt isolerende og utætheder. Plastikvinduer er svære at vedligeholde og reparere - kuldebroer

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Se spørgsmål og svar vedr. genhusning bagerst i hæftet. Revision A Den 1. september Henning Smiths Vej / Poul Buås Vej Himmerland afd.

Se spørgsmål og svar vedr. genhusning bagerst i hæftet. Revision A Den 1. september Henning Smiths Vej / Poul Buås Vej Himmerland afd. Se spørgsmål og svar vedr. genhusning bagerst i hæftet. Revision A Den 1. september 17 / Himmerland afd. 03 2 Adresser og lejligheder 3 Rækkefølgeplan Der tages forbehold for ændringer B A C E D F I H

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

9313 MORELHAVEN, SLANGERUP Helhedsplan til godkendelse AFDELINGSMØDE

9313 MORELHAVEN, SLANGERUP Helhedsplan til godkendelse AFDELINGSMØDE 9313 MORELHAVEN, SLANGERUP Helhedsplan til godkendelse AFDELINGSMØDE Historik 2009 Arbejdet med helhedsplanen begynder Fremtidssikringsanalyse og diverse forundersøgelser 2011 Foreløbig helhedsplan godkendes

Læs mere

VELKOMMEN TIL 1. ORIENTERENDE AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 7 HØJSTRUPHAVE.

VELKOMMEN TIL 1. ORIENTERENDE AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 7 HØJSTRUPHAVE. VELKOMMEN TIL 1. ORIENTERENDE AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 7 HØJSTRUPHAVE. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad er der sket siden 2012? for de der har været med fra starten. Hvad

Læs mere

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning Vejledning og guide Renovering/Genhusning Indholdsfortegnelse Introduktion til genhusning Spørgsmål til genhusning Genhusningsboligen Opbevaring, tæpper og målere Husleje, forbrug m.m. Paraboler, husdyr

Læs mere

Korsgårdens Helhedsplan

Korsgårdens Helhedsplan Korsgårdens Helhedsplan Hvad er afdelingens udfordringer? Udvendige døre og vinduer Udtjente plastikvinduer, dårligt isolerende og utætheder. Plastikvinduer er svære at vedligeholde og reparere - kuldebroer

Læs mere

Se spørgsmål og svar vedr. genhusning bagerst i hæftet. Revision B Den 02. oktober Henning Smiths Vej / Poul Buås Vej Himmerland afd.

Se spørgsmål og svar vedr. genhusning bagerst i hæftet. Revision B Den 02. oktober Henning Smiths Vej / Poul Buås Vej Himmerland afd. Se spørgsmål og svar vedr. genhusning bagerst i hæftet. Revision B Den 02. oktober / Himmerland afd. 03 2 Adresser og lejligheder 3 Rækkefølgeplan Der tages forbehold for ændringer B A C E D F I H G K

Læs mere

Ravnkildevej. Himmerland afd. 50. Revision D Den 23. maj 2017

Ravnkildevej. Himmerland afd. 50. Revision D Den 23. maj 2017 Ravnkildevej Himmerland afd. 50 Revision D Den 23. maj 2017 2 Index Ravnkildevej Rækkefølgeplan...04 Ravnkildevej Tidsplan...05 Ravnkildevej Huslejer...06 Ravnkildevej Gårdhavehuse Placering... 07 Ravnkildevej

Læs mere

Helhedsplan i Stougården. Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2018

Helhedsplan i Stougården. Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2018 Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2018 Hvad er en helhedsplan? Landsbyggefonden & helhedsplan Landsbyggefonden o Fond o Indtægter fra boligafdelingerne o Støtter helhedsplaner Helhedsplanen o Forny

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Information vedrørende planen og genhusning: Hvad skal der ske nu og de næste måneder. Spørgsmål

MUNKEBJERGPARKEN. Information vedrørende planen og genhusning: Hvad skal der ske nu og de næste måneder. Spørgsmål Information vedrørende planen og genhusning: Hvad skal der ske nu og de næste måneder. Spørgsmål HVOR STARTER VI RENOVERINGEN: Vi er i gang med at analysere og tage stilling til hvor vi skal starte renoveringen.

Læs mere

Bellahøj AKB København. Afdelingsmøde 23. maj Genhusning v./ Louise Østvand

Bellahøj AKB København. Afdelingsmøde 23. maj Genhusning v./ Louise Østvand . Bellahøj AKB København Afdelingsmøde 23. maj 2018 Genhusning v./ Louise Østvand Dagsorden Genhusningsprocessen Genhusningsboligen Genhusningsmuligheder Fordeling af genhusningsboliger Flytning Genhusningsprocessen

Læs mere

Spørgsmål og svar om genhusning

Spørgsmål og svar om genhusning februar 2016 Spørgsmål og svar om genhusning Tryk på spørgsmålet, så kommer du til svaret Hvem skal genhuses?... 2 Hvem beslutter, om jeg skal genhuses midlertidigt eller permanent?... 3 Hvornår får jeg

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

AFSTEMNINGSRUNDLAG - FORSLAG TIL HELHEDSPLAN PLUS BOLIG, AFD C. P. HOLBØLLS PLADS / PETER BRUUNS VEJ / CARL ROTHES VEJ.

AFSTEMNINGSRUNDLAG - FORSLAG TIL HELHEDSPLAN PLUS BOLIG, AFD C. P. HOLBØLLS PLADS / PETER BRUUNS VEJ / CARL ROTHES VEJ. AFSTEMNINGSRUNDLAG - FORSLAG TIL HELHEDSPLAN PLUS BOLIG, AFD. 47 - C. P. HOLBØLLS PLADS / PETER BRUUNS VEJ / CARL ROTHES VEJ. 07.06.2018 Efter at der blev stemt nej til projektet i november 2017 samt input

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Her får du nogle af svarene! Inden genhusningen modtager du et spørgeskema fra

Læs mere

Spørgsmål og svar fra. Beboerinformationsmøde om Helhedsplanen for Frydenspark afholdt torsdag den 11. oktober 2018 kl

Spørgsmål og svar fra. Beboerinformationsmøde om Helhedsplanen for Frydenspark afholdt torsdag den 11. oktober 2018 kl Hovedstadens almennyttige Boligselskab FRYDENSPARK Spørgsmål og svar fra Beboerinformationsmøde om Helhedsplanen for Frydenspark afholdt torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19.00 Spørgsmål til: Boliger/ blokkene

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING

PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING PRAKTISK INFO OM TILBAGEFLYTNING Januar 2017 Kære kommende beboere på Gl. Skolevej Med henvisning til vores afdelingsinformation nr. 05 af den 20. december 2016 følger her lidt praktisk information omkring

Læs mere

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015

Nørrevang. Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang Informationsmøde torsdag 8. januar 2015 Nørrevang - genhusning Kurt Rytter Kundechef KAB Finn Larsen - Udlejningschef KAB Peter Rørbye Driftschef KAB Louise Østvand Genhusningskoordinator KAB

Læs mere

Åhaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent

Åhaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent ÅHAVEN Præsentation: Dagsorden: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent 2. Orientering om status for helhedsplanen i Åhaven: - Hvad er der sket siden sidst. - Hvad skal der ske. - Skønnet tidsplan.

Læs mere

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING

PRAKTISK INFO OM GENHUSNING PRAKTISK INFO OM GENHUSNING Oktober 2014 Kære beboere på Gl. Skolevej Hvor var det dejligt at se, at så mange af jer beboere kunne afse en mandag aften til orienteringsmødet om den kommende og nødvendige

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Velkommen Orienterende møde om genhusning ifm. helhedsplanen

Velkommen Orienterende møde om genhusning ifm. helhedsplanen Velkommen Orienterende møde om genhusning ifm. helhedsplanen Dagsorden 1. a) Valg af dirigent b) Valg af referent 2. Orientering om status på Helhedsplan for Åhaven. Kort orientering om hvad der er sket

Læs mere

Godkendelse af skema B for renovering for Plus Bolig afd. 57 Vegavej og Scheelsmindevej - Projekt og renoveringsudgift inden byggestart

Godkendelse af skema B for renovering for Plus Bolig afd. 57 Vegavej og Scheelsmindevej - Projekt og renoveringsudgift inden byggestart Punkt 14. Godkendelse af skema B for renovering for Plus Bolig afd. 57 Vegavej og Scheelsmindevej - Projekt og renoveringsudgift inden byggestart 2018-050780 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Information om PERMANENT GENHUSNING. for beboere i Møllevangen

Information om PERMANENT GENHUSNING. for beboere i Møllevangen Information om PERMANENT GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19 november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

VELKOMMEN TIL 3. ORIENTERENDE AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 7 HØJSTRUPHAVE.

VELKOMMEN TIL 3. ORIENTERENDE AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 7 HØJSTRUPHAVE. VELKOMMEN TIL 3. ORIENTERENDE AFDELINGSMØDE VEDRØRENDE HELHEDSPLAN FOR AFD. 7 HØJSTRUPHAVE. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Kort gennemgang af projektet herunder hvad er der sket siden sidste møde?

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej

Genhusning. Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Genhusning Anders Larsensvej, Kapellanvej, Sejerøvej Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Genhusning som boligselskabet arrangerer...3 Flyttesyn, indskud og anciennitet...5 Dine rettigheder...6

Læs mere

Velkommen. til infomøde. Rydevænget. Onsdag den 6. februar 2019

Velkommen. til infomøde. Rydevænget. Onsdag den 6. februar 2019 Velkommen til infomøde Rydevænget Onsdag den 6. februar 2019 Dagsorden Præsentation af vinderprojektet (Rolf/Robin) Tidsplan (Morten & Holger) Du skal bo i boligen, mens den renoveres (Morten & Holger)

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

GENHUSNING I GÅRDHUSENE

GENHUSNING I GÅRDHUSENE Renoveringen af ALBERTSLUND VEST 1. udgave August 2018 GENHUSNING I GÅRDHUSENE Genhusning Indhold Beboerne i afdeling AB Vest Gårdhuse har på et beboermøde besluttet, at gårdhusene i Albertslund Vest skal

Læs mere

Vibehaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af referent.

Vibehaven. Dagsorden: Præsentation: 1. a. Valg af referent. Præsentation: Dagsorden: 1. a. Valg af referent. 2. Orientering om: Status på Helhedsplanen for. Hvad er der sket siden sidst. Skønnet tidsplan. 3. Eventuelt. Status på helhedsplanen for. Kort opridsning

Læs mere

BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSGENNEMGANGEN. 1. Er der bygningsdele som er gjort utilgængelige? 2. Er der normalt tilgængelige bygningsdele som ikke har del

BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSGENNEMGANGEN. 1. Er der bygningsdele som er gjort utilgængelige? 2. Er der normalt tilgængelige bygningsdele som ikke har del BEMÆRKNINGER TIL BYGNINGSGENNEMGANGEN Bygn Bygn. 1. Er der bygningsdele som er gjort utilgængelige? del JA: NEJ: Bygn Bygn. 2. Er der normalt tilgængelige bygningsdele som ikke har del JA: NEJ: kunnet

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

Genhusningsfolder til Toveshøj

Genhusningsfolder til Toveshøj Genhusningsfolder til Toveshøj Genhusning - hvorfor? Ved midlertidig genhusning flytter du tilbage til din bolig efter renoveringen. Ved permanent genhusning flytter du permanent til en anden bolig. Ved

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet - Afdeling 6 - Frejaparken 2-36

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet - Afdeling 6 - Frejaparken 2-36 Vi larmer og støver - Information om byggeriet - Afdeling 6 - Frejaparken 2-36 Denne folder henvender sig til beboere i Vivabolig Afd. 6 - Frejaparken 2-36, 9000 Aalborg Folderen er udgivet af Vivabolig

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde afdeling 502. Torsdag d. 22. februar 2018

Ekstraordinært afdelingsmøde afdeling 502. Torsdag d. 22. februar 2018 Ekstraordinært afdelingsmøde afdeling 502 Torsdag d. 22. februar 2018 Velkomst v/ afdelingsformanden Valg af dirigent Dagsorden Velkomst / afdelingsformanden Valg af dirigent Valg af referent Valg af stemmeudvalg

Læs mere