F RUM F ANS ARLIGE NDKØB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F RUM F ANS ARLIGE NDKØB"

Transkript

1 F RUM F RCS ANS ARLIGE NDKØB KONOMI Anbefalinger: Hvordan vi bedst øger andelen af lokale indkøb i Grønland, Januar 2018

2 Sådan har vi gjort Som opfølgning på konferencen Er billigt altid bedst afholdt i efteråret 2015 nedsatte Grønlands Erhverv og CSR Greenland i samarbejde med Transparency International Forum for Ansvarlige Indkøb. Forummet skal over tre år arbejde med tre forskellige temaer: 1) lokale indkøb, 2) CSR krav i indkøb og udbud og 3) styrket transparens i udbudsprocesser. Denne publikation har fokus på lokale indkøb og opsamler input og erfaringer fra en række møder og interview gennemført i 2016 og Særligt har Forum for Ansvarlige Indkøbs Advisory Board været aktivt i udformningen af anbefalingerne. Forummet består af indkøbsansvarlige fra Selvstyret, Kommuneqarfiik Sermersooq, TELEPOST, Nukissiorfiit, Pisiffik såvel som repræsentanter fra Grønlands Erhverv, CSR Greenland og Transparency Greenland. Anbefalingerne har også hentet inspiration fra det paralelle projekt den grønlandske markedsplads som er gennemført for Grønlands Erhverv. Anne Mette Christiansen & Lotte Kirkegaard CSR Greenland 28. september 2017

3 Forord Vi har alle en fælles interesse i et stærkt og konkurrencedygtigt lokalt erhvervsliv som skaber indtægter til statskassen, gode jobs og nye løsninger på Grønlands udfordringer. Langt de fleste grønlandske virksomheder med undtagelse af fiskeri, turisme og minedrift lever af at betjene det grønlandske marked. Det betyder at levekraften i virksomhederne afhænger af at indkøb foretages lokalt både når andre virksomheder og den offentlige sektor køber ind. Lokale indkøb skaber lokal omsætning, jobs og udvikling og mulighed for at skabe nye erhverv lokalt. For at indkøberne skal vælge at købe lokalt, skal udbud, pris, kvalitet og service selvfølgelig kunne leve op til kravene. Det kræver et professionelt og konkurrencedygtigt erhvervsliv, som har fokus på at blive kontinuerligt bedre. Lykkes vi, så får vi en positiv spiral igang i den grønlandske økonomi. Hvis vi skal have den positive spiral i gang så skal vi arbejde sammen og tage udfordringen alvorligt. Som et skridt i den retning har Grønlands Erhverv (GE) og CSR Greenland sammen med Transparency International Greenland (TIG) iværksat Forum for Ansvarlige Indkøb, et fælles, åbent og proaktivt dialogforum mellem forskellige aktører med interesser i indkøbsområdet fra både den offentlige og private sektor såvel som civilsamfundet. Forummet skal arbejde på at finde nye løsninger som har fokus på at gavne det grønlandske samfund, herunder gerne skabe stærke og nyttige partnerskaber frem for lovgivning og forhåbentlig flytte os fra skyttegravskrig til dialog og fælles løsninger. Forummets arbejdsform har været åbne møder for en bred gruppe interessenter, diskussioner i et Advisory Board såvel som en række individuelle interview og konsultationer for at afdække udfordringer og løsninger yderligere. Forummets første tema har været lokale indkøb og denne publikation præsenterer et sæt anbefalinger til hvordan vi skaber bedre muligheder for lokale indkøb netop for at sætte gang i en positiv udvikling for både virksomheder og samfund. Anbefalingerne blev præsenteret og diskuteret med en bred interessentgruppe i november Denne udgave er tilrettet interessentgruppens kommentarer og input. Brian Buus Pedersen, Grønlands Erhverv Gerth Jakobsen, Kommuneqarfik Sermersooq Anita Hoffer, Transparency International Greenland Anders Malinovski, Grønlands Selvstyre Line Bruun Jensen, Nukissiorfiit Milan Lund Vraa, Tele-Post Heine Stilling Jensen, Pisiffik Lotte Frank Kirkegaard, CSR Greenland

4 Introduktion En positiv samfundsmæssig udvikling i Grønland kræver et stærkt og konkurrencedygtigt lokalt erhvervsliv. Det skaber indtægter til statskassen, gode jobs og nye løsninger på Grønlands udfordringer. For at vokse har en stor del af det grønlandske erhvervsliv brug for et hjemmemarked, som driver efterspørgslen efter varer og tjenester med andre ord at virksomheder og den offentlige sektor køber lokalt ikke mindst i lyset af at mange grønlandske virksomheder overvejende sælger lokalt. Hvis virksomheder og den offentlige sektor skal lægge indkøb lokalt på de områder hvor det er muligt så kræver det et erhvervsliv som kan tilbyde konkurrencedygtige priser, kvalitet og service også selv om langt de fleste indkøbere både i virksomhederne og i den offentlige sektor udtrykker en præference for at handle lokalt. Øget professionalisering stiller krav til leverandørerne Både den offentlige sektor som for eksempel Selvstyret og Kommuneqarfik Sermersooq såvel som flere store virksomheder har igangsat projekter og processer, som skal professionalisere og systematisere indkøb. Formålet er at opnå en mere systematisk og strategisk tilgang til indkøb og derigennem at opnå bedre aftaler med det rigtige serviceniveau og pris. Indkøberne arbejder først og fremmest med at kortlægge eksisterende indkøb, identificere muligheder for besparelser og udarbejde fælles indkøbsaftaler på kerneindkøb. I nogle tilfælde indgår den centrale indkøbsfunktion større aftaler som andre enheder i organisationen kan eller skal bruge. Det betyder flere og til dels større udbud for det lokale erhvervsliv, såvel som i nogle tilfælde større krav ved forhandling af aftaler. Agendaen er drevet af et klart behov for at effektivisere at spare tid og penge både i den offentlige sektor og i virksomhederne for at få økonomien til at hænge bedre sammen. En kortlægning og systematisering af indkøbene betyder samtidig muligheden for at stille krav til leverandørerne f.eks. i forhold til social ansvarlighed og miljø idet dette kan indarbejdes i indkøbsaftalerne og understøttes af kompetencer på området fra den centrale indkøbsfunktion. Vi har særligt fokus på at undersøge potentialet for at købe smartere ind i Selvstyret så vi kan spare både tid og penge til gavn for borgerne Anders Malinovski, kontorchef, kontoret for strategisk indkøb = kr.

5 Indkøbernes perspektiv Der er idag en stor del af af indkøbene, som foregår lokalt, og alle organisationer har - i forskellig udstrækning - en præference for at handle lokalt. Den igangværende professionalisering og systematisering af indkøb er altså ikke et udtryk for at man ønsker at købe i udlandet eller udelukke lokale leverandører i processen. Tværtimod er der hos indkøberne villighed og interesse i at bidrage til at det lokale erhvervsliv er konkurrencedygtige og derigennem vinder udbud og få indkøbsaftaler. Masser af fordele ved lokale indkøb Når virksomheder og offentlige organisationer ønsker at handle lokalt fordi der er (eller burde være) en række fordele ved det. Det handler bl.a. om kortere leveringstid, adgang til hurtig lokal service og tilgængelighed når indkøberne definerer hvad som er attraktivt ved at vælge lokalt. Dertil kommer de samfundsmæssige fordele i forhold til at skabe arbejdspladser og holde økonomien igang (multiplikatoreffekter). Og endelig er der en forventning fra virksomhedernes og den offentlige sektors interessenter om, at der handles lokalt og at man understøtter det grønlandske erhvervsliv. Udfordringer ved at handle lokalt Indkøberne oplever dog en række udfordringer og barrierer ved at handle lokalt. Gennemgående nævnes manglende professionalisme hos lokale leverandører i form af f.eks. udeblevne leveringer, manglende overholdelse af aftaler og manglende styr på fakturaer. En anden gennemgående udfordring er mangel på konkurrence generelt og særligt på kysten, som resulterer i at priser sættes meget højt eller afviger fra prisestimater. I forhold til særligt konsulentopgaver nævnes ofte mangel på lokal kompetence mens det i andre sammenhænge er leverandørens manglende størrelse, som er udfordringen når et større udbud skal håndteres. Vi har en politik om at handle lokalt, når vi kan Line Jensen, indkøbschef, Nukissiorfiit. Blandt leverandørerne opleves der ligeledes en række udfordringer. Det er bl.a. manglende overensstemmelse mellem udbudskompleksitet (stor) og leverandørernes ressourcer (små). Det fremhæves, at nogle indkøbere stiller store krav til leverandørne, ofte mere komplekse end leverandørerne er i stand til at håndtere. Desuden fremhæves, at udenlandske leverandører ofte har langt flere ressourcer til markedsføring end de grønlandske, hvilket skaber en ubalance i synligheden overfor indkøberne. MIS- FORHOLD

6 Deres Auto og Mittarfeqarfiit Lokal repræsentation, konkurrencedygtige priser og god kundeservice er opskriften på succes for Deres Auto Mittarfeqarfiit havde gennem flere år haft et samarbejde med en Toyotaforhandler i Aalborg. For et par år siden fik virksomheden en ny indkøbspolitik med vægt på at handle hos lokale grønlandske leveandører under forudsætning af at disse i det samlede billede er konkurrencedygtige. Det har dannet baggrund for en gennemgang af aftaler med leverandørerne i alle kategorier. Deres Auto kontaktede selv Mittarfeqarfiit for at præsentere virksomheden med henblik på at komme i betragtning som leverandør. Efterfølgende blev der lavet et udbud på Toyota biler og reservedele. Mittarfeqarfiit valgte herefter Deres Auto og siden har samarbejdet udviklet sig til også at omfatte salg og reservedele til Mercedes Benz lastbiler. Indkøbschef i Mittarfeqarfiit, Martin Nielsen, roser både Deres Autos engagement og service. Det, der gør Deres Auto skaber værdi for os, er at de er repræsenteret lokalt, hvilket er en fordel for os. Samtidig kan de tilbyde de services, vi har behov for, til de rigtige priser og betingelser. Det gør Deres Auto attraktive for os som leverandør. Deres Autos organisation er tilpasset til god kundeservice og det giver værdi for os i Mittarfeqarfiit, siger Martin Nielsen. Administrerende direktør i Deres Auto, Torben Nielsen, fremhæver, at det var prissætningen, som var adgangsbillet til samarbejdet med Mittarfeqarfiit men at det kun er begyndelsen på at få et succesfuldt samarbejde. Han siger: Når samarbejdet er startet og vi skal have det til at fungere, så er det åben dialog et væsentligt redskab til at få succes i hverdagen. Da bilimportører har deres egne forskellige bestillingssystemer, som vi ikke kan ændre på, men må tilpasse os efter. Nu er det lykkes at få sat et bestillings- og logistiksystem op, der fungerer også hvis Mittarfeqarfiit skal bruge en reservedel i den fjerneste del af Grønland.

7 Usisaat Vilje til at lytte til kunden giver pote Flyttefirmaet Usisaat vandt i 2015 et stort udbud fra Grønlands Selvstyre og blev derved leverandør for bohaveflytninger for Grønlands Selvstyre, herunder Centraladministrationen og Sundhedsvæsenet, de nettostyrede virksomheder Asiaq, Nukissiorfiit og Mittarfeqarfiit såvel som Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq. Aftalen har stor betydning for flyttefirmaet, som både har skulle ekspandere på sine nuværende lokationer og samtidig finde lokale samarbejdspartnere på flere lokationer hvor de ikke selv var til stede. Arnannguaq Gerstrøm fra Usisaat fortæller, at udbuddet på mange måder var en stor udfordring for Usisaat og at virksomheden gjorde sig umage for at vinde opgaven og ikke mindst arbejdet på en række kontinuerlige forbedringer siden man vandt udbuddet. Vi har i særdeleshed arbejdet med vores systemer så vi er blevet endnu bedre, siger hun. Usisaat har løbende opfølgningsmøder med Selvstyret for stadigt at evaluere samarbejdet og forbedre ydelsen. Vi har en god, tæt dialog med Selvstyret og får taget spørgsmål eller uklarheder undervejs. Det er en stor forretningsmæssig fordel for os at have dialogen fordi det også hjælper os med at blive bedre, fortæller Arnannguaq Gerstrøm. Fra Selvstyrets side er der stor ros til Usisaat for deres indsats i forhold til først at vinde udbuddet og efterfølgende at sikre kvaliteten kontinuerligt. Kontorchef Anders Malinovski fra Strategisk Indkøb i Selvstyret siger: vi er meget tilfredse med Usisaats leverance og deres fokus på at leve op til vores behov og ønsker. Det er et rigtig godt eksempel på en lokal leverandør der gør en stor indsats.

8 Anbefalinger: HVAD INDKØBERNE KAN GØRE FOR AT FREMME LOKALE INDKØB Hvis de lokale leverandører skal have bedre muligheder for at fastholde og udvide deres andel af de varer og tjenester, som virksomheder og den offentlige sektor indkøber, kan indkøberne i grønlandske virksomheder og i den offentlige sektor igangsætte en række tiltag som øger mulighederne for de grønlandske leverandører. Anbefaling 1: Træning og vejledning af leverandører Det anbefales, at der løbende tilbydes træning og vejledning til potentielle leverandører i forhold til udbudsregler og tilbudsgivning. Indkøberne i de større virksomheder og den offentlige sektor bør gennem relevante partnere (f.eks. Grønlands Erhverv) tilbyde træning i udbudshåndtering og tilbudsgivning. Der kan være behov for træning på forskellige niveauer afhængigt af leverandørens nuværende erfaring. Træning og vejledning skal hjælpe med at undgå at leverandører bliver diskvalifiseret unødigt på grund af mangelfulde tilbud og samtidig øge kendskabet til hvad der skal til for at vinde udbudene. Træning kunne f.eks. følge modellen fra AP95 kurserne. Det anbefales også, at der skabes bedre muligheder for at leverandørerne kan lære af hinanden f.eks. ved at succesfulde leverandører sammen med de relevante indkøbere deler deres erfaringer med andre gennem seminarer eller kurser. Anbefaling 2: Udbudsdesign bør tage hensyn til mindre leverandører Design af udbud bør tage hensyn til at mindre leverandører eventuelt kan byde på enkelte dele af udbuddet selv om de ikke kan løfte hele opgaven. Udbudsdesignet kan også lægges op således at flere udbydere har mulighed for at byde sammen, herunder at det fremmes at lokale udbydere kan gå sammen med udenlandske og dermed opnå nye kompetencer. Samtidig kan udbud med fordel designes så det er muligt for leverandører udvikle sig over tid hvis ikke alle kompetencer er 100% på plads fra start så længe der sættes klare mål for den gradvise forbedring over tid. Det vil skabe læring hos flere lokale leverandører. Det er samtidigt vigtigt, at minimumskrav til eksisterende omsætning ikke sættes så højt at mindre leverandører ikke kan være med. Anbefaling 3: Udvikling af en klar feedback kultur Når en lokal leverandør ikke vinder et udbud, opleves det ofte uklart præcist, hvad der har manglet i tilbuddet. Derfor er nogle indkøbere begyndt at tilbyde muligheden for at mødes til et konkret feedbackmøde med den enkelte (lokale) leverandør, som ikke har vundet udbuddet. Feedbackmødet giver leverandøreren konkrete input til, hvordan de kan blive bedre, og hvad det kræver at vinde udbuddet næste gang. Feedbackmøderne kan være et vigtigt element i at styrke kompetencer og læring hos

9 lokale leverandører. Det kan være umuligt for udbyderen at afholde personlige møder i andre byer - i så fald kan man overveje et telefon- eller Skypemøde. Feedbackmøder er samtidig relevant undervejs i et kundeforhold, således at der løbende afstemmes forventninger og gives input til, hvordan leverandøren kan forbedre sig. Denne feedback til leverandørerne vil ligeledes være med til at skabe konkurrencedygtige lokale leverandører. Anbefaling 4: Markedsdialog inden og i forbindelse med udbud Ved større udbud bør det overvejes at lave et åbent møde for alle interesserede leverandører hvor udbuddet gennemgås med fokus på hvilke krav, leverandøreren skal leve op til. Markedsdialogen kan finde sted på forskellige tidspunkter i processen. Afholdes markedsdialogen inden udbuddet er endeligt formuleret, er der mulighed for at samle input inden udbudsmaterialet gøres helt klart hvilket giver mulighed for at lave udbudsmaterialet bedre. Alternativt afholdes der et informationsmøder med potentialle leverandører, når udbuddet er formuleret for at sikre, at alle har en mulighed for at stille opklarende spørgsmål og samtidig klæde leverandørerne så godt på som overhovedet muligt. Markedsdialogmøder skal naturligvis være tilgængelige via online opkobling også, således at alle grønlandske byer har mulighed for at være med. Anbefaling 5: Indkøberne bør så vidt muligt stille ensartede krav I lyset af at mange leverandører har begrænsede ressourer bør det overvejes om store indkøbere som udgangspunkt kan arbejde ud fra samme standarder og typer af krav. Mere standardisering f.eks. i forhold til format og type af efterspurgt informaton vil gøre det nemmere at arbejde med udbudstræning. Dette gælder primært i det offentlige, men kan være muligt som inspriation i private virksomheder. Et yderligere forslag er, at der fastlægges standiserede juridiske minimumskrav for at opveje at der ikke findes lovgivning på området. Dette ville sammen med en struktureret træning skabe en fælles platform. Det anbefales at nedsæte en task force til at igangsætte dette arbejde. Anbefaling 6: Virksomheder og organisationer bør walk the talk på indkøbsområdet Mange leverandører oplever, at virksomheder og offentlige organisationer taler om indkøbspolitik og krav ét sted i organisationen, mens indkøb andre steder i organisationen foregår efter helt andre regler og principper. Det betyder dels, at indkøberne mister troværdighed, men også at processen bliver utransparent for leverandøren. Når en virksomhed eller organisation melder ud med en mere systematisk tilgang til indkøb med krav til leverandørerne bør det også være klart at det faktisk kan betale sig for leverandørerne at leve op til disse krav. Det betyder, at indkøberne har en vigtig rolle sammen med lederne i organisationen i at sikre at indkøbsprincipperne bliver ordentligt implementeret i organisationen.

10 HVAD KAN LEVERANDØRERNE GØRE Hvis de lokale leverandører skal have bedre muligheder for at fastholde og udvide deres andel af de varer og tjenester, som virksomheder og den offentlige sektor indkøber kan de lokale leverandører igangsætte en række tiltag som øger konkurrenceevnen. ANBEFALING 1: LEVERANDØRERNE BØR VÆRE LÆRINGSPARATE I en situation hvor markedet potentielt ændrer sig på grund af nye indkøbspolitikker og -rutiner, er det afgørende, at de lokale leverandører er læringsparate og er villige til at søge viden om udbud og tilbudsgivning. Det har f.eks. være ved at deltage i træninger, markedsdialogmøder og at udnytte de feedbackmuligheder, som tilbydes, for aktivt at søge at blive bedre. Det er samtidig relevant at søge muligheder for at lære af andre virksomheder, og selv være villig til at dele erfaringer. Leverandørerne bør samtidig selv aktivt søge feedback hos indkøberne både som opfølgning på tilbud såvel som undervejs i leverandørforholdet. ANBEFALING 2: LEVERANDØRER BØR LAVE PARTNERSKABER BÅDE I OG UDEN FOR GRØNLAND Gode partnerskaber med grønlandske og udenlandske leverandører kan gøre det muligt for lokale leverandører, at kunne byde ind på større opgaver hvor der er behov for flere kompetencer og/eller flere ressourcer. Leverandørerne kan ofte selv opsøge muligheder for partnerskaber og samarbejder, såvel som at Grønlands Erhverv tilbyder forskellige muligheder for, at møde mulige samarbejdspartnere. ANBEFALING 3: LOKALE FORDELE BØR FREMHÆVES MERE Mens der ikke basis for, at indkøberne vil betale ekstra for særlige grønlandske forhold, så er der stadig mange relevante fordele, som kan fremhæves af lokale leverandører og som muligvis kan retfærdiggøre et prispremium. Indkøberne fremhæver hurtige leveringstider, lokalkendskab og adgang til kundeansvarlig med kort varsel som nogle af de fordele, der bør arbejdes med at tydeliggør og skærpe i konkurrencen. ANBEFALING 4: PROFESSIONALISME OG GRUNDIGHED BETALER SIG En ændring i markedet som følge af nye indkøbspolitikker og -principper kræver at leverandørerne bliver (endnu) mere professionelle i deres arbejde med tilbud og udbud - og endnu skarpere i leverancerne. Det kræver ikke mindst grundighed i arbejdet med at forberede tilbudsmateriale. Gennemsigtighed og klarhed i prissætningen fra start til slut bygger troværdighed hos kunderne, og giver en oplevelse af at man har fået en fair pris. Mange indkøbere er skeptiske over for leverandører som udnytter en lav grad af konkurrence.

11 HVORDAN VI KOMMER VIDERE Forum for Ansvarlige Indkøb har gennem dialogmøder, interview og åbne seminarer fået mange input fra både leverandører og indkøbere. En ting, som står klart fra diskussionerne er at der er en klar interesse i at fremme lokale indkøb og styrke konkurrenceevnen hos lokale leverandører så det grønlands erhvervsliv kan vækste og udvikle sig. For at det skal kunne lade sig gøre, er der et stort behov for dialog mellem parterne og god grund til at strække sig lige lidt længere for at få tingene til at lykkes. Både indkøbere og leverandører har brug for at lytte og lære så vi gennem dialog kan finde bedre løsninger for alle. Kontaktinformation: Brian Buus Pedersen tlf.: Anita Hoffer Lotte Kirkegaard tlf.: Anne Mette Christiansen tlf.: Forum for Ansvarlige Indkøb har startet dialogen og hjælper gerne med at forsætte den. Vi ser frem til den forsatte diskussion! L O G D I A

12

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland

Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland Grøn omstilling - nye muligheder for Grønland CSR Greenland, Grønlands Erhverv og Kommuneqarfik Sermersooq inviterer til konference med fokus på grøn omstilling og nye muligheder for Grønland. Onsdag d.

Læs mere

Indkøbspolitik i Varde Kommune

Indkøbspolitik i Varde Kommune Indkøbspolitik i Varde Kommune Indkøbspolitikken Varde Kommunes indkøbspolitik udgør de overordnede rammer for indkøb i Varde Kommune. Politikken er vedtaget af Byrådet. Indkøbspolitikken gælder for alle

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Mittarfeqarfiit Indkøbspolitik

Mittarfeqarfiit Indkøbspolitik Mittarfeqarfiit Indkøbspolitik Udarbejdet af Martin B. Nielsen 1 Indholdsfortegelse: 1. Baggrund 3 2. Overordnet holdning 3 3. Definition på indkøb 3 4. Indkøbspolitikkens omfang 3 5. Mittarfeqarfiits

Læs mere

Aalborg Kommunes udbuds- og indkøbspolitik

Aalborg Kommunes udbuds- og indkøbspolitik #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Økonomikontoret Sagsnr./Dok.nr. 2017-015815 / 2017-015815-13 Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg 07-07-2017 Aalborg Kommunes

Læs mere

Offentlige indkøb og innovation

Offentlige indkøb og innovation Offentlige indkøb og innovation Kommunaldirektør Michael Schrøder Dragør Kommune April 2012 Frederiksberg Rådhus den 18.11, Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunen - en kompleks organisation

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Vejledning om indkøb af rådgivningsydelser

Vejledning om indkøb af rådgivningsydelser VEJLEDNINGSPJECE TIL OFFENTLIGE INDKØBERE Vejledning om indkøb af rådgivningsydelser www.danskerhverv.dk Indhold Stort potentiale i bedre udbud 3 AFKLARING Hvad har indkøber behov for at vide mere om?

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2017-2019 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2017-2019 Side 2 DDV strategien for 2017-2019 er en opdatering af strategien fra 2015, revideret

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Analyse af tilbudslovens. annonceringspligt resumé

Analyse af tilbudslovens. annonceringspligt resumé Analyse af tilbudslovens regler om annonceringspligt resumé 24. september 2009 UDBUDSRÅDET Resumé, konklusioner og anbefalinger Udbudsrådet traf på sit 1. møde den 28. januar 2009 beslutning om at iværksætte

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst

Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Dansk Erhvervs konference Offentlig-privat samarbejde vejen til vækst Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 2. juni 2009 9. januar 2009 1. Dansk Erhvervs konference, den 2. juni 2009 Offentlig-privat

Læs mere

Udbud på beskæftigelsesområdet forslag til forbedrede rammeaftaler

Udbud på beskæftigelsesområdet forslag til forbedrede rammeaftaler Udbud på beskæftigelsesområdet forslag til forbedrede rammeaftaler Baggrund Baggrunden for vores henvendelse og ønske om at fremlægge forslag til nye principper for kommende udbud er erfaringer fra det

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan

Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan Holbæk i fællesskab Koncernledelsens strategiplan 2016+ Indledning Holbæk står, som mange andre kommuner i Danmark, overfor både økonomiske og komplekse samfundsudfordringer. Det klare politiske budskab

Læs mere

Indkøb i Aalborg Forsyning. Udbuds- og Indkøbspolitik

Indkøb i Aalborg Forsyning. Udbuds- og Indkøbspolitik Indkøb i Aalborg Forsyning Udbuds- og Indkøbspolitik UD T S KA Indhold Forord... 3 Formål og indhold... 5 Samfundsansvar og FN s Verdensmål... 7 Effektivitet og innovation... 9 Samarbejde og kommunikation...

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Fortsat udvikling af det offentligtprivate

Fortsat udvikling af det offentligtprivate Danske Regioner 06. mar. 15 Fortsat udvikling af det offentligtprivate samarbejde Branchedirektør Mette Rose DI s mål DI arbejder for en mere effektiv offentlig sektor.. det gælder også i forhold til en

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

DI Rådgiverne. DI Rådgiverne. H.C. Andersens Boulevard København V raadgiverne.di.dk

DI Rådgiverne. DI Rådgiverne. H.C. Andersens Boulevard København V raadgiverne.di.dk 12 H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V DIRaadgiverne@di.dk +45 3377 4601 raadgiverne.di.dk Dansk Industris branchefællesskab for rådgivervirksomheder Følg på LinkedIn Følg på Twitter Bestil s

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER

EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Guide EVALUERING AF BOLIGSOCIALE AKTIVITETER Det er rart at vide, om en aktivitet virker. Derfor følger der ofte et ønske om evaluering med, når I iværksætter nye aktiviteter. Denne guide er en hjælp til

Læs mere

Til: Forretningsudvalget. FU temadrøftelse om ressourcepolitikken Fakta om og Udbud og Indkøb.

Til: Forretningsudvalget. FU temadrøftelse om ressourcepolitikken Fakta om og Udbud og Indkøb. Til: Forretningsudvalget Center for Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 Mail Web www.regionh.dk Journalnummer:17014805 Dato: 19. maj 2017 FU temadrøftelse om ressourcepolitikken

Læs mere

Den Grønlandske Markedsplads. Udarbejdelsen af dette initiativ er gjort muligt med

Den Grønlandske Markedsplads. Udarbejdelsen af dette initiativ er gjort muligt med Den Grønlandske Markedsplads Udarbejdelsen af dette initiativ er gjort muligt med støtte fra s Erhvervsfond Scenarie Hvad nu, hvis man ved at bringe købere og sælgere tættere på hinanden. kan opnå indsigt

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

MINIGUIDE. Samarbejdet med projektgrupperne. Forpligtende aftaler

MINIGUIDE. Samarbejdet med projektgrupperne. Forpligtende aftaler MINIGUIDE Samarbejdet med rne Forpligtende aftaler 26082016 Miniguide om samarbejdet med r Om denne miniguide Denne miniguide skal give dig indblik i samarbejdet om de forpligtende aftaler, som kommunerne,

Læs mere

Open Call. Sprint:Digital søger sprint-facilitatorer

Open Call. Sprint:Digital søger sprint-facilitatorer Open Call søger sprint-facilitatorer Open call Kan I hjælpe små og mellemstore virksomheder med deres digitale udfordringer og facilitere design-sprint? Så er det jer, vi søger til at være sprint-facilitator

Læs mere

Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune 2019

Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune 2019 Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune 2019 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune har et stort fokus på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Målbillede for socialområdet

Målbillede for socialområdet Målbillede for socialområdet En ramme for en flerårig planlægning af det regionale socialområde Et socialområde med borgeren som aktiv medborger Faglig indsats af høj kvalitet, målrettet den enkelte borger

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Udgivet af Faxe Kommune 2013 For mere information, kontakt: Faxe Kommune, Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Telefon: 5620 3000 Email: kulturogfritid@faxekommune.dk

Læs mere

Velfærds Partnerskab folder_oplæg_4sidet.indd 1 02/03/

Velfærds Partnerskab folder_oplæg_4sidet.indd 1 02/03/ VelfærdsPartnerskab Nye løsninger på velfærdsområdet Fremtidens udfordring Samfundet står over for en global udfordring. Den demografiske udvikling betyder, at der er færre hænder til at løse stadig flere

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde?

Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Færøske virksomheder i Grønland: Hvad skal der til for et samarbejde? Brian Buus Pedersen Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, 16. april 2013 Billede: Storfanger Paulus Nikolajsen fra Uummannaq Færøske

Læs mere

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING

GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING GENVEJEN TIL AT FÅ VERDENSMÅLENE IND I VIRKSOMHEDENS KERNEFORRETNING Det at tage ansvar for samfundet er en integreret del af fremtidens virksomhedsdrift. Det kan være genbrug af materialer og ressourcer,

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen

OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen Folkebibliotekerne i vidensamfundet OUT OF THE BOX NYE PARTNERSKABER Velkommen Udvalget anbefaler, at biblioteket arbejder

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING

DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING DIGITALISERINGS- STRATEGI IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING 2019-2021 STATUS Produktet Denne digitaliseringsstrategi skal ses i forlængelse af IBA s overordnede strategi, Tændt af at lære, og skal således mål-

Læs mere

Introduktion for brugergrupper ved udbud og indkøb i Region Syddanmark

Introduktion for brugergrupper ved udbud og indkøb i Region Syddanmark Introduktion for brugergrupper ved udbud og indkøb i Region Syddanmark Vælg farve www.rsyd.dk Indkøbsafdelingen Indhold Afdelingens kontaktoplysninger Forord Brugergruppens arbejde Derfor nedsætter vi

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Policy Paper. udviklingsorganisationer. April 2018

Policy Paper. udviklingsorganisationer. April 2018 Policy Paper April 2018 Stærke destinationer, der vil og kan Danske Destinationer er en brancheorganisation for de stærkeste destinationsselskaber i Danmark. De 14 destinationer, der er medlemmer, er turismens

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Opsamlingsnotat fra besøgsrunde hos 13 socialøkonomiske virksomheder i Kolding Kommune. januar marts Side 1 af 5

Opsamlingsnotat fra besøgsrunde hos 13 socialøkonomiske virksomheder i Kolding Kommune. januar marts Side 1 af 5 Opsamlingsnotat fra besøgsrunde hos 13 socialøkonomiske virksomheder i Kolding Kommune januar marts 2019 Side 1 af 5 Afsæt for besøgsrunden Formand for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

DIALOG OG DELTAGELSE SOM STRATEGISK VÆRKTØJ I BYUDVIKLING

DIALOG OG DELTAGELSE SOM STRATEGISK VÆRKTØJ I BYUDVIKLING DIALOG OG DELTAGELSE SOM STRATEGISK VÆRKTØJ I BYUDVIKLING OPLÆG VED TEKNOLOGIRÅDETS KONFERENCE BORGERINDDRAGELSE OG NÆRDEMOKRATI Teamleder Peder Lind Pedersen, Realdania By Nyborg, 4. september 2014 Dialog

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere

VIDEN TO GO VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSESSTRATEGI FOR VUC-SEKTOREN. Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningen

VIDEN TO GO VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSESSTRATEGI FOR VUC-SEKTOREN. Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningen VIDEN TO GO VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSESSTRATEGI FOR VUC-SEKTOREN Danske HF & VUC og VUC Bestyrelsesforeningen INDHOLD 04 VIDEN TO GO 08 VIGTIGSTE PRIORITERINGER 05 MARKEDER OG PRODUKTER 07 SUCCESKRITERIER

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆT HVEM SKABER UDVIKLINGEN?

FREMTIDENS IDRÆT HVEM SKABER UDVIKLINGEN? Aktivitetsudvikling i grønlandsk idræt. Hvorfor og hvordan? GIF-konference Nuuk 18. august 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS IDRÆT HVEM SKABER UDVIKLINGEN? IDRÆTTEN HAR ET GODT UDGANGSPUNKT

Læs mere

UDVIKLING AF BRAND DNA Opsamling på workshop d. 7. september 2017

UDVIKLING AF BRAND DNA Opsamling på workshop d. 7. september 2017 UDVIKLING AF BRAND DNA Opsamling på workshop d. 7. september 2017 Wilke, September 2017 2017 Side 1 OPSAMLING Retningsanvisninger for Team Danmarks fremtidige Brand DNA 1.FOKUS PÅ PROCESSEN, HVOR TEAM

Læs mere

N O T A T O M M A R K E D S D I A L O G

N O T A T O M M A R K E D S D I A L O G N O T A T O M M A R K E D S D I A L O G Til: KL Fra: Bird & Bird Dato: 6. december 2018 Emne: Markedsdialog i forbindelse med pilotprojekt om digitale læringsmidler Sagsnr.: KLKOL0010 1. INDLEDNING KL

Læs mere

Introduktion til refleksionskort

Introduktion til refleksionskort Kommuner Introduktion til refleksionskort VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Hvorfor skal man inddrage borgerne? Borgerens viden om egen sygdom, hverdagsliv og behandlingsforløb er vigtig

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

UDVIKLINGSPOLITIK

UDVIKLINGSPOLITIK UDVIKLINGSPOLITIK 2018-2021 3 FORORD INDHOLD FORORD Forord 3 Vision 4 Bæredygtighed og cirkulær kommune 5 Demokrati og borgerinddragelse 6 Erhvervslivets herunder turisterhvervets - vilkår 7 Helhedssyn

Læs mere

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Genbrugshjælpemidler

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Genbrugshjælpemidler Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af 50.98 Genbrugshjælpemidler Indholdsfortegnelse Hvem er SKI?... 2 Kort om den kommende aftale om indkøb af

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere