Bruger-/montagemanual Skagen terrasseoverdækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruger-/montagemanual Skagen terrasseoverdækning"

Transkript

1 Bruger-/montagemanual Skagen terrasseoverdækning 1

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler 3 3. Produktbeskrivelse 5 4. Oversigt over produktets dele Sprængskitse Kontrol af det leverede Stykliste 7 5. Forberedelser før montage Forudsætninger for montage Værktøj og udstyr Måltagning Ændring af højden Overdækningens udfald Sammenkobling af flere overdækninger Montage Montage af murprofil Samling af tagrende Montage af bladfang i tagrende Montage af pynteliste på tagrende Montage af stolper, tagrende og sidespær Montage af stolper på stolpesten Montage af tagrende Montage af sidespær Montage af midterspær Klargøring og montage af tagplader Færdiggørelse Vedligeholdelse Bortskaffelse af affald Garantibetingelser Kontakt

3 GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG! Henvendelser vedrørende garantiperiode og garantibetingelser bedes rettet til leverandøren. Vi henviser desuden til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser, som kan rekvireres hos os. Overdækketterrasse frasiger sig ethvert ansvar for materielle skader eller personskader, der skyldes manglende overholdelse af anvisningerne i denne manual eller uagtsomhed i forbindelse med transport, montage, brug og vedligeholdelse af terrasseoverdækningen. Da vi tilstræber løbende forbedring af vores produkter, kan det ske, at enkelte produktdetaljer afviger fra det, som er beskrevet i denne manual. Derfor skal anvisningerne blot betragtes som vejledende for installationen af det produkt, manualen omhandler. S elv om vi har gjort vores bedste for, at denne manual skal være fejlfri, kan Overdækketterrasse ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i manualen eller for følgerne heraf. E ndvidere forbeholdes alle rettigheder, og intet fra denne manual må på nogen måde reproduceres. 1. Indledning Tillykke med din nye Overdækketterrasse.dk terrasseoverdækning! Før du kan få glæde af terrasseoverdækningen, skal den monteres forsvarligt. I denne manual får du en overskuelig vejledning i, hvordan du punkt for punkt monterer din Overdækketterrasse.dk terrasseoverdækning korrekt. Vi anbefaler, at hele manualen læses igennem, før montagen påbegyndes. Før montagen påbegyndes, skal det også kontrolleres, at leverancen indeholder alle de nødvendige dele. Sørg også for at overholde de gældende sikkerhedsforskrifter, både for din egen sikkerheds skyld og af hensyn til sikkerheden af den færdigmonterede overdækning. Skulle du mod forventning stadig have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din Overdækketterrasse.dk-forhandler.! LEES AANDACHTIG Denne manual skal opbevares på et sikkert og tørt sted uden direkte sollys. Hvis manualen bliver beskadiget eller bortkommer, skal der rekvireres et nyt eksemplar hos forhandleren. 2. Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler! Vigtigt: Læs sikkerhedsforanstaltningerne og advarslerne, før terrasseoverdækningen monteres. Under montagen skal anvisningerne og retningslinjerne i denne manual følges nøje. Der må ikke ændres på rækkefølgen af de beskrevne handlinger. Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med montagen, skal du kontakte din Overdækketterrasse.dk-forhandler. Der tages forbehold for tekniske ændringer uden skriftlig varsel. 3

4 Vi anbefaler, at terrasseoverdækningen monteres af 2 personer (kvalificerede teknikere/godkendte montører). Kontroller det leverede straks efter modtagelsen. Kontakt forhandleren omgående, hvis det leverede er beskadiget eller mangelfuldt. Materialerne skal opbevares på et tørt sted med god udluftning og må ikke udsættes for direkte sollys. Åbn emballagen forsigtigt, så produktet ikke beskadiges. For at undgå ridser på terrasseoverdækningen anbefales det at anbringe delene på et blødt og rent underlag. Læg profilerne på et plant underlag, som er beskyttet mod stærkt sollys og regn. 2. Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler (fortsat) Det frarådes på det kraftigste at tilføje eller udelade dele eller at for-/bearbejde materialerne på andre måder end den foreskrevne, da det kan påvirke terrasseoverdækningens sikkerhed. Montagestedet skal sikres med afspærringsbånd, så uvedkommende holdes på afstand. Brug altid egnet beskyttelsestøj (arbejdshandsker, støvmaske, sikkerhedsbriller, skridsikkert fodtøj m.v.) under udførelsen af arbejdet. Stiger skal altid placeres på et solidt og stabilt underlag. Systemet skal monteres op ad en solid, plan mur og på et plant, stabilt fundament eller stenunderlag. Både muren og underlaget skal være rene og tørre. Stå aldrig på polykarbonatpladerne. Selv om polykarbonatpladerne er stærke, er de ikke tilstrækkeligt resistente over for punktbelastning. Gå eller stå derfor aldrig på dem! Sørg for, at alle fastgørelsesmidler er spændt forsvarligt. Dette skal kontrolleres regelmæssigt. Sørg for at fuge terrasseoverdækningen korrekt, så den bliver vandtæt. 4

5 Terrasseoverdækningen skal vedligeholdes og rengøres mindst en gang om året. Produktet skal bortskaffes i henhold til de lokale love og regler. Overdækketterrasse kan ikke holdes ansvarlig for materielle skader eller personskader, der skyldes manglende (nøje) overholdelse af sikkerhedsanvisningerne i denne manual eller uagtsomhed i forbindelse med montage, brug og vedligeholdelse af produktet og eventuelt tilbehør. Overdækketterrasse kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for skader. 3. Produktbeskrivelse Terrasseoverdækningen model Skagen er af aluminium og er opbygget af stolper, et tagrendeprofil, et murprofil, spær, tagplader af polykarbonat, dæklister og de nødvendige montagematerialer. Der kan som standard vælges imellem en rund eller klassisk ("victoriansk") pynteliste og imellem afrundede eller kvadratiske stolper. Overdækketterrasse.dk terrasseoverdækning model Skagen fås i standardbredderne 4060, 5060 og 6060 mm, hver især i ét stykke, som kan sammenkobles i det uendelige. Overdækningen kan have et udfald på 2500, 3000, 3500 eller 4000 mm. Detaljer Tagrende Rund eller klassisk Stolper Afrundede eller kvadratiske Farver Cremehvid (RAL9001) eller antracitstruktur (RAL7024) Tagplader Polykarbonat (klar/ultraklar/opal) Bredde (mm) 4060/5060/6060 eller flere sammenkoblede bredder. Udfald (mm) 2500/3000/3500/4000 Overdækketterrasse.dk terrasseoverdækningen kan monteres på et eksisterende fundament eller stenunderlag. Som ekstra afstivning, eller hvis der ikke forefindes et stabilt fundament, kan der anvendes stolpesten. Stolpestenene kan monteres usynligt under stolperne med de medfølgende bolte. Stolpesten kan leveres med eller uden afløbsåbning. Som alternativ til stolpesten kan der anvendes jordskruer. I så fald er det ikke nødvendigt at grave i haven. Det gør montagen hurtigere og nemmere end med stolpesten. Få mere at vide hos din Overdækketterrasse.dk-forhandler. 5

6 4. Oversigt over produktets dele 4.1 Sprængskitse 4.2 Kontrol af det leverede I denne manual er vist en Skagen terrasseoverdækning med dimensionerne 5 x 3 m og stolper på stolpesten. Den er blot ment som et illustrerende eksempel. Modellen og antallet af leverede dele afhænger af, hvad der er bestilt. NB: Kontroller altid på følgesedlen, at alle dele er leveret i det rigtige antal og den rigtige kvalitet. Eventuelle synlige mangler skal meddeles skriftligt senest 7 dage efter levering. 6

7 4.3 Stykliste Nedenfor er vist, hvilke dele der er pakket sammen. Kontroller på baggrund af ordresedlen, at alle dele er leveret i det rigtige antal og den rigtige kvalitet. 7

8 14. Polykarbonat- 15. Antistøvtape plade 980 mm (lukket) 16. Antistøvtape (åndbart) elle r X 24. Endekappe 24A. Endekappe til tagrendeprofil, til tagrendeprofil rund klassisk 1 pose skruer korte 4,2 x 16 + bit elle r X 1 sæt slagdyvler 08. Rørmuffe 90 bøjning 08 A. Rørmuffe (ekstraudstyr) 1 pose skruer lange 4,2 x 40 1 stk. 1 stk. fugemasse i fugemassepisto 1 stk. hulbor 80 mm 04. Bladfang Sekskantbolt M8 x Samlestykke til 06. Stolpesten 07. Stolpesten med afløbsåbning Spændeskive tagrende (ekstraudstyr) (ekstraudstyr) (Ekstraudstyr til (ekstraudstyr) 8

9 5. Forberedelser før montage 5.1 Forudsætninger for montage NB: Den optimale temperatur til montering af produktet er mellem +5 C og +40 ºC. Underlag og facade Terrasseoverdækningen skal opføres på et godt, plant og stabilt underlag. Stedet, hvor overdækningen skal monteres, skal være klargjort og frit for forhindringer (havemøbler, blomsterkasser m.v.), så montørerne kan arbejde uhindret. Underlaget skal være ryddet for forhindringer såsom installationer (rør, elkabler osv.), rødder og byggeaffald. Markiser og lignende skal være nedtaget fra facaden. Stedet, hvor murprofilet skal monteres, skal være fast og plant. Dimensioner og hældning En Overdækketterrasse.dk overdækning skal monteres med en hældning på 12 cm pr. meter. Murprofilets højde og gennemgangshøjden (højden fra underlaget op til tagrendens underside) er indbyrdes afhængige og afgørende for hældningen. Overdækningens maksimale spændvidde er 4 meter. Vær opmærksom på forskrifter for maksimal fri spændvidde og det nødvendige antal stolper. Stolper og sammenkoblede overdækninger Den maksimale afstand mellem stolperne er 4 meter. På sammenkoblede terrasseoverdækninger skal der altid være en stolpe under sammenkoblingen. Nedløbsrøret kan ikke monteres i en stolpe, der står under sammenkoblingen af to tagrender. Montage imellem to mure Hvis terrasseoverdækningen monteres imellem to mure, skal der tages højde for materialeudvidelser ved at sikre et mellemrum på 1,5 mm pr. breddemeter. Hvis der anvendes stolpesten, kan der ikke monteres stolper tæt op ad muren, da stolpestenene er bredere end stolperne. Hvis en stolpe ønskes monteret tæt ved muren, saves flangen af på den ene side, og der bores 2 nye huller i flangen, så stolpen kan fastgøres 4 steder. Skruer og bor Sammen med overdækningen leverer Overdækketterrasse.dk specialskruer af rustfrit stål på 4,2 x 19 mm og 4,2 x 40 mm. NB: Alle skruehuller skal forbores med et 3-mm-bor! Hvis skruerne overspændes, kan skruehovedet knække af. Det anbefales at skrue forsigtigt med skruemaskinen i en passende hastighed.! NB: Bor aldrig skruer igennem PVC-nedløbsrøret i den ene stolpe! 9

10 5.1 Forudsætninger for montage (fortsat) Fugemasse Overdækketterrasse.dk leverer fugemasse i farverne cremehvid og antracit. Den medfølgende fugemasse er særligt velegnet til vandtæt forsegling af aluminium eller de fleste andre almindeligt forekommende byggematerialer, f.eks. vægge, beton m.m. Følg anvisningerne på fugemassebeholderen.! NB: Denne fugemasse egner sig ikke til fugning imellem polykarbonatpladerne. Hvis der alligevel ønskes en fuge imellem pladerne, f.eks. hvis der skal løbe et nedløbsrør hen over dem, har vi en særlig transparent fugemasse til formålet i vores sortiment. Gummitætninger En Overdækketterrasse.dk terrasseoverdækning er som standard forsynet med formonterede gummitætninger i en matchende farve. Før montagen skal gummitætningerne skæres til i længden, både på afdækningsprofiler af aluminium og på spær. Hvis gummitætningerne er deformerede, kan de ved varmepåvirkning nemt rettes ud igen, f.eks. ved brug af en varmluftblæser eller føntørrer. Fjernelse af beskyttelsesfolie Det anbefales, at beskyttelsesfolien på aluminiumsdelene og tagpladerne først fjernes til allersidst, for at undgå eventuelle skader på delene. Når pladerne monteres, skal beskyttelsesfoliens kanter dog trækkes et par centimeter til side, så folien ikke kommer til at sidde fast på spærene og derved bliver sværere at fjerne. Garantien bortfalder, hvis Skagen terrasseoverdækningen ikke samles og monteres i henhold til retningslinjerne. 10

11 5.2 Værktøj og udstyr 11

12 5.3 Måltagning Overdækketterrasse.dk overdækningen fås i en række forskellige dimensioner. Derudover er overdækningen modulopbygget, så det er nemt og hurtigt at opbygge en overdækning i den ønskede størrelse. Vær dog opmærksom på, at vores nuværende og fremtidige moduler er baseret på standarddimensioner. Hvis der ønskes en overdækning med andre mål end standardmålene, er det nødvendigt at afkorte modulerne. B: Længde på murprofil, tagrendeprofil og pynteliste. H1: Højde fra underlaget til murprofilets underside. H2: Højde fra underlaget til tagrendeprofilets underside (= gennemgangshøjde). D: Afstand fra murprofilets bagside til stolpernes inderside (= udfald). D + 55 mm: Afstand fra murprofilets bagside til midt på nedløbsrøret. 12

13 5.3.1 Ændring af højden Den ideelle hældning på en Overdækketterrasse.dk overdækning er 12 cm pr. meter. De statiske styrkeberegninger samt alle mål og dimensioner i denne manual er udregnet med udgangspunkt i denne hældning. Murprofilets højde og gennemgangshøjden (højden fra underlaget til tagrendens underside) er indbyrdes afhængige og afgørende for hældningen. Disse højder kan dog nemt ændres, samtidig med at hældningen bevares. Nedenstående måltabel kan følges ved montage af en overdækning med standardmål. Overdækningens udfald (D) Højde til underside af tagrendeprofil (H2) Højde til underside af murprofil (H1) 250 cm 250 cm 280 cm 300 cm 250 cm 286 cm 350 cm 250 cm 292 cm 400 cm 250 cm 298 cm Hvis der ønskes en lavere placering af murprofilet eller en lavere gennemgangshøjde under tagrenden, gøres følgende: Det antal centimeter, et profil flyttes nedad, skal også trækkes fra i den anden side. Det vil sige, at hvis murprofilet placeres 30 cm lavere, skal stolperne også afkortes med 30 cm. Hvis der ønskes en lavere gennemgangshøjde, skal stolperne blot afkortes vinkelret. I så fald skal murprofilet også placeres tilsvarende lavere. Hvis murprofilet ønskes placeret lavere på muren, gælder det samme. Regneeksempel 1: På en overdækning med et udfald på 300 cm ønskes gennemgangshøjden reduceret fra 250 cm til 220 cm. Stolperne skal således afkortes med 30 cm eller støbes 30 cm ned i jorden, så højden til tagrendens underside bliver 220 cm. Murprofilet skal således også monteres 30 cm lavere, hvilket betyder, at murprofilets underside skal monteres i en højde af 286 cm - 30 cm = 256 cm. Regneeksempel 2: På en overdækning med et udfald på 400 cm ønskes en placering af murprofilet, som er 25 cm lavere, dvs. i højden 273 cm i stedet for 298 cm. I så fald skal tagrendeprofilets underside også placeres 25 cm lavere, hvilket betyder, at stolperne enten skal afkortes med 25 cm til 225 cm (250 cm - 25 cm) eller støbes 25 cm ned i jorden Overdækningens udfald En Overdækketterrasse.dk overdæknings samlede udfald måles fra murprofilets bagside til stolpernes inderside. 5.4 Sammenkobling af flere overdækninger Overdækketterrasse.dk terrasseoverdækninger kan leveres i uendelige breddemål, da flere overdækninger kan sammenkobles i bredden. 13

14 I så fald leveres tagrendeprofil, murprofil og pynteliste i flere længder á 4060 mm, 5060 mm eller 6060 mm. Centerafstanden imellem spærene på en Overdækketterrasse.dk terrasseoverdækning er 1000 mm (1 meter). En overdækning med 5 fag á 1 meter har en samlet bredde på 5060 mm. De ekstra 60 mm skyldes, at afstanden fra midten af det yderste spær til spærets yderside er 30 mm. Disse 30 mm skal lægges til i begge sider = 60 mm. Når der monteres plader med standardmål, skal den samlede bredde på en sammenkoblet overdækning således altid slutte på 60 mm, dvs mm, 9060 mm, mm osv. Hvis der er bestilt en overdækning på 9060 mm, vil leverancen indeholde 1 stk. tagrendeprofil på 5060 mm og 1 stk. tagrendeprofil på 4060 mm = i alt 9120 mm. Eftersom bredden skal ende på xx60 mm, skal den samlede profillængde afkortes med 60 mm inden montagen. Det kan gøres ved at afkorte hvert profil med 30 mm. Herved opnås 5030 mm mm = 9060 mm. Man kan også vælge at afkorte et enkelt profil med 60 mm: 5060 mm mm = 9060 mm. Murprofilet, tagrendeprofilet og pyntelisten skal alle afkortes på samme måde. Når profilerne er afkortet, udføres montagen på samme måde som for en enkelt overdækning. 14

15 5.4 Sammenkobling af flere overdækninger (fortsat) Det anbefales, at de enkelte dele af tagrenden sammenkobles med det medfølgende samlestykke før montagen. Arbejdsprocessen er vist nedenfor. 4. Skub den anden ende af 5. Skub den anden tagrende helt 6. Samlestykket kan nu fastgøres samlestykket ¼ ind i den anden ind over samlestykket, så de to med de korte rustfri stålskruer i tagrende, og fug samlingen. tagrender når sammen. hulrummet bag tagrenden og på tagrendens forside under pyntelisten. Fug hele samlingen, og stryg fugen glat og vandtæt. 15

16 6. Montage 6.1 Montage af murprofil Hvis murprofilet har den korrekte længde, kan det monteres straks. Hvis ikke, skal det først afkortes til den ønskede længde. Vent med at montere gummitætningen i murprofilet. Det skal først gøres efter montagen. 1. Bor huller i murprofilet med 50 cm afstand. Start ca. 10 fra profilets ene side, og stop ca. 10 cm før den anden side. Der skal bruges et Ø 8 mm metalbor. 2. Afmærk en linje på muren, hvor murprofilets underside skal være. Anbring murprofilet på linjen, og afmærk herefter placeringen af de forborede huller på muren. 3. Bor hullerne med et Ø 8 mm betonbor. Sørg for, at murprofilet kommer til at hænge i vater. 16

17 4. Fastgør murprofilet med de medfølgende slagdyvler (slagdyvler bør kun bruges i egnede murtyper). 5. Rens murprofilets overside for fedtfingre m.m. 6. Fug samlingen imellem muren og murprofilets overside. Stryg fugen glat og vandtæt. 6.2 Samling af tagrende Hvis tagrenden har den korrekte længde, kan den samles straks. Hvis ikke, skal tagrenden og pyntelisten først afkortes til den ønskede længde Montage af bladfang i tagrende 17

18 1. Skær/sav bladfanget til i den ene side, så det passer ned i tagrendeprofilet Læg tagrenden plant og stabilt på et bord eller på bukke. Bestem, hvor stolpen med nedløbsrøret (og bladfanget) skal placeres, dvs. i tagrendens venstre eller højre side. Afmærk, hvor hullet til bladfanget skal være i tagrenden. Bor forsigtigt et hul på Ø 80 mm i tagrenden med hulsaven. 3. Påfør fugemasse på bladfangets underside. 4. Monter bladfanget i hullet i tagrenden (den tilsavede side skal vende ind mod hulrummet bag tagrendeprofilet). Fug rundt om bladfanget, så det bliver vandtæt Montage af pynteliste på tagrende 1. Læg tagrenden plant og stabilt på et bord eller på bukke. Læg pyntelisten oven på tagrendens forside. 18

19 2. Fastgør pyntelisten med de medfølgende korte 19 mm rustfri stålskruer. Start ca. 5 cm fra den ene side, og isæt en skrue for hver ca. 50 cm. Den sidste skrue isættes ca. 5 cm fra listens anden side. 6.3 Montage af stolper, tagrende og sidespær Montage af stolper på stolpesten Bestem stolpestenenes placering, herunder stolpestenen med afløbsåbningen. 19

20 Anbring stolpestenene så præcist som muligt i jorden. Sørg for, at stolpestenenes overside er mindst 100 mm under terræn, og at de står i vater og lod. Stolpestenene skal placeres, så afstanden fra deres centrum til murprofilets bagside er = B + 55 mm. Sørg for, at stolpestenene står helt vinkelret. Tilslut nedløbsrører på sideudløbet på den ene stolpesten. NB: Hvis stolperne er blevet afkortet, skal der tages højde for dette i dybdeplaceringen af stolpestenene og stolpernes underside. 1. Monter stolpen med nedløbsrøret på stolpestenen med afløbsåbning. 2. Monter rørmuffen i stolpestenen, og tilslut nedløbsrøret på rørmuffen. 20

21 Placer stolpen med nedløbsrøret oven på stolpestenen med afløbsåbningen, og fastgør stolpen med sekskantbolte M8 x 40 (inkl. spændeskiver). Sørg for, at stolpen står i lod. 3. Monter de øvrige stolper på stolpestenene, og fastgør dem i lod Montage af tagrende 1. Monter nu det færdigsamlede tagrendeprofil oven på stolperne. Sørg for, at bladfanget sidder korrekt i PVC-røret. 2. Skru tagrenden fast på stolperne med 1 kort skrue pr. stolpe i tagrendeprofilets nederste fals. På den måde er det muligt at justere tagrendens placering senere, hvis det bliver nødvendigt. NB: Stolperne skal til sidst fastgøres med 2 skruer. Den første skrue skal således ikke 21

22 isættes midt på stolpen, men ca. 1/3 fra stolpens ene side. Pas på ikke at skrue igennem PVC-røret i den ene af stolperne! Montage af sidespær 1. Skær/klip de formonterede gummitætninger på sidespærene forsigtigt til. 2. Anbring venstre og højre sidespær, et ad gangen, i både tagrende- og murprofilet. Sørg for, at sidespærenes udvendige side flugter med kanten af tagrende- og murprofilet. 22

23 Fastgør sidespærene til tagrende- og murprofilet med 1 kort skrue i hver side, som isættes ovenfra. Sørg for, at overdækningen står helt vinkelret. Fastgør herefter sidespærene med endnu en skrue. 23

24 24

25 6.4 Montage af midterspær NB: Hvis der skal monteres Overdækketterrasse.dk LED-belysning, anbefales det at montere denne, før midterspærene monteres. Hvis terrasseoverdækningen ikke er afkortet i bredden, kan de små afdækningsprofiler til tagrenden anvendes som afstandsholdere imellem spærene. Standardpladebredden er 98 cm. Midterspærene skal monteres med en centerafstand på 100 cm. 1. Skær/klip de formonterede gummitætninger på midterspærene forsigtigt til. 2. Placer det første midterspær i mur- og tagrendeprofilet, så den ønskede afstand opnås. 3. Fastgør midterspæret til både tagrende- og murprofil med 2 korte skruer. 4. Placer herefter de resterende midterspær i mur- og tagrendeprofilet med den ønskede indbyrdes afstand. 25

26 5. Fastgør hvert midterspær til både tagrende- og murprofil med 2 korte skruer. NB: Sørg for, at alle ledninger til eventuel Overdækketterrasse.dk LED-belysning er på plads og tilsluttet, før afdækningsprofilerne monteres på indersiden. Det anbefales, at transfomeren placeres bag ved et afdækningsprofil, så den er nem at få adgang til ved efterfølgende service. 1. Monter afdækningsprofiler på murprofilets indvendige side. 2. Monter afdækningsprofiler på tagrendeprofilets indvendige side. 26

27 6.5 Klargøring og montage af tagplader Hvis pladerne ønskes afkortet i bredden, anbefales det så vidt muligt at afkorte hele "kanaler" ad gangen, så pladernes sider forbliver lukkede. Tagpladerne har en over- og underside. UV-siden skal vende opad. Det er angivet med beskyttelsesfolie på pladerne. Husk altid at vende den rigtige side opad. 1. Monter de korte kondensprofiler (935 mm) på de af tagpladernes ender, der skal vende ind mod muren (hvor det lukkede antistøvtape sidder). NB: Profilets udragende kant skal sidde på pladens underside. 2. Monter de lange kondensprofiler (980 mm) på tagpladernes yderste ender (hvor det perforerede, åndbare antistøvtape sidder). Kondensprofilerne har forborede huller, så kondensvand kan løbe nedenud. 27

28 1. Læg den første tagplade imellem spærene. NB: UV-siden skal vende opad, og det lange kondensprofil, hvor den udragende kant vender nedad, skal vende ud mod tagrenden. 2. Skær/klip de formonterede gummitætninger på sideafdækningsprofilerne af aluminium forsigtigt til. 3. Bor huller i sideafdækningsprofilet med et 3-mm-bor (1 foroven 1 forneden 1 i midten). Læg sideafdækningsprofilet på plads. Sørg for, at det flugter med spæret både i mur- og tagrendesiden. I mursiden går afdækningsprofilet et lille stykke ind under murprofilet. Herved opnås ekstra forankring. Når afdækningsprofilet ligger korrekt, klikkes/bankes det fast på sidespæret med en gummihammer. 4. Herefter fastgøres sideafdækningsprofilet til sidespæret med 3 lange rustfri stålskruer (1 foroven 1 forneden 1 i midten). 28

29 1. Læg den næste tagplade imellem spærene. NB: UV-siden skal vende opad, og det lange kondensprofil, hvor den udragende kant vender nedad, skal vende ud mod tagrenden. 2. Skær/klip de formonterede gummitætninger på midterafdækningsprofilet af aluminium forsigtigt til. 3. Bor huller i midterafdækningsprofilet med et 3-mm-bor (1 foroven 1 forneden 1 i midten). Læg midterafdækningsprofilet på plads. I mursiden går afdækningsprofilet et lille stykke ind under murprofilet. Herved opnås ekstra forankring. Når profilet ligger korrekt, klikkes/bankes det fast på midterspæret med en gummihammer. 4. Herefter fastgøres midterafdækningsprofilet til midterspæret med 3 lange rustfri stålskruer (1 foroven 1 forneden 1 i midten). 29

30 5. Monter de resterende afdækningsprofiler ved at gentage trin 1-4 fra side 29 og

31 6. Som en ekstra sikring monteres et pladestop på hvert midterspær. NB: Pladestop på sideafdækningsprofilerne skal først monteres senere. 31

32 6.6 Færdiggørelse 1. Kør gummilisten ind i murprofilet, så den løber hen over pladerne og afdækningspofilerne. 2. Skær forsigtigt gummilisten til i begge sider. 3. Fastgør dækkapperne til murprofilet i hver af murprofilets sider med 2 korte skruer. 32

33 4. Påfør fugemasse for enden af tagrenden og pyntelisten. 5. Fastgør dækkapperne til tagrendeprofilet i hver af tagrendeprofilets/pyntelistens sider ved forsigtigt at isætte korte skruer i de dertil beregnede skruekanaler. 6. Fug samlingen fra indersiden, så den er vandtæt. 7. Monter pladestop på sidespærenes afdækningsprofiler med de korte skruer. 8. Fjern beskyttelsesfolien fra tagpladerne og aluminiumdelene. 33

34 9. Fastgør nu stolperne med endnu en kort skrue i hver stolpe. 10. Hvis der er en lille åbning imellem stolpernes overside og tagrenden, kan den lukkes med fugemasse. 34

35 11. Tillykke! Overdækningen er nu færdig! 35

36 7. Vedligeholdelse Det anbefales, at terrasseoverdækningen vedligeholdes og rengøres mindst en gang om året. Kontroller, at skruesamlingerne er spændt forsvarligt. Efterspænd dem om nødvendigt Snavsede aluminiumprofiler og tagplader kan rengøres med lunkent vand tilsat rengøringsmiddel. - Brug en blød børste eller svamp. - Brug aldrig skuremidler, aggressive opløsningsmidler eller højtryksrenser. - Skyl for og efter med rigeligt vand, og tør efter med en blød klud. Overdækketterrasse har et specialrengøringsmiddel i sortimentet. Spørg hos forhandleren. 8. Bortskaffelse af affald Bortskaf produktet i henhold til de lokale love og regler. 9. Garantibetingelser Der ydes garanti i henhold til Overdækketterrasse.dks garantibetingelser og generelle betingelser. Disse kan findes på hjemmesiden Kontakt Kontakt din forhandler, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Overdækketterrasse.dk Karetmagervej 19A 7000 Fredericia T: E: 36

MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA

MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA MONTAGEVEJLEDNING FOR TERRASSEOVERDÆKNING TYPE V905 / SUMBA 1 1. Vægprofil 2. Væggummi 3. Hængselsprofil 4. Gummiliste 5. Sidestykke venstre 6. Sidestykke højre 7. Tagrende 8. Hængselsprofil (identisk

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Faste partier og profilskårne partier.

Faste partier og profilskårne partier. Faste partier og profilskårne partier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +0 5 mm Tolerance højde: +5 5 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning max 40 kg max 5 kg Montering med 2 personer! max 40 kg Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96582AS6X1VIII 2018-03 Kære kunde! Gem vejledningen til senere

Læs mere

Monteringsvejledning. Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Anvendelsesformål. Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Rengøring og pleje

Monteringsvejledning. Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Anvendelsesformål. Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Rengøring og pleje Monteringsvejledning Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94742AB2X1VIII 2017-12 Kære kunde! De tre skabsmoduler kan kombineres på forskellige måder. De kan også udvides med yderligere

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design. 7985DK Termotag 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2019-05 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Montage vejledning til glastag med forsat glas - Nr.450-6/2004

Montage vejledning til glastag med forsat glas - Nr.450-6/2004 Hvis du mangler yderligere information, bedes du venligst kontakte os. Kort resumé af retningslinjerne for montage af glastag, for detaljeret oplysninger om montage se side 3-23. 1. Kontroller styrken

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

BREATHE 55. Installationsguide. Sustain Solutions Rønnegade 1, 2100 KBH Ø CVR Version 1

BREATHE 55. Installationsguide. Sustain Solutions Rønnegade 1, 2100 KBH Ø CVR Version 1 Installationsguide Emballagens indhold Tjek at du har alle delene (1-7) 1 2 4 6 3 5 7 1. Udvendig hætte 2. Strips 4 stk. 3. Ø90 mm rør 4. Ø250 mm rør 5. Vægdæksel 6. Rotorveksler 7. Indvendigt låg 1 Respektafstande

Læs mere

Breathe 55 Installationsguide

Breathe 55 Installationsguide Breathe 55 Installationsguide Anbefalinger installation af Breathe Den elektriske installation af Breathe 55 bør kun foretages af en autoriseret el-installatør eller af Sustain Solutions. Den elektriske

Læs mere

Stål Overdækning. Brugsanvisning for 2,1x2,1 og 3,1x3,1 meters overdækning

Stål Overdækning. Brugsanvisning for 2,1x2,1 og 3,1x3,1 meters overdækning Stål Overdækning 1 1 Denne vejledning er gældende for følgende produkter: - Overdækning 2,1x2,1 meter: Varenummer: 210004 (Silvan nr 9845002) - Overdækning 3,1x3,1 meter: Varenummer: 210005 (Silvan nr

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning max 20 kg max 10 kg Montering med 2 personer! max 20 kg max 10 kg Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93811AB0X1VIII 2017-09 Kære kunde! Gem vejledningen

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

Stål carport Enkelt / Dobbelt

Stål carport Enkelt / Dobbelt Stål carport Enkelt / Dobbelt 1 1 Denne vejledning er gældende for følgende produkter: - Carport - Enkelt: Varenummer: 210000(Silvan nr 9842958) - Carport - Dobbelt: Varenummer: 210001(Silvan nr 9842959)

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning max 40 kg max 40 kg max kg Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 9683AS6X1VIII 2018-03 Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Typer af hegn Trådhegn Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde. Gabioner (stenkister) Metalkurve fyldte med sten eller

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

SUPERROOF SMART FENCE GARDEN Version

SUPERROOF SMART FENCE GARDEN Version SUPERROOF SMART FENCE GARDEN Version 0418-01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Superroof produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Superroof produkt indeholder mange små dele, gem

Læs mere

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922

REDSKABSHUS. Brugervejledning og samleinstruktioner. Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. Best.nr. HN8922 REDSKABSHUS Best.nr. HN8922 Brugervejledning og samleinstruktioner Mål: H. 181/159 x B. 226.5 x D. 119 cm. OBS: Man skal være mindst to til at samle skuret og man må påregne en arbejdstid hertil på 2-3

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 35 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

Exclusive Orangeri. Samlevejledning. Model: DAVIDSENshop.dk Industrivej Vamdrup Tlf

Exclusive Orangeri. Samlevejledning. Model: DAVIDSENshop.dk Industrivej Vamdrup Tlf Exclusive Orangeri Samlevejledning Model: 9143507 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36-6580 Vamdrup Tlf. 78 77 48 00 - mail@davidsenshop.dk Kære kunde! Tillykke med dit nye Elmholm drivhus. Følg denne detaljerede

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - VANDRET MONTAGE

MONTAGEVEJLEDNING - VANDRET MONTAGE MONTAGEVEJLEDNING - VANDRET MONTAGE A Tegnforklaring: 45 mm Z-profil Pladekant A = Min. Fig. 1 God praksis: Brug af rene bomuldshandsker under håndtering af vægelementerne sikrer et godt resultat og en

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen!

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90805AS5X2VII 2017-04 Bæreevne i alt ved jævn fordeling max 40 kg Magnet (fx til neglesaks e.l.)

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning max 25 kg max 5 kg max 10 kg max 15 kg Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90761AS4X4VII 2017-06 Kære kunde! Gem vejledningen til

Læs mere

GDS carport Monteringsvejledning

GDS carport Monteringsvejledning GDS carport Monteringsvejledning Indhold Forord... 2 Træ... 2 Garanti... 3 Samlevejledning... 4 Stykliste... 4 Fundament... 5 Montering... 6 Forord Tak fordi du har valgt at købe Davidsen GDS Carport.

Læs mere

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m.

Glastag. Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Glastag Taghældning minimum 6 = 105 mm/m. Denne vejledning skal følges for at opfylde garantibetingelserne. Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende

Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Santex Udestue 91 med Santex Fast tag eller Skydetag og med Synlig eller Skjult tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning max 30 kg max 4 kg max 4 kg max 4 kg max 70 kg Montering med 2 personer! max 8 kg max 6 kg max 15 kg Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 91842AS4X4VII 2017-06

Læs mere

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT!

Monteringsanvisning. Glastag til udestuer/vinterhaver VIGTIGT! 6690DK Monteringsanvisning Glastag til udestuer/vinterhaver 2017-08 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer glastaget måske ikke

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde:

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde: Skydepartier Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se komponentliste på næste side. OBS! Næsten alle skruer er Torx-skruer. De skal bruge en T20 Torx-bit

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ

Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Trin-for-trin-instruktioner Sådan bygger du et træhus i et træ Valg af et træ Vælg et træ med den rigtige struktur, og sørg for, at det træ, du vælger, er sundt det er helt afgørende for, at du får et

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Exclusive drivhus. Samlevejledning. Med hængslet dør DAVIDSENshop.dk Industrivej Vamdrup Tlf

Exclusive drivhus. Samlevejledning. Med hængslet dør DAVIDSENshop.dk Industrivej Vamdrup Tlf Exclusive drivhus Samlevejledning Med hængslet dør C B A MODEL A (mm) B (mm) C (mm) 229 GB007 ikke DK 02 GB00 9,0 m² 2990 22 GB02 ikke DK 729 GB0,2 m² DAVIDSENshop.dk Industrivej - 80 Vamdrup Tlf. 78 77

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

LOK FALCO FALCOLOK FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. FalcoLok er en særdeles fleksibel overdækning. fra Falco. De mange valgmuligheder inden for

LOK FALCO FALCOLOK FOR ET KREATIVT OG SPÆNDENDE BYRUM. FalcoLok er en særdeles fleksibel overdækning. fra Falco. De mange valgmuligheder inden for FALCO LOK FALCOLOK FalcoLok er en særdeles fleksibel overdækning fra Falco. De mange valgmuligheder inden for materialer, design og beklædning gør det muligt at anvende overdækningerne til flere forskellige

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Monteringsvejledning max

Monteringsvejledning max Monteringsvejledning max 5 kg max 30 kg Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! max 25 kg Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 92076AS5X5VII 2017-07 Kære kunde! Gem denne vejledning til senere

Læs mere

OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug!

OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug! Monteringsvejledning max 110 kg OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90356AS2X3VII 2016-12 Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

Monteringsvejledning. Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Anvendelsesformål. Sikkerhed. Rengøring og pleje

Monteringsvejledning. Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Anvendelsesformål. Sikkerhed. Rengøring og pleje Monteringsvejledning Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 93335AB0X1VIII 2017-11 Kære kunde! Dit nye badeværelsesmøbel kan efter valg bruges som stående møbel på fødder eller som

Læs mere

INTER GLAS INTERGLAS VEJLEDNINGEN FOR MONTERING AF GLAS I TAG. Side 1

INTER GLAS INTERGLAS VEJLEDNINGEN FOR MONTERING AF GLAS I TAG. Side 1 INTER GLAS INTERGLAS VEJLEDNINGEN FOR MONTERING AF GLAS I TAG 2019 Side 1 Velkommen til Interglas I denne brochure finder du en vejledningen for montering af glas i tag. Du kan finde flere produkter og

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen!

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 88864FV03X00VII 2017-02 www.tchibo.dk/vejledninger Kære kunde! Gem monteringsvejledningen til

Læs mere

Monteringsvejledning: Pavilloner Monteringsvejledning for Nordic Pavilloner - Type 1200,1400,1600 Før du påbegynder montering af din pavillon bør du

Monteringsvejledning: Pavilloner Monteringsvejledning for Nordic Pavilloner - Type 1200,1400,1600 Før du påbegynder montering af din pavillon bør du Monteringsvejledning: Pavilloner Monteringsvejledning for Nordic Pavilloner - Type 1200,1400,1600 Før du påbegynder montering af din pavillon bør du tjekke at du har følgende. Billede Nr: I,II,III,V,IV

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning ART 80F Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse... 3 Medfølgende dele... 4-5 Trin

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Planer til ATV / havetraktor

Planer til ATV / havetraktor 6150 91598 Planer til ATV / havetraktor Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 6 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk 1 GEM DENNE MANUAL TIL SENETE BRUG Beskrivelse

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed max 1 kg max 15 kg Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! max 5 kg Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand

Læs mere

Vildmarksbad konstruktionsvejledning

Vildmarksbad konstruktionsvejledning Vildmarksbad konstruktionsvejledning 1 Indledning: Inden konstruktionen påbegyndes, er det vigtigt at læse hele vejledningen igennem. Det anbefales på det kraftigste, at konstruktionen af vildmarksbadet

Læs mere

/ MNN MIDLERTIDIG MANUAL!!! Rulleport brugermanual

/ MNN MIDLERTIDIG MANUAL!!! Rulleport brugermanual 2018.1 / MNN MIDLERTIDIG MANUAL!!! Rulleport brugermanual Bango A/S Højgårdsvej 25, Thorning, 8620 Kjellerup 86 82 20 88 INDHOLD Indholdsfortegnelse kommer senere! 1 1 3 3 4 5 7 8 10 13 14 15 16 16 17

Læs mere

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design.

X 2. Willab Garden AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i materialer, konstruktion og design. 7985DK Termotag 50 mm UV-bestandig polykarbonat med plastprofilsystem Willab Garden 2017-05 VIGTIGT! Læs hele monteringsanvisningen inden du påbegynder monteringen! Hvis anvisningerne ikke følges, fungerer

Læs mere

Monteringsvejledning. Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Anvendelsesformål. Sikkerhed. Rengøring og pleje

Monteringsvejledning. Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Anvendelsesformål. Sikkerhed. Rengøring og pleje Monteringsvejledning max 5 kg max 3 kg max 3 kg Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed. Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 95028AB2X2VIII 2018-01 Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet

Læs mere

Sunglaze. elegant løsning til overdækninger

Sunglaze. elegant løsning til overdækninger Sunglaze SUNGLAZE elegant løsning til overdækninger sunglaze Med SunGlaze får du en flot arkitektonisk tagløsning, der leveres med elegante og stærke samleprofiler i anodiseret aluminium. SunGlaze kan

Læs mere

Exclusive Orangeri. Samlevejledning. Model: Med hængslet dør

Exclusive Orangeri. Samlevejledning. Model: Med hængslet dør Exclusive Orangeri Samlevejledning Med hængslet dør Model: 9143507 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36-6580 Vamdrup Tlf. 78 77 48 00 - mail@davidsenshop.dk Kære kunde! Tillykke med dit nye Elmholm drivhus.

Læs mere

Moderne Kornbehandling ApS Hans Jensens Vej Tørring Tlf.: Mobil:

Moderne Kornbehandling ApS Hans Jensens Vej Tørring Tlf.: Mobil: 1 VIGTIGE OPLYSNINGER... 2 1.1 Værktøj... 2 1.2 Bolte... 2 2 SAMLING AF SILOBUND... 3 2.1 Ramme... 3 2.2 Ben... 4 2.3 Bundplader... 5 2.3.1 Spånpladeoverbygning... 6 2.3.2 Ståloverbygning... 6 2.4 Forstærkninger...

Læs mere

Opdateret: 04.03.2013. Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 158

Opdateret: 04.03.2013. Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 158 Opdateret: 04.03.203 Monteringsvejledning Scoop Light, naturcontainer # 58 Montage af Scoop Scoop leveres i 2 dele Scoop kun til træer og buske Scoop er udelukkende til tilplantning af træer og buske og

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen!

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 89940AS1X2VII 2017-01 Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug!

OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug! Monteringsvejledning max 10 kg max 20 kg OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug! Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand

Læs mere

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Anvendelsesformål.

Monteringsvejledning. Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Anvendelsesformål. Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Dit nye badeværelsesmøbel kan efter valg bruges som stående møbel på fødder eller som hængende møbel på væggen

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed

Kære kunde! Teamet fra Tchibo. Sikkerhed Monteringsvejledning Kære kunde! Gem denne vejledning til senere brug. Ved videregivelse af produktet til tredjemand skal monteringsvejledningen også følge med. Du ønskes rigtig god fornøjelse med produktet!

Læs mere

RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING

RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING RHEINZINK -TAGRENDESYSTEM TIL LIMNING 1-1 2-1 1-2 2-2 RHEINZINK -tagrendesystem til limning Vær opmærksom på følgende ved limning af tagrende sys temet Limens brugsanvisning skal følges Stederne, hvor

Læs mere

Aluminiumbeklædning til limtræsskelet

Aluminiumbeklædning til limtræsskelet Aluminiumbeklædning til limtræsskelet Dette er en generel vejledning. Billeder og tekst forklarer ikke den nøjagtige fremgangsmåde ved alle varianter af træskeletter. Kontroller altid, at du har modtaget

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse: Vigtig information: Inden du går igang: Montering af inderetninger: Montering af udvendig gavl: Montering af anslag: Montering af topskinne:

Læs mere

UNICA BY GLASSOLUTIONS VEJLEDNING

UNICA BY GLASSOLUTIONS VEJLEDNING UNICA BY GLASSOLUTIONS VEJLEDNING UNICA BRUSELØSNING TILLYKKE MED DIN NYE UNICA BRUSELØSNING Når du har valgt en UNICA løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne desing og kvalitet. Vi er sikre

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning FR Notice de Montage SV Monteringsanvisning NL Montage Instructies NO Montasjeveiledning FI Kokoonpanoohjeet Uranus / jupiter 6700, 800,

Læs mere

Deluxe Stålcarport, enkelt 1 af 9

Deluxe Stålcarport, enkelt 1 af 9 Deluxe Stålcarport, enkelt 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE Deluxe STÅLCARPORT! Inden montering af stålcarporten anbefaler vi, at der foretages kontrol af, at de leverede dele er som angivet i materialelisten

Læs mere

max 120 kg max 10 kg max 20 kg Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde!

max 120 kg max 10 kg max 20 kg Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! Kære kunde! Monteringsvejledning Montering med 2 personer! Læs altid monteringsvejledningen! max 120 kg max 10 kg max 20 kg Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 90764AS4X4VII 2017-05 Kære kunde! Gem denne vejledning til senere

Læs mere

Montagevejledning WD11 Palazzo

Montagevejledning WD11 Palazzo Montagevejledning WD11 Palazzo Dato: 02-02-2016 Palazzo 3 1 Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse.. Side 3 Inden opsætning. Side 4 Murrem. Side 5 Tagrende. Side 7 Frontstolper. Side 8 Spær. Side 9 Afdækningskappe

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ICOPAL Glasrækværk. Inviter naturen indenfor

ICOPAL Glasrækværk. Inviter naturen indenfor ICOPAL Glasrækværk Inviter naturen indenfor Den elegante og sikre nyd lyset og udsigten 2 Icopal Glasrækværk løsning Stilfuldt design i høj kvalitet Prisvenlig løsning 2-lags hærdet og lamineret sikkerhedsglas

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug!

OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug! Monteringsvejledning OBS! Læs altid monteringsvejledningen! Gem vejledningen til senere brug! Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 94906HB21XVIII 2017-11 Kære kunde! Gem vejledningen til senere brug. Ved videregivelse

Læs mere