5. Virksomhedsrapport i Opdateret senest: 14. november /1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Virksomhedsrapport i Opdateret senest: 14. november /1"

Transkript

1 Forside 5. Virksomhedsrapport i 219 Opdateret senest: 14. november 219

2 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År Forbruget på DRIFT, viser ultimo oktober 219 en forbrugsprocent 78,71 % - i tilsvarende periode 218 var forbrugsprocenten 81,6 %. Forbruget (netto) på ANLÆG, viser ultimo oktober 219 en forbrugsprocent 45,9 % - i tilsvarende periode 218 var forbrugsprocenten 33,76 %. DRIFT - TOP 5 forventet afvigelse (netto) i 1. kr. ANLÆG - TOP 5 forventet afvigelse (brutto) i 1. kr Lille Vildmose, LIFE Politikområde Byfornyelse og boligbyggeri Etabl. ny parkering p-fond (p-dæk Sauers Pl) -1. Puljeproj. Supercykelstif Nytorv-Universitetshospi Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej Politikområde Grønne arealer/pladser PlusBus (BRT) Politikområde Myndighed og administration

3 Opsamling - DRIFT TOP 5 - Driftsudgifter i 1. kr. (jf. note) Regnskabsforventning - DRIFT, ANLÆG og Balanceforskydninger Samlet vurdering driftsbudget: Samlet set forventes ultimo oktober, et mindreforbrug i regnskabet for 219 i størrelsesordenen mio. kr. På Politikområde Grønne arealer/pladser - Entreprenør, det endelige resultat vil afhænge af udnyttelsesgraden af produktionskapaciteten, der pågår nærmere analyse Det forudsættes at By- og Landskabsforvaltningen overfører samlet 9,197 mio. kr. til 22 på serviceudgifter. (Byrådet nuværende tidspunkt er der fokus på følgende politikområder i forhold til økonomiske udfordringer: - Myndighed og administration, fortsat stor aktivitet presser budgettet til planlægning og byggesagsbehandling AK Arealer, indtægtskravet på forpagtede arealer kan ikke realiseres. - Parkering, der skal tages højde for håndtering af forskydninger i afregning af p-afgifter samt forskydninger i afskrivninger. april 219, 5,9 mio. kr. og den udvidede Magistrat den 9. september 219, 3,297 mio. kr.) Politikområde Kirkegårde Samlet vurdering anlæg: Politikområde: Fritidsfaciliteter Samlet forventes i udgangspunktet et mindre forbrug på anlægsbudgettet (netto), inkl. PlusBus (BRT) på 2 mio. kr Regnskabsforventningen skyldes primært betydelige mindreindtægter. Dels er der projekter, der er ændret (eks. Salg af Forbrug Udgift (i 1. kr.) Budget Udgift (i 1. kr.) grund Løvvangsskolen 3 mio. kr.) og dels er der projekter hvor både udgifter og indtægter er forskudt. Sidstnævnte gælder PlusBus (BRT) og Tranholmvej projekterne. Note: Top 5 - Driftsudgifter og Driftsindtægter er eksl. Myndighed og Støttet byggeri Samlet forventes mindreudgifter på 11 mio. kr. og mindreindtægter på 9 mio. kr., i dette skøn er der indregnet opbremsning på anlæg jf. Magistratens udmeldinger. TOP 5 - Driftsindtægter i 1. kr. (jf. note) Balanceforskydninger Rammebeløb til boligprogram: Ultimo oktober 219 forventes et mindreforbrug i regnskabet 219 i størrelsesordenen 5-55 mio. kr. Forventet forbrug baseres på muligt udbetalingstidpunkt (skema A og B behandling). Aalborg Kommune har gennem dialog med 3 boligselskaber aftalt, at deres anmodninger forskydes til 22. Politikområde Kirkegårde Politikområde Naturbeskyttelse og museer Drift - Budget og forventet regnskab i 1. kr. (netto) Politikområde Renhold Forbrug Indtægt (i 1. kr.) Budget Indtægt (i 1. kr.) Budget (netto i 1.) Forbrug (netto i 1. kr.) Drift, Forventet regnskab netto (i 1. kr.)

4 Opsamling - ANLÆG Bruttoanlægsprogram ift. budget (i %) Bruttoanlægsprogram (i 1.) 6. 1% 1,% 1,% 1,% ,27% 85,84% 71,69% Forbrug i % (brutto) % 5,61% Forventet regnskab i % (brutto) Budget i % (brutto) % BLF BRT Arbejdsprogram - Andel af samlet budget (i 1.) AK arealer - Top 5 Indtægt (i 1. kr.) Udvikling i byerne Salg af Sohngårdsholmsvej Byudvikling i Aalbor Mobilitet Natur og Udeliv Salg af grunde m.v., ubestemte formål Danagården/Fenris Allé Byudvikling i Aalborg By Udvikling i byerne Grundsalg ifm. BAB-program (Billige Almene Boliger Mobilitet Drift Sebbersundvej (Erstatning for Syrenbakken) Forbrug Indtægt (i 1. kr.) Budget Indtægt (i 1. kr.)

5 Politikområder Aar Politikområde Politikområde AK Arealer Politikområde Byfornyelse og boligbyggeri Politikområde Grønne arealer/pladser Politikområde: Fritidsfaciliteter Politikområde Renhold Politikområde Vintertjeneste Politikområde Kirkegårde Politikområde Naturbeskyttelse og museer Politikområde Myndighed og administration Politikområde EBL 219 Budget Udgift (i 1. kr.) Budget Indtægt (i 1. kr.) Forbrug Udgift (i 1. kr.) Forbrug Indtægt (i 1. kr.) Drift, Forventet regnskab udgift (i 1. kr.) Drift, Forventet regnskab indtægt (i 1. kr.) Drift, Forventet afvigelse (netto) Forbrug i % (netto) 57,29 % 42,7 % 78,63 % 81,45 % 88,4 % 8,39 % 6,35 % 25,62 % 28,6 % 14,48 % 97,75 % -1111,8 % Total ,94 %

6 Anlæg Politikområde Mobilitet Natur og Udeliv Byudvikling i Aalborg By Udvikling i byerne Drift Budget Udgift (i 1. kr.) Budget Indtægt (i 1. kr.) Forbrug Udgift (i 1. kr.) Forbrug Indtægt (i 1. kr.) Anlæg, Forventet regnskab udgift (i 1. kr.) Anlæg, Forventet regnskab indtægt (i 1. kr.) Forbrug i % (netto) Total ,96 % ,46 % 42,93 % -1,61 % 2,66 % 62,49 %

7 Boligprogram Indskud i Landsbyggefonden - Budget og forventet regnskab (i 1. kr.) Balanceforskydninger Rammebeløb til boligprogram: Ultimo oktober 219 forventes et mindreforbrug i regnskabet 219 i størrelsesordenen 5-55 mio. kr. Forventet forbrug baseres på muligt udbetalingstidpunkt (skema A og B behandling). Aalborg Kommune har meddelt tilsagn om støtte til etablering af almene familieboliger (BAB). Engangstilskud udbetales på grundlag af skema B oplysninger i BOSSINF-STB. I juni 219 er der udbetalt tilskud vedr. Gammel Kongevej, Tingstedet og Parkbyen i alt 12,68 mio. kr. Der forventes yderligere 6,5 mio. kr. (ult oktober 219). BAB-tilskud har ikke tidligere indgået i regnskabsforventningen. I By- og Landskabsforvaltningens forventede regnskab på Indskud i Landsbyggefonden, har der pr. 31/3-19 og 31/5-19 været anført mulighed for forskydninger i Boligselskabernes anmodning om grundkapitalstilskud hos Landsbyggefonden. Aalborg Kommune har gennem dialog med 3 boligselskaber (Nørresundby BS, Himmerland og Alabu) aftalt at deres anmodninger vedr. Sohngårdsholmsvej (KOA), Stigsborg, Spritten, Klarup Plejehjem og Jørgensmindevej (Klarup) forskydes til 22 i alt 63,275 mio. kr. Korrigeret med forskydninger og BAB-tilskud forventes der udgifter til Indskud i Landsbyggefonden på i alt 13,359 mio. kr Enhed Budget Forventet regnskab

Opdateret senest: 28. august /1

Opdateret senest: 28. august /1 8/3/219 Forside Opdateret senest: 28. august 219 8/3/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

Opdateret senest: 11. juni /1

Opdateret senest: 11. juni /1 6/11/219 Forside Opdateret senest: 11. juni 219 6/11/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

Opdateret senest: 15. maj /1

Opdateret senest: 15. maj /1 16/5/219 Forside Opdateret senest: 15. maj 219 16/5/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

Opdateret senest: 24. april /1

Opdateret senest: 24. april /1 24/4/219 Forside Opdateret senest: 24. april 219 24/4/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

Januar - december Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen

Januar - december Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen Januar - december 2016 Virksomhedsrapport pr. 31. december 2016 By- og Landskabsforvaltningen 1 Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Forventet mer- og mindreforbrug I år Faktisk forbrugsprocent

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2018

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2018 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2017

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. marts 2017 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. marts Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 1 Samlet overblik 2 Drift - Politik

Læs mere

Januar - oktober Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen

Januar - oktober Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen Januar - oktober 2015 Virksomhedsrapport pr. 31. oktober 2015 By- og Landskabsforvaltningen Skattefinansieret område - Samlet overblik - 1.000 kr. Forventet mer- og mindreforbrug Faktisk forbrugsprocent

Læs mere

By og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017

By og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2017 By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift Politik

Læs mere

Virksomhedsrapport pr. 30. april 2016 By- og Landskabsforvaltningen. Januar - april 2016

Virksomhedsrapport pr. 30. april 2016 By- og Landskabsforvaltningen. Januar - april 2016 Januar - april 2016 Virksomhedsrapport pr. 30. april 2016 By- og Landskabsforvaltningen Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 0-1 mio. kr. på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget.

Læs mere

Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for

Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for Dette materiale i form af præsentationsplancher er tænkt som baggrundsmateriale til den første introduktion til driftsbudgettet for 2020-23. Emnet vil indgå i By- og Landskabsudvalgets drøftelser på møderne

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. december 2017 By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. december By og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. december Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift Politik

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:

Læs mere

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2018-2019 - By- og Landskabsforvaltningen, anlæg. Tillægsbevilling 2019 2019-025533 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender,

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. november 2018

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. november 2018 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. november By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. november Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik

Læs mere

Virksomhedsrapport. Januar - november 2014

Virksomhedsrapport. Januar - november 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - november 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 30. september 2018 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 30. september Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift -

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014

Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014 Virksomhedsrapport Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014 Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts og anlægsudgifter ultimo april måned 2014 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

Notat Vedrørende kommunens økonomi

Notat Vedrørende kommunens økonomi kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre-

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning: 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 9-10-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2015 for året

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Notat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014

Notat vedrørende: Dato: Navn: TL Likviditetsudvikling, september 2014 Dragør Kommune Økonomi Side nr. 1 Bilag 1. Faktisk likviditetsudvikling Likviditeten ultimo september 2014 var på 130 mio. kr. Likviditeten beregnet som gennemsnittet over de sidste 12 måneder, skal jf.

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015

Forventet regnskab Halvårsregnskab 2015 Forventet regnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Årets resultat på rammebudgettet Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.550,6 2.614,9-64,3 Positive beløb er mindreudgifter/

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2015

Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 6-8-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2015 for året 2015.

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. august 2017

By- og Landskabsforvaltningen. Virksomhedsrapport pr. 31. august 2017 By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. august By- og Landskabsforvaltningen Virksomhedsrapport pr. 31. august Indholdsfortegnelse Side Ordforklaring 2 Samlet overblik 3 Drift - Politik

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Beskæftigelses- og integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme

Læs mere

Periodebudget for den styrbare ramme

Periodebudget for den styrbare ramme Mio. kr. Afrapportering til Børn & Familieudvalget omkring udviklingen i økonomien for politikområde Families styrbare ramme*) i 215 Pr. 31. marts 215 Forventet regnskab 31.3.215 28.2.215 Oprindeligt budget

Læs mere

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul

Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018 ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018

- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017

Ledelsesinformation, Social Service - december 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på

Læs mere

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017

Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 2017 Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017

Ledelsesinformation, Social Service - september 2017 - Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016

Ledelsesinformation, Social Service - december 2016 Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning: 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018

Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018 Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Godkendelse af skema B for 131 almene familieboliger for Boligselskabet Nordjylland afd. 74, Sohngårdsholmsvej - Parkbyen

Godkendelse af skema B for 131 almene familieboliger for Boligselskabet Nordjylland afd. 74, Sohngårdsholmsvej - Parkbyen Punkt 4. Godkendelse af skema B for 131 almene familieboliger for Boligselskabet Nordjylland afd. 74, Sohngårdsholmsvej - Parkbyen 2018-003525 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at godkender projekt

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september. Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018

Læs mere

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane - - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Hverdage, ikke 24/12, 31/12 og 5/6 4.33 4.35 4.36 4.38 4.40 4.41 4.42 4.44 4.46 4.47 4.50 4.52 4.53 4.54 4.56 4.57 4.59 5.01 5.04 4.49 4.51 4.52 4.54 4.56

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

Fremtidens Aalborg de fysiske rammer for udvikling og vækst

Fremtidens Aalborg de fysiske rammer for udvikling og vækst Til Byrådet Kopi til Fra Sagsnr. Indtast Kopi til By- og Landskabsudvalget Indtast sagsnr. 18. august 2017 Fremtidens Aalborg de fysiske rammer for udvikling og vækst Aalborg Kommune er i vækst og det

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017 Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober

Læs mere

Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo november måned 2018 fordelt på sektorerne i Sundheds-

Læs mere

Aktuel status 2019 og budgetoplæg for Byog Landskabsforvaltningen

Aktuel status 2019 og budgetoplæg for Byog Landskabsforvaltningen Til Fra Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen 28. august 2019 Aktuel status 2019 og budgetoplæg 2020-2023 for Byog Landskabsforvaltningen Til Magistratens og Byrådets budgetdrøftelser

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere

BILAG 8. Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere BILAG 8 Næstved kommunes medfinansiering af ydelsen til a- dagpengemodtagere I forbindelse med den kvartalsvise opfølgning budgettet har der, i forhold til medfinansieringen af ydelsen til a-dagpenge,

Læs mere

Medlemsmøde 20. Oktober 2015

Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Medlemsmøde 20. Oktober 2015 Velkomst & Dagsorden Velkomst & Orientering v/michael Svendsen Medlemstal & kategorier samt MGP status Økonomi pr. 30.09 og forecast årsregnskab Tidsbestilling & turntider

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Forsikrede ledige. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan

Forsikrede ledige. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Personer ult. mdr. 1.614 1.561 1.530 1.429 1.340 1.500 1.632 1.534 1.404 1.428 1.412 1.514 1.587 Tilgang 478 340 316 264 278 466 396

Læs mere

Forsikrede ledige. Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt

Forsikrede ledige. Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Personer ult. mdr. 1.436 1.409 1.539 1.593 1.539 1.508 1.406 1.317 1.472 1.597 1.497 1.362 1.405 Tilgang 387 308 350 476 339 316 263

Læs mere