Medlemsblad for Sct. Georgs Gilderne i Aarhus. 78. årgang nr. 4 September 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Sct. Georgs Gilderne i Aarhus. 78. årgang nr. 4 September 2020"

Transkript

1 Medlemsblad for Sct. Georgs Gilderne i Aarhus 78. årgang nr. 4 September 2020

2 GILDETID 1./7. Gilde Mandag d. 21. september Gilde/museumsbesøg/andet. Nærmere følger. 2. Gilde Fredag d. 18. september kl. 9:00 Sommerudflugt til Randers Indbydelse er udsendt Mandag d. 28. september kl. 19:30 Gildemøde i Hasle Sognehus. 4. Gilde Ikke oplyst. Kontakt Kansler. 5. Gilde Mandag d. 7. september kl Gildemøde Egå sognegård Henning Holck fortæller om rejse til Færøerne. 9. Gilde Onsdag d. 9. september kl. 13:30 GENFORENINGEN 2 v. Gudrun Onsdag d. 23. september kl. 13:30 GENFORENINGEN 3 - v. Arne 10. Gilde Ikke oplyst. Kontakt Kansler. FRIMÆRKELAUGET Torsdag d. 3. september kl. 19:15 Møde i DDS s spejderhytte i Tranbjerg, hvis Corona-situationen tillader det. Mandag d. 5. oktober kl Fødselsdagsgildehal i Egå sognegård. 8. gilde er inviteret. 6. Gilde Mandag d. 7. september Gildemøde i Langenæskirkens lokaler 8. Gilde Ikke oplyst. Kontakt Kansler. Månedens forside Mosaik i gulvet i ruinen af Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Berlin. Foto fra Jan Bigum - 2 -

3 MEDLEMSNYT Fødselsdage: 27. maj 2020 Hanne Holten 4. Gilde 24. juli 2020 Jette Jørgensen 4. Gilde 27. juli 2020 Poul Kallesøe 4. Gilde 24. august 2020 Ole Fjord Kirkegaard 1./7. Gilde 28. august 2020 Susanne Kirchheiner Nielsen 5. Gilde 80 år 75 år 90 år 80 år 80 år Adresseændringer: Hanne Holten J.P.Larsensvej 116, 3. lejl Brabrand Elisabeth Etlar Møller J.P.Larsensvej 116, 1. lejl Brabrand Begge flytninger er sket i juni/juli. Dødsfald: 25. juni 2020 Alice Ertmann 6. Gilde - 3 -

4 Nekrolog Alice Ertmann er ikke blandt os mere. Om aftenen den 25. juni 2020 døde Alice på AUH 68 år gammel efter et forholdsvis kortvarigt alvorligt sygdomsforløb. Hun blev optaget som gildebror i 6. gilde den 1. februar 2004, og deltog med iver i gildearbejdet. Her bestred hun bl.a. hvervet som flagblokleder og skriversuppleant. Alice deltog også som medhjælper i Jazzteltet og på det tidligere Sølvøkseløb. I hele sit voksne arbejdsliv var Alice tilknyttet Jysk Telefon, senere TDC i Slet, og arbejdede her indtil hun fratrådte for at nyde sin pensionist tilværelse. Alice var en selvstændig kvinde med et godt humør. Hun elskede at rejse med gode venner og sin nærmeste familie, som bestod af hendes søster og nevø med familie, særligt de to mindreårige drenge havde en stor plads i Alice hjerte, og hun forgudede dem som bedstemoster. Æret være Alice s minde På 6. gildets vegne Sonja Sørensen - 4 -

5 2. Gilde inviterer til foredragsaften Torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 19:00 i Hasle Sognehus, Viborgvej 158, 8210 Aarhus V Angrebet på Aarhus Universitet 31. oktober 1944 Carsten Petersen fortæller om baggrunden for og gennemførelsen af luftangrebet på det tyske sikkerhedspolitis hovedkvarter i Jylland. Carsten Petersen har studeret angrebet i mange år, hvilket har ført ham vidt omkring i arkiver i England og Tyskland. Derudover har han indsamlet personlige beretninger fra nogle af deltagerne og resultatet er overraskende i forhold til den almindelige opfattelse af angrebet. Pris: 30 kr. for kaffe/kage. Tilmelding er nødvendig senest 15. oktober via mail: eller tlf Foredragsaftnen aflyses/gennemføres efter de på dagen gældende Corona-forholdsregler! - 5 -

6 Spejdermuseet Århus Aarhus d Spejdermuseet indkalder nu til den generalforsamling i Spejdermuseet Århus, vi måtte aflyse på grund af Corona-situationen i marts. Den nye dato er onsdag d. 23. sept kl i Spejdermuseet, Søren Nymarksvej 19, 8270 Højbjerg Dagsorden i henhold til vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse. 3) Indkomne forslag, Eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før, dvs. onsdag d. 9. sept. Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af vedtægterne jf. den skriftlige beretning. 4) Forelæggelse af regnskaber til godkendelse. 5) Forelæggelse af budgetter til vedtagelse. 6) Valg af 6 eller 7 bestyrelsesmedlemmer. En kandidat kan vælges trods fravær, såfremt der senest før generalforsamlingens start til formanden afleveres en af den pågældende underskrevet samtykkeerklæring. 7) Valg af 2 suppleanter. Her kan man også vælges trods fravær som nævnt i punkt 6. 8) Valg af 1 eller 2 revisorer. 9) Eventuelt Bestyrelsens beretning kan rekvireres tilsendt pr. . Regnskabet uddeles som vanligt på generalforsamlingen, men kan ligeledes rekvireres tilsendt

7 Vi mener, det er forsvarligt at afholde generalforsamlingen, når vi respekterer de nødvendige forholdsregler, og på grund af dette samt af hensyn til forplejning, beder vi om tilmelding senest mandag den 14. september. Det skal ske til museets formand: eller tlf Beretningen for kan ses på spejdermuseets hjemmeside. På bestyrelsens vegne Erik Birkholm Nielsen, formand PS: Årsskriftet 2020, der handler om den første internationale spejderlejr i Danmark, Kalølejren i 1913, udgives som planlagt ved en reception på Museet lørdag den 31. oktober kl. 13:00. Noter endelig datoen i kalenderen

8 Spejdermuseet Århus Aarhus d Der indkaldes nu til den til generalforsamling i Støtteforeningen Spejdermuseets Venner, vi måtte aflyse på grund af Corona-situationen i marts. Generalforsamlingen holdes onsdag d. 23. sept i Spejdermuseet, Søren Nymarksvej 19, 8270 Højbjerg umiddelbart efter generalforsamlingen i Spejdermuseet Århus, ca. kl. 21:00. Dagsorden i henhold til vedtægter: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Formandens beretning. 3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 4) Indkomne forslag, skal være formanden Helge Rossen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, dvs. onsdag d. 9. sept. 5) Fastsættelse af kontingent. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7) Eventuelt På bestyrelsens vegne Helge Rossen, formand - 8 -

9 Nyt fra Gilderne 1./7. Gilde Den 24 juni havde vi sommermøde hos Birgitte og Jan i Lyngsbæk. Alle var mødt op undtagen Ulla, der måtte melde afbud. Vejret var fint, og solen strålede fra en klar himmel. Vi kunne derfor sidde ude og nyde udsigten og det dejlige vejr til kaffe og hjemmebag. Hans havde tændt for grillen, og han stod for den grillede steg, som igen i år var perfekt. Snakken gik, og vi sluttede ved ca. 20-tiden En stor tak til Jytte, Hans, Birgitte og Jan for en rigtig dejlig dag. ofk 2. Gilde Der var planlagt Gildeting 23. marts, men dette måtte, som I nok kan gætte, udsættes pga. myndighedernes udmelding til hele landet midt i marts. Da vores normale mødelokale også efter nedlukningen var karantæneområde kirker og alle deres øvrige lokaler var nedlukket og da medlemmerne er godt og vel inde i risikoalderen for pådragelse af COVID-19 blev også april- og majmøderne aflyst. Da der i juni begyndte at komme åbninger i nedlukningen besluttede vi, at vi måtte kunne gennemføre vores Gildeting efter de nye forholdsregler. Gildetinget blev afholdt 22. juni hos Gildemester efter gældende dagsorden. Gildetinget gik let og smertefrit med genvalg af gildeledelsen, godkendelse af beretning og regnskab samt besættelse af de få poster, der kræves og fastsættelse af ønskede nye mødedatoer i det kommende år. Gildetinget blev afsluttet med en gang højt belagt smørrebrød med hvad dertil hører. Som traditionen byder bliver første møde efter sommerferien årets sommerudflugt 18. september, hvor turen går til Randers JB - 9 -

10 5. Gilde Gildeting den 2. marts Vores planlagte Gildeting den 2. marts kunne uden problemer gennemføres. Stort set alle der havde mulighed for at deltage mødte op. Aftenen forløb som sådan et møde altid gør. Stemningen var god og alle var tilfredse med indholdet af de punkter der skal behandles på et gildeting. Gildemesters beretning blev godkendt. Der blev nogen debat om Gildemesters bebudelse om at han efter 7 år i Den varme stol ønskede at trække sig. Yderlig diskussion afventede det senere valg. Gildemester orienterede om en føler fra gildemester i 8. gilde om et eventuelt tættere samarbejde, måske senere en egentlig sammenslutning. En beslutning blev ikke truffet, vi afventer en mere konkret henvendelse. Gildeskatmester kunne aflægge et regnskab med et forventet underskud, som følge af afholdelse af udflugter hvor gildekassen betalte for arrangementet. Valg af ny gildeledelse gav nogen diskussion. Det hele endte med at kansler Alice Dyrskov påtog sig opgaven som gildemester og som ny kansler valgtes Aase Ravn. Da denne knude var løst, kunne vi i fred og ro nyde det indkøbte smørebrød, og det altid gode samvær der præger vort gilde. Sct. Georgs Gildehal med indsættelse. Nu kunne vi for al begynde at mærke virkningen af Corona virussen. Den planlagte gildehal måtte udsættes på ubestemt tid. Friluftsgildehal med indsættelse mandag den 8. juni Den 8. juni blev der lempet så meget, at vi kunne afholde vor årlige Friluftsgildehal. Vor nye gildeledelse havde lånt Hornslet spejdernes dejlige areal og bålhytte. Det blev på alle måder en vellykket aften. Den afgående gildeledelse sad ved højbordet. Gildemesters tale handlede om at bevare vores spejderhistorie. Der blev talt ud fra årets udgivelse fra Spejdermuseet. Bogen handlede om KFUK spejdernes et hundrede års historie. Der var mange spændende beretninger om spejderlivet før og nu. Der lød også en opfordring om at melde sig ind i Spejdermuseets støtteforening. 5. minutter stod kansler Alice Dyrskov for. Alice læste en artikel fra Lokalavisen i Hornslet. Artiklen var skrevet af avisens journalist, efter et længere interview med vores mangeårige gildemedlem Hanne Nørlund, der desværre døde sidste år. Hanne var vokset op i Midtjylland og fortalte om sit liv som ung pige under krigen, om sin uddannelse som sygeplejerske, deltagelse i menighedsråds arbejde og endelig som gildemedlem i Hornslet sammen med hendes mand Jørgen Nørlund der drev lægepraksis i Hornslet med Hanne som sekretær. Nu var tiden kommet til den længe ventede indsættelse af ny gildeledelse

11 Først takkede gildemester for det fremragende arbejde som kansler Alice Dyrskov stod for, hvor alt skete punktligt og til tiden, samt det gode samarbejde. Alices sidste pligt blev at føre Aase Ravn frem for højbordet for indsættelse som ny kansler. Aases første pligt blev sammen med skatmester Aage at føre Alice frem foran højbordet for indsættelse som ny gildemester. Alice fik overrakt såvel øksen om gildemesterkæden. Der var nu tid til at gå til eftergildetraktement, der blev indtaget på terrassen foran det fine spejderhus. Sommerudflugt den 10. august. Vi er nu kommet så langt under Coronakrisen, at gildeledelsen havde indbudt til en sommerudflugt. Der er etableret et godt samarbejde med Hornslet Spejderne, så vi samledes på deres lejrområde med eftermiddagskaffe. Turen gik nu til Hvalløs og Alling Ådal bag Clausholm slot. For de godt gående var der en 2 km lang gåtur til Årslev shelterplads for en forfriskning. Turen gik nu tilbage til Hornslet Spejdernes område. Den nye gildeledelse trakterede med Aases fremragende salat og Alices frikadeller. Aage havde tændt op på bålhyttens bålplads. Gløderne var nu fremragende for bagning af snobrød og afsyngning af vore gamle spejder- og bålsange. En forrygende aften var slut og det må siges at den nye gildeledelse kom godt fra start. Referat: Henning

12 HEROLDEN Nu er den nye redaktør af HEROLDEN i gang med arbejdet. I den forbindelse er der sket et par mindre ændringer. Først og vigtigst, HEROLDEN har fået ny mailadresse, som er Mailadressen er klar til at modtage materiale, der ønskes i HEROLDEN. Den gamle mailadresse er lukket, HUSK derfor at slette den gamle adresse i jeres mailprogram. Deadline for indsendelse til hvert nummer er uændret d. 15. i måneden før udgivelse. Bladet vil herefter normalt være tilgængelig på Stadsgildet hjemmeside (HEROLDEN / Læs/ Print bladet) fra d. 26. i måneden før udgivelsesmåneden. Fremover vil papirudgaver af HEROLDEN til medlemmer uden og andre ikke blive udsendt fra central side. Opgaven skal fremover varetages i de enkelte gilder. Der kan ikke laves noget blad uden jeres input. Jeg modtager gerne både tekst og meget gerne relevante billeder, for at gøre bladet lidt mere spændende. Billeder af Sct. Georg med drage modtages også meget gerne. Indlæg (tekst) modtages i filformaterne.doc,.docx,.odt og.pdf Papirformat til tekst A4 lodret (også kaldet portræt-format) Billeder modtages helst i filformat.jpg Har I behov for hjælp til indlæg er I selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig via min normale mailadresse eller min telefon, som I finder nedenfor. HEROLDEN bliver, som før, tilgængelig online med mulighed for print fra Stadsgildets hjemmeside HEROLDEN HEROLDEN Udkommer Udkommer næste næste gang gang september september Deadline Deadline september september Redaktør Redaktør Jan Jan Bigum Bigum H. H. C. C. Andersens Andersens Vej Vej 1, 1, Åbyhøj Åbyhøj Tlf. Tlf

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

S c h a n d t o r p 36. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR Sct.Thomas, 20. januar Is på søen, jovist, men ikke til skøjter.

S c h a n d t o r p 36. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR Sct.Thomas, 20. januar Is på søen, jovist, men ikke til skøjter. S c h a n d t o r p 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg 36. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2019 Sct.Thomas, 20. januar 2019. Is på søen, jovist, men ikke til skøjter. GILDETING 1. GILDE 2019 Mandag den 18.

Læs mere

DEN KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2007 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 297 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Aage Kroll Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar 17 februar

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

2. Aabenraa Gildeting d. 20. marts 2017

2. Aabenraa Gildeting d. 20. marts 2017 Antal deltagere 12: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Lene, Kresten, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne og Knud. Pkt Dagsorden Beslutning 1 Valg af dirigent Kresten valgt. Gildetinget er indkaldt rettidigt

Læs mere

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 358 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Sct. Georgs Gildet i Faxe GILDEINFO. 5. jan. 2018

Sct. Georgs Gildet i Faxe GILDEINFO. 5. jan. 2018 Sct. Georgs Gildet i Faxe GILDEINFO 125 5. jan. 2018 Nyt fra Gildemeste- Kære Gildebrødre Vi har lige passeret et årsskifte og vi skriver nu 2018. Man undres over hvor tiden bliver af, og jeg synes det

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

S c h a n d t o r p. Redaktionen ønsker alle Schandtorps læsere et godt og lykkebringende nytår! 35. ÅRGANG NUMMER 1 JANUAR 2018

S c h a n d t o r p. Redaktionen ønsker alle Schandtorps læsere et godt og lykkebringende nytår! 35. ÅRGANG NUMMER 1 JANUAR 2018 S c h a n d t o r p 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg 35. ÅRGANG NUMMER 1 JANUAR 2018 Redaktionen ønsker alle Schandtorps læsere et godt og lykkebringende nytår! 1. Sct. Georgs Gilde, Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

DEN KNU. Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 40. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU. Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 40. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2017 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 40. Årgang Nr. 400 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Skiftedag i Gildeledelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE 1 A. Gildets navn er 15. Sct. Georgs Gilde i København/Rødovre. B. Gildets hjemsted er Rødovre kommune. 2 A. Gildet arbejder efter de til enhver tid

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 10 44. årgang November 2011 Denne måneds aktiviteter November Gildemøde Foredrag ved Hans Peter Tams tirsdag den 15. november 2011 kl. 19:00 i Kirkecentret. Y s-men er inviteret som gæster.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

KNU Maj DEN 2019 GILDEMØDE DEN 8 MAJ KL 18,30. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 42. Årgang Nr. 420

KNU Maj DEN 2019 GILDEMØDE DEN 8 MAJ KL 18,30. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 42. Årgang Nr. 420 GILDEMØDE DEN 8 MAJ KL 18,30. Vi får besøg af MAF, som vil fortælle om deres arbejde med hjælp til nødstedte ude i verden med fly og nedkastning. Vi starter med et let måltid kl. 18,30 til 19,30 Der efter

Læs mere

DEN KNU. Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 42. Årgang Nr Side 1

DEN KNU. Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 42. Årgang Nr Side 1 KNU Maj DEN 2019 Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 42. Årgang Nr. 420 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Vi takker mange gange for den fælles gave, som vi fik i anledning af vore 25 års

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING TURKONTORET FREDAG DEN 26. JANUAR 2018

REFERAT GENERALFORSAMLING TURKONTORET FREDAG DEN 26. JANUAR 2018 REFERAT GENERALFORSAMLING TURKONTORET FREDAG DEN 26. JANUAR 2018 Antal deltagere: 53. Indledning. Bestyrelsesformand Flemming Freydberg indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2013. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36. Årgang Nr. 357 Side 1 Lise Linderstrøm 8. februar Vibeke Raae 15. februar Mogens Nielsen 17. februar Redaktionen ønsker

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Godthåb Samråd. Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede.

Godthåb Samråd. Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl Medlemmer af Godthåb Samråd, samt øvrige interesserede. Referat fra: Emne: Årsmøde / Arbejdsgruppemøde Dato: onsdag den 15. februar 2017 kl. 1630-1830. Sted: Deltagere: Lyngbjerggårdskolen, lærerværelset. Medlemmer af, samt øvrige interesserede. Derudover deltog

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2012. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Februar DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 347 Side 1 Lise Linderstrøm 8 februar Vibeke Raae 15 februar Mogens Nielsen 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

F e b r u a r. Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned.

F e b r u a r. Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned. F e b r u a r SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned. Det gamle danske navn

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra 9. Gildes gildeting den 20. marts 2017 kl

Referat fra 9. Gildes gildeting den 20. marts 2017 kl Referat fra 9. Gildes gildeting den 20. marts 2017 kl. 19.00. Der deltog 20 gildesøstre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Gildemesteren aflægger beretning 3. Gildeskatmesteren aflægger

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

GENERALFORSAMLING i LyLe - Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Bemærkninger

GENERALFORSAMLING i LyLe - Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Bemærkninger GENERALFORSAMLING i LyLe - Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Bemærkninger Tid: Lørdag 14. april 2018 kl. 17.00 Da det forudgående temamøde grundet sygemeldinger fra flere indlægsholdere

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 65 SEPTEMBER 2016 Nr. 3 ARRANGEMENTER I OKTOBER 2016 1. GILDE Mandag den 26. september 2016 kl.19.00. Gildehal i Paradislejren. Mandag den 24. oktober 2016 kl. 19:00

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning

September 2005. Septembers himmel er så blå. Foto: Birte Brynning September 2005 Septembers himmel er så blå Foto: Birte Brynning Centrum september 2005 Side 2 Nyt fra gildeledelsen Reminder: Virksomhedsbesøg onsdag den 28. september på Søvind Mejeri. Vi mødes kl. 19:00

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

Stødov Bakkers Grundejerforening

Stødov Bakkers Grundejerforening Kære grundejer i Stødov Bakker, Stødov Bakkers Grundejerforening Stødov, marts 2018. Indkaldelse til Generalforsamling Torsdag den 26. april 2018 kl. 19.30 i Helgenæs Forsamlingshus, Grimshovedvej 2. I

Læs mere

1. Valg af dirigent 2. Til dirigent valgtes Frederik Madsen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

1. Valg af dirigent 2. Til dirigent valgtes Frederik Madsen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat af generalforsamling i Zonen Randers den 21. juni 2017 i Fritidscentret, Randers Til stede var: Ole Berg Sørensen, Else-Marie Sørensen, Erik Kløve, Preben Hjort Mortensen, Ib Chr. Ibsen, Finn Børglum,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Herreklubben. Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober Dagsorden:

Herreklubben. Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober Dagsorden: Herreklubben Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 27. oktober 2018. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Finn Aagaard Andersen valgt 2. Bestyrelsens beretning Se bilag 1. Beretning godkendt 3. Fremlæggelse

Læs mere

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus.

København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. juli - august 2013 København Hvidovre Billede fra den smukke kirke i Nyord (ved Stege, Møn) kirke fotograferet af Claus. Fødselsdage i juni: Engsig, Jan Helge 02-07 Karl Kæraa, 06-07 Nicolai E. Bach 25-07

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Generalforsamling den 11. marts 2018 Hornstrup Kursuscenter Referat

Generalforsamling den 11. marts 2018 Hornstrup Kursuscenter Referat Generalforsamling den 11. marts 2018 Hornstrup Kursuscenter Referat Referent Simon Leonhard Version 1 Udsendt 13-03-2018 Godkendt 15-03-2018 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde.

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde. juli - august 2014 København Hvidovre Kære alle gildebrødre i 4. gilde. En ny gildesæson begynder med nye grupper og dermed nye/gamle kammerater at være sammen med. Det er altid spændende at starte gildeåret

Læs mere

1. og 2. Sct. Georgs Gilde 35. ÅRGANG NUMMER 6 JUNI 2018

1. og 2. Sct. Georgs Gilde 35. ÅRGANG NUMMER 6 JUNI 2018 Schandtorp 1. og 2. Sct. Georgs Gilde 35. ÅRGANG NUMMER 6 Skanderborg JUNI 2018 Gildernes umiddelbart forestående begivenheder er sommerfesten på Møllehjørnet onsdag d. 30. maj 2018 kl. 12. Tilmelding

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Maj Årgang Nr. 1

Maj Årgang Nr. 1 Maj 2014 15. Årgang Nr. 1 Formanden har ordet Per Thomsen Så starter en ny sommer med vores faste arrangementer, bl.a. vores mandags sejladser. Vi mangler stadig det sidste malerarbejde, så Marna kan se

Læs mere

Referat af generalforsamling i Bridge 82 den 22. maj Der var et fremmøde på 27 medlemmer inklusive bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Bridge 82 den 22. maj Der var et fremmøde på 27 medlemmer inklusive bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Bridge 82 den 22. maj 2018 Der var et fremmøde på 27 medlemmer inklusive bestyrelsen. 1. Valg af dirigent: Niels Poulsen blev valgt. Niels erklærede generalforsamlingen for

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog

Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog 1. Sct. Georgs Gilde, Aalborg Referat af Gildeting d. 6. marts 2013 kl. 19.15 i Gildeborgen 20 gildebrødre deltog Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. Forslag: Dirigent: Ove Olesen Referent: Flemming

Læs mere

BURGUNDIA SCT. GEORGS GILDERNE PÅ BORNHOLM. Invitation til Drageskydning og Friluftgildehal. Ny ledelse i 2. gilde

BURGUNDIA SCT. GEORGS GILDERNE PÅ BORNHOLM. Invitation til Drageskydning og Friluftgildehal. Ny ledelse i 2. gilde Invitation til Drageskydning og Friluftgildehal BURGUNDIA NR. 6, 7, 8 juni, juli, aug. 2019 69. ÅRG Ny ledelse i 2. gilde SIDE 16 SCT. GEORGS GILDERNE PÅ BORNHOLM Redaktørens Klumme I dette nummer lidt

Læs mere

Ad 1. Efter at Captain bød velkommen, blev Jan From Pedersen foreslået og valgt som dirigent/ordstyrer.

Ad 1. Efter at Captain bød velkommen, blev Jan From Pedersen foreslået og valgt som dirigent/ordstyrer. MS Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. oktober 2017. Dagsorden (iflg. Vedtægterne): 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer 4 48. årgang April 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. April. Maj. Nummer 4 48. årgang April 2015. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 4 48. årgang April 2015 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften torsdag den 23. april 2015 kl. 18:30 i Spejderhytten Næste måneds aktiviteter Maj Rundtur på Aarhus Havn mandag

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 20. oktober 2014 kl

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 20. oktober 2014 kl Tilstede: 7 borgere ud over bestyrelsen (den kommende) Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting!

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting! GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 1 0 April 2016 Stafetten De små ting! Sct. Georgs Gilderne I Danmark Hvad er det som virkelig betyder noget i hverdagen? Er det om

Læs mere

Odense Referat af Seniorblæsernes generalforsamling tirsdag den 6. marts 2018.

Odense Referat af Seniorblæsernes generalforsamling tirsdag den 6. marts 2018. Referat af Seniorblæsernes generalforsamling tirsdag den 6. marts 2018. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Bestyrelsens beretning v/formanden a. Det forgangne år b. Fremtidsplaner 3. Regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 14/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 14/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 14/3 2018 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 33 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

35. ÅRGANG MAJ 2018 NUMMER 5

35. ÅRGANG MAJ 2018 NUMMER 5 Schandtorp 1. og 2. Sct. Georgs Gilde Skanderborg 35. ÅRGANG MAJ 2018 NUMMER 5 Distriktsgilde ng i Østjysk Distrikt onsdag d. 16. maj 2018, Kl. 19.30 i Hammel Dagsorden iflg. distriktsgildets vedtægter

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Grundejerforeningen af 1976 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 10. MARTS 2016 I SKOVLUNDE KULTURHUS

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 10. MARTS 2016 I SKOVLUNDE KULTURHUS GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 10. MARTS 2016 I SKOVLUNDE KULTURHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra Generalforsamling i SVOO Tirsdag den 21.marts 2017 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Frank Gamsbøl blev valgt til dirigent, og fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

Bestyrelsesmøder Grundejerforeningen Krogen

Bestyrelsesmøder Grundejerforeningen Krogen Møde nummer 4 Dette bestyrelsesmøde afholdtes den 12. marts 2016. Det foregik kl. 10 hos Claus. Tilstede Claus Larsen Jan Schultz Gottliebsen Jørgen Kiel Grete Steffensen Tilstede Afbud Dagsorden 1. Information

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

30. årgang OKTOBER 2018 Nr. 2

30. årgang OKTOBER 2018 Nr. 2 30. årgang OKTOBER 2018 Nr. 2 Gildemester: Jytte Kronvold, Bogfinkevej 6, 8450 Hammel 4057 4585 mail: jkronvold@privat.dk Gildeskatmester: Annette Horup, Skovbrynet 97, 8450 Hammel - 4054 2231 mail: nianho@youmail.dk

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere