Den Europæiske Unions Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Europæiske Unions Tidende"

Transkript

1 DA L 259/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1698 af 9. oktober 2019 om europæiske standarder for produkter, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om produktsikkerhed i almindelighed (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed ( 1 ), særlig artikel 4, stk. 2, første afsnit, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2001/95/EF formodes et produkt at være sikkert for så vidt angår de risici og risikokategorier, der er omfattet af de pågældende nationale standarder, når det er i overensstemmelse med ikkebindende nationale standarder, der gennemfører europæiske standarder, for hvilke Kommissionen i overensstemmelse med direktivets artikel 4 har offentliggjort referencer i. (2) Den 27. juli 2011 vedtog Kommissionen afgørelse 2011/479/EU ( 2 ) om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af de europæiske standarder for gymnastikudstyr. (3) Ved brev M/507 af 5. september 2012 anmodede Kommissionen CEN om at udarbejde europæiske standarder til tackling af de største risici forbundet med gymnastikudstyr i henhold til sikkerhedskravene. På grundlag af denne anmodning vedtog CEN standarden EN 913:2008»Gymnastikudstyr Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder«. Referencen for den nævnte standard blev offentliggjort i ( 3 ) den 11. juli 2014 på grundlag af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/357/EU ( 4 ). (4) CEN udarbejdede under hensyntagen til ny viden og udviklingen af markedet den nye europæiske standard EN 913:2018. (5) Den europæiske standard EN 913:2018 er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF. Referencen herfor bør derfor offentliggøres i. (6) Den 29. november 2011 vedtog Kommissionen afgørelse 2011/786/EU ( 5 ) om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af de europæiske standarder for cykler, cykler til småbørn og bagagebærere til cykler. ( 1 ) EFT L 11 af , s. 4. ( 2 ) Kommissionens afgørelse 2011/479/EU af 27. juli 2011 om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af de europæiske standarder for gymnastikudstyr i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (EUT L 197 af , s. 13). ( 3 ) Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om ( 4 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/357/EU af 13. juni 2014 om overensstemmelse mellem, dels de europæiske standarder i EN 957-serien (del 2 og 4-10) samt EN ISO (del 1) for stationært træningsudstyr, dels ti europæiske standarder for gymnastikudstyr, og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og om offentliggørelse af referencerne til disse standarder i (EUT L 175 af , s. 40). ( 5 ) Kommissionens afgørelse 2011/786/EU af 29. november 2011 om sikkerhedskrav, der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF skal opfyldes af de europæiske standarder for cykler, cykler til småbørn og bagagebærere til cykler (EUT L 319 af , s. 106).

2 L 259/66 DA (7) Ved brev M/508 af 6. september 2012 anmodede Kommissionen CEN om at udarbejde europæiske standarder til tackling af de største risici forbundet med cykler, cykler til småbørn og bagagebærere til cykler i henhold til sikkerhedskravene. På grundlag af denne anmodning vedtog CEN en række standarder: EN ISO :2014»Krav til by- og trekkingcykler, cykler til unge samt mountain- og racercykler«og EN ISO :2014»Prøvningsmetoder for stel og fork«. Referencerne for de nævnte standarder blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende ( 6 ) på grundlag af Kommissionens afgørelse (EU) 2015/681 ( 7 ). (8) CEN udarbejdede under hensyntagen til ny viden og udviklingen af markedet de nye europæiske standarder EN ISO og EN ISO (9) De europæiske standarder EN ISO og EN ISO er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF. Referencerne herfor bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. (10) På baggrund af Kommissionens anmodning M/508 af 6. september 2012 vedtog CEN standarden EN 14872:2006»Cykler Tilbehør til cykler Bagagebærer«. Referencen for den nævnte standard blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende ( 8 ) på grundlag af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2006/514/EF ( 9 ). (11) CEN udarbejdede under hensyntagen til ny viden og udviklingen af markedet den nye europæiske standard EN ISO 11243:2016. (12) Den europæiske standard EN ISO 11243:2016 er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF. Referencen herfor bør derfor offentliggøres i. (13) Den 25. marts 2008 vedtog Kommissionen afgørelse 2008/264/EF ( 10 ) om brandsikkerhedskrav i europæiske standarder for cigaretter. (14) Ved brev M/425 af 27. juni 2008 anmodede Kommissionen Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) om at udarbejde europæiske standarder til tackling af de største risici forbundet med cigaretter i henhold til brandsikkerhedskravene. På grundlag af denne anmodning vedtog CEN standarden EN ISO 12863:2010»Standardprøvemetode til vurdering af cigaretters antændelsestilbøjelighed«. Referencen for den nævnte standard blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende ( 11 ) på grundlag af Kommissionens afgørelse 2011/496/EU ( 12 ). (15) CEN udarbejdede under hensyntagen til ny viden og udviklingen af markedet den ændrede standard EN ISO 12863:2010 ved at vedtage ændring EN ISO 12863:2010/A1:2016. (16) Ændringen EN ISO 12863:2010/A1:2016 er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF. Referencen herfor bør derfor offentliggøres i. (17) Den 27. juli 2011 vedtog Kommissionen afgørelse 2011/476/EU ( 13 ) om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af de europæiske standarder for stationært træningsudstyr. ( 6 ) Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om ( 7 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/681 af 29. april 2015 om offentliggørelse af referencerne for standard EN ISO 4210, del 1-9, for by- og trekkingcykler, mountainbikes og racercykler og for standard EN ISO 8098 for børnecykler i Den Europæiske Unions Tidende i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (EUT L 111 af , s. 30). ( 8 ) Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om ( 9 ) Kommissionens beslutning 2006/514/EF af 20. juli 2006 om overensstemmelse mellem visse standarder og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og offentliggørelse af referencerne for de pågældende standarder i (EUT L 200 af , s. 35). ( 10 ) Kommissionens afgørelse 2008/264/EF af 25. marts 2008 om brandsikkerhedskrav i europæiske standarder for cigaretter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (EUT L 83 af , s. 35). ( 11 ) Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om ( 12 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/496/EU af 9. august 2011 om overensstemmelse for så vidt angår standard EN 16156:2010»Cigaretter Vurdering af cigaretters antændelsestilbøjelighed Sikkerhedskrav«og standard EN ISO 12863:2010»Standardprøvemetode til vurdering af cigaretters antændelsestilbøjelighed«med det almindelige sikkerhedskrav i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og offentliggørelse af referencerne til standard EN 16156:2010»Cigaretter Vurdering af cigaretters antændelsestilbøjelighed Sikkerhedskrav«og standard EN ISO 12863:2010»Standardprøvemetode til vurdering af cigaretters antændelsestilbøjelighed«i (EUT L 205 af , s. 31). ( 13 ) Kommissionens afgørelse 2011/476/EU af 27. juli 2011 om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af de europæiske standarder for stationært træningsudstyr i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (EUT L 196 af , s. 16).

3 DA L 259/67 (18) Ved brev M/506 af 5. september 2012 anmodede Kommissionen CEN om at udarbejde europæiske standarder til tackling af de største risici forbundet med stationært træningsudstyr i henhold til sikkerhedskravene. På grundlag af denne anmodning vedtog CEN en række standarder: EN 957-4:2006+A1:2010»Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for bænke til styrketræning«, EN 957-5:2009»Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for stationært træningsudstyr med pedalkranke«, EN 957-8:1998»Stepmaskiner, rulletrappemaskiner og trappemaskiner. Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder«, EN 957-9:2003»Elliptiske træningsmaskiner, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder«og EN :2005»Motionscykler med fast drev eller uden frihjul Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder«. Referencerne for de nævnte standarder blev offentliggjort i ( 14 ) på grundlag af afgørelse 2014/357/EU. (19) CEN udarbejdede under hensyntagen til ny viden og udviklingen af markedet de nye europæiske standarder EN ISO :2016, EN ISO :2016, EN ISO :2017, EN ISO :2016 og EN ISO :2017. (20) De europæiske standarder EN ISO :2016, EN ISO :2016, EN ISO :2017, EN ISO :2016 og EN ISO :2017 er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/ EF. Referencerne herfor bør derfor offentliggøres i. (21) Den 21. april 2005 vedtog Kommissionen beslutning 2005/323/EF ( 15 ) om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af de europæiske standarder for flydende fritidsartikler til brug på eller i vandet. (22) Ved brev M/372 af 5. september 2012 anmodede Kommissionen CEN om at udarbejde europæiske standarder til tackling af de største risici forbundet med flydende fritidsartikler til brug på eller i vandet i henhold til sikkerhedskravene. På grundlag af denne anmodning vedtog CEN en række standarder: EN :2009 +A2:2013, EN :2009+A2:2013, EN :2009+A1:2012, EN :2010+A1:2012, EN :2009, EN :2009+A1:2013, EN :2009 for flydende fritidsprodukter til brug på og i vandet. Referencerne for rækken af standarder blev offentliggjort i ( 16 ) på grundlag af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/359/EU ( 17 ), 2014/875/EU ( 18 ) og 2013/390/EU ( 19 ). (23) CEN udarbejdede under hensyntagen til ny viden og udviklingen af markedet den nye række europæiske standarder EN ISO 25649:2017 (del 1-7). (24) De europæiske standarder EN ISO 25649:2017 (del 1-7) er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF. Referencerne herfor bør derfor offentliggøres i. (25) De europæiske standarder EN 913:2008, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN :2005, EN ISO :2014, EN ISO :2014, EN 14872:2006 og EN erstattes af nye eller ændrede europæiske standarder, hvis referencer skal offentliggøres ved denne afgørelse. Det er derfor nødvendigt at tilbagetrække referencerne for de nævnte standarder fra ( 20 ). ( 14 ) Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om ( 15 ) Kommissionens beslutning 2005/323/EF af 21. april 2005 om sikkerhedskrav, der skal opfyldes af de europæiske standarder for flydende fritidsartikler til brug på eller i vandet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (EUT L 104 af , s. 39). ( 16 ) Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om ( 17 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/359/EU af 13. juni 2014 om overensstemmelse mellem de europæiske standarder EN :2009+A2:2013 og EN :2009+A1:2013 for flydende fritidsprodukter til brug på og i vandet og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og om offentliggørelse af referencerne til disse standarder i Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 175 af , s. 45). ( 18 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/875/EU af 4. december 2014 om offentliggørelsen af referencerne til standard EN :2009+A2:2013 for flydende fritidsartikler til brug på og i vandet og standard EN 957-6:2010+A1:2014 for stationært træningsudstyr i i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (EUT L 349 af , s. 65). ( 19 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/390/EU af 18. juli 2013 om overensstemmelse mellem de europæiske standarder i EN serien (del 1-7) for flydende fritidsartikler til brug på og i vandet og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og om offentliggørelse af referencerne til disse standarder i (EUT L 196 af , s. 22). ( 20 ) Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om

4 L 259/68 DA (26) Af hensyn til klarheden bør der offentliggøres en fuldstændig liste over referencer for europæiske standarder, der er udarbejdet til støtte for direktiv 2001/95/EF, og som opfylder de krav, de har til formål at dække, i én retsakt. Referencerne for de europæiske standarder, der i øjeblikket er offentliggjort i ( 21 ), bør derfor medtages i denne afgørelse. Det er derfor nødvendigt at ophæve de relevante kommissionsafgørelser om offentliggørelse af disse standarder. (27) Overholdelse af den relevante nationale standard, der gennemfører den europæiske standard, hvis referencer er offentliggjort i, giver formodning om sikkerhed for så vidt angår de risici og risikokategorier, der er omfattet af den pågældende nationale standard, fra datoen for offentliggørelsen af referencen for den europæiske standard i. Denne afgørelse bør derfor træde i kraft på dagen for offentliggørelsen. (28) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved direktiv 2001/95/EF VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Referencerne for de europæiske standarder for produkter, der er udarbejdet til støtte for direktiv 2001/95/EF og opført i bilag I til denne afgørelse, offentliggøres hermed i. Artikel 2 Referencerne for de europæiske standarder for produkter, der er udarbejdet til støtte for direktiv 2001/95/EF og opført i bilag II til denne afgørelse, trækkes hermed tilbage fra. Artikel 3 Kommissionens beslutning K(2004) 1493 ( 22 ), Kommissionens beslutning 2005/718/EF ( 23 ), Kommissionens beslutning 2006/514/EF, Kommissionens beslutning 2009/18/EF ( 24 ), Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/496/EU, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/29/EU ( 25 ), Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/390/EU, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/357/EU, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/358/EU ( 26 ), Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/359/EU, Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/531/EU ( 27 ), Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/875/EU, Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/681, Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1345 ( 28 ) og Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1014 ( 29 ) ophæves. ( 21 ) Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om ( 22 ) Kommissionens beslutning K(2004) 1493 af 23. april 2004 om overensstemmelse mellem visse standarder og det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF og offentliggørelse af referencerne for de pågældende standarder i. ( 23 ) Kommissionens beslutning 2005/718/EF af 13. oktober 2005 om overensstemmelse mellem visse standarder og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og offentliggørelse af referencerne for de pågældende standarder i (EUT L 271 af , s. 51). ( 24 ) Kommissionens beslutning 2009/18/EF af 22. december 2008 om overensstemmelse mellem standard EN 1273:2005 om gåstole og kravet om produktsikkerhed i almindelighed i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF samt offentliggørelse af standardens reference i (EUT L 8 af , s. 29). ( 25 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/29/EU af 13. januar 2012 om overensstemmelse mellem standard EN 60065:2002/ A12:2011»Audio-, video- og lignende elektroniske apparater Sikkerhedskrav«og standard EN :2006/A12:2011»Informationsteknologiudstyr Sikkerhed Del 1: Generelle krav«med kravene om produktsikkerhed i almindelighed som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og om offentliggørelse af referencerne til ovennævnte standarder i (EUT L 13 af , s. 7). ( 26 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/358/EU af 13. juni 2014 om overensstemmelse mellem den europæiske standard EN 16281:2013 for forbrugermonterede børnesikrede låseanordninger til vinduer og altandøre og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og om offentliggørelse af referencerne til disse standarder i Den Europæiske Unions Tidende (EUT L 175 af , s. 43). ( 27 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/531/EU af 14. august 2014 om overensstemmelse mellem de europæiske standarder EN 16433:2014 og EN 16434:2014 samt visse paragraffer i den europæiske standard EN 13120:2009+A1:2014 for indvendig afskærmning til døre og vinduer og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og om offentliggørelse af referencerne til disse standarder i (EUT L 243 af , s. 54). ( 28 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1345 af 31. juli 2015 om offentliggørelse af referencerne for standarderne for snore og bændler på børnetøj, for lifte og stativer, for sikkerhedsgitre og for pusleborde til privat brug i i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (EUT L 207 af , s. 73). ( 29 ) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1014 af 15. juni 2017 om offentliggørelse af referencerne for standarderne EN 13869:2016 om krav til børnesikring af lightere og EN :2015 om krav til bæreseler i i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF (EUT L 153 af , s. 36).

5 DA L 259/69 Artikel 4 Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i. Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober På Kommissionens vegne Jean-Claude JUNCKER Formand

6 L 259/70 DA BILAG I Nr. Reference for standarden 1. EN 581-1:2006 Udendørs møbler. Siddemøbler og borde til camping, privat og offentlig brug Del 1: Generelle sikkerhedskrav 2. EN 913:2018 Gymnastikudstyr Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 3. EN 914:2008 Gymnastikudstyr Parallelle barrer Kombineret forskudt/parallel barre Krav og prøvningsmetoder, herunder sikkerhed 4. EN 915:2008 Gymnastikudstyr Forskudte barrer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, herunder sikkerhed 5. EN 916:2003 Gymnastikudstyr Plinter Krav og prøvningsmetoder inklusive sikkerhed 6. EN 957-2:2003 Stationært træningsudstyr Del 2: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for styrketræningsudstyr 7. EN 957-6:2010+A1:2014 Stationært træningsudstyr Del 6: Løbebånd, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 8. EN 957-7:1998 Stationært træningsudstyr Del 7: Romaskiner. Specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 9. EN :1995 Møbler. Skabssenge. Sikkerhedskrav og prøvning Del 1: Sikkerhedskrav 10. EN :1995 Møbler. Skabssenge. Sikkerhedskrav og prøvning Del 2: Prøvningsmetode 11. EN :1996 Møbler. Krybber og vugger til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav 12. EN :1996 Møbler. Krybber og vugger til privat brug Del 2: Prøvningsmetoder 13. EN 1273:2005 Børneomsorgsprodukter Gåstole Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 14. EN 1466:2014 Børneomsorgsprodukter Lifte og stativer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 15. EN 1651:1999 Paraglidningsudstyr Fastspændingsseler Sikkerhedskrav og belastningsprøvning 16. EN 1930:2011 Børneomsorgsprodukter Sikkerhedsgitre Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 17. EN ISO :2014 Cykler Sikkerhedskrav til cykler Del 1: Termer og definitioner (ISO :2014) 18. EN ISO :2015 Cykler Sikkerhedskrav til cykler Del 2: Krav til by- og trekkingcykler, cykler til unge samt mountain- og racercykler (ISO :2015) 19. EN ISO :2014 Cykler Sikkerhedskrav til cykler Del 3: Fælles prøvningsmetoder (ISO :2014)

7 DA L 259/71 Nr. Reference for standarden 20. EN ISO :2014 Cykler Sikkerhedskrav til cykler Del 4: Prøvningsmetoder for bremser (ISO :2014) 21. EN ISO :2014 Cykler Sikkerhedskrav til cykler Del 5: Prøvningsmetoder for styretøj (ISO :2014, Corrected version ) 22. EN ISO :2015 Cykler Sikkerhedskrav til cykler Del 6: Prøvningsmetoder for stel og fork (ISO :2015) 23. EN ISO :2014 Cykler Sikkerhedskrav til cykler Del 7: Prøvningsmetoder for hjul og fælge (ISO :2014) 24. EN ISO :2014 Cykler Sikkerhedskrav til cykler Del 8: Prøvningsmetoder for pedaler og skruer (ISO :2014) 25. EN ISO :2014 Cykler Sikkerhedskrav til cykler Del 9: Prøvningsmetoder for sadler og sædestilling (ISO :2014) 26. EN ISO 8098:2014 Cykler Sikkerhedskrav til børnecykler (ISO 8098:2014) 27. EN ISO 9994:2006 Lightere Sikkerhedsspecifikation (ISO 9994:2005) 28. EN ISO 11243:2016 Cykler Bagagebærere til cykler Krav og prøvningsmetoder (ISO 11243:2016) 29. EN 12196:2003 Gymnastikudstyr Heste og bukke Funktions- og sikkerhedskrav, prøvningsmetoder 30. EN 12197:1997 Gymnastikudstyr Vandrette barrer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 31. EN :2008+A1:2013 Børneomsorgsprodukter Pusleborde til privat brug Del 1: Sikkerhedskrav 32. EN :2008+A1:2013 Børneomsorgsprodukter Pusleborde til privat brug Del 2: Prøvningsmetoder 33. EN 12346:1998 Gymnastikudstyr Ribber, gitterstiger og klatrerammer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 34. EN 12432:1998 Gymnastikudstyr Balancebomme Funktions- og sikkerhedskrav, prøvningsmetoder 35. EN 12491:2001 Udstyr til paraglidning Nødfaldskærm Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 36. EN 12655:1998 Gymnastikudstyr Ophængte ringe Funktions- og sikkerhedskrav, prøvningsmetoder 37. EN ISO 12863:2010 Standardprøvemetode til vurdering af cigaretters antændelsestilbøjelighed (ISO 12863:2010) EN ISO 12863:2010/A1: EN 13120:2009+A1:2014 Indvendige afskærmninger af vinduer og døre Ydeevnekrav inklusive sikkerhed 39. EN :2004 Børneomsorgsprodukter Bæreanordninger til børn Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Del 1: Rygbærestole på stel

8 L 259/72 DA Nr. Reference for standarden 40. EN :2015 Børneomsorgsprodukter Bæreanordninger til børn Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder Del 2: Bæreseler uden stel 41. EN 13219:2008 Gymnastikudstyr Trampoliner Funktions- og sikkerhedskrav, prøvningsmetoder 42. EN 13319:2000 Dykkerudstyr Dybdemålere og instrumenter, der kombinerer målingen af dybde og tid Funktions- og sikkerhedskrav, prøvningsmetoder 43. EN 13869:2016 Lightere Krav til børnesikring af lightere Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 44. EN 13899:2003 Sportsudstyr Rulleskøjter Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 45. EN 14059:2002 Dekorative olielamper Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 46. EN 14344:2004 Børneomsorgsprodukter Cykelbarnestole Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 47. EN :2004 Børneomsorgsprodukter Udstyr til indtagelse af drikkevarer Del 1: Generelle og mekaniske krav og prøvninger 48. EN 14682:2014 Børnetøj Sikkerhedskrav Snore og bændler på børnetøj Specifikationer 49. EN 16156:2010 Cigaretter Vurdering af cigaretters antændelsestilbøjelighed Sikkerhedskrav 50. EN 16281:2013 Børnesikringsprodukter Forbrugermonterede børnesikrede låseanordninger til vinduer og altandøre Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 51. EN 16433:2014 Indvendige afskærmninger af vinduer og døre Beskyttelse mod kvælningsfare Prøvningsmetoder 52. EN 16434:2014 Indvendige afskærmninger af vinduer og døre Beskyttelse mod kvælningsfare Krav og prøvningsmetoder for sikkerhedsudstyr 53. EN ISO :2013 Stationært træningsudstyr Del 1: Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder (ISO :2013) 54. EN ISO :2016 Stationært træningsudstyr Del 4: Styrketræningsbænke, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder (ISO :2016) 55. EN ISO :2016 Stationært træningsudstyr Del 5: Stationære træningscykler og hånddrevet udstyr til træning af overkrop, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder (ISO :2016) 56. EN ISO :2017 Stationært træningsudstyr Del 8: Step-, trappe- og klatremaskiner Supplerende sikkerhedskrav og prøvningsmetoder (ISO :2017) 57. EN ISO :2016 Stationært træningsudstyr Del 9: Ellipsetræner, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder (ISO :2016) 58. EN ISO :2017 Stationært træningsudstyr Del 10: Motionscykler med fikseret hjul eller uden frihjul Supplerende sikkerhedskrav og prøvningsmetoder (ISO :2017)

9 DA L 259/73 Nr. Reference for standarden 59. EN ISO :2017 Flydende fritidsprodukter til brug på og i vandet Del 1: Klassificering, materialer, generelle krav og prøvningsmetoder (ISO :2017) 60. EN ISO :2017 Flydende fritidsprodukter til brug på og i vandet Del 2: Forbrugerinformation (ISO :2017) 61. EN ISO :2017 Flydende fritidsprodukter til brug på og i vandet Del 3: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til klasse A-udstyr (ISO :2017) 62. EN ISO :2017 Flydende fritidsprodukter til brug på og i vandet Del 4: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til klasse B-udstyr (ISO :2017) 63. EN ISO :2017 Flydende fritidsprodukter til brug på og i vandet Del 5: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til klasse C-udstyr (ISO :2017) 64. EN ISO :2017 Flydende fritidsprodukter til brug på og i vandet Del 6: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til klasse D-udstyr (ISO :2017) 65. EN ISO :2017 Flydende fritidsprodukter til brug på og i vandet Del 7: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til klasse E-udstyr (ISO :2017) 66. EN 60065:2002 Audio, video og lignende elektroniske apparater Sikkerhedskrav IEC 60065:2001 (ændret) EN 60065:2002/A12: EN :2006 Informationsteknologiudstyr Sikkerhed Del 1: Generelle krav IEC :2005 (ændret) EN :2006/A12:2011

10 L 259/74 DA BILAG II Nr. Reference for standarden 1. EN 913:2008 Gymnastikudstyr Generelle sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 2. EN 957-4:2006+A1:2010 Stationært træningsudstyr Del 4: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for bænke til styrketræning 3. EN 957-5:2009 Stationært træningsudstyr Del 5: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for stationært træningsudstyr med pedalkranke 4. EN 957-8:1998 Stationært træningsudstyr Del 8: Stepmaskiner, rulletrappemaskiner og trappemaskiner Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 5. EN 957-9:2003 Stationært træningsudstyr Del 9: Elliptiske træningsmaskiner, yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 6. EN :2005 Stationært træningsudstyr Del 10: Motionscykler med fast drev eller uden frihjul Supplerende specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 7. EN ISO :2014 Cykler Sikkerhedskrav til cykler Del 2: Krav til by- og trekkingcykler, cykler til unge samt mountain- og racercykler (ISO :2014) 8. EN ISO :2014 Cykler Sikkerhedskrav til cykler Del 6: Prøvningsmetoder for stel og fork (ISO :2014) 9. EN ISO 12863:2010 Standardprøvemetode til vurdering af cigaretters antændelsestilbøjelighed (ISO 12863:2010) 10. EN 14872:2006 Cykler Tilbehør til cykler Bagagebærer 11. EN :2009+A2:2013 Flydende fritidsprodukter til brug på og i vandet Del 1: Klassifikation, materialer, generelle krav og prøvningsmetoder 12. EN :2009+A2:2013 Flydende fritidsprodukter til brug i og på vandet Del 2: Forbrugerinformation 13. EN :2009+A1:2012 Flydende fritidsprodukter til brug i og på vandet Del 3: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for udstyr under klasse A 14. EN :2010+A1:2012 Flydende fritidsprodukter til brug på og i vandet Del 4: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for klasse B-udstyr 15. EN :2009 Flydende fritidsprodukter til brug i og på vandet Del 5: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for udstyr under klasse C 16. EN :2009+A1:2013 Flydende fritidsprodukter til brug på og i vandet Del 6: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder til klasse D-udstyr 17. EN :2009 Flydende fritidsprodukter til brug i og på vandet Del 7: Yderligere specifikke sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for udstyr under klasse E

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0163 (NLE) 10702/16 FISC 115 ECOFIN 669 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L 301/14 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2065 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af formatet til meddelelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/11481/2018 (POOL/E1/2018/11481/11481-EN.doc) [ ](2018) XXX draft KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af delegeret forordning (EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 207 (OR. en) Interinstitutionel sag: 207/0296 (NLE) 5364/7 FISC 336 ECOFIN 08 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0183 (NLE) 11977/17 FISC 178 ECOFIN 705 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11463/17 AGRILEG 142 DENLEG 58 VETER 65 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 19. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D050356/04

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1998 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning. 22.12.2015 L 334/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2426 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EU) 2015/1998 for så vidt angår tredjelande, der anerkendes som lande, der anvender

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5806 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/246/EU om anerkendelse af, at Argentinas

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2018 C(2018) 2382 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.4.2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF for så

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE)

14616/18 KHO/ks ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 14616/18. Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0387 (NLE) 14616/18 FISC 500 ECOFIN 1119 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem

Artikel 1. Formål. Artikel 2. Registreringsnummersystem L 318/28 4.12.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2246 af 3. december 2015 om detaljerede bestemmelser om det registreringsnummersystem, der skal anvendes i forbindelse med registret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 16.7.2019 L 190/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2019/1206 af 12. juli 2019 om ændring af del 1 i bilag E til Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår dyresundhedscertifikatet til brug

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 19.2.2018 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 31.10.2017 L 281/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2018 C(2018) 287 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.1.2018 om det gældende system til vurdering og kontrol af konstansen af forankringsanordninger,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2018 C(2018) 4543 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 18.7.2018 om vedtagelse og ajourføring af listen over færdigheder, kompetencer og erhverv

Læs mere

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt

Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Europaudvalget 2016 CNS (2016) 0823 Offentligt Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0823 (CNS) 15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juli 2015 (OR. en) 10866/15 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D039821/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget L 98/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/582 af 12. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1352/2013 om fastlæggelse af de blanketter, der er foreskrevet i Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.6.2015 C(2015) 3834 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.6.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0233 (NLE) 12967/17 FISC 216 ECOFIN 797 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0006 (NLE) 5472/17 FISC 22 ECOFIN 29 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand 12.10.2018 L 256/103 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1523 af 11. oktober 2018 om fastlæggelse af en standardtilgængelighedserklæring i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2018 C(2018) 1389 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 8.3.2018 om en midlertidig undtagelse fra reglerne om præferenceoprindelse i delegeret forordning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.8.2016 DA L 232/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1429 af 26. august 2016 om godkendelse af aktivstoffet Bacillus amyloliquefaciens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0188 (NLE) 11978/17 FISC 179 ECOFIN 706 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: D050363/02 Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2019 C(2019) 1210 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 25.2.2019 om foranstaltninger med henblik på registrering af oplysninger i ind- og udrejsesystemet

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2011 (OR. en) 16775/11 Interinstitutionel sag: 2011/0322 (NLE) WTO 406 COEST 409

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2011 (OR. en) 16775/11 Interinstitutionel sag: 2011/0322 (NLE) WTO 406 COEST 409 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2011 (OR. en) 16775/11 Interinstitutionel sag: 2011/0322 (NLE) WTO 406 COEST 409 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.6.2017 C(2017) 3691 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 6.6.2017 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE)

15383/17 SDM/ks DGC 1A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) 15383/17. Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 208 (OR. en) Interinstitutionel sag: 207/039 (NLE) 5383/7 COLAC 4 WTO 328 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. april 2019 (OR. en) 8196/19 UD 110 DELACT 111 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 14. marts 2019 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. februar 2010 (OR. en) 5307/10 Interinstitutionel sag: 2009/0192 (NLE) JAI 36 COPEN 8 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.6.2018 L 158/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/886 af 20. juni 2018 om visse handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0314 (NLE) 13140/16 FISC 151 ECOFIN 886 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 775 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.2.2018 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8874 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til ansøgninger, jf. artikel 10 i

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0332 (NLE) 14122/16 FISC 184 ENER 373 ECOFIN 1008 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.4.2017 C(2017) 2255 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 10.4.2017 om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 9.9.2015 L 235/37 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1506 af 8. september 2015 om fastlæggelse af specifikationer vedrørende formater for avancerede elektroniske signaturer og avancerede segl,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 734 final 2017/0326 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 25.11.2015 L 307/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2173 af 24. november 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

13999/18 MHR/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) 13999/18. Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) FISC 452 ECOFIN 1026

13999/18 MHR/ks ECOMP.2.B. Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) 13999/18. Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) FISC 452 ECOFIN 1026 Bruxelles, den 27. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2018/0367 (NLE) 13999/18 FISC 452 ECOFIN 1026 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. oktober 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0374 (CNS) 12657/18 FISC 386 ECOFIN 860 CULT 111 DIGIT 190 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5801 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU om anerkendelse af, at Canadas

Læs mere

(4) Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning finde anvendelse fra samme dato som forordning (EU) 2016/2031.

(4) Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning finde anvendelse fra samme dato som forordning (EU) 2016/2031. L 331/44 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2313 af 13. december 2017 om formatspecifikationer for plantepasset til brug ved flytning inden for Unionens område og plantepasset til brug ved

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere