HørNu Høringsvar vedrørende Faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HørNu Høringsvar vedrørende Faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne"

Transkript

1 København, 28. september 2020 Høringsvar vedrørende Faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne Til Sundhedsstyrelsen På vegne af s medlemmer dvs 55 private høreklinikker og 9000 høreapparatbrugere sender vi vores høringssvar til ovenfor nævnte høring. 1.1 Det er ikke kun kommunikationscentre, der kan give kompetent rådgivning omkring høretab og hjælpemidler! Det kan være problematisk for private klinikker at henvise til en offentlig aktør, som private klinikker oplever, mangler tillid til private aktører. Nogle offentlige aktører har den holdning, at private klinikker ikke yder en seriøs rådgivning, da den private klinik tager penge for rådgivningen. Ifølge EuroTrak 2016 ligger tilfredsheden med rådgivning imidlertid på 91 % hos en privat klinik, mens 87% er tilfredse med rådgivning i offentlig regi. Samtidig tilbyder en del kommunikationscentre høreapparat-behandling under offentlige vilkår, hvilket vanskeligt kan ses som andet end en offentlig finansieret konkurrent til os private! De private klinikker har således ikke tillid til, at rådgivningen hos kommunikationscentrene er uvildig Ifølge Aftale om Finanslove 2019 er formålet med de faglige kvalitetskrav at fremme behandlingen for personer med hørenedsættelse. Ifølge EuroTrak 2016 er tilfredsheden med høreapparatbehandlingen langt lavere hos personer, der har anskaffet høreapparat i en puljeklinik. Eksempler: Samtale med én person tilfredshedsgrad hos hhv offentlig klinik, privat klinik og puljeklinik: 89 %, 87 % og 67 % Anvendelse af høreapparater på arbejdspladsen tilfredshedsgrad hos hhv offentlig klinik, privat klinik og puljeklinik: 74 %, 80 % og 61 %

2 Der er ingen forhold, hvor brugeren er mere tilfreds med behandlingen hos en puljeklinik end hos en privat klinik (32 forhold er målt). Ifølge rapporten Kulegravning af Høreapparatområdet fra 2012, som blev udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Social- og Integrationsministeriet, er høreapparatbehandling hos ørelæger dyrere end både offentlige klinikker og private klinikker. Ifølge rapporten kostede en behandling på daværende tidspunkt kroner hos ørelægen, mens en behandling i privat regi kostede det offentlige tilskud på (behandling på to ører). Behandlingen i offentlig regi kostede , og på trods af, at omkostningen er højere end i privat regi ligger kapacitetsomkostninger ikke i beregningen (hvilket private klinikker jo selv afholder). I dag er tilskuddet til en behandling i privat regi som bekendt kun kroner (for 2 ører). Der er således hverken et økonomisk eller et kvalitetsmæssigt incitament for samfundet at lade borgere blive høreapparatbehandlet i en puljeklinik. Det oplagte spørgsmål er således hvorfor 8,5 % af de danskere, der fik et høreapparat i 2019 skal have en dyr, men dårlig behandling af hørelsen? 1.5 Jvf vores svar pkt 1.1 er tilfredshed med rådgivning højere i privat regi end i offentlig regi. Hvorfor udbydes de ydelser, der i dag varetages af kommunikationscentre ikke i licitation og dermed danne grundlag for i fri konkurrence på pris og kvalitet i disse ydelser? Det vil være billigere for samfundet og vi vil samtidig fastholde en høj kvalitet i rådgivningen. Hvilken kompetence har Høreforeningen, som andre foreninger og organisation, som beskæftiger sig med seniorer og høreapparater ikke har? Det bemærkes, at der er flere aktører, som beskæftiger sig med uvildig rådgivning af høreapparatbrugere. Der er et habilitetsproblem hos de medlemmer af arbejdsgruppen, der samtidig er beskæftiget hos Høreforeningen. Ifølge habilitetserklæringen fremgår det, at medlemmer ikke må have personlige eller økonomiske interesser i virksomheder, som kan drage fordel af den opgave, som udføres for Sundhedsstyrelsen. Det må således bero på en fejl, at det kun er Høreforeningen, der nævnes ved navn. Alternativt skal alle foreninger og organisation nævnes, herunder Ældresagen,, Danske Seniorer, Faglige Seniorer m. fl. Mange høreapparatbruger giver udtryk for, at de ikke føler sig stigmatiserede ved at bruge høreapparater, og betragter hørenedsættelsen som en funktionsnedsættelse, og kan således ikke identificere sig med Høreforeningen, som betegner sig selv som en handicaporganisation. Endelig er der en generel opfattelse af, at Høreforeningen primært taler for behandling i det offentlige, og i mod behandling i privat regi. Det bemærkes eksempelvis, at Høreforeningen kun henviser til offentlige klinikker på deres hjemmeside.

3 En opfølgning skal foretages hurtigere, og vi foreslår højst 1 måned. Antallet af skuffeapparater ligger ifølge EuroTrak på 12 %, hvis de er udleveret fra en offentlig klinik, mens det kun er 3 % fra en privat klinik. Af Ventelister fremgår det, at opfølgning i det offentlige er lang, og én af årsagerne til de mange skuffeapparater fra det offentlige ligger formentlig i den lange periode, hvor brugeren går med høreapparater, der ikke er nøjagtigt indstillet. Eurotrak angiver ikke årsagen til denne store forskel, men 2 måneder fra udlevering af høreapparat til opfølgning vil helt sikkert bidrage til flere skuffeapparater. 2.2 Det skal præciseres om otomikroskopi kun skal foregå hos speciallægen, eller om det også er private klinikker, der skal foretage denne undersøgelse. Det er efter vores opfattelse kun relevant at lave denne undersøgelse, hvis der er fundet en sygdom. Det skal i denne sammenhæng desuden nævnes, at en undersøgelse med et otomikroskop vil fordyre og forlænge undersøgelsen med dertil hørende længere ventelister i offentlig regi og dyrere behandling i privat regi. 2.3 Det skal præciseres, at speciallægen skal lytte og følge borgerens ønske om, hvor borgeren ønsker høreapparatbehandling. 2.5 Det skal præciseres om otomikroskopi kun skal foregå hos speciallægen, eller om det også er private klinikker, der skal foretage denne undersøgelse. Det skal i denne sammenhæng desuden nævnes, at en undersøgelse med et otomikroskop vil fordyre og forlænge undersøgelsen med dertil hørende længere ventelister i offentlig regi og dyrere behandling i privat regi. 3.1 Af dokumentet side 24 fremgår det at Der ikke er evidens for, at bestemte konfigurationer af hørenedsættelse eller graden af nedsat skelneevne hos den enkelte kan forudsige effekt af høreapparatbehandling eller brug af høreapparat. Dermed er der ikke noget, der taler imod, at denne vurdering i samme grad kunne foretages i privat regi. Samtidig bemærkes det, at private hørecentre ikke modtager samme økonomiske kompensation for rådgivningen, som speciallæger gør. 3.2 Vi stiller spørgsmål til, om borgeren reelt modtager uvildig rådgivning hos en ørelæge, hvilket bekræftes af, at man i juli 2019 indførte i lovgivning L159 73b, at Speciallæger i øre-næsehalssygdomme, der arbejder eller bistår med høreapparatbehandling til patienter, ikke må have ejerskab i virksomhed med detailsalg af høreapparater, hvis selskabet er oprettet efter juli Vi er meget skeptiske overfor ørelægens uvildighed. Af EuroTrak 2016 side 28 fremgår det, at 29 % af de udspurgte blev visiteret af en ørelæge, som også havde udlevering af høreapparater. Af de 29 % blev 61 % af patienterne tilbudt at modtage høreapparater hos

4 sig. Kun 12 % blev tilbudt at henvende sig hos en anden privat klinik. Når man sidestiller dette faktum med kvaliteten i behandlingen hos ørelægen, som er markant lavere end hos et privat hørecenter eller en offentlig audiologisk klinik, og man samtidig ved fra Kulegravningsrapporten, at omkostningerne ved en behandling hos en ørelæge er højere end andre steder, så kan vi ikke se nogen årsag til at puljeklinikordningen skal fortsætte. Af pkt 9 fremgår det derudover, at lægens personale per definition er fagligt kompetent vel at mærke også selvom de ikke har den nødvendige uddannelse med den begrundelse, at det er lægens ansvar, at de lever op til kvalitetskravene. I forlængelse af førnævnte ulemper for danske borgere og samfundsøkonomien, er det mildest talt bekymrende, at næsten 10 % af borgerne får høreapparater fra puljeklinikker. Definitionen af komplicerede høretab skal re-defineres, således at borgeren henvises til en speciallæge, hvis et af de forhold anført i pkt 6.1 er gældende. Samtidig kan de forhold anført i pkt 3.2 både behandles i privat regi og i offentlige klinikker afhængig af borgerens valg. Der er ingen evidens for, at offentlige klinikker er bedre i stand til at behandle komplicerede eller asymmetriske høretab. Det skal samtidig nævnes at den faglige kompetence oftest er den samme i offentlig og privat regi (personalet skifter regelmæssigt arbejdsplads mellem offentlige og private klinikker). Denne ændring vil skabe færre flaskehalse og hurtigere behandling. Samtidig vil det være billigere for samfundet jvf Kulegravning af Høreapparatområdet. 4.4 Der er en del private klinikker, der ernærer sig udelukkende som mobil klinik. Det er til gavn for borgere, der har svært ved at komme ud af hjemmet, og er samtidig en billigere løsning for samfundet end at borgeren eksempelvis skal befordres til en klinik med dertil hørende omkostninger for den enkelte kommune. Der er betydelig risiko for, at de krav, der anføres i pkt 4.4, medfører, at mobile klinikker vil lukke. Der mangler en præcisering af, at kravene gælder alle klinikker, herunder klinikker hos speciallæger, samt offentlige og private klinikker. 5.0 En opfølgning skal foretages hurtigere, og vi foreslår højst 1 måned. Antallet af skuffeapparater ligger ifølge EuroTrak på12 %, hvis de er udleveret fra en offentlig klinik, mens det kun er 3 % fra en privat klinik. Af Ventelister fremgår det, at opfølgning i det offentlige er lang, og én af årsagerne til de mange skuffeapparater fra det offentlige ligger formentlig i den lange periode, hvor brugeren går med høreapparater, der ikke er nøjagtigt indstillet. Eurotrak angiver ikke årsagen til denne store forskel, men 2 måneder fra udlevering af høreapparat til opfølgning vil helt sikkert bidrage til flere skuffeapparater. 5.1 Vi går naturligvis ud fra, at dette punkt både gælder offentlig og privat regi. Samtidig har vi svært ved at forstå, hvordan licitationen i så fald skal følges. Hvis patienten i det offentlige

5 skal inddrages i de forskellige valgmuligheder, hvad angår model og type, OG patienten skal give samtykke af valg af høreapparat, så tilsidesætter man reelt licitationen. Det bliver en dyr løsning for det offentlige, da priserne på de apparater, der ligger udenfor licitationen er særdeles høje i forhold til de apparater, der indkøbes via Amgros En REM måling vil medføre, at borgere i Danmark skal betale mere for apparaterne og at ventelisterne bliver længere, da udstyr til REM målinger er dyre, og en REM måling tager mere tid. Samtidig kender vi ikke til en undersøgelse, der viser evidens for, at en REM måling øger borgerens tilfredshed med høreapparatet. Endelig skal det nævnes, at lande, som vi normalt sammenligner os med, ikke anvender REM måling Der mangler en mere konkret fremstilling af, hvad tilstrækkelig plads til, at pårørende kan være med er Hvilken kompetence har Høreforeningen, som andre foreninger og organisation, som beskæftiger sig med seniorer og høreapparater ikke har? Det bemærkes, at der er flere aktører, som beskæftiger sig med uvildig rådgivning af høreapparatbrugere. Der er et habilitetsproblem hos de medlemmer af arbejdsgruppen, der samtidig er beskæftiget hos Høreforeningen. Ifølge habilitetserklæringen fremgår det, at medlemmer ikke må have personlige eller økonomiske interesser i virksomheder, som kan drage fordel af den opgave, som udføres for Sundhedsstyrelsen. Det må således bero på en fejl, at det kun er Høreforeningen, der nævnes ved navn. Alternativt skal alle foreninger og organisation nævnes, herunder Ældresagen,, Danske Seniorer, Faglige Seniorer m. fl. Mange høreapparatbruger giver udtryk for, at de ikke føler sig stigmatiserede ved at bruge høreapparater, og betragter hørenedsættelsen som en funktionsnedsættelse, og kan således ikke identificere sig med Høreforeningen, som betegner sig selv som en handicaporganisation. Endelig er der en generel opfattelse af, at Høreforeningen primært taler for behandling i det offentlige, og i mod behandling i privat regi. Det bemærkes eksempelvis, at Høreforeningen kun henviser til offentlige klinikker på deres hjemmeside. 5.3 Kvaliteten hos de enkelte behandlingssteder (offentlig, privat, puljeklinik) skal oplyses i forhold til Eurotrack. Tilsvarende skal der henvises til de omkostninger samfundet har hos behandlingsstederne jvf Kulegravningsrapporten. 6.1 Definitionen til komplicerede høretab skal re-defineres, således at borgeren kun henvises til en speciallæge, hvis et af de forhold anført i pkt 6.1 er gældende. Samtidig kan de forhold anført i pkt 3.2 både behandles i privat regi og i offentlige klinikker afhængig af borgerens valg. Der er ingen evidens for, at offentlige klinikker er bedre i stand til at behandle komplicerede eller asymmetriske høretab. Det skal samtidig nævnes, at den faglige kompetence oftest er den samme i offentlig og privat regi (personalet skifter regelmæssigt

6 arbejdsplads mellem offentlige og private klinikker). Denne ændring vil skabe færre flaskehalse og hurtigere behandling. Samtidig vil det være billigere for samfundet jvf Kulegravning af Høreapparatområdet. 7 De opgaver, der kan varetages af andre bør gå i offentlig licitation for at opnå besparelser for det danske samfund samtidig med, at man som minimum fastholder kvalitet i behandlingen. Samtidig vil man opnå en større tilgængelighed af behandling, og ventelisterne vil blive reduceret. 8 Det fremgår ikke, hvordan den nationale monitorering skal foregå. Hvis private klinikker skal foretage denne, tages det for givet, at den vil være forbundet med en økonomisk ydelse, da private klinikker skal afsætte personale til disse. 8.1 Hvad menes med egenbetaling? Er det beløbets størrelse eller et ja/nej spørgsmål. Det skal fremgå, at målepunkter, indikatorer og spørgeskemaerne samt anvendelse af spørgeskemaer også skal foregå i offentlige regi samt i puljeklinikker. Hvilken kompetence har Høreforeningen, som andre foreninger og organisation, som beskæftiger sig med seniorer og høreapparater ikke har? Det bemærkes, at der er flere aktører, som beskæftiger sig med uvildig rådgivning af høreapparatbrugere. Der er et habilitetsproblem hos de medlemmer af arbejdsgruppen, der samtidig er beskæftiget hos Høreforeningen. Ifølge habilitetserklæringen fremgår det, at medlemmer ikke må have personlige eller økonomiske interesser i virksomheder, som kan drage fordel af den opgave, som udføres for Sundhedsstyrelsen. Det må således bero på en fejl, at det kun er Høreforeningen, der nævnes ved navn. Alternativt skal alle foreninger og organisation nævnes, herunder Ældresagen,, Danske Seniorer, Faglige Seniorer m. fl. Mange høreapparatbruger giver udtryk for, at de ikke føler sig stigmatiserede ved at bruge høreapparater, og betragter hørenedsættelsen som en funktionsnedsættelse, og kan således ikke identificere sig med Høreforeningen, som betegner sig selv som en handicaporganisation. Endelig er der en generel opfattelse af, at Høreforeningen primært taler for behandling i det offentlige, og i mod behandling i privat regi. Det bemærkes eksempelvis, at Høreforeningen kun henviser til offentlige klinikker på deres hjemmeside. 9 Vi er meget skeptiske overfor ørelægens uvildighed. Af EuroTrak 2016 side 28 fremgår det, at 29 % af de udspurgte blev visiteret af en ørelæge, som også havde udlevering af høreapparater. Af de 29 % blev 61 % af patienterne tilbudt at modtage høreapparater hos sig. Kun 12 % blev tilbudt at henvende sig hos en anden privat klinik. Når man sidestiller dette faktum med kvaliteten i behandlingen hos ørelægen, som er markant lavere end hos et privat hørecenter eller en offentlig audiologisk klinik, og når man samtidig ved fra

7 Kulegravningsrapporten, at omkostningerne til en behandling hos en ørelæge er højere end andre steder, så kan vi ikke se nogen årsag til, at puljeklinikordningen skal fortsætte. Af pkt 9 fremgår det derudover, at lægens personale per definition er fagligt kompetent vel at mærke også selvom de ikke har den nødvendige kompetence med den begrundelse, at det er lægens ansvar, at de lever op til kvalitetskravene. I forlængelse af førnævnte ulemper for danske borgere og samfundsøkonomien, er det mildest talt bekymrende, at næsten 10 % af borgerne får høreapparater fra puljeklinikker. Under punktet Indledende audiologiske undersøgelser bør det fremgå, om det kun er ørelægen, som skal foretage disse undersøgelser. Generelle bemærkninger % af de høreapparater, der blev udleveret i 2019, blev anskaffet i privat regi. Det er helt uforståeligt, at der ikke er nogen fagpersoner, som repræsenterer disse borgere i hverken arbejdsgruppen eller underarbejdsgruppen. Det kan desværre have en afgørende konsekvens for behandling af danske borgeres hørelse, jvf ovenstående gennemgang af høringsudkastet. 2. Det anslås, at udstyr til REM og fritfeltsmålinger koster op til per klinik. Konsekvensen af de høje omkostninger vil dels være, at nogle klinikker vil gå konkurs, og at høreapparater i privat regi vil have en højere egenbetaling med mindre tilskuddet til behandling i privat regi stiger. Dette vil medføre en øget efterspørgsel i offentlig regi, hvilket vil få ventelisterne til at stige. 3. Private klinikker kan inddeles i klinikker, der ejes af høreapparatproducenterne og klinikker, der er uafhængige privat ejet. I sidstnævnte klinikker har borgere i højere grad mulighed for at vælge høreapparatmærke, da disse klinikker fører forskellige mærker. I de leverandørejede klinikker føres primært eget mærke. Der er en betydelig risiko for, at de ekstra omkostninger, der påføres private klinikker, har en skæv fordeling, og vil have den virkning, at de privatejede uafhængige klinikker lukker. Da de leverandørejede klinikker er langt mere likvide, vil disse bedre kunne rumme de ekstra omkostninger, og dermed ikke lukke i samme grad. Tilgængeligheden af høreapparater vil således på den ene side dale, og på den anden side vil borgeren næppe blive fremstillet for et varieret udbud af høreapparater i den enkelte klinik. 4. Jvf vores bemærkninger til pkt 9, har vi svært ved at forstå, hvorfor borgeren først skal visiteres hos en ørelæge. Det skaber flaskehalse, og hvis ørelægen primært henviser til egen klinik, modtager borgeren en ringere kvalitet i behandlingen i forhold til offentlige audiologiske klinikker eller private høreklinikker

8 5. Vi har svært ved at forstå årsagen til, at komplicerede høretab skal foregå i offentlig regi. Det personale, der er i offentlige klinikker har samme faglige kompetencer, som personale i private klinikker. De er således ikke bedre uddannet til at håndtere komplicerede høretab. 6. Audiometrisk udstyr til diagnosticering af høretab og evt underliggende årsager skal årligt kontrolleres i private klinikker. Speciallæger i ØNH-sygdomme eller offentlige audiologiske klinikkerer er ikke underlagt samme kontrol til selvsamme udstyr. Borgere, der behandles hos speciallægen eller på en offentlig klinik risikerer således at blive behandlet med udstyr, der ikke er korrekt kalibreret, hvilket selvsagt kan have en effekt på kvaliteten i behandlingen. Udover ovenstående henviser vi til PAKS, Frie Høreklinikker og s fælleserklæring vedrørende denne høring. Er der behov for en uddybning af ovenstående står undertegnet til rådighed. Med venlig hilsen, Mikkel Schramm Sekretariatschef

Danske Regioner har følgende specifikke kommentarer til de enkelte paragraffer i lovforslaget:

Danske Regioner har følgende specifikke kommentarer til de enkelte paragraffer i lovforslaget: Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk Kopi til: Anne Bækgaard (anb@sum.dk) Kjersti Metliaas (kme@sum.dk) Hanne Bonne Jørgensen (hbj@sum.dk) 14-01-2019 EMN-2019-00095 1252727 Frederik Wøhlk Høringssvar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59

Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59 Høringssvar fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning til høringsudgaven af Evaluering af høreappartsområdet på baggrund af L59 PAKS arbejder for, at sikre fri og enkel adgang til moderne, personlige

Læs mere

Forebyggelsesudvalget 1. april 2014

Forebyggelsesudvalget 1. april 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 16 Offentligt HØPAs foretræde ved Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1. april 2014 OPLÆG VED FORMAND, CAND.MED., BJARNE HANSEN Høreapparatbehandlingen

Læs mere

PAKS Att.: Peter Brøgger Andreasen. Vejle den Kære Peter Brøgger Andreasen

PAKS Att.: Peter Brøgger Andreasen. Vejle den Kære Peter Brøgger Andreasen PAKS Att.: Peter Brøgger Andreasen Sundhedsplanlægning Kontakt: Kirsten Frost Lorenzen kfl@rsyd.dk Direkte tlf. 2159 8152 Ref nr. 18/14006 Side 1/6 Vejle den 03.12.2018 Kære Peter Brøgger Andreasen Tak

Læs mere

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne

Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne Side 1 af 5 ƒsundhed Foreningen af Speciallæger: Der er mulighed for at forkorte ventelisterne DEBAT kl. 3:55 1 kommentar DEBAT: Ventetiderne til de audiologiske afdelinger kan reduceres markant, hvis

Læs mere

NOTAT. Anbefaling vedrørende kommunal Høreklinik. Generelt om Høreapparatsområdet: Den 14. maj 2012

NOTAT. Anbefaling vedrørende kommunal Høreklinik. Generelt om Høreapparatsområdet: Den 14. maj 2012 NOTAT Den 14. maj 2012 Anbefaling vedrørende kommunal Høreklinik Skive og Viborg kommuner har siden 2011 arbejdet på at udvikle samarbejdet på Høreområdet, der i dag er organiseret i CKU (Center for kommunikation

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk) SUU alm. del Bilag 71 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Sundhedsudvalg den 24. november 2010 ved

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Høreapparat til voksne

Høreapparat til voksne Høreapparat til voksne 1 Høreapparat til voksne Denne pjece er målrettet voksne, som har mistanke om høretab. Pjecen giver dig et overblik over, hvor du kan få undersøgt din hørelse samt dine muligheder

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

Forslag til handleplan med henblik på nedbringelse af ventetiden til høreapparatbehandling

Forslag til handleplan med henblik på nedbringelse af ventetiden til høreapparatbehandling Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen Journal nr.: 18/14006 E-mail: KFL@rsyd.dk Dato: 19. marts 2018 Telefon: 2159 8152 Forslag til handleplan med henblik på nedbringelse

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling

HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT. Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling HVIS DU SKAL HA HØREAPPARAT Vejen til bedre hørelse offentlig eller privat behandling FÅR DU PROBLEMER MED AT HØRE så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det skyldes, og hvilken behandling der kan hjælpe.

Læs mere

HØPAspræsentation ved SUU foretræde den 19. marts 2019

HØPAspræsentation ved SUU foretræde den 19. marts 2019 spræsentation ved SUU foretræde den 19. marts 2019 Praktiserende øre-næse-halslæge Bjarne J. Hansen formand for, foreningen af høreapparatbehandlende øre-næse-halslæger praksis. Øre-næse-halslæge Morten

Læs mere

Reform af tilskuddet til høreapparater

Reform af tilskuddet til høreapparater Socialudvalget 2010-11 L 28 Bilag 18 Offentligt Reform af tilskuddet til høreapparater Et forslag fra Dansk HøreCenter Foretræde i Folketingets Socialudvalg den 18. november 2010 ved direktør Niels Lodman

Læs mere

1. Beskrivelse af området 1.1 Nuværende organisering i region Midtjylland Høreapparatbehandling af voksne kan groft inddeles i to patientkategorier:

1. Beskrivelse af området 1.1 Nuværende organisering i region Midtjylland Høreapparatbehandling af voksne kan groft inddeles i to patientkategorier: Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning 1. kontor Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Høreapparatbehandling i Region Midtjylland Regionsrådet besluttede

Læs mere

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet.

I spørgsmål S bliver vi spurgt, hvorfor regeringen ikke tidligere har taget initiativ til at gennemgå tilskudsordningen på høreapparatområdet. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 187 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir, samråd den 24. november, SUU Spørgsmål Q: Regeringen har med sin genopretningsplan besluttet at nedsætte

Læs mere

Høreapparater, facts og udfordringer for branchen

Høreapparater, facts og udfordringer for branchen Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU Alm.del Bilag 419 Offentligt Høreapparater, facts og udfordringer for branchen Dansk HøreCenters foretræde for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Læs mere

HØREOMRÅDET I FREMTIDEN EN STYRKET INDSATS FOR BORGERE MED HØRETAB

HØREOMRÅDET I FREMTIDEN EN STYRKET INDSATS FOR BORGERE MED HØRETAB HØREOMRÅDET I FREMTIDEN EN STYRKET INDSATS FOR BORGERE MED HØRETAB OKTOBER 2018 INDHOLD Indsatsen for borgere med høretab skal løftes 3 Høreområdet i dag 4 Udfordringer på høreområdet 6 Regeringens vision

Læs mere

Høreforeningens høringssvar vedrørende evaluering af høreapparatområdet på baggrund af L 59 - høringsudgave

Høreforeningens høringssvar vedrørende evaluering af høreapparatområdet på baggrund af L 59 - høringsudgave 1 Høreforeningens høringssvar vedrørende evaluering af høreapparatområdet på baggrund af L 59 - høringsudgave Høreforeningen har modtaget høringsudgaven af evaluering af høreapparatområdet på baggrund

Læs mere

Spørgsmål til spørgetiden til regionsrådsmødet den 19. december 2017

Spørgsmål til spørgetiden til regionsrådsmødet den 19. december 2017 Spørgsmål til spørgetiden til regionsrådsmødet den 19. december 2017 Fra: bifa bifa [mailto:33klingklang@gmail.com] Sendt: 15. november 2017 13:17 Til: Stine Mieth-Waldorff ;

Læs mere

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges.

Rammeaftalerne kan kun benyttes, hvis deres vilkår fuldt ud følges. Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Spørgsmål/svar til høreapparatudbud for 2011: 2010/S 245-374434 Spørgsmål Svar I det

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hørecenter Midt, Randers Kommune (revideret juni 2019)

Kvalitetsstandarder for Hørecenter Midt, Randers Kommune (revideret juni 2019) Kvalitetsstandarder for Hørecenter Midt, Randers Kommune (revideret juni 2019) Kvalitetsstandarderne for høreområdet er en serviceinformation til borger om, hvilken hjælp der kan forventes. Borger/pårørende/fagpersoner

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K. Sendt pr. til og med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K. Sendt pr.  til  og med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sendt pr. e-mail til anb@sum.dk, kme@sum.dk og hbj@sum.dk med kopi til sum@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 38 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 38 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 38 Offentligt Ministeriet for sundhed og forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Sendt pr. email til: sum@sum.dk spok@sum.dk København den: 19102012 Med henvisning

Læs mere

L94 Sundhedspersonales dobbeltroller

L94 Sundhedspersonales dobbeltroller Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 6 Offentligt L94 Sundhedspersonales dobbeltroller Dansk HøreCenters Foretræde for Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Torsdag den 23. januar

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Mærkesager

Mærkesager Mærkesager 2015-2019 Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Mærkesagerne afspejler foreningens politiske prioriteringer og er

Læs mere

Høringsnotat vedr. forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Styrket indsats på høreapparatområdet.)

Høringsnotat vedr. forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Styrket indsats på høreapparatområdet.) Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 L 194 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: AELSAM Sagsbeh.: DEPKME Koordineret med: MEDINT Sagsnr.: 1805744 Dok. nr.: 788622 Dato: 29-01-2019

Læs mere

Vejledning om høreapparatbehandling

Vejledning om høreapparatbehandling 1 af 7 2009-07-29 14:52 Den fulde tekst Vejledning om høreapparatbehandling 1. Formål med vejledningen Retningslinjer for god høreapparatbehandling Sundhedsstyrelsens formål med denne vejledning er at

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Dansk Acusticusneurinom Forening

Dansk Acusticusneurinom Forening TAK FOR INVITATIONEN Dansk Acusticusneurinom Forening Årsmøde 11. Marts 2018 HØREFORENINGEN Majbritt Garbul Tobberup Landsformand siden januar 2014 Mangeårig høreapparatbruger og har øresygdommen otosklerose

Læs mere

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til ovennævnte lovforslag.

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til ovennævnte lovforslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk sbpe@sum.dk 1. november 2013 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klageog erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Notat om økonomi i forbindelse med høreapparattilpasning.

Notat om økonomi i forbindelse med høreapparattilpasning. Regionshuset Viborg Primær Sundhed Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Notat om økonomi i forbindelse med høreapparattilpasning. I forbindelse

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven

Læs mere

Bilag A. Kvalitetsstandarder på høreområdet

Bilag A. Kvalitetsstandarder på høreområdet Bilag A. Kvalitetsstandarder på høreområdet 1. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter endt høreapparatbehandling oplever problemer med høreapparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning i

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

N O T A T O M M A R K E D S D I A L O G

N O T A T O M M A R K E D S D I A L O G N O T A T O M M A R K E D S D I A L O G Til: KL Fra: Bird & Bird Dato: 6. december 2018 Emne: Markedsdialog i forbindelse med pilotprojekt om digitale læringsmidler Sagsnr.: KLKOL0010 1. INDLEDNING KL

Læs mere

Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen Journal nr.: 19/ Dato: 9. april 2019 Telefon:

Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen Journal nr.: 19/ Dato: 9. april 2019 Telefon: Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen Journal nr.: 19/15185 E-mail: kfl@rsyd.dk Dato: 9. april 2019 Telefon: 2159 8152 Notat Høreområdet april 2019 Sundhedsudvalget drøftede

Læs mere

Høringssvar fra SFR ØNH inkl. audiologien vedr. Udkast til rapport til evaluering af høreapparatsområdet

Høringssvar fra SFR ØNH inkl. audiologien vedr. Udkast til rapport til evaluering af høreapparatsområdet SFR ØNH inkl. audiologien Til: Region Hovestaden Center for Sundhed Att. Niels Erik Jørgensen Blegdamsvej 9 2100 København Ø Opgang 11, 4. sal Afsnit 11.04 Telefon 35455685 Direkte 35455685 Web www.rigshospitalet.dk

Læs mere

Hvis du skal ha høreapparat

Hvis du skal ha høreapparat Hvis du skal ha høreapparat Vejen til bedre hørelse - offentlig eller privat behandling Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION HAR DU PROBLEMER MED AT HØRE - så er det vigtigt at få undersøgt, hvad det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2010/1 LSF 28 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-2680 Fremsat den 13. oktober 2010 af Socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Aarhus Kommunes Høreteam

Aarhus Kommunes Høreteam Aarhus Kommunes Høreteam Oplysning om: Høreapparater og Høretekniske hjælpemidler Hvordan får du høreapparat? Har du problemer med din hørelse, skal du kontakte en speciallæge i øre, næse- og halssygdomme.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af Socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Høringsfrist: Den 12. februar 2015. Følgende parter har indgivet høringssvar: Høringsvar fra

Høringsfrist: Den 12. februar 2015. Følgende parter har indgivet høringssvar: Høringsvar fra Høringssvar: Faglig udmelding til speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme om udredning og henvisning af patienter med hørenedsættelse med henblik på høreapparatbehandling Høringsfrist: Den 12. februar

Læs mere

Konkurrence- og effektivitetsanalyse af høreapparatområdet

Konkurrence- og effektivitetsanalyse af høreapparatområdet Konkurrence- og effektivitetsanalyse af høreapparatområdet Rådsmødet den 28. januar 1998 Jnr.: 2:20-1917/SEN 1. Resumé På Konkurrencerådets møde den 29. januar 1997 blev det besluttet, at der i henhold

Læs mere

EVALUERING AF HØREAPPARATOMRÅDET PÅ BAGGRUND AF L 59 MARTS 2017

EVALUERING AF HØREAPPARATOMRÅDET PÅ BAGGRUND AF L 59 MARTS 2017 EVALUERING AF HØREAPPARATOMRÅDET PÅ BAGGRUND AF L 59 MARTS 2017 Kolofon Evaluering af høreapparatområdet på baggrund af L 59 Marts 2017 Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2018

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2018 Rapport Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Projektnr.: 118-20773.20 Side 1 af 13 10-10-2018 DELTA - a part of FORCE Technology Teknisk-Audiologisk Lab. Edisonsvej 24 5000 Odense C Danmark Tlf. +45

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2017

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2017 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2017 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Projektnr.: 117-22559.50 Side 1 af 13 02-10-2017 DELTA - a part of FORCE Technology Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

1. Information om de involverede parter og klagens problemstillinger

1. Information om de involverede parter og klagens problemstillinger KLAGE TIL KOMMISSIONEN UNDER PILOTPROCEDUREN VEDRØRENDE DEN DANSKE STATS KRÆNKELSER AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE, SÆRLIGT ART. 106, 107, 108 og 56. 1. Information om de involverede

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab

Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Januar 2007 Jonas Markus Lindstad CASA Høreomsorgen i Danmark Vurderinger og holdninger blandt personer med høretab Januar 2007

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Stillet af: Anne Ehrenreich (V) Besvarelse udsendt den: 13. juni 2017

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Stillet af: Anne Ehrenreich (V) Besvarelse udsendt den: 13. juni 2017 Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Journal nr.: 17016303 Sagsbeh..: nierjo Dato: 13. juni 2017 Spørgsmål

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for evalueringen... 3 1.2 Evalueringens formål og afgrænsning... 3 1.3 Generelt om hørenedsættelse...

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Transportudvalget, Transportudvalget, Transportudvalget L 136 Bilag 1, L 136 A Bilag 1, L 136 B Bilag 1 Offentligt

Transportudvalget, Transportudvalget, Transportudvalget L 136 Bilag 1, L 136 A Bilag 1, L 136 B Bilag 1 Offentligt Transportudvalget, Transportudvalget, Transportudvalget 2013-14 L 136 Bilag 1, L 136 A Bilag 1, L 136 B Bilag 1 Offentligt Lovforslaget betyder også, at kommunernes incitamenter til at lade regionerne

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til masz@sim.dk og jurint@sim.dk 17. august 2016 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Håndbog til brug for audiologisk afdeling og kommunale visitatorer

Håndbog til brug for audiologisk afdeling og kommunale visitatorer Håndbog til brug for audiologisk afdeling og kommunale visitatorer 1. Den kommunale sagsbehandling a. Ansøgning modtages: 1. via borgerhenvendelse. Hvis pågældende ønsker høreapparater udleveret fra det

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2016

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2016 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2016 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Projektnr.: T212020 Side 1 af 13 02-10-2016 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Jurmed Sagsbeh.: HBJ Sags nr.: 1303663 Dok.nr.: 1433006 Dato: 9. april 2014

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Jurmed Sagsbeh.: HBJ Sags nr.: 1303663 Dok.nr.: 1433006 Dato: 9. april 2014 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 20 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Jurmed Sagsbeh.: HBJ Sags nr.: 1303663 Dok.nr.: 1433006 Dato: 9. april 2014 KOMMENTERET

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 59 Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 59 Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 59 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTSP Sags nr.: SJ-STD-SUMTSP Dok. Nr.: 1084641 Dato: 3. november

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 L 167 Bilag 1, L 167 A Bilag 1, L 167 B Bilag 1 Offentligt 2.1. Genindførsel af retten til frit valg af tandpleje

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk KL s høringssvar vedr. udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Læs mere

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler

Kommunikationscentret. Information om frit valg af hjælpemidler Kommunikationscentret Information om frit valg af hjælpemidler 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: VÆRD AT VIDE OM FRIT VALG AF HJÆLPEMIIDLER..2 NÅR DU VÆLGER KOMMUNENS TILBUD MED LEVERING VIA KOMMUNIKATIONSCENTRET...

Læs mere

Status på høreområdet

Status på høreområdet Afdeling: Sundhedsplanlægning/ Sundhedsøkonomi Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen/ Esben Fuglsig Journal nr.: 17/41320 E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@rsyd.dk/ Esben.Fuglsig@rsyd.dk Dato: 13. november

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven Lovforslag nr. L 59 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven (Samling

Læs mere

Lyt til Livet PLUS Kontantaftale: Kr ,- Købsbetingelser

Lyt til Livet PLUS Kontantaftale: Kr ,- Købsbetingelser Lyt til Livet PLUS Kontantaftale: Kr. 1.999,- Købsbetingelser Lyt til Livet PLUS kontantaftale udbydes af: Dansk HøreCenter Nørregade 71 5000 Odense C. CVR 1015015 1. Generelle vilkår for køb af Lyt til

Læs mere

UDKAST til høring. Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelog medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

UDKAST til høring. Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelog medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr Sundheds- og Ældreministeriet UDKAST til høring Enhed: MEDINT Sagsbeh.: dephbj Koordineret med: Sagsnr.: 1903278 Dok. nr.: 880134 Dato: 25-04-2019 Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelog

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev udgør i 2019 kr svarende til en stigning på 1,64% fra indeværende finansår.

Det gennemsnitlige driftstilskud pr. elev udgør i 2019 kr svarende til en stigning på 1,64% fra indeværende finansår. 31. august 2018 Kære medlemsskole Torsdag d. 30. august blev regeringens forslag til finanslov for 2019 offentliggjort. Af forslaget til finansloven kan vi se regeringens tanker om det tilskud, der ydes

Læs mere

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital.

REFERAT. Økonomi- og Planlægningsafdelingen. Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup. Telefon 38 63 38 63 Direkte 38 63 21 09. Web www.glostruphospital. Økonomi- og Planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Oto-Rhino-Laryngologi inkl. Audiologi Dato: 19. april 2014 Kl.: 13.30 15.30 Sted: Biblioteket, afsnit 2074, Rigshospitalet Deltagere:

Læs mere

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab 17. december 2014 13/039297 JMR Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab Når I kommenterer dokumentet vil vi bede jer være særligt

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev spurgt til vores e-mailadresse

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Servicetjek af frit valg på sundhedsområdet

Servicetjek af frit valg på sundhedsområdet Servicetjek af frit valg på sundhedsområdet Sundheds- og Ældreministeriet September 2018 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Kortlægning af eksisterende fritvalgsordninger... 4 Oversigt over

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love 23. januar 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Folkeskole og Internationale opgaver Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

1 Rammeaftalens parter Aftalen er indgået mellem Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune.

1 Rammeaftalens parter Aftalen er indgået mellem Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune. 4Region Hovedsta en Center for Sundhed Enhed for Praksiso erenskomster Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D,1. sal Telefon 38 66 50 00 Dato: 14. juni 2017 Rammeaftale vedr. høreapp ratbehandling

Læs mere

Hvornår er FreeStyle Libre Flash efter sundhedslovgivningen et behandlingsredskab?

Hvornår er FreeStyle Libre Flash efter sundhedslovgivningen et behandlingsredskab? Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 Ankestyrelsen E-mail: ast@ast.dk Dato: 25. januar 2017 Enhed: Sagsbeh.: Sagsnr.: Dok. nr.: Til Ankestyrelsen Ankestyrelsen har ved henvendelse

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rapport Udført for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sagsnr.: T207540 Side 1 af 14 2. oktober 2014 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000 Odense C Danmark Tlf. (+45) 72 19 41 00

Læs mere

Praksisplan for specialet otologi

Praksisplan for specialet otologi Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksis E-mail: joergen.marinus.madsen@rsyd.dk Journal nr.: 16/10085 Telefon: 7663 1393 Dato: 18. oktober 2017 Notat Praksisplan for

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere