Hækkeklipper Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hækkeklipper Brugervejledning"

Transkript

1 Hækkeklipper Brugervejledning Model: HNAMD LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon:

2 CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate og conformity DK GB EU importør DK-TEC A/S Erklærer herved at Rabatklipper, slagleklipper, hækkeklipper AM, AMC, AMD Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver: 2006/42/EC Og udført i henhold til følgende standarder: EN ISO :2012+A1:2017 EN ISO 12100:2010, EN 349:1993+A1:2008 EN ISO 14120:2015, EN ISO 13857:2008 DK-TEC A/S Ærøvej Nyborg Torben Østerberg Adm. Direktør

3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Sikkerhed Generelle instruktioner Tilkobling af hækkeklipper til traktoren Frakobling af hækkeklipperen fra traktoren Arbejdet med hækkeklipperen Vedligeholdelse af hækkeklipperen...9

4 1. Introduktion TILLYKKE med din nye hækkeklipper! Sikker og problemfrit arbejde med maskinen, afhænger af korrekt brug. De vigtigste regler for brug af denne maskine: 1. Overstig ikke max PTO hastigheden på 540 rpm. 2. Tjek jævnligt alle møtrikker og bolte og stram dem efter behov. 3. Sikker dig, at alle hydraulik sammenslutninger er spændte og ikke lækker. Klipperen er designet til montering på traktorens 3-punktsophæng. Når den er monteret, stabiliseres den af de to stabilitetsstænger. Kom godt i gang med brugen af maskinen: 1. Læs og forstå manualen før brug, samt gør dig bekendt med de sikkerhedsetiketter som sidder på maskinen. 2. Montér maskinen på traktoren, herunder tilpas og tilkobl PTO. 3. Afmonter de 3 transportben (Påmonteres igen ved opbevaring). 4. Montér ventilblokken. 5. Når du er ankommet til arbejdsstedet, afmonteres beskyttelsescoveret på knivbjælken (påmonteres igen efter endt arbejde). NB: Brug aldrig maskinen til andet end det, som den er designet til. Reservedele Brug altid originale reservedele, ellers bortfalder garantien! Du kan let finde frem til de reservedele der passer til maskinen, ved at scanne scan koden som sidder på din maskines CE plate. Hent App en QR scanner på din smartphone i Play Butik eller App Store, for at kunne scanne scan koden. 1

5 Vigtig information når du tager hækkeklipperen i brug! Montering på traktorens trepunkt OBS! Leddet skal lige spændes sammen inden brug. Er blevet løsnet for at kunne fragte maskinen. 2

6 Når du tager hækkeklipperen i brug, er det vigtigt at du først hæver klipperen som vist på billede 1, og derefter skyder den til siden, som vist på billede 2. Åbnes hækkelipperen i den forkerte rækkefølge, kan der forekomme skade på hækkeklipperens arm (billede 3). 3

7 2. Sikkerhed ADVARSEL! Forsøg ikke at tilslutte eller starte maskinen før alle funktioner illustreret i manualen er forstået. Forlad aldrig førersædet på traktoren, så længde at motoren eller maskinen arbejder. Brug aldrig klipper-armen som var det en kran! Hvis du får brug for råd eller hjælp eller hvis der er noget i manualen som du ikke forstår, skal du kontakte DK-TEC. Der må ikke bygges om på maskinen. DK-TEC er ikke ansvarlig for eventuelle skade, hvis maskinen er blevet bygget om. Forsøg aldrig op at reparere, justere eller arbejde med maskinen, hvis det ikke er sikkert. Før du reparerer eller justerer på maskinen, skal du altid sørge for at hjulene på traktoren er sikkert blokeret, så den ikke kan flytte sig. Før du reparerer eller justerer maskinen, skal du sørge for at motoren på traktoren er stoppet helt. Vær altid opmærksom på området hvor du betjener maskinen, herunder personer omkring dig, bygninger, strømmaster osv. Når du kører eller arbejder med maskinen, skal du være opmærksom på vejrforholdene! Overhold altid de lokale love ved transport af maskinen på veje. Hav altid tætsiddende tøj på, når der arbejdes med maskinen. Tillad aldrig børn at lege på eller rundt om klipperen. Vær altid sikker på, at sikkerhedsskjoldene er sat rigtigt på, for at beskytte brugeren mod flyvende materiale. Vær sikker på, at du altid kan se ud af førerhusvinduerne. Vær sikker på, at ventilblokken er i korrekt position, så det kan bruges uden besvær og på samme tid, at det ikke forhindre andre funktioner. Ventilblokken må ikke forhindre ind- og udgang af førerhuset. ADVARSEL! Til fare for dine fødder. Nærm dig aldrig klipperen når den arbejder og hold hænder, fødder og tøj væk på alle tidspunkter. 3. Generelle instruktioner 1. Før du forbinder klipperen til traktoren, skal du sikre dig, at den står sikkert på en solid og vandet overflade. (Det er vigtigt at du også tager klipperen af traktoren på en solid og vandret overflade, så den let kan sættes på næste gang den skal bruges). Sørg for at klipperen er rigtig monteret og at låsene er på plads, for at forhindre at armen bevæger sig når det bliver løftet. 2. Før eller imens du betjener traktoren, skal du i forbindelse med tilslutningen af klipperen være sikker på at der ikke er mennesker for tæt på arbejdsområdet. Sørg for at alle personer holder god afstand. Pas altid på når klipperen betjenes eller sættes fast til traktoren. 3. Sørg altid for at traktoren er bremset, når klipperen monteres. 4. Sørg altid for, at vægtklodser og spindel er sat rigtig på plads. Brug kun låsesplit på traktorens 3-punktlift. 4

8 5. Hvis det er nødvendigt at efterse eller justere klipperen når den er forbundet til traktoren, skal du sætte nogle egnede understøtninger under traktoren for at undgå enhver sænkning af armene og/eller af klipperen. Sørg for at alle understøtter er på solid og vandret jord. 6. Klipperen skal altid stå på solid og vandret jord når den skal justeres eller repareres. Arbejd, juster, vedligehold aldrig klipperen imens den er i brug. Før du starter med at arbejde, justere eller vedligeholde maskinen, skal klipperen stoppes og traktorens motor slukkes. 7. Før du forlader førersædet i traktoren, skal traktorens motor slukkes. Ved transport, skal klipperens arme holdes til bagsiden af maskinen. Dette kan dog bevirke ustabilitet, så sørg for at der er nok frontballast for at sikre stabilitet. 8. Brug altid klipperen med omhug. Brug den kun til det den er beregnet til. Overbelast ikke klipperen, da det kan skade maskinen eller traktoren. 9. Når du tager klipperen af traktoren, skal maskinen parkeres på et sted hvor det ikke er farligt for andre. 10. Sørg for løbende at vedligeholde klipperen, så du opnår det optimale af maskinen og at den altid er sikker at arbejde med. 11. Respekter altid sikkerhedsinstruktionerne. 4. Tilkobling af hækkeklipperen til traktoren Når maskinen står på vandret jord: 1. Forbind liftarmene fra traktoren til maskinen og topstangen. Vær sikker på at låsesplit er sikkert låst. 2. Hvis muligt, monteres stabilitetsstængerne oppe ved topstangsfæstet på traktoren. 3. Tjek at sikkerhedslåsesplits er i position og at alle bolte er spændte. ADVARSEL FARE: Stå aldrig imellem traktor og maskine når de kobles sammen! 4. PTO akslen: Vær sikker på at input akslen fra maskinen og PTO akslen fra traktoren er på linje med hinanden. Mål distancen D fra traktorens PTO-start til input aksel på maskinens gearkasse. Juster længden af PTO akslen så der er mindst 5 cm til hver ende af akslen. Vær opmærksom på at alle PTO aksel sikkerhedsskjolde er i ordentlig tilstand. Brug aldrig PTO akslen uden at alle sikkerhedsskjolde er på plads og at de er i ordentlig tilstand. Sæt altid kæder på begge ender af PTO skjoldene, så de ikke kan flytte sig. 5

9 Sikkerhedscover på knivbjælken: Når du er ankommet til arbejdsstedet, skal sikkerhedscoveret afmonteres. Dette gøres ved at løsne og fjerne de 5 møtrikker og bolte, som er vist på billedet nedenfor. Herefter kan coveret fjernes. FARE: Hav altid arbejdshandsker på, som er beregnet til håndtering af knive. Når du er færdig med arbejdet, skal sikkerhedscoveret monteres fast på maskinen igen. 5. Frakobling af hækkeklipperen fra traktoren 1. Vælg en solid og vandret overfalde. 2. MEGET VIGTIGT! Pak armene sammen til transportposition. Slå parkeringsbremse til. 3. Stop PTO akslen og sluk for motoren på traktoren. 4. Sænk maskinen til jorden. Vær opmærksom på, om maskinen hviler korrekt på jorden. 5. Fjern kæderne som holder PTO skjoldene og flyt derefter PTO akslen. 6. Frakobl topstangen og derefter liftarmene. 7. Afmonter maskinens ventilblok fra traktoren. 8. Kør langsomt fremad imens ud tjekker at alt er frit fra traktoren. 6

10 6. Arbejdet med hækkeklipperen Brugeren skal have kendskab og forståelse for traktorens kapacitet. Det er altid anbefalet, at brugeren øver at køre og arbejde med maskinen på et sikkert sted, inden arbejdet tages ud på offentlig vej/sted. Hastigheden kan variere. Vælg en hastighed som er ansvarlig for det job der skal udføres. Vær opmærksom på, at traktorens PTO aksel hastighed er på max. 540 rpm. Denne hastighed vil give det bedste resultat. VIGTIGT! PTO akslens hastighed må aldrig komme over 540 rpm. ADVARSEL! Hold altid maskinen så tæt på traktoren som muligt, for at få den bedste stabilitet. Vend aldrig maskinen mod brugeren når den er i bevægelse. Juster altid den fremadgående hastighed i forhold til den type materiale der skal klippes. Ventil blokken Placer ventilblokken på et sted, så den er nemt at betjene. Symboler Rødt håndtag Sikkerhedslås L/D/A/B Armens udsving 7

11 Betjening af maskinen på vej Før du bruger maskinen på offentlig vej, skal brugeren sætte sig godt ind i de forskellige love og regler i det område hvor maskinen skal bruges. - Overhold altid de regler og love der er, når du kører med maskinen! Generelt skal traktoren køre med trafikken. Brug altid trafikskilte og sørg for at de sidder rigtigt i forhold til det arbejde som skal laves. Respekter trafikken og sørg for at ikke at spærre for andre på vejen. Sørg for, at cykellister og andre køretøjer i god tid ved, at de skal køre udenom. Overhold lovene i forhold til lys på traktoren. MEGET VIGTIGT! Transportér aldrig personer på traktoren eller på maskinen. Tillad aldrig personen at stå for tæt på maskinen! VIGTIGT! Start aldrig maskinen i mens den har retning mod brugeren eller andre personer. Arbejd altid med maskinen fokuseret mod det materiale der skal klippes. Hav altid 5 meter sikker arbejdsplads omkring dig. Vær sikker på at ingen uheldigvis er på stedet der skal arbejdes på. Når der arbejdes på offentlig vej med åben trafik, skal der altid placeres sikkerhedsskilte/ vejtrekant indenfor den rigtige distance. Vær opmærksom på trafikken og vær beredt på pludselige stop. 8

12 8. Vedligeholdelse af hækkeklipperen 1. Lejre Smør ved hver 8 arbejdstime. Smør straks hvis maskinen har arbejdet i vådt materiale. 2. Smørenipler Smør ved hver 18 arbejdstime 3. Arm samling Smør ved hver 18 arbejdstime 4. Olie filter Rens filteret efter de første 30 arbejdstimer og derefter ved hver 150 arbejdstime. 5. Hydraulisk olie Skift den hydrauliske olie efter de første 1200 arbejdstimer. 6. Gearkassen Skift olien efter de første 150 arbejdstimer og derefter ved hver 600 arbejdstime. Efter de første 20 arbejdstimer og derefter periodisk, skal følgende strammes: Alle bolte, inklusiv i gearkassen Ved slangesamlinger Her kan hydraulik standen ses - påfyld hvis nødvendigt. Type: EP 46 Her ses olieskueglasset som viser olieniveauet på gearkassen - påfyld hvis nødvendigt. Type: 80/90 9

13 Transport Saml armene sammen ved transport. Smøringspunkter PTO akslen: PTO akslen skal tjekkes hver uge, især den mekaniske glidning og plastik skjoldene. Er der skade på skjoldene, skal de repareres og du SKAL bruge anti-rotations kæder. PTO skal smøres som ifølge instruktionsbogen. Hver 15 dage skal den indre aksel smøres over det hele, for at sikre at den glider rigtigt. Hydraulisk olie: Før klipperen bliver leveret, er den blevet testet og det hydrauliske system er blevet justeret. BEMÆRK: Olietanken har 2 filtre: Det ene filter er på olietanken og det andet filter er inde i olietanken (For at filtrer olie ved indgang og udgang) Forskellige olier må aldrig blive blandet. Hvis filterne er beskidte, skal de renses. I de fleste tilfælde kan det dog bedre betale sig at udskifte dem. MEGET VIGTIGT! Oliefilteret skal skiftes efter de første 50 arbejdstimer og derefter ved 250 arbejdstimer. Olieniveauet skal tjekkes hver dag. Forurening af olien vil nødvendiggøre olieskift. Forurening kan ses i form af en meget mørk farve eller/og lugter brændt. Rens området omkring olieopfyldningslåget, udskift filteret og brug en beholder for at mindske faren for forurening af olien. Rens luftkøleren periodisk med lidt frisk luft. Gearkassen: Gearkassen fra den hydrauliske pumpe er fyldt med olie. Når der skal fyldes mere olie på, skal samme olietype bruges! Tjek olietilstanden jævnligt ved brug af glasindikatoren på gearkassen. Skift olien ved hver ny sæson. Rør og slanger: Du skal tjekke alle slanger og rør jævnligt for at sikre, at der ikke er skader på dem. Hvis der er skader på rør eller slanger, skal de udskiftes. Når en slange eller et rør skal udskiftes, skal det gøre med stor omhug, da alle nye rør/slanger skal monteres præcist samme sted og på samme måde, som de gamle sad. Tjek de hydrauliske forbindelser hver dag. Kabler og kontrolpanel: Der foretages ikke vedligeholdelse eller smøring af kabler eller ventilblokken. Før opbevaring : Rengør maskinen og tjek for skader. Hvis der findes skader, skal de repareres. Smør maskinen godt ind i fedt, specielt rødderne af de hydrauliske cylindre. Opbevar maskinen tørt og overdækket. 10

14 Se altid den nyeste version af manualen, samt reservedelsliste/partslist for din vare på under selve maskinen. 11

Fræser Brugervejledning

Fræser Brugervejledning Fræser Brugervejledning LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk 1 CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate og conformity

Læs mere

Fræser Brugervejledning

Fræser Brugervejledning Fræser Brugervejledning Model: HNIGN105 HNIGN120 HNIGN150 HNIGN180 HNRT125 LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

Jordbor Brugervejledning

Jordbor Brugervejledning Jordbor Brugervejledning Model: HNHMD-L HNHMD-L50 HNHMD-HL50 LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054244 Slagleklipper Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Slagleklipper - Varenr. 9054244 Beskrivelse: Slagleklipper til PTO

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

Slagleklipper Brugervejledning

Slagleklipper Brugervejledning Slagleklipper Brugervejledning L Model: HNEFG HNEFGC (D) HNEFGCH LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Ballegrip Brugervejledning

Ballegrip Brugervejledning Ballegrip Brugervejledning Model navn: MATBALEX Tillykke med dit nye DK-TEC produkt. Læs og forstå indholdet af denne instruktionsbog inden du bruger produktet. Mangel på sikkerhed og korrekt betjening

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugervejledning. Svingbar Slagleklipper LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES. Model: HNAGL125 HNAGL145 HNAGL165

Brugervejledning. Svingbar Slagleklipper LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES. Model: HNAGL125 HNAGL145 HNAGL165 Svingbar Slagleklipper Brugervejledning Model: HNAGL125 HNAGL145 HNAGL165 LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Trimmer til traktor Brugervejledning

Trimmer til traktor Brugervejledning Trimmer til traktor Brugervejledning LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Brakpudser Brugervejledning

Brakpudser Brugervejledning Brakpudser Brugervejledning Model: HGDB120N HGDB150N HGDB180N LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Fræser Brugervejledning

Fræser Brugervejledning Fræser Brugervejledning IGNA modeller LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 6628222 E-mail: Info@dk-tec.dk CEOverensstemmelseserklæring DK CECertificateogconformity

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

Brugervejledning. Mobilkløver 12T. Med 230/380 volt motor LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES. Model: SPLSE12D

Brugervejledning. Mobilkløver 12T. Med 230/380 volt motor LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES. Model: SPLSE12D Mobilkløver 12T Med 230/380 volt motor Brugervejledning Model: SPLSE12D LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

SP-85 centrifugalspreder

SP-85 centrifugalspreder Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug Bruger/Betjeningsvejledning Tillæg til original vejledning SP-85 centrifugalspreder Kunde Kopi DK-TEC A/S, Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon 6612 8222 info@dk-tec.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Rotorharve Brugervejledning

Rotorharve Brugervejledning Rotorharve Brugervejledning Model: HNLGX130 HNLGX170 HNLGX210 LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk EU importør DK-TEC A/S

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Rotorklipper. Efterhængt MANUAL

Rotorklipper. Efterhængt MANUAL Rotorklipper Efterhængt MANUAL Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSINFORMATION 2 SIKKERHEDS LABELS 3 SAMLE INSTRUKTION 5 BETJENING AF ROTORKLIPPER 6 VEDLIGEHOLDELSE 8 FEJLFINDING 11 DIAGRAM 14 RESERVEDELE -

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Skrabeblad Brugervejledning

Skrabeblad Brugervejledning Skrabeblad Brugervejledning Model navn: HGGBT (HD) Tillykke med dit nye DK-TEC produkt. Læs og forstå indholdet af denne instruktionsbog inden du bruger produktet. Mangel på sikkerhed og korrekt betjening

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugervejledning. Sideforskydelig Slagleklipper LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES. Model: SAVCDH260 SAVCDH300

Brugervejledning. Sideforskydelig Slagleklipper LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES. Model: SAVCDH260 SAVCDH300 Sideforskydelig Slagleklipper Brugervejledning Model: SAVCDH260 SAVCDH300 LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning. Rotorklipper HG240 LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES

Brugervejledning. Rotorklipper HG240 LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES Rotorklipper HG240 Brugervejledning LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate og

Læs mere

Brugervejledning. Rotorklipper LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES. Model: HG120 HG150 HG180

Brugervejledning. Rotorklipper LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES. Model: HG120 HG150 HG180 Rotorklipper Brugervejledning Model: HG120 HG150 HG180 LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugervejledning. Slagleklipper. Hydraulisk sideforskydelig LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES. Model: MATGK

Brugervejledning. Slagleklipper. Hydraulisk sideforskydelig LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES. Model: MATGK Slagleklipper Hydraulisk sideforskydelig Brugervejledning Model: MATGK LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Rabatklipper+ Brugervejledning+!!!!!

Rabatklipper+ Brugervejledning+!!!!! Rabatklipper Brugervejledning LÆSALTIDVEJLEDNINGINDENMASKINENANVENDES DK5TECA/S Ærøvej8,5800Nyborg Telefon:66128222 E5mail:Info@dk5tec.dk 1 CE#Overensstemmelseserklæring# # # DK# CE#Certificate#og#conformity#

Læs mere

SD-600 Drypspreder. Bruger/Betjeningsvejledning. Tillæg til original vejledning. Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug

SD-600 Drypspreder. Bruger/Betjeningsvejledning. Tillæg til original vejledning. Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug Bruger/Betjeningsvejledning Tillæg til original vejledning SD-600 Drypspreder Kunde Kopi DK-TEC A/S, Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon 6612 8222 info@dk-tec.dk

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Original brugervejledning NESBO Miljørive MR - LB / L3 / S

Original brugervejledning NESBO Miljørive MR - LB / L3 / S GB DE SE FR NL Original brugervejledning NESBO Miljørive MR - LB / L3 / S Ibrugtagningsregistrering... 3 EF-overensstemmelseserklæring... 5 Generelt... 6 Introduktion... 8 Indstilling / Daglig brug...

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 42 742 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Bruger- og servicevejledning for løvblæserne ASF /SG

Bruger- og servicevejledning for løvblæserne ASF /SG CE-instruktionsbog Bruger- og servicevejledning for løvblæserne ASF391-451/SG 1 EU overensstemmelseserklæring I overensstemmelse med CEE direktivet 98/37CE (der inkluderer direktiverne 89/392/CEE, 91/368/CEE)

Læs mere

Bruger/Betjeningsvejledning. Tillæg til original vejledning. SP-575V Saltspreder

Bruger/Betjeningsvejledning. Tillæg til original vejledning. SP-575V Saltspreder Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug Bruger/Betjeningsvejledning Tillæg til original vejledning SP-575V Saltspreder _ Kunde Kopi DK-TEC A/S, Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon 6612 8222 info@dk-tec.dk

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

ATV Slagleklipper Brugervejledning

ATV Slagleklipper Brugervejledning ATV Slagleklipper Brugervejledning Tillæg til original manual LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE#Overensstemmelseserklæring#

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

SP-3000 SP Bruger/Betjeningsvejledning. Tillæg til original vejledning. Saltspreder. Saltspreder

SP-3000 SP Bruger/Betjeningsvejledning. Tillæg til original vejledning. Saltspreder. Saltspreder Denne manual skal læses, før maskinen tages i brug Bruger/Betjeningsvejledning Tillæg til original vejledning SP-3000 SP-6000 Saltspreder Saltspreder Kunde DK-TEC A/S, Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon 6612

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Brakpudser Brugervejledning MODEL: HGDB

Brakpudser Brugervejledning MODEL: HGDB Brakpudser Brugervejledning MODEL: HGDB LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk 1 CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate

Læs mere

Brugervejledning Nesbo Miljørive type MR - LB / L3 / S

Brugervejledning Nesbo Miljørive type MR - LB / L3 / S FR GB DE Care for the ground Brugervejledning Nesbo Miljørive type MR - LB / L3 / S Ibrugtagningsregistrering... 3 EU-overensstemmelseserklæring... 5 Generelt... 6 Introduktion... 8 Håndtering... 8 Indstilling

Læs mere

Testet af ForbrugerLaboratoriet. Opfylder alle krav i EN 1888:2012 Sikkerhedsgruppe A - www.forbrugerlab.dk

Testet af ForbrugerLaboratoriet. Opfylder alle krav i EN 1888:2012 Sikkerhedsgruppe A - www.forbrugerlab.dk BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse Testet af ForbrugerLaboratoriet Opfylder alle krav i EN 1888:2012 Sikkerhedsgruppe A - www.forbrugerlab.dk 36286-Sence_manual_Aug2012.indd 1 2012-11-16

Læs mere

Planer til ATV / havetraktor

Planer til ATV / havetraktor 6150 91598 Planer til ATV / havetraktor Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 6 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk 1 GEM DENNE MANUAL TIL SENETE BRUG Beskrivelse

Læs mere

Sneplov/-skraber til ATV

Sneplov/-skraber til ATV Original brugsanvisning Varenr.: 9056715 Sneplov/-skraber til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Sneplov/-skraber til ATV - Varenr. 9056715 Beskrivelse:

Læs mere

Brugervejledning for

Brugervejledning for Brugervejledning for continental-klipper Model FRB maskintec A /S A C H oppesvej 5 Tlf. +45 9787 2000 DK-7790 Thyholm Fax +45 9787 2002 www.cmn.dk mail@cmn.dk 2 Vi ønsker Dem tillykke med Deres continental-klipper

Læs mere

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning

2006/1. AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter. DK Samlevejledning 2006/1 DK Samlevejledning AE48 Vertikalskærer/ Plænelufter Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter... 3

Læs mere

Kompos 50. Bruger manual. Maskinfabrikken LOMA ApS Lyngvejen 14 DK-4350 Ugerløse DANMARK Tel. +45 59 18 85 20 Fax +45 59 18 85 40

Kompos 50. Bruger manual. Maskinfabrikken LOMA ApS Lyngvejen 14 DK-4350 Ugerløse DANMARK Tel. +45 59 18 85 20 Fax +45 59 18 85 40 Kompos 50 Bruger manual Maskinfabrikken LOMA ApS Lyngvejen 14 DK-4350 Ugerløse DANMARK Tel. +45 59 18 85 20 Fax +45 59 18 85 40 Maskinfabrikken LOMA ApS Side 1 af 20 Declaration of Conformity We hereby

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB32A11S. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB32A11S. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB32A11S Best.nr. 5481 BRUGSANVISNING 220V~ 50Hz 450W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Brugsanvisning Gyllevogn GV 6000, 8000, 10000, 12000, 15000

Brugsanvisning Gyllevogn GV 6000, 8000, 10000, 12000, 15000 Brugsanvisning Gyllevogn GV 6000, 8000, 10000, 12000, 15000 Lisenborgvej 6, 6900 Skjern 2010 Dato: 1/7-2010 Brugsanvisning Side: 2 af 17 1. Brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning 1.1 Brugsanvisning.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FOR ROTORHARVE MTL. Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, Sønderup 9541 Suldrup Tlf: Fax nr:

INSTRUKTIONSBOG FOR ROTORHARVE MTL. Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, Sønderup 9541 Suldrup Tlf: Fax nr: INSTRUKTIONSBOG FOR ROTORHARVE MTL Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Hjedsbækvej 464, Sønderup 9541 Suldrup Tlf: 98653255 Fax nr: 98653300 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRODUKTION...

Læs mere

JASOPELS SKINDRENSER T3

JASOPELS SKINDRENSER T3 BRUGERMANUAL JASOPELS SKINDRENSER T3 VARENR. 32300014 Vores kvalitet Dit valg 2 www.jasopels.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 5 Symbolforklaring............................................................................

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

HPP18V FLEX Hydraulisk drivstation

HPP18V FLEX Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret 12.05.09 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

FR 100 PE KÆDETRANSPORTØR

FR 100 PE KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 8 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Anton

Brugervejledning Anton Brugervejledning Anton Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Brugervejledning... 3 Værd at vide... 3 Introduktion... 4

Læs mere

JA2800S Flyttebar service saxlift Løfte kapacitet: 2800 KG. Installation, drift og vedligeholdelses manual

JA2800S Flyttebar service saxlift Løfte kapacitet: 2800 KG. Installation, drift og vedligeholdelses manual JA2800S Flyttebar service saxlift Løfte kapacitet: 2800 KG. Installation, drift og vedligeholdelses manual Læs hele denne vejledning omhyggeligt og fuldstændigt før installation eller betjening af liften.

Læs mere

ATV Slagleklipper Brugervejledning

ATV Slagleklipper Brugervejledning ATV Slagleklipper Brugervejledning LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate og

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 7 T, Lodret 400V Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Brændekløver 7 T, Lodret 400V Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Brændekløver 7 T, Lodret 400V Varenr.: 90 15 921 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

Betjeningsvejledning. HPP18V MULTI FLEX hydraulisk drivstation. Revideret Før brug. Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation.

Betjeningsvejledning. HPP18V MULTI FLEX hydraulisk drivstation. Revideret Før brug. Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Betjeningsvejledning HPP18V MULTI FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 13728 Revideret 05.03.2019 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

Brugervejledning. Stennedlægnings Fræser LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES. Model: HNSB105 HNSB125 HNSB145 HNSB165

Brugervejledning. Stennedlægnings Fræser LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES. Model: HNSB105 HNSB125 HNSB145 HNSB165 Stennedlægnings Fræser Brugervejledning Model: HNSB105 HNSB125 HNSB145 HNSB165 LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE

Læs mere

DK Apramo Gaia Group 0+ børnesæde Tak fordi at du har valg at købe Apramo Artemis Group 2-3 børnesæde. Bemærk: Bør kun bruges i biler med en 3. punkts rullesele. Godkendt til ECE R16 eller tilsvarende

Læs mere

HPP09 Hydraulisk drivstation

HPP09 Hydraulisk drivstation HPP09 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1498 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

14T Trækløver Brugervejledning

14T Trækløver Brugervejledning 14T Trækløver Brugervejledning Model: SP23303 LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate

Læs mere