Vejledning til ofte stillede spørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ofte stillede spørgsmål"

Transkript

1 Vejledning til ofte stillede spørgsmål

2

3 Vejledning til ofte stillede spørgsmål Læs "Vigtige sikkerhedsanvisninger", før du begynder at anvende dette produkt. S.38 Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Informationerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Dansk Hvad er dit spørgsmål? 3

4 Indhold Hvad er dit problem? Maskinen fungerer ikke S.6 Hvis der opstår papirstop S.18 Kontrollér følgende først...6 Maskinen svarer ikke på computeren...7 Godkendelsesskærmen (loginskærm) vises, og du kan ikke komme videre...7 Der opstår papirstop...18 Der opstår ofte papirstop...19 Sådan ilægges papir Scanning/faxning kan S.8 ikke udføres S.24 Ilægning af papir i papirskuffen...8 Når du har ilagt et andet papirformat end det forvalgte...8 Ilægning af papir i universalbakken...10 Ilægning af papir med trykte logoer...12 Ilægning af kuverter...13 Hvis du ikke kan sende dokumenter på en server ved brug af [Scan og send]...24 Stopper scanning/faxning...24 Scannede dokumenter kan ikke sendes på Hvis du ikke kan sende/videresende faxer...26 Hvis du ikke kan modtage faxer

5 Printresultaterne er ikke tilfredsstillende S.15 Annullering af kopi-/printjobs S.28 Installation af printerdriver S.29 Billeder flyttes/er skråtstillede...15 Uregelmæssigheder i billeder/billeder er matte...15 Der er sorte streger på billeder...16 Gennemslag forekommer...17 Udskiftningsdele S.30 Et fejlskærmbillede vises S.32 Ilægning af papir eller papirindstillinger kan ikke udføres S.20 Illustreret indeks S.34 Appendiks S.38 Vil du vide mere? S.43 Papir fremføres ikke...20 Hvis meddelelsen "Ilæg papir." vises...21 Printning kan ikke udføres på den forventede side af papir...22 Printning kan ikke udføres med det forventede format...22 Under tosidet printning varierer printretningen mellem papirets for- og bagside...23 Du kan se i Brugervejledningen! Hvis du bemærker et søgenummer

6 Maskinen fungerer ikke Kontrollér følgende først Kontrollér følgende først Tjek 1 Vises der en meddelelse på touchpanelet? Tjek 3 Er hovedstrømindikator slukket? Hvis hovedstrømindikatoren ikke lyser, når du slår hovedstrømmen til, skal du kontrollere strømstikket. Hovedstrømindikator I (Til) Enkel meddelelse Meddelelse BEMÆRK! Hvis der vises en fejlmeddelelse S.32 Tjek 2 Er dvaletilstand aktiveret? Tjek 4 Er maskinen sluttet korrekt til computeren? Kontrollér netværksforbindelsen. Tryk på touchpanelet for at annullere dvaletilstand. Indstilling af netværksmiljøet Brugervejledning 0YRY-006 Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 6

7 Maskinen svarer ikke på computeren Løsning 1 Genstart maskinen. 1. Tryk på hovedafbryderen for at slukke maskinen. FORSIGTIG! Bemærk, at når du slukker maskinen, slettes de data, der venter på at blive udskrevet. 2. Kontrollér, at hovedstrømindikator er slukket. 3. Tryk på afbryderen igen. Løsning 2 Installer printerdriveren igen. BEMÆRK! Få flere oplysninger på S.29 Løsning 3 Angiv IP-adressen igen. Indstilling af en IP-adresse Brugervejledning 0YAS-00K Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 Godkendelsesskærmen (loginskærm) vises, og du kan ikke komme videre Løsning Log på maskinen med et registreret bruger-id. For at fortsætte handlingen når godkendelsesskærmen (loginskærm) vises, er det nødvendigt at logge på med et registreret bruger-id. Maskinen svarer ikke på computeren / Godkendelsesskærmen (loginskærm) vises, og du kan ikke komme videre Logge på maskinen Brugervejledning 0YRY-022 Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 7

8 Sådan ilægges papir Ilægning af papir i papirskuffen Når du har ilagt et andet papirformat end det forvalgte 1 1 Ilægning af papir i papirskuffen / Når du har ilagt et andet papirformat end det forvalgte 2 Skub de lyseblå tapper for at justere papirstyrenes position. Juster fremspringet i forhold til de relevante papirformatmarkeringer. 3 Luft først papirstakken godt igennem, og ilæg den. Sørg for, at denne linje ikke overskrides. 2 Tryk på [Præferencer] [Papirindstillinger] [Papirindstillinger]. 3 Tryk på Vælg det ønskede papirmagasin. 8 Printsiden opad 4 Placer forsigtigt papirskuffen tilbage i maskinen. FORSIGTIG! Vær forsigtig med ikke at få dine fingre i klemme mellem papirskuffen og maskinen. PUNKT Når du har skiftet papirformat, skal du erstatte papirformatlabelen efter behov. S.34 Når du har ilagt et andet papirformat end det forvalgte, skal du ændre indstillingen for papirtypen. på den højre halvdel af denne side 4 PUNKT Alle andre papirkilder end er valgfrie. Få flere oplysninger Brugervejledning 1. Kontrollér papirformatet. PUNKT Hvis det viste papirformat er anderledes end det ilagte papirformat, skal du justere papirstyrene. 2. Tryk på [Indstil].

9 Se følgende vedr. tilgængeligt papir. Tilgængeligt papir AVPP-TBM Søg Sådan bruger du søgenummeret S Vælg papirtypen. FORSIGTIG! Sørg for at vælge det papir, der svarer til basisvægten af det ilagte papir. 2. Tryk på [OK]. 6 Tryk på [OK]. Når du har ilagt papir i brugerdefineret format Angiv papirformat manuelt. Når du har ilagt et andet papirformat end det forvalgte Angivelse af papirformat og -type i papirskuffen Brugervejledning 0YAS-02E Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 9

10 Sådan ilægges papir Ilægning af papir i universalbakken Ilægning af papir i universalbakken 1 FORSIGTIG! Når du bruger coated papir eller papir, der ikke fremføres særligt godt, skal du ilægge et ark ad gangen. 2 Juster placeringen af papirstyrene Vælg papirformatet. 2. Tryk på Hvis indstillingen for papirformattype ikke svarer til det papir, du har lagt i Skift indstillingen manuelt. Forlænger til bakke 1 Tryk på Juster papirstyrene i forhold til papirmarkeringerne. PUNKT Træk forlængeren til bakken ud, når du ilægger store papirformater. 3 Luft papirstakken godt igennem, juster kanterne på en glat overflade, og læg den i. Sørg for, at denne linje ikke overskrides Vælg papirtypen. 2. Tryk på 3 Tryk på [OK]. Printsiden nedad 10

11 Se følgende vedr. tilgængeligt papir. Tilgængeligt papir AVPP-TBM Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 Når du har ilagt papir i brugerdefineret format Angiv papirformat manuelt. Angivelse af papirformat og -type i universalbakken Brugervejledning 0YAS-02F Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 Ilægning af papir i universalbakken Printning på bagsiden af printet papir 1. Læg papir i universalbakken med printsiden nedad. 2. Tryk på [2. side af 2-sidet side] på skærmen til valg af [Papirtype]. FORSIGTIG! For denne handling gælder det, at papir kun kan lægges i universalbakken. PUNKT Du kan kun bruge papir, der er printet med denne maskine. 11

12 td. L Co. Sådan ilægges papir Ilægning af papir med trykte logoer Se i tabellen herunder for at ilægge papir med trykte logoer. Ilægning af papir med trykte logoer Eksempel: Ved printning af A4 papirformat Papirretning Papirskuffe Logo Co. Ltd. Papir Papirskuffe Universalbakke Universalbakke Printresultat Co. Ltd. ABC Co. Ltd. ABC Co. Ltd. td. L Co. BEMÆRK! Ved kopiering på papir med trykte logoer Brugervejledning BEMÆRK! Grundlæggende handlinger ved ilæggelse af papir For papirskuffe S.8 For universalbakke S.10 12

13 Se følgende vedr. tilgængeligt papir. Tilgængeligt papir AVPP-TBM Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 Ilægning af kuverter FORSIGTIG! Kuverter kan lægges i universalbakken eller den valgfrie Envelope Cassette Module-A. Du må ikke bruge kuverter, der har lim på klappen, da varmen og trykket i fikseringsenheden kan få limen til at smelte. Undgå at printe på bagsiden af kuverterne (den side med lim på klappen). Når det gælder universalbakken, skal kuverter lægges med forsiden nedad. Se ilægningsretningen i tabellen herunder. Universalbakke Ilægning af kuverter No. 10 (COM10) ISO-C5 DL Monarch Universalbakke Kuvert Forberedelse inden ilægning af kuverter 1 Tag ca. 5 kuverter, luft dem godt, så de ikke krøller, og gør stakken flad. 2 For at forhindre forseglingskanten på forseglingsflappen i at flyde fra midten af kuverten skal du trykke på kuvertens fire hjørner, så luften kommer ud. Tryk på stakken langs de fire hjørner. 13

14 Sådan ilægges papir Ilægning af kuverter Ved ilægning af kuverter i universalbakken 1 Kontrollér kuvertstakkens retning, og læg den i universalbakken. BEMÆRK! Grundlæggende handlinger for universalbakken S.10 2 Tryk på 3 Vælg kuverttypen. 4 Tryk på [OK]. 14

15 Printresultaterne er ikke tilfredsstillende Billeder flyttes/er skråtstillede Løsning Juster papirstyrene. Universalbakke Juster styret nøjagtigt. Uregelmæssigheder i billeder/billeder er matte Løsning 1 Papiret kan have absorberet fugt. Erstat det med papir, der ikke har absorberet fugt. Løsning 2 Udfør justering af farveforløb. 1. Tryk på 2. Tryk på [Justering/Vedligeholdelse] [Justér billedkvalitet] [Automatisk justering af forløb]. Følg anvisningerne på skærmen for at udføre følgende. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se Brugervejledningen. Billeder flyttes/er skråtstillede/uregelmæssigheder i billeder/billeder er matte Justering af farveforløb Brugervejledning 0YRY-0HL Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 15

16 Printresultaterne er ikke tilfredsstillende Der er sorte streger på billeder Der er sorte streger på billeder Løsning Er dokumentfremførerens scanningsområde snavset? 1. Sluk for maskinen, og tag strømstikket ud af stikkontakten. 2. Åbn fremførerdækslet, og tør rullen af med en fugtigt, opvredet klud. 6. Rengør den nederste side og det lange, tynde glasområde med det medfølgende ark til glasrengøring. 3. Når skidtet er fjernet, skal du tørre rullen af med en tør, blød klud. FORSIGTIG! Roter rullen, mens du tørrer den af. 4. Luk fremførerdækslet. 5. Åbn fremføreren, og rengør den øverste side og det lange, tynde glasområde med det medfølgende ark til glasrengøring. 7. Luk fremføreren. 8. Sæt strømstikket i stikkontakten, og tænd for strømmen. BEMÆRK! Hvis sorte striber stadig vises, efter at snavset er blevet fjernet, skal du udføre følgende procedure for at udføre [Rens fremfører]. Få flere oplysninger Brugervejledning 16

17 Gennemslag forekommer Løsning Indstil en lavere baggrundstæthed. Hvis der er gennemslag i originalen, kan det afhjælpe problemet at indstille en lavere baggrundstæthed, så du får en flot kopi. 1. Tryk på Gennemslag forekommer 2. Vælg funktionen. 3. Tryk på [Tilvalg]. Eksempel: Fax 4. Tryk på 5. Tryk på PUNKT Hvis du vil foretage en manuel justering, skal du trykke på [Justér] og justere baggrundstætheden med [ ] og [+] og trykke på [OK]. 6. Tryk på [OK]. 17

18 Hvis der opstår papirstop Der opstår papirstop Der opstår papirstop Hvis der opstår papirstop, vises følgende skærmbillede på touchpanelet. Følg instruktionerne på skærmbilledet for at fjerne det fastklemte papir. Placeringer af papirstop Afhjælpning Brug disse taster og denne bjælke til at betjene videoen. PUNKT Skærmbilledet vises ikke længere, når al det fastklemte papir er fjernet, og alle maskinens dæksler og skuffer er lukket korrekt. Hvis du ikke forstår afhjælpningen ved at se på skærmbilledet Se Brugervejledning for at være sikker på, hvad afhjælpningen er. Udbedring af papirstop Brugervejledning 0YRY-0JX Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 18

19 Der opstår ofte papirstop Løsning 1 Juster papirstyrene. Løsning 3 Kontrollér indstillingen af papirtypen. 1. Tryk på 2. Tryk på Der opstår ofte papirstop Juster styret nøjagtigt. Universalbakke Løsning 2 Kontrollér papirfremføringen. Hvis der opstår papirstop som følge af overlappende papirark, når de fremføres, skal du ilægge papiret igen ved at skifte retning. 3. Hvis papirindstillingen ikke stemmer overens med det ilagte papir, skal indstillingen ændres. For papirskuffe S.8 For universalbakke S.10 For valgfrie papirmagasiner Brugervejledning Løsning 4 Fjern papirbrud. Hvis du afhjælper papirstoppet med magt, kan afrevne papirstykker forblive inden i hovedenheden eller valgfri enheder. Hvis papiret går i stykker, skal du kontrollere, at der ikke er nogen papirrester inden i, og forsøge at fjerne alle resterne (forsøg ikke på at trække det fastklemte papir ud med magt). 19

20 Ilægning af papir eller papirindstillinger kan ikke udføres Papir fremføres ikke Papir fremføres ikke Løsning 1 Åbn papirkilden for at kontrollere, om papiret er ilagt korrekt. Juster papirstyrene Fjern den overskydende mængde papir. Sørg for, at papirstakken ikke overskrider påfyldningsmærket ( ). Ilæg papir i samme format og type i den samme papirkilde. Du kan ikke ilægge papir i forskelligt format eller med forskellig type i én papirkilde. Juster styret nøjagtigt. Løsning 2 Kontrollér indstillingen af papirtypen. Universalbakke 1. Tryk på 2. Tryk på Kontrollér, om papiret klæber sammen. Luft først papirstakken godt igennem, og ilæg den. Kontrollér, om det rigtige papir er lagt i papirkilden. Se følgende vedr. tilgængeligt papir. Tilgængeligt papir Brugervejledning AVPP-TBM Søg 3. Hvis papirindstillingen ikke stemmer overens med det ilagte papir, skal indstillingen ændres. For papirskuffe S.8 For universalbakke S.10 For valgfrie papirmagasiner Brugervejledning Sådan bruger du søgenummeret S.43 20

21 Hvis meddelelsen "Ilæg papir." vises Løsning 1 Genopfyld papir. Hvis papirkilden er løbet tør, skal der genopfyldes med papir. Løsning 3 Kontrollér indstillingen af papirtypen. 1. Tryk på 2. Tryk på Hvis meddelelsen "Ilæg papir." vises Løsning 2 Juster papirstyrene. Juster styret nøjagtigt. Universalbakke 3. Hvis papirindstillingen ikke stemmer overens med det ilagte papir, skal indstillingen ændres. For papirskuffe S.8 For universalbakke S.10 For valgfrie papirmagasiner Brugervejledning Løsning 4 Sørg for, at formatet på originalen og outputpapirformatet er korrekt. 1. Kontrollér formatet på originalen og mulige outputformater på skærmbilledet [Udskriftsindstillinger] i printerdriveren. 2. Ilæg papir i et format, der svarer til indstillingen for formatet på originalen. PUNKT Hvis du vil printe på papir i et andet format end originalens, skal du manuelt angive det papirformat, der skal printes på [Outputstørrelse]. 21

22 Ilægning af papir eller papirindstillinger kan ikke udføres Printning kan ikke udføres på den forventede side af papir A Printning kan ikke udføres med det forventede format Printning kan ikke udføres på den forventede side af papir/printning kan ikke udføres med det forventede format Løsning Ilæg papir i den rigtige retning og med den rigtige side opad/nedad. 1. Kontrollér, at det ilagte papir vender rigtigt, og printsiden er korrekt. Universalbakke Printsiden opad Printsiden nedad BEMÆRK! For valgfrie papirmagasiner Brugervejledning 2. Hvis resultatet af kontrollen angiver, at papiret ikke er ilagt korrekt, skal papiret ilægges korrekt igen. Løsning Kontrollér, at indstillingen af papirformatet svarer til formatet på det ilagte papir. 1. Erstat det ilagte papir med papir i det format, du vil printe. PUNKT Hvis du vil printe på det ilagte papir, skal du springe dette trin 1 over. 2. Skift printerdriverens indstilling for [Outputstørrelse], så det svarer til det papir, der printes på. 22

23 Under tosidet printning varierer printretningen mellem papirets for- og bagside Løsning Angiv indstillinger for tosidet printning. 1. Vælg printretningen i programmets skærmbillede til printindstillinger. 2. Indstil [Papirretning] for den retning, der er valgt i trin 1, på driverens printningsskærmbillede [Udskriftsindstillinger]. 3. Vis eksempelbilledet, og foretag indstillingerne i følgende rækkefølge: [Sidelayout] [Siderækkefølge]* [1-sidet/2-sidet/Folderudskrivning] [Indbindingsplacering]. PUNKT *: [Siderækkefølge] vises kun, når du indstiller [Sidelayout] til [2 på 1] eller en anden indstilling til udskrivning af flere sider på én fysisk side. 2 3 Under tosidet printning varierer printretningen mellem papirets for- og bagside Papirretning Portræt Landskab Indbindingsplacering Kort kant Lang kant ABC ABC AB A ABC A ABC ABC 23

24 Scanning/faxning kan ikke udføres Hvis du ikke kan sende dokumenter på en server ved brug af [Scan og send] Stopper scanning/faxning Hvis du ikke kan sende dokumenter på en server ved brug af [Scan og send]/stopper scanning/faxning Løsning Kontrol af serveroplysningerne. Hvis du har opdateret noget, herunder logonadgangskoden for serveren (computer), skal du ændre de oplysninger, der er registreret for tasterne til adressebog/tastopkald. 1. Tryk på 2. Tryk på [Indstillinger for Dest./Videres.] [Registrér modtagere]. 3. Vælg modtageren. 4. Tryk på 5. Skift de registrerede oplysninger. 6. Tryk på Eksempel: Adresseliste Sådan stopper du papirfremføringen 1. Tryk på 2. Tryk på [Ja]. PUNKT Du kan også stoppe papirfremføringen ved at trykke på Annullér. Sådan annullerer du afsendelse af scannede data 1. Tryk på 2. Tryk på 3. Vælg det dokument, du vil annullere. 4. Tryk på 5. Tryk på [Ja]. PUNKT Hvis du vil kontrollere indstillingen, når de registrerede oplysninger er blevet ændret, skal du trykke på [Kontrollér forbindelsen]. BEMÆRK! Få flere oplysninger på S.25 "Sådan ændrer du registrerede oplysninger" PUNKT Hvis du trykker på Annullér, mens et afsendelses-/faxjob behandles, og skærmen [Fax] eller [Scan og send] vises, vil en pop op-skærm, der direkte annullerer det igangværende job, blive vist. Hvis du trykker på Annullér på skærmen Hjem, afbrydes det aktuelle sende/-printjob midlertidigt, og [Sendejob] eller [Printjob] vises. 24

25 Scannede dokumenter kan ikke sendes på Løsning 1 Kontrollér oplysninger om modtageren. Hvis der er foretaget en opdatering, skal du ændre de oplysninger, der er registreret til tasterne for adressebog/tastopkald. 1. Tryk på 2. Tryk på [Indstillinger for Dest./Videres.] [Registrér modtagere]. Eksempel: Adresseliste 3. Vælg modtageren. Løsning 2 Hvis det slet ikke er muligt at sende dokumenter på , skal du sørge, at alle indstillinger for SMTP/DNS serveren er korrekte. Se indstillingsprocedurerne i Brugervejledningen. Sådan angives portnummeret for SMTP TX/POP RX 1. Tryk Indstillinger/ Registrering. 2. Tryk på [Funktionsindstillinger] [Send] [ -/I-faxindstillinger] [Angiv portnummer for SMTP TX/POP RX]. 3. Angiv portnummeret. 4. Tryk på [OK]. Indstilling af mail/i-fax-kommunikation Brugervejledning 0YAS-017 Søg Scannede dokumenter kan ikke sendes på 4. Tryk på Udførelse af DNS-indstillinger Brugervejledning 0YRY-00X Søg 5. Skift de registrerede oplysninger. 6. Tryk på BEMÆRK! Få flere oplysninger under "Sådan ændrer du registrerede oplysninger" til højre Sådan bruger du søgenummeret S.43 Sådan ændrer du registrerede oplysninger Når der er registreret oplysninger for tasterne til adressebog/tastopkald, skal du redigere og registrere dem igen. Redigering af de registrerede modtagere i adressebogen Brugervejledning 0YAS-038 Søg Redigering af de registrerede modtagere i hurtigkaldstaster Brugervejledning 0YAS-03A Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 25

26 Scanning/faxning kan ikke udføres Hvis du ikke kan sende/ videresende faxer Hvis du ikke kan sende/videresende faxer Hvis der ikke kan afsendes faxer Kontrollér, om telefonlinjen er sat i et forkert sted. 1. Ring til modtagerens faxnummer fra maskinen. Hvis der ikke høres en biplyd (opkaldstone) Det modulære kabel (telefonlinjen til faxning) er ikke tilsluttet eller sat i et forkert stik. Kontrollér det modulære kabel, og sæt det i det rigtige stik. LINJE 1 Hvis du ikke kan videresende faxer Kontrollér oplysningerne om videresendelsesmodtageren, der er registreret for tasterne til adressebogen/tastopkald. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, skal de rettes. 1. Tryk på 2. Tryk på [Indstillinger for Dest./Videres.] [Registrér modtagere]. Eksempel: Adresseliste 3. Vælg modtageren. Hvis der afgives en lydvejledning, eller hvis maskinen ikke kan få forbindelse til modtagerens faxnummer (der høres ingen opkaldstone for faxen) Der kan være et problem med modtageren eller din telefonudbyder. Kontakt modtageren. 4. Tryk på 5. Skift de registrerede oplysninger. 6. Tryk på BEMÆRK! Få flere oplysninger på S.25 "Sådan ændrer du registrerede oplysninger" 26

27 Hvis du ikke kan modtage faxer Hvis du bruger en optisk linje eller en IP-telefonlinje Der kan opstå kommunikationsfejl afhængigt af linjens kvalitet. Kontakt din telefonudbyder for yderligere oplysninger. Reducer overførselshastigheden for faxer. Hvis overførselshastigheden for faxer reduceres, kan det medføre færre kommunikationsfejl. 1. Tryk på 2. Tryk på [Funktionsindstillinger] [Send] [Faxindstillinger]. 3. Tryk på [Startsendehastighed]. 4. Vælg en hastighed, der er lavere end den aktuelle. 5. Tryk på PUNKT Du kan indstille transmissionshastigheden under Præferencer for adressebogen eller hurtigkaldsknapper. Få flere oplysninger Brugervejledning Løsning 1 Slet unødvendige dokumenter i hukommelsen for at frigøre mere plads. 1. Tryk på 2. Tryk på [Fax/I-fax indbakke] [Boks til huk. modt.] [Boks til huk. modt.]. 3. Vælg unødvendige dokumenter. 4. Tryk på 5. Tryk på [Ja]. Løsning 2 Find afhjælpningen ved hjælp af det nummer, der følger efter tegnet "#". Hvis afsendelse eller modtagelse af en fax mislykkes, vises et nummer efterfulgt af "#" (fejlkode) i touchpanelet eller i kommunikat ionsadministrationsrapporten. Du kan finde afhjælpningen ved hjælp af fejlkoden. Løsninger til hver enkelt fejlkode Brugervejledning 0YRY-0JW Søg Hvis du ikke kan sende/videresende faxer/hvis du ikke kan modtage faxer Sådan bruger du søgenummeret S.43 27

28 Annullering af kopi-/printjobs Annullering af kopijob Annullering af printjob Annullering af kopijob/annullering af printjob Sådan stopper du papirfremføringen Tryk på PUNKT Du kan også stoppe papirfremføringen ved at trykke på Annullér. Sådan annullerer du et kopijob, der venter på at blive printet For Windows OS 1. Dobbeltklik på printerikonet på computerskærmbilledet. 2. Vælg den fil, du vil annullere. 3. Klik på 1. Tryk på 2. Vælg [Kopi] på rullelisten. 4. Vælg [Annuller]. 5. Klik på [Ja]. For Mac OS 1. Klik på printerikonet på dock'en på computerskærmbilledet. 2. Vælg den fil, du vil annullere. 3. Klik på [Slet]. 3. Vælg det kopijob, du vil annullere. 4. Tryk på 5. Tryk på [Ja]. 28

29 Installation af printerdriver Installation af printerdriver Brug af User Software CD-ROM/DVD-ROM (Cd/dvd med brugersoftware) Ved at bruge User Software CD-ROM/DVD-ROM (Cd/ dvd med brugersoftware), der følger med maskinen, kan du nemt installere printerdriveren på computeren. Hvis der allerede er installeret en printerdriver til denne maskine på computeren Afhængigt af dit systemmiljø er det nødvendigt at fjerne den gamle driver og installere den nye. Se installationsproceduren i Installationsvejledning til driver. Installation af printerdriver PUNKT Få oplysninger om installation af printerdriveren i Installationsvejledning til driver. Vejledningen kan downloades fra eller vises på Canons websted ( Download fra Canons websted Du kan downloade den seneste printerdriver fra Canons websted ( PUNKT Få oplysninger om installation af printerdriveren i Installationsvejledning til driver. Guiden kan downloades fra eller ses på samme side på Canons websted som printerdriveren. Seneste oplysninger om understøttelse af operativsystem Se Canons websted ( 29

30 Udskiftningsdele Udskiftning af forbrugsstoffer ved at se en video Når et forbrugsstof, der anvendes i maskinen, er ved at være opbrugt, vises der et skærmbillede, hvor du bliver bedt om at erstatte det, på touchpanelet. Erstat det pågældende forbrugsstof ved at se på skærmbilledet. Udskiftning af forbrugsstoffer ved at se en video 1 Tryk på Eksempel: Tonerpatron PUNKT Afhængigt af forbrugsstoffets tilstand vises der muligvis først et skærmbillede som det under trin 2. 3 Erstat forbrugsstoffet ved at se på skærmbilledet. PUNKT Skærmbilledet og meddelelserne kan variere afhængigt af forbrugsstoffet. 2 Forbered forbrugsstoffet. Kontrollér varenummeret.* * Der er et varenummer, der identificerer, at det er et originalt Canon-forbrugsstof. Når det gælder print i høj kvalitet, anbefaler vi, at du bruger originale Canon-forbrugsstoffer. BEMÆRK! Liste over forbrugsstoffer S.31 Sådan kontrollerer du varenummeret for et forbrugsstof på det normale betjeningsskærmbillede 1. Tryk Status Monitor. 2. Kontrollér [Forbrugsstoffer/Andet] [Kontrollér forbrugsstoffer] på touchpanelets skærm. 30

31 Liste over forbrugsstoffer Type Tonerpatron Varenummer Original Canon-tonerpatron. Canon Toner T03 Black (sort) Udskiftningsprocedure Hvis videovejledningen ikke hjælper dig til at forstå udskiftningsproceduren, kan du se i Brugervejledningen Udskiftning af tonerpatronen Brugervejledning 0YRY-0H4 Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 Liste over forbrugsstoffer Hæfteklammekassetter Staple-P1 Den kan bruges sammen med det følgende produkt. imagerunner ADVANCE DX 717iZ/617iZ/527iZ Udskiftning af hæfteklammer (imagerunner ADVANCE DX 717iZ/617iZ/527iZ) Brugervejledning 0YRY-0H7 Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 FORSIGTIG! Undgå at opbevare tonerpatroner lodret. Opbevar tonerpatroner et køligt sted, hvor de ikke udsættes for direkte sollys. Miljøet skal helst være et sted, hvor temperaturen ikke kommer over 30 C, og luftfugtigheden ikke er højere end 80 %. Vær opmærksom på efterligninger af toner. Vær opmærksom på, at der er forfalskede Canon-tonerpatroner i omløb. Brug af forfalskede tonerpatroner kan resultere i dårlig printkvalitet eller maskinproblemer. Canon har ikke ansvaret for fejlfunktioner, ulykkestilfælde eller skader, der forårsages ved anvendelsen af efterligninger af toner. Få flere oplysninger på global.canon/ctc. Ægte forbrugsstoffer Canon udvikler løbende teknologiske innovationer mht. Canon-producerede tonere, kassetter og dele, specielt designet til brug i Canons multifunktionsmaskiner. Få glæde af optimal printydelse, printvolumen og højkvalitetsprint, der opnås gennem Canons nye avancerede teknologier. Derfor anbefales brugen af originale Canon forbrugsstoffer til dine Canon multifunktionsmaskiner. 31

32 Et fejlskærmbillede vises Der vises en fejlmeddelelse Hvis meddelelsen "Kontakt din servicetekniker" vises Der vises en fejlmeddelelse/hvis meddelelsen "Kontakt din servicetekniker" vises Hvis der opstår en fejl under scanning eller printning, eller hvis der opstår et problem med netværksforbindelse eller en indstilling, vises der en meddelelse på touchpanelet eller Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Touchpanelet Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) Se betydningen af hver enkelt meddelelse, og hvilken afhjælpning du skal benytte, i Brugervejledningen. Modforholdsregler for hver meddelelse Brugervejledning CMEM-TBM Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 Når maskinen holder op med at fungere normalt pga. et problem, vises en meddelelse, der beder dig om at kontakte serviceteknikeren. Udfør følgende fremgangsmåde. 1 Genstart maskinen. Tryk på afbryderen for at slukke maskinen. Når der er gået 10 sekunder eller mere, efter at hovedstrømindikatoren er slukket, skal du tænde maskinen igen. FORSIGTIG! Bemærk, at når du slukker maskinen, slettes de data, der venter på at blive udskrevet. 2 Hvis billedet ikke forsvinder, skal proceduren herunder følges for at kontakte serviceteknikeren. 1. Notér fejlkoden, der blev vist på skærmen. PUNKT Der kan vises flere kodenumre. 2. Sluk for maskinen, og fjern strømstikket fra stikkontakten. 3. Kontakt serviceteknikeren. FORSIGTIG! Hav følgende oplysninger klar i forbindelse med forespørgsler: Produktnavn Navnet på den forhandler, hvor du købte maskinen. Oplysninger om problemet (hvad har du forsøgt, og hvad det resulterede i) Kodenummer, der er vist på skærmen 32

33 Når knappen [Begrænset funktionsstatus] vises Du kan bruge maskinen, mens en del af funktionerne er begrænset, også før problemet er blevet løst. 1. Tryk på 2. Tryk på [Ja] for at genstarte maskinen. Maskinen går i begrænset funktionsstatus. Når problemet er løst, forsvinder meddelelsen [Kontakt din servicetekniker.] på skærmbilledet nederst til venstre. PUNKT Når du vælger en begrænset funktion i den begrænsede funktionsstatus, vises følgende skærmbillede. Tryk på Hjem for at gå tilbage til Hjem, og vælg derefter en anden funktion. Hvis meddelelsen "Kontakt din servicetekniker" vises Der vises en meddelelse, der angiver, at du skal kontakte en lokal autoriseret Canon-forhandler Brugervejledning 0YAS-0K0 Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 33

34 Illustreret indeks Du kan nemt identificere navnet på en del og finde den side, hvor den del er beskrevet. * I illustrationerne antages det, at maskinen er forsynet med en High Capacity Cassette Feeding Unit-D Hovedenhed Hovedenhed High Capacity Cassette Feeding Unit-D Papirformat-mærkat S.8 Påsæt papirformat-mærkatet, så det er justeret vandret i forhold til kassettenummerindikatoren. Adskli med ca. 5 mm Kassettenummerindikator (1-3) 34

35 Hovedenhed Afbryder S.7 Universalbakke S.10 Papirstyr Forlænger til bakke Papirskuffe S.8 Papirstyr 35

36 Illustreret indeks Betjeningspanel Betjeningspanel Home-skærm Numerisk tastatur på skærmen Hjem Menu Energibesparelse Log på Kopi Personlige indstillinger Indstillinger for Dest./Videres. Menu Energibesparelse Administrator Log ud Kopi Fax Scan og send Indstillinger/ Hjem Registrering Tidslinje Tidligere indstillinger for hvert job vises her. Du kan genkalde tidligere indstillinger ved at trykke på et af punkterne. Klar til kopiering. Sort/hvid 1:1 100 % A4 1 Kopiforhold Vælg papir Kontr. indstillinger Tidligere indst. Favorit-indst. Indstillinger/ Registrering GHI PQRS ABC JKL TUV Hjem DEF MNO WXYZ Scan og gem Se gemte filer Fax/I-fax indbakke Øverst ved kant Tekst/Foto Orig. indhold Retning 2-sidet Tæthed Originaltype Nulstil Start Annullér Annullér Hastekopi Tilvalg Status Monitor Status Monitor Touchpanelet S6 Viser indstillingsskærmbilledet og meddelelser. Tryk på panelet for at foretage indstillinger og andre handlinger. 2 [Indstillinger/Registrering] S.8 Tryk på denne for at angive indstillinger eller foretage en registrering. 3 [Menu] Tilpas skærmen ved at omarrangere knapper eller oprette genvejstaster. 4 [Energibesparelse] S.6 Tryk for at sætte maskinen i dvaletilstand. 5 [Log på]/[log ud] Tryk på denne for at logge ind/ud (når der er indstillet en login-service). Når der er logget på, vises brugernavnet for den bruger, der i øjeblikket er logget på. 6 [Hjem] S.17 Tryk for at vise skærmen Hjem. 36

37 7 [Tidslinje] Viser en log for indstillinger, der er angivet i Kopi/Scan og send. 8 [Tæller/Enhedsinformation] Tryk på denne for at vise det samlede kopiog printantal i touchpanelet. 13 Behandler-/Data-indikator Blinker, når maskinen arbejder. Lyser, når maskinen venter på en kommando. 14 [Status Monitor] S.19 Tryk på denne for at kontrollere statussen på job eller annullere job. Betjeningspanel 9 [Annullér] S.24 Tryk på denne tast for at standse den igangværende handling. 10 [Skift Sprog/tastaturskift] Skærm til skift af visning af sprog/tastatur. 11 Hovedstrømindikator S.6 Lyser, når der er tændt for strømmen. 12 Fejllampe Blinker eller lyser ved maskinfejl. Hvis fejllampen lyser med et fast rødt lys, skal du kontakte Canon Danmark. 15 Taltaster Tryk på disse for at indtaste talværdier. 16 [Nulstil] Tryk for at annullere indstillingerne og gendanne de indstillinger, der var angivet tidligere. 17 [Start] Tryk på denne for at starte en handling (eller datalæsning). 18 [Slet] Tryk på denne for at slette indtastede værdier eller tegn. 37

38 Appendiks 38 Appendiks Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette kapitel beskriver vigtige sikkerhedsanvisninger, der skal forhindre personskade på brugerne af denne maskine og andre samt beskadigelse af ejendom. Læs dette kapitel, før du bruger maskinen, og følg instruktionerne i korrekt brug af maskinen. Udfør ikke handlinger, der ikke er beskrevet i denne vejledning. Canon er ikke ansvarlig for skader, der skyldes handlinger, som ikke er beskrevet i denne vejledning, forkert brug eller reparationer eller ændringer, der ikke udføres af Canon eller en tredjepart, der er autoriseret af Canon. Ukorrekt betjening eller brug af denne maskine kan forvolde legemsbeskadigelse og/ eller skade, der kræver omfattende reparation, som ikke er dækket af din garanti. ADVARSEL Angiver en advarsel vedrørende betjening, der kan resultere i personers død eller kvæstelser, hvis den ikke udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse advarsler, når du betjener maskinen. FORSIGTIG Angiver en "forsigtig"-advarsel vedrørende betjening, der kan resultere i kvæstelse af personer, hvis den ikke udføres korrekt. Vær altid opmærksom på disse "forsigtig"- advarsler, når du betjener maskinen. VIGTIGT! Beskriver driftsbetingelser og -begrænsninger. Sørg for at læse disse punkter grundigt, så du kan betjene maskinen korrekt og undgå funktionsfejl eller skade på ejendele. Installation For at bruge denne maskine på en sikker og bekvem måde skal du læse følgende forholdsregler og installere maskinen på det rigtige sted. ADVARSEL Installér ikke på et sted, der kan medføre ildebrand eller elektrisk stød Et sted, hvor ventilationshullerne er blokerede (for tæt på vægge, senge, sofaer, tæpper eller lignende genstande) Hvor der er fugtigt eller støvet Et sted, der er udsat for direkte sollys, eller udendørs Hvor maskinen er udsat for høje temperaturer Et sted, der er udsat for åben ild I nærheden af alkohol, fortynder eller andre brandbare stoffer Andre advarsler Brug ikke ikke-godkendte kabler til maskinen. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Placer ikke halskæder eller andre metalgenstande eller beholdere fyldt med væsker på maskinen. Hvis fremmedlegemer kommer i kontakt med elektriske dele inde i maskinen, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis der kommer fremmedlegemer ind i maskinen, skal du trække strømstikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler. FORSIGTIG Installér ikke på følgende steder Maskinen kan falde ned eller vælte, hvilket kan give personskade. Et ustabilt sted Et sted, hvor der er vibrationer Andre forholdsregler Hvis du bærer maskinen, skal du følge anvisningerne i denne vejledning. Hvis den bæres forkert, kan det medføre personskade. Når du installerer denne maskine, skal du være omhyggelig med ikke at få hænderne i klemme mellem maskinen og gulvet eller væggene. Det kan medføre personskade. Justeringsben (gælder kun produkter med justeringsben) Efter installationen må du ikke fjerne de justeringsben, der sikrer hovedenheden. Fjernelse af dem kan få maskinen til at skride eller vælte, hvorved den kan forårsage personskade. VIGTIGT! Installér ikke på følgende steder Gør du det, kan du beskadige maskinen. Et sted med ekstreme temperaturer og fugtighed, det være sig høj som lav Et sted, hvor der er markante ændringer i temperatur eller luftfugtighed Et sted i nærheden af udstyr, der genererer magnetiske eller elektromagnetiske bølger Et laboratorium eller et sted, hvor der forekommer kemiske reaktioner Et sted, der er udsat for korroderende eller giftige gasser Et sted, der kan blive bøjet på grund af maskinens vægt, eller hvor maskinen kan synke ned (f.eks. et tæppe) Undgå dårligt ventilerede lokaler Denne maskine genererer en mindre mængde ozon og andre emissioner under normal brug. Disse emissioner er ikke sundhedsskadelige. De kan dog muligvis mærkes under længere tids brug eller lange produktionskørsler i rum med dårlig udluftning. For at sikre et komfortabelt arbejdsmiljø anbefales det, at det rum, hvor maskinen anvendes, udluftes ordentligt. Undgå også steder, hvor personer ville blive udsat for emissioner fra maskinen. Installér ikke på et sted, hvor der opstår kondens Vanddråber (kondensvand) kan dannes inde i maskinen, når det rum, hvor maskinen er installeret, hurtigt opvarmes, og når maskinen flyttes fra et køligt eller tørt sted til et varmt eller fugtigt sted. Hvis maskinen bruges under disse betingelser, kan det medføre papirstop, dårlig papirkvalitet eller beskadigelse af maskinen. Lad maskinen tilpasse sig den omgivende temperatur og luftfugtighed i mindst 2 timer før brug. Undgå at installere maskinen i nærheden af computere eller andet elektronisk præcisionsudstyr. Elektrisk støj og vibrationer fra maskinen under print kan på negativ måde påvirke følsomt udstyr. Undgå at installere maskinen i nærheden af tv-apparater, radioer eller andet tilsvarende elektronisk udstyr. Maskinen kan virke forstyrrende for modtagelsen af lyd- og billedsignaler. Slut maskinen til et stik, som ikke anvendes til andet udstyr, og sørg for, at der er størst mulig afstand mellem maskinen og andet elektronisk udstyr. Bevægelsesføler I et miljø som dette kan betjeningen af maskinens bevægelsesføler blive ustabil. Der placeres en genstand tæt på bevægelsesføleren. Maskinen installeres på et sted, hvor personer og genstande ofte passerer forbi. En anden følerenhed, f.eks. et følerlys, bruges i nærheden. Der genereres ultrasoniske bølger. Hvis du føler, at der er noget galt med betjeningen af bevægelsessensoren, kan du ændre følsomhedsindstillingen i [Indstillinger/ Registrering] > [Præferencer] > [Timer-/ energiindstillinger] > [Brug bevægelsessensor] > [Sensorfølsomhed]. I højder over havets overflade på m eller højere Maskiner med harddisk virker muligvis ikke korrekt, hvis de anvendes i store højder ca meter over havets overflade eller højere. Tilslutning af telefonlinjen (gælder kun produkter med en faxfunktion) Denne maskine overholder standarden for analoge telefonlinjer. Maskinen kan kun sluttes til det offentlige telefonnet (PSTN). Hvis du slutter maskinen til en digital telefonlinje eller en dedikeret telefonlinje, kan de forhindre maskinens korrekte funktion, og det kan medføre skade. Sørg for at tjekke telefonlinjetypen, inden du tilslutter maskinen. Kontakt dine leverandører af fiberforbindelser og telefonlinjer, hvis du vil slutte maskinen til disse telefonlinjer. Ved brug af trådløst LAN (gælder kun produkter med funktion til trådløst LAN) Installer maskinen i en afstand på 50 meter eller mindre fra den trådløse LAN-router. Installér i videst muligt omfang på et sted, hvor kommunikation ikke blokeres af genstande, der står i vejen. Signalet kan blive forringet, når det skal igennem vægge og etager. Sørg for, at maskinen er længst muligt væk fra digitale trådløse telefoner, mikrobølgeovne eller andet udstyr, der udsender radiobølger. Må ikke bruges i nærheden af medicinsk udstyr. Radiobølger, som maskinen udsender, kan påvirke det medicinske udstyr, hvilket kan føre til funktionsfejl og alvorlige ulykker. Hvis driftsstøjen bekymrer dig Afhængigt af brugsmiljøet og driftsstatussen, og hvis driftsstøjen bekymrer dig, anbefales det, at maskinen ikke placeres på et kontor. Flytning/omplacering af maskinen Når du flytter/omplacerer maskinen til et nyt sted, skal du på forhånd rette henvendelse til din lokale autoriserede Canon-forhandler. Når maskinen er flyttet/omplaceret, skal de relevante anvisninger i Brugervejledning følges. Strømforsyning ADVARSEL Brug kun en strømforsyning, som lever op til de angivne krav. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød. Maskinen skal være tilsluttet en stikkontakt med jordforbindelse med den medfølgende elledning. Anvend ikke andre strømkabler end det medfølgende, da det kan medføre brand eller elektrisk stød. Det medfølgende strømkabel er beregnet til brug med denne maskine. Slut ikke strømkablet til andre enheder. Undlad at ændre, trække i, bøje hårdt eller udføre andre handlinger, der kan beskadige strømkablet. Placer ikke tunge genstande på strømkablet. Hvis strømkablet ødelægges, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Du må ikke isætte eller trække strømstikket ud med våde hænder, da det kan medføre elektrisk stød. Brug ikke forlængerledninger eller multistik med denne maskine. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Undlad at pakke strømkablet sammen eller binde det i en knude, da det kan medføre brand eller elektrisk stød. Sæt strømstikket helt ind i stikkontakten. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød. Fjern strømstikket fra stikkontakten under tordenvejr. Ellers risikerer du, at der opstår brand, elektrisk stød eller skader på maskinen. Sørg for, at strømforsyningen til maskinen er sikker, og at spændingen er stabil. Hold strømkablet borte fra varmekilder. Hvis du ikke gør dette, kan strømkablets isolering smelte og medføre brand eller elektrisk stød. Undgå følgende situationer: Hvis der forekommer omfattende tryk på strømkablets tilslutningsdel, kan det beskadige strømkablet, eller ledningerne inde i maskinen kan blive afbrudt. Dette kan medføre brand. Ofte tilslutning og frakobling af strømkablet. At træde på strømkablet.

39 At strømkablet bøjes tæt ved tilslutningsdelen, og at der er vedvarende belastning på stikkontakten eller tilslutningsdelen. At anvende stor kraft på strømstikket. FORSIGTIG Installér denne maskine tæt på stikkontakten, og sørg for, at der er fri adgang til stikket, så det nemt kan tages ud i tilfælde af en nødsituation. VIGTIGT! Under tilslutning af strøm Slut ikke strømkablet til en UPS (Uninterruptible Power Source). Gør du det, kan det medføre funktionsfejl eller beskadigelse af maskinen ved strømsvigt. Hvis du sætter denne maskine i en stikkontakt med flere stik, må du ikke bruge de øvrige stik til at tilslutte andre enheder. Sæt ikke strømkablet i computerens ekstra AC-strømudgang. Andre forholdsregler Elektrisk støj kan medføre, at maskinen får funktionsfejl eller mister data. Håndtering ADVARSEL Træk øjeblikkeligt strømstikket ud af stikkontakten, og ret henvendelse til en autoriseret Canon-forhandler, hvis maskinen kommer med en usædvanlig lyd, udsender en usædvanlig lugt eller udsender røg eller varme. Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød. Prøv ikke at skille maskinen ad eller foretage ændringer på den. Der er komponenter med høj temperatur og høj spænding inde i maskinen. Adskillelse eller ændring kan medføre brand eller elektrisk stød. Placer maskinen et sted, hvor børn ikke kan komme i kontakt med strømkablet og andre kabler eller gear og elektriske dele inden i maskinen. Ellers kan det medføre uventede uheld. Anvend ikke brændbare sprays i nærheden af maskinen. Hvis brændbare væsker kommer i kontakt med elektriske dele inde i maskinen, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Når du flytter denne maskine, skal du sørge for at slukke strømmen for maskinen og derefter tage strømstikket og interfacekabler ud. Hvis dette ikke sker, kan det beskadige strømkablet eller interfacekablerne og forårsage brand eller elektrisk stød. Når strømstikket er sat i en stikkontakt, må du ved isætning eller udtrækning af et USB-kabel ikke røre ved forbindelsens metaldele, da dette kan medføre elektrisk stød. Hvis du har pacemaker Denne maskine genererer et svagt magnetflux og ultrasoniske bølger. Hvis du har pacemaker og føler dig utilpas, skal du gå væk fra maskinen og straks kontakte din læge. FORSIGTIG Anbring ikke tunge genstande oven på denne maskine, da de kan vælte ned og medføre personskade. For en sikkerheds skyld skal du trække strømstikket ud, hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid. Vær forsigtig, når du åbner og lukker dæksler, så du ikke kommer til skade med hænderne. Hold hænder og tøj væk fra valserne i udskrivningsområdet. Du kan komme til skade, hvis en valse får fat i hænder eller tøj. Maskinens inderside og udgangsbakken er varme under og lige efter brug. Undgå kontakt med disse områder for at undgå forbrændinger. Udskrevet papir kan også være varmt lige efter udskrivning, så vær forsigtig, når du fjerner det. Ellers kan det medføre forbrændinger. Fremfører Undlad at trykke hårdt på fremføreren, når du kopierer tykke bøger på glaspladen. Dette kan skade glaspladen og medføre personskade. Når du lukker fremføreren, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme, da dette medføre personskade. Vær omhyggelig med ikke at føre hænder eller fingre ind i føderen. Ellers kan du få en personskade. Papirskuffe (gælder kun produkter med en papirskuffe) Anbring ikke dine hænder i maskinen, mens papirskuffen er fjernet, da dette kan føre til personskade. Energisparetast (gælder kun produkter med en energisparetast) Tryk på (Energibesparelse), når maskinen ikke skal bruges i længere tid, f.eks. natten over. Endelig bør du slå hovedafbryderen fra, så du lukker for strømmen, og tage lysnetledningen ud, hvis maskinen ikke skal bruges i flere dage, som f.eks. i ferieperioder. Lasersikkerhed Dette produkt er bekræftet som et Klasse 1-laserprodukt i henhold til IEC :2014 og EN :2014. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 LUOKAN 1 LASER-TUOTE LASERPRODUKT KLASS 1 Laserstrålen kan være skadelig for mennesker. Da strålingen, som afgives inde i maskinen, er fuldstændig indesluttet af beskyttelseskabinetter og eksterne dæksler, kan laserstrålen ikke undslippe maskinen, når denne betjenes normalt. Det er vigtigt, at du læser følgende bemærkninger og anvisninger om sikkerhed. Du må aldrig åbne dæksler/låger bortset fra dem, der anvises i manualerne til denne maskine. Hvis laserstrålen skulle slippe ud og ramme øjnene, kan dette beskadige dine øjne. Udførelser af kontroller eller justeringer eller brug af fremgangsmåder, der ikke er beskrevet i denne håndbog, kan medføre udsættelse for skadelig laserstråling. Sikkerhedsadvarsel om laser Fikseringsenhed Ved udbedring af papirstop eller ved eftersyn inde i maskinen må du ikke i længere tid udsætte dig selv for den varme, der udstråles af fikseringsenheden og dens omgivelser. Hvis du gør det, kan du få svage forbrændinger, også selvom du ikke direkte berører fikseringsenheden og dens omgivelser. VIGTIGT! Følg sikkerhedsanvisningerne på mærkater og lignende, der findes på denne maskine. Udsæt ikke maskinen for hårde stød eller vibrationer. Undlad at åbne og lukke døre, dæksler og andre dele med magt. Gør du det, kan du beskadige maskinen. Du må aldrig slå hovedafbryderen fra eller åbne dækslerne, mens maskinen er i drift. Dette kan resultere i papirstop. Brug et modulært kabel, der er kortere end tre meter. Brug et USB-kabel, der er kortere end tre meter. Sikkerhedsrelaterede symboler Afbryder: "Til"-stilling Afbryder: "Fra"-stilling Afbryder: "Standby"-stilling Tryk-tryk afbryder "Til" "Fra" Beskyttende jordforbindelsesterminal Farlig spænding indvendigt. Åbn kun dæksler, når du bliver bedt om det. FORSIGTIG: Varm overflade. Rør ikke. Klasse II-udstyr Bevægelige dele: Hold afstand til bevægelige dele FORSIGTIG: Risiko for elektrisk stød. Fjern alle strømstik fra stikkontakten. Der er skarpe kanter. Hold afstand til skarpe kanter. Appendiks 39

40 Appendiks Appendiks [BEMÆRK!] Nogle af symbolerne, der er vist herover, er muligvis ikke påsat afhængigt af produktet. Vedligeholdelse og eftersyn Rengør maskinen jævnligt. Hvis der ophobes støv, fungerer maskinen muligvis ikke korrekt. Vær opmærksom på følgende under rengøring. Hvis der opstår problemer under betjeningen, skal du se "Fejlfinding" i Brugervejledningen. ADVARSEL Før du går i gang med rengøringen, skal du slukke for strømmen og trække strømstikket ud af stikkontakten. Ellers risikerer du brand eller elektrisk stød. Tag strømstikket ud regelmæssigt, og rengør det med en tør klud for at fjerne støv og snavs. Opsamlet støv kan absorbere fugtighed fra luften og kan medføre brand, hvis det kommer i kontakt med elektricitet. Brug en fugtig, hårdt opvredet klud til at rengøre maskinen. Brug kun vand. Brug ikke alkohol, benzin, fortynder til maling eller andre brændbare stoffer. Brug ikke servietter af papir eller køkkenrulle. Hvis disse stoffer kommer i kontakt med elektriske dele inde i maskinen, kan de skabe statisk elektricitet eller medføre brand eller elektrisk stød. Tjek jævnligt strømkablet og strømstikket for skader. Tjek maskinen for rust, buler, ridser, revner eller overdreven varmeproduktion. Brug af udstyr, der er dårligt vedligeholdt, kan medføre brand eller elektrisk stød. FORSIGTIG Der er dele i maskinens indre med høj spænding og høje temperaturer. Berøring af disse dele kan give forbrændinger. Rør ikke ved dele i maskinen, som ikke er beskrevet i manualen. Pas på, at du ikke skærer hænderne på papirets kanter, når du ilægger papir eller fjerner fastklemt papir. Forbrugsstoffer ADVARSEL Kast ikke tonerpatroner eller beholder til overskudstoner ind i åben ild, og opbevar dem eller printnings-/kopipapir på et sted, der er udsat for åben ild. Dette kan antænde dem, hvorved der kan opstå forbrændinger eller brand. Hvis du ved et uheld spilder toner, skal du omhyggeligt samle tonerpartiklerne sammen eller tørre dem af med en blød, fugtig klud, der forhindrer indånding. Brug aldrig en støvsuger, der ikke har foranstaltninger til forhindring af udblæsning af støv, til fjernelse af spildt toner. Hvis du gør det, kan støvsugeren gå i stykker eller medføre en støveksplosion pga. statisk opladning. FORSIGTIG Hold toner og andre forbrugsstoffer væk fra små børn. Søg lægehjælp, hvis nogen af disse stoffer indtages. Hvis toneren kommer i kontakt med dit tøj eller din hud, skal du øjeblikkeligt skylle grundigt med vand. Brug ikke varmt vand, da dette kan få toneren til at sætte sig fast permanent. Du må ikke skille tonerpatronen ad, da dette kan få tonerrester til at spredes og havne i øjne eller mund. Hvis du får toner i øjne eller mund, skal du straks skylle med koldt vand og derefter søge lægehjælp. Hvis der løber toner ud af tonerpatronen, skal du sikre dig, at du ikke sluger toner eller lader den komme i kontakt med din hud. Hvis toneren kommer i kontakt med din hud, skal du vaske den af med sæbe og vand. Hvis din hud stadig føles irriteret, når du har afvasket den, eller hvis du indtager toner, skal du omgående søge læge. Ved udtrækning af beholder til overskudstoner skal du være forsigtig med, at den ikke falder ned. Dette kan medføre personskade. Rør ikke ved el-kontakterne. VIGTIGT! Tonerpatroner bør opbevares køligt og væk fra direkte sollys. Opbevar ikke tonerpatroner på højkant. Bemærkninger Produktnavn Sikkerhedsbestemmelserne kræver, at produktets navn bliver registreret. I nogle områder, hvor produktet sælges, kan følgende navn(e) i parenteser være registreret i stedet. imagerunner ADVANCE DX 717iZ/717i/617iZ/617i /527iZ/527i (F178600) EMC-kravene i EU-direktivet Dette udstyr overholder de vigtigste EMC-krav i EU-direktivet. Vi erklærer, at dette produkt overholder EMC-kravene i EU-direktivet ved 230 V nominel netindgang, 50 Hz, selvom produktets normerede indgangseffekt er 220 til 240 V, 50/60 Hz. Anvendelse af et skærmet kabel er påkrævet for at overholde de tekniske EMC-krav i EU-direktivet. EU WEEE- og batteridirektiver Du kan se oplysningerne om WEEE- og batteridirektiverne i den seneste Brugervejledning (HTML-vejledning) på Canons websted ( Lovmæssige oplysninger om trådløst LAN Lovmæssige oplysninger for brugere i Jordan imagerunner ADVANCE DX 717iZ/717i/617iZ/617i /527iZ/527i omfatter et godkendt trådløst LAN-modul (modelnavn: K30365). Indeholder trådløst LAN-modul, der er godkendt af TRC/SS/2014/407 RE-direktivet (Kun europæiske radioudstyr) RE-overensstemmelseserklæring English (EN) Hereby, Canon Inc. declares that this equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: Wireless LAN Specifications Frequency band(s): MHz Maximum radio-frequency power: dbm Čeština (CS) Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: canon-europe.com/ce-documentation Technické údaje bezdrátové LAN Pásmo(a) frekvence: MHz Maximální výkon rádiové frekvence: 14,08 dbm Dansk (DA) Hermed erklærer Canon Inc., at dette udstyr er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: Trådløs LAN specofikationer Frekvensbånd: MHz Maks. radio-frekvenseffekt: 14,08 dbm Deutsch (DE) Hiermit erklärt Canon Inc, dass diese Anlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: canon-europe.com/ce-documentation WLAN-Spezifikationen Frequenzbereich(e): MHz Maximale Funkfrequenzleistung: 14,08 dbm Eesti (ET) Käesolevaga deklareerib Canon Inc., et käesolev seade vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: Juhtmevaba LAN-i spetsifikatsioonid Sagedusriba(d): MHz Maksimaalne raadiosageduslik võimsus: 14,08 dbm Español (ES) Por la presente, Canon Inc. declara que este equipo es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente: com/ce-documentation Especificaciones LAN inalámbrica Banda(s) de frecuencia: MHz Potencia máxima de radiofrecuencia: 14,08 dbm Ελληνικά (EL) Με την παρούσα, η Canon Inc. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο: ce-documentation Προδιαγραφές ασύρματου LAN (WLAN) Ζώνες συχνότητας: MHz Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 14,08 dbm 40

41 Français (FR) Le soussigné, Canon Inc., déclare que le présent équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : ce-documentation Spécifications LAN sans fil Bande(s) de fréquence : MHz Puissance maximale de radiofréquence : 14,08 dbm Italiano (IT) Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: ce-documentation Caratteristiche LAN wireless Banda/e di frequenza: MHz Potenza massima a radiofrequenza: 14,08 dbm Latviešu (LV) Canon Inc. ar šo deklarē, ka šī iekārta atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: Bezvadu LAN specifikācijas Frekvences josla(s): MHz Maksimālā radiofrekvences jauda: 14,08 dbm Lietuvių (LT) Šiuo dokumentu Canon Inc. patvirtina, kad ši įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: Belaidžio LAN specifikacijos Dažnio diapazonas (-ai): MHz Maksimali radijo ryšio dažnio galia: 14,08 dbm Nederlands (NL) Hierbij verklaart Canon Inc., dat deze apparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: Draadloos LAN specificaties Frequentieband(en): MHz Maximaal radiofrequentievermogen: 14,08 dbm Malti (MT) B'dan, Canon, qed tiddikjara li dan it-tip ta' tagħmir huwa konformi mad-direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-ue huwa disponibbli f'dan is-sit fuq l-internet: Speċifikazzjonijiet tal-wireless LAN Band(i) tal-frekwenza: MHz Qawwa ta' frekwenza tar-radju massima: 14,08 dbm Magyar (HU) A Canon Inc. igazolja, hogy ez a berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: Vezeték nélküli LAN műszaki adatai Frekvenciasáv(ok): MHz Maximális rádiofrekvenciás teljesítmény: 14,08 dbm Polski (PL) Canon Inc. niniejszym oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: Specyfikacja bezprzewodowej sieci LAN Pasmo(-a) częstotliwości: MHz Maksymalna moc na częstotliwościach radiowych: 14,08 dbm Português (PT) Por este meio, a Canon Inc. declara que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: ce-documentation Especificações de LAN Sem Fios Banda(s) de frequências: MHz Potência máxima de radiofrequência: 14,08 dbm Slovenščina (SL) Canon Inc. potrjuje, da je ta oprema v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: canon-europe.com/ce-documentation Specifikacije za brezžični LAN Frekvenčna območja: MHz Največja radiofrekvenčna moč: 14,08 dbm Slovenčina (SK) Spoločnosť Canon Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: Technické údaje bezdrôtovej LAN Pásmo (a) frekvencia: MHz Maximálny výkon rádiovej frekvencie: 14,08 dbm Suomi (FI) Canon Inc. vakuuttaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: com/ce-documentation Langattoman LAN:in tekniset ominaisuudet Taajuuskaista(t): MHz Suurin radiotaajuusteho: 14,08 dbm Svenska (SV) Härmed försäkrar Canon Inc. att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande webbadress: ce-documentation Specifikationer för trådlöst LAN Frekvensband: MHz Maximal radiofrekvenseffekt: 14,08 dbm Română (RO) Prin prezenta, Canon Inc. declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: Specificații wireless LAN Benzi de frecvență: MHz Putere maximă a frecvenței radio: 14,08 dbm Български (BG) С настоящото Canon Inc. декларира, че това съоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: com/ce-documentation Спецификация на безжичната LAN Честотна лента(и): MHz Максимална радиочестотна мощност: 14,08 dbm Hrvatski (HR) Canon Inc. ovime izjavljuje da je oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: canon-europe.com/ce-documentation Specifikacije bežičnog LAN-a Frekvencijski pojas(evi): MHz Maksimalna snaga radijske frekvencije: 14,08 dbm Gaeilge (GA) Dearbhaíonn Canon Inc., leis seo, go bhfuil an trealamh seo i gcomhlíonadh leis an Treoir 2014/53/AE. Tá an téacs iomlán de Dhearbhú Comhréireachta AE ar fáil ag seoladh an láithreáin ghréasáin mar seo a leanas: Sonraíochtaí LAN Gan Sreang Banda(í) minicíochta: MHz Uaschumhacht radaimhinicíochta: 14,08 dbm Norsk (NO) Herved erklærer Canon Inc. at dette utstyret er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: Trådløs LAN-spesifikasjoner Bølgelengde: MHz Maks radiofrekvensstyrke: 14,08 dbm Íslenska (IS) Hér með lýsir Canon Inc því yfir að þessi búnaður er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. Allur texti ESB-samræmisyfirlýsingar er í boði á eftirfarandi veffangi: Tæknilýsingar fyrir þráðlausa nettengingu Tíðnisvið: MHz Hámarksstyrkur útvarpstíðnibylgja: 14,08 dbm Appendiks 41

42 Appendiks Juridiske begrænsninger ved brug af maskinen og brug af billeder Benyttelse af maskinen til scanning, print eller anden reproduktion af visse dokumenter samt anvendelse af de med maskinen scannede, printede eller på anden måde producerede billeder, kan være forbudt ved lov og kan føre til et strafferetsligt og/eller civilretsligt erstatningsansvar. En liste over disse dokumenter vises nedenfor. Listen er ikke udtømmende. Listen er udelukkende vejledende. Hvis du er usikker med hensyn til det lovformelige i brugen af maskinen til scanning, print eller på anden måde reproduktion af særlige dokumenter og/eller brug af de scannede, printede eller på anden måde reproducerede billeder, bør du konsultere en juridisk ekspert for vejledning. Pengesedler Rejsechecks Postanvisninger Fødevaremærker Kvitteringer for deponering Pas Frimærker (gyldige eller ugyldige) Immigrationspapirer Identifikationsskilte eller distinktioner Udenlandske skattebeviser og -papirer (gyldige eller ugyldige) Visse militærtjeneste- eller sessionspapirer Obligationer eller andre gældsbeviser Checks eller anvisninger udstedt af offentlige kontorer Aktiebreve Registreringsattester til køretøjer og adkomstdokumenter Ophavsretligt beskyttet materiale uden tilladelse fra ejeren af ophavsretten Ansvarsfraskrivelser Informationerne i dette dokument kan ændres uden varsel. CANON INC. GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART MED HENSYN TIL DETTE MATERIALE, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER INDFORSTÅET, MEDMINDRE DET ER ANGIVET HERI, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER MHT. SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. CANON INC. HAR INTET ANSVAR FOR NOGEN DIREKTE ELLER TILFÆLDIG SKADE ELLER FØLGESKADE AF NOGEN ART SÅVEL SOM TAB, DER FØLGER AF BRUG AF DETTE MATERIALE. Om denne vejledning Tredjepartssoftware Appendiks Skærmbilleder Skærmbillederne af touchpanelet i denne vejledning er taget på imagerunner ADVANCE DX 717i med følgende ekstraudstyr monteret på den: High Capacity Cassette Feeding Unit-D Super G3 FAX Board Funktioner, som ikke kan anvendes med den pågældende model eller kombination af tilbehør, bliver ikke vist på touchpanelet. Illustrationer Illustrationerne i denne vejledning svarer til dem, der vises, når følgende tilbehør er koblet til imagerunner ADVANCE DX 717i: High Capacity Cassette Feeding Unit-D Super G3 FAX Board Varemærker Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Excel og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Andre produkt- og firmanavne nævnt i denne håndbog kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Dette Canon-produkt ("PRODUKTET") omfatter tredjepartssoftwaremoduler. Brug og distribution af disse softwaremoduler, inkl. alle opdateringer af sådanne softwaremoduler (under ét "SOFTWAREN"), er omfattet af licensvilkårene (1) til (9) nedenfor. (1) Du anerkender, at du vil overholde alle relevante eksportkontrollove, -begrænsninger eller -bestemmelser for de involverede lande, i tilfælde af at dette PRODUKT, herunder SOFTWAREN, sendes, overføres eller eksporteres til et andet land. (2) SOFTWARENS licenshavere bevarer i alle henseender titlen, ejerskabet og intellektuelle ejendomsrettigheder i og til SOFTWAREN. SOFTWARENS LICENSHAVERE giver eller overfører ingen licenser eller rettigheder til dig til nogen immateriel rettighed tilhørende SOFTWARENS LICENSHAVERE, hverken udtrykkeligt eller underforstået, medmindre det er direkte anført heri. (3) Du må udelukkende anvende SOFTWAREN med PRODUKTET. (4) Du må ikke tilknytte, viderelicensere, markedsføre, distribuere eller overføre SOFTWAREN til nogen tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra SOFTWARENS licenshavere. (5) Uanset det foregående må du kun overføre SOFTWAREN, når du (a) giver alle dine rettigheder til PRODUKTET og alle rettigheder og forpligtelser i henhold til licensbetingelserne til den, som overdragelsen sker til, og (b) denne person anerkender at være bundet af alle disse betingelser. (6) Du må ikke dekompilere, tilbageudvikle, adskille eller på anden vis ændre SOFTWARENS kode til menneskelig læsbar form. (7) Du må ikke ændre, tilpasse, oversætte, udleje, lease eller udlåne SOFTWAREN eller skabe afledt arbejde baseret på SOFTWAREN. (8) Du er ikke berettiget til at fjerne eller lave separate kopier af SOFTWAREN på basis af PRODUKTET. (9) SOFTWARENS menneskeligt læsbare del (kildekoden) er ikke licenseret til dig. Uanset (1) til (9) i det ovenstående omfatter PRODUKTET tredjepartssoftwaremoduler, der har andre licensbetingelser, og disse softwaremoduler er underlagt disse andre licensbetingelser. Kontrollér platformsversionen af PRODUKTET, og se i de andre licensbetingelser for tredjepartssoftwaremoduler, der er beskrevet i manualens Appendiks for den tilhørende platformsversion. Vejledningen findes på Ved at bruge PRODUKTET anses du for at have accepteret alle gældende licensbetingelser. Hvis du ikke accepterer disse licensbetingelser, skal du kontakte din servicetekniker. V_

43 Enkel meddelelse Meddelelse Hovedstrømindikator I (Til) Søg Sådan bruger du søgenummeret Vil du vide mere? Du kan se i Brugervejledningen! Brugervejledning beskriver alle maskinens funktioner. Søg ved hjælp af "Indhold" Åbning af Brugervejledningen Vis webstedet til onlinevejledninger Du kan se i Brugervejledningen! Søg ved hjælp af "Søgefunktion" Hvis du bemærker et søgenummer i et emne i denne vejledning, du er ved at læse... Maskinen fungerer ikke Kontrollér følgende først Kontrollér følgende først Tjek 1 Vises der en meddelelse på touchpanelet? Tjek 3 Er hovedstrømindikator slukket? Hvis hovedstrømindikatoren ikke lyser, når du slår hovedstrømmen til, skal du kontrollere strømstikket. BEMÆRK! Hvis der vises en fejlmeddelelse S.32 Tjek 2 Er dvaletilstand aktiveret? Tryk på touchpanelet for at annullere dvaletilstand. Tjek 4 Er maskinen sluttet korrekt til computeren? Kontrollér netværksforbindelsen. Indstilling af netværksmiljøet Brugervejledning 0YRY-006 Indstilling af netværksmiljøet Brugervejledning ABCD-123 Søg Sådan bruger du søgenummeret S.43 Du kan søge i Brugervejledningen ved hjælp af søgenummeret! 6 S.43 Søgenummer (eksempel) Den ønskede side vises på ingen tid! 43

Vejledning til ofte stillede spørgsmål

Vejledning til ofte stillede spørgsmål Vejledning til ofte stillede spørgsmål Dansk Hvad er dit spørgsmål? Vejledning til ofte stillede spørgsmål Læs "Vigtige sikkerhedsanvisninger", før du begynder at anvende dette produkt. S. 38 Når du har

Læs mere

Vejledning til ofte stillede spørgsmål

Vejledning til ofte stillede spørgsmål Vejledning til ofte stillede spørgsmål Dansk Hvad er dit spørgsmål? Vejledning til ofte stillede spørgsmål Læs "Vigtige sikkerhedsanvisninger", før du begynder at anvende dette produkt. S. 42 Når du har

Læs mere

Vejledning til ofte stillede spørgsmål

Vejledning til ofte stillede spørgsmål Vejledning til ofte stillede spørgsmål / / Dansk Hvad er dit spørgsmål? Vejledning til ofte stillede spørgsmål / / Læs "Vigtige sikkerhedsanvisninger", før du begynder at anvende dette produkt. S. 42

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Læs "Vigtige sikkerhedsanvisninger" i Vejledning til ofte stillede spørgsmål, før du betjener dette produkt. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

V 50/60Hz 220W

V 50/60Hz 220W STØVSUGER MODEL: P5 Best.nr. 1315 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 220W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG OG

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Betjeningspanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger.? Menuer GHI PRS

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

imagerunner C1225/1225iF ; Frequently Asked Questions (FAQs)

imagerunner C1225/1225iF ; Frequently Asked Questions (FAQs) imagerunner C1225/1225iF ; Frequently Asked Questions (FAQs) 1. Papirhåndtering 2. Angivelse af papirformat og -type 3. Ilægning af papir i papirskuffen 4. Ilægning af papir i universalbakken 5. Udskiftning

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM

BRUGSANVISNING. Cavecool Joy Opal - CC06BM BRUGSANVISNING Cavecool Joy Opal - CC06BM WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

V 50/60Hz 120W

V 50/60Hz 120W STØVSUGER MODEL: 17Z0C Best.nr. 1025 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 120W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B

BRUGSANVISNING. Cavecool Primo Pearl CC160B BRUGSANVISNING Cavecool Primo Pearl CC160B WWW.CAVECOOL.COM 1 Generelt Læs informationerne i denne brugsanvisning, så De bliver bekendt med deres ny vinkøleskab så hurtigt som muligt og straks benytter

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

CCS COMBO 2 ADAPTER. Instruktionsbog

CCS COMBO 2 ADAPTER. Instruktionsbog CCS COMBO 2 ADAPTER Instruktionsbog ADVARSEL GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER. Dette dokument indeholder vigtige instruktioner og advarsler, som skal følges ved brug af CCS Combo 2-adapteren. Advarsel:

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C17M0B Best.nr. 5713 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING

STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A. Best.nr BRUGSANVISNING STØVSUGER MODEL: VCB43C16A-A Best.nr. 5687 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 600W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Magic Remote BRUGERVEJLEDNING. Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug.

Magic Remote BRUGERVEJLEDNING. Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug. BRUGERVEJLEDNING Magic Remote Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug. AN-MR18BA Copyright 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning

TERRASSEVARMER HN Brugervejledning TERRASSEVARMER HN 12356 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. Pak terrassevarmeren ud og kontroller,

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Øremærkescannere UHF eller LF

Øremærkescannere UHF eller LF Original brugsanvisning Varenr.: 9057019 & 9057020 Øremærkescannere UHF eller LF Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Øremærkescanner UHF - Varenr. 9057019 Øremærkescanner

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2G Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

Wasco Askesuger Best.nr. 1506

Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Wasco Askesuger Best.nr. 1506 Modelnavn: MAC173-1200W-20L 1/6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R Oticon Opn S Oticon Opn Play Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye oplader. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt

ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt ZT210/ZT220/ZT230 Kort funktionsoversigt Brug denne vejledning til den daglige betjening af din printer. For mere detaljerede oplysninger, se Brugervejledningen. Printerkomponenter Figur 1 viser komponenterne

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

V 50/60Hz 700W

V 50/60Hz 700W STØVSUGER MODEL: VCS35B17 Best.nr. 5749 BRUGSANVISNING 220-240V 50/60Hz 700W Denne model er kun beregnet til brug i privat husholdning LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR STØVSUGEREN TAGES I

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-1N Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-3M Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Tilbehør Kontroller, at følgende tilbehør er i emballagen. Installationsvejledning Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference.

Brugervejledning. Kedel. Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. Brugervejledning Kedel Instruktioner inden ibrugtagning. Opbevar venligst denne brugervejledning til fremtidig reference. 1. Vigtige instruktioner Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W

TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W TERRASSEVARMER TIL PARASOL 2000 W ART NR 350156 EAN NR 5709133911591 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG 1 Pak terrassevarmeren ud og kontroller at alle dele er til stede og at der ikke er nogen dele glemt i emballagen.

Læs mere

Udvidelsesenhed DX517. Hardwareinstallationsvejledning

Udvidelsesenhed DX517. Hardwareinstallationsvejledning Udvidelsesenhed DX517 Hardwareinstallationsvejledning Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Før du begynder Pakkens indhold 3 Et overblik over udvidelsesenheden 4 Sikkerhedsinstruktioner 5 Kapitel 2: Hardwarekonfiguration

Læs mere

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V

VARMEBLÆSER 9 KW 400 V VARMEBLÆSER 9 KW 400 V ART NR 350028 EAN NR 5709133350352 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Brug kun varmeblæseren i henhold til de anvisninger

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

HOMEBOX TIL DIG MED BREDBÅND VIA FIBER INSTALLATIONSVEJLEDNING

HOMEBOX TIL DIG MED BREDBÅND VIA FIBER INSTALLATIONSVEJLEDNING HOMEBOX TIL DIG MED BREDBÅND VIA FIBER INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Trin Inden installation af HomeBox 4 Trin Installation af HomeBox 6 Trin Tilslutning af internet 8 Tilslutning af internet

Læs mere

DUALSHOCK 3-opladerterminal Instruktionsmanual

DUALSHOCK 3-opladerterminal Instruktionsmanual DUALSHOCK 3-opladerterminal Instruktionsmanual CECH-ZDC1E Forholdsregler Læs denne manual grundigt, før produktet tages i brug, og opbevar den til fremtidigt brug. Læs også instruktionerne til PlayStation

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere