Table of contents Indholdsfortegnelse Innehåll Inhaltsverzeichnis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Table of contents Indholdsfortegnelse Innehåll Inhaltsverzeichnis"

Transkript

1 Table of contents Indholdsfortegnelse Innehåll Inhaltsverzeichnis English Dansk Svenska Deutsch 1. To ensure warranty ng. produktgarantien Gällande produktgarantin Über die Produktgarantie 4 2. Receipt and storage Modtagelse og opbevaring Mottagning och förvaring nlieferung und Lagerung 5 3. Installation principles Indbygning - trin-for-trin Montage - steg-för-steg Montage - Schritt für Schritt 6- - reas for fixing - Områder for befæstigelse - Områden för infästning - Befestigungsbereiche 6 - Fixing and sealing methods - Befæstigelse og fugeløsning - Montering och foglösningar - Montage und Fugenlösung 7 - Prep. of structural opening - Forberedelse af murhul - Förberedelse av vägghål - Vorbereitung der Maueröffnung 8 - Pre-fixing + Fixing points - Fixering + fastgørelsespunkter - Fixering + fästpunkter - Fixierung + Befestigungspunkte 9 - Final fixing - Endelig befæstigelse - Slutlig infästning - Endgültige Befestigung 10 - Vertical window ribbon - Lodret montage - Vertikal montering - Vertikale Montage 11 - Insulation + Sealing - Isolering + fugning - Isolering + fogning - Isolierung und Fugen - Operation checks - Kontrol efter montagen - Kontroll efter monteringen - Kontrolle nach der Montage 13 - Couplings in general - Sammenstillinger, generelt - Sammanställningar, generell - Kopplungen allgemein 14 - Couplings - Sammenstillinger - Sammanställningar - Kopplungen VELFC 200 DGU VELFC 200 ENERGY VELFC Edge De-sashing, installation and adjustments fmontering af ramme, montage og justering vmontering av båge, montage och justering Demontage der Flügel, Montage und Justierung Sidehung window Sidehængt vindue Sidohängt fönster Drehfenster 17 Bottomhung window Bundhængt vindue Bottenhängd fönster Kippfenster 18 Side-guided window Sidestyret vindue Sidostyrt fönster Schiebedrehfenster 19 Tophung window Tophængt vindue Topphängt fönster Klappflügelfenster 20 Fixed casement Fast ramme Fast båg Feststehendes Fenster 21 Topguided windows Topstyrede vinduer Toppstyrt fönster Senkklappfenster Tophung reversible, 48mm sash Topvendevindue, 48mm ramme Topvendbart fönster, 48mm båg Wendefenster, 48mm Flügel Tophung reversible, mm sash Topvendevindue, mm ramme Topvendbart fönster, mm båg Wendefenster, mm Flügel Casement door Terrassedør (vinduesdør) Fönsterdörr Terrassentür 28- Sliding casement door, 70mm th. Skydedør, 70mm bundstykke Skjutdörr, 70mm bottenkarm Schiebetür, 70mm Unterrahmen Sliding casement door, 24mm th. Skydedør, 24mm bundstykke Skjutdörr, 24mm bottenkarm Schiebetür, 24mm Unterrahmen Rainscreen panels Kassetter Kassetter Kassetten 51 Facade panel Facaderammer Blindbågar Fassadenflügel Ventilated panel Ventileret fylding Ventilerad fyllning Ventilierte Füllung Backboard for panel Bagplade til fylding Backplatta till fyllning Rückwandplatte für Füllung With motor Med motor Med motor Mit Motor 57 With 180 hinge Med 180 hængsel Med 180 gångjärn Mit 180 -Band 58 Installation of drip flashing Montage af vandnæse Montering av droppnäsa Montage der Wassernasenprofil coustic trickle vent in packer Lydventil i påforing Ljudventil i påföring Schallschutzventil in uffütterung 61 Internal sash Forsatsramme Tilläggsbåge Vorsatzflügel 62 VELFC Ribo VELFC Classic De-sashing, installation and adjustments fmontering af ramme, montage og justering vmontering av båge, montage och justering Demontage der Flügel, Montage und Justierung Sidehung window Sidehængt vindue Sidohängt fönster 62 Side-guided window Sidestyret vindue Sidostyrt fönster Sidehung reversible window Sidevendevindue Sidovändbart fönster Topguided windows Topstyret vindue Toppstyrt fönster 67 Tophung reversible window Topvendevindue Topvändbart fönster 68 Casement door Terrassedør (vinduesprofil) Fönsterdörr 69 Patio door Terrassedør (dør-profil) Terrassdörr 70 Sliding door Hæveskydedør Lyft/glid-skjutdörr Ventilated panel Ventileret fylding Ventilerad fyllning Ventilierte Füllung 73 Backboard for panel Bagplade til fylding Backplatta till fyllning Rückwandplatte für Füllung 74 coustic trickle vent in packer Lydventil i påforing Ljudventil i påföring 75 Wood/aluminium entrance door Træ/alu-indgangsdør Trä/aluminium fasaddörr Holz/lu-Eingangstür VELFC /S 04.20

2 Table of contents Indholdsfortegnelse Innehåll Inhaltsverzeichnis English Dansk Svenska Deutsch VELFC In De-sashing, installation and adjustments fmontering af ramme, montage og justering vmontering av båge, montage och justering Demontage der Flügel, Montage und Justierung Inward opening elements Indadgående vindue/dør Inåtgående element Einwärts öffnende Element installation - indbygning - montering - Einbau dismounting the opening sash - afmontering af gående ramme - demontering av gående båg - Demontage des Öffnungsflügel 79 - adjustments, if any - justeringsmuligheder - justeringsmöjligheter - Justierungsmöglichkeiten 80 VELFC doors De-sashing, installation and adjustments fmontering af ramme, montage og justering vmontering av båge, montage och justering Demontage der Flügel, Montage und Justierung Wood/aluminium entrance door Træ/alu-facadedør, trædøre Trä/alu ytterddörr Holz/lu-Eingangstür luminium door with lu-facadedør med lu-eingangstür mit standard hinge - standardhængsel - Standard Rollentürband 83 - claw hinge - hængsel for klemfri bagkant - 3-Punkt ufsatztürband 84 FIRE Installation, de-sashing and adjustments Montage, afmontering af ramme og justering Montering, avmontering av båge och justering Montage, Demontage der Flügel und Justierung Fire element (EI / EI60) Brandelement (EI / EI60) Brandelement (EI / EI60) Brandschutzelement (EI / EI60) 85 Fire door (EI 2 / EI 2 -C) Branddør (EI 2 / EI 2 -C) Branddörr (EI 2 / EI 2 -C) Brandschutztür (EI 2 / EI 2 -C) 86 V200 / Edge Ribo / Classic Glass replacement Glasudskiftning Glasbyte Verglasung Windows and casement doors Vinduer og terrassedøre Fönster och fönsterdörrar Fenster und Terrassentüren Windows and doors Vinduer og døre Fönster och dörrar Fenster und Türen luminium doors lu-facadedøre lu-eingangstüren 96 VELFC /S.19 3

3 To ensure warranty For at opret holde produktgarantien För att upprätthålla produktgarantin Dieser Montageanleitung entnehmen Sie Informationen über: Eng Receipt and storage: Installation: Couplings: Dismounting/adjusting: Glass replacement: Operation Checks: WRNING! FOLLOW THE GUIDE TO ENSURE WRRNTY How to handle VELFC elements so the frame is not be damaged. How to install VELFC elements. The fixing areas for VELFC elements and sealant application. How to couple different VELFC components together. For difficult installation areas or for large VELFC elements, dismount the sash before installing - this will half the weight of the element. Be aware of the size and weight of the sash! Check Health and Safety regulations for correct handling. How to get new glazing and how to replace the glazing unit. the opening function of every window / door must be checked and adjusted if necessary all espagnolette systems and hinges on sidehung elements can be oiled (see p. 13) gliding rails must be cleaned with a smooth broom or cloth damages from installation must be repaired Be aware of the size and weight of the sash! Check Health and Safety regulations for correct handling. DK FØLG VEJLEDNINGENS NVISNINGER FOR T OPRETHOLDE PRODUKTGRNTIEN Modtagelse + opbevaring: Sådan behandles VELFC elementer, så finish på trækarmen ikke ødelægges. Indbygning: Trin-for-trin indbygning af VELFC elementer - fra opklodsning til slut-fugen er lagt. Hvor i VELFC komponenterne må der fastgøres, og hvor langt ude skal fugen ligge. Sammenstillinger: Sådan bygges de forskellige komponenter sammen. fmontering + justering: fmontér rammen og mere end halvér elementets vægt. Er især en fordel på svært tilgængelige monteringssteder samt ved montering af store, tunge elementer. Giver også bedre plads til at fuge VELFC 200 / Edge elementerne. Glasudskiftning: Sådan får du fat i nyt glas, og sådan skiftes det, hvis uheldet er ude. Efter veludført montage: hvert vindue/dør skal tjekkes i åbnefunktionen og om nødvendigt justeres alle paskvilsystemer samt hængsler på sidehængte elementer skal smøres (se side 13) glideskinner rengøres med en blød kost eller en klud eventuelle montageskader repareres DVRSEL! Egnet løftegrej skal anvendes, så tunge løft undgås. Personer på tegningerne viser kun princippet for rammens bevægelse. S Mottagning + förvaring: Inbyggning: Sammanställningar: vmontering + justering: Glasbyte: Efter utfört montage: VRNING! FÖLJ VÄGLEDNINGENS NVISNINGR FÖR TT UPPRÄTTHÅLL PRODUKTGRNTIN. Så behandlas VELFC element för att förhindra att finishen på träkarmen förstörs. Steg-för-steg inbyggning av VELFC element - från klotsning till slutfogning. Var på VELFC komponenterna får infästning ske, och hur långt ut ska fogen ligga? Så byggs de olika komponenterna ihop. Montera av bågarna och mer än halvera elementets vikt. En fördel särskilt på svårtillgängliga monteringsställen och vid montering av stora, tunga element. Ger bättre plats för fogning av VELFC 200 / Edge element. Så får du tag i nytt glas, och så byts det, om olyckan är framme. varje fönster/dörr ska kontrolleras betr. öppningsfunktion och justeras vid behov alla spanjoletter samt gångjärn på sidohängda element ska smörjas (se sid. 13) glidskenor rengörs med en mjuk borste eller trasa eventuella monteringsskador repareras Lämplig lyftutrustning måste användas så att tunga lyft undviks. Personerna på bilderna visar bara hur och i vilken riktning bågen skall lyftas. D ZUR WHRUNG DER PRODUKTGRNTIE BEFOLGEN SIE BITTE DIE RICHTLINIEN DER NLEITUNG nlieferung + Lagerung: So sollten VELFC Elemente behandelt werden, damit die Endbehandlung des Holzrahmens nicht beschädigt wird. Einbau: Schrittweiser Einbau von VELFC Elementen - vom Verklotzen bis zum abschließenden Verfugen/bdichten. Beim Einbau der Elemente sind die RL Richtlinien gemäß dem Leitfaden zur Montage einzuhalten. Kopplungen: So werden die einzelnen Komponenten zusammengebaut. Demontage + Justierung: Bei Demontage des Flügels wird das Gewicht des Elements reduziert, was besonders an schwer zugänglichen Montagestellen und bei der Montage von großen und schweren Elementen vorteilhaft ist. ußerdem gibt es nach Demontage des Flügels mehr Platz für das Verfugen/bdichten der VELFC 200 / Edge Elemente. ustausch der Verglasung: So beziehen Sie neue Verglasung, und so wird die Verglasung ausgetauscht. Vor bnahme eines Bauvorhabens: Die Öffnungsfunktion ist bei jedem Fenster-/Türelement nachzuprüfen und ggfs. nachzustellen. Paskvilsysteme und Scharniere von seitlich angeschlagenen Elementen müssen geölt werden (Silikonöl - siehe Seite 13). Gleitschienen werden mit einem weichen Besen oder Tuch gereinigt. Reparatur eventueller Beschädigungen, die während der Montage entstanden sind. WRNUNG! Es muss geeignetes Hebezeug angewandt werden, um schwere Lasten zu vermeiden. Die Personen in den Zeichnungen zeigen nur das Prinzip für die Bewegung des Rahmens. 4 VELFC /S.19

4 Receipt and storage Modtagelse og opbevaring Mottagning och förvaring nlieferung und Lagerung Eng Receipt. Equipment and methods applied during unloading and handling of VELFC elements must not inflict damage. Protective wrapping, if any, must not be removed until installation of the elements. Storage. Improper storage during building that results in elements being exposed to moisture for any period, may damage the surface of the wood components and the functionality of the windows and doors. Therefore, window and door elements must be protected properly against moisture (rain and snow), direct sunlight, dust, and other molestation. Otherwise the product warranty will become void. To preserve product warranty rights, the following storage instructions must be observed: Indoor storage on a level standing is recommended. If stored outside, the window and door elements must be placed on a firm and level standing and the top and sides of the pallets must be covered by non-transparent, waterproof material properly secured against bad weather conditions. There must be sufficient clearance under the pallet to provide free air circulation. Please note that the factory packaging is intended to protect the elements during transportation from the factory to the building site only. Notwithstanding the above precautions, VELFC elements should be stored outside for a short period only. Installation. Windows, patio doors and sliding door should not be installed until the building has been fitted with watertight roof and external walls. Immediately after installation of the windows, unintended moisture absorption by the wooden parts, (including moisture from the building itself - condensation), must be prevented by application of sealant around the windows, or otherwise. If window, patio doors and sliding doors are not installed observing the above instructions, the product warranty will become void. N.B. More detailed information can be requested from VELFC LTD, tel or VELFC Ireland Ltd, tel DK Modtagelse. Ved aflæsning og videre håndtering af VELFC elementer skal der benyttes hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader. Evt. beskyttende emballage må først fjernes i forbindelse med elementernes montering. Opbevaring. Forkert opbevaring i byggeperioden, som medfører længerevarende fugtpåvirkning, kan beskadige trækomponenternes overflader og vinduernes/ dørenes funtionalitet. lle vindues- og dørelementer skal derfor beskyttes på betryggende måde mod fugt (regn og sne), direkte sollys, tilsmudsning og anden overlast. Sker dette ikke, bortfalder produktgarantien. For opretholdelse af produktgarantien, skal nedenstående retningslinier for opbevaring følges: På byggepladsen beskyttes elementerne bedst ved opbevaring indendørs på et plant underlag. Er det nødvendigt at opbevare elementerne udendørs, skal dette foregå på et plant underlag, pallernes top og sider skal overdækkes med vandtætte presenninger, der er fastgjort forsvarligt af hensyn til blæsevejr, og luft skal kunne cirkulere under pallen. Bemærk venligst, at elementernes emballering fra fabrik kun er beregnet til at beskytte dem under transport fra fabrik til byggeplads. Uanset ovenstående foranstaltninger er det ikke tilrådeligt at opbevare elementerne udendørs i længere tid. Montage. Elementerne bør først monteres, når bygningen er lukket med vand- og snetæt tag og udvendige vægge. Der skal umiddelbart efter monteringen udføres fuger omkring elementerne eller på anden måde sikres, at elementernes trædele ikke opfugtes utilsigtet, heller ikke af indefrakommende byggefugt (kondens). Ved evt. tildækning af vinduerne skal der drages omsorg for, at tildækningen ved vindpåvirkning ikke kan baske mod vinduerne, så rammerne ridses. Hvis der i forbindelse med montage foretages bearbejdelse af karmtræet, skal blotlagt træ efterbehandles med maling indeholdende fungicider. Monteres elementerne ikke efter disse retningslinier, bortfalder produktgarantien. Håndtering: Se mere i VinduesIndustriens Branchevejledninger (Håndtering) på vinduesindustrien.dk. For flere informationer kontakt VELFC /S, tlf S Mottagning. Vid lossning och vidare hantering av VELFC element ska sådana hjälpmedel och metoder användas som inte medför skador. Ev. skyddsemballage ska inte tas bort förrän i samband med montering av elementen. Förvaring. Felaktig förvaring under byggperioden, som medför långvarig fuktpåverkan, kan skada ytorna på träkomponenterna och fönstrens funktion. lla fönster- och dörrelement måste därför skyddas på ett betryggande sätt mot fukt (regn och snö), direkt solljus, nedsmutsning och annan påverkan. I annat fall utgår produktgarantin. För att upprätthålla produktgarantin måste nedanstående riktlinjer för förvaring följas. På byggplatsen skyddas elementen bäst genom att förvaras inomhus på plant underlag. Om elementen måste förvaras utomhus placeras de på plant underlag och pallarna täcks upptill och på sidorna med vattentät presenning som fästs väl för att motstå hård vind. Under pallen måste luft kunna cirkulera fritt. Observera att emballaget från fabrik endast är avsett att skydda elementen under transport från fabrik till byggplats. Även om ovanstående åtgärder vidtas är det inte lämpligt att förvara elementen utomhus under längre tid. Montage. Elementen får monteras först när vatten- och snötäta tak och ytterväggar finns på plats. Omedelbart efter monteringen måste man foga kring elementen, eller på annat sätt säkra att elementens trädelar inte utsätts för fukt, inte heller för inifrån kommande byggfukt (kondens). Vid ev övertäckning av fönster skall detta ske med omsorg, då vinden kan få övertäckningen att göra repor på fönsterkarmen. Om det i förbindelse med montage görs bearbetningar i karmträet, skall blottlagt trä efterbehandlas med målning innehållande antimögelmedel. Om elementen inte monteras enligt dessa anvisningar utgår produktgarantin. Hantering: Se mer i VinduesIndustriens Branchevejledninger (Håndtering), som finns på vinduesindustrien.dk. För mer information, kontakta VELFC B, tel D nlieferung. Beim Entladen und während der weiteren Handhabung von VELFC Elementen dürfen nur Hilfsmittel und Methoden benutzt werden, die keine Beschädigungen verursachen. Evtl. vorhandenes Schutzmaterial darf bis zum Einbau der Elemente nicht entfernt werden. Lagerung. Die Oberfläche der Holzkomponenten und die Funktionalität der Fenster können durch unsachgemäße Lagerung während der Bauperiode- speziell eine länger andauernde Einwirkung von Feuchtigkeit, beschädigt werden. lle Fenster- und Türelemente müssen deshalb gegen Feuchtigkeit (Regen, Schnee und Baufeuchtigkeit), direktes Sonnenlicht, Verschmutzung und/oder sonstige Schäden ausreichend geschützt werden. ndernfalls erlischt die Produktgarantie. Zur ufrechterhaltung der Produktgarantie müssen die folgenden Richtlinien zur Lagerung befolgt werden: uf der Baustelle empfehlen wir Ihnen, die Elemente in überdachten Räumen und auf ebenen Boden zu lagern. Sollten die Fenster dennoch im Freien gelagert werden ist darauf zu achten, dass die Paletten auf ebenen Boden gestellt sowie oben und seitlich mit einem wasserdichten Material abgedeckt werden müssen. Bitte versehen Sie die Plane so, dass zum einen der Wind die Plane nicht weg weht, aber zum anderen die notwendige Luftzirkulation unter den Paletten gegeben ist. chtung: Die werkseitige Verpackung dient nur als Schutz der Elemente während des Transports vom Werk bis zur Baustelle. Ungeachtet der obigen Maßnahme wird die langzeitige Lagerung der Elemente im Freien nicht empfohlen. PS: Weitere Richtlinien entnehmen Sie bitte unserem Beiblatt nlieferungskontrolle, das der uftragsbestätigung beigelegt ist oder fordern Sie es bei uns an. Telefon: VELFC /S

5 Installation, 1/11 - reas for fixing Indbygning, 1/11 - Områder for befæstigelse Montage, 1/11 - Områden för infästning Einbau, 1/11 - Befestigungsbereiche reas for fixing. No sealant material beyond the dotted line. Områder for befæstigelse. Kun fugemateriale til den stiblede streg. Områden för infästning. Inget fogmaterial framför den streckade linjen. Befestigungsbereiche. Keine Versiegelung vor dem Kompriband. VELFC 200 ENERGY / VELFC Edge VELFC 200 DGU (UK/IE only) VELFC 200 with cover profile med fugeprofil med fogprofil min VELFC Classic / Ribo opening double + triple glazing 2-lags + 3-lags VELFC Classic / Ribo fixed triple glazing 3-lags rude Sealing solution 2 only! Kun fugeløsning 2! Bara foglösning 2! VELFC Classic / Ribo fixed double glazing 2-lags rude 2-glas + 3-glas kassett 2-fach + 3-fach Verglasung 3-glas kassett 3-fach Verglasung 2-glas kassett 2-fach Verglasung VELFC 500 VELFC Ribo / Classic doors Inward opening Indadgående VELFC Ribo / Classic doors Outward opening Udadgående VELFC In mm see text VELFC In 3mm see text Element 1.5m 2 and max. width 00mm: Permanent fixing area 1 or 2 Endelig befæstigelse 1eller 2 Slutlig fastsättning 1 eller 2 Bleibender Befestigung 1 oder B Element >1.5m 2 or max. width >00mm: 1. Provisional, 2. Permanent 1. Foreløbig, 2. Endelig 1. Provisorisk, 2. Slutlig 1. Vorläufige, 2. Bleibender 6 VELFC /S.19

6 Installation, 2/11 - Fixing methods + perimeter sealing Indbygning, 2/11 - Befæstigelsesmetoder + fugeløsninger Montage, 2/11 - Monteringsmetod + foglösningar Einbau, 2/11 - Montagemethoden + Fugenlösung Fixing can be achieved using 2 different methods: 1. Direct fixed through the wood frame from the internal side into suitable load bearing structure. Cover caps will then be used to cover drill holes. 2. Strap fixed to the outside edge of the wood frame back to the internal load bearing structure. Straps will be VELFC Installation lugs (or be galvanised mild steel to a minimum thickness of 3mm or 10gauge, and a minimum width of 50mm) Befæstigelse foregår typisk på en af følgende måder: 1. Direkte gennem karmen (i de tilladte områder, se side 6) ind i bærende murværk. Borehuller dækkes med propper. 2. VELFC Montagebeslag (eller andre egnede beslag) monteret på karmens yderside, og som fastgøres i bagmuren. Montering kan utföras på två olika sätt: 1. Direkt genom karmen (i de tillåtna områdena, se s. 6) in i bärande del av vägg. vtal om förborrning kan göras vid orderavklaring. 2. Genom VELFC Monteringsbeslag (eller lämpliga beslag) som monteras på karmens yttersida och sedan fastgör i väggkonstruktion. Die Befestigung erfolgt in der Regel auf eine der folgenden rten: 1. Direkt durch den Rahmen (in den zulässigen Bereichen, siehe Seite 6) im tragenden Mauerwerk. Bohrlöcher sind mit Pfropfen abzudecken. 2. Mit Hilfe von geeigneten Beschlägen an der ußenseite des Rahmens, die in der Rückwand befestigt werden. VELFC design or standard interface details should be followed at all times. Standard interface details can be downloaded from Indbygningstegninger kan downloades fra Inbyggnadsritningar kan laddas hem från Einbauzeichnungen können unter downgeloadet werden. a. b. c. a. b. c. f. c. In visible areas, VELFC LTD recommends solution 1: a. Silicone sealant (e.g. rbosil 1090) b. Backer rod c. Pu foam or insulation d. ir e. Expanding joint sealant (e.g. Compriband 600) N.B. No mortar sealant with VELFC Ribo and Classic. VELFC /S anbefaler en totrins fuge, løsning 1 eller 2: a. Fugemasse* b. Polyethylen rundprofil c. Isolering d. Luft e. Ekspanderende fugebånd (fx ISO-BLOCO 600) * Mørtelfuger kan beskadige aluminiumen i karm og ramme. Sådanne skader dækkes ikke af produktgarantien. 1. UK DK SE d. e. 2. DK SE d. b. a. 3. DE d. e. VELFC /S rekommenderar en tvåstegsfog lösning 1 eller 2: a. Fogmassa* b. Polyetylen rundprofil (bottningslist) c. Isolering d. Luft e. Expanderande fogband * Mortel lederna kan skada aluminiumet i karm och båg. Sådana skador täcks inte av produktgarantin. VELFC empfehlt Fugenlösung 3: f. Butylband c. Isolierung d. Luft e. Kompriband VELFC /S.19 7

7 Installation, 3/11 - Preparation of structural opening + element Indbygning, 3/11 - Forberedelse af murhul + element Montage, 3/11 - Förberedelse av vägghål + element Einbau, 3/11 - Vorbereitung von Maueröffnung + Element To support the window / door in the required position: Place packers in a level position with the ends against the jambs and underneath eventual mullions. N.B. Please refer to VELFC construction issue drawings. Windows / doors may not be used to support the building structure. Til understøtning af vindue/dør i ønsket højde: Læg klodser i vater. De skal ligge i sidekarmenes forlængelse samt under eventuelle lodposte. OBS: Vinduer/døre må ikke optage laster fra den øvrige bygning (jvf. VinduesIndustriens Tekniske Bestemmelser). Som stöd för fönster/dörr i önskad höjd läggs klotsar i jämnhöjd och med ändarna mot sidokarmarnas förlängning och under lodpost. OBS: Fönster/dörrar får inte ta upp last från byggkonstruktionen i övrigt. Vid annan montagelösning hänvisar vi till VELFC B, tel: Zur Unterstützung des Fenster-/Tür-elements in der gewünschten Höhe: Platzieren Sie Klötze waagerecht. Die Klötze müssen mit den Enden gegen die seitlichen Rahmenteile und unter Pfosten platziert sein. Remove eventual protective wrapping, protection corners, staples etc. Fjern evt. beskyttelsesemballage, emballagehjørner, klammer osv. vlägsna skyddande emballage, emballagehörn, klamrar osv. Entfernen Sie die Schutzverpackung, Eckschutzverpackungen, Klammern usw. B Either () attach self-adhesive, pre-compressed joint sealant (e.g. Compriband 600) along the external edge of the frame (see placing of joint sealant, Installation 2/11, p. 7). N.B. Follow the supplier s installation instructions for joint sealant! Or (B) apply sealing compound after installation of the window - see Installation 1/11, p. 6. Enten () fastgør ekspanderende fugebånd af anerkendt fabrikat (fx ISO-BLOCO 600) langs karmens udvendige kant (se placering af fugebånd, Indbygning 2/11, side 7). OBS: Vi henviser til SBI anvisning 177 samt anvisninger i FSO Fugeguide om korrekt brug af fugebånd. Følg altid fugebåndleverandørens anvisninger! Eller (B) indlæg fugemasse efter montage af vinduet - se Indbygning 1/11, side 6. ntingen () fäst självhäftande, förkomprimerat fogband längs karmens utsida (se placering av fogband, Montage 2/11, sid. 7). OBS: Följ leverantörens anvisningar för fogbandet! Eller (B) applicera fogmassa efter montage av fönstret - se Montage 1/11, sid. 6. Befestigen Sie selbstklebendes Kompriband um die äußeren Kanten des Rahmens () ) (siehe Plazierung des Kompribands, Einbau 2/11, Seite 7). PS: Bitte beachten Sie bei der nbringung des Kompribands die Montageanleitung des Herstellers! 8 VELFC /S.19

8 Installation, 4/11 - Pre-fixing + fixing points Indbygning, 4/11 - Fixering + fastgørelsespunkter Montage, 4/11 - Fixering + fästpunkter Einbau, 4/11 - Fixierung + Befestigungspunkte B = B (± 2mm) = B ± 2mm. For VELFC 200 sliding doors = B ± 1mm. See more on p = B ± 2mm. For VELFC 200 skydedøre = B ± 1mm. Se side = B ± 2mm. För VELFC 200 skjutdörr gäller = B ± 1mm. Se sid = B ± 2mm. Für VELFC 200 Schiebetür nur = B ± 1mm. Siehe Seite Pre-fixing. Place the window / door in the structural opening and pre-fix it at all four corners plumb and level. The distance between the frame and the wall must be the same on all sides. N.B. The front edge of the window should always be set back 25-40mm from the front edge of the facade. Otherwise drainage it required. The sidehung elements require a minimum distance of 10mm for the sealant between frame and wall. Fixering. Placér vindue/dør i murhullet og fixér det i alle hjørner, i lod og vater. fstand mellem karm og mur skal være ensartet. OBS Forkant vindue bør altid trækkes 25-40mm tilbage fra forkant mur. Placeres vinduet længere fremme skal afvanding sikres. Sidehængte elementer kræver min. 10mm kalfatringsfuge i hængselssiden. Fixering. Placera fönstret/dörren i öppningen och fixera den lodrätt och vågrätt i alla hörn. vståndet mellan karm och fasad ska vara detsamma runt hela elementet. OBS: Fönstrets yttersta del får placeras 25-40mm indraget utanför fasadliv. Om fönstret placeras längre ut skall vattendränering säkras. Sidohängda elementen kräver en fog på min 10mm i gångjärnssidan mot fasaden. Fixierung. Platzieren Sie das Fenster-/Türelement im Mauerloch und fixieren Sie es an allen vier Ecken. Überprüfen Sie, dass das Element waagerecht und im Lot ist. (Diagonalmaß prüfen!) Der bstand zwischen Rahmen und Mauer muss überall gleich sein. chtung: Falls das Fenster weiter nach vorne oder bündig mit der Fassade eingebaut wird, müssen Maßnahmen zur Entwässerung gemacht werden. Bei Drehflügels ist eine minimum 10mm breite Fuge auf der Beschlagseite zum Mauerwerk erforderlich. Das Fenster muss 25-40mm von der ußenseite der Mauer zurückgezogen sein. 2700mm mm mm 1800mm mm mm 00mm mm mm mm 0mm - 00mm 0mm - 00mm 00mm mm 0mm mm 1800mm mm 2700mm mm Fixing points. The distance between the fixing points must not exceed 900mm. Fixing must start mm from jamb corners. Exceptions for: a. the head and cill in elements <00mm) b. 2-leaf doors should always be fixed below the the French casement mullion. c. VELFC Inward opening elements require more fixing points. See p d. Sliding casement doors with 24mm threshold require more fixing points. See p. 41. Fastgørelsespunkter: Minimum pr. 900mm. Sidekarme: mm fra hjørnet. Undtagelser: a. Overkarm og bundkarm i elementer 0-00mm. b. 2-fløjede døre kræver som minimum fastgørelse under posten. c. VELFC In kræver flere fastgørelsespunkter. Se side d. Skydedør med 24mm bundstykke kræver flere fastgørelsespunkter. Se side 41. Fästpunkter. vståndet mellan fästpunkterna får inte överstiga 900mm. Infästning ska börja mm från sidkarmens hörn. Undantaget: a. Överkarm och bottenkarm i elementer 0-00mm. b. 2-luft dörrar kräver som minimum infästning under posten. c. VELFC In kräver flera infästningspunkter. Se sida d. Skjutdörr med 24mm tröskel kräver flera infästningspunkter. Se sida 41. Befestigungspunkte. Der bstand zwischen den Befestigungen darf 800mm nicht überschreiten. Die Befestigung erfolgt mm ab der Ecke des Seitenrahmens. usnahme: a. Ober- und Unterrahmen in Elementen à 0-00mm. b. 2-flüglige Türen bedürfen minimum Befestigung unter dem Pfosten. c. VELFC In erfordert zusätzliche Befestigungspunkte. Siehe Seite d. Schiebetür mit 24mm Bodenschwelle erfordert zusätzliche Befestigungspunkte. Siehe Seite 41. VELFC /S

9 Installation, 5/11 - Final fixing Indbygning, 5/11 - Endelig befæstigelse Montage, 5/11 - Slutlig infästning Einbau, 5/11 - Endgültige Befestigung Final fixing. Place packers around the element at fixing points, and level with hinges and lock (). Thereafter pre-drill holes for fixing and tighten the screws. VELFC components must be fixed within certain limited areas - see p. 6, Installation 1/11. Befæstigelse. Opklods elementer ud for alle fastgørelsespunkter samt hængsler og slutblik (). Forbor derefter til dyvler eller anden fastgørelse og skru elementet fast. Befæstigelse af VELFC komponenter kun i bestemte områder - se side 6, Indbygning 1/11. Infästning. Klotsa elementet vid alla fästpunkter samt gångjärn och slutbleck (). Förborra därefter för karmskruv eller liknande och skruva fast. Infästning av VELFC komponenter måste ske inom bestämda områden - se sida 6, Montage 1/11. Befestigung. Verklotzen Sie das Element neben den Befestigungspunkten und allen Scharnieren, und dem Schließblech (). Danach bohren Sie zum Dübeln oder einer anderen Befestigungsart vor und schrauben Sie das Element fest. Die Befestigung von VELFC Elementen muss innerhalb gewisser Bereiche vorgenommen werden - siehe Seite 6, Einbau 1/11. Z Z Z Z Z<200mm N.B. Door fixing: The threshold should be packed and installed level at the full length. The distance between packers below the threshold in casement, sliding casement patio and entrance doors must not exceed 200mm (Z). Make sure that thresholds are firmly supported, especially at the front, to avoid distortion of the frame. OBS: Befæstigelse af døre: Ved opklodsning af terrasse-, skyde- og facadedøre placeres en fast klods mellem karm og murværk. Dør-bundstykket opklodses og monteres helt vandret, og afstanden mellem opklodsninger må højst være 200mm (Z). Bundstykker i terrassedøre, facadedøre og faste sidepartier samt 70mm bundstykke i skydedør skal understøttes så langt fremme som muligt for at undgå at bundstykket vrider. OBS: Infästning av dörrar: Vid uppklotsning av terrass-, skjut- och ytterdörrar placeras en fast klots mellan karm och vägg. Tröskel ska klossas och monteras helt vågrätt, och avståndet mellan klossar får inte överstiga 200mm (Z). Tröskel i fönster- och terrassdörrar, ytterdörrar och fast sidoparti samt 70mm tröskel i skjutdörr måste klossas upp så långt fram som möjligt för att undvika vridning av bågen. Tipp: Befestigung von Türen: Verklotzen Sie das Terrassentür-, Schiebetür- oder Eingangstürelement neben allen Scharnieren, dem Schließblech () und den Befestigungspunkten. Der Unterrahmen muss ganz waagerecht sein und der bstand zwischen den Klötzen unter Türen darf 200mm nicht überschreiten (Z). Unterrahmen in Terrassentüren, Eingangstüren und festen Nebenpartie sowie 70mm Unterrahmen bei Schiebetüren müssen so weit wie möglich nach vorne abgestützt werden um Schieflage zu vermeiden. VELFC 200 sliding casement door with 24mm threshold require special support and fixing. Please follow the installation instructions on p VELFC 200 skydedør med 24mm bundstykke kræver speciel understøtning og flere fastgørelsespunkter. Følg den særlige montagevejledning på side VELFC 200 skjutdörr med 24mm tröskel kräver särskild uppklossning och flera infästningspunkter. Följ installationsanvisningar på sid Die VELFC 200 Schiebetür mit 24mm Unterrahmen erfordert besondere Unterstützung und Befestigungspunkte. Befolgen Sie die spezifischen Monatgeanleitung auf Seite VELFC /S.19

10 Installation, 6/11 - Vertical window ribbon Indbygning, 6/11 - Lodret montering Montage, 6/11 - Vertikal montering Einbau, 6/11 - Vertikale Montage Correct placing of support packers Rigtig opklodsning Korrekt klotsning Richtige Verklotzung Wrong placing of support packers Forkert opklodsning Felaktig klotsning Falsche Verklotzung Weight - Vægt - Vikt - Gewicht max 900mm (D: max 800mm) When installing curtain walling please ensure that the support packers used between the elements are placed directly on top of the jambs. Heads and cills must be coupled with screws. The distance between the fixing points must not exceed 900mm. drip flashing is required for at least every third meter. Tip: When coupling elements, a camber on heads and cills may be advantageous. N.B. VELFC 200 corner windows may not be installed directly on top of each other. Når elementer monteres ovenpå hinanden, skal opklodsningen mellem dem ligge direkte over sidekarmene. Sammenkobling af over- og bundkarm skal ske med skruer. fstanden mellem befæstigelse må ikke overstige 900mm. Vandnæse kræves for min. hver 3 meter. Tip: Ved sammenkobling kan over/bundkarm med fordel gives en pilhøjde. OBS: VELFC 200 hjørnevinduer må ikke indbygges ovenpå hinanden. När fönster monteras ovanpå varandra ska klotsningen mellan fönstren ligga direkt vid sidokarmarna. Överkarm och bottenkarm kopplas ihop med skruvar. vståndet mellan fästpunkterna får inte överstiga 900mm. Dropprofil krävs för minst var 3 meter. Tips: Vid sammankoppling kan över-/bottenkarm med fördel böjas lätt uppåt. OBS: VELFC 200 hörnfönster får inte monteras ovanpå varandra. Werden Elemente übereinander montiert, ist zwischen den Elementen eine Koppel-leiste einzubauen. Bei Fassaden höher als 3500mm werden eine 16 mm Koppelleiste sowie ein Wasser-nasenprofil benötigt. Die Wassernase sollte mindestens jeden 3. Meter eingesetzt werden. Der Befestigungsabstand darf max. 800mm betragen. VELFC /S.19 11

11 Installation, 7/11 - Insulation + sealing Indbygning, 7/11 - Isolering + fugning Montage, 7/11 - Isolering + fogning Einbau, 7/11 - Isolierung + Fugen Fill the cavity with mineral wool blanket or pu foam from the inside. For sound reduction and fire protection, the cavity must be completely filled with mineral wood blanket, compressed hard to avoid air pockets. lways follow the instructions of the supplier. Stop med mineraluldfilt fra indvendige side. Til brand- og lydisolering stoppes 3 gange så hårdt som normalt for at undgå luftflommer. Følg altid materialeleverandørens anvisninger. Isolera med mineralull från insidan. För brand- och ljudisolering fylls tre gånger så mycket som normalt för att undvika luftfickan. Följ alltid leverantörens anvisningar. Füllen Sie mit Mineralwolle oder PU-Schaum von der Innenseite. Für Feuer- und Schallschutz bitte nur geprüfte Schäume verwenden. Bitte beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers. In visible areas, make a joint packing with backer rod of appropriate size. Place the backer rod at the depth recommended by the sealing compound supplier. Lav bagstopning for fugen fx med passende stort polyethylen rundprofil. nbring profilet i den dybde, fugemasse-leverandøren angiver. Placera ett stopp för fogen i form av bottningslist av polyetylen. Placera bottningslisten på det djup som leverantören av fogmassan anger. Dichten Sie die Fuge z.b. mit einer ausreichend großen PE-Rundschnur ab. Platzieren Sie das Profil in der vom Hersteller empfohlenen Tiefe. In visible areas the window is sealed on the internal side, and all areas on the external side where appropriate (depending on solution), using expanding sealing compound. Please follow the instructions of the supplier. Vinduet fuges indvendigt og evt. udvendigt med elastisk fugemasse i henhold til leverandørens anvisninger. Fönstret fogas invändigt och ev. utvändigt med elastisk fogmassa enligt leverantörens anvisningar. Das Fenster ist innen mit elastischer Fugenmasse laut den nweisungen des Lieferanten zu verfugen. If using masking tape on the internal frames, we recommend 3M Masking Tape 201E. Ensure the tape is removed as soon as possible and before the paint has dried. Hvis du bruger malertape, anbefaler vi 3M Masking Tape 201E. Sørg for, at tapen fjernes så hurtigt som muligt, og inden malingen er tør. Om du använder maskeringstejp, rekommenderar vi 3M Maskeringstejp 201E. Se till att tejpen avlägsnas så snart som möjligt och innan färgen har torkat. Falls bdeckband genutzt wird, empfehlen wir das 3M bdeckband 201E. Stellen Sie sicher, dass das Band sobald wie möglich entfernt wird, und immer bevor die Farbe völlig getrocknet ist. VELFC /S.19

12 Installation, 8/11 - Operation Checks Indbygning, 8/11 - Efter veludført montage Montage, 8/11 - Efter utfört montage Einbau, 8/11 - Vor bnahme eines Bauvorhabens Lubrication of espagnolette handle: Clean all the bolts, apply 2 or 3 drops of acid free oil/spray a lubricating oil to each of them, and activate the espagnolette handle. Smøring af paskvilsystem: Rens alle kolver for snavs, giv dem 2-3 dråber syrefri olie hver og aktiver paskvilgrebet. Smörjning af spanjoletthandtag: Rengör alla kolvar från smuts, droppa i 2-3 droppar syrafri olja i varje kolv och vrid handtaget. Ölen des Paskvilsystems: Reinigen Sie alle Sperrstifte von Staub und Schmutz, ölen Sie diese mit mit 2-3 Tropfen säurefreiem Silikonöl und bewegen Sie mehrmals den Paskvilgriff, damit sich das Mittel verteilt. Remove the dirt from all slide rails and click vents. Rens alle glideskinner for snavs og støvsug friskluftventiler for byggestøv. Rengör alla glidskenor från smuts och dammsug friskluftsventilerna från byggdamm. Reinigen Sie alle Gleitschienen von Staub und Schmutz. VELFC 200 / VELFC Edge VELFC 200 / VELFC Edge VELFC Ribo VELFC Classic Eventually apply 2 or 3 drops of acid free oil to all the hinges - except, do not oil hinges on VELFC 500 System aluminium door. N.B. s all VELFC windows are properly lubricated before installation, the above mentionned services can be performed at additional cost should they be required. Giv alle hængsler 2-3 dråber syrefri olie. OBS: Hængslerne i VELFC 500 alu-døre må ikke smøres. Ge alla gångjärn 2-3 droppar syrafri olja. Ölen Sie alle Scharniere mit 2-3 Tropfen säurefreiem Silikonöl. PS: Die Schaniere in VELFC 500 luminiumstüren darf nicht öliert werden. Check that all elements open and close smoothly. If not - please adjust as shown on the opening function page. Tjek at alle rammer åbner og lukker gnidningsløst. Finjuster eventuelt - se under åbnefunktionen. Friktionsbremsen justeres efter de lokale vindforhold. Kontrollera att alla bågar öppnar och stänger mjukt. Finjustera eventuellt - se öppningsfunktionen. Friktionsbromsen justeras efter de lokala vindförhållandena. Überprüfen Sie, dass sich alle Flügel reibungslos öffnen und schließen. Justieren Sie nach Bedarf - siehe unter die Öffnungsfunktion. fter installation and sealing, please remove the spacer block next to the handle. fstandsbrik ved grebet fjernes efter montage og fugning af vinduet. Distansbrickan vid handtaget avlägsnas när fönstret har monterats och fogats. Der bstandklotz am Griff ist nach Montage und Verfugen des Fensters zu entfernen. ny damage to sash or frame must be repaired to ensure your warranty. For opretholdelse af garanti skal skader i overfladebehandlingen på karmtræ og aluminium udbedres. För att garantin ska gälla måste skador i ytbehandling och aluminium åtgärdas. Zur Wahrung der Garantie muss jede Beschädigung an Rahmen oder Flügel beseitigt werden. VELFC /S.19 13

13 Installation, 9/11 - Couplings in general Indbygning, 9/11 - Sammenstillinger, generelt Montage, 9/11 - Sammanställningar, generell Einbau, 9/11 - Kopplungen, generell Couplings should be made with a gap of minimum 8mm. If the elements are hinged next to each other, a gap of 15mm is required when coupling casement doors, sidehung opening windows, and tophung reversible windows with sidehung opening windows. Tip: find more examples of couplings on or For information about perimeter sealing please refer to p. 7, Installation 2/11. Sammenstillinger skal udføres med minimum 8mm afstand mellem karmene. Sammenstilling med knasfuge er ikke tilladt. VELFC 200 sidehængte rammer og vendevinduer i kombination med sidehængte kræver dog en afstand på 15mm mellem karmene, hvis elementerne er hængslet mod hinanden. Tip: find flere sammenbygninger på Vedrørende fugeløsning se side 7, Indbygning 2/11. Sammanställningar skall genomföras med ett minimum av 8 mm avstånd mellan karmarna. VELFC 200 terrassdörrar, sidohängda fönster och vändbara fönster i kombination med sidohängda kräver dock 15mm avstånd om de hänger mot gångjärn. Tips: Fler sammanställningar finns på Beträffande foglösning se sid 7, Montage 2/11. Für den Zusammenbau 2er Elemente wird eine Koppelleiste von mind. 8mm Breite benötigt. Eine Breite von 16mm ist erforderlich, bei Kombination von Drehfenster/-türen sowie bei Kombination von Wendefenster mit Drehfenster/-türen, wenn diese gegeneinander laufen. Tipp: Weitere Kopplungsmöglichkeiten finden Sie unter Installation - VELFC 200 DGU Couplings VELFC VELFC 200 Horizontal coupling VELFC VELFC 200 Horizontal coupling with coupling profile VELFC VELFC 200 Vertical coupling VELFC VELFC 200 Vertical coupling with drip flashing. When coupling elements the drip flashing must be used for every third meter. See installation of drip flashing on p VELFC VELFC internal cornerpost detail VELFC VELFC external cornerpost detail VELFC VELFC external cornerpost detail with 45 cut frame 14 VELFC /S.19

14 Installation, 10/11 - Couplings Indbygning, 10/11 - Sammenstillinger Montage, 10/11 - Sammanställningar Einbau, 10/11 - Kopplungen VELFC 200 ENERGY - VELFC 200 ENERGY* Horizontal coupling Vandret sammenstilling Horisontell sammanställning Waagerechte Kopplung VELFC 200 ENERGY - VELFC 200 ENERGY* Horizontal coupling with coupling profile Vandret sammenstilling med sammenstillingsliste Horisontell sammanställ. med sammanställ.sliste Waagerechte Kopplung mit Kopplungsleiste VELFC 200 ENERGY - VELFC 200 ENERGY* Vertical coupling Lodret sammenstilling Vertikal sammanställning Senkrechte Kopplung VELFC 200 ENERGY - VELFC 200 ENERGY* 90 external cornerpost detail 90 udvendig hjørnesamling 90 utåtgående hörnsammanställning 90 äußere Eckverbindung VELFC 200 ENERGY - VELFC 200 ENERGY* 135 external cornerpost detail 135 udvendig hjørnesamling 135 utåtgående hörnsammanställning 135 äußere Eckverbindung VELFC 200 ENERGY - VELFC 200 ENERGY* 90 internal cornerpost detail 90 indvendig hjørnesamling 90 inåtgående hörnsammanställning 90 innere Eckverbindung VELFC 200 ENERGY* - VELFC In VELFC 200 DGU - VELFC In Inward opening system (N.B. X illustrates the 150mm alignments profiles delivered separately) Indadgående system (OBS: X illustrerer 150mm placeringsprofiler, som medleveres løst) Inåtgående system (OBS: Xillustrerar 150mm anpassningsprofilerna som levereras separat) Einwärts öffnende System (PS: X illustriert die separat gelieferten 150mm usrichtungsprofile) VELFC Ribo - VELFC In Inward opening system Indadgående system Inätgäende system Einwärts öffnende System Factory fitted /Monteret fra fabrik / Fabriksmonterad / Montiert ab Werk 1. Cover profile, 2. Coupling profile, 3. Bond breaker tape 1. Dækprofil, 2. Sammenstillingsliste, 3. Fugetape 1. Täckplåt, 2. Sammanställningslist, 3. Fogtape 1. Deckplatte, 2. Kopplungsleiste, 3. Fugentape Supplied separately /Løst medleveret / Löst levererad / Separat geliefert mm alignment profile mm placeringsprofil mm anpassningsprofil mm usrichtungsprofil * VELFC Edge is coupled likewise. * VELFC Edge sammenstilles tilsvarende. * VELFC Edge sammanställs liknande. * VELFC Edge ist ähnlich gekoppelt. VELFC /S.19 15

15 90 Installation, 11/11- Couplings Indbygning, 11/11 - Sammenstillinger Montage, 11/11 - Sammanställningar Einbau, 11/11 - Kopplungen 135 VELFC Ribo alu - VELFC Ribo alu Horizontal coupling Vandret sammenstilling Horisontell sammanställning Waagerechte Kopplung VELFC Ribo alu - VELFC Ribo alu 90 external cornerpost detail 90 udvendig hjørnesamling 90 utåtgående hörnsammanställning 90 äußere Eckverbindung 5 VELFC Ribo alu - VELFC Ribo alu 135 external cornerpost detail 135 udvendig hjørnesamling 135 utåtgående hörnsammanställning 135 äußere Eckverbindung 115 N.B. ll couplings between VELFC 200 and VELFC Ribo must be fitted with a cover profile. OBS: Husk dækprofil ved sammenstilling af VELFC 200 og VELFC Ribo / Classic OBS: Kom ihåg täckplåt vid sammanställning av VELFC 200 och VELFC Ribo / Classic PS: Kopplungen von VELFC 200 mit VELFC Ribo Türen erfordern bauseitige Lösungen. VELFC Ribo wood - VELFC Ribo wood Horizontal coupling Vandret sammenstilling Horisontell sammanställning Waagerechte Kopplung VELFC Classic alu - VELFC Classic alu Vandret sammenstilling Horisontell sammanställning Waagerechte Kopplung VELFC 200 ENERGY* - VELFC Ribo Outward opening door (N.B. cover profile) Udadgående dør (OBS: dækprofil) Utåtgående dörr (OBS: täckplåt) uswärts öffnende Tür (PS: Deckplatte) VELFC 200 ENERGY* - VELFC Ribo Outward opening door (N.B. cover profile) Udadgående dør (OBS: dækprofil) Utåtgående dörr (OBS: täckplåt) uswärts öffnende Tür (PS: Deckplatte) VELFC 200 ENERGY* - VELFC 500 Outward opening door Uddadgående dør Utåtgående dörr uswärts öffnende Tür VELFC 200 ENERGY* - VELFC Ribo Inward opening door (N.B. cover profile) Indadgående dør (OBS: dækprofil) Inåtgående dörr (OBS: täckplåt) Einwärts öffnende Tür (PS: Deckplatte) VELFC 200 ENERGY* - VELFC Ribo Inward opening door (N.B. cover profile) Indadgående dør (OBS: dækprofil) Inåtgående dörr (OBS: täckplåt) Einwärts öffnende Tür (PS: Deckplatte) VELFC 200 ENERGY* - VELFC 500 Inward opening door Indadgående dør Inåtgående dörr Einwärts öffnende Tür 16 VELFC /S.19

Installation guide Montagevejledning Montagevägledning Montageanleitung

Installation guide Montagevejledning Montagevägledning Montageanleitung Check Health and Safety regulations for correct handling. Anvend altid egnet løftegrej. Använd alltid lämplig lyftutrustning. Immer geeignetes Hebezeug anwenden. Installation guide 05.2018 Montagevejledning

Læs mere

Table of contents Indholdsfortegnelse Innehåll Inhaltsverzeichnis

Table of contents Indholdsfortegnelse Innehåll Inhaltsverzeichnis Table of contents Indholdsfortegnelse Innehåll Inhaltsverzeichnis English Dansk Svenska Deutsch 1. To ensure warranty ng. produktgarantien Gällande produktgarantin Über die Produktgarantie 4 2. Receipt

Læs mere

Table of contents Indholdsfortegnelse Innehåll Inhaltsverzeichnis

Table of contents Indholdsfortegnelse Innehåll Inhaltsverzeichnis Table of contents Indholdsfortegnelse Innehåll Inhaltsverzeichnis English Dansk Svenska Deutsch 1. To ensure warranty ng. produktgarantien Gällande produktgarantin Über die Produktgarantie 4 2. Receipt

Læs mere

Installation guide Montagevejledning Montagevägledning Montageanleitung

Installation guide Montagevejledning Montagevägledning Montageanleitung Check Health and Safety regulations for correct handling. Anvend altid egnet løftegrej. Använd alltid lämplig lyftutrustning. Immer geeignetes Hebezeug anwenden. Installation guide 07.2016 Montagevejledning

Læs mere

Installation guide Montagevejledning Montagevägledning Montageanleitung

Installation guide Montagevejledning Montagevägledning Montageanleitung Check Health and Safety regulations for correct handling. nvend altid egnet løftegrej. nvänd alltid lämplig lyftutrustning. Immer geeignetes Hebezeug anwenden. Installation guide 09.2011 Montagevejledning

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

FlexiManual Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual. Supplement to FlexiManual User Manual

FlexiManual Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual. Supplement to FlexiManual User Manual FlexiManual Corner Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiManual Manual Supplement to FlexiManual User Manual Nachtrag zum FlexiManual Benutzerhandbuch PDF 5999 / 01.07.2019

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

FUTURA. H x 6. Minst två personer krävs för att sätta upp det här staketet. Det skal være minst to personer ved montering av dette gjerdet.

FUTURA. H x 6. Minst två personer krävs för att sätta upp det här staketet. Det skal være minst to personer ved montering av dette gjerdet. FUTURA Der skal være min. 2 personer til opstilling af dette hegn. Minimum two people are needed to set up this fence. Es werden mindestens 2 Personen für das Aufstellen dieses Zauns benötigt. Compter

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

Bjælkesko Type U. Beam shoes Type U. Balkenschuhe Typ U DK UK D

Bjælkesko Type U. Beam shoes Type U. Balkenschuhe Typ U DK UK D DK UK D Anvendelse: Bjælkesko anvendes til samling af bjælker og bjælkelag i samme plan, såvel træ mod træ, som træ mod beton eller murværk. Beslagene: Er udført i 2 mm varmforzinket stålplade og forsynet

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

ANVISNING! MONTERINGSVEJLEDNING ZELALUX TRÆ-KOMPOSIT-ALU VINDUER OG DØRE. Vejl. vægtgrænser. Under 15 kg kg. Over 35 kg

ANVISNING! MONTERINGSVEJLEDNING ZELALUX TRÆ-KOMPOSIT-ALU VINDUER OG DØRE. Vejl. vægtgrænser. Under 15 kg kg. Over 35 kg MONTERINGSVEJLEDNING ZELALUX TRÆ-KOMPOSIT-ALU VINDUER OG DØRE ANVISNING! Der skal som hovedregel anvendes tekniske hjælpemidler til løft af vinduer og døre Vejl. vægtgrænser ved håndtering i underarmsafstand

Læs mere

frame bracket Ford & Dodge

frame bracket Ford & Dodge , Rev 3 02/19 frame bracket 8552005 Ford & Dodge ITEM PART # QTY DESCRIPTION 1 00083 8 NUT,.50NC HEX 2 00084 8 WASHER,.50 LOCK 3 14189-76 2 FRAME BRACKET 4 14194-76 1 411AL FRAME BRACKET PASSENGER SIDE

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

Assembly Instructions. ROLZ-2 Portable AV/Conference Center

Assembly Instructions. ROLZ-2 Portable AV/Conference Center 1 Assembly Instructions ROLZ-2 Portable AV/Conference Center Rolz-2 Portable AV/Conference Center Part Drawing Description Qty Part Drawing Description Qty Hardware List A 1 ½ Flat Head Screw 2 EA P-1

Læs mere

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows

PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING. windows PRO TEC 7 MULTI MONTAGEVEJLEDNING windows INDHOLD 01 Modtagelse og opbevaring... 3 02 Starthjælp.... 4 03 Facadedør... 5 04 Terrassedør... 9 05 Topstyret vindue... 13 06 Sidehængt vindue... 17 07 Sidestyret

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther. Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther. Mounting instruction (GB) Trays for Panther

Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther. Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther. Mounting instruction (GB) Trays for Panther Monteringsvejledning (DK) Borde til Panther Monteringsanvisning (SV) Borde för Panther Mounting instruction (GB) Trays for Panther Montage-handleiding (NL) Werkblad voor de Panther rolstoel Montageanleitung

Læs mere

SfB(31)X Montagevejledning Installa Ins tion guide Montagevägledning vägledning 09.2006

SfB(31)X Montagevejledning Installa Ins tion guide Montagevägledning vägledning 09.2006 fb(31)x Montagevejledning Installation guide Montagevägledning 09.2006 Det finder du i vejledningen Følg vejledningens anvisninger for at opretholde produktgarantien Modtagelse og opbevaring: Indbygning:

Læs mere

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960!

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960! Materials supplied: 1. (10) Zip Ties 2. (4) Hose Clamps 3. (2) Brake Duct Hose 4. (2) Brake Shields 5. (2) Front Brake Ducts ( Stock Fascia Only ) 6. (2) Washers 1 OD ( Stock Fascia Only ) 7. (8) Shims

Læs mere

ANVISNING! MONTERINGSVEJLEDNING ALUX TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE. Vejl. vægtgrænser. Under 15 kg kg. Over 35 kg

ANVISNING! MONTERINGSVEJLEDNING ALUX TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE. Vejl. vægtgrænser. Under 15 kg kg. Over 35 kg MONTERINGSVEJLEDNING ANVISNING! Der skal som hovedregel anvendes tekniske hjælpemidler til løft af vinduer og døre Vejl. vægtgrænser ved håndtering i underarmsafstand ALUX TRÆ/ALU VINDUER OG DØRE Under

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Podia samlevejledning

Podia samlevejledning Montering af Podia. Assembly of Podia. 1 af 12 Stykliste. Podia er bygget op omkring en Multireol (9 rums) og en Amfi trappe. Dertil består den af en bundplade, to balustre, to afskærmninger, tre madrasser

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu

MONTERING. Træ & Træ/Alu Træ & Træ/Alu MONTERINGSVEJLEDNING TIL VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Du skal huske at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. A B Udtag først

Læs mere

FlexiElectric Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiElectric Manual

FlexiElectric Corner. Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiElectric Manual FlexiElectric Corner Montagevejledning, Mounting Instructions, Montageanleitung, Tillæg til FlexiElectric Manual Supplement to FlexiElectric User Manual Nachtrag zum FlexiElectric Benutzerhandbuch PDF

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

DK - Vejledning ENG - Instruction manual x 532 mm 758 x 532 mm

DK - Vejledning ENG - Instruction manual x 532 mm 758 x 532 mm DK - Vejledning ENG - Instruction manual 1158 x 532 mm 758 x 532 mm DK - Læs monteringsanvisningen nøje igennem før montage/anvendelse. Kontrollere at alle dele er i pakken før montering. Kontakt forhandler

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 1 Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 2 Fast vindue 26 VELFAC 2 Topstyret vindue 2 VELFAC 220 Hjørnevindue VELFAC 229 Vendevindue 32 VELFAC 231

Læs mere

In this guide you will find: Follow the guide to ensure warranty

In this guide you will find: Follow the guide to ensure warranty fb(31)x Montagevejledning - 11.2008 Installation guide - 11.2008 Montagevägledning - 11.2008 Det finder du i vejledningen Følg vejledningens anvisninger for at opretholde produktgarantien Modtagelse og

Læs mere

MONTERING. Plast/PVC. Se monteringsvejledning for døre og vinduer

MONTERING. Plast/PVC. Se monteringsvejledning for døre og vinduer MONTERING Plast/PVC Se monteringsvejledning for døre og vinduer Monteringsvejledning til vinduer Afmontering af de gamle vinduer Husk at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMW2355A ADVARSEL! VESA Standarder: 100x100, 200x100, 200x200, Op til 35 kg. 300x300, 400x200 og 400x400

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMW2355A ADVARSEL! VESA Standarder: 100x100, 200x100, 200x200, Op til 35 kg. 300x300, 400x200 og 400x400 DANSK INSTALLATIONSEJLEDNING LMW2355A ESA Standarder: ægt: 100x100, 200x100, 200x200, Op til 35 kg. 300x300, 400x200 og 400x400 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5

Indholdsfortegnelse. Guide til afmontering af gamle vinduer 3. Guide til afmontering af gamle døre 4. Guide til montage af PVC vinduer 5 Montering Plastik 1 Indholdsfortegnelse Guide til afmontering af gamle vinduer 3 Guide til afmontering af gamle døre 4 Guide til montage af PVC vinduer 5 Guide til montage af PVC PLUS fastkarmsvinduer

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer Udvikling af VELFAC fra 1985 til i dag VELFAC, 2-lags rude (udgået 8) Konstruktion: træ/aluminium Rude: 4-16-4 Uw-værdi: 1,6 (2,9 i 1985) Energiklasse D, Eref: -40 Randzonetemperatur: 7,2º Markedsført

Læs mere

The art of heating. Hudevad Plan XV. Installation guide Monteringsvejledning Montageanleitung. EN ini.3s /0

The art of heating. Hudevad Plan XV. Installation guide Monteringsvejledning Montageanleitung. EN ini.3s /0 The art of heating Hudevad Plan XV Installation guide Monteringsvejledning Montageanleitung 1 Languages Sprog Sprache EN... 4 DK... 6 DE... 8 Tools Værktøj Werkzeug Tools needed for installation Nødvendigt

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af centralbremse på Panther. Mounting instruction (GB) Mounting central braking system on the Panther

Monteringsvejledning (DK) Montering af centralbremse på Panther. Mounting instruction (GB) Mounting central braking system on the Panther Monteringsvejledning (K) Montering af centralbremse på Panther Mounting instruction (G) Mounting central braking system on the Panther Montageanleitung () Montage der Zentralbremsessystem für den Panther

Læs mere

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle

VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle VELFAC Ribo alu og VELFAC Ribo træ Produktinformation til professionelle Pr. august 2012 VELFAC Ribo Et energivindue udviklet specielt til vinduesudskiftning VELFAC Ribo er specielt udviklet til vinduesudskiftninger

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle. Monteringsanvisning (SV) Montering av bord

Monteringsvejledning (DK) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle. Monteringsanvisning (SV) Montering av bord Monteringsvejledning (K) Montering af bord, armlæn til bord og legetøjsbøjle Monteringsanvisning (SV) Montering av bord Monteringsveiledning (N) Montering av bord, armlener til bord og leketøysbøyle Mounting

Læs mere

DOOR TECHNOLOGY - ORDER CATALOG. Lift&Slide Hardware

DOOR TECHNOLOGY - ORDER CATALOG. Lift&Slide Hardware DOOR TECHNOLOGY - ORDER CATALOG Lift&Slide Hardware Door Lift&Slide Multipoint Hardware Locking System Solid Product brass Information handle & 45mm plate series Application Range of applications for

Læs mere

SAMLEVEJLEDNINGER / COLLECTION GUIDES

SAMLEVEJLEDNINGER / COLLECTION GUIDES SAMLEVEJLEDNINGER / COLLECTION GUIDES INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1 MONTERINGSHULLER 3 ANGLE BORDBEN 5 PIN BORDBEN 9 LINK U - BEN 11 CROSS BUKKE 13 INDEX GENERAL 2 MOUNTING SPOTS 4 ANGLE TABLE LEGS 6

Læs mere

MONTERING. Træ & Træ/Alu. Se monteringsvejledning for døre og vinduer

MONTERING. Træ & Træ/Alu. Se monteringsvejledning for døre og vinduer MONTERING Træ & Træ/Alu Se monteringsvejledning for døre og vinduer Monteringsvejledning til vinduer Afmontering af de gamle vinduer Husk at kontrollere, om det nye vindue passer i murhullet, inden du

Læs mere

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER

MONTERING GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER Plastik GUIDE TIL MONTAGE AF VINDUER AFMONTERING AF DE GAMLE VINDUER Husk at kontrollere om det nye vindue passer i murhullet, inden du afmonterer det gamle vindue. Udtag først de gamle rammer. Brug rustløsende

Læs mere

Loire wave 140, Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung

Loire wave 140, Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung Loire wave 140, 40-40135-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6049 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 ** Ved

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel

DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel DK Tillykke med deres nye høj glans møbel. Det møbel som De netop har købt, er et møbel hvor overfladen er høj glans. Alt som placeres på dette møbel skal være beskyttet under bunden med filt eller lign.

Læs mere

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops 180 x 100 cm 100 x 100 cm Ø120 cm Ø70 cm Closeup Vedligeholdsvejledning til granit bordplader Tillykke med Deres nye stenbord. For at få mest glæde

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

FUTURA. ca. 200 cm. A x 6. B x 9 (B x 11) (B x 13)

FUTURA. ca. 200 cm. A x 6. B x 9 (B x 11) (B x 13) FUTURA Der skal være min. 2 personer til opstilling af dette hegn. Minimum two people are needed to set up this fence. Es werden mindestens 2 Personen für das Aufstellen dieses Zauns benötigt. Compter

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No / BM 875 III Art. No

Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No / BM 875 III Art. No Montage bjælkeklipper BM 870 III Art. No. 112871 / BM 875 III Art. No. 112872 Assembly scythe mower BM 870 III Art. No. 112871 / BM 875 III Art. No. 112872 Motor og driv enhed. Engine and drive unit. Løsdele

Læs mere

Loire straight 140,

Loire straight 140, Loire straight 140, 40-40130-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 **

Læs mere

Hahn KT-EV / KT-EN For entrance and side entrance doors

Hahn KT-EV / KT-EN For entrance and side entrance doors Hahn KT-EV / KT-EN For entrance and side entrance doors n For all common upstand dimensions from 5 to mm Hahn KT-EN Universal hinge with upstand fastening for entrance and side entrance doors Properties

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

Model Brugsanvisning Instruction manual

Model Brugsanvisning Instruction manual Model 11560 Brugsanvisning Instruction manual DK GB CAMPINGTOILET Dele Toiletlåg Toiletsæde Vandpåfyldningsstuds Pumpestempel Låsebeslag 10 liters skylletank Tømmetud Skyderventil Niveauindikator 20 liters

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer

Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Vejledning vedr. montering af dreje/kip vinduer Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt herfor. Vi gør opmærksom

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu

GENEREL VEJLEDNING. Træ & Træ/Alu GENEREL VEJLEDNING Træ & Træ/Alu OPMÅLING GUIDE TIL OPMÅLING AF VINDUER OG DØRE Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK).

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK). DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

VELFAC Ribo - vinduer og døre

VELFAC Ribo - vinduer og døre VELFAC Ribo - vinduer og døre Titel Side VELFAC Ribo 01 Sidehængt vindue 66 VELFAC Ribo 07 Sidestyret vindue 67 VELFAC Ribo 10 Fast vindue 68 VELFAC Ribo 12 Topstyret vindue 69 VELFAC Ribo 29 Vendevindue

Læs mere

Fitting instructions

Fitting instructions DK Monteringsvejledning Til lykke med Deres nye skydedørsgarderobe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset på mål, og indrettet efter Deres ønsker og behov. I denne vejledning er

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning R1 99850 / Rev. 16-04-2012 D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Hudevad P200. Technical datasheet

Hudevad P200. Technical datasheet Technical datasheet Key benefits Low, streamlined design Ideal in front of glazing to prevent cold draughts Available in two depths For high flexibility in usage Historical Kundenedfald Grøn energi Flat

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

VELFAC 200i - udadgående vinduer

VELFAC 200i - udadgående vinduer VELFAC i - udadgående vinduer Titel Side VELFAC 201i Sidehængt vindue 32 VELFAC 207i Sidestyret vindue 33 VELFAC 210i Fast vindue 34 VELFAC 212i Topstyret vindue 35 VELFAC 220i jørnevindue 36 VELFAC 229i

Læs mere

F1 PALLEREOL MONTERINGSVEJLEDNING

F1 PALLEREOL MONTERINGSVEJLEDNING F1 PALLEREOL MONTERINGSVEJLEDNING (GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS (D) MONTAGEANLEITUNG 2 1 Placer første stige op ad en væg. Place the first upright up against the wall. Setzen Sie den ersten Leiter gegen

Læs mere

QUICK START Updated:

QUICK START Updated: QUICK START Updated: 24.08.2018 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get started

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Translucent multiwall polycarbonate corrugated

Translucent multiwall polycarbonate corrugated Translucent multiwall polycarbonate corrugated 40/3-40/10-40/20 Structural mechanical properties Grecalite 40/3-10-20 sheeting comes in excellent, practical shapes and sizes, designed to meet the The complementary

Læs mere

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden.

Modtagelse af produktet Ansvaret for leverede PRO TEC vinduer og døre overgår til kunden, umiddelbart efter at elementerne er leveret ved vognsiden. REKLAMATIONSVEJLEDNING Kære kunde! PRO TEC VINDUER tilstræber at levere fejlfrie elementer. Men desværre kan der undtagelsesvis opstå fabrikationsfejl eller skader på elementerne på deres vej fra fabrik

Læs mere

QUBE. 68 (5,1 m 2 ) 66 (3,9 m 2 ) 610 (6,4 m 2 ) Halls. Green houses 01/02/19

QUBE. 68 (5,1 m 2 ) 66 (3,9 m 2 ) 610 (6,4 m 2 ) Halls. Green houses 01/02/19 QUBE 66 (3,9 m 2 ) 68 (5,1 m 2 ) 610 (6,4 m 2 ) 01/02/19 Halls Green houses GB: DEAR CUSTOMER, Congratulations an purchasing your new greenhouse. Please take note it is important that you follow these

Læs mere

VITRAL Double Pitch Rooflight - Continuous Rytterlys - Endeløse

VITRAL Double Pitch Rooflight - Continuous Rytterlys - Endeløse Installation instruction 2.6.03 Montagevejledning 2.6.03 VITRAL Double Pitch Rooflight - Continuous Rytterlys - Endeløse 05/08 Contents Checking frame / setting-out of kerbs... 4 Checking first module

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere