Generalforsamling Vejen Lærerkreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13."

Transkript

1 Generalforsamling Vejen Lærerkreds MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste nok allerede har hørt, er blevet alvorligt syg. Det har ikke forhindret hende i at være med på sidelinjen. Det er vi styresen meget taknemmelige for. I den situation vi står i i øjeblikket er det selvfølgelig ikke rart at undvære vores formand, men vi er jo ikke selv herre over hvad livet kan byde os på. Vi glæder os selvfølgelig til at Birthe igen er på banen, når hun er igennem behandlingsforløbet. Det skal dog ikke skjules at der er meget store udfordringer- også for kredsstyrelsen - i den nuværende situation, bl.a. fordi ingen af os er frikøbt nok til at yde den optimale indsats. Vi er forpligtet til at passe vores arbejde på skolerne samtidig med at vi gerne skulle holde skuden i vandet. Vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan for at varetage jeres interesser bedst muligt, men kredsen har desværre ikke økonomi til at vi kan købe os til ret meget ekstra frikøb. Vi vil derfor komme til at få ekstra meget brug for TR éne og jer, hvis vi havner i en LockOut. Jeg vil prøve at holde denne beretning efter bedste evne. Hovedvægten bliver selvfølgelig lagt på den situation vi er midt i lige i øjeblikket. En meget alvorlig situation faktisk den mest alvorlige i Danmarks Lærerforenings historie Inden jeg kommer mere detaljeret ind på det, vil jeg dog først sige noget om et emne der også har en plads i denne beretning, nemlig inklusionsprocessen i Vejen Kommune. Vejen Kommune har siden 2011 arbejdet målrettet med inklusion. Vi har haft/ får 3-4- år til at arbejde med en omlægning, der skal gøre skolen mere inkluderende, dvs. rumme flere elever i almenundervisningen. Vi er enige i målsætningen om at flest mulige elever skal være en del af fællesskabet, forudsat at skolerne og dermed os får de rammer og den økonomi der er nødvendigt, for at det kan gennemføres. I modsætning til er række andre kommuner, ser det ikke ud til at Vejen Kommune vil anvende inklusionsprocessen som en spare øvelse, hvilket også ville være ødelæggende for troværdigheden og muligheden for at nå målet.

2 Politikerne i byrådet har bestemt at pengene skal blive i systemet, så almendelen ( folkeskolerne ) får tilført penge i takt med at færre elever kommer i specialklasser. Dette sker via den nye tildelingsmodel som byrådet agter at vedtage. I 2011 er der overført 1,5 mio. kr. Næste skoleår vil beløbet vokse endnu mere. Vejen Kommune har også lovet penge til løbende at efteruddanne alle medarbejdere i forhold til emner og temaer som er knyttet til inklusion. Endvidere uddannes 25lærere og pædagoger som inklusionsagenter, så alle skoler har mindst en inklusionsagent, der kan understøtte og vejlede kollegaerne. Det har været helt afgørende for os i kredsstyrelsen, at den enkelte lærer og børnehaveklasseleder ikke må komme til at stå alene med problemerne i forbindelse med at inkludere flere elever. Det er helt afgørende ikke mindst for arbejdsmiljøet at opgaverne på skolerne reelt bliver et fælles projekt ikke kun den enkelte medarbejders personlige ansvar og problem. Lige som ved alle andre forhold på skolerne, er god ledelse også et must for at tingene skal kunne lykkes. Dette gælder selvfølgelig også for inklusionsprocessen. Det er helt afgørende at lederne leverer varen, i form at støtte og vejledning, ved at være med hvor tingene foregår, ved at vise retning og ikke mindst ved at skabe en tryg ramme og indgå i en ægte dialog med medarbejderne. Lederene er blevet efterudannet og fremtiden må så vise om det er tilstrækkeligt til at processen kan lykkes. Lederne har også ansvaret for at de penge der tilføres yderligere til skolerne bliver brugt til det, de er tiltænkt, nemlig inklusion ikke til alle mulige andre ting man også kunne føle man har brug for. En anden gruppe der har afgørende betydning for om inklusionsprocessen kommer til at lykkes er forældrene. Hvis de ikke har forståelse for og accept af at flere elever skal inkluderes, vil det ikke blive en succes. Kommunen og skolerne har derfor en stor udfordring med at overbevise forældrene om at det giver mening. Ellers risikerer man blot at endnu flere vælger folkeskolen fra til fordel for en privatskole. I denne sammenhæng vil jeg også nævne, at der jo som I sikkert ved, er sket en omdefinering af specialundervisning. Dette betyder at først når en elev visiteres til mere en 12 lektioner er der tale om egentlig specialundervisning. Heller ikke her har kommunen tænkt sig at udnytte situationen til besparelser, da man har lovet at pengene der tidligere har været anvendt, fortsat bliver på skolerne, så man stadig kan støtte de elever som tidligere var sikret hjælp efter den gamle definition på specialundervisning.

3 Alle disse betragtninger er grunden til, at Vejen Lærerkreds er medunderskriver af den udtalelse, der har været bragt i pressen. Vi har set det som en sikring af, at kommunen holder de løfter, som de har givet os fx på de møder vi regelmæssigt holder med forvaltningen og i de udvalg vi har siddet i (og sidder i ) ang. Inklusion. Inden jeg helt forlader emnet inklusion, vil jeg for god ordens skyld lige nævne at der er en joker som kan komme til at få afgørende betydning, nemlig, som jeg vil komme ind på om lidt, hele situationen omkring vores arbejdstid og folkeskolereformen. Der er afgjort en betydelig risiko for at det kommer til at få en negativ betydning også for- inklusionsprocessen. Så også af den grund vil vi fortsat nøje følge inklusionsprocessen. Jeg vil nu sige noget om folkeskolereformen. Kort efter valget lancerede den nye regering efter at regeringsgrundlaget var udformet i tårnet er udspil til ny folkeskolereform. Meget tyder på at primært tre ministre, nemlig statsminister Helle Thorning Smith, finansminister Bjarne Corydon samt indenrigsminister Margrethe Vestager, er de egentlige arkitekter til såvel reform, som den strategi der skal få den gennemført. Det er langt fra første gang at en regering prøver at vise handlekraft på folkeskoleområdet. Som alle her ved er vi konstant udsat for nye love og reguleringer på vores felt. Folkeskoleloven er ændret et utal af gange, ikke mindst inden for de seneste år. Vi kan ikke ofte ikke nå at implementere en ændring, før der kommer noget nyt igen. Denne gang kom den nye regering med et meget omfattende forslag om en heldagsskole. De ældste elever skal gå 37 klokketimer i skole pr uge, de yngre lidt mindre. Begrundelsen for den obligatoriske heldagsskole viste sig primært begrundet i fornemmelser og følelser ikke i evidens baseret viden. Flere ministre og andre politikere bedyrede, at blot lærerne ville være mere sammen med eleverne, ville alt ændre sig til det bedre. Man vil give eleverne såvel flere lektioner i de centrale fag, samt indføre nogle såkaldte aktivitetstimer midt på skoledagen. Dette lyder meget ambiciøst, og det er det også i hvert fald økonomisk. Under normale omstændigheder ville en sådan udvidelse koste flere milliarder kr. Som alle ved er vi i en alvorlig økonomisk situation og nye penge er en mangelvarer. Derfor - må man formode- aftalte man med KL at reformen skulle finansieres ved at omlægge lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid. Dette

4 kan ses helt tydeligt i de papirer der har været offentliggjort fra lukkede møder mellem finansministeriet, undervisningsministeriet og KL, hvor det står ordret flere steder. Dette sker til trods for, at kommunerne de seneste år har sparet 10% af stillingerne væk, selv om børnetallet kun er reduceret med 2%. Regeringen valgte altså helt fra begyndelsen, at blande sig i overenskomstforhandlingerne mellem KL og Lærernes Centralorganisation. Man gør det fortsat. Både Vestager og Antorini har direkte blandet sig for en uge siden, ved at kommenterer og nedgøre den kampagnje DLF har lanceret. Man bryder sig ikke om at vi kalder dårligt forberedt undervisning for discount undervisning. Man er utilfreds med at vi blander OK forhandlingerne sammen med folkeskolereform, selv om de selv ikke har foretaget sig andet fra dag et. Det må være et klart udtryk for hykleri. Selvfølgelig er det folketing og regering der bestemmer her i landet, men vi bryster os samtidig af den såkaldte danske model, der indebærer at overenskomstforhandlinger udelukkende er et anliggende for de to parter der forhandler- i dette tilfælde KL og LC. Man er således fra regeringens side selv medvirkende til at forplumre forhandlingerne, så det måske ender i en lock- out, som bestemt ikke gavner nogen hverken børnene, forældrene, KL, regering, samfundet som helhed eller os. Meget tyder på at den Danske Model her bliver ofret på heldagsskolens alter. Dette er i stigende omfang ved at gå op for andre fagforbund, især på det offentlige område. Som I sikkert har bemærket er der kommet sympatitilkendegivelser, først fra KTO efterfulgt at Sundhedskartellet. De støtter os nu ved at forlange at vores modpart KL begynder at forhandle reelt med os ( LC ). I modsat fald nægter de at underskrive deres, ellers indgåede, aftale. Vi er selvfølgelig meget taknemmelige for denne støtte, men KTO og Sundhedskartellet gør det også fordi det kunne tyde på, at vi kun er begyndelsen. Finansministeren har netop lanceret en plan for det offentlige arbejdsmarked, der indebærer, at der skal effektiviseres for 12 milliarder kr. Det kan kun lade sig gøre, såfremt de øvrige fagområder kommer til at stå for tur efter os. De forskellige faggrupper i SAS har allerede mærket hvad Finansministerens nye tilgang betyder. Som bekendt har disse medarbejdere været tvunget at give afkald på såvel en stor del af deres hidtidige løn, samt en række andre til forhandlede goder. Der skal derfor også rettes en tak herfra, fordi kabinepersonalet mødte op ved Forligsen i mandags, for at støtte os. Corydons SMS til kabinepersonalet i SAS er dog barnemad i sammenligning med den indblanding vi udsættes for i øjeblikket. Som allerede nævnt synes forløbet at være nøje tilrettelagt

5 fra regeringens side. Vores profession har været udsat for massiv indirekte kritik. På overfladen har man gjort sig anstrengelser for at omtale os pænt, men samtidig er medierne blevet anvendt flittigt til at udbrede og forstærke myter om lærerene. Vi underviser kun 16 timer om ugen, vi snyder nok på vægten med vores råderum / forberedelse, vi går hjem kl. 13 osv. Men vi er selvfølgelig kloge nok til at gennemskue at det, ikke så meget er de ord der kommer ud af munden på politikerne, der betyder noget, men langt mere de konkrete handlinger de står bag. KL`s stålsathed og regeringens indblanding har medført et næsten surealistisk forløb indtil nu. Forhandlingerne mellem KTO og LC har været i gang i flere måneder, men først midt i februar modtager vore forhandlere det første skriftlige udspil fra KL om arbejdstid. Alligevel påstår Michael Ziegler at der har været forhandlet arbejdstid i 3 måneder. Tirsdag d sender Bondo 11 spørgsmål på mail til KL. Forhandlingerne er i den sidste face, og mailen uddyber, hvad vi savner at få belyst i KL`s udkast til arbejdstidsaftale, som er fremlagt 14 dage tidligere, og som fremover vil lade det være op til skolelederne at aftale arbejdstiden med den enkelte lærer og børnehaveklasseleder. Vi får dog aldrig nogle svar på fx spørgsmål som: ( Læs op fra bilag - de11 spørgsmål ). Kl. 01 om natten til d meddeler Ziegler at forhandlingerne er brudt sammen. Begrundelsen er at LC har bombarderet KL med åbne spørgsmål i stedet for at komme med konkrete forslag. Dette til trods for at vi fx har tilbudt at undervise 25t ( jvf. vores egen forslag til skolereform ) og vi har også tilbudt at indgå en arbejdstids aftale svarende til skolepædagogernes, der ikke har fået opsagt deres aftale. Torsdag d kl. 13 udsender KL`s bestyrelse så lockout- varsel for alle medlemmer af LC på det kommunale område ( også på statens og regionernes område ca. samtidig ). Som vi alle ved kan dette nemt føre til konflikt fra 2.4., hvis ikke forligsmanden udskyder det i op til 2 x14 dage. Michael Ziegler har udtalt at det vil udløse en regulær krise, hvis forhandlingerne bryder sammen, men i så fald er det en af de mest planlagte og ventede kriser længe, for regeringens skolereform og udmeldinger forud for forhandlingerne har efterladt os uden noget reelt at forhandle om. Man bliver tilsyneladende først tilfreds hvis vi betingelsesløst skriver under på KL`s udspil. Dette skyldes nok at det lukkede udvalg bestående af medlemmer fra finansministeriet, Undervisningsministeriet og KL i månedsvis havde

6 drøftet vores arbejdstid før OK forhandlingerne og bestemt at afskaffelsen af vores arbejdstidsaftale skal finansiere de ekstra timer i regeringens forslag. Det drejer sig har undervisningsministeren senere svaret enhedslistens Lars Dohn i et åbent samråd om ca. 2 millioner ekstra undervisningslektioner og ikke mindre end 6 millioner aktivitetstimer. Offentligheden og vi har de seneste måneder været vidne til et højdramatisk forhandlingsforløb med beskyldninger om løgn og uansvarlighed, der mest af alt har haft karakter af skolekomedie med finansministeren som instruktør assisteret af Christine Antorini. Hovedrollerne har været besat af Bondo, som den uvillige lærer og Ziegler som den store helt, hvis mission er at redde folkeskolen. Når KL lover, at lærerne ikke skal arbejde over, hvis vi går med på de offentlige arbejdsgiveres stålsatte krav om at afskaffe vore arbejdstidsaftaler, mangler der noget i regnestykket. Medmindre kommunerne og regeringen mener, at vi har arbejdet 7,5 millioner timer for lidt om året indtil nu. Jeg tror ikke nogen af jer har samme opfattelse. Jeg kan i hvert tilfælde se at mange af mine egne kollegaer arbejder meget hårdt med de udfordringer de udsættes for. Nogle er allerede nu bukket under for arbejdspresset, andre hænger kun på med det yderste af neglene. Hvordan vil det ikke gå, når det ser ud til at ende med måske efter et lovindgreb fra folketinget- at vi får presset KL`s model ned over hovedet. Den model som ser ud til at afskaffe den øverste grænse for arbejdstiden, så vi pludselig står med det grænseløse arbejde, hvor vi ikke ved hvornår vi har fri og hvornår vi skal arbejde. Tilbage står spørgsmålet, om regeringens stort anlagte folkeskolereform ender i en skoletragedie, fordi os lærere og børnehaveklasseledere, der skal fører reformen ud i livet føler os taget ved næsen. Heldigvis ser det ud til at tiden arbejder til vores fordel. Jeg har allerede nævnt andre faggruppers støtte. Herudover ser det ud til at der i flere af regeringspartiers ( SF & R )baglande er en ulmende uro og utilfredshed med såvel forslaget til Folkeskolereform,samt den måde forhandlingerne forløber på. Kulturminister Marianne Jelved har ved flere lejligheder givet udtryk for at hun håber Bondo vinder. Hun begrunder det med, at der efter 00èrnes VKO flertal, er opstået en ny politisk kultur, hvor dialog og forhandling er afløst af topstyring. Man gider kun beskæftige sig med synspunkter der befinder sig inden for skiven. Synspunkter der ligger uden for, som fx vore argumenter i forbindelse med såvel

7 Folkeskolereform samt arbejdstid, behøver man ikke forholde sig seriøst til eller tage alvorligt. Det ser med andre ord ud til at politikerne over en bred kant ønsker et opgør med den demokratiske dialog og medindflydelse, som ellers har været kendetegnende for vores demokrati førhen. Også opbakningen blandt forældrene til heldagsskolen synes at være for nedadgående. Da forslaget blev lanceret, så det ud til at opbakningen blandt forældrene var stor. Den seneste undersøgelse viser at opbakningen nu er svundet betydeligt ind. Dette kan meget vel skyldes den kampgnie DLF har kørende, samt at det går op for flere og flere at en obligatorisk heldags- model ikke vil løse de udfordringer vi står over for. Flere og flere påpeger også det problematiske i at samfundet stjæler en stigende del af børnenes tid, så det vi normalt kalder fritid nu er ved næsten at forsvinde. Et barn i dag kan se frem til at tilbringe gennemsnitlig timer i institution, hvilket er dobbelt så meget som forældrene og ca. 3 gange så meget som bedsteforældrene. En af de pædagogiske eksperter, der påpeger det, er Erik Sigsgård, der også slår fast, at læring ikke alene finder sted i skolen, men i endnu højere grad andre steder gennem det han kalder social praksis og fri leg.rambøll har netop evalueret 12 danske skoler, der har indført en eller anden form for heldagsskole. Denne evaluering kan heller ikke bruges som overbevisende argument for at heldagsskole rammen er fornuftigt. Man målte på resultater af de obligatoriske test. 5 skoler klarede sig bedre end før, 5 klarede sig ringere end før og de 2 sidste var uændrede. Man kunne heller ikke konstatere at heldagsskoler var bedre til at bryde den sociale arv, hvilket også er et af hovedargumenterne for at indføre den. Også blandt frivillige organisationer er der betydelig skepsis m.h.t. den lange skoledag. Vil børnene deltage i samme omfang, hvis de kommer endnu senere hjem end i dag? Jeg ved at DLF og DGI taler sammen og han nogenlunde samme holdning til heldagsskolen. Heller ikke eleverne har modtaget tanken om heldagsskolen med kyshånd tvært imod. Der har allerede været elevprotester flere steder, og jeg har mødt mange af egne elever, der klart ikke ønsker en længere skoledag. Når det er sagt, vil jeg i den nuværende situation kraftigt advare jeg om ikke at prøve at påvirke jeres elever i en bestemt retning. Det vil kun ramme os selv, hvis det kommer til at se ud som om, vi

8 benytter eleverne i vores kamp. I stedet tror jeg vi bør fortsætte DLF`s strategi med de tre spor: Omdømme- sporet, konsekvens- sporet og forhandlings- sporet. Vi kan så håbe på den såkaldte ketchup- effekt, lige som ved betalings ringen. Regeringen magter klart ikke at argumentere overbevisende for heldagsskolen, men lyder mest som papagøjer der gentager de samme statesments igen og igen. KL fremtræder i stigende omfang så stålsatte, at det bliver klart for flere og flere, at de ikke agter at give sig en tomme, fordi de har indgået en alliance med regeringen om hvad arbejdstidsforhandlingerne skal ende med. Jeg vil nu sige lidt om hvordan Vejen Lærerkreds har ageret indtil nu i forhandlingsforløbet. Måske skulle jeg først sige at DLF er en fagforening med en meget høj organisations grad. Ca. 96 % af alle folkeskolelærere og børnehaveklasseledere er medlemmer af DLF Det er vist noget nær verdensrekord. Også i Vejen Kommune er langt de fleste organiserede. I en situation som den vi står midt i, er det imidlertid ikke nok blot at betale kontingent. Alle niveauer må spille sammen og trække på samme hammel. Vore arbejdsgivere og regering ser helst at vi kommer til at fremstå splittede. Man forsøger hele tiden at drive en kile ind mellem det enkelte medlem og DLF. Det ser ud til at man konsekvent omtaler lærere og DLF som to forskellige størrelser. Vi hopper forhåbentlig ikke med på den, da det ville være begyndelsen til enden for vores forening. Det er derfor utrolig vigtigt med et højt informationsniveau, så den enkelte lærere og børnehaveklasseleder bliver informeret om det vigtigste af det, der foregår. Dette er selvfølgelig baggrunden for at vi har afholdt flere klubmøder på alle skoler, for at informere og diskuterer. Her er TRène selvfølgelig nøglepersoner. Som noget nyt sender DLF nu mails direkte ud til alle medlemmer. Også dette er et forsøg på at opnå et højt informationsniveau. Mange af os deltog d 28.2 eller der omkring, i den landsdækkende aktion, hvor der bl.a. blev uddelt flyers til forældre og andre forbipasserende. Det er en tydelig manifestation på at vi står sammen. Også på nettet boltre vi os, fx på Facebook. Alle har vist også set hittet på Youtube : Gangvagts style, der bl.a. er blevet set af elever, med også mange andre. Sidst jeg så efter havde mere end set videoen. Vi håber også at I vil deltage d kl i Esbjerg, Odense, Århus, Aalborg eller København, hvor der er fælles

9 demonstration arrangeret af Frie Skolers Lærerforening, Uddannelsesforbundet, Handelsskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Lærerforening og DLF. En lang række andre offentlige forbund støtter ligeledes op. Formålet er at vise, at alle offentlige ansatte risikerer at blive ramt af KL`s og Finansministeriets ageren, og at vi udviser samlet modstand. Hvis det skal lykkes for os at få acceptable arbejdsbetingelser fremover, må vi også have de lokale forældrene på banen. Vi må få dem til at forholde sig til om de virkelig ønsker en obligatorisk heldagsskole på bekostning af kvaliteten af undervisningen. Vejen Lærerkreds har derfor i sidste uge sendt et brev til alle skolebestyrelsesmedlemmer i kommunen, for at gøre opmærksom på nogle af konsekvenserne af Heldagsskolen. ( vi har trykt brevet og I kan se det på bordene ). Men det er selvfølgelig ikke nok. Alle må være med til at forsøge at bibringe forældrene den viden, der kræves for at tage kvalificeret stilling. Også jer. Vi har også i kredsen foretaget en del for at forsøge at påvirke politikere og embedsmænd i Vejen Kommune. Jeg har tidligere nævnt, at vi mener, at have opnået et godt og tillidsfuldt samarbejde med kommunen. Dette giver sig fx udtryk i at vi jævnligt holder møder med forvaltningen. På disse møder har vi selvfølgelig fremført vore synspunkter. På det sidste har vi også bedt om og afholdt møder med borgmester Egon Fræhr. Han har taget imod tilbuddet, og indtil nu har vi mødtes 3 gange. Formålet har overordnet været, at få kommunen til at lægge pres på KL for at få dem til at forhandle reelt med os. Egon Fræhr har haft forskellige embedsmænd med til møderne, bl.a. Carsten Lund og Ivar Bak. På det sidste møde virkede det som om man var ved at få øjnene op for alvoren i situationen. Alle virkede rystet. Man var meget bekymret for, hvordan personalet på skolerne og Kredsen ville reagere efter en evt. LockOut i en situation uden arbejdstidsaftale. Man var også særdeles bekymret over, hvad der kommer til at ske fra næste skoleår ( 13/ 14 ). En frigørende konflikt indebærer, at alle nuværende arbejdstidsaftaler bortfalde, også vores lokale AO8 aftale, der ellers skulle gælde i kommende skoleår. Man indrømmede blankt, at man ikke havde planer for det senarie. Efterfølgende, for at lægge yderligere pres på, har vi sendt et åbent brev til alle i Vejen Byråd, incl. Borgmesteren (også dette brev ligger på bordene ). Det er vores indtryk at Vejen Kommune ( Egon Fræhr, Ole Slot og Carsten Lund ) har støttet KL`s hårde linje, og vi har derfor også prøvet, at få borgmesteren til at forholde sig til, om han deler det

10 syn på lærere og børnehaveklasseledere, som KL afslører på en ny hjemmeside. Det samme tema er taget op ved, at nogle lærer på forskellige skoler har sendt personlige breve til Egon Fræhr. På møderne har vi også udtrykt bekymring omkring det psykiske arbejdsmiljø i fremtiden. Vi frygter, at sygefraværet vil stige på grund af det øgede arbejdspres. Selv om sygefraværet normalt er mindre i kristider, hvor man frygter for sit job, er der en reel risiko for, at især langtidsfraværet vil stige, med store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Dette er ikke grebet ud af den blå luft. Rektoren på Professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann, der støtter kommunernes krav om at afskaffe vores arbejdstidsaftale, er selv kommet i problemer. Man afskaffede arbejdstidsaftalen for skolens ansatte for 2 år siden, og nu har skolen fået et så dårligt psykisk arbejdsmiljø, at det ifølge Arbejdstilsynet truer de ansattes helbred. Vi er alvorligt bekymrede for at det samme vil ske på vore skoler. Nogle vil nok spørge hvor skolelederne står i alt dette. Det har vi også spurgt os selv om. Før jul spurgte vi Keld Rimmer, som er formand for skolelederne i Vejen Kommune, om vi ikke skulle holde et fælles møde mellem deres og vores bestyrelse. Umiddelbart mente han, at det skulle vi. Der er dog ikke kommet noget ud af det. Det ser ud til at man ikke ønsker et samarbejde med os, heller ikke i den nuværende situation. Det kan forekomme ret besynderligt, da alt tyder på at lederne får en meget problematisk nøglerolle, såfremt der ikke er nogen arbejdstidsaftale. Det bliver den enkelte skoleleder der kommer til at føre kniven når vi alle skal pålægges de ekstra arbejdsopgaver. Det bliver også dem der skal fordele opgaverne imellem os, og stå på mål for, at det sker rimeligt og retfærdigt. Ikke just nogen misundelsesværdig opgave. Det kan dog ikke udelukkes at nogle finder opgaven spændende, og måske ser frem til den magt den kan medføre. Dog er sagen jo den, at kun hvis man formår at få etableret et godt samarbejde, med respekt for hinanden, vil der være en chance for at få tingene til at fungere nogenlunde. Vi mener faktisk ikke, at lederne er klædt ordentligt på til at udøve den form for ledelse, der lægges op til. Tvært imod frygter vi at den pædagogske ledelse får endnu mindre plads i skolernes hverdag, selv om den er en forudsætning, hvis man skal rykke afgørende, for at løse tidens udfordringer.

11 Den nærmeste fremtid vil nu vise, om der bliver en LockOut. Gør der det, står vi i en meget krævende situation ikke mindst hvis den træder i kraft lige efter påske ( 2.4. ). Jeg håber at jeres TR har fortalt om det på et klubmøde. I er bl.a. blevet bedt om at finde et sted, hvor I kan mødes lokalt. Vi er også ved at prøve at finde et lokale hvor alle LockOutede fra kommunen kan samles. Vi må jo ikke benytte skolerne. Vi må heller ikke bruge skolens udstyr og lignende. Personaleintra står heller ikke til vores rådighed, så vi må finde andre kommunikations kanaler. Håber I har registreret E- mail adresser på Min Side på DLF`s hjemmeside, samt lavet telefonliste. Man holder jo ikke fri fordi man er i konflikt. I er i stedet ansat af Foreningen, og forventes at møde op hver dag, for at deltage i forskellige ting. Vi håber på jeres kreativitet i denne situation, så vi fortsat kan opretholde et stort pres på KL og regering. Jeg er sikker på at Niels Lynnerup efter generalforsamlingen kan uddybe og svare på spørgsmål også om konflikt. I skrivende stund ser det ud til at konfliktstøtten vil blive udbetalt som et lån på 825kr pr dag. Dette svarer nogenlunde til begyndelseslønnen. Fordelen ved en lånemodel er, at vore konfliktmidler vil kunne dække en længere periode, da man sparer skatten. Man betaler ikke skat af et lån. Det er også besluttet at tjenestemændene, der ikke kan LockOutes, fra konfliktens start indbetaler et konfliktkontingent, for at være solidariske med de LockOutede, og for hurtigere at få fyldt konfliktkassen op igen. I bedes følge nøje med i udviklingen i den nærmeste fremtid, så vi alle er klædt på til at kunne imødegå en evt. konflikt bedst muligt. Jeg vil nu til at afslutte denne beretning. Trods de meget mørke skyer i horisonten, vil jeg på styrelsens vegne takke alle medlemmer for jeres støtte, respons og opbakning. Tak til jer, der har uddelt flyers, skrevet læserbreve, sendt breve til borgmester osv. Tak fordi I har deltaget i klubmøder. Der skal også lyde en stor tak til tillidsrepræsentanterne for det gode arbejde, som I udfører ude på skolerne. I er medvirkende til, at tingene glider ude på skolerne og i tager ofte konflikterne på kollegaernes vegne. Også tak fordi I mødte op d.5.3 til den nationale TR dag i Odense. Det var en flot manifestation af sammenhold i vores forening, som gjorde indtryk landet over.

12 En tak til skoleledere og skoleforvaltningen. Vi har ( endnu ) et godt samarbejde, som i øjeblikket bærer præg af store interessemodsætninger. Tak til seniorerne og en særlig tak til Karin Frischmuth, som sammen med seniorbestyrelsen arrangerer gode oplevelser for alle pensionister. Vi vil også takke Rødding Skole, fordi vi må være her i aften. Jeg vil også takke den øvrige Kredsstyrelse samt Poul & Mona for et godt samarbejde og stor støtte. Alle har taget stor ansvar i den vanskelige situation med sygdom og konflikt. Vi har alle arbejdet som et team, hvor alle tager et medansvar for at løse de opgaver vi står over for. Sidst men ikke mindst vil jeg sende en stor tak til Birthe, som trods sygdom har været med indtil nu, med støtte og hjælp fra sidelinjen. Hun følger med på sin computer, og insistere på at vi skal kontakte hende når der er behov herfor. Med disse ord overlader jeg den mundtlige beretning til generalforsamlingen.

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT

BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT BILAG 1 TRANSSKRIBERING AF TV-DEBAT Deltagere Journalist - Janni Pedersen (JP) Chefforhandler for Kommunernes Landsforening - Michael Ziegler (MZ) Formand for Danmarks Lærerforening - Anders Bondo Christensen

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 19. april 2013 1 Lock-out set fra en kontorstol Det er en meget stille skole, jeg møder ind til hver dag i denne tid. Men lidt sker der dog. Her er en lille update fra i tirsdags: - 7:45 står der en flok lærere ude ved

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012

FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012 FAKTAARK PROBLEMSTILLINGER OG SVAR FRA KLF december 2012 1. Er det rigtig, at kommunerne i årevis har været utilfredse med lærernes arbejdstidsaftale? Nej. A08 blev rost af KL og kommunerne ved indgåelsen

Læs mere

Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier

Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier Jordemødres løn og status: Udfordringer og strategier v/ Thomas Nørby Dahl Jordemoderforeningen, Nyborg Strand 2007 Jordemødre i dag (Kilde: Casa Oktober 2006) Stærkt utilfredse med de arbejdsbetingelser

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder

Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder Tak som byder, siger Emil Regeringen er pænt kreativ pt: Kulturministeren er kreativ i forhold til vennetjenester - finansministeren er kreativ, når han sms'er og beder kabinepersonalet om at rette ind

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Ny pædagoguddannelse Demokratisk, personlig og faglig kompetence. En sætning, der blev væk

Ny pædagoguddannelse Demokratisk, personlig og faglig kompetence. En sætning, der blev væk Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del Bilag 127 Offentligt (03) 28. februar 2014 Ny pædagoguddannelse Demokratisk, personlig og faglig kompetence. En sætning, der blev væk Pædagoguddannelsen,

Læs mere

Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet

Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet KVIS-programmet retter fokus på den omstilling, som skal blive en følge af den ændrede opgavefordeling mellem amter og kommuner, jf.

Læs mere

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013 Strukturændringer i Varde Kommune Da vi for et år siden valgte en ny kredsstyrelse, vidste vi, at nogle af de mest presserende opgaver, Varde Lærerkreds stod over for, var følgevirkninger ved udmøntningen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 45 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 45 Offentligt REDEGØRELSE HVORI UDVALGET ANMODER OM AT BLIVE HOLDT UNDER- RETTET OM UDVIKLINGEN Klage over den danske regering forelagt af Danmarks Lærerforening

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen 2 1 Kredskontorets nyhedsbrev Sommer, 2015 NYHEDSBREV kalenderen Årets sommerkryds er nu på hjemmesiden. Vi sætter tre flasker vin på højkant. Indsend din løsning senest d. 1/9 2015 God fornøjelse Sommerhilsen

Læs mere

FKF-NYT. Medlemskursus- og fest fredag d. 23. november - du kan na det endnu! Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Medlemskursus- og fest fredag d. 23. november - du kan na det endnu! Frederiksberg Kommunelærerforening November 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Mandag - torsdag: 10:00-15:00 Fredag: 10:00-13:00 www.fkf.dk Ane Søegaard:

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet

Suldrup Skole Skolebestyrelsen. Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00. Elevrådet Suldrup Skole Skolebestyrelsen Møde afholdes 15. januar 2014 kl. 19.00-21.00 Afbud: Sten, Lisbeth, Eva, Sanne Ikke til stede: Dagsorden: Elevrådet Protokol Er ikke nået så langt her efter jul. I dag møde

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Landsrapport 2013 2014, Island

Landsrapport 2013 2014, Island Landsrapport 2013 2014, Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at 2013 2014 ville stå i overenskomstforhandlingernes

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

TR nyt. Nyt i TRnyt. Fremtiden starter i skolen 2. runde

TR nyt. Nyt i TRnyt. Fremtiden starter i skolen 2. runde Nr. 6 AUGUST 2014 TR nyt Nyt i TRnyt Det er nu anden gang, at TRnyt udsendes i det nye udsendelsessystem. Sidst i nyhedsbrevet finder du afsnittet Idéer til kollegerne. Det er en nyskabelse, der vil være

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere