NOTITS. J.nr.: Bilag: 0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTITS. J.nr.: Bilag: 0"

Transkript

1 NOTITS Til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri J.nr.: 75.Kina.7-1.PEK CC: Danmarks Eksportråd Landbrug & Fødevarer Fødevareindustrien Bilag: 0 Fra: Den Danske Ambassade, Beijing Dato: 24. marts 2010 Emne: Kvartalsrapport Kina I 2010 Indhold 1. Opfølgning på Number One Document og landbrugsinvesteringer 2. Udvikling inden for GMO-foods i Kina 3. Udvikling inden for Kinas fødevaresikkerhed 4. Ny kinesisk lovudkast til regulering af foder og foder additiver 5. Overblik over Kinas landbrugs-import og -eksport situation 6. Overblik over Kinas marked for kød 7. Korte Nyheder Kilder: Denne rapport er skrevet på grundlag af samtaler i kvartalets løb med de diverse kinesiske myndigheder, brancheorganisationer og virksomheder, kolleger fra andre ambassader samt en række kinesiske og internationale publikationer. 1. Opfølgning på Number One Document og landbrugsinvesteringer I årets første officielle politiske dokument, der ofte har stor betydning for Kina s generelle fokus igennem året, blev et større investeringsinitiativ for kinesisk landbrug og den kinesiske landbefolkning annonceret. Efter at præsident Hu Jintao i løbet af december og januar har besøgt flere landområder, er de officielle politiske initiativer nu blevet stipuleret. Generelt set vil der blive investeret stærkere i landbruget, subsidier vil blive sat i kraft og favorable finanspolitikker vil blive formuleret. Disse har hovedsageligt til formål at drive en vækst i velstanden hos landbefolkningen og udligne den gigantiske forskel i velstand, der er mellem by- og landbefolkningen. Ydermere søger den kinesiske regering også at stabilisere kornproduktionen. Disse mål søges opnået gennem et bredt antal indsatser, der er formuleret mere eller mindre specifikt i dokumentet. Først og fremmest er investeringen i landbrugslandets infrastruktur i 1

2 højsædet, da der nævnes, at et større budget vil blive afsat til generelle investeringer i landbrugsrelateret infrastruktur. Mere specifikt bliver der nævnt, at mellemstore og store byer vil være medvirkende i landbrugsudviklingen ved at give en-til-en støtte, sandsynligvis direkte til specifikke landdistrikter. Derudover vil der også blive investeret i kunstige vandingssystemer, genindvinding af land, samt forbedring af jordkvaliteten. Udover forbedringen af landbrugs-infrastrukturen, lægges der også vægt på, at den finansielle infrastruktur på landet bliver mere udbygget, og af disse initiativer bør nævnes, at regeringen vil fokusere på, at der inden for tre år er basale bank-services i alle byer og landsbyer. Regeringen søger også at øge enkeltheden med hvilken landbefolkningen har adgang til micro-credit lån samt forsikringstjenester. Overordnet set vil banker, låne-selskaber samt investeringsforeninger få diverse uspecificerede fordele ved at investere i landområderne. Regeringen kræver derudover som led i planen, at de offentlige banker så som Agricultural Bank of China, Rural Credit Cooperative og Postal Savings Bank of China yder flere lån til landbruget, samt at Agricultural Development Bank of China udvider lånene ydet til infrastrukturelle forbedringer i landområderne. Subsidier til landbrugsmaskineri samt til korn, kartoffel, højlandsbyg samt til peanuts blev også annonceret, og regeringen vil derudover have forbedret produktionen af olie-, bomuld- og sukker-afgrøder. Subsidierne vil især blive givet til de provinser eller regioner, der er store kornproducenter, som hovedled i at stabilisere kornproduktionen. Regeringen vil sætte et større indkøbsprogram i gang, der vil stabilisere priserne på majs, sojabønner og olie-frø hovedsageligt ved statsindkøb. Langsigtede forskningsprogrammer vil også blive sat i gang, hvor fokus vil ligge på hhv. at forbedre kornproduktionsteknologier, samt at øge forskning inden for genetisk modificerede afgrøder. Som det tidligere er rapporteret lancerede den kinesiske regering i slutningen af 2008 en omfattende landreform. Landreformen og udviklingen i landområderne blev imidlertid sat tilbage af den globale finansielle krise som gjorde at Kina fokuserede på og anvendte midler til at stabilisere økonomien og kompensere for den faldende eksport. Investeringsplanerne, som blev offentliggjort 31. januar 2010 og som ikke indeholder konkrete budgettal, virker som en revitalisering af de oprindelige tanker i landreformen. Men også denne gang vil effekten af planerne være afhængige af i hvor høj grad de implementeres i provinserne. Umiddelbart kan det tolkes, som en yderligere sikring af Kinas høje selvforsyningsgrad, snarere end ønsket om at øge bøndernes indkomst. Under NPC (National People s Congress), der blev holdt i begyndelsen af marts, blev der lagt konkrete tal frem, der kunne ses som forbundet med tankerne i Number One Document. 2

3 Regeringen vil arbejde på at øge produktionen af nogle af de mest betydningsfulde landbrugsafgrøder, og i løbet af 2010 vil målet være at øge bomulds-, olieafgrøde- og sukkerproduktionen med hhv. 4,7%, 1,6% og 2,5%. Derudover vil Kina for at stabilisere kornpriserne sørge for en konstant kornproduktion i år, men i det lange løb vil landet forsøge at øge kornproduktionen med 50 millioner tons. I sammenhæng med dette vil regeringen også hæve minimumskornpriserne for hhv. hvede og ris med 3 Yuan og 6 Yuan per 50 kg. Dette vil igen være et led i at sikre stabile kornpriser og hæve landbefolkningens velstandsniveau. I alt er der i den nye finansplan afsat 107,841 milliarder Yuan til at styre disse priser og at administrere niveauet af afgrødereservene i regeringens hænder. De ovennævnte initiativer er dem, der endnu har fastsatte tal. Støtten, der er afsat til posten landbrug, skovbrug og vand konservering er steget med 7,6% fra sidste år til 377,894 milliarder Yuan. Spørgsmålet er, om denne stigning i sandhed afspejler den betydelige fokus som Number One Document lægger på landbruget. Fordelingen af landbrugsbudgettet er som følger: - 115,01 milliarder Yuan til at styrke landbrugsinfrastrukturen med hovedfokus på vand- og el-infrastrukturen i landområder - 83,5 milliarder Yuan til almene subsidier til landbrugsforsyninger - 22,23 milliarder Yuan til afhjælpning af fattigdom i landområder - 20,4 milliarder Yuan til subsidier til køb af nye, forbedrede typer afgrøder - 19 milliarder Yuan til generel udvikling af landbrugsland og forbedring af industrialiserede landbrug - 10,32 milliarder Yuan til at subsidiere forsikring af afgrøder, avlssvin og mælkekøer - 8 milliarder Yuan til at stimulere udviklingen af moderne landbrug - 14,49 milliarder Yuan til at forbedre subsidiesystemet til køb af landbrugsmaskineri Som man kan se ud fra ovenstående tal er visse dele af planen støttet af den officielle linje mht. yderligere investeringer i landbruget, og de 377 milliarder Yuan er også den største post i budgettet for Derudover er stigningen på 7,6 % blandt de højeste stigninger i forhold til Dog er disse tal stadig ikke synderligt specifikke, og før regeringen mere eksakt viser, hvad de har tænkt sig at investere i, kan man endnu ikke være sikker på hvordan situationen vil udvikle sig. Det er ambassadens vurdering at der med relativ høj sandsynlighed vil opstå nye muligheder for dansk eksport af landbrugsteknologi som følge af planerne. Dog forventes det fortsat begrænset, af de generelle barrierer for lavteknologi til kinesisk landbrug som udenlandske leverandører møder på markedet, idet landbruget er stærkt fragmenteret og består af en stor andel små enheder. En mere markant strukturudvikling er således forudsætning for landbrugets reelle videreudvikling. 3

4 2. Udvikling inden for GMO-foods i Kina Rygter, der antydede at den kinesiske regering har tilladt import af genetisk modificerede frø, blev d. 10. marts benægtet af vice landbrugsminister Wei Chaoan, der sagde, at ministeriet aldrig har lovliggjort importen af disse frø til kommerciel anvendelse. Selv om landbrugsministeriet (Ministry of Agriculture - MoA) benægter, at de har tilladt importen af genetisk modificerede frø til kommerciel brug, har de dog allerede åbnet adgang for fire typer af genetisk modificerede afgrøder bomuld, sojabønner, majs og raps på prøvebasis, men ingen af disse er endnu blevet ratificeret til kultivering på landbrug. I august sidste år blev der påbegyndt testområder for to typer GMO ris og en type GMO majs, hvilket vakte stor utilfredshed blandt økologi-fokuserede grupper, der anser GMO som et fødevaresikkerhedsproblem. Dog understregede MoA, at alle disse testområder blot er prøver af mindre størrelse, og at ingen af disse GMO-afgrøder endnu er sat i produktion og derfor endnu ikke er på markedet. Derudover nævnte MoA også, at når dette stadie endelig bliver nået, vil enhver produktion af afgrøderne være under tæt overvågning, så fødevaresikkerheden ikke bliver kompromitteret. I alt er mere end 20 GMO afgrøder på nuværende tidspunkt i et sådant test-stadie. De ovennævnte GMO-afgrøder ventes at være parate til plantning og produktion om 3 til 5 år, alt efter hvordan test-processen går. Visse GMO-afgrøder, så som bomuld, tomater og pebre, blev allerede tilbage i 1998 og 1999 accepteret som import-afgrøder. Dog er den nuværende situations fokus på kornsorter som GMO-afgrøde meget produkt af, at Kina med en befolkning på 1.3 mia. tvivler på, at der i det længere løb er nok korn til at brødføde befolkningen. Derfor vil Kina i stigende grad lede efter løsninger, der er i stand til at afhjælpe dette problem. Siden brug af GMO-kornsorter udgør en mulighed for at øge kornproduktionen betydeligt, kan GMO derfor også gå hen at blive et vigtigt redskab for at opnår regeringens mål om en yderligere kornproduktion på 50 millioner tons årligt. Dette mål blev opstillet under dette års NPC (National People s Congress), hvor der generelt var stor fokus på, at kornproduktionen skulle øges konsekvent. Til dels har dette også resulteret i større investeringer i GMO forskning. MoA har udtrykt, at Kina i det lange løb ønsker at være konkurrencedygtigt indenfor genmodificerede afgrøder, og at landet gerne skulle være selvforsynet i dette marked. Ydermere anses det som værende vigtigt for Kinas fødevaresikkerhed. Frygten for at genetiske modificerede fødevarer skulle være farlige er også mindre tilstede hos kineserne, og på nogle punkter anses GMO-afgrøder som sikrere, da pesticider og lignende ikke er ligeså nødvendige at bruge på mange af afgrøderne. 4

5 Udviklingen indenfor GMO-afgrøder i Kina kan få store konsekvenser for det kinesiske landbrug i fremtiden, og det er derfor en meget relevant situation at følge. 3. Udvikling inden for Kinas fødevaresikkerhed Kina er i de seneste år blevet ramt af flere skandaler indenfor fødevaresikkerhed, størst af hvilke var melamin-skandalen i 2008, hvor 300,000 blev forgiftet og 6 spædbørn mistede livet. Årsagen var at melamin, der kan forårsage nyresten, blev tilsat mælken, for at få den til at virke som om, at den indeholdt mere protein, end den gjorde. I december 2009 dukkede melamin-forgiftet mælk endnu engang op på markedet. Selv om 3 personer fra Shaanxi Jinqiao Dairy Company på det tidspunkt blev anholdt, betød dette ikke enden for det forgiftede mælk. I januar blev endnu tre firmaer sigtet for at sælge forgiftede produkter i hhv. Hebei, Liaoning or Shandong provinserne. Denne skandale står dog ikke alene, og i februar blev en betydelig vignabønner fra den sydlige provins, Hainan, konfiskeret, da den indeholdt for store niveauer af pesticiden Isocarbophos. Dette betød at adskillige tons vignabønner blev destrueret, samt at mange provinser i Kina stoppede med import af vignabønner fra Hainan. I marts måned kom endnu en skandale frem i lyset, nemlig den udbredte brug af det såkaldte swill oil. Denne olie er madvarefedt og olie, der er blevet skyllet ned i afløbet, som bliver solgt til ulovlig raffinering og gensolgt til små gadekøkkener o.l. Denne olie er yderst usund, da mange af affaldsstofferne ikke er blevet sorteret ud af den, og er ulovlig over hele Kina. Dog er det stadig estimeret at omkring 10 % af spise-olien, der bliver brugt i Kina kommer fra denne process. Disse skandaler er blot et udvalg af de større fødevaresikkerhedsskandaler, som Kina har været vidne til i de sidste måneder. Dette især den genopståede melamin skandale - og foregående skandaler har også ført til, at Kina i februar oprettede et fødevaresikkerhedskommission bestående af tre vice-premierministre samt et antal mindre ministre. Kommissions rolle vil være at sætte nye kontrolmekanismer og love op for fødevaresikkerhed samt overvåge, at nuværende fødevarefirmaer opfylder de krav, der allerede er opstillet. Derved håber regeringen på at fødevaresikkerhed i Kina vil blive bedre koordineret, og at reaktioner på udbrud vil være hurtigere. Dannelsen af en sådan sikkerhedskommission er interessant med danske øjne, da vi i Danmark har meget veludviklede fødevaresikkerhedsmekanismer. Dette kræver dog, at denne kommission er handlekraftig og ikke blot et politisk ansigt. Det vil derfor være i dansk interesse at følge med i den nye kommissions handlinger, da vi evt. vil kunne tilbyde vejledning eller services til forbedring af den kinesiske fødevaresikkerhed. 5

6 4. Ny kinesisk lovudkast til regulering af foder og foder additiver Som den seneste udvikling af et øget kinesisk fokus på fødevaresikkerhed, har den kinesiske regering via det kinesiske landbrugsministerium publiceret et udkast til en ny regulering for administrationen af foder og foderadditiver. Den nye lov vil kunne afløse den eksisterende som blev indført i 1999 og ajourført i I et større perspektiv skal det nye lovudkast ses som et forsøg på at stramme op helt i fødevarekædens begyndelse. Den nye regulering forsøger at ramme bredt ved at omfatte foder for den samlede primære produktion. Udover melaminproblematikken i mejerisektoren fra 2008, har Kina de seneste år været berørt af ureglementerede kemikalierester fundet hos biprodukter i svin, æg og fisk. Ved at fokusere på brugen af foder, forventes den at vil kunne forbedre kvaliteten og sikkerheden ved slutprodukter. Problematikkerne har hidtil været at ureglementerede additiver såsom proteinfremmende stoffer er blevet tilsat for at sikre øget indtjening. Således er udgangspunktet koncentreret omkring administrationsdelen indenfor foder og foderadditiver. I Kina er udkastet blevet offentliggjort og offentligheden såvel som virksomhederne og øvrige interessenter kan give feedback indtil d. 15. marts. Først herefter kan loven blive justeret, vedtaget og implementeret. Lovgivningen dækker over 3 kerne områder: Nyt foder og nye foderadditiver. Import og eksport af foder og foder additiver Produktion, salg og brugen af foder og foder additiver De primære ændringer vedrører at det ikke vil være muligt for udenlandske virksomheder direkte at sælge foder på det kinesiske marked. Vedtages loven skal det fremover ske via virksomhedens eget salgskontor i Kina eller kinesisk agent/distributør. Importeret foder skal desuden være indpakket og mærket med kinesisk deklaration og vil desuden være genstand for inspektions- og karantænemyndigheder. Den nye lovgivning vil ikke ændre på ansvarsområderne for de kinesiske ministerier, idet AQSIQ fortsat vil bære ansvaret for registreringen af producenterne og det kinesiske landbrugs ministerium vil være ansvarlig for produkterne. Det er ambassadens vurdering at det nye lovudkast bør ses som en mindre tilpasning i forhold til den eksisterende lovgivning. De indførte skærpelser er specielt gældende for import af foder og foderadditiver hvilket er et praj om at Kina ønsker at beskytte og udvikle den nationale fodersektor. Der er således ingen ændringer for kinesiske eksportører. Konklusionen er endvidere en bekymring for om den nye lovgivning vil kunne mindske risikoen for fremtidige brud på fødevaresikkerheden og medføre egentlige forbedringer på kvalitetssiden. Det skyldes bl.a. at opdelingen af de kinesiske ministeriers ansvarsområder ikke 6

7 sker efter fra jord til bord-princippet, men derimod via en vertikal tværministeriel indsats som strækker sig over landbrugsministeriet, AQSIQ, Industri and Handelsministeriet og Sundhedsministeriet. Denne opdeling nødvendiggør et eminent tværministerielt samarbejde, og tidligere fødevareskandaler er således et resultat af huller i den tværministerielle kontrolinstans. Der indhentes i øjeblikket kommentarer fra øvrige EU samt foder eksporterende lande. Hidtil har udmeldingerne fra eks. Holland været, en stadig skepsis over produktregistreringslovgivningen, som stadig er ude af trit med den gældende EU praksis. Som respons på denne nye foderlovgivning samt for generelt at informere virksomheder omkring fodersituationen i Kina vil ambassadens handelsafdeling derfor arrangere et Animal Feed Safety Roundtable. Der vil være deltagere både fra de kinesiske myndigheder så som AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) og fra danske myndigheder, og målene med dette arrangement vil være følgende: - At give og udveksle information med AQSIQ omkring danske og EU regulativer samt den danske industrimodel mht. fiskemel, dyrefoder samt sikkerhedskontrol - At give deltagende firmaer mulighed for at præsentere synspunkter på emnerne og derved søge samarbejde med AQSIQ på vurdering af markeder - Finde den hurtigst mulige måde hvorpå man kan genåbne adgang for dansk fiskemel til Kina Via dette og lignende arrangementer støtter ambassaden op på en positive udvikling for Danmark indenfor dette emne. Ambassaden vil fortsat overvåge reaktionerne og følge op på lovgivningen når det er relevant. 7

8 5. Overblik over Kinas landbrugs-import og -eksport situation De officielle kinesiske tal for Kinas landbrug for 2008 er nu blevet offentliggjort. Selv om disse tal er forsinkede, er de dog stadig relevante for at skabe overblik over Kinas landbrugsøkonomiske situation. I 2008 udgjorde Kinas totale landbrugshandel USD 99,16 milliarder, hvilket er en stigning på 27 % over 2007s handelsmængde. Landbrugseksport steg med 9,4 % til USD 40,5 milliarder og landbrugsimport steg med 42,8 % til USD 58,66 milliarder. Indenfor enkelte områder var handelssituationen følgende: - Korn (ekskl. sojabønner): eksporten faldt med 64,5 % til USD 784 millioner, mens importen steg 36,6 % til USD 732 millioner. Denne udvikling skyldes, at eksporten af alle relevante kornsorter (ris, hvede, majs og byg) aftog kraftigt, samt at importen af ris og hvede også aftog, men importen af majs og byg steg. Import and Export of Grain kilde: 2009 China Agricultural Development Report - Olie-frø (hovedsageligt sojabønner): værdien af eksporten steg med 30,4 % til USD 1,41 hovedsageligt pga. stigningen i prisen på sojabønner, da mængden af eksporten faldt med 7,4 %. Værdien af importen steg dog med hele 90 % til USD 22,87 både på grund af øgede mængder og højere pris. 8

9 - Spiseligt vegetabil olie: værdien af importen steg med hele 43,9 % til USD 8,99 milliarder trods et fald i mængden på 2,7 % fra Eksportens værdi steg endnu mere markant med 136,7 % til USD 410 millioner, hvor mængden dog kun steg med 48,7 %. - Bomuld: værdien af importen faldt 0,3 % til USD 3,35 milliarder mens værdien af eksporten steg med 12,4 % til USD 42 milliarder. - Sukker: værdien af importen faldt med 16,1 % til USD 320 millioner, mens værdien af eksporten faldt med 41,1 % til USD 28 millioner. - Grønsager: værdien af importen steg 6,2 % til USD 114 millioner mens værdien af eksporten steg 3,7 % til USD 6,44 milliarder. - Frugter: værdien af frugt-importen steg 24,3 % til USD 1,19 milliarder mens værdien af eksporten steg med 12, 8 % til USD 4,23 milliarder. - Kvægprodukter: den totale værdi af kvæg-import steg 19,4 % til USD 7,73 milliarder, mens eksporten steg 8,5 % til USD 4,39 milliarder. Stigningen i import var hovedsageligt pga. en stærkt stigende import af svinekød, der voksede med 134,5 % til USD 1,1 milliarder. - Hav- og ferskvands-produkter: værdien af importen steg 14,4 % til USD 5,4 milliarder, mens eksporten steg 8,9 % til USD 10,61 milliarder. Selv om hovedtrenden i udviklingen er en stigning i værdierne af importerede og til dels eksporterede varer, er selve mængende importeret relativt stabil, samt mængden eksporteret faldende. Farm Produce Import in Proportion to National Total kilde: 2009 China Agricultural Development Report Hvad kan ses ud af ovenstående graf er også, at mængden af varer, der bliver importeret i forhold til Kinas totale landbrugsproduktion også er stigende. Hvis denne trend viser sig at fortsætte kan dette være interessant for danske virksomheder at følge. 9

10 6. Overblik over Kinas marked for kød Produktionen af kød i Kina er indenfor alle kategorier ud over svinekød vokset i det seneste år. Nylige estimater viser følgende udvikling: - 3,3 % stigning i okse- og kalvekødsproduktion (til 6,38 millioner ton) - 3,7 % stigning i gedekødsproduktion (til 1,95 millioner ton) - 4,5 % stigning i fåre- og lammekødsproduktion (til 2,10 millioner ton) - 3,4 % stigning i fjerkræsproduktion (til 15,86 millioner ton) - 2,2 % fald i svinekødsproduktion (til 45,09 millioner ton) 000 ton kilde: Euromonitor Hvis man ser på forbruget i den samme periode for de største tre kødkategorier ser man en klar stigende trend indenfor netop svinekød, hvor der ellers er faldende produktion: - 1,6 % fald i okse- og kalvekødsforbruget (til 5,96 millioner ton) - 4,3 % fald i fjerkræsforbruget (til 12,53 millioner ton) - 5,0 % stigning i svinekødsforbruget (til 48,79 millioner ton) Ydermere er følgende udvikling af forbruget forventet i 2010: - Yderligere 8,2 % fald i okse- og kalvekødsforbruget (til 5,47 millioner ton) - 2,6 % stigning i fjerkræsforbruget (til 12,86 millioner ton) - Yderligere 2,8 % stigning i svinekødsforbruget (til 50,18 millioner ton) 10

11 000 ton kilde: USDA Gain Report Denne stigning i svinekødsforbruget trods faldet i produktionen kunne forestilles at have en effekt på Kinas import af svinekød, hvilket kunne være af interesse for danske eksportører. Kina er dog begyndt at åbne for import fra flere lande, hvor import før har været forbudt fra grundet H1N1. Dette inkluderer USA, som Kina d. 19. marts annoncerede, at de nu igen ville tillade svinekødsimport fra. Dette kan være en trussel for dansk import, da Danmark ellers har været blandt de få lande, der har haft tilladelse til at eksportere svinekød til Kina. Dog har denne øgede efterspørgsel ikke haft nogen positiv indflydelse på svinekødsprisen, der er faldet 9 % fra januar til d. 16. marts. Dette har gjort at den kinesiske regering har annonceret planer om at subsidiere svinekød for at stabilisere prisen. Hvilke effekter dette vil have i det længere løb, og om denne løsning er mere end blot midlertidig vides endnu ikke. 11

12 7. Korte Nyheder Mund og klovsyge i sydlige Kina De kinesiske myndigheder har fornyligt rapporteret et udbrud af den meget smitsomme mundog klov-syge i den sydlige del af Kina, og mere end 8000 har måtte aflives. Lokale dyrelæge-embedsmænd i Guangdong provinser offentliggjorde, at 8382 grise er blevet aflivet i et distrikt i provinsens hovedstad, Guanzhou. Sygdommen rammer kun sjældent mennesker, men er meget smitsom blandt klovdyr, blandt andet får, geder og kvæg. Naturkatastrofe i Mongoliet Mongoliet har i denne vinter været ude for en af de hårdeste af slagsen i årevis. Hårdt snefald, stærke vinde og ekstreme temperaturer har forårsaget store skader på landet. Blandet de værste følger er, at 2,3 millioner kvæg indtil videre har mistet livet, og yderligere tre millioner står til fare for at dø inden foråret kommer. Man har endnu ikke været i stand til at vurdere omkostningerne i menneskeliv, men børnedødsraten i de 12 hårdest ramte provincer er højere end nogensinde, og steg i januar med op til 60% over tidligere målte rater. Kina genoptager import af svinekød fra USA Kina har accepteret at genoptage svinekødsimporten fra USA. Embedsmænd siger, at svinekødshandelen vil blive genoptaget straks efter at den endelige dokumentation bliver færdiggjort. Dette er resultatet af måneders forhandlinger imellem de to nationer, og barrieren, der oprindeligt blev sat op som respons på H1N1 virusen, er nu ved at forsvinde. I 2008 var Kina/Hong Kong det tredje største eksportmarked for amerikansk svinekød, og USA eksporterede svinekød til en værdi af $690 millioner dertil. Spørgsmålet er dog om svinekødseksporten fra USA vil nå det samme niveau som i 2008, hvor OL fandt sted. Betydningen for dansk eksport bør også tages i betragtning her, da den øgede konkurrence fra denne genåbnede handelsvej kan være en trussel for dansk svinekødseksport. Kina har tidligere på året genåbnet for eksport fra Canada. Derudover har et antal tyske slagterier og andre svinekødskilder i Kina også fået tilladelse til eksport til Kina. 12

13 Nye regler for tilsætningsstoffer til diskussion AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) har sat et antal nye regler indenfor tilsætningsstoffer til diskussion: 1. Disse gælder al produktion af tilsætningsstoffer i Kina. 2. AQSIQ og lokale kvalitetsforvaltninger er kompetente organer til at overvåge produktionen af alle tilsætningsstoffer. 3. Produktionscertifikat er nødvendige for enhver producent før de kan kan producere fødevaretilsætningsstoffer, og for at opnå dette certifikat, skal de lokale selskaber opfylde visse kriterier. 4. Certificerede virksomheder skal ansøge om produktionstilladelse og fremlægge en række dokumenter og oplysninger i forbindelse med produktion til evaluering. 5. Produktionen skal følge relevante produkters standarder og in-house ex-fabrik tests vil der blive lagt stor vægt på 6. Indhold på etiketten vil være under streng kontrol. 7. Genkaldelsessystem vil blive introduceret 8. Straf 9. Gyldig periode på udstedte certifikat er 5 år. AQSIQ indfører E-Cert system AQSIQ har for nylig indført et nyt elektronisk certifikat-system (E-Cert) til brug for hurtigere processer indenfor certificeringer. Derudover udgav de en brugsguide til fremmede lande/firmaer til brug af systemet. Der er dog generelt forvirring omkring systemet og hvordan det skal bruges. Jacob Snog Ærenlund Statskonsulent Research: Jakob Knutzen Praktikant 13

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

NOTAT. J.nr.: Bilag: 0. Dato: 4. marts, 2009. Kvartalsrapport for Kina, 2009-I

NOTAT. J.nr.: Bilag: 0. Dato: 4. marts, 2009. Kvartalsrapport for Kina, 2009-I NOTAT Til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri J.nr.: 75.Kina.7-1.PEK CC: Fra: ALA, EIR, Landbrugsrådet, Mejeriforeningen, Danish Meat Den danske Ambassade, Beijing Jacob Snog Ærenlund Statskonsulent

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT

SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT Uændret opbakning til Donald Tusk og hans regering En undersøgelse fra det polske analyseinstitut TNS Polska er opbakningen blandt vælgerne til Premierminister

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen -

Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Kina i perspektiv: Udviklinger og tendenser - Ambassadør Friis Arne Petersen - Agenda Kina i perspektiv Økonomi Indenrigspolitik Dansk-kinesiske relationer 1. Kina i perspektiv Kina i perspektiv Kina i

Læs mere

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport

Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Natur og Landbrugskommissionen Den 19. dec. 2012 J.nr. Sekretariatet Ref. carni Fakta om dansk landbrug - beskæftigelse og eksport Beskæftigelse: Der er ca. 134.000 fuldtidsbeskæftigede i det jordbrugsindustrielle

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede

Produktpriser Ekskl. efterbetaling. Hvede Oktober 2014 Landbrugets økonomi De senere års indtjening i landbruget Landbruget har været igennem en periode med meget svingende priser og indtjening gennem de sidste 7-8 år. Under finanskrisen i 2008

Læs mere

Klimabelastning og import af Soya

Klimabelastning og import af Soya Klimabelastning og import af Soya 22. Februar 2012 NOTAT Efter aftale med fødevareministeriet er udarbejdet et kort notat omkring klimaproblematikken ved den store import af soya til foderbrug i dansk

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011.

USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011. USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011. Indhold Resumé Kort om indenrigssituationen. Superkomiteen og Farm Bill Landbrugs- og fødevaremarkedet. Den amerikanske landbrugseksport Den

Læs mere

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte

Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte university of copenhagen Forbrugerkronen Hansen, Henning Otte Publication date: 214 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version (APA): Hansen, H. O.,

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU

DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU DEN FREMTIDIGE LANDBRUGSPOLITIK I EU PROREKTOR SØREN E. FRANDSEN DEN AKTUELLE DISKUSSION I EU Fortsat et behov for en CAP-reform en post 2013-CAP (mål og midler) Marked vs. offentlig regulering? EU vs.

Læs mere

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen

Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen Kvægkongres Fremtidens konkurrenceparametre miljø og dyrevelfærd Senior Vice President Steffen Andersen 27 February 2014 1 EMG & Innovation/Marketing board Et stærkt lederskab kan External view on how

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15. Danmark 19-08-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 34 /15 Markedsnyt 19-08-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Afregningspriser

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November.

Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Danish Farmers Abroad s studietur til Kina 26. Oktober - 4. November. Subtitel: Who will feed China?? edition: 12 10 16 Fredag den 26. Oktober: kl. 19:00 Check in I København lufthavn kl. 21:05 Afgang

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Danmark slår Sverige på industrieksport

Danmark slår Sverige på industrieksport Danmark slår Sverige på Hverken eller industriproduktionen tyder på, at dansk industri har klaret sig specielt dårligt gennem krisen. Industrieksporten har klaret sig på linje med udviklingen i Tyskland

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm

28. maj 2014. Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm 28. maj 2014 Udspil til aftale om program for Bæredygtig svineproduktion Alternativ svinestrategi på Fyn og Bornholm Enhedslisten foreslår hermed en politisk aftale om et nationalt forsøgsprogram, der

Læs mere

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt? Fødevarer og den måde, vores mad producereres på, optager mange, og projekter, der beskæftiger sig med disse problemstillinger, udgør over en tredjedel af de initiativer,

Læs mere

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE?

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? SLIDE 2 OVERBLIK

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Invester i det grønne felt

Invester i det grønne felt Invester i det grønne felt Kinas Marked Teknologi Kapital God Virksomhed (aktie) Kina Hvorfor Kina? Konkurrencedygtig: Handelsoverskud på 200 mia. US$ understreger hvor konkurrencedygtige kinesiske virksomheder

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013

Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 Resumé over Sønke Møllers tur til Kina den 22-29 maj 2013 I forbindelse med mine to svinefaglige indlæg den 24 og 28 maj for DSM Nutritional products, omkring foderoptimering og brug af enzymer i dansk

Læs mere

Date 06.02.2014 File No. 66.DAN.Frankrig.105. Case No. - Side 1 af 12

Date 06.02.2014 File No. 66.DAN.Frankrig.105. Case No. - Side 1 af 12 Date 06.02.2014 File No. 66.DAN.Frankrig.105 Our ref. Tina Schou Case No. - Side 1 af 12 1. Resumé... 3 2. Nøgleord... 3 3. Landbrug og fødevarer... 3 4. Markedsevaluering... 4 5. Landbrug... 5 6. Fiskeri...

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 M EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 MARKEDSMULIGHEDER: På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

1. Udvikling indenfor svinekødsmarkedet i Kina NOTITS. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri. 75.Kina.7-1.PEK. Indhold

1. Udvikling indenfor svinekødsmarkedet i Kina NOTITS. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri. 75.Kina.7-1.PEK. Indhold NOTITS Til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri J.nr.: 75.Kina.7-1.PEK CC: Danmarks Eksportråd Bilag: 0 Fra: Den Danske Ambassade, Beijing Dato: 1. Juli 2010 Emne: Kvartalsrapport Kina II 2010

Læs mere

Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed

Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Konsekvenser af økologisk omlægning fødevareforsyning og fødevaresikkerhed Hugo Fjelsted Alrøe Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), Foulum, Postboks 50, DK-8830 Tjele, Danmark Telefon: +45 8999

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere