NOTITS. J.nr.: Bilag: 0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTITS. J.nr.: Bilag: 0"

Transkript

1 NOTITS Til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri J.nr.: 75.Kina.7-1.PEK CC: Danmarks Eksportråd Landbrug & Fødevarer Fødevareindustrien Bilag: 0 Fra: Den Danske Ambassade, Beijing Dato: 24. marts 2010 Emne: Kvartalsrapport Kina I 2010 Indhold 1. Opfølgning på Number One Document og landbrugsinvesteringer 2. Udvikling inden for GMO-foods i Kina 3. Udvikling inden for Kinas fødevaresikkerhed 4. Ny kinesisk lovudkast til regulering af foder og foder additiver 5. Overblik over Kinas landbrugs-import og -eksport situation 6. Overblik over Kinas marked for kød 7. Korte Nyheder Kilder: Denne rapport er skrevet på grundlag af samtaler i kvartalets løb med de diverse kinesiske myndigheder, brancheorganisationer og virksomheder, kolleger fra andre ambassader samt en række kinesiske og internationale publikationer. 1. Opfølgning på Number One Document og landbrugsinvesteringer I årets første officielle politiske dokument, der ofte har stor betydning for Kina s generelle fokus igennem året, blev et større investeringsinitiativ for kinesisk landbrug og den kinesiske landbefolkning annonceret. Efter at præsident Hu Jintao i løbet af december og januar har besøgt flere landområder, er de officielle politiske initiativer nu blevet stipuleret. Generelt set vil der blive investeret stærkere i landbruget, subsidier vil blive sat i kraft og favorable finanspolitikker vil blive formuleret. Disse har hovedsageligt til formål at drive en vækst i velstanden hos landbefolkningen og udligne den gigantiske forskel i velstand, der er mellem by- og landbefolkningen. Ydermere søger den kinesiske regering også at stabilisere kornproduktionen. Disse mål søges opnået gennem et bredt antal indsatser, der er formuleret mere eller mindre specifikt i dokumentet. Først og fremmest er investeringen i landbrugslandets infrastruktur i 1

2 højsædet, da der nævnes, at et større budget vil blive afsat til generelle investeringer i landbrugsrelateret infrastruktur. Mere specifikt bliver der nævnt, at mellemstore og store byer vil være medvirkende i landbrugsudviklingen ved at give en-til-en støtte, sandsynligvis direkte til specifikke landdistrikter. Derudover vil der også blive investeret i kunstige vandingssystemer, genindvinding af land, samt forbedring af jordkvaliteten. Udover forbedringen af landbrugs-infrastrukturen, lægges der også vægt på, at den finansielle infrastruktur på landet bliver mere udbygget, og af disse initiativer bør nævnes, at regeringen vil fokusere på, at der inden for tre år er basale bank-services i alle byer og landsbyer. Regeringen søger også at øge enkeltheden med hvilken landbefolkningen har adgang til micro-credit lån samt forsikringstjenester. Overordnet set vil banker, låne-selskaber samt investeringsforeninger få diverse uspecificerede fordele ved at investere i landområderne. Regeringen kræver derudover som led i planen, at de offentlige banker så som Agricultural Bank of China, Rural Credit Cooperative og Postal Savings Bank of China yder flere lån til landbruget, samt at Agricultural Development Bank of China udvider lånene ydet til infrastrukturelle forbedringer i landområderne. Subsidier til landbrugsmaskineri samt til korn, kartoffel, højlandsbyg samt til peanuts blev også annonceret, og regeringen vil derudover have forbedret produktionen af olie-, bomuld- og sukker-afgrøder. Subsidierne vil især blive givet til de provinser eller regioner, der er store kornproducenter, som hovedled i at stabilisere kornproduktionen. Regeringen vil sætte et større indkøbsprogram i gang, der vil stabilisere priserne på majs, sojabønner og olie-frø hovedsageligt ved statsindkøb. Langsigtede forskningsprogrammer vil også blive sat i gang, hvor fokus vil ligge på hhv. at forbedre kornproduktionsteknologier, samt at øge forskning inden for genetisk modificerede afgrøder. Som det tidligere er rapporteret lancerede den kinesiske regering i slutningen af 2008 en omfattende landreform. Landreformen og udviklingen i landområderne blev imidlertid sat tilbage af den globale finansielle krise som gjorde at Kina fokuserede på og anvendte midler til at stabilisere økonomien og kompensere for den faldende eksport. Investeringsplanerne, som blev offentliggjort 31. januar 2010 og som ikke indeholder konkrete budgettal, virker som en revitalisering af de oprindelige tanker i landreformen. Men også denne gang vil effekten af planerne være afhængige af i hvor høj grad de implementeres i provinserne. Umiddelbart kan det tolkes, som en yderligere sikring af Kinas høje selvforsyningsgrad, snarere end ønsket om at øge bøndernes indkomst. Under NPC (National People s Congress), der blev holdt i begyndelsen af marts, blev der lagt konkrete tal frem, der kunne ses som forbundet med tankerne i Number One Document. 2

3 Regeringen vil arbejde på at øge produktionen af nogle af de mest betydningsfulde landbrugsafgrøder, og i løbet af 2010 vil målet være at øge bomulds-, olieafgrøde- og sukkerproduktionen med hhv. 4,7%, 1,6% og 2,5%. Derudover vil Kina for at stabilisere kornpriserne sørge for en konstant kornproduktion i år, men i det lange løb vil landet forsøge at øge kornproduktionen med 50 millioner tons. I sammenhæng med dette vil regeringen også hæve minimumskornpriserne for hhv. hvede og ris med 3 Yuan og 6 Yuan per 50 kg. Dette vil igen være et led i at sikre stabile kornpriser og hæve landbefolkningens velstandsniveau. I alt er der i den nye finansplan afsat 107,841 milliarder Yuan til at styre disse priser og at administrere niveauet af afgrødereservene i regeringens hænder. De ovennævnte initiativer er dem, der endnu har fastsatte tal. Støtten, der er afsat til posten landbrug, skovbrug og vand konservering er steget med 7,6% fra sidste år til 377,894 milliarder Yuan. Spørgsmålet er, om denne stigning i sandhed afspejler den betydelige fokus som Number One Document lægger på landbruget. Fordelingen af landbrugsbudgettet er som følger: - 115,01 milliarder Yuan til at styrke landbrugsinfrastrukturen med hovedfokus på vand- og el-infrastrukturen i landområder - 83,5 milliarder Yuan til almene subsidier til landbrugsforsyninger - 22,23 milliarder Yuan til afhjælpning af fattigdom i landområder - 20,4 milliarder Yuan til subsidier til køb af nye, forbedrede typer afgrøder - 19 milliarder Yuan til generel udvikling af landbrugsland og forbedring af industrialiserede landbrug - 10,32 milliarder Yuan til at subsidiere forsikring af afgrøder, avlssvin og mælkekøer - 8 milliarder Yuan til at stimulere udviklingen af moderne landbrug - 14,49 milliarder Yuan til at forbedre subsidiesystemet til køb af landbrugsmaskineri Som man kan se ud fra ovenstående tal er visse dele af planen støttet af den officielle linje mht. yderligere investeringer i landbruget, og de 377 milliarder Yuan er også den største post i budgettet for Derudover er stigningen på 7,6 % blandt de højeste stigninger i forhold til Dog er disse tal stadig ikke synderligt specifikke, og før regeringen mere eksakt viser, hvad de har tænkt sig at investere i, kan man endnu ikke være sikker på hvordan situationen vil udvikle sig. Det er ambassadens vurdering at der med relativ høj sandsynlighed vil opstå nye muligheder for dansk eksport af landbrugsteknologi som følge af planerne. Dog forventes det fortsat begrænset, af de generelle barrierer for lavteknologi til kinesisk landbrug som udenlandske leverandører møder på markedet, idet landbruget er stærkt fragmenteret og består af en stor andel små enheder. En mere markant strukturudvikling er således forudsætning for landbrugets reelle videreudvikling. 3

4 2. Udvikling inden for GMO-foods i Kina Rygter, der antydede at den kinesiske regering har tilladt import af genetisk modificerede frø, blev d. 10. marts benægtet af vice landbrugsminister Wei Chaoan, der sagde, at ministeriet aldrig har lovliggjort importen af disse frø til kommerciel anvendelse. Selv om landbrugsministeriet (Ministry of Agriculture - MoA) benægter, at de har tilladt importen af genetisk modificerede frø til kommerciel brug, har de dog allerede åbnet adgang for fire typer af genetisk modificerede afgrøder bomuld, sojabønner, majs og raps på prøvebasis, men ingen af disse er endnu blevet ratificeret til kultivering på landbrug. I august sidste år blev der påbegyndt testområder for to typer GMO ris og en type GMO majs, hvilket vakte stor utilfredshed blandt økologi-fokuserede grupper, der anser GMO som et fødevaresikkerhedsproblem. Dog understregede MoA, at alle disse testområder blot er prøver af mindre størrelse, og at ingen af disse GMO-afgrøder endnu er sat i produktion og derfor endnu ikke er på markedet. Derudover nævnte MoA også, at når dette stadie endelig bliver nået, vil enhver produktion af afgrøderne være under tæt overvågning, så fødevaresikkerheden ikke bliver kompromitteret. I alt er mere end 20 GMO afgrøder på nuværende tidspunkt i et sådant test-stadie. De ovennævnte GMO-afgrøder ventes at være parate til plantning og produktion om 3 til 5 år, alt efter hvordan test-processen går. Visse GMO-afgrøder, så som bomuld, tomater og pebre, blev allerede tilbage i 1998 og 1999 accepteret som import-afgrøder. Dog er den nuværende situations fokus på kornsorter som GMO-afgrøde meget produkt af, at Kina med en befolkning på 1.3 mia. tvivler på, at der i det længere løb er nok korn til at brødføde befolkningen. Derfor vil Kina i stigende grad lede efter løsninger, der er i stand til at afhjælpe dette problem. Siden brug af GMO-kornsorter udgør en mulighed for at øge kornproduktionen betydeligt, kan GMO derfor også gå hen at blive et vigtigt redskab for at opnår regeringens mål om en yderligere kornproduktion på 50 millioner tons årligt. Dette mål blev opstillet under dette års NPC (National People s Congress), hvor der generelt var stor fokus på, at kornproduktionen skulle øges konsekvent. Til dels har dette også resulteret i større investeringer i GMO forskning. MoA har udtrykt, at Kina i det lange løb ønsker at være konkurrencedygtigt indenfor genmodificerede afgrøder, og at landet gerne skulle være selvforsynet i dette marked. Ydermere anses det som værende vigtigt for Kinas fødevaresikkerhed. Frygten for at genetiske modificerede fødevarer skulle være farlige er også mindre tilstede hos kineserne, og på nogle punkter anses GMO-afgrøder som sikrere, da pesticider og lignende ikke er ligeså nødvendige at bruge på mange af afgrøderne. 4

5 Udviklingen indenfor GMO-afgrøder i Kina kan få store konsekvenser for det kinesiske landbrug i fremtiden, og det er derfor en meget relevant situation at følge. 3. Udvikling inden for Kinas fødevaresikkerhed Kina er i de seneste år blevet ramt af flere skandaler indenfor fødevaresikkerhed, størst af hvilke var melamin-skandalen i 2008, hvor 300,000 blev forgiftet og 6 spædbørn mistede livet. Årsagen var at melamin, der kan forårsage nyresten, blev tilsat mælken, for at få den til at virke som om, at den indeholdt mere protein, end den gjorde. I december 2009 dukkede melamin-forgiftet mælk endnu engang op på markedet. Selv om 3 personer fra Shaanxi Jinqiao Dairy Company på det tidspunkt blev anholdt, betød dette ikke enden for det forgiftede mælk. I januar blev endnu tre firmaer sigtet for at sælge forgiftede produkter i hhv. Hebei, Liaoning or Shandong provinserne. Denne skandale står dog ikke alene, og i februar blev en betydelig vignabønner fra den sydlige provins, Hainan, konfiskeret, da den indeholdt for store niveauer af pesticiden Isocarbophos. Dette betød at adskillige tons vignabønner blev destrueret, samt at mange provinser i Kina stoppede med import af vignabønner fra Hainan. I marts måned kom endnu en skandale frem i lyset, nemlig den udbredte brug af det såkaldte swill oil. Denne olie er madvarefedt og olie, der er blevet skyllet ned i afløbet, som bliver solgt til ulovlig raffinering og gensolgt til små gadekøkkener o.l. Denne olie er yderst usund, da mange af affaldsstofferne ikke er blevet sorteret ud af den, og er ulovlig over hele Kina. Dog er det stadig estimeret at omkring 10 % af spise-olien, der bliver brugt i Kina kommer fra denne process. Disse skandaler er blot et udvalg af de større fødevaresikkerhedsskandaler, som Kina har været vidne til i de sidste måneder. Dette især den genopståede melamin skandale - og foregående skandaler har også ført til, at Kina i februar oprettede et fødevaresikkerhedskommission bestående af tre vice-premierministre samt et antal mindre ministre. Kommissions rolle vil være at sætte nye kontrolmekanismer og love op for fødevaresikkerhed samt overvåge, at nuværende fødevarefirmaer opfylder de krav, der allerede er opstillet. Derved håber regeringen på at fødevaresikkerhed i Kina vil blive bedre koordineret, og at reaktioner på udbrud vil være hurtigere. Dannelsen af en sådan sikkerhedskommission er interessant med danske øjne, da vi i Danmark har meget veludviklede fødevaresikkerhedsmekanismer. Dette kræver dog, at denne kommission er handlekraftig og ikke blot et politisk ansigt. Det vil derfor være i dansk interesse at følge med i den nye kommissions handlinger, da vi evt. vil kunne tilbyde vejledning eller services til forbedring af den kinesiske fødevaresikkerhed. 5

6 4. Ny kinesisk lovudkast til regulering af foder og foder additiver Som den seneste udvikling af et øget kinesisk fokus på fødevaresikkerhed, har den kinesiske regering via det kinesiske landbrugsministerium publiceret et udkast til en ny regulering for administrationen af foder og foderadditiver. Den nye lov vil kunne afløse den eksisterende som blev indført i 1999 og ajourført i I et større perspektiv skal det nye lovudkast ses som et forsøg på at stramme op helt i fødevarekædens begyndelse. Den nye regulering forsøger at ramme bredt ved at omfatte foder for den samlede primære produktion. Udover melaminproblematikken i mejerisektoren fra 2008, har Kina de seneste år været berørt af ureglementerede kemikalierester fundet hos biprodukter i svin, æg og fisk. Ved at fokusere på brugen af foder, forventes den at vil kunne forbedre kvaliteten og sikkerheden ved slutprodukter. Problematikkerne har hidtil været at ureglementerede additiver såsom proteinfremmende stoffer er blevet tilsat for at sikre øget indtjening. Således er udgangspunktet koncentreret omkring administrationsdelen indenfor foder og foderadditiver. I Kina er udkastet blevet offentliggjort og offentligheden såvel som virksomhederne og øvrige interessenter kan give feedback indtil d. 15. marts. Først herefter kan loven blive justeret, vedtaget og implementeret. Lovgivningen dækker over 3 kerne områder: Nyt foder og nye foderadditiver. Import og eksport af foder og foder additiver Produktion, salg og brugen af foder og foder additiver De primære ændringer vedrører at det ikke vil være muligt for udenlandske virksomheder direkte at sælge foder på det kinesiske marked. Vedtages loven skal det fremover ske via virksomhedens eget salgskontor i Kina eller kinesisk agent/distributør. Importeret foder skal desuden være indpakket og mærket med kinesisk deklaration og vil desuden være genstand for inspektions- og karantænemyndigheder. Den nye lovgivning vil ikke ændre på ansvarsområderne for de kinesiske ministerier, idet AQSIQ fortsat vil bære ansvaret for registreringen af producenterne og det kinesiske landbrugs ministerium vil være ansvarlig for produkterne. Det er ambassadens vurdering at det nye lovudkast bør ses som en mindre tilpasning i forhold til den eksisterende lovgivning. De indførte skærpelser er specielt gældende for import af foder og foderadditiver hvilket er et praj om at Kina ønsker at beskytte og udvikle den nationale fodersektor. Der er således ingen ændringer for kinesiske eksportører. Konklusionen er endvidere en bekymring for om den nye lovgivning vil kunne mindske risikoen for fremtidige brud på fødevaresikkerheden og medføre egentlige forbedringer på kvalitetssiden. Det skyldes bl.a. at opdelingen af de kinesiske ministeriers ansvarsområder ikke 6

7 sker efter fra jord til bord-princippet, men derimod via en vertikal tværministeriel indsats som strækker sig over landbrugsministeriet, AQSIQ, Industri and Handelsministeriet og Sundhedsministeriet. Denne opdeling nødvendiggør et eminent tværministerielt samarbejde, og tidligere fødevareskandaler er således et resultat af huller i den tværministerielle kontrolinstans. Der indhentes i øjeblikket kommentarer fra øvrige EU samt foder eksporterende lande. Hidtil har udmeldingerne fra eks. Holland været, en stadig skepsis over produktregistreringslovgivningen, som stadig er ude af trit med den gældende EU praksis. Som respons på denne nye foderlovgivning samt for generelt at informere virksomheder omkring fodersituationen i Kina vil ambassadens handelsafdeling derfor arrangere et Animal Feed Safety Roundtable. Der vil være deltagere både fra de kinesiske myndigheder så som AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) og fra danske myndigheder, og målene med dette arrangement vil være følgende: - At give og udveksle information med AQSIQ omkring danske og EU regulativer samt den danske industrimodel mht. fiskemel, dyrefoder samt sikkerhedskontrol - At give deltagende firmaer mulighed for at præsentere synspunkter på emnerne og derved søge samarbejde med AQSIQ på vurdering af markeder - Finde den hurtigst mulige måde hvorpå man kan genåbne adgang for dansk fiskemel til Kina Via dette og lignende arrangementer støtter ambassaden op på en positive udvikling for Danmark indenfor dette emne. Ambassaden vil fortsat overvåge reaktionerne og følge op på lovgivningen når det er relevant. 7

8 5. Overblik over Kinas landbrugs-import og -eksport situation De officielle kinesiske tal for Kinas landbrug for 2008 er nu blevet offentliggjort. Selv om disse tal er forsinkede, er de dog stadig relevante for at skabe overblik over Kinas landbrugsøkonomiske situation. I 2008 udgjorde Kinas totale landbrugshandel USD 99,16 milliarder, hvilket er en stigning på 27 % over 2007s handelsmængde. Landbrugseksport steg med 9,4 % til USD 40,5 milliarder og landbrugsimport steg med 42,8 % til USD 58,66 milliarder. Indenfor enkelte områder var handelssituationen følgende: - Korn (ekskl. sojabønner): eksporten faldt med 64,5 % til USD 784 millioner, mens importen steg 36,6 % til USD 732 millioner. Denne udvikling skyldes, at eksporten af alle relevante kornsorter (ris, hvede, majs og byg) aftog kraftigt, samt at importen af ris og hvede også aftog, men importen af majs og byg steg. Import and Export of Grain kilde: 2009 China Agricultural Development Report - Olie-frø (hovedsageligt sojabønner): værdien af eksporten steg med 30,4 % til USD 1,41 hovedsageligt pga. stigningen i prisen på sojabønner, da mængden af eksporten faldt med 7,4 %. Værdien af importen steg dog med hele 90 % til USD 22,87 både på grund af øgede mængder og højere pris. 8

9 - Spiseligt vegetabil olie: værdien af importen steg med hele 43,9 % til USD 8,99 milliarder trods et fald i mængden på 2,7 % fra Eksportens værdi steg endnu mere markant med 136,7 % til USD 410 millioner, hvor mængden dog kun steg med 48,7 %. - Bomuld: værdien af importen faldt 0,3 % til USD 3,35 milliarder mens værdien af eksporten steg med 12,4 % til USD 42 milliarder. - Sukker: værdien af importen faldt med 16,1 % til USD 320 millioner, mens værdien af eksporten faldt med 41,1 % til USD 28 millioner. - Grønsager: værdien af importen steg 6,2 % til USD 114 millioner mens værdien af eksporten steg 3,7 % til USD 6,44 milliarder. - Frugter: værdien af frugt-importen steg 24,3 % til USD 1,19 milliarder mens værdien af eksporten steg med 12, 8 % til USD 4,23 milliarder. - Kvægprodukter: den totale værdi af kvæg-import steg 19,4 % til USD 7,73 milliarder, mens eksporten steg 8,5 % til USD 4,39 milliarder. Stigningen i import var hovedsageligt pga. en stærkt stigende import af svinekød, der voksede med 134,5 % til USD 1,1 milliarder. - Hav- og ferskvands-produkter: værdien af importen steg 14,4 % til USD 5,4 milliarder, mens eksporten steg 8,9 % til USD 10,61 milliarder. Selv om hovedtrenden i udviklingen er en stigning i værdierne af importerede og til dels eksporterede varer, er selve mængende importeret relativt stabil, samt mængden eksporteret faldende. Farm Produce Import in Proportion to National Total kilde: 2009 China Agricultural Development Report Hvad kan ses ud af ovenstående graf er også, at mængden af varer, der bliver importeret i forhold til Kinas totale landbrugsproduktion også er stigende. Hvis denne trend viser sig at fortsætte kan dette være interessant for danske virksomheder at følge. 9

10 6. Overblik over Kinas marked for kød Produktionen af kød i Kina er indenfor alle kategorier ud over svinekød vokset i det seneste år. Nylige estimater viser følgende udvikling: - 3,3 % stigning i okse- og kalvekødsproduktion (til 6,38 millioner ton) - 3,7 % stigning i gedekødsproduktion (til 1,95 millioner ton) - 4,5 % stigning i fåre- og lammekødsproduktion (til 2,10 millioner ton) - 3,4 % stigning i fjerkræsproduktion (til 15,86 millioner ton) - 2,2 % fald i svinekødsproduktion (til 45,09 millioner ton) 000 ton kilde: Euromonitor Hvis man ser på forbruget i den samme periode for de største tre kødkategorier ser man en klar stigende trend indenfor netop svinekød, hvor der ellers er faldende produktion: - 1,6 % fald i okse- og kalvekødsforbruget (til 5,96 millioner ton) - 4,3 % fald i fjerkræsforbruget (til 12,53 millioner ton) - 5,0 % stigning i svinekødsforbruget (til 48,79 millioner ton) Ydermere er følgende udvikling af forbruget forventet i 2010: - Yderligere 8,2 % fald i okse- og kalvekødsforbruget (til 5,47 millioner ton) - 2,6 % stigning i fjerkræsforbruget (til 12,86 millioner ton) - Yderligere 2,8 % stigning i svinekødsforbruget (til 50,18 millioner ton) 10

11 000 ton kilde: USDA Gain Report Denne stigning i svinekødsforbruget trods faldet i produktionen kunne forestilles at have en effekt på Kinas import af svinekød, hvilket kunne være af interesse for danske eksportører. Kina er dog begyndt at åbne for import fra flere lande, hvor import før har været forbudt fra grundet H1N1. Dette inkluderer USA, som Kina d. 19. marts annoncerede, at de nu igen ville tillade svinekødsimport fra. Dette kan være en trussel for dansk import, da Danmark ellers har været blandt de få lande, der har haft tilladelse til at eksportere svinekød til Kina. Dog har denne øgede efterspørgsel ikke haft nogen positiv indflydelse på svinekødsprisen, der er faldet 9 % fra januar til d. 16. marts. Dette har gjort at den kinesiske regering har annonceret planer om at subsidiere svinekød for at stabilisere prisen. Hvilke effekter dette vil have i det længere løb, og om denne løsning er mere end blot midlertidig vides endnu ikke. 11

12 7. Korte Nyheder Mund og klovsyge i sydlige Kina De kinesiske myndigheder har fornyligt rapporteret et udbrud af den meget smitsomme mundog klov-syge i den sydlige del af Kina, og mere end 8000 har måtte aflives. Lokale dyrelæge-embedsmænd i Guangdong provinser offentliggjorde, at 8382 grise er blevet aflivet i et distrikt i provinsens hovedstad, Guanzhou. Sygdommen rammer kun sjældent mennesker, men er meget smitsom blandt klovdyr, blandt andet får, geder og kvæg. Naturkatastrofe i Mongoliet Mongoliet har i denne vinter været ude for en af de hårdeste af slagsen i årevis. Hårdt snefald, stærke vinde og ekstreme temperaturer har forårsaget store skader på landet. Blandet de værste følger er, at 2,3 millioner kvæg indtil videre har mistet livet, og yderligere tre millioner står til fare for at dø inden foråret kommer. Man har endnu ikke været i stand til at vurdere omkostningerne i menneskeliv, men børnedødsraten i de 12 hårdest ramte provincer er højere end nogensinde, og steg i januar med op til 60% over tidligere målte rater. Kina genoptager import af svinekød fra USA Kina har accepteret at genoptage svinekødsimporten fra USA. Embedsmænd siger, at svinekødshandelen vil blive genoptaget straks efter at den endelige dokumentation bliver færdiggjort. Dette er resultatet af måneders forhandlinger imellem de to nationer, og barrieren, der oprindeligt blev sat op som respons på H1N1 virusen, er nu ved at forsvinde. I 2008 var Kina/Hong Kong det tredje største eksportmarked for amerikansk svinekød, og USA eksporterede svinekød til en værdi af $690 millioner dertil. Spørgsmålet er dog om svinekødseksporten fra USA vil nå det samme niveau som i 2008, hvor OL fandt sted. Betydningen for dansk eksport bør også tages i betragtning her, da den øgede konkurrence fra denne genåbnede handelsvej kan være en trussel for dansk svinekødseksport. Kina har tidligere på året genåbnet for eksport fra Canada. Derudover har et antal tyske slagterier og andre svinekødskilder i Kina også fået tilladelse til eksport til Kina. 12

13 Nye regler for tilsætningsstoffer til diskussion AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) har sat et antal nye regler indenfor tilsætningsstoffer til diskussion: 1. Disse gælder al produktion af tilsætningsstoffer i Kina. 2. AQSIQ og lokale kvalitetsforvaltninger er kompetente organer til at overvåge produktionen af alle tilsætningsstoffer. 3. Produktionscertifikat er nødvendige for enhver producent før de kan kan producere fødevaretilsætningsstoffer, og for at opnå dette certifikat, skal de lokale selskaber opfylde visse kriterier. 4. Certificerede virksomheder skal ansøge om produktionstilladelse og fremlægge en række dokumenter og oplysninger i forbindelse med produktion til evaluering. 5. Produktionen skal følge relevante produkters standarder og in-house ex-fabrik tests vil der blive lagt stor vægt på 6. Indhold på etiketten vil være under streng kontrol. 7. Genkaldelsessystem vil blive introduceret 8. Straf 9. Gyldig periode på udstedte certifikat er 5 år. AQSIQ indfører E-Cert system AQSIQ har for nylig indført et nyt elektronisk certifikat-system (E-Cert) til brug for hurtigere processer indenfor certificeringer. Derudover udgav de en brugsguide til fremmede lande/firmaer til brug af systemet. Der er dog generelt forvirring omkring systemet og hvordan det skal bruges. Jacob Snog Ærenlund Statskonsulent Research: Jakob Knutzen Praktikant 13

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar photos: www.123rf.com Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen

- Det amerikanske marked er større end det tyske, kinesiske, russiske, indiske og brasilianske marked tilsammen Executive Summary Eksportrådet sætter i denne analyse fokus på potentialet for danske virksomheder, som ønsker at udnytte mulighederne på det amerikanske marked. Analysen præsenterer de seneste tal for

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Bomuld! Penge eller lommeuld?

Bomuld! Penge eller lommeuld? Bomuld! Penge eller lommeuld? - Liberalisering og subsidier, et casestudie af Mali Projektgruppe 3, hus P2: Emil Halkjær Galløe Kenneth Rose Thijs Valdemar Van Tilburg Vejleder: Peter Oksen De Samfundsvidenskabelige

Læs mere

GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement»

GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement» GTU Genvej til Udvikling «Raccourci pour le Développement» PROJEKT EGNSUDVIKLING I AMATALTAL - FASE III RAPPORT FRA AFSLUTTENDE EVALUERING Det endelige dokument Februar 2011 Konsulent: Dr. IDE TAHIROU

Læs mere

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev EKSPORTRÅDET NYHEDSBREV LATINAMERIKA NOVEMBER 2010 Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev Kære læser, Velkommen til novemberudgaven af Eksportrådets nyhedsbrev for Latinamerika. Den danske eksport til

Læs mere

Rejserapport Svinekonsulentturen 2007 Kina Beijing, Guangzhou, Hong Kong

Rejserapport Svinekonsulentturen 2007 Kina Beijing, Guangzhou, Hong Kong Rejserapport Svinekonsulentturen 2007 Kina Beijing, Guangzhou, Hong Kong Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 Kina - kort om landet... 5 Svineproduktion i Kina... 7 Import af varer til Kina...

Læs mere

USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011.

USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011. USA: - Kvartalsrapport (landbrug/fødevarer) 3. Kvartal 2011. Indhold Resumé Kort om indenrigssituationen. Superkomiteen og Farm Bill Landbrugs- og fødevaremarkedet. Den amerikanske landbrugseksport Den

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME

DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME Af Knud Vilby Centrale budskaber Ulandenes debat om genmodificerede fødevarer er

Læs mere

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 2002 2 Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 1. Sammenfatning og konklusion...9 1.1 Konklusion...9 1.2 Markedsbeskrivelse...13 1.2.1 Betydning og

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie

RAPPORT. Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie RAPPORT DK 2011 Danmarks rolle i forhold til den globale produktion af palmeolie James Morgan / WWF International Skrevet og redigeret af: Lasse Juul-Olsen, Nina Astrid Fenger og Jan Graversen. WWF Verdensnaturfonden,

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor

Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Udvikling, vækst og integritet i den danske økologisektor Vidensyntese om muligheder og barrierer for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkter

Læs mere

104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse

104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse AFR 104.BKF.805-300. Til styrelsens godkendelse mhp. senere ministerforelæggelse Burkina Faso: Landbrugssektorprogram, fase 3 - økonomisk vækst i landbrugssektoren Finansministeriet, Landbrug- og vandministeriet,

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord

Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord Projektgruppe 1, Udenlandske Investeringer i Afrikansk Landbrugsjord 30. maj 2011 Side 0 af 89 1.0 ORDLISTE 4 2.0 INDLEDNING 5 2.1 Problemfelt 5 2.1.1 Problemformulering 6 2.2 Afgrænsning 6 2.2.1 Økonomisk

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere