NOTITS. J.nr.: Bilag: 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTITS. J.nr.: Bilag: 0"

Transkript

1 NOTITS Til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri J.nr.: 75.Kina.7-1.PEK CC: Danmarks Eksportråd Landbrug & Fødevarer Fødevareindustrien Bilag: 0 Fra: Den Danske Ambassade, Beijing Dato: 24. marts 2010 Emne: Kvartalsrapport Kina I 2010 Indhold 1. Opfølgning på Number One Document og landbrugsinvesteringer 2. Udvikling inden for GMO-foods i Kina 3. Udvikling inden for Kinas fødevaresikkerhed 4. Ny kinesisk lovudkast til regulering af foder og foder additiver 5. Overblik over Kinas landbrugs-import og -eksport situation 6. Overblik over Kinas marked for kød 7. Korte Nyheder Kilder: Denne rapport er skrevet på grundlag af samtaler i kvartalets løb med de diverse kinesiske myndigheder, brancheorganisationer og virksomheder, kolleger fra andre ambassader samt en række kinesiske og internationale publikationer. 1. Opfølgning på Number One Document og landbrugsinvesteringer I årets første officielle politiske dokument, der ofte har stor betydning for Kina s generelle fokus igennem året, blev et større investeringsinitiativ for kinesisk landbrug og den kinesiske landbefolkning annonceret. Efter at præsident Hu Jintao i løbet af december og januar har besøgt flere landområder, er de officielle politiske initiativer nu blevet stipuleret. Generelt set vil der blive investeret stærkere i landbruget, subsidier vil blive sat i kraft og favorable finanspolitikker vil blive formuleret. Disse har hovedsageligt til formål at drive en vækst i velstanden hos landbefolkningen og udligne den gigantiske forskel i velstand, der er mellem by- og landbefolkningen. Ydermere søger den kinesiske regering også at stabilisere kornproduktionen. Disse mål søges opnået gennem et bredt antal indsatser, der er formuleret mere eller mindre specifikt i dokumentet. Først og fremmest er investeringen i landbrugslandets infrastruktur i 1

2 højsædet, da der nævnes, at et større budget vil blive afsat til generelle investeringer i landbrugsrelateret infrastruktur. Mere specifikt bliver der nævnt, at mellemstore og store byer vil være medvirkende i landbrugsudviklingen ved at give en-til-en støtte, sandsynligvis direkte til specifikke landdistrikter. Derudover vil der også blive investeret i kunstige vandingssystemer, genindvinding af land, samt forbedring af jordkvaliteten. Udover forbedringen af landbrugs-infrastrukturen, lægges der også vægt på, at den finansielle infrastruktur på landet bliver mere udbygget, og af disse initiativer bør nævnes, at regeringen vil fokusere på, at der inden for tre år er basale bank-services i alle byer og landsbyer. Regeringen søger også at øge enkeltheden med hvilken landbefolkningen har adgang til micro-credit lån samt forsikringstjenester. Overordnet set vil banker, låne-selskaber samt investeringsforeninger få diverse uspecificerede fordele ved at investere i landområderne. Regeringen kræver derudover som led i planen, at de offentlige banker så som Agricultural Bank of China, Rural Credit Cooperative og Postal Savings Bank of China yder flere lån til landbruget, samt at Agricultural Development Bank of China udvider lånene ydet til infrastrukturelle forbedringer i landområderne. Subsidier til landbrugsmaskineri samt til korn, kartoffel, højlandsbyg samt til peanuts blev også annonceret, og regeringen vil derudover have forbedret produktionen af olie-, bomuld- og sukker-afgrøder. Subsidierne vil især blive givet til de provinser eller regioner, der er store kornproducenter, som hovedled i at stabilisere kornproduktionen. Regeringen vil sætte et større indkøbsprogram i gang, der vil stabilisere priserne på majs, sojabønner og olie-frø hovedsageligt ved statsindkøb. Langsigtede forskningsprogrammer vil også blive sat i gang, hvor fokus vil ligge på hhv. at forbedre kornproduktionsteknologier, samt at øge forskning inden for genetisk modificerede afgrøder. Som det tidligere er rapporteret lancerede den kinesiske regering i slutningen af 2008 en omfattende landreform. Landreformen og udviklingen i landområderne blev imidlertid sat tilbage af den globale finansielle krise som gjorde at Kina fokuserede på og anvendte midler til at stabilisere økonomien og kompensere for den faldende eksport. Investeringsplanerne, som blev offentliggjort 31. januar 2010 og som ikke indeholder konkrete budgettal, virker som en revitalisering af de oprindelige tanker i landreformen. Men også denne gang vil effekten af planerne være afhængige af i hvor høj grad de implementeres i provinserne. Umiddelbart kan det tolkes, som en yderligere sikring af Kinas høje selvforsyningsgrad, snarere end ønsket om at øge bøndernes indkomst. Under NPC (National People s Congress), der blev holdt i begyndelsen af marts, blev der lagt konkrete tal frem, der kunne ses som forbundet med tankerne i Number One Document. 2

3 Regeringen vil arbejde på at øge produktionen af nogle af de mest betydningsfulde landbrugsafgrøder, og i løbet af 2010 vil målet være at øge bomulds-, olieafgrøde- og sukkerproduktionen med hhv. 4,7%, 1,6% og 2,5%. Derudover vil Kina for at stabilisere kornpriserne sørge for en konstant kornproduktion i år, men i det lange løb vil landet forsøge at øge kornproduktionen med 50 millioner tons. I sammenhæng med dette vil regeringen også hæve minimumskornpriserne for hhv. hvede og ris med 3 Yuan og 6 Yuan per 50 kg. Dette vil igen være et led i at sikre stabile kornpriser og hæve landbefolkningens velstandsniveau. I alt er der i den nye finansplan afsat 107,841 milliarder Yuan til at styre disse priser og at administrere niveauet af afgrødereservene i regeringens hænder. De ovennævnte initiativer er dem, der endnu har fastsatte tal. Støtten, der er afsat til posten landbrug, skovbrug og vand konservering er steget med 7,6% fra sidste år til 377,894 milliarder Yuan. Spørgsmålet er, om denne stigning i sandhed afspejler den betydelige fokus som Number One Document lægger på landbruget. Fordelingen af landbrugsbudgettet er som følger: - 115,01 milliarder Yuan til at styrke landbrugsinfrastrukturen med hovedfokus på vand- og el-infrastrukturen i landområder - 83,5 milliarder Yuan til almene subsidier til landbrugsforsyninger - 22,23 milliarder Yuan til afhjælpning af fattigdom i landområder - 20,4 milliarder Yuan til subsidier til køb af nye, forbedrede typer afgrøder - 19 milliarder Yuan til generel udvikling af landbrugsland og forbedring af industrialiserede landbrug - 10,32 milliarder Yuan til at subsidiere forsikring af afgrøder, avlssvin og mælkekøer - 8 milliarder Yuan til at stimulere udviklingen af moderne landbrug - 14,49 milliarder Yuan til at forbedre subsidiesystemet til køb af landbrugsmaskineri Som man kan se ud fra ovenstående tal er visse dele af planen støttet af den officielle linje mht. yderligere investeringer i landbruget, og de 377 milliarder Yuan er også den største post i budgettet for Derudover er stigningen på 7,6 % blandt de højeste stigninger i forhold til Dog er disse tal stadig ikke synderligt specifikke, og før regeringen mere eksakt viser, hvad de har tænkt sig at investere i, kan man endnu ikke være sikker på hvordan situationen vil udvikle sig. Det er ambassadens vurdering at der med relativ høj sandsynlighed vil opstå nye muligheder for dansk eksport af landbrugsteknologi som følge af planerne. Dog forventes det fortsat begrænset, af de generelle barrierer for lavteknologi til kinesisk landbrug som udenlandske leverandører møder på markedet, idet landbruget er stærkt fragmenteret og består af en stor andel små enheder. En mere markant strukturudvikling er således forudsætning for landbrugets reelle videreudvikling. 3

4 2. Udvikling inden for GMO-foods i Kina Rygter, der antydede at den kinesiske regering har tilladt import af genetisk modificerede frø, blev d. 10. marts benægtet af vice landbrugsminister Wei Chaoan, der sagde, at ministeriet aldrig har lovliggjort importen af disse frø til kommerciel anvendelse. Selv om landbrugsministeriet (Ministry of Agriculture - MoA) benægter, at de har tilladt importen af genetisk modificerede frø til kommerciel brug, har de dog allerede åbnet adgang for fire typer af genetisk modificerede afgrøder bomuld, sojabønner, majs og raps på prøvebasis, men ingen af disse er endnu blevet ratificeret til kultivering på landbrug. I august sidste år blev der påbegyndt testområder for to typer GMO ris og en type GMO majs, hvilket vakte stor utilfredshed blandt økologi-fokuserede grupper, der anser GMO som et fødevaresikkerhedsproblem. Dog understregede MoA, at alle disse testområder blot er prøver af mindre størrelse, og at ingen af disse GMO-afgrøder endnu er sat i produktion og derfor endnu ikke er på markedet. Derudover nævnte MoA også, at når dette stadie endelig bliver nået, vil enhver produktion af afgrøderne være under tæt overvågning, så fødevaresikkerheden ikke bliver kompromitteret. I alt er mere end 20 GMO afgrøder på nuværende tidspunkt i et sådant test-stadie. De ovennævnte GMO-afgrøder ventes at være parate til plantning og produktion om 3 til 5 år, alt efter hvordan test-processen går. Visse GMO-afgrøder, så som bomuld, tomater og pebre, blev allerede tilbage i 1998 og 1999 accepteret som import-afgrøder. Dog er den nuværende situations fokus på kornsorter som GMO-afgrøde meget produkt af, at Kina med en befolkning på 1.3 mia. tvivler på, at der i det længere løb er nok korn til at brødføde befolkningen. Derfor vil Kina i stigende grad lede efter løsninger, der er i stand til at afhjælpe dette problem. Siden brug af GMO-kornsorter udgør en mulighed for at øge kornproduktionen betydeligt, kan GMO derfor også gå hen at blive et vigtigt redskab for at opnår regeringens mål om en yderligere kornproduktion på 50 millioner tons årligt. Dette mål blev opstillet under dette års NPC (National People s Congress), hvor der generelt var stor fokus på, at kornproduktionen skulle øges konsekvent. Til dels har dette også resulteret i større investeringer i GMO forskning. MoA har udtrykt, at Kina i det lange løb ønsker at være konkurrencedygtigt indenfor genmodificerede afgrøder, og at landet gerne skulle være selvforsynet i dette marked. Ydermere anses det som værende vigtigt for Kinas fødevaresikkerhed. Frygten for at genetiske modificerede fødevarer skulle være farlige er også mindre tilstede hos kineserne, og på nogle punkter anses GMO-afgrøder som sikrere, da pesticider og lignende ikke er ligeså nødvendige at bruge på mange af afgrøderne. 4

5 Udviklingen indenfor GMO-afgrøder i Kina kan få store konsekvenser for det kinesiske landbrug i fremtiden, og det er derfor en meget relevant situation at følge. 3. Udvikling inden for Kinas fødevaresikkerhed Kina er i de seneste år blevet ramt af flere skandaler indenfor fødevaresikkerhed, størst af hvilke var melamin-skandalen i 2008, hvor 300,000 blev forgiftet og 6 spædbørn mistede livet. Årsagen var at melamin, der kan forårsage nyresten, blev tilsat mælken, for at få den til at virke som om, at den indeholdt mere protein, end den gjorde. I december 2009 dukkede melamin-forgiftet mælk endnu engang op på markedet. Selv om 3 personer fra Shaanxi Jinqiao Dairy Company på det tidspunkt blev anholdt, betød dette ikke enden for det forgiftede mælk. I januar blev endnu tre firmaer sigtet for at sælge forgiftede produkter i hhv. Hebei, Liaoning or Shandong provinserne. Denne skandale står dog ikke alene, og i februar blev en betydelig vignabønner fra den sydlige provins, Hainan, konfiskeret, da den indeholdt for store niveauer af pesticiden Isocarbophos. Dette betød at adskillige tons vignabønner blev destrueret, samt at mange provinser i Kina stoppede med import af vignabønner fra Hainan. I marts måned kom endnu en skandale frem i lyset, nemlig den udbredte brug af det såkaldte swill oil. Denne olie er madvarefedt og olie, der er blevet skyllet ned i afløbet, som bliver solgt til ulovlig raffinering og gensolgt til små gadekøkkener o.l. Denne olie er yderst usund, da mange af affaldsstofferne ikke er blevet sorteret ud af den, og er ulovlig over hele Kina. Dog er det stadig estimeret at omkring 10 % af spise-olien, der bliver brugt i Kina kommer fra denne process. Disse skandaler er blot et udvalg af de større fødevaresikkerhedsskandaler, som Kina har været vidne til i de sidste måneder. Dette især den genopståede melamin skandale - og foregående skandaler har også ført til, at Kina i februar oprettede et fødevaresikkerhedskommission bestående af tre vice-premierministre samt et antal mindre ministre. Kommissions rolle vil være at sætte nye kontrolmekanismer og love op for fødevaresikkerhed samt overvåge, at nuværende fødevarefirmaer opfylder de krav, der allerede er opstillet. Derved håber regeringen på at fødevaresikkerhed i Kina vil blive bedre koordineret, og at reaktioner på udbrud vil være hurtigere. Dannelsen af en sådan sikkerhedskommission er interessant med danske øjne, da vi i Danmark har meget veludviklede fødevaresikkerhedsmekanismer. Dette kræver dog, at denne kommission er handlekraftig og ikke blot et politisk ansigt. Det vil derfor være i dansk interesse at følge med i den nye kommissions handlinger, da vi evt. vil kunne tilbyde vejledning eller services til forbedring af den kinesiske fødevaresikkerhed. 5

6 4. Ny kinesisk lovudkast til regulering af foder og foder additiver Som den seneste udvikling af et øget kinesisk fokus på fødevaresikkerhed, har den kinesiske regering via det kinesiske landbrugsministerium publiceret et udkast til en ny regulering for administrationen af foder og foderadditiver. Den nye lov vil kunne afløse den eksisterende som blev indført i 1999 og ajourført i I et større perspektiv skal det nye lovudkast ses som et forsøg på at stramme op helt i fødevarekædens begyndelse. Den nye regulering forsøger at ramme bredt ved at omfatte foder for den samlede primære produktion. Udover melaminproblematikken i mejerisektoren fra 2008, har Kina de seneste år været berørt af ureglementerede kemikalierester fundet hos biprodukter i svin, æg og fisk. Ved at fokusere på brugen af foder, forventes den at vil kunne forbedre kvaliteten og sikkerheden ved slutprodukter. Problematikkerne har hidtil været at ureglementerede additiver såsom proteinfremmende stoffer er blevet tilsat for at sikre øget indtjening. Således er udgangspunktet koncentreret omkring administrationsdelen indenfor foder og foderadditiver. I Kina er udkastet blevet offentliggjort og offentligheden såvel som virksomhederne og øvrige interessenter kan give feedback indtil d. 15. marts. Først herefter kan loven blive justeret, vedtaget og implementeret. Lovgivningen dækker over 3 kerne områder: Nyt foder og nye foderadditiver. Import og eksport af foder og foder additiver Produktion, salg og brugen af foder og foder additiver De primære ændringer vedrører at det ikke vil være muligt for udenlandske virksomheder direkte at sælge foder på det kinesiske marked. Vedtages loven skal det fremover ske via virksomhedens eget salgskontor i Kina eller kinesisk agent/distributør. Importeret foder skal desuden være indpakket og mærket med kinesisk deklaration og vil desuden være genstand for inspektions- og karantænemyndigheder. Den nye lovgivning vil ikke ændre på ansvarsområderne for de kinesiske ministerier, idet AQSIQ fortsat vil bære ansvaret for registreringen af producenterne og det kinesiske landbrugs ministerium vil være ansvarlig for produkterne. Det er ambassadens vurdering at det nye lovudkast bør ses som en mindre tilpasning i forhold til den eksisterende lovgivning. De indførte skærpelser er specielt gældende for import af foder og foderadditiver hvilket er et praj om at Kina ønsker at beskytte og udvikle den nationale fodersektor. Der er således ingen ændringer for kinesiske eksportører. Konklusionen er endvidere en bekymring for om den nye lovgivning vil kunne mindske risikoen for fremtidige brud på fødevaresikkerheden og medføre egentlige forbedringer på kvalitetssiden. Det skyldes bl.a. at opdelingen af de kinesiske ministeriers ansvarsområder ikke 6

7 sker efter fra jord til bord-princippet, men derimod via en vertikal tværministeriel indsats som strækker sig over landbrugsministeriet, AQSIQ, Industri and Handelsministeriet og Sundhedsministeriet. Denne opdeling nødvendiggør et eminent tværministerielt samarbejde, og tidligere fødevareskandaler er således et resultat af huller i den tværministerielle kontrolinstans. Der indhentes i øjeblikket kommentarer fra øvrige EU samt foder eksporterende lande. Hidtil har udmeldingerne fra eks. Holland været, en stadig skepsis over produktregistreringslovgivningen, som stadig er ude af trit med den gældende EU praksis. Som respons på denne nye foderlovgivning samt for generelt at informere virksomheder omkring fodersituationen i Kina vil ambassadens handelsafdeling derfor arrangere et Animal Feed Safety Roundtable. Der vil være deltagere både fra de kinesiske myndigheder så som AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) og fra danske myndigheder, og målene med dette arrangement vil være følgende: - At give og udveksle information med AQSIQ omkring danske og EU regulativer samt den danske industrimodel mht. fiskemel, dyrefoder samt sikkerhedskontrol - At give deltagende firmaer mulighed for at præsentere synspunkter på emnerne og derved søge samarbejde med AQSIQ på vurdering af markeder - Finde den hurtigst mulige måde hvorpå man kan genåbne adgang for dansk fiskemel til Kina Via dette og lignende arrangementer støtter ambassaden op på en positive udvikling for Danmark indenfor dette emne. Ambassaden vil fortsat overvåge reaktionerne og følge op på lovgivningen når det er relevant. 7

8 5. Overblik over Kinas landbrugs-import og -eksport situation De officielle kinesiske tal for Kinas landbrug for 2008 er nu blevet offentliggjort. Selv om disse tal er forsinkede, er de dog stadig relevante for at skabe overblik over Kinas landbrugsøkonomiske situation. I 2008 udgjorde Kinas totale landbrugshandel USD 99,16 milliarder, hvilket er en stigning på 27 % over 2007s handelsmængde. Landbrugseksport steg med 9,4 % til USD 40,5 milliarder og landbrugsimport steg med 42,8 % til USD 58,66 milliarder. Indenfor enkelte områder var handelssituationen følgende: - Korn (ekskl. sojabønner): eksporten faldt med 64,5 % til USD 784 millioner, mens importen steg 36,6 % til USD 732 millioner. Denne udvikling skyldes, at eksporten af alle relevante kornsorter (ris, hvede, majs og byg) aftog kraftigt, samt at importen af ris og hvede også aftog, men importen af majs og byg steg. Import and Export of Grain kilde: 2009 China Agricultural Development Report - Olie-frø (hovedsageligt sojabønner): værdien af eksporten steg med 30,4 % til USD 1,41 hovedsageligt pga. stigningen i prisen på sojabønner, da mængden af eksporten faldt med 7,4 %. Værdien af importen steg dog med hele 90 % til USD 22,87 både på grund af øgede mængder og højere pris. 8

9 - Spiseligt vegetabil olie: værdien af importen steg med hele 43,9 % til USD 8,99 milliarder trods et fald i mængden på 2,7 % fra Eksportens værdi steg endnu mere markant med 136,7 % til USD 410 millioner, hvor mængden dog kun steg med 48,7 %. - Bomuld: værdien af importen faldt 0,3 % til USD 3,35 milliarder mens værdien af eksporten steg med 12,4 % til USD 42 milliarder. - Sukker: værdien af importen faldt med 16,1 % til USD 320 millioner, mens værdien af eksporten faldt med 41,1 % til USD 28 millioner. - Grønsager: værdien af importen steg 6,2 % til USD 114 millioner mens værdien af eksporten steg 3,7 % til USD 6,44 milliarder. - Frugter: værdien af frugt-importen steg 24,3 % til USD 1,19 milliarder mens værdien af eksporten steg med 12, 8 % til USD 4,23 milliarder. - Kvægprodukter: den totale værdi af kvæg-import steg 19,4 % til USD 7,73 milliarder, mens eksporten steg 8,5 % til USD 4,39 milliarder. Stigningen i import var hovedsageligt pga. en stærkt stigende import af svinekød, der voksede med 134,5 % til USD 1,1 milliarder. - Hav- og ferskvands-produkter: værdien af importen steg 14,4 % til USD 5,4 milliarder, mens eksporten steg 8,9 % til USD 10,61 milliarder. Selv om hovedtrenden i udviklingen er en stigning i værdierne af importerede og til dels eksporterede varer, er selve mængende importeret relativt stabil, samt mængden eksporteret faldende. Farm Produce Import in Proportion to National Total kilde: 2009 China Agricultural Development Report Hvad kan ses ud af ovenstående graf er også, at mængden af varer, der bliver importeret i forhold til Kinas totale landbrugsproduktion også er stigende. Hvis denne trend viser sig at fortsætte kan dette være interessant for danske virksomheder at følge. 9

10 6. Overblik over Kinas marked for kød Produktionen af kød i Kina er indenfor alle kategorier ud over svinekød vokset i det seneste år. Nylige estimater viser følgende udvikling: - 3,3 % stigning i okse- og kalvekødsproduktion (til 6,38 millioner ton) - 3,7 % stigning i gedekødsproduktion (til 1,95 millioner ton) - 4,5 % stigning i fåre- og lammekødsproduktion (til 2,10 millioner ton) - 3,4 % stigning i fjerkræsproduktion (til 15,86 millioner ton) - 2,2 % fald i svinekødsproduktion (til 45,09 millioner ton) 000 ton kilde: Euromonitor Hvis man ser på forbruget i den samme periode for de største tre kødkategorier ser man en klar stigende trend indenfor netop svinekød, hvor der ellers er faldende produktion: - 1,6 % fald i okse- og kalvekødsforbruget (til 5,96 millioner ton) - 4,3 % fald i fjerkræsforbruget (til 12,53 millioner ton) - 5,0 % stigning i svinekødsforbruget (til 48,79 millioner ton) Ydermere er følgende udvikling af forbruget forventet i 2010: - Yderligere 8,2 % fald i okse- og kalvekødsforbruget (til 5,47 millioner ton) - 2,6 % stigning i fjerkræsforbruget (til 12,86 millioner ton) - Yderligere 2,8 % stigning i svinekødsforbruget (til 50,18 millioner ton) 10

11 000 ton kilde: USDA Gain Report Denne stigning i svinekødsforbruget trods faldet i produktionen kunne forestilles at have en effekt på Kinas import af svinekød, hvilket kunne være af interesse for danske eksportører. Kina er dog begyndt at åbne for import fra flere lande, hvor import før har været forbudt fra grundet H1N1. Dette inkluderer USA, som Kina d. 19. marts annoncerede, at de nu igen ville tillade svinekødsimport fra. Dette kan være en trussel for dansk import, da Danmark ellers har været blandt de få lande, der har haft tilladelse til at eksportere svinekød til Kina. Dog har denne øgede efterspørgsel ikke haft nogen positiv indflydelse på svinekødsprisen, der er faldet 9 % fra januar til d. 16. marts. Dette har gjort at den kinesiske regering har annonceret planer om at subsidiere svinekød for at stabilisere prisen. Hvilke effekter dette vil have i det længere løb, og om denne løsning er mere end blot midlertidig vides endnu ikke. 11

12 7. Korte Nyheder Mund og klovsyge i sydlige Kina De kinesiske myndigheder har fornyligt rapporteret et udbrud af den meget smitsomme mundog klov-syge i den sydlige del af Kina, og mere end 8000 har måtte aflives. Lokale dyrelæge-embedsmænd i Guangdong provinser offentliggjorde, at 8382 grise er blevet aflivet i et distrikt i provinsens hovedstad, Guanzhou. Sygdommen rammer kun sjældent mennesker, men er meget smitsom blandt klovdyr, blandt andet får, geder og kvæg. Naturkatastrofe i Mongoliet Mongoliet har i denne vinter været ude for en af de hårdeste af slagsen i årevis. Hårdt snefald, stærke vinde og ekstreme temperaturer har forårsaget store skader på landet. Blandet de værste følger er, at 2,3 millioner kvæg indtil videre har mistet livet, og yderligere tre millioner står til fare for at dø inden foråret kommer. Man har endnu ikke været i stand til at vurdere omkostningerne i menneskeliv, men børnedødsraten i de 12 hårdest ramte provincer er højere end nogensinde, og steg i januar med op til 60% over tidligere målte rater. Kina genoptager import af svinekød fra USA Kina har accepteret at genoptage svinekødsimporten fra USA. Embedsmænd siger, at svinekødshandelen vil blive genoptaget straks efter at den endelige dokumentation bliver færdiggjort. Dette er resultatet af måneders forhandlinger imellem de to nationer, og barrieren, der oprindeligt blev sat op som respons på H1N1 virusen, er nu ved at forsvinde. I 2008 var Kina/Hong Kong det tredje største eksportmarked for amerikansk svinekød, og USA eksporterede svinekød til en værdi af $690 millioner dertil. Spørgsmålet er dog om svinekødseksporten fra USA vil nå det samme niveau som i 2008, hvor OL fandt sted. Betydningen for dansk eksport bør også tages i betragtning her, da den øgede konkurrence fra denne genåbnede handelsvej kan være en trussel for dansk svinekødseksport. Kina har tidligere på året genåbnet for eksport fra Canada. Derudover har et antal tyske slagterier og andre svinekødskilder i Kina også fået tilladelse til eksport til Kina. 12

13 Nye regler for tilsætningsstoffer til diskussion AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) har sat et antal nye regler indenfor tilsætningsstoffer til diskussion: 1. Disse gælder al produktion af tilsætningsstoffer i Kina. 2. AQSIQ og lokale kvalitetsforvaltninger er kompetente organer til at overvåge produktionen af alle tilsætningsstoffer. 3. Produktionscertifikat er nødvendige for enhver producent før de kan kan producere fødevaretilsætningsstoffer, og for at opnå dette certifikat, skal de lokale selskaber opfylde visse kriterier. 4. Certificerede virksomheder skal ansøge om produktionstilladelse og fremlægge en række dokumenter og oplysninger i forbindelse med produktion til evaluering. 5. Produktionen skal følge relevante produkters standarder og in-house ex-fabrik tests vil der blive lagt stor vægt på 6. Indhold på etiketten vil være under streng kontrol. 7. Genkaldelsessystem vil blive introduceret 8. Straf 9. Gyldig periode på udstedte certifikat er 5 år. AQSIQ indfører E-Cert system AQSIQ har for nylig indført et nyt elektronisk certifikat-system (E-Cert) til brug for hurtigere processer indenfor certificeringer. Derudover udgav de en brugsguide til fremmede lande/firmaer til brug af systemet. Der er dog generelt forvirring omkring systemet og hvordan det skal bruges. Jacob Snog Ærenlund Statskonsulent Research: Jakob Knutzen Praktikant 13

Relevante kinesiske myndigheder og love

Relevante kinesiske myndigheder og love Relevante kinesiske myndigheder og love Oversigt over oplæg Nøgle statsorganer - CFDA - MOA - AQSIQ - CNCA - Yderligere information Fødevaresikkerhedsloven af 2015 Kinesiske mærknings krav for forud indpakkede

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder

Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Sustainable Agriculture De globale udfordringer er store: Hvor vigtigt er det vi dyrker landbrug i Norden? Mad til milliarder Niels Bjerre, Agricultural Affairs Manager Hvad laver du? Jeg høster Jeg producerer

Læs mere

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020

Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 2020 Beregnet stigning i efterspørgslen efter korn og kød,, 1995 22 12 (Procent) U-lande Verden I-lande 1 8 6 4 2 Korn Kød Kilde: IFPRI IMPACT simulations (July 1999) Regionalfordeling af den samlede stigning

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi

Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi Nyhedsbrev fra Statskonsulenten i New Delhi 12. februar 2014 Øget efterspørgsel efter mælk tvinger industrien på jagt efter nye innovative løsninger Den første hvide revolution har betydet, at Indien har

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

NOTITS. J.nr.: Bilag: 0

NOTITS. J.nr.: Bilag: 0 NOTITS Til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri J.nr.: 75.Kina.7-1.PEK CC: Danmarks Eksportråd Landbrug & Fødevarer Fødevareindustrien Bilag: 0 Fra: Den Danske Ambassade, Beijing Dato: 21. oktober

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012 Sojaskrå Efterår 2012 Minus US $ 8,40 pr. Short ton Vinter 2012/13 Minus US $ 7,30

Læs mere

Kvartalsrapport Kina III 2010

Kvartalsrapport Kina III 2010 NOTITS Til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri J.nr.: 75.Kina.7-1.PEK CC: Danmarks Eksportråd Landbrug & Fødevarer Fødevareindustrien Bilag: 0 Fra: Den Danske Ambassade, Beijing Dato: 1. november

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (juni 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (juni ) NOTAT NR. 1216 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på 3 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens de bedste 25 % besætninger forventes

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 29. august 2011 Uge 35 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

NOTAT. J.nr.: Bilag: 0. Dato: 4. marts, 2009. Kvartalsrapport for Kina, 2009-I

NOTAT. J.nr.: Bilag: 0. Dato: 4. marts, 2009. Kvartalsrapport for Kina, 2009-I NOTAT Til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri J.nr.: 75.Kina.7-1.PEK CC: Fra: ALA, EIR, Landbrugsrådet, Mejeriforeningen, Danish Meat Den danske Ambassade, Beijing Jacob Snog Ærenlund Statskonsulent

Læs mere

Fald i produktionen af hvede på verdensplan

Fald i produktionen af hvede på verdensplan Fald i produktionen af hvede på verdensplan Forventningerne til den globale hvedeproduktion for 2009/2010 falder med 1,6 millioner ton. Faldet er ikke stort og ikke andet en markederne havde forventet.

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen

Fødevareøkonomisk Institut. EU s direkte støtte. Konsekvenser og mulige reformstrategier. Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Fødevareøkonomisk Institut EU s direkte støtte Konsekvenser og mulige reformstrategier Af Forskningschef Søren Elkjær Frandsen Baggrund Stigende betydning af den direkte støtte Midtvejsevaluering af CAP

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Analyse og Statistik 16. september 2013 Uge 38 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge, sammenlignet med sidste uge, er

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder?

Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Hvordan skaffer man mad til ni milliarder? Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 3. december 2011 kl. 06:51 Vi kan fordoble mængden af afgrøder uden at ødelægge miljøet, hvis den rette landbrugsteknologi

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

Økonomisk analyse. Global import af kød ventes at stige med 19 pct. frem mod 2026

Økonomisk analyse. Global import af kød ventes at stige med 19 pct. frem mod 2026 Økonomisk analyse 3. marts 217 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Global import af kød ventes at stige med 19 pct. frem mod 226 Væksten i global

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

Økologi i Italien. Statskonsulent Søren Skafte, Rom. Økologikongressen 2011 23.-24. november 2011. Kgl. Danske Ambassade Rom

Økologi i Italien. Statskonsulent Søren Skafte, Rom. Økologikongressen 2011 23.-24. november 2011. Kgl. Danske Ambassade Rom rea oto. are 2*1 cm) Økologi i Italien Økologikongressen 2011 23.-24. november 2011 n in ers, into fits h of ords Statskonsulent Søren Skafte, Rom Kgl. Danske Ambassade Rom Italien 20 regioner 2 autonome

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 246 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2011 OG 2012 (SEPTEMBER 2011) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR OG (SEPTEMBER ) NOTAT NR. 1128 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 136 kr. i gennemsnit, mens resultatet for de bedste 25 procent besætninger

Læs mere

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst

Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst SIGN UP CANCEL SUBSCRIPTION WEBSITE FORWARD PRINT Teknisk uheld Nyhedsoversigten for uge 41 - desværre lidt forsinket grundet teknisk uheld. God læselyst Læs mere Polsk landbrug bør opretholde sin konkurrenceevne

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 21 juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset FONDENES AKTIVITET

Markedskommentar Torsdag den 21 juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset FONDENES AKTIVITET Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 21 juni 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 20-06-2012 Sojaskrå Sommer 2012 Plus US $ 0,70 pr. Short ton Efterår 2012 Plus US $ 2,00 pr. Short ton

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020?

Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Fodringsseminar 2014 Strukturudvikling Hvad bliver det til i 2020? Bjarne Kornbek Pedersen Danish Farm Design A/S DANISH FARM DESIGN Udviklingstendenser Udvikling i befolkning 1950-2050 (Kilde: FN) Halvdelen

Læs mere

Kongelig Dansk Ambassade Madrid

Kongelig Dansk Ambassade Madrid Kongelig Dansk Ambassade Madrid Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Holbergsgade 2 DK-1057 Copenhague K DINAMARCA Claudio Coello 91-4º E-28006 Madrid, Spanien Tlf: +34 91 431 84 45 Fax: +34

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 4. januar 2016 Uge 1 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt

OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt. Outlooket kort fortalt OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Danish OESC-FAO Agricultural Outlook 2009: Outlooket kort fortalt Sammendrag på dansk Outlooket kort fortalt De makroøkonomiske omgivelser bag dette outlook

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Landbrugets globale *47 udvikling

Landbrugets globale *47 udvikling Landbrugets globale *47 udvikling Den globale udvikling for et bæredygtigt landbrug, der skal producere nok mad, energi og industriråvarer til en stadig markant stigende verdensbefolkning Henning Otte

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk. Hanstholm d 21 august Poul Tørring

Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk. Hanstholm d 21 august Poul Tørring Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk Hanstholm d 21 august Poul Tørring Verden og Kinas produk0on af Seafood 180000000 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 World Produc4on of

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016.

Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. Mappe 1) Dansk landbrugs økonomiske betydning. Notat af Torben Vagn Rasmussen, december 2016. I dette notat bliver det danske landbrugs betydning præsenteret ud fra statistikker, data, rapporter og andet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger

Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Bilag 11 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger 1 Drivhusgasudledning fra animalsk fødevareproduktion internationale sammenligninger Når Danmark afrapporterer

Læs mere

INVITATION TIL: MINI SEMINAR OM EKSPORTFREMSTØD TIL TAIWAN I NOVEMBER 2015

INVITATION TIL: MINI SEMINAR OM EKSPORTFREMSTØD TIL TAIWAN I NOVEMBER 2015 INVITATION TIL: MINI SEMINAR OM EKSPORTFREMSTØD TIL TAIWAN I NOVEMBER 2015 25. AUGUST 2015 KL. 14-16.30 i ÅRHUS og KØBENHAVN EKSPORT AF DANSK TEKNOLOGI OG KNOW HOW INDEN FOR SVINEOPDRÆT, FØDEVAREFORARBEJDNING,

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Analyse 8. november 2013

Analyse 8. november 2013 Analyse 8. november 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Afrika: potentialer for dansk landbrug Stigende efterspørgsel for fødevarer Over

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 81 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 5. kt/dep. 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 2431 Den 10. november 2010 FVM 818 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 08/17-02-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.500 stk. Notering = stigning Der ventes

Læs mere

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1 Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2.

Læs mere

Japan og Kina. Fantastiske markeder for dansk svinekød

Japan og Kina. Fantastiske markeder for dansk svinekød Japan og Kina Fantastiske markeder for dansk svinekød Japan og Kina er vigtige markeder Dansk eksport af svinekød (i alt 2 millioner tons) Tons Japan og Kina er vigtige markeder Dansk eksport af svinekød

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSOVERVÅGNING 17. marts 2008 Uge 12 PRODUKTIONSSITUATIONEN Den forventede modtagelse af svin og søer på andelsslagterierne i denne uge sammenlignet med sidste uge er som følger:

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1

- I pct. af ugen før... 97,3 98,8 99,2 99,3 102,6 99,1 - I pct. af samme uge sidste år 96,7 97,0 99,2 99,0 92,9 89,1 Priser og produktionstal for oksekød Nr. /14 Markedsnyt -07-14 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.500 stk. Reduceret afregningspriser

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

MARKEDSNYT For grisekød

MARKEDSNYT For grisekød MARKEDSNYT For grisekød Markedsanalyser 10. oktober 2017 Uge 41 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010.

Forslaget er sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 9. marts 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 184 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. marts 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012)

ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR 2012 SAMT SKØN FOR 2013 (MARTS 2012) ØKONOMISK TEMPERATURMÅLING OG PROGNOSE FOR SAMT SKØN FOR (MARTS ) NOTAT NR. 1204 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 36 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for de bedste

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1.

Det økologiske areal: Grafen nedenfor viser udviklingen i det økologiske areal i hektar fra 2007 til 2014 1. Nøgletal for økologi juli 2015 Følgende nøgletal beskrives: Økologisk areal, detailomsætning af økologiske varer, eksport af økologiske varer, foodservice og det økologiske spisemærke. Det økologiske areal:

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere