Nr. 159 Januar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 159 Januar 2014 1"

Transkript

1 Nr. 159 Januar

2 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne i Hee Sogn, - også gerne debatstof. Vi modtager gerne stof til bladet fra foreninger, organisationer, udvalg o.l., som er hjemmehørende i Hee. Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 20. måneden før udgivelsen, hvis ikke andet er nævnt. Annoncer kan løbende optages og ændres. Redaktion & PR Udvalget: Anne-Marie Meller Bente Kirk Dorte Nørgård Hjertestarterne Finder du ved: Campingpladsen Bjørnevej 22 Hee Skole Deadline til næste nummer: 20. februar Sogneforeningens bestyrelse: Formand: Lisbeth Skarregaard Næstformand: Mette Hammelsvang Kasserer Judith Van Den Berg Kasserer - kontingent, Webmaster Jesper Østergaard Knudsen Sekretær: Ilse Andersen Kristian Døhr Jensen Claus Fisker Pedersen Mangler I sognenyt? Det er stadigvæk 6. klasse fra Hee skole, der deler Sognenyt ud, og vi håber, at alle får bladet. Men hvis I mod forventning ikke skulle modtage - eller kender nogen, der ikke har modtaget Sognenyt, så ring til: Inger Madsen Hun sørger for, at I får bladet. 2

3 Nyt fra bestyrelsen Vi håber, I alle har haft en dejlig jul og nydt fridagene i godt selskab, og vi vil fra Bestyrelsens side gerne ønske jer alle et rigtigt godt nytår. Mange bruger slutningen af et gammelt år til at tage nogle ting op til revidering og begyndelsen af et nyt år til at lave forbedringer. Også i Bestyrelsen har vi set tilbage. Vi kan kigge tilbage på et år med traditionelle højdepunkter som bl.a. fællesspisninger, gymnastikopvisning og sommerfest. Alligevel har der været kræfter i sognet til at lave nye tiltag som Åben Landsby og Minitriatlon. Også planlægning, indsamling af sponsorkroner og indkøb af bil til skoletransport og logistikken heromkring har taget mange kræfter. Vi er stolte af at være en del af et aktivt og engageret sogn. Det kan vi alle sammen være stolte af. Vi ønsker meget at kunne bevare denne positive spiral. Desværre har vi på flere områder oplevet en manglende respekt. En manglende respekt for hinanden som mennesker, men også en manglende respekt for den indsats mange i vort lille sogn efter bedste evne yder. Det er ikke helt så let som tidligere at få fat i frivillige kræfter. Mange føler ikke de har den fornødne tid i en travl hverdag. Derfor er det en opgave for os alle at passe på de kræfter vi har. Ikke dermed sagt at folk skal have særbehandling. Vi efterlyser blot en hel almindelig sund respekt for hinanden og hinandens dømmekraft. Vi tror, det er vigtigt at bakke hinanden op og give et skulderklap en gang imellem. Generalforsamling i år afholdes for første gang sammen med Lokalrådets generalforsamling. Vi vil som sædvanlig opfordre jer til at komme med forslag til modtagere af årets Initiativpris og Unglederpris. Forslagene med begrundelse sendes til Har I andet, I ønsker diskuteret denne aften, bedes I ligeledes sende det til tidligere nævnte adresse senest 1 uge før. Og som sædvanlig er Sogneforeningen efterfølgende vært ved en bid mad som tak til alle, der har bidraget gennem det forgangne år. Program og dagsorden for aftenen findes andet sted i bladet. Vi er glade for at kunne annoncere Fastelavnsfest 2/ Nærmere detaljer omkring arrangementet kommer på snarest, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Endelig holder bestyrelsen møde i følgende uger: uge 2, 6, 10, 15, 21 og 27 ofte om mandagen. Forslag, ideer, ris og ros modtages gerne på hee.dk På bestyrelsens vegne Lisbeth Skarregaard Formand 3

4 AFTENENS PROGRAM Generalforsamling/ aktivitetsfest 2014 Arrangementet afholdes torsdag 20. februar 2014 kl i Stationsbygningen. Vi håber, alle I, der på forskellig vis har hjulpet foreningen med stort og småt, vil møde op, så vi sammen kan få nogle hyggelige timer. I løbet af aftenen vil vi overrække vores initiativpris og unglederpris. Vi modtager naturligvis meget gerne forslag til indstilling. Af hensyn til køkkenet bedes tilmelding afleveres skriftligt senest 10. februar på mail Generalforsamlingen vil blive afholdt i henhold til dagsordenen. Følgende er på valg: Ilse Højberg Andersen: modtager ikke genvalg Kristian Døhr: modtager genvalg - Velkomst v/hee Sogneforening Generalforsamling Hee Sogneforening 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab ved kassereren 4. Behandling af evt. indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen På valg er sekretær Ilse Højberg Andersen - modtager ikke genvalg Kristian Døhr - modtager genvalg 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Generalforsamling Lokalrådet Dagsorden 1. Formandens beretning 2. Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer 3. Valg af medlemmer til lokalrådet og suppleanter På valg er: Erling Madsen, Ole Mortensen og Arne Christensen SE HER!!! Der afholdes Fastelavnsfest 2/ Nærmere detaljer omkring arrangementet kommer på snarest, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. - Herefter spisning Vi håber, vi får en god og hyggelig aften. 4

5 Det handler om viljen til at stå bag de frivillige Et stærkt og godt foreningsliv bygger på vilje Lokal idræt handler om mere end sammenhold, talent og træning. Det handler om viljen: Viljen til at give alt for holdet, til at træffe den bedste beslutning under pres og til at bygge et positivt fællesskab op for store og små. I vestjyskbank ved vi, hvor vigtigt det er at have viljen. Og derfor bakker vi op om lokalområdets fightere både på og udenfor banen. Velkommen i vestjyskbank - din lokale bank. vestjyskbank.dk/ringkoebing 5

6 Nyt fra HSF fodbold-afdeling Nu nærmer tiden sig til, at vi kan benytte den super gode sportsplads i Hee. Banen trækker vandet godt væk og den bliver hurtigt tør efter et godt regnskyl. Hurra for det! Men det stopper ikke her for nu skal den bruges!! Vi starter op med fodbold i begyndelsen af marts måned for nogle hold lidt tidligere, da de første kampe kommer i starten af april og nogle hold indleder med træningskampe før turneringsstart. Som noget nyt vil vi indføre en manual til trænerne, som støtter dem i valg af øvelser, så der bliver holdt fokus på spillernes boldføling, teknik og spilforståelse. Det vil også lette opstarten for nye trænere. Det samme vil vi gøre for klubbens dommere, holdledere og øvrige, som er tilknyttet klubben. Vi arbejder desuden på at bruge forældrene bedre i træningen. Især i de yngste årgange er der brug for, at forældre bidrager både med opdragelse og støtte i form af lette boldøvelser. Forældre må også gerne arrangere frugtordning til kamp eller træning. rumme mængden af spillere, som er tilknyttet både Hee og FC-Tim/Hee. Vi har i klubben mange ambitioner både med hensyn til spillere og træningsniveau, men også til faciliteter som lysanlæg til træningsbanerne, tribune til kampbanen og en udbygning af klubhuset og især et øget brug af klubhuset. Vi ser for os, at når man kommer til træning eller kamp, så kommer man til et åbent klubhus, hvor der altid er kaffe på kanden og åbent for salg. Det vil sikkert kunne trække endnu flere Hee-boere til sportspladsen, hvor også Petanque, krokket og andre aktiviteter er på vej. Vi er meget åbne for andre idéer til, hvordan det aktive liv i Hee kan udbygges. Vores samarbejde med FC Midtjylland ønsker vi også at forstærke, så vi igen kan arrangere træningsaftener med FCM spillere, som vi havde god erfaring med sidste år. Vi vil få mulighed for at arrangere træner-kurser på egen matrikel. Ved salg af lodsedler kan vi tjene til klubkassen og samtidig skaffe fribilletter til en FCM hjemmekamp. Bo Mortensen er klubbens kontaktperson til FC Midtjylland. Vi får desuden også brug for flere unge som gamle, som vil hjælpe til eller være trænere for et hold. Hvis du kunne være interesseret så ring til Kisser Jegstrup ( ) eller Zander Koch ( ) Vores samarbejde med FC-Tim/Hee fungerer rigtig godt og holdene er homogene, der er spillere nok til de enkelte hold. Det gør livet som fodboldspiller og træner en del sjovere. Med den nye sportsplads vil vi også bedre kunne 6

7 Hee s Oldboys-afdeling er i samarbejde med No og for nyligt er Hover også kommet med. Vi har efterhånden mange gode år bag os og forhåbentligt mange flere gode år foran os. Vi har et oldboys hold, som er for 30 til 40 år. Vi har også et senior oldboyshold, som er fra 40 til uendelig...:) Vi klarer os godt og er altid åbne for nye spillere, som kunne få lyst... Som situationen er for No, hvor No skole er lukket ned og adgangen til omklædningsfacilitteter er væk, har vi valgt, at trække alle hjemmekampe til Hee, indtil de finder en løsning i No. Hee s trækplaster gennem flere sæsoner, Galaxy holdet er blevet sat lidt til tælling, efter at Morten og Thomas har takket ja til et trænerjob i Ringkøbing. Det bliver et tab for klubben, men vi ønsker dem held og lykke fremover og takker for den gode tid, de har givet klubben. Bo og Kisser arbejder på, at finde en løsning, så vi fortsat kan have et Galaxy hold i Hee. Med venlig hilsen Fodboldudvalget Afslutningstur til Baboon City for Hee s fodboldspillere! Lørdag d. 5. oktober tog ca. 50 spillere og 8 trænere med bus til Baboon city i Herning. Spillerne var i højt humør og havde set frem til turen gennem længere tid. Busturen til Herning blev lidt længere end den plejer, da der var en del vejarbejde omkring Trehøje, hvilket bevirkede at lydtrykket i bussen var kraftigt stigende, da vi kørte ind i Tjørring. Vi kom dog godt frem og tiden i Baboon City var som sædvanlig for kort. 4 timer flyver af sted i godt selskab med sjov og ballade. Der blev kæmpet på balance stang, der blev kørt radiobiler MANGE gange, spillet fodbold, hoppet i trampolin, sunget karaoke, leget i hoppeborge, spillet på maskiner og meget mere Da klokken nærmede sig 14 blev der kaldt til afgang og vi gik samlet i hold ud til bussen. Alle havde haft en god tid i Baboon og da Kisser delte slikposer ud til alle var humørbarometeret ved at springe glasset. Selv Tonni var super glad for sin slikpose, som han ikke var meget for at dele med andre. Igen i år var det en fornøjelse at have alle spillerne med på tur. Der er ikke noget pjat med dem, de har det godt med hinanden, de leger på tværs af årgange og de hører næsten alt, hvad de får at vide af de voksne. Sådan skal det være og det gør det glædeligt for Kisser at forberede kommende års afslutningstur. Med sportslig hilsen fodboldudvalget 7

8 Smånyt fra og om Hee Støtteforeningen for Hee Skole - Rasmus Grøntkjær Martin Petersen Lone Noesgaard Dorthe Nielsson - Per Skarregaard (Rep. skolebestyrelsen) Flaskecontaineren Står på parkeringsarealet mellem banen og Ringgaden Julens glæde starter igen TIRSDAG den 21. januar 2014 Er der nye der vil med ring på telf / Mange hilsner og godt nytår til alle Anna Lise Sinkjær Har du en nyhed en besked, en opskrift et billede eller noget helt andet, du/i vil dele med os andre så send en mail til redaktionen eller læg din besked i postkassen (Hovervej 11) - husk at opgive dit navn Brug dit lokale sogneblad REVY 2014 Vær med til at gøre revyen 2014 endnu bedre og mere lokalt. Stik din nabo,ven,familie,arbejdskolle ga,arbejdsgiver eller har du en god historie, så ring eller skriv til en af nedenstående. Vicki: mobil: mail: Klaus: mobil: mail: 8

9 Gave til Hee Børnehus I Hee Børnehus fik vi en dejlig overraskelse i december. Hagbart Andersen gav en gave på kr til børnene i Hee Børnehus. Fremtidens bevægelseshus i Hee Vi blev meget glade for gaven og glæder os til at bruge pengene til glæde for alle børn i børnehaven og i sfo`en. Endnu en gang 1000 tak til Hagbart for den store gave. Der foreligger nu reelle planer og ideer om at bygge et center med kurbad, wellness, fitness og en koldhal med kunstgræs i Hee. Centret tænkes placeret på sydsiden af Hovervej ind mod campingpladsen lige overfor Hee El-Installation og Røjkjær Maskiner. For at inddrage ønsker og kommentarer fra lokalområdet, indbydes til debatmøde torsdag den 16. januar kl i campingpladsens fællesrum. Her håber man på en god og konstruktiv diskussion om borgernes ønsker om de aktiviteter og faciliteter, der i fremtiden skal til for at styrke byen og dens fremtid. Børnene sagde tak med sang og en dekoration Mange hilsner fra bestyrelsen, børn og personale i Hee Børnehus Bag mødet står bl.a. Hee Sogneforening, Hee Lokalråd og initiativgruppen v/ Per Krogsgaard Preben Larsen Claus Fisker Erling Madsen Tilmelding til mødet nødvendig af hensyn til kaffe og brød, senest den 15. januar til: 9

10 Hee Gl. Stationsbygning Vi vil gerne ønske alle et rigtig godt nytår, og sige tak for det gamle har været et år, hvor der er sket meget. Vi har haft en pænt udlejning, og mange har støttet huset med medlemskab og gaver til huset. Mange tak for det. Vi har fået nyt gasfyr og nye borde i Takket være TUBORGFONDET, som har givet ,- kr. til nye borde. En stor tak til alle, og håber I også I vil støtte huset i Husk at møde op til generalforsamling torsdag, den kl.18.30, hvor der serveres stegt flæsk med persillesovs. Tilmelding senest lørdag, den på tlf også SMS Godt nytår ønskes af Bestyrelsen Hee-Holmsland Indre Mission Januar 6., 7. & Februar Marts Evangelisk Alliance Bedeuge i Kloster Bibelkursus i Spjald. Kollegieleder Erik Kloster, Ringkøbing, underviser. Emne: Jonas og Jesus. Bibelkursus i Spjald. Forstander Kristian Andersen, Tarm, underviser. Emne: Som Kristus opstod - skal vi opstå. Møde i Kloster. Missionær Bjarne Hvidbjerg, Varde Taler. Missionsuge i Kloster Fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide Sande Provst Poul Ivan Madsen, Skjern Sognepræst Erik Lunde, Struer Kredsgeneralforsamling i Hvide Sande. Missionær Bjarne Lindgren Christensen, taler Bibelkursus i Kloster. Generalforsamling i Kloster. Møderne begynder Alle er meget velkomne. Kontaktperson: Esther Thomsen,

11 V. Strandgade 6 c Velkommen hos Zoneterapi: Styrker balancer i krop og psyke Kan fremme din almene sundhed Kan lindre smerter Er effektiv som behandling af en række lidelser Bygger på et helhedssyn på dig og dit liv Der gives tilskud fra Sygeforsikring danmark - ring og hør nærmere. Zoneterapeut RAB Jonna Mortensen Agersbækvej 10, Hee 6950 Ringkøbing Tlf

12 Hvor vil du helst have hjertestop? Hjælp andre - lær genoplivning Salg af hjertestartere. Kurser i førstehjælp & genoplivning. Specialkurser målrettet virksomheder, skoler, foreninger, m.v. Når det ikke kan gøres om! anc re

13 Tryksager i alle afskygninger - til udkantspriser! Vil du ha det sort, er det OK med os! Du kan også få det i farver! Vi kan lave det grafiske arbejde - eller vi trykker direkte fra din fil. Vi trykker også på plastikkort. Hee TRYK Hovervej 11 Hee 6950 Ringkøbing meller.dk Annonce gitter.indd :43:02 13

14 En hilsen fra Cykelholdet Det er 3 år siden, vi startede cykelholdet. I 2013 startede vi i april. Vi startede langsomt ud, men ellers er turene på km. Det er kun i maj, vi kører ca km, der er vi med i Tour de Pedal. Vi kører hver mandag kl og i sensommeren kl fra skolegården. Vi har kaffe/te med, som vi drikker undervejs. (Så bliver der snakket om alt mellem himmel og jord). I år har vi været 19M/K og vi er ca M/K hver gang. Kun nogle enkle gange har vi været 6-8 M/K, og det er, når det regner eller blæser meget. (I 2013 har vejret været fint). Vi har cyklet 18 gange, og det har været forskellige steder: Hee Havn: over Agersbækvej og I.C. Christensensvej. Lilkjærvej, Birkkjærvej, Sandalvej, nogle gik en tur i Sandal skov, hvor vi drak kaffe/te. Hovervej, Hvingelvej, ophold ved Skydebanen, Birkkjærvej, Lilkjærvej Over Ringkøbing til Gammelsogn Kirke hjem ad Rindumvej. Ad cykelstien til Verdens ende, hjem ad Ringvej, Rindumvej. Ølstrupvej, Hover, Hovervej hjem. Over Tim, Søruphus, Astrupvej, hjem Ringkøbing Fjord ad Fjordstien og små veje hjem Muldbjerg: hvor vi besøgte Søren Sørensen, (hvor vi grillede og en tur i skoven) Heebrovej, Ølstrupvej, No-Bygade (Brændbak i No) ad Stampevej hjem. Tur til Ringkøbing (Se på træskulptur) Tim, Stadil, Alrum, Hvingelvej, hjem Hundeskoven ad Borkvej hjem Anlægget Alkjærlukke Alrum badestrand Lilkjærvej, Birkkjærvej, Sandalvej (ophold ved jagthytten) Oxfeldt Fiskesø ad Stampevej hjem Cykelsti, Ringvej, (Mejlbygård mergelgrav) ad Ringvej, Rindumvej, Heebrovej, hjem Vi har nogle meget gode ture og oplever en masse. Vi sluttede sæsonen af med smørrebrød, hvor vi hyggede os. Cykelholdet starter op igen til april Alle, der har lyst, er velkomne. Vel mødt Niels og Krista Stengaard 14

15 Hee Gl. Stationsbygning Ringgaden 3A, Hee, 6950 Ringkøbing STEDET HVOR FOLK MØDES Fødselsdage Bryllup Sølvbryllup Guldbryllup Mindesammenkomst Og meget mere Hjælp til Borddækning Servering Internetforbindelse Plads til 100 personer Forhør nærmere ved Rosa og Kaj Smedegaard - Agersbækvej 23 - Hee Festtelt udlejes 9x30 m (max) Rød-hvide farver Mange vinduer Borde: 80x240 og 80x360 Runde borde: Ø180 Stole og gulv Kontakt Aksel på tlf:

16 Ældreklubben Vi er nogle stykker der godt kunne tænke os at starte en hyggeklub. Vi tænkte om vi kunne mødes i Klubhuset onsdag den 29.januar kl så vi kunne snakke om evt.tidspunkt og ugedag, og med forskellige spil og andre aktiviteter der måtte have interesse. Vi håber, mange vil kikke ind til en kop kaffe og en snak. mange hilsner ældreklubben Alice og Arne telf Anna Lise tlf / JK-WebIT Hjemmesider, Internet-marketing, Software & Hardware v/jesper Østergaard Knudsen - Søndertoften 13, Hee Ringkøbing Web, Marketing & IT JK-WebIT udvikler hjemmesider til alle behov, fra den lille håndværker, der bare gerne vil kunne findes på Internettet, til virksomheder med salg eller udlejning via en hjemmeside. Du kan også få hjælp til at få dit firma eller din forening på Facebook. Annoncering på Facebook, Google m.fl. Søgeoptimering for bedre Google-placering. Hjælp til indkøb og opsætning af diverse systemer, både på nettet og lokalt. Hjælp til indkøb og opsætning af computere, netværk, trådløs sikkerhed, back up-løsninger mm. Kontakt JK-WebIT for at få et tilbud på: Tlf/SMS: Eller læs mere på 16

17 Fokus på erhverslivet i Hee vi vil fremover bringe et indlæg i Sognenyt hvor erhvervslivet / de erhvervsdrivende sættes i fokus. Og der er meget at tage af, for Hee sprudler af aktivitet lige fra små iværksættere til store veletablerede firmaer. red. STRIKKEGLAD ALTID GLAD! Står der på vinduerne ind til Anette Riis Jensens hyggelige forretning på Vester Strandgade i Ringkøbing. Og når man kommer indenfor fornemmer man, at Anette må være strikkeglad, for man bliver modtaget med et stort varmt smil. Anette er morsingbo. Hun kom til Vestjylland i Efter at have prøvet Ringkøbing og Ølstrup endte familien i Hee i Det var tid til, at børnene skulle begynde i skole, og i Hee var lige huset, som passede familien. Om det er indre fornemmelser, der har gjort sig gældende, er ikke godt at vide, men huset, familien flyttede ind i, var Hee s tidligere manufakturforretning, som først var nedlagt og ombygget få år før. Hee manufakturforretning på Hovervej 16 I 25 år har Anette været med i forretningen Egen Art i Ringkøbing, samtidig med at hun har arbejdet som pædagog på behandlingshjemmet Schubert Minde. Anette fortæller: Jeg var 4 år, da jeg lærte at strikke, siger min mor, så jeg kan vel sige, at jeg altid har strikket. Jeg har også altid drømt om at få min egen butik. En drøm der gik i opfyldelse den 31. august Jeg havde jo været med i Egen Art i mange år og havde her oparbejdet et større garnlager, så det var ikke helt nyt for mig. Samtidig havde behandlingshjemmet måttet ud i en fyringsrunde på grund af for lidt tilgang af unge, og i den runde faldt jeg fra. Så hvis jeg skulle udleve min drøm, måtte det være tidspunktet. Derfor lejede jeg butikken her i Vester Strandgade. Og jeg er kommet godt fra start, så hvis ellers det bliver ved at være moderne at strikke, og netbutikkerne ikke overtager det hele, ser jeg lyst på fremtiden. Anette er en utrolig kreativ person. Hun er uddannet klinikassistent og har arbejdet med børn i mange år, men håndarbejdet er selvlært. 17

18 Samtalen afbrydes af den hyggelige svage klimtende lyd af dørklokken, og kort efter lyder der en indforstået garnsnak, hvor service er et nøgleord og Anette hjælpsomt øser ud af sin store viden. Og strikker.. det gør hun ved enhver ledig stund, foran fjernsynet, ved møder, ja endda når hun står ved disken i sin butik og venter på, at kunderne skal bestemme sig. Det meste bliver strikket efter opskrifter, så kunderne kan se det færdige resultat, de kan få ud af det, når de køber garn. Anette: Men det sker, at jeg strikker efter min egen opskrift, for en gang imellem får jeg en ide, opstået af ting, jeg har set. Det er ikke planlagt, men kan være mønstret i en sten ved stranden eller sammensætningen af farverne i en trøje på en person, som går forbi. Eller ideer opstået ved besøg på messer og andre kreative steder. Så skal jeg bare have prøvet det af. Men det er et kæmpe arbejde, når jeg bagefter skal nedfælde opskriften på papir. Der er en opblomstring for håndarbejde lige i øjeblikket også blandt de unge, hvor mange er begyndt at hækle. I Tyskland er der udgivet nogle hæklebøger, hvoraf en af dem er solgt i flere eksemplarer end Harry Potter. Det er synd, at folkeskolen har neddroslet de kreative fag, for man har fundet ud af, at man udvikler sin hjerne meget, medens man sidder og strikker. Den velassorterede butik må være det nærmeste en strikke- eller hækleglad kvinde kan komme på et mekka udi håndarbejdets glæder. Både butikken og bagbutikken er fyldt op med inspirationskilder af garner, færdigvarer og al mulig tilbehør. Derhjemme i privaten på Nørre Alle i Hee oprettede Anette for omkring 10 år siden en strikkecafe. Den kom i gang, fordi der var nogle personer i sogneforeningen, som spurgte, om en strikkecafe omme i klubhuset ikke kunne være en ide. Det var Anette straks med på, og i starten slæbte hun garn fra sin lille butik (et værelse i huset) med til disse aftener. Men hun kunne se det mere praktiske i, at de strikkeglade kom hjem til hende i stedet. Det fandt de meget hyggeligere, og så var garnet lige ved hånden. Anette: Disse aftener er ikke et kursus. Vi er alle ligeværdige, og det har udviklet sig meget positivt. For nylig var vi samlet 21 personer, så der var trængsel i det lille hjem. Det er ikke bare heeboere. Der kommet folk fra Hemmet, Videbæk og Stadil Vedersø. Folk kunne jo bare sidde derhjemme og strikke, hvilket de naturligvis også gør, men de får nok strikket noget mere, når vi sådan mødes i en strikkecafe. Og det sociale samvær er noget, vi alle sætter stor pris på, ligesom vi hjælper og finder inspiration hos hinanden. Der kan 18

19 også være aftener, som bliver inspireret af nogle nyheder fra en messe, jeg har været på. Jeg kan godt lide at lade mig inspirere af sjove ting, som da jeg strikkede en cykel, men jeg er mere tilfreds med at lave noget, som har en funktion og kan bruges til noget, og som kan inspirere andre. Jeg har blandt andet lavet en bluse, som jeg kalder Min slankebluse fordi den har et snit, som får én til at virke slankere... Og det er ikke engang løgn. Den har virkelig været en succes. Og mange har købt garn for at strikke den. Derhjemme har Anette og Poul to biler, og da Anette var træt af om vinteren at skulle ud at skrabe is af sin bil hver morgen, inden hun kunne komme på arbejde, fik hun Poul til at udbygge deres garage med en overdækket indkørsel. Den kom også til gavn, da der i juni var åben landsby, hvor Anette inviterede til åbent hus. Der blev sat bænke og borde op under overdækningen, og de blev fyldt godt op af strikkeglade gæster. Hun forsikrer, at den vil blive taget i brug ved andre lejligheder. Anette havde dekoreret lysmaster og gadeskilte ved at pakke dem ind i strikvarer, og hun havde opstillet en strikket cykel. Igen er der kunder i butikken. En af dem kigger op i bagbutikken og udtrykker sin store tilfredshed med butikkens udvalg, medens hun studerer de udstillede varer. Anette: Det er en cykel, der blev brugt under Giro d Italia. Da cykelløbet i 2012 skulle køre igennem Ringkøbing, ville det komme lige forbi vores butik, Egen Art, så jeg mente, der måtte gøres noget, for at vi kunne gøre opmærksom på butikken. Ved en strikkecafeaften var der en deltager, som sagde, at hun havde en gammel ramponeret cykel derhjemme, jeg måtte få. Jeg fik Poul til at spraymale den, og strikkede selv på livet løs, til jeg fik det endelige resultat. Den har så stået udenfor butikken når vejret har været til det lige siden, hvor den er blevet fotograferet af snart sagt alle, som er kommet forbi. En dag talte jeg på kort tid over 100 personer, som stod og fotograferede. Flere af dem havde børn med, hvor de små piger stillede sig sammen med cyklen. 19

20 Starten af forretningen i Ringkøbing lever helt op til Anettes forventninger, men hun vil godt lige have et helt år at se tilbage på, før hun udtaler sig. Blandt andet ser hun med spænding frem til den kommende turistsæson. For hende selv bliver det ikke til fridage her i opstarten. Det må komme, når jeg har set, hvordan året er gået, siger Anette, som fortsætter: Jeg holder jo også Strikkecafe her i butikken hver anden torsdag i de ulige uger fra til 17.00, hvor alle er meget velkomne. Det er en ide, jeg er begyndt med, lige fra jeg åbnede her i Ringkøbing. Jeg vil gerne være med til at skabe et uforpligtende socialt samvær for strikkeglade personer, som har tid til at komme om eftermiddagen. Samtidig med at vi sidder og hygger os med strikketøjet, kan jeg passe forretningen. Men jeg har også planer om at lave strikkecafe her i butikken udenfor åbningstiden og måske flytte nogle af dagene fra Hee herind. Anette har mange andre planer for måder at samle strikkeglade mennesker såsom en strikkemesse, strikkefestival eller campingstrik, men det er endnu kun på tankestadiet, dog lyder det ikke af, at der kan være problemer, der er større, end de er til at overvinde. Ernst Munck 20

21 Hee Kirke Dåb Clara Sonn Halkjær Lauge Alnor Madsen Døde Christa Maria Rindom Richard Thesbjerg Sognepræst: Lars Christoffersen Tlf Januar Februar Nytårsdag Helligtrekongers søndag Ingen L. Hvejsel Offentlige menighedsrådsmøder Mandag 20. januar kl Stinne Hansen, Hvingelvej 10 Marts Ingen Ingen Aftensang med kaffe Færre gudstjenester I en forsøgsperiode på 1 år vil der fremover være 1-2 færre gudstjenester om måneden. Hee menighedsråd 21

22 v/ole Mortensen Birkmosevej 9, 6950 Ringkøbing Tlf.: Mail: Alt i tømrer- og snedkerarbejde samt fag- og hovedentrepriser udføres. 22

23 Et lille historisk indslag Ernst Munck vil fremover komme med små historiske indlæg til Sognenyt til glæde for både nye og ældre beboere i Hee. red. Ved det vestlige dige på Hee kirkegård står der en hvid mindesten med ordene: Jens Bonne Høyer død 1826 I 43 år var han præst og provst i Hee Den mand der hviler her i ro Hjalp kraftigt vore fædre Til selv at eje jord og bo Vi derfor nu ham hædre. Dette minde blev rejst i 1877 Jens Bonne Høyer var præst ved Hee kirke fra år 1779 til år1822. Hans far generalauditør Andreas Høyer havde ejet det store gods, Voldbjerg, (Voldbjergvej 2) i Hee s sydlige udkant fra år 1772 til år Voldbjerg var en stor tidligere adelsejet firelænget bindingsværks herregård i to etager samt kælder med en i fordums dage 20 meter bred og 3 meter dyb voldgrav hele vejen rundt. Andreas Høyer solgte godset videre til studehandler Peder Nissen, som igen i år 1784 solgte det til kammerråd Mathias Richter. Det var i årene omkring bondefrigørelsen med stavnsbåndets ophævelse i 1788, hvormed kongen ønskede at fjerne bøndernes personlige afhængighed af godsejerne. Der blev givet skattefrihed for de herremænd, som ville sælge ud af deres godser. I år 1792 havde herremanden, Mathias Richter, på Voldbjerg viklet sig ind i en langvarig proces, som, hvis han tabte sagen, ville tage en stor del af hans formue. Derfor tilbød han sine 111 fæstebønder, (bønder, der boede til leje og betalte tiende (afgift) for at dyrke jorden på gårdene, som ejedes af Mathias Richter. Og det var en meget stor del af alle gårdene i Hee Sogn samt mange i både Hover og No), at de kunne købe deres fæstegård til selveje tillige med hovedgården (Voldbjerg) og alt dens tilliggende jord samt Hee kirke for en sum af rigsdaler (ca. 450 millioner i nutidskroner). 23

24 Omtrent sådan så godset Voldbjerg ud Bønderne nedsatte et udvalg med pastor Høyer som formand samt syv af godsets mest ansete bønder, som skulle forhandle med herremanden. Da købesummen var endelig fastsat, skulle pengene lånes i den i 1786 nyoprettede Kreditkasse, indtil den kunne udlignes på hver enkelt gård. Det var ikke muligt at udligne med det samme, idet selve hovedparcellen skulle udstykkes og sælges senere. Men da bønderne søgte om lån i Den kongelige Kreditkasse, opstod der problemer, fordi amtmand Hansen nægtede at give den nødvendige anbefaling, før hele købesummen var udlignet på gårdene, eller der var stillet kaution på beløbet. Man må gå ud fra, at det var en almindelig fremgangsmåde. Men det kunne også godt være, at amtmanden stod på god fod med godsejeren, for Richter havde fået et noget bedre tilbud fra anden side, sandsynligvis af en godsslagter, (en gårdopkøber, som tjente godt ved at opkøbe ejendomme for så at sælge dem i småbidder ), men kunne jo ikke komme ud af tilbuddet med bønderne. I et brev til udvalget den 2. juni 1792 forlangte godsejeren sikkerhed for pengene eller ophævelse af købekontrakt senest klokken 12 middag den 6. juni. Udvalget forsøgte alle muligheder, men om morgenen den 6. havde man endnu ikke fremskaffet en løsning, og alle bønderne så i øjnene, at de måtte fortsætte som fæstebønder under en anden godsejer ud i en usikker fremtid. Provst Høyer, der gennem sin far kendte en del godsejere her omkring, ville gøre et sidste forsøg. Medens de ventede og snakkede, var han kommet til at tænke på herremanden på Lønborggård og havde et spinkelt håb om, at han kunne overtales til at stille kaution for beløbet. Selv om han var bange for, at resultatet sandsynligvis ville blive lige så nedslående, eller at det slet ikke var muligt at 24

Nr. 158 November 2013

Nr. 158 November 2013 Nr. 158 November 2013 1 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne

Læs mere

Nr. 149 Januar 2012 1

Nr. 149 Januar 2012 1 Nr. 149 Januar 2012 1 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne

Læs mere

Nr. 154 Januar 2013 1

Nr. 154 Januar 2013 1 Nr. 154 Januar 2013 1 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne

Læs mere

Nr. 164 Januar 2015 1

Nr. 164 Januar 2015 1 Nr. 164 Januar 2015 1 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Nr. 165 Marts 2015 1

Nr. 165 Marts 2015 1 Nr. 165 Marts 2015 1 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening Eftermiddagstur Tirsdag den 11. marts kl. 14.00 16.30 besøger vi Musikgalleriet/Mariehaven i Ansager Rie og Helge Engelbrecht laver underholdning med foredrag, fællessang, besøg

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

20. august. Deadline til næste nummer: Nyt fra Redaktionen

20. august. Deadline til næste nummer: Nyt fra Redaktionen Nr. 146 Maj 2011 1 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne i

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Nr. 167 September 2015

Nr. 167 September 2015 Nr. 167 September 2015 1 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288

NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288 Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 9 September 2012 27. Årgang Blad nr.: 288 2 3 4 5 Medlem af: Palle Jensen Entreprenør / Aut.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere