Velkommen til generalforsamling 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til generalforsamling 2008"

Transkript

1 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Velkommen til generalforsamling april 2008, Radisson SAS Falconer Center Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Amaliegade 49, 1256 København K 1

2 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 2

3 Generalforsamling 2008 Bestyrelsens beretning ved Mogens Hugo, formand Dampskibsselskabet NORDEN A/S 3

4 2007 højdepunkter Et ganske fremragende år for NORDEN skibsdage Rekordindtjening USD mio % Nettoresultat EBITDA E Historisk stærkt tørlastmarked Sværere markeder i tank Yderligere forbedringer af indtjeningen i vente i 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 4

5 2007 højdepunkter - TØRLAST Tørlastafdelingen læste markedet rigtigt Høj afdækning fra årets start Mange korte skibe ind i årets løb Tredobling af kapacitet i Panamax USD mio. Skibsdage Omsætning Ændring 45% 148% Baltic Dry Index steg 122% Omkostn. EBITDA % 296% gennemsnit Salgsavancer Andet EBIT EBITDA margin % % 222% 7pp gennemsnit EBIT margin 20% 15% 5pp Jan Jan Mar Mar May Maj Kilde: Baltic Exchange Jul Jul Sep Sep Nov Jan Nov Jan Mar Mar May Maj Jul Jul Sep Nov Jan Mar Sep Nov Jan Mar 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 5

6 2007 højdepunkter - TANK Tankafdelingen klarede sig med bravour Markedet satte sig i 2. halvår USD mio Ændring BCTI gennemsnit 12% lavere Skibsdage Omsætning % 44% gennemsnit 2007 gennemsnit Omkostninger EBITDA % 10% Salgsavancer Jan Jan Mar Mar May Maj Jul Jul Sep Sep Nov Nov Jan Jan Mar Mar May Maj Jul Jul Sep Sep Nov Nov Jan Jan 2008 Mar Andet EBIT EBITDA margin % % 261% -8pp Kilde: Baltic Exchange EBIT margin 78% 31% 47pp 5-6% øget indsejling pr. dag God geografisk positionering Kritisk masse i Norient pool Ren operatør i Aframax Investeringer i produkttank Dampskibsselskabet NORDEN A/S 6

7 2007 højdepunkter NORDENs resultatopgørelse USD mio. Omsætning Ændring 138% % Forrentning af egenkapital Afkast på investeret kapital Resultat før afskrivninger (EBITDA) Salgsavancer skibe mv % 194% Afskrivninger % Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdireg. af visse sikringsinstrumenter % USD mio. Cash flow fra: Drift Investering Årets resultat for aktionærerne i NORDEN % Finansiering Ændring Dampskibsselskabet NORDEN A/S 7

8 2007 højdepunkter Værdierne pr. aktie er fordoblet Teoretisk Net Asset Value: DKK 614 DKK Optionsværdier DKK Merværdier i flåde Indre værdi Udbygning af flåden og brug af købsoptioner skaber værdier 41% af optionsværdier på skibe, som kan købes inden for 2 år Dampskibsselskabet NORDEN A/S 8

9 2007 højdepunkter Betydelig handel med skibe 16 skibssalg 6 5 Tørlast Tank nykontraheringer Egne nybygninger Langtidsindbefragtninger med købsoptioner Q1 3 1 Q2 3 Q3 1 2 Q Q1 1 1 Q2 5 2 Q3 1 Q : 216 aktive skibe og 94 enheder til levering Dampskibsselskabet NORDEN A/S 9

10 2007 højdepunkter Afkast til aktionærerne Halvdelen af aktierne i fri handel Markant stigende handel i aktien NORDEN med i OMXC20 indekset Kursen steg 135%; aktionærernes afkast inkl. udbytte var 138% NORDENs aktiekurs til Annullering af 3% af aktierne 0 Jan 1 27 Apr Jul Okt Dec Jan287 Apr 313 Aktieomsætning D/S NORDEN Aktieomsætning D/S Norden, DNORD Aktiekurs 0 Mål: langsigtet, fornuftigt afkast Balancere udbytte og forpligtelser Råderum til mere turbulente markeder Forslag til udbytte DKK 35 pr. aktie i alt DKK 1,56 mia. Overførsel til overført resultat tusd Dampskibsselskabet NORDEN A/S 10

11 2007 højdepunkter Styrkelse af ledergruppen Dampskibsselskabet NORDEN A/S 11

12 2007 højdepunkter Rekruttering kræver stærkere branding af NORDEN Vækst i medarbejdertal Til lands Til søs Vi går nye veje for at få fat i de helt unge medarbejdere Dampskibsselskabet NORDEN A/S 12

13 2007 højdepunkter Det nye hovedsæde på Strandvejen tager form Dampskibsselskabet NORDEN A/S 13

14 2007 højdepunkter Kompetence- og karriereudvikling Systematisk ledertræning Workshops om kundedialog Teambuilding om værdier Dialog med universiteter Dampskibsselskabet NORDEN A/S 14

15 2007 højdepunkter NORDENs vederlagssystemer Reel konkurrence om gode folk Vi skal matche globale rederier Løn og incitamenter skal være markedskonforme Tildelt bonus i mio. USD BONUS på USD 18,6 mio. i 2007 Afspejler 4-dobling af nettoresultat Flere med i bonusordninger 3% af nettoresultat Bonus i % af nettoresultatet GRATISAKTIER til ansatte AKTIEOPTIONER til 50 ledere mv. Geninvesteringspligt for ledere Systemer fremmer værdiskabelsen og fastholder nøglepersoner Dampskibsselskabet NORDEN A/S 15

16 Bestyrelsen Forslag om nyvalg af Karsten Knudsen 30 års erfaring med finansiering Karsten Knudsen Koncerndirektør Nykredit A/S 2007-: Koncerndirektør, Nykredit A/S : Bankdirektør, Nykredit Bank : Direktør, Danske Bank : Direktør, Danske Kapitalforvaltning : Leder af Investment Banking i Danske Bank : Direktør, Pro Børs Aktiemægler : Afdelingsleder, Finance, A. P. Møller Mærsk Bestyrelsesformand i Nykredit Bank og LeasIT A/S. Medlem af bestyrelsen i Nykredit Forsikring Dampskibsselskabet NORDEN A/S 16

17 2007 højdepunkter Bestyrelsens arbejde og vederlag 9 møder, inkl. 2 strategimøder Besøg på kontoret i Singapore 8 telefonmøder Uformelle kontakter 3 møder i Vederlagskomité Forslag om honorar på USD 1 mio. Stadig mere krævende hverv Nye opgaver kommer til Regulering afspejler også ansvar og niveau i andre store rederier Ingen incentives til bestyrelsen Dampskibsselskabet NORDEN A/S 17

18 2007 højdepunkter Corporate Social Responsibility (CSR) Mangeårig fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø på vores skibe Stort arbejde for at undgå forlis Meget moderne flåde Mere systematisk CSR-indsats Inspiration fra FN s Global Compact, ILO og IMO Skibsfart er den mest miljøvenlige transportform Gerne bindende miljømål i 2009 Men løsninger skal være globale C02 g/t/km CO2 udledning pr. transporteret ton gods/kilometer Luftfragt Fly Lastbil Containerskib Linieskiskib Stort Tørlast- bulkskib Kilde: Danmarks Rederiforening Dampskibsselskabet NORDEN A/S 18

19 2007 højdepunkter Plan for at reducere CO 2 udslip Initiativer i 2007 (1-8) og planlagte initiativer i 2008 (9-14) 1. Nyeste design af indsprøjtningsventiler 2. CASPER-system optimerer brændstofforbrug 3. FLAME-system optimerer forbrændingseffektivitet 4. Avancerede P/V ventiler mindsker dampe 5. ExxonMobil Scrapedown-analysesystem 6. Alpha Lubrication-smøresystem 7. Målingssystem for drejningsmoment 8. Affaldsovervågnings- og rapporteringssystem 9. Fuld afrensning af skibenes undervandsskrog 10. Polering af skibspropeller 11. Hyppigere kontrol og eftersyn af turboladere 12. Hyppigere kontrol og eftersyn af skylleluftkølere 13. Hyppigere kontrol og eftersyn af pumper og dyser 14. Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter Sparer brændstof Reducerer CO 2 udledningen -2% i 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 19

20 Forventninger til 2008 Forventninger til 2008 TØRLAST Bedre marked - høj efterspørgsel Dog udsving som vi så primo året TANK Produktrater under pres primo året Lavere gennemsnitsrater end i januar januar januar januar BDI 2008 Jan. Feb. Mar januar februar februar februar BCTI 2008 Jan. Feb. Mar januar februar februar 7. marts 11. marts USD mio. Tørlast Tank Gruppen 2007A EBITDA Salg af skibe EBIT IAS Nettoresultat Dampskibsselskabet NORDEN A/S 20

21 Generalforsamling 2008 Bestyrelsens beretning ved Mogens Hugo, formand Dampskibsselskabet NORDEN A/S 21

22 Forretningsmodel Fordelene ved både at være i tørlast og tank TØRLAST Risikospredning TANK 1989 Capesize 2009 Post-Panamax 2000 Bygger på samme værfter Overlap på kundeside Partnere i Japan Samme krav til shippingfolk Basis for teknisk afdeling Aframax LR1 Panamax Ekspansion i nye segmenter Vækst skal være lønsom MR Handymax Opkøb, når det bliver mere lønsomt end organisk vækst Pool-samarbejder Handysize Handysize Dampskibsselskabet NORDEN A/S 22

23 Forretningsmodel Mål: Mere forudsigelig og stabil indtjening Fleksibel flåde Kapacitet ultimo marts 2008 Dækning og kundefokus Dækning Gevinster ved salg Teknisk kompetence 18 egne skibe (i alt 51) COA er Befæster kundeforhold Logistiske fordele Udstrakt fleksibilitet Sikkerhed år 32 skibe med købsoptioner (i alt 71) TC out Lejeaftaler på 2-5 år Sikre pengestrømme 3-årige aftaler Sikrer kapacitet 31 langtidsindbefragtede skibe (i alt 49) FFA er Hurtig og nem dækning Egen afdeling Stordriftsfordele Geografisk dækning Korte skibe 131 Spotmarkedet Ved stigende rater og voksende efterspørgsel Mennesker Brand Systemer Dampskibsselskabet NORDEN A/S 23

24 Forretningsmodel Omkostningseffektiv kerneflåde i tørlast NORDENs gns. T/C ækvivalenter* USD pr. skibsdag Indtægter fra afdækning Omkostninger = Bruttofortjeneste pr. skibsdag * Opgjort pr Afdækning af kapacitet i %* % 42% 17% 2% * Opgjort medio februar 2008 Tallene omhandler afdækkede skibsdage i kerneflåden Robust afsæt 2007 var bruttofortjenesten USD pr. dag Dampskibsselskabet NORDEN A/S 24

25 Forretningsmodel Langsigtet afdækning i tank NORDENs gns. omkostninger (USD pr. dag) Bruttokapacitet Aframax LR MR Handysize Total Afdækning i % af kapacitet Aframax 20% 0% LR1 0% 0% MR 33% 11% Handysize 38% 13% Total 31%* 11%* * Opgjort medio februar Øvrige opgjort Ikke samme afdækningsmuligheder som i tørlast 0% 0% 1% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% Dampskibsselskabet NORDEN A/S 25

26 Markedsforhold TØRLAST Fundamentalt stærk efterspørgsel i tørlast Vækst i Kina, Indien og andre regioner kræver råvarer Transporter over længere afstande USA bekymrer ikke isoleret set Finansiel krise kan hæmme vækst, men giver NORDEN muligheder Tilgang af ny tonnage er en joker Mange nye skibe i Men: Ordrer aflyses; stålpriser stiger, og lån bliver dyrere Hvis udbuddet vokser, kan det fremme ophugning af gamle skibe % Prognose for vækst i verdensflåden 14,7 10,5 10,9 6,6 7, Kilde: R.S. Platou Dampskibsselskabet NORDEN A/S 26

27 Markedsforhold - TANK Styrkepositioner i udfordrende markeder Norient Product Pool er stor operatør af is-klasse tankere Også stærke positioner i Middelhavet og Sortehavet LR1 styrker positionen på transport over lange afstande CANADA Vintersejlads HVIDEHAVET RUSLAND ØSTERSØEN Udbudsvækst tager af efter 2009 Længere afstande mellem raffinaderier og forbrugere Voksende eksport fra Asien og Mellemøsten til Nordamerika Usvækket tro på langsigtet produkthistorie Mb/d i Olieefterspørgsel Raffinaderikapacitet Nordamerika Europa Asien Mellemøsten Kina Kilde: SSY, IEA Dampskibsselskabet NORDEN A/S 27

28 Generalforsamling 2008 Bestyrelsens beretning ved Mogens Hugo, formand Dampskibsselskabet NORDEN A/S 28

29 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 29

30 Dagsordenens punkt C Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud Bestyrelsen foreslår følgende resultatdisponering: DKK 35 i udbytte pr. aktie i alt tdkk Overførsel til overført resultat tusd * * ved en anslået DKK/USD-kurs på 5,08 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 30

31 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 31

32 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 32

33 Dagsordenens punkt D Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af: Mogens Hugo Alison J.F. Riegels Dampskibsselskabet NORDEN A/S 33

34 Dagsordenens punkt D Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår nyvalg af Karsten Knudsen (f. 1953): Foto af KK Karsten Knudsen Koncerndirektør Nykredit A/S Karriere: Nuværende: Koncerndirektør, Nykredit A/S : Bankdirektør, Nykredit Bank : Direktør, Danske Bank : Direktør, Danske Kapitalforvaltning : Leder af Investment Banking i Danske Bank : Direktør, Pro Børs Aktiemægler : Afdelingsleder, Finance, A. P. Møller Mærsk Andre ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Nykredit Bank og LeasIT A/S. Medlem af bestyrelsen i Nykredit Forsikring Dampskibsselskabet NORDEN A/S 34

35 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 35

36 Dagsordenens punkt E Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved Statsaut. revisor Jens Otto Damgaard og Statsaut. revisor Bo Schou-Jacobsen Dampskibsselskabet NORDEN A/S 36

37 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 37

38 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter Ændring af Selskabets vedtægter, idet i) hver enkelt paragraf forsynes med overskrift, ii) de enkelte bestemmelser nummereres, iii) rækkefølgen af adskillige bestemmelser ændres, iv) enkelte bestemmelser udgår og v) nye bestemmelser tilføjes. 1 ændres til følgende: 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Dampskibsselskabet NORDEN A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S), Dampskibsselskabet ORIENT A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S), Nordmax A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S) og Nordfarer A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S). Selskabets hovednavn ændres fra NORDEN til NORDEN, men NORDEN bevares som binavn for Selskabet. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 38

39 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 2 ændres som følge af Selskabets flytning til Gentofte Kommune til: 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 3 bliver ny 3.1, der får overskriften 3. FORMÅL. 4 a), 1. punktum, bliver ny 4.1, der får overskriften 4. AKTIEKAPITAL. 4 a), 2. punktum, udgår som overflødig. 4 b) bliver til ny 5.2, 2. punktum 4 c) udgår som overflødig. 4 d), e), f) og g) bliver til henholdsvis ny 8.4, 5.4, 5.5 og 5.2, 1. punktum, men er i øvrigt uændrede. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 39

40 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 5 a) ændres til ny 5.1 med følgende ordlyd: 5. AKTIER OG AKTIEBOG 5.1 Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Selskabets aktiebog. Ny 5.2 får følgende ordlyd: 5.2 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 1. punktum svarer til gældende 4 g) og 2. punktum ændrer gældende 4 b). Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 40

41 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 5 b) ændres til ny 5.7 med følgende ordlyd: 5.7 Betaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for Værdipapircentralen. Bestemmelsen er ændret således, at den gengiver den måde, hvorpå udbytte udbetales. Den gældende bestemmelse om forældelse af ikke hævet udbytte er udgået som overflødig. Eventuelt ikke hævet udbytte vil i fremtiden være undergivet forældelseslovens regler. 5 c) ændres til ny 5.3 med følgende ordlyd: 5.3 Påtegning af navn på en aktie eller transport af aktien til en navngiven ejer har kun gyldighed over for Selskabet, når påtegningen eller transporten er anmeldt over for Selskabet og indført i Selskabets aktiebog. Selskabet er uden ansvar for en noteret påtegnings eller transports ægthed. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 41

42 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter Som ny 5.6 indsættes: 5.6 Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen efter de herom gældende regler. Bestemmelsen er ny og gengiver de faktiske forhold vedrørende udstedelsen af Selskabets aktier. 5 d) bliver til ny 5.8 men er i øvrigt uændret. 6 a) ændres til: 6. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE SAMT TID OG STED FOR AFHOLDELSE 6.1 Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. 6 b) udgår som overflødig. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 42

43 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 6 c) ændres til ny 6.2 med følgende ordlyd: 6.2 Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden foreslås anvendt som følge af ønsket om muligheden for at kunne afholde generalforsamlinger uden for København. 6 d) ændres til nye med følgende ordlyd: 6.5 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel. 6.6 Indkaldelse sker i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem, ved bekendtgørelse indrykket i Berlingske Tidende, samt ved almindeligt brev til navnenoterede aktionærer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 43

44 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 6.7 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal indkaldelsen angive forslagets væsentligste indhold. Den gældende bestemmelse nævner ikke indkaldelse i Erhvervsog Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Det er anset for hensigtsmæssigt, at indkaldelsen fremover kun skal gengive det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer. 6 e) ændres til ny 6.8 med følgende ordlyd: 6.8 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor og samtidig sendes med almindeligt brev til enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Der er foretaget enkelte præciseringer, herunder at årsrapporten sendes til de navnenoterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 44

45 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 7, stk. 1, ændres til ny 6.3 med følgende ordlyd: 6.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udgangen af april. Fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling er fremrykket således, at fristen for indlevering af årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan overholdes. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 45

46 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 7, stk. 2 og 3, ændres til ny 7.1 og 7.2 med følgende ordlyd: 7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT OG PROTOKOL 7.1 På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: a) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år b) Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen e) Valg af statsautoriseret revisor f) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer g) Eventuelt Dagsordenspunktet decharge til bestyrelse og direktion er udgået. I øvrigt er der kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 46

47 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 7.2 Forslag fra aktionærerne til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Fristen for aktionærernes fremsættelse af forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling er af praktiske grunde rykket frem fra udgangen af februar til den 15. februar. 8 a)-c) ændres til ny 6.4 med følgende ordlyd: 6.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 14 dage efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mere end 1/10 af aktiekapitalen. 14-dages fristen regnes fra Selskabets modtagelse af aktionærens skriftlige anmodning om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 47

48 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 9, henholdsvis 11 d) ændres til ny 7.3, 1. punktum og ny 7.3, 2. punktum med følgende ordlyd: 7.3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående forhandlingerne, Stemmeafgivning og resultatet heraf. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner. Det er præciseret, at dirigenten afgør afstemningsmåden på generalforsamlingen. Dog kan enhver stemmeberettiget aktionær som hidtil forlange skriftlig afstemning. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 48

49 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 10 a) ændres til ny 8.1 med følgende ordlyd: 8. MØDERET OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 8.1 Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets generalforsamlinger, når han senest fem dage før dens afholdelse har anmodet om adgangskort. For aktionærer, der ikke er noteret i aktiebogen, kræves for udstedelsen af adgangskort en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende institut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen. Udskriften skal ledsages af en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen. Fristen for bestilling af adgangskort ændres til fem dage af praktiske grunde. Bestemmelserne i 2. og 3. punktum er nye og præciserer, hvordan man legitimerer sig som aktionær. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 49

50 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 10 b) ændres til ny 8.3 med følgende ordlyd: 8.3 Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse af generalforsamlingen er noteret i aktiebogen eller på anden vis har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for Selskabet. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. 10 c) ændres til ny 8.2 med følgende ordlyd: 8.2 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og dateret og kan ikke gives for en periode længere end 12 måneder. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 50

51 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 11 a) ændres til ny 9.1 med følgende ordlyd: 9. BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGEN, STEMMETAL OG QUORUM 9.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 51

52 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 11 b) og c) ændres til ny 9.2 med følgende ordlyd: 9.2 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om opløsning af Selskabet kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er den nævnte stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men beslutningen i øvrigt Er vedtaget af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 52

53 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 11 d) udgår som ændret ved ny 7.3, jf. ovenfor. Som ny 9.3 indsættes: 9.3 I de tilfælde, hvor der indkaldes til en ny generalforsamling, fordi den første generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke skriftligt måtte være tilbagekaldt ved meddelelse til Selskabet, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling. 9.3 svarer til den praksis, der hidtil er fulgt i Selskabet. Som ny 9.4 indsættes: 9.4 Bestyrelsen bemyndiges til at anmelde de på de ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger vedtagne beslutninger til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer eller tilføjelser i generalforsamlingsreferatet eller i anmeldelsen, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve for opnåelse af registrering af de vedtagne beslutninger. 9.4 er foreslået af praktiske grunde. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 53

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere