Velkommen til generalforsamling 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til generalforsamling 2008"

Transkript

1 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Velkommen til generalforsamling april 2008, Radisson SAS Falconer Center Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Amaliegade 49, 1256 København K 1

2 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 2

3 Generalforsamling 2008 Bestyrelsens beretning ved Mogens Hugo, formand Dampskibsselskabet NORDEN A/S 3

4 2007 højdepunkter Et ganske fremragende år for NORDEN skibsdage Rekordindtjening USD mio % Nettoresultat EBITDA E Historisk stærkt tørlastmarked Sværere markeder i tank Yderligere forbedringer af indtjeningen i vente i 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 4

5 2007 højdepunkter - TØRLAST Tørlastafdelingen læste markedet rigtigt Høj afdækning fra årets start Mange korte skibe ind i årets løb Tredobling af kapacitet i Panamax USD mio. Skibsdage Omsætning Ændring 45% 148% Baltic Dry Index steg 122% Omkostn. EBITDA % 296% gennemsnit Salgsavancer Andet EBIT EBITDA margin % % 222% 7pp gennemsnit EBIT margin 20% 15% 5pp Jan Jan Mar Mar May Maj Kilde: Baltic Exchange Jul Jul Sep Sep Nov Jan Nov Jan Mar Mar May Maj Jul Jul Sep Nov Jan Mar Sep Nov Jan Mar 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 5

6 2007 højdepunkter - TANK Tankafdelingen klarede sig med bravour Markedet satte sig i 2. halvår USD mio Ændring BCTI gennemsnit 12% lavere Skibsdage Omsætning % 44% gennemsnit 2007 gennemsnit Omkostninger EBITDA % 10% Salgsavancer Jan Jan Mar Mar May Maj Jul Jul Sep Sep Nov Nov Jan Jan Mar Mar May Maj Jul Jul Sep Sep Nov Nov Jan Jan 2008 Mar Andet EBIT EBITDA margin % % 261% -8pp Kilde: Baltic Exchange EBIT margin 78% 31% 47pp 5-6% øget indsejling pr. dag God geografisk positionering Kritisk masse i Norient pool Ren operatør i Aframax Investeringer i produkttank Dampskibsselskabet NORDEN A/S 6

7 2007 højdepunkter NORDENs resultatopgørelse USD mio. Omsætning Ændring 138% % Forrentning af egenkapital Afkast på investeret kapital Resultat før afskrivninger (EBITDA) Salgsavancer skibe mv % 194% Afskrivninger % Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdireg. af visse sikringsinstrumenter % USD mio. Cash flow fra: Drift Investering Årets resultat for aktionærerne i NORDEN % Finansiering Ændring Dampskibsselskabet NORDEN A/S 7

8 2007 højdepunkter Værdierne pr. aktie er fordoblet Teoretisk Net Asset Value: DKK 614 DKK Optionsværdier DKK Merværdier i flåde Indre værdi Udbygning af flåden og brug af købsoptioner skaber værdier 41% af optionsværdier på skibe, som kan købes inden for 2 år Dampskibsselskabet NORDEN A/S 8

9 2007 højdepunkter Betydelig handel med skibe 16 skibssalg 6 5 Tørlast Tank nykontraheringer Egne nybygninger Langtidsindbefragtninger med købsoptioner Q1 3 1 Q2 3 Q3 1 2 Q Q1 1 1 Q2 5 2 Q3 1 Q : 216 aktive skibe og 94 enheder til levering Dampskibsselskabet NORDEN A/S 9

10 2007 højdepunkter Afkast til aktionærerne Halvdelen af aktierne i fri handel Markant stigende handel i aktien NORDEN med i OMXC20 indekset Kursen steg 135%; aktionærernes afkast inkl. udbytte var 138% NORDENs aktiekurs til Annullering af 3% af aktierne 0 Jan 1 27 Apr Jul Okt Dec Jan287 Apr 313 Aktieomsætning D/S NORDEN Aktieomsætning D/S Norden, DNORD Aktiekurs 0 Mål: langsigtet, fornuftigt afkast Balancere udbytte og forpligtelser Råderum til mere turbulente markeder Forslag til udbytte DKK 35 pr. aktie i alt DKK 1,56 mia. Overførsel til overført resultat tusd Dampskibsselskabet NORDEN A/S 10

11 2007 højdepunkter Styrkelse af ledergruppen Dampskibsselskabet NORDEN A/S 11

12 2007 højdepunkter Rekruttering kræver stærkere branding af NORDEN Vækst i medarbejdertal Til lands Til søs Vi går nye veje for at få fat i de helt unge medarbejdere Dampskibsselskabet NORDEN A/S 12

13 2007 højdepunkter Det nye hovedsæde på Strandvejen tager form Dampskibsselskabet NORDEN A/S 13

14 2007 højdepunkter Kompetence- og karriereudvikling Systematisk ledertræning Workshops om kundedialog Teambuilding om værdier Dialog med universiteter Dampskibsselskabet NORDEN A/S 14

15 2007 højdepunkter NORDENs vederlagssystemer Reel konkurrence om gode folk Vi skal matche globale rederier Løn og incitamenter skal være markedskonforme Tildelt bonus i mio. USD BONUS på USD 18,6 mio. i 2007 Afspejler 4-dobling af nettoresultat Flere med i bonusordninger 3% af nettoresultat Bonus i % af nettoresultatet GRATISAKTIER til ansatte AKTIEOPTIONER til 50 ledere mv. Geninvesteringspligt for ledere Systemer fremmer værdiskabelsen og fastholder nøglepersoner Dampskibsselskabet NORDEN A/S 15

16 Bestyrelsen Forslag om nyvalg af Karsten Knudsen 30 års erfaring med finansiering Karsten Knudsen Koncerndirektør Nykredit A/S 2007-: Koncerndirektør, Nykredit A/S : Bankdirektør, Nykredit Bank : Direktør, Danske Bank : Direktør, Danske Kapitalforvaltning : Leder af Investment Banking i Danske Bank : Direktør, Pro Børs Aktiemægler : Afdelingsleder, Finance, A. P. Møller Mærsk Bestyrelsesformand i Nykredit Bank og LeasIT A/S. Medlem af bestyrelsen i Nykredit Forsikring Dampskibsselskabet NORDEN A/S 16

17 2007 højdepunkter Bestyrelsens arbejde og vederlag 9 møder, inkl. 2 strategimøder Besøg på kontoret i Singapore 8 telefonmøder Uformelle kontakter 3 møder i Vederlagskomité Forslag om honorar på USD 1 mio. Stadig mere krævende hverv Nye opgaver kommer til Regulering afspejler også ansvar og niveau i andre store rederier Ingen incentives til bestyrelsen Dampskibsselskabet NORDEN A/S 17

18 2007 højdepunkter Corporate Social Responsibility (CSR) Mangeårig fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø på vores skibe Stort arbejde for at undgå forlis Meget moderne flåde Mere systematisk CSR-indsats Inspiration fra FN s Global Compact, ILO og IMO Skibsfart er den mest miljøvenlige transportform Gerne bindende miljømål i 2009 Men løsninger skal være globale C02 g/t/km CO2 udledning pr. transporteret ton gods/kilometer Luftfragt Fly Lastbil Containerskib Linieskiskib Stort Tørlast- bulkskib Kilde: Danmarks Rederiforening Dampskibsselskabet NORDEN A/S 18

19 2007 højdepunkter Plan for at reducere CO 2 udslip Initiativer i 2007 (1-8) og planlagte initiativer i 2008 (9-14) 1. Nyeste design af indsprøjtningsventiler 2. CASPER-system optimerer brændstofforbrug 3. FLAME-system optimerer forbrændingseffektivitet 4. Avancerede P/V ventiler mindsker dampe 5. ExxonMobil Scrapedown-analysesystem 6. Alpha Lubrication-smøresystem 7. Målingssystem for drejningsmoment 8. Affaldsovervågnings- og rapporteringssystem 9. Fuld afrensning af skibenes undervandsskrog 10. Polering af skibspropeller 11. Hyppigere kontrol og eftersyn af turboladere 12. Hyppigere kontrol og eftersyn af skylleluftkølere 13. Hyppigere kontrol og eftersyn af pumper og dyser 14. Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter Sparer brændstof Reducerer CO 2 udledningen -2% i 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 19

20 Forventninger til 2008 Forventninger til 2008 TØRLAST Bedre marked - høj efterspørgsel Dog udsving som vi så primo året TANK Produktrater under pres primo året Lavere gennemsnitsrater end i januar januar januar januar BDI 2008 Jan. Feb. Mar januar februar februar februar BCTI 2008 Jan. Feb. Mar januar februar februar 7. marts 11. marts USD mio. Tørlast Tank Gruppen 2007A EBITDA Salg af skibe EBIT IAS Nettoresultat Dampskibsselskabet NORDEN A/S 20

21 Generalforsamling 2008 Bestyrelsens beretning ved Mogens Hugo, formand Dampskibsselskabet NORDEN A/S 21

22 Forretningsmodel Fordelene ved både at være i tørlast og tank TØRLAST Risikospredning TANK 1989 Capesize 2009 Post-Panamax 2000 Bygger på samme værfter Overlap på kundeside Partnere i Japan Samme krav til shippingfolk Basis for teknisk afdeling Aframax LR1 Panamax Ekspansion i nye segmenter Vækst skal være lønsom MR Handymax Opkøb, når det bliver mere lønsomt end organisk vækst Pool-samarbejder Handysize Handysize Dampskibsselskabet NORDEN A/S 22

23 Forretningsmodel Mål: Mere forudsigelig og stabil indtjening Fleksibel flåde Kapacitet ultimo marts 2008 Dækning og kundefokus Dækning Gevinster ved salg Teknisk kompetence 18 egne skibe (i alt 51) COA er Befæster kundeforhold Logistiske fordele Udstrakt fleksibilitet Sikkerhed år 32 skibe med købsoptioner (i alt 71) TC out Lejeaftaler på 2-5 år Sikre pengestrømme 3-årige aftaler Sikrer kapacitet 31 langtidsindbefragtede skibe (i alt 49) FFA er Hurtig og nem dækning Egen afdeling Stordriftsfordele Geografisk dækning Korte skibe 131 Spotmarkedet Ved stigende rater og voksende efterspørgsel Mennesker Brand Systemer Dampskibsselskabet NORDEN A/S 23

24 Forretningsmodel Omkostningseffektiv kerneflåde i tørlast NORDENs gns. T/C ækvivalenter* USD pr. skibsdag Indtægter fra afdækning Omkostninger = Bruttofortjeneste pr. skibsdag * Opgjort pr Afdækning af kapacitet i %* % 42% 17% 2% * Opgjort medio februar 2008 Tallene omhandler afdækkede skibsdage i kerneflåden Robust afsæt 2007 var bruttofortjenesten USD pr. dag Dampskibsselskabet NORDEN A/S 24

25 Forretningsmodel Langsigtet afdækning i tank NORDENs gns. omkostninger (USD pr. dag) Bruttokapacitet Aframax LR MR Handysize Total Afdækning i % af kapacitet Aframax 20% 0% LR1 0% 0% MR 33% 11% Handysize 38% 13% Total 31%* 11%* * Opgjort medio februar Øvrige opgjort Ikke samme afdækningsmuligheder som i tørlast 0% 0% 1% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% Dampskibsselskabet NORDEN A/S 25

26 Markedsforhold TØRLAST Fundamentalt stærk efterspørgsel i tørlast Vækst i Kina, Indien og andre regioner kræver råvarer Transporter over længere afstande USA bekymrer ikke isoleret set Finansiel krise kan hæmme vækst, men giver NORDEN muligheder Tilgang af ny tonnage er en joker Mange nye skibe i Men: Ordrer aflyses; stålpriser stiger, og lån bliver dyrere Hvis udbuddet vokser, kan det fremme ophugning af gamle skibe % Prognose for vækst i verdensflåden 14,7 10,5 10,9 6,6 7, Kilde: R.S. Platou Dampskibsselskabet NORDEN A/S 26

27 Markedsforhold - TANK Styrkepositioner i udfordrende markeder Norient Product Pool er stor operatør af is-klasse tankere Også stærke positioner i Middelhavet og Sortehavet LR1 styrker positionen på transport over lange afstande CANADA Vintersejlads HVIDEHAVET RUSLAND ØSTERSØEN Udbudsvækst tager af efter 2009 Længere afstande mellem raffinaderier og forbrugere Voksende eksport fra Asien og Mellemøsten til Nordamerika Usvækket tro på langsigtet produkthistorie Mb/d i Olieefterspørgsel Raffinaderikapacitet Nordamerika Europa Asien Mellemøsten Kina Kilde: SSY, IEA Dampskibsselskabet NORDEN A/S 27

28 Generalforsamling 2008 Bestyrelsens beretning ved Mogens Hugo, formand Dampskibsselskabet NORDEN A/S 28

29 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 29

30 Dagsordenens punkt C Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud Bestyrelsen foreslår følgende resultatdisponering: DKK 35 i udbytte pr. aktie i alt tdkk Overførsel til overført resultat tusd * * ved en anslået DKK/USD-kurs på 5,08 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 30

31 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 31

32 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 32

33 Dagsordenens punkt D Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af: Mogens Hugo Alison J.F. Riegels Dampskibsselskabet NORDEN A/S 33

34 Dagsordenens punkt D Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår nyvalg af Karsten Knudsen (f. 1953): Foto af KK Karsten Knudsen Koncerndirektør Nykredit A/S Karriere: Nuværende: Koncerndirektør, Nykredit A/S : Bankdirektør, Nykredit Bank : Direktør, Danske Bank : Direktør, Danske Kapitalforvaltning : Leder af Investment Banking i Danske Bank : Direktør, Pro Børs Aktiemægler : Afdelingsleder, Finance, A. P. Møller Mærsk Andre ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Nykredit Bank og LeasIT A/S. Medlem af bestyrelsen i Nykredit Forsikring Dampskibsselskabet NORDEN A/S 34

35 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 35

36 Dagsordenens punkt E Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved Statsaut. revisor Jens Otto Damgaard og Statsaut. revisor Bo Schou-Jacobsen Dampskibsselskabet NORDEN A/S 36

37 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 37

38 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter Ændring af Selskabets vedtægter, idet i) hver enkelt paragraf forsynes med overskrift, ii) de enkelte bestemmelser nummereres, iii) rækkefølgen af adskillige bestemmelser ændres, iv) enkelte bestemmelser udgår og v) nye bestemmelser tilføjes. 1 ændres til følgende: 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Dampskibsselskabet NORDEN A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S), Dampskibsselskabet ORIENT A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S), Nordmax A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S) og Nordfarer A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S). Selskabets hovednavn ændres fra NORDEN til NORDEN, men NORDEN bevares som binavn for Selskabet. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 38

39 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 2 ændres som følge af Selskabets flytning til Gentofte Kommune til: 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 3 bliver ny 3.1, der får overskriften 3. FORMÅL. 4 a), 1. punktum, bliver ny 4.1, der får overskriften 4. AKTIEKAPITAL. 4 a), 2. punktum, udgår som overflødig. 4 b) bliver til ny 5.2, 2. punktum 4 c) udgår som overflødig. 4 d), e), f) og g) bliver til henholdsvis ny 8.4, 5.4, 5.5 og 5.2, 1. punktum, men er i øvrigt uændrede. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 39

40 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 5 a) ændres til ny 5.1 med følgende ordlyd: 5. AKTIER OG AKTIEBOG 5.1 Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Selskabets aktiebog. Ny 5.2 får følgende ordlyd: 5.2 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 1. punktum svarer til gældende 4 g) og 2. punktum ændrer gældende 4 b). Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 40

41 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 5 b) ændres til ny 5.7 med følgende ordlyd: 5.7 Betaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for Værdipapircentralen. Bestemmelsen er ændret således, at den gengiver den måde, hvorpå udbytte udbetales. Den gældende bestemmelse om forældelse af ikke hævet udbytte er udgået som overflødig. Eventuelt ikke hævet udbytte vil i fremtiden være undergivet forældelseslovens regler. 5 c) ændres til ny 5.3 med følgende ordlyd: 5.3 Påtegning af navn på en aktie eller transport af aktien til en navngiven ejer har kun gyldighed over for Selskabet, når påtegningen eller transporten er anmeldt over for Selskabet og indført i Selskabets aktiebog. Selskabet er uden ansvar for en noteret påtegnings eller transports ægthed. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 41

42 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter Som ny 5.6 indsættes: 5.6 Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen efter de herom gældende regler. Bestemmelsen er ny og gengiver de faktiske forhold vedrørende udstedelsen af Selskabets aktier. 5 d) bliver til ny 5.8 men er i øvrigt uændret. 6 a) ændres til: 6. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE SAMT TID OG STED FOR AFHOLDELSE 6.1 Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. 6 b) udgår som overflødig. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 42

43 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 6 c) ændres til ny 6.2 med følgende ordlyd: 6.2 Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden foreslås anvendt som følge af ønsket om muligheden for at kunne afholde generalforsamlinger uden for København. 6 d) ændres til nye med følgende ordlyd: 6.5 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel. 6.6 Indkaldelse sker i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem, ved bekendtgørelse indrykket i Berlingske Tidende, samt ved almindeligt brev til navnenoterede aktionærer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 43

44 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 6.7 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal indkaldelsen angive forslagets væsentligste indhold. Den gældende bestemmelse nævner ikke indkaldelse i Erhvervsog Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Det er anset for hensigtsmæssigt, at indkaldelsen fremover kun skal gengive det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer. 6 e) ændres til ny 6.8 med følgende ordlyd: 6.8 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor og samtidig sendes med almindeligt brev til enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Der er foretaget enkelte præciseringer, herunder at årsrapporten sendes til de navnenoterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 44

45 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 7, stk. 1, ændres til ny 6.3 med følgende ordlyd: 6.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udgangen af april. Fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling er fremrykket således, at fristen for indlevering af årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan overholdes. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 45

46 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 7, stk. 2 og 3, ændres til ny 7.1 og 7.2 med følgende ordlyd: 7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT OG PROTOKOL 7.1 På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: a) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år b) Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen e) Valg af statsautoriseret revisor f) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer g) Eventuelt Dagsordenspunktet decharge til bestyrelse og direktion er udgået. I øvrigt er der kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 46

47 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 7.2 Forslag fra aktionærerne til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Fristen for aktionærernes fremsættelse af forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling er af praktiske grunde rykket frem fra udgangen af februar til den 15. februar. 8 a)-c) ændres til ny 6.4 med følgende ordlyd: 6.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 14 dage efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mere end 1/10 af aktiekapitalen. 14-dages fristen regnes fra Selskabets modtagelse af aktionærens skriftlige anmodning om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 47

48 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 9, henholdsvis 11 d) ændres til ny 7.3, 1. punktum og ny 7.3, 2. punktum med følgende ordlyd: 7.3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående forhandlingerne, Stemmeafgivning og resultatet heraf. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner. Det er præciseret, at dirigenten afgør afstemningsmåden på generalforsamlingen. Dog kan enhver stemmeberettiget aktionær som hidtil forlange skriftlig afstemning. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 48

49 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 10 a) ændres til ny 8.1 med følgende ordlyd: 8. MØDERET OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 8.1 Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets generalforsamlinger, når han senest fem dage før dens afholdelse har anmodet om adgangskort. For aktionærer, der ikke er noteret i aktiebogen, kræves for udstedelsen af adgangskort en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende institut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen. Udskriften skal ledsages af en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen. Fristen for bestilling af adgangskort ændres til fem dage af praktiske grunde. Bestemmelserne i 2. og 3. punktum er nye og præciserer, hvordan man legitimerer sig som aktionær. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 49

50 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 10 b) ændres til ny 8.3 med følgende ordlyd: 8.3 Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse af generalforsamlingen er noteret i aktiebogen eller på anden vis har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for Selskabet. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. 10 c) ændres til ny 8.2 med følgende ordlyd: 8.2 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og dateret og kan ikke gives for en periode længere end 12 måneder. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 50

51 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 11 a) ændres til ny 9.1 med følgende ordlyd: 9. BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGEN, STEMMETAL OG QUORUM 9.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 51

52 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 11 b) og c) ændres til ny 9.2 med følgende ordlyd: 9.2 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om opløsning af Selskabet kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er den nævnte stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men beslutningen i øvrigt Er vedtaget af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 52

53 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 11 d) udgår som ændret ved ny 7.3, jf. ovenfor. Som ny 9.3 indsættes: 9.3 I de tilfælde, hvor der indkaldes til en ny generalforsamling, fordi den første generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke skriftligt måtte være tilbagekaldt ved meddelelse til Selskabet, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling. 9.3 svarer til den praksis, der hidtil er fulgt i Selskabet. Som ny 9.4 indsættes: 9.4 Bestyrelsen bemyndiges til at anmelde de på de ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger vedtagne beslutninger til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer eller tilføjelser i generalforsamlingsreferatet eller i anmeldelsen, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve for opnåelse af registrering af de vedtagne beslutninger. 9.4 er foreslået af praktiske grunde. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 53

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01

J.nr. 41-85733 MD/LMP. VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 J.nr. 41-85733 MD/LMP VEDTÆGTER, DECEMBER 2013 Jelling Golfbane A/S i likvidation CVR nr. 16 17 08 01 2 1.0 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Jelling Golfbane A/S 1.2 Dets hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed. BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Bankens navn er Totalbanken A/S. Bankens hjemsted er Assens Kommune. Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Meddelelse nr. 4-2010 til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 2010.03.03 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58210617, indkalder herved til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr.

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. PLESNER ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER for for Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S.

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Lett Advok a t fir m a Adv. Jon Stefansson J.nr. 210199-CDH/AHV VEDTÆGTER for KIF Håndbold Elite A/S I. Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Selskabets hjemsted er Kolding

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere