Velkommen til generalforsamling 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til generalforsamling 2008"

Transkript

1 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Velkommen til generalforsamling april 2008, Radisson SAS Falconer Center Dampskibsselskabet NORDEN A/S, Amaliegade 49, 1256 København K 1

2 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 2

3 Generalforsamling 2008 Bestyrelsens beretning ved Mogens Hugo, formand Dampskibsselskabet NORDEN A/S 3

4 2007 højdepunkter Et ganske fremragende år for NORDEN skibsdage Rekordindtjening USD mio % Nettoresultat EBITDA E Historisk stærkt tørlastmarked Sværere markeder i tank Yderligere forbedringer af indtjeningen i vente i 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 4

5 2007 højdepunkter - TØRLAST Tørlastafdelingen læste markedet rigtigt Høj afdækning fra årets start Mange korte skibe ind i årets løb Tredobling af kapacitet i Panamax USD mio. Skibsdage Omsætning Ændring 45% 148% Baltic Dry Index steg 122% Omkostn. EBITDA % 296% gennemsnit Salgsavancer Andet EBIT EBITDA margin % % 222% 7pp gennemsnit EBIT margin 20% 15% 5pp Jan Jan Mar Mar May Maj Kilde: Baltic Exchange Jul Jul Sep Sep Nov Jan Nov Jan Mar Mar May Maj Jul Jul Sep Nov Jan Mar Sep Nov Jan Mar 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 5

6 2007 højdepunkter - TANK Tankafdelingen klarede sig med bravour Markedet satte sig i 2. halvår USD mio Ændring BCTI gennemsnit 12% lavere Skibsdage Omsætning % 44% gennemsnit 2007 gennemsnit Omkostninger EBITDA % 10% Salgsavancer Jan Jan Mar Mar May Maj Jul Jul Sep Sep Nov Nov Jan Jan Mar Mar May Maj Jul Jul Sep Sep Nov Nov Jan Jan 2008 Mar Andet EBIT EBITDA margin % % 261% -8pp Kilde: Baltic Exchange EBIT margin 78% 31% 47pp 5-6% øget indsejling pr. dag God geografisk positionering Kritisk masse i Norient pool Ren operatør i Aframax Investeringer i produkttank Dampskibsselskabet NORDEN A/S 6

7 2007 højdepunkter NORDENs resultatopgørelse USD mio. Omsætning Ændring 138% % Forrentning af egenkapital Afkast på investeret kapital Resultat før afskrivninger (EBITDA) Salgsavancer skibe mv % 194% Afskrivninger % Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdireg. af visse sikringsinstrumenter % USD mio. Cash flow fra: Drift Investering Årets resultat for aktionærerne i NORDEN % Finansiering Ændring Dampskibsselskabet NORDEN A/S 7

8 2007 højdepunkter Værdierne pr. aktie er fordoblet Teoretisk Net Asset Value: DKK 614 DKK Optionsværdier DKK Merværdier i flåde Indre værdi Udbygning af flåden og brug af købsoptioner skaber værdier 41% af optionsværdier på skibe, som kan købes inden for 2 år Dampskibsselskabet NORDEN A/S 8

9 2007 højdepunkter Betydelig handel med skibe 16 skibssalg 6 5 Tørlast Tank nykontraheringer Egne nybygninger Langtidsindbefragtninger med købsoptioner Q1 3 1 Q2 3 Q3 1 2 Q Q1 1 1 Q2 5 2 Q3 1 Q : 216 aktive skibe og 94 enheder til levering Dampskibsselskabet NORDEN A/S 9

10 2007 højdepunkter Afkast til aktionærerne Halvdelen af aktierne i fri handel Markant stigende handel i aktien NORDEN med i OMXC20 indekset Kursen steg 135%; aktionærernes afkast inkl. udbytte var 138% NORDENs aktiekurs til Annullering af 3% af aktierne 0 Jan 1 27 Apr Jul Okt Dec Jan287 Apr 313 Aktieomsætning D/S NORDEN Aktieomsætning D/S Norden, DNORD Aktiekurs 0 Mål: langsigtet, fornuftigt afkast Balancere udbytte og forpligtelser Råderum til mere turbulente markeder Forslag til udbytte DKK 35 pr. aktie i alt DKK 1,56 mia. Overførsel til overført resultat tusd Dampskibsselskabet NORDEN A/S 10

11 2007 højdepunkter Styrkelse af ledergruppen Dampskibsselskabet NORDEN A/S 11

12 2007 højdepunkter Rekruttering kræver stærkere branding af NORDEN Vækst i medarbejdertal Til lands Til søs Vi går nye veje for at få fat i de helt unge medarbejdere Dampskibsselskabet NORDEN A/S 12

13 2007 højdepunkter Det nye hovedsæde på Strandvejen tager form Dampskibsselskabet NORDEN A/S 13

14 2007 højdepunkter Kompetence- og karriereudvikling Systematisk ledertræning Workshops om kundedialog Teambuilding om værdier Dialog med universiteter Dampskibsselskabet NORDEN A/S 14

15 2007 højdepunkter NORDENs vederlagssystemer Reel konkurrence om gode folk Vi skal matche globale rederier Løn og incitamenter skal være markedskonforme Tildelt bonus i mio. USD BONUS på USD 18,6 mio. i 2007 Afspejler 4-dobling af nettoresultat Flere med i bonusordninger 3% af nettoresultat Bonus i % af nettoresultatet GRATISAKTIER til ansatte AKTIEOPTIONER til 50 ledere mv. Geninvesteringspligt for ledere Systemer fremmer værdiskabelsen og fastholder nøglepersoner Dampskibsselskabet NORDEN A/S 15

16 Bestyrelsen Forslag om nyvalg af Karsten Knudsen 30 års erfaring med finansiering Karsten Knudsen Koncerndirektør Nykredit A/S 2007-: Koncerndirektør, Nykredit A/S : Bankdirektør, Nykredit Bank : Direktør, Danske Bank : Direktør, Danske Kapitalforvaltning : Leder af Investment Banking i Danske Bank : Direktør, Pro Børs Aktiemægler : Afdelingsleder, Finance, A. P. Møller Mærsk Bestyrelsesformand i Nykredit Bank og LeasIT A/S. Medlem af bestyrelsen i Nykredit Forsikring Dampskibsselskabet NORDEN A/S 16

17 2007 højdepunkter Bestyrelsens arbejde og vederlag 9 møder, inkl. 2 strategimøder Besøg på kontoret i Singapore 8 telefonmøder Uformelle kontakter 3 møder i Vederlagskomité Forslag om honorar på USD 1 mio. Stadig mere krævende hverv Nye opgaver kommer til Regulering afspejler også ansvar og niveau i andre store rederier Ingen incentives til bestyrelsen Dampskibsselskabet NORDEN A/S 17

18 2007 højdepunkter Corporate Social Responsibility (CSR) Mangeårig fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø på vores skibe Stort arbejde for at undgå forlis Meget moderne flåde Mere systematisk CSR-indsats Inspiration fra FN s Global Compact, ILO og IMO Skibsfart er den mest miljøvenlige transportform Gerne bindende miljømål i 2009 Men løsninger skal være globale C02 g/t/km CO2 udledning pr. transporteret ton gods/kilometer Luftfragt Fly Lastbil Containerskib Linieskiskib Stort Tørlast- bulkskib Kilde: Danmarks Rederiforening Dampskibsselskabet NORDEN A/S 18

19 2007 højdepunkter Plan for at reducere CO 2 udslip Initiativer i 2007 (1-8) og planlagte initiativer i 2008 (9-14) 1. Nyeste design af indsprøjtningsventiler 2. CASPER-system optimerer brændstofforbrug 3. FLAME-system optimerer forbrændingseffektivitet 4. Avancerede P/V ventiler mindsker dampe 5. ExxonMobil Scrapedown-analysesystem 6. Alpha Lubrication-smøresystem 7. Målingssystem for drejningsmoment 8. Affaldsovervågnings- og rapporteringssystem 9. Fuld afrensning af skibenes undervandsskrog 10. Polering af skibspropeller 11. Hyppigere kontrol og eftersyn af turboladere 12. Hyppigere kontrol og eftersyn af skylleluftkølere 13. Hyppigere kontrol og eftersyn af pumper og dyser 14. Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter Sparer brændstof Reducerer CO 2 udledningen -2% i 2008 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 19

20 Forventninger til 2008 Forventninger til 2008 TØRLAST Bedre marked - høj efterspørgsel Dog udsving som vi så primo året TANK Produktrater under pres primo året Lavere gennemsnitsrater end i januar januar januar januar BDI 2008 Jan. Feb. Mar januar februar februar februar BCTI 2008 Jan. Feb. Mar januar februar februar 7. marts 11. marts USD mio. Tørlast Tank Gruppen 2007A EBITDA Salg af skibe EBIT IAS Nettoresultat Dampskibsselskabet NORDEN A/S 20

21 Generalforsamling 2008 Bestyrelsens beretning ved Mogens Hugo, formand Dampskibsselskabet NORDEN A/S 21

22 Forretningsmodel Fordelene ved både at være i tørlast og tank TØRLAST Risikospredning TANK 1989 Capesize 2009 Post-Panamax 2000 Bygger på samme værfter Overlap på kundeside Partnere i Japan Samme krav til shippingfolk Basis for teknisk afdeling Aframax LR1 Panamax Ekspansion i nye segmenter Vækst skal være lønsom MR Handymax Opkøb, når det bliver mere lønsomt end organisk vækst Pool-samarbejder Handysize Handysize Dampskibsselskabet NORDEN A/S 22

23 Forretningsmodel Mål: Mere forudsigelig og stabil indtjening Fleksibel flåde Kapacitet ultimo marts 2008 Dækning og kundefokus Dækning Gevinster ved salg Teknisk kompetence 18 egne skibe (i alt 51) COA er Befæster kundeforhold Logistiske fordele Udstrakt fleksibilitet Sikkerhed år 32 skibe med købsoptioner (i alt 71) TC out Lejeaftaler på 2-5 år Sikre pengestrømme 3-årige aftaler Sikrer kapacitet 31 langtidsindbefragtede skibe (i alt 49) FFA er Hurtig og nem dækning Egen afdeling Stordriftsfordele Geografisk dækning Korte skibe 131 Spotmarkedet Ved stigende rater og voksende efterspørgsel Mennesker Brand Systemer Dampskibsselskabet NORDEN A/S 23

24 Forretningsmodel Omkostningseffektiv kerneflåde i tørlast NORDENs gns. T/C ækvivalenter* USD pr. skibsdag Indtægter fra afdækning Omkostninger = Bruttofortjeneste pr. skibsdag * Opgjort pr Afdækning af kapacitet i %* % 42% 17% 2% * Opgjort medio februar 2008 Tallene omhandler afdækkede skibsdage i kerneflåden Robust afsæt 2007 var bruttofortjenesten USD pr. dag Dampskibsselskabet NORDEN A/S 24

25 Forretningsmodel Langsigtet afdækning i tank NORDENs gns. omkostninger (USD pr. dag) Bruttokapacitet Aframax LR MR Handysize Total Afdækning i % af kapacitet Aframax 20% 0% LR1 0% 0% MR 33% 11% Handysize 38% 13% Total 31%* 11%* * Opgjort medio februar Øvrige opgjort Ikke samme afdækningsmuligheder som i tørlast 0% 0% 1% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% Dampskibsselskabet NORDEN A/S 25

26 Markedsforhold TØRLAST Fundamentalt stærk efterspørgsel i tørlast Vækst i Kina, Indien og andre regioner kræver råvarer Transporter over længere afstande USA bekymrer ikke isoleret set Finansiel krise kan hæmme vækst, men giver NORDEN muligheder Tilgang af ny tonnage er en joker Mange nye skibe i Men: Ordrer aflyses; stålpriser stiger, og lån bliver dyrere Hvis udbuddet vokser, kan det fremme ophugning af gamle skibe % Prognose for vækst i verdensflåden 14,7 10,5 10,9 6,6 7, Kilde: R.S. Platou Dampskibsselskabet NORDEN A/S 26

27 Markedsforhold - TANK Styrkepositioner i udfordrende markeder Norient Product Pool er stor operatør af is-klasse tankere Også stærke positioner i Middelhavet og Sortehavet LR1 styrker positionen på transport over lange afstande CANADA Vintersejlads HVIDEHAVET RUSLAND ØSTERSØEN Udbudsvækst tager af efter 2009 Længere afstande mellem raffinaderier og forbrugere Voksende eksport fra Asien og Mellemøsten til Nordamerika Usvækket tro på langsigtet produkthistorie Mb/d i Olieefterspørgsel Raffinaderikapacitet Nordamerika Europa Asien Mellemøsten Kina Kilde: SSY, IEA Dampskibsselskabet NORDEN A/S 27

28 Generalforsamling 2008 Bestyrelsens beretning ved Mogens Hugo, formand Dampskibsselskabet NORDEN A/S 28

29 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 29

30 Dagsordenens punkt C Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud Bestyrelsen foreslår følgende resultatdisponering: DKK 35 i udbytte pr. aktie i alt tdkk Overførsel til overført resultat tusd * * ved en anslået DKK/USD-kurs på 5,08 Dampskibsselskabet NORDEN A/S 30

31 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 31

32 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 32

33 Dagsordenens punkt D Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af: Mogens Hugo Alison J.F. Riegels Dampskibsselskabet NORDEN A/S 33

34 Dagsordenens punkt D Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår nyvalg af Karsten Knudsen (f. 1953): Foto af KK Karsten Knudsen Koncerndirektør Nykredit A/S Karriere: Nuværende: Koncerndirektør, Nykredit A/S : Bankdirektør, Nykredit Bank : Direktør, Danske Bank : Direktør, Danske Kapitalforvaltning : Leder af Investment Banking i Danske Bank : Direktør, Pro Børs Aktiemægler : Afdelingsleder, Finance, A. P. Møller Mærsk Andre ledelseshverv: Bestyrelsesformand i Nykredit Bank og LeasIT A/S. Medlem af bestyrelsen i Nykredit Forsikring Dampskibsselskabet NORDEN A/S 34

35 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 35

36 Dagsordenens punkt E Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab ved Statsaut. revisor Jens Otto Damgaard og Statsaut. revisor Bo Schou-Jacobsen Dampskibsselskabet NORDEN A/S 36

37 Generalforsamling 2008 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse af overskud D. Valg af medlemmer til bestyrelsen E. Valg af statsautoriseret revisor F. Forslag fra bestyrelsen 1. Ændring af Selskabets vedtægter 2. Bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte 3. Godkendelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning 4. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier 5. Registreringsbemyndigelse Dampskibsselskabet NORDEN A/S 37

38 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter Ændring af Selskabets vedtægter, idet i) hver enkelt paragraf forsynes med overskrift, ii) de enkelte bestemmelser nummereres, iii) rækkefølgen af adskillige bestemmelser ændres, iv) enkelte bestemmelser udgår og v) nye bestemmelser tilføjes. 1 ændres til følgende: 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Dampskibsselskabet NORDEN A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S), Dampskibsselskabet ORIENT A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S), Nordmax A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S) og Nordfarer A/S (Dampskibsselskabet NORDEN A/S). Selskabets hovednavn ændres fra NORDEN til NORDEN, men NORDEN bevares som binavn for Selskabet. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 38

39 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 2 ændres som følge af Selskabets flytning til Gentofte Kommune til: 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 3 bliver ny 3.1, der får overskriften 3. FORMÅL. 4 a), 1. punktum, bliver ny 4.1, der får overskriften 4. AKTIEKAPITAL. 4 a), 2. punktum, udgår som overflødig. 4 b) bliver til ny 5.2, 2. punktum 4 c) udgår som overflødig. 4 d), e), f) og g) bliver til henholdsvis ny 8.4, 5.4, 5.5 og 5.2, 1. punktum, men er i øvrigt uændrede. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 39

40 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 5 a) ændres til ny 5.1 med følgende ordlyd: 5. AKTIER OG AKTIEBOG 5.1 Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Selskabets aktiebog. Ny 5.2 får følgende ordlyd: 5.2 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 1. punktum svarer til gældende 4 g) og 2. punktum ændrer gældende 4 b). Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 40

41 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 5 b) ændres til ny 5.7 med følgende ordlyd: 5.7 Betaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærerne opgivne konti i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for Værdipapircentralen. Bestemmelsen er ændret således, at den gengiver den måde, hvorpå udbytte udbetales. Den gældende bestemmelse om forældelse af ikke hævet udbytte er udgået som overflødig. Eventuelt ikke hævet udbytte vil i fremtiden være undergivet forældelseslovens regler. 5 c) ændres til ny 5.3 med følgende ordlyd: 5.3 Påtegning af navn på en aktie eller transport af aktien til en navngiven ejer har kun gyldighed over for Selskabet, når påtegningen eller transporten er anmeldt over for Selskabet og indført i Selskabets aktiebog. Selskabet er uden ansvar for en noteret påtegnings eller transports ægthed. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 41

42 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter Som ny 5.6 indsættes: 5.6 Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen efter de herom gældende regler. Bestemmelsen er ny og gengiver de faktiske forhold vedrørende udstedelsen af Selskabets aktier. 5 d) bliver til ny 5.8 men er i øvrigt uændret. 6 a) ændres til: 6. GENERALFORSAMLINGEN, INDKALDELSE SAMT TID OG STED FOR AFHOLDELSE 6.1 Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. 6 b) udgår som overflødig. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 42

43 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 6 c) ændres til ny 6.2 med følgende ordlyd: 6.2 Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden foreslås anvendt som følge af ønsket om muligheden for at kunne afholde generalforsamlinger uden for København. 6 d) ændres til nye med følgende ordlyd: 6.5 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel. 6.6 Indkaldelse sker i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edbinformationssystem, ved bekendtgørelse indrykket i Berlingske Tidende, samt ved almindeligt brev til navnenoterede aktionærer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 43

44 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 6.7 Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal indkaldelsen angive forslagets væsentligste indhold. Den gældende bestemmelse nævner ikke indkaldelse i Erhvervsog Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. Det er anset for hensigtsmæssigt, at indkaldelsen fremover kun skal gengive det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer. 6 e) ændres til ny 6.8 med følgende ordlyd: 6.8 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, fremlægges til eftersyn for aktionærerne på Selskabets kontor og samtidig sendes med almindeligt brev til enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Der er foretaget enkelte præciseringer, herunder at årsrapporten sendes til de navnenoterede aktionærer, som har fremsat anmodning herom. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 44

45 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 7, stk. 1, ændres til ny 6.3 med følgende ordlyd: 6.3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udgangen af april. Fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling er fremrykket således, at fristen for indlevering af årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan overholdes. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 45

46 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 7, stk. 2 og 3, ændres til ny 7.1 og 7.2 med følgende ordlyd: 7. DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT OG PROTOKOL 7.1 På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: a) Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år b) Beslutning om godkendelse af revideret årsrapport c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen e) Valg af statsautoriseret revisor f) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer g) Eventuelt Dagsordenspunktet decharge til bestyrelse og direktion er udgået. I øvrigt er der kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 46

47 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 7.2 Forslag fra aktionærerne til den ordinære generalforsamlings dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar. Fristen for aktionærernes fremsættelse af forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling er af praktiske grunde rykket frem fra udgangen af februar til den 15. februar. 8 a)-c) ændres til ny 6.4 med følgende ordlyd: 6.4 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal endvidere indkaldes senest 14 dage efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mere end 1/10 af aktiekapitalen. 14-dages fristen regnes fra Selskabets modtagelse af aktionærens skriftlige anmodning om afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 47

48 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 9, henholdsvis 11 d) ændres til ny 7.3, 1. punktum og ny 7.3, 2. punktum med følgende ordlyd: 7.3 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som udpeges af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående forhandlingerne, Stemmeafgivning og resultatet heraf. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner. Det er præciseret, at dirigenten afgør afstemningsmåden på generalforsamlingen. Dog kan enhver stemmeberettiget aktionær som hidtil forlange skriftlig afstemning. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 48

49 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 10 a) ændres til ny 8.1 med følgende ordlyd: 8. MØDERET OG STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 8.1 Enhver aktionær har ret til at møde på Selskabets generalforsamlinger, når han senest fem dage før dens afholdelse har anmodet om adgangskort. For aktionærer, der ikke er noteret i aktiebogen, kræves for udstedelsen af adgangskort en ikke mere end fem dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende institut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen. Udskriften skal ledsages af en skriftlig erklæring fra aktionæren om, at aktierne ikke er eller vil blive overdraget til andre inden generalforsamlingen. Fristen for bestilling af adgangskort ændres til fem dage af praktiske grunde. Bestemmelserne i 2. og 3. punktum er nye og præciserer, hvordan man legitimerer sig som aktionær. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 49

50 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 10 b) ændres til ny 8.3 med følgende ordlyd: 8.3 Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, der har fået udleveret adgangskort. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren senest på tidspunktet for indkaldelse af generalforsamlingen er noteret i aktiebogen eller på anden vis har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for Selskabet. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. 10 c) ændres til ny 8.2 med følgende ordlyd: 8.2 En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og dateret og kan ikke gives for en periode længere end 12 måneder. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 50

51 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 11 a) ændres til ny 9.1 med følgende ordlyd: 9. BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGEN, STEMMETAL OG QUORUM 9.1 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller disse vedtægter. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 51

52 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 11 b) og c) ændres til ny 9.2 med følgende ordlyd: 9.2 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om opløsning af Selskabet kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tillige vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Er den nævnte stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men beslutningen i øvrigt Er vedtaget af 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse. Der er kun foretaget uvæsentlige ændringer. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 52

53 Dagsordenens punkt F Forslag fra bestyrelsen om: Ad 1) Ændring af Selskabets vedtægter 11 d) udgår som ændret ved ny 7.3, jf. ovenfor. Som ny 9.3 indsættes: 9.3 I de tilfælde, hvor der indkaldes til en ny generalforsamling, fordi den første generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke skriftligt måtte være tilbagekaldt ved meddelelse til Selskabet, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling. 9.3 svarer til den praksis, der hidtil er fulgt i Selskabet. Som ny 9.4 indsættes: 9.4 Bestyrelsen bemyndiges til at anmelde de på de ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger vedtagne beslutninger til registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer eller tilføjelser i generalforsamlingsreferatet eller i anmeldelsen, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve for opnåelse af registrering af de vedtagne beslutninger. 9.4 er foreslået af praktiske grunde. Dampskibsselskabet NORDEN A/S 53

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Selskabets hovednavn ændres fra NORDEN til NORDEN, men NORDEN bevares som binavn for Selskabet. 2. HJEMSTED

Selskabets hovednavn ændres fra NORDEN til NORDEN, men NORDEN bevares som binavn for Selskabet. 2. HJEMSTED D/S NORDEN A/S - Ekstraordinær generalforsamling 28. maj 2008 Bilag A til Selskabets vedtægter Selskabets navn, hjemsted og formål 1. NAVN 1. Selskabets navn er Dampskibsselskabet NOR- DEN A/S. Selskabet

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR. GLUNZ & JENSEN A/S (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R FOR. GLUNZ & JENSEN A/S (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R FOR GLUNZ & JENSEN A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S

Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01-2008. Indberettet den 15. januar 2008. Indkaldelse til generalforsamling i ASGAARD Group A/S Bestyrelsen for ASGAARD Group A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune.

1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune. J.nr. 020122-0045 jcr/aru VEDTÆGTER FOR BRO. KLEE A/S, CVR-NR. 46874412 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Brd. Klee AIS. Dets hjemsted er Albertslund kommune. 2. Selskabets formål

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn...1 2. Hjemsted...1 3. Formål...1 4. Bankens kapital...2 5. Bankens aktier...2 6. Bankens ledelse...2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S. (CVR-nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (CVR-nr. 15107707) Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR

Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR Vedtægter* A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-NR. 26 04 17 16 * Ændret som registreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 7. april 2006 1 1.1 Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske Kompagni. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. VESTJYSK BANK A/S CVR-nr VEDTÆGTER For VESTJYSK BANK A/S CVR-nr. 34 63 13 28 INDHOLD 1. Navn... 1 2. Hjemsted... 1 3. Formål... 1 4. Bankens kapital... 2 5. Bankens aktier... 2 6. Bankens ledelse... 2 7. Generalforsamlingen, afholdelse,

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 NSR ADVOKATFIRMA Strandgade 4 DK-1401 København K T +45 333 220 88 F +45 333 220 69 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED. a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

VEDTÆGTER. for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED. a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S) VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Dalhoff Larsen og Horneman A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 1.3 Selskabet driver virksomhed under

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 188, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 188, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 188, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 2. april 2009

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Château d'azans A/S. CVR.nr

V E D T Æ G T E R. for. Château d'azans A/S. CVR.nr V E D T Æ G T E R for Château d'azans A/S CVR.nr. 10299683 1. Selskabets navn er: Château d'azans A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør kommune. 2 Selskabets formål er drift af ejendommen Château d Azans,

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed.

VEDTÆGTER. for. DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) DANTAX A/S. 3. (1) Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt holdingvirksomhed. VEDTÆGTER for DANTAX A/S ( CVR. Nr. 36 59 15 28 ) Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. (1) Selskabets navn er 2. DANTAX A/S. (1) Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune. 3. (1) Selskabets formål er

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S.

VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218. 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. VEDTÆGTER for TORM A/S CVR nr. 22460218 1 1.1. Selskabets navn er TORM A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet af 3. november 1986 (TORM A/S), BWT 3 A/S (TORM A/S)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T

A D V O K A T F I R M A E T J.nr. 92.306/jm/rh 25-04-2008 V E D T Æ G T E R f o r A A L B O R G B O L D S P I L K L U B A / S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Selskabets navn, hjemsted og formål -------------------------- 1. Selskabets navn er: Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere