Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside"

Transkript

1 Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

2 Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem på Internettet, samt dialogforummet for forskere. De variabler Danmarks Statistik har i sine registre er for en stor dels vedkommende beskrevet og dokumenteret i softwaresystemet Times. Samtidig med udviklingen af fjerde version, Times4, er visse variabler blevet højkvalitetsdokumenteret, dvs. at der er koblet yderligere oplysninger til variablen end de som er beskrevet for alle variabler. Desuden er der til forskningsbrug udviklet et dialogforum til Times4, hvor forskere kan kommentere og udveksle erfaringer omkring de enkelte højkvalitetsvariabler. Kun forskere der er autoriseret til at benytte Danmarks Statistiks forskerordning har adgang til denne facilitet. I denne vejledning gennemgås de forskellige komponenter af dokumentationssystemet samt dialogforummet. Danmarks Statistik Marts

3 Indhold Forord...2 Indledning...4 Dokumentationssystemet...4 Dialogforum for forskere...6 3

4 Indledning Højkvalitetsvariable er skabt som følge af en forespørgsel fra forskere, der havde behov for en detaljeret dokumentation af de variable der er mest brugt. Projektet blev startet i januar 2006, og de første højkvalitetsvariable blev præsenteret på i april Dokumentationssystemet Vejen til den enkelte variabel På Danmarks Statistiks hjemmeside er der et link til Forskningsservice. Herfra kan der klikkes videre til link med Højkvalitetsdokumentation. Under højkvalitetsdokumentation åbnes en liste med Højkvalitetsemnegrupper. Ved at klikke videre på et emne fremkommer en liste med de højkvalitetsvariabler der hører til emnet inddelt i statistikområder. Der kan klikkes på variabelnavnene og dette åbner siden, der beskriver den enkelte variabel. Der kan ligeledes klikkes på statistikområdet og dette åbner en boks, der indeholder en beskrivende tekst om det pågældende statistikområde. Der er tre kolonner på siden, hvoraf kun den i midten indeholder dokumentationen. Kolonnerne til højre og venstre indeholder generelle oplysninger på Danmarks Statistiks hjemmeside. I denne beskrivelse gennemgås kun elementerne i den midterste kolonne. Fra emneoversigten er der endvidere link direkte til dialogforummet for forskere ved at klikke på Dialogforum. To slags emnegrupper Variabler inddeles traditionelt efter deres registertilhørsforhold i Danmarks Statistik. Denne emneopdeling omfatter samtlige variabler i Times4 (Emnegruppe DST). Emneopdelingen kan dog virke ulogisk på udenforstående og derfor er der opbygget en alternativ emnegruppering (højkvalitetsemnegrupper), der tager udgangspunkt i, hvad den enkelte variabel beskriver. Denne emneopdeling er kun implementeret på højkvalitetsvariablerne. Statistikområde Statistikområdet inddeler variablerne i mindre portioner indenfor hver højkvalitetsemnegruppe. Der vil således typisk være flere statistikområder indenfor hver højkvalitetsemnegruppe. Statistikområderne er dannet på baggrund af de grupperinger der forekommer i statistikbanken indenfor DST emnegrupperne. Dette er valgt for, at der er en sammenhæng imellem præsentationen af statistik og dokumentation på Danmarks Statistiks hjemmeside. Beskrivelse af den enkelte variabel Den blå bjælke Variabel Emnegrupper Gyldighed Databrud En variabel er beskrevet på en internetside efter en fast skabelon. I det følgende gennemgås de elementer skabelonen består af. I den blå bjælke står teksten højkvalitetsdokumentation efterfulgt af variabelnavnet efterfulgt af variabelbeskrivelse. I denne boks angives variablens navn, samt beskrivende navn (label). I boksen angives den emnegruppe som variablen tilhører ifølge Danmarks Statistiks interne emneopdeling, samt den højkvalitetsemnegruppe som variablen tilhører. Ved at klikke på højkvalitetsemnegruppen, fås en oversigt over alle variable i emnegruppen. Her angives i hvilken periode variablen er i anvendelse. For en højkvalitetsdokumenteret variabel er der angivet, hvorvidt der findes databrud indenfor den pågældende variabel eller databrud på tværs af variabler. 4

5 Databrud indenfor en variabel vil oftest bestå i ændringer af værdisættet (kode-tekst) for variablen. Nye koder kommer til og tidligere koder forsvinder. Dette kan ske ved både nedlægning og nyopretning af koder og ved sammenlægninger eller opsplitning af tidligere koder. Desuden kan der forekomme ændringer i den population som variablen beskriver. Databrud på tværs af variabler forekommer når variabler udskiftes, sammenlægges eller opsplittes over tid. Hvis der er databrud for en variabel vil de enkelte databrud være beskrevet i den detaljerede beskrivelse. Kvalitetssikring Generel beskrivelse Detaljeret beskrivelse Hurtigt hop til Højkvalitetsvariable Bilag - Tabel og graf Andre bilag Population Værdisæt Forsker til Forsker - Link til dialogforummet for forskere Her angives det om variablen er kvalitetssikret af Danmarks Statistik, eller om den også har været igennem en ekstern bedømmer. En beskrivelse af variablen uden længere tekniske udredninger eller detaljer. Teksten skal give et umiddelbart billede af, hvad variablen dækker over. En mere dybdegående beskrivelse af variablen. Her skal detaljer om variablen beskrives. Det kan være sammenhæng til andre variabler, ændringer gennem tiden, specielle oplysninger der er gode at kende i forbindelse med statistisk arbejde med variablen. Hvis der har været angivet databrud for variablen, skal dette være beskrevet, evt. suppleret med en forklaring på, hvordan det kan afhjælpes. Der kan også for visse variabler været vedhæftet bilag som belyser databruddet yderligere. I denne boks er en liste over samtlige højkvalitetsvariabler. Der kan herfra hoppes direkte til en anden højkvalitetsvariabel ved at vælge en fra listen. For en stor del af de højkvalitetsdokumenterede variabler er der vedhæftet en tabel (html-fil) samt en graf (png-fil), der giver en kort beskrivelse af den enkelte variabel gennem tiden, for den population der er beskrevet (se afsnittet population ). Formålet med tabellen og grafen er at give et indtryk af variablen og dens udvikling gennem tiden. Der er ikke tale om udarbejdelse af egentlig statistik med umiddelbar samfundsfaglig relevans. Teksterne i tabellen kan være skåret delvist af hvis den reelle tekst er meget lang. Den fulde tekst kan om nødvendigt aflæses i værdisættet, se afsnit om dette. I tabellen er der desuden ofte angivet en række mellemtotaler til graf. Dette er summeringer af de enkelte kategorier, der ofte er angivet længere nede i tabellen. Det fremgår hvilke kategorier der er summeret til mellemtotaler, enten i teksten for mellemtotalen, eller med angivelse af de kodeværdier der indgår. Der kan desuden være vedhæftet andre bilag i de tilfælde, hvor det er fundet nyttigt til at forklare særlige egenskaber ved variablen. Angiver den eller de populationer som variablen beskriver. For hver population er angivet et navn samt en kort beskrivelse. For de variabler, der er opbygget af koder angiver værdisættet sammenhængen mellem de enkelte koder og en forklarende tekst. For koder, hvor den forklarende tekst er udskiftet i løbet af variablens levetid vil der være angivet gyldighedsperioder. Disse angiver i hvilken periode den enkelte tekst er gældende. For forskere der er autoriserede til brug af Danmarks Statistiks forskermaskiner er der her adgang til et dialogforum ved at klikke på linket i boksen Forsker til Forsker. Her kan der debatteres, kommenteres og udveksles erfaringer om de enkelte højkvalitetsvariabler og andre definerede emner. Der kræves brugernavn og password for at komme på systemet. 5

6 Hvis der allerede er oprettet en debat om en variabel er dette indikeret med teksten variabelnavn Deltag i debatten. Ellers vil der stå Start en debat om variabelnavn. Når der klikkes ind i dialogforummet fra en specifik variabel i Times, vil der for de variable, hvor en debat er startet, åbnes en oversigt over de debatter, der vedrører variablen. Hvis der ikke findes en igangværende debat for den variabel som man kommer fra åbnes en oversigt over alle igangværende debatter i dialogforummet. Herfra er det muligt at starte en debat, hvis det ønskes, og ellers bevæge sig rundt i hele dialogforummet. Se afsnittet Dialogforum for forskere. Dialogforummet for forskere Vejen til dialogsystemet Der er adgang til dialogforummet for forskere fra Danmarks Statistiks hjemmeside. Klik på linket forskningsservice, og vælg Dialogforum for forskere. Forskeren skal først tilmelde sig dialogforummet ved at vælge Tilmelding til dialogforum. Forskeren kommer så ind på en side, hvor der skal angives Navn, Institution, E-post, Brugernavn (3-tegns ident tildelt fra Dst), samt et password efter eget valg. Hvis passwordet glemmes, kan der vælges Glemt password?, hvorefter passwordet sendes til den angivne E-post. Man kan yderligere få adgang til dialogforummet fra siden Højkvalitetsdokumentation ved a klikke på Debat forum nederst på siden. Herfra kommer man til oversigten i dialogforummet. Desuden er der links direkte fra dokumentationssystemet udfor hver enkel højkvalitetsvariabel (nederst på siden: Forsker til Forsker). Kun forskere der er autoriserede i Danmarks Statistik kan få adgang til dialogforummet. Dialogforummets internetsider er opbygget af 3 kolonner, hvoraf kun den midterste indeholder selve dialogforummet. De to øvrige indeholder øvrige oplysninger og links fra Danmarks Statistik. Oversigten Den første side i dialogforummet er en oversigt over de eksisterende debatter. Disse ligger som rækker i en liste, der er sorteret så debatter med de nyeste indlæg/svar ligger øverst. Ovenover rækken med debatterne er der en boks, hvorfra der kan filtreres i debatterne. Her er det muligt udelukkende at se de debatter, der vedrører et bestemt emne (f. eks en bestemt variabel). Emnet vælges fra listen i boksen. Ved at vælge det øverste blanke felt i boksen vises samtlige debatter. For hver debat er der angivet tidspunkt for den seneste ændring samt forfatteren der startede debatten. Der er også en angivelse af, hvor mange svar der hører til hver debat. Øverst på oversigten er der tre links opret ny debat, søg samt log af. Opret ny debat Søg Log af Den enkelte debats opbygning En ny debat oprettes ved at klikke på linket opret ny debat. Herved åbnes et nyt vindue med en emneboks, hvor der vælges hvilket emne debatten omhandler. Her er der adgang til fritekstsøgning, der dækker hele dialogforummet. Teksten skrives i boksen og der vælges mellem et af ordene eller alle ord. Når der trykkes på søg fremkommer en liste med alle de debatter hvori teksten i boksen indgår. Her kan man logge af dialogforummet. Fra oversigten kan den enkelte debat åbnes ved at klikke på linjen med debatten. Herved åbnes en side med alle debattens indlæg. Der er angivet tidspunkt, forfatter 6

7 og tekst for hvert indlæg. Indlæggene er sorteret kronologisk. Ved klik på forfatterens navn kan der også herfra sendes til vedkommende. Redigering i en debat Abonnér Links fra en debat Fra Dialogsystemet til Dokumentationssystemet Det er muligt at tilføje et svar ved at klikke på besvar. Desuden kan egne indlæg slettes ved at klikke på det røde kryds til højre for indlægget. Indlægget slettes, og i stedet kommer en meddelelse om, at der er en besked der er blevet slettet. Ved at klikke på abonnér vil man modtage en hvis der sker ændringer i debatten fremover. Samtidig skifter teksten til Abonnér ikke. Ved at klikke på den fjernes funktionen igen. Fra en specifik debat er der link tilbage til oversigten ved klik på oversigt i øverste hjørne. Klik på opret ny debat, søg og log af fungerer på samme måde som hvis man står i oversigten (se beskrivelsen ovenfor). Der er ikke links tilbage til Times. Back-funktionen i browseren kan benyttes eller Times kan åbnes i et andet vindue. 7

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

KOM GODT OG HURTIGT I GANG ==========================

KOM GODT OG HURTIGT I GANG ========================== Der er kommet mange nye funktioner på Proinvestor. For at sikre, at flest muligt, får det størst mulige udbytte af alle funktionerne, har jeg her prøvet at lave en slags brugervejledning, der gennemgår

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testresultater Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere