Uvandet finsand JB og ) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte"

Transkript

1 Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For grønsager på friland, hvor der er fastsat en artsspecifik, gælder normen pr. kultur. 36 Tabel 1 kode frugtsværdi normer fos hkg Vårsæd til modenhed 1 Vårbyg 2) 0 Ja 39 (43) (51) (56) (64) (69) 130 1, Vårhvede 2) 0 Ja 36 (40) (47) (52) (59) (63) 129 1, Havre 0 Ja , Andre kornarter, vårsået 0 Ja , Majs til høst ved modenhed 0 Ja , Korn + bælgsæd, vårsået, maks. 50 pct. bælgsæd 9 Ja , Vintersæd til modenhed 10 Vinterbyg 2) 0 Ja 49 (54) (59) (63) (80) (85) 161 1, Vinterhvede 2) 0 Ja 49 (54) (69) (74) (90) (95) 175 1, Vinterhvede, brødhvede 2) 0 Ja 49 (54) (69) (74) (90) (95) 223 1, Vinterrug 2) 0 Ja 40 (44) (59) (58) (72) (76) 127 1, Hybridrug 2) 0 Ja 48 (53) (69) (69) (82) (87) 138 1, Triticale 2) 0 Ja 41 (45) (59) (59) (67) (72) 149 1, Andre kornarter, efterårssået 2) 0 Ja 41 (45) (59) (59) (67) (72) 122 1,

2 kode frugtsværdi normer fos hkg Oliefrø 21 Vårraps 27 Ja , Vinterraps 27 Ja , Rybs 27 Ja , Solsikke 27 Ja Sojabønner 19 Nej Gul sennep 27 Ja , Anden oliefrøart 27 Ja , Bælgsæd 30 Ærter 19 Nej Hestebønner 19 Nej Sødlupin 19 Nej Ærtehelsæd 13) 19 Nej Flerårig bælgsæd 19 Nej Anden bælgsæd til modenhed 19 Nej Hør og hamp 40 Oliehør 27 Ja Spindhør 27 Ja Hamp 27 Ja Tabel 1 37

3 kode frugtsværdi normer fos 38 Tabel 1 hkg Frøgræs 101 Rajgræs, alm. 10 Nej Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt 10 Nej Rajgræs, italiensk 10 Nej Rajgræs, italiensk, 1. år, efterårsudlagt 10 Nej Rajgræs, hybrid 10 Nej Timothe, knoldrottehale 10 Nej Hundegræs 10 Nej Engsvingel 10 Nej Rødsvingel, fåresvingel 10 Nej Rajsvingel 10 Nej Stivbladet svingel 10 Nej Strandsvingel 10 Nej Engrapgræs (marktype) 10 Nej Engrapgræs (plænetype) 10 Nej Alm. rapgræs 10 Nej Hvene, alm. og krybende 10 Nej

4 kode frugtsværdi normer fos hkg Andet markfrø 120 Kløver, hvid, rød, alsikke 87 Nej Græsmarksbælgplanter (lucerne, sneglebælg m.fl.) 27 Nej Kommen 27 Nej , Valmue 27 Ja , Spinat 27 Ja , Bederoer 27 Ja Andet markfrø til udsæd 27 Nej Kartofler 150 Læggekartofler 6 Ja , Stivelseskartofler 6 Ja , Spisekartofler 6 Ja , Bagekartofler, andre kartofler 6 Ja , Fabriksproduktion 160 Roer til fabrik 14 Ja , Cikorierødder 14 Ja Andre industriafgrøder/ rodfrugter 14 ja Tabel 1 39

5 kode frugtsværdi normer fos 40 Tabel 1 netto FE Helsæd, vår 210 Vårbyg, helsæd 0 Ja Vårhvede, helsæd 0 Ja Havre, helsæd 0 Ja Blandkorn, vårsået, helsæd 0 Ja Korn + bælgsæd, helsæd (maks. 50 pct. bælgsæd) 9 Ja Ærtehelsæd 19 Nej Silomajs 0 Ja Helsæd, vinter 220 Vinterbyg, helsæd 0 Ja Vinterhvede, helsæd 0 Ja Vinterrug, helsæd 0 Ja Vintertriticale, helsæd 0 Ja Blandkorn, efterårssået, helsæd Korn, grønkorn 0 Ja Vårkorn, grønkorn 14) 0 Ja Korn + bælgsæd, grønkorn (maks. 50 pct. bælgsæd) 9 Ja Vinterkorn, grønkorn 15) 0 Ja

6 kode frugtsværdi normer fos netto FE Græs, permanent 18) 250 Permanent græs med meget lavt 4) 19 Nej Permanent græs med lavt 4) 19 Nej Permanent græs med normalt 4) 19 Nej Permanent græs, under 50 pct. kløver omlagt mindst hvert 5. år ) 256 Permanent græs, over 50 pct. kløver omlagt mindst hvert 5. år ) 257 Permanent græs, uden kløver omlagt minimum hvert 5. år ) 87 Nej Nej Nej Permanent græs til fabrik minimum 6 tons 3) 19 Nej Permanent græs/kl. græs til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år 3) 273 Permanent lucerne til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år 3) 19 Nej Nej Tabel 1 41

7 kode frugtsværdi normer fos 42 Tabel 1 netto FE 274 Permanent lucerne med min. 25 pct. græs til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år 3) 277 Permanent kløver til fabrik, omlagt mindst hvert 5. år 3) 278 Permanent lucerne og lucernegræs med over 50 pct. lucerne, omlagt mindst hvert 5. år ) 275 Permanent rullegræs, omlagt mindst hvert 5. år 87 Nej Nej Nej Nej Permanent græs og kløvergræs uden norm 6) 19 Nej Miljøgræs, MVJ-ordning 1 (80 N) 4 + 5) 19 Nej Permanent græs, afgræsning. Anvendes kun ved Ø-støtte Græsmarksplanter i omdrift 266 Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver med ekstremt lavt 4 + 7) 267 Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver med meget lavt 4 + 7) 0 Nej Nej Nej

8 kode frugtsværdi normer fos netto FE 268 Græs/kløvergræs, under 50 pct. kløver med lavt 4 + 7) 19 Nej Kløvergræs under 50 pct. kløver (omdrift) 4 + 7) 87 Nej Kløvergræs over 50 pct. kløver (omdrift) 4 + 7) 87 Nej Lucerne og lucernegræs m. over 50 pct. lucerne (omdrift) 4) 87 Nej Græs uden kløver (omdrift) 4) 19 Nej Græs/kl. græs slæt før vårsået afgrøde eller ital. rajgræs til frø 4 + 8) 0 Nej Rullegræs (omdrift) 0 Nej Græs til udegrise 70 Nej Græs og kløvergræs uden norm 6) 19 Nej Græs/kløvergræs til fabrik 3) 19 Nej Lucerne til slæt (inkl. slæt til eget foder) 3) 87 Nej Lucerne med min. 25 pct. græs til slæt (inkl. slæt til eget foder) 3) 87 Nej Tabel 1 43

9 kode frugtsværdi normer fos 44 Tabel 1 netto FE 173 Kløver til slæt (inkl. slæt til eget foder) 3) 87 Nej Vildtagre 271 Vildtagre 17) 0 Nej Andre foderafgrøder 280 Fodersukkerroer 14 Ja Kålroer 14 Ja Fodermarvkål 14 Ja Fodergulerødder 14 Ja Udlæg og efterafgrøder 960 Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni 4 + 9) 0 Nej Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august 4 + 9) 962 Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs 4 + 9) 963 Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni ) 0 Nej Nej Nej

10 kode frugtsværdi normer fos netto FE 964 Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august ) 0 Nej Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn ) 0 Nej Græs/kl. græs udlæg til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni 3) 0 Nej Pligtige efterafgrøder 11) 17/25 Nej Udlæg og efterafgrøder til grøngødning (frivillige efterafgrøder 12) 0 Nej Efterslæt efter brak 0 Nej Tabel 1 45

11 kode frugtsværdi Alle jordtyper hkg normer fos 46 Tabel 1 Grønsager, friland, særlige støtterettigheder 400 Asier 25 Ja Asparges 25 Nej Bladselleri 25 Ja Blomkål 25 Ja Broccoli 25 Ja Courgette, squash 25 Ja Grønkål 50 Ja Gulerod 25 Ja , Hvidkål 50 Ja Kinakål 25 Ja Knoldselleri 50 Ja Løg 0 Ja Pastinak 25 Ja Rodpersille 25 Ja Porre 25 Ja Rosenkål 50 Ja Rødbede 25 Ja Rødkål 50 Ja Salat 25 ja Savoykål, spidskål 25 Ja Spinat 25 Ja Sukkermajs 25 Ja Ærter, konsum 25 Nej Jordskok, konsum 25 Nej Grønsager, andre 25 Ja

12 kode frugtsværdi Alle jordtyper normer fos hkg Krydderurter 432 Krydderurter, støtteberettigde 25 Ja Krydderurter, andre 25 Ja Græs og plantedække på udtagne marker 300 Brakmarker 0 Nej Brak i randzoner 0 Nej Brak med vildtblanding 0 Nej Brak med spildfrø 0 Nej Brak - olieræddike 0 Nej Udyrkede arealer 310 Udyrket mark 0 Nej Arealer med tilsagn om særlig støtte og som kan anvendes som udtagning 311 Skovtilplantning 0 Nej årig udtagning 0 Nej årig udtagning med skov 0 Nej Miljøgræs brugt som udtagning 317 Vådområder brugt som udtagning 0 Nej Nej MVJ-udtagne arealer, der ikke er landbrugsarealer 0 Nej MVJ-braklagte randzoner 0 Nej Tabel 1 47

13 kode frugtsværdi Alle jordtyper normer fos 48 Tabel 1 hkg Arealer med tilsagn om særlig støtte, hvis de anvendes som udtagning 330 Nedsættelse af kvælstoftilførsel 0 Nej Dyrkning uden brug af plantebeskyttelsesmidler 0 Nej Sprøjtefri randzoner 0 Nej Ekstensive, randzoner 0 Nej Noter til Tabel 1 1) JB 12 kan du placere under andre jordtyper ud fra den aktuelle tekstur. 2) af en højere ventet, etager du i hold til normerne angivet i parentes, når frugten er alt andet end korn. Når frugten er korn, skal du korrigere i hold til den først angivne norm. 3) Udbytte i ton færdigvarer pr. ha (93 procent tørstof). Du kan omregne mellem foderenheder og færdigvarer med faktoren 1 FE = 1,2 kg færdigvare. For græs/kløvergræs til fabrik (omdrift) og permanent græs til fabrik, min. 6 tons «etages korrektion med 30 kg N pr. tons færdigvare. 4) For tildeling af kvælstofkvote til græs og kløvergræs i omdrift, permanent græs og græs-/kløvergræsudlæg, samt græs-/kløvergræsefterafgrøder gælder kravene til anvendelse som fremgår af nedenstående Oversigtstabel. Kravene til benyttelse af markerne er angivet ved et minimum antal græssende dyreenheder eller slæt pr. ha. 5) Kvælstof afsat af græssende dyr fraregnes ved opgørelsen af produktionen af kvælstof i husdyrgødningen MVJ- tilsagn indgået i 2006 og 2007 samt MVJ-aftaler indgået i 2002 eller tidligere. Afgræsses en anden virksomheds arealer, fratrækkes kvælstof som afsat, og Skema B1 udfyldes. 6) koden benyttes til græsmarker eller dele af græsmarker, hvor der ikke er græssende DE nok til at opfylde kravene tildeling af norm, jf. oversigtstabellen neden. 7) Kløver omfatter også lucerne, vikke, og andre græsmarksbælgplanter. 8) Normen kan anvendes, når du tager et slæt efter 1. maj ud en årssået afgrøde med sent såtidspunkt som f.eks. silomajs. Normen kan du også anvende, når du om året tager et slæt af italiensk rajgræs ud høst af frø. 9) Normen gælder også efterslæt af ikke kvælstoffikserende afgrøder, der benyttes til afgræsning eller slæt. n skal medregnes i oversigtstabellen neden. 10) Normen gælder også efterslæt af kvælstoffikserende afgrøder, der benyttes til afgræsning eller slæt. n skal medregnes i oversigtstabellen neden. 11) Du trækker en eftervirkning på 25 kg N pr. ha eller 17 kg N pr. ha»pligtige efterafgrøder«, dyrket i efteråret 2007 fra din samlede kvælstofkvote 2007/08.»Pligtige efterafgrøder«med eftervirkning på 25 kg N pr. ha benyttes, når det af dit gødningsregnskab planperioden 2006/07 fremgår, at der blev udbragt husdyrgødning svarende til 0,8 DE eller derover pr. ha harmoniareal (I beregningen af udbragt DE pr. ha medtages udbragt anden organisk gødning, hvor 100 kg N svarer til en DE). Hvis det fremgår af dit gødningsregnskab 2006/07, at du slet ikke udbragte husdyrgødning, eller at du udbragte husdyrgødning inkl. anden organisk gødning svarende til mindre end 0,8 DE pr. ha, fratrækker du 17 kg N pr. ha»pligtige efterafgrøder«dyrket i efteråret 2007 fra din samlede kvælstofkvote. Se side 2 i Skema A.

14 Noter til Tabel 1 (tsat) 12) koden anvendes til udlæg og efterslæt til grøngødning dog ikke»pligtige efterafgrøder«. 13) Udbytte opgivet i afgrødeenheder = 100 FE. 14) Omfatter normen vårbyg, havre, vårhvede og blandsæd til grønkorn. 15) Omfatter normen vinterbyg, vinterrug, vintertriticale og vinterhvede samt blandinger til grønkorn. 16) Værdierne P og K er vejledende og opgjort JB ved normale niveauer af fosindhold (Pt.) og kaliumindhold (Kt.) i jord. Tilførsel af P og K skal afpasses efter balancen hele sædskiftet. 17) Vildtagre kan du gødske uden at regne kvælstoffet med i gødningsregnskabet, hvis der er betalt afgift af gødningen, jf. lovens 14, stk ) For arealer, der har henligget i 5 år eller længere, bruges afgrødekoderne 250,251,252,276 permanent græs, der ikke er omlagt. Beregning af norm: en hovedafgrøden, som er den afgrøde, der står på side 3 i støtteansøgningen om enkeltbetaling i planperioden, beregner du som afgrødens norm (kolonne nr. 6, 8, 10, 12 og 14) fratrukket frugtsværdien af frugten - hovedafgrøden i sidste planperiode - fra (kolonne nr. 3) udsat, at frugtsværdien skal indregnes i afgrødenormen dette års hovedafgrøde (kolonne nr. 4). Frugtsværdien skal indregnes når der dette års hovedafgrøde er anført et ja i kolonne 4. Når der er anført et ja fratrækkes den frugtsværdi, der er anført under frugtsafgrøden. Ved dyrkning af flere afgrøder pr. mark pr. vækstsæson fratrækker du ikke frugtsværdi. Jordtype: Jordtypen angives ud fra jordtypen i pløjelaget. Udbytter: Tildeling af norm til en afgrøde udsætter, at du dyrker og høster afgrøden efter almindelige landbrugsmæssige principper. De fastsatte normer korn, industriafgrøder og frø til udsæd er t ved den afgrøden gældende basisvandprocent og renhed ved afregning. For kartofler oplyser du t som afregnet vare, idet der er korrigeret frasortering og lagringssvind. For grovfoder er rne i nettofoderenheder. For græs og grønafgrøder, der sælges til grøntørring, kan t omregnes som 1 FE = 1,2 kg færdigvare. Normer grovfoderafgrøder: Når den høstede fodermængde ikke opfodres på din virksomhed, skal du kunne dokumentere den solgte mængde (FE) ved hjælp af salgsbilag. Hvis du lader græsarealer afgræsse af dyr, der tilhører en anden virksomhed, skal du dokumentere afgræsningen med en kvittering overførsel af husdyrgødning. Normer græs i omdrift: Græs/kløvergræs i omdrift indplacerer du efter indholdet af kløver i afgrøden. Indplaceringen skal overholde kravet til antal græssende dyreenheder angivet i oversigtstabellen. Normer permanent græs: Normer permanent græs, græsudlæg og græsefterafgrøder kan du kun bruge, når græsset benyttes til afgræsning eller slæt i et minimumsomfang, jf. oversigtstabellen. Kravet til benyttelse skal du overholde alle arealer med græs, hvor du tildeler kvælstofkvote eller græs, som er omfattet af MVJ-ordninger. Ved afgræsning skal du kunne dokumentere, at der på græsmarkerne er et græsningstryk svarende til minimum antal græssende dyr, der er angivet i oversigtstabellen. Tager du ét eller flere græsslæt på arealerne, reduceres det areal, hvorpå du skal kunne dokumentere afgræsning med de andele pr. slæt, der står i oversigten. Tabel 1 49

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation & Produktion Juni 2014 Kolofon Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2013 Autorisation & Produktion Denne rapport er udarbejdet af

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 2 N-min generelt Hvad er N-min? I jorden findes kvælstof dels bundet i organisk form i f.eks. planterester og humus og dels i uorganisk form som nitrat og ammonium. Planterne

Læs mere

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe

Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Agrøder der ikke indgår i efterafgrødegrundlag Gruppe Bær (diverse) Blomme Blomme 100% græs Bær (diverse) Hindbær Hyben Hyld Ribs Surkirseb 100% græs Surkirsebær Sødkirseb 100% græs Sødkirsebær Cikorie

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2004 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl Scanprint a/s

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL

Oversigt over. Landsforsøgene. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2001 Samlet og udarbejdet af LANDSUDVALGET FOR PLANTEAVL ved CARL ÅGE PEDERSEN Chefkonsulent i planteavl LANDBRUGETS

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over. Landsforsøgene 2006. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2006 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger 2006 Samlet og udarbejdet af

Læs mere

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan

Lucerne. Jordbund. Sædskifte. Etablering. Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan Side 1 af 7 Lucerne Dyrkning af lucerne kan have to formål. Det kan 1. sælges som grønmelsprodukter 2. bruges til hø, wrap-hø, ensilage eller staldfoder på bedriften. Vær opmærksom på, at der er begrænsninger

Læs mere

Teleledninger i landbrugsjord

Teleledninger i landbrugsjord Teleledninger i landbrugsjord 2009 Foto på forsiden: Frits Halvorsen A/S Indhold side Aftalens omfang... 3 Servituterstatning... 3 Afgrødeerstatning... 3 Erstatning for strukturskader... 4 Erstatning for

Læs mere

Kom godt i gang med Grønt Regnskab

Kom godt i gang med Grønt Regnskab Kom godt i gang med Grønt Regnskab December 2001 2 Kom godt i gang med Grønt Regnskab Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Fanen Ejendom...6 Regnskabsperiode... 6 Opdatér beholdninger... 7 Dataoverførsel

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER

GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER GRÆS 2015 GRÆSBLANDINGER OG EFTERAFGRØDER Bredt sortiment af græsblandinger og efterafgrøder Læs mere om blandingerne og deres fordele DANISH AGROWGRASS AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 AGROWGRASS - FOKUS PÅ

Læs mere

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllingerne kommer Ny postkasse med fradrag Opbygning af planterne Giv græsmarken et forårseftersyn Udlæg af græs Kapitelstakster Slutudbetaling

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1 Kom godt i gang med Mark- og gødningsplanlægning Mark Online Premium Oktober 2014 Side 1 Indhold Generelt... 5 Programmet grundlæggende skærmopbygning... 5 Hvordan tilpasser jeg brugerfladen?... 5 Fjerne/vise

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord

Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord 2012 vfl.dk Layout Tryk Videncentret for Landbrug, Erhvervsjura Printbutikken, Videncentret for Landbrug 2 Vand- og spildevandsanlæg i landbrugsjord Vand- og spildevandsanlæg

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nøgleinformation 2. Forord 3. Ledelsens redegørelse 4. Bedriftsbeskrivelse 5. Næringsstofregnskab 9. Planteværn 13.

Indholdsfortegnelse. Nøgleinformation 2. Forord 3. Ledelsens redegørelse 4. Bedriftsbeskrivelse 5. Næringsstofregnskab 9. Planteværn 13. !"#"$%&'$( Indholdsfortegnelse Nøgleinformation 2 Forord 3 Ledelsens redegørelse 4 Bedriftsbeskrivelse 5 Næringsstofregnskab 9 Planteværn 13 Energi 15 Vand 16 Tekniske anlæg 17 Ordforklaring 18 Bilag til

Læs mere

Fortolkning af NDICEA resultater.

Fortolkning af NDICEA resultater. af NDICEA resultater. 1. Forord Af hensyn til organisk stofs egenskaber og dynamik i jorden, udfyldes data for min. 3 år: det aktuelle år og de 2 forudgående år. Procent organisk stof i jorden udfyldes,

Læs mere