DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet"

Transkript

1 DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

2 Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod danske virksomheders elektroniske data. Vejledningen gennemgår trusselsbilledet og gennemløber en overordnet risikovurdering med udgangspunkt i truslerne, følsomheden af de data, som virksomheden er i besiddelse af, samt virksomhedens sikkerhedstiltag. På den baggrund gives et sæt anbefalinger. Risikoen for industrispionage Der har gennem de seneste par år været en stigende opmærksomhed på at inkludere aktiviteter udført af fremmede landes efterretningstjenester i trusselsbilledet. I FEs "Efterretningsmæssig risikovurdering 2013" hedder det bl.a.: "De alvorligste cybertrusler mod Danmark kommer fra statslige aktører, der udnytter internettet til at spionere". Dette har betydet et tilsvarende behov hos danske virksomheder for at inkludere disse mulige trusler i deres risikovurderinger. Mulighederne for at udøve industrispionage er tæt forbundet med de regler, som efterretningstjenesterne er underlagt tillige med deres tekniske kapacitet. I nogle lande er området ikke reguleret, og det er derfor kun den tekniske kapacitet, der sætter grænser. I andre lande findes der lovgivning, som regulerer området. I den vestlige verden findes der typisk lovgivning, som tillader efterretningsaktiviteter, når det sker af hensyn til national sikkerhed, alvorlige forbrydelser, beskyttelse af landets økonomiske interesser eller som følge af internationale aftaler. Der er i de forskellige lande forskellige tilgange til at indhente efterretninger. I nogle lande foretages indhentningen af specialiserede dele af efterretningstjenesterne. I andre lande udføres indhentning af private aktører, som handler på efterretningstjenesternes vegne. Vi vil derfor i denne vejledning bruge termen statssponserede aktører, om de organisationer, der står bag efterretningsindhentningen. Afhængig af deres tekniske kapacitet, baserer de statssponserede aktører typisk indhentningen på tre typer af aktiviteter. For det første kan de planlægge og gennemføre målrettede angreb for at nå specifikke mål. For det andet kan de foretage masseovervågning og analysere den trafik, de indsamler, for at søge efter mønstre eller specifik information. For det tredje kan de forberede kapacitet til fremtidig indhentning af informationer. Målrettede angreb De målrettede angreb er bl.a. beskrevet i "Trusselsvurdering: APT-angreb mod danske myndigheder, virksomheder og organisationer", udgivet af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). APT står for advanced persistent threats og er særligt avancerede, målrettede og vedholdende angreb. I FEs trusselsvurdering redegøres der for, at angrebene "oftest [sker] med sigte på at udøve spionage, særligt industrispionage, og det er derfor meget sandsynligt, at det ofte er statssponserede aktører, der står bag". Danmark har ved flere lejligheder været ramt af denne type målrettede angreb, bl.a. rettet mod Erhvervs- og Vækstministeriet og mod private virksomheder indenfor højteknologiske sektorer. Danmark er ikke alene med at komme med denne trusselsvurdering. Den mest omfattende offentlige vurdering kommer fra virksomheden Mandiant, der har kortlagt målrettede angreb fra statssponserede aktører rettet mod 141 organisationer, fortrinsvis i engelsk talende lande. Målrettede angreb kan også

3 være rettet mod enkeltpersoner, og særlig præcisionsangreb (spearphishing) på virksomhedsledere eller itadministratorer, som har bred adgang til fortrolige informationer, udgør en trussel. Denne type angreb har til formål enten direkte at give adgang til informationer, eller at give adgang til rettigheder på virksomhedens it-systemer, som indirekte kan give adgang til informationer. Masseovervågning Masseovervågning foretages ligeledes af en række lande. Masseovervågning er karakteriseret ved, at man indsamler informationer og informationsmønstre (metadata) i stor skala fra en række forskellige kilder. Efterfølgende foretager man analyser af data for søge efter mønstre eller specifik information. Ofte lagres data også således, at man kan foretage søgninger på historiske data ud fra en konkret mistanke og/eller se mønstre over tid. Konkret har bl.a. lækager af klassificerede dokumenter vist, at statssponserede aktører foretager masseovervågning i store dele af internettets infrastruktur, herunder teleselskabernes trafikdata og de fiberoptiske kabler, som forbinder verdensdelene. Virksomheders data indsamles også i sådan masseovervågning, og virksomhedernes fortrolighed bliver dermed truet. Der foreligger imidlertid kun få kendte eksempler på, at data misbruges til industrispionage, og disse eksempler vedrører ikke den vestlige verden. Forberedende kapacitet De statssponserede aktører kan også opbygge kapacitet til fremtidig overvågning og angreb. Der indsamles viden om ubeskyttede software sårbarheder (zero-days), indbygges bagdøre, opbygges kompetencer til at bryde kryptering og indgås aftaler om udveksling af data med andre aktører. En opsummering af de statssponserede aktørers aktiviteter viser altså, at der er risiko for, at virksomhedernes data på forskellig vis opsamles af statssponserede aktører uden virksomhedernes viden og i modstrid med deres ønske, og at datas fortrolighed dermed er truet. Der er altså god grund for virksomhederne til at inkludere trusler fra statssponserede aktører i deres trusselsbillede. Risikovurdering, dataklassifikation og sikkerhedstiltag Virksomheden bør altid lave en risikovurdering. Risikovurderingen bør tage højde for de aktuelle trusler, følsomheden af virksomhedens data, og virksomhedens opbygning (teknisk, fysisk og personalemæssigt), herunder eksisterende sikkerhedstiltag. Dataklassifikation Virksomhederne anbefales at gennemføre en dataklassifikation, hvor man som minimum klassificerer de data, der er af størst forretningsmæssig betydning for virksomheden, og dermed sikrer den bedst mulige beskyttelse af dem. En guideline til at gennemføre en dataklassifikation er Statsministeriets Sikkerhedscirkulære, hvor der skelnes mellem om kompromittering af data kan medføre skade, alvorlig skade eller overordentlig alvorlig skade. Det afhænger meget af, hvilken virksomhed der er tale om, men ofte vil det kun være mellem 0,5 % og 2 % af virksomhedens data, som skal klassificeres i den højeste kategori, hvor deres kompromittering kan medføre alvorlig skade, og som dermed kan retfærdiggøre omfattende sikkerhedstiltag.

4 Sikkerhedstiltag Virksomhedens organisering er afgørende for, hvordan virksomheden skal beskytte sig. Hvis virksomheden har outsourcet IT systemer med forretningskritiske data til en professionel leverandør eller en cloud service provider, vil virksomheden opnå den fordel, at der foreligger en service level kontrakt, som fastslår, hvilket sikkerhedsniveau leverandøren skal levere. I mange tilfælde vil dette sikkerhedsniveau være bedre, end hvad virksomheden selv kan tilvejebringe. Det skyldes, at den professionelle leverandør har flere kompetencer og et mere dedikeret fokus på sikkerhedsområdet end den typiske virksomhed. Dermed vil der være veluddannede dedikerede medarbejdere til at håndtere f.eks. teknisk opdatering og konfiguration af tekniske sikkerhedsforanstaltninger. Den professionelle leverandør vil også ofte have sikkerhedspolitikker, retningslinjer og andre procedurer for arbejdet på plads. Yderligere vil der ofte være kontroller, som sikrer, at det lovede serviceniveau faktisk efterleves. Ved at bruge en outsourcing leverandør eller en cloud service provider kan virksomheden udnytte de nye teknologiske trends som cloud computing, social, mobile og big data og dermed opnå produktivitetsgevinster. Når der anvendes outsourcing eller cloud computing bør man sikre sig, at der foretages kontrol af en tredjepart og indhentes revisionserklæringer som f.eks. ISAE3402. I fald der anvendes kryptering, er det vigtigt, at virksomheden selv har kontrollen med krypteringsnøglerne. Hvis virksomheden drifter sine egne it-systemer, har virksomheden selv ansvar for sit tekniske sikkerhedsniveau. Ofte kan det anbefales at gå frem efter en sikkerhedsstandard som f.eks. ISO27000, som sikrer, at virksomheden kommer hele vejen rundt om sikkerheden. Særlig opmærksomhed bør der være på opdatering af applikationer og operativsystemer, minimering af antallet af privilegerede brugere, deaktivering af lokale administratorer, generel adgangskontrol, rettighedsstyring, logning, sikkerhed på mobile devices, begrænsning (whitelisting) af tilladte applikationer, beskyttelse af databaser og applikationer samt afskærmning af data, så databaser kan services af administratorer, uden at der gives adgang til data. Forsvarets Efterretningstjeneste og Digitaliseringsstyrelsens anbefalinger i "Cyberforsvar der virker" kan bruges som inspiration. Afhængig af den enkelte virksomheds trusselsvurdering kan en række yderligere tekniske sikkerhedstiltag være relevante (evt. kun for virksomhedens højt klassificerede data): 1. Kryptering af relevante tjenester, data og kommunikationsveje. 2. Opsplitning af data på nationalt eller regionalt afgrænsede datacentre. 3. Krav til leverandørers gennemsigtighed af arbejde med privacy og datasikkerhed. I praksis har mange virksomheder en kombination, hvor nogle services driftes inde i virksomheden, mens andre driftes hos en professionel leverandør. I nogle tilfælde kan de samme applikationer køres både inde i virksomheden eller ude på internettet. I sådanne tilfælde taler man om hybrid cloud service. Dermed vil en del af sikkerheden blive håndteret af en professionel leverandør, mens virksomheden selv skal håndtere resten af sikkerheden. Udover den tekniske sikkerhed bør virksomheden også forholde sig til behovet for fysiske og personalemæssige sikkerhedstiltag (f.eks. adgangskontrol og uddannelse), idet målrettede angreb fra statssponserede aktører også kan omfatte f.eks. falske opringninger eller forsøg på at få fysisk adgang. Anbefalinger

5 Målrettede angreb fra statssponserede aktører kan rettes mod en virksomhed, uanset hvor dens forretningskritiske data er opbevaret. De fleste mindre og mellemstore virksomheder, som ikke har lige så stærke sikkerhedsmæssige kompetencer som en professionel udbyder, vil derfor i forhold til denne type angreb være bedst stillet ved at have sine data hos en professionel leverandør. Når data transmitteres via internettet ud af virksomheden, kan datas fortrolighed blive kompromitteret. Hvis virksomheden har højt klassificerede data af interesse for statssponserede aktører, bør der anvendes stærk kryptering ved såvel lagring som transmission for data på udstyr, der (direkte eller indirekte) er koblet til internettet. Det er ledelsens ansvar i samarbejde med de teknisk ansvarlige og HR at sikre, at virksomhederne laver en risikovurdering og en dataklassifikation og implementerer de rette sikkerhedstiltag, således at den forretningsmæssige risiko er under kontrol og acceptabel for virksomheden.

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel

ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel ANBEFALINGER Offentlige sikkerhedstiltag der gør en forskel DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele,

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen

DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen DI ITEK og DI s vejledning om Cloud Computing - sikker outsourcing i skyen Baggrund Cloud Computing er et begreb, som i den senere tid er blevet hypet ganske meget i alverdens medier. Begrebet dækker over

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-953-8 0.05.12 2 Introduktion

Læs mere

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning

ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning ITEK og DIs vejledning om beskyttelse af data mod fremmede landes overvågning Udgivet af: DI ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-753-4 0.12.08 2 Beskyttelse af nationalstatens borgere

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen Sikkerhedsanbefaling It-sikkerhed på rejsen Juni 2015 2 It-sikkerhed på rejsen En sikkerhedsanbefaling fra Center for Cybersikkerhed 3 4 Om sikkerhedsanbefalingen Denne sikkerhedsanbefaling fra Center

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

December 2013. Cyberforsvar der virker. Cyberforsvar, der virker

December 2013. Cyberforsvar der virker. Cyberforsvar, der virker Cyberforsvar der virker NOVEMBER DECEMBER 2013 1 Forord Cybertruslen mod Danmark er reel. Danske offentlige myndigheder og private virksomheder er dagligt udsat for forstyr rende eller skadelige aktiviteter

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed.

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. 4. marts 2014 Forsvarsministeriet Att.: Peter Heiberg Holmens Kanal 42 1060 København K Mail: pah@fmn.dk Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. Rådet for Digital Sikkerhed

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 4. september 2014 Høringssvar Bemærkninger til Beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe,

Læs mere

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer

Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Bilag 16, Sikkerhedsprocedurer Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Punkt 2 - Punkt 8 - Krav 16.1 - Krav 16.4 - Krav 16.5 - Krav 16.6 - Krav 16.7 - Krav 16.8 - Krav 16.9 - Krav 16.11 - Krav

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I en højere sags tjeneste

I en højere sags tjeneste I en højere sags tjeneste Afvejningen mellem overvågning og privatliv i en retlig kontekst Af Lars Bo Langsted & Søren Sandfeld Jakobsen Abstract Artiklen behandler ud fra en retsdogmatisk metode nogle

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Kontekst og struktur for analysen af sikkerhedsudfordringer

Kontekst og struktur for analysen af sikkerhedsudfordringer Sikkerhedsanalyse 1 Sikkerhedsanalysen har analyseret de strukturelle sikkerhedsudfordringer, som persondataregistreringen står overfor i Danmark. De dele af værdikæden med højest iboende risici findes

Læs mere

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur

Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur Sikring af Microsofts cloud Infrastruktur I dette dokument introduceres læseren til Online Services Security and Compliance-teamet, som er den del af Global Foundation Services-divisionen, der står for

Læs mere

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-674-1 0.11.07 2 Beskyttelse af betalingskortoplysninger Summary

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen

DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen DI og DI ITEKs vejledning om cookiebekendtgørelsen Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-989-7 0.02.13 Kort baggrund Det er på baggrund af EU-lovgivning forbudt af lagre og

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Truslen fra cyberspace baggrund og konsekvenser...5 2.1. Samfundets digitale nervesystem er sårbart... 5 2.2. Truslen fra organiseret cyberterrorisme eller -sabotage...

Læs mere