CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR BYENS ANVENDELSE"

Transkript

1 CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse anbefaler anvendes for at sikre god kommunikation til trafikanter, naboer, erhvervsliv, interesseorganisationer mv. 1

2 INDHOLD Fire typer genegrader ved anlægsprojekter definitioner...03 Ansvar for kommunikationsindsatsen og definition af genegrad...04 Introduktion til kommunikationsmanual for anlægsprojekter med meget små gener...05 Gravetilladelse eller anmeldelse

3 FIRE TYPER GENEGRADER VED ANLÆGSPROJEKTER - DEFINITIONER ANLÆGSPROJEKTER MED STORE GENER: Der er tale om et anlægsprojekt med store gener, når mange tusinde beboere, trafikanter, virksomheder og organisationer generes i en længere periode. Det gælder især på det kritiske vejnet og/eller i midtbyen og når generne ikke alene omfatter trafikken. I denne type af anlægsprojekter vil der altid være flere parter involveret (f.eks. ledningsejere, en eller flere private bygherrer etc.). Eksempler 1. Frilægning af Aarhus Å. 2. Etablering af Letbanen. 3. Omlægning af Kystvejsstrækningen. 4. Den kommende tunnel under Marselis Boulevard. ANLÆGSPROJEKTER MED SMÅ GENER: Der er tale om et anlægsprojekt med små gener, når et mindre antal beboere, trafikanter, virksomheder og organisationer generes på mindre betydende veje. Der er også tale om anlægsprojekter med små gener, når anlægsarbejdet foregår i fortove og rabatter på det kritiske vejnet, på veje i midtbyen - eller når anlægsarbejdet er af kortere varighed (typisk 1-2 dage) og tilrettelægges således, at kun få får gener af arbejdet. Eksempler 1. Renovering af fortove og kantsten. 2. Renovering, etablering eller udskiftning af kabler. 3. Udlægning af asfaltslidlag. 4. Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger på lokale veje. Anlægsprojekter med store gener er altid unikke. Måden at organisere kommunikationsindsatsen på vil derfor være forskellig fra gang til gang. Eksempler 1. Separatkloakering i Risskov. 2. Renovering af varmeledninger på Edwin Rahrs Vej. 3. Renovering af vandledninger langs Skanderborgvej og på tværs af Viby Torv og Holme Ringvej. 4. Udskiftning af fliser til kørespor i asfalt på Åboulevarden. ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER: VERSION NOVEMBER Der 2014 er tale om et anlægsprojekt med meget få gener, når det vurderes, at gener for beboere, trafikanter, virksomheder og organisationer er ubetydelige. Der er også tale om ANLÆGSPROJEKTER MED MELLEMSTORE GENER: anlægsprojekter med meget små gener, når anlægsarbejdet foregår i fortove og rabatter udenfor det kritiske vejnet Der er tale om et anlægsprojekt med mellemstore gener, når et stort antal beboere, trafikanter, virksomheder og organisationer generes i en længere periode. Anlægsprojekter på varighed på 1-2 dages arbejde, og vil hovedsageligt fore- og med ubetydelige gener. Disse anlægsprojekter har en det kritiske vejnet, centrale veje og pladser i midtbyen, som gå udenfor Allégaderingen. En anmeldelse vil altid være generer trafikanterne, defineres ofte som et anlægsprojekt defineret som et anlægsprojekt med meget små gener. med mellemstore gener. Hvis trafikken generes på væsentlige lokale veje i et større geografisk område, er der også tale ved splidsehuller, midlertidige geotekniske boringer samt En anmeldelse af et gravearbejde kan generelt anvendes om et anlægsprojekt med mellemstore gener. længdegravninger for kabler under 5 meter på villaveje og lignende veje. Anlægsprojekter med meget små gener kan generelt ikke foregå på det kritiske vejnet. Eksempler 1. Etablering af diverse stik ind til enkelte grundejere. 2. Mindre arbejder af 1-2 dages varighed i fortove og rabatter. 3. Alle graveanmeldelser. 4. Mindre skiltearbejder. 03

4 ANSVAR FOR KOMMUNIKATIONSINDSATSEN OG DEFINITION AF GENEGRAD Anlægsprojekter med store og mellemstore gener bliver defineret på møderne om De 4-årige rullende planer. Ved anlægsprojekter med små og meget små gener er bygherren ansvarlig for via Aarhus Kommunes hjemmeside at definere, hvilken af de to kategorier et projekt tilhører. På aarhus.dk/kma kan der læses mere om dette. Anlægsprojekter med små og meget små gener er projekter, der ansøges til via gravetilladelser og anmeldelser. Til møder om De 4-årge rullende planer udpeges repræsentanter fra relevante parter (f.eks. ledningsejere, private bygherrer etc.) til at igangsætte den samlede kommunikationsindsats, når det drejer sig om anlægsprojekter med store og mellemstore gener. Center for Byens Anvendelse er ansvarlig for at indkalde til det første møde for anlægsprojekter med store og mellemstore gener, hvor den samlede kommunikationsindsats igangsættes. Selvom Center for Byens Anvendelse deltager aktivt i den samlede kommunikationsindsats, så er det bygherren, der har ansvaret for, at kommunikationsindsatsen bliver planlagt, gennemført og evalueret. Det er med andre ord bygherrens ansvar at afsætte de nødvendige ressourcer til kommunikation. For anlægsprojekter med store og mellemstore gener vil Center for Byens Anvendelse løbende følge kommunikationsindsatsen tæt og bringe trafikfaglig ekspertise ind, hvor det vurderes nødvendigt. 04

5 INTRODUKTION TIL KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGS- PROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Aarhus Kommune er i rivende udvikling, hvilket bl.a. betyder, at antallet af anlægsprojekter store og små stiger år for år. Vores erfaringer viser, at borgere, erhvervsdrivende og trafikanter accepterer selv store forstyrrelser af dagligdagen, så længe de er blevet ordentligt informeret....god kommunikation profilerer både Aarhus Kommune og bygherrer For Center for Byens Anvendelse er det vigtigt, at bygherren (den som betaler for anlægsprojekterne) bliver endnu bedre til at fortælle, hvorfor vi igangsætter et anlægsprojekt, hvilke gevinster, der opnås, hvordan det påvirker hverdagen, og hvor alle interesserede kan henvende sig, hvis de har spørgsmål eller kommentarer. Med god og effektiv kommunikation forebygger og minimerer vi negativ omtale i medierne. Vi nedbringer også antallet af kommentarer fra borgere. Vi har en ambition om, at et anlægsprojekt i Aarhus Kommune skal være så god en oplevelse som mulig for alle involverede....god kommunikation skaber forståelse og accept af anlægsprojekter Kommunikationsmanual for anlægsprojekter med meget små gener beskriver, hvordan man gennemfører en effektiv kommunikationsindsats ved anlægsprojekter med meget små gener. Center for Byens Anvendelse er under hele anlægsprojektets forløb behjælpelig med rådgivning omkring kommunikationsindsatsen. Der er udarbejdet lignende manualer for anlægsprojekter med henholdsvis store, mellemstore og små gener. Center for Byens Anvendelse vurderer i forbindelse med anlægsprojekter, om der er tale om et anlægsprojekt med store, eller mellemstore gener. For anlægsprojekter med små eller meget små gener vurderer bygherren selv genegraden, hvilket sker via ansøgningsproceduren på Aarhus Kommunes hjemmeside:www.aarhus.dk/da/erhverv/trafik/gravetilladelser/ Ansoegning.aspx 05

6 GRAVETILLADELSE ELLER ANMELDELSE Der skal ansøges om gravetilladelse eller fremsendes en anmeldelse. En gravetilladelse og en anmeldelse findes via webgt.vd.dk. Kommentarer og krav til ansøgningen/anmeldelsen kan ses på hjemmesiden Når gravetilladelsen er godkendt af Center for Byens Anvendelse, eller der er fremsendt en anmeldelse, kan arbejdet igangsættes. Bygherren udpeger en kommunikationsansvarlig, som sørger for, at den aftalte kommunikationsindsats gennemføres, og som varetager en eventuel kontakt til Center for Byens Anvendelse. KOMMUNIKATIONSINDSATSEN KAN OMFATTE: Information til direkte berørte grundejere / beboere. En eller flere informationstavler. 06

7

8

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE

AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE FORDELENE VED AT L ÆGGE JORD TIL VINDMØLLER INFORMATION TIL INTERESSEREDE LODSEJERE Vindkraft kommer til at udgøre en vigtig bestanddel

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K

Den vigtige samtale. Fastholdelse og forebyggelse. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø. Løngangsstræde 25 1468 København K Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 35 29 81 00 Fax: 35 29 83 00 E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.dk Løngangsstræde 25 1468 København K Tlf.: 33 11 97 00 Fax: 33 11 97 07 E-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Gravetilladelser Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning af forretningsområdet...

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere