RUNEHAVEN. 1. To løvehunde. Tekstforklaringer og illustrationer. Klithøjvej 1, Nødebohuse, 3390 Hundested telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUNEHAVEN. 1. To løvehunde. Tekstforklaringer og illustrationer. Klithøjvej 1, Nødebohuse, 3390 Hundested telefon 31907904. www.finse.dk/runehaven."

Transkript

1 RUNEHAVEN Klithøjvej 1, Nødebohuse, 3390 Hundested telefon Her kan den besøgende vandre rundt i en runekreds, se på store og små figurer, der udtrykker livsvisdom om naturen og menneskelivet; både fra den gamle nordiske religion og fra østens religioner. Der er plads til at opleve en helt ny verden eller sidde i ro og filosofere. Kaffe og te kan købes. Pilefletvarer sælges. Der er 100 m. til badestrand. Åbent weekend eftermiddage kl i sommerperioden. Gratis adgang. Rundvisning i haven kr. 50 Tekstforklaringer og illustrationer 1. To løvehunde De to løvehunde står på hver side af indgangen og leder mennesket på den rette vej. De er de guddommelige tvillinger, der er menneskets hjælpere og vejledere. De to vogtere vistes som leoparder allerede år 7000 f. Kr. i Lilleasien. Traditionen med at anbringe to modstillede fabeldyr er vidt udbredt. Endnu i dag sætter kineserne to løver til at vogte indgangsdøren. De to hunde er symboler på den givende og modtagende kraft i livet, Yin og Yang, som vi senere skal se andre eksempler på.

2 Gammel nordisk religion Figurerne 2 til 39. De røde pile viser ruten. 2. Oseberggraven Skibsgraven i Oseberg i Norge er det største fund fra Vikingetiden. De mange gravgaver fortæller om Vikingetidens materielle og åndelige kultur. F.eks. er der en ligvogn rigt dekoreret med udskårne træfigurer. Forgavlens relief er her gengivet i formindsket udgave. Bemalingen af relieffet er gået tabt, men jeg har farvelagt det efter bedste overbevisning. Det viser de afdøde sjæle i åndeverdenen. I Vikingetiden brugtes slanger ofte i dekorationer. De repræsenterer kræfter, der normalt er usynlige. De kan være sygdomme eller åndelige kræfter. I drømme kan man komme i kontakt med denne åndeverden, og få kontakt med de afdøde. 3. Glavendrupstenen I Glavendrup på Fyn står en skibssætning. Midt i den står en runesten beskrevet på tre sider. Den er dermed Danmarks længste runestensindskrift. Her ses en kopi i naturlig størrelse af

3 forsiden. Indskriften læses fra søjle 3 opad. Derefter søjle 2 ned, søjle 1 op og søjle 4 op. Der står ordret: Ragnhild satte stenen denne efter Alle, sølvernes gode, præst folkets, hæderværdig thegn. Gravmindet er fra ca. år 900 hvor landet var delt i høvdingeområder. Ragnhild var datter af den jyske konge Erik Barn. Han døde ved et stort slag 891 ved Louvain, hvor flere danske vikingekonger blev dræbt. Ragnhild forsøgte at blive overordnet regent over sølverne, d.v.s. fynboerne ved at sætte stenen. Ragnhild blev kort efter gift med den norske konge Harald Hårfager og fik med ham sønnen Erik Blodøkse. En gode er en høvding. En thegn er en hærfører med egen hird og eget krigstegn. 4. Freya Livets moder, Moder Jord, der var den vigtigste guddom hos de germanske stammer før Vikingetiden. Hun sørgede for frembringelsen af alle levende væsener, og hun modtog de afdødes sjæle i den anden verden. I Vikingetiden blev hun til Freya. Som fødselsgudinde er hun gravid. Hendes smykke kaldes Brisingam, Brystjuvel.

4 5. Odin Navnet Odin kommer af Wu-Din, der betyder stærk hersker. Omkring år 600 begyndte nogle småkonger i Østersøområdet at hævde, at de nedstammede fra Odin. Forfædredyrkelse var almindelig. Efter sin død var Odin stadig en mægtig herre i åndeverdenen. Hans sjæl kunne styre andre afdøde sjæle og kunne også styre de levendes sjæle. En kriger, der var viet til Odin blev efter sin død på valpladsen optaget i åndeverdenen og sad til højbords med Odin i Valhal. Derved kom Odin til at råde over flere sjæle og fik større magt i åndeverdenen. I løbet af Vikingetiden overtog Odin stadig mere af Freyas magt i åndeverdenen og blev til sidst den øverste gud. Odindyrkelsens udbredelse i krigerklassen var forudsætningen for de store vikingetog, der blev organiseret af magtfulde danske vikingekonger. Odin kaldtes også Hærfader. Han var en dødsgud og kunne ikke skabe fysisk liv. Derfor er han vist med et spyd mellem benene. Dog er der en myte om at Odin var med ved verdens skabelse hvor hans to brødre Vile og Ve skabte fysisk liv. De afbildes traditionelt som to slanger på Odins hjelm. De repræsenterer den givende og modtagende kraft i livet.

5 5A. Rejsen til Himlen Forlægget for maleriet er en billedvævning fra Oseberggraven sandsynligvis udført af dronning Åse selv. Krigerne er på vej i krig og dermed måske døden. De bærer skjolde, der er blå med cirkelkors og dermed symboliserer himlen. Himlen er en åndelig verden og her bliver de afdøde modtaget af valkyrierne. Valkyrierne er assistenter for Freya der her er vist til hest. Foran hæren ser man Odin med de to slanger på sin hjelm. Han lover krigerne sejr og de faldne er ofre til Odin og de kommer til Valhal i himlen. Efter Odin kommer to bersærker, krigere i bjørneham, symbol for vildt raseri i kamp. Dernæst følger kongen, sandsynligvis Halfdan Svarte. Og så kommer hans mor dronning Åse i vognen. 6. Pilehegn Hegnet er flettet af pil høstet efter et års vækst her i haven. Det holder ca. fem år. Når det er faldet sammen kan man supplere foroven med frisk pil. Indgangslågens pileflet får en årlig træimprægnering og holder derfor ca. ti år. Det store pilehegn i skellet mod naboen er flettet af pil, høstet efter tre års vækst. Det kan holde ca. ti år uden imprægnering. 7. Krigersjæle Stolperne er drivtømmer der kom fra havet. De står nu og beskytter vejen.

6 8. Dragehoved Figuren er en kopi af et dragehoved fra et vikingeskib fundet ved Sheldemundingen. Det er det eneste bevarede eksempel på et dragehoved eller slangehoved på et skib fra Vikingetiden. Men vi ved fra tegninger at vikingeskibenes stævne havde slangehoveder eller dragehoveder. Dragehovederne i de to stævne repræsenterer tvillingerne, hvis kraft formodes at føre skibet den rette vej. 9. Thors pavillon Thor vogter ved stolpens fod. Th-runen på stolpen er Thors rune og den illustrerer Thors hammer. I toppen af pavillonen sidder fire hamre, som Thor kan kaste for at holde jætterne i de fire verdenshjørner i skak. Thor beskytter menneskets verden, Midgård og gudernes åndelige verden, Asgård mod naturkræfterne, der personificeres ved jætter og de holder til i Udgård..

7 10. FÆ (f) og UR (u,o,y,ø,w) Under taget på Thors pavillon ses Vikingetidens runerække med kun 16 runer. Runealfabetet har en bestemt rækkefølge, der beskriver vikingernes verdensopfattelse. Rækken begynder med runen FÆ, (RIGDOM), derefter kommer runen UR, (OPHAV). I vikingetiden var et menneskes liv, identitet, rigdom og rettigheder bestemt af dets tilhørsforhold til slægten. Det forklarer, at runerne FÆ og UR kommer først. FÆ kan i runeskrift symbolisere lyden f. UR kan symbolisere lydene u, o, y, ø eller w. Lydværdierne af runerne er angivet med danske bogstaver i parentes efter runenavnet. Ved læsning af runeskrift bruges disse bogstaver. 11. THURSE (th) og ASE (ar) I Nord ligger Niflheim. Der hersker mørke, storm og kulde. Elementet er luft, og de to tilstødende runer er THURSE, et spøgelse og ASE, en gud. Ordet Ase betyder ophøjet ; tilhørende den åndelige verden. I Niflheim findes isjætten Ymer. Her igennem går vejen til dødsriget Hel. På bagsiden af stolpen er de to hunde, der vogter vejen til Hel. 12. REJSE (r) og KENDE (k,g,ng) De to næste runenavne REJSE og KENDE betegner to vigtige aktiviteter for vikingerne. 1. vikingetogter og 2. at lære omverdenen at kende. 13. HAKKE (h) og NØD (n) Elementet i Øst er jord, og her finder vi Moder Jord, Fødselsjætten. Denne gudinde har også haft navne som Isis, Geia og Jernkvinden. De tre nordiske skæbnegudinder, Nornerne bor også her i jorden. På bagsiden af søjlen ser man to Norner. Den ene måler tråden og den anden klipper den over. Jord er det hårde element, hvilket understreges af de to tilhørende runer, HAKKE og NØD. Thors hammer foroven kan ifølge folketroen kontrollere fødselsjætten og hjælpe ved besvangring og fødsel. 14. ISS (i,e,j) og ÅR (a,æ,å) De to runer handler om det materielle grundlag for livet, der også i vikingetiden var landbruget. ISS, (UDSPRING) refererer til spiring og vækst af planter og dyr. ÅR refererer til høstudbytte og velfærd ved årets slutning.

8 15. SOL (s) og TYR (t) Elementet i Syd er ild. Her ligger Muspelheim, hvor ildjætten Surt råder. Her er der varme og ild. De to jætter, varmen Surt fra syd og kulden Ymer fra nord, har engang skabt verden. Surt har f.eks. skabt solen. Engang ved Ragnarok vil de begge igen ødelægge verden. De to tilhørende runer er SOL og TYR. SOL symboliserer den ydre ild i naturen. TYR er symbol for menneskets indre ild, avlekraften. 16. BIRK (b,v,p) og MAND (m) De to runer handler om ledelse og magt. Herskeren var vikingehøvdingen. BIRK d.v.s. loven eller domstolen var vigtig for høvdingen, for han var dommer. MAND havde nærmest betydningen mandskab eller kriger og refererer til voldsmagten. Denne magt tilhørte høvdingen, for politi fandtes ikke. 17. LOCH (l) 0g YCH (ch) Elementet i Vest er vand. Døgnet sluttede i vikingetiden ved solnedgang, men samtidig begyndte et nyt døgn. Tilsvarende begyndte et nyt liv ved menneskets død. Det skete ved ophold i Frejas fugtige sal, hvorefter man kunne blive genfødt. Freja afbildes med guldsmykker og til hende kunne man ofre guld. Her i Vest vokser livstræet Ych-drasil, der betyder saftdrageren. En kriger, der havde viet sit liv til Odin, kunne blive udødelig i Odins åndeverden Valhal. Der blev han modtaget af Freja eller en af hendes hjælpere Valkyrierne. Af hende fik han overrakt et bæger med udødelighedssaften. Jætten i Vest, der modtager de døde kan hedde Freya. 18. Fallos med slanger Fallossymbolet dyrkes både i den indiske religion og i den gamle nordiske religion. Penis symboliser den kraft, der skaber liv. Her er kraften opbygget af slanger, der symboliserer de fire elementer og de fire verdenshjørner. De fire elementer kendes i Vikingetiden som jætter.

9 19. Urhavet med drivtømmer Træer og træstolper var i oldtiden en manifestation af Livets Moder. Livets kraft kom fra vandet i jorden op gennem træet. Cananæerne i Palæstina lovpriste træer og træsøjler der repræsenterede Havets og Himlens gudinde Ashera. I det oldnordiske digt Vølvens Spådom nævnes at Freia blev tilbedt som en træstøtte med guldsmykker. Freya er også vandets gudinde. De første der kom sejlende til Island, kastede deres gudestolper ud i vandet og lbosatte sig hvor de drev i land. Drivtømmeret i denne skvulpturpark er samlet ved stranden her. Gaverne fra havet er skænket af naturens kræfter. De er en gave fra Livets Moder, havets gudinde. 20. Vanerne De vigtigste guder for de germanske stammer var de tre vaner, der betyder de skønne. Det var gudinden for fødsel og sundhed, livets moder, der frembringer de levende skabninger. Dertil kom tvillingerne, der vejleder og beskytter mennesket på dets vej gennem livet. Vanernes navne i Germanertiden før Vikingetiden kunne være Eostra ( den frembringende ), Ing ( den unge, voksende ) og Hermund ( den ophøjede beskytter ). I Vikingetiden var vanernes navne Freya ( den frodige ), Frey ( den frejdige ) og Njord ( den nådige ). De tre guddommelige kræfter kendtes i oldtiden hos de fleste folk på jorden. Romerne kaldte dem f.eks. Minerva, Castor og Pollux. Kineserne kaldte dem Tao, Yin og Yang. Der findes mange måder at afbilde dem på. På relieffet har jeg vist Livets Moder som en ugleagtig fugl og Tvillingerne som to slanger (den givende og den modtagende), som de ofte ses hos germanerne.

10 21. Livets kredsløb I de germanske stammer troede man at menneskelivet var et kredsløb hvor der kunne ske en genfødsel af sjælen. Kredsløbet svarer til solens kredsløb i løbet af et døgn. Natten, hvor solen er usynlig, svarer til den døde sjæls rejse. Forestillingen var almindelig i oldtiden f.eks. i Buddhismen. Det germanske runealfabet med 24 runer blev skabt ca. 150 efter Kristus som et billede på menneskelivets kredsløb. Germanerne delte døgnet i otte dele kaldet eikter. Tilsvarende er runekredsen og menneskelivet delt i otte eikter. Den første eikt er jorden. Fra jorden kommer det fysiske liv.

11 22. FÆ-UR-THORN Runerækken begynder i Nordvest, fordi døgnet i oldtiden begyndte ved nattens begyndelse. Hver eikt består af tre runer. Runen i midten viser livsfasens karakter. De to andre runer viser to aspekter af livsfasen. I midten har vi den oprindelige jord, idet UR betyder sten og grus. De to runer i siderne af hver gruppe repræsenterer en givende og modtagende kraft. FÆ er den givende kraft fra jorden, idet FÆ betyder kvæg og rigdom. THORN er jordens modtagende kraft. Tornen kan være en skarp sten eller tornekrat, der stikker og kræver blod. Pileporten du kommer igennem består af to meget store pilestiklinger sat her i jorden i Den symboliserer jordens frembringelse ad liv. Det lange guldhorn har et symbol for hver af de otte faser i livet. Her er det en genganger, der viser de ben der går på jorden. 23. Ånd Den blå port er indgangen til åndeverdenen, den anden forudsætning for menneskelivet. Her finder vi engle, alfer, nisser, guder og de afdøde i underverdenen. Elverfolket eller alferne er afdøde sjæle. De bor f.eks. i gravhøje, hvor de kan holde fest. De er usynlige i dagslys, men kan komme frem i mørke. De viser sig som små mænd eller kvinder. Ånderne er normalt usynlige, men kan ses i drømme og af åndemanere. Shamanen er udstyret med dyrerester som f.eks. knogler, klør, pels eller fjer, og med særlige sten, rasler, bjælder og tromme. Åndernes tale kan høres fra træerne eller fra metalpladen. Prøv at slå på den.

12 24. ANE-RÅDE-KENDE Her i Nord er den dybeste nat, hvor usynlige ånder opererer. Den afdødes ånd rejser rundt indtil den kan blive genfødt. Runen i midten er RÅDE, der betyder tænke eller overveje, altså åndelig aktivitet. Til venstre har vi runen ANE, der betyder fornemme eller lytte, d.v.s. Den modtagende side af RÅDE. På højre side har vi runen KENDE, der betyder vide eller kundgøre, d.v.s. Den givende side af RÅDE. 25. Undfangelse Denne portal markerer indgangen til den første fase i det observerbare menneskeliv, nemlig undfangelse og fostertilværelse. Hver af de seks observerbare faser i menneskelivet vil jeg markere med en portal med et passende billede.

13 26. GIVE-WONNE-HAGAL Her i Nordøst er Solen snart ved at så op. Den tilsvarende fase i menneskelivet er fostertilstanden, der er præget af samvær og tryghed. Runen i midten er WONNE, der på plattysk betyder behageligt samvær og her tænkes på sex. De oprindelige runenavne var oldgermanske ord, og for at finde lignende ord må man søge i flere af de nuværende germanske sprog. Til venstre har vi runen GIVE, der her skal forstås som at hengive sig, at ofre sig for at få et barn. Til højre har vi runen HAGAL, der betyder hævelse. Det skal forstås som den gravide mors mave. Symbolet fra guldhornene viser to delfiner, der leger, d.v.s. dyrker sex. 27. Fødsel Her ses min dattersøn Noah, der blev født 27. April Både sovende og vågen.

14 28. Nornerne Ifølge den nordiske mytologi fastlægger de tre norner mennesket skæbne ved fødslen. URD (d.v.s. oprindelse ) frembringer livstråden. VERDANDI (d.v.s. bliven svarerende til tysk werden ) måler trådens længde med hænderne. SKULD (d.v.s. nødvendighed ) skærer tråden over med en kniv. I oldtidens græske mytologi er der også tre skæbnegudinder med nøjagtig de samme funktioner: spinderen, måleren og klipperen med farverne henholdsvis rød, hvid og sort. 29. NØD-ISSUE-JAHRE Her i Øst står solen op. Det svarer til menneskets fødsel, hvor skæbnen fastlægges. De tre runetegn viser skæbnegudindernes funktioner. ISSUE betyder udsendelse eller afkom. Runen midten viser livets tråd. ISIS er det græske navn på en ægyptisk gudinde. Hun er livets moder

15 og frembringer alle levende væsener. Isisdyrkelsen var meget udbredt i Romerriget og havde også spredt sig til nogle germanske stammer bl.a. i Slesvig-Holsten, hvor runerne er opfundet. JAHRE d.v.s. år repræsenterer den givende kraft og betyder et langt og sorgløst liv. Nød repræsenterer den tilbageholdende kraft og betyder nødvendige begrænsninger i livet. 30. Barndom Ungdommen omfatter barndommen. Det karakteristiske i den fase er udvikling både fysisk og åndeligt. De tre eksempler henviser til de tre kræfter i denne udvikling, som også symboliseres ved de følgende tre runer. 31. EIBE-PATH-ALKE Her i Sydøst er solen på vej opad på himlen. Den tilsvarende fase i menneskelivet er barndom og ungdom. Runen i midten er PATH, der betyder rute eller sti på engelsk. Her tænkes på udvikling. Til venstre har vi runen EIBE, der betyder takstræ på tysk. Dette stedsegrønne træ vokser langsomt og symboliserer en langsom og sikker udvikling. Til højre har vi runen ALKE, der er betegnelsen på de germanske tvillingeguder. Romernes navne for de guddommelige tvillinger var Castor og Pollux. Tvillingerne var vejledere for mennesket på dets færd f.eks. på rejse. ALKE betegner således den givende kraft i udviklingen.

16 32. Aegishjalmr Båd med Aegishjalmr. Ordet Aegishjalmr findes på islandsk. Det er sammensat af aegis, der betyder afværge, og hjalmr, der betyder dække. Symbolet beskrives i gamle islandske håndskrifter. Det blev båret eller malet på kroppen for at afværge angreb. Båden symboliserer rejsen ud i livet og her vil skjoldet med aegishjalmar være et godt værn mod onde kræfter. Cirklen med otte radier symboliserer menneskelivets kredsløb og solens kredsløb i løbet af et døgn. Hver af de forlængede radier har tre grene, som repræsenterer tre universelle kræfter: selve livskraften omgivet af den afgivende kraft og den modtagende kraft. Disse tre kræfter viser sig både I mennesket og i den ydre verden. 33. Manddom Manddommen er voksenalderen eller arbejdsalderen. Det karakteristiske ved denne fase af livet er at skabe. De tre eksempler henviser til de tre kræfter i denne livsfase. De tre kræfter fremgår også af de tre runer her.

17 34. SOL-TYR-BJÆRGE I syd har solen mest energi. Den tilsvarende fase i menneskelivet er voksenalderen, hvor aktiviteten er størst. I midten har vi runen TI også kaldet TYR, der symboliserer avlekraft, aktivitet eller gerning. Germanerne dyrkede den himmelske Tyr, der blev betragtet som den kraft, der tog vare på stammen. Runetegnet viser en rejst penis, symbol på skaberkraft. Til venstre har vi runen SOL, der symboliserer energi, d.v.s. den givende side af gerningen. Til højre har vi runen BJÆRGE, der betyder samle udbytte, d.v.s. Den modtagende del af gerningen. Alle runetegn er her malet således, at den givende rune er rød, og den modtagende rune er blå. Runen i midten er den gyldne middelvej. 35. Alderdom Alderdom eller ældretilværelsen er karakteriseret ved erfaring og ledelse. I ældre tid var der respekt for den ældre. Magthaverne er ofte ældre. De fire eksempler på magthavere er her: Sokrates. Christian 4. Dronning Victoria. En Biskop.

18 36. HEST-MANE-LOV Her i Sydvest er solen på vej nedad. Den tilsvarende fase i menneskelivet er ældretilværelsen som familieoverhoved og leder. I midten har vi runen MANE, der betyder frembringe med tale. Ledelse kræver tale. Runetegnet MANU viser en stol. Til venstre har vi den givende rune HEST. Hesten symboliserer det store arbejde lederen kan have med at rejse rundt og demonstrere og forklare. Til højre har vi den modtagende rune LOV. Her består ledelsen i at optræde som dommer, når folk kommer med tvister. Runetegnet LOV viser en dommerstav. 37. Død Døden er sidste fase i livets kredsløb. Men det er også tidspunktet for overgangen til det nye liv. Her er f orskellige symboler knyttet til denne overgang. En sommerfugl. En Buddha. Ægyptisk Ank-tegn. En helgens død. Kranium. De Guddommelige Tvillinger guider den døde sjæl.

19 38. ING-DAGS-ODEL Her i Vest går Solen ned. Den tilsvarende situation i menneskelivet er døden. I midten har vi runen DAGS, der på svensk betyder tidspunkt. Runetegnet DAGS viser en sommerfugl, der symboliserer sjælen, der kan forlade legemet ved døden. Til venstre har vi den givende rune ING. Ing er germanernes navn på den ene af de guddommelige tvillinger. Han har givet navn til Anglerne og England. Ing, der også kaldes også Frej, er ung og stærk, for han dør hver aften, men bliver hurtigt genfødt hver morgen. Runetegnet ING viser en stjerne på himlen. Til højre har vi den modtagende rune ODEL, hvor runetegnet viser en stjerne, der går ned. Odel betyder arv, og henviser til den afdødes efterkommere, der viderefører hans liv. Men han bliver ikke selv genfødt. 39. Ud af livets kredsløb Gå tilbage til havedammen. Østens religioner Figurerne 40 til 53. Følg den gule rute.

20 40. Tibetanske stavelsestegn En praksis for tibetanske buddhister er at skrive ønskebønner på sten i naturen. Derved bliver ønskerne dele af den åndelige fælles verden. Her står med tibetanske bogstaver et almindeligt ofte gentaget seks stavelses-mantra: Om ma-ni pad-me hum. Ordene er sanskrit. Om betyder den talendes krop, tale og sind. Mani betyder juvel og symboliserer den buddhistiske metode. Padme betyder lotus, og symboliserer visdom. Hum betyder den rensedes krop, tale og sind. 41. Yin og Yang I den kinesiske taoisme er der to styrende kræfter i livet. Yin er den modtagende kraft og Yang er den givende kraft. Man kan også sige, at Yang er skabende eller nærende og Yin er nedbrydende eller tærende. Den ydre natur er i økologisk balance når den giver og modtager. Også menneskets indre natur er i balance når mennesket giver og modtager. Tao betyder vejen og symboliseres ved en cirkel, der er delt i Yin og Yang eller ved grænsen mellem Yin og Yang. Du kan gå på trædestenene over dammen som symboliserer Tao. Visdommen i de gamle naturreligioner er at de to kræfter viser vej gennem livet. De to kræfter kendes hos mange folk som de guddommelige Tvillinger. De kan afbildes som modstående hunde, løver, drager, slanger, fugle, søjler, stjerner, mennesker eller guder.

21 42. Buddha Buddha betyder den oplyste. Han var en vismand, der levede 600 år før Kristus og ikke en gud. Hans viden om menneskesindet er blevet bekræftet ved erfaringer gennem flere tusind år. Mantraet Om mani padme hum er en kortfattet bekræftelse af denne erfaring. 43. Pagode En pagode er den østasiatiske variant af den indiske stupa. Begge kan indeholde relikvier eller hellige skrifter. Der er ofte et antal ringe på spiret som symboliserer forskellige stadier af oplysning.

22 44. Shintoport I den gamle japanske shintoreligion er der ingen gudebilleder, men kun naturkræfter. Når man går gennem porten træder man ind i et ren verden, hvor naturens ånder råder. Portens overdel minder om en båd, og båden er gudernes transportmiddel i himmelen; såvel i oldtidens Ægypten som i den nordiske vanetro.

23 45. Ganesh Den indiske elefantgud Ganesh kan hjælpe et menneske med at udrette gerninger og få held med dem. Han er derfor den første, man ofrer til, når man skal i gang med et nyt forehavende. Ved at have tillid til Ganesh får man lykke, held og velstand. 46. Bro til visdom og medfølelse To elefanter fra Thailand viser vej over den gule bro. Broen hæver sig over det jordbundne liv. Broen går over til et helligt område, hvor de buddhistiske idealer visdom og medfølelse dyrkes. De tibetanske bedeflag der blafrer i vinden udsender ønsker om visdom og medfølelse.

24 47. Livstræ Livstræet findes som billedsymbol tidligt i bondestenalderen. Det symboliserer den livskraft, der findes i alle planter og dyr. Vi er alle en del af dette træ. I den græske mytologi findes et livstræ. Af dette træ fås udødelighedsdrikken ambrosia. Et tilsvarende livstræ findes i kristendommen. Når man spiser af livstræet i paradis opnår man evigt liv. Livstræet i den nordiske mytologi hedder Ych-drasil, der betyder saft- bærer. Ychdrasil strækker sig fra underverdenen op til himlen. Det leverer livets saft til alle levende væsener. Søjlen her viser hvordan alle mulige levende væsener stræber efter at udvikle sig videre opad. Mennesketræet er fra Afrika, men dog bemalet af mig. Det viser familien og nogle af dens forfædre. 48. Grøn Tara Én Tara er i Indien og Tibet en kvindelig frelser. Ordet Tara betyder kvindelig beskytter. Også iransktalende rytterfolk, sarmatere havde en beskyttergud kaldet Tara. Navnet er sandsynligvis kommet til Norden i vikingetiden i form af beskytterguden Thor. Den grønne Tara er moder til mange Buddhaer. Hengivelse til hende vil fjerne dæmoniske tanker og forlænger livet. 49. Labyrint Labyrinter i form af spiraler kendes lige fra stenalderen flere steder i verden. Ofte symboliserer de sjælens vanskelige vej ned i underverdenen. Her finder man livets kilde Moder Jord og får et nyt liv. Denne spiral er bygget af pil. Den drejer højre om ligesom Solens daglige bevægelse og fører ind til en buddhistisk stupa, hvor sjælen kan blive afklaret.

25 50. Stupa En stupa er en bygning, der repræsenterer buddhismens ideer. Formen kan som her vise en stiliseret Buddhafigur der sidder i skrædderstilling. Figurens hovedbeklædning er her en lotusblomst, der symboliserer oplysthed. Ordet buddha betyder oplyst og en Buddha er ikke en gud, men en vis person. Tibetanske stupaer er dekoreret med bedeflag og bedemøller. Man går rundt om stupaen med Solen og får herved indstillet sindet på kærlighed og medfølelse.

26 51. Mandala Mandala betyder essensens ringmur. Den viser et palads med indgange fra de fire verdenshjørner. Indgangene forbindes med fire farver og de fire elementer. Dragerne ved indgangene er de voldsomme kræfter i sindet: vrede, begær, misundelse og stolthed. Inde i paladset er disse kræfter transformeret til hensigtsmæssige kræfter i sindet, der personificeres ved særlige Buddhafigurer. 52. Ofring Ved at ofre noget af sig selv opnår giveren at give slip på sine bekymringer og egeninteresser. Livet får en mening og man bliver del af et større fællesskab. I tibetansk buddhisme kan man ofre rent vand, blomster, lys og røgelse, repræsenterer henholdsvis vand, jord, ild og luft. Figuren viser Chenrezig, medfølelsens ottearmede Buddha. Dalai Lama føler sig åndeligt forbundet med ham. 53. Bedeflag Gå tilbage til havedammen Diverse

27 54. Runehavens grundlæggelse (På husets vestside). I 1995 købte Dora og Finn grunden. Samme år byggede vi den første tilbygning, hvorved huset fik mere end et rum. Tidspunktet er indskrevet på fundamentet. Vi begyndte også at lave den vildtvoksende have om. Haven og huset er menneskeskabt, og det symboliseres ved indskriften af det ældre runealfabet. De 24 runer symboliserer alle aspekter af menneskelivet. Der var ikke en færdig plan for runehaven. Ideerne til indretning af runehaven er kommet i årenes løb. 55. Helleristninger (På husets vestside). I Tanum i Bohus Len findes en stor samling af helleristninger. De er ridset i glatte klippeoverflader og har sandsynligvis været malede. De repræsenterer åndelige kræfter som findes i naturen. Hjorten repræsenterer himlens lys som bevæger sig hurtigt rundt om jorden dag og nat. Hjortejagten er symbol på sjælen af den afdøde, som jagter hjorten for med den at nå frem til et nyt liv. Kvindefiguren kendetegnes ved langt hår og et hul mellem benene. Hun kan symbolisere Moder Jord, hvis kraft medvirker ved frembringelsen af alt levende.

28 56. Løbende hund (på drivhuset) Frisen på taget af drivhuset er inspireret af en af vikingetidens almindeligste dekorationer: løbende hund. Den symboliserer livets gentagelse og fornyelse. I drivhuset er der informationer om runehaven og bogsalg. 57. Afrikanske masker (På udhuset) Gudinden på en af maskerne er beskyttet af de guddommelige tvillinger i form af to hvide slanger. Batikbilledet er fremstillet i Senegal af min ven Gibbi. Også her er den kvindelige figur omgivet af to slanger. Flere masker har horn. I dyreverdenen bruges horn hovedsageligt til at imponere og skræmme med og i mindre grad som våben. Således er det også i gudeverdenen, hvor horn symboliserer guddommens styrke og skaberkraft. Afrikanske masker ses i dag som sorte. Men ligesom i andre naturreligioner var figurer oprindeligt malede. Derfor har jeg malet dem. 58. Midgårdsormen (På husets østside). Den store verdensslange ses hyppigt i de nordiske Bronzealders symbolik. På væggen her ses en gengivelse af bronzeslange fra Fårdal. Den store slange repræsenterer jorden og havbunden, der opsluger alle planter og dyr, når de dør. Derved forsvinder også menneskets hukommelsen. Dens fordøjelse giver dog materiale til nyt liv. Fårdalslangen er fundet sammen med en bronzegudindefigur, der ser ud til at kontollere slangen. Det er formentlig Livets Moder, som får slangen til at muliggøre skabelsen af nyt liv. I Vikingetiden optræder verdensslangen under navnet Midgårdsormen. Den omgiver menneskenes verden, Midgård og kan stadig opsluge de dødes jordiske rester. Men ifølge asetroen findes der udødelige åndelige væsener. Det er aseguderne i Asgård, men også afdøde menneskers ånder kan få bolig her og blive udødelige. Midgårdsormen kan ikke sluge åndelige væsner. Dog forudser Vølvens spådom et Ragnarok, en naturkatastrofe, hvor Aserne omkommer. Thor bliver dræbt af Midgårdsormens

29 gift. Den åndelige verden går til grunde herunder menneskenes kultursamfund. Der løber slanger rundt om hele huset. Hvor mange slanger er der? 59. Butik med pilefletvarer (I huset) Du kan se på eller købe flettede fuglefoderkugler, cykelkurve, bakker, paraplystativer og kurve til at bære eller til opbevaring.

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere

Nationalmuseet 2013 En stor tak til Erindringsmøntmidlerne for økonomisk Støtte til projektet Fortid for begyndere. isbn: 978-87-7602-213-6

Nationalmuseet 2013 En stor tak til Erindringsmøntmidlerne for økonomisk Støtte til projektet Fortid for begyndere. isbn: 978-87-7602-213-6 FORTID FOR BEGYNDERE INDHOLD 3 Introduktion til pædagogen 3 6 Ægte vikingeskatte 6 8 Vikingernes mange rejser 8 10 Hvordan så vikingerne ud? 10 12 Gunulf og Ragnhild 12 17 Vikingernes tro 17 21 Odins visdom

Læs mere

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1

Planter er også mad. PLANTER er også din mad. Æbler. PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om FRUGT Æbler INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om frugt INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 TEMA OM FRUGT Æbler Delemne

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. Lærervejledning 1 Tegningerne i ibogen er udført af Marie Dyekjær Eriksen Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. 1. udgave 2013 ISBN 978-87-989649-4-0

Læs mere

Projektets opbygning 2 Fælles mål for faget kristendomskundskab og... 3. Baggrundsstof... 4

Projektets opbygning 2 Fælles mål for faget kristendomskundskab og... 3. Baggrundsstof... 4 Skabelsen Indholdsfortegnelse Projektets opbygning 2 Fælles mål for faget kristendomskundskab og.... 3 Baggrundsstof... 4 Første skabelsesberetningen i dag 4 En bogstavelig forståelse af skabelsesberetningen...

Læs mere

Asteria Live Regelsæt Grundreglerne

Asteria Live Regelsæt Grundreglerne Asteria Live Regelsæt Grundreglerne Indholdsfortegnelse Forord Side 03 Hvorfor regler og karakter-skemaer? Side 03 Skemaløse spillere Side 03 Regler alle skal kunne Side 04 Hitpoints Side 04 Hvad sker

Læs mere

Så englene synger... Et salmesangsprojekt for 1. til 3. klassetrin. Et undervisningsmateriale fra

Så englene synger... Et salmesangsprojekt for 1. til 3. klassetrin. Et undervisningsmateriale fra Så englene synger... Et salmesangsprojekt for 1. til 3. klassetrin 2011 Et undervisningsmateriale fra Salmesangsprojekt 2011 Undervisningsmaterialet er udarbejdet af KOST - Kirkerne i Odsherreds SkoleTjeneste

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Vikingekongens Grav. Undervisningsmateriale til Vikingemuseet Ladby

Vikingekongens Grav. Undervisningsmateriale til Vikingemuseet Ladby Vikingekongens Grav Undervisningsmateriale til Vikingemuseet Ladby Kim Linnet, Kulturregion Fyn Foråret 2014 Introduktion til læreren Velkommen til Vikingekongens Grav. Dette læringsmateriale er tilrettelagt

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Vikingernes møde med andre kulturer

Vikingernes møde med andre kulturer Vikingernes møde med andre kulturer Hej, mit navn er Matgoggur, og jeg har brug for din hjælp. Engang græssede jeg på de grønneste af alle marker. Det var markerne i gudernes land, Asgård. Desværre kom

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale

DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ. Studiemateriale DANSKE KIRKEDAGE 2013 AALBORG 9.-12. MAJ Studiemateriale Det er en central tanke i det bibelske univers, at Gud kalder på mennesket. Han kalder både på konger og profeter, disciple og helt almindelige

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Jesus Kristendommen. Hvem skrev om Jesus? År Begivenhed. Mundtlig overlevering. Jesu baggrund

Jesus Kristendommen. Hvem skrev om Jesus? År Begivenhed. Mundtlig overlevering. Jesu baggrund Jesus Kristendommen Alle fire evangelier forkynder, at Jesus var den Messias, som jøderne forventede. Guds søn, som gennem sin lidelse, død og opstandelse skabte et nyt forhold mellem Gud og mennesker.

Læs mere

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 EN VIKINGEFEST INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 FORBEREDELSER OPSKRIFTER Tørrede æbler 8 Honningslik 8 Figurboller 9 FESTLIG UDSMYKNING Pyntedug 10 En guirlande af vikinger 11 Vikingeskjolde til bordet

Læs mere

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Troen & Ingen. Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Troen & Ingen Et udskolingsprojekt om sorg og sorgarbejde i kunsten Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti 2011 Indhold Indledning Søren Huss: Troen & Ingen Hvad er Sorg? Døden i Bibelen Trøst

Læs mere

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Liv, død og evigt liv

Liv, død og evigt liv Liv, død og evigt liv På baggrund af den opgivne litteratur ønskes en redegørelse for livsforståelse i tidlig eskimoisk kultur, i det gamle Israel og i nyere teologi Bachelorprojekt januar 2005 Stud. theol.

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Bæver/Ulve-forkyndelses-aktiviteter der passer til bogen om Georg Griff

Bæver/Ulve-forkyndelses-aktiviteter der passer til bogen om Georg Griff Heltene fra den fjerne fortid for børn! Bæver/Ulve-forkyndelses-aktiviteter der passer til bogen om Georg Griff Kære bæver- og ulveleder Dette års forkyndelsesmateriale består af 2 dele; del bogen Georg

Læs mere