RUNEHAVEN. 1. To løvehunde. Tekstforklaringer og illustrationer. Klithøjvej 1, Nødebohuse, 3390 Hundested telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUNEHAVEN. 1. To løvehunde. Tekstforklaringer og illustrationer. Klithøjvej 1, Nødebohuse, 3390 Hundested telefon 31907904. www.finse.dk/runehaven."

Transkript

1 RUNEHAVEN Klithøjvej 1, Nødebohuse, 3390 Hundested telefon Her kan den besøgende vandre rundt i en runekreds, se på store og små figurer, der udtrykker livsvisdom om naturen og menneskelivet; både fra den gamle nordiske religion og fra østens religioner. Der er plads til at opleve en helt ny verden eller sidde i ro og filosofere. Kaffe og te kan købes. Pilefletvarer sælges. Der er 100 m. til badestrand. Åbent weekend eftermiddage kl i sommerperioden. Gratis adgang. Rundvisning i haven kr. 50 Tekstforklaringer og illustrationer 1. To løvehunde De to løvehunde står på hver side af indgangen og leder mennesket på den rette vej. De er de guddommelige tvillinger, der er menneskets hjælpere og vejledere. De to vogtere vistes som leoparder allerede år 7000 f. Kr. i Lilleasien. Traditionen med at anbringe to modstillede fabeldyr er vidt udbredt. Endnu i dag sætter kineserne to løver til at vogte indgangsdøren. De to hunde er symboler på den givende og modtagende kraft i livet, Yin og Yang, som vi senere skal se andre eksempler på.

2 Gammel nordisk religion Figurerne 2 til 39. De røde pile viser ruten. 2. Oseberggraven Skibsgraven i Oseberg i Norge er det største fund fra Vikingetiden. De mange gravgaver fortæller om Vikingetidens materielle og åndelige kultur. F.eks. er der en ligvogn rigt dekoreret med udskårne træfigurer. Forgavlens relief er her gengivet i formindsket udgave. Bemalingen af relieffet er gået tabt, men jeg har farvelagt det efter bedste overbevisning. Det viser de afdøde sjæle i åndeverdenen. I Vikingetiden brugtes slanger ofte i dekorationer. De repræsenterer kræfter, der normalt er usynlige. De kan være sygdomme eller åndelige kræfter. I drømme kan man komme i kontakt med denne åndeverden, og få kontakt med de afdøde. 3. Glavendrupstenen I Glavendrup på Fyn står en skibssætning. Midt i den står en runesten beskrevet på tre sider. Den er dermed Danmarks længste runestensindskrift. Her ses en kopi i naturlig størrelse af

3 forsiden. Indskriften læses fra søjle 3 opad. Derefter søjle 2 ned, søjle 1 op og søjle 4 op. Der står ordret: Ragnhild satte stenen denne efter Alle, sølvernes gode, præst folkets, hæderværdig thegn. Gravmindet er fra ca. år 900 hvor landet var delt i høvdingeområder. Ragnhild var datter af den jyske konge Erik Barn. Han døde ved et stort slag 891 ved Louvain, hvor flere danske vikingekonger blev dræbt. Ragnhild forsøgte at blive overordnet regent over sølverne, d.v.s. fynboerne ved at sætte stenen. Ragnhild blev kort efter gift med den norske konge Harald Hårfager og fik med ham sønnen Erik Blodøkse. En gode er en høvding. En thegn er en hærfører med egen hird og eget krigstegn. 4. Freya Livets moder, Moder Jord, der var den vigtigste guddom hos de germanske stammer før Vikingetiden. Hun sørgede for frembringelsen af alle levende væsener, og hun modtog de afdødes sjæle i den anden verden. I Vikingetiden blev hun til Freya. Som fødselsgudinde er hun gravid. Hendes smykke kaldes Brisingam, Brystjuvel.

4 5. Odin Navnet Odin kommer af Wu-Din, der betyder stærk hersker. Omkring år 600 begyndte nogle småkonger i Østersøområdet at hævde, at de nedstammede fra Odin. Forfædredyrkelse var almindelig. Efter sin død var Odin stadig en mægtig herre i åndeverdenen. Hans sjæl kunne styre andre afdøde sjæle og kunne også styre de levendes sjæle. En kriger, der var viet til Odin blev efter sin død på valpladsen optaget i åndeverdenen og sad til højbords med Odin i Valhal. Derved kom Odin til at råde over flere sjæle og fik større magt i åndeverdenen. I løbet af Vikingetiden overtog Odin stadig mere af Freyas magt i åndeverdenen og blev til sidst den øverste gud. Odindyrkelsens udbredelse i krigerklassen var forudsætningen for de store vikingetog, der blev organiseret af magtfulde danske vikingekonger. Odin kaldtes også Hærfader. Han var en dødsgud og kunne ikke skabe fysisk liv. Derfor er han vist med et spyd mellem benene. Dog er der en myte om at Odin var med ved verdens skabelse hvor hans to brødre Vile og Ve skabte fysisk liv. De afbildes traditionelt som to slanger på Odins hjelm. De repræsenterer den givende og modtagende kraft i livet.

5 5A. Rejsen til Himlen Forlægget for maleriet er en billedvævning fra Oseberggraven sandsynligvis udført af dronning Åse selv. Krigerne er på vej i krig og dermed måske døden. De bærer skjolde, der er blå med cirkelkors og dermed symboliserer himlen. Himlen er en åndelig verden og her bliver de afdøde modtaget af valkyrierne. Valkyrierne er assistenter for Freya der her er vist til hest. Foran hæren ser man Odin med de to slanger på sin hjelm. Han lover krigerne sejr og de faldne er ofre til Odin og de kommer til Valhal i himlen. Efter Odin kommer to bersærker, krigere i bjørneham, symbol for vildt raseri i kamp. Dernæst følger kongen, sandsynligvis Halfdan Svarte. Og så kommer hans mor dronning Åse i vognen. 6. Pilehegn Hegnet er flettet af pil høstet efter et års vækst her i haven. Det holder ca. fem år. Når det er faldet sammen kan man supplere foroven med frisk pil. Indgangslågens pileflet får en årlig træimprægnering og holder derfor ca. ti år. Det store pilehegn i skellet mod naboen er flettet af pil, høstet efter tre års vækst. Det kan holde ca. ti år uden imprægnering. 7. Krigersjæle Stolperne er drivtømmer der kom fra havet. De står nu og beskytter vejen.

6 8. Dragehoved Figuren er en kopi af et dragehoved fra et vikingeskib fundet ved Sheldemundingen. Det er det eneste bevarede eksempel på et dragehoved eller slangehoved på et skib fra Vikingetiden. Men vi ved fra tegninger at vikingeskibenes stævne havde slangehoveder eller dragehoveder. Dragehovederne i de to stævne repræsenterer tvillingerne, hvis kraft formodes at føre skibet den rette vej. 9. Thors pavillon Thor vogter ved stolpens fod. Th-runen på stolpen er Thors rune og den illustrerer Thors hammer. I toppen af pavillonen sidder fire hamre, som Thor kan kaste for at holde jætterne i de fire verdenshjørner i skak. Thor beskytter menneskets verden, Midgård og gudernes åndelige verden, Asgård mod naturkræfterne, der personificeres ved jætter og de holder til i Udgård..

7 10. FÆ (f) og UR (u,o,y,ø,w) Under taget på Thors pavillon ses Vikingetidens runerække med kun 16 runer. Runealfabetet har en bestemt rækkefølge, der beskriver vikingernes verdensopfattelse. Rækken begynder med runen FÆ, (RIGDOM), derefter kommer runen UR, (OPHAV). I vikingetiden var et menneskes liv, identitet, rigdom og rettigheder bestemt af dets tilhørsforhold til slægten. Det forklarer, at runerne FÆ og UR kommer først. FÆ kan i runeskrift symbolisere lyden f. UR kan symbolisere lydene u, o, y, ø eller w. Lydværdierne af runerne er angivet med danske bogstaver i parentes efter runenavnet. Ved læsning af runeskrift bruges disse bogstaver. 11. THURSE (th) og ASE (ar) I Nord ligger Niflheim. Der hersker mørke, storm og kulde. Elementet er luft, og de to tilstødende runer er THURSE, et spøgelse og ASE, en gud. Ordet Ase betyder ophøjet ; tilhørende den åndelige verden. I Niflheim findes isjætten Ymer. Her igennem går vejen til dødsriget Hel. På bagsiden af stolpen er de to hunde, der vogter vejen til Hel. 12. REJSE (r) og KENDE (k,g,ng) De to næste runenavne REJSE og KENDE betegner to vigtige aktiviteter for vikingerne. 1. vikingetogter og 2. at lære omverdenen at kende. 13. HAKKE (h) og NØD (n) Elementet i Øst er jord, og her finder vi Moder Jord, Fødselsjætten. Denne gudinde har også haft navne som Isis, Geia og Jernkvinden. De tre nordiske skæbnegudinder, Nornerne bor også her i jorden. På bagsiden af søjlen ser man to Norner. Den ene måler tråden og den anden klipper den over. Jord er det hårde element, hvilket understreges af de to tilhørende runer, HAKKE og NØD. Thors hammer foroven kan ifølge folketroen kontrollere fødselsjætten og hjælpe ved besvangring og fødsel. 14. ISS (i,e,j) og ÅR (a,æ,å) De to runer handler om det materielle grundlag for livet, der også i vikingetiden var landbruget. ISS, (UDSPRING) refererer til spiring og vækst af planter og dyr. ÅR refererer til høstudbytte og velfærd ved årets slutning.

8 15. SOL (s) og TYR (t) Elementet i Syd er ild. Her ligger Muspelheim, hvor ildjætten Surt råder. Her er der varme og ild. De to jætter, varmen Surt fra syd og kulden Ymer fra nord, har engang skabt verden. Surt har f.eks. skabt solen. Engang ved Ragnarok vil de begge igen ødelægge verden. De to tilhørende runer er SOL og TYR. SOL symboliserer den ydre ild i naturen. TYR er symbol for menneskets indre ild, avlekraften. 16. BIRK (b,v,p) og MAND (m) De to runer handler om ledelse og magt. Herskeren var vikingehøvdingen. BIRK d.v.s. loven eller domstolen var vigtig for høvdingen, for han var dommer. MAND havde nærmest betydningen mandskab eller kriger og refererer til voldsmagten. Denne magt tilhørte høvdingen, for politi fandtes ikke. 17. LOCH (l) 0g YCH (ch) Elementet i Vest er vand. Døgnet sluttede i vikingetiden ved solnedgang, men samtidig begyndte et nyt døgn. Tilsvarende begyndte et nyt liv ved menneskets død. Det skete ved ophold i Frejas fugtige sal, hvorefter man kunne blive genfødt. Freja afbildes med guldsmykker og til hende kunne man ofre guld. Her i Vest vokser livstræet Ych-drasil, der betyder saftdrageren. En kriger, der havde viet sit liv til Odin, kunne blive udødelig i Odins åndeverden Valhal. Der blev han modtaget af Freja eller en af hendes hjælpere Valkyrierne. Af hende fik han overrakt et bæger med udødelighedssaften. Jætten i Vest, der modtager de døde kan hedde Freya. 18. Fallos med slanger Fallossymbolet dyrkes både i den indiske religion og i den gamle nordiske religion. Penis symboliser den kraft, der skaber liv. Her er kraften opbygget af slanger, der symboliserer de fire elementer og de fire verdenshjørner. De fire elementer kendes i Vikingetiden som jætter.

9 19. Urhavet med drivtømmer Træer og træstolper var i oldtiden en manifestation af Livets Moder. Livets kraft kom fra vandet i jorden op gennem træet. Cananæerne i Palæstina lovpriste træer og træsøjler der repræsenterede Havets og Himlens gudinde Ashera. I det oldnordiske digt Vølvens Spådom nævnes at Freia blev tilbedt som en træstøtte med guldsmykker. Freya er også vandets gudinde. De første der kom sejlende til Island, kastede deres gudestolper ud i vandet og lbosatte sig hvor de drev i land. Drivtømmeret i denne skvulpturpark er samlet ved stranden her. Gaverne fra havet er skænket af naturens kræfter. De er en gave fra Livets Moder, havets gudinde. 20. Vanerne De vigtigste guder for de germanske stammer var de tre vaner, der betyder de skønne. Det var gudinden for fødsel og sundhed, livets moder, der frembringer de levende skabninger. Dertil kom tvillingerne, der vejleder og beskytter mennesket på dets vej gennem livet. Vanernes navne i Germanertiden før Vikingetiden kunne være Eostra ( den frembringende ), Ing ( den unge, voksende ) og Hermund ( den ophøjede beskytter ). I Vikingetiden var vanernes navne Freya ( den frodige ), Frey ( den frejdige ) og Njord ( den nådige ). De tre guddommelige kræfter kendtes i oldtiden hos de fleste folk på jorden. Romerne kaldte dem f.eks. Minerva, Castor og Pollux. Kineserne kaldte dem Tao, Yin og Yang. Der findes mange måder at afbilde dem på. På relieffet har jeg vist Livets Moder som en ugleagtig fugl og Tvillingerne som to slanger (den givende og den modtagende), som de ofte ses hos germanerne.

10 21. Livets kredsløb I de germanske stammer troede man at menneskelivet var et kredsløb hvor der kunne ske en genfødsel af sjælen. Kredsløbet svarer til solens kredsløb i løbet af et døgn. Natten, hvor solen er usynlig, svarer til den døde sjæls rejse. Forestillingen var almindelig i oldtiden f.eks. i Buddhismen. Det germanske runealfabet med 24 runer blev skabt ca. 150 efter Kristus som et billede på menneskelivets kredsløb. Germanerne delte døgnet i otte dele kaldet eikter. Tilsvarende er runekredsen og menneskelivet delt i otte eikter. Den første eikt er jorden. Fra jorden kommer det fysiske liv.

11 22. FÆ-UR-THORN Runerækken begynder i Nordvest, fordi døgnet i oldtiden begyndte ved nattens begyndelse. Hver eikt består af tre runer. Runen i midten viser livsfasens karakter. De to andre runer viser to aspekter af livsfasen. I midten har vi den oprindelige jord, idet UR betyder sten og grus. De to runer i siderne af hver gruppe repræsenterer en givende og modtagende kraft. FÆ er den givende kraft fra jorden, idet FÆ betyder kvæg og rigdom. THORN er jordens modtagende kraft. Tornen kan være en skarp sten eller tornekrat, der stikker og kræver blod. Pileporten du kommer igennem består af to meget store pilestiklinger sat her i jorden i Den symboliserer jordens frembringelse ad liv. Det lange guldhorn har et symbol for hver af de otte faser i livet. Her er det en genganger, der viser de ben der går på jorden. 23. Ånd Den blå port er indgangen til åndeverdenen, den anden forudsætning for menneskelivet. Her finder vi engle, alfer, nisser, guder og de afdøde i underverdenen. Elverfolket eller alferne er afdøde sjæle. De bor f.eks. i gravhøje, hvor de kan holde fest. De er usynlige i dagslys, men kan komme frem i mørke. De viser sig som små mænd eller kvinder. Ånderne er normalt usynlige, men kan ses i drømme og af åndemanere. Shamanen er udstyret med dyrerester som f.eks. knogler, klør, pels eller fjer, og med særlige sten, rasler, bjælder og tromme. Åndernes tale kan høres fra træerne eller fra metalpladen. Prøv at slå på den.

12 24. ANE-RÅDE-KENDE Her i Nord er den dybeste nat, hvor usynlige ånder opererer. Den afdødes ånd rejser rundt indtil den kan blive genfødt. Runen i midten er RÅDE, der betyder tænke eller overveje, altså åndelig aktivitet. Til venstre har vi runen ANE, der betyder fornemme eller lytte, d.v.s. Den modtagende side af RÅDE. På højre side har vi runen KENDE, der betyder vide eller kundgøre, d.v.s. Den givende side af RÅDE. 25. Undfangelse Denne portal markerer indgangen til den første fase i det observerbare menneskeliv, nemlig undfangelse og fostertilværelse. Hver af de seks observerbare faser i menneskelivet vil jeg markere med en portal med et passende billede.

13 26. GIVE-WONNE-HAGAL Her i Nordøst er Solen snart ved at så op. Den tilsvarende fase i menneskelivet er fostertilstanden, der er præget af samvær og tryghed. Runen i midten er WONNE, der på plattysk betyder behageligt samvær og her tænkes på sex. De oprindelige runenavne var oldgermanske ord, og for at finde lignende ord må man søge i flere af de nuværende germanske sprog. Til venstre har vi runen GIVE, der her skal forstås som at hengive sig, at ofre sig for at få et barn. Til højre har vi runen HAGAL, der betyder hævelse. Det skal forstås som den gravide mors mave. Symbolet fra guldhornene viser to delfiner, der leger, d.v.s. dyrker sex. 27. Fødsel Her ses min dattersøn Noah, der blev født 27. April Både sovende og vågen.

14 28. Nornerne Ifølge den nordiske mytologi fastlægger de tre norner mennesket skæbne ved fødslen. URD (d.v.s. oprindelse ) frembringer livstråden. VERDANDI (d.v.s. bliven svarerende til tysk werden ) måler trådens længde med hænderne. SKULD (d.v.s. nødvendighed ) skærer tråden over med en kniv. I oldtidens græske mytologi er der også tre skæbnegudinder med nøjagtig de samme funktioner: spinderen, måleren og klipperen med farverne henholdsvis rød, hvid og sort. 29. NØD-ISSUE-JAHRE Her i Øst står solen op. Det svarer til menneskets fødsel, hvor skæbnen fastlægges. De tre runetegn viser skæbnegudindernes funktioner. ISSUE betyder udsendelse eller afkom. Runen midten viser livets tråd. ISIS er det græske navn på en ægyptisk gudinde. Hun er livets moder

15 og frembringer alle levende væsener. Isisdyrkelsen var meget udbredt i Romerriget og havde også spredt sig til nogle germanske stammer bl.a. i Slesvig-Holsten, hvor runerne er opfundet. JAHRE d.v.s. år repræsenterer den givende kraft og betyder et langt og sorgløst liv. Nød repræsenterer den tilbageholdende kraft og betyder nødvendige begrænsninger i livet. 30. Barndom Ungdommen omfatter barndommen. Det karakteristiske i den fase er udvikling både fysisk og åndeligt. De tre eksempler henviser til de tre kræfter i denne udvikling, som også symboliseres ved de følgende tre runer. 31. EIBE-PATH-ALKE Her i Sydøst er solen på vej opad på himlen. Den tilsvarende fase i menneskelivet er barndom og ungdom. Runen i midten er PATH, der betyder rute eller sti på engelsk. Her tænkes på udvikling. Til venstre har vi runen EIBE, der betyder takstræ på tysk. Dette stedsegrønne træ vokser langsomt og symboliserer en langsom og sikker udvikling. Til højre har vi runen ALKE, der er betegnelsen på de germanske tvillingeguder. Romernes navne for de guddommelige tvillinger var Castor og Pollux. Tvillingerne var vejledere for mennesket på dets færd f.eks. på rejse. ALKE betegner således den givende kraft i udviklingen.

16 32. Aegishjalmr Båd med Aegishjalmr. Ordet Aegishjalmr findes på islandsk. Det er sammensat af aegis, der betyder afværge, og hjalmr, der betyder dække. Symbolet beskrives i gamle islandske håndskrifter. Det blev båret eller malet på kroppen for at afværge angreb. Båden symboliserer rejsen ud i livet og her vil skjoldet med aegishjalmar være et godt værn mod onde kræfter. Cirklen med otte radier symboliserer menneskelivets kredsløb og solens kredsløb i løbet af et døgn. Hver af de forlængede radier har tre grene, som repræsenterer tre universelle kræfter: selve livskraften omgivet af den afgivende kraft og den modtagende kraft. Disse tre kræfter viser sig både I mennesket og i den ydre verden. 33. Manddom Manddommen er voksenalderen eller arbejdsalderen. Det karakteristiske ved denne fase af livet er at skabe. De tre eksempler henviser til de tre kræfter i denne livsfase. De tre kræfter fremgår også af de tre runer her.

17 34. SOL-TYR-BJÆRGE I syd har solen mest energi. Den tilsvarende fase i menneskelivet er voksenalderen, hvor aktiviteten er størst. I midten har vi runen TI også kaldet TYR, der symboliserer avlekraft, aktivitet eller gerning. Germanerne dyrkede den himmelske Tyr, der blev betragtet som den kraft, der tog vare på stammen. Runetegnet viser en rejst penis, symbol på skaberkraft. Til venstre har vi runen SOL, der symboliserer energi, d.v.s. den givende side af gerningen. Til højre har vi runen BJÆRGE, der betyder samle udbytte, d.v.s. Den modtagende del af gerningen. Alle runetegn er her malet således, at den givende rune er rød, og den modtagende rune er blå. Runen i midten er den gyldne middelvej. 35. Alderdom Alderdom eller ældretilværelsen er karakteriseret ved erfaring og ledelse. I ældre tid var der respekt for den ældre. Magthaverne er ofte ældre. De fire eksempler på magthavere er her: Sokrates. Christian 4. Dronning Victoria. En Biskop.

18 36. HEST-MANE-LOV Her i Sydvest er solen på vej nedad. Den tilsvarende fase i menneskelivet er ældretilværelsen som familieoverhoved og leder. I midten har vi runen MANE, der betyder frembringe med tale. Ledelse kræver tale. Runetegnet MANU viser en stol. Til venstre har vi den givende rune HEST. Hesten symboliserer det store arbejde lederen kan have med at rejse rundt og demonstrere og forklare. Til højre har vi den modtagende rune LOV. Her består ledelsen i at optræde som dommer, når folk kommer med tvister. Runetegnet LOV viser en dommerstav. 37. Død Døden er sidste fase i livets kredsløb. Men det er også tidspunktet for overgangen til det nye liv. Her er f orskellige symboler knyttet til denne overgang. En sommerfugl. En Buddha. Ægyptisk Ank-tegn. En helgens død. Kranium. De Guddommelige Tvillinger guider den døde sjæl.

19 38. ING-DAGS-ODEL Her i Vest går Solen ned. Den tilsvarende situation i menneskelivet er døden. I midten har vi runen DAGS, der på svensk betyder tidspunkt. Runetegnet DAGS viser en sommerfugl, der symboliserer sjælen, der kan forlade legemet ved døden. Til venstre har vi den givende rune ING. Ing er germanernes navn på den ene af de guddommelige tvillinger. Han har givet navn til Anglerne og England. Ing, der også kaldes også Frej, er ung og stærk, for han dør hver aften, men bliver hurtigt genfødt hver morgen. Runetegnet ING viser en stjerne på himlen. Til højre har vi den modtagende rune ODEL, hvor runetegnet viser en stjerne, der går ned. Odel betyder arv, og henviser til den afdødes efterkommere, der viderefører hans liv. Men han bliver ikke selv genfødt. 39. Ud af livets kredsløb Gå tilbage til havedammen. Østens religioner Figurerne 40 til 53. Følg den gule rute.

20 40. Tibetanske stavelsestegn En praksis for tibetanske buddhister er at skrive ønskebønner på sten i naturen. Derved bliver ønskerne dele af den åndelige fælles verden. Her står med tibetanske bogstaver et almindeligt ofte gentaget seks stavelses-mantra: Om ma-ni pad-me hum. Ordene er sanskrit. Om betyder den talendes krop, tale og sind. Mani betyder juvel og symboliserer den buddhistiske metode. Padme betyder lotus, og symboliserer visdom. Hum betyder den rensedes krop, tale og sind. 41. Yin og Yang I den kinesiske taoisme er der to styrende kræfter i livet. Yin er den modtagende kraft og Yang er den givende kraft. Man kan også sige, at Yang er skabende eller nærende og Yin er nedbrydende eller tærende. Den ydre natur er i økologisk balance når den giver og modtager. Også menneskets indre natur er i balance når mennesket giver og modtager. Tao betyder vejen og symboliseres ved en cirkel, der er delt i Yin og Yang eller ved grænsen mellem Yin og Yang. Du kan gå på trædestenene over dammen som symboliserer Tao. Visdommen i de gamle naturreligioner er at de to kræfter viser vej gennem livet. De to kræfter kendes hos mange folk som de guddommelige Tvillinger. De kan afbildes som modstående hunde, løver, drager, slanger, fugle, søjler, stjerner, mennesker eller guder.

21 42. Buddha Buddha betyder den oplyste. Han var en vismand, der levede 600 år før Kristus og ikke en gud. Hans viden om menneskesindet er blevet bekræftet ved erfaringer gennem flere tusind år. Mantraet Om mani padme hum er en kortfattet bekræftelse af denne erfaring. 43. Pagode En pagode er den østasiatiske variant af den indiske stupa. Begge kan indeholde relikvier eller hellige skrifter. Der er ofte et antal ringe på spiret som symboliserer forskellige stadier af oplysning.

22 44. Shintoport I den gamle japanske shintoreligion er der ingen gudebilleder, men kun naturkræfter. Når man går gennem porten træder man ind i et ren verden, hvor naturens ånder råder. Portens overdel minder om en båd, og båden er gudernes transportmiddel i himmelen; såvel i oldtidens Ægypten som i den nordiske vanetro.

23 45. Ganesh Den indiske elefantgud Ganesh kan hjælpe et menneske med at udrette gerninger og få held med dem. Han er derfor den første, man ofrer til, når man skal i gang med et nyt forehavende. Ved at have tillid til Ganesh får man lykke, held og velstand. 46. Bro til visdom og medfølelse To elefanter fra Thailand viser vej over den gule bro. Broen hæver sig over det jordbundne liv. Broen går over til et helligt område, hvor de buddhistiske idealer visdom og medfølelse dyrkes. De tibetanske bedeflag der blafrer i vinden udsender ønsker om visdom og medfølelse.

24 47. Livstræ Livstræet findes som billedsymbol tidligt i bondestenalderen. Det symboliserer den livskraft, der findes i alle planter og dyr. Vi er alle en del af dette træ. I den græske mytologi findes et livstræ. Af dette træ fås udødelighedsdrikken ambrosia. Et tilsvarende livstræ findes i kristendommen. Når man spiser af livstræet i paradis opnår man evigt liv. Livstræet i den nordiske mytologi hedder Ych-drasil, der betyder saft- bærer. Ychdrasil strækker sig fra underverdenen op til himlen. Det leverer livets saft til alle levende væsener. Søjlen her viser hvordan alle mulige levende væsener stræber efter at udvikle sig videre opad. Mennesketræet er fra Afrika, men dog bemalet af mig. Det viser familien og nogle af dens forfædre. 48. Grøn Tara Én Tara er i Indien og Tibet en kvindelig frelser. Ordet Tara betyder kvindelig beskytter. Også iransktalende rytterfolk, sarmatere havde en beskyttergud kaldet Tara. Navnet er sandsynligvis kommet til Norden i vikingetiden i form af beskytterguden Thor. Den grønne Tara er moder til mange Buddhaer. Hengivelse til hende vil fjerne dæmoniske tanker og forlænger livet. 49. Labyrint Labyrinter i form af spiraler kendes lige fra stenalderen flere steder i verden. Ofte symboliserer de sjælens vanskelige vej ned i underverdenen. Her finder man livets kilde Moder Jord og får et nyt liv. Denne spiral er bygget af pil. Den drejer højre om ligesom Solens daglige bevægelse og fører ind til en buddhistisk stupa, hvor sjælen kan blive afklaret.

25 50. Stupa En stupa er en bygning, der repræsenterer buddhismens ideer. Formen kan som her vise en stiliseret Buddhafigur der sidder i skrædderstilling. Figurens hovedbeklædning er her en lotusblomst, der symboliserer oplysthed. Ordet buddha betyder oplyst og en Buddha er ikke en gud, men en vis person. Tibetanske stupaer er dekoreret med bedeflag og bedemøller. Man går rundt om stupaen med Solen og får herved indstillet sindet på kærlighed og medfølelse.

26 51. Mandala Mandala betyder essensens ringmur. Den viser et palads med indgange fra de fire verdenshjørner. Indgangene forbindes med fire farver og de fire elementer. Dragerne ved indgangene er de voldsomme kræfter i sindet: vrede, begær, misundelse og stolthed. Inde i paladset er disse kræfter transformeret til hensigtsmæssige kræfter i sindet, der personificeres ved særlige Buddhafigurer. 52. Ofring Ved at ofre noget af sig selv opnår giveren at give slip på sine bekymringer og egeninteresser. Livet får en mening og man bliver del af et større fællesskab. I tibetansk buddhisme kan man ofre rent vand, blomster, lys og røgelse, repræsenterer henholdsvis vand, jord, ild og luft. Figuren viser Chenrezig, medfølelsens ottearmede Buddha. Dalai Lama føler sig åndeligt forbundet med ham. 53. Bedeflag Gå tilbage til havedammen Diverse

27 54. Runehavens grundlæggelse (På husets vestside). I 1995 købte Dora og Finn grunden. Samme år byggede vi den første tilbygning, hvorved huset fik mere end et rum. Tidspunktet er indskrevet på fundamentet. Vi begyndte også at lave den vildtvoksende have om. Haven og huset er menneskeskabt, og det symboliseres ved indskriften af det ældre runealfabet. De 24 runer symboliserer alle aspekter af menneskelivet. Der var ikke en færdig plan for runehaven. Ideerne til indretning af runehaven er kommet i årenes løb. 55. Helleristninger (På husets vestside). I Tanum i Bohus Len findes en stor samling af helleristninger. De er ridset i glatte klippeoverflader og har sandsynligvis været malede. De repræsenterer åndelige kræfter som findes i naturen. Hjorten repræsenterer himlens lys som bevæger sig hurtigt rundt om jorden dag og nat. Hjortejagten er symbol på sjælen af den afdøde, som jagter hjorten for med den at nå frem til et nyt liv. Kvindefiguren kendetegnes ved langt hår og et hul mellem benene. Hun kan symbolisere Moder Jord, hvis kraft medvirker ved frembringelsen af alt levende.

28 56. Løbende hund (på drivhuset) Frisen på taget af drivhuset er inspireret af en af vikingetidens almindeligste dekorationer: løbende hund. Den symboliserer livets gentagelse og fornyelse. I drivhuset er der informationer om runehaven og bogsalg. 57. Afrikanske masker (På udhuset) Gudinden på en af maskerne er beskyttet af de guddommelige tvillinger i form af to hvide slanger. Batikbilledet er fremstillet i Senegal af min ven Gibbi. Også her er den kvindelige figur omgivet af to slanger. Flere masker har horn. I dyreverdenen bruges horn hovedsageligt til at imponere og skræmme med og i mindre grad som våben. Således er det også i gudeverdenen, hvor horn symboliserer guddommens styrke og skaberkraft. Afrikanske masker ses i dag som sorte. Men ligesom i andre naturreligioner var figurer oprindeligt malede. Derfor har jeg malet dem. 58. Midgårdsormen (På husets østside). Den store verdensslange ses hyppigt i de nordiske Bronzealders symbolik. På væggen her ses en gengivelse af bronzeslange fra Fårdal. Den store slange repræsenterer jorden og havbunden, der opsluger alle planter og dyr, når de dør. Derved forsvinder også menneskets hukommelsen. Dens fordøjelse giver dog materiale til nyt liv. Fårdalslangen er fundet sammen med en bronzegudindefigur, der ser ud til at kontollere slangen. Det er formentlig Livets Moder, som får slangen til at muliggøre skabelsen af nyt liv. I Vikingetiden optræder verdensslangen under navnet Midgårdsormen. Den omgiver menneskenes verden, Midgård og kan stadig opsluge de dødes jordiske rester. Men ifølge asetroen findes der udødelige åndelige væsener. Det er aseguderne i Asgård, men også afdøde menneskers ånder kan få bolig her og blive udødelige. Midgårdsormen kan ikke sluge åndelige væsner. Dog forudser Vølvens spådom et Ragnarok, en naturkatastrofe, hvor Aserne omkommer. Thor bliver dræbt af Midgårdsormens

29 gift. Den åndelige verden går til grunde herunder menneskenes kultursamfund. Der løber slanger rundt om hele huset. Hvor mange slanger er der? 59. Butik med pilefletvarer (I huset) Du kan se på eller købe flettede fuglefoderkugler, cykelkurve, bakker, paraplystativer og kurve til at bære eller til opbevaring.

De nordiske guder. Aser: Odin:

De nordiske guder. Aser: Odin: De nordiske guder. Aser: Odin: Odin er søn af Bor og Bestla. Sammen med sine brødre Vile og Ve skabte han de første mennesker Ask og Embla. Odin er gift med Frigg. Odin er den øverste Gud blandt Asene.

Læs mere

Nordisk Mytologi. De 9 Verdener De 9 Heim

Nordisk Mytologi. De 9 Verdener De 9 Heim Nordisk Mytologi De 9 Verdener De 9 Heim Menneskenes verden Midgård Asernes verden Asgård Vanernes verden Vanaheim Jætternes verden - Jotunheim Alfernes verden - Alfheim Dværgenes verden Svartalfheim De

Læs mere

Vikinger. Guder Runer og ragnarok.

Vikinger. Guder Runer og ragnarok. Vikinger Guder Runer og ragnarok. Jannik 6 kl. 2005 Emne af Indholdsfortegnelse. Side 2. Emnebegrundelse og spørgsmål til emnet. side 3. Hvem var vikingerne. Side 4 vikingernes angreb. Side 5 Guderne.

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis 2014.docx 19-10-2014 side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. 19-10-2014 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2014. Læsning. Johs. 15,1-11. En juni dag i 1767 kæmpende en kvinde for sit barn og sit liv i fødselsveer. I den stråtækte gård i Munklinde var familien

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

2. Guldgubbe fra Lundeborg på Fyn, 500-tallet.

2. Guldgubbe fra Lundeborg på Fyn, 500-tallet. Odin eller Freya? Der har været en del diskussion om det lille gudebillede af sølv, der blev fundet i Lejre i 2009. Er det Odin eller Freya? Tom Christensen har på glimrende vis forklaret, at der er argumenter

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Om myter. Et undervisningsforløb for overbygningen

Om myter. Et undervisningsforløb for overbygningen Om myter Et undervisningsforløb for overbygningen 1 Definitioner af myten Kraftigt virkende, tidløse historier med magt til at forme og styre vores liv og således enten inspirere os eller ødelægge vores

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Kristendom 4. - 5. klasse Religiøse symboler 1. Fælles gennemgang: Opgaven kræver farver. Udlever opgaverne og lad eleverne kigge på de forskellige symboler. Spørg dem

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur 1. Ladby 1. Ladbyskibet skal sejle over Storebælt. Vinden er stærk og kommer fra syd. Turen tager lang tid. Hvor kommer vinden fra? I skal hoppe på et ben frem til Trelleborg. 2.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Bujudia Book Of Shadows. Lavet Af Jim HD Og skrevet af Jim HD. Side 1

Bujudia Book Of Shadows. Lavet Af Jim HD Og skrevet af Jim HD. Side 1 Bujudia Book Of Shadows Lavet Af Jim HD Og skrevet af Jim HD Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning - Omkring Bujudia...3 Hvad er Bujudia...3 Betydning...3 Korrekt udtale...3 Opstandelsen...4 Gud, Gudinden

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum

I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum I slægt med Odin jernalderforløb på Viborg Museum Målgruppe: 3.-4. klasse I slægt med Odin handler om jernaldermenneskets liv og død. Hvordan boede de i jernalderen her på egnen? Hvad levede de af? Og

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG TIR NAN OG Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs teksterne nedenfor om forskellige opfattelser af, hvad der sker, når vi dør. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand?

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? At han var konge, havde stor magt, var en dygtig kriger, klog og gjorde danerne kristne. Hvem fik den store Jellingsten til Jelling?

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Tales of GloryTil brug i dit hjem

Tales of GloryTil brug i dit hjem Daniels Gud er den stærkeste og hjælper sit folk 1 Daniel i løvekulen Tales of GloryTil brug i dit hjem Målgruppe: 2 9 år Bibeltekst: Dan 6,6-27 Rekvisitter: Grundsæt. Pointe: Daniels Gud er den stærkeste

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Bork Vikingehavn - En museumsperle i lokalområdet.

Bork Vikingehavn - En museumsperle i lokalområdet. Bork Vikingehavn - En museumsperle i lokalområdet. Kriger af Bork: Allerede ved indgangen til Bork Vikingehavn, blev mellemgruppen fra Sdr Vium Friskole mødt og budt velkommen af to vikinger i fuld udrustning.

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer.

3. De lavede alt selv Beboerne i Sædding lavede næsten alle ting selv. Men hvor fik man det fra. Træk streger mellem det, der passer. Opgaver til Angrebet 1. Vikingerne plyndrer Hvorfor ville vikingerne plyndre Sædding? _ 2. Trælle Bues familie havde trælle. Man kan også kalde dem slaver. I Danmark havde vi slaver endnu helt op i 1200-tallet.

Læs mere

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt.

Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen. mennesker, lade den menneskelige del af sig stä foran mit ansigt. Judas-Evangeliet. PÄ dansk ved Per Jespersen Da Jesus viste sig pä jorden, udfårte han mirakler og store undere for at frelse menneskene. Og da nogle gik den retfçrdige vej, mens andre gik syndens vej,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1

HAVET OG MENNESKET FAKTA-ARK 1 Døden og Havet Sonatorrek (ca. 960) Egill Skallagímsson Islandsk skjald, o. 900-983 Direkte oversættelse Finnur Jónsson 1912-1915 Dette er en direkte oversættelse, hvor oversætteren ikke har forsøgt at

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Egil Skallagrímsson. Sønnetabet ca. 980

Egil Skallagrímsson. Sønnetabet ca. 980 Egil Skallagrímsson Sønnetabet ca. 980 1. Tungt og trægt tungen løftes, min sangs vægt sorg nedtynger; Vidurs rov ej venter jeg så snart strømmer af sjælsdybet. 2. Ikkun tungvindt af tankens hus mørk kummer

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Stupaen et symbol på sindets natur

Stupaen et symbol på sindets natur Stupaen et symbol på sindets natur Af Manfred Seegers Stupaer er monumenter for verdensfred. Gennem deres perfekte form udtrykker strukturerne sindets klare natur erkendelsen. De er blevet bygget i Asien

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere

PÅ SPORET AF VIKINGERNE

PÅ SPORET AF VIKINGERNE RUM 15 Prøv at skrive dit navn med runer på linierne herunder. Hvis du ikke kan finde alle bogstaverne i dit navn, så sæt ٠ for det manglende bogstav. Når du har øvet dig i at skrive dit navn, så kan du

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Gudernes Fugledegård

Gudernes Fugledegård Gudernes Fugledegård Tag med Freja rundt på gudernes Fugledegård en aktivitet for børn og voksne Nationalmuseet Denne aktivitet er for børn i alle aldre. Mindre børn kan have brug for hjælp fra en voksen,

Læs mere

Mit Østfyn - Besøg Ladbykongens grav. Introduktion og ekspertteams 1-4

Mit Østfyn - Besøg Ladbykongens grav. Introduktion og ekspertteams 1-4 Mit Østfyn - Besøg Ladbykongens grav. Introduktion og ekspertteams 1-4 Skibs-graven i Ladby er den eneste skibs-grav fra vikinge-tiden i Danmark. Den ligger på den mark, hvor den blev fundet i 1934. Den

Læs mere

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder.

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder. R 1 For at kunne kaste ritualer skal man have evnerne Magibruger og Ritual som står beskrevet i Regelsættet. Her er en oversigt over de ritualer man kan lære, efterfulgt af en liste med detaljerede beskrivelser

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Side 1. Den store helt. historien om herkules.

Side 1. Den store helt. historien om herkules. Side 1 Den store helt historien om herkules Side 2 Personer: Herkules Kongen Nevøen Side 3 Den store helt historien om herkules 1 De to slanger 4 2 Dræb løven 6 3 Løvens skind 8 4 Hulen 10 5 Herkules dræber

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger Når borgere og bønder samles om ilden i byhøvdingens store hus i Ripa for at holde ting, kan de på hallens malede vægge opleve historien om byens grundlæggelse. Lige fra

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Tema 13 Øst-religioner - hinduisme og buddhisme Begreber Østens religioner indiske hinduismen buddhismen jainismen sikhismen kinesiske

Tema 13 Øst-religioner - hinduisme og buddhisme Begreber Østens religioner indiske hinduismen buddhismen jainismen sikhismen kinesiske Tema 13 Øst-religioner - hinduisme og buddhisme Du skal vide det vigtigste om de to største østlige religioner, hinduismen og buddhismen: hovedpersoner, guder og religiøse begreber og lære. Du skal kunne

Læs mere

Balders død Rollehæfte

Balders død Rollehæfte Balders død Rollehæfte Hovedpersoner Balder: Frigg: Loke: Høder: Hermod: Hel: Andre medvirkende Modgunn: Ase 1: Ase 2: Sendemand 1: Sendemand 2: Sendemand 3: Skoletjenesten Nationalmuseet 2003 Tekst::

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Morten Møbjerg: Manuskript til AForsmag af Himlen på jord@ Den ortodokse kirkes liturgi og ikoner Gennemgang af enkelte ikoner.

Morten Møbjerg: Manuskript til AForsmag af Himlen på jord@ Den ortodokse kirkes liturgi og ikoner Gennemgang af enkelte ikoner. 1 Den gode hyrde Det romantiske billede af hyrden, der vender hjem til folden med det vildfarne får over skulderen, som med rette er så elsket i den vestlige tradition, er som ikon ukendt i den østlige

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus.

Side 1. Ulvens børn. historien om romulus og remus. Side 1 Ulvens børn historien om romulus og remus Side 2 Personer: Numitor Amulius Rea Romulus Remus Side 3 Ulvens børn historien om romulus og remus 1 Tronen 4 2 Guden Mars 6 3 To sønner 8 4 Romulus og

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kom, lad os ham tilbede

Kom, lad os ham tilbede Kom, lad os ham tilbede Kristus, himlens allerbedste! »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!« Kristus, himlens allerbedste!

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

ANDRE HIERARKIER ENGLEHIERKIER B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL

ANDRE HIERARKIER ENGLEHIERKIER B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL ANDRE HIERARKIER ENGLEHIERKIER B. KIM PEDERSEN OG DEN GYLDNE CIRKEL WWW.BKIMPEDERSEN.DK Ærkeengel: Metatron. Nærværelsens Engel. Mundane chakra: Første Hvirvler. Åndelig oplevelse: Væren et med Gud. Relation

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Elvere. Tips og ideer til elverkostume. Guide skrevet af Anna Balsgaard

Elvere. Tips og ideer til elverkostume. Guide skrevet af Anna Balsgaard Forfatter Anna Balsgaard Dato Man Maj 23, 2005 10:38 pm Beskrivelse Hvad kan man selv gøre for at ens elverroll også ligner en elver? Kategori Kostumer Type Udstyrs Guide --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Prædiken til H3K 08 Slotskirken kl

Prædiken til H3K 08 Slotskirken kl Prædiken til H3K 08 Slotskirken kl. 10 712 13 447 136 134-138 1 Ida Secher Til dåbstale: Ved du, hvad der var sket, hvis der var kommet 3 vise kvinder i stedet for 3 vise mænd??? - de havde spurgt om vej

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN 20. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Mattæus 22, 1-14 Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN Sommeren er forbi. Der er slut med varme og milde vinde. Efteråret

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Plus Tantra Transformation

Plus Tantra Transformation mandag den 25. april 2016 www.livetssted.dk Mail: tantra@livetssted.dk Phone: +45 21 403 487 Shamansk Ceremoni Udbyder: Livetssted.dk V/ Thor Sejer Weimar Haslevvej 81 B, Højgaard 4100 Ringsted Hvad er

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

JELLING. dramaioldtiden.natmus.dk

JELLING. dramaioldtiden.natmus.dk JELLING JELLING OG KONGEMAGTEN Jelling er rammen om et af de vigtigste monumenter fra Danmarks vikingetid. Der er flere grunde til, at Jelling-monumentet er så betydningsfuldt, som det er. For det første

Læs mere

Hvad er det du siger -1

Hvad er det du siger -1 Hvad er det du siger -1 Guds ord skaber Mål: Børn indser, hvor meget godt Gud har skabt ved sit ord. Når Gud taler, så sker det. Det bliver ligesom, han har sagt sikken en magt Gud har, og hvor er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent side 1. Prædiken til 2.søndag i advent Tekst. Lukas 21,25-36.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent side 1. Prædiken til 2.søndag i advent Tekst. Lukas 21,25-36. 04-12-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2016. Tekst. Lukas 21,25-36. Adventstiden er fyldt af forventning. At vente på noget fylder meget i vores liv. Vi er alle mennesker som lever med forventninger.

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Prædiken til 15.s.e.trin 2009

Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Prædiken til 15.s.e.trin 2009 Om bekymringer sagde Mark Twain engang : det er bemærkelsesværdigt, så mange mennesker, der giver deres bekymringer svømmevinger på istedetfor at drukne dem! En anden vittig

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Magisk tid. Dittekarina C. F. Letes

Magisk tid. Dittekarina C. F. Letes Magisk tid Dittekarina C F Letes Magisk tid O C Dittekarina C F Letes og Asdun 2012 Tegning og tekst Dittekarina Det er tilad at bruge korte uddrav hvis kilde oplyses Magisk tid Det er meget almindelige

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen.

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3 Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tusind tak for, at jeg må få lov til at sige et par ord ved denne festlige begivenhed,

Læs mere