RUNEHAVEN. 1. To løvehunde. Tekstforklaringer og illustrationer. Klithøjvej 1, Nødebohuse, 3390 Hundested telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUNEHAVEN. 1. To løvehunde. Tekstforklaringer og illustrationer. Klithøjvej 1, Nødebohuse, 3390 Hundested telefon 31907904. www.finse.dk/runehaven."

Transkript

1 RUNEHAVEN Klithøjvej 1, Nødebohuse, 3390 Hundested telefon Her kan den besøgende vandre rundt i en runekreds, se på store og små figurer, der udtrykker livsvisdom om naturen og menneskelivet; både fra den gamle nordiske religion og fra østens religioner. Der er plads til at opleve en helt ny verden eller sidde i ro og filosofere. Kaffe og te kan købes. Pilefletvarer sælges. Der er 100 m. til badestrand. Åbent weekend eftermiddage kl i sommerperioden. Gratis adgang. Rundvisning i haven kr. 50 Tekstforklaringer og illustrationer 1. To løvehunde De to løvehunde står på hver side af indgangen og leder mennesket på den rette vej. De er de guddommelige tvillinger, der er menneskets hjælpere og vejledere. De to vogtere vistes som leoparder allerede år 7000 f. Kr. i Lilleasien. Traditionen med at anbringe to modstillede fabeldyr er vidt udbredt. Endnu i dag sætter kineserne to løver til at vogte indgangsdøren. De to hunde er symboler på den givende og modtagende kraft i livet, Yin og Yang, som vi senere skal se andre eksempler på.

2 Gammel nordisk religion Figurerne 2 til 39. De røde pile viser ruten. 2. Oseberggraven Skibsgraven i Oseberg i Norge er det største fund fra Vikingetiden. De mange gravgaver fortæller om Vikingetidens materielle og åndelige kultur. F.eks. er der en ligvogn rigt dekoreret med udskårne træfigurer. Forgavlens relief er her gengivet i formindsket udgave. Bemalingen af relieffet er gået tabt, men jeg har farvelagt det efter bedste overbevisning. Det viser de afdøde sjæle i åndeverdenen. I Vikingetiden brugtes slanger ofte i dekorationer. De repræsenterer kræfter, der normalt er usynlige. De kan være sygdomme eller åndelige kræfter. I drømme kan man komme i kontakt med denne åndeverden, og få kontakt med de afdøde. 3. Glavendrupstenen I Glavendrup på Fyn står en skibssætning. Midt i den står en runesten beskrevet på tre sider. Den er dermed Danmarks længste runestensindskrift. Her ses en kopi i naturlig størrelse af

3 forsiden. Indskriften læses fra søjle 3 opad. Derefter søjle 2 ned, søjle 1 op og søjle 4 op. Der står ordret: Ragnhild satte stenen denne efter Alle, sølvernes gode, præst folkets, hæderværdig thegn. Gravmindet er fra ca. år 900 hvor landet var delt i høvdingeområder. Ragnhild var datter af den jyske konge Erik Barn. Han døde ved et stort slag 891 ved Louvain, hvor flere danske vikingekonger blev dræbt. Ragnhild forsøgte at blive overordnet regent over sølverne, d.v.s. fynboerne ved at sætte stenen. Ragnhild blev kort efter gift med den norske konge Harald Hårfager og fik med ham sønnen Erik Blodøkse. En gode er en høvding. En thegn er en hærfører med egen hird og eget krigstegn. 4. Freya Livets moder, Moder Jord, der var den vigtigste guddom hos de germanske stammer før Vikingetiden. Hun sørgede for frembringelsen af alle levende væsener, og hun modtog de afdødes sjæle i den anden verden. I Vikingetiden blev hun til Freya. Som fødselsgudinde er hun gravid. Hendes smykke kaldes Brisingam, Brystjuvel.

4 5. Odin Navnet Odin kommer af Wu-Din, der betyder stærk hersker. Omkring år 600 begyndte nogle småkonger i Østersøområdet at hævde, at de nedstammede fra Odin. Forfædredyrkelse var almindelig. Efter sin død var Odin stadig en mægtig herre i åndeverdenen. Hans sjæl kunne styre andre afdøde sjæle og kunne også styre de levendes sjæle. En kriger, der var viet til Odin blev efter sin død på valpladsen optaget i åndeverdenen og sad til højbords med Odin i Valhal. Derved kom Odin til at råde over flere sjæle og fik større magt i åndeverdenen. I løbet af Vikingetiden overtog Odin stadig mere af Freyas magt i åndeverdenen og blev til sidst den øverste gud. Odindyrkelsens udbredelse i krigerklassen var forudsætningen for de store vikingetog, der blev organiseret af magtfulde danske vikingekonger. Odin kaldtes også Hærfader. Han var en dødsgud og kunne ikke skabe fysisk liv. Derfor er han vist med et spyd mellem benene. Dog er der en myte om at Odin var med ved verdens skabelse hvor hans to brødre Vile og Ve skabte fysisk liv. De afbildes traditionelt som to slanger på Odins hjelm. De repræsenterer den givende og modtagende kraft i livet.

5 5A. Rejsen til Himlen Forlægget for maleriet er en billedvævning fra Oseberggraven sandsynligvis udført af dronning Åse selv. Krigerne er på vej i krig og dermed måske døden. De bærer skjolde, der er blå med cirkelkors og dermed symboliserer himlen. Himlen er en åndelig verden og her bliver de afdøde modtaget af valkyrierne. Valkyrierne er assistenter for Freya der her er vist til hest. Foran hæren ser man Odin med de to slanger på sin hjelm. Han lover krigerne sejr og de faldne er ofre til Odin og de kommer til Valhal i himlen. Efter Odin kommer to bersærker, krigere i bjørneham, symbol for vildt raseri i kamp. Dernæst følger kongen, sandsynligvis Halfdan Svarte. Og så kommer hans mor dronning Åse i vognen. 6. Pilehegn Hegnet er flettet af pil høstet efter et års vækst her i haven. Det holder ca. fem år. Når det er faldet sammen kan man supplere foroven med frisk pil. Indgangslågens pileflet får en årlig træimprægnering og holder derfor ca. ti år. Det store pilehegn i skellet mod naboen er flettet af pil, høstet efter tre års vækst. Det kan holde ca. ti år uden imprægnering. 7. Krigersjæle Stolperne er drivtømmer der kom fra havet. De står nu og beskytter vejen.

6 8. Dragehoved Figuren er en kopi af et dragehoved fra et vikingeskib fundet ved Sheldemundingen. Det er det eneste bevarede eksempel på et dragehoved eller slangehoved på et skib fra Vikingetiden. Men vi ved fra tegninger at vikingeskibenes stævne havde slangehoveder eller dragehoveder. Dragehovederne i de to stævne repræsenterer tvillingerne, hvis kraft formodes at føre skibet den rette vej. 9. Thors pavillon Thor vogter ved stolpens fod. Th-runen på stolpen er Thors rune og den illustrerer Thors hammer. I toppen af pavillonen sidder fire hamre, som Thor kan kaste for at holde jætterne i de fire verdenshjørner i skak. Thor beskytter menneskets verden, Midgård og gudernes åndelige verden, Asgård mod naturkræfterne, der personificeres ved jætter og de holder til i Udgård..

7 10. FÆ (f) og UR (u,o,y,ø,w) Under taget på Thors pavillon ses Vikingetidens runerække med kun 16 runer. Runealfabetet har en bestemt rækkefølge, der beskriver vikingernes verdensopfattelse. Rækken begynder med runen FÆ, (RIGDOM), derefter kommer runen UR, (OPHAV). I vikingetiden var et menneskes liv, identitet, rigdom og rettigheder bestemt af dets tilhørsforhold til slægten. Det forklarer, at runerne FÆ og UR kommer først. FÆ kan i runeskrift symbolisere lyden f. UR kan symbolisere lydene u, o, y, ø eller w. Lydværdierne af runerne er angivet med danske bogstaver i parentes efter runenavnet. Ved læsning af runeskrift bruges disse bogstaver. 11. THURSE (th) og ASE (ar) I Nord ligger Niflheim. Der hersker mørke, storm og kulde. Elementet er luft, og de to tilstødende runer er THURSE, et spøgelse og ASE, en gud. Ordet Ase betyder ophøjet ; tilhørende den åndelige verden. I Niflheim findes isjætten Ymer. Her igennem går vejen til dødsriget Hel. På bagsiden af stolpen er de to hunde, der vogter vejen til Hel. 12. REJSE (r) og KENDE (k,g,ng) De to næste runenavne REJSE og KENDE betegner to vigtige aktiviteter for vikingerne. 1. vikingetogter og 2. at lære omverdenen at kende. 13. HAKKE (h) og NØD (n) Elementet i Øst er jord, og her finder vi Moder Jord, Fødselsjætten. Denne gudinde har også haft navne som Isis, Geia og Jernkvinden. De tre nordiske skæbnegudinder, Nornerne bor også her i jorden. På bagsiden af søjlen ser man to Norner. Den ene måler tråden og den anden klipper den over. Jord er det hårde element, hvilket understreges af de to tilhørende runer, HAKKE og NØD. Thors hammer foroven kan ifølge folketroen kontrollere fødselsjætten og hjælpe ved besvangring og fødsel. 14. ISS (i,e,j) og ÅR (a,æ,å) De to runer handler om det materielle grundlag for livet, der også i vikingetiden var landbruget. ISS, (UDSPRING) refererer til spiring og vækst af planter og dyr. ÅR refererer til høstudbytte og velfærd ved årets slutning.

8 15. SOL (s) og TYR (t) Elementet i Syd er ild. Her ligger Muspelheim, hvor ildjætten Surt råder. Her er der varme og ild. De to jætter, varmen Surt fra syd og kulden Ymer fra nord, har engang skabt verden. Surt har f.eks. skabt solen. Engang ved Ragnarok vil de begge igen ødelægge verden. De to tilhørende runer er SOL og TYR. SOL symboliserer den ydre ild i naturen. TYR er symbol for menneskets indre ild, avlekraften. 16. BIRK (b,v,p) og MAND (m) De to runer handler om ledelse og magt. Herskeren var vikingehøvdingen. BIRK d.v.s. loven eller domstolen var vigtig for høvdingen, for han var dommer. MAND havde nærmest betydningen mandskab eller kriger og refererer til voldsmagten. Denne magt tilhørte høvdingen, for politi fandtes ikke. 17. LOCH (l) 0g YCH (ch) Elementet i Vest er vand. Døgnet sluttede i vikingetiden ved solnedgang, men samtidig begyndte et nyt døgn. Tilsvarende begyndte et nyt liv ved menneskets død. Det skete ved ophold i Frejas fugtige sal, hvorefter man kunne blive genfødt. Freja afbildes med guldsmykker og til hende kunne man ofre guld. Her i Vest vokser livstræet Ych-drasil, der betyder saftdrageren. En kriger, der havde viet sit liv til Odin, kunne blive udødelig i Odins åndeverden Valhal. Der blev han modtaget af Freja eller en af hendes hjælpere Valkyrierne. Af hende fik han overrakt et bæger med udødelighedssaften. Jætten i Vest, der modtager de døde kan hedde Freya. 18. Fallos med slanger Fallossymbolet dyrkes både i den indiske religion og i den gamle nordiske religion. Penis symboliser den kraft, der skaber liv. Her er kraften opbygget af slanger, der symboliserer de fire elementer og de fire verdenshjørner. De fire elementer kendes i Vikingetiden som jætter.

9 19. Urhavet med drivtømmer Træer og træstolper var i oldtiden en manifestation af Livets Moder. Livets kraft kom fra vandet i jorden op gennem træet. Cananæerne i Palæstina lovpriste træer og træsøjler der repræsenterede Havets og Himlens gudinde Ashera. I det oldnordiske digt Vølvens Spådom nævnes at Freia blev tilbedt som en træstøtte med guldsmykker. Freya er også vandets gudinde. De første der kom sejlende til Island, kastede deres gudestolper ud i vandet og lbosatte sig hvor de drev i land. Drivtømmeret i denne skvulpturpark er samlet ved stranden her. Gaverne fra havet er skænket af naturens kræfter. De er en gave fra Livets Moder, havets gudinde. 20. Vanerne De vigtigste guder for de germanske stammer var de tre vaner, der betyder de skønne. Det var gudinden for fødsel og sundhed, livets moder, der frembringer de levende skabninger. Dertil kom tvillingerne, der vejleder og beskytter mennesket på dets vej gennem livet. Vanernes navne i Germanertiden før Vikingetiden kunne være Eostra ( den frembringende ), Ing ( den unge, voksende ) og Hermund ( den ophøjede beskytter ). I Vikingetiden var vanernes navne Freya ( den frodige ), Frey ( den frejdige ) og Njord ( den nådige ). De tre guddommelige kræfter kendtes i oldtiden hos de fleste folk på jorden. Romerne kaldte dem f.eks. Minerva, Castor og Pollux. Kineserne kaldte dem Tao, Yin og Yang. Der findes mange måder at afbilde dem på. På relieffet har jeg vist Livets Moder som en ugleagtig fugl og Tvillingerne som to slanger (den givende og den modtagende), som de ofte ses hos germanerne.

10 21. Livets kredsløb I de germanske stammer troede man at menneskelivet var et kredsløb hvor der kunne ske en genfødsel af sjælen. Kredsløbet svarer til solens kredsløb i løbet af et døgn. Natten, hvor solen er usynlig, svarer til den døde sjæls rejse. Forestillingen var almindelig i oldtiden f.eks. i Buddhismen. Det germanske runealfabet med 24 runer blev skabt ca. 150 efter Kristus som et billede på menneskelivets kredsløb. Germanerne delte døgnet i otte dele kaldet eikter. Tilsvarende er runekredsen og menneskelivet delt i otte eikter. Den første eikt er jorden. Fra jorden kommer det fysiske liv.

11 22. FÆ-UR-THORN Runerækken begynder i Nordvest, fordi døgnet i oldtiden begyndte ved nattens begyndelse. Hver eikt består af tre runer. Runen i midten viser livsfasens karakter. De to andre runer viser to aspekter af livsfasen. I midten har vi den oprindelige jord, idet UR betyder sten og grus. De to runer i siderne af hver gruppe repræsenterer en givende og modtagende kraft. FÆ er den givende kraft fra jorden, idet FÆ betyder kvæg og rigdom. THORN er jordens modtagende kraft. Tornen kan være en skarp sten eller tornekrat, der stikker og kræver blod. Pileporten du kommer igennem består af to meget store pilestiklinger sat her i jorden i Den symboliserer jordens frembringelse ad liv. Det lange guldhorn har et symbol for hver af de otte faser i livet. Her er det en genganger, der viser de ben der går på jorden. 23. Ånd Den blå port er indgangen til åndeverdenen, den anden forudsætning for menneskelivet. Her finder vi engle, alfer, nisser, guder og de afdøde i underverdenen. Elverfolket eller alferne er afdøde sjæle. De bor f.eks. i gravhøje, hvor de kan holde fest. De er usynlige i dagslys, men kan komme frem i mørke. De viser sig som små mænd eller kvinder. Ånderne er normalt usynlige, men kan ses i drømme og af åndemanere. Shamanen er udstyret med dyrerester som f.eks. knogler, klør, pels eller fjer, og med særlige sten, rasler, bjælder og tromme. Åndernes tale kan høres fra træerne eller fra metalpladen. Prøv at slå på den.

12 24. ANE-RÅDE-KENDE Her i Nord er den dybeste nat, hvor usynlige ånder opererer. Den afdødes ånd rejser rundt indtil den kan blive genfødt. Runen i midten er RÅDE, der betyder tænke eller overveje, altså åndelig aktivitet. Til venstre har vi runen ANE, der betyder fornemme eller lytte, d.v.s. Den modtagende side af RÅDE. På højre side har vi runen KENDE, der betyder vide eller kundgøre, d.v.s. Den givende side af RÅDE. 25. Undfangelse Denne portal markerer indgangen til den første fase i det observerbare menneskeliv, nemlig undfangelse og fostertilværelse. Hver af de seks observerbare faser i menneskelivet vil jeg markere med en portal med et passende billede.

13 26. GIVE-WONNE-HAGAL Her i Nordøst er Solen snart ved at så op. Den tilsvarende fase i menneskelivet er fostertilstanden, der er præget af samvær og tryghed. Runen i midten er WONNE, der på plattysk betyder behageligt samvær og her tænkes på sex. De oprindelige runenavne var oldgermanske ord, og for at finde lignende ord må man søge i flere af de nuværende germanske sprog. Til venstre har vi runen GIVE, der her skal forstås som at hengive sig, at ofre sig for at få et barn. Til højre har vi runen HAGAL, der betyder hævelse. Det skal forstås som den gravide mors mave. Symbolet fra guldhornene viser to delfiner, der leger, d.v.s. dyrker sex. 27. Fødsel Her ses min dattersøn Noah, der blev født 27. April Både sovende og vågen.

14 28. Nornerne Ifølge den nordiske mytologi fastlægger de tre norner mennesket skæbne ved fødslen. URD (d.v.s. oprindelse ) frembringer livstråden. VERDANDI (d.v.s. bliven svarerende til tysk werden ) måler trådens længde med hænderne. SKULD (d.v.s. nødvendighed ) skærer tråden over med en kniv. I oldtidens græske mytologi er der også tre skæbnegudinder med nøjagtig de samme funktioner: spinderen, måleren og klipperen med farverne henholdsvis rød, hvid og sort. 29. NØD-ISSUE-JAHRE Her i Øst står solen op. Det svarer til menneskets fødsel, hvor skæbnen fastlægges. De tre runetegn viser skæbnegudindernes funktioner. ISSUE betyder udsendelse eller afkom. Runen midten viser livets tråd. ISIS er det græske navn på en ægyptisk gudinde. Hun er livets moder

15 og frembringer alle levende væsener. Isisdyrkelsen var meget udbredt i Romerriget og havde også spredt sig til nogle germanske stammer bl.a. i Slesvig-Holsten, hvor runerne er opfundet. JAHRE d.v.s. år repræsenterer den givende kraft og betyder et langt og sorgløst liv. Nød repræsenterer den tilbageholdende kraft og betyder nødvendige begrænsninger i livet. 30. Barndom Ungdommen omfatter barndommen. Det karakteristiske i den fase er udvikling både fysisk og åndeligt. De tre eksempler henviser til de tre kræfter i denne udvikling, som også symboliseres ved de følgende tre runer. 31. EIBE-PATH-ALKE Her i Sydøst er solen på vej opad på himlen. Den tilsvarende fase i menneskelivet er barndom og ungdom. Runen i midten er PATH, der betyder rute eller sti på engelsk. Her tænkes på udvikling. Til venstre har vi runen EIBE, der betyder takstræ på tysk. Dette stedsegrønne træ vokser langsomt og symboliserer en langsom og sikker udvikling. Til højre har vi runen ALKE, der er betegnelsen på de germanske tvillingeguder. Romernes navne for de guddommelige tvillinger var Castor og Pollux. Tvillingerne var vejledere for mennesket på dets færd f.eks. på rejse. ALKE betegner således den givende kraft i udviklingen.

16 32. Aegishjalmr Båd med Aegishjalmr. Ordet Aegishjalmr findes på islandsk. Det er sammensat af aegis, der betyder afværge, og hjalmr, der betyder dække. Symbolet beskrives i gamle islandske håndskrifter. Det blev båret eller malet på kroppen for at afværge angreb. Båden symboliserer rejsen ud i livet og her vil skjoldet med aegishjalmar være et godt værn mod onde kræfter. Cirklen med otte radier symboliserer menneskelivets kredsløb og solens kredsløb i løbet af et døgn. Hver af de forlængede radier har tre grene, som repræsenterer tre universelle kræfter: selve livskraften omgivet af den afgivende kraft og den modtagende kraft. Disse tre kræfter viser sig både I mennesket og i den ydre verden. 33. Manddom Manddommen er voksenalderen eller arbejdsalderen. Det karakteristiske ved denne fase af livet er at skabe. De tre eksempler henviser til de tre kræfter i denne livsfase. De tre kræfter fremgår også af de tre runer her.

17 34. SOL-TYR-BJÆRGE I syd har solen mest energi. Den tilsvarende fase i menneskelivet er voksenalderen, hvor aktiviteten er størst. I midten har vi runen TI også kaldet TYR, der symboliserer avlekraft, aktivitet eller gerning. Germanerne dyrkede den himmelske Tyr, der blev betragtet som den kraft, der tog vare på stammen. Runetegnet viser en rejst penis, symbol på skaberkraft. Til venstre har vi runen SOL, der symboliserer energi, d.v.s. den givende side af gerningen. Til højre har vi runen BJÆRGE, der betyder samle udbytte, d.v.s. Den modtagende del af gerningen. Alle runetegn er her malet således, at den givende rune er rød, og den modtagende rune er blå. Runen i midten er den gyldne middelvej. 35. Alderdom Alderdom eller ældretilværelsen er karakteriseret ved erfaring og ledelse. I ældre tid var der respekt for den ældre. Magthaverne er ofte ældre. De fire eksempler på magthavere er her: Sokrates. Christian 4. Dronning Victoria. En Biskop.

18 36. HEST-MANE-LOV Her i Sydvest er solen på vej nedad. Den tilsvarende fase i menneskelivet er ældretilværelsen som familieoverhoved og leder. I midten har vi runen MANE, der betyder frembringe med tale. Ledelse kræver tale. Runetegnet MANU viser en stol. Til venstre har vi den givende rune HEST. Hesten symboliserer det store arbejde lederen kan have med at rejse rundt og demonstrere og forklare. Til højre har vi den modtagende rune LOV. Her består ledelsen i at optræde som dommer, når folk kommer med tvister. Runetegnet LOV viser en dommerstav. 37. Død Døden er sidste fase i livets kredsløb. Men det er også tidspunktet for overgangen til det nye liv. Her er f orskellige symboler knyttet til denne overgang. En sommerfugl. En Buddha. Ægyptisk Ank-tegn. En helgens død. Kranium. De Guddommelige Tvillinger guider den døde sjæl.

19 38. ING-DAGS-ODEL Her i Vest går Solen ned. Den tilsvarende situation i menneskelivet er døden. I midten har vi runen DAGS, der på svensk betyder tidspunkt. Runetegnet DAGS viser en sommerfugl, der symboliserer sjælen, der kan forlade legemet ved døden. Til venstre har vi den givende rune ING. Ing er germanernes navn på den ene af de guddommelige tvillinger. Han har givet navn til Anglerne og England. Ing, der også kaldes også Frej, er ung og stærk, for han dør hver aften, men bliver hurtigt genfødt hver morgen. Runetegnet ING viser en stjerne på himlen. Til højre har vi den modtagende rune ODEL, hvor runetegnet viser en stjerne, der går ned. Odel betyder arv, og henviser til den afdødes efterkommere, der viderefører hans liv. Men han bliver ikke selv genfødt. 39. Ud af livets kredsløb Gå tilbage til havedammen. Østens religioner Figurerne 40 til 53. Følg den gule rute.

20 40. Tibetanske stavelsestegn En praksis for tibetanske buddhister er at skrive ønskebønner på sten i naturen. Derved bliver ønskerne dele af den åndelige fælles verden. Her står med tibetanske bogstaver et almindeligt ofte gentaget seks stavelses-mantra: Om ma-ni pad-me hum. Ordene er sanskrit. Om betyder den talendes krop, tale og sind. Mani betyder juvel og symboliserer den buddhistiske metode. Padme betyder lotus, og symboliserer visdom. Hum betyder den rensedes krop, tale og sind. 41. Yin og Yang I den kinesiske taoisme er der to styrende kræfter i livet. Yin er den modtagende kraft og Yang er den givende kraft. Man kan også sige, at Yang er skabende eller nærende og Yin er nedbrydende eller tærende. Den ydre natur er i økologisk balance når den giver og modtager. Også menneskets indre natur er i balance når mennesket giver og modtager. Tao betyder vejen og symboliseres ved en cirkel, der er delt i Yin og Yang eller ved grænsen mellem Yin og Yang. Du kan gå på trædestenene over dammen som symboliserer Tao. Visdommen i de gamle naturreligioner er at de to kræfter viser vej gennem livet. De to kræfter kendes hos mange folk som de guddommelige Tvillinger. De kan afbildes som modstående hunde, løver, drager, slanger, fugle, søjler, stjerner, mennesker eller guder.

21 42. Buddha Buddha betyder den oplyste. Han var en vismand, der levede 600 år før Kristus og ikke en gud. Hans viden om menneskesindet er blevet bekræftet ved erfaringer gennem flere tusind år. Mantraet Om mani padme hum er en kortfattet bekræftelse af denne erfaring. 43. Pagode En pagode er den østasiatiske variant af den indiske stupa. Begge kan indeholde relikvier eller hellige skrifter. Der er ofte et antal ringe på spiret som symboliserer forskellige stadier af oplysning.

22 44. Shintoport I den gamle japanske shintoreligion er der ingen gudebilleder, men kun naturkræfter. Når man går gennem porten træder man ind i et ren verden, hvor naturens ånder råder. Portens overdel minder om en båd, og båden er gudernes transportmiddel i himmelen; såvel i oldtidens Ægypten som i den nordiske vanetro.

23 45. Ganesh Den indiske elefantgud Ganesh kan hjælpe et menneske med at udrette gerninger og få held med dem. Han er derfor den første, man ofrer til, når man skal i gang med et nyt forehavende. Ved at have tillid til Ganesh får man lykke, held og velstand. 46. Bro til visdom og medfølelse To elefanter fra Thailand viser vej over den gule bro. Broen hæver sig over det jordbundne liv. Broen går over til et helligt område, hvor de buddhistiske idealer visdom og medfølelse dyrkes. De tibetanske bedeflag der blafrer i vinden udsender ønsker om visdom og medfølelse.

24 47. Livstræ Livstræet findes som billedsymbol tidligt i bondestenalderen. Det symboliserer den livskraft, der findes i alle planter og dyr. Vi er alle en del af dette træ. I den græske mytologi findes et livstræ. Af dette træ fås udødelighedsdrikken ambrosia. Et tilsvarende livstræ findes i kristendommen. Når man spiser af livstræet i paradis opnår man evigt liv. Livstræet i den nordiske mytologi hedder Ych-drasil, der betyder saft- bærer. Ychdrasil strækker sig fra underverdenen op til himlen. Det leverer livets saft til alle levende væsener. Søjlen her viser hvordan alle mulige levende væsener stræber efter at udvikle sig videre opad. Mennesketræet er fra Afrika, men dog bemalet af mig. Det viser familien og nogle af dens forfædre. 48. Grøn Tara Én Tara er i Indien og Tibet en kvindelig frelser. Ordet Tara betyder kvindelig beskytter. Også iransktalende rytterfolk, sarmatere havde en beskyttergud kaldet Tara. Navnet er sandsynligvis kommet til Norden i vikingetiden i form af beskytterguden Thor. Den grønne Tara er moder til mange Buddhaer. Hengivelse til hende vil fjerne dæmoniske tanker og forlænger livet. 49. Labyrint Labyrinter i form af spiraler kendes lige fra stenalderen flere steder i verden. Ofte symboliserer de sjælens vanskelige vej ned i underverdenen. Her finder man livets kilde Moder Jord og får et nyt liv. Denne spiral er bygget af pil. Den drejer højre om ligesom Solens daglige bevægelse og fører ind til en buddhistisk stupa, hvor sjælen kan blive afklaret.

25 50. Stupa En stupa er en bygning, der repræsenterer buddhismens ideer. Formen kan som her vise en stiliseret Buddhafigur der sidder i skrædderstilling. Figurens hovedbeklædning er her en lotusblomst, der symboliserer oplysthed. Ordet buddha betyder oplyst og en Buddha er ikke en gud, men en vis person. Tibetanske stupaer er dekoreret med bedeflag og bedemøller. Man går rundt om stupaen med Solen og får herved indstillet sindet på kærlighed og medfølelse.

26 51. Mandala Mandala betyder essensens ringmur. Den viser et palads med indgange fra de fire verdenshjørner. Indgangene forbindes med fire farver og de fire elementer. Dragerne ved indgangene er de voldsomme kræfter i sindet: vrede, begær, misundelse og stolthed. Inde i paladset er disse kræfter transformeret til hensigtsmæssige kræfter i sindet, der personificeres ved særlige Buddhafigurer. 52. Ofring Ved at ofre noget af sig selv opnår giveren at give slip på sine bekymringer og egeninteresser. Livet får en mening og man bliver del af et større fællesskab. I tibetansk buddhisme kan man ofre rent vand, blomster, lys og røgelse, repræsenterer henholdsvis vand, jord, ild og luft. Figuren viser Chenrezig, medfølelsens ottearmede Buddha. Dalai Lama føler sig åndeligt forbundet med ham. 53. Bedeflag Gå tilbage til havedammen Diverse

27 54. Runehavens grundlæggelse (På husets vestside). I 1995 købte Dora og Finn grunden. Samme år byggede vi den første tilbygning, hvorved huset fik mere end et rum. Tidspunktet er indskrevet på fundamentet. Vi begyndte også at lave den vildtvoksende have om. Haven og huset er menneskeskabt, og det symboliseres ved indskriften af det ældre runealfabet. De 24 runer symboliserer alle aspekter af menneskelivet. Der var ikke en færdig plan for runehaven. Ideerne til indretning af runehaven er kommet i årenes løb. 55. Helleristninger (På husets vestside). I Tanum i Bohus Len findes en stor samling af helleristninger. De er ridset i glatte klippeoverflader og har sandsynligvis været malede. De repræsenterer åndelige kræfter som findes i naturen. Hjorten repræsenterer himlens lys som bevæger sig hurtigt rundt om jorden dag og nat. Hjortejagten er symbol på sjælen af den afdøde, som jagter hjorten for med den at nå frem til et nyt liv. Kvindefiguren kendetegnes ved langt hår og et hul mellem benene. Hun kan symbolisere Moder Jord, hvis kraft medvirker ved frembringelsen af alt levende.

28 56. Løbende hund (på drivhuset) Frisen på taget af drivhuset er inspireret af en af vikingetidens almindeligste dekorationer: løbende hund. Den symboliserer livets gentagelse og fornyelse. I drivhuset er der informationer om runehaven og bogsalg. 57. Afrikanske masker (På udhuset) Gudinden på en af maskerne er beskyttet af de guddommelige tvillinger i form af to hvide slanger. Batikbilledet er fremstillet i Senegal af min ven Gibbi. Også her er den kvindelige figur omgivet af to slanger. Flere masker har horn. I dyreverdenen bruges horn hovedsageligt til at imponere og skræmme med og i mindre grad som våben. Således er det også i gudeverdenen, hvor horn symboliserer guddommens styrke og skaberkraft. Afrikanske masker ses i dag som sorte. Men ligesom i andre naturreligioner var figurer oprindeligt malede. Derfor har jeg malet dem. 58. Midgårdsormen (På husets østside). Den store verdensslange ses hyppigt i de nordiske Bronzealders symbolik. På væggen her ses en gengivelse af bronzeslange fra Fårdal. Den store slange repræsenterer jorden og havbunden, der opsluger alle planter og dyr, når de dør. Derved forsvinder også menneskets hukommelsen. Dens fordøjelse giver dog materiale til nyt liv. Fårdalslangen er fundet sammen med en bronzegudindefigur, der ser ud til at kontollere slangen. Det er formentlig Livets Moder, som får slangen til at muliggøre skabelsen af nyt liv. I Vikingetiden optræder verdensslangen under navnet Midgårdsormen. Den omgiver menneskenes verden, Midgård og kan stadig opsluge de dødes jordiske rester. Men ifølge asetroen findes der udødelige åndelige væsener. Det er aseguderne i Asgård, men også afdøde menneskers ånder kan få bolig her og blive udødelige. Midgårdsormen kan ikke sluge åndelige væsner. Dog forudser Vølvens spådom et Ragnarok, en naturkatastrofe, hvor Aserne omkommer. Thor bliver dræbt af Midgårdsormens

29 gift. Den åndelige verden går til grunde herunder menneskenes kultursamfund. Der løber slanger rundt om hele huset. Hvor mange slanger er der? 59. Butik med pilefletvarer (I huset) Du kan se på eller købe flettede fuglefoderkugler, cykelkurve, bakker, paraplystativer og kurve til at bære eller til opbevaring.

De nordiske guder. Aser: Odin:

De nordiske guder. Aser: Odin: De nordiske guder. Aser: Odin: Odin er søn af Bor og Bestla. Sammen med sine brødre Vile og Ve skabte han de første mennesker Ask og Embla. Odin er gift med Frigg. Odin er den øverste Gud blandt Asene.

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Gudernes Fugledegård

Gudernes Fugledegård Gudernes Fugledegård Tag med Freja rundt på gudernes Fugledegård en aktivitet for børn og voksne Nationalmuseet Denne aktivitet er for børn i alle aldre. Mindre børn kan have brug for hjælp fra en voksen,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder.

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder. R 1 For at kunne kaste ritualer skal man have evnerne Magibruger og Ritual som står beskrevet i Regelsættet. Her er en oversigt over de ritualer man kan lære, efterfulgt af en liste med detaljerede beskrivelser

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nordisk mytologi i børnehøjde en litteraturliste Listen er udarbejdet af Køge Bibliotek

Nordisk mytologi i børnehøjde en litteraturliste Listen er udarbejdet af Køge Bibliotek Nordisk mytologi i børnehøjde en litteraturliste Listen er udarbejdet af Køge Bibliotek Letlæste bøger Nordiske guder Serie: De små fagbøger Tegninger: Christian Würgler Hansen Kampen om magten illustreret

Læs mere

Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050

Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050 Danmark på Ansgars tid Danmark i Vikingetiden ca.750 1050 1. Den europæiske sammenhæng 2. Begyndende rigsdannelse 3. De første byer 4. Den vældige ekspansion 5. Den gamle tro og den nye Europa ca. 800

Læs mere

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n Ældre bronzealder. 2000-1100 før Kristi fødsel Læsetekst for Folkeskolens 3.-6. klassetrin Solens folk Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Kvartermærker for 4. Nationale Støttebataljon

Kvartermærker for 4. Nationale Støttebataljon Kilde: 4. Nationale Støttebataljon 1 NSE - kvartermærke Motto Perpetuum Mobile Kvartermærker for 4. Nationale Støttebataljon Betydning Perpetuum mobile er latin og er navnet på en maskine, som enten kan

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Hvad er Lindholm Høje?

Hvad er Lindholm Høje? Hvad er Lindholm Høje? 1 Lindholm Høje ligger på et højde drag ved Nørresundby med udsigt ud over Limfjorden og Aalborg. Her er et stort og sjældent oldtids minde fra jernalderen og vikingetiden år 400-1100.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Forfinelse af livets eliksir - Illustration fra Den Hvide Skys Tempel i Beijing

Forfinelse af livets eliksir - Illustration fra Den Hvide Skys Tempel i Beijing Forfinelse af livets eliksir - Illustration fra Den Hvide Skys Tempel i Beijing Lars Henrik Rasmussen Qigong og hele den kinesiske traditionelle medicin er nogle meget håndgribelige værktøjer, som tager

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014

Ikoner. Ikonens historie. Anette Ploug Kunst - Maj 2014 Ikoner Det er blevet meget populært at male sine egne ikoner. Ikonen repræsenterer et spændende univers og rummer mulighed for at inddrage mange forskellige materialer og teknikker. Ikonen er dog ikke

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Illerup Ådal. - fjendens ansigt. Skolemateriale. 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM

Illerup Ådal. - fjendens ansigt. Skolemateriale. 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM Illerup Ådal - fjendens ansigt Skolemateriale udarbejdet til Moesgård Museums udstilling om offerfundet fra Illerup ådal 3.-5. klasse MOESGÅRD MUSEUM MOESGÅRD MUSEUM Indhold 1. Det store slag... 2 2. Hvad

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Buddhisme. Religionen der ikke er nogen religion. Men alligevel er en religion

Buddhisme. Religionen der ikke er nogen religion. Men alligevel er en religion Buddhisme Religionen der ikke er nogen religion Men alligevel er en religion Buddha Buddhismen har sin oprindelse i Indien omkring det 5. århundrede fvt. Ifølge buddhismen levede dengang "Den historiske

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Livets og dødens kors

Livets og dødens kors 1 Livets og dødens kors Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Livets og dødens kors Af Erik Ansvang Livets kors i Egypten blev til dødens kors i kristendommen. Der er tre sandheder, som er absolutte, og

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Bæver/Ulve-forkyndelses-aktiviteter der passer til bogen om Georg Griff

Bæver/Ulve-forkyndelses-aktiviteter der passer til bogen om Georg Griff Heltene fra den fjerne fortid for børn! Bæver/Ulve-forkyndelses-aktiviteter der passer til bogen om Georg Griff Kære bæver- og ulveleder Dette års forkyndelsesmateriale består af 2 dele; del bogen Georg

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001

DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 DEN SYVFOLDIGE FRED libretto til koncert 2001 Fred bringer jeg til Jer, mine børn, Den Syvfoldige Fred fra den Jordiske Moder og den Himmelske Fader. Fred bringer jeg til Jeres legeme, ledt på vej af Kraftens

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø. Omslag og design: LS2

LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø. Omslag og design: LS2 LS2 Glimt af lys Lene Skovsende og Tue Omø Omslag og design: LS2 Smertefri /LS Når solen varmer, så man bliver helt afslappet Når man dufter blomsterne i haven Og smager det nyplukkede frugt Imens fuglene

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough Denne Walktrough fører dig igennem højdepunkterne i Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen. Du vil dog gå glip af glæden ved at opdage tingene selv og du vil også gå glip af mange af dialogerne

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

FØNIX LIVING. mindfulness i dit hjem

FØNIX LIVING. mindfulness i dit hjem FØNIX LIVING mindfulness i dit hjem Japanske lamper OPLYSNING OG MEDITATIV ENERGI Hele den japanske kultur er gennemsyret af omhyggelighed og mindfulness, og det gælder ikke mindst de smukke japanske lamper.

Læs mere