Kræftforsøg med patienter i behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kræftforsøg med patienter i behandling"

Transkript

1 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Blære- og urinvejskræft 1205 VINSOR An Exploratory Phase I Study with Sorafenib in Addition to Vinflunine in Progressive Locally Advanced or Metastatic Transitional Cell Carcinoma of the Urothelial Tract Planselektion - blære Dagligt tilpasset strålebehandling af blærekræft: Et fase II forsøg PAGER Analyse af personlige genomiske forandringer hos patienter med blærekræft VINGEM En multicenter randomiseret fase II-undersøgelse af vinflunin/gemcitabin versus carboplatin/gemcitabin som 1. linje-behandling til patienter med metastatisk kræft udgående fra urinvejene og nedsat nyrefunktion 1501 Pembrolizumab 1 A Phase III Randomized Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) versus Paclitaxel, Docetaxel or Vinflunine in Subjects with Recurrent or Progressive Metastatic Urothelial Cancer Blærehalskirtelkræft 0916 PSA-ERECT Et randomiseret, åbent, multicenter, 2-armet fase III-forsøg med androgen deprivation +/- Taxotere til patienter med ikke-metastaserende prostatacancer og en stigende PSA Hypo-prost Fase III studie om hypofraktioneret stråleterapi til patienter med prostatacancer i intermediær risikogruppe Hypo-RT-PC 1002 MAINSAIL - Docetaxel +/- lenalidomid Et fase III-forsøg med det formål at vurdere effekten af og sikkerheden ved docetaxel og prednison med eller uden lenalidomid hos forsøgspersoner med kastrationsresistent prostatacancer. Første linje behandling PROPEL Pelvin lymfeknudebestråling med samtidigt boost til prostata for prostatakræftpatienter i høj-risikogruppe: Et fase I/II studium RADICALS Radioterapi og androgen deprivation i kombination efter prostatektomi Docetaxel - lymfødem Lymphatic function in patients treatment with docetaxel EBRT - Predictor of late radiation induced fibrosis Candidate SNPs and gene expression profiles as a predictor of late radiation induced fibrosis in patients treated with External Beam Radiation Therapy (EBRT) for prostata cancer with curative intent. Establishment of a biobank. 1

2 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Bløddelskræft - bløddelssarkom 1214 PAGIST Pazopanib in advanced gastrointestinal stromal tumors refractory to imatinib and sunitinib Brystkræft 0708 ALTTO Adjuverende lapatinib og eller trastuzumab efter kemoterapi for højrisiko, HER2-positiv brystkræft READ Randomiseret forsøg med epirubicin plus cyklofosfamid efterfulgt af docetaxel overfor docetaxel plus cyklofosfamid hos patienter med TOP2A normal tidlig brystkræft Hypo vs. normofraktioneret bestråling Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling til lymfeknude-negative brystkræftpatienter: et randomiseret fase II studium 0907 Del- vs. helbrystbestråling Delbrystbestråling versus helbrystbestråling til kvinder 60 år opereret med brystbevarende operation for tidlig brystkræft: et randomiseret fase II studium 0915 SOLE Forsøg med forlænget behandling med letrozol. Et fase III-forsøg til evaluering af virkningen af kontinuerlig letrozol versus intermitterende letrozol efter 4 til 6 år med forudgående adjuverende endokrin behandling hos postmenopausale kvinder med hormonreceptorpositiv, node-positiv brystkræft i et tidligt stadium D-CARE Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multicenter, fase III-forsøg med denosumab som adjuverende behandling til kvinder med brystcancer i et tidligt stadium med høj risiko for tilbagefald (D-CARE) XeNa Et randomiseret fase II studie med kombinationen Xeloda (capecitabin) plus Navelbine Oral (vinorelbin) dag 1 + dag 8 (hver 3. uge) versus Xeloda plus Navelbine Oral givet metronomisk, som 1. eller 2. linie kemoterapi til patienter med HER2 negativ lokal fremskreden eller metastaserende brystcancer Bolero 6 A three-arm, randomized, open label, phase II study of everolimus in combination with exemestane vs everolimus alone vs capecitabine in the treatment of postmenopausal women with estrogen receptor positive, locally advanced, recurrent, or metastatic breast cancer after recurrence or progression on prior letrozole or anastrozole 1417 Monaleesa A randomized double-blind, placebo-controlled study of LEE011 in combination with letrozole for the treatment of postmenopausal women with hormone receptor positive, HER2-negative, advanced breast cancer who received no prior therapy for advanced disease. 2

3 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 1428 Neulasta og knoglesmerter En prospektiv registrering af knoglesmerter hos brystkræftpatienter, der modtager adjuverende kemoterapi med Neulasta LiPlaCis Screening for cisplatin/liposomal cisplatin sensitivity in patients with advanced cancer 1435 DBCG HYPO II Skagen Moderately hypofractionated loco-regional adjuvant radiation therapy of early breast cancer combined with a simultaneous integrated boost in patients with an indication for boost: DBCG HYPO II, a randomised clinically controlled trial Bugspytkirtelkræft 1213 FOLFIRINOX Forsøg med kemoterapi til patienter med non-resektabel lokalavanceret pancreascancer, samt tillæg af kemoradioterapi til patienter med borderline resektabel pancreascancer. Endetarmskræft 1506 ReRad-I External beam radiotherapy for pelvic recurrences in rectal cancer patients previously treated with radiotherapy Flere diagnoser 1306 Funktionel behandlingsplan ved stereotaksi Funktionel behandlingsplan med 18FDGal PET/CT ved stereotaktisk strålebehandling for levermetastaser. Ph.d.-projekt Effekten af emotionsreguleringsterapi Pårørendes psykiske og fysiske helbred: Et randomiseret kontrolleret forsøg af effekten af emotionsreguleringsterapi. GIST (sarkom) 0512 Adjuverende Glivec vs. observation ved GIST Lokaliserede, komplet resecerede, gastrointestinale stromale tumorer (GIST) med middel og høj risiko, som har ekspression på KIT receptor: En kontrolleret randomiseret undersøgelse af adjuverende Imatinib mesylat (Glivec) versus ingen yderligere behandling efter komplet kirurgi (EORTC 62024). Hoved-halskræft 0617 DAHANCA 20 Lindrende strålebehandling for hoved-halskræft (DAHANCA 20) PET-scan m. FAZA til hoved-hals ptt. i str.beh. Den prognostiske værdi af 18F-FAZA Positron Emissions Tomografi hos patienter med hoved-hals karcinom efter primær strålebehandling (DAHANCA 24) 3

4 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 4005 DAHANCA 31 - styrketræning Styrketræning hos hovedhalskræftpatienter under konkommitant kemoradioterapi (DAHANCA 31) Knoglekræft - osteosarkom 0419 Forsteo - Osteosarkom Europæisk kontrolundersøgelse af osteosarkom i Danmark EURAMOS 1 En randomiseret undersøgelse af den europæiske amerikanske osteosarkomgruppe: Med henblik på at optimere behandlingsstrategier for patienter med resecerbart osteosarkom baseret på histologisk respons overfor præoperativ kemoterapi EURELOS EURELOS EUropean RELapsed OsteSarcoma Registry Lungekræft 1101 EGF-receptorer - cancerdiagnose og erlotinib Kan ekspressionen af EGF-receptorerne identificere tilstedeværelsen af cancer og forudsige effekten af erlotinib? 1202 Erlotinib-PET Kan PET-skanning bruges til at forudsige effekten af et nyt farmaka hos patienter med lungekræft? 1222 HILUS - stereotaksi A phase II study of SBRT in patients with centrally located tumours 1405 Visicoil ved lungekræft Anvendelse af Visicoil markører til bestemmelse af tumor- og lymfeknude bevægelse hos patienter med lungekræft under strålebehandling NARLAL II Novel Approach to Radiotherapy in Locally Advanced Lung cancer. Heterogeneous FDGguided dose escalation with concomitant Navelbine 4004 Variation i cirkulerende biomarkører Er der variation i mængden af cirkulerende biomarkører i blodet hos patienter med lungecancer? Kaldenavnet er Variation Lungekræft - ikke-småcellet 0809 Mutationsprojekt ifm.tarcevabehandling af NSCLC Kan mutationer i EGF receptorgenet forudsige effekten af erlotinib behandling hos patienter med ikke-småcellet lungecancer? Delmål 1: et historisk retrospektivt studie. Delmål 2b: et prospektivt studie. 4

5 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 0913 TARLAL Konkomittant Tarceva og strålebehandling til patienter med lokal-regional avanceret ikkesmåcellet lungekræft. Et fase II forsøg SPECT ved lungecancer SPECTS rolle i planlægning af strålebehandling og vurdering af effekter i lungevæv hos patienter med ikke-småcellet lungekræft 1212 Biomarkører Avastin Kan cirkulerende biomarkører forudsige effekten af kemoterapi i kombination med Avastin? 1412 EARL Tidlig pallierende pulmonal strålebehandling hos patienter med stadie IIIB/IV NSCLC EGFR-mutation ved lungekræft (NSCLC) Brug af ny blodprøve til identificering af respons blandt patienter med lungecancer på targeteret behandling. Evaluering i dansk multicenter studie Blood biomarkers The use of blood biomarkers as predictive assay to tumour response and normal tissue damage following radiotherapy of patients with non-small cell lung cancer PET during Radiotherapy PET during Radiotherapy Mavesækkræft 1005 CRITICS Indledende kemoterapi med epirubicin, capecitabin og cisplatin efterfulgt af operation. Herefter kemo-stråleterapi eller kemoterapi alene. Til patienter med kræft i mavemund og mavesæk. Modermærkekræft 1122 Ipilimumab 3 vs 10 mg A randomized double blind phase III study of ipilimumab administered at 3 mg/kg vs at 10 mg/kg in subjects with previously treated or untreated unresectable or metastatic melanoma 1210 MEK/BRAF A phase III, randomised, open-label study comparing the combination of the BRAF inhibitor, dabrafenib and the MEK inhibitor, trametinib to the BRAF inhibitor vemurafenib in subjects with unresectable (stage IIIc) or metastatic (stage IV). BRAF V600E/K mutation positive cutaneous melanoma 1226 PD-1 melanom 3. linje A Randomized, Open-Label Phase 3 Trial of BMS versus Investigator's Choice in Advanced (Unresectable or Metastatic) Melanoma Patients Progressing Post Anti- CTLA-4 Therapy 5

6 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 1304 PD1/ipi 1. linje A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Nivolumab Monotherapy or Nivolumab Combined with Ipilimumab Versus Ipilimumab Monotherapy in Subjects with Previously Untreated Unresectable or Metastatic Melanoma 1414 Ipilimumab Retrospektiv An observational study to evaluate the effectiveness and safety of ipilimumab, administered during the european expanded access programme in pretreated patients with advanced (unresectable or metastatic) melanoma Neuroendokrin 1215 The Nordic NEC prospective registry Prospective registration of patients with neuroendocrine carcinoma from the gastrointestinal tract SEQTOR Randomized open label study to compare the efficacy and safety of everolimus followed by chemotherapy with STZ-5FU upon progression or the reverse sequence, chemotherapy with STZ-5FU followed by everolimus upon progression, in advanced progressive pnets Nyrekræft 0909 DARENCA1 - Immunterapi og bevacizumab Et randomiseret fase II forsøg med IL-2/IFN-α plus bevacizumab versus IL-2/IFN-α ved metastaserende renalcellecarcinom (mrcc) - Darenca TKI nyre: Translationelt studie ved angiogenesehæmmer-behandling af nyrecancer Undersøgelse af blod, vævsprøver og dynamiske skanninger for at vurdere effekten af behandlingen for udbredt nyrekræft 1211 PD-1 antistof A Randomized,Open-label, Phase 3 study of BMS vs. Everolimus in Subjects with Advanced or Metastatic Clesr-Cell Renal Celle Carcinoma Who Have Received Prior Anti- Angiogenic Therapy METEOR Et fase III, randomiseret, kontrolleret, studie af cabozantinib (XL184) vs everolimushos patienter med metastatisk renalcellecarcinom som er progredieret efter tidligere VEGFR tyrosinkinasehæmmer behandling 1415 NIS A Phase 3, Randomized, Open-Label Study of Nivolumab Combined with Ipilimumab Versus Sunitinib Monotherapy in Subjects with Previously Untreated, Advanced or Metastatic Renal Cell Carcinoma. 6

7 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Primær hjernesvulst - glioblastom 1406 ALECSAT An Open-labelled, Randomized Phase II Multicentre Study to Investigate Efficacy of Autologous Lymphoid Effector Cells Specific Against Tumour-Cells (ALECSAT) in Patients with Glioblastoma Multiforme Measured as Progression Free Survival Compared to Avastin/Irinotecan Nivo vs beva glioblastom A Randomized Phase 3 Open Label Study of Nivolumab versus Bevacizumab and a Safety Study of Nivolumab or Nivolumab in Combination with Ipilimumab in Adult Subjects with Recurrent Glioblastoma. (Fase IIB åben randomiseret multicenter studie mellem nivolumab versus bevacizumab og nivolumab i kombination med ipilimumab versus bevacizumab til patienter med første recidiv af glioblastom. randomisering 1:1:1, primært endepunkt overall survival.) Tyk- og endetarmskræft 1118 SCOT SCOT - Short Course Oncology Therapy - A Study of Adjuvant Chemotherapy in Colorectal Cancer 1407 Cancerspecifikke mutationer ved regorafenib-behandling Den kliniske værdi af cancerspecifikke mutationer i væv og cellefrit DNA i plasma ved behandling med regorafinib til colorectalcancer M-CNAPS 1 Observationelt biomarkørstudie til undersøgelse af cellefrit DNA ved metastatisk kolorektalcancer, hvor der planlægges potentiel kurativ lokalbehandling af metastaser (M- CNAPS 1). Tyktarmskræft 1117 FOxTROT Fluoropyrimidine, Oxaliplatin & Targeted Receptor pre-operative Therapy for colon cancer. A randomised trial assessing whether preoperative chemotherapy and/or an anti- EGFR monoclonal antibody improve outcome in high-risk operable colon cancer OPTIPAL-I Optimal palliation strategy for metastatic colorectal cancer. Translational research study investigating circulating tumor DNA for future treatment decisions. Underlivskræft - livmoder 1013 ENGOT Et fase III forsøg med postoperativ kemoterapi eller ingen behandling for mellem- eller højrisikopatienter, stadie I-II endometriecancer med negative lymfeknuder Underlivskræft - livmoderhals 0814 Embrace Et europæisk studie til MRI-vejledt brakyterapi ved lokalavanceret cervixcancer. 7

8 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 1302 EMBRACE VAG Vaginal morbidity and sexual dysfunction after definitive radiotherapy for cervical cancer: A prospective longitudinal study of underlying factors and mechanisms (EMBRACE Vaginal Morbidity Study). Underlivskræft - æggestok 1204 DESKTOP A randomized multicenter study to compare the efficacy of additional tumor debulking surgery versus chemotherapy alone for recurrent platinium-sensitive ovarian cancer. Øvre GI 1515 RAINFALL A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study of Capecitabine and Cisplatin With or Without Ramucirumab as First-line Therapy in Patients With Metastatic Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma 8

9 Analkræft 5015 CILF: cisplatin, ifosfamid,folininsyre og fluoruracil, neoadjuvant forud for strålebehandling Paclitaxel og capecitabine som 2. linie behandling til analkræft CILF: cisplatin, ifosfamid, folininsyre, og fluoruracil ved avanceret analkræft Konkomitant strålebehandling og cisplatin til analkræft Blære- og urinvejskræft 5080 Gemcitabin (Gemzar) ved lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje med nedsat nyrefunktion (GFR < 50 ml/min) Methotrexat, vinblastin, doxorubicin og cisplatin til lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje. 2. linjebehandling, GC-refraktær og i upåvirket AT Gemcitabin og cisplatin ved lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje Gemcitabin og cisplatin til lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje med nedsat nyrefunktion (GFR over/lig med 50 ml/min. men under/lig med 60 ml/min.) 5216 MVACarbo: methotrexat, vinblastin, doxorubicin og carboplatin til kræft i blære og urinveje, 2. linjebehandling til lokalt fremskreden og/eller metastaserende sygdom. GCrefraktær og i upåvirket AT Vinflunin til kræft i blære og urinveje som 2. linje ved metastatisk sygdom, perfomance status GC - gemcitabin og cisplatin. Neoadjuverende kemoterapi ved lokaliseret sygdom (T2- T4a, Nx, M0) 5254 Gemcitabin og carboplatin ved lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje med nedsat nyrefunktion (GFR < 50 ml/min) 9

10 5257 GC - gemcitabin og cisplatin. Neoadjuverende kemoterapi ved lokaliseret sygdom (T2- T4a, Nx, M0) og tiltagende dårlig nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) Blærehalskirtelkræft 5117 Docetaxel til blærehalskirtelkræft Cabazitaxel til prostatacancer 2. linje efter docetaxel Bløddelskræft - bløddelssarkom 5058 Doxorubicin (Adriamycin ) til bløddelssarkom ved metastatisk sygdom, 1. linje behandling Ifosfamid til bløddelssarkom - 3 g/m2 som 4 timers infusion dag Docetaxel og gemcitabin til bløddelssarkom Trabectedin til bløddelssarkom Liposomalt doxorubicin, PLD, (Caelyx) til patienter med bløddelssarkom, der ikke tåler alm. doxorubicin Doxorubicin og ifosfamid til bløddelskræft Paclitaxel ved metastatisk bløddelssarkom Bløddelskræft - neuroblastom 5244 VECCC - Vincristin, Etoposide, Carboplatin, Cisplatin, og Cyclophosphamid til neuroblastom Topotecan, vinkristin, og doxorubicin til metastatisk kemoresistent neuroblastom. Bløddelskræft - rabdomyosarkom 5056 Ifosfamid, vinkristin, actinomycin D til rabdomyosarkom Carboplatin, epirubicin, vinkristin og etoposid ved recidiv. 10

11 5243 VIDA: vincristin, actinomycin-d, ifosfamid og doxorubicin til metastatisk rhabdomyosarkom Cyclofosfamid p.o og vinorelbin i.v. til metastatisk rhabdomyosarkom. Brystkræft 5030 Epirubicin til patienter med fremskreden brystkræft Vinorelbin, 3. liniebehandling ved recidiv brystkræft Docetaxel til brystkræft Capecitabin (Xeloda), 3. liniebehandling ved recidiv brystkræft Trastuzumab i.v., 3 uger, til brystkræft Fulvestrant, som behandling af dissemineret brystkræft, østrogenreceptor-positiv Adjuverende epirubicin, cyklofosfamid, docetaxel og antihormonbehandling til brystkræft Adjuverende epirubicin, cyklofosfamid og docetaxel Adjuverende letrozol (Femar) til brystkræft 5148 Lapatinib og capecitabin til metastatisk brystkræft Vinorelbin p.o. til metastatisk brystkræft serier epirubicin + cyclophosphamid efterfulgt af 4 serier docetaxel til inoperabel/lokal fremskreden sygdom Tamoxifen, antihormonel behandling til præmenopausale kvinder med østrogen-positiv brystkræft Ugentlig paclitaxel til behandling af metastatisk brystkræft. 11

12 5187 Hormonel behandling med aromatasehæmmere (letrozol, exemestan og anastrozol) til patienter med brystkræft Docetaxel til brystkræft, 6 serier til inoperabel/lokal fremskreden sygdom ved manglende respons på EC (5160) Adjuverende cyclofosfamid og docetaxel til brystkræftpatienter med kontraindikation mod antracyklin Adjuverende cyclofosfamid til brug under strålebehandling af uradikalt opererede brystkræftpatienter Adjuverende epirubicin og cyclofosfamid til brystkræftpatienter med kontraindikation mod docetaxel Gemcitabin til metastatisk brystkræft Eribulin til metastatisk brystkræft 5289 Trastuzumab, subkutan injektion, 3 uger, brystkræft 5290 Capecitabin, trastuzumab subkutan inj. hver 3. uge til brystkræft 5292 Pertuzumab, vinorelbin p.o., trastuzumab s.c. til metastatisk brystkræft 5293 Docetaxel og trastuzumab s.c. injekton til metastatisk brystkræft 5294 Gemcitabin og trastuzumab s.c injektion til metastatisk brystkræft Ugentlig paclitaxel og trastuzumab s.c til metastatisk brystkræft 5296 Vinorelbin p.o. og trastuzumab s.c til metastatisk brystkræft Vinorelbin i.v., trastuzumab s.c. og pertuzumab til brystkræft 12

13 5298 Vinorelbin i.v. og trastuzumab s.c. som 1. linje recidivbehandling 5299 Epirubicin og cyclophosphamid efterfulgt af docetaxel og trastuzumab s.c til inoperabel/lokalt fremskreden brystkræft Docetaxel og trastuzumab s.c til inoperabel/lokal fremskreden sygdom, 6 serier ved manglende respons på EC (5208) Adjuverende epirubicin, cyklofosfamid, docetaxel, trastuzumab og antihormonel behandling 5303 Adjuverende epirubicin, cyklofosfamid, docetaxel og trastuzumab s.c Adjuverende trastuzumab til brystkræft Trastuzumabemtansin (T-DM1), 2. linje-behandling til patienter med metastaserende brystkræft, som er HER2-positive 5316 Epirubicin og cyclophosphamid efterfulgt af docetaxel til lokal fremskredet brystkræft m.h.p downsizing 5319 EC/doc/trast neoadjuverende kemoterapi med henblik på downstaging 5326 Epirubicin, cyclophosphamid efterfulgt af docetaxel, trastuzumab s.c og pertuzumab 5327 Docetaxel, trastuzumab s.c. og pertuzumab til brystkræft 5328 Eribulin i.v. og trastuzumab s.c. til brystkræft, metastatisk sygdom Bugspytkirtelkræft 5109 Gemcitabin i.v. til bugspytkirtelkræft, palliativ behandling 5149 Gemcitabin i.v. til bugspytkirtelkræft, adjuverende behandling FOLFIRINOX (irinotecan i.v., fluoruracil i.v. og oxaliplatin i.v.) til bugspytkirtelkræft, adenokarcinom. 13

14 5317 Gemcitabin i.v. og nab-paclitaxel i.v. til bugspytkirtelkræft, ioperabel sygdom Ekstrapulmonalt småcellet karcinom 5189 Carboplatin og etoposid i.v. 120 mg/m2 til ekstrapulmonalt småcellet karcinom Carboplatin og etoposid p.o. 200 mg/m2 til ekstrapulmonalt småcellet karcinom Cisplatin og etoposid i.v. 120 mg/m2 og konkomitant strålebehandling til ekstrapulmonalt småcellet karcinom, kurativt intenderet Cisplatin og etoposid p.o. 200 mg/m2 til ekstrapulmonalt småcellet karcinom Cisplatin og etoposid i.v. 120 mg/m2 til ekstrapulmonalt småcellet karcinom Topotecan til dissemineret småcellet karcinom, uanset placering af karcinom. Endetarmskræft 5281 Strålebehandling og capecitacin. Neoadjuverende behandling til endetarmskræft. Ewing/Rabdomyosarkom 5074 Vinkristin, ifosfamid, doxorubicin, etoposid (VIDE) til Ewings sarkom Vinkristin, actinomycin, ifosfamid (VAI) til Ewings sarkom og rabdomyosarkom Vincristin, actinomycin D og cyclophosphamid til bløddelskræft, Ewing og rabdomyosarkom. Ewings-sarkom - knogle- og bløddelskræft 5089 Carboplatin og etoposid p.o. ved recidiv Ewings sarkom Topotecan og cyclofosfamid til EWING-sarkom ved recidiv Vincristin, cyclophosphamid, doxorubicin og etoposid præoperativt til Ewing-ptt. der ikke tåler ifosfamid. 14

15 5219 Vincristin, ifosfamid, liposomalt doxorubicin (Caelyx) og etoposid til patienter med Ewingsarkom der ikke kan tåle alm. doxorubicin Irinotecan og temozolomid til recidiv af Ewing-sarkom. Flere diagnoser 5322 Medroxyprogesteronacetat (Provera) ved livmoderkræft og sarkom Fælles/Andet 5112 Dexrazoxan (Savene) ved ekstravasation af antracyklin. Galdevejskræft 5305 Cisplatin i.v. og gemcitabin i.v. til galdevejskræft, lokalt fremskreden/metastatisk sygdom GIST (sarkom) 5081 Imatinib (Glivec) 400 mg til GIST, lokalt fremskreden og/eller metastaserende, 1. linje behandling 5125 Sunitinib (Sutent) til GIST Imatinib 800 mg til lokalt fremskreden og/eller metastaserende GIST. 1. linje behandling (efter progression) Adjuverende imatinib 400 mg Hoved-halskræft 5113 Paclitaxel (Taxol) og capecitabine (Xeloda) til hoved-halskræft Carboplatin og vinorelbin p.o. til dissemineret hoved-halskræft Cisplatin og doxorubicin til Anaplastisk Thyroidea Carcinom (ATC), locoregionær sygdom, performance status 0-1, < 50 år Fluoruracil, cisplatin, og docetaxel som neoadjuverende behandling af hovedhalskarcinom. 15

16 5201 Carboplatin i.v. og vinorelbin i.v. til dissemineret hoved-hals-kræft: 1. linje kemoterapi til patienter med adenokarcinom 2. linje til patienter med planocellulært karcinom 5234 Strålebehandling og konkomitant ugentligt cisplatin til cancer i hoved-halsområdet Panitumumab, cisplatin og fluoruracil til planocellulært karcinom, hoved-hals-kræft, metastatisk sygdom 5268 Cetuximab, cisplatin og fluoruracil til planocellulært carcinom, Hoved-halskræft, metastatisk sygdom Hudkræft 5275 Capecetabin og paclitaxel ved metastatisk sygdom, planocellulær hudkræft Knoglekræft - osteosarkom 5055 Ifosfamid og etoposid til osteosarkom ved recidiv Doxorubicin og cisplatin til behandling af osteosarkom Methotrexat, doxorubicin og cisplatin til osteosarkom MAPIE, til pt. der progredierer på MAP (Methotrexat/doxorubicin/cisplatin/ifosfamid/etoposid) 5147 Methotrexat, ifosfamid og etoposid ved residivt osteosarkom Docetaxel og gemcitabin til osteosarkom Leverkræft 5195 Sorafenib p.o. til leverkræft. Lungehindekræft 5314 Cisplatin og pemetrexed til mesoteliom. Neoadjuverende, in-operabel, lokalt avanceret og metastatisk sygdom. 16

17 5323 Carboplatin og pemetrexed til lungehindekræft (cisplatin- uegnede) Lungekræft - ikke-småcellet 5045 Carboplatin og vinorelbin i.v. til inoperabel, ikke-småcellet lungekræft, stadie IV + IIIB med malignt pleuraexudat (når peroral vinorelbin ikke kan anvendes) Docetaxel som 2. linjebehandling til ikke-småcellet lungekræft Adjuverende intravenøs behandling med cisplatin og vinorelbin til ikke-småcellet lungekræft Pemetrexed til NSCLC, 3. linje 5127 Carboplatin og peroral vinorelbin til inoperabel ikke-småcellet lungekræft i stadie IV + IIIb med malignt pleuraeksudat Cisplatin i.v. og vinorelbin p.o. som adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft. Er 1. valg som adjuverende, kan konverteres til KFE-5106, hvis bivirkninger Erlotinib (Tarceva) til ikke-småcellet lungekræft - indeholder 2 optionelle sideprojekter: KFE-0809 Mutationsprojekt KFE-1101 EGF-receptorer 5182 Cisplatin, vinorelbin p.o. og torakal bestråling til ikke-småcellet, lokalt avanceret lungekræft (T1-T4, N0-N3, M0) og PS Gy/30-33 frak, 5 ugl. med start ved 2. kemoserie med kurativt sigte Carboplatin i.v., vinorelbin p.o. og bevacizumab i.v. til ikke-småcellet lungekræft (adenokarcinom). 1. linje behandling Carboplatin i.v., vinorelbin p.o. og torakal strålebehandling med kurativt sigte til lungekræft, ikke småcellet. Lokalavanceret (T1-T4, N0-N3, Mo) og performance Crizotinib til lungekræft- ikke småcellet med EML4-ALK mutation, metastatisk sygdom, 2. linje 17

18 Lungekræft - småcellet 5169 Topotecan p.o. ved småcellet lungekræft. Til recidiv-patienter der ikke kan reinduceres med carboplatin/etoposid Cisplatin, etoposid (VP16) + thorakal strålebehandling + PCI ved begrænset sygdom og PS 0 og alder <= 65 år Carboplatin, etoposid, thorakal strålebehandling og PCI til småcellet lungekræft ved begrænset sygdom og PS 0-2 (Cisplatin-uegnede) Carboplatin, etoposid p.o. og PCI til udvidet småcellet lungekræft. 1. linje palliativ behandling Carboplatin og etoposid p.o. - reinduktion ved småcellet lungekræft 5283 Adjuverende behandling med 4 serier carboplatin og etoposid p.o. samt PCI ved småcellet lungekræft 5301 Carboplatin, etoposid p.o, thorakal strålebehandling og PCI til småcellet lungekræft ved begrænset sygdom og PS 0-2 (Cisplatin-uegnede). Mavesækkræft 5118 Capecitabin p.o. og oxaliplatin i.v. til mavesækkræft og mavemundskræft, metastatisk sygdom 5159 Cisplatin i.v., epirubicin i.v. og capecitabin p.o. til mavesækkræft og mavemundskræft, perioperativ behandling 5181 Epirubicin i.v., oxaliplatin i.v. og capecitabin p.o. til mavesækkræft og mavemundskræft, inoperabel/metastatisk behandling 5194 Capecitabin p.o., cisplatin i.v. og strålebehandling til operabel mavesækkræft og mavemundskræft, postoperativ behandling 5203 Epirubicin i.v., oxaliplatin i.v. og capecitabin i.v. til mavesækkræft og mavemundskræft, perioperativ behandling 18

19 5235 Capecitabin p.o., oxaliplatin i.v. og trastuzumab i.v. til HER2-positive med mavesækkræft eller mavemundskræft, metastatisk/inoperabel sygdom Modermærkekræft 5120 Interleukin-2 + Interferon-alfa som PEG-Introna til metastatisk modermærkekræft 5177 Temozolomid til modermærkekræft med hjernemetastaser 5248 Ipilimumab til metastatisk modermærkekræft 5258 Vemurafenib til metastatisk modermærkekræft 5265 Adjuverende Interferon Supplerende medicinsk behandling efter operation for modermærkekræft 5306 Dabrafenib til metastatisk modermærkekræft Neuroendokrin 5232 Cisplatin iv. og etoposid p.o. til inoperabel neuroendokrinkræft af lavt differentieret type med udgangspunkt i mavetarmkanalen eller ukendt primærtumor Everolimus p.o. til neuroendokrin tumorer 5276 Sunitinib p.o. til inoperabel, ikke-anaplastisk neuroendokrin tumor udgående fra bugspytkirtlen 5279 Carboplatin i.v. og etoposid i.v. til højmalignt neuroendokrin karcinom i lunge, adjuverende behandling 5325 Carboplatin i.v., etoposid p.o. og neulasta s.c. til højmalignt neuroendokrinkarcinom i lunge Nyrekræft 5048 Interleukin 2 og interferon α-2b (IntronA) ved lokalt fremskreden og/eller metastatisk nyrekræft. 19

20 5163 Sunitinib til nyrekræft 5164 Sorafenib til nyrekræft 5204 Temsirolimus til nyrekræft. Ved clearcelle, dårlig prognosegruppe og non-clearcelle histologi Everolimus til nyrekræft 5239 Pazopanib til nyrekræft 5309 Axitinib til nyrekræft Peniskræft 5199 Fluoruracil, cisplatin og docetaxel til inoperabel/metastatisk peniskræft Cisplatin og strålebehandlling til inoperabel, regionalt metastaserende peniskræft Paclitaxel, ifosfamid og cisplatin som 1. linje-behandling til peniskræft Peniskræft/planocellulært karcinom i urinveje 5217 Capecitabin og paclitaxel til peniskræft og planocellulære carcinomer i urinveje. Peritoneal karcinose 5121 Mitomycin C i.v. til peritoneal karcinose Primær hjernesvulst 5000 Procarbazin, vinkristin og lomustin 5070 temozolomid p.o. til primær hjernetumor 5110 Stråler og temozolomid p.o. til glioblastom 5142 Cisplatin, lomustin (CCNU) og vinkristin til primær hjernetumor. 20

21 Primær hjernesvulst - gliom 5188 Irinotecan og bevacizumab til gliomer ved recidiv efter temozolomid, 2. linje behandling 5329 Bevacizumab og lomustin til primær hjernesvulst (gliom) Primær hjernesvulst - oligodendrogliom 5286 Procarbazin, vincristin og lomustin til diffust oligodendrogliom, anaplastisk oligodendrogliom og oligo-astrocytom Pseudomyxoma peritonei 5073 Fluoruracil og calciumfolinat til pseudomyxoma peritonei. Spiserørskræft 5090 Fluoruracil i.v., cisplatin i.v. og strålebehandling til inoperabel, spiserørskræft og mavemundskræft 5166 Fluoruracil i.v., cisplatin i.v. og strålebehandling til operabel spiserørskræf, præoperativ behandling 5274 Carboplatin i.v., paclitaxel i.v. og strålebehandling til spiserørskræft, præoperativ behandling 5310 Capecitabin p.o. og oxaliplatin i.v. til spiserørskræft Testikelkræft/germinalcellekræft BEP over 5 dage (cisplatin, etoposid og bleomycin) til testikelkræft - Germinalcelletumor med intermediær/dårlig prognose BEP over 3 dage (cisplatin, etoposid og bleomycin) til testikelkræft - Germinalcelletumor i god prognosegruppe GCT - gemcitabin (Gemzar), cisplatin og paclitaxel (Taxol) ved testikelkræft, 2. linje kemoterapi Cisplatin og etoposid (til ptt. ældre end eller lig med 45 år, eller kontraindikation for bleomycin). 21

Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer.

Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer. DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer. Udarbejdet af DAHANCA s recidivgruppe 2010 Baggrund

Læs mere

DBCG DBCG 07-REAL. DBCG (Sponsor) Protokol nr. Godkendelse Forretningsudvalg DBCG 07-REAL 19.06.2006 Medicinsk udvalg 27.11.2006

DBCG DBCG 07-REAL. DBCG (Sponsor) Protokol nr. Godkendelse Forretningsudvalg DBCG 07-REAL 19.06.2006 Medicinsk udvalg 27.11.2006 DBCG Danish Breast Cancer Cooperative Group DBCG (Sponsor) Protokol nr. Godkendelse Forretningsudvalg DBCG 07-REAL 19.06.2006 Medicinsk udvalg 27.11.2006 Godkendelser J.nr. Dato Etisk komite H-C-2008-129

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer

DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer The Danish Head and Neck Cancer Study Group November 2002

Læs mere

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk

DAHANCA 16. Denne protokol og de til den hørende dokumenter kan findes på DAHANCA hjemmesiden: www.dahanca.dk DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 16 Planlagt postirradiatorisk halsdissektion vs. salvage halsdissektion hos patienter med N2/N3 planocellulært hoved/hals karcinom behandlet med primær

Læs mere

Årsrapport 2008...1 Mission...2 Organisation...3 Aktiviteter...5 Netværk...11 Bilag 1...13

Årsrapport 2008...1 Mission...2 Organisation...3 Aktiviteter...5 Netværk...11 Bilag 1...13 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008...1 Mission...2 Organisation...3 Organisatorisk tilknytning...3 Styregruppe...3 Lokaler...3 Personale...4 Finansiering...4 Aktiviteter...5 Monitorering...5 Konsulentydelser...7

Læs mere

DBCG READ TOP2A - DBCG 07-READ

DBCG READ TOP2A - DBCG 07-READ DBCG Danish Breast Cancer Cooperative Group DBCG (Sponsor) Navn Godkendelse Medicinsk udvalg DBCG 07-READ 19.06.2006 Patologiudvalg 24.01.2007 Forretningsudvalg 28.11.2005 Godkendelser Etisk komite H-D-2008-009

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 10

DMG-Nyhedsbrev nr. 10 November 2011 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R E-mail: lars.bastholt@ouh.regionsyddanmark.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 10 DMG-2011 Nordisk møde Patologi Kirurgi

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

Sygdomslære - Onkologi 2. semester. Karakteriske forhold ved kræftsygdomme. Spredning. Tumorer (svulster) Udvikling af kræft. Udviklingen af kræft

Sygdomslære - Onkologi 2. semester. Karakteriske forhold ved kræftsygdomme. Spredning. Tumorer (svulster) Udvikling af kræft. Udviklingen af kræft Sygdomslære - Onkologi 2. semester Karakteriske forhold ved kræftsygdomme 12 lektioner Tumorer (svulster) Kan opstå i næsten alle væv evt. flere forskellige typer i samme væv. Malign (ondartet): Spredning:

Læs mere

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme

Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme CA NC ER OG V ENØ S TR OMBOEMBOLISME BEHAND LINGSV EJLED NING 2009 N R. 1 Behandlingsvejledning Cancer og venøs tromboembolisme Denne behandlingsvejledning er den første der specifikt adresserer spørgsmålet

Læs mere

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012

Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 DMCG.dk Benchmarking Consortium DMCG.dk Benchmarking Consortium Rapport om canceroverlevelse i Danmark 1995-2012 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Breast Cancer Cooperative Group

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe

Dansk Neuro Onkologisk Gruppe Dansk Neuro Onkologisk Gruppe Retningslinjer for behandling af intrakranielle gliomer hos voksne www.dnog.dk Indholdsfortegnelse 1 Arbejdsgruppe... 5 2 Indledning... 6 2.1 Hyppighed... 6 2.2 Årsag... 7

Læs mere

Cytotoksicitet og genetiske forandringer i kastrationsresistent human prostatacancer ved behandling med højdosis vitamin C infusioner

Cytotoksicitet og genetiske forandringer i kastrationsresistent human prostatacancer ved behandling med højdosis vitamin C infusioner Cytotoksicitet og genetiske forandringer i kastrationsresistent human prostatacancer ved behandling med højdosis vitamin C infusioner - et klinisk fase II studie Cytotoksicitet og genetiske forandringer

Læs mere

Fase III studie om hypofraktioneret stråleterapi til patienter med prostatacancer i intermediær risikogruppe Hypo-RT-PC

Fase III studie om hypofraktioneret stråleterapi til patienter med prostatacancer i intermediær risikogruppe Hypo-RT-PC Fase III studie om hypofraktioneret stråleterapi til patienter med prostatacancer i intermediær risikogruppe Hypo-RT-PC Version 4.0 (engelsk version10. jan 2009; dansk oversættelse 20. oktober 2009) Studiekoordinatorer

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer

Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer Retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer Danish Colorectal Cancer Group www.dccg.dk 4. udgave 2009 1 Redaktør Steffen Bülow Redaktionsgruppe Steffen Bülow Eva Fallentin Per Gandrup

Læs mere

Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler. Hvad donation eller tilskud ydes til

Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler. Hvad donation eller tilskud ydes til Lifs medlemsvirksomheders donationer og tilskud til hospitaler 2012 Indberettende virksomhed Overskrift på donation eller tilskud Navn(e) på hospital og/eller afdeling(er) Hvad donation eller tilskud ydes

Læs mere

Udviklingen i brugen af kemo-terapi. Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003

Udviklingen i brugen af kemo-terapi. Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003 Udviklingen i brugen af kemo-terapi Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003 0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 0 1. BAGGRUND... 2 1.1 KEMOTERAPEUTISKE

Læs mere

DAHANCA 25B CIRRO IP010309. Anmeldt til: Videnskabsetisk Komité for Region Midtjylland (godkendt anm.nr: 30104) Datatilsynet (jour.nr.

DAHANCA 25B CIRRO IP010309. Anmeldt til: Videnskabsetisk Komité for Region Midtjylland (godkendt anm.nr: 30104) Datatilsynet (jour.nr. DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 25B CIRRO IP010309 Styrketræning som intervention til genopbygning af muskelmasse efter strålebehandling for hoved-hals cancer Anmeldt til: Videnskabsetisk

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

Den Lille Onkolog Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital Januar 2003 8. rev. udgave

Den Lille Onkolog Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital Januar 2003 8. rev. udgave Den Lille Onkolog Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital Januar 2003 8. rev. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD, 8. udgave, Januar 2003... 4 2. ONKOLOGISKE GRUNDBEGREBER... 5 2.1 Tumorbiologi

Læs mere

DAHANCA 25A CIRRO IP010309

DAHANCA 25A CIRRO IP010309 DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 25A CIRRO IP010309 Styrketræning kombineret med kosttilskud som intervention til genopbygning af muskelmasse efter strålebehandling for hoved hals cancer

Læs mere

Introduktion til DNKK

Introduktion til DNKK Baggrund og metode Den Nationale Kliniske Kræftdatabase 31. august 2012 Dokumentet er udarbejdet af en arbejdsgruppe under DNKK projektet bestående af: Peter Gustav, Cand. scient., akademisk datamanager,

Læs mere

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis

Nationale kliniske retningslinier for. udredning og behandling af cancer pancreatis Nationale kliniske retningslinier for udredning og behandling af cancer pancreatis April 2011 DPCG Kliniske retningslinier for cancer pancreatis 2011 Side 2/110 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INCIDENS,

Læs mere

Proceduren kræver et tæt samarbejde mellem urologer, onkologer og radiofysikere.

Proceduren kræver et tæt samarbejde mellem urologer, onkologer og radiofysikere. BRACHYTERAPI (INTERN STRÅLEBEHANDLING) Høj- og lavdosishastighed brachyterapi Transperineal UL-vejledt brachyterapi (BT) anvendes internationalt i stigende omfang, og i USA udføres der mellem 30.000 og

Læs mere

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis Klaringsrapport vedrørende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 DPCG Klaringsrapport 2008 Side 2/94 Indholdsfortegnelse FORORD...4 INCIDENS, ÆTIOLOGI OG SYMPTOMER...6 INCIDENS...

Læs mere

Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery

Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery jul-15 Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery Forskningsområde/subject: Hjertekirurgisk forskning/cardiac surgical research (name, email) NEO-Trail. A. radialis som graft. Randomiseret

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-03-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere