Kræftforsøg med patienter i behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kræftforsøg med patienter i behandling"

Transkript

1 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Blære- og urinvejskræft 1205 VINSOR An Exploratory Phase I Study with Sorafenib in Addition to Vinflunine in Progressive Locally Advanced or Metastatic Transitional Cell Carcinoma of the Urothelial Tract Planselektion - blære Dagligt tilpasset strålebehandling af blærekræft: Et fase II forsøg PAGER Analyse af personlige genomiske forandringer hos patienter med blærekræft VINGEM En multicenter randomiseret fase II-undersøgelse af vinflunin/gemcitabin versus carboplatin/gemcitabin som 1. linje-behandling til patienter med metastatisk kræft udgående fra urinvejene og nedsat nyrefunktion 1501 Pembrolizumab 1 A Phase III Randomized Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) versus Paclitaxel, Docetaxel or Vinflunine in Subjects with Recurrent or Progressive Metastatic Urothelial Cancer Blærehalskirtelkræft 0916 PSA-ERECT Et randomiseret, åbent, multicenter, 2-armet fase III-forsøg med androgen deprivation +/- Taxotere til patienter med ikke-metastaserende prostatacancer og en stigende PSA Hypo-prost Fase III studie om hypofraktioneret stråleterapi til patienter med prostatacancer i intermediær risikogruppe Hypo-RT-PC 1002 MAINSAIL - Docetaxel +/- lenalidomid Et fase III-forsøg med det formål at vurdere effekten af og sikkerheden ved docetaxel og prednison med eller uden lenalidomid hos forsøgspersoner med kastrationsresistent prostatacancer. Første linje behandling PROPEL Pelvin lymfeknudebestråling med samtidigt boost til prostata for prostatakræftpatienter i høj-risikogruppe: Et fase I/II studium RADICALS Radioterapi og androgen deprivation i kombination efter prostatektomi Docetaxel - lymfødem Lymphatic function in patients treatment with docetaxel EBRT - Predictor of late radiation induced fibrosis Candidate SNPs and gene expression profiles as a predictor of late radiation induced fibrosis in patients treated with External Beam Radiation Therapy (EBRT) for prostata cancer with curative intent. Establishment of a biobank. 1

2 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Bløddelskræft - bløddelssarkom 1214 PAGIST Pazopanib in advanced gastrointestinal stromal tumors refractory to imatinib and sunitinib Brystkræft 0708 ALTTO Adjuverende lapatinib og eller trastuzumab efter kemoterapi for højrisiko, HER2-positiv brystkræft READ Randomiseret forsøg med epirubicin plus cyklofosfamid efterfulgt af docetaxel overfor docetaxel plus cyklofosfamid hos patienter med TOP2A normal tidlig brystkræft Hypo vs. normofraktioneret bestråling Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling til lymfeknude-negative brystkræftpatienter: et randomiseret fase II studium 0907 Del- vs. helbrystbestråling Delbrystbestråling versus helbrystbestråling til kvinder 60 år opereret med brystbevarende operation for tidlig brystkræft: et randomiseret fase II studium 0915 SOLE Forsøg med forlænget behandling med letrozol. Et fase III-forsøg til evaluering af virkningen af kontinuerlig letrozol versus intermitterende letrozol efter 4 til 6 år med forudgående adjuverende endokrin behandling hos postmenopausale kvinder med hormonreceptorpositiv, node-positiv brystkræft i et tidligt stadium D-CARE Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multicenter, fase III-forsøg med denosumab som adjuverende behandling til kvinder med brystcancer i et tidligt stadium med høj risiko for tilbagefald (D-CARE) XeNa Et randomiseret fase II studie med kombinationen Xeloda (capecitabin) plus Navelbine Oral (vinorelbin) dag 1 + dag 8 (hver 3. uge) versus Xeloda plus Navelbine Oral givet metronomisk, som 1. eller 2. linie kemoterapi til patienter med HER2 negativ lokal fremskreden eller metastaserende brystcancer Bolero 6 A three-arm, randomized, open label, phase II study of everolimus in combination with exemestane vs everolimus alone vs capecitabine in the treatment of postmenopausal women with estrogen receptor positive, locally advanced, recurrent, or metastatic breast cancer after recurrence or progression on prior letrozole or anastrozole 1417 Monaleesa A randomized double-blind, placebo-controlled study of LEE011 in combination with letrozole for the treatment of postmenopausal women with hormone receptor positive, HER2-negative, advanced breast cancer who received no prior therapy for advanced disease. 2

3 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 1428 Neulasta og knoglesmerter En prospektiv registrering af knoglesmerter hos brystkræftpatienter, der modtager adjuverende kemoterapi med Neulasta LiPlaCis Screening for cisplatin/liposomal cisplatin sensitivity in patients with advanced cancer 1435 DBCG HYPO II Skagen Moderately hypofractionated loco-regional adjuvant radiation therapy of early breast cancer combined with a simultaneous integrated boost in patients with an indication for boost: DBCG HYPO II, a randomised clinically controlled trial Bugspytkirtelkræft 1213 FOLFIRINOX Forsøg med kemoterapi til patienter med non-resektabel lokalavanceret pancreascancer, samt tillæg af kemoradioterapi til patienter med borderline resektabel pancreascancer. Endetarmskræft 1506 ReRad-I External beam radiotherapy for pelvic recurrences in rectal cancer patients previously treated with radiotherapy Flere diagnoser 1306 Funktionel behandlingsplan ved stereotaksi Funktionel behandlingsplan med 18FDGal PET/CT ved stereotaktisk strålebehandling for levermetastaser. Ph.d.-projekt Effekten af emotionsreguleringsterapi Pårørendes psykiske og fysiske helbred: Et randomiseret kontrolleret forsøg af effekten af emotionsreguleringsterapi. GIST (sarkom) 0512 Adjuverende Glivec vs. observation ved GIST Lokaliserede, komplet resecerede, gastrointestinale stromale tumorer (GIST) med middel og høj risiko, som har ekspression på KIT receptor: En kontrolleret randomiseret undersøgelse af adjuverende Imatinib mesylat (Glivec) versus ingen yderligere behandling efter komplet kirurgi (EORTC 62024). Hoved-halskræft 0617 DAHANCA 20 Lindrende strålebehandling for hoved-halskræft (DAHANCA 20) PET-scan m. FAZA til hoved-hals ptt. i str.beh. Den prognostiske værdi af 18F-FAZA Positron Emissions Tomografi hos patienter med hoved-hals karcinom efter primær strålebehandling (DAHANCA 24) 3

4 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 4005 DAHANCA 31 - styrketræning Styrketræning hos hovedhalskræftpatienter under konkommitant kemoradioterapi (DAHANCA 31) Knoglekræft - osteosarkom 0419 Forsteo - Osteosarkom Europæisk kontrolundersøgelse af osteosarkom i Danmark EURAMOS 1 En randomiseret undersøgelse af den europæiske amerikanske osteosarkomgruppe: Med henblik på at optimere behandlingsstrategier for patienter med resecerbart osteosarkom baseret på histologisk respons overfor præoperativ kemoterapi EURELOS EURELOS EUropean RELapsed OsteSarcoma Registry Lungekræft 1101 EGF-receptorer - cancerdiagnose og erlotinib Kan ekspressionen af EGF-receptorerne identificere tilstedeværelsen af cancer og forudsige effekten af erlotinib? 1202 Erlotinib-PET Kan PET-skanning bruges til at forudsige effekten af et nyt farmaka hos patienter med lungekræft? 1222 HILUS - stereotaksi A phase II study of SBRT in patients with centrally located tumours 1405 Visicoil ved lungekræft Anvendelse af Visicoil markører til bestemmelse af tumor- og lymfeknude bevægelse hos patienter med lungekræft under strålebehandling NARLAL II Novel Approach to Radiotherapy in Locally Advanced Lung cancer. Heterogeneous FDGguided dose escalation with concomitant Navelbine 4004 Variation i cirkulerende biomarkører Er der variation i mængden af cirkulerende biomarkører i blodet hos patienter med lungecancer? Kaldenavnet er Variation Lungekræft - ikke-småcellet 0809 Mutationsprojekt ifm.tarcevabehandling af NSCLC Kan mutationer i EGF receptorgenet forudsige effekten af erlotinib behandling hos patienter med ikke-småcellet lungecancer? Delmål 1: et historisk retrospektivt studie. Delmål 2b: et prospektivt studie. 4

5 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 0913 TARLAL Konkomittant Tarceva og strålebehandling til patienter med lokal-regional avanceret ikkesmåcellet lungekræft. Et fase II forsøg SPECT ved lungecancer SPECTS rolle i planlægning af strålebehandling og vurdering af effekter i lungevæv hos patienter med ikke-småcellet lungekræft 1212 Biomarkører Avastin Kan cirkulerende biomarkører forudsige effekten af kemoterapi i kombination med Avastin? 1412 EARL Tidlig pallierende pulmonal strålebehandling hos patienter med stadie IIIB/IV NSCLC EGFR-mutation ved lungekræft (NSCLC) Brug af ny blodprøve til identificering af respons blandt patienter med lungecancer på targeteret behandling. Evaluering i dansk multicenter studie Blood biomarkers The use of blood biomarkers as predictive assay to tumour response and normal tissue damage following radiotherapy of patients with non-small cell lung cancer PET during Radiotherapy PET during Radiotherapy Mavesækkræft 1005 CRITICS Indledende kemoterapi med epirubicin, capecitabin og cisplatin efterfulgt af operation. Herefter kemo-stråleterapi eller kemoterapi alene. Til patienter med kræft i mavemund og mavesæk. Modermærkekræft 1122 Ipilimumab 3 vs 10 mg A randomized double blind phase III study of ipilimumab administered at 3 mg/kg vs at 10 mg/kg in subjects with previously treated or untreated unresectable or metastatic melanoma 1210 MEK/BRAF A phase III, randomised, open-label study comparing the combination of the BRAF inhibitor, dabrafenib and the MEK inhibitor, trametinib to the BRAF inhibitor vemurafenib in subjects with unresectable (stage IIIc) or metastatic (stage IV). BRAF V600E/K mutation positive cutaneous melanoma 1226 PD-1 melanom 3. linje A Randomized, Open-Label Phase 3 Trial of BMS versus Investigator's Choice in Advanced (Unresectable or Metastatic) Melanoma Patients Progressing Post Anti- CTLA-4 Therapy 5

6 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 1304 PD1/ipi 1. linje A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Nivolumab Monotherapy or Nivolumab Combined with Ipilimumab Versus Ipilimumab Monotherapy in Subjects with Previously Untreated Unresectable or Metastatic Melanoma 1414 Ipilimumab Retrospektiv An observational study to evaluate the effectiveness and safety of ipilimumab, administered during the european expanded access programme in pretreated patients with advanced (unresectable or metastatic) melanoma Neuroendokrin 1215 The Nordic NEC prospective registry Prospective registration of patients with neuroendocrine carcinoma from the gastrointestinal tract SEQTOR Randomized open label study to compare the efficacy and safety of everolimus followed by chemotherapy with STZ-5FU upon progression or the reverse sequence, chemotherapy with STZ-5FU followed by everolimus upon progression, in advanced progressive pnets Nyrekræft 0909 DARENCA1 - Immunterapi og bevacizumab Et randomiseret fase II forsøg med IL-2/IFN-α plus bevacizumab versus IL-2/IFN-α ved metastaserende renalcellecarcinom (mrcc) - Darenca TKI nyre: Translationelt studie ved angiogenesehæmmer-behandling af nyrecancer Undersøgelse af blod, vævsprøver og dynamiske skanninger for at vurdere effekten af behandlingen for udbredt nyrekræft 1211 PD-1 antistof A Randomized,Open-label, Phase 3 study of BMS vs. Everolimus in Subjects with Advanced or Metastatic Clesr-Cell Renal Celle Carcinoma Who Have Received Prior Anti- Angiogenic Therapy METEOR Et fase III, randomiseret, kontrolleret, studie af cabozantinib (XL184) vs everolimushos patienter med metastatisk renalcellecarcinom som er progredieret efter tidligere VEGFR tyrosinkinasehæmmer behandling 1415 NIS A Phase 3, Randomized, Open-Label Study of Nivolumab Combined with Ipilimumab Versus Sunitinib Monotherapy in Subjects with Previously Untreated, Advanced or Metastatic Renal Cell Carcinoma. 6

7 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Primær hjernesvulst - glioblastom 1406 ALECSAT An Open-labelled, Randomized Phase II Multicentre Study to Investigate Efficacy of Autologous Lymphoid Effector Cells Specific Against Tumour-Cells (ALECSAT) in Patients with Glioblastoma Multiforme Measured as Progression Free Survival Compared to Avastin/Irinotecan Nivo vs beva glioblastom A Randomized Phase 3 Open Label Study of Nivolumab versus Bevacizumab and a Safety Study of Nivolumab or Nivolumab in Combination with Ipilimumab in Adult Subjects with Recurrent Glioblastoma. (Fase IIB åben randomiseret multicenter studie mellem nivolumab versus bevacizumab og nivolumab i kombination med ipilimumab versus bevacizumab til patienter med første recidiv af glioblastom. randomisering 1:1:1, primært endepunkt overall survival.) Tyk- og endetarmskræft 1118 SCOT SCOT - Short Course Oncology Therapy - A Study of Adjuvant Chemotherapy in Colorectal Cancer 1407 Cancerspecifikke mutationer ved regorafenib-behandling Den kliniske værdi af cancerspecifikke mutationer i væv og cellefrit DNA i plasma ved behandling med regorafinib til colorectalcancer M-CNAPS 1 Observationelt biomarkørstudie til undersøgelse af cellefrit DNA ved metastatisk kolorektalcancer, hvor der planlægges potentiel kurativ lokalbehandling af metastaser (M- CNAPS 1). Tyktarmskræft 1117 FOxTROT Fluoropyrimidine, Oxaliplatin & Targeted Receptor pre-operative Therapy for colon cancer. A randomised trial assessing whether preoperative chemotherapy and/or an anti- EGFR monoclonal antibody improve outcome in high-risk operable colon cancer OPTIPAL-I Optimal palliation strategy for metastatic colorectal cancer. Translational research study investigating circulating tumor DNA for future treatment decisions. Underlivskræft - livmoder 1013 ENGOT Et fase III forsøg med postoperativ kemoterapi eller ingen behandling for mellem- eller højrisikopatienter, stadie I-II endometriecancer med negative lymfeknuder Underlivskræft - livmoderhals 0814 Embrace Et europæisk studie til MRI-vejledt brakyterapi ved lokalavanceret cervixcancer. 7

8 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 1302 EMBRACE VAG Vaginal morbidity and sexual dysfunction after definitive radiotherapy for cervical cancer: A prospective longitudinal study of underlying factors and mechanisms (EMBRACE Vaginal Morbidity Study). Underlivskræft - æggestok 1204 DESKTOP A randomized multicenter study to compare the efficacy of additional tumor debulking surgery versus chemotherapy alone for recurrent platinium-sensitive ovarian cancer. Øvre GI 1515 RAINFALL A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study of Capecitabine and Cisplatin With or Without Ramucirumab as First-line Therapy in Patients With Metastatic Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma 8

9 Analkræft 5015 CILF: cisplatin, ifosfamid,folininsyre og fluoruracil, neoadjuvant forud for strålebehandling Paclitaxel og capecitabine som 2. linie behandling til analkræft CILF: cisplatin, ifosfamid, folininsyre, og fluoruracil ved avanceret analkræft Konkomitant strålebehandling og cisplatin til analkræft Blære- og urinvejskræft 5080 Gemcitabin (Gemzar) ved lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje med nedsat nyrefunktion (GFR < 50 ml/min) Methotrexat, vinblastin, doxorubicin og cisplatin til lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje. 2. linjebehandling, GC-refraktær og i upåvirket AT Gemcitabin og cisplatin ved lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje Gemcitabin og cisplatin til lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje med nedsat nyrefunktion (GFR over/lig med 50 ml/min. men under/lig med 60 ml/min.) 5216 MVACarbo: methotrexat, vinblastin, doxorubicin og carboplatin til kræft i blære og urinveje, 2. linjebehandling til lokalt fremskreden og/eller metastaserende sygdom. GCrefraktær og i upåvirket AT Vinflunin til kræft i blære og urinveje som 2. linje ved metastatisk sygdom, perfomance status GC - gemcitabin og cisplatin. Neoadjuverende kemoterapi ved lokaliseret sygdom (T2- T4a, Nx, M0) 5254 Gemcitabin og carboplatin ved lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje med nedsat nyrefunktion (GFR < 50 ml/min) 9

10 5257 GC - gemcitabin og cisplatin. Neoadjuverende kemoterapi ved lokaliseret sygdom (T2- T4a, Nx, M0) og tiltagende dårlig nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) Blærehalskirtelkræft 5117 Docetaxel til blærehalskirtelkræft Cabazitaxel til prostatacancer 2. linje efter docetaxel Bløddelskræft - bløddelssarkom 5058 Doxorubicin (Adriamycin ) til bløddelssarkom ved metastatisk sygdom, 1. linje behandling Ifosfamid til bløddelssarkom - 3 g/m2 som 4 timers infusion dag Docetaxel og gemcitabin til bløddelssarkom Trabectedin til bløddelssarkom Liposomalt doxorubicin, PLD, (Caelyx) til patienter med bløddelssarkom, der ikke tåler alm. doxorubicin Doxorubicin og ifosfamid til bløddelskræft Paclitaxel ved metastatisk bløddelssarkom Bløddelskræft - neuroblastom 5244 VECCC - Vincristin, Etoposide, Carboplatin, Cisplatin, og Cyclophosphamid til neuroblastom Topotecan, vinkristin, og doxorubicin til metastatisk kemoresistent neuroblastom. Bløddelskræft - rabdomyosarkom 5056 Ifosfamid, vinkristin, actinomycin D til rabdomyosarkom Carboplatin, epirubicin, vinkristin og etoposid ved recidiv. 10

11 5243 VIDA: vincristin, actinomycin-d, ifosfamid og doxorubicin til metastatisk rhabdomyosarkom Cyclofosfamid p.o og vinorelbin i.v. til metastatisk rhabdomyosarkom. Brystkræft 5030 Epirubicin til patienter med fremskreden brystkræft Vinorelbin, 3. liniebehandling ved recidiv brystkræft Docetaxel til brystkræft Capecitabin (Xeloda), 3. liniebehandling ved recidiv brystkræft Trastuzumab i.v., 3 uger, til brystkræft Fulvestrant, som behandling af dissemineret brystkræft, østrogenreceptor-positiv Adjuverende epirubicin, cyklofosfamid, docetaxel og antihormonbehandling til brystkræft Adjuverende epirubicin, cyklofosfamid og docetaxel Adjuverende letrozol (Femar) til brystkræft 5148 Lapatinib og capecitabin til metastatisk brystkræft Vinorelbin p.o. til metastatisk brystkræft serier epirubicin + cyclophosphamid efterfulgt af 4 serier docetaxel til inoperabel/lokal fremskreden sygdom Tamoxifen, antihormonel behandling til præmenopausale kvinder med østrogen-positiv brystkræft Ugentlig paclitaxel til behandling af metastatisk brystkræft. 11

12 5187 Hormonel behandling med aromatasehæmmere (letrozol, exemestan og anastrozol) til patienter med brystkræft Docetaxel til brystkræft, 6 serier til inoperabel/lokal fremskreden sygdom ved manglende respons på EC (5160) Adjuverende cyclofosfamid og docetaxel til brystkræftpatienter med kontraindikation mod antracyklin Adjuverende cyclofosfamid til brug under strålebehandling af uradikalt opererede brystkræftpatienter Adjuverende epirubicin og cyclofosfamid til brystkræftpatienter med kontraindikation mod docetaxel Gemcitabin til metastatisk brystkræft Eribulin til metastatisk brystkræft 5289 Trastuzumab, subkutan injektion, 3 uger, brystkræft 5290 Capecitabin, trastuzumab subkutan inj. hver 3. uge til brystkræft 5292 Pertuzumab, vinorelbin p.o., trastuzumab s.c. til metastatisk brystkræft 5293 Docetaxel og trastuzumab s.c. injekton til metastatisk brystkræft 5294 Gemcitabin og trastuzumab s.c injektion til metastatisk brystkræft Ugentlig paclitaxel og trastuzumab s.c til metastatisk brystkræft 5296 Vinorelbin p.o. og trastuzumab s.c til metastatisk brystkræft Vinorelbin i.v., trastuzumab s.c. og pertuzumab til brystkræft 12

13 5298 Vinorelbin i.v. og trastuzumab s.c. som 1. linje recidivbehandling 5299 Epirubicin og cyclophosphamid efterfulgt af docetaxel og trastuzumab s.c til inoperabel/lokalt fremskreden brystkræft Docetaxel og trastuzumab s.c til inoperabel/lokal fremskreden sygdom, 6 serier ved manglende respons på EC (5208) Adjuverende epirubicin, cyklofosfamid, docetaxel, trastuzumab og antihormonel behandling 5303 Adjuverende epirubicin, cyklofosfamid, docetaxel og trastuzumab s.c Adjuverende trastuzumab til brystkræft Trastuzumabemtansin (T-DM1), 2. linje-behandling til patienter med metastaserende brystkræft, som er HER2-positive 5316 Epirubicin og cyclophosphamid efterfulgt af docetaxel til lokal fremskredet brystkræft m.h.p downsizing 5319 EC/doc/trast neoadjuverende kemoterapi med henblik på downstaging 5326 Epirubicin, cyclophosphamid efterfulgt af docetaxel, trastuzumab s.c og pertuzumab 5327 Docetaxel, trastuzumab s.c. og pertuzumab til brystkræft 5328 Eribulin i.v. og trastuzumab s.c. til brystkræft, metastatisk sygdom Bugspytkirtelkræft 5109 Gemcitabin i.v. til bugspytkirtelkræft, palliativ behandling 5149 Gemcitabin i.v. til bugspytkirtelkræft, adjuverende behandling FOLFIRINOX (irinotecan i.v., fluoruracil i.v. og oxaliplatin i.v.) til bugspytkirtelkræft, adenokarcinom. 13

14 5317 Gemcitabin i.v. og nab-paclitaxel i.v. til bugspytkirtelkræft, ioperabel sygdom Ekstrapulmonalt småcellet karcinom 5189 Carboplatin og etoposid i.v. 120 mg/m2 til ekstrapulmonalt småcellet karcinom Carboplatin og etoposid p.o. 200 mg/m2 til ekstrapulmonalt småcellet karcinom Cisplatin og etoposid i.v. 120 mg/m2 og konkomitant strålebehandling til ekstrapulmonalt småcellet karcinom, kurativt intenderet Cisplatin og etoposid p.o. 200 mg/m2 til ekstrapulmonalt småcellet karcinom Cisplatin og etoposid i.v. 120 mg/m2 til ekstrapulmonalt småcellet karcinom Topotecan til dissemineret småcellet karcinom, uanset placering af karcinom. Endetarmskræft 5281 Strålebehandling og capecitacin. Neoadjuverende behandling til endetarmskræft. Ewing/Rabdomyosarkom 5074 Vinkristin, ifosfamid, doxorubicin, etoposid (VIDE) til Ewings sarkom Vinkristin, actinomycin, ifosfamid (VAI) til Ewings sarkom og rabdomyosarkom Vincristin, actinomycin D og cyclophosphamid til bløddelskræft, Ewing og rabdomyosarkom. Ewings-sarkom - knogle- og bløddelskræft 5089 Carboplatin og etoposid p.o. ved recidiv Ewings sarkom Topotecan og cyclofosfamid til EWING-sarkom ved recidiv Vincristin, cyclophosphamid, doxorubicin og etoposid præoperativt til Ewing-ptt. der ikke tåler ifosfamid. 14

15 5219 Vincristin, ifosfamid, liposomalt doxorubicin (Caelyx) og etoposid til patienter med Ewingsarkom der ikke kan tåle alm. doxorubicin Irinotecan og temozolomid til recidiv af Ewing-sarkom. Flere diagnoser 5322 Medroxyprogesteronacetat (Provera) ved livmoderkræft og sarkom Fælles/Andet 5112 Dexrazoxan (Savene) ved ekstravasation af antracyklin. Galdevejskræft 5305 Cisplatin i.v. og gemcitabin i.v. til galdevejskræft, lokalt fremskreden/metastatisk sygdom GIST (sarkom) 5081 Imatinib (Glivec) 400 mg til GIST, lokalt fremskreden og/eller metastaserende, 1. linje behandling 5125 Sunitinib (Sutent) til GIST Imatinib 800 mg til lokalt fremskreden og/eller metastaserende GIST. 1. linje behandling (efter progression) Adjuverende imatinib 400 mg Hoved-halskræft 5113 Paclitaxel (Taxol) og capecitabine (Xeloda) til hoved-halskræft Carboplatin og vinorelbin p.o. til dissemineret hoved-halskræft Cisplatin og doxorubicin til Anaplastisk Thyroidea Carcinom (ATC), locoregionær sygdom, performance status 0-1, < 50 år Fluoruracil, cisplatin, og docetaxel som neoadjuverende behandling af hovedhalskarcinom. 15

16 5201 Carboplatin i.v. og vinorelbin i.v. til dissemineret hoved-hals-kræft: 1. linje kemoterapi til patienter med adenokarcinom 2. linje til patienter med planocellulært karcinom 5234 Strålebehandling og konkomitant ugentligt cisplatin til cancer i hoved-halsområdet Panitumumab, cisplatin og fluoruracil til planocellulært karcinom, hoved-hals-kræft, metastatisk sygdom 5268 Cetuximab, cisplatin og fluoruracil til planocellulært carcinom, Hoved-halskræft, metastatisk sygdom Hudkræft 5275 Capecetabin og paclitaxel ved metastatisk sygdom, planocellulær hudkræft Knoglekræft - osteosarkom 5055 Ifosfamid og etoposid til osteosarkom ved recidiv Doxorubicin og cisplatin til behandling af osteosarkom Methotrexat, doxorubicin og cisplatin til osteosarkom MAPIE, til pt. der progredierer på MAP (Methotrexat/doxorubicin/cisplatin/ifosfamid/etoposid) 5147 Methotrexat, ifosfamid og etoposid ved residivt osteosarkom Docetaxel og gemcitabin til osteosarkom Leverkræft 5195 Sorafenib p.o. til leverkræft. Lungehindekræft 5314 Cisplatin og pemetrexed til mesoteliom. Neoadjuverende, in-operabel, lokalt avanceret og metastatisk sygdom. 16

17 5323 Carboplatin og pemetrexed til lungehindekræft (cisplatin- uegnede) Lungekræft - ikke-småcellet 5045 Carboplatin og vinorelbin i.v. til inoperabel, ikke-småcellet lungekræft, stadie IV + IIIB med malignt pleuraexudat (når peroral vinorelbin ikke kan anvendes) Docetaxel som 2. linjebehandling til ikke-småcellet lungekræft Adjuverende intravenøs behandling med cisplatin og vinorelbin til ikke-småcellet lungekræft Pemetrexed til NSCLC, 3. linje 5127 Carboplatin og peroral vinorelbin til inoperabel ikke-småcellet lungekræft i stadie IV + IIIb med malignt pleuraeksudat Cisplatin i.v. og vinorelbin p.o. som adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft. Er 1. valg som adjuverende, kan konverteres til KFE-5106, hvis bivirkninger Erlotinib (Tarceva) til ikke-småcellet lungekræft - indeholder 2 optionelle sideprojekter: KFE-0809 Mutationsprojekt KFE-1101 EGF-receptorer 5182 Cisplatin, vinorelbin p.o. og torakal bestråling til ikke-småcellet, lokalt avanceret lungekræft (T1-T4, N0-N3, M0) og PS Gy/30-33 frak, 5 ugl. med start ved 2. kemoserie med kurativt sigte Carboplatin i.v., vinorelbin p.o. og bevacizumab i.v. til ikke-småcellet lungekræft (adenokarcinom). 1. linje behandling Carboplatin i.v., vinorelbin p.o. og torakal strålebehandling med kurativt sigte til lungekræft, ikke småcellet. Lokalavanceret (T1-T4, N0-N3, Mo) og performance Crizotinib til lungekræft- ikke småcellet med EML4-ALK mutation, metastatisk sygdom, 2. linje 17

18 Lungekræft - småcellet 5169 Topotecan p.o. ved småcellet lungekræft. Til recidiv-patienter der ikke kan reinduceres med carboplatin/etoposid Cisplatin, etoposid (VP16) + thorakal strålebehandling + PCI ved begrænset sygdom og PS 0 og alder <= 65 år Carboplatin, etoposid, thorakal strålebehandling og PCI til småcellet lungekræft ved begrænset sygdom og PS 0-2 (Cisplatin-uegnede) Carboplatin, etoposid p.o. og PCI til udvidet småcellet lungekræft. 1. linje palliativ behandling Carboplatin og etoposid p.o. - reinduktion ved småcellet lungekræft 5283 Adjuverende behandling med 4 serier carboplatin og etoposid p.o. samt PCI ved småcellet lungekræft 5301 Carboplatin, etoposid p.o, thorakal strålebehandling og PCI til småcellet lungekræft ved begrænset sygdom og PS 0-2 (Cisplatin-uegnede). Mavesækkræft 5118 Capecitabin p.o. og oxaliplatin i.v. til mavesækkræft og mavemundskræft, metastatisk sygdom 5159 Cisplatin i.v., epirubicin i.v. og capecitabin p.o. til mavesækkræft og mavemundskræft, perioperativ behandling 5181 Epirubicin i.v., oxaliplatin i.v. og capecitabin p.o. til mavesækkræft og mavemundskræft, inoperabel/metastatisk behandling 5194 Capecitabin p.o., cisplatin i.v. og strålebehandling til operabel mavesækkræft og mavemundskræft, postoperativ behandling 5203 Epirubicin i.v., oxaliplatin i.v. og capecitabin i.v. til mavesækkræft og mavemundskræft, perioperativ behandling 18

19 5235 Capecitabin p.o., oxaliplatin i.v. og trastuzumab i.v. til HER2-positive med mavesækkræft eller mavemundskræft, metastatisk/inoperabel sygdom Modermærkekræft 5120 Interleukin-2 + Interferon-alfa som PEG-Introna til metastatisk modermærkekræft 5177 Temozolomid til modermærkekræft med hjernemetastaser 5248 Ipilimumab til metastatisk modermærkekræft 5258 Vemurafenib til metastatisk modermærkekræft 5265 Adjuverende Interferon Supplerende medicinsk behandling efter operation for modermærkekræft 5306 Dabrafenib til metastatisk modermærkekræft Neuroendokrin 5232 Cisplatin iv. og etoposid p.o. til inoperabel neuroendokrinkræft af lavt differentieret type med udgangspunkt i mavetarmkanalen eller ukendt primærtumor Everolimus p.o. til neuroendokrin tumorer 5276 Sunitinib p.o. til inoperabel, ikke-anaplastisk neuroendokrin tumor udgående fra bugspytkirtlen 5279 Carboplatin i.v. og etoposid i.v. til højmalignt neuroendokrin karcinom i lunge, adjuverende behandling 5325 Carboplatin i.v., etoposid p.o. og neulasta s.c. til højmalignt neuroendokrinkarcinom i lunge Nyrekræft 5048 Interleukin 2 og interferon α-2b (IntronA) ved lokalt fremskreden og/eller metastatisk nyrekræft. 19

20 5163 Sunitinib til nyrekræft 5164 Sorafenib til nyrekræft 5204 Temsirolimus til nyrekræft. Ved clearcelle, dårlig prognosegruppe og non-clearcelle histologi Everolimus til nyrekræft 5239 Pazopanib til nyrekræft 5309 Axitinib til nyrekræft Peniskræft 5199 Fluoruracil, cisplatin og docetaxel til inoperabel/metastatisk peniskræft Cisplatin og strålebehandlling til inoperabel, regionalt metastaserende peniskræft Paclitaxel, ifosfamid og cisplatin som 1. linje-behandling til peniskræft Peniskræft/planocellulært karcinom i urinveje 5217 Capecitabin og paclitaxel til peniskræft og planocellulære carcinomer i urinveje. Peritoneal karcinose 5121 Mitomycin C i.v. til peritoneal karcinose Primær hjernesvulst 5000 Procarbazin, vinkristin og lomustin 5070 temozolomid p.o. til primær hjernetumor 5110 Stråler og temozolomid p.o. til glioblastom 5142 Cisplatin, lomustin (CCNU) og vinkristin til primær hjernetumor. 20

21 Primær hjernesvulst - gliom 5188 Irinotecan og bevacizumab til gliomer ved recidiv efter temozolomid, 2. linje behandling 5329 Bevacizumab og lomustin til primær hjernesvulst (gliom) Primær hjernesvulst - oligodendrogliom 5286 Procarbazin, vincristin og lomustin til diffust oligodendrogliom, anaplastisk oligodendrogliom og oligo-astrocytom Pseudomyxoma peritonei 5073 Fluoruracil og calciumfolinat til pseudomyxoma peritonei. Spiserørskræft 5090 Fluoruracil i.v., cisplatin i.v. og strålebehandling til inoperabel, spiserørskræft og mavemundskræft 5166 Fluoruracil i.v., cisplatin i.v. og strålebehandling til operabel spiserørskræf, præoperativ behandling 5274 Carboplatin i.v., paclitaxel i.v. og strålebehandling til spiserørskræft, præoperativ behandling 5310 Capecitabin p.o. og oxaliplatin i.v. til spiserørskræft Testikelkræft/germinalcellekræft BEP over 5 dage (cisplatin, etoposid og bleomycin) til testikelkræft - Germinalcelletumor med intermediær/dårlig prognose BEP over 3 dage (cisplatin, etoposid og bleomycin) til testikelkræft - Germinalcelletumor i god prognosegruppe GCT - gemcitabin (Gemzar), cisplatin og paclitaxel (Taxol) ved testikelkræft, 2. linje kemoterapi Cisplatin og etoposid (til ptt. ældre end eller lig med 45 år, eller kontraindikation for bleomycin). 21

Kræftforsøg med patienter i behandling

Kræftforsøg med patienter i behandling Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Analkræft 1523 Plan-A Komparativ planning og prospektiv toksicitetsregistrering ved kurativ strålebehandling af analcancer på AUH Blære- og urinvejskræft

Læs mere

Protokoloversigt. Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Protokoloversigt. Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital KFE-Aa Kontaktperson: Forskningssekretær Maja Pedersen Telefon 9766 1285 E-mail: kfeaalborg@rn.dk Mammacancer

Læs mere

Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Protokolregi/nummer Team 1 Kolorektalcancer Adjuverende Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Kort titel/beskrivelse NeoCol En undersøgelse, der

Læs mere

Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Protokolregi/nummer Team 1 Kolorektalcancer Adjuverende Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Kort titel/beskrivelse NeoCol En undersøgelse, der

Læs mere

Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital

Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital Protokoloversigt Den Kliniske Forskningsenhed Onkologisk Afdeling Aalborg Universitetshospital KFE-Aa Kontaktperson: Forskningssekretær Maja Pedersen Telefon 9766 1285 E-mail: kfeaalborg@rn.dk Team 1 Kolorektalcancer

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

POST ASCO 2011. Reservelæge Cecilie Holländer 17.06.2011

POST ASCO 2011. Reservelæge Cecilie Holländer 17.06.2011 POST ASCO 2011 Øvre GI tumorer Reservelæge Mie Grunnet Reservelæge Cecilie Holländer Professor, overlæge Per Pfeiffer 17.06.2011 Øvre GI Highlights: Esophagus, cardia & ventrikeltumorer Mie Grunnet, Reservelæge,

Læs mere

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt

Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder. Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Klinisk relevante markører rer og laboratoriemetoder Lars Henrik Jensen, overlæge ph.d. Onkologisk afdeling Sygehus Lillebælt Markører og metoder - eksempler fra 3 store sygdomme Mamma HER2 Vævsanalyser

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling

Læs mere

9. Post ASCO Symposium

9. Post ASCO Symposium 9. Post ASCO Symposium Gastrointestinale tumorer Øvre GI tumorer Eva Soelberg Vadstrup, Rigshospitalet Eva Soelberg Vadstrup, MD PhD 1 Agenda Esophagus- og ventrikel cancer Giver det en ekstra gevinst

Læs mere

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

MALIGNT MELANOM. Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital MALIGNT MELANOM Kathrine Synne Weile Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital OUTLINE IMMUNTERAPI PD1-inhibitorer i kombination med eller vs. CTLA4-inhibitorer. Follow-up på store studier med mono-

Læs mere

Behandling af øvre GI cancer

Behandling af øvre GI cancer Behandling af øvre GI cancer Kirurgi Claus Fristrup Kemoterapi & Strålebehandling Jon K. Bjerregaard Det store overblik Incidens/Prævalens Risiko faktorer og udvikling af ØGI-cancer Anatomi & Funktion

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne

5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne Blære- og nyrekræft: To sygdomsgrupper xxx 5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne Nina Bjerre Andersen

Læs mere

Peter Buhl Jensen CEO, MD Professor klinisk onkologi MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE

Peter Buhl Jensen CEO, MD Professor klinisk onkologi MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE Peter Buhl Jensen CEO, MD Professor klinisk onkologi MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE Hurtigere billigere bedre diagnostik Er det muligt? Ja! Hvorfor kræft? Mit møde med BigData og Systembiologi Steen Knudsen

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Hoved-hals kræft Post-ASCO 2017 Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Oversigt Cisplatin ugentligt vs. hver 3. uge 6006 og 6007 Escalate vs. de-escalate 6015 og

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

4. NSCLC stadie IV BEHANDLINGSALGORITMEN I DK PR : 2. LINIE 2. LINIE ALK M+ EGFR M+ WILDTYPE 1.LINIE 1. LINIE PD-L1<50% PD-L1 > 50 2.

4. NSCLC stadie IV BEHANDLINGSALGORITMEN I DK PR : 2. LINIE 2. LINIE ALK M+ EGFR M+ WILDTYPE 1.LINIE 1. LINIE PD-L1<50% PD-L1 > 50 2. 4. NSCLC stadie IV Stadium IV NSCLC er en ikke-kurabel sygdom, hvor behandlingsmålet er pallierende dvs. med henblik symptomlindring og levetidsforlængelse. Vanligvis er behandlingen af metastatisk sygdom

Læs mere

18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser

18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser 18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser 18.1 Resume af DBCG s anbefalinger Formål: At sikre patienter med fjernmetastaserende cancer mammae tilbud om optimal udredning, behandling og monitorering.

Læs mere

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus

Gynækologiske tumorer Post-ASCO Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Gynækologiske tumorer Post-ASCO 2012 Mette Møller. Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus Cervix Ovarie Endometrie Vulva Sarkom Blandet gyn. Clinical science symposium Poster discussion session General poster

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009 Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning 21 september 2009 Juridisk grundlag for ordningen Bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 Kapitel 5 Om

Læs mere

Nyt om lungekræft. Jon Lykkegaard Andersen Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital

Nyt om lungekræft. Jon Lykkegaard Andersen Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Nyt om lungekræft Jon Lykkegaard Andersen Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Lidt basalt om kræft. Agenda Lungekræft 2012 state of the art. Mest hot lige nu med langt navn: Vedligeholdelsesbehandling.

Læs mere

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital NET i Arhus 120 100 80 60 40 20 0 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Targeteret behandling af ventrikel- og cardiacancer

Targeteret behandling af ventrikel- og cardiacancer ØGC seminar 2010 Targeteret behandling af ventrikel- og cardiacancer Morten Ladekarl Onkologisk afdeling Århus Sygehus Baggrund Cancer i ventrikel næsthyppigste årsag til cancerdød i verden, estimeret

Læs mere

Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer. Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital

Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer. Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital Agenda Baggrund incidens og prævalens Baggrund generel onkologi Generelt kolorektal

Læs mere

Behandling af lungekræft. Tine McCulloch onkologisk afdeling 5.februar 2013

Behandling af lungekræft. Tine McCulloch onkologisk afdeling 5.februar 2013 Behandling af lungekræft Tine McCulloch onkologisk afdeling 5.februar 2013 Lung Cancer 1st Page from Adler s Monograph published in 1912 Primary malignant growth of the lung Chapter I - From the Introduction:

Læs mere

Kvalme og opkastning ved medicinsk kræftbehandling. Symptombehandling

Kvalme og opkastning ved medicinsk kræftbehandling. Symptombehandling Kvalme og opkastning ved medicinsk kræftbehandling Symptombehandling Maj 2011 Definitioner Akut kvalme og opkastning Sen kvalme og opkastning Forventningskvalme og opkastning Første 24 timer efter start

Læs mere

ØVRE GI CANCER. Post ASCO Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH. Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital

ØVRE GI CANCER. Post ASCO Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH. Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital ØVRE GI CANCER Post ASCO 2017 Dan Høgdall, reservelæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Senior speaker: Per Pfeiffer, professor, OUH Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet 1 Oversigt

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Vejledende behandlingsalgoritme for ptt med malignt melanom (MM) 19. januar 2017

Vejledende behandlingsalgoritme for ptt med malignt melanom (MM) 19. januar 2017 Vejledende behandlingsalgoritme for ptt med malignt melanom (MM) 19. januar 2017 Denne algoritme skal absolut betragtes som det den er, nemlig vejledende. Tag udgangspunkt i den, inden du ud fra den enkelte

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Avastin anvendes sammen med andre kræftlægemidler til behandling af voksne med følgende kræftformer:

Avastin anvendes sammen med andre kræftlægemidler til behandling af voksne med følgende kræftformer: EMA/175824/2015 EMEA/H/C/000582 EPAR - sammendrag for offentligheden bevacizumab Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan Udvalget

Læs mere

Oncomining - Patientcase. Benny Vittrup Jensen Teamledende overlæge Onkologisk afdeling Herlev Hospital Kursus for praktiserende læger

Oncomining - Patientcase. Benny Vittrup Jensen Teamledende overlæge Onkologisk afdeling Herlev Hospital Kursus for praktiserende læger Oncomining - Patientcase Benny Vittrup Jensen Teamledende overlæge Onkologisk afdeling Herlev Hospital Kursus for praktiserende læger 26.11.2017 TV avisen DR1 21.30 Tirsdag 19.1.2016 Hvilke lægemidler

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Afsnit 1: Udredning i Lungepakke og stadieinddeling på MDT, som forudsætning for onkologisk behandling.

Afsnit 1: Udredning i Lungepakke og stadieinddeling på MDT, som forudsætning for onkologisk behandling. Afsnit 1: Udredning i Lungepakke og stadieinddeling på MDT, som forudsætning for onkologisk behandling. Nytilkomne luftvejssymptomer eller en ændring af kroniske luftvejs-symptomer af over 4 ugers varighed

Læs mere

18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser

18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser 18 Behandling af cancer mammae med fjernmetastaser 18.1 Resume af DBCG s anbefalinger Formål: At sikre patienter med fjernmetastaserende cancer mammae tilbud om optimal udredning, behandling og monitorering.

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Henning Grønbæk, professor, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision:

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Behandling af øvre GI cancer

Behandling af øvre GI cancer Behandling af øvre GI cancer Kirurgi Claus Fristrup Kemoterapi & Strålebehandling Jon K. Bjerregaard Det store overblik Incidens/Prævalens Risiko faktorer og udvikling af ØGI-cancer Anatomi & Funktion

Læs mere

Post-ASCO Highlights om Gynækologisk- og Blærecancer 17. Juni 2016

Post-ASCO Highlights om Gynækologisk- og Blærecancer 17. Juni 2016 Post-ASCO 2016 Highlights om Gynækologisk- og Blærecancer 17. Juni 2016 Tak SKA Pierre Fabre Pharma Norden AB Ovl. Karina Dahl Steffensen, Professor Hans von der Maase og Ovl. Helle Pappot Disclosures;

Læs mere

ØGC-seminar Session II: DECV. Præsentation af igangværende protokoller

ØGC-seminar Session II: DECV. Præsentation af igangværende protokoller ØGC-seminar 2011 Session II: DECV Præsentation af igangværende protokoller Lene Bæksgaard Onkologisk Klinik Rigshospitalet 1. National opgørelse af perioperativ kemoterapi 2. CRITICS 3. LERFOX-C 4. TEX

Læs mere

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital. Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet. Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital

Onkologisk Afdeling R, Herlev Hospital. Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet. Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital NYT 2/2011 juli 8. årgang ISSN 1901-5682 INDHOLD 1. Elektrokemoterapi som lindrende behandling af hjernemetastaser 6. ASCO Highlights unge danske læger rapporterer fra ASCO Elektrokemoterapi som lindrende

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18

Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18 Den 2. februar 2017 Referat af 23. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) onsdag den 1. februar 2017 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand),

Læs mere

Nedre GI-cancer. Hanne Spangsberg Holm, Odense Universitetshospital

Nedre GI-cancer. Hanne Spangsberg Holm, Odense Universitetshospital Nedre GI-cancer Hanne Spangsberg Holm, Odense Universitetshospital Oversigt Adjuverende behandling af coloncancer Alder og comorbiditet (Stadium III) mirna-21 (Stadium II) Behandling af metastaserende

Læs mere

GYNÆKO K LO L GI G ASC O ASC 2011 CHICAGO

GYNÆKO K LO L GI G ASC O ASC 2011 CHICAGO GYNÆKOLOGI ASCO 2011 CHICAGO DISPOSITION PARP M TOR ANTIANGIOGENESE (ICON & OCEAN) PARP INHIBITOR GENERELT PARP har stor betydning i behandlingen af c. ovarii. God effekt ved både BRCA pos og BRCA neg.

Læs mere

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler Årsrapport 2008-2009: Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) 2010 Årsrapport 2008-2009: Udvalget til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Medicinsk behandling af kræftsygdomme II

Medicinsk behandling af kræftsygdomme II Per Dombernowsky, Jørn Herrstedt, Torben Skovsgaard Jensen, Heine Høi Hansen, Henning Mouridsen & Mikael Rørth KRÆFT 993 Medicinsk behandling af kræftsygdomme II Solide tumorer Den anden artikel i serien

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Marianne Nordsmark overlæge, phd, lektor Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Historically, this has

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV

Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Baggrundsnotat for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

DBCGs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 8

DBCGs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 8 Gs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 8 G 77 Regime Ingen aldersgrænse A Lavrisiko Ingen N tumor 5 cm uden invasion i cestae og muskulatur ingen gennemvækst af profunde resektionsflade ingen invasion

Læs mere

14 Behandling af primær inoperabel / lokoregional fremskreden cancer mammae.

14 Behandling af primær inoperabel / lokoregional fremskreden cancer mammae. 14 Behandling af primær inoperabel / lokoregional fremskreden cancer mammae. 14.1 Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre patienter med inoperabel brystkræft tilbud om en optimal behandling. Metode

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

DBCGs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 11

DBCGs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 11 Gs protokoller, samlet oversigt Side 1 af 11 G 77 Regime Ingen aldersgrænse N tumor 5 cm uden invasion i cestae og muskulatur ingen gennemvækst af profunde resektionsflade ingen invasion i brystvæg eller

Læs mere

SPECIALEUDREDNING DET ONKOLOGISKE SPECIALE REGION MIDTJYLLAND

SPECIALEUDREDNING DET ONKOLOGISKE SPECIALE REGION MIDTJYLLAND SPECIALEUDREDNING DET ONKOLOGISKE SPECIALE REGION MIDTJYLLAND Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beskrivelse af det onkologiske speciale 4 3. Demografiske data og aktivitetstal 4 3.1 Nationale

Læs mere

RADS Baggrundsnotat for behandling af metastaserende nyrekræft Side 1 af 68

RADS Baggrundsnotat for behandling af metastaserende nyrekræft Side 1 af 68 Baggrundsnotat for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Malignt melanom. Nyt ASCO 13 INDHOLD. 2/2013 juli

Malignt melanom. Nyt ASCO 13 INDHOLD. 2/2013 juli SAMMENSLUTNINGEN AF KRÆFTAFDELINGER 2/2013 juli 10. årgang ISSN 1901-5682 Nyt ASCO 13 Malignt melanom Behandling med et PD-1 antistof ser lovende ud. Læs sammendragene fra SKAs 10. Post ASCO Symposium.

Læs mere

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus

Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Stockholm, 22. oktober 2015 Kræftpakker i Danmark Hans B. Rahr, ledende overlæge, MD DMSc, Vejle Sygehus Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller fodbold i Vejle 3 Historik Ca. 1997 Thomas Skjødt spiller

Læs mere

Strålebehandling af kræft

Strålebehandling af kræft Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Feb. 2006 Strålebehandling af kræft Cai Grau Cai Grau Professor, overlæge, dr. med. Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus 8000 Århus C 1

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

14. Post-ASCO Symposium 16. Juni Prostatacancer Juniorspeaker: Martin Højgaard, Rigshospitalet

14. Post-ASCO Symposium 16. Juni Prostatacancer Juniorspeaker: Martin Højgaard, Rigshospitalet 14. Post-ASCO Symposium 16. Juni 2017 Prostatacancer Juniorspeaker: Martin Højgaard, Rigshospitalet Oversigt over udvalgte abstracts No Titel Emne LBA3 LATITUDE, phase III trial, double blind Abiraterone

Læs mere

Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell Nørgaard, Dorte Nielsen og Leif Vestergaard.

Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell Nørgaard, Dorte Nielsen og Leif Vestergaard. Den 8. november 2013 Referat af 6. møde i KRIS afholdt den 24. oktober 2013 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell

Læs mere

Erik Jakobsen Dansk Lunge Cancer Register

Erik Jakobsen Dansk Lunge Cancer Register Erik Jakobsen Dansk Lunge Cancer Register ~ 50% af alle nye kræfttilfælde i DK 5 Med valide klinisk funderede danske overlevelsestal at dokumentere de seneste behandlingsresultater inden for 4 store

Læs mere

14 Primær lokal og regional fremskreden cancer mammae.

14 Primær lokal og regional fremskreden cancer mammae. 1 14 Primær lokal og regional fremskreden cancer mammae. 14.1 Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre patienter med inoperabel brystkræft tilbud om en optimal behandling. Metode Retningslinier udarbejdet

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18

Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18 Den 22. oktober 2015 Referat af 16. møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) den 9. september 2015 klokken 15-18 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Per

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Udvikling de sidste 30 år

Udvikling de sidste 30 år Acta Oncologica Symposium 22.-23. maj 2008 DBCG 30 års jubilæum Strålebehandling ved cancer mammae Udvikling de sidste 30 år Marie Overgaard Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Denmark

Læs mere

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Miljøgodkendelse Apoteksenheden

Miljøgodkendelse Apoteksenheden Miljøgodkendelse Apoteksenheden Side 1 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn og adresse Apoteksenheden Herlev Hospital. Herlev Ringvej 75 2730 Herlev Lokale 54D5 Virksomhedens ejer Region Hovedstaden

Læs mere

Selskabspræsentation. 16. september 2009 Peter Buhl Jensen, Professor dr. med., CEO Dansk Aktiemesse, Børsbygningen

Selskabspræsentation. 16. september 2009 Peter Buhl Jensen, Professor dr. med., CEO Dansk Aktiemesse, Børsbygningen Selskabspræsentation 16. september 2009 Peter Buhl Jensen, Professor dr. med., CEO Dansk Aktiemesse, Børsbygningen TopoTarget Safe Harbour Statement Denne præsentation kan indeholde fremadrettede udsagn,

Læs mere

Fremskridt. ASCO har i en nylig rapport identificeret 11 områder, hvor der i 2005 var sket betydelige fremskridt inden for kræftforskningen:

Fremskridt. ASCO har i en nylig rapport identificeret 11 områder, hvor der i 2005 var sket betydelige fremskridt inden for kræftforskningen: NYT 1/2006 marts 3. årgang INDHOLD 1 Fremskridt inden for klinisk kræftforskning 2 Nye vurderinger af kræftlægemidler klar 3 Det Nationale Koordinationsudvalg for Eksperimentel Kræftbehandling (NKU) 4

Læs mere

Prædiktive faktorer for kemoterapi

Prædiktive faktorer for kemoterapi Prædiktive faktorer for kemoterapi DBCG s s 30 års jubilæumsm umsmøde Hayes D F, et al. Breast Cancer Res Treat 1998; 52: 305 319. Nature Reviews Cancer 8, 193-204 (March 2008) doi:10.1038/nrc2342 Kemoterapi

Læs mere

Endetarmskræft, strålebehandling og konkommittant medicinsk behandling (500 forløb/år)

Endetarmskræft, strålebehandling og konkommittant medicinsk behandling (500 forløb/år) TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV j.nr. 7-203-01-93/6 Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i klinisk onkologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus POST ASCO 15.JUNI 2012 Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus CANCER MAMMAE HIGHLIGHTS: RESERVELÆGE METTE NISSEN MEDICINSK AFDELING NÆSTVED SYGEHUS PERSPEKTIVERING: OVERLÆGE ANN KNOOP ONKOLOGISK

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk onkologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk onkologi (version til ansøgning) 25-11-2015 Revideret specialevejledning for klinisk onkologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

INDHOLD. 2/2014 juli SKA Post-ASCO Symposium Danske abstracts præsenteret ved ASCO Publikationsnyt Nyhedsrunden

INDHOLD. 2/2014 juli SKA Post-ASCO Symposium Danske abstracts præsenteret ved ASCO Publikationsnyt Nyhedsrunden SAMMENSLUTNINGEN AF KRÆFTAFDELINGER 2/2014 juli 11. årgang ISSN 1901-5682 Immunterapi var det helt store emne på årets ASCO møde i Chicago, USA. Det afspejlede sig derfor også i indlæggene på SKAs Post-

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk onkologi

Specialevejledning for Klinisk onkologi Specialevejledning for Klinisk onkologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Malignt Pleuralt Mesotheliom

Malignt Pleuralt Mesotheliom Malignt Pleuralt Mesotheliom November 2011 Incidens. Malignt pleuralt mesotheliom er en sjælden tumor. Incidencen i de fleste lande i Europa er 1,0 1,4 pr. 100.000. Årligt diagnosticeres 80 nye tilfælde

Læs mere

Regional leverkemoterapi - Intrahepatisk kemoterapi

Regional leverkemoterapi - Intrahepatisk kemoterapi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 193 Offentligt NOTAT 10. januar 2010 Regional leverkemoterapi - Intrahepatisk kemoterapi Indledning Hvorfor leverregional behandling? Leveren har dobbelt blodforsyning.

Læs mere

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010

Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Indberetningsskema Region Syddanmark, april 2010 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft Patientinformation DBCG 2015-neo-c (Tamoxifen) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling)

Læs mere

6: Er der foretaget en litteraturvurdering (udført af afdelingen eller af andre)? Ja, af FDA, EMA samt forslagsstillerne.

6: Er der foretaget en litteraturvurdering (udført af afdelingen eller af andre)? Ja, af FDA, EMA samt forslagsstillerne. Mini-MTV (skema) Før nedenstående skema udfyldes, anbefales det at læse vejledningen til skemaet, som kan downloades fra www.sst.dk/mtv under mini MTV til sygehusvæsenet Skema og felter kan justeres og

Læs mere

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse

DBCG-retningslinier Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 DBCG... 1-1 1.1 Indledning... 1-1 1.2 DBCG s organisation... 1-1 1.2.1 Repræsentantskab... 1-1 1.2.2 Forretningsudvalg... 1-2 1.2.3 Amtsudvalg... 1-2 1.2.4 Videnskabelige udvalg...

Læs mere

Lægedag Syd 2011. Biomarkører ved brystkræft -fra primær tumor til metastase

Lægedag Syd 2011. Biomarkører ved brystkræft -fra primær tumor til metastase Lægedag Syd 2011 Biomarkører ved brystkræft -fra primær tumor til metastase Jeanette Dupont Jensen MD Onkologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Forskningsenheden for Onkologi, Klinisk Institut,

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere