Kræftforsøg med patienter i behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kræftforsøg med patienter i behandling"

Transkript

1 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Blære- og urinvejskræft 1205 VINSOR An Exploratory Phase I Study with Sorafenib in Addition to Vinflunine in Progressive Locally Advanced or Metastatic Transitional Cell Carcinoma of the Urothelial Tract Planselektion - blære Dagligt tilpasset strålebehandling af blærekræft: Et fase II forsøg PAGER Analyse af personlige genomiske forandringer hos patienter med blærekræft VINGEM En multicenter randomiseret fase II-undersøgelse af vinflunin/gemcitabin versus carboplatin/gemcitabin som 1. linje-behandling til patienter med metastatisk kræft udgående fra urinvejene og nedsat nyrefunktion 1501 Pembrolizumab 1 A Phase III Randomized Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) versus Paclitaxel, Docetaxel or Vinflunine in Subjects with Recurrent or Progressive Metastatic Urothelial Cancer Blærehalskirtelkræft 0916 PSA-ERECT Et randomiseret, åbent, multicenter, 2-armet fase III-forsøg med androgen deprivation +/- Taxotere til patienter med ikke-metastaserende prostatacancer og en stigende PSA Hypo-prost Fase III studie om hypofraktioneret stråleterapi til patienter med prostatacancer i intermediær risikogruppe Hypo-RT-PC 1002 MAINSAIL - Docetaxel +/- lenalidomid Et fase III-forsøg med det formål at vurdere effekten af og sikkerheden ved docetaxel og prednison med eller uden lenalidomid hos forsøgspersoner med kastrationsresistent prostatacancer. Første linje behandling PROPEL Pelvin lymfeknudebestråling med samtidigt boost til prostata for prostatakræftpatienter i høj-risikogruppe: Et fase I/II studium RADICALS Radioterapi og androgen deprivation i kombination efter prostatektomi Docetaxel - lymfødem Lymphatic function in patients treatment with docetaxel EBRT - Predictor of late radiation induced fibrosis Candidate SNPs and gene expression profiles as a predictor of late radiation induced fibrosis in patients treated with External Beam Radiation Therapy (EBRT) for prostata cancer with curative intent. Establishment of a biobank. 1

2 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Bløddelskræft - bløddelssarkom 1214 PAGIST Pazopanib in advanced gastrointestinal stromal tumors refractory to imatinib and sunitinib Brystkræft 0708 ALTTO Adjuverende lapatinib og eller trastuzumab efter kemoterapi for højrisiko, HER2-positiv brystkræft READ Randomiseret forsøg med epirubicin plus cyklofosfamid efterfulgt af docetaxel overfor docetaxel plus cyklofosfamid hos patienter med TOP2A normal tidlig brystkræft Hypo vs. normofraktioneret bestråling Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling til lymfeknude-negative brystkræftpatienter: et randomiseret fase II studium 0907 Del- vs. helbrystbestråling Delbrystbestråling versus helbrystbestråling til kvinder 60 år opereret med brystbevarende operation for tidlig brystkræft: et randomiseret fase II studium 0915 SOLE Forsøg med forlænget behandling med letrozol. Et fase III-forsøg til evaluering af virkningen af kontinuerlig letrozol versus intermitterende letrozol efter 4 til 6 år med forudgående adjuverende endokrin behandling hos postmenopausale kvinder med hormonreceptorpositiv, node-positiv brystkræft i et tidligt stadium D-CARE Et randomiseret, dobbeltblindt, placebokontrolleret, multicenter, fase III-forsøg med denosumab som adjuverende behandling til kvinder med brystcancer i et tidligt stadium med høj risiko for tilbagefald (D-CARE) XeNa Et randomiseret fase II studie med kombinationen Xeloda (capecitabin) plus Navelbine Oral (vinorelbin) dag 1 + dag 8 (hver 3. uge) versus Xeloda plus Navelbine Oral givet metronomisk, som 1. eller 2. linie kemoterapi til patienter med HER2 negativ lokal fremskreden eller metastaserende brystcancer Bolero 6 A three-arm, randomized, open label, phase II study of everolimus in combination with exemestane vs everolimus alone vs capecitabine in the treatment of postmenopausal women with estrogen receptor positive, locally advanced, recurrent, or metastatic breast cancer after recurrence or progression on prior letrozole or anastrozole 1417 Monaleesa A randomized double-blind, placebo-controlled study of LEE011 in combination with letrozole for the treatment of postmenopausal women with hormone receptor positive, HER2-negative, advanced breast cancer who received no prior therapy for advanced disease. 2

3 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 1428 Neulasta og knoglesmerter En prospektiv registrering af knoglesmerter hos brystkræftpatienter, der modtager adjuverende kemoterapi med Neulasta LiPlaCis Screening for cisplatin/liposomal cisplatin sensitivity in patients with advanced cancer 1435 DBCG HYPO II Skagen Moderately hypofractionated loco-regional adjuvant radiation therapy of early breast cancer combined with a simultaneous integrated boost in patients with an indication for boost: DBCG HYPO II, a randomised clinically controlled trial Bugspytkirtelkræft 1213 FOLFIRINOX Forsøg med kemoterapi til patienter med non-resektabel lokalavanceret pancreascancer, samt tillæg af kemoradioterapi til patienter med borderline resektabel pancreascancer. Endetarmskræft 1506 ReRad-I External beam radiotherapy for pelvic recurrences in rectal cancer patients previously treated with radiotherapy Flere diagnoser 1306 Funktionel behandlingsplan ved stereotaksi Funktionel behandlingsplan med 18FDGal PET/CT ved stereotaktisk strålebehandling for levermetastaser. Ph.d.-projekt Effekten af emotionsreguleringsterapi Pårørendes psykiske og fysiske helbred: Et randomiseret kontrolleret forsøg af effekten af emotionsreguleringsterapi. GIST (sarkom) 0512 Adjuverende Glivec vs. observation ved GIST Lokaliserede, komplet resecerede, gastrointestinale stromale tumorer (GIST) med middel og høj risiko, som har ekspression på KIT receptor: En kontrolleret randomiseret undersøgelse af adjuverende Imatinib mesylat (Glivec) versus ingen yderligere behandling efter komplet kirurgi (EORTC 62024). Hoved-halskræft 0617 DAHANCA 20 Lindrende strålebehandling for hoved-halskræft (DAHANCA 20) PET-scan m. FAZA til hoved-hals ptt. i str.beh. Den prognostiske værdi af 18F-FAZA Positron Emissions Tomografi hos patienter med hoved-hals karcinom efter primær strålebehandling (DAHANCA 24) 3

4 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 4005 DAHANCA 31 - styrketræning Styrketræning hos hovedhalskræftpatienter under konkommitant kemoradioterapi (DAHANCA 31) Knoglekræft - osteosarkom 0419 Forsteo - Osteosarkom Europæisk kontrolundersøgelse af osteosarkom i Danmark EURAMOS 1 En randomiseret undersøgelse af den europæiske amerikanske osteosarkomgruppe: Med henblik på at optimere behandlingsstrategier for patienter med resecerbart osteosarkom baseret på histologisk respons overfor præoperativ kemoterapi EURELOS EURELOS EUropean RELapsed OsteSarcoma Registry Lungekræft 1101 EGF-receptorer - cancerdiagnose og erlotinib Kan ekspressionen af EGF-receptorerne identificere tilstedeværelsen af cancer og forudsige effekten af erlotinib? 1202 Erlotinib-PET Kan PET-skanning bruges til at forudsige effekten af et nyt farmaka hos patienter med lungekræft? 1222 HILUS - stereotaksi A phase II study of SBRT in patients with centrally located tumours 1405 Visicoil ved lungekræft Anvendelse af Visicoil markører til bestemmelse af tumor- og lymfeknude bevægelse hos patienter med lungekræft under strålebehandling NARLAL II Novel Approach to Radiotherapy in Locally Advanced Lung cancer. Heterogeneous FDGguided dose escalation with concomitant Navelbine 4004 Variation i cirkulerende biomarkører Er der variation i mængden af cirkulerende biomarkører i blodet hos patienter med lungecancer? Kaldenavnet er Variation Lungekræft - ikke-småcellet 0809 Mutationsprojekt ifm.tarcevabehandling af NSCLC Kan mutationer i EGF receptorgenet forudsige effekten af erlotinib behandling hos patienter med ikke-småcellet lungecancer? Delmål 1: et historisk retrospektivt studie. Delmål 2b: et prospektivt studie. 4

5 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 0913 TARLAL Konkomittant Tarceva og strålebehandling til patienter med lokal-regional avanceret ikkesmåcellet lungekræft. Et fase II forsøg SPECT ved lungecancer SPECTS rolle i planlægning af strålebehandling og vurdering af effekter i lungevæv hos patienter med ikke-småcellet lungekræft 1212 Biomarkører Avastin Kan cirkulerende biomarkører forudsige effekten af kemoterapi i kombination med Avastin? 1412 EARL Tidlig pallierende pulmonal strålebehandling hos patienter med stadie IIIB/IV NSCLC EGFR-mutation ved lungekræft (NSCLC) Brug af ny blodprøve til identificering af respons blandt patienter med lungecancer på targeteret behandling. Evaluering i dansk multicenter studie Blood biomarkers The use of blood biomarkers as predictive assay to tumour response and normal tissue damage following radiotherapy of patients with non-small cell lung cancer PET during Radiotherapy PET during Radiotherapy Mavesækkræft 1005 CRITICS Indledende kemoterapi med epirubicin, capecitabin og cisplatin efterfulgt af operation. Herefter kemo-stråleterapi eller kemoterapi alene. Til patienter med kræft i mavemund og mavesæk. Modermærkekræft 1122 Ipilimumab 3 vs 10 mg A randomized double blind phase III study of ipilimumab administered at 3 mg/kg vs at 10 mg/kg in subjects with previously treated or untreated unresectable or metastatic melanoma 1210 MEK/BRAF A phase III, randomised, open-label study comparing the combination of the BRAF inhibitor, dabrafenib and the MEK inhibitor, trametinib to the BRAF inhibitor vemurafenib in subjects with unresectable (stage IIIc) or metastatic (stage IV). BRAF V600E/K mutation positive cutaneous melanoma 1226 PD-1 melanom 3. linje A Randomized, Open-Label Phase 3 Trial of BMS versus Investigator's Choice in Advanced (Unresectable or Metastatic) Melanoma Patients Progressing Post Anti- CTLA-4 Therapy 5

6 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 1304 PD1/ipi 1. linje A Phase 3, Randomized, Double-Blind Study of Nivolumab Monotherapy or Nivolumab Combined with Ipilimumab Versus Ipilimumab Monotherapy in Subjects with Previously Untreated Unresectable or Metastatic Melanoma 1414 Ipilimumab Retrospektiv An observational study to evaluate the effectiveness and safety of ipilimumab, administered during the european expanded access programme in pretreated patients with advanced (unresectable or metastatic) melanoma Neuroendokrin 1215 The Nordic NEC prospective registry Prospective registration of patients with neuroendocrine carcinoma from the gastrointestinal tract SEQTOR Randomized open label study to compare the efficacy and safety of everolimus followed by chemotherapy with STZ-5FU upon progression or the reverse sequence, chemotherapy with STZ-5FU followed by everolimus upon progression, in advanced progressive pnets Nyrekræft 0909 DARENCA1 - Immunterapi og bevacizumab Et randomiseret fase II forsøg med IL-2/IFN-α plus bevacizumab versus IL-2/IFN-α ved metastaserende renalcellecarcinom (mrcc) - Darenca TKI nyre: Translationelt studie ved angiogenesehæmmer-behandling af nyrecancer Undersøgelse af blod, vævsprøver og dynamiske skanninger for at vurdere effekten af behandlingen for udbredt nyrekræft 1211 PD-1 antistof A Randomized,Open-label, Phase 3 study of BMS vs. Everolimus in Subjects with Advanced or Metastatic Clesr-Cell Renal Celle Carcinoma Who Have Received Prior Anti- Angiogenic Therapy METEOR Et fase III, randomiseret, kontrolleret, studie af cabozantinib (XL184) vs everolimushos patienter med metastatisk renalcellecarcinom som er progredieret efter tidligere VEGFR tyrosinkinasehæmmer behandling 1415 NIS A Phase 3, Randomized, Open-Label Study of Nivolumab Combined with Ipilimumab Versus Sunitinib Monotherapy in Subjects with Previously Untreated, Advanced or Metastatic Renal Cell Carcinoma. 6

7 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Primær hjernesvulst - glioblastom 1406 ALECSAT An Open-labelled, Randomized Phase II Multicentre Study to Investigate Efficacy of Autologous Lymphoid Effector Cells Specific Against Tumour-Cells (ALECSAT) in Patients with Glioblastoma Multiforme Measured as Progression Free Survival Compared to Avastin/Irinotecan Nivo vs beva glioblastom A Randomized Phase 3 Open Label Study of Nivolumab versus Bevacizumab and a Safety Study of Nivolumab or Nivolumab in Combination with Ipilimumab in Adult Subjects with Recurrent Glioblastoma. (Fase IIB åben randomiseret multicenter studie mellem nivolumab versus bevacizumab og nivolumab i kombination med ipilimumab versus bevacizumab til patienter med første recidiv af glioblastom. randomisering 1:1:1, primært endepunkt overall survival.) Tyk- og endetarmskræft 1118 SCOT SCOT - Short Course Oncology Therapy - A Study of Adjuvant Chemotherapy in Colorectal Cancer 1407 Cancerspecifikke mutationer ved regorafenib-behandling Den kliniske værdi af cancerspecifikke mutationer i væv og cellefrit DNA i plasma ved behandling med regorafinib til colorectalcancer M-CNAPS 1 Observationelt biomarkørstudie til undersøgelse af cellefrit DNA ved metastatisk kolorektalcancer, hvor der planlægges potentiel kurativ lokalbehandling af metastaser (M- CNAPS 1). Tyktarmskræft 1117 FOxTROT Fluoropyrimidine, Oxaliplatin & Targeted Receptor pre-operative Therapy for colon cancer. A randomised trial assessing whether preoperative chemotherapy and/or an anti- EGFR monoclonal antibody improve outcome in high-risk operable colon cancer OPTIPAL-I Optimal palliation strategy for metastatic colorectal cancer. Translational research study investigating circulating tumor DNA for future treatment decisions. Underlivskræft - livmoder 1013 ENGOT Et fase III forsøg med postoperativ kemoterapi eller ingen behandling for mellem- eller højrisikopatienter, stadie I-II endometriecancer med negative lymfeknuder Underlivskræft - livmoderhals 0814 Embrace Et europæisk studie til MRI-vejledt brakyterapi ved lokalavanceret cervixcancer. 7

8 Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status 1302 EMBRACE VAG Vaginal morbidity and sexual dysfunction after definitive radiotherapy for cervical cancer: A prospective longitudinal study of underlying factors and mechanisms (EMBRACE Vaginal Morbidity Study). Underlivskræft - æggestok 1204 DESKTOP A randomized multicenter study to compare the efficacy of additional tumor debulking surgery versus chemotherapy alone for recurrent platinium-sensitive ovarian cancer. Øvre GI 1515 RAINFALL A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 3 Study of Capecitabine and Cisplatin With or Without Ramucirumab as First-line Therapy in Patients With Metastatic Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma 8

9 Analkræft 5015 CILF: cisplatin, ifosfamid,folininsyre og fluoruracil, neoadjuvant forud for strålebehandling Paclitaxel og capecitabine som 2. linie behandling til analkræft CILF: cisplatin, ifosfamid, folininsyre, og fluoruracil ved avanceret analkræft Konkomitant strålebehandling og cisplatin til analkræft Blære- og urinvejskræft 5080 Gemcitabin (Gemzar) ved lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje med nedsat nyrefunktion (GFR < 50 ml/min) Methotrexat, vinblastin, doxorubicin og cisplatin til lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje. 2. linjebehandling, GC-refraktær og i upåvirket AT Gemcitabin og cisplatin ved lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje Gemcitabin og cisplatin til lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje med nedsat nyrefunktion (GFR over/lig med 50 ml/min. men under/lig med 60 ml/min.) 5216 MVACarbo: methotrexat, vinblastin, doxorubicin og carboplatin til kræft i blære og urinveje, 2. linjebehandling til lokalt fremskreden og/eller metastaserende sygdom. GCrefraktær og i upåvirket AT Vinflunin til kræft i blære og urinveje som 2. linje ved metastatisk sygdom, perfomance status GC - gemcitabin og cisplatin. Neoadjuverende kemoterapi ved lokaliseret sygdom (T2- T4a, Nx, M0) 5254 Gemcitabin og carboplatin ved lokalt fremskreden og/eller metastaserende kræft i blære og urinveje med nedsat nyrefunktion (GFR < 50 ml/min) 9

10 5257 GC - gemcitabin og cisplatin. Neoadjuverende kemoterapi ved lokaliseret sygdom (T2- T4a, Nx, M0) og tiltagende dårlig nyrefunktion (GFR < 60 ml/min) Blærehalskirtelkræft 5117 Docetaxel til blærehalskirtelkræft Cabazitaxel til prostatacancer 2. linje efter docetaxel Bløddelskræft - bløddelssarkom 5058 Doxorubicin (Adriamycin ) til bløddelssarkom ved metastatisk sygdom, 1. linje behandling Ifosfamid til bløddelssarkom - 3 g/m2 som 4 timers infusion dag Docetaxel og gemcitabin til bløddelssarkom Trabectedin til bløddelssarkom Liposomalt doxorubicin, PLD, (Caelyx) til patienter med bløddelssarkom, der ikke tåler alm. doxorubicin Doxorubicin og ifosfamid til bløddelskræft Paclitaxel ved metastatisk bløddelssarkom Bløddelskræft - neuroblastom 5244 VECCC - Vincristin, Etoposide, Carboplatin, Cisplatin, og Cyclophosphamid til neuroblastom Topotecan, vinkristin, og doxorubicin til metastatisk kemoresistent neuroblastom. Bløddelskræft - rabdomyosarkom 5056 Ifosfamid, vinkristin, actinomycin D til rabdomyosarkom Carboplatin, epirubicin, vinkristin og etoposid ved recidiv. 10

11 5243 VIDA: vincristin, actinomycin-d, ifosfamid og doxorubicin til metastatisk rhabdomyosarkom Cyclofosfamid p.o og vinorelbin i.v. til metastatisk rhabdomyosarkom. Brystkræft 5030 Epirubicin til patienter med fremskreden brystkræft Vinorelbin, 3. liniebehandling ved recidiv brystkræft Docetaxel til brystkræft Capecitabin (Xeloda), 3. liniebehandling ved recidiv brystkræft Trastuzumab i.v., 3 uger, til brystkræft Fulvestrant, som behandling af dissemineret brystkræft, østrogenreceptor-positiv Adjuverende epirubicin, cyklofosfamid, docetaxel og antihormonbehandling til brystkræft Adjuverende epirubicin, cyklofosfamid og docetaxel Adjuverende letrozol (Femar) til brystkræft 5148 Lapatinib og capecitabin til metastatisk brystkræft Vinorelbin p.o. til metastatisk brystkræft serier epirubicin + cyclophosphamid efterfulgt af 4 serier docetaxel til inoperabel/lokal fremskreden sygdom Tamoxifen, antihormonel behandling til præmenopausale kvinder med østrogen-positiv brystkræft Ugentlig paclitaxel til behandling af metastatisk brystkræft. 11

12 5187 Hormonel behandling med aromatasehæmmere (letrozol, exemestan og anastrozol) til patienter med brystkræft Docetaxel til brystkræft, 6 serier til inoperabel/lokal fremskreden sygdom ved manglende respons på EC (5160) Adjuverende cyclofosfamid og docetaxel til brystkræftpatienter med kontraindikation mod antracyklin Adjuverende cyclofosfamid til brug under strålebehandling af uradikalt opererede brystkræftpatienter Adjuverende epirubicin og cyclofosfamid til brystkræftpatienter med kontraindikation mod docetaxel Gemcitabin til metastatisk brystkræft Eribulin til metastatisk brystkræft 5289 Trastuzumab, subkutan injektion, 3 uger, brystkræft 5290 Capecitabin, trastuzumab subkutan inj. hver 3. uge til brystkræft 5292 Pertuzumab, vinorelbin p.o., trastuzumab s.c. til metastatisk brystkræft 5293 Docetaxel og trastuzumab s.c. injekton til metastatisk brystkræft 5294 Gemcitabin og trastuzumab s.c injektion til metastatisk brystkræft Ugentlig paclitaxel og trastuzumab s.c til metastatisk brystkræft 5296 Vinorelbin p.o. og trastuzumab s.c til metastatisk brystkræft Vinorelbin i.v., trastuzumab s.c. og pertuzumab til brystkræft 12

13 5298 Vinorelbin i.v. og trastuzumab s.c. som 1. linje recidivbehandling 5299 Epirubicin og cyclophosphamid efterfulgt af docetaxel og trastuzumab s.c til inoperabel/lokalt fremskreden brystkræft Docetaxel og trastuzumab s.c til inoperabel/lokal fremskreden sygdom, 6 serier ved manglende respons på EC (5208) Adjuverende epirubicin, cyklofosfamid, docetaxel, trastuzumab og antihormonel behandling 5303 Adjuverende epirubicin, cyklofosfamid, docetaxel og trastuzumab s.c Adjuverende trastuzumab til brystkræft Trastuzumabemtansin (T-DM1), 2. linje-behandling til patienter med metastaserende brystkræft, som er HER2-positive 5316 Epirubicin og cyclophosphamid efterfulgt af docetaxel til lokal fremskredet brystkræft m.h.p downsizing 5319 EC/doc/trast neoadjuverende kemoterapi med henblik på downstaging 5326 Epirubicin, cyclophosphamid efterfulgt af docetaxel, trastuzumab s.c og pertuzumab 5327 Docetaxel, trastuzumab s.c. og pertuzumab til brystkræft 5328 Eribulin i.v. og trastuzumab s.c. til brystkræft, metastatisk sygdom Bugspytkirtelkræft 5109 Gemcitabin i.v. til bugspytkirtelkræft, palliativ behandling 5149 Gemcitabin i.v. til bugspytkirtelkræft, adjuverende behandling FOLFIRINOX (irinotecan i.v., fluoruracil i.v. og oxaliplatin i.v.) til bugspytkirtelkræft, adenokarcinom. 13

14 5317 Gemcitabin i.v. og nab-paclitaxel i.v. til bugspytkirtelkræft, ioperabel sygdom Ekstrapulmonalt småcellet karcinom 5189 Carboplatin og etoposid i.v. 120 mg/m2 til ekstrapulmonalt småcellet karcinom Carboplatin og etoposid p.o. 200 mg/m2 til ekstrapulmonalt småcellet karcinom Cisplatin og etoposid i.v. 120 mg/m2 og konkomitant strålebehandling til ekstrapulmonalt småcellet karcinom, kurativt intenderet Cisplatin og etoposid p.o. 200 mg/m2 til ekstrapulmonalt småcellet karcinom Cisplatin og etoposid i.v. 120 mg/m2 til ekstrapulmonalt småcellet karcinom Topotecan til dissemineret småcellet karcinom, uanset placering af karcinom. Endetarmskræft 5281 Strålebehandling og capecitacin. Neoadjuverende behandling til endetarmskræft. Ewing/Rabdomyosarkom 5074 Vinkristin, ifosfamid, doxorubicin, etoposid (VIDE) til Ewings sarkom Vinkristin, actinomycin, ifosfamid (VAI) til Ewings sarkom og rabdomyosarkom Vincristin, actinomycin D og cyclophosphamid til bløddelskræft, Ewing og rabdomyosarkom. Ewings-sarkom - knogle- og bløddelskræft 5089 Carboplatin og etoposid p.o. ved recidiv Ewings sarkom Topotecan og cyclofosfamid til EWING-sarkom ved recidiv Vincristin, cyclophosphamid, doxorubicin og etoposid præoperativt til Ewing-ptt. der ikke tåler ifosfamid. 14

15 5219 Vincristin, ifosfamid, liposomalt doxorubicin (Caelyx) og etoposid til patienter med Ewingsarkom der ikke kan tåle alm. doxorubicin Irinotecan og temozolomid til recidiv af Ewing-sarkom. Flere diagnoser 5322 Medroxyprogesteronacetat (Provera) ved livmoderkræft og sarkom Fælles/Andet 5112 Dexrazoxan (Savene) ved ekstravasation af antracyklin. Galdevejskræft 5305 Cisplatin i.v. og gemcitabin i.v. til galdevejskræft, lokalt fremskreden/metastatisk sygdom GIST (sarkom) 5081 Imatinib (Glivec) 400 mg til GIST, lokalt fremskreden og/eller metastaserende, 1. linje behandling 5125 Sunitinib (Sutent) til GIST Imatinib 800 mg til lokalt fremskreden og/eller metastaserende GIST. 1. linje behandling (efter progression) Adjuverende imatinib 400 mg Hoved-halskræft 5113 Paclitaxel (Taxol) og capecitabine (Xeloda) til hoved-halskræft Carboplatin og vinorelbin p.o. til dissemineret hoved-halskræft Cisplatin og doxorubicin til Anaplastisk Thyroidea Carcinom (ATC), locoregionær sygdom, performance status 0-1, < 50 år Fluoruracil, cisplatin, og docetaxel som neoadjuverende behandling af hovedhalskarcinom. 15

16 5201 Carboplatin i.v. og vinorelbin i.v. til dissemineret hoved-hals-kræft: 1. linje kemoterapi til patienter med adenokarcinom 2. linje til patienter med planocellulært karcinom 5234 Strålebehandling og konkomitant ugentligt cisplatin til cancer i hoved-halsområdet Panitumumab, cisplatin og fluoruracil til planocellulært karcinom, hoved-hals-kræft, metastatisk sygdom 5268 Cetuximab, cisplatin og fluoruracil til planocellulært carcinom, Hoved-halskræft, metastatisk sygdom Hudkræft 5275 Capecetabin og paclitaxel ved metastatisk sygdom, planocellulær hudkræft Knoglekræft - osteosarkom 5055 Ifosfamid og etoposid til osteosarkom ved recidiv Doxorubicin og cisplatin til behandling af osteosarkom Methotrexat, doxorubicin og cisplatin til osteosarkom MAPIE, til pt. der progredierer på MAP (Methotrexat/doxorubicin/cisplatin/ifosfamid/etoposid) 5147 Methotrexat, ifosfamid og etoposid ved residivt osteosarkom Docetaxel og gemcitabin til osteosarkom Leverkræft 5195 Sorafenib p.o. til leverkræft. Lungehindekræft 5314 Cisplatin og pemetrexed til mesoteliom. Neoadjuverende, in-operabel, lokalt avanceret og metastatisk sygdom. 16

17 5323 Carboplatin og pemetrexed til lungehindekræft (cisplatin- uegnede) Lungekræft - ikke-småcellet 5045 Carboplatin og vinorelbin i.v. til inoperabel, ikke-småcellet lungekræft, stadie IV + IIIB med malignt pleuraexudat (når peroral vinorelbin ikke kan anvendes) Docetaxel som 2. linjebehandling til ikke-småcellet lungekræft Adjuverende intravenøs behandling med cisplatin og vinorelbin til ikke-småcellet lungekræft Pemetrexed til NSCLC, 3. linje 5127 Carboplatin og peroral vinorelbin til inoperabel ikke-småcellet lungekræft i stadie IV + IIIb med malignt pleuraeksudat Cisplatin i.v. og vinorelbin p.o. som adjuverende behandling af ikke-småcellet lungekræft. Er 1. valg som adjuverende, kan konverteres til KFE-5106, hvis bivirkninger Erlotinib (Tarceva) til ikke-småcellet lungekræft - indeholder 2 optionelle sideprojekter: KFE-0809 Mutationsprojekt KFE-1101 EGF-receptorer 5182 Cisplatin, vinorelbin p.o. og torakal bestråling til ikke-småcellet, lokalt avanceret lungekræft (T1-T4, N0-N3, M0) og PS Gy/30-33 frak, 5 ugl. med start ved 2. kemoserie med kurativt sigte Carboplatin i.v., vinorelbin p.o. og bevacizumab i.v. til ikke-småcellet lungekræft (adenokarcinom). 1. linje behandling Carboplatin i.v., vinorelbin p.o. og torakal strålebehandling med kurativt sigte til lungekræft, ikke småcellet. Lokalavanceret (T1-T4, N0-N3, Mo) og performance Crizotinib til lungekræft- ikke småcellet med EML4-ALK mutation, metastatisk sygdom, 2. linje 17

18 Lungekræft - småcellet 5169 Topotecan p.o. ved småcellet lungekræft. Til recidiv-patienter der ikke kan reinduceres med carboplatin/etoposid Cisplatin, etoposid (VP16) + thorakal strålebehandling + PCI ved begrænset sygdom og PS 0 og alder <= 65 år Carboplatin, etoposid, thorakal strålebehandling og PCI til småcellet lungekræft ved begrænset sygdom og PS 0-2 (Cisplatin-uegnede) Carboplatin, etoposid p.o. og PCI til udvidet småcellet lungekræft. 1. linje palliativ behandling Carboplatin og etoposid p.o. - reinduktion ved småcellet lungekræft 5283 Adjuverende behandling med 4 serier carboplatin og etoposid p.o. samt PCI ved småcellet lungekræft 5301 Carboplatin, etoposid p.o, thorakal strålebehandling og PCI til småcellet lungekræft ved begrænset sygdom og PS 0-2 (Cisplatin-uegnede). Mavesækkræft 5118 Capecitabin p.o. og oxaliplatin i.v. til mavesækkræft og mavemundskræft, metastatisk sygdom 5159 Cisplatin i.v., epirubicin i.v. og capecitabin p.o. til mavesækkræft og mavemundskræft, perioperativ behandling 5181 Epirubicin i.v., oxaliplatin i.v. og capecitabin p.o. til mavesækkræft og mavemundskræft, inoperabel/metastatisk behandling 5194 Capecitabin p.o., cisplatin i.v. og strålebehandling til operabel mavesækkræft og mavemundskræft, postoperativ behandling 5203 Epirubicin i.v., oxaliplatin i.v. og capecitabin i.v. til mavesækkræft og mavemundskræft, perioperativ behandling 18

19 5235 Capecitabin p.o., oxaliplatin i.v. og trastuzumab i.v. til HER2-positive med mavesækkræft eller mavemundskræft, metastatisk/inoperabel sygdom Modermærkekræft 5120 Interleukin-2 + Interferon-alfa som PEG-Introna til metastatisk modermærkekræft 5177 Temozolomid til modermærkekræft med hjernemetastaser 5248 Ipilimumab til metastatisk modermærkekræft 5258 Vemurafenib til metastatisk modermærkekræft 5265 Adjuverende Interferon Supplerende medicinsk behandling efter operation for modermærkekræft 5306 Dabrafenib til metastatisk modermærkekræft Neuroendokrin 5232 Cisplatin iv. og etoposid p.o. til inoperabel neuroendokrinkræft af lavt differentieret type med udgangspunkt i mavetarmkanalen eller ukendt primærtumor Everolimus p.o. til neuroendokrin tumorer 5276 Sunitinib p.o. til inoperabel, ikke-anaplastisk neuroendokrin tumor udgående fra bugspytkirtlen 5279 Carboplatin i.v. og etoposid i.v. til højmalignt neuroendokrin karcinom i lunge, adjuverende behandling 5325 Carboplatin i.v., etoposid p.o. og neulasta s.c. til højmalignt neuroendokrinkarcinom i lunge Nyrekræft 5048 Interleukin 2 og interferon α-2b (IntronA) ved lokalt fremskreden og/eller metastatisk nyrekræft. 19

20 5163 Sunitinib til nyrekræft 5164 Sorafenib til nyrekræft 5204 Temsirolimus til nyrekræft. Ved clearcelle, dårlig prognosegruppe og non-clearcelle histologi Everolimus til nyrekræft 5239 Pazopanib til nyrekræft 5309 Axitinib til nyrekræft Peniskræft 5199 Fluoruracil, cisplatin og docetaxel til inoperabel/metastatisk peniskræft Cisplatin og strålebehandlling til inoperabel, regionalt metastaserende peniskræft Paclitaxel, ifosfamid og cisplatin som 1. linje-behandling til peniskræft Peniskræft/planocellulært karcinom i urinveje 5217 Capecitabin og paclitaxel til peniskræft og planocellulære carcinomer i urinveje. Peritoneal karcinose 5121 Mitomycin C i.v. til peritoneal karcinose Primær hjernesvulst 5000 Procarbazin, vinkristin og lomustin 5070 temozolomid p.o. til primær hjernetumor 5110 Stråler og temozolomid p.o. til glioblastom 5142 Cisplatin, lomustin (CCNU) og vinkristin til primær hjernetumor. 20

21 Primær hjernesvulst - gliom 5188 Irinotecan og bevacizumab til gliomer ved recidiv efter temozolomid, 2. linje behandling 5329 Bevacizumab og lomustin til primær hjernesvulst (gliom) Primær hjernesvulst - oligodendrogliom 5286 Procarbazin, vincristin og lomustin til diffust oligodendrogliom, anaplastisk oligodendrogliom og oligo-astrocytom Pseudomyxoma peritonei 5073 Fluoruracil og calciumfolinat til pseudomyxoma peritonei. Spiserørskræft 5090 Fluoruracil i.v., cisplatin i.v. og strålebehandling til inoperabel, spiserørskræft og mavemundskræft 5166 Fluoruracil i.v., cisplatin i.v. og strålebehandling til operabel spiserørskræf, præoperativ behandling 5274 Carboplatin i.v., paclitaxel i.v. og strålebehandling til spiserørskræft, præoperativ behandling 5310 Capecitabin p.o. og oxaliplatin i.v. til spiserørskræft Testikelkræft/germinalcellekræft BEP over 5 dage (cisplatin, etoposid og bleomycin) til testikelkræft - Germinalcelletumor med intermediær/dårlig prognose BEP over 3 dage (cisplatin, etoposid og bleomycin) til testikelkræft - Germinalcelletumor i god prognosegruppe GCT - gemcitabin (Gemzar), cisplatin og paclitaxel (Taxol) ved testikelkræft, 2. linje kemoterapi Cisplatin og etoposid (til ptt. ældre end eller lig med 45 år, eller kontraindikation for bleomycin). 21

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer

Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet. Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuro-onkologisk Team Rigshospitalet Overordnet strategi for behandling og opfølgning af voksne patienter med primære hjernetumorer Neuroonkologisk Afdeling, Afdeling for Eksperimentel Kræftbehandling,

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Udvikling de sidste 30 år

Udvikling de sidste 30 år Acta Oncologica Symposium 22.-23. maj 2008 DBCG 30 års jubilæum Strålebehandling ved cancer mammae Udvikling de sidste 30 år Marie Overgaard Department of Oncology, Aarhus University Hospital, Denmark

Læs mere

Onkologisk behandling af patienter med pancreas-cancer (PC)

Onkologisk behandling af patienter med pancreas-cancer (PC) DPCG Nationale Retningslinjer Kapitel 5 Onkologisk behandling (19.3.15) Page 1 of 8 Onkologisk behandling af patienter med pancreas-cancer (PC) Resektabel PC Den eneste kurative behandling af patienter

Læs mere

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus

POST ASCO 15.JUNI 2012. Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus POST ASCO 15.JUNI 2012 Mette Nissen Onkologisk afd., Hillerød Sygehus CANCER MAMMAE HIGHLIGHTS: RESERVELÆGE METTE NISSEN MEDICINSK AFDELING NÆSTVED SYGEHUS PERSPEKTIVERING: OVERLÆGE ANN KNOOP ONKOLOGISK

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

14 Primær lokal og regional fremskreden cancer mammae.

14 Primær lokal og regional fremskreden cancer mammae. 1 14 Primær lokal og regional fremskreden cancer mammae. 14.1 Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre patienter med inoperabel brystkræft tilbud om en optimal behandling. Metode Retningslinier udarbejdet

Læs mere

Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer.

Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer. DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Nationale retningslinjer for behandling og pleje ved recidiv eller primært fremskreden hoved-halscancer. Udarbejdet af DAHANCA s recidivgruppe 2010 Baggrund

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Baggrundsnotat for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Baggrundsnotat for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Baggrundsnotat for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Opdatering af notat om medicin med begrænset effekt

Opdatering af notat om medicin med begrænset effekt Betina Højgaard og Jakob Kjellberg Opdatering af notat om medicin med begrænset effekt Erfaringer fra NICE om prioritering af sygehusmedicin Opdatering af notat om medicin med begrænset effekt Erfaringer

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Retningslinier for behandling af patienter med brystkræft

Retningslinier for behandling af patienter med brystkræft Retningslinier for behandling af patienter med brystkræft visitation, undersøgelse, behandling og efterkontrol Oktober 1999 Onkologisk afdeling D, Århus Kommunehospital Indhold Indledning... 4 Opdateringer...

Læs mere

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500 Sarkomer Indhold 2 Indledning 3 Hvad er sarkomer? 6 Hvad er symptomerne på sarkomer? 7 Hvilke undersøgelser skal der til? 10 Hvor syg er jeg? 13 Hvilken behandling findes der? 13 Behandling af bløddelssarkomer

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Kina

Danske kræftpatienters behandling i Kina Delrapport 2 Kræftens Bekæmpelse Delrapport 2: Danske kræftpatienters behandling i Kina - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Januar 2009 Patientstøtteafdelingen

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED BRYSTKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

FAKTA OM OG REHABILITERING VED BRYSTKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karin Birtø, Lone Back Christensen og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden

Læs mere

Proceduren kræver et tæt samarbejde mellem urologer, onkologer og radiofysikere.

Proceduren kræver et tæt samarbejde mellem urologer, onkologer og radiofysikere. BRACHYTERAPI (INTERN STRÅLEBEHANDLING) Høj- og lavdosishastighed brachyterapi Transperineal UL-vejledt brachyterapi (BT) anvendes internationalt i stigende omfang, og i USA udføres der mellem 30.000 og

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg

-Molekylærbiologiske/ gastrointestinale cancere. Histo temadag, Odense 3. november 2012. Mikkel Eld, Aalborg -Molekylærbiologiske/ immunhistokemiske undersøgelser af gastrointestinale cancere - Screening for kolorektal cancer. Histo temadag, Odense 3. november 2012 Mikkel Eld, Aalborg Molekylærbiologiske og immunhistokemiske

Læs mere

DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer

DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer DAHANCA-14 Konkomitant cisplatin og stråleterapi til rhinopharynxcancer Retningslinjer for kombineret stråle- og kemoterapi af rhinopharynxcancer The Danish Head and Neck Cancer Study Group November 2002

Læs mere

6 Medicinsk behandling

6 Medicinsk behandling 6 Medicinsk behandling 6.1 Udvælgelse til systemisk behandling 6.1.1 Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode

Læs mere

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche

Implementering. En vanskelig affære. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Implementering En vanskelig affære Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche Region til sygehuse: Følg vejledning eller betal selv for dyr medicin Sygehuse i Region Midtjylland skal fremover følge anbefalingerne fra

Læs mere

Behandling af sarkomer og aggressive benigne tumorer

Behandling af sarkomer og aggressive benigne tumorer Behandling af sarkomer og aggressive benigne tumorer August 2007 Udarbejdet af Dansk Sarkom Gruppe v/anders Krarup-Hansen. Overlæge. phd., Formand for Dansk Sarkom Gruppe, Onkologisk afdeling. Herlev Hospital

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft 1. Kræft Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling Hvis denne bog var skrevet for tyve år siden, kunne man næsten sige, at dette første kapitel ville

Læs mere

Testis cancer kort behandlingsvejledning

Testis cancer kort behandlingsvejledning Testis cancer kort behandlingsvejledning Baggrund Tumorer i testiklen udgår i 95% af tilfældene fra germinalcellerne. Germinalcelletumorer kan også opstå udenfor gonaderne specielt svarende til midtliniestrukturer

Læs mere

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft.

Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. Deltagerinformation Protokol inkl. Protokoltillæg 1 nr. CFEM345D2411 dateret 26-jan-2006. Et videnskabeligt forsøg med anastrozol eller letrozol til patienter med brystkræft. De Videnskabsetiske Komiteér

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 8

DMG-Nyhedsbrev nr. 8 Marts 2009 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 8 DMG-2009 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

5 Postoperativ strålebehandling

5 Postoperativ strålebehandling 5 Postoperativ strålebehandling 5.1 Baggrund for DBCG s anbefalinger for adjuverende strålebehandling. 5.1.1 Resume af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

5 Postoperativ strålebehandling

5 Postoperativ strålebehandling 5 Postoperativ strålebehandling Dette kapitel omfatter 5.1 DBCG s anbefalinger for postoperativ strålebehandling 5.2 CT-baseret postoperativ strålebehandling 5.1 DBCG s anbefalinger for postoperativ strålebehandling

Læs mere

DBCG DBCG 07-REAL. DBCG (Sponsor) Protokol nr. Godkendelse Forretningsudvalg DBCG 07-REAL 19.06.2006 Medicinsk udvalg 27.11.2006

DBCG DBCG 07-REAL. DBCG (Sponsor) Protokol nr. Godkendelse Forretningsudvalg DBCG 07-REAL 19.06.2006 Medicinsk udvalg 27.11.2006 DBCG Danish Breast Cancer Cooperative Group DBCG (Sponsor) Protokol nr. Godkendelse Forretningsudvalg DBCG 07-REAL 19.06.2006 Medicinsk udvalg 27.11.2006 Godkendelser J.nr. Dato Etisk komite H-C-2008-129

Læs mere

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Hjernekræft. TEMA: Klinisk udvikling af biomarkører. DEBAT: Er vi klar til Kræftplan III?

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Hjernekræft. TEMA: Klinisk udvikling af biomarkører. DEBAT: Er vi klar til Kræftplan III? N YY E E V EV J E J I E K R I Æ F K T BR EÆ H AF NT DB L EI NH G A E N D L I N G E N PERSPEKTIV N o.. X 1 0 N M O VA EJ M2 B0 E 1 R 0 2 0 0 9 & debat TEMA: Hjernekræft TEMA: Klinisk udvikling af biomarkører

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER KRÆFTUDVALGET 18-03-2014 15:00. Mødelokale på regionsgården: H6. Kræftudvalget - mødesager DAGSORDEN Kræftudvalget - mødesager KRÆFTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 18-03-2014 15:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården: H6 MEDLEMMER Flemming Pless Susanne Due Kristensen Pia Illum Mette Abildgaard Niels

Læs mere

EN GLOBALT FØRENDE VACCINELEVERANDØR

EN GLOBALT FØRENDE VACCINELEVERANDØR EN GLOBALT FØRENDE VACCINELEVERANDØR OLE LARSEN, CFO INVESTORDAGEN 17. SEPTEMBER 2014 BAVARIAN NORDIC CANCERIMMUNTERAPIER OG VACCINER MOD INFEKTIONSSYGDOMME FAKTA Grundlagt i 1994, Noteret på Københavns

Læs mere

Sarkomer og aggressive benigne tumorer Referenceprogram udarbejdet under Dansk Sarkomgruppe (DSG)

Sarkomer og aggressive benigne tumorer Referenceprogram udarbejdet under Dansk Sarkomgruppe (DSG) Sarkomer og aggressive benigne tumorer Referenceprogram udarbejdet under Dansk Sarkomgruppe (DSG) Johnny Keller (red.) Revideret og godkendt ved DSG s årsmøde d. 10.1.2013 Indhold 1.0 introduktion 1.1

Læs mere

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft

Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Forskellige valg i kampen mod prostatakræft Af Henrik Jakobsen, overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital og Henriette Lindberg, overlæge, Ph.d., Onkologisk afdeling, Herlev Hospital Prostatakræft

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 10

DMG-Nyhedsbrev nr. 10 November 2011 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R E-mail: lars.bastholt@ouh.regionsyddanmark.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 10 DMG-2011 Nordisk møde Patologi Kirurgi

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

17 Lokoregionært recidiv

17 Lokoregionært recidiv 17 Lokoregionært recidiv 17.1 Introduktion 17.1.1 Definition af lokoregionært recidiv Lokoregionært recidiv defineres som recidiv i regio mammaria (inkl. residuale mamma efter brystbevarende behandling)

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml koncentrat indeholder 20 mg docetaxel

Læs mere

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse

Fakta om og rehabilitering ved. Hoved-halskræft. Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Fakta om og rehabilitering ved Diagnosespecifik forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Gitte Ploug Balling, Claus Faber og Rikke Daugaard Center for Kræft og Sundhed København, april 2010, revideret juli 2013.

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

DCCG Onkologi udvalg Generalforsamling og ordinært udvalgsmøde Århus 20. maj 2015 kl 10-16

DCCG Onkologi udvalg Generalforsamling og ordinært udvalgsmøde Århus 20. maj 2015 kl 10-16 Side 1 af 5 Deltagere Benny Vittrup, Kirsten Vistisen, Ioannis Souglakos, René Krøjgaard Olesen, Fahimeh Andersen, Thomas Linné, Per Pfeiffer, Kell Østerlind, Lone Nørgård Petersen, Jim Stenfatt Larsen,

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

Medicinsk teknologivurdering af erlotinib (Tarceva) til palliativ behandling af ikke-småcellet lungecancer

Medicinsk teknologivurdering af erlotinib (Tarceva) til palliativ behandling af ikke-småcellet lungecancer C e n t e r f o r E v a l u e r i n g o g M e d i c i n s k T e k n o l o g i v u r d e r i n g MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING AF KRÆFTLÆGEMIDLER Medicinsk teknologivurdering af erlotinib (Tarceva) til palliativ

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lungekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 8 Hvor syg er jeg? 10 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lungekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 8 Hvor syg er jeg? 10 Hvilken behandling findes der? Lungekræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på lungekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 8 Hvor syg er jeg? 10 Hvilken behandling findes der? 11 Behandling af ikke-småcellet lungekræft

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014 Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015 13. maj 2014 PROGRAM KL. 12.30-16 Generel information fra Amgros v/ Flemming Sonne Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter på klinisk anæstesiafsnit på OUH v/ Helle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Docetaxel Teva 20 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert enkeldosis-hætteglas med Docetaxel

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

Program for videnskabeligt møde Dansk Melanom Gruppe Onsdag d. 4. Marts 2015 på Rigshospitalet kl. 12-13.30

Program for videnskabeligt møde Dansk Melanom Gruppe Onsdag d. 4. Marts 2015 på Rigshospitalet kl. 12-13.30 Program for videnskabeligt møde Dansk Melanom Gruppe Onsdag d. 4. Marts 2015 på Rigshospitalet kl. 12-13.30 Klinik for Plastikkirurgi, brystkirurgi og brandsårsbehandling, Konferencerummet afsnit 21010,

Læs mere

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt,

Østrogenbehandling. kombination med forskellige former for progesteroner. Præparaterne kan administreres oralt, Østrogenbehandling v/peter Vestergaard Østrogen og kombinationspræparater med østrogen Farmakologi Disse præparater omfatter østradiol (17 -ethinyløstradiol) eller konjugerede østrogener i kombination

Læs mere

16 Udredning og behandling af brystkræft i forbindelse med graviditet

16 Udredning og behandling af brystkræft i forbindelse med graviditet 16 Udredning og behandling af brystkræft i forbindelse med graviditet 16.1 Resume af DBCG s anbefalinger Formål At sikre en optimal udredning og behandling til kvinder, der får påvist brystkræft i forbindelse

Læs mere

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500

BAVARIAN NORDIC. Omsætning og resultat 2010-2015E 2010 2011 2012 2013 2014 2015E 1.000 -500 ROLF SASS SØRENSEN, VP IR & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN 22. SEPTEMBER 2015 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod infektionssygdomme Fuldt integreret, internationalt biotekselskab Ét godkendt

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS)

DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) DATADEFINITIONER DANSK KVALITETSDATABASE FOR MAMMOGRAFISCREENING (DKMS) INDHOLD INTRODUKTION... 2 DATADEFINITIONER FOR DE ENKELTE INDIKATORER 1. Stråledosis... 5 2. Deltagelse... 6 3. Overholdelse af fastlagt

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på brystkræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på brystkræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? Brystkræft Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på brystkræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 7 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 20 Er der andre behandlingsformer? 22 Hvad

Læs mere

CANCERREGISTERET 2002 og 2003

CANCERREGISTERET 2002 og 2003 CANCERREGISTERET 2002 og 2003 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN TAXOTERE 20 mg koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert enkeltdosis-hætteglas med TAXOTERE 20 mg

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Skræddersyet kræftbehandling. Kræftpatienter på skolebænken N Y E V E J E I K R Æ F T B E H A N D L I N G E N

PERSPEKTIV. & debat. TEMA: Skræddersyet kræftbehandling. Kræftpatienter på skolebænken N Y E V E J E I K R Æ F T B E H A N D L I N G E N N Y E V E J E I K R Æ F T B E H A N D L I N G E N PERSPEKTIV N o. 5 D E C E M B E R 2 0 0 7 & debat TEMA: Skræddersyet kræftbehandling Kræftpatienter på skolebænken A R T I K E L L E D E R Dristige fremtidsvisioner

Læs mere

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator

8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator 8.2 Statistiske analyse af hver enkelt indikator Basale ideer De avancerede statistiske metoder, som anvendes i denne rapport, fokuserer primært på vurdering af eventuel geografisk heterogenitet på regions-,

Læs mere

Rapport fra Dansk Selskab for Onkologi s Acceleratorudvalg, 2004

Rapport fra Dansk Selskab for Onkologi s Acceleratorudvalg, 2004 Rapport fra Dansk Selskab for Onkologi s Acceleratorudvalg, 2004 Lena Specht*, Håkan Nyström*, Anders Krarup Hansen #, Finn Laursen #, Olfred Hansen, Knud Aage Werenberg, Bente Sørensen, Jens Peter Bangsgaard,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Udviklingen i brugen af kemo-terapi. Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003

Udviklingen i brugen af kemo-terapi. Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003 Udviklingen i brugen af kemo-terapi Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003 0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 0 1. BAGGRUND... 2 1.1 KEMOTERAPEUTISKE

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 C Lungekræft Overlæge Hans Pilegaard, Skejby Sygehus Hovedanbefalinger Alle operationer for lungecancer bør udføres af eller superviseres af en klassisk thoraxkirurg. Alle

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft

februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft februar 2015 opfølgningsprogram for brystkræft Opfølgningsprogram for brystkræft Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade

Læs mere

Ekstravasation Guideline 2007. Implementeringsværktøj

Ekstravasation Guideline 2007. Implementeringsværktøj Ekstravasation Guideline 2007 Guideline Implementeringsværktøj Indhold Ekstravasation guideline 2007 Indledning til denne Ekstravasation guideline Indledning 4 Overordnet mål 4 Specifikke mål og formål

Læs mere

Cancer og ernæring. Benedicte Wilson, overlæge, afd S, OUH

Cancer og ernæring. Benedicte Wilson, overlæge, afd S, OUH Cancer og ernæring Benedicte Wilson, overlæge, afd S, OUH 1 ASPEN guidelines A major distinction between therapeutic trial of efficacy of a drug or a procedure and the feeding of nutrients known to be

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

DBCG READ TOP2A - DBCG 07-READ

DBCG READ TOP2A - DBCG 07-READ DBCG Danish Breast Cancer Cooperative Group DBCG (Sponsor) Navn Godkendelse Medicinsk udvalg DBCG 07-READ 19.06.2006 Patologiudvalg 24.01.2007 Forretningsudvalg 28.11.2005 Godkendelser Etisk komite H-D-2008-009

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER 24 PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER Omhyggelig undersøgelse og rapportering af patoanatomiske

Læs mere

FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS.

FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS. FORSKNINGSPROJEKTER VED KLINISK PATOLOGI VEJLE SYGEHUS. 1. udgave Denne oversigt over forskningsprojekter omhandler både igangværende videnskabelige undersøgelser og samarbejder indenfor rammerne af Klinisk

Læs mere

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne

Storhjernen Lillehjernen Hjernestammen Hypofysen hjernehinderne Hjernesvulster Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på en hjernesvulst? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 9 Hvilken behandling findes der? 16 Er der andre behandlingsformer?

Læs mere

Forskning der gavner kræftpatienter

Forskning der gavner kræftpatienter Informationsavis 2014/15... stiftet og ledet af aktive danske kræftforskere Forskning der gavner kræftpatienter Bedre effekt af stråle behandling Læs mere side 3 Brystkræft har også store psykiske konsekvenser

Læs mere

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA

DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group Årsrapport 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA Årsrapporten 2014 Årsrapporten 2014 for den kliniske kvalitetsdatabase DAHANCA er udarbejdet på DAHANCA

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010

Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010 Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010 Udarbejdet af: Henrik Schrøder, overlæge, dr. med. leder af DBCR. Børnefadelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, DK 8200 Århus n. Mail: henrik.schroeder@skejby.rm.dk

Læs mere

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi

SIDEN SIDST: fantastisk år. 2 væsentlige. partneraftaler. 3 x markedsværdi THOMAS DUSCHEK, IR & COMMUNICATIONS SPECIALIST INVESTORDAGEN 2. JUNI 2015 SIDEN SIDST: 1 fantastisk år 2 væsentlige partneraftaler 3 x markedsværdi 2 BAVARIAN NORDIC Cancerimmunterapier og vacciner mod

Læs mere

Revideret: November 2014

Revideret: November 2014 DUCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF PROSTATACANCER 8A. ACTIVE SURVEILLANCE Forfattere: Frederik B. Thomsen og Klaus Brasso Revideret: November 2014 Næste revision: November

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? Kræft i spiserøret Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på kræft i spiserøret? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvad er bivirkningerne og

Læs mere

screening for brystkræft

screening for brystkræft Mammografi screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Du har mulighed for at få en røntgenundersøgelse (en mammografi), der kan vise, om du har forandringer i brystet. Forandringerne kan være vandcyster,

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle.

Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje. FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle. Social ulighed i kræftbehandling og kræftsygepleje FSK Landskursus 2012, 9.11. november, Munkebjerg Hotel i Vejle Jes Søgaard KORA Risiko for kræft blandt personer efter social position i Danmark Hvordan

Læs mere