2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms"

Transkript

1 Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler pr. måler 125,00 125,00 Mandskabstime frostsprængt måler 450,00 500,00 Tilslutningsbidrag pr. boligenhed , ,25 Tilslutning af nye lejligheder til eksisterende stikledninger , ,25 Tilslutningsbidrag erhverv: Stikledningsdimension 32/40 mm , ,25 Stikledningsdimension 50 mm , ,25 Stikledningsdimension 63 mm , ,75 Stikledningsdimension 75 mm , ,50 Stikledningsdimension 90 mm , ,00 Stikledningsdimension 110 mm , ,75 Stikledningsdimension 125 mm , ,25 Stikledningsdimension 160 mm , ,50 Gebyr for Lukkevarsel (vandforsyningen) 100,00 100,00 Gebyr for lukkebesøg 375,00 375,00 Gebyr for genåbning af vandforsyningen 468,75 468,75 Gebyr for aflæsningsbesøg 295,00 300,00 Assens Spildevand A/S Tilslutningsbidrag: spildevand , ,43 Tilslutningsbidrag: regnvand og spildevand , ,38 Fast afgift 695,00 705,00 Vandafledningsafgift for bolig og erhverv Vandafledningsafgift pr. m3 50,65 51,53 Erhvervsvirksomheder tilmeldt trapppemodel: Vandafledningsafgift pr. m3 - Trin 2 ( m3) 48,62 47,40 Vandafledningsafgift pr. m3 - Trin 3 (over m3) 44,57 39,15 Fra 2014 er der indført er der mulighed for variabel vandafledningsbidrag for virksomheder med vandforbrug større end 500 m3 (se ovenstående trappemodel) For forbrug op til 300 m3 betales ordinært vandafledningsbidrag. Yderligere oplysninger se Samletanke Modtaget spildevand fra samletanke pr. m3 16,25 16,5 Særbidrag COD pr. kg. (FCOD=1,20) 1,50 * N pr. kg. (FN=5,00) 6,50 * P pr. kg. (FP=25,00) 32,50 *

2 Assens Rensning A/S Vandafledningsafgift pr. m3 - Trin 1 (Rensning) 15,26 16,54 Vandafledningsafgift pr. m3 - Justeret betalingsprincip 15,21 Statsafgifter Nedsivning pr. m3 0,50 0,75 Mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation med fosforfældning SOP pr. m3 1,30 1,95 Samletanke m3 1,40 2,10 Mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation SO pr. m3 1,40 2,40 Mekanisk og biologisk rensning O/OP pr. m3 1,60 Mekanisk rensning pr. m3 3,80 5,70 Statsafgift for vand pr. m3 6,83 7,33 Bidrag for drikkevandsbeskyttelse pr. m3 0,84 0,84 Egen brønd, vandafgift 7,66 7,33 Egen brønd, vandafgift 0,84 Statsafgifter er ikke momspligtig Assens Service A/S Gebyr for 1. rykkerskrivelse 100,00 100,00 Gebyr for 2. rykkerskrivelse 100,00 100,00 Gebyr for rykker af aflæsningskort 48,00 48,00 Gebyr for udarbejdelse af flytteafregning 60,00 81,25 Gebyr for opkrævning ved lejer 60,00 Gebyr for fremsendelse af faktura på papir 25,00 Afregning for aflæsningstal til Private vandværker 27,25 * Gebyr for opkrævning for de private vandværker 65,00 * Afregning for EL-kompensation 1,60 1,63 Mandskabstime 500,00 Mandskabstime, specialist 687,50 Tømningsordning for husspildevandstanke Ordinær tømning af bundfældningstank 600,00 431,25 Tillæg for tømning af tanke i forbindelse med minirenseanlæg 125,00 Tillæg for tømning af tanke større end 3m³ 100,00 Tillæg for tømning med lille bil 312,50 Tillæg for løft af tunge dæksler (over 50 kg) 75,00 Forgæves kørsel 250,00 312,50 Ekstra tømning uden for rute 562,50 Olie- og benzinudskillere, sandfang og magasinbrønde Administrationsgebyr pr. kg affald 0,36 Undersøgelse 350,00 Forgæves kørsel 350,00 Bundtømning 487,50 Behandling af affald fra sandfang pr. kg. 0,56 Efterfyldning med vand 125,00 * Afventer beregning/lovgivning Prisfremskrivning fra 2014 til 2015 med 1,5 % ifølge Forsyningssekretariatets prisfremskrivning - 1,50 %

3 2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms (1/4-31/12) Assens Affald og Genbrug A/S Private husstande 2015 Dagrenovation Tømning 140 liter beholder 680,00 700,00 Tømning 190 liter beholder 860,00 880,00 Tømning 240 liter beholder 960,00 980,00 Boligselskaber m.v. Tømning 400 liter beholder 1.360, ,00 Tømning 660 liter beholder 2.000, ,00 Tømning 770 liter beholder 2.200, ,00 Sommerhuse Tømning 140 liter beholder 630,00 Tømning 190 liter beholder 792,00 Tømning 240 liter beholder 882,00 Bågø Bågø - grundtakst helårshuse 1.960, ,00 Bågø - grundtakst sommerhuse 1.184, ,00 Genbrugsordning 2-delt beholder 260,00 380,00 Boligselskaber m.v. Sæt 370 liter liter 960, , liter med 2 rum 760,00 780,00 Sæt Igloer 2 stk 2,5 m ,00 Kostpris + 4 % Sommerhusløsning 200,00 200,00 Storskrald Afhentning af storskrald (gebyr er pr. afhentning ) 160,00 200,00 Genbrugspladsen Genbrugsplads, grundtakst helårshuse 1.190, ,00 Genbrugsplads, grundtakst sommerhuse 800,00 740,00 Genbrugsplads, kollegielejligheder og lign. Under 30 m2 (50 %) 550,00 Administrationsbidrag planlægning & undersøgelser Private husstande (50 %) 52,50 82,00

4 Tillægsydelser der afregnes sammen med øvrige forbrugsafgifter Tømning uden for rute - Ekstratømning 400,00 400,00 Tømning af ekstra sæk 22,00 22,00 Ugetømning hele året 1.600, ,00 Stade/stade 0 40 m. 200,00 200,00 Stade/stade m. 340,00 340,00 Stade/stade m. 400,00 400,00 Stade/stade m. 500,00 500,00 Stade/skel 100,00 100,00 Stade/stade sommerhuse 110,00 110,00 Stade/skel sommerhuse 87,50 87,50 Stade/stade - genbrugsbeholder 120,00 120,00 Stade/stade - genbrugsbeholder 60,00 60,00 Ydelser der skrives regning på: Montering af lås (dagrenovation) 475,00 475,00 Ombytning af beholder fra en str. til anden (140, 190, 240) 370,00 370,00 Ombytning af container fra en str. til anden (400, 660, 770) 370,00 370,00 Ombytning af 4 (eller flere) små beholdere til container 370,00 370,00 Ombytning fra alm. beholder ( ) til container ( ): 400 l 1.600, , l 1.670, , l 1.795, ,00 Ombytning af beholder som er ødelagt/forsvundet (borgers forsikringssag) 140 l 590,00 590, l 625,00 625, l 635,00 635,00 Køb af ekstra beholder - alle størrelser (140 l. til 770 l.) 370,00 370,00 ERHVERV Excl. Moms Genbrugsplads, grundtakst erhverv excl. Moms Abonnement, virksomheder med begrænset mængde affald** 1.100,00 (Servicevirksomheder, enkeltmandsvirksomheder og lign.) Øvrige virksomheder, håndværkere og produktionsvirksomheder m.v.** Administrationsgebyr 412,50 412,50 Grønt klippekort á 10 klip 62,50 62,50 Gult klippekort á 10 klip 750,00 750,00 Rødt klippekort á 10 klip 3.875, ,00 Blåt klippekort á 10 klip 2.000, ,00 Kommunalt administrationsbidrag planlægning & undersøgelser* Erhverv (50%) 508,00 564,00 ID kort Udstedelse af ID kort til boligselskabers viceværter m.v. 200,00 (Affald som køres for betalende kunder) Modtageanlæg deponi Odense Nord Miljøcenter, ekstra gebyr pr. ton 60,00 Olie- og benzinudskillere, sandfang og magasinbrønde Administrationsgebyr pr. kg. affald 0,36 Undersøgelse 350,00 Forgæves kørsel 350,00 Bundtømning 487,50 Behandling af affald fra sandfang pr. kg. 0,56 Efterfyldning med vand 125,00 * Takster er angivet som helårlige for at kunne sammenlighe med taksterne for 2015 ** Se kategorierne på under Erhverv Godkendt af Assens Kommunes Byråd den 26. november 2014 og den 28. januar 2015

5 Ordning for klinisk risikoaffald 2014 Administrationsgebyr kr. pr. kg affald 0,29 Ordning for tømning af olieudskillere m.v. Administrationsgebyr kr. pr. kg affald 0,29 Der skal placeres et minimum volumen i forhold til dagrenovation fraktionen på: 1 boligenhed 140 l. 4 boligenheder 400 l. 8 boligenheder 770 l. 12 boligenheder 2 x 660 l. 40 boligenheder l. 60 Boligenheder l. Der skal placeres et minimum volumen pr. 3 uger i forhold til pap, papir fraktionen på: 1 boligenhed 144 l. 4 boligenheder 480 l. 8 boligenheder 840 l. 12 boligenheder l. 40 boligenheder l. 60 Boligenheder l. Større enheder med igloer eller delvis nedgravede beholdere vurderes i forhold til faktiske udgifter * Takster er angivet som helårlige for at kunne sammenlighe med taksterne for 2015 ** Se kategorierne på under Erhverv Godkendt af Assens Kommunes Byråd den 26. november 2014 og den 28. januar 2015

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013

Notat. Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S. Resume. Prisloft 2013 Notat Emne: Takster for Aarhus Vand A/S 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med låneoptagelse i Aarhus Vand A/S Den 14. november 2013 Takstfastsættelse for 2014 samt kommunegaranti i forbindelse med

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Takster TAKSTER FOR 2013. (side 278-303) TAKSTER FOR 2013 (side 278-303) 278 Generelt Generel vejledning til takstberegningerne ne beregnes med udgangspunkt i det vedtagne budget 2013. Hvis taksterne ikke er omfattet af speciel lovgivning er

Læs mere

TAKSTER OG GEBYRER I 2013

TAKSTER OG GEBYRER I 2013 Rev. 08-02-2013 Område Enhed 2013 Note 2013 Inkl. Moms Ex. Moms Vandforsyning Driftsbidrag - fast, pr. hovedmåler kr./år 1.221,25 977,00 - variabelt, pr. m 3 kr./m³ 9,48 7,58 - statsafgift (kr. 5,46 Ekskl.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075

TAKSTKATALOG 2015. Dagpleje, heltid 3.058 3.075. Dagpleje, deltid 2.187 2.183. Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 01 Daginstitutioner, klubber og SFO Dagpleje og daginstitutioner TAKSTKATALOG Dagpleje, heltid 3.058 3.075 Dagpleje, deltid 2.187 2.183 Daginstitutioner, 0-2 årige, heltid 3.058 3.075 Daginstitutioner,

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr

Læs mere

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015

1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018. Takstkatalog 2015 1 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Takstkatalog 2015 Generel vejledning til takstberegningerne Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg for 2015. Hvis taksterne

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere