Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek"

Transkript

1 Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration af biblioteksdatabasen i hjemmesiden. Udviklingsgruppen Silkeborg Bibliotek 2007

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Baggrund... 5 Mål og strategi for en ny hjemmeside... 8 Ressourcevurdering... 9 Central model... 9 Decentral model... 9 Uddannelses- og kursusforløb Lokalredaktørkurser Metoder Informationsarkitekturen Personaer Interview Fokusgrupper Brugerworkshop Kortsortering Tænke-højt-test anvendt som brugervenlighedstest Heuristisk inspektion eller ekspertevaluering Brainstorm-workshop for webarbejdsgruppen Dialog er målet Operationalisering Konkrete identificerede tiltag Processen herfra Brugerundersøgelsen Forberedelse af materialer til interviews Emner og struktur Spørgsmål Brugerrekruttering Afholdelse af interview Resultater af brugerundersøgelsen Det fysiske contra det virtuelle bibliotek Specifikt for voksne Specifikt for børn og unge Hjemmesidens forskellige indholdselementer Sprogbrug Nyheder og anden information Personalisering Hovedkonklusioner Den kommende menustruktur nogle tendenser Prototype og grafik Interaktionsdesign Tænke-højt-test Kobling af hjemmeside og bibliotekskatalog Kommende indsatsområder Børn og unge Brugerengagement (Customer engagement) og viral markedsføring Stemningsskabelse på 39 Identitetsskabelse på biblioteket Lokalhistorisk wiki Tagging i biblioteksdatabasen PR via sociale teknologier Sten på vejen Organisatoriske og tekniske forhindringer Bilag Henvisninger

3 Silkeborg Biblioteks nuværende hjemmeside Ny hjemmeside Anden dokumentation Kolofon

4 Forord Opbygningen af en ny hjemmeside til et bibliotek er en proces med mange udfordringer. Alt efter ambitionsniveau kan forudgående analyser, brugertest, designarbejde og teknisk udvikling blive ret omfattende. Ambitionsniveauet var i top da Silkeborg Bibliotek i efteråret 2006 besluttede at påbegynde arbejdet med udvikling af en ny CMS-baseret hjemmeside for at kunne honorere kravene til implementering af nye teknologier, interaktion og ønsket om en distribuering af webarbejdet i organisationen. En væsentlig ambition var endvidere at opnå en tættere integration af hjemmeside, bibliotekssystem og eksterne webservices. Det har været et spændende og lærerigt forløb med omfattende brugerinddragelse og professionel sparring til udarbejdelse af informationsarkitektur og designskabeloner. Hertil kommer hele integrationen med søgesystemet Summa, som i Statsbibliotekets regi udvikles parallelt med Silkeborg Biblioteks hjemmeside. Der er gensidig inspiration mellem de to udviklingsforløb, idet Silkeborg Bibliotek indgår i udviklingsarbejdet omkring Summa. Hele forløbet har været så spændende for os på Silkeborg Bibliotek, at vi gerne vil dele vores overvejelser og erfaringer fra udviklingsarbejdet med andre biblioteker, der enten påtænker eller har påbegyndt udvikling af en ny bibliotekshjemmeside. Vi håber dermed at denne publikation kan være til inspiration for andre. Hans Jørgensen Udviklingschef 4

5 Baggrund Den 3. april 1995 skrev Silkeborg Bibliotek historie. Biblioteket var det første danske folkebibliotek med egen hjemmeside. Siderne blev lavet med htmlkodning i en almindelig teksteditor, senere dog med HTML-editoren Stone s Webwriter. Arkitekturen blev struktureret og styret helt manuelt, hvorfor der ikke var dynamisk sammenhæng i hierarki og siderne imellem. Det betød efterhånden som ændrede behov og ønsker og nye medier og teknologier meldte sig, at det blev sværere at holde fælles stil i siderne og deres opbygning, og dermed også sværere at holde styr på hele sitet. Fra starten blev biblioteket hurtigt ansvarlig for flere websites, enten alene eller i samarbejde med andre biblioteker og/eller institutioner. Også her kunne det konstateres, at med de mange nye teknologier og trends i webudviklingen var det en begrænsning for bibliotekets webredaktører ikke at kunne arbejde med et dynamisk site. Næste skridt i udviklingen blev derfor anvendelse af eksempelvis scripts - javascripts eller eksterne programmer til at udbygge sitets funktionaliteter. Omkring år 2003 var vi nået til den tekniske grænse for hvor mange funktioner, der endnu kunne tilføjes inden for det hidtidige koncept. Samtidig blev redaktion og systemudvikler i samarbejde med andre biblioteker opmærksomme på de muligheder, der lå i anvendelsen af content management systemer (CMS). Et andet væsentligt argument var ønsket om at kunne decentralisere webredaktionsopgaven til en række medarbejdere rundt omkring i organisationen, dels for at undgå flaskehalssituationer og dels for at skabe ejerskab og engagement til hjemmesiden og dens enkelte elementer og temaer. Filosofien var at den, der eksempelvis producerer lydavis, også selv vedligeholder den del af hjemmesiden, der har med lydavisen at gøre etc. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af webredaktører og systemudvikler til at undersøge bibliotekets behov og krav til et sådant CMS. Dette arbejde resulterede i en ikke offentliggjort kravspecifikation. Desværre var der ikke på det tidspunkt økonomi til at kunne indfri disse behov og ønsker, så projektet blev i første omgang sat i venteposition. 5

6 I 2005 blev Silkeborg Bibliotek kontaktet af Silkeborg Kommunes Kommunikationsafdeling med henblik på et både organisatorisk og teknisk samarbejde. Det viste sig hurtigt, at alle stod over for store udfordringer af fælles tilsnit i forbindelse med den bebudede kommunalreform: Fusion af flere kommuner hhv. biblioteker til én organisation. Det blev starten på et samarbejde mellem kommunikationsafdelingen og dens webredaktion og Silkeborg Biblioteks udviklingsafdeling. Silkeborg Kommunes Kommunikationsafdelings ønsker lå tæt op ad de tanker, som bibliotekerne havde gjort sig, og den kunne derfor se fordelen ved at tage det papir op, som biblioteket tidligere havde lavet omkring CMS. Efterhånden som planerne for kommunalreformen blev tydeligere, blev behov og krav om fusioner for bibliotekerne klarere. På sigt skulle bibliotekerne ikke længere opretholdes som uafhængige enheder, hvorfor der blev indledt et samarbejde. Det betød at Silkeborg Bibliotek, Kjellerup Bibliotek, Gjern Bibliotek og Them Bibliotek med kommunalreformen skulle fusioneres. Det ville også betyde fusionering/harmonisering af hjemmesiderne. Silkeborg havde gennem en årrække hostet nogle af disse bibliotekers bibliotekssystemer, og med et par af disse indledtes der et tættere samarbejde med, dels omkring anvendelse af RFID-tags i materialerne som identifikation, dels gennem fusion af bibliotekssystemerne. Bibliotekernes webredaktioner og andre interesserede i hjemmesidearbejdet besluttede derfor primo 2006 at nedsætte en webarbejdsgruppe med i alt 9 repræsentanter fra de fire biblioteker. Her var en af de første vurderinger, at skulle hjemmesiderne harmoniseres/fusioneres, ville det være et oplagt tidspunkt til at vende papiret og gentænke hele konceptet omkring strukturering og layout. genoptage ønsket om et CMS som understøttelse for produktion af hjemmeside(r). Det blev derfor en god anledning til i et samarbejde med Kommunikationsafdelingen at gennemføre processen omkring principper for hjemmesideopbygning og anskaffelse af CMS. Biblioteket blev opfordret til at deltage med en ressourceperson i hver af de tre arbejdsgrupper, som kommunen nedsatte til det arbejde. Alle dokumenter fra dette arbejde kan findes på 1. Mål/strategi: Udarbejdelse af en plan for Mål og strategi for den nye Silkeborg Kommunes hjemmeside Silkeborg-Kommunes-hjemmeside_1.0.htm. Sideløbende udarbejdede bibliotekets webgruppe en Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside - bibliotek.dk/webredaktion/mål-og-strategi-for-silkeborg-biblioteks-hjemmeside pdf 2. Informationsarkitektur/indhold: Også her bestod samarbejdet i at biblioteket kunne fortsætte og videreudbygge de processer, der blev arbejdet med i den kommunale gruppe. En del af dette arbejde er det, der beskrives i de følgende afsnit. 3. CMS/teknik: Her blev forløbet, at vi i kommunalt regi ville etablere et fælles CMS til brug for hele den kommunale sektor fra rådhus over forvaltninger til institutioner, og herunder ville også biblioteket få adgang til dette CMS. Den fælleskommunale arbejdsgruppe lavede et udbud ud fra en fælles udarbejdet (stærkt inspireret af bibliotekets oprindelige arbejde) beskrivelse af krav til CMS, holdt udbud og valgte og skrev kontrakt med Creuna a/s og Synkron a/s om levering af en løsning baseret på Creuna som konsulent til front-end udvikling og Synkron Via som CMS. 6

7 Processen foregik i starten ved at biblioteket deltog i analyser, vurderinger, udarbejdelse af kravspecifikation mm. i kommunikationsafdelingens arbejdsgrupper, men sideløbende udførte bibliotekernes webarbejdsgruppe supplerende analyser, vurderinger og opstilling af krav med fokus på bibliotekernes specielle opgave som både informationsformidlere og formidlere af kultur. 7

8 Mål og strategi for en ny hjemmeside Silkeborg Biblioteks hjemmeside er et meget synligt ansigt over for vores mange brugere. Det er her borgere og andre interessenter møder det virtuelle bibliotek på samme måde, som de møder det i den fysiske verden. Hjemmesiden er et vigtigt kommunikationsværktøj, som i høj grad signalerer, hvem biblioteket er, og hvad det står for, og dermed er den også et væsentligt element i bibliotekets branding. Hjemmesiden er i dag en af bibliotekets kerneydelser. Silkeborg Bibliotek har en ambition om at skabe en af Danmarks allerbedste bibliotekshjemmesider. Hjemmesiden har følgende formål: At formidle information og kulturtilbud At fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet At servicere bibliotekets brugere på et højt niveau At formidle adgang til bibliotekskatalogen At stille biblioteket til rådighed i alle døgnets timer og på alle ugens dage At gøre brugerne så selvhjulpne som muligt At udnytte internettets muligheder aktivt og kvalitativt At personalisere og målrette services til brugeren med hver deres specifikke behov At informere om nyt fra biblioteket f.eks. nyanskaffelser, arrangementer og kurser, nye tiltag og aktiviteter, ledige stillinger, faktuelle forhold og ændringer mm. Den digitale formidling sker gennem tre primære indsatsområder, som vist på figur 1 Information, læring og viden: At levere relevant og opdateret information af høj kvalitet samt understøtte brugerens læring. Oplevelse og kultur: At give bibliotekets mangeartede målgrupper en god kulturel oplevelse. Dialog og selvbetjening: At invitere aktivt til dialog mellem bruger og bibliotek. At levere indbydende og effektive selvbetjeningsløsninger. Information, læring og viden Hjemmeside Dialog og selvbetjening Oplevelse og kultur Formidling Figur 1. Indsatsområder for hjemmesiden 8

9 Ressourcevurdering I en tid hvor vi alle udsættes for et stadig mere intensivt bombardement af tilbud via medierne, stilles der store krav til markedsføring for at synliggøre de kulturelle tilbud i en kommercialiseret verden. I en privat virksomhed kan en velfungerende hjemmeside være altafgørende for markedsføring og salg af virksomhedens produkter. Tilsvarende kan Silkeborg Biblioteks hjemmeside få vital betydning for biblioteket, hvis man vælger at udnytte et bredt spektrum af muligheder. Hjemmesiden skal gøre bibliotekets tilbud synlige for brugerne i relevante sammenhænge. Her kommer Statsbibliotekets Summa-teknologi og Web 2.0 teknologierne ind som redskaber til at præsentere bibliotekets tilbud i sammenhænge, der opleves relevante og vedkommende. Ressourcebehovet ved drift af Silkeborg Biblioteks hjemmeside er i meget høj grad et politisk spørgsmål. 1. En model kan være at lade hjemmesiden være et visitkort til det fysiske bibliotek. 2. En anden model kan være at lade hjemmesiden være udvidet til også omfatte søgefunktion mm. til biblioteksdatabasen. 3. Endelig kan hjemmesiden være løftestang for den kommende teknologiske udvikling, her og nu udmøntet i diverse Web 2.0 eller Library 2.0 initiativer med muligheder for service, oplysning, inspiration, dialog, selvbetjening og kommunikation i nutidige og kommende sammenhænge. Webredaktionen foretog ud fra rapporten Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside 2007 en beregning af ressourcebehovet i en kommende webredaktion. Beregningerne byggede videre på den tradition, som Silkeborg Bibliotek gennem de sidste år har opbygget, hvad udnyttelsen af ny teknologi angår, men også hvad bibliotekets ledelse i samarbejde med medarbejderne har implementeret af ideerne om den lærende organisation, teamarbejde, engagement og ejerskab. Det har været webarbejdsgruppens sigte gennem ressourceplanen at sikre medvirken fra et bredt net af medarbejdere i det nye storbibliotek fra Kjellerup i nord til Them i syd med en decentral struktur. Det er der flere gode grunde til: En reel nødvendighed, hvis hjemmesiden skal være aktuel og have relevans for beboere i alle egne af kommunen. Befordre ejerskab og undgå redaktionelle flaskehalse. Understøtte kompetenceudvikling hos medarbejderne. Central model Webredaktionens og webproduktionens organisationsmodel har primært af teknologiske grunde været meget centralistisk. Det har haft den fordel, at de få der arbejder på hjemmesiden let har kunnet koordinere arbejdet og organisere sig. Til gengæld har det haft den ulempe, at redaktionen nemt kan komme til at virke som en flaskehals for formidling og produktion. Decentral model En organisationsmodel med en decentral redaktion har omvendt den fordel, at produktionen kan foregå lokalt her og nu med stort ejerskab som mulighed. Ulemperne kan være manglende og vanskelig koordinering og risiko for henfald og manglende opdatering. En decentral model kræver høj grad af disciplin og koordinering, og den centrale del af webredaktionen får i højere grad en konsultativ pædagogisk rolle og en koordinerende opgave ikke ulig et redaktionssekretariat. 9

10 Tidsforbruget til webproduktion er væsentlig større med en decentral model, hvor flere medarbejdere er inddraget og ikke når op på samme ekspertniveau som en klassisk, central webredaktion. Ud over et større tidsforbrug på grund af manglende rutine og erfaring vil der også medgå mere tid til koordinering. Når hjemmesiden i løbet af 2008 bliver taget i brug, vil der være følgende ressourcer afsat til drift og fortsat udvikling: Webredaktion (drift og udvikling) 40 t/u Webforfattere (drift) 49 t/u Systemudvikler (drift) 2 t/u Systemudvikler (udvikling) 24 t/u IT-support (drift) 2 t/u I alt omkring 117 t/u Organisatorisk har biblioteksledelsen valgt den decentrale model med 3 webredaktører i en redaktion på hovedbiblioteket og et antal (p.t. 15) decentralt placerede lokalredaktører som medskribenter på websitet. Her er det vigtigt at lokalredaktørerne findes ud fra entusiasme og lyst til at skrive og formidle på nettet. I begyndelsen vil der forestå et større pædagogisk arbejde med at oplære medarbejderne i at skrive til nettet. Det er vigtigt, at der til stadighed foregår en dialog mellem lokalredaktører og webredaktionen, og det vil være naturligt f.eks. efter et år at analysere organisationsmodellen og på den baggrund foretage de nødvendige justeringer. 10

11 Uddannelses- og kursusforløb Allerede i foråret 2006 inviterede Silkeborg Biblioteks webredaktion webmedarbejdere fra de tre andre biblioteker (Kjellerup, Them og Gjern) i den kommende storkommune til et uformelt samarbejde. Planen var sammen at planlægge en ny organisationsstruktur for webarbejdet og et fælles uddannelsesforløb, og at udforme mål og strategi for en ny fælles hjemmeside, at planlægge og analysere en brugerundersøgelse, og på baggrund heraf skitsere en informationsarkitektur og et grafisk layout. Der var flere hensigter hermed: At skabe videndeling, ejerskab og engagement og opnå en vis grad af et fælles vidensniveau samt en fælles referenceramme. En af metoderne hertil var at gennem en intern hjemmeside og linksamling at skabe overblik over relevante teorier og undersøgelser vedrørende informationsarkitektur, brugerundersøgelsesmetoder (interviews, fokusgrupper, kortsortering, personaer etc.), persuasive design, brugervenlighed, relevans mm. Konkret delte vi diverse teoribøger og rapporter ud mellem hinanden, og efterfølgende holdt de enkelte medarbejdere små forelæsninger om de konkrete teorier og metoder. Det viste sig at være en fremragende måde at skabe både engagement, seriøsitet og fælles forståelsesniveau på. En anden væsentlig del var det fælles arbejde med tilrettelæggelsen af en temmelig omfattende brugerundersøgelse med 22 brugere, der hver skulle medvirke i 1½ times interview og kortsorteringsopgaver. Den efterfølgende bearbejdning og analyse var gruppen ligeledes fælles om. Meget værdifuld var valget af en sekretær til at varetage alt det praktiske omkring afviklingen af brugerundersøgelsen: reservering af lokaler, tidsstyring og kontakt til brugerne, kopiering af materiale til undersøgelsen og et utal af andre praktiske gøremål. Lokalredaktørkurser I mellemtiden var alle de nye lokalredaktører blevet udpeget, nogle var blandt de tidligere webmedarbejdere, men andre blev valgt efter ønske og arbejdsområde, så det blev sikret, at der var repræsentation på alle væsentlige publikumsrettede aktiviteter. I marts 2007 afholdtes to heldagskurser for lokalredaktørerne. Heri deltog alle lokalredaktører og kursets indhold bestod af følgende elementer: 1. kursusdag: Hjemmesidens organisering og proces Om samarbejdet med Silkeborg Kommunes kommunikations- og webafdeling. Mål og strategi for bibliotekets nye hjemmeside. Nogle hovedpunkter. Brugerundersøgelsens resultater. Hjemmesidens interaktionsdesign. Hjemmesidens grafiske design. At skrive til nettet Øvelser i at skrive til nettet. 2. kursusdag: Opsamling på skriveøvelserne Midler og metoder til at følge den lagte strategi og nå målet. Herunder web 2.0 teknologier, dialog med brugerne, Summa-søgesystemet, metadata og emneord. Indsatsområder og projekter med afsæt i hjemmesiden. Hvad er CMS og hvordan fungerer det? Eksempler og praktiske øvelser 11

12 Billedbehandling til hjemmesiden. Herunder praktiske eksempler og copyright. Gruppearbejde: Din første hjemmeside. Herunder brainstorm til ideer til dine sider, udvælg et emne, lav din første hjemmeside - på papiret. Opsamling. I næste fase er det planlagt at en informationsarkitekt fra konsulentvirksomheden Creuna, der har leveret bibliotekets CMS (Synkron Via), skal afholde et kursus for lokalredaktørerne:: 3. og 4. kursusdag Silkeborg Bibliotek lancerer nyt website medio Inden lanceringen af det nye site, skal der produceres indhold af medarbejdere som ikke før har leveret indhold til websitet og som ikke nødvendigvis har erfaring med at skrive tekster til nettet. Målet med kurset er derfor: at medarbejderne kommer godt i gang med at levere indhold til websitet. at der skabes en fælles forståelse af, hvad gode tekster til websitet er. at medarbejdernes opmærksomhed på klassiske fælder skærpes. at medarbejderne får tips og tricks til hvordan gode tekster udarbejdes i praksis. Undervisningen skal ses som en fortsættelse af den proces som Silkeborg Bibliotek i forvejen har gennemført med udviklingen af websitet. Af hensyn til medarbejdernes vagtplanlægning afholdes samme kursus over to dage. Opdelingen betyder også at færre deltagere undervises ad gangen hvilket erfaringsmæssigt viser sig at være en god ide. Forslag til program Hvordan læser brugerne på nettet? Hvordan skriver man, så de læser hvad der står? Lille skriveøvelse Formidling på nettet next step: Tips og tricks til endnu bedre tekster Lille skriveøvelse Hvad er det vigtigste at huske på? Hvordan ved vi at det, vi skriver er godt nok? Opsamling og afrunding 12

13 Metoder Som første del af arbejdet konstaterede webarbejdsgruppen, at der var behov for en fælles platform for forståelse af metoder og proces, når en helt ny hjemmeside skulle etableres. Silkeborg Bibliotek har en lang tradition for aktiv brugerinddragelse i udviklingsprojekter for at sikre fokus på såvel behov, relevans som brugervenlighed i hele processen. Denne strategi ville vi gerne lægge til grund for hele udviklingsforløbet. Men en del af webarbejdsgruppens medlemmer havde ikke kendskab til denne strategi, teorierne bag og de praktiske metoder, hvorfor der blev holdt en temadag et slags Åbent Universitet : Silkeborg Biblioteks webredaktion havde på forhånd fundet frem til et udvalg af gode (net) artikler omkring begreber og metoder. Alle deltagere havde på forhånd fået en eller flere af disse artikler, som de skulle fremlægge for alle deltagerne. På temadagen fremlagde de i små forelæsninger og præsentationer essensen af forskellige teorier, metoder og undersøgelsesresultater. Herved fik alle en fælles viden og forståelsesramme for en række grundprincipper. Der blev siden lavet en hjemmeside, hvor alle materialer og artikler kan findes: Informationsarkitekturen At opbygge en informationsarkitektur er den meget centrale del af opgaven, der består i at designe klare, forståelige informationer ved at være omhyggelig med at tage hensyn til 1) struktur, 2) kontekst og 3) præsentation af data. Med lidt god vilje kan man sammenligne opgaven med arkitekturen (den fysiske organisering og opstilling) i et bibliotek, der kan være opdelt i et vidensområde, et oplevelsesområde, en læsesal, en børneafdeling etc., dernæst i fag- og skønlitteratur, musik, film osv. De enkelte områder kan være inddelt i et 10-talssystem (DK5-decimalklasselingen) fra 0 til 99.9 eller alfabetisk efter forfatterens eller komponistens efternavn, og for at sikre, at brugeren kan finde det, hun ønsker, skal bogen anbringes det rigtige sted i systemet efter de nævnte principper. En modsætning hertil kan være en families bogreol, hvor bøgerne måske står efter farve eller hvornår de er anskaffet eller måske helt uordnet. Var det også tilfældet i bibliotekerne, ville brugerne formentlig have store problemer med at orientere sig. Det samme ville ske med meget forskelligartede webløsninger, når brugerne ikke umiddelbart kan kende eller genkende en vedtagen systematik eller informationsarkitektur. Opbygningen af en informationsarkitektur bør derfor baseres på kendskabet til brugernes behov og ønsker. Til at klarlægge dette er der flere metoder til inddragelse af brugerne: Personas, der er beskrivelser af fiktive brugere og deres brugssituationer ud fra medarbejdernes kendskab til arketyper. Interview før og undervejs i processen med brugerne. Fokusgruppeinterviews. Workshops, der kombinerer fokusgrupper med o En kortsortering o En egentlig test Brugertests af prototyper og driftsversioner før, undervejs og efter processen. Nedenfor skitseres kort disse forskellige metoder, som i øvrigt findes beskrevet mere detaljeret i meget litteratur om webdesign og usability. Se et udvalg af referencer hertil på 13

14 Fokus skal være informationssøgning, dvs. opgaverne skal afdække, om brugerne kan finde ganske bestemte informationsdele, men også om de overskrifter og emner, der anvendes er dækkende. Personaer Personaer (kaldes også personas) er beskrivelser af fiktive, men realistiske personer, her biblioteksbrugere. En persona fremstilles som en brugerprofil med fakta om personen og en lille historie af typiske brugssituationer. Disse personaer kan bruges som fælles eksempler i det videre arbejde, når det skal diskuteres, om det er realistisk, at en funktionalitet vil blive brugt og hvordan den bør implementeres for at give relevante resultater for brugeren. I forbindelse med udarbejdelsen af behovsanalysen kan det være overordentlig nyttigt at udarbejde fiktive beskrivelser af brugere tilhørende de enkelte målgrupper (børn, unge, voksne, kvinder, selvstændige erhvervsdrivende, studerende etc.). Dette kan i bibliotekssammenhæng ske ved at få de enkelte bibliotekarer til at udarbejde beskrivelser af de arketyper af lånere, de betjener. Selvom disse personaer er fiktive, er de dog meget troværdige, da de bygger på mange medarbejderes opsamlede erfaringer gennem møder med lånerne. Når der er lavet beskrivelser af de fiktive personer, kan disse suppleres med små konkrete brugssituationer, hvorved man langt bedre kan forestille sig, hvordan de vil anvende/ikke anvende det website, der tænkes udviklet. Ud fra deres personprofils karakteristika er det vigtigt at gøre sig klart, hvilke funktioner brugerne formodes at ville benytte, og hvordan de vil reagere i forskellige brugssituationer. Ved senere brugerundersøgelser vil disse fiktive personer og deres brugssituationer blive suppleret/revideret ud fra de input og indtryk vi får ved at inddrage og møde aktuelle personer. Interview Brugerens egne udsagn er en vigtig kilde til forståelse. Et interview kan uddybe viden om det, man kan iagttage, og det brugeren ønsker at fortælle. Hvis man har mulighed for at interviewe brugeren i færd med at bruge websitet, får man yderligere adgang til meget troværdige data. Interviewet kan dreje sig om såvel adfærden på internettet generelt som om de konkrete opgaver, brugeren ønsker at løse såvel i det fysiske bibliotek som på websitet. Brugeradfærden på nettet afspejles bl.a. i 1) omfanget og karakteren, 2) hvilke webløsninger, brugeren benytter, 3) hvor ofte og i hvilke sammenhænge, 4) med hvilke forventninger og 5) med hvilket udbytte. Fokusgrupper I en fokusgruppe fortæller mellem 8 og 12 brugere om deres adfærd, holdninger og forudsætninger i forbindelse med behov og ønsker til løsning af et specifikt problem/behov. Denne metode udnytter den dynamik og synergi, der opstår, når gruppens deltagere bliver inspireret ved at høre om hinandens erfaringer og ideer. Deltagerne i en fokusgruppe bliver mere bevidste om, hvad de hver især gør og hvorfor de gør det, og udbyttet er derfor ofte større end det, man kan få ud af at interviewe de enkelte deltagere. Situationen i en fokusgruppe er ikke en reel brugssituation, tværtimod får webløsningen herved brugernes fulde opmærksomhed på helt urealistiske præmisser. Derfor anvender biblioteket i stedet brugerworkshops, som er en udvidelse af fokusgruppen. 14

15 Brugerworkshop Workshops afholdes som et alternativ til traditionelle møder eller fokusgruppeundersøgelser, hvor brugerne snakker om ønsker og behov. Workshops afholdes på et tidspunkt i udviklingsprocessen, hvor brugervenlighedstest endnu ikke lader sig gennemføre. En brugerworkshop består i, at brugerne giver feedback på ideer og behov til det nye website (eller en videreudvikling af et eksisterende). Det gøres ved at kombinere resultaterne fra fokusgruppen med forskellige andre metoder til et samlet forløb, f.eks.: Fokusgruppe som indledning til at snakke om holdninger, behov og ønsker Derefter følges op med aktiviteter, hvor brugerne i mindre grupper afprøver udviklingsholdets ideer, f.eks. ved at foretage o en kortsortering og o en brugervenlighedstest af delelementer og/eller hele websitet. Som afslutning kan man med fordel gentage en fokusgruppe til opsamling fra grupperne for endnu en gang at udnytte synergien i en fokusgruppe. Kortsortering Kortsortering går i al sin enkelhed ud på følgende: Der fremstilles et antal papkort (f.eks stk. à 10 x 8 cm) med ét informationselement på hver af dem. Bunken udleveres til brugeren, som bliver bedt om at sortere dem og lægge dem op i en struktur og sammenhæng efter eget valg. Brugeren har mulighed for selv på ekstra blanke kort at supplere med informationselementer som vedkommende savner eller ikke synes passer til de udleverede. Brugeren må også kassere kort, der forekommer overflødige. Derefter skal brugeren ud fra omkring 50 forudkonstruerede spørgsmål overveje 1) hvor i strukturen brugeren vil forvente at finde svarene til disse spørgsmål, 2) om der er et entydigt sted, og/eller 3) om der kan være flere muligheder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at undersøgelsen i høj grad vil have fokus på de funktioner, brugeren når gennem de spørgsmål og emnekort, brugeren præsenteres for. Det betyder, at der sagtens kan være emner og relevante behov, som ikke er blevet berørt, eller der kan være emner, der gennem spørgsmålene har fået for meget fokus. Tænke-højt-test anvendt som brugervenlighedstest Denne metode kræver brugerens aktive medvirken. Testen handler om at opleve brugere løse deres egne eller prædefinerede opgaver i relation til de enkelte dele af websitet. Alt kan testes. Det er ikke kun en fiks og færdig website, der kan testes. Ved at teste noget, der er halvfærdigt og også ser sådan ud, kan man endvidere opnå den ønskelige effekt på brugerne, at de dels tænker mere frit over, hvordan løsningen ellers kan se ud, og dels betragter det foreliggende som det, det er: Noget, der er skabt for at blive udsat for kritik af brugere, og ikke et færdigt, fuldt integreret og udviklet website. En papirprototype har en række fordele i testsammenhæng frem for en skærmbaseret prototype: Den går ikke ned og en papirprototype er nem at rette i. Hvis bruger 1 og 2 afdækker et par åbenlyse problemer, kan man hurtigt og nemt (med pen, papir, saks og klister) tilrette prototypen før bruger 3 og dermed afprøve en ændret løsning. Som indledning og forberedelse til en tænke-højt-test vil det være normalt at bruge en heuristisk inspektion (ekspertevaluering) til at få en fornemmelse af eventuelle fokuspunkter, der skal observeres på i selve testen og til at få afluset de værste katastrofer. 15

16 Heuristisk inspektion eller ekspertevaluering Heuristik kan oversættes til tommelfingerregel. At gennemføre en heuristisk inspektion består i at eksperter (som udmærket kan være webredaktionen selv) tjekker, om de grundlæggende tommelfingerregler er fulgt, så brugernes interaktion er så let og intuitiv som mulig. Metoden er hurtig og billig, men forudsætter naturligvis, at de ansvarlige eksperter kender tommelfingerreglerne. Et eksempel på tommelfingerregler findes i Rolf Molichs bog Brugervenlige edb-systemer. Imidlertid er der ikke altid enighed om, hvilke heuristikker, der skal anvendes. Hver ekspert kan have sine egne synspunkter og kriterier, og faren er derfor, at man ved denne metode finder hver sine problemer i stedet for at finde brugernes problemer. 16

!" #!" #$# % $ &# '#( #)# '

! #! #$# % $ &# '#( #)# ' !" #!" #$# % $ &# '#( #)# ' ! " ##$ % & ' %( ) %% # * %# % +%% #, - % %#..) / %# +%% #. 012 3# 4 % 5$ # " #%0 6 # %% +# 78 #8. 9 : 666 8 ; 2 2#% 8 % % % 6 5 + % 2 # # 8 # %0% # %+ %% 6#8 + #6 ' %% %+ %

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Guidelines og værdier for DDB CMS

Guidelines og værdier for DDB CMS Guidelines og værdier for DDB CMS DDB CMS bygger på visionen om at skabe en fælles og robust ramme for det digitale bibliotek. Det første bibliotek gik i drift på platformen i 2014, og i dag danner platformen

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering.

Varighed 1/2-1 time afhængig af den specifikke opgave ekskl. forberedelse og afrapportering. Shadowing Designerne observerer real life situationer gennem et stykke tid for at få indsigt i brugeroplevelsen på biblioteket ( Discover ). Herunder forstå, hvordan brugerne reagerer i en given kontekst.

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Materiale til kursus i brugercentreret design

Materiale til kursus i brugercentreret design Materiale til kursus i brugercentreret design Sønderborg 2014 Indledning Hvorfor brugercentreret design? Fordi det giver god mening! Og fordi det medvirker til at kvalificere koncepter, undervisningsaktiviteter,

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Testhæfte til test af

Testhæfte til test af Testhæfte til test af www.nyhavnslægen.dk Formål Formålet med at foretage en tænke-højt-test af www.nyhavnslægen.dk efterfulgt af en kortsortering er at afdække, hvad der fungerer og ikke fungerer set

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

orlovsrapport Jacob Vestager Tybjerg orlovsrapport

orlovsrapport Jacob Vestager Tybjerg orlovsrapport orlovsrapport Jacob Vestager Tybjerg orlovsrapport Jacob Tybjerg Uldum Højskole Højskolebakken 11 T 75 67 82 11 W filmfordig.dk jvt@uldum-hojskole.dk Orlovsrapport efteråret 2010 Indledning Som dokumentation

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Lokale arbejdsmiljøkampagner med fælles værktøjer. BAR Transport & engros. 27. oktober :45-13:30

Lokale arbejdsmiljøkampagner med fælles værktøjer. BAR Transport & engros. 27. oktober :45-13:30 Lokale arbejdsmiljøkampagner med fælles værktøjer BAR Transport & engros 27. oktober 2016 12:45-13:30 45 minutter Prioriteret sådan her: Kort introduktion - 5 min. Baggrund og udgangspunkt 10 min. Løsning

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse

Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse Et projekt til styrkelse af den faglige læsning i 5. klasse Afsluttende rapport, juni 2010 Af projektleder Henriette Ritz Kylmann HvidovreBibliotekerne 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Biblioteket på din Smartphone

Biblioteket på din Smartphone Biblioteket på din Smartphone Esben Fjord, udviklingschef, Gladsaxe Bibliotekerne esbenf@gladsaxe.dk Agenda Gladsaxe Bibliotekernes Smartphone projekt Baggrund Processen Partnerskaber App'en Brugernes

Læs mere

TRÆN SKOLEVEJ. Trafiktræning og dialog giver bedre trafikanter

TRÆN SKOLEVEJ. Trafiktræning og dialog giver bedre trafikanter TRÆN SKOLEVEJ Trafiktræning og dialog giver bedre trafikanter Det har vi med i dag: 1. Nyt pædagogisk værktøj til at træne skole vej 2. Hvad består Træn Skolevej af. 3. Proces 4. Next step hvad kræver

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Ingrid Haug, 10. marts 2010 Hvorfor dette oplæg? Brugervenlige produkter opnås kun ved at arbejde målrettet med brugervenlighed Alt for sjældent er

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning

Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Afrapportering om forebyggende selvmordsundervisning Rapporten vil beskrive : 1) Tilrettelæggelse af undervisningen 2) Gennemførelsen af undervisningen 3) Undervisningsmateriale/Litteratur 4) Erfaringsopsamling,

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere