Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém dánsky S T FM

2

3 Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA, som er udstyret med navigationssystemet Amundsen+ (efterfølgende kun kaldt radio-navigations-system). Vi anbefaler, at du læser denne betjeningsvejledning meget omhyggeligt, så du hurtigt lærer dit radio-navigations-system godt at kende. Hvis du har yderligere spørgsmål eller får problemer med dit radio-navigations-system, er du velkommen til at henvende dig til din autoriserede ŠKODA partner eller importøren. Afvigende gældende lov i det pågældende land har førsteprioritet i forhold til de informationer, der er angivet i denne betjeningsvejledning. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye radio-navigations-system. ŠKODA AUTO a.s. (efterfølgende kun ŠKODA)

4 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger Betjeningsvejledning 3 Symbolforklaring 3 Vigtige anvisninger 3 Grundindstillinger System- og lydindstillinger 8 Radiofunktion Hovedmenuen RADIO 9 Indstillinger i radiofunktionen 9 Digitalradio DAB 10 Trafikmeldinger TP 10 Mediefunktion Hovedmenuen MEDIA 11 Indstillinger i MEDIA-funktionen 11 Afspilningsoptioner 11 Indledende informationer om cd-funktionen 12 Hukommelseskort 12 Eksterne kilder 13 Krav til mediekilder og audiofiler 14 Telefonfunktion Etablering af forbindelse mellem mobiltelefon eller Bluetooth -apparat og radio-navigationssystem 15 Hovedmenuen TELEPHONE 15 Telefonsamtale og funktioner under en telefonsamtale 16 Indstillinger i telefonfunktionen 17 NAV-funktion (navigation) Indledende informationer 18 Navigationsdata og hukommelseskort 18 Hovedmenuen Navigation 19 Indstillinger i (NAV) navigationsfunktionen 20 Destinationer 20 Guidning 22 TMC-funktion Visning af TMC-trafikmeldinger 25 Indstillinger til TP-trafikmeldinger og TMCtrafikmeldinger 25 Stikordsregister 2 Indholdsfortegnelse

5 Generelle anvisninger Betjeningsvejledning I denne betjeningsvejledning bliver der beskrevet mange forskellige udstyrsvarianter, uden at disse bliver kendetegnet som ekstraudstyr, modelvariant eller markedsafhængigt udstyr. Det betyder, at det ikke er alle de udstyrskomponenter, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, der findes i din bil. Din bils udstyr er beskrevet i salgspapirerne, som du har fået udleveret, da du købte bilen. Du kan få nærmere informationer hos din ŠKODA partner. Garanti For dette system gælder de samme garantibestemmelser som for nye biler, jf. servicehæftet. Rengøring af skærm FORSIGTIG Anvend ikke opløsningsmidler som fx benzin eller terpentin, da de kan angribe skærmens overflade. Behandl skærmen skånsomt. Hvis du trykker med fingeren på skærmen eller berører den med spidse genstande, kan der komme buler eller ridser. Symbolforklaring Afsnittet er slut. Afsnittet fortsættes på næste side. Overgang til næste knap Anvisning Fingeraftryk kan fjernes fra skærmen med en blød klud og eventuelt med husholdningssprit. Signalmodtagelse Vigtige anvisninger Sikkerhedsanvisninger PAS PÅ Din opmærksomhed skal først og fremmest være rettet mod kørslen! Som fører af bilen har du det fulde ansvar for trafiksikkerheden. Brug kun systemet på en sådan måde, at du altid har fuld kontrol over bilen i trafikken fare for ulykke! Indstil lydstyrken, så du altid kan høre akustiske signaler udefra, fx udrykningssirener fra biler med forkørselsret som fx politibiler, ambulancer og brandbiler. En for højt indstillet lydstyrke kan forårsage høreskader! Parkeringshuse, tunneler, højhuse og bjerge kan forstyrre radio- og GPS-signalet, så det helt kan svigte. Tyveribeskyttelse Koden til dit radio-navigations-system forhindrer brug af systemet, efter at spændingen har været afbrudt, fx i forbindelse med reparation eller et tyveri. Efter at batteriet har været afbrudt, eller radio-navigations-systemet har været afbrudt fra bilens batterispænding, eller efter at en sikring har været defekt, skal der indtastes en kode, når systemet skal tages i brug. Koden kan kun hentes online via ŠKODA systemet. På den måde sikres der en mere effektiv beskyttelse mod tyveri. Hvis det er nødvendigt, beder vi dig om at rette henvendelse til en autoriseret ŠKODA partner. Indtastning af kode Hvis der kommer et felt til syne, efter du har tilsluttet systemet, hvor du skal indtaste en kode, skal du ophæve spærringen i systemet ved at indtaste den korrekte firecifrede kode. Generelle anvisninger 3

6 Indtast den firecifrede kode ved hjælp af funktionsknapperne 0 til 9. Tallet skrives på linjen. Når du har indtastet en firecifret talrække, bliver talblokken grå (inaktiv), og der kan ikke indtastes flere tal på linjen. Hvis du vil slette cifre fra højre mod venstre på linjen, skal du trykke på funktionsknappen Delete. Når den korrekte kode vises på linjen, skal du trykke på funktionsknappen OK. Forkert kode Hvis du bekræfter en forkert kode ved indtastning af koden, kan du gentage processen to gange. Antallet af forsøg bliver vist på skærmens nederste linje. Hvis du indtaster koden forkert for tredje gang, spærres systemet i ca. 1 time. Det er først muligt at gentage indtastningen af sikkerhedskoden, når systemet og tændingen har været tilsluttet 1 time. Hvis der igen foretages tre ugyldige forsøg, er radio-navigations-systemet igen spærret i 1 time. Anvisning Koden er normalt gemt i kombiinstrumentets hukommelse. Derved afkodes det automatisk (komfortkodning). Derfor er det normalt ikke nødvendigt at indtaste en kode manuelt. Visning på skærm På systemets skærm vises fx informationer om Climatronic og bilens afstand til forhindringen, når parkeringshjælpen er aktiveret. Personalisering Din bil kan være udstyret med op til fire nøgler. Enkelte indstillinger af radio-navigations-systemet er altid relateret til den aktuelt anvendte nøgle. Det vil sige, at radio-navigations-systemet kan gemme op til fire forskellige indstillingsvarianter. Første gang nøglen anvendes, gælder radio-navigations-systemets fabriksindstilling. 4 Generelle anvisninger

7 Oversigt over systemet indstillingsknap Til tilslutning og afbrydelse af systemet (tryk) Lydstyrkeregulering (drej) 5 RADIO radiofunktion 9 MEDIA mediefunktion 11 PHONE telefonfunktion 15 NAV navigationsfunktion 18 TMC visning af TMC-trafikmeldinger 25 SETUP indstillinger i de enkelte funktioner 8 og knapper til bevægelse fremad og tilbage Cd-åbning 12 Skærm 5 udtagning af cd 12 ekstra informationer og funktioner afhængigt af den aktuelle funktion tilbage til det foregående menupunkt AUX-stik tilslutning af en ekstern audiokilde 13 Menuknap Valg af en funktion eller en undermenu, bekræftelse af en værdi (tryk) Bevægelse mellem funktioner eller undermenuer, indstilling af en værdi (drej) Åbning til hukommelseskort 12 Funktionsknapper funktionen afhænger af konteksten Hvis din bil er udstyret med låse- og startsystemet KESSY, afbrydes systemet automatisk, når motoren er blevet standset og døren åbnet. Hvis du først åbner døren og derefter standser motoren, afbrydes systemet, først når bilen er blevet låst. Når tændingen er afbrudt, afbrydes systemet automatisk efter ca. en halv time (beskyttelse mod afladning af bilens batteri). Indstilling af lydstyrke Drej knappen 1 mod højre for at øge lydstyrken. Drej knappen 1 mod venstre for at reducere lydstyrken. Ændringen af lydstyrken bliver vist på systemets skærm. Hvis lydstyrken reduceres til 0, afbrydes lyden fra højttalerne, og symbolet vises på skærmen. FORSIGTIG En for højt indstillet lydstyrke kan forårsage høreskader! Betjening af skærm Fig. 1 Oversigt over betjeningselementer på skærmen Tilslutning og afbrydelse af systemet Tryk på knappen 1 for at tilslutte eller afbryde systemet. Når du tilslutter systemet, bliver den audiokilde, der senest var aktiv, inden systemet blev afbrudt, afspillet. Når systemet er tilsluttet, og bilnøglen tages ud af tændingslåsen, afbrydes systemet automatisk. Systemets skærm er en såkaldt touchscreen (berøringsskærm). Områder på skærmen, der er indrammet med en farve, er i øjeblikket aktive og kan betjenes, ved at du berører skærmen, eller ved at du trykker på den pågældende knap 17» Side 5, Oversigt over systemet. Nogle af funktionerne i radio-navigations-systemet kan betjenes via multifunktionsrattet, se instruktionsbogen til din bil. Generelle anvisninger 5

8 A Scroll-knap Det er muligt at bevæge sig i den aktuelle menu ved at trykke på scroll-knappen A og skubbe den nedad eller opad (eller ved at dreje på menuknappen 15 ). B Skift til næste menuniveau Ved at trykke på knappen B skiftes der til næste menuniveau. Der skiftes tilbage til det foregående menuniveau med knappen 13. C Indstilling af værdi Ved at trykke på knappen C åbnes et nyt skærmbillede, hvor du kan indstille den pågældende værdi, fx bassen, ved at dreje på menuknappen 15. D Pop-up-vindue Når du har trykket på funktionsknappen D, åbnes et såkaldt pop-up-vindue med flere menupunkter. Tryk et kort øjeblik på et af de viste menupunkter. Pop-up-vinduet forsvinder, og det valgte menupunkt vises i funktionsknappen. Hvis du ikke vælger et af de valgte menupunkter, forsvinder pop-up-vinduet efter ca. 5 sek. På listen over DAB-stationer vises der et DAB-ensemble, efter at der er blevet trykket på denne funktionsknap» Side 10, Digitalradio DAB. E Tjekboks Nogle funktioner kan kun aktiveres eller deaktiveres. Der findes en såkaldt tjekboks foran en funktion, der kun kan aktiveres eller deaktiveres. funktionen er aktiveret. funktionen er deaktiveret. Tryk et kort øjeblik på den pågældende funktionsknap for at aktivere eller deaktivere funktionen. F Variable funktionsknapper Knappernes funktion afhænger af konteksten. Du kan vælge den funktion, der aktuelt er tilgængelig, ved at trykke på den pågældende funktionsknap F (eller med knappen 17 ). Eksempel på en menu i betjeningsvejledningen Tryk på knappen ABC DEF. Du skal trykke på knapperne efter hinanden. XYZ beskrivelse af en funktionsknap på første menuniveau XYZ beskrivelse af en funktionsknap på andet menuniveau XYZ beskrivelse af en funktionsknap på andet menuniveau XYZ beskrivelse af en funktionsknap på første menuniveau Indtastningsskærmbillede med tastatur Fig. 2 Eksempel på et indtastningsskærmbillede med tastatur Indtastningsskærmbilledet med tastatur kommer frem, når du fx skal indtaste en ny destination, søge efter en speciel destination eller et telefonnummer. Når du trykker på en funktionsknap med et tegn på tastaturet på indtastningsskærmbilledet, vises dette tegn på linjen i den øverste del af skærmen. Du kan også slette eller ændre tegnene på linjen samt få vist specialtegn, hvis det er nødvendigt. Hvilke tegn, der er mulige, afhænger af konteksten. Indtastningsmuligheder: skifter mellem store og små bogstaver samt mellem tal og specialtegn (kontekstafhængigt) áü viser specialtegn til det valgte sprog skifter til at skrive kyrilliske bogstaver ABC skifter til at skrive latinske bogstaver skifter til indtastningsskærmbilledet for tal og specialtegn A..Z skifter til indtastningsskærmbilledet for bogstaver indtastning af mellemrum bevægelse af cursoren på linjen mod venstre eller mod højre Delete sletter tegn på linjen fra højre mod venstre fra cursorens position. Valg af specialtegn til bogstaver Nogle tegn er markeret med symbolet på indtastningsskærmbilledet. Når du trykker på et sådant markeret bogstav i længere tid, får du mulighed for at vælge særlige specialtegn afhængigt af sproget. 6 Generelle anvisninger

9 Variable funktionsknapper De variable funktionsknapper F på indtastningsskærmbilledet har følgende funktioner (kontekstafhængigt): Delete sletning af tegn på linjen OK bekræftelse af den tekst, der er skrevet på linjen List/OK åbning af en liste af muligheder, fx stater og byer Generelle anvisninger 7

10 Grundindstillinger System- og lydindstillinger Systemindstillinger Tryk på knappen SETUP System. Language valg af menusprog til visninger og stemmemeddelelser Adaptive automatisk valg af menusprog afhænger af indstillingen på informationsskærmbilledet Eller direkte valg af det ønskede sprog fra listen Keypad layout valg af tastaturvisning til indtastning af tekst ABC placering af knapperne i alfabetisk rækkefølge QWERTY placering af knapperne i QWERTY-systemet Air con. displays valg af varigheden af visning af Climatronic-betjeningen Screen skærmindstilling Brightness indstilling af skærmens lysstyrke Day/night skifter mellem dag- og natdesign. Den automatiske visning afhænger af, om nærlyset er tændt. Confirmation tone aktivering/deaktivering af bekræftelsessignalet ved at trykke på en funktionsflade Factory settings tilbagestilling af systemet til udleveringstilstanden Remove SD card udtagning af sd-kortet Clock display aktivering/deaktivering af visningen af klokkeslættet på skærmen ved afbrudt radio-navigations-system Lydindstillinger Tryk på knappen SETUP Sound. Volume indstilling af lydstyrke Max. switch-on volume indstilling af lydstyrke ved tilslutning Traffic program (TP) indstilling af lydstyrke for trafikmeldinger (TP) Navigation volume indstilling af navigationsmeddelelsernes lydstyrke PDW vol. reductn. indstilling af reduceringen af lydstyrken ved aktiv parkeringshjælp SDVA hastighedsafhængig lydstyrketilpasning Treble indstilling af diskant Mid-range indstilling af mellemtoner Bass indstilling af bas Balance indstilling af lydstyrkeforholdet mellem venstre og højre side Fader indstilling af lydstyrkeforholdet mellem for/bag EQ settings indstilling af equalizer (lineær, tale, rock, klassisk, dance) Surround indstilling af rumklangen 8 Grundindstillinger

11 Radiofunktion Hovedmenuen RADIO Tryk på knappen RADIO. Flere tryk på knappen RADIO skift af frekvensområde Funktionsknappen Extras Extras åbner en liste med flere funktioner Presets aktivering/deaktivering af visningen af stationsmemoryknapperne 1 til 24 Manual manuel stationssøgning ved at dreje på menuknappen 15 Scan afspilning af alle stationer, der kan modtages i det aktuelle frekvensområde, i ca. 5 sek. hver TP aktivering/deaktivering af trafikmeldinger» Side 10, Trafikmeldinger TP Funktionsknappen Band Band åbner frekvensområdelisten DAB/List åbner DAB-stationslisten» Side 10, Digitalradio DAB Update opdatering af DAB-stationslisten Store gemmer den aktuelle station på den ønskede memoryknap FM/List åbner en liste over alle modtagelige FM-stationer Store gemmer den aktuelle station på den ønskede memoryknap AM skifter til AM-frekvensområdet, ingen stationsliste tilgængelig Funktionsknapperne 1 til 24 Direkte valg af de gemte stationer Hold en af knapperne 1 til 24 inde, indtil der lyder et akustisk signal den aktuelle station bliver gemt på den ønskede memoryknap. Skift mellem stationer eller afhængigt af indstillingen af pileknapperne skift mellem de gemte stationer eller mellem alle stationer, der kan modtages på det pågældende tidspunkt i dette område. Indstilling af RDS-visning Tryk på knappen aktivering/deaktivering af radiodatatjenesten RDS. RDS (radio data system) er et system, der overfører programinformationer og ekstra tjenester, og muliggør på den måde blandt andet en automatisk stationssøgning. Indstillinger i radiofunktionen Tryk på knappen RADIO SETUP. Traffic program (TP) aktivering/deaktivering af trafikmeldinger Arrow buttons indstilling af funktionen stationsskift i radiofunktionen ved hjælp af pileknapperne 8 Station list skift til alle stationer, der kan modtages på det pågældende tidspunkt, i det valgte frekvensområde Presets skift mellem de gemte stationer (symbolet bliver vist på skærmen) RDS Regional aktivering/deaktivering af den automatiske stationssøgning med RDS Adaptive automatisk valg af stationen med den bedste modtagelse på det pågældende tidspunkt Fixed den valgte regionale station bibeholdes så længe som muligt. DAB settings indstillinger af DAB-radiofunktionen DAB announcements aktivering/deaktivering af DAB-meldinger DAB station tracking aktivering/deaktivering af DAB-programsøgning Auto. DAB-FM switching aktivering/deaktivering af skift fra DAB- til FM-frekvensområdet ved mistet DAB-signal Delete presets sletning af gemte stationer Single sletning af en station All sletning af alle gemte stationer Alternative freq. (AF) aktivering/deaktivering af søgning efter alternative frekvenser på den station, der høres på det pågældende tidspunkt Anvisning RDS (radio data system) er et system, der overfører programinformationer og ekstra tjenester og på den måde blandt andet muliggør automatisk stationssøgning. Hvis du hører en radiostation, der benytter RDS, og der er tilstrækkeligt god modtagelse, bliver stationens navn vist i stedet for stationsfrekvensen. TMC (traffic message channel) er en digital radiobaseret datatjeneste til permanent overførsel af trafikmeldinger. DAB (digital audio broadcasting) er en digital transmission af radioprogrammer i transmissionsstandarderne DAB, DAB+ eller DMB» Side 10, Digitalradio DAB. Radiofunktion 9

12 Digitalradio DAB DAB (digital audio broadcasting) er en digital transmission af radioprogrammer i transmissionsstandarderne DAB, DAB+ eller DMB. Det gør det muligt at transmittere flere stationer i et såkaldt ensemble på én frekvens. Derudover giver det mulighed for at transmittere ekstra data og informationer (fx nyheder, sport, vejr, advarsler etc.). I områder uden DAB-dækning vises symbolet, hvis DAB-radiofunktionen er valgt. DAB-stationsliste Tryk på knappen RADIO Band DAB/List. XYZ et ensemble af DAB-stationer XYZ DAB-station med navnet XYZ XYZ DAB-station med navnet XYZ, der ikke kan modtages for øjeblikket XYZ (FM) DAB-station med navnet XYZ, der for øjeblikket kun kan modtages i FM-frekvensområdet DAB-programsøgning Hvis en DAB-station er en del af flere ensembler, søges der efter den samme station i et andet ensemble. hvis modtagesignalet er dårligt. Automatisk skift fra DAB til FM Hvis DAB-modtagelsen er dårlig, forsøger systemet at finde en tilsvarende FMstation til den DAB-station, du hører på det pågældende tidspunkt. Det er en forudsætning for et automatisk skift, at DAB- og FM-stationen udsender et overensstemmende kendingssignal. Mens stationen modtages via FM-frekvensområdet, vises (FM) efter stationens navn. Når den korresponderende DAB-station kan modtages igen, forsvinder visningen (FM). Hvis en DAB-station ved for dårlig modtagelse heller ikke kan findes i FM-frekvensområdet, bliver radioens lyd afbrudt. Hvis du ikke ønsker en automatisk stationssøgning (fx i forbindelse med kørsel i tunneler, hvis der forekommer kortvarige stop i modtagelsen), kan denne funktion deaktiveres» Side 9, Indstillinger i radiofunktionen. Trafikmeldinger TP Visningen TP sammen med et stationsnavn (fx på stations- eller hukommelseslisten) betyder, at stationen sender trafikmeldinger. Uafhængigt af hvilken radiostation du hører, sørger en ekstra modtager i systemet for, at der altid modtages en station med trafikmeldinger, sålænge TP-funktionen er aktiveret. Under mediefunktionen søges der i baggrunden altid automatisk efter en station med trafikmeldinger. Bogstaverne TP øverst til højre på skærmen viser, at overvågningen af trafikmeldinger fungerer. Hvis det skulle ske, at der ikke kan modtages nogen station med trafikmeldinger, fx fordi der er generel støj på radiomodtagelsen, bliver No TP vist i stedet for TP. 10 Radiofunktion

13 Mediefunktion Hovedmenuen MEDIA Tryk på knappen MEDIA. Mulige audiokilder i menuen MEDIA CD skift til en isat cd CD 1-6 skifter til en tilsluttet ekstern cd-skifter SD card skifter til et isat hukommelseskort AUX, MDI eller skifter til en tilsluttet, ekstern audiokilde. Betjeningen af en tilsluttet ekstern audiokilde er kun mulig via radio-navigations-systemet i begrænset omfang og afhænger primært af, hvilken type apparat der er tilsluttet. Knapper til betjening af aktuelle audiokilder Tryk på til starten af det nummer, der er ved at blive afspillet. To korte tryk på til starten af det forrige nummer holdt inde "tilbage til starten" hurtig tilbagespoling Tryk på til starten af det næste nummer. holdt inde hurtig fremspoling Indstilling af visning af tid eller nummer Tryk på knappen skift mellem visning af nummerets afspilningstid eller oplysninger om nummeret Indstillinger i MEDIA-funktionen Tryk på knappen MEDIA SETUP. Funktionsknapper i menuen Settings Media Traffic program (TP) aktivering/deaktivering af trafikfunktion Scan/mix/repeat inc. aktivering/deaktivering af afspilning af numrene i funktionerne Scan, Mix og Repeat inklusive undermapper» Side 11, Afspilningsoptioner AUX volume 1) indgangslydstyrke for en ekstern audiokilde tilsluttet via AUX-INmultimediestikdåsen MDI volume 1 ) indgangslydstyrke for ipod - eller iphone -apparater tilsluttet via MDI-multimediestikdåsen eller en AUX-audiokilde ved MDI-multimediestikdåsen Bluetooth settings indstillinger for Bluetooth -funktionen» Side 17, Indstillinger i telefonfunktionen Activate AUX2 input aktivering af ekstern AUX-audiokilde tilsluttet via MDI-indgangen» Side 13, AUX- og MDI-indgang BT volume 1 ) indgangslydstyrke for en ekstern Bluetooth -audiokilde Afspilningsoptioner Åbning af menu med mulige audiokilder Tryk på knappen MEDIA, og vælg en af de mulige audiokilder. Select visning af listen med numre for den audiokilde, der afspilles. Det nummer, der afspilles, bliver fremhævet. Up åbner den overordnede mappe (flere tryk skifter op til stammappen (root)) Play afspilning af det valgte nummer Afspilningsfunktioner Tryk på knappen MEDIA Extras flere funktioner bliver vist. Scan alle numre på den aktuelle mediekilde afspilles i ca. 10 sek. I SCAN-funktionen: Scan tilbage til normal afspilning Mix folder alle numre i den aktuelle mappe afspilles i tilfældig rækkefølge. I Mix folder-funktionen: Mix folder tilbage til normal afspilning Mix all alle numre på den aktuelle audiokilde afspilles i tilfældig rækkefølge. I Mix all-funktionen: Mix all tilbage til normal afspilning Repeat track det aktuelt afspillede nummer gentages. I Repeat track-funktionen: Repeat trk. tilbage til normal afspilning Repeat folder alle numre i den aktuelle mappe gentages. I Repeat folder-funktionen: Repeat tilbage til normal afspilning 1) Har til formål at tilpasse afspilningslydstyrken i forhold til andre audiokilder Mediefunktion 11

14 Indledende informationer om cd-funktionen Isætning af cd Skub en cd med tekstsiden opad ind i cd-åbningen 9, indtil den automatisk bliver trukket ind. Afspilningen starter automatisk. Udtagning af cd Tryk på knappen cd'en bliver kørt ud. Hvis den udkørte cd ikke tages ud, inden der er gået ca. 10 sek., bliver den af sikkerhedsmæssige årsager kørt ind igen. Cd kan ikke læses Hvis du sætter en cd i, som systemet ikke kan læse, bliver der vist et pop-up-vindue med en meddelelse. Tryk på funktionsknappen OK cd'en bliver skubbet ud. Hop i afspilningen Dårlige veje og kraftige vibrationer kan få afspilningen til at hoppe. Dannelse af kondens Når det er koldt og efter regnvejr, kan der dannes dug (kondens) i cd-afspilleren. Dette kan få afspilningen til at hoppe eller helt forhindre afspilningen. I sådanne tilfælde skal du vente, til fugten er fordampet. Anvisninger vedr. pleje af cd'er Hvis en cd er snavset, må den aldrig rengøres med cirkulære bevægelser, men fra midten og udefter med en blød, fnugfri klud. Kraftigt snavs anbefaler vi, at du fjerner med almindeligt cd-rengøringsmiddel. Men også i dette tilfælde må cd'en ikke rengøres med cirkulære bevægelser, men fra midten og udefter, hvorefter den skal tørre. PAS PÅ Cd-afspilleren er et laserprodukt i klasse 1. Hvis du åbner cd-afspilleren, kan der være fare for kvæstelser på grund af usynlig laserstråling. FORSIGTIG I det interne drev kan der kun afspilles audio-cd'er (cd-a) og mp3-cd'er. Indsæt aldrig dvd'er i det interne drev det kan forårsage irreparable skader. Afspil aldrig cd'er med betegnelsen Må ikke lægges i drev uden skuffe eller Eco Disc i det interne drev. Hvis du sætter en anden cd i, mens en isat cd skubbes ud, risikerer du, at cddrevet i systemet bliver beskadiget. Når du har trykket på eject-knappen, varer det nogle sekunder, inden cd'en køres ud. I dette tidsrum er spærringen foran cdåbningen åben. Det er vigtigt at vente på, at cd'en skubbes ud, før du forsøger at sætte en ny cd i. Hvis cd'en er mekanisk beskadiget eller sat forkert eller ufuldstændigt i, vises meddelelsen Error: CD på skærmen. Kontroller cd'en, og indsæt den korrekt i drevet. Hvis meddelelsen Error: CD bliver vist igen, skal du prøve med en anden cd og eventuelt kontakte et værksted. Hvis temperaturen i systemet er for høj, kan du ikke længere afspille cd'er. Systemet skifter til den funktion, du senest har anvendt. Anvend aldrig væsker som benzin, fortynder eller rengøringsmiddel til lp-plader, da cd'ens overflade kan blive beskadiget! Udsæt aldrig cd'en for direkte sollys! Skriv kun på cd'en med dertil egnede penne. Klæb ikke noget på cd'en! Anvisning Hvis funktionsknappen CD vises som inaktiv, er der ingen isat audio-cd i øjeblikket, eller en isat audio-cd kan ikke læses. Kopibeskyttede cd'er og hjemmebrændte cd'er af typen cd-r og cd-rw kan nogle gange kun afspilles i begrænset omfang eller slet ikke afspilles. Overhold de bestemmelser om ophavsret, som gælder i dit land. Cd-afspilleren indeholder ingen dele, som du skal vedligeholde eller selv kan reparere. Hvis cd-afspilleren er defekt, skal du kontakte et værksted. Hukommelseskort Isætning af hukommelseskort Sæt hukommelseskortet med det afskårne hjørne først og vendt opad ind i åbningen til hukommelseskort 16, indtil det går i hak. Afspilningen starter automatisk. Udtagning af hukommelseskort Vælg menupunktet Remove SD card i menuen System and sound settings» Side 8, System- og lydindstillinger. Tryk på hukommelseskortet, der er sat i. Hukommelseskortet springer ud, så det kan tages ud. 12 Mediefunktion

15 Tomt hukommelseskort eller data, der ikke kan læses Hvis du sætter et hukommelseskort i, som der ikke er gemt data på, eller der er gemt data, der ikke kan læses, skiftes der ikke til hukommelseskortfunktionen efter indlæsningen. Eksterne kilder AUX- og MDI-indgang AUX-indgang Tryk på knappen MEDIA AUX. Indgangen til en ekstern AUX-audiokilde er placeret på systemets forside 14. Eksterne audiokilder, der er tilsluttet til AUX-stikdåsen, kan ikke betjenes via radio-navigations-systemet. Kun lydstyrken kan reguleres via radio-navigations-systemet. Til AUX-stikdåsen skal 3,5-mm standard-jack-stikket anvendes. Hvis den eksterne audiokilde ikke har dette jack-stik, skal du avende en adapter. MDI-indgang Tryk på knappen MEDIA MDI. Audiofiler i mp3-, wma-, ogg-vorbis- og aac-format på eksterne medier, der er tilsluttet til MDI-indgangen, kan afspilles via radio-navigations-systemet» Side 14, Krav til mediekilder og audiofiler. Eksterne audiokilder, der er tilsluttet til MDI-stikdåsen, kan betjenes via radio-navigations-systemet. Du kan til enhver tid vælge en anden audiokilde på radioen. Så længe den eksterne audiokilde ikke afbrydes, fortsætter den altid i baggrunden. Hvordan du betjener den eksterne audiokilde, er beskrevet i betjeningsvejledningen fra den pågældende producent. Du skal anvende en speciel adapter for at tilslutte eksterne audiokilder via MDIindgangen. ipod Hvis der tilsluttes en ipod til MDI-indgangen, åbnes en menu, hvor du kan vælge de enkelte mapper på ipod'en (Spillelister, Kunstnere, Album, Sange etc.). Tilslutning af en ekstern audiokilde via Bluetooth I Bluetooth-audiofunktionen kan audiofiler på en ekstern audiokilde (fx en mobiltelefon), der har etableret forbindelse via Bluetooth, afspilles via bilens højttalere. For at aktivere denne funktion er det nødvendigt, at der er etableret forbindelse mellem den eksterne audiokilde og radio-navigations-systemet» Side 15, Etablering af forbindelse mellem mobiltelefon eller Bluetooth -apparat og radio-navigations-system. Tilpasning af afspilningslydstyrke for den eksterne audiokilde Lydstyrken i den eksterne audiokilde kan reguleres med knappen til lydstyrkeregulering på radio-navigations-systemet 1. Afhængigt af den tilsluttede audiokilde kan du ændre udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde. Desuden kan du ændre den eksterne audiokildes indgangsfølsomhed for at tilpasse den eksterne audiokildes lydstyrke til de andre audiokilders lydstyrke eller for at undgå dårlig lyd» Side 11, Indstillinger i MEDIA-funktionen. Betingelser for korrekt tilslutning Der kan kun tilsluttes USB-apparater med specifikation 2.0. Versionen af filallokeringstabellen FAT (File Allocation Table) for det tilsluttede apparat skal være FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB). Ved afspilning af musikfiler på et apparat med en harddisk (HDD), hvor der ligger meget store mængder data, kan der gå lang tid, når oversigten over musikfiler indlæses. Ved afspilning fra et apparat med en kompleks mappestruktur kan der gå lang tid, når audiofilerne indlæses. Mappestrukturen på det tilsluttede apparat bør ikke indeholde mere end otte niveauer. En mappe bør ikke indeholde mere end 1000 filer. Ved tilslutning af apparatet må der ikke anvendes USB-forlængerkabler eller USB-fordelere (HUB). Mediefunktion 13

16 PAS PÅ Eksterne audiokilder må aldrig lægges på instrumentpanelet. I tilfælde af en pludselig manøvre vil de kunne blive slynget ind i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Eksterne audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbaggene. Hvis airbaggen udløses, vil de kunne blive slynget tilbage i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. PAS PÅ (fortsættelse) Under kørsel må du ikke holde den eksterne audiokilde i hænderne eller lægge den på lårene. I tilfælde af en pludselig manøvre vil de kunne blive slynget frem i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Tilslutningskablet til den eksterne audiokilde skal altid placeres, så det ikke er i vejen under kørslen. FORSIGTIG AUX-stikdåsen må kun anvendes til audiokilder! Anvisning Den eksterne audiokilde, der er tilsluttet via AUX-IN, kan kun anvendes, hvis der ikke samtidig er tilsluttet et apparat via MDI. Hvis der via AUX er tilsluttet en ekstern audiokilde, som er udstyret med en adapter til ekstern strømforsyning, kan det ske, at audiosignalet bliver forstyrret. Det afhænger af den anvendte adapters kvalitet. Krav til mediekilder og audiofiler Mediekilde Audio-cd'er (op til 80 min.) med en diameter på 12 cm Cd-rom, cd-r, cd-rw med en diameter på 12 cm op til maks. 700 MB (megabyte) i filsystemet ISO 9660 level 1 og 2, Joliet eller udf 1.02, 1.5, 2.01, 2.5 Sd- og mmc-hukommelseskort i størrelse 32 mm x 24 mm x 2,1 mm eller 1,4 mm i filsystemet FAT12, FAT16 og FAT32 op til maks. 2 GB (gigabyte) og sdhc-hukommelseskort op til maks. 32 GB Forudsætninger for afspilning Specificeringen Compact Disc Digital Audio Mp3-filer (.mp3) med bitrater på 48 til 320 kbit/s eller variabel bitrate Wma-filer (.wma) op til 9.2 eller 10.0 mono/stereo uden kopibeskyttelse Audiofiler i formatet ogg-vorbis og mpeg4 acc Playlister i formaterne pls, b4s, asx og wpl Filnavne og stioplysninger ikke længere end 256 tegn Mappestrukturer med maks. otte niveauer På audiodata-cd'er maks. 256 mapper og maks. 512 filer På hukommelseskort maks mapper og maks filer, pr. mappe maks filer Afspilning af audiofiler via Bluetooth a) Mobiltelefonen eller den eksterne audiokilde skal understøtte A2DP-Bluetooth - profilen. AUX (ekstern audiokilde) MDI (eksternt medium) Afspilning mulig via 3,5-mm jack-stik Kompatibelt med MEDIA-IN-multimedieinterfacet a) Bluetooth er et registreret varemærke for Bluetooth SIG, Inc. 14 Mediefunktion

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA, som er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG Introduktion Du har valgt en ŠKODA-model der er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun kaldet navigationssystem) - vi takker

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

NISSAN NissanConnect

NISSAN NissanConnect NISSAN NissanConnect Oplev verden online: din bil en integreret del af din online livsstil. Forvent at blive begejstret Det nye NissanConnect er spækket med smarte features og utroligt nemt at bruge takket

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

UDSTYR. Hjælp til vinterferien. Sikkerhedspakke Klar til rejsen i udlandet. Find vej til bjergene Integreret GPS-navigation

UDSTYR. Hjælp til vinterferien. Sikkerhedspakke Klar til rejsen i udlandet. Find vej til bjergene Integreret GPS-navigation SIMPLY CLEVER UDSTYR Find vej til bjergene Integreret GPS-navigation Side 2 Begge hænder på rattet Bluetooth til mobilen Side 3 Sikkerhedspakke Klar til rejsen i udlandet Side 5 Vintertilbud Gør et godt

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

KORT MENUOVERSIGT. Funktioner

KORT MENUOVERSIGT. Funktioner Brugsanvisning KORT MENUOVERSIGT TELEFONBOG A, B, C... OPKALDSLISTE Ubesvarede opkald Besvarede opkald Udførte opkald KALD ET NR. STEMMEKNDO. Telefonbog ABC... Nøgleord Telefon, Afslut samtale, Hjem,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 24 Cd-afspiller... 31 AUX-indgang... 35 USB-port... 37 Genkendelse af stemme... 42 Telefon... 51 Stikordsregister... 64 4 Indledning Indledning

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Opel Antara Infotainment System

Opel Antara Infotainment System Opel Antara Infotainment System Indhold Touch & Connect... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefon-portal... 119 Touch & Connect Indledning... 6 Radio... 21 Cd-afspiller... 26 AUX-indgang... 31

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

OPEL CORSA. Infotainment System

OPEL CORSA. Infotainment System OPEL CORSA Infotainment System Indhold Touch & Connect... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 CD 30 / CD 30 MP3 Type 2... 119 Mobiltelefon-portal... 145 Touch & Connect Indledning... 6 Radio... 21 Cd-afspiller...

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Betjeningsvejledning. Audi connect (myaudi) Betjeningsvejledning Audi connect (myaudi) Dänisch 11.2014 152566AMH38. Audi Vorsprung durch Technik

Betjeningsvejledning. Audi connect (myaudi) Betjeningsvejledning Audi connect (myaudi) Dänisch 11.2014 152566AMH38. Audi Vorsprung durch Technik Betjeningsvejledning Audi connect (myaudi) Betjeningsvejledning Audi connect (myaudi) Dänisch 11.2014 152.566.AMH.38 152566AMH38 www.audi.com Audi Vorsprung durch Technik 2014 AUDI AG AUDI AG arbejder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR i brugermanualen (information,

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere