Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém dánsky S T FM

2

3 Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA, som er udstyret med navigationssystemet Amundsen+ (efterfølgende kun kaldt radio-navigations-system). Vi anbefaler, at du læser denne betjeningsvejledning meget omhyggeligt, så du hurtigt lærer dit radio-navigations-system godt at kende. Hvis du har yderligere spørgsmål eller får problemer med dit radio-navigations-system, er du velkommen til at henvende dig til din autoriserede ŠKODA partner eller importøren. Afvigende gældende lov i det pågældende land har førsteprioritet i forhold til de informationer, der er angivet i denne betjeningsvejledning. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye radio-navigations-system. ŠKODA AUTO a.s. (efterfølgende kun ŠKODA)

4 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger Betjeningsvejledning 3 Symbolforklaring 3 Vigtige anvisninger 3 Grundindstillinger System- og lydindstillinger 8 Radiofunktion Hovedmenuen RADIO 9 Indstillinger i radiofunktionen 9 Digitalradio DAB 10 Trafikmeldinger TP 10 Mediefunktion Hovedmenuen MEDIA 11 Indstillinger i MEDIA-funktionen 11 Afspilningsoptioner 11 Indledende informationer om cd-funktionen 12 Hukommelseskort 12 Eksterne kilder 13 Krav til mediekilder og audiofiler 14 Telefonfunktion Etablering af forbindelse mellem mobiltelefon eller Bluetooth -apparat og radio-navigationssystem 15 Hovedmenuen TELEPHONE 15 Telefonsamtale og funktioner under en telefonsamtale 16 Indstillinger i telefonfunktionen 17 NAV-funktion (navigation) Indledende informationer 18 Navigationsdata og hukommelseskort 18 Hovedmenuen Navigation 19 Indstillinger i (NAV) navigationsfunktionen 20 Destinationer 20 Guidning 22 TMC-funktion Visning af TMC-trafikmeldinger 25 Indstillinger til TP-trafikmeldinger og TMCtrafikmeldinger 25 Stikordsregister 2 Indholdsfortegnelse

5 Generelle anvisninger Betjeningsvejledning I denne betjeningsvejledning bliver der beskrevet mange forskellige udstyrsvarianter, uden at disse bliver kendetegnet som ekstraudstyr, modelvariant eller markedsafhængigt udstyr. Det betyder, at det ikke er alle de udstyrskomponenter, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, der findes i din bil. Din bils udstyr er beskrevet i salgspapirerne, som du har fået udleveret, da du købte bilen. Du kan få nærmere informationer hos din ŠKODA partner. Garanti For dette system gælder de samme garantibestemmelser som for nye biler, jf. servicehæftet. Rengøring af skærm FORSIGTIG Anvend ikke opløsningsmidler som fx benzin eller terpentin, da de kan angribe skærmens overflade. Behandl skærmen skånsomt. Hvis du trykker med fingeren på skærmen eller berører den med spidse genstande, kan der komme buler eller ridser. Symbolforklaring Afsnittet er slut. Afsnittet fortsættes på næste side. Overgang til næste knap Anvisning Fingeraftryk kan fjernes fra skærmen med en blød klud og eventuelt med husholdningssprit. Signalmodtagelse Vigtige anvisninger Sikkerhedsanvisninger PAS PÅ Din opmærksomhed skal først og fremmest være rettet mod kørslen! Som fører af bilen har du det fulde ansvar for trafiksikkerheden. Brug kun systemet på en sådan måde, at du altid har fuld kontrol over bilen i trafikken fare for ulykke! Indstil lydstyrken, så du altid kan høre akustiske signaler udefra, fx udrykningssirener fra biler med forkørselsret som fx politibiler, ambulancer og brandbiler. En for højt indstillet lydstyrke kan forårsage høreskader! Parkeringshuse, tunneler, højhuse og bjerge kan forstyrre radio- og GPS-signalet, så det helt kan svigte. Tyveribeskyttelse Koden til dit radio-navigations-system forhindrer brug af systemet, efter at spændingen har været afbrudt, fx i forbindelse med reparation eller et tyveri. Efter at batteriet har været afbrudt, eller radio-navigations-systemet har været afbrudt fra bilens batterispænding, eller efter at en sikring har været defekt, skal der indtastes en kode, når systemet skal tages i brug. Koden kan kun hentes online via ŠKODA systemet. På den måde sikres der en mere effektiv beskyttelse mod tyveri. Hvis det er nødvendigt, beder vi dig om at rette henvendelse til en autoriseret ŠKODA partner. Indtastning af kode Hvis der kommer et felt til syne, efter du har tilsluttet systemet, hvor du skal indtaste en kode, skal du ophæve spærringen i systemet ved at indtaste den korrekte firecifrede kode. Generelle anvisninger 3

6 Indtast den firecifrede kode ved hjælp af funktionsknapperne 0 til 9. Tallet skrives på linjen. Når du har indtastet en firecifret talrække, bliver talblokken grå (inaktiv), og der kan ikke indtastes flere tal på linjen. Hvis du vil slette cifre fra højre mod venstre på linjen, skal du trykke på funktionsknappen Delete. Når den korrekte kode vises på linjen, skal du trykke på funktionsknappen OK. Forkert kode Hvis du bekræfter en forkert kode ved indtastning af koden, kan du gentage processen to gange. Antallet af forsøg bliver vist på skærmens nederste linje. Hvis du indtaster koden forkert for tredje gang, spærres systemet i ca. 1 time. Det er først muligt at gentage indtastningen af sikkerhedskoden, når systemet og tændingen har været tilsluttet 1 time. Hvis der igen foretages tre ugyldige forsøg, er radio-navigations-systemet igen spærret i 1 time. Anvisning Koden er normalt gemt i kombiinstrumentets hukommelse. Derved afkodes det automatisk (komfortkodning). Derfor er det normalt ikke nødvendigt at indtaste en kode manuelt. Visning på skærm På systemets skærm vises fx informationer om Climatronic og bilens afstand til forhindringen, når parkeringshjælpen er aktiveret. Personalisering Din bil kan være udstyret med op til fire nøgler. Enkelte indstillinger af radio-navigations-systemet er altid relateret til den aktuelt anvendte nøgle. Det vil sige, at radio-navigations-systemet kan gemme op til fire forskellige indstillingsvarianter. Første gang nøglen anvendes, gælder radio-navigations-systemets fabriksindstilling. 4 Generelle anvisninger

7 Oversigt over systemet indstillingsknap Til tilslutning og afbrydelse af systemet (tryk) Lydstyrkeregulering (drej) 5 RADIO radiofunktion 9 MEDIA mediefunktion 11 PHONE telefonfunktion 15 NAV navigationsfunktion 18 TMC visning af TMC-trafikmeldinger 25 SETUP indstillinger i de enkelte funktioner 8 og knapper til bevægelse fremad og tilbage Cd-åbning 12 Skærm 5 udtagning af cd 12 ekstra informationer og funktioner afhængigt af den aktuelle funktion tilbage til det foregående menupunkt AUX-stik tilslutning af en ekstern audiokilde 13 Menuknap Valg af en funktion eller en undermenu, bekræftelse af en værdi (tryk) Bevægelse mellem funktioner eller undermenuer, indstilling af en værdi (drej) Åbning til hukommelseskort 12 Funktionsknapper funktionen afhænger af konteksten Hvis din bil er udstyret med låse- og startsystemet KESSY, afbrydes systemet automatisk, når motoren er blevet standset og døren åbnet. Hvis du først åbner døren og derefter standser motoren, afbrydes systemet, først når bilen er blevet låst. Når tændingen er afbrudt, afbrydes systemet automatisk efter ca. en halv time (beskyttelse mod afladning af bilens batteri). Indstilling af lydstyrke Drej knappen 1 mod højre for at øge lydstyrken. Drej knappen 1 mod venstre for at reducere lydstyrken. Ændringen af lydstyrken bliver vist på systemets skærm. Hvis lydstyrken reduceres til 0, afbrydes lyden fra højttalerne, og symbolet vises på skærmen. FORSIGTIG En for højt indstillet lydstyrke kan forårsage høreskader! Betjening af skærm Fig. 1 Oversigt over betjeningselementer på skærmen Tilslutning og afbrydelse af systemet Tryk på knappen 1 for at tilslutte eller afbryde systemet. Når du tilslutter systemet, bliver den audiokilde, der senest var aktiv, inden systemet blev afbrudt, afspillet. Når systemet er tilsluttet, og bilnøglen tages ud af tændingslåsen, afbrydes systemet automatisk. Systemets skærm er en såkaldt touchscreen (berøringsskærm). Områder på skærmen, der er indrammet med en farve, er i øjeblikket aktive og kan betjenes, ved at du berører skærmen, eller ved at du trykker på den pågældende knap 17» Side 5, Oversigt over systemet. Nogle af funktionerne i radio-navigations-systemet kan betjenes via multifunktionsrattet, se instruktionsbogen til din bil. Generelle anvisninger 5

8 A Scroll-knap Det er muligt at bevæge sig i den aktuelle menu ved at trykke på scroll-knappen A og skubbe den nedad eller opad (eller ved at dreje på menuknappen 15 ). B Skift til næste menuniveau Ved at trykke på knappen B skiftes der til næste menuniveau. Der skiftes tilbage til det foregående menuniveau med knappen 13. C Indstilling af værdi Ved at trykke på knappen C åbnes et nyt skærmbillede, hvor du kan indstille den pågældende værdi, fx bassen, ved at dreje på menuknappen 15. D Pop-up-vindue Når du har trykket på funktionsknappen D, åbnes et såkaldt pop-up-vindue med flere menupunkter. Tryk et kort øjeblik på et af de viste menupunkter. Pop-up-vinduet forsvinder, og det valgte menupunkt vises i funktionsknappen. Hvis du ikke vælger et af de valgte menupunkter, forsvinder pop-up-vinduet efter ca. 5 sek. På listen over DAB-stationer vises der et DAB-ensemble, efter at der er blevet trykket på denne funktionsknap» Side 10, Digitalradio DAB. E Tjekboks Nogle funktioner kan kun aktiveres eller deaktiveres. Der findes en såkaldt tjekboks foran en funktion, der kun kan aktiveres eller deaktiveres. funktionen er aktiveret. funktionen er deaktiveret. Tryk et kort øjeblik på den pågældende funktionsknap for at aktivere eller deaktivere funktionen. F Variable funktionsknapper Knappernes funktion afhænger af konteksten. Du kan vælge den funktion, der aktuelt er tilgængelig, ved at trykke på den pågældende funktionsknap F (eller med knappen 17 ). Eksempel på en menu i betjeningsvejledningen Tryk på knappen ABC DEF. Du skal trykke på knapperne efter hinanden. XYZ beskrivelse af en funktionsknap på første menuniveau XYZ beskrivelse af en funktionsknap på andet menuniveau XYZ beskrivelse af en funktionsknap på andet menuniveau XYZ beskrivelse af en funktionsknap på første menuniveau Indtastningsskærmbillede med tastatur Fig. 2 Eksempel på et indtastningsskærmbillede med tastatur Indtastningsskærmbilledet med tastatur kommer frem, når du fx skal indtaste en ny destination, søge efter en speciel destination eller et telefonnummer. Når du trykker på en funktionsknap med et tegn på tastaturet på indtastningsskærmbilledet, vises dette tegn på linjen i den øverste del af skærmen. Du kan også slette eller ændre tegnene på linjen samt få vist specialtegn, hvis det er nødvendigt. Hvilke tegn, der er mulige, afhænger af konteksten. Indtastningsmuligheder: skifter mellem store og små bogstaver samt mellem tal og specialtegn (kontekstafhængigt) áü viser specialtegn til det valgte sprog skifter til at skrive kyrilliske bogstaver ABC skifter til at skrive latinske bogstaver skifter til indtastningsskærmbilledet for tal og specialtegn A..Z skifter til indtastningsskærmbilledet for bogstaver indtastning af mellemrum bevægelse af cursoren på linjen mod venstre eller mod højre Delete sletter tegn på linjen fra højre mod venstre fra cursorens position. Valg af specialtegn til bogstaver Nogle tegn er markeret med symbolet på indtastningsskærmbilledet. Når du trykker på et sådant markeret bogstav i længere tid, får du mulighed for at vælge særlige specialtegn afhængigt af sproget. 6 Generelle anvisninger

9 Variable funktionsknapper De variable funktionsknapper F på indtastningsskærmbilledet har følgende funktioner (kontekstafhængigt): Delete sletning af tegn på linjen OK bekræftelse af den tekst, der er skrevet på linjen List/OK åbning af en liste af muligheder, fx stater og byer Generelle anvisninger 7

10 Grundindstillinger System- og lydindstillinger Systemindstillinger Tryk på knappen SETUP System. Language valg af menusprog til visninger og stemmemeddelelser Adaptive automatisk valg af menusprog afhænger af indstillingen på informationsskærmbilledet Eller direkte valg af det ønskede sprog fra listen Keypad layout valg af tastaturvisning til indtastning af tekst ABC placering af knapperne i alfabetisk rækkefølge QWERTY placering af knapperne i QWERTY-systemet Air con. displays valg af varigheden af visning af Climatronic-betjeningen Screen skærmindstilling Brightness indstilling af skærmens lysstyrke Day/night skifter mellem dag- og natdesign. Den automatiske visning afhænger af, om nærlyset er tændt. Confirmation tone aktivering/deaktivering af bekræftelsessignalet ved at trykke på en funktionsflade Factory settings tilbagestilling af systemet til udleveringstilstanden Remove SD card udtagning af sd-kortet Clock display aktivering/deaktivering af visningen af klokkeslættet på skærmen ved afbrudt radio-navigations-system Lydindstillinger Tryk på knappen SETUP Sound. Volume indstilling af lydstyrke Max. switch-on volume indstilling af lydstyrke ved tilslutning Traffic program (TP) indstilling af lydstyrke for trafikmeldinger (TP) Navigation volume indstilling af navigationsmeddelelsernes lydstyrke PDW vol. reductn. indstilling af reduceringen af lydstyrken ved aktiv parkeringshjælp SDVA hastighedsafhængig lydstyrketilpasning Treble indstilling af diskant Mid-range indstilling af mellemtoner Bass indstilling af bas Balance indstilling af lydstyrkeforholdet mellem venstre og højre side Fader indstilling af lydstyrkeforholdet mellem for/bag EQ settings indstilling af equalizer (lineær, tale, rock, klassisk, dance) Surround indstilling af rumklangen 8 Grundindstillinger

11 Radiofunktion Hovedmenuen RADIO Tryk på knappen RADIO. Flere tryk på knappen RADIO skift af frekvensområde Funktionsknappen Extras Extras åbner en liste med flere funktioner Presets aktivering/deaktivering af visningen af stationsmemoryknapperne 1 til 24 Manual manuel stationssøgning ved at dreje på menuknappen 15 Scan afspilning af alle stationer, der kan modtages i det aktuelle frekvensområde, i ca. 5 sek. hver TP aktivering/deaktivering af trafikmeldinger» Side 10, Trafikmeldinger TP Funktionsknappen Band Band åbner frekvensområdelisten DAB/List åbner DAB-stationslisten» Side 10, Digitalradio DAB Update opdatering af DAB-stationslisten Store gemmer den aktuelle station på den ønskede memoryknap FM/List åbner en liste over alle modtagelige FM-stationer Store gemmer den aktuelle station på den ønskede memoryknap AM skifter til AM-frekvensområdet, ingen stationsliste tilgængelig Funktionsknapperne 1 til 24 Direkte valg af de gemte stationer Hold en af knapperne 1 til 24 inde, indtil der lyder et akustisk signal den aktuelle station bliver gemt på den ønskede memoryknap. Skift mellem stationer eller afhængigt af indstillingen af pileknapperne skift mellem de gemte stationer eller mellem alle stationer, der kan modtages på det pågældende tidspunkt i dette område. Indstilling af RDS-visning Tryk på knappen aktivering/deaktivering af radiodatatjenesten RDS. RDS (radio data system) er et system, der overfører programinformationer og ekstra tjenester, og muliggør på den måde blandt andet en automatisk stationssøgning. Indstillinger i radiofunktionen Tryk på knappen RADIO SETUP. Traffic program (TP) aktivering/deaktivering af trafikmeldinger Arrow buttons indstilling af funktionen stationsskift i radiofunktionen ved hjælp af pileknapperne 8 Station list skift til alle stationer, der kan modtages på det pågældende tidspunkt, i det valgte frekvensområde Presets skift mellem de gemte stationer (symbolet bliver vist på skærmen) RDS Regional aktivering/deaktivering af den automatiske stationssøgning med RDS Adaptive automatisk valg af stationen med den bedste modtagelse på det pågældende tidspunkt Fixed den valgte regionale station bibeholdes så længe som muligt. DAB settings indstillinger af DAB-radiofunktionen DAB announcements aktivering/deaktivering af DAB-meldinger DAB station tracking aktivering/deaktivering af DAB-programsøgning Auto. DAB-FM switching aktivering/deaktivering af skift fra DAB- til FM-frekvensområdet ved mistet DAB-signal Delete presets sletning af gemte stationer Single sletning af en station All sletning af alle gemte stationer Alternative freq. (AF) aktivering/deaktivering af søgning efter alternative frekvenser på den station, der høres på det pågældende tidspunkt Anvisning RDS (radio data system) er et system, der overfører programinformationer og ekstra tjenester og på den måde blandt andet muliggør automatisk stationssøgning. Hvis du hører en radiostation, der benytter RDS, og der er tilstrækkeligt god modtagelse, bliver stationens navn vist i stedet for stationsfrekvensen. TMC (traffic message channel) er en digital radiobaseret datatjeneste til permanent overførsel af trafikmeldinger. DAB (digital audio broadcasting) er en digital transmission af radioprogrammer i transmissionsstandarderne DAB, DAB+ eller DMB» Side 10, Digitalradio DAB. Radiofunktion 9

12 Digitalradio DAB DAB (digital audio broadcasting) er en digital transmission af radioprogrammer i transmissionsstandarderne DAB, DAB+ eller DMB. Det gør det muligt at transmittere flere stationer i et såkaldt ensemble på én frekvens. Derudover giver det mulighed for at transmittere ekstra data og informationer (fx nyheder, sport, vejr, advarsler etc.). I områder uden DAB-dækning vises symbolet, hvis DAB-radiofunktionen er valgt. DAB-stationsliste Tryk på knappen RADIO Band DAB/List. XYZ et ensemble af DAB-stationer XYZ DAB-station med navnet XYZ XYZ DAB-station med navnet XYZ, der ikke kan modtages for øjeblikket XYZ (FM) DAB-station med navnet XYZ, der for øjeblikket kun kan modtages i FM-frekvensområdet DAB-programsøgning Hvis en DAB-station er en del af flere ensembler, søges der efter den samme station i et andet ensemble. hvis modtagesignalet er dårligt. Automatisk skift fra DAB til FM Hvis DAB-modtagelsen er dårlig, forsøger systemet at finde en tilsvarende FMstation til den DAB-station, du hører på det pågældende tidspunkt. Det er en forudsætning for et automatisk skift, at DAB- og FM-stationen udsender et overensstemmende kendingssignal. Mens stationen modtages via FM-frekvensområdet, vises (FM) efter stationens navn. Når den korresponderende DAB-station kan modtages igen, forsvinder visningen (FM). Hvis en DAB-station ved for dårlig modtagelse heller ikke kan findes i FM-frekvensområdet, bliver radioens lyd afbrudt. Hvis du ikke ønsker en automatisk stationssøgning (fx i forbindelse med kørsel i tunneler, hvis der forekommer kortvarige stop i modtagelsen), kan denne funktion deaktiveres» Side 9, Indstillinger i radiofunktionen. Trafikmeldinger TP Visningen TP sammen med et stationsnavn (fx på stations- eller hukommelseslisten) betyder, at stationen sender trafikmeldinger. Uafhængigt af hvilken radiostation du hører, sørger en ekstra modtager i systemet for, at der altid modtages en station med trafikmeldinger, sålænge TP-funktionen er aktiveret. Under mediefunktionen søges der i baggrunden altid automatisk efter en station med trafikmeldinger. Bogstaverne TP øverst til højre på skærmen viser, at overvågningen af trafikmeldinger fungerer. Hvis det skulle ske, at der ikke kan modtages nogen station med trafikmeldinger, fx fordi der er generel støj på radiomodtagelsen, bliver No TP vist i stedet for TP. 10 Radiofunktion

13 Mediefunktion Hovedmenuen MEDIA Tryk på knappen MEDIA. Mulige audiokilder i menuen MEDIA CD skift til en isat cd CD 1-6 skifter til en tilsluttet ekstern cd-skifter SD card skifter til et isat hukommelseskort AUX, MDI eller skifter til en tilsluttet, ekstern audiokilde. Betjeningen af en tilsluttet ekstern audiokilde er kun mulig via radio-navigations-systemet i begrænset omfang og afhænger primært af, hvilken type apparat der er tilsluttet. Knapper til betjening af aktuelle audiokilder Tryk på til starten af det nummer, der er ved at blive afspillet. To korte tryk på til starten af det forrige nummer holdt inde "tilbage til starten" hurtig tilbagespoling Tryk på til starten af det næste nummer. holdt inde hurtig fremspoling Indstilling af visning af tid eller nummer Tryk på knappen skift mellem visning af nummerets afspilningstid eller oplysninger om nummeret Indstillinger i MEDIA-funktionen Tryk på knappen MEDIA SETUP. Funktionsknapper i menuen Settings Media Traffic program (TP) aktivering/deaktivering af trafikfunktion Scan/mix/repeat inc. aktivering/deaktivering af afspilning af numrene i funktionerne Scan, Mix og Repeat inklusive undermapper» Side 11, Afspilningsoptioner AUX volume 1) indgangslydstyrke for en ekstern audiokilde tilsluttet via AUX-INmultimediestikdåsen MDI volume 1 ) indgangslydstyrke for ipod - eller iphone -apparater tilsluttet via MDI-multimediestikdåsen eller en AUX-audiokilde ved MDI-multimediestikdåsen Bluetooth settings indstillinger for Bluetooth -funktionen» Side 17, Indstillinger i telefonfunktionen Activate AUX2 input aktivering af ekstern AUX-audiokilde tilsluttet via MDI-indgangen» Side 13, AUX- og MDI-indgang BT volume 1 ) indgangslydstyrke for en ekstern Bluetooth -audiokilde Afspilningsoptioner Åbning af menu med mulige audiokilder Tryk på knappen MEDIA, og vælg en af de mulige audiokilder. Select visning af listen med numre for den audiokilde, der afspilles. Det nummer, der afspilles, bliver fremhævet. Up åbner den overordnede mappe (flere tryk skifter op til stammappen (root)) Play afspilning af det valgte nummer Afspilningsfunktioner Tryk på knappen MEDIA Extras flere funktioner bliver vist. Scan alle numre på den aktuelle mediekilde afspilles i ca. 10 sek. I SCAN-funktionen: Scan tilbage til normal afspilning Mix folder alle numre i den aktuelle mappe afspilles i tilfældig rækkefølge. I Mix folder-funktionen: Mix folder tilbage til normal afspilning Mix all alle numre på den aktuelle audiokilde afspilles i tilfældig rækkefølge. I Mix all-funktionen: Mix all tilbage til normal afspilning Repeat track det aktuelt afspillede nummer gentages. I Repeat track-funktionen: Repeat trk. tilbage til normal afspilning Repeat folder alle numre i den aktuelle mappe gentages. I Repeat folder-funktionen: Repeat tilbage til normal afspilning 1) Har til formål at tilpasse afspilningslydstyrken i forhold til andre audiokilder Mediefunktion 11

14 Indledende informationer om cd-funktionen Isætning af cd Skub en cd med tekstsiden opad ind i cd-åbningen 9, indtil den automatisk bliver trukket ind. Afspilningen starter automatisk. Udtagning af cd Tryk på knappen cd'en bliver kørt ud. Hvis den udkørte cd ikke tages ud, inden der er gået ca. 10 sek., bliver den af sikkerhedsmæssige årsager kørt ind igen. Cd kan ikke læses Hvis du sætter en cd i, som systemet ikke kan læse, bliver der vist et pop-up-vindue med en meddelelse. Tryk på funktionsknappen OK cd'en bliver skubbet ud. Hop i afspilningen Dårlige veje og kraftige vibrationer kan få afspilningen til at hoppe. Dannelse af kondens Når det er koldt og efter regnvejr, kan der dannes dug (kondens) i cd-afspilleren. Dette kan få afspilningen til at hoppe eller helt forhindre afspilningen. I sådanne tilfælde skal du vente, til fugten er fordampet. Anvisninger vedr. pleje af cd'er Hvis en cd er snavset, må den aldrig rengøres med cirkulære bevægelser, men fra midten og udefter med en blød, fnugfri klud. Kraftigt snavs anbefaler vi, at du fjerner med almindeligt cd-rengøringsmiddel. Men også i dette tilfælde må cd'en ikke rengøres med cirkulære bevægelser, men fra midten og udefter, hvorefter den skal tørre. PAS PÅ Cd-afspilleren er et laserprodukt i klasse 1. Hvis du åbner cd-afspilleren, kan der være fare for kvæstelser på grund af usynlig laserstråling. FORSIGTIG I det interne drev kan der kun afspilles audio-cd'er (cd-a) og mp3-cd'er. Indsæt aldrig dvd'er i det interne drev det kan forårsage irreparable skader. Afspil aldrig cd'er med betegnelsen Må ikke lægges i drev uden skuffe eller Eco Disc i det interne drev. Hvis du sætter en anden cd i, mens en isat cd skubbes ud, risikerer du, at cddrevet i systemet bliver beskadiget. Når du har trykket på eject-knappen, varer det nogle sekunder, inden cd'en køres ud. I dette tidsrum er spærringen foran cdåbningen åben. Det er vigtigt at vente på, at cd'en skubbes ud, før du forsøger at sætte en ny cd i. Hvis cd'en er mekanisk beskadiget eller sat forkert eller ufuldstændigt i, vises meddelelsen Error: CD på skærmen. Kontroller cd'en, og indsæt den korrekt i drevet. Hvis meddelelsen Error: CD bliver vist igen, skal du prøve med en anden cd og eventuelt kontakte et værksted. Hvis temperaturen i systemet er for høj, kan du ikke længere afspille cd'er. Systemet skifter til den funktion, du senest har anvendt. Anvend aldrig væsker som benzin, fortynder eller rengøringsmiddel til lp-plader, da cd'ens overflade kan blive beskadiget! Udsæt aldrig cd'en for direkte sollys! Skriv kun på cd'en med dertil egnede penne. Klæb ikke noget på cd'en! Anvisning Hvis funktionsknappen CD vises som inaktiv, er der ingen isat audio-cd i øjeblikket, eller en isat audio-cd kan ikke læses. Kopibeskyttede cd'er og hjemmebrændte cd'er af typen cd-r og cd-rw kan nogle gange kun afspilles i begrænset omfang eller slet ikke afspilles. Overhold de bestemmelser om ophavsret, som gælder i dit land. Cd-afspilleren indeholder ingen dele, som du skal vedligeholde eller selv kan reparere. Hvis cd-afspilleren er defekt, skal du kontakte et værksted. Hukommelseskort Isætning af hukommelseskort Sæt hukommelseskortet med det afskårne hjørne først og vendt opad ind i åbningen til hukommelseskort 16, indtil det går i hak. Afspilningen starter automatisk. Udtagning af hukommelseskort Vælg menupunktet Remove SD card i menuen System and sound settings» Side 8, System- og lydindstillinger. Tryk på hukommelseskortet, der er sat i. Hukommelseskortet springer ud, så det kan tages ud. 12 Mediefunktion

15 Tomt hukommelseskort eller data, der ikke kan læses Hvis du sætter et hukommelseskort i, som der ikke er gemt data på, eller der er gemt data, der ikke kan læses, skiftes der ikke til hukommelseskortfunktionen efter indlæsningen. Eksterne kilder AUX- og MDI-indgang AUX-indgang Tryk på knappen MEDIA AUX. Indgangen til en ekstern AUX-audiokilde er placeret på systemets forside 14. Eksterne audiokilder, der er tilsluttet til AUX-stikdåsen, kan ikke betjenes via radio-navigations-systemet. Kun lydstyrken kan reguleres via radio-navigations-systemet. Til AUX-stikdåsen skal 3,5-mm standard-jack-stikket anvendes. Hvis den eksterne audiokilde ikke har dette jack-stik, skal du avende en adapter. MDI-indgang Tryk på knappen MEDIA MDI. Audiofiler i mp3-, wma-, ogg-vorbis- og aac-format på eksterne medier, der er tilsluttet til MDI-indgangen, kan afspilles via radio-navigations-systemet» Side 14, Krav til mediekilder og audiofiler. Eksterne audiokilder, der er tilsluttet til MDI-stikdåsen, kan betjenes via radio-navigations-systemet. Du kan til enhver tid vælge en anden audiokilde på radioen. Så længe den eksterne audiokilde ikke afbrydes, fortsætter den altid i baggrunden. Hvordan du betjener den eksterne audiokilde, er beskrevet i betjeningsvejledningen fra den pågældende producent. Du skal anvende en speciel adapter for at tilslutte eksterne audiokilder via MDIindgangen. ipod Hvis der tilsluttes en ipod til MDI-indgangen, åbnes en menu, hvor du kan vælge de enkelte mapper på ipod'en (Spillelister, Kunstnere, Album, Sange etc.). Tilslutning af en ekstern audiokilde via Bluetooth I Bluetooth-audiofunktionen kan audiofiler på en ekstern audiokilde (fx en mobiltelefon), der har etableret forbindelse via Bluetooth, afspilles via bilens højttalere. For at aktivere denne funktion er det nødvendigt, at der er etableret forbindelse mellem den eksterne audiokilde og radio-navigations-systemet» Side 15, Etablering af forbindelse mellem mobiltelefon eller Bluetooth -apparat og radio-navigations-system. Tilpasning af afspilningslydstyrke for den eksterne audiokilde Lydstyrken i den eksterne audiokilde kan reguleres med knappen til lydstyrkeregulering på radio-navigations-systemet 1. Afhængigt af den tilsluttede audiokilde kan du ændre udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde. Desuden kan du ændre den eksterne audiokildes indgangsfølsomhed for at tilpasse den eksterne audiokildes lydstyrke til de andre audiokilders lydstyrke eller for at undgå dårlig lyd» Side 11, Indstillinger i MEDIA-funktionen. Betingelser for korrekt tilslutning Der kan kun tilsluttes USB-apparater med specifikation 2.0. Versionen af filallokeringstabellen FAT (File Allocation Table) for det tilsluttede apparat skal være FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB). Ved afspilning af musikfiler på et apparat med en harddisk (HDD), hvor der ligger meget store mængder data, kan der gå lang tid, når oversigten over musikfiler indlæses. Ved afspilning fra et apparat med en kompleks mappestruktur kan der gå lang tid, når audiofilerne indlæses. Mappestrukturen på det tilsluttede apparat bør ikke indeholde mere end otte niveauer. En mappe bør ikke indeholde mere end 1000 filer. Ved tilslutning af apparatet må der ikke anvendes USB-forlængerkabler eller USB-fordelere (HUB). Mediefunktion 13

16 PAS PÅ Eksterne audiokilder må aldrig lægges på instrumentpanelet. I tilfælde af en pludselig manøvre vil de kunne blive slynget ind i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Eksterne audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbaggene. Hvis airbaggen udløses, vil de kunne blive slynget tilbage i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. PAS PÅ (fortsættelse) Under kørsel må du ikke holde den eksterne audiokilde i hænderne eller lægge den på lårene. I tilfælde af en pludselig manøvre vil de kunne blive slynget frem i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Tilslutningskablet til den eksterne audiokilde skal altid placeres, så det ikke er i vejen under kørslen. FORSIGTIG AUX-stikdåsen må kun anvendes til audiokilder! Anvisning Den eksterne audiokilde, der er tilsluttet via AUX-IN, kan kun anvendes, hvis der ikke samtidig er tilsluttet et apparat via MDI. Hvis der via AUX er tilsluttet en ekstern audiokilde, som er udstyret med en adapter til ekstern strømforsyning, kan det ske, at audiosignalet bliver forstyrret. Det afhænger af den anvendte adapters kvalitet. Krav til mediekilder og audiofiler Mediekilde Audio-cd'er (op til 80 min.) med en diameter på 12 cm Cd-rom, cd-r, cd-rw med en diameter på 12 cm op til maks. 700 MB (megabyte) i filsystemet ISO 9660 level 1 og 2, Joliet eller udf 1.02, 1.5, 2.01, 2.5 Sd- og mmc-hukommelseskort i størrelse 32 mm x 24 mm x 2,1 mm eller 1,4 mm i filsystemet FAT12, FAT16 og FAT32 op til maks. 2 GB (gigabyte) og sdhc-hukommelseskort op til maks. 32 GB Forudsætninger for afspilning Specificeringen Compact Disc Digital Audio Mp3-filer (.mp3) med bitrater på 48 til 320 kbit/s eller variabel bitrate Wma-filer (.wma) op til 9.2 eller 10.0 mono/stereo uden kopibeskyttelse Audiofiler i formatet ogg-vorbis og mpeg4 acc Playlister i formaterne pls, b4s, asx og wpl Filnavne og stioplysninger ikke længere end 256 tegn Mappestrukturer med maks. otte niveauer På audiodata-cd'er maks. 256 mapper og maks. 512 filer På hukommelseskort maks mapper og maks filer, pr. mappe maks filer Afspilning af audiofiler via Bluetooth a) Mobiltelefonen eller den eksterne audiokilde skal understøtte A2DP-Bluetooth - profilen. AUX (ekstern audiokilde) MDI (eksternt medium) Afspilning mulig via 3,5-mm jack-stik Kompatibelt med MEDIA-IN-multimedieinterfacet a) Bluetooth er et registreret varemærke for Bluetooth SIG, Inc. 14 Mediefunktion

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Radio Bolero Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN+ INSTRUKTIONSBOG Introduktion Du har valgt et ŠKODA-model der er udstyret med navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi takker

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA, som er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning SIMPLY CLEVER Radio Funky Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Generelle informationer Brugsanvisning 2 Vigtige informationer 2 Oversigt over anlægget 3 Tænding og slukning af radioen 3 Indstilling af lydstyrke

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med dynamisk radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem)

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Columbus (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R

Clarion NX702E softwareopdatering MPU, MCU og Bluetooth - Okt. 2013 13SN017-R VIGTIGT: Denne opdateringspakke er KUN beregnet for Clarion 2-DIN modellen NX702E!!!! Opdateringspakke 1 af 3. Denne opdatering indeholder tre forskellige opdateringer. Derudover findes der en MPEG opdatering,

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT.

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT. I løbet af september måned 2008 forventes Bluetooth kompatibilitetsliste, hvor man se hvilke telefoner der er kompatible med VRX888RBT og MAX688RBT Bemærk at Phonebook og 10 key felterne KUN vil være er

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 29 CD-afspiller... 45 AUX-indgang... 51 USB-port... 53 Digital billedramme... 57 Navigation... 60 Talegenkendelse... 106 Telefon... 121

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SSD-NAVI (version 3.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00)

FREMGANGSMÅDE VED FEJLAFHJÆLPNING SD-NAVI (version 1.00) 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Kundens reklamation Diagnose Overblik og pinout Kap. 2 Generelt funktionsproblem Kap. 3 Ingen betjening eller ingen opstart (sort skærm): Kap. 3-1 Knap inaktiv Kap. 3-2 Berøringsskærm

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update

Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update MMI opdatering til biler, der er udstyret med MMI high fx A8 (4E), A6 (4F), Q7 (4L), A5 (8T) og A4 (8K) via bilens eget cd-drev med tilbagemelding via Software

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS INSTRUKTIONSBOG Introduktion Du har valgt en ŠKODA-model der er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun kaldet navigationssystem) - vi takker

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.)

Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Quickguide til UC på Android (Samsung, HTC, Sony, etc.) Denne quickguide viser dig nogle af de basale funktioner i din UC-app på telefoner med Android styresystemet (f.eks. Samsung, HTC og Sony). Hvis

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster

Indhold Indhold Introduktion Før første brug Sikkerhedstips Displaybeskeder Oversigt over fjernbetjening Betjening og taster TIL/FRA Piletaster DANSK 54 Indhold Indhold 1 Introduktion 2 Før første brug 2 Sikkerhedstips 2 Displaybeskeder 3 Oversigt over fjernbetjening 3 Betjening og taster 4 TIL/FRA 4 OK 5 Piletaster 5 Tilbagetasten 5 BAND 6 LINK

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

NISSAN NissanConnect

NISSAN NissanConnect NISSAN NissanConnect Oplev verden online: din bil en integreret del af din online livsstil. Forvent at blive begejstret Det nye NissanConnect er spækket med smarte features og utroligt nemt at bruge takket

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN SWING

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN SWING SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN SWING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger.............. Oversigt over anlægget....................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere