Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém dánsky S T FM

2

3 Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA, som er udstyret med navigationssystemet Amundsen+ (efterfølgende kun kaldt radio-navigations-system). Vi anbefaler, at du læser denne betjeningsvejledning meget omhyggeligt, så du hurtigt lærer dit radio-navigations-system godt at kende. Hvis du har yderligere spørgsmål eller får problemer med dit radio-navigations-system, er du velkommen til at henvende dig til din autoriserede ŠKODA partner eller importøren. Afvigende gældende lov i det pågældende land har førsteprioritet i forhold til de informationer, der er angivet i denne betjeningsvejledning. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye radio-navigations-system. ŠKODA AUTO a.s. (efterfølgende kun ŠKODA)

4 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger Betjeningsvejledning 3 Symbolforklaring 3 Vigtige anvisninger 3 Grundindstillinger System- og lydindstillinger 8 Radiofunktion Hovedmenuen RADIO 9 Indstillinger i radiofunktionen 9 Digitalradio DAB 10 Trafikmeldinger TP 10 Mediefunktion Hovedmenuen MEDIA 11 Indstillinger i MEDIA-funktionen 11 Afspilningsoptioner 11 Indledende informationer om cd-funktionen 12 Hukommelseskort 12 Eksterne kilder 13 Krav til mediekilder og audiofiler 14 Telefonfunktion Etablering af forbindelse mellem mobiltelefon eller Bluetooth -apparat og radio-navigationssystem 15 Hovedmenuen TELEPHONE 15 Telefonsamtale og funktioner under en telefonsamtale 16 Indstillinger i telefonfunktionen 17 NAV-funktion (navigation) Indledende informationer 18 Navigationsdata og hukommelseskort 18 Hovedmenuen Navigation 19 Indstillinger i (NAV) navigationsfunktionen 20 Destinationer 20 Guidning 22 TMC-funktion Visning af TMC-trafikmeldinger 25 Indstillinger til TP-trafikmeldinger og TMCtrafikmeldinger 25 Stikordsregister 2 Indholdsfortegnelse

5 Generelle anvisninger Betjeningsvejledning I denne betjeningsvejledning bliver der beskrevet mange forskellige udstyrsvarianter, uden at disse bliver kendetegnet som ekstraudstyr, modelvariant eller markedsafhængigt udstyr. Det betyder, at det ikke er alle de udstyrskomponenter, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, der findes i din bil. Din bils udstyr er beskrevet i salgspapirerne, som du har fået udleveret, da du købte bilen. Du kan få nærmere informationer hos din ŠKODA partner. Garanti For dette system gælder de samme garantibestemmelser som for nye biler, jf. servicehæftet. Rengøring af skærm FORSIGTIG Anvend ikke opløsningsmidler som fx benzin eller terpentin, da de kan angribe skærmens overflade. Behandl skærmen skånsomt. Hvis du trykker med fingeren på skærmen eller berører den med spidse genstande, kan der komme buler eller ridser. Symbolforklaring Afsnittet er slut. Afsnittet fortsættes på næste side. Overgang til næste knap Anvisning Fingeraftryk kan fjernes fra skærmen med en blød klud og eventuelt med husholdningssprit. Signalmodtagelse Vigtige anvisninger Sikkerhedsanvisninger PAS PÅ Din opmærksomhed skal først og fremmest være rettet mod kørslen! Som fører af bilen har du det fulde ansvar for trafiksikkerheden. Brug kun systemet på en sådan måde, at du altid har fuld kontrol over bilen i trafikken fare for ulykke! Indstil lydstyrken, så du altid kan høre akustiske signaler udefra, fx udrykningssirener fra biler med forkørselsret som fx politibiler, ambulancer og brandbiler. En for højt indstillet lydstyrke kan forårsage høreskader! Parkeringshuse, tunneler, højhuse og bjerge kan forstyrre radio- og GPS-signalet, så det helt kan svigte. Tyveribeskyttelse Koden til dit radio-navigations-system forhindrer brug af systemet, efter at spændingen har været afbrudt, fx i forbindelse med reparation eller et tyveri. Efter at batteriet har været afbrudt, eller radio-navigations-systemet har været afbrudt fra bilens batterispænding, eller efter at en sikring har været defekt, skal der indtastes en kode, når systemet skal tages i brug. Koden kan kun hentes online via ŠKODA systemet. På den måde sikres der en mere effektiv beskyttelse mod tyveri. Hvis det er nødvendigt, beder vi dig om at rette henvendelse til en autoriseret ŠKODA partner. Indtastning af kode Hvis der kommer et felt til syne, efter du har tilsluttet systemet, hvor du skal indtaste en kode, skal du ophæve spærringen i systemet ved at indtaste den korrekte firecifrede kode. Generelle anvisninger 3

6 Indtast den firecifrede kode ved hjælp af funktionsknapperne 0 til 9. Tallet skrives på linjen. Når du har indtastet en firecifret talrække, bliver talblokken grå (inaktiv), og der kan ikke indtastes flere tal på linjen. Hvis du vil slette cifre fra højre mod venstre på linjen, skal du trykke på funktionsknappen Delete. Når den korrekte kode vises på linjen, skal du trykke på funktionsknappen OK. Forkert kode Hvis du bekræfter en forkert kode ved indtastning af koden, kan du gentage processen to gange. Antallet af forsøg bliver vist på skærmens nederste linje. Hvis du indtaster koden forkert for tredje gang, spærres systemet i ca. 1 time. Det er først muligt at gentage indtastningen af sikkerhedskoden, når systemet og tændingen har været tilsluttet 1 time. Hvis der igen foretages tre ugyldige forsøg, er radio-navigations-systemet igen spærret i 1 time. Anvisning Koden er normalt gemt i kombiinstrumentets hukommelse. Derved afkodes det automatisk (komfortkodning). Derfor er det normalt ikke nødvendigt at indtaste en kode manuelt. Visning på skærm På systemets skærm vises fx informationer om Climatronic og bilens afstand til forhindringen, når parkeringshjælpen er aktiveret. Personalisering Din bil kan være udstyret med op til fire nøgler. Enkelte indstillinger af radio-navigations-systemet er altid relateret til den aktuelt anvendte nøgle. Det vil sige, at radio-navigations-systemet kan gemme op til fire forskellige indstillingsvarianter. Første gang nøglen anvendes, gælder radio-navigations-systemets fabriksindstilling. 4 Generelle anvisninger

7 Oversigt over systemet indstillingsknap Til tilslutning og afbrydelse af systemet (tryk) Lydstyrkeregulering (drej) 5 RADIO radiofunktion 9 MEDIA mediefunktion 11 PHONE telefonfunktion 15 NAV navigationsfunktion 18 TMC visning af TMC-trafikmeldinger 25 SETUP indstillinger i de enkelte funktioner 8 og knapper til bevægelse fremad og tilbage Cd-åbning 12 Skærm 5 udtagning af cd 12 ekstra informationer og funktioner afhængigt af den aktuelle funktion tilbage til det foregående menupunkt AUX-stik tilslutning af en ekstern audiokilde 13 Menuknap Valg af en funktion eller en undermenu, bekræftelse af en værdi (tryk) Bevægelse mellem funktioner eller undermenuer, indstilling af en værdi (drej) Åbning til hukommelseskort 12 Funktionsknapper funktionen afhænger af konteksten Hvis din bil er udstyret med låse- og startsystemet KESSY, afbrydes systemet automatisk, når motoren er blevet standset og døren åbnet. Hvis du først åbner døren og derefter standser motoren, afbrydes systemet, først når bilen er blevet låst. Når tændingen er afbrudt, afbrydes systemet automatisk efter ca. en halv time (beskyttelse mod afladning af bilens batteri). Indstilling af lydstyrke Drej knappen 1 mod højre for at øge lydstyrken. Drej knappen 1 mod venstre for at reducere lydstyrken. Ændringen af lydstyrken bliver vist på systemets skærm. Hvis lydstyrken reduceres til 0, afbrydes lyden fra højttalerne, og symbolet vises på skærmen. FORSIGTIG En for højt indstillet lydstyrke kan forårsage høreskader! Betjening af skærm Fig. 1 Oversigt over betjeningselementer på skærmen Tilslutning og afbrydelse af systemet Tryk på knappen 1 for at tilslutte eller afbryde systemet. Når du tilslutter systemet, bliver den audiokilde, der senest var aktiv, inden systemet blev afbrudt, afspillet. Når systemet er tilsluttet, og bilnøglen tages ud af tændingslåsen, afbrydes systemet automatisk. Systemets skærm er en såkaldt touchscreen (berøringsskærm). Områder på skærmen, der er indrammet med en farve, er i øjeblikket aktive og kan betjenes, ved at du berører skærmen, eller ved at du trykker på den pågældende knap 17» Side 5, Oversigt over systemet. Nogle af funktionerne i radio-navigations-systemet kan betjenes via multifunktionsrattet, se instruktionsbogen til din bil. Generelle anvisninger 5

8 A Scroll-knap Det er muligt at bevæge sig i den aktuelle menu ved at trykke på scroll-knappen A og skubbe den nedad eller opad (eller ved at dreje på menuknappen 15 ). B Skift til næste menuniveau Ved at trykke på knappen B skiftes der til næste menuniveau. Der skiftes tilbage til det foregående menuniveau med knappen 13. C Indstilling af værdi Ved at trykke på knappen C åbnes et nyt skærmbillede, hvor du kan indstille den pågældende værdi, fx bassen, ved at dreje på menuknappen 15. D Pop-up-vindue Når du har trykket på funktionsknappen D, åbnes et såkaldt pop-up-vindue med flere menupunkter. Tryk et kort øjeblik på et af de viste menupunkter. Pop-up-vinduet forsvinder, og det valgte menupunkt vises i funktionsknappen. Hvis du ikke vælger et af de valgte menupunkter, forsvinder pop-up-vinduet efter ca. 5 sek. På listen over DAB-stationer vises der et DAB-ensemble, efter at der er blevet trykket på denne funktionsknap» Side 10, Digitalradio DAB. E Tjekboks Nogle funktioner kan kun aktiveres eller deaktiveres. Der findes en såkaldt tjekboks foran en funktion, der kun kan aktiveres eller deaktiveres. funktionen er aktiveret. funktionen er deaktiveret. Tryk et kort øjeblik på den pågældende funktionsknap for at aktivere eller deaktivere funktionen. F Variable funktionsknapper Knappernes funktion afhænger af konteksten. Du kan vælge den funktion, der aktuelt er tilgængelig, ved at trykke på den pågældende funktionsknap F (eller med knappen 17 ). Eksempel på en menu i betjeningsvejledningen Tryk på knappen ABC DEF. Du skal trykke på knapperne efter hinanden. XYZ beskrivelse af en funktionsknap på første menuniveau XYZ beskrivelse af en funktionsknap på andet menuniveau XYZ beskrivelse af en funktionsknap på andet menuniveau XYZ beskrivelse af en funktionsknap på første menuniveau Indtastningsskærmbillede med tastatur Fig. 2 Eksempel på et indtastningsskærmbillede med tastatur Indtastningsskærmbilledet med tastatur kommer frem, når du fx skal indtaste en ny destination, søge efter en speciel destination eller et telefonnummer. Når du trykker på en funktionsknap med et tegn på tastaturet på indtastningsskærmbilledet, vises dette tegn på linjen i den øverste del af skærmen. Du kan også slette eller ændre tegnene på linjen samt få vist specialtegn, hvis det er nødvendigt. Hvilke tegn, der er mulige, afhænger af konteksten. Indtastningsmuligheder: skifter mellem store og små bogstaver samt mellem tal og specialtegn (kontekstafhængigt) áü viser specialtegn til det valgte sprog skifter til at skrive kyrilliske bogstaver ABC skifter til at skrive latinske bogstaver skifter til indtastningsskærmbilledet for tal og specialtegn A..Z skifter til indtastningsskærmbilledet for bogstaver indtastning af mellemrum bevægelse af cursoren på linjen mod venstre eller mod højre Delete sletter tegn på linjen fra højre mod venstre fra cursorens position. Valg af specialtegn til bogstaver Nogle tegn er markeret med symbolet på indtastningsskærmbilledet. Når du trykker på et sådant markeret bogstav i længere tid, får du mulighed for at vælge særlige specialtegn afhængigt af sproget. 6 Generelle anvisninger

9 Variable funktionsknapper De variable funktionsknapper F på indtastningsskærmbilledet har følgende funktioner (kontekstafhængigt): Delete sletning af tegn på linjen OK bekræftelse af den tekst, der er skrevet på linjen List/OK åbning af en liste af muligheder, fx stater og byer Generelle anvisninger 7

10 Grundindstillinger System- og lydindstillinger Systemindstillinger Tryk på knappen SETUP System. Language valg af menusprog til visninger og stemmemeddelelser Adaptive automatisk valg af menusprog afhænger af indstillingen på informationsskærmbilledet Eller direkte valg af det ønskede sprog fra listen Keypad layout valg af tastaturvisning til indtastning af tekst ABC placering af knapperne i alfabetisk rækkefølge QWERTY placering af knapperne i QWERTY-systemet Air con. displays valg af varigheden af visning af Climatronic-betjeningen Screen skærmindstilling Brightness indstilling af skærmens lysstyrke Day/night skifter mellem dag- og natdesign. Den automatiske visning afhænger af, om nærlyset er tændt. Confirmation tone aktivering/deaktivering af bekræftelsessignalet ved at trykke på en funktionsflade Factory settings tilbagestilling af systemet til udleveringstilstanden Remove SD card udtagning af sd-kortet Clock display aktivering/deaktivering af visningen af klokkeslættet på skærmen ved afbrudt radio-navigations-system Lydindstillinger Tryk på knappen SETUP Sound. Volume indstilling af lydstyrke Max. switch-on volume indstilling af lydstyrke ved tilslutning Traffic program (TP) indstilling af lydstyrke for trafikmeldinger (TP) Navigation volume indstilling af navigationsmeddelelsernes lydstyrke PDW vol. reductn. indstilling af reduceringen af lydstyrken ved aktiv parkeringshjælp SDVA hastighedsafhængig lydstyrketilpasning Treble indstilling af diskant Mid-range indstilling af mellemtoner Bass indstilling af bas Balance indstilling af lydstyrkeforholdet mellem venstre og højre side Fader indstilling af lydstyrkeforholdet mellem for/bag EQ settings indstilling af equalizer (lineær, tale, rock, klassisk, dance) Surround indstilling af rumklangen 8 Grundindstillinger

11 Radiofunktion Hovedmenuen RADIO Tryk på knappen RADIO. Flere tryk på knappen RADIO skift af frekvensområde Funktionsknappen Extras Extras åbner en liste med flere funktioner Presets aktivering/deaktivering af visningen af stationsmemoryknapperne 1 til 24 Manual manuel stationssøgning ved at dreje på menuknappen 15 Scan afspilning af alle stationer, der kan modtages i det aktuelle frekvensområde, i ca. 5 sek. hver TP aktivering/deaktivering af trafikmeldinger» Side 10, Trafikmeldinger TP Funktionsknappen Band Band åbner frekvensområdelisten DAB/List åbner DAB-stationslisten» Side 10, Digitalradio DAB Update opdatering af DAB-stationslisten Store gemmer den aktuelle station på den ønskede memoryknap FM/List åbner en liste over alle modtagelige FM-stationer Store gemmer den aktuelle station på den ønskede memoryknap AM skifter til AM-frekvensområdet, ingen stationsliste tilgængelig Funktionsknapperne 1 til 24 Direkte valg af de gemte stationer Hold en af knapperne 1 til 24 inde, indtil der lyder et akustisk signal den aktuelle station bliver gemt på den ønskede memoryknap. Skift mellem stationer eller afhængigt af indstillingen af pileknapperne skift mellem de gemte stationer eller mellem alle stationer, der kan modtages på det pågældende tidspunkt i dette område. Indstilling af RDS-visning Tryk på knappen aktivering/deaktivering af radiodatatjenesten RDS. RDS (radio data system) er et system, der overfører programinformationer og ekstra tjenester, og muliggør på den måde blandt andet en automatisk stationssøgning. Indstillinger i radiofunktionen Tryk på knappen RADIO SETUP. Traffic program (TP) aktivering/deaktivering af trafikmeldinger Arrow buttons indstilling af funktionen stationsskift i radiofunktionen ved hjælp af pileknapperne 8 Station list skift til alle stationer, der kan modtages på det pågældende tidspunkt, i det valgte frekvensområde Presets skift mellem de gemte stationer (symbolet bliver vist på skærmen) RDS Regional aktivering/deaktivering af den automatiske stationssøgning med RDS Adaptive automatisk valg af stationen med den bedste modtagelse på det pågældende tidspunkt Fixed den valgte regionale station bibeholdes så længe som muligt. DAB settings indstillinger af DAB-radiofunktionen DAB announcements aktivering/deaktivering af DAB-meldinger DAB station tracking aktivering/deaktivering af DAB-programsøgning Auto. DAB-FM switching aktivering/deaktivering af skift fra DAB- til FM-frekvensområdet ved mistet DAB-signal Delete presets sletning af gemte stationer Single sletning af en station All sletning af alle gemte stationer Alternative freq. (AF) aktivering/deaktivering af søgning efter alternative frekvenser på den station, der høres på det pågældende tidspunkt Anvisning RDS (radio data system) er et system, der overfører programinformationer og ekstra tjenester og på den måde blandt andet muliggør automatisk stationssøgning. Hvis du hører en radiostation, der benytter RDS, og der er tilstrækkeligt god modtagelse, bliver stationens navn vist i stedet for stationsfrekvensen. TMC (traffic message channel) er en digital radiobaseret datatjeneste til permanent overførsel af trafikmeldinger. DAB (digital audio broadcasting) er en digital transmission af radioprogrammer i transmissionsstandarderne DAB, DAB+ eller DMB» Side 10, Digitalradio DAB. Radiofunktion 9

12 Digitalradio DAB DAB (digital audio broadcasting) er en digital transmission af radioprogrammer i transmissionsstandarderne DAB, DAB+ eller DMB. Det gør det muligt at transmittere flere stationer i et såkaldt ensemble på én frekvens. Derudover giver det mulighed for at transmittere ekstra data og informationer (fx nyheder, sport, vejr, advarsler etc.). I områder uden DAB-dækning vises symbolet, hvis DAB-radiofunktionen er valgt. DAB-stationsliste Tryk på knappen RADIO Band DAB/List. XYZ et ensemble af DAB-stationer XYZ DAB-station med navnet XYZ XYZ DAB-station med navnet XYZ, der ikke kan modtages for øjeblikket XYZ (FM) DAB-station med navnet XYZ, der for øjeblikket kun kan modtages i FM-frekvensområdet DAB-programsøgning Hvis en DAB-station er en del af flere ensembler, søges der efter den samme station i et andet ensemble. hvis modtagesignalet er dårligt. Automatisk skift fra DAB til FM Hvis DAB-modtagelsen er dårlig, forsøger systemet at finde en tilsvarende FMstation til den DAB-station, du hører på det pågældende tidspunkt. Det er en forudsætning for et automatisk skift, at DAB- og FM-stationen udsender et overensstemmende kendingssignal. Mens stationen modtages via FM-frekvensområdet, vises (FM) efter stationens navn. Når den korresponderende DAB-station kan modtages igen, forsvinder visningen (FM). Hvis en DAB-station ved for dårlig modtagelse heller ikke kan findes i FM-frekvensområdet, bliver radioens lyd afbrudt. Hvis du ikke ønsker en automatisk stationssøgning (fx i forbindelse med kørsel i tunneler, hvis der forekommer kortvarige stop i modtagelsen), kan denne funktion deaktiveres» Side 9, Indstillinger i radiofunktionen. Trafikmeldinger TP Visningen TP sammen med et stationsnavn (fx på stations- eller hukommelseslisten) betyder, at stationen sender trafikmeldinger. Uafhængigt af hvilken radiostation du hører, sørger en ekstra modtager i systemet for, at der altid modtages en station med trafikmeldinger, sålænge TP-funktionen er aktiveret. Under mediefunktionen søges der i baggrunden altid automatisk efter en station med trafikmeldinger. Bogstaverne TP øverst til højre på skærmen viser, at overvågningen af trafikmeldinger fungerer. Hvis det skulle ske, at der ikke kan modtages nogen station med trafikmeldinger, fx fordi der er generel støj på radiomodtagelsen, bliver No TP vist i stedet for TP. 10 Radiofunktion

13 Mediefunktion Hovedmenuen MEDIA Tryk på knappen MEDIA. Mulige audiokilder i menuen MEDIA CD skift til en isat cd CD 1-6 skifter til en tilsluttet ekstern cd-skifter SD card skifter til et isat hukommelseskort AUX, MDI eller skifter til en tilsluttet, ekstern audiokilde. Betjeningen af en tilsluttet ekstern audiokilde er kun mulig via radio-navigations-systemet i begrænset omfang og afhænger primært af, hvilken type apparat der er tilsluttet. Knapper til betjening af aktuelle audiokilder Tryk på til starten af det nummer, der er ved at blive afspillet. To korte tryk på til starten af det forrige nummer holdt inde "tilbage til starten" hurtig tilbagespoling Tryk på til starten af det næste nummer. holdt inde hurtig fremspoling Indstilling af visning af tid eller nummer Tryk på knappen skift mellem visning af nummerets afspilningstid eller oplysninger om nummeret Indstillinger i MEDIA-funktionen Tryk på knappen MEDIA SETUP. Funktionsknapper i menuen Settings Media Traffic program (TP) aktivering/deaktivering af trafikfunktion Scan/mix/repeat inc. aktivering/deaktivering af afspilning af numrene i funktionerne Scan, Mix og Repeat inklusive undermapper» Side 11, Afspilningsoptioner AUX volume 1) indgangslydstyrke for en ekstern audiokilde tilsluttet via AUX-INmultimediestikdåsen MDI volume 1 ) indgangslydstyrke for ipod - eller iphone -apparater tilsluttet via MDI-multimediestikdåsen eller en AUX-audiokilde ved MDI-multimediestikdåsen Bluetooth settings indstillinger for Bluetooth -funktionen» Side 17, Indstillinger i telefonfunktionen Activate AUX2 input aktivering af ekstern AUX-audiokilde tilsluttet via MDI-indgangen» Side 13, AUX- og MDI-indgang BT volume 1 ) indgangslydstyrke for en ekstern Bluetooth -audiokilde Afspilningsoptioner Åbning af menu med mulige audiokilder Tryk på knappen MEDIA, og vælg en af de mulige audiokilder. Select visning af listen med numre for den audiokilde, der afspilles. Det nummer, der afspilles, bliver fremhævet. Up åbner den overordnede mappe (flere tryk skifter op til stammappen (root)) Play afspilning af det valgte nummer Afspilningsfunktioner Tryk på knappen MEDIA Extras flere funktioner bliver vist. Scan alle numre på den aktuelle mediekilde afspilles i ca. 10 sek. I SCAN-funktionen: Scan tilbage til normal afspilning Mix folder alle numre i den aktuelle mappe afspilles i tilfældig rækkefølge. I Mix folder-funktionen: Mix folder tilbage til normal afspilning Mix all alle numre på den aktuelle audiokilde afspilles i tilfældig rækkefølge. I Mix all-funktionen: Mix all tilbage til normal afspilning Repeat track det aktuelt afspillede nummer gentages. I Repeat track-funktionen: Repeat trk. tilbage til normal afspilning Repeat folder alle numre i den aktuelle mappe gentages. I Repeat folder-funktionen: Repeat tilbage til normal afspilning 1) Har til formål at tilpasse afspilningslydstyrken i forhold til andre audiokilder Mediefunktion 11

14 Indledende informationer om cd-funktionen Isætning af cd Skub en cd med tekstsiden opad ind i cd-åbningen 9, indtil den automatisk bliver trukket ind. Afspilningen starter automatisk. Udtagning af cd Tryk på knappen cd'en bliver kørt ud. Hvis den udkørte cd ikke tages ud, inden der er gået ca. 10 sek., bliver den af sikkerhedsmæssige årsager kørt ind igen. Cd kan ikke læses Hvis du sætter en cd i, som systemet ikke kan læse, bliver der vist et pop-up-vindue med en meddelelse. Tryk på funktionsknappen OK cd'en bliver skubbet ud. Hop i afspilningen Dårlige veje og kraftige vibrationer kan få afspilningen til at hoppe. Dannelse af kondens Når det er koldt og efter regnvejr, kan der dannes dug (kondens) i cd-afspilleren. Dette kan få afspilningen til at hoppe eller helt forhindre afspilningen. I sådanne tilfælde skal du vente, til fugten er fordampet. Anvisninger vedr. pleje af cd'er Hvis en cd er snavset, må den aldrig rengøres med cirkulære bevægelser, men fra midten og udefter med en blød, fnugfri klud. Kraftigt snavs anbefaler vi, at du fjerner med almindeligt cd-rengøringsmiddel. Men også i dette tilfælde må cd'en ikke rengøres med cirkulære bevægelser, men fra midten og udefter, hvorefter den skal tørre. PAS PÅ Cd-afspilleren er et laserprodukt i klasse 1. Hvis du åbner cd-afspilleren, kan der være fare for kvæstelser på grund af usynlig laserstråling. FORSIGTIG I det interne drev kan der kun afspilles audio-cd'er (cd-a) og mp3-cd'er. Indsæt aldrig dvd'er i det interne drev det kan forårsage irreparable skader. Afspil aldrig cd'er med betegnelsen Må ikke lægges i drev uden skuffe eller Eco Disc i det interne drev. Hvis du sætter en anden cd i, mens en isat cd skubbes ud, risikerer du, at cddrevet i systemet bliver beskadiget. Når du har trykket på eject-knappen, varer det nogle sekunder, inden cd'en køres ud. I dette tidsrum er spærringen foran cdåbningen åben. Det er vigtigt at vente på, at cd'en skubbes ud, før du forsøger at sætte en ny cd i. Hvis cd'en er mekanisk beskadiget eller sat forkert eller ufuldstændigt i, vises meddelelsen Error: CD på skærmen. Kontroller cd'en, og indsæt den korrekt i drevet. Hvis meddelelsen Error: CD bliver vist igen, skal du prøve med en anden cd og eventuelt kontakte et værksted. Hvis temperaturen i systemet er for høj, kan du ikke længere afspille cd'er. Systemet skifter til den funktion, du senest har anvendt. Anvend aldrig væsker som benzin, fortynder eller rengøringsmiddel til lp-plader, da cd'ens overflade kan blive beskadiget! Udsæt aldrig cd'en for direkte sollys! Skriv kun på cd'en med dertil egnede penne. Klæb ikke noget på cd'en! Anvisning Hvis funktionsknappen CD vises som inaktiv, er der ingen isat audio-cd i øjeblikket, eller en isat audio-cd kan ikke læses. Kopibeskyttede cd'er og hjemmebrændte cd'er af typen cd-r og cd-rw kan nogle gange kun afspilles i begrænset omfang eller slet ikke afspilles. Overhold de bestemmelser om ophavsret, som gælder i dit land. Cd-afspilleren indeholder ingen dele, som du skal vedligeholde eller selv kan reparere. Hvis cd-afspilleren er defekt, skal du kontakte et værksted. Hukommelseskort Isætning af hukommelseskort Sæt hukommelseskortet med det afskårne hjørne først og vendt opad ind i åbningen til hukommelseskort 16, indtil det går i hak. Afspilningen starter automatisk. Udtagning af hukommelseskort Vælg menupunktet Remove SD card i menuen System and sound settings» Side 8, System- og lydindstillinger. Tryk på hukommelseskortet, der er sat i. Hukommelseskortet springer ud, så det kan tages ud. 12 Mediefunktion

15 Tomt hukommelseskort eller data, der ikke kan læses Hvis du sætter et hukommelseskort i, som der ikke er gemt data på, eller der er gemt data, der ikke kan læses, skiftes der ikke til hukommelseskortfunktionen efter indlæsningen. Eksterne kilder AUX- og MDI-indgang AUX-indgang Tryk på knappen MEDIA AUX. Indgangen til en ekstern AUX-audiokilde er placeret på systemets forside 14. Eksterne audiokilder, der er tilsluttet til AUX-stikdåsen, kan ikke betjenes via radio-navigations-systemet. Kun lydstyrken kan reguleres via radio-navigations-systemet. Til AUX-stikdåsen skal 3,5-mm standard-jack-stikket anvendes. Hvis den eksterne audiokilde ikke har dette jack-stik, skal du avende en adapter. MDI-indgang Tryk på knappen MEDIA MDI. Audiofiler i mp3-, wma-, ogg-vorbis- og aac-format på eksterne medier, der er tilsluttet til MDI-indgangen, kan afspilles via radio-navigations-systemet» Side 14, Krav til mediekilder og audiofiler. Eksterne audiokilder, der er tilsluttet til MDI-stikdåsen, kan betjenes via radio-navigations-systemet. Du kan til enhver tid vælge en anden audiokilde på radioen. Så længe den eksterne audiokilde ikke afbrydes, fortsætter den altid i baggrunden. Hvordan du betjener den eksterne audiokilde, er beskrevet i betjeningsvejledningen fra den pågældende producent. Du skal anvende en speciel adapter for at tilslutte eksterne audiokilder via MDIindgangen. ipod Hvis der tilsluttes en ipod til MDI-indgangen, åbnes en menu, hvor du kan vælge de enkelte mapper på ipod'en (Spillelister, Kunstnere, Album, Sange etc.). Tilslutning af en ekstern audiokilde via Bluetooth I Bluetooth-audiofunktionen kan audiofiler på en ekstern audiokilde (fx en mobiltelefon), der har etableret forbindelse via Bluetooth, afspilles via bilens højttalere. For at aktivere denne funktion er det nødvendigt, at der er etableret forbindelse mellem den eksterne audiokilde og radio-navigations-systemet» Side 15, Etablering af forbindelse mellem mobiltelefon eller Bluetooth -apparat og radio-navigations-system. Tilpasning af afspilningslydstyrke for den eksterne audiokilde Lydstyrken i den eksterne audiokilde kan reguleres med knappen til lydstyrkeregulering på radio-navigations-systemet 1. Afhængigt af den tilsluttede audiokilde kan du ændre udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde. Desuden kan du ændre den eksterne audiokildes indgangsfølsomhed for at tilpasse den eksterne audiokildes lydstyrke til de andre audiokilders lydstyrke eller for at undgå dårlig lyd» Side 11, Indstillinger i MEDIA-funktionen. Betingelser for korrekt tilslutning Der kan kun tilsluttes USB-apparater med specifikation 2.0. Versionen af filallokeringstabellen FAT (File Allocation Table) for det tilsluttede apparat skal være FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB). Ved afspilning af musikfiler på et apparat med en harddisk (HDD), hvor der ligger meget store mængder data, kan der gå lang tid, når oversigten over musikfiler indlæses. Ved afspilning fra et apparat med en kompleks mappestruktur kan der gå lang tid, når audiofilerne indlæses. Mappestrukturen på det tilsluttede apparat bør ikke indeholde mere end otte niveauer. En mappe bør ikke indeholde mere end 1000 filer. Ved tilslutning af apparatet må der ikke anvendes USB-forlængerkabler eller USB-fordelere (HUB). Mediefunktion 13

16 PAS PÅ Eksterne audiokilder må aldrig lægges på instrumentpanelet. I tilfælde af en pludselig manøvre vil de kunne blive slynget ind i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Eksterne audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbaggene. Hvis airbaggen udløses, vil de kunne blive slynget tilbage i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. PAS PÅ (fortsættelse) Under kørsel må du ikke holde den eksterne audiokilde i hænderne eller lægge den på lårene. I tilfælde af en pludselig manøvre vil de kunne blive slynget frem i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Tilslutningskablet til den eksterne audiokilde skal altid placeres, så det ikke er i vejen under kørslen. FORSIGTIG AUX-stikdåsen må kun anvendes til audiokilder! Anvisning Den eksterne audiokilde, der er tilsluttet via AUX-IN, kan kun anvendes, hvis der ikke samtidig er tilsluttet et apparat via MDI. Hvis der via AUX er tilsluttet en ekstern audiokilde, som er udstyret med en adapter til ekstern strømforsyning, kan det ske, at audiosignalet bliver forstyrret. Det afhænger af den anvendte adapters kvalitet. Krav til mediekilder og audiofiler Mediekilde Audio-cd'er (op til 80 min.) med en diameter på 12 cm Cd-rom, cd-r, cd-rw med en diameter på 12 cm op til maks. 700 MB (megabyte) i filsystemet ISO 9660 level 1 og 2, Joliet eller udf 1.02, 1.5, 2.01, 2.5 Sd- og mmc-hukommelseskort i størrelse 32 mm x 24 mm x 2,1 mm eller 1,4 mm i filsystemet FAT12, FAT16 og FAT32 op til maks. 2 GB (gigabyte) og sdhc-hukommelseskort op til maks. 32 GB Forudsætninger for afspilning Specificeringen Compact Disc Digital Audio Mp3-filer (.mp3) med bitrater på 48 til 320 kbit/s eller variabel bitrate Wma-filer (.wma) op til 9.2 eller 10.0 mono/stereo uden kopibeskyttelse Audiofiler i formatet ogg-vorbis og mpeg4 acc Playlister i formaterne pls, b4s, asx og wpl Filnavne og stioplysninger ikke længere end 256 tegn Mappestrukturer med maks. otte niveauer På audiodata-cd'er maks. 256 mapper og maks. 512 filer På hukommelseskort maks mapper og maks filer, pr. mappe maks filer Afspilning af audiofiler via Bluetooth a) Mobiltelefonen eller den eksterne audiokilde skal understøtte A2DP-Bluetooth - profilen. AUX (ekstern audiokilde) MDI (eksternt medium) Afspilning mulig via 3,5-mm jack-stik Kompatibelt med MEDIA-IN-multimedieinterfacet a) Bluetooth er et registreret varemærke for Bluetooth SIG, Inc. 14 Mediefunktion

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

Move&Fun. Brugermanual. Dansk

Move&Fun. Brugermanual. Dansk Move&Fun Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

GENERELLE FORHOLDSREGLER

GENERELLE FORHOLDSREGLER MEDIA-NAV Indhold Generelle forholdsregler.................................................................. DK.3 Generelt...............................................................................

Læs mere

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Betjenings- og monteringsvejledning (Lange version) Systemoversigt Systemoversigt 1 2 3 4 2 5 Systemoversigt 1 Tænd-/sluk-knap: Langt tryk (længere end 3 sekunder):

Læs mere

Multimedia Navigation New York 800

Multimedia Navigation New York 800 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 800 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 Tasten (Eject) Skub cd/dvd ud 2 Tasten MENU Åbn hovedmenu I hovedmenuen:

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk

NAVIGON 42 Essential. Brugermanual. Dansk NAVIGON 42 Essential Brugermanual Dansk November 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden,

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Instruktionsbog

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Instruktionsbog SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Instruktionsbog Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA Med din nye ŠKODA får du en bil med den nyeste teknik og et stort udvalg af udstyr. Vi

Læs mere

Brugervejledning til nüvi -serierne

Brugervejledning til nüvi -serierne Brugervejledning til nüvi -serierne 1200/1300/1400 til brug med disse nüvi-modeller: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Mio Spirit Brugervejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Mio Spirit Brugervejledning Moov/Navman Spirit Serien Mio Spirit Brugervejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

INDHOLD. Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion. Funktioner og menuer. Andre funktioner. Standard tilbehør Generel fejlbeskrivelse

INDHOLD. Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion. Funktioner og menuer. Andre funktioner. Standard tilbehør Generel fejlbeskrivelse Bruger manual INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS DVD Apps

Læs mere

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER

DAN-2 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER IR-100 SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs omhyggeligt alle anvisninger, inden du tager din nye radio i brug. Gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den senere. - Tjek at spændingsangivelsen

Læs mere

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi

OWNER S MANUAL. NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi OWNER S MANUAL NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi NetWorks+ Radio med DAB, FM og WiFi Indhold: Introduktion, Opsætning, WiFi-modtagelse...3 Knapper på toppen, Fjernbetjeningens funktioner...5 Knapper

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Læs mere

A50 brugervejledning

A50 brugervejledning A50 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber og ASUSTeK Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere