Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet"

Transkript

1 Bygninger ved vandet Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

2 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Bygninger ved vandet

3 2 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Titel: Bygninger ved vandet Udgivet af: Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet 2003 Foto: Ole Akhøj Bue Beck, side 54 og 56 Kulturarvsstyrelsen, side 15, 38 og 41 Kildehenvisning: Anker E. Kofoed, Christiansøs Historie, Christiansøs Museum1984, side 39 Jørgen Svarer: Følfoden, 1997, side 51 Redaktion: Dorthe Bendtsen, Kulturarvsstyrelsen Henriette Uggerly, Kulturarvsstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse: Monsoon Gl Repro og tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri a/s Papir: Novatech Matt Oplag: eksemplarer ISBN: Henvendelse om Bygningskulturens Dag 2003 Sekretariatet Bygningskulturens Dag 2003 Borgergade København K Telefon Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade København K Telefon Fax Bygningskulturelt Råd Borgergade København K Telefon

4 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Bygninger ved vandet Bygningskulturens Dag 2003

5 4 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Indhold Forord af Brian Mikkelsen, kulturminister Havet og Danmark af Ole Mortensøn, museumsinspektør, Langelands Museum At bygge ved vandet af Louis Becker, arkitekt maa Vorbasse Krigshavn af Henrik Dam Kristensen, fhv. minister Ventepose vandmøllen i strandkanten af Birte Skov, arkitekt maa Med livet som udsigt af H.K.H. Kronprins Frederik Havnen i Ringkøbing af Hans Østergård, borgmester, Ringkøbing Kommune Havet og horisonten af Lars Juel Thiis, arkitekt maa Teatret ved vandet af Jes Kølpin, teaterdirektør, Bellevue Teatret

6 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Skurene til Rønne, Nexø, Svaneke og Allinge af Niels-Holger Larsen, arkitekt maa Hvedemagasinet i Bandholm af Anne Elmer, bestyrelsesmedlem, Den Selvejende Institution Hvedemagasinet Storebæltsbroen af Poul Ove Jensen, arkitekt maa Badehuse i Ærøskøbing af Karen Margrethe Fabricius, Museumsleder, Museerne i Ærøskøbing Kommune Kampen af Bue Beck, restaureringsarkitekt maa Svinkløv Badehotel af Jytte Abildstrøm, skuespiller og teaterdirektør, Riddersalen Living on water af Mads Nørgaard, tøjhandler og designer Tange sø og Tangeværket to uadskillelige elementer af Jytte Thorndahl, museumsinspektør, Elmuseet

7 6 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

8 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Forord af kulturminister Brian Mikkelsen Danmark har en af de længste kyststrækninger i Europa set i forhold til landets størrelse. Mere end km kystlinje med fjorde og sunde, bugter og bælter, halvøer, øer og tanger. Hertil kommer søer og åer. Danskerne har til alle tider bygget ved vandet, i historisk tid som en trafikal nødvendighed, over land gik det ikke. Vi har bosat os i byer ved vandet, hvor vi har etableret havne og haft en blomstrende handel og livlig trafik, små fiskerlejer har udnyttet vandets fødegrundlag, vandet har givet kraft til møller og maskiner, sommerhusområder er opstået i smukke omgivelser. Bygninger ved vand har været en rent praktisk foranstaltning pga. vandet som ressource eller en ren glæde pga. en smuk udsigt, bademulighed og friluftsliv i alle afskygninger. Dette hæfte indeholder artikler om vidt forskellige bygninger ved vandet årets tema til Bygningskulturens Dag Temaet er valgt for at sætte fokus på de mange bebyggede områder ved vand, der både i areal og i potentiale er store. Aktiviteterne ved vandet i havnene, i byerne, på landet ændrer sig i disse år. Arealer, der før udelukkende opfyldte en funktion, opfattes i dag som attraktive af helt andre årsager: ikke for deres nøgterne brugsværdi, men for de livskvaliteter, som ophold ved vand giver. Når disse steder ved vandet forandrer sig, opstår der muligheder for udvikling. Det er vores ansvar at udnytte disse muligheder på en kvalificeret måde. Vi skal være opmærksomme på den særlige historie, stederne har, og udnytte sporene herfra aktivt. Vi skal udnytte den særegenhed, en placering ved vand forærer os ikke bare for vandets skyld i sig selv, men for hele den fortælling, der ligger gemt i et steds placering netop ved vand. Fascinationen ved de gamle havne og fiskerlejer er ikke alene vandets nærhed, men nok så meget den fortælling, der ligger i udtjente pakhuse, værftsarealer, bådebyggerier og fiskerhytter. Der skal både bevares og bygges nyt, men det skal gøres, så områdernes livsforløb forbliver synlige, og nye fortællinger føjer sig til gamle. Bygninger ved vandet har en unik beliggenhed, og derfor skal vi passe på dem. Det kan dette års Bygningskulturens Dag forhåbentlig være med til at pointere den september Igen i år forenes frivillige kræfter fra kommuner, bevaringsforeninger og mange andre i afholdelsen af en lang række lokale arrangementer over hele landet med bygninger ved vandet som omdrejningspunkt. Disse kræfter er det afgørende fundament for, at Danmark nu for 11. gang kan deltage i European Heritage Days, hvor godt 40 medlemslande af Europarådet fokuserer på bygningskultur. God fornøjelse med bygningerne ved vandet!

9 8 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

10 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Havet og Danmark af Ole Mortensøn Fra naturens side har beboerne i Danmark fået en stor gave. De er omgivet af hav. Nu kan havet være en særdeles farlig og uberegnelig nabo, men Østersøen, Kattegat og de danske sunde og bælter har ikke tidevand af betydning, og kun nogle få gange som under stormfloden 1872 er det gået galt. Til gengæld har danskerne kyst- og øboer som de er flest fået havet som søvej. I de mange hundrede år, før brobyggere og vejdirektorater kunne omforme landskabet, betød havet alt for danskerne. Søvejen gjorde det muligt let og bekvemt at føre folk og varer fra den ene landsdel til den anden. Havet var en levevej for tusinder af fiskerfamilier, og havet var porten til den store verden. Derude ventede eventyret, rigdommen og lykken. Da øboerne gennem sejlads havde udviklet fremragende fartøjer, fandt de også vej med disse nordiske fartøjer fra de hjemlige farvande vestover, nordpå og østpå og kom i forbindelse med fremmede kulturer, ukendte øer og den gamle verdens metropoler. Nogle af dem bosatte sig endda de fremmede steder. Det var vikingetiden. Fremmede købmænd og hertuger vandt i middelalderen indpas i landet. Der var krig og ufred i lange perioder, men danskerne fortsatte med at sejle. De forbedrede deres fartøjer ved at lære af andre, og med deres små skibe skuderne kom de frem overalt i fjord og bælt. De danske konger kontrollerede også Sundet en af verdens vigtigste vandveje. Og de tog sig godt betalt for det ved at opkræve sundtolden. Det bekom ikke de fremmede købmænd i Amsterdam og London vel, og kontrollen med skibstrafikken blev årsag til langvarige krige og ufred og resulterede i tabet af de gamle landskaber øst for Sundet. Men danskerne fortsatte med at sejle i deres fiskerbåde, og de fór på Vester- og Østersøen, Middelhavet og sejlede vestover til den nye verden og til Østen. Der blev endda grundlagt befæstede handelsstationer i det fremmede. Magtfulde og krigeriske nationer bekæmpede hinanden i Europa, og Danmark kom i krig med den førende sømagt England. Det blev en ulykke. Forbindelserne blev afbrudt mellem landsdelene, og i Norge blev der nød, da man ikke kunne indføre korn fra Danmark. Der blev fred, men tvillingerigerne blev delt. Danmark fortsatte sin sejlads alene, og det blev under truslen af et stort og stærkt tysk rige mod syd, som ønskede nye grænser og satte sin vilje igennem med kanoner og tropper. Men søfarten standsede ikke, og det lille land kunne stadig overraske verden som i 1912, da Det Østasiatiske Kompagnis diesel-motorskib Selandia løb af stabelen. Det lykkedes Danmark under den første verdenskrig at opretholde sin neutralitet, men man måtte acceptere tyske minespærringer i danske farvande. Under den anden verdenskrig gik det galt igen. Landet blev besat, og mange søfolk på danske skibe ude i det fremmede deltog i de allieredes kamp mod besættelses-

11 10 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G magten. Heller ikke under den kolde krig undgik Danmark at være en strategisk brik i magtspillet. Det gjaldt om at holde den sovjetiske Østersøflåde spærret inde i tilfælde af krig. Men på de syv have sejlede stadig mange skibe under det danske flag. Centralisering og stordrift har siden 1970, erne nedlagt mange rederier, også i Danmark, men her var et rederi med rod i Svendborg, som med sine blå skibe og den syvtakkede stjerne i skorstenen voksede til at blive et af verdens største rederier. Jo, historien om Danmark er i allerhøjeste grad historien om havet og om søfart. Det er klart, at 1000 års samliv mellem danskerne og havet har sat sig mange spor. Fartøjerne skibsbygningerne er jo det vigtigste. De findes jo heldigvis bevaret i et antal sejlende eksemplarer fra 1850, erne og frem. Skibsbevaringsfonden er med statens midler et vigtigt led i bevaringen af jagter, skonnerter, færger, fyrskibe osv. Og den tidligere skibsbygningskunst, ja, den er vi så heldige at kunne finde bevaret på bunden af fjordene eller i inddæmmede områder. Vikingeskibsmuseet i Roskilde rummer nogle af de bedste fund. Men dernæst er der jo vore talrige havne, og de findes i alle typer. Efter deres naturgeografi kan man tale om åhavne, fjordhavne, norhavne osv. Og man kan adskille dem efter deres funktioner i trafikhavne, færgehavne, fiskerihavne, oliehavne, orlogshavne, lystbådehavne m.v. Men det står fast, at de ældste havne var naturlige havne dvs. pladser, hvor fartøjerne kunne komme tæt ind på kysten og ligge trygt og godt for anker i tilfælde af dårlige vejrforhold. Det var sådanne steder, købstæderne opstod. Efterhånden fik man bygget skibsbroer og bolværker, så fartøjerne kunne gå til kaj og losse og lade. Med industrialiseringen kom helt nye havne. Havnene blev stærkt udbygget med moler og dybe bassiner og lange kajer med kraner og jernbanespor, så dampskibenes store godsmængder lettere kunne håndteres. Går vi fra bassiner og bolværker længere ind i havneområdet, ja, så dukker et mylder af bygninger op. De gamle trafikhavne har toldboder, havnemesterkontorer, pakhuse enten de gamle grundmurede i flere etager eller de nyere silopakhuse. Desuden træffes varehuse af træ benyttet af de mange stykgodsbåde og paketter, som bandt landet sammen. I fiskerihavnen ser man garnhusene af træ, ofte anbragt lidt hulter til bulter, ishuse, kassehuse, fiskesalg og tørrepladser. Beddinger, bådebyggerier og motorværksteder hører med såvel til trafikhavne som fiskerihavne. I færgehavnen finder man ventesale og billetkontorer og pakhuse og lystbådehavnen et fænomen fra det 20. århundrede har selvfølgelig mastekran, klubhuse, havnecafé osv. Der er mængder at se og opleve, lige fra god arkitektur i f.eks. offentlige bygninger og rederikontorer til ydmyge perler af dansk hygge i det lille havneskur med sladrebænken foran. Gå selv på opdagelse. Havnen har altid været under forandring, og man kan tydeligt iagttage de forskellige epoker i søfartens, fiskeriets og færgeriets historie, men i dag er der måske ekstra grund til at kigge nærmere på det, som fortiden har overladt os. Søfart og fiskeri har i løbet af de sidste 25 år ganske skiftet karakter, og de gamle havne tømmes nu for deres oprindelige funktioner. I mange byer har man travlt med at nedrive fortiden. Her bygger vi en ny havnefront, hedder det nok så flot, men sandheden er snarere, at man nedlægger havnen og inddrager dens arealer til nyt bolig- og kontorhusbyggeri. I det kommunale havneudsalg risikerer man at privatisere havnen og derved at spolere rekreative og attraktive bymiljøer. Tænk blot på hvad Nyhavn betyder turistmæssigt. Og for øvrigt.. hvem siger, at danskerne er færdige med at sejle og fremover må nøjes med udsigten til havet fra deres sofa eller bil!..navigare necesse est.

12 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

13 12 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

14 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G At bygge ved vandet af Louis Becker I 1995 udarbejdede Henning Larsens Tegnestue et konkurrenceforslag til en helhedsplan for den tidligere B & W motorfabriks grund på Christianshavn. Grunden havde gennem årene haft forskellige ejere, efter at B & W s produktion var blevet flyttet. Den sidste ejer var gået konkurs, men havde dog nået at rive alle bygningerne på grunden ned. Herunder en smuk industrihal tegnet af arkitekt Rosenkjær. Blandt andre bygninger var denne for mange københavnere indbegrebet af sværindustriproduktionen i det centrale København, og mange københavnere husker de store industribygninger med enorme glasfacader. Facaderne spejlede sig i havnen, og samtidig gav de mulighed for, at byen kunne kigge indenfor i produktionen, der ofte var præget af meget svejse- og skærearbejde i metal, og lyset, der kom derfra. De oprindelige bygninger var organiseret som pakhusenene på samme måde, som disse var bygget helt tilbage, til da Christianshavn blev etableret under Christian IV. Nemlig vinkelrette på havneløbet med små kanaler langs husene, således at skibene kunne lægge til ved siden af pakhusene. Ved Christianskirken havde der været et lidt større havnebassin, således at kirken havde været mere synlig fra København-siden, indtil B & W etablerede deres fabrik på stedet. Vi begyndte arbejdet med at analysere den eksisterende situation i området og gå tilbage i historien for at finde det oprindelige udgangspunkt. Byplanen var oprindeligt udarbejdet af en hollandsk byplanlægger ved navn Johan Semp, der ud fra datidens principper havde udarbejdet en meget enkel plan med pakhuse mod havnen og købmandsgårde mod øst organiseret omkring Strandgade. Og endelig Christianskirken mod syd som et af områdets to monumenter. På grundlag af analysen udarbejdede vi på tegnestuen en række forslag til, hvordan man kunne bebygge området. I de forskellige forslag forsøgte vi at indkredse skalaen den særlige byfornemmelse Christianshavn har og det helt specielle, at Christianshavn faktisk er en ø midt i havnen. Vi endte med at bruge det mest enkle af vores forslag som grundlag for det videre arbejde i konkurrencen. I dette forslag arbejdede vi med det oprindelige koncept for Christianshavn, nemlig en pakhuslignende struktur mod vest og havnen og en fortolkning af købmandsgårdene som boligkarréer mod Christianshavns Kanal. Samtidig ville vi frilægge Christianskirken, således at den var placeret i et sluttet, bymæssigt pladsrum, der kunne danne en værdig ramme om bydelens monument. Forslaget opererede også med to stikkanaler ind langs bygningerne, der er placeret vinkelret på havneløbet. Vi ville med forslaget give brugerne mulighed for at opleve vandet. Vandet der netop på Christianshavn virker på forskellig vis fra Christianshavns Kanals intime byrum, hvor havne- og byliv smelter sammen,

15 14 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G til Københavns Havn, hvor store åbne forløb gennem byen kan betragtes som en slags blå park. De to situationer kalder på forskellige bygningstyper. Mod Christianshavns Kanal skal proportioner i gaden, bygningshøjder og facadedetaljer afstemmes til de eksisterende bygninger, således at de nye bygninger også danner en stilfærdig ramme om kanalgaden. Ud mod Københavns Havn er der en helt anden skala. Her skal bygningerne være større, som bl.a. siloerne på Islands Brygge, Gammel Dok Pakhus, det tidligere Hotel Europa og broerne over havneløbet. Bygninger og konstruktioner der taler med havnerummets dimensioner. Også i udformningen af vindueshuller i facaderne skal der arbejdes i en anden skala. Facader, som findes på de fleste traditionelle boligejendomme, ville komme til at virke som dukkehuse, og derfor skal der her arbejdes med større dimensioner. Disse tanker og regelsæt blev konkurrenceforslagets grundlag. Vi var så heldige, at vi vandt konkurrencen, og at projektet blev virkeliggjort. Både som et hovedkvarter for det nuværende Nordea, en erhvervsdel til forskellige lejere og endelig en del til boliger. Vi blev bygningsarkitekter på både Nordea og erhvervsdelen, mens andre arkitektfirmaer lavede boligdelen. I det videre arbejde blev nærheden til vandet sammen med Christianskirken de vigtigste motiver i detailudformningen af byggerierne. Vi havde en vision om, at man som bruger enten sad omkring kirken og parkrummet som en ydre reference, eller at man arbejdede i havnerummet på en slags hylde over vandet. Bygningerne omkring kirken blev udformet, så de dannede en enkel og præcis ramme omkring kirken og en lille park vest for kirken. Bygningshøjden er afstemt, så den her ikke er højere end tagfoden på kirken, og bygningerne er beklædt med kalkstensfacader, som refererer til kirkens sandstensdetaljer. Mod havnen har vi designet store, åbne glasbygninger, der inviterer vandets reflekser og byens liv ind i bygningerne, men samtidig også deler ud af den aktivitet, der foregår indenfor. Glasfacaderne giver mulighed for, at dagslyset, der reflekteres i vandet, spejles på loftet som indirekte lys i de enkelte kontorer. Vi arbejdede med store rammer, der favner bygningen som en lodretstående kobber klemme, der mod havnen er trukket fri af bygningen, og hvori der er skåret et hushøjt hul, som understreger havnens skala. Vandet fra havnen sprøjter op på bygningen, hvor havsaltet hastigt farver kobberet i de mønstre, som genfindes i vandet. Vi oplevede i julen umiddelbart efter, at bygningerne var blevet taget i brug, at de forskellige afdelinger i banken holdt julefrokost den samme dag, og alle havde fundet på at dekorere den faste belysning med forskellige farvefolier. Den aften lignede havnerummet på netop det sted i København havnen i Hong Kong en nytårsaften med mange farvers spejlinger i vandet. De mange mennesker kunne ses i bygningerne, mens de mange, som udefra kunne kigge ind på dem, lånte af det liv, der udspillede sig. Vandet var i dette projekt en gennemgående og stærk designforudsætning, som vi brugte fra det helt overordnede koncept til den mindste detalje. Bygningerne ville aldrig have set ud, som de gør i dag, hvis ikke de var placeret langs vandet. Det er årstidernes skiften med forskellige lysintensiteter, der farver vandfladen og bygningerne, og derfor opleves bygningerne som værende i konstant forandring.

16 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

17 16 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

18 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Vorbasse Krigshavn af Henrik Dam Kristensen Danskerne vil gerne bo og leve i nærhed af vand. Det er ikke nogen tilfældighed, at de fleste større danske byer ligger ved hav eller fjor. Ikke alle danskere er dog så heldige. Nogle af os må nøjes med den lille å, der ligger i nærheden. Mange danskere, der bor i de små landsbyer, har, udover åen, et gadekær. Her må vi så filosofere om vores længsler og lysten til at udforske, som man ofte får lyst til, når man sidder og ser ud over havet og de store horisonter. I min landsby har vi også et gadekær, men det er ikke et helt almindeligt gadekær. Faktisk er det nærmest verdensberømt i Danmark, måske nok mest hos den lidt ældre del af befolkningen. Vorbasse Krigshavn er navnet på gadekæret, og mange har hørt om det, men de fleste bliver forbavsede, når de erfarer, at Vorbasse ligger midt ude på den jyske hede langt væk fra øst- og vestkysten. Navnet stammer fra den navnkundige professor Labri ( ), som var gøgler og dermed interesseret i, at det årlige marked i Vorbasse blev besøgt af mange mennesker. I Vorbasse har der stort set altid været et marked. Helt tilbage til 1200-tallet var der en hellig kilde, der bevirkede, at folk valfartede hertil. I den mere organiserede form har markedet for længst passeret 250 års jubilæum og er nu et af Danmarks største markeder. På et tidspunkt var interessen for markedet ved at sløje af, og noget måtte gøres. Professor Labri opfandt sloganet: Ses vi ikke før, så ses vi til marked i Vorbasse Krigshavn. Gimmikken var selvfølgelig, at Vorbasse ligger så langt væk fra havet, som det stort set kan i Danmark. Sloganet eller brand et, som man ville sige i dag, virkede. Vorbasse Marked lever i bedste velgående og samler den tredje weekend i juli over mennesker til tre dages gammeldags marked. Vores gadekær er så blevet til den berømte krigshavn. Det forsøger vi på bedste måde at leve op til. Påskelørdag hvert år bliver vores krigsskib hevet frem fra sit vinterhi og søsat under stor festivitas. Lige omkring Berlinmurens fald tog vi i Vorbasse en dramatisk beslutning. Vi købte ganske enkelt overdelen af en russisk ubåd og lagde den ude midt i Krigshavnen. Dermed havde vi, udover turistattraktionen som Krigshavnen er, også vist vores gode vilje til afrustning og fredelig sameksistens. Mange landsbyer har sørget for et godt og hyggeligt miljø omkring deres gadekær, og dermed har det betydning for byens borgere. Her mødes de unge på en sommeraften, her er den lokale bænk, hvor tørsten hver dag bliver slukket, og her går mange et smut forbi på deres aftentur. Vi véd godt, det ikke kan måle sig med havet eller fjorden, men det er dét, vi har.

19 18 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

20 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Ventepose vandmøllen i strandkanten af Birte Skov Fodremmen var næsten helt forsvundet i den sammensunkne dæmning, alle stolpeender var rådne, lerklining var skredet ud, døre og vinduer kunne ikke lukke, taget var tyndslidt og skorstenen forsvundet. Majsolen skinnede, men i undermøllen var der mørkt og klamt. Mudderet svuppede op omkring anklerne, frøerne var meget nærgående, og målebåndet havde netop viklet sig ind i en stiv, død rotte. Jeg gik og tænkte på, om den mølle nogen sinde ville komme til at male igen. Det er over 20 år siden, og i dag kan vi glæde os over, at problemerne blev løst og møllen reddet i sidste øjeblik. Den fine lille bindingsværksbygning ligger så idyllisk og smukt på Tåsinge i Bregninge Skov, lige ud til stranden ved Thurø Sund. Ventepose er den eneste bevarede vandmølle i Danmark, der ligger på en strand. En vandmølle ligger jo som regel ved et større vandløb, men Ventepose henter sin vandkraft fra små kilder i skoven bag bygningen. Det har ikke været nemt at være møller her. Den ringe mængde vand fra kilderne satte snævre grænser for, hvor længe møllen kunne køre ad gangen, og beliggenheden ved sundet gav andre problemer: Var der den mindste smule højvande eller nordøstenvind, blev havvandet presset ind i graven og stoppede vandhjulet. Men der var også fordele ved placeringen ved vandet. Bønderne fra Thurø og andre nærliggende øer kunne sejle deres korn direkte til møllens anløbsbro i stedet for at transportere det den lange besværlige vej gennem skoven. Og melet kunne igen transporteres videre ad vandvejen. Der har ligget en vandmølle, Bregninge Skovmølle, på dette sted i hvert fald fra midten af 1600-årene. Hvornår den nuværende mølle er opført, ved vi ikke med sikkerhed, men arkivalske undersøgelser foretaget af Nationalmuseet peger på en opførelsesperiode kort før Byggestilen med de højtrejste gavle, det kraftige egebindingsværk, hjørneskråbåndenes udformning og enkelte bevarede dørindfatninger sigter i samme retning. Selve mølleriet er sikkert jævngammelt med huset, men virker ældre på grund af dets meget enkle teknologi med direkte forbindelse mellem hjul og en enkelt kværn. Det usædvanlig grove og kraftige letteværk, som hæver den øverste møllesten fra den nederste, tyder også på en høj alder. For ca. 250 år siden blev de fleste danske vandmøller ombygget til overtræk, hvor ét vandhjul ved hjælp af et forbedret gearsystem gav mulighed for højere hastighed og tilslutning af flere kværne. Men Ventepose forblev uforandret, og den udgør sammen med Kaleko Mølle på Fyn og enkelte bornholmske møller de sidste rester af den middelalderlige mølletradition i Danmark. Ventepose Mølle er netop på grund af sin enkle udformning et vigtigt kulturhistorisk monument.

21 20 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Møllebygningen fremtræder i dag som et resultat af en gennemgribende restaurering, der krævede næsten 10 års forberedelse. I 1981 bevilgede fredningsmyndighederne et beløb, så Ventepose kunne blive opmålt, og det var første skridt i den rigtige retning. På det tidspunkt havde møllen stået tom i mange år. Den kørte sidste gang før krigen, og forfaldet var foruroligende. Det største problem var fugt. Der sivede konstant vand fra mølledammen gennem jorddæmningen og ind i den lavtliggende bygning. Mølleriet var ved at falde sammen, og udvendigt var kun vandhjulsakslen og enkelte stumper af vandhjulet tilbage. Det stod klart for alle, at det ville blive en meget kostbar restaurering. Heldigvis var interessen for at redde den særprægede bygning stor. Gennem et godt samarbejde mellem fredningsmyndighederne, der ydede tilskud til projektet, ejeren fra Valdemars Slot Niels baron Iuel-Brockdorff, der stod for istandsættelse af mølledam, dæmning m.m., og Varmings Tegnestue, som projekterede og havde byggeledelsen, lykkedes det fra oktober 1989 til november 1990 at få møllen på fode igen. Dæmningen var på det nærmeste skredet ned og havde begravet den nederste del af bygningen. Efter at de delvist tildækkede ydervægge var gravet fri, kunne bindingsværk og gavl istandsættes. De lerklinede partier var så ødelagte, at de måtte udskiftes med brændte mursten, men ellers blev der gjort en stor indsats for at bevare så meget som muligt af de gamle bygningsdele. Arbejdet blev udført af lokale håndværkere, og møllebygger John Jensen stod for rekonstruktion af selve mølleriet udfra de bevarede rester. Indvendigt kunne skærebord, gravhjul, drev, ringkar, kube, kværnstol, trapper, møllesten og langjern repareres og genanvendes, mens vandhjulsakslen og den indvendige lejestol måtte nyfremstilles. Udvendigt blev selve vandhjul og lejebuk nybygget, hvorefter stigbord, bro og slidsk kunne etableres. Der blev udført geotekniske undersøgelser, lagt dræn og opbygget spunsvæg, som fremover skal forhindre vandet fra mølledammen i at ødelægge dæmning og bygning. I det indre har møllen fra gammel tid været indrettet med seks fag til beboelse og tre fag til mølleri. I køkkenet findes stadig den store åbne skorsten, hvorfra der har været forbindelse til en nu forsvundet bageovn. På loftet op ad skorstenen er bevaret et lille hjemmerøgeri af bindingsværk med bræddeloft og gulv af mursten lagt i sand. Røgen er steget op i kassen fra en jernovn i den underliggende stue, og via en trækanal har der været videre forbindelse til skorstenen. Møllerens bolig er ikke forsøgt rekonstrueret, men er bevaret stort set som den stod, da restaureringen begyndte. Da Sct. Morten er møllernes skytshelgen, blev Mortensaften d. 10. november 1990 valgt som indvielsesdato for den nyrestaurerede vandmølle. 100 kg korn blev som i gamle dage sejlet til møllen med skonnerten Meta af Rudkøbing denne eftermiddag i stærk strøm og blæst. Kornet blev anbragt i mølleriet, og baronen fra Valdemars Slot åbnede for stigbordet. Under bifald fra de mange kolde tilskuere kørte Venteposes møllehjul igen efter et halvt århundredes stilstand og forfald.

22 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

23 22 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

24 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Med livet som udsigt af H.K.H. Kronprins Frederik Vand er liv. Masser af liv. Og at bo ved vandet er noget helt specielt. Et privilegium. Også selv om man har været vant til det, så længe man overhovedet kan huske. En konstant skiftende oplevelse, der veksler med årets gang, døgnets timer og sågar ens egen sindsstemning. På ét tidspunkt en oplevelse af vidde og udsyn, overblik og uendelighed. Andre gange en følelse af flimrende uro og forstyrrende støj. Med vandet som nabo sker der altid noget. Ikke bare nede i vandet, men også med vandet, ved vandet, på vandet, over vandet, under vandet. Måske især fordi mit vand er Københavns Havn. Købmændenes havn. Inderhavnen. En stribe vand mellem hovedstaden og Holmen. En havn og et vand under evindelig forandring, en evig kilde til lidt velgørende tankeflugt. Eigtved var forudseende med sin placering af palæerne her omkring den ottekantede plads i sit ambitiøse Frederiksstadprojekt. Udsigten fra mine vinduer på tredje sal giver et formidabelt udkig til det hele: Vandet, vejret, trafikken, menneskene, livet. Her fødes fantasierne gennem de scenerier og hændelser, som hver dag opstår for neden af mine vinduer. Små og store skibe, der sejler ind og ud. Med sejl, uden sejl. Hvor skal de hen, hvorfor, hvor længe og med hvem? Havnerundfartens karakteristiske langbåde, fulgt af løsrevne fragmenter fra guidens indstuderede, engelske monolog, der varsler forårets komme. Glimtet af sommerens stadig større krydstogtskibe med amerikanske pensionister og overstadige, nygifte par. Hvilke tanker gør de sig, når de vender blikket ind mod byen, mod kirkekuplen, de kobberklædte tårne og den lillebitte havfrue, fastfrosset på sin våde sten? De mastodontiske pakhuse, som skabt til drengedrømme, bygget til eksotiske varer, der i kasser og krukker blev gemt bag lukkede luger, men i dag har givet plads til eksklusive hotelværelser med en formidabel udsigt. Norgesbådene i deres faste rytme. En usikker vandskiløber på slingrende træk i det fjerne. Et par forvildede svaner i de vuggende efterdønninger. Havnepromenaden med dens livsbekræftende virvar af barnevogne, cykler og rulleskøjter. Operaen, hvor arbejderne som små myrer myldrer rundt, ud og ind, op og ned og uge for uge forandrer udsigten, giver himlen en anden profil og Frederik d. V et nyt bagtæppe. Et fly på vej til landing over Trekroners historiespækkede røde mure. Vindmøllerne på sirlig række i deres evige vinddans. Holmen og dens kraner i sort silhuet mod efterårets aftenhimmel. Storm og dramatiske skumsprøjt. Tågehornenes sørgmodige tuden. Torden og lynild, hvor alt lyses op i et kæmpeblitz. Havnen og husene dækket af et sukkerfint snelag, som leder tankerne hen på Hammershøjs tyste malerier fra Strandgade og samtidig afføder en ubestemmelig følelse af vemod og melankoli. Ople-

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb.

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. DET VIGTIGE VAND Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. VIDSTE DU DET? Vand er en forudsætning for alt liv. Ingen levende organismer, hverken

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

MUSIK : BUTIKKER : EVENTS : TEATER : RESTAURANT

MUSIK : BUTIKKER : EVENTS : TEATER : RESTAURANT HUSET TAVI : på SKAGEN HAVN midt i Skagen nu til salg!! Blad mulighederne igennem samlet på næste 11 sider 2.248 m 2 Rustikke lokaler 2oo m fra SKAGEN HAVNS myldrende liv klar til: MUSIK : BUTIKKER : EVENTS

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K

Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Wilders Plads Ejendomme A/S Strandgade 56, Wilders gård & Strandgade 71, 1401 København K Ejendomme A/S Velkommen til Wilders Plads Ejendomme A/S, som er et familieforetagende i fjerde generation med civiløkonom

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København

Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København Udsigten Lejligheder på Margretheholm med udsigt over København A2 B C Udsigten D E F G udsigten-boliger.dk Management S S SORTEDAMS SØ TIVOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOTANISK HAVE KONGENSHAVE ØSTRE

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS

RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS RENOVERING OG UDVIDELSE AF KLUBHUS GINNERUPARKITEKTER FORORD Af Horsens Borgmester Jan Trøjborg Længst mod øst - hvor Horsens Havn og Horsens Fjord mødes - ønsker Horsens Sejlklub at opføre et nyt klubhus.

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Bilag F. Oversigt over kystkulturmiljøer

Bilag F. Oversigt over kystkulturmiljøer Bilag F Oversigt over kystkulturmiljøer 137 Bilag F: Oversigt over kystkulturmiljøer Fåborg Kommune: Fåborg Søkøbstad, den gamle havnefront, Langelinie Havnefronten med toldbod, flere pakhuse, købmandsgårde

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder

Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder Marienlyst Palæ Invester i medarbejderglæde i et af Danmarks mest eksklusive ferieboligområder ferielejligheder-marienlyst.dk -alt hvad feriehjertet begærer Se mere på ferieboliger-marienlyst.dk En unik

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk BESØGSADRESSE Teglgårdsparken 2 DK-5500 Middelfart AT MØDES CENTRALT PÅ EN NY MÅDE Selv den mest tålmodige

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Udsigten - 1432 København K

Udsigten - 1432 København K il salg Udsigten - 1432 København K Unikke lejligheder i nyetableret bydel på Margretheholm udsigten-boliger.dk Management S S SOREDAMS SØ IOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOANISK HAE KONGENSHAE ØSRE

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010

Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 Forårsferie på Mallorca fra den 22. april til 29. april 2010 I egen bil fra Engvej 2 til Hamburg lufthavn. Herefter med Air Berlin til Palma de Mallorca. Til slut i lejet bil fra lufthavnen til Club Martha

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland

GuideTours. Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours Guidede ture, byvandringer og rundvisninger i Kongernes Nordsjælland GuideTours i Kongernes Nordsjælland Det er ikke uden grund, at vi kalder Nordsjælland for Kongernes Nordsjælland. Her i det

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere