Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygninger ved vandet. Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet"

Transkript

1 Bygninger ved vandet Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

2 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Bygninger ved vandet

3 2 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Titel: Bygninger ved vandet Udgivet af: Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet 2003 Foto: Ole Akhøj Bue Beck, side 54 og 56 Kulturarvsstyrelsen, side 15, 38 og 41 Kildehenvisning: Anker E. Kofoed, Christiansøs Historie, Christiansøs Museum1984, side 39 Jørgen Svarer: Følfoden, 1997, side 51 Redaktion: Dorthe Bendtsen, Kulturarvsstyrelsen Henriette Uggerly, Kulturarvsstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse: Monsoon Gl Repro og tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri a/s Papir: Novatech Matt Oplag: eksemplarer ISBN: Henvendelse om Bygningskulturens Dag 2003 Sekretariatet Bygningskulturens Dag 2003 Borgergade København K Telefon Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade København K Telefon Fax Bygningskulturelt Råd Borgergade København K Telefon

4 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Bygninger ved vandet Bygningskulturens Dag 2003

5 4 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Indhold Forord af Brian Mikkelsen, kulturminister Havet og Danmark af Ole Mortensøn, museumsinspektør, Langelands Museum At bygge ved vandet af Louis Becker, arkitekt maa Vorbasse Krigshavn af Henrik Dam Kristensen, fhv. minister Ventepose vandmøllen i strandkanten af Birte Skov, arkitekt maa Med livet som udsigt af H.K.H. Kronprins Frederik Havnen i Ringkøbing af Hans Østergård, borgmester, Ringkøbing Kommune Havet og horisonten af Lars Juel Thiis, arkitekt maa Teatret ved vandet af Jes Kølpin, teaterdirektør, Bellevue Teatret

6 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Skurene til Rønne, Nexø, Svaneke og Allinge af Niels-Holger Larsen, arkitekt maa Hvedemagasinet i Bandholm af Anne Elmer, bestyrelsesmedlem, Den Selvejende Institution Hvedemagasinet Storebæltsbroen af Poul Ove Jensen, arkitekt maa Badehuse i Ærøskøbing af Karen Margrethe Fabricius, Museumsleder, Museerne i Ærøskøbing Kommune Kampen af Bue Beck, restaureringsarkitekt maa Svinkløv Badehotel af Jytte Abildstrøm, skuespiller og teaterdirektør, Riddersalen Living on water af Mads Nørgaard, tøjhandler og designer Tange sø og Tangeværket to uadskillelige elementer af Jytte Thorndahl, museumsinspektør, Elmuseet

7 6 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

8 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Forord af kulturminister Brian Mikkelsen Danmark har en af de længste kyststrækninger i Europa set i forhold til landets størrelse. Mere end km kystlinje med fjorde og sunde, bugter og bælter, halvøer, øer og tanger. Hertil kommer søer og åer. Danskerne har til alle tider bygget ved vandet, i historisk tid som en trafikal nødvendighed, over land gik det ikke. Vi har bosat os i byer ved vandet, hvor vi har etableret havne og haft en blomstrende handel og livlig trafik, små fiskerlejer har udnyttet vandets fødegrundlag, vandet har givet kraft til møller og maskiner, sommerhusområder er opstået i smukke omgivelser. Bygninger ved vand har været en rent praktisk foranstaltning pga. vandet som ressource eller en ren glæde pga. en smuk udsigt, bademulighed og friluftsliv i alle afskygninger. Dette hæfte indeholder artikler om vidt forskellige bygninger ved vandet årets tema til Bygningskulturens Dag Temaet er valgt for at sætte fokus på de mange bebyggede områder ved vand, der både i areal og i potentiale er store. Aktiviteterne ved vandet i havnene, i byerne, på landet ændrer sig i disse år. Arealer, der før udelukkende opfyldte en funktion, opfattes i dag som attraktive af helt andre årsager: ikke for deres nøgterne brugsværdi, men for de livskvaliteter, som ophold ved vand giver. Når disse steder ved vandet forandrer sig, opstår der muligheder for udvikling. Det er vores ansvar at udnytte disse muligheder på en kvalificeret måde. Vi skal være opmærksomme på den særlige historie, stederne har, og udnytte sporene herfra aktivt. Vi skal udnytte den særegenhed, en placering ved vand forærer os ikke bare for vandets skyld i sig selv, men for hele den fortælling, der ligger gemt i et steds placering netop ved vand. Fascinationen ved de gamle havne og fiskerlejer er ikke alene vandets nærhed, men nok så meget den fortælling, der ligger i udtjente pakhuse, værftsarealer, bådebyggerier og fiskerhytter. Der skal både bevares og bygges nyt, men det skal gøres, så områdernes livsforløb forbliver synlige, og nye fortællinger føjer sig til gamle. Bygninger ved vandet har en unik beliggenhed, og derfor skal vi passe på dem. Det kan dette års Bygningskulturens Dag forhåbentlig være med til at pointere den september Igen i år forenes frivillige kræfter fra kommuner, bevaringsforeninger og mange andre i afholdelsen af en lang række lokale arrangementer over hele landet med bygninger ved vandet som omdrejningspunkt. Disse kræfter er det afgørende fundament for, at Danmark nu for 11. gang kan deltage i European Heritage Days, hvor godt 40 medlemslande af Europarådet fokuserer på bygningskultur. God fornøjelse med bygningerne ved vandet!

9 8 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

10 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Havet og Danmark af Ole Mortensøn Fra naturens side har beboerne i Danmark fået en stor gave. De er omgivet af hav. Nu kan havet være en særdeles farlig og uberegnelig nabo, men Østersøen, Kattegat og de danske sunde og bælter har ikke tidevand af betydning, og kun nogle få gange som under stormfloden 1872 er det gået galt. Til gengæld har danskerne kyst- og øboer som de er flest fået havet som søvej. I de mange hundrede år, før brobyggere og vejdirektorater kunne omforme landskabet, betød havet alt for danskerne. Søvejen gjorde det muligt let og bekvemt at føre folk og varer fra den ene landsdel til den anden. Havet var en levevej for tusinder af fiskerfamilier, og havet var porten til den store verden. Derude ventede eventyret, rigdommen og lykken. Da øboerne gennem sejlads havde udviklet fremragende fartøjer, fandt de også vej med disse nordiske fartøjer fra de hjemlige farvande vestover, nordpå og østpå og kom i forbindelse med fremmede kulturer, ukendte øer og den gamle verdens metropoler. Nogle af dem bosatte sig endda de fremmede steder. Det var vikingetiden. Fremmede købmænd og hertuger vandt i middelalderen indpas i landet. Der var krig og ufred i lange perioder, men danskerne fortsatte med at sejle. De forbedrede deres fartøjer ved at lære af andre, og med deres små skibe skuderne kom de frem overalt i fjord og bælt. De danske konger kontrollerede også Sundet en af verdens vigtigste vandveje. Og de tog sig godt betalt for det ved at opkræve sundtolden. Det bekom ikke de fremmede købmænd i Amsterdam og London vel, og kontrollen med skibstrafikken blev årsag til langvarige krige og ufred og resulterede i tabet af de gamle landskaber øst for Sundet. Men danskerne fortsatte med at sejle i deres fiskerbåde, og de fór på Vester- og Østersøen, Middelhavet og sejlede vestover til den nye verden og til Østen. Der blev endda grundlagt befæstede handelsstationer i det fremmede. Magtfulde og krigeriske nationer bekæmpede hinanden i Europa, og Danmark kom i krig med den førende sømagt England. Det blev en ulykke. Forbindelserne blev afbrudt mellem landsdelene, og i Norge blev der nød, da man ikke kunne indføre korn fra Danmark. Der blev fred, men tvillingerigerne blev delt. Danmark fortsatte sin sejlads alene, og det blev under truslen af et stort og stærkt tysk rige mod syd, som ønskede nye grænser og satte sin vilje igennem med kanoner og tropper. Men søfarten standsede ikke, og det lille land kunne stadig overraske verden som i 1912, da Det Østasiatiske Kompagnis diesel-motorskib Selandia løb af stabelen. Det lykkedes Danmark under den første verdenskrig at opretholde sin neutralitet, men man måtte acceptere tyske minespærringer i danske farvande. Under den anden verdenskrig gik det galt igen. Landet blev besat, og mange søfolk på danske skibe ude i det fremmede deltog i de allieredes kamp mod besættelses-

11 10 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G magten. Heller ikke under den kolde krig undgik Danmark at være en strategisk brik i magtspillet. Det gjaldt om at holde den sovjetiske Østersøflåde spærret inde i tilfælde af krig. Men på de syv have sejlede stadig mange skibe under det danske flag. Centralisering og stordrift har siden 1970, erne nedlagt mange rederier, også i Danmark, men her var et rederi med rod i Svendborg, som med sine blå skibe og den syvtakkede stjerne i skorstenen voksede til at blive et af verdens største rederier. Jo, historien om Danmark er i allerhøjeste grad historien om havet og om søfart. Det er klart, at 1000 års samliv mellem danskerne og havet har sat sig mange spor. Fartøjerne skibsbygningerne er jo det vigtigste. De findes jo heldigvis bevaret i et antal sejlende eksemplarer fra 1850, erne og frem. Skibsbevaringsfonden er med statens midler et vigtigt led i bevaringen af jagter, skonnerter, færger, fyrskibe osv. Og den tidligere skibsbygningskunst, ja, den er vi så heldige at kunne finde bevaret på bunden af fjordene eller i inddæmmede områder. Vikingeskibsmuseet i Roskilde rummer nogle af de bedste fund. Men dernæst er der jo vore talrige havne, og de findes i alle typer. Efter deres naturgeografi kan man tale om åhavne, fjordhavne, norhavne osv. Og man kan adskille dem efter deres funktioner i trafikhavne, færgehavne, fiskerihavne, oliehavne, orlogshavne, lystbådehavne m.v. Men det står fast, at de ældste havne var naturlige havne dvs. pladser, hvor fartøjerne kunne komme tæt ind på kysten og ligge trygt og godt for anker i tilfælde af dårlige vejrforhold. Det var sådanne steder, købstæderne opstod. Efterhånden fik man bygget skibsbroer og bolværker, så fartøjerne kunne gå til kaj og losse og lade. Med industrialiseringen kom helt nye havne. Havnene blev stærkt udbygget med moler og dybe bassiner og lange kajer med kraner og jernbanespor, så dampskibenes store godsmængder lettere kunne håndteres. Går vi fra bassiner og bolværker længere ind i havneområdet, ja, så dukker et mylder af bygninger op. De gamle trafikhavne har toldboder, havnemesterkontorer, pakhuse enten de gamle grundmurede i flere etager eller de nyere silopakhuse. Desuden træffes varehuse af træ benyttet af de mange stykgodsbåde og paketter, som bandt landet sammen. I fiskerihavnen ser man garnhusene af træ, ofte anbragt lidt hulter til bulter, ishuse, kassehuse, fiskesalg og tørrepladser. Beddinger, bådebyggerier og motorværksteder hører med såvel til trafikhavne som fiskerihavne. I færgehavnen finder man ventesale og billetkontorer og pakhuse og lystbådehavnen et fænomen fra det 20. århundrede har selvfølgelig mastekran, klubhuse, havnecafé osv. Der er mængder at se og opleve, lige fra god arkitektur i f.eks. offentlige bygninger og rederikontorer til ydmyge perler af dansk hygge i det lille havneskur med sladrebænken foran. Gå selv på opdagelse. Havnen har altid været under forandring, og man kan tydeligt iagttage de forskellige epoker i søfartens, fiskeriets og færgeriets historie, men i dag er der måske ekstra grund til at kigge nærmere på det, som fortiden har overladt os. Søfart og fiskeri har i løbet af de sidste 25 år ganske skiftet karakter, og de gamle havne tømmes nu for deres oprindelige funktioner. I mange byer har man travlt med at nedrive fortiden. Her bygger vi en ny havnefront, hedder det nok så flot, men sandheden er snarere, at man nedlægger havnen og inddrager dens arealer til nyt bolig- og kontorhusbyggeri. I det kommunale havneudsalg risikerer man at privatisere havnen og derved at spolere rekreative og attraktive bymiljøer. Tænk blot på hvad Nyhavn betyder turistmæssigt. Og for øvrigt.. hvem siger, at danskerne er færdige med at sejle og fremover må nøjes med udsigten til havet fra deres sofa eller bil!..navigare necesse est.

12 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

13 12 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

14 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G At bygge ved vandet af Louis Becker I 1995 udarbejdede Henning Larsens Tegnestue et konkurrenceforslag til en helhedsplan for den tidligere B & W motorfabriks grund på Christianshavn. Grunden havde gennem årene haft forskellige ejere, efter at B & W s produktion var blevet flyttet. Den sidste ejer var gået konkurs, men havde dog nået at rive alle bygningerne på grunden ned. Herunder en smuk industrihal tegnet af arkitekt Rosenkjær. Blandt andre bygninger var denne for mange københavnere indbegrebet af sværindustriproduktionen i det centrale København, og mange københavnere husker de store industribygninger med enorme glasfacader. Facaderne spejlede sig i havnen, og samtidig gav de mulighed for, at byen kunne kigge indenfor i produktionen, der ofte var præget af meget svejse- og skærearbejde i metal, og lyset, der kom derfra. De oprindelige bygninger var organiseret som pakhusenene på samme måde, som disse var bygget helt tilbage, til da Christianshavn blev etableret under Christian IV. Nemlig vinkelrette på havneløbet med små kanaler langs husene, således at skibene kunne lægge til ved siden af pakhusene. Ved Christianskirken havde der været et lidt større havnebassin, således at kirken havde været mere synlig fra København-siden, indtil B & W etablerede deres fabrik på stedet. Vi begyndte arbejdet med at analysere den eksisterende situation i området og gå tilbage i historien for at finde det oprindelige udgangspunkt. Byplanen var oprindeligt udarbejdet af en hollandsk byplanlægger ved navn Johan Semp, der ud fra datidens principper havde udarbejdet en meget enkel plan med pakhuse mod havnen og købmandsgårde mod øst organiseret omkring Strandgade. Og endelig Christianskirken mod syd som et af områdets to monumenter. På grundlag af analysen udarbejdede vi på tegnestuen en række forslag til, hvordan man kunne bebygge området. I de forskellige forslag forsøgte vi at indkredse skalaen den særlige byfornemmelse Christianshavn har og det helt specielle, at Christianshavn faktisk er en ø midt i havnen. Vi endte med at bruge det mest enkle af vores forslag som grundlag for det videre arbejde i konkurrencen. I dette forslag arbejdede vi med det oprindelige koncept for Christianshavn, nemlig en pakhuslignende struktur mod vest og havnen og en fortolkning af købmandsgårdene som boligkarréer mod Christianshavns Kanal. Samtidig ville vi frilægge Christianskirken, således at den var placeret i et sluttet, bymæssigt pladsrum, der kunne danne en værdig ramme om bydelens monument. Forslaget opererede også med to stikkanaler ind langs bygningerne, der er placeret vinkelret på havneløbet. Vi ville med forslaget give brugerne mulighed for at opleve vandet. Vandet der netop på Christianshavn virker på forskellig vis fra Christianshavns Kanals intime byrum, hvor havne- og byliv smelter sammen,

15 14 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G til Københavns Havn, hvor store åbne forløb gennem byen kan betragtes som en slags blå park. De to situationer kalder på forskellige bygningstyper. Mod Christianshavns Kanal skal proportioner i gaden, bygningshøjder og facadedetaljer afstemmes til de eksisterende bygninger, således at de nye bygninger også danner en stilfærdig ramme om kanalgaden. Ud mod Københavns Havn er der en helt anden skala. Her skal bygningerne være større, som bl.a. siloerne på Islands Brygge, Gammel Dok Pakhus, det tidligere Hotel Europa og broerne over havneløbet. Bygninger og konstruktioner der taler med havnerummets dimensioner. Også i udformningen af vindueshuller i facaderne skal der arbejdes i en anden skala. Facader, som findes på de fleste traditionelle boligejendomme, ville komme til at virke som dukkehuse, og derfor skal der her arbejdes med større dimensioner. Disse tanker og regelsæt blev konkurrenceforslagets grundlag. Vi var så heldige, at vi vandt konkurrencen, og at projektet blev virkeliggjort. Både som et hovedkvarter for det nuværende Nordea, en erhvervsdel til forskellige lejere og endelig en del til boliger. Vi blev bygningsarkitekter på både Nordea og erhvervsdelen, mens andre arkitektfirmaer lavede boligdelen. I det videre arbejde blev nærheden til vandet sammen med Christianskirken de vigtigste motiver i detailudformningen af byggerierne. Vi havde en vision om, at man som bruger enten sad omkring kirken og parkrummet som en ydre reference, eller at man arbejdede i havnerummet på en slags hylde over vandet. Bygningerne omkring kirken blev udformet, så de dannede en enkel og præcis ramme omkring kirken og en lille park vest for kirken. Bygningshøjden er afstemt, så den her ikke er højere end tagfoden på kirken, og bygningerne er beklædt med kalkstensfacader, som refererer til kirkens sandstensdetaljer. Mod havnen har vi designet store, åbne glasbygninger, der inviterer vandets reflekser og byens liv ind i bygningerne, men samtidig også deler ud af den aktivitet, der foregår indenfor. Glasfacaderne giver mulighed for, at dagslyset, der reflekteres i vandet, spejles på loftet som indirekte lys i de enkelte kontorer. Vi arbejdede med store rammer, der favner bygningen som en lodretstående kobber klemme, der mod havnen er trukket fri af bygningen, og hvori der er skåret et hushøjt hul, som understreger havnens skala. Vandet fra havnen sprøjter op på bygningen, hvor havsaltet hastigt farver kobberet i de mønstre, som genfindes i vandet. Vi oplevede i julen umiddelbart efter, at bygningerne var blevet taget i brug, at de forskellige afdelinger i banken holdt julefrokost den samme dag, og alle havde fundet på at dekorere den faste belysning med forskellige farvefolier. Den aften lignede havnerummet på netop det sted i København havnen i Hong Kong en nytårsaften med mange farvers spejlinger i vandet. De mange mennesker kunne ses i bygningerne, mens de mange, som udefra kunne kigge ind på dem, lånte af det liv, der udspillede sig. Vandet var i dette projekt en gennemgående og stærk designforudsætning, som vi brugte fra det helt overordnede koncept til den mindste detalje. Bygningerne ville aldrig have set ud, som de gør i dag, hvis ikke de var placeret langs vandet. Det er årstidernes skiften med forskellige lysintensiteter, der farver vandfladen og bygningerne, og derfor opleves bygningerne som værende i konstant forandring.

16 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

17 16 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

18 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Vorbasse Krigshavn af Henrik Dam Kristensen Danskerne vil gerne bo og leve i nærhed af vand. Det er ikke nogen tilfældighed, at de fleste større danske byer ligger ved hav eller fjor. Ikke alle danskere er dog så heldige. Nogle af os må nøjes med den lille å, der ligger i nærheden. Mange danskere, der bor i de små landsbyer, har, udover åen, et gadekær. Her må vi så filosofere om vores længsler og lysten til at udforske, som man ofte får lyst til, når man sidder og ser ud over havet og de store horisonter. I min landsby har vi også et gadekær, men det er ikke et helt almindeligt gadekær. Faktisk er det nærmest verdensberømt i Danmark, måske nok mest hos den lidt ældre del af befolkningen. Vorbasse Krigshavn er navnet på gadekæret, og mange har hørt om det, men de fleste bliver forbavsede, når de erfarer, at Vorbasse ligger midt ude på den jyske hede langt væk fra øst- og vestkysten. Navnet stammer fra den navnkundige professor Labri ( ), som var gøgler og dermed interesseret i, at det årlige marked i Vorbasse blev besøgt af mange mennesker. I Vorbasse har der stort set altid været et marked. Helt tilbage til 1200-tallet var der en hellig kilde, der bevirkede, at folk valfartede hertil. I den mere organiserede form har markedet for længst passeret 250 års jubilæum og er nu et af Danmarks største markeder. På et tidspunkt var interessen for markedet ved at sløje af, og noget måtte gøres. Professor Labri opfandt sloganet: Ses vi ikke før, så ses vi til marked i Vorbasse Krigshavn. Gimmikken var selvfølgelig, at Vorbasse ligger så langt væk fra havet, som det stort set kan i Danmark. Sloganet eller brand et, som man ville sige i dag, virkede. Vorbasse Marked lever i bedste velgående og samler den tredje weekend i juli over mennesker til tre dages gammeldags marked. Vores gadekær er så blevet til den berømte krigshavn. Det forsøger vi på bedste måde at leve op til. Påskelørdag hvert år bliver vores krigsskib hevet frem fra sit vinterhi og søsat under stor festivitas. Lige omkring Berlinmurens fald tog vi i Vorbasse en dramatisk beslutning. Vi købte ganske enkelt overdelen af en russisk ubåd og lagde den ude midt i Krigshavnen. Dermed havde vi, udover turistattraktionen som Krigshavnen er, også vist vores gode vilje til afrustning og fredelig sameksistens. Mange landsbyer har sørget for et godt og hyggeligt miljø omkring deres gadekær, og dermed har det betydning for byens borgere. Her mødes de unge på en sommeraften, her er den lokale bænk, hvor tørsten hver dag bliver slukket, og her går mange et smut forbi på deres aftentur. Vi véd godt, det ikke kan måle sig med havet eller fjorden, men det er dét, vi har.

19 18 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

20 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Ventepose vandmøllen i strandkanten af Birte Skov Fodremmen var næsten helt forsvundet i den sammensunkne dæmning, alle stolpeender var rådne, lerklining var skredet ud, døre og vinduer kunne ikke lukke, taget var tyndslidt og skorstenen forsvundet. Majsolen skinnede, men i undermøllen var der mørkt og klamt. Mudderet svuppede op omkring anklerne, frøerne var meget nærgående, og målebåndet havde netop viklet sig ind i en stiv, død rotte. Jeg gik og tænkte på, om den mølle nogen sinde ville komme til at male igen. Det er over 20 år siden, og i dag kan vi glæde os over, at problemerne blev løst og møllen reddet i sidste øjeblik. Den fine lille bindingsværksbygning ligger så idyllisk og smukt på Tåsinge i Bregninge Skov, lige ud til stranden ved Thurø Sund. Ventepose er den eneste bevarede vandmølle i Danmark, der ligger på en strand. En vandmølle ligger jo som regel ved et større vandløb, men Ventepose henter sin vandkraft fra små kilder i skoven bag bygningen. Det har ikke været nemt at være møller her. Den ringe mængde vand fra kilderne satte snævre grænser for, hvor længe møllen kunne køre ad gangen, og beliggenheden ved sundet gav andre problemer: Var der den mindste smule højvande eller nordøstenvind, blev havvandet presset ind i graven og stoppede vandhjulet. Men der var også fordele ved placeringen ved vandet. Bønderne fra Thurø og andre nærliggende øer kunne sejle deres korn direkte til møllens anløbsbro i stedet for at transportere det den lange besværlige vej gennem skoven. Og melet kunne igen transporteres videre ad vandvejen. Der har ligget en vandmølle, Bregninge Skovmølle, på dette sted i hvert fald fra midten af 1600-årene. Hvornår den nuværende mølle er opført, ved vi ikke med sikkerhed, men arkivalske undersøgelser foretaget af Nationalmuseet peger på en opførelsesperiode kort før Byggestilen med de højtrejste gavle, det kraftige egebindingsværk, hjørneskråbåndenes udformning og enkelte bevarede dørindfatninger sigter i samme retning. Selve mølleriet er sikkert jævngammelt med huset, men virker ældre på grund af dets meget enkle teknologi med direkte forbindelse mellem hjul og en enkelt kværn. Det usædvanlig grove og kraftige letteværk, som hæver den øverste møllesten fra den nederste, tyder også på en høj alder. For ca. 250 år siden blev de fleste danske vandmøller ombygget til overtræk, hvor ét vandhjul ved hjælp af et forbedret gearsystem gav mulighed for højere hastighed og tilslutning af flere kværne. Men Ventepose forblev uforandret, og den udgør sammen med Kaleko Mølle på Fyn og enkelte bornholmske møller de sidste rester af den middelalderlige mølletradition i Danmark. Ventepose Mølle er netop på grund af sin enkle udformning et vigtigt kulturhistorisk monument.

21 20 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Møllebygningen fremtræder i dag som et resultat af en gennemgribende restaurering, der krævede næsten 10 års forberedelse. I 1981 bevilgede fredningsmyndighederne et beløb, så Ventepose kunne blive opmålt, og det var første skridt i den rigtige retning. På det tidspunkt havde møllen stået tom i mange år. Den kørte sidste gang før krigen, og forfaldet var foruroligende. Det største problem var fugt. Der sivede konstant vand fra mølledammen gennem jorddæmningen og ind i den lavtliggende bygning. Mølleriet var ved at falde sammen, og udvendigt var kun vandhjulsakslen og enkelte stumper af vandhjulet tilbage. Det stod klart for alle, at det ville blive en meget kostbar restaurering. Heldigvis var interessen for at redde den særprægede bygning stor. Gennem et godt samarbejde mellem fredningsmyndighederne, der ydede tilskud til projektet, ejeren fra Valdemars Slot Niels baron Iuel-Brockdorff, der stod for istandsættelse af mølledam, dæmning m.m., og Varmings Tegnestue, som projekterede og havde byggeledelsen, lykkedes det fra oktober 1989 til november 1990 at få møllen på fode igen. Dæmningen var på det nærmeste skredet ned og havde begravet den nederste del af bygningen. Efter at de delvist tildækkede ydervægge var gravet fri, kunne bindingsværk og gavl istandsættes. De lerklinede partier var så ødelagte, at de måtte udskiftes med brændte mursten, men ellers blev der gjort en stor indsats for at bevare så meget som muligt af de gamle bygningsdele. Arbejdet blev udført af lokale håndværkere, og møllebygger John Jensen stod for rekonstruktion af selve mølleriet udfra de bevarede rester. Indvendigt kunne skærebord, gravhjul, drev, ringkar, kube, kværnstol, trapper, møllesten og langjern repareres og genanvendes, mens vandhjulsakslen og den indvendige lejestol måtte nyfremstilles. Udvendigt blev selve vandhjul og lejebuk nybygget, hvorefter stigbord, bro og slidsk kunne etableres. Der blev udført geotekniske undersøgelser, lagt dræn og opbygget spunsvæg, som fremover skal forhindre vandet fra mølledammen i at ødelægge dæmning og bygning. I det indre har møllen fra gammel tid været indrettet med seks fag til beboelse og tre fag til mølleri. I køkkenet findes stadig den store åbne skorsten, hvorfra der har været forbindelse til en nu forsvundet bageovn. På loftet op ad skorstenen er bevaret et lille hjemmerøgeri af bindingsværk med bræddeloft og gulv af mursten lagt i sand. Røgen er steget op i kassen fra en jernovn i den underliggende stue, og via en trækanal har der været videre forbindelse til skorstenen. Møllerens bolig er ikke forsøgt rekonstrueret, men er bevaret stort set som den stod, da restaureringen begyndte. Da Sct. Morten er møllernes skytshelgen, blev Mortensaften d. 10. november 1990 valgt som indvielsesdato for den nyrestaurerede vandmølle. 100 kg korn blev som i gamle dage sejlet til møllen med skonnerten Meta af Rudkøbing denne eftermiddag i stærk strøm og blæst. Kornet blev anbragt i mølleriet, og baronen fra Valdemars Slot åbnede for stigbordet. Under bifald fra de mange kolde tilskuere kørte Venteposes møllehjul igen efter et halvt århundredes stilstand og forfald.

22 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

23 22 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G

24 B Y G N I N G S K U L T U R E N S D A G Med livet som udsigt af H.K.H. Kronprins Frederik Vand er liv. Masser af liv. Og at bo ved vandet er noget helt specielt. Et privilegium. Også selv om man har været vant til det, så længe man overhovedet kan huske. En konstant skiftende oplevelse, der veksler med årets gang, døgnets timer og sågar ens egen sindsstemning. På ét tidspunkt en oplevelse af vidde og udsyn, overblik og uendelighed. Andre gange en følelse af flimrende uro og forstyrrende støj. Med vandet som nabo sker der altid noget. Ikke bare nede i vandet, men også med vandet, ved vandet, på vandet, over vandet, under vandet. Måske især fordi mit vand er Københavns Havn. Købmændenes havn. Inderhavnen. En stribe vand mellem hovedstaden og Holmen. En havn og et vand under evindelig forandring, en evig kilde til lidt velgørende tankeflugt. Eigtved var forudseende med sin placering af palæerne her omkring den ottekantede plads i sit ambitiøse Frederiksstadprojekt. Udsigten fra mine vinduer på tredje sal giver et formidabelt udkig til det hele: Vandet, vejret, trafikken, menneskene, livet. Her fødes fantasierne gennem de scenerier og hændelser, som hver dag opstår for neden af mine vinduer. Små og store skibe, der sejler ind og ud. Med sejl, uden sejl. Hvor skal de hen, hvorfor, hvor længe og med hvem? Havnerundfartens karakteristiske langbåde, fulgt af løsrevne fragmenter fra guidens indstuderede, engelske monolog, der varsler forårets komme. Glimtet af sommerens stadig større krydstogtskibe med amerikanske pensionister og overstadige, nygifte par. Hvilke tanker gør de sig, når de vender blikket ind mod byen, mod kirkekuplen, de kobberklædte tårne og den lillebitte havfrue, fastfrosset på sin våde sten? De mastodontiske pakhuse, som skabt til drengedrømme, bygget til eksotiske varer, der i kasser og krukker blev gemt bag lukkede luger, men i dag har givet plads til eksklusive hotelværelser med en formidabel udsigt. Norgesbådene i deres faste rytme. En usikker vandskiløber på slingrende træk i det fjerne. Et par forvildede svaner i de vuggende efterdønninger. Havnepromenaden med dens livsbekræftende virvar af barnevogne, cykler og rulleskøjter. Operaen, hvor arbejderne som små myrer myldrer rundt, ud og ind, op og ned og uge for uge forandrer udsigten, giver himlen en anden profil og Frederik d. V et nyt bagtæppe. Et fly på vej til landing over Trekroners historiespækkede røde mure. Vindmøllerne på sirlig række i deres evige vinddans. Holmen og dens kraner i sort silhuet mod efterårets aftenhimmel. Storm og dramatiske skumsprøjt. Tågehornenes sørgmodige tuden. Torden og lynild, hvor alt lyses op i et kæmpeblitz. Havnen og husene dækket af et sukkerfint snelag, som leder tankerne hen på Hammershøjs tyste malerier fra Strandgade og samtidig afføder en ubestemmelig følelse af vemod og melankoli. Ople-

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST

200 års JUBILÆUMSSKRIFT JUBILÆUMSFEST 200 års JUBILÆUMSSKRIFT Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 PROFILAVIS 3. SEKTION DJURSLANDSPOSTEN 28. MAJ 2013 Grenaa Havn 200 års JUBILÆUMSFEST Siden 1813 GRENAA HAVN: Kenny Jensby Indhold En

Læs mere

Kulturen mellem kyst og land

Kulturen mellem kyst og land Kulturen mellem kyst og land Kulturarvens mønstre i landskabet I Stygge Krumpens fodspor By- og købstadskultur Landsbyer og hovedgårde Kystkulturen Hjørring kulturarvskommune 2006 / 07 Forsidefotos: Havnen

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2OO7 2OO7 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2007 blev formidlingens år for ejendomsselskabet Realea. Fire år efter etableringen af Realea A/S blev 2007 året, hvor der for alvor blev sat fokus på formidlingen

Læs mere

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv Brug havnen Industrihavnens kulturarv 3 4 11 Forord Havnefronten under forandring Introduktion til havneeksemplerne 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 Københavns Havn - Islands Brygge Køge Havn - Søndre Havn

Læs mere

Kontante fordele. ved medlemskab af Dansk Byggeri

Kontante fordele. ved medlemskab af Dansk Byggeri DECEMBER 2011 1 Kontante fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri Overenskomstdækning Som medlem undgår virksomheden tiltrædelsesoverenskomster med fagforbundene. Fx skal man ikke betale det særlige bidrag

Læs mere

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang

Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang Nr. 3588 September-Oktober 2008 123. årgang 89 90 Sneglerup Møllevej 6-10 B 4571 Grevinge TLF. 59 31 55 81 Fax 59 31 54 81 Mobil 21 60 66 51 www.moellebygger.dk Møllen er medlemsblad for Dansk Møllerforening

Læs mere

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk www.arkfo.dk Arkitekterne har længe været forkælet med fuld beskæftigelse. Vi har planlagt hele bydele og bygget med et arkitektonisk overskud og en optimisme,

Læs mere

Modernismens Bygningskulturens Dag 2005

Modernismens Bygningskulturens Dag 2005 Modernismens Huse Bygningskulturens Dag 2005 Med Modernismens Huse som tema for Bygningskulturens Dag den 10-11. september 2005 sætter Kulturarvsstyrelsen i samarbejde med Bygningskulturelt Råd og DOCOMOMO

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

ATLANTVOLDEN VED VADEHAVET - ET FORSVAR AF BETON

ATLANTVOLDEN VED VADEHAVET - ET FORSVAR AF BETON ATLANTVOLDEN VED VADEHAVET - ET FORSVAR AF BETON Forfattere Årstider Tags Mette Bjerum Jensen (Museet for Varde By og Omegn) Bente Bjerum (Naturcentret Tønnisgård) Forår, sommer, efterår, vinter Atlantvold;

Læs mere

Jarmers Plads 2. Af Thomas Bo Jensen. Udgivet af Realea A/S

Jarmers Plads 2. Af Thomas Bo Jensen. Udgivet af Realea A/S Jarmers Plads 2 Af Thomas Bo Jensen Udgivet af Realea A/S Jarmers Plads 2 Realea A/S 2008 Realea er et helejet datterselskab af Realdania. Tekst og redaktion: Realea A/S og arkitekt, ph.d. Thomas Bo Jensen

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken FEBRUAR 2012 Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken Du kan downloade eller bestille alle blanketter, vejledninger og bøger fra Dansk Byggeri på www.danskbyggeri.dk/servicebutikken 2 1 Side 6

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

Industriens Bygninger

Industriens Bygninger Industriens Bygninger Bygningskulturens Dag 2007 Af Thomas Birket- Smith 3 4 8 20 Forord Indledning Industrien i kulturen Industri er cool Strategier for bevarelse af industri 26 30 38 42 46 54 56 62

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S. Status over byudvikling

Arealudviklingsselskabet I/S. Status over byudvikling Arealudviklingsselskabet I/S Status over byudvikling Indhold Side 5 7 9 9 9 10 10 10 11 12 13 13 13 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 24 24 25 26 28 Forord Københavns Havn Hovedopgaver og fokusområder

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

Kontakten. Ældre og kæledyr side 4. Svømning for handicappede. Nye opgaver til kommunen. Ta på tur

Kontakten. Ældre og kæledyr side 4. Svømning for handicappede. Nye opgaver til kommunen. Ta på tur 20. årgang oktober 2006 Kontakten mellem borgere over 60 år, pensionister og Helsingør Kommune Svømning for handicappede Nye opgaver til kommunen Ta på tur 14 10 17 4 Ældre og kæledyr side 4 L e d e r

Læs mere

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE MAJ 2011 Nogle bygherrer er i tvivl om, hvilket trægulv de ønsker. Det hjælper næsten altid at se og mærke træet helt tæt på. Poul Erik Petersen, Arkitekt, Skovbos Tegnestue mød GULV SPECIALISTEn i din

Læs mere

I foråret 2012 stemte borgerne om, hvad der skulle med i Helsingør Kulturkanon.

I foråret 2012 stemte borgerne om, hvad der skulle med i Helsingør Kulturkanon. Stemmerne er talt op, og denne bog viser de 27 mest værdsatte bud på, hvad der gør kulturlivet i Helsingør Kommune til noget ganske særligt. Helsingør Kulturkanon I foråret 2012 stemte borgerne om, hvad

Læs mere

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg Hindsgavl Slot Udgivet af Realdania Byg Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg A/S er

Læs mere

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Knivholt - folkets herregård 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Jubilæumsmagasin Udgivet af den selvejende institution Knivholt Hovedgård

Læs mere

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse Realdania, Århus Kommune, Arkitema KS Alle illustrationer i publikationen er omfattet af ophavsret. Projektansvarlig:

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Udgivet af REALDANIA BYG 2O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Om REALDANIA BYG realdania byg A/S udvikler og bevarer REALDANIA byg udvikler nybyggeri realdania byg bevarer

Læs mere